Te Ara Paipera Tapu ki te Rangi

Video

November 30, 2015

He tino ariari te Paipera Tapu i te whakaorangatanga. Ehara nō tōu ake painga te pūtake. Huhua noa

ngā tāngata i pōhēhē ki ōu rātou ake painga, ā, e whakapiki ake rātou ki te rangi i te mea

e pai ake kē rātou engari, i mea ake te Paipera Tapu, “Kua hara katoa hoki, ā, kāore e taea e rātou

te korōria o te Atua.” (Roma 3:23) I mea ake rā, “Ko te mea hoki ia i tuhia, kāore he tangata tika,

kāore kia kotahi.” (Roma 3:10) Ehara au i te tika. Ehara hoki koe i te tika, ā, mei kore ake ō tātou

painga kia tukuna pai ki te rangi, e kore rawa tātou e haere.

1. Me whakapā atukoe i āu hara.

Ki tā te Paipera, i ngā Whakakitenga :, “Nā, ko te hunga wehi, ko te hunga whakarihariha,

ko ngā kaikōhuru, ko te hunga moepuku, ko te hunga makutu, ko te hunga rūkahu ko te wāhi

mō rātou kei roto e kā ana i te ahi, i te whanariki, ko te matenga tuarua tēnei.” I

rūkahutia e au, I rūkahutia e tātou nā reira, i hara katoatia e tātou, ā, i mahi kinotia e

tātou atu i te rūkahu. Ināwhai tātou ki te haere ki rarohenga.

2. Whai māramatanga i te hāmene o te hara.

Ki tā te Paipera Tapu, “heoi e whakakitea nuitia ana e te Atua tōna aroha ki a tātou i te mea,

i a tātou e hara ana, ka mate a Ihu Karaiti mā tātou.” (Romans :) Nā te aroha o Ihu Karaiti tātou, i tau mai

ki tēnei whenua. Ki tā te Paipera, koia te whakaputanga o te Atua, i te kikokiko. Ko tōna āhua he tangata.

He oranga hara kore tōna. Kīhai ia i hara, ā nā whai anō, nā rātou ia i patua,

i tūwha rātou i runga i a ia ā, i whakanērahia ki te rīpeka. Ki tā te Paipera, i a ia i te rīpeka

koia “nāna ake i waha o tātou hara, nā tōna tinana ake, i runga i te rākau.” (1 Pita 2:24) Heoi, ko āu ake hara

o mua, ko āku ake hara o mua - me te mea nei, ko ērā ngā hara o Ihu Karaiti. I whuinga ia i a

rātou mō ō mātou hara. Kātahi ka tangohia mai tōna tūpāpaku, ka nehua

i te toma, ā ka rere tōna wairua ki Rarohenga mō ngā rā, mō ngā pō e toru (Ngā

Mahi :). Ā toru rangi ka aranga ake ia nō te hunga mate. I whakaatuhia ki ngā ākonga ngā puare

i ōna ringa e ia. E tino mārama te Paipera Tapu, i mate a Ihu Karaiti mō te hunga katoa. E mea nei,

I mate ia “ehara i te mea mō ō tātou hara anake, engari mō te ao katoa” ( Hone :).

Engari he mahi anō tō mātou ki te whakaorangia I a mātou. Kei Te Paipera Tapu taua pātai rā

i Ngā Mahi , “E hoa ma, me aha ka ora ai ahau?” I kī atu rāua, “Me whakapono ki te Ariki, ki a

Ihu Karaiti, ka ora ai koe, koutou tahi ko tōu whare.” Koirā noa. KĪHAI ia i kī,“ Whakaurua ki te hāhi,

kātahi ka whakaorangia i a koe. Ka whakairia koe, ka whakaorangia i a koe. Ka ora pai tō oranga, kātahi ka

whakaorangia i a koe. Me rīpenetā ōu hara, kātahi ka whakaorangia i a koe. KAO. I meatia ia “me whakapono.”

3. Me whakapono ki te matenga a Ihu Karaiti, tōna nehua, tōna aranga mōu.

Ahakoa tonu te kōwae rongonui o te Paipera Tapu, ko tōna ritenga e tuhia nei i raro iho o

te kapu i “In and Out Burger”. He tino rongonui. I rangona e te katoa: Hone

:. “Koia anō te aroha o te Atua ki te ao, e hōmai ana e ia tāna tama kotahi,

kia kore ai e ngaro te tangata e whakapono ana ki a ia, engari kia whiwhi ai ki te ora tonu. Ko te ora tonu,

ko te ora tonu. Mō ake tonu atu, ā, i kī mai a Ihu Karaiti, “E hoatu ana e ahau ki a rātou he ora tonu; e kore rātou

e ngaro ake, ake, e kore anō hoki tetahi e kapo atu i a rātou i roto i tōku ringa.” (Hone :)

E ai ki te Paipera Tapu, i a Hone :, He pono, he pono, tāku e mea nei ki a koutou, ki te whakapono tētahi,

he ora tonu tōna.” Mēnā e whakapono koe i a Ihu Karaiti, e mea ake te Paipera Tapu, ka ora koe.

ka ora tonu koe mō ake tonu atu. E kore rawa tō whakaorangatanga e ngaro. He mutunga kore, he

ukiuki. I a koe i tohungia, i a koe e whakapono ki a ia, i tohungia koe mō ake tonu, ā

ahakoa te aha, E kore rawa tō whakaorangatanga e ngaro.

Inā hoki au i puta ki te whakamahi i ngā hara kino rawa atu, mā te Atua au e whuinga i tēnei ao.

Inā hoki au i whakakōhuru i tētahi tangata, mā te Atua anō au e whuinga, ka haere au ki

te whareherehere, inā kino ake, inā ki te whuinga whakamate. Nā, mā tēnei ao au e whuinga, ā

mā te Atua anō au e whuinga kaha ake, engari ka haere au ki Rarohenga. Kāore e taea

e au te aha i te mea i whakaorangia au,ā, ki te haere au ki rarohenga, kua rūkahu kētia e te Atua.

Nāna i kī taurangi ki te hunga whakapono he oranga ake, ake tonu, nāna hoki i kī, “ Mā rātou

ake e ora ana, e whakapono ana i a au, e kore rātou e mate. Nā reira, huhua noa ngā tauira o ngā

tāngata i te Paipera kua mahi kino nei engari, i whakauru rātou ki te Rangi. Me pēhea nei? Nā

ōu rātou tino painga? KAO, nā tō rātou tino whakapono i te Ariki a Ihu Karaiti. Kua murua ōu

rātou hara. Ko ētahi atu tāngata e ora ana i te ora pai i te tirohanga nō te ao, ā, tērā pea,

he oranga pai ake nō rātou, ki te kore rātou e whakapono ki a Ihu Karaiti, ka haere tonu

rātou ki rarohenga kia whiwhi whuinga mō ōu rātou hara.

4. Whakaponoa ki a Ihu Karaiti. Koia tō mātou kaiwhakaora.

Me whakakapi au i tēnei whakaaro: ko te mea e hiahia ana au ki te tuku mai i

tēnei rā, nā tētahi o ōna ākonga a Ihu Karaiti i pātai atu ki a ia, ā,

ko taua pātai rā: torutoru noa iho ngā tāngata e whakaora ana? He pātai pai, nē rā?

I whakaorangia te nuinga? Torutoru noa iho rānei? Ko wai e whakaaro ko te nuinga o ngā tāngata

ka haere ki te Rangi – ko te nuinga o ngā tāngata o te ao e haere ana ki te Rangi? E raparapa ana te

whakautu: i mea mai, i Matiu , “E tomo mā te kuwaha whaiti, he whārahi hoki te kuwaha,

he whānui te ara, e tika ana ki te ngaromanga, ā, he tokomaha e haere ana ki reira.

he kuiti hoki te kuwaha, he kiki te ara e tika ana ki te ora, ā, he tokoiti

te hunga e kite.” (Matiu 7:-) Kātahi ka mea ana ia: E kore e tomo te katoa

e mea mai ana ki ahau, e te Ariki, e te Ariki, me whakauru au ki te rangi, engari koia

e mea ana ki tōku matua i te rangi i pai ai. He tokomaha e mea mai, e te Ariki, e te Ariki, kīhai koia

mātou i poropiti i runga i tōu ingoa, i pei rēwera hoki i runga i tōu ingoa, he tini hoki ngā mahi

nunui i meatia e mātou i runga i tōu ingoa? Nā reira ahau i mea ai ki a rātou, Kāore rawa ahau i mōhio ki a koutou, māwehe

atu koe, e ngā kaimahi i te tutu.” (Matiu 7:-)

I te tuatahi, kīhai te nuinga o tēnei ao i whakapuaki i te whakapono ki a Ihu Karaiti. E whakapai ana

te nuinga o te akomanga kia whakapuaki i te whakapono ki a Ihu Karaiti, engari kīhai te nuinga o te ao i whakapuaki

i te whakapono ki a Ihu Karaiti. I whakatūpatohia e te Atua te nuinga o rātou mā e whakapuaki ana i

te whakapono ki a Ihu Karaiti, rātou e karanga, koia e Ihowa, tokomaha e kī atu ki a ia, “nā mātou

ēnei mahi whakamīharo! Nā te aha i kore ai mātou i whakaorangia?” Māna e whakautu, “māwehe atu koutou,

Kīhai au i mōhio i a koutou.” Ehara ngā mahi i te, whakaorangatanga, ā e whakapono ana koe i āu mahi

ki te whakaorangia i a koe, i pōhēhē koe ka haere koe ki te rangi nā tōu ake whakairiiringa,

ki te whakaaro koe, “Nā, e whakaaro ana au ki te ora i te oranga pai, e whakaaro ana au kia whakamana

i ngā ture kia whakaorangia, e whakaaro ana au kia haere ki te wharekarakia, e whakaaro ana au kia

huritua i ōu hara…” E whakapono koe i āu mahi, ka mea mai a Ihu Karaiti ki a koe

i tētahi rā, “māwehe atu koe, kīhai au i mōhio i a koe.”

Tukuna āu whakapono katoa ki āna mahi. Tukuna āu whakapono katoa ki ngā mahi a Ihu Karaiti

i runga i te rīpeka i a ia e mate ana māu, e nehua ana kātahi ka aranga anō. Koia rā tāu tīkiti ake ki te

rangi. Mēnā e whakapono atu koe ki ētahi atu, ā ka kī koe, “Nā, ka haere au ki te rangi

i te mea he Karaitiana pai au, ā, ka mahi au i ngā mahi mīharo.” Ka mea atu ia

“Māwehe atu koe. Aro atu ki tāna kōrero, “Māwehe atu koe. Kīhai au i mōhio i a koe.”

Kīhai ia i mea nei, “i mōhio kētia koe e au.” I a ia e mōhio ana i a koe… maumahara ki tākui

kōrero ai: ake, ake, mō ake tonu atu. I a ia e mōhio ana i a koe, i whakaorangia koe mō ake tonu atu.

Māna e kī nei, “māwehe atu koe, kīhai au i mōhio i a koe,” i te mea ka haere koe ki Rarohenga,

i te mea, kīhai ia i mōhio i a koe. I a ia e mōhio ana i a koe, e mōhio ana i a koe. Pērā hoki ki āku tamariki,

ko āku tamariki mō ake tonu. I a koe e whakawhānau mai anō, he tamaiti nōna, he

tamaiti nōna mō ake tonu. E mea ana koe te hīpi pango o tō whanau. E mea ana koe e whakawhuinga

kaha koe i te Atua i tēnei ao. Ka āhei koe ki te whakararu i tōu ake oranga ki kōnei engari,

tē taea e koe te whakararu i tōu ake whakaorangatanga. He tīra tērā. Koia rā tāku

kaupapa matua e hiahia ana au ki te whakamārama atu, ā, e wātea ana hoki te wā mā ngā pātai e pā

ana ki te whakaorangatanga, ki ngā wā whakamutunga rānei.

Ki a koe Ihu Karaiti, kei te mōhio au he tangata hara au. Ka haere au ki Rarohenga

Heio anō, e whakapono au nāu nei au i mate i te rīpeka kātahi ka aranga anō. Ka taea e koe te whakaorangia i a au

ā, ka tukuna mai he oranga mutunga kore. E whakapono au i a koe, a Ihu Karaiti. Āmine.

 

 

 

mouseover