"The Bible Way to Heaven" - Pastor Steven L Anderson (Vietnamese subtitles)

Video

October 27, 2015

Kinh Thánh viết rất rõ ràng về sự cứu rỗi. Điều đó không căn cứ vào lòng tốt của bạn. Rất nhiều người

nghĩ rằng họ khá tốt và họ sẽ được lên thiên đàng, bởi vì họ khá tốt..

Nhưng Kinh Thánh chép, "Vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời."

Kinh Thánh chép, "Vì nó được viết ra, không có sự công bình." Ta không công bình.

Bạn không phải là người công bình. Và nếu vì lòng tốt mà chúng ta được lên thiên đàng,

sẽ không có ai trong chúng ta được lên thiên đàng cả

. Hãy thừa nhận bàn đã phạm tội

Kinh thánh chép trong Sách Khải huyền ::

(Sách Khải huyền :) Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn,

kẻ phù phép,kẻ thờ thần tượng, [hãy nghe đây] và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó

ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.

Tôi đã từng nói dối. Mọi người ai cũng từng nói dối. Chúng ta đều từng phạm tội, và những điều chúng ta làm

tồi tệ hơn nói dối nhiều. Hãy đối mặt với điều đó. Chúng ta xứng đáng xuống địa ngục.

. Nhận hình phạt cho tội lỗi

Nhưng Kinh thánh nói:

(Romans :) Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Người đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội,

thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết.

Đấng Jesus Christ, vì yêu thương chúng ta, nên mới đến trái đất này. Kinh thánh nói Người là Chúa trời

bằng xương bằng thịt. Người lấy hình dạng con người, sống một cuộc đời không tội lỗi. Người không hề

phạm tội gì cả. Tất nhiên, họ đánh đập Người, nhỏ nước bọt vào người và đóng đinh Người lên cây thập tự giá.

Kinh thánh nói khi Người ở trên cây thập tự giá, Chính Người gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Người trên

cây. Vì thế mỗi tội lỗi bạn gây nên, mỗi tội lỗi tôi gây nên, cũng giống như Chúa Jesus

đã phạm tội. Người bị trừng phạt vì tội lỗi của chúng ta. Bọn chúng lấy thân thể Người xuống khi Người đã chết

và chôn Người trong một ngôi mộ, Linh hồn của Người phải xuống địa ngục trong ba ngày và

ba đêm (Acts :). Ba ngày sau Người sống lại. Người cho môn đồ thấy

những lỗ đóng đinh trong lòng bàn tay. Kinh thánh chép rõ rằng Chúa Jesus đã chết vì mọi người.

Người không chết chỉ vì tội lỗi của chúng ta, mà của toàn thế giới.

Nhưng có một điều chúng ta phải làm để được cứu. Trong Kinh thánh có câu hỏi này trong

Acts : Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?

(Acts :-) Hãy tin Ðức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.”

Như vậy đấy. Người không nói, “Hãy đến nhà thờ và ngươi sẽ được cứu rỗi. Hãy nhận rửa tội

và ngươi sẽ được cứu rỗi. Hãy sống một cuộc sống tốt đẹp và ngươi sẽ được cứu rỗi. Hãy ăn năn tất cả tội lỗi

và ngươi sẽ được cứu rỗi.” Không. Người nói, “Tin tưởng.”

. Hãy tin rằng Chú Jesus chết, bị chôn, và sống lại là vì các bạn.

Ngay cả câu thơ nổi tiếng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, được viết trên đáy của

chiếc cốc trong Out Burger, tất cả mọi người nổi tiếng đã nghe nói: John ::

(John :) Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Người,

hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Đời đời có nghĩa là đời đời. Có nghĩa là mãi mãi. Chúa Jesus nói:

(John :) Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ,

và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.

Kinh thánh chép trong John ::

(John :) Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời.

Vì vậy, nếu bạn tin vào Chúa Jêsus Christ, mà Kinh Thánh nói rằng bạn sẽ sống đời đời. Bạn sẽ sống mãi mãi.

Bạn không thể đánh mất sự cứu rỗi. Nó là vĩnh hằng. Nó là vĩnh cửu.

Một khi bạn đã được cứu rỗi, một khi bạn tin vào Người, bạn được cứu rỗi mãi mãi và dù sao,

bạn không bao giờ mất đi sự cứu rỗi đó. Ngay cả nếu tôi ra ngoài và thực hiện tội lỗi tồi tệ,

Thiên Chúa sẽ trừng phạt tôi vì điều đó trên trái đất này. Nếu tôi ra ngoài và giết ai đó vào hôm nay,

Đức Chúa Trời sẽ khiến tôi chắc chắn bị trừng phạt. Tôi sẽ vào tù hay còn tồi tệ hơn hoặc tôi sẽ

nhận hình phạt tử hình, hoặc bất cứ điều gì trái đất này trừng phạt tôi. Đức Chúa Trời sẽ

khiến tôi chắc chắn bị trừng phạt hơn nữa. Nhưng tôi sẽ không bị xuống địa ngục. Tôi không thể

làm gì để xuống địa ngục vì tôi đã được cứu rỗi. Và nếu tôi phải xuống địa ngục, Thiên Chúa đã nói dối,

bởi vì Người đã hứa rằng hễ ai tin Người thì được sự sống đời đời. Người đã nói:

(John :) Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết.

Đó là lý do tại sao có rất nhiều ví dụ trong Kinh Thánh về những người đã làm

chuyện xấu, nhưng họ lại lên thiên đàng. Làm thế nào? Bởi vì họ rất tốt? Không.

Đó là bởi vì họ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Tội lỗi của họ được tha thứ. Những người khác có thể đã sống

một cuộc sống tốt hơn trong mắt của toàn thế giới, hoặc thậm chí có thể thực sự họ sống một cuộc sống tốt hơn, nhưng

họ không tin vào Chúa Kitô, họ sẽ phải xuống địa ngục và trừng phạt vì tội lỗi họ.

. Tin Đấng Christ là đấng cứu thế duy nhất.

Và hãy để tôi đóng vấn đề này tại đây, một điều mà tôi chắc chắn muốn thảo luận

ngày hôm nay. Có một câu hỏi mà môn đệ của Chúa Jesus đã hỏi Người. Câu hỏi đó

là thế này: Có ít kẻ được cứu? Đó là một câu hỏi hay, phải không? Hầu hết mọi người được cứu?

Hay là có ít người được cứu? Ai ở đây nghĩ rằng hầu hết mọi người trong thế giới này sẽ lên

thiên đàng? Đoán xem câu trả lời là gì? Người nói trong Matthew

(Matthew :-) Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất,

kẻ vào đó cũng nhiều.Song cửa hẹp và

đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.

Sau đó, Người lại nói

(Matthew :-) Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào

nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó,

sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao?

nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng:

Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!

Trước hết, phần lớn mọi người trên thế giới này chưa từng khẳng định là tin vào Chúa Jesus. Rất may,

Phần lớn lớp học này khẳng định là tin vào Chúa Jesus. Nhưngphần lớn mọi người trên thế giới này

chưa từng khẳng định là tin vào Chúa Jesus. Và Chúa trời cảnh báo rằng không phải ai khẳng định là tin vào

Chúa Jesus, không phải ai gọi Người là Chúa Trời, nghiều người nói với Người, “Chúng tôi làm

những điều tuyệt diệu. Tại sao không được cứu rỗi?" Người sẽ phán, “Hãy lui khỏi ta

ta chưa từng biết ngươi.” Đó là bởi vì sự cứu rỗi không phải bởi việc làm. Và nếu bạn

tin rằng việc làm của chính bạn sẽ cứu bạn, nếu bạn nghĩ bạn sẽ được lên thiên đàng vì bạn đã được

rửa tội, hoặc nếu bạn nghĩ "Tôi nghĩ bạn đã sống một cuộc sống tốt đẹp. TÔi nghĩ

bạn phải giữ các điều răn để được cứu rỗi. Tôi nghĩ rằng bạn phải đi nhà thờ. Tôi nghĩ

bạn phải từ bỏ tội lỗi ... " Nếu bạn tin vào việc bạn làm, một ngày nào đó Chúa Jesus

sẽ nói với bạn, “ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!.” Bạn phải

có niềm tin với những việc Người làm. Bạn phải có niềm tin với những gì Chúa Jesus làm trên cây

thập tự giá, khi Người chết vì bạn, bị chôn và sống lại. Đó là tấm vé của bạn

để lên thiên đường. Nếu bạn tin rằng "Tôi sẽ lên thiên đường vì tôi là tín đồ Kito tốt

và tôi làm những việc tốt,” Người sẽ nói, “hãy lui ra khỏi ta.”

Và lưu ý người nói “ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!.” Không, “Ta từng biết các ngươi"

Bởi vì một khi Người biết bạn, như tôi đã nói, sự sống là đời đời, là vĩnh cửu.

Nếu Người biết bạn, bạn sẽ được cứu rỗi đời đời. Nhưng Người nói “ta chẳng biết các ngươi bao giờ,

hãy lui ra khỏi ta!” Nếu bạn xuống địa ngục, đó là bởi vì Người không biết bạn. Một khi Người biết bạn,

Người sẽ biết bạn. Cũng giống như con cái của tôi luôn luôn là con tôi. Khi bạn được sinh ra một lần nữa,

khi bạn là con cái của Người, bạn luôn là con cái của Người. Bạn có thể là đứa

vô tích sự trong gia đình. Bạn có thể là một người bị Chúa trừng phạt nặng nề trên trái đất này.

Bạn có thể nguyền rủa cuộc sống ở đó, nhưng không thể nguyền rủa cuộc sống nơi đây. Bạn đã được cứu rỗi.

Đó là một thỏa thuận. Vậy đây chính là vấn đề mà tôi muốn trình bày với các bạn

về lời tiên tri về sự kết thúc.Bây giờ các bạn có thể đặt câu hỏi

về sự cứu rỗi hoặc sự kết thúc,

Lạy Chúa Jesus, con biết mình là kẻ có tội. Con biết mình xứng đáng xuống địa ngục,

Nhưng con tin Người đã chết vì con trên cây thập tự giá và đã sống lại.

Xin hãy cứu rỗi con và cho con cuộc sống vĩnh hằng. Con chỉ tin Người. Lạy chúa Jesus. Amen

 

 

 

mouseover