Na de Tribulatie - filmtrailer in het Nederlands

Watch Video

March 31, 2015

Op 11 september 2001 veranderde de wereld. Het land der vrijen is nu het land der tot slaaf gemaakten geworden. Het volk dat ooit het glorieuze Verenigde Staten was, heeft zijn vrijheid ingeruild voor zekerheid. Maar is het allemaal met opzet gebeurd?

"7 december 1941. Een datum die zal leven in schandelijkheid. De Verenigde Staten van Amerika waren plotseling en opzettelijk aangevallen."

Vele vragen blijven hangen over de gebeurtenissen van die dag, die dag van schandelijkheid. Eén ding weten we zeker: de verrassingsaanval op Pearl Harbor zette een verloop van gebeurtenissen in gang die ons uiteindelijk tot één wereldregering zouden leiden.

"Japan begon deze oorlog in verraad. Wij zullen hem beëindigen in victorie."

In de nasleep van WOII werd de Verenigde Naties gecreëerd en het pad naar de één wereldregering versneld. Elke oorlog brengt ons één stap dichterbij tot wat de Bijbel "het einde van de wereld" noemt. Contrôleposten worden overal opgezet. De politiestaat spant zijn grip op het volk van de V.S. aan en voor hen die Bijbelprofetie begrijpen zal wat hierna komen geen verrassing zijn.

De Bijbel stelt dat op een bepaald tijdstip in de toekomst iedereen op de planeet vereist zal worden een merk (teken) te nemen ten einde te kopen of verkopen. Terwijl ons huidige economische systeem ineenstort, en terwijl de technologie zich uitbreidt, is contant geld iets van het verleden aan het worden. De realiteit van een samenleving zonder contant geld is niet ver weg. In feite wordt het reeds geïmplementeerd. Ondanks de ontkenning van vele religieuze leiders, werken slechte mannen de klok rond om een nieuwe wereldorde binnen te brengen. We kunnen het einde snel zien naderen en de weg wordt bereid voor de verschijning van de Antichristus. We kunnen de stemmen horen van hen die onze grondwet van de V.S. ondermijnen en dit globale regeringssysteem promoten.

"...Een nieuwe wereldorde..."

Met al deze dingen om de hoek is deze film belangrijker dan ooit. Satan werkt achter de schermen om één wereldregering en één wereldreligie op te zetten, ter voorbereiding op de Antichristus. Hij heeft ook moderne evangelische Christenen misleidt door hen te laten geloven dat zij van deze aarde verwijderd zullen zijn vóórdat de Grote Tribulatie (verdrukking) plaatsvindt. Deze doctrine, bekend als de "pre-tribulatie opname", onderwijst dat Christus op elk moment terug zou kunnen komen, en dat er geen tekenen zullen zijn van zijn komst. Ten gevolge van deze misleiding zijn de meeste Christenen volledig onvoorbereid voor datgene waartegen de Bijbel ons heeft gewaarschuwd dat komende is. Ook al stellen de schrifturen duidelijk in Mattheüs 24, en elders, dat de opname plaats zal vinden NA DE TRIBULATIE, onderwezen predikers van grote naam, Bijbelcolleges en populaire films zoals Left Behind (Achtergelaten) aan de massa's om te verwachten dat de opname op elk moment plaats kan vinden. En omdat de meeste Christenen nooit de gehele Bijbel voor zichzelf hebben gelezen, zijn weinigen zich ervan bewust dat de pre-tribulatie opname een bedrog is dat niet in de Bijbel staat. Maar als de pre-tribulatie opname niet in de Schriftuur staat, waar kwam ze dan vandaan?

 

 

 

mouseover