"The Bible Way to Heaven" - Pastor Steven L Anderson (Romanian subtitles)

Video

October 27, 2015

Biblia este foarte clară cu privire la mântuire. Nu se bazează pe cât de bun ești. Mulți oameni

cred că sunt destul de buni și că vor ajunge la cer, deoarece sunt destul de buni.

Dar Biblia spune: „Fiindcă toți au păcătuit și nu ajung la gloria lui Dumnezeu”.

Biblia spune „Aşa cum este scris: Nu este niciunul drept, niciunul măcar”. Nu sunt drept.

Nu ești drept. Și dacă bunătatea noastră ne-ar duce la cer,

niciunul dintre noi ar merge.

1. Recunoaște că ești un păcătos.

Biblia spune chiar în Revelația ::

(Revelația 21:8) Dar fricoșii și cei care nu cred și scârboșii și ucigașii și curvarii

și vrăjitorii și idolatrii și toți mincinoșii [ascultă asta] – TOȚI mincinoșii, vor avea partea lor

în lacul care arde cu foc și pucioasă, care este a doua moarte.

Am mințit înainte. Toată lumea a mințit înainte. Cu toți am păcătuit și am făcut lucruri

mai rele decât minciuna. Haideți să recunoaștem. Noi toți merităm iadul.

1. Realizați pedeapsa pentru păcat.

Dar Biblia spune:

(Romani :) Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi, în aceea că, pe când eram noi încă păcătoși,

Cristos a murit pentru noi.

Deci Isus Cristos a venit pe acest pământ, pentru că ne iubește. Biblia spune că a fost Dumnezeu manifestat

în carne și oase. Dumnezeu a luat practic formă umană. El a trăit o viață fără păcat. El nu a

comis niciun păcat. Desigur, ei L-au bătut, L-au scuipat și L-au răstignit pe cruce.

Biblia spune că atunci când era pe cruce, El însuși a purtat păcatele noastre în trupul Său pe

cruce. Deci orice păcat pe care l-ai făcut vreodată, orice păcat pe care l-am făcut vreodată, era ca și cum Isus

l-ar fi făcut. El a fost pedepsit pentru păcatele noastre. Desigur, ei i-au luat trupul când a

a murit și L-au îngropat în mormânt și sufletul Lui a coborât în iad timp de trei zile și

trei nopți (Fapte :). Trei zile mai târziu, El a înviat din morți. El le-a arătat

ucenicilor găurile în mâinile sale. Biblia spune foarte clar că Isus a murit pentru

toată lumea. Se spune că El nu a murit numai pentru păcatele noastre ci și pentru păcatele întregii

lumi. Dar există ceva ce trebuie să ne facem pentru a fi mântuiți. Biblia adresează această întrebare

în Fapte : Ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Ei au spus:

(Fapte :-) Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi salvat tu şi casa ta.

Și asta e. El nu a spus, „Alătură-te unei biserici și vei fi mântuit. Botează-te

și vei fi mântuit. Trăiește o viață bună și vei fi mântuit. Pocăiește-te de toate păcatele tale

și vei fi mântuit”. Nu, a spus „Crede”.

. Crede că Isus a murit, a fost îngropat și s-a înălțat din nou pentru tine.

Chiar și cel mai faimos verset în întreaga Biblie, care este scris pe fundul ceștii dintr-un

OutBurger, este atât de faimos încât toată lumea a auzit de el: Ioan ::

(Ioan :) Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său Fiu născut, ca oricine

crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

Veșnic înseamnă veșnic. Aceasta înseamnă pentru totdeauna. Isus a spus:

(Ioan :) Și eu le dau viață eternă; și nicidecum nu vor pieri niciodată

și nimeni nu le va smulge din mâna mea.

Biblia spune în Ioan ::

(Ioan :) Adevărat, adevărat vă spun: Cel ce crede în mine are viață veșnică.

Deci, dacă tu crezi în Isus Cristos, Biblia spune că vei avea o viață veșnică.

Vei trăi pentru totdeauna. Nu îți poți pierde mântuirea. E eternă. E veșnică.

Odată ce ești mântuit, odată ce crezi în El, ești mântuit pentru totdeauna și indiferent ce se întâmplă,

nu poți pierde mântuirea. Chiar dacă faci vreun păcat groaznic,

Dumnezeu mă va pedepsi pentru asta pe acest pământ. Dacă am ucis pe cineva azi, Dumnezeu

se va asigura că voi fi pedepsit. Voi merge la închisoare sau mult mai rău, voi

primi pedeapsa cu moartea sau orice altceva cu care pot fi pedepsit pe acest pământ. Dumnezeu se va asigura

că voi fi pedepsit chiar mai mult. Dar nu voi merge în iad. Nu e nimic

ce aș putea face pentru a merge în iad pentru că sunt mântuit. Și dacă merg în iad, Dumnezeu a mințit, pentru că El

mi-a promis că oricine crede în El are viața veșnică. El a spus:

(Ioan :) Și oricine trăiește și crede în mine, nicidecum nu va muri niciodată.

De aceea, există o mulțime de exemple de oamenii din Biblie care au făcut unele fapte foarte rele

dar au ajuns în cer. Cum? Pentru că erau atât de buni? Nu, pentru că au

crezut în Domnul Isus Cristos. Păcatele lor sunt iertate. Alte persoane care s-ar putea să fi trăit

o viață mai bună în ochii lumii sau poate într-adevăr au trăit o viață mai bună, dar

nu cred în Cristos, vor merge în iad pentru a fi pedepsite pentru păcatele lor.

. Ai încredere doar în Cristos ca Mântuitorul tău.

Și permiteți-mi să închei cu acest gând, un lucru pe care am vrut să îl menționez

astăzi. A existat o întrebare adresată lui Isus de unul dintre discipolii săi. Această întrebare

a fost aceasta: Sunt puţini cei salvaţi? Asta e o întrebare bună, nu? Sunt majoritatea oamenilor mântuiți?

Sau doar câțiva? Cine de aici crede că majoritatea oamenilor din această lume vor merge

la cer? Ghiciți care a fost răspunsul? El a spus în Matei :

(Matei :-) Intrați pe poarta cea strâmtă, pentru că largă

este poarta şi lată este calea care duce la nimicire și mulți sunt cei ce intră pe ea. Fiindcă strâmtă este

poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o găsesc.

Apoi a continuat și a spus:

(Matei :-) Nu oricine îmi spune: Doamne, Doamne, va intra în

împărăția cerului; ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Mulți îmi vor spune

în acea zi: Doamne, Doamne, nu am profețit în numele tău? Și nu am scos

draci în numele tău? Și nu am făcut multe lucrări minunate în numele tău? Și atunci le voi mărturisi:

Niciodată nu v-am cunoscut; plecați de la mine, voi, cei care lucrați nelegiuire.

În primul rând, marea majoritate a acestei lumi nici măcar nu pretinde a crede în Isus. Din fericire,

majoritatea acestei clase pretinde a crede în Isus. Dar majoritatea lumii nu

nu pretinde a crede în Isus. Dar Dumnezeu a avertizat că chiar și printre cei care pretind a crede

în Isus, chiar și printre cei care-l numesc Doamne, mulți îi vor spune „Am făcut

toate aceste lucrări minunate. De ce nu suntem mântuiți?” El va spune „Plecați de la mine

niciodată nu v-am cunoscut”. Asta pentru că mântuirea nu este prin fapte. Și dacă

vă bazați pe propriile fapte pentru a vă salva, dacă veți crede că mergeți în cer pentru că ați

fost botezați sau dacă credeți că „Ei bine, eu cred că trebuie să trăiești o viață bună. Cred că

trebuie să respecți poruncile pentru a fi salvat. Cred că trebuie să mergi la biserică. Cred că

trebuie să te îndepărtezi de păcatele tale...” Dacă vă bazați pe faptele voastre, Isus

vă va spune într-o zi, „Plecați de la mine, eu nu vă cunosc”. Trebuie să

avea toată credința în ceea ce a făcut. Trebuie să aveți credință în ceea ce a făcut Isus pe

cruce, când a murit pentru voi, a fost îngropat și s-a înălțat din nou. Acesta este biletul vostru către

cer. Dacă veți crede „Oh, o să merg la cer pentru că sunt un atât de bun

creștin și fac toate aceste lucruri minunate”, El va spune „Plecați de la mine”.

Și observați ce a spus: „Plecați de la mine, Nu v-am cunoscut NICIODATĂ”. Nu „Vă cunoșteam”.

Pentru că odată ce El te cunoaște, așa cum am menționat mai devreme, este pentru totdeauna. Este veșnic.

Odată ce te cunoaște, ești mântuit pentru totdeauna. Dar El va spune „Plecați de la mine,

nu v-am cunoscut niciodată”. Dacă mergi în iad, este pentru că El nu te-a cunoscut niciodată. Odată ce te cunoaște,

te cunoaște. E ca și cum copiii mei vor fi întotdeauna copiii mei. Când ești

născut din nou, atunci când ești copilul Său, vei fi întotdeauna copilul Său. Poți fi oaia neagră

a familiei. Poți fi cineva care este disciplinat de Dumnezeu foarte mult pe acest pământ.

Îți poți rata viața aici, dar nu pe cea de sus. Ești mântuit.

Este un lucru realizat. Așadar, acesta este aspectul principal pe care am vrut să vi-l prezint despre

sfârșitul lumii. Și avem doar câteva minute

pentru întrebări despre mântuire sau despre sfârșitul lumii.

Dragă Isus, știu că sunt un păcătos. Știu că merit să merg în iad,

Dar cred că ai murit pe cruce pentru mine și ai înviat.

Te rog salvează-mă chiar acum și dă-mi viața veșnică. Am încredere doar în tine, Isus. Amin.

 

 

 

mouseover