Biblia – Droga do Nieba

Video

October 1, 2015

Biblia jest bardzo jasna w stosunku do zbawienia. Nie jest oparta na tym jak dobra jest osoba.

Większość ludzi myślą, że są całkiem dobrzy i pójdą do nieba, bo są dobrymi ludźmi.

Rzymian : „Albowiem wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,”

Rzymian : „Jak napisano: Nie ma sprawiedliwego ani jednego;”

Ja nie jestem sprawiedliwy. Ty nie jesteś sprawiedliwy.

I jeśli to by było nasze dobro które poprowadzi nas do nieba, żaden by nie poszedł.

Przyznaj się, że jesteś grzesznikiem.

Biblia mówi: Apokalipsa :

Biblia mówi: Apokalipsa : „Ale, przerażeni, niewierni,

obmierzli, mordercy, wszetecznicy, czarownicy, bałwochwalcy

i wszyscy kłamcy będą mieli swoją część w jeziorze, które płonie ogniem i siarką: które jest drugą śmiercią.”

Ja skłamałem. Wszyscy skłamali.

Więc wszyscy zgrzeszyli i zrobiliśmy rzeczy gorsze niż kłamstwo. Przyznajmy się.

Wszyscy zasługujemy na piekło.

Uświadom sobie karę za grzech.

Rzymian : „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam,

w tym, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas.”

Więc Jezus Chrystus, ponieważ kocha nas,

przybył na tę Ziemie. Biblia mówi, że on był Bogiem w ciele. ( Tymoteusza :)

Bóg przyjął ludzką postać. Żył bezgrzesznie.

Nie popełnił żadnego grzechu.

Oczywiście, jego pobili i pluli na niego i ukrzyżowali go.

Biblia mówi, że gdy był na krzyżu

Piotra : „Który grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo,”

Czyli każdy grzech, który zrobiłeś, jakikolwiek grzech, to było jakby Jezus to zrobił.

On był ukarany za nasze grzechy.

Oczywiście, wzięli jego ciało kiedy umarł i pogrzebali go w grobie

i jego dusza poszła do piekła na dni i noce. (Dzieje Apostolskie :)

Trzy dni potem, powstał z grobu.

Pokazał uczniom jego rany na jego rękach.

Biblia jest jasna, że Jezus umarł za wszystkich.

Biblia mówi, że umarł nie tylko za nasze grzechy, ale i za grzechy całego świata. ( Jana :)

Ale jest coś co musimy zrobić by być zbawionym.

Biblia ma te pytanie w Dzieje Apostolskie :- „...Panowie! co mam czynić, abym był zbawiony?

A oni rzekli: Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój.”

I to wszystko.

Nie powiedział, żeby przystąpić do jakiegoś kościoła i będziesz zbawiony; żeby być ochrzczonym;

żeby żyć dobrym życiem; żeby żałować za grzechy i będziesz zbawiony.

Nie. Powiedział: „Wierz.”

Uwierz, że Jezus umarł, był pogrzebany i wstał z martwych dla Ciebie.

Nawet najsławniejszy wers w Biblii,

który jest napisany na dole kubka 'OutBurger'.

Jest tak sławny, że wszyscy słyszeli o nim. Jana :

Jana : „Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna,

aby każdy kto wierzy w niego nie zginął, ale miał życie wieczne.”

I wieczne znaczy nigdy nie kończące się. To znaczy na zawsze.

Jana : „A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki,

ani ich żaden wydrze z ręki mojej.”

Jana : „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto w mię wierzy, ma żywot wieczny.”

Więc jak wierzysz w Jezusa Chrystusa, Biblia mówi, że będziesz miał żywot wieczny.

Będziesz żył na zawsze. Nie możesz stracić swojego zbawienia. Jest wieczne. Na zawsze.

Od kiedy jesteś zbawiony, od kiedy zaczniesz wierzyć w Jezusa, będziesz zbawiony na zawsze

i cokolwiek się stanie, nigdy nie stracisz swojego zbawienia.

Jeśli nawet poszedłbym i zrobił jakiś okropny grzech,

Bóg ukarze mnie na tej ziemi.

Jeśli zamorduję kogoś dzisiaj, Bóg upewni się, żebym był ukarany.

Pójdę do więzienia albo i gorzej albo dostane karę śmierci.

Cokolwiek co na tej ziemi będzie karą dla mnie, Bóg upewni się, że będę ukarany jeszcze bardziej.

Ale nie pójdę do piekła. Nie ma nic takiego żebym poszedł do piekła, bo jestem zbawiony.

I gdybym poszedł do piekła, Bóg skłamał,

bo obiecał, że jak ktoś w niego wierzy ma żywot wieczny.

Jana : „A wszelki, który żyje, a wierzy w mię, nie umrze na wieki...”

To dlatego jest wiele przykładów w Biblii ludzi, którzy popełnili okropne rzeczy,

a dotarli do nieba. Jak?

Bo byli dobrzy? Nie. Bo wierzyli w Jezusa Chrystusa. Ich grzechy są przebaczone.

Inni ludzie, którzy mogliby żyć lepszym życiem w oczach ludzi,

albo nawet żyli lepszym życiem,

ale nie wierzą w Chrystusa, pójdą do piekła by być ukaranym za ich grzechy.

Ufaj samemu Chrystusowi jako, że to twój zbawiciel.

Pozwólcie mi zamknąć to jedną myślą. Jedna rzecz, którą chce powiedzieć.

Było pytanie do Jezusa, jednego z ich uczniów.

Łukasza : „...Panie! czyli mało tych jest, którzy mają być zbawieni?...”

To jest dobre pytanie prawda?

Czy większość z nas jest zbawiona? Czy mniejszość jest zbawiona?

Kto tutaj myśli, że większość idzie do nieba?

Zgadnijcie jaka była odpowiedź.

Powiedział: Mateusza :-

Mateusza :- „Wchodźcie przez ciasną bramę;

albowiem przestronna jest brama i szeroka droga,

która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nią wchodzą.

A ciasna jest brama i wąska droga,

która prowadzi do żywota; a mało ich jest, którzy ją znajdują.”

Mateusza :-

Mateusza :- „Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie! wejdzie do królestwa niebieskiego;

ale który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.

Wiele z nich powie mi dnia onego:

Panie, Panie! żeśmy w imieniu twoim nie prorokowali?

i w imieniu twoim diabłów nie wyganiali?

i w imieniu twoim wielu wspaniałych czynów nie robili?

A tedy im wyznam: że was nigdy nie znał;

odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość.”

Czyli są ludzie,

z których większość na tym świecie twierdzi, że nie wierzy w Jezusa.

Dziękujmy, że większość w tej klasie twierdzi wierzy w Jezusa.

Ale większość świata nie wierzy w Jezusa.

Ale Bóg ostrzega nas, że spośród tych, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa;

nawet spośród tych którzy wołają do niego Panie,

wielu powie do niego

„Ale czyniliśmy te wszystkie czyny. Dlaczego nie jesteśmy zbawieni?”

I powie: „odstąpcie ode mnie, was nigdy nie znałem.”

To dlatego, bo zbawienie nie jest od robienia uczynków.

I jeśli ufasz swoim uczynkom, że cię zbawią, jeśli myślisz, że pójdziesz do nieba,

bo byłeś ochrzczony, albo pomyślisz, że

„Myślę, że muszę żyć dobrym życiem. Myślę, że muszę przestrzegać przykazania.

Myślę , że muszę chodzić do kościoła. Myślę, że muszę odwrócić się od grzechu...”

Jeśli ufasz swoim uczynkom,

Jezus powie „odstąpcie ode mnie, was nigdy nie znałem.”

Musisz mieć całą wiarę w co on dla Ciebie zrobił.

Musisz mieć wiarę w co Jezus zrobił na krzyżu

umarł za Ciebie i był pogrzebany i wstał z martwych.

To twój bilet do nieba.

Jeśli ufasz, „Pójdę do nieba, bo jestem aż tak dobrym Chrześcijaninem

i robię te wspaniałe rzeczy,”

On powie: „odstąpcie ode mnie,” I zauważ co powiedział: „odstąpcie ode mnie, was nigdy nie znałem.”

Nie, że ja was kiedyś znałem,

Ponieważ jak Cię pozna, to wiecznie, na zawsze.

Jeśli Cię pozna to jesteś zbawiony na zawsze.

Ale powie: „odstąpcie ode mnie, was nigdy nie znałem.”

Jeśli pójdziesz do piekła, to dlatego bo cię nigdy nie znał.

Kiedy się pozna to cię zna.

To jak moje dzieci będą zawsze moimi dziećmi.

Jeśli jesteś na nowo urodzony, kiedy jesteś jego dzieckiem to zawsze nim zostaniesz.

Może jesteś czarną owcą w rodzinie. Możesz być

kimś kto jest dyscyplinowany przez Boga na tej ziemi.

Możesz zniszczyć swoje życie tutaj, ale nie możesz stracić zbawienia.

Jesteś zbawiony. To jest skończona transakcja.

Więc, to główna sprawa. To rzecz, którą chce zaprezentować o końcu czasów.

Mamy tylko kilka minut na zadawanie pytań, czy to o zbawieniu albo o końcu czasów.

 

 

 

mouseover