"The Bible Way to Heaven" - Pastor Roger Jimenez (Romanian subtitles)

Video

October 27, 2015

Aș vrea să vă adresez o întrebare.

Știți sigur, că dacă ați muri astăzi, ați ajunge în Rai?

Ați putea spune: "Nu știu sigur dacă voi ajunge în Rai."

Poate nu v-ați gândit niciodată la asta.

Dar Biblia spune că poți fi % sigur că vei ajunge în Rai.

Conform Bibliei trebuie să înțelegi câteva lucruri pentru a fi în stare

să primești salvarea.

Primul lucru e aceasta:

Biblia spune în Romani ::

"Fiindcă toţi au păcătuit şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu;"

Biblia ne spune că "păcatul este încălcarea legii."

Când încălcăm legea lui Dumnezeu, înseamnă că am păcătuit.

Și conform acelui verset, cu toții am păcătuit.

Tu ești un păcătos, eu sunt un păcătos.

Și din păcate trebuie să plătim pentru păcatele noastre.

Romani : spune:

"Fiindcă plata păcatului este moartea."

Cuvântul plată înseamnă remunerare. E ceea ce câștigi.

Când merg la muncă primesc bani. Asta e plata mea.

Dar din cauza păcatului meu, plata mea este moartea.

Ceea ce câștig este moartea. "Fiindcă plata păcatului este moartea."

Majoritatea oamenilor când se gândesc la moarte se gândesc la moartea fizică.

Dar Revelația :- spune:

"Şi moartea şi iadul au fost aruncate în lacul de foc. (referire la iad)

Aceasta este moartea a doua. Şi cel ce nu a fost găsit scris

în cartea vieţii a fost aruncat în lacul de foc."

Conform Bibliei, plata păcatului nu este doar moartea fizică, ci și moarta a doua.

Veți întreba: "Ce este moartea a doua?"

Aruncarea în lacul de foc. "Aceasta este moartea a doua."

Ce am căpătat din cauza păcatului nostru este moartea, moartea fizică,

o a doua moarte, adică aruncarea în lacul de foc.

Revelația : spune:

"Dar fricoşii şi cei care nu cred şi scârboşii şi ucigaşii şi curvarii

şi vrăjitorii şi idolatrii..." Toți aceștia sunt răi, nu?

Ucigaşii, curvarii, vrăjitorii... Majoritatea ar fi de acord:

"Un criminal? Sigur va ajunge în Iad."

Dar observați că spune: "Dar fricoşii şi cei care nu cred...

şi scârboşii şi ucigaşii şi curvarii şi vrăjitorii şi idolatrii..."

Iar la sfârșitul listei spune asta:

"şi toţi mincinoşii vor avea partea lor în lacul care arde cu foc şi pucioasă,

care este a doua moarte."

Dumnezeu adaugă păcatul minciunii la sfârșitul listei să evidențieze o idee,

iar ideaa e acesta: toți suntem păcătoși. Orice om a mințit la un moment dat.

El vrea să spună că nimeni nu drept, toți am păcătuit.

Toți merităm să mergem în Iad.

Asta e vestea rea: eu sunt păcătos, tu ești păcătos,

și toți suntem inițial, condamnați la iad, dar scriptura este vestea bună.

Romani : spune: "Fiindcă plata păcatului este moartea".

Înțelegem ce înseamnă asta acum. Dar a doua partea a versetului spune:

dar darul lui Dumnezeu este viaţa eternă prin Isus Cristos Domnul nostru."

Biblia spune că Dumnezeu are un dar pentru noi, iar acel dar este viața eternă.

În Efeseni :-, Bibila spune:

"Fiindcă prin har sunteţi salvaţi, prin credinţă;"

Cuvântul "har" înseamnă să primești ceva ce nu meriți. Nu ai plătit pentru el.

"Sunteți salvați" se referă la a fi salvat din Iad,

pentru că eu nu vreau să ajung acolo, sunt sigur că nici voi nu vreți.

Cuvântul "credință" înseamnă a crede.

Spune, "Fiindcă prin har sunteţi salvaţi, prin credinţă;

şi aceasta nu din voi înşivă." Nu are legătură cu voi. Iată de ce:

"ci este darul lui Dumnezeu; Nu prin fapte, ca să nu se fălească nimeni."

Un dar nu e ceva pentru care muncești.

Un dar este ceva ce ți-a fost oferit.

Cineva plătește pentru el, dar nu tu plătești pentru el.

Dacă ți-as da un dar și ți-ar cere bani pe el, n-ar mai fi un dar.

Dacă ți-aș da un dar și ți-aș cere să faci ceva în schimb, n-ar mai fi un dar.

Un dar nu te costă nimic, persoana care face darul plătește.

E la fel și cu darul lui Dumnezeu. Isus a trebuit să plătească pentru acel dar.

Romani : spune:, "Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi, în aceea că,

pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi."

Ioan :: cel mai cunoscut verset din Biblie spune:

"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său Fiu născut,

ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică."

Scriptura spune asta: Isus Cristos s-a născut din fecioară.

A trăit o viață fără păcat, n-a făcut niciodată nimic rău.

A murit pe cruce. A fost îngropat.

Biblia ne spune că sufletul lui a coborât în iad trei pentru zile și trei nopți.

Și s-a ridicat din mormât,

nu pentru a plăti pentru păcatele sale, căci el nu avea niciun păcat.

El a murit ca să plătească pentru păcatele noastre.

Și vedeți, deja s-a plătit pentru păcatele noastre,

deja s-a plătit pentru darul nostru.

Trebuie să înțelegeți ceva despre acest dar.

Ioan : spune "viaţă veşnică". Darul este viață veșnică.

"Veșnic" înseamnă că va dura pentru totdeauna, că e fără sfârșit.

Ioan : spune "viaţă eternă", "etern" înseamnă că nu se va sfârși niciodată.

Ioan : spune "viaţă veşnică", Romani : spune "viaţă eternă",

Peste tot în Biblie, dai peste acest concept: viață eternă,

viață veșnică, viață care va dura pentru totdeauna, viață care nu se va sfârși.

Conform Ioan :, îl veți primi în momentul în care veți crede.

Cel ce crede în Fiul, are viaţă veşnică."

Unii oameni cred că pot primi salvarea, dar dacă fac ceva foarte rău, cum ar fi

să comită adulter, crimă sau să se sinucidă atunci Domnul le va lua salvarea.

Dar dacă el o ia, asta înseamnă că nu este pentru totdeauna.

Trebuie să înțelegem că salvarea nu e ceva ce noi am câștigat,

și odată ce o avem, nu e ceva ce păstrăm.

Biblia spune în Titus :: "În speranţa vieţii eterne,

pe care Dumnezeu, care nu poate minţi, a promis-o înainte de începutul lumii."

Speranța noastră pentru viață eternă este asta: Dumnezeu nu poate minți.

Dumnezeu mi-a promis viață eternă, atunci asta voi primi.

Mi-a promis viață veșnică, atunci va dura pentru totdeauna.

"Dacă fac ceva foarte rău?"

Nu ține de noi. Nu are nimic de-a face cu mine.

E un dar ce va ține la nesfârșit.

Iată singurul lucru pe care trebuie să-l faceți:

La fel care oricare alt dar, ai de ales: dacă îl accepți sau nu.

Vei întreba: "Cum accept darul lui Dumnezeu?"

Romani : spune: "Că, dacă..."

Spune "dacă" pentru ai de ales.

El spune: "Că, dacă vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Isus..."

Cuvântul "a mărturisi" înseamnă a recunoaște." Ce anume recunosc?"

Admiți că ești un păcătos. Admiți că meriți să mergi în iad.

Dar ceri iertare.

El spune: "Că, dacă vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Isus..."

Dar e mai mult decât doar a spune cuvintele pentru că el mai zice:

"...şi vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre morţi..."

Tu crezi că Isus Cristos a murit pe cruce, că a fost înmormântat și s-a ridicat

din mormânt ca plată pentru păcatele noastre.

El spune, "Că, dacă vei mărturisi cu gura ta pe Domnul Isus"

şi vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre morţi,

- Biblia spune - ...vei fi salvat."

Nu spune că s-ar putea să fii salvat. Nu spune că speră că vei fi salvat.

Dumnezeu spune: Te voi salva dacă mărturisești cu gura și crezi în inima ta.

Observați că nu spună că trebuie să mergi la biserică.

Nu spune că trebuie să fii botezat. Nu spună că trebuie să te căiești.

Nu spune că trebuie să faci ceva. Doar să crezi și să-i ceri să te salveze.

Dacă crezi asta în inima ta...

Dacă crezi că Isus a murit pe cruce pentru păcatele tale,

a fost îngropat, s-a ridicat din mormânt, vreau să-ți dea un dar, viața eternă,

atunci de ce nu mărturisești cu gura ta, cu mine acum?

Vreau să te ajut cu o rugăciune.

Dacă crezi toate astea, roagă-te cu mine acum:

Isuse,

știu că sunt un păcătos,

știu că merit să ajung în iad.

Iată-me, te rog, de toate păcatele mele

și dă-mi viață eternă.

Nu mă încred în faptele mele,

nu mă încred în religia mea,

mă încred doar în tine.

Îți mulțumesc că m-ai salvat. Amin.

Dacă ai rostit rugăciunea aceasta și ai crezut în inima ta,

conform Bibliei ești acum salvat. Ai viață eternă. Felicitări.

 

 

 

mouseover