He ara o te pipiria ki te rangi

Video

November 30, 2015

E vananga titika ro ana te pipiria o runga i te ora, te aura'a ta'e o runga i te riva o'ou. Te rahi ra'a o

te nu'u e mana'u ro ana a raua he riva mau, e o ira raua ka o'o ena ki roto i te rangi o

te raua riva mau e i e ki ro ana e te pipiria, "Mo te ta'ato'a nu'u hara e poto ro te

ma'eha o te Atua." (Romans 3:23) he ki e te pipiria, "I papa'i ro penei ina e tahi i titika,

ina, ina e tahi."(Romans 3:10) a au ina he titika. a koe ina he titika, ahani o te tatou

riva ana tu'u tatou ki te rangi, ina e tahi o tatou mo o'o ki ira.

1. ka ki a koe he kope hara.

O te pipiria te ki i Revelation :, "Mo te kope ri'a ri'a e ta'e tutia, te hano hano,

te to'a, te taro taro, te taiata e te aro atua ke, e ta'a to'a reo reo e rava'a ro te raua

vaha i roto i te vai ve vera ko ia ko ahi e ko te arahu, ko te mate haka'ou". Au

ku noho ana i ra'e. Ta'ato'a ko noho ra'e ana, ku reo reo tahi ana tatou, e ku haka tere ana i te me'e

ata ta'e au ki te reo reo. kia tika tatou: ta'ato'a tatou mo oho ki te po au ahi.

2. Ka kia tika te ti'a o te hara.

Mai ai e ki ro ana te pipiria, "he haka unga i to'ona hanga i mu'a o tatou, i ai era tatou

i hara ro, i mate a kirito mo tatou."." (Romans :) Ietu kirito, o to'ona hanga ki a tatou, he oho mai

ki te ao nei. Te pipiria e ki ro 'a ko ia te atua mau i ora ai. Te atua i haka huru pahe tangata

ora. I ora te oranga ta'e hara. Ina kai hara ro, ina e tahi ro, i ti'a ro i a ia,

i a'anu ro i a ia, i o'oka ro i a ia ki te tatauro. te pipiria e ki ro 'a penei e i runga i te tatauro

A ia "a'ana a i horo i to tatou hara ki roto o'ona hakari i runga i te tumu." (1 Peter 2:24) O ira ta'ato'a hara

o'ou i anga ai, ta'ato'a hara a'aku i anga ai - ko te hara o Ietu i anga ai. A ia

i ti'a ro i te hara o tatou. ki oti raua he to'o i to'ona hakari i mate era, he tanu

ki raro ki te rua, to'ona kuhane i turu ki te po au ahi e toru ra'a, e toru po (Acts

:). E toru ra'a haka'ou he maroa mai a ia mai te mate enga. He mata ite ki to'ona nu'u haka ma'a i te

pu o to'ona rima. Me'e titika mau te pipiria penei a Ietu i mate ai mo te ta'ato'a. E ki ro ana

penei e i anga ai "ta'e no mo to tatou hara, mai peira ana mo te hara o te ao ta'ato'a"(

John :). E ai ro 'a te me'e o tatou mo anga mo ora. Te pipiria e ki ro ana i

Acts , "pehe au ana ora ro? E ki ro ana penei, "Ka tutia ki a Ietu

Kirito, he ora koe he ora ra hare." Ko ia no. Ina he ki, "ka haka muri ki te hare pure,

e he ora koe. ka papatito mo ora o'ou. Ka oranga riva koe mo

ora o'ou. Ka tatara tou hara, mo ora o'ou, ina. A ia e ki ro 'a e "tutia".

3. E mo'a i to'na mate, to'ona tanu, e to'ona ara hanga haka'ou mo ou.

Peira ana te rongo ata hetu i roto i te pipiria, papa'i ro ana i te raro o

te potio i "In and Out Burger." E hetu mau ro 'a. ta'ato'a ko ngaro'a ana: John

:. "Te atua e hanga ro ana i te ao i va'ai ai i to'ona poki mo te ta'ato'a

mo tutia ki a ia ina e ko mate e roa ro to'ona oranga." ha'aura'a o te oranga roa penei

e roa ro ina e ko motu. Ina e ko motu ro, he ki e ietu, "E va'ai ro te oranga ta'e motu, ina raua

e ko mate, ina raua e ko rava'a e te nu'u mo to'o mai to'oku rima." (John :)

E ki ro ana te pipiria i John :, "He parauti'a mau, he ki atu au ki a koe, te kope mo tutia ki a au e ai ro

te oranga ta'e oti." mo tutia ro ki a Ietu kirito, te pipiria e ki ro ana he ai to'u ora roa ina e ko

motu. He ora koe ki te ao hope'a. Ina koe e ko ngaro tou ora ra'a. He oranga ta'e oti, ta'e

motu. I haka ora era i a koe, a koe i tutia ro era mo'ona, he ora koe ki te ao hope'a, e

ina e ko riva, mo ngaro te ora ra'a o'ou.

A hani au ana e'a ana hara i te hara ta'e au, o ira mo te atua e ti'a i a au i te ao nei.

Mo e'a au mo to'a i te tangata i anga rina, te atua he haka mao i te ti'a mai ia au, he

oho au ki te hare ma'u auri, mai ai e riva no mo haka mate ia au. Te roa o te ao mo ti'a mai, e

te atua he haka mao mo ata ti'a ia au, ina e ko oho au ki te po au ahi. E ai ro

ina e tahi me'e a'aku mo anga mo oho ki te p au ahi o te ai a au ko haka ora ana, mo oho o'oku ki te po au ahi, ku reo reo ana te Atua.

O te ai ko tapura ana e ia penei e te kope tutia e ko oti to'ona oranga, he ki a ia, " ta'ato'a

i ora i tutia mo'oku e ko mate ro" O ira te rahi ra'a o te

nu'u i ro te pipiria i ti'a ino ro, i o'o no ki ro te rangi. pehe? o te ai

he riva rahi o raua? ina, o te ai raua i tutia ro ki a Ietu Kirito. Te raua hara

ku oti ana. Te tahi nu'u i riva mo tere i te oranga ata au i roto i te roa o te tangata, e

i ora i te oranga titika, raua mo ta'e tutia ki a kirito, he oho raua

ki te po au ahi mo ti'a i te raua hara.

4. E tutia ki a kirito pe tou ora.

Ki kia tika i te mana'u nei: e tahi me'e hanga o'oku mo haka hio e mo ma'u mai

ki angarina penei e ai ro 'a te 'ui ku 'ui ana ki a ietu e to'ona kope tutia, i

'ui ro penei: ko te ta'e rahi ra ka haka ora ro? He 'ui titika, ina ro?

te rahi ra'a nu'u e haka ora ro? o te ta'e rahi mau mo ora? Te kope mana'u ra te rahi nu'u he

o'o ki te rangi - ra te rahi nu'u i nei ao he o'o ki te rangi? Ka haka topa penei

i pahono ai: he ki a ia, i Matthew , "ka uru a te opani kao kao, o te ai a'ano te

opani e poto te ara e tikanga ena ki te pa'o hanga ao, te rahi ra e o'o no

i te kao kao o te opani, raha no te ara e tikanga ena mo ora, ta'e rahi

ro mo rava'a ro." (Matthew :-) He ki he oho i nei ki: "Ta'e ta'ato'a

mo ki mai, honui, honui, mo o'o te ma'ara o te rangi, te kope mo ha'atura ki

tikanga o to'oku matu'a i te rangi. Rahi ra he ki mai i ra ra'a, honui, honui, kai

urunga 'o matou i to'ona ingoa, e i to'ona ingoa i tute ai i te aku aku, e i to'ona ingoa

i rahi te rahi anga riva? E ki oti i urunga ro ki a raua, ina kai ite ro au ia koe, i tapa

mai i au i na anga ta'e au." (Matthew :-)

Te ra'e mau, te rahi ra'a o te ao nei ina kai ki ana hia i te tutia hanga ki a ietu. Maururu no

te rahi ra'a o nei tanga hapi e tutia ro ana ki a Ietu, mai te rahi ra'a o te ao

ina he ako i te tutia ki a Ietu, I kia ti'a ro e te atua ra i roto i te nu'u ako i te tutia

ki a Ietu, e i roto i te nu'u rangi era honui, rahi ra e ki ro ki a ia, "ku anga tahi

ana matou i nei me'e riva! he aha matou ana ta'e ora ro!" e ki ro a ia, tapa i a au, ina au kai

ite ia koe." o te ai ina te ora he anga mo rava'a ro, mo titika ro tou

anga inga no, mo mana'u o'ou he oho koe ki te rangi i tou papatito enga

mo mana'u o'ou, "Ee, mo'oku e haka tere koe hai oranga titika, e mana'u au e mo'a te

tikanga atua mo ora ro, e mana'u e oho koe ki te hare pure, e mana'u koe mo

tatara hape i tou hara…" mo ai e mo'a no 'a koe ia koe mau ana, he ki atu e Ietu ki a koe

e tahi ra'a, "Mai i au ina kai ite i a koe".

E tapu koe e tutia ki te me'e o tou anga hanga. E tutia koe ki te ara hanga o ietu

i runga i te tatauro i mate era mo'ou, i tanu ro, i maroa ko'ou ro. ko ia tou ara mo o'o

ki te rangi. Mo tutia o'ou ki te rua me'e, e mo ki o'ou, "E riva no mo oho o'oku ki te rangi

i to'oku huru kiritiano ririva, e i to'oku haka tere i te me'e riva." E ki ro

e ia, " Mai ia au." e haka topa i to'ona ki inga, "Mai ia au, ki ite hia ro au ia koe."

Ina a ia kai ki, "I ite ro au ia koe." mo ite ro a ia ia koe… e mana'u ko ko ki atu ana au

i ra'e: e ko pau ro ina e ko motu. mo ite ro ia koe, he ora koe ki te hope'a.

E ki ro a ia, "mai ia au, ina au kai ite ro ia koe," mo oho o'ou ki te po au ahi, o

te ai ina au kai ite ia koe. Mo ite o'ona ia koe, e ite ro 'a ia koe. I te roa ta'aku ngapoki

e tapu ro pahe ngapoki a'aku. Mo poreko ko'ou o'ou, e ngapoki no ana koe o'ona, e ko

huri te tapura nei. E riva no koe mo ai he kope topa ke no i to'u hu'ai. E riva no koe mo ai he kope

i ti'a rahi ro e te atua i te ao nei. mo ta'e ora riva riva koe i nei ao, mai

ina koe e ko ta'e tano mo ora. Mo ai koe i haka ora ro, ku oti ana. Ko ia te tumu

o te ha'aura'atu ki a koe ki te hope'a o te hora, e ko hini te hora

mo 'ui 'ui o runga i te ora e o runga i te hope'a o te ao.

E Ietu hanga rahi, ku ite ana au a au me'e hara. ku ite ana au e tano no mo oho ki te po au ahi.

E ite ro ana au i mate ro koe i runga i te tatauro e i ara ko'ou ro koe mo'oku. Ka haka ora koe ia au i te hora nei

ka va'ai mai i te ora ta'e motu. e tutia nei a au mo'ou, e Ietu e. Amene.

 

 

 

mouseover