Wygraj Duszę – Demonstracja

Video

October 1, 2015

Witam, Pastor Steven Anderson, chciałbym zaprosić ciebie do 'Faithful Word Baptist Church'.

Chodzisz gdzieś do kościoła?

Tak. Chodzę do kościoła.

Ten na Alei Siódmej?

Ważne żeby chodzić do kościoła, ale jeśli miałbyś umrzeć dzisiaj czy jesteś % pewny że pójdziesz do nieba?

Myślę że tak, jestem dobrym człowiekiem.

Czy mógłbym poświęcić kilka minut i pokazać ci, żebyś wiedział to na %?

Tak. To potrwa tylko kilka minut.

Biblia mówi tu Rzymian :

KJV Rzymian : „Albowiem wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni jesteśmy chwały Bożej.”

Czyli wszyscy zgrzeszyliśmy. Ja zgrzeszyłem, ty zgrzeszyłeś,

ale nie tylko to. Biblia mówi: „pozbawieni jesteśmy” Czy mierzymy co Bóg wymaga?

Jesteśmy tego pozbawieni i wszyscy zgrzeszyliśmy.

Jest kara za nasze grzechy. Biblia mówi tutaj w Rzymian :

Rzymian : „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć;”

Czyli czym jest kara za nasze grzechy?

Śmierć.

Po tym jak umrzemy to nie koniec.

Po tym jak umrzemy. Biblia mówi o tak zwanej 'drugiej śmierci'.

Pokaże ci to tutaj w Apokalipsa :

KJV Apokalipsa : „A śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste. To jest śmierć druga.”

Jak umrzesz to jest jeszcze druga śmierć, pójście w miejsce zwane piekłem, to jest jezioro ognia,

gdzie jesteś karany, jesteś torturowany za twoje grzechy, musisz zapłacić za swoje grzechy, które zrobiłeś za twojego życia.

KJV Apokalipsa : „A jeśli ktoś nie znalazł się zapisany w księdze życia był wrzucony do jeziora ognia.”

I tutaj jest napisane Apokalipsa : „i wszyscy kłamcy” Czy powiedziałeś kiedyś kłamstwo?

Tak. Wszyscy to zrobili. Każda osoba.

KJV Apokalipsa : „i wszyscy kłamcy będą mieli swoją część”

I tutaj jest ta lista grzechów i potem mówi.

„i wszyscy kłamcy będą mieli swoją część w jeziorze, które płonie ogniem i siarką: które jest drugą śmiercią.”

Czyli według tego wersu, gdzie kłamcy idą?

Według tego wersu idą do piekła.

Ale popatrz Bóg nas kocha, prawda? Tak. To jak Bóg nas kocha to czy chce byśmy poszli do piekła?

Nie.

Ponieważ Bóg nas kocha.., czy on to tylko powiedział i nie miał tego na myśli?

Jak to jest w Biblii to miał to na myśli.

To kara, za nasze grzechy,

ale Bóg nas kocha to nie chce żebyśmy zapłacili za tę karę.

To jest co Bóg zrobił dla nas. KJV Rzymian :

„Ale Bóg okazał nam swoją miłość, w tym, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas.”

To mówi, że Bóg stał się człowiekiem,

Jezus Chrystus urodzony z dziewicy,

żył doskonałym życiem, nigdy nie grzeszył. Żył perfekcyjnym życiem, nawet my nie moglibyśmy tak żyć.

Znasz na pewno historię, oni kłamali o nim, został aresztowany, bili go, pluli na niego,

ukrzyżowali go. Kiedy był przybity do krzyża Biblia mówi:

KJV Piotra : „On sam poniósł nasze grzechy na swoim ciele na drzewo”

Co znaczy, że 'poniósł nasze grzechy na swoim ciele'?

Każdy grzech który zrobiłeś w swoim życiu, każdy grzech ja zrobiłem.

Jak Jezus był na tym krzyżu to jakby to on to zrobił.

Był on karany za morderstwo, kradzież, kłamstwo,

wszystkie grzechy, które my i inni na całym świecie zrobili.

On nigdy nie zgrzeszył, ale poniósł nasze grzechy na swoim ciele.

Gdy umarł na krzyżu, był karany za nasze grzechy.

Zabrali jego ciało, pogrzebali go, jego dusza poszła do piekła na dni i noce, gdzie był karany za nasze grzechy.

Co stało się dni potem?

Zmartwychwstał.

Czy wierzysz że Jezus umarł za wszystkich?

Tak.

Masz rację, bo Biblia mówi, że nie umarł tylko za nasze grzechy, ale za grzechy całego świata. ( Jana :)

Ale czy wszyscy idą do nieba?

Prawdopodobnie nie.

Pokaże ci jaka jest różnica,

bo oczywiście nie każdy pójdzie do nieba.

Co decyduje, kto idzie a kto nie. Pokażę ci teraz.

KJV Dzieje :

„Panowie! co mam zrobić, abym był zbawiony?”

Bardzo dobre pytanie prawda?

KJV Dzieje : „A oni rzekli: Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, i twój dom.”

Czyli co musisz zrobić, by być zbawionym?

Wierz. „Wierz w Pana Jezusa Chrystusa,”

Czy to mówi że musisz chodzić do kościoła?

Nie.

Czy mówi że powinieneś być ochrzczony? Nie.

Czy mówi że musisz odwrócić się od jakiegoś grzechu, albo skłonnym do zaniechania grzechu.

Odwrócić swoje życie.

Co to tu mówi?

Wierz. Tylko „wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony,”

Pokaże ci najsławniejszy wers z Biblii. KJV Jana :

KJV Jana : „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego,

aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”

Spójrz na wers „Kto wierzy w niego, nie jest osądzony:

ale kto nie wierzy, już jest osądzony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.”

Widzieliśmy tylko kilka wersów, mógłbym ci pokazać setki innych.

Rzecz w tym, że mówi każdy kto wierzy w Jezusa Chrystusa będzie zbawiony.

„Kto wierzy w niego, nie jest osądzony:” „wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony,”

Czy to mówi, że ktokolwiek jest dobry, czy żyje dobrym życiem, przystępuje do kościoła? Nie.

To mówi „ktokolwiek wierzy w niego”.

Pokaże ci jeszcze jeden wers.

Ale czy zauważyłeś, że to mówi: 'believeth on'

„He that believeth on him is not condemned:”

I mówi w KJV Dzieje : „Believe on the Lord Jesus Christ,”

Normalnie powiedzielibyśmy 'believeth in'.

'believeth in' będzie jak: „Wierzę, że Jezus jest prawdziwy, umarł na krzyżu, itd.”

Jak mówisz 'on him' to znaczy, że kładziesz swoją wiarę na niego (ufasz mu), że zaprowadzi cię do nieba.

Nie myślisz że pójdziesz do nieba, bo co ty robisz, jesteś grzesznikiem.

Kładziesz swoją wiarę na niego, by on cię zbawił.

Pokaże ci jeszcze jeden wers, który ułoży to w całość.

KJV Rzymian : „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć;

ale darem Boga jest żywot wieczny poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.”

Czy dar (prezent) jest czymś za co musisz zapracować? Czy dar jest za darmo?

Dar jest za darmo.

Dokładnie. Kto płaci za prezent. Dawca czy odbiorca?

Osoba która daje.

Kto daje nam życie wieczne?

Bóg. Kto musi za to zapłacić?

Bóg. Bóg już to zrobił. Kiedy on przelał swoją krew na krzyżu, Jezus Chrystus

zapłacił za nasze zbawienie. Zapłacił za wieczne życie.

Jeśli dałbym ci teraz prezent.

Jak masz na imię? Dave.

Dave. Jeśli dam ci tę Biblię jako prezent

i zażądam $. Czy to byłby prezent? Nie.

Jeśli powiem: Dave dam ci ją za darmo, ale musisz umyć mój samochód.

To nadal nie jest prezent. Jeśli musisz za to zapracować to nie będzie prezent.

Powiem, że dam ci to za darmo.

Popatrz teraz, do kogo ta Biblia należy teraz.

Jest teraz twoja.

Czy mogę przyjść potem i wziąć ją z powrotem? Nie.

A jeśli przyjdę kilka miesięcy później i zrobiłeś coś złego dla mnie.

Mogę przyjść do ciebie i odebrać ci ją? Nie ona należy do ciebie.

To by mnie zrobiło kim? Złodziejem i kłamcą.

Biblia mówi tutaj, że Bóg dał nam życie wieczne ( Jana :).

Bóg dał nam życie wieczne w tym życiu przez swojego Syna.

Bóg dał nam to, więc należy do nas.

Nie zabierze ci tego. Chciałem powiedzieć, że nie możesz stracić zbawienia.

Jak już raz jesteś zbawiony to na całą wieczność.

Wiesz co znaczy 'wieczny'?

Na zawsze.

Jeśli zdobędziesz i trwa wiecznie. Ile razy musisz to zdobyć?

Raz.

Czy możesz to stracić? Nie.

Pomyśl. Ja daję ci tę Biblię na zawsze. I jak zabiorę ci ją z jakiegoś powodu.

Czy powiedziałem prawdę gdy powiedziałem ci że daję ci ją na zawsze?

Nie.

Więc, jak powiem ci że daję ci ją na zawsze. To trwa na zawsze.

Bóg daje nam życie wieczne, który będzie trwało na zawsze. Nie możesz tego stracić.

Jezus powiedział to tak: Hebrajczyków : „...Nie opuszczę cię ani porzucę ciebie.”

Nieważne czy opuścisz kościół, czy nawet jeśli zabijesz kogoś albo popełnisz samobójstwo.

Bóg nie zabierze ci zbawienia, bo nie byłeś warty zbawienia,

bo KJV Rzymian : „... pozbawieni jesteśmy chwały Bożej.” Jesteśmy grzesznikami.

Jedynym sposobem pójścia do nieba jest poprzez przelaną krew Jezusa.

Nie jesteś wystarczająco dobry, by być zbawionym, nie musisz być dobrym by pozostać zbawionym.

To łaska poprzez wiarę.

Więc jak jesteś zbawiony to jesteś wiecznie zbawiony, to wieczne życie, to dar.

I jak Bóg zabierze ci to on jest kłamcą.

KJV Tytusa : „W nadziei życia wiecznego, które Bóg, który nie może skłamać, obiecał przed tym jak się świat zaczął.”

Więc nie możesz tego stracić.

Zapytam cię Dave. Czy wierzysz, że zgrzeszyłeś? Tak.

Czy wierzysz, że Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy? Tak.

I, że zmartwychwstał. Tak.

Według tego co pokazałem ci w Biblii.

Jeśli byś spytał Jezusa żeby cię zbawił teraz. Czy byś to zrobił? Tak.

I jak długo byś był zbawiony. Na zawsze.

Jakbyś zrobił coś okropnego.

Jest to wieczne. Nie możesz tego stracić, to dar.

Co zrobię teraz Dave, powiedziałeś że uwierzyłeś, że jak się pomodlisz i poprosisz Jezusa,

by cię zbawił teraz na zawsze, chciałbym ci pomóc się pomodlić teraz.

Chciałbym powiedzieć Bogu, że w to wierzysz.

Byś wiedział, że idziesz do nieba. Tylko poproś o to teraz.

Pochylmy głowy teraz i powtarzaj za mną.

Pomódlmy się do Boga.

Drogi Jezusie. Wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że zasługuje na pójście do piekła.

Wierze, że umarłeś na krzyżu dla mnie i zmartwychwstałeś.

Proszę o to byś zbawił mnie teraz i daj mi życie wieczne,

ufam tylko tobie, Jezusie. Amen.

Miałeś to na myśli tak?

To wszystko co Biblia mówi o tym co musisz zrobić by być zbawionym. Wierz w Jezusa Chrystusa.

 

 

 

mouseover