Cesta do neba podæa Biblie (Slovak Subtitles)

Video

July 28, 2015

Cesta do neba podľa Biblie Pastor Steven Anderson

Biblia jasne hovorí, že spasenie nezávisí od toho aký je človek dobrý

veľa ľudí si myslí, že sú celkom dobrí a preto pôjdu do neba

ale v Biblii je napísané, že "všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej" (Rímskym :)

ďalej sa píše, že "Niet spravodlivého ani jedného" (Rímskym :)

ja nie som spravodlivý, vy nie ste spravodliví, a ak by sme šli do neba na základe toho akí sme dobrí, nikto z nás by nešiel

. Priznaj, že si hriešny

v Biblii sa píše v Zjavení Jána :, "Bojazliví však, neverní, ohavní, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci

a všetci luhári budú mať podiel v jazere, horiacom ohňom a sírou; to je druhá smrť."

ja som určite niekedy oklamal, ako každý. Všetci sme zhrešili a priznajme si, že sme napáchali aj horšie veci ako klamstvo

všetci si zasluhujeme peklo

. Uvedomte si trest za spáchanie hriechu

v liste Rímskym : je napísané "Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni"

Ježiš Kristus, pretože nás miluje, prišiel na túto Zem, a ako Biblia hovorí "On, ktorý sa zjavil v tele" Tim :

Boh na seba zobral podobu človeka a žil život bez hriechu pretože žiadny nevykonal

ľudia ho bili a pľuvali na neho, pribili ho na kríž. V Biblii sa píše, že "na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo" Peter :

bol potrestaný za hriech každého z nás, ako keby ho bol vykonal on

potom ako zomrel zobrali jeho telo a pochovali ho do hrobky, jeho duša zostúpila do pekla, na dni a noci (Skutky :)

po dňoch vstal z mŕtvych, svojim učeníkom ukázal diery v jeho rukách

Biblia jasne hovorí, že Kristus zomrel za každého "On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta." Ján:

ale existuje niečo, čo musíme spraviť na to aby sme boli spasení

ako je napísané v Skutkoch apoštolov :-, "Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!"

to je všetko, nepovedal mu vstúp do cirkvi a budeš spasený, alebo daj sa pokrstiť a budeš spasený, ži dobrý žvot a bbudeš spasený

oľutuj všetky svoje hriechy a budeš spasený...nie, povedal: ver

. Ver, že Ježiš zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych pre teba

najznámejší verš z celej Biblie, ktorý je dokonca vytlačený na spodku pohára z IN-N-OUT Burgera

je veľmi populárny, každý už o ňom počul, je to Ján : "Lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul,

ale večný život mal každý, kto verí v Neho."

večný znamená naveky, ako Ježiš povedal, "Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky." Ján :

ďalej sa v Biblii píše "Veru, veru, hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život." Ján :

takže ak veríte v Ježiša Krista, Biblia hovorí, že máte večný život

budete žiť naveky, nemôžete prísť o spasenie, pretože je večné

v momente ako uveríte v Neho, ste spasený naveky a bezohľadu na čokoľvek, nikdy o to nemôžete prísť

aj keby som spáchal nejaký ťažký hriech, Boh ma za to potrestá na tejto Zemi

kebyže dnes niekoho zabijem, Boh sa postará aby ma potrestali. Buď pôjdem do väzenia alebo ma dokonca odsúdia na trest smrti

akokoľvek ma na Zemi potrestajú, a verím, že Boh sa postará o to aby to bolo ešte horšie, ale nepôjdem do pekla

neexistuje nič čo by som mohol spraviť aby som šiel do pekla, pretože som spasený

a keby som skončil v pekle, Boh by klamal keď sľúbil, že ktokoľvek uverí v Neho má večný život

povedal: "a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa." Ján :

kvôli tomu sú v Biblii príklady ľudí ktorí spravili pár zlých vecí, ale dostali sa do neba. Ako?

Pretože boli takí dobrí? Nie! Pretože verili v Ježiša Krista, ich hriechy sú odpustené

Iní ľudia, ktorí žili "lepším životom" z pohľadu tohto sveta, alebo aj skutočne žili lepším životom

ale neverili v Krista, museli ísť do pekla aby boli potrestaní za svoje hriechy

. Dôverujte v Krista ako v jediného Spasiteľa

dovoľte mi dokončiť túto jednu myšlienku, chcem sa uistiť, že dnes spomeniem ešte jednu vec

totižto je otázka, ktorú sa jeden z učeníkov opýtal Krista a je to táto: "Pane, či je málo tých, čo budú spasení?" Lukáš :

je to dobrá otázka, nie? Je väčšina ľudí spasených? Alebo je málo tých čo sú spasení?

kto z vás si myslí, že väčšina ľudí je spasených? že viac ľudí pôjde do neba?

hádajte aká bola Jeho odpoveď.

Povedal: "Vchádzajte tesnou bránou; lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zatratenia, a mnohí ňou vchádzajú;

ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú" Matúš :-

a potom povedal:"Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane!, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu môjho Otca nebeského.

Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, a či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene,

a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" Matúš :-

vidíte, že existujú ľudia,

avšak po prvé: Väčšina tohto sveta anilen netvrdí, že verí v Krista,

chvalabohu väčšina tejto triedy aspoň vyznáva, že verí v Ježiša. Ale väčšina tohto sveta netvrdí, že v Neho verí

ale Boh nás varoval, že dokonca ešte aj medzi tými, čo vyznávajú, že veria v Ježiša

dokonca aj medzi tými čo ho nazývajú Pane. mnohí povedia: veď sa pozri na všetky naše úžasné skutky, prečo nie sme spasení?

On im však odpovie: Nikdy som vás neznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!

je to preto, lebo spasenie nie je zo skutkov. A ak dôverujete svojim skutkom, že z nich budete spasení

ak si myslíte, že pôjdete do neba preto, že ste boli pokrstení, alebo si poviete: podľa mňa človek musí žiť dobrý život

podľa mňa musí dodržiavať božích prikázaní, podľa mňa musí chodiť do kostola, podľa mňa sa musí odvrátiť od hriechu

takže ak veríte svojim skutkom, Ježiš vám jedného dňa povie: odíďte odo mňa, nikdy som vás neznal

musíte mať všetku svoju dôveru v tom, čo On vykonal, musíte dôverovať tomu, čo Ježiš podstúpil na kríži, keď pre vás zomrel, bol pochovaný a vzkriesený

to je váš lístok do neba, ale ak si poviete: ja idem do neba lebo som tak dobrý kresťan a konám všetky tieto úžasné skutky.

povie vám: odíďte odo mňa, nikdy som vás neznal...a všimnite si, že povie odíďte odo mňa NIKDY som vás neznal,

nepovie, kedysi som vás poznal...pretože keď vás raz pozná, ako som hovoril predchvíľou je to naveky

takže keď vás raz pozná, ste spasený naveky. Ale niektorým odpovie: odíďte odo mňa NIKDY som vás neznal.

pretože ak skončíte v pekle, bude to preto, že vás nikdy neznal, a preto verte, že keď vás raz pozná, tak je to naveky

je to ako s mojimi deťmi, ktoré budú vždy moje deti. Keď sa znova narodíte ako Jeho dieťa, budete Jeho navždy

možno budete čierna ovca rodiny, často trestaný Bohom na tejto Zemi, môžete si pokaziť život na Zemi

ale večný nemôžete pokaziť, pretože ste spasený a je to hotová vec

to sú hlavné veci ktoré som vám dnes chcel prezentovať ohľadom konca vekov...máme ešte niekoľko minút na otázky....

Drahý Ježiši, uznávam, že som zhrešil a viem, že si zaslúžim peklo, ale verím, že si zomrel za mňa a bol vzkriesený.

Prosím Ťa zachráň ma v túto chvíľu a daj mi večný život. Verím len Tebe Ježiši. Amen.

 

 

 

mouseover