The Bible Way to Heaven (Mongolian subtitles)

Video

May 13, 2015

Библи Диваажинд хүрэх зам

Библи нь авралын цэвэр орчин юм.Таныг хэр зэрэг сайн хүн болох вэ гэдэгт тулгуурладаггүй. Хүмүүс

олонтаа өөрсдийгөө маш сайн хүн гэдэгт итгэлтэй байдаг ба тэд өөрсдийгөө диваажин руу өөрсдийн

сайн хүн чанараас хамааран очдог гэж боддог, харин Библид хүн бүгд нүгэл үйлдсэн ба Бурханы алдар суугийн улмаас

очдог гэдэг (Романс :). Библид хэлсэнээр, буюу бичигдсэнээр хэн ч шударга бус,

үгүй, хэн ч биш. (Романс :) Би төгс зөв хүн биш. Та ч зөв бус, ба хэрэв бид бидний

сайн шударга байдал биднийг диваажинд хүргэнэ гэж бодвол бидний хэн ч тийшээ очихгүй.

. Та өөрийгөө нүгэлтэн гэдгийг хүлээн зөвшөөр.

Библийн Илчлэлт : –д хэлснээр , айдастан ба үл итгэгчид, жигшүүрт хэрэг хийгчид,

алуурчид, шуламууд, биеэ үнэлэгчид Буруугаар шүтэн бишрэгчид, худал яригсад

гал ба хүхэрээр шатаж буй нууранд очиж хоер дахь үхэлдээ хүрэх болно. Би

өмнө худал ярьж байсан. Хүн бүр худал хэлж байсан, учраас бид бүгд нүгэлтэнгүүд,бид худал хэлэхээс илүү бусармаг

хэргүүдийг ч үйлдэж байсан байж болох юм. Үүнтэй нүүр тулцгаая: бид бүгд тамд очих тавилантай.

. Нүглийн шийтгэлийг ухамсарла.

Гэвч Библид: Бурхан биднийг хайраар хүрээлдэг, бид нүгэлтэнгүүд

мөн ч, Есүс Христ бидний төлөө үхсэн нь үнэн. (Романс :) Есүс Христ биднийг хайрлах хайрынхаа улмаас

энэ дэлхийд ирсэн. Библид хэлснээр тэр хүний бие махбодь олсон Бурхан байсан. Тэр бол хүний биенд орсон

Бурхан юм. Тэр нүгэлгүй амьдарсан. Тэр ямар ч нүглийг үйлдээгүй ба мэдээж, тэд түүнийг зодсон,

түүн дээр нулимсан ба түүнийг загалмайнд хадсан. Библид хэлснээр, тэр загалмайд хадаастай байхдаа

бидний нүглийг өөрийн биед шингээн авсан гэдэг. ( Петер :) Ийм учраас таны

нэгэн цагт үйлдсэн нүгэл бүр, ба миний нэгэн цагт үйлдсэн нүглийг Есүс үйлдсэн мэтээр ойлгоно. Тэр

бидний үйлдсэн нүглийн төлөө шийтгэгдсэн. Дараа нь тэд түүнийг нас барсны дараа цогцсыг авч,

шарилыг оршуулсан, түүний сүнс доошоо тамд очин гурван хоног ба гурван өдөр байсан (Актс

:). Гурван хоногийн дараа тэр дахин амь орсон. Тэр шавь нартаа гарандаа буй

цоорхойг харуулсан. Библи нь Есүсийг хүн бүрийн төлөө амиа өгсөнийг маш сайнаар харуулсан. Хэлэхдээ

Есүс зөвхөн бидний нүгэлүүдийн төлөө амиа өгөөд барахгүй, мөн дэлхий даяарх бүх нүглүүдийг үүрсэн гэдэг (

Жон :). Бидэнд аврагдах ёстой зайлшгүй хэрэгтэй ганц юм бий. Библи нь үүнийг Үйлдэлд

гарган асууж байгаа:Би аврагдахын төлөө яг юу хийх хэрэгтэй вэ? Тэд хэлэхдээ, Эзэн Есүс Христэд итгэ,

Тэгвэл чи аврагдана, мөн адил чиний гэр аврагдана. Тэгэхэд л болно. Тэр сүмд хүрээд ир,

тэгвэл чи аврагдана гэж хэлээгүй. Баптизм хүртэн шашинд ор, тэгвэл чи аврагдана, амьдралаа сайн өнгөрөө, тэгээд

чи аврагдах болно, нүгэл бүрээ наманчил, тэгээд чи аврагдах болно гэж хэлээгүй. ҮГҮЙ. Тэр итгэ гэж хэлсэн.

. Есүс чиний төлөө үхэж, оршуулагдаж, дахин амьдарсан гэдэгт итгэ.

Библийн хамгийн нэртэй шүлгийн мөр болох, бичигдэн иш татагдсан

нэртэй хэсгийг хүн бүр сонссон байгаа. Хүн болгон үүнийг сонссон: Жон

:. Бурхан энэ дэлхийд маш их хайртай байсан ба тэр өөрийн ганц хүүг дэлхийд өгсөн ба

түүнд итгэн эрсдүүлэхгүй харин үүрдийн амьдралыг өгөх тавилантай байжээ. Үүрдийн гэдэг бол үүрдийн гэсэн үг.

Энэ бол мөнхөд гэсэн үг ба Есүс хэлэхдээ, би тэдэнд үүрдийн амьдрал өгсөн, ба тэд

хэзээ ч эрсдэхгүй, мөн тэднийг миний гараас хэзээ ч хэн ч татан авахгүй гэсэн байна. (Жон :)

Жон :-д Библи хэлэхдээ: учирла, үнэнийг хэл, би чамд хэлж байна, надад итгэх итгэл нь үүрдийн

амьдрал өгөх болно. Ийм учраас хэрэв та Есүс Христэд итгэвэл та үүрдийн амьдралтай болно.

Та үүрд амьдарна. Та өөрийн авралыг олох болно. Энэ үүрдийн мөнх, энэ нь

мөхөшгүй. Та аврагдсанаараа, та түүнд итгэсэнээрээ та үүрд аврагдах ба

юу ч болсон хамаагүй та энэ авралыг хэзээ ч алдахгүй.

Би гараад ямар нэгэн хүнд хэцүү нүгэл үйлдвэл Бурхан намайг энэ дэлхийд шийтгэх болно.

Хэрэв би гараад өнөөдөр нэг хүнийг алвал Бурхан намайг шийтгэнэ, би

шоронд орно,муугаар бодвол, дээд шийтгэлийг авна. Гэвч дэлхий намайг шийтгэж байгаа ба

Бурхан шийтгүүлснийг мэдэн батлах болно. Гэвч би там руу явахгүй. Би там руу

явахгүй яагаад вэ гэвэл би аврагдсан. Хэрэв би там руу явсан бол Бурхан худал хэлсэн гэсэн үг.

Яагаад вэ гэвэл тэр итгэгч бүр мөнхийн амьдралтай гэж амласан ба тэр хэлэхдээ надад итгэж ирсэн хүн бүр

хэзээ ч үхэх ёсгүй гэсэн. Ийм учраас Библид маш муу үйлдэлүүдийг хийсэн ба

тэгсэн ч диваажинд очих заяатай хүмүүсийн жишээ их бий. Яагаад? Яагаад вэ гэвэл тэд их сайн байсан

гэж үү? ҮГҮЙ, тэд Эзэн Есүс Христэд итгэдэг байсан. Тэдний

нүгэл өршөөгдсөн. Бусад үнэхээр сайн амьдралтай буюу эсвэл илүү амьжиргаатай хүмүүс,

бусад сайн амьдралтай хүмүүс, эсвэл илүү сайн амьдралтай хүмүүс Есүс Христэд итгээгүй

бол тэд тамд унан үүний улмаас үйлдсэн нүгэлийнхээ шийтгэлийг олох болно.

. Христэд өөрийнхөө аврагч мэт итгэн найд.

Нэг бодлоо хэлэн дуусгахыг минь зөвшөөрнө үү: Өнөөдөр миний хэлэх гэсэн ба итгэлтэй нэг зүйл бол

Христаас түүний нэг шавийн асуусан нэг асуултыг тодруулах, ба

энэ асуулт бол: цөөн тооны хүмүүс л аврагдах уу? Энэ бол маш зөв асуулт байгаа биз?

Олон хүн аврагдсан уу? Эсвэл зөвхөн цөөн тооны хүмүүс аврагдсан уу? Хүмүүсийн олонх нь диваажин руу

явна гэж хэн бодож байна вэ – энэ дэлхийн олонх нь диваажинд очдог уу? Хариулт нэг ийм гэж

бод доо: тэр хэлэхдээ, Матью хэсэгт, Энэ давчуу нарийн үүдээр ор, яагаад вэ гэвэл ye

өргөн хаалга ба өргөн зам нь ямар нэг юмыг устгахад хүргэдэг, ба нарийн үүдээр орох нь

яагаад вэ гэвэл үүд хэр нарийн байх ба зам хэр нарийн байх нь амьдрал руу явуулдаг, ба маш цөөн хэсэг нь

үүнийг олно гэсэн байдаг. (Матью :-) Тэгээд дараа нь ингэж хэлсэн: Хүн бүр

үүнийг надад хэлдэггүй, Эзэн минь, Эзэн минь, диваажингийн хаант улсад очих уу, гэвч

Миний эцэг бол өөрөө диваажинд буй. Энэ өдөр олон хүмүүс үүнийг надад хэлэх болно, Эзэн минь, Эзэн минь, бид

зөгнөөгүй биз, бид буг чөтгөрөө хөөсөн, таны нэрийн өмнөөс олон гайхамшигтай

ажлуудыг үйлдсэн биз дээ? Тэгээд би тэдэнд сүсэглэнэ, би таныг хэзээ ч мэдэж байгаагүй, намайг

орхих нь сэтгэлийг түгшээх болно.(Матью :-)

Юуны өмнө хэлэхэд, энэ дэлхийн олонх нь Есүст итгэхийг уриалахгүй байгаа. Харин

энэ зааланд байгаа хүмүүсийн ихэнх нь Есүст итгэгчид, гэвч энэ дэлхийн олонх хэсэг нь

Есүст итгэдэггүй. Гэвч Бурхан бол Есүст итгэгч гэх хүмүүсийн дунд ч гэсэн, түүнийг Эзэн гэж нэрлэсэн түүнд

бид бүгд энэ гайхамшигтай ажлыг үйлдсэн гэж анхааруулсан! Яагаад бид аврагдаагүй вэ!Тэр надаас холдон яв,

би чамайг мэдэхгүй гэж хэлнэ. Аврал бол ажиллагаагаар бус харин өөрийн аврагдах ажилд итгэдэг бол ирдэг.

Хэрэв та зөвхөн өөрийгөө баптизм хүртсэн болохоор диваажинд очно гэж боддог бол,

хэрэв та зөвхөн би сайн амьдрах естой гэж боддог бол, миний бодлоор

аврагдах зарлигуудыг хадгалан, та сүм мөргөлд яван оролцох естой гэж бодвол,

та өөрийн ажиллагаанд итгэлтэй байгаа бол, Есүс танд нэг л өдөр та надаас

холдон яв, би таныг мэдэхгүй гэж хэлнэ.

Та бүгд түүний хийсэн үйлдэлд итгэх шаардлагатай. Та өөрийн итгэлээ Есүсийг хийсэн үйлдэлд өгөх ёстой.

Есүсийг таны төлөө загалмайлагдан золиослогдон үхэж, оршуулагдан дахин амьдарсанд өгөх естой. Энэ бол диваажинд орох

тасалбар. Хэрэв та бусад өөр юманд итгэж, би сайн шүтлэг шашинтан учраас диваажинд очно

ба би Христэд итгэгч ба их гайхамшигтай үйлдлүүдийг хийж байгаа гэж бодвол тэр

надаас холдон яваарай гэж хэлэх болно. Би таныг ХЭЗЭЭ Ч мэдэж байгаагүй гэж хэлнэ.

Тэр таныг мэддэг, мэддэг байсан гэж хэлэхгүй. Миний өмнө хэлж байсныг сайн давтан тогтоогоорой:

үүрдийн бол мөнхийн юм. Тэр таныг мэддэг бол та үүрд аврагдсан гэсэн үг.

Тэр ингэж хэлнэ: надаас холдон яв, би таныг хэзээ ч мэдэж байгаагүй, яагаад вэ гэвэл хэрэв та тамд очвол

энэ нь тэр таныг хэзээ ч мэдэж байгаагүй нь тэмдэг.Тэр таныг мэддэг бол тэр таныг байнга мэддэг болно.Зөвхөн миний хүүхдүүд л

үүрд миний хүүхдүүд байх болно.Та дахин төрөхдөө та түүний үр хүүхэд болно, та

байнга түүний хүүхэд байх болно. Та гэр бүлийнхээ хар хонь байж болно. Та мөн Бурханаар

хүмүүжүүлэгдэн боловсрогдсон нэгэн байж болно. Та өөрийн амьдралыг энд нийлүүлэн барьж болно, гэвч

та авралыг угсран барьж чадахгүй.Та аврагдсан бол үйл хэрэг бүтсэн гэсэн үг.Энэ бол миний та нарт

цагийн төгсгөлд мэдүүлэхээр зорьсон хамгийн гол сэдэв ба одоо авралын тухай болон

цагийн төгсгөлд асуултанд хэдэн минутыг зориулья.

Хүндэт Есүс, би өөрийгөө нүгэлтэн болохыг мэднээ. Би өөрийгөө тамд унахыг ч бас мэднэ.

Гэвч би таныг загалмай дээр миний төлөө амиа өгсөн ба дахин амилсанд итгэж байна. Та намайг яг одоо аварч

мөнхийн амьдрал өгнө үү. Би зөвхөн танд итгэж байна, Есүс. Амен.

 

 

 

mouseover