La Biblio Vojo al Paradizo ("The Bible Way to Heaven" in Esperanto)

Video

October 22, 2015

La Biblio Vojo al Paradizo

La Biblio estas tre klara pri savo. Ne fondas de kiel bona vi estas. Multe da

homoj pensas, ke si sufiĉe bonas, kaj ke si troviĝos en paradizo ĉar

si sufiĉe bonas, sed la Biblio diras, "ĉar ĉiuj pekis kaj maltrafis la

gloron de Dio." (Romanoj :) La Biblio diras, kiel estas skribite: Ne ekzistas justulo,

ne eĉ unu." (Romanoj :) Mi ne justas. Vi ne justas, kaj se estus nia

boneco, kiu alportus nin al paradizo, neniu el ni troviĝus.

. Konfesu, ke vi estas pekulo.

La Biblio eĉ diras en Apokalipso :, “Sed por la timemaj kaj nekredemaj kaj abomenindaj

kaj mortigistoj kaj sorĉistoj kaj malĉastuloj kaj idolanoj kaj ĉiuj mensoguloj, ilia lotaĵo estos

en la lago, brulanta per fajro kaj sulfuro; tio estas la dua morto." Mi

mensogis antaŭe. Ĉiuj mensogis antaŭe, do ni ĉiuj pekis, kaj ni faris aferojn

pli malbonajn ol mensogi. Ni elfrontu ĝin: ni ĉiuj meritas inferon.

. Ekkonsciu la punon por peko.

Sed la Biblio diras, "Sed Dio rekomendas Sian amon al ni, ke dum ni ankoraŭ estis

pekuloj, Kristo mortis por ni.” (Romanoj :) Jesuo Kristo, ĉar li amas nin, alvenis

ĉi tiun teron. La Biblio diris, ke li estis Dio, kiu elmontriĝis en la karno. Dio fundamente alprenis homan

formon. Li vivis senpekan vivon. Li ne faris iun ajn pekon, kaj kompreneble, ili batis lin,

kaj kraĉis sur li, kaj najlis lin al la krucon. La Biblio diris, ke kiam li estis sur tiu kruco

li “ mem portis niajn pekojn en sia korpo sur la lignaĵo.” ( Peter :) Do ĉiun pekon

vi iam ajn faris, kaj ĉiun pekon mi iam ajn faris — estas kvazaŭ Kristo faris. Li

estis punata pro niaj pekoj. Tiam ili prenis lian korpon, kiam li mortis, kaj enterigis

ĝin en la tombo, kaj lia animo malsupreniĝis al infero dum tri tagoj kaj tri noktoj (Agoj

:). Post tri tagoj li releviĝis denove el morto. Li montris al la disĉiploj la

truojn en siaj manoj. La Biblio estas tre klara, ke Jesuo ja mortis por ĉiuj. Ĝi diras

ke li mortis “ne sole pro nia pekoj, sed ankaŭ por la pekoj de la tuta mondo” (

John :). Sed estas io, kion ni devas fari por esti savitaj. La Biblio enhavas tiun demandon

en Agoj , “Kion mi devas fari, por esti savita? Kaj ili diris, “Kredu al la Sinjoro Jesuo

Kristo, and kaj vi estos savita, vi kaj via familio.” Tio estas ĉio. Li NE diris, “Aliĝu al preĝejo,

kaj vi estos savita. Baptiĝu, kaj vi estos savita. Vivu bonan vivon, kaj vi estos

savita. Pentu ĉiujn vian pekojn, kaj vi estos savita, NE. Li diris, "Kredu."

. Kredu, ke Jesuo mortis, enteriĝis, kaj releviĝis por vi.

Eĉ la plej fama verso en la tuta Biblio, kies cito estas skribita sur la fundo de

la tazo ĉe “In and Out Burger.” Estas tiel fama. Ĉiuj aŭdis pri ĝi: Johano

:. “Ĉar Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon, por ke ĉiu, kiu

fidas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon." Kaj eterna signifas

eterna. Ĝi signifas senfina, kaj Jesuo diris, "mi donas al ili eternan vivon; kaj ili

neniam pereos, kaj neniu ilin forkaptos el mia mano." (Johano :)

La Biblio diras en Johano : "Vere, vere, mi diras al vi: Kiu kredas, tiu havas

vivon eternan.” Do se vi kredas al Jesuo Kristo, la Biblio diras, ke vi havas eternan

vivon. Vi vivos senfine. Vi ne povas perdi vian savon. Estas eterna, estas

senfina. De kiam vi estas savita, de kiam vi kredas al Li, vi estas savita por ĉiam, kaj

okazu kio okazos, vi neniam povos perdi vian savon.

Eĉ se mi elirus kaj farus ian aĉan pekon, Dio penos min pro ĝi sur ĉi tiu tero.

Se mi elirus kaj mortigus iun hodiaŭ, Dio certiĝus, ke mi estus punita; mi

iros al prizono, aŭ ege pli malbone, aŭ la morta penalo. Iamaniere tiu ĉi mondo punos min, kaj

Dio certiĝos, ke mi estos punita eĉ plu, sed mi ne iros al Infero. Estas

nenion mi povas fari por iri al infero ĉar mi estas savita, kaj se mi irus al infero, do Dio mensogis.

Ĉar li promesis, ke ĉiu, kiu kredas havas eternan vivon, kaj li diris, “Ĉiu, kiu

vivas kaj kredas al mi neniam mortos.” Tial estas multe da ekzemploj de

homoj en la Biblio, kiuj faris kelke da tre aĉa aferoj, kaj tamen ili fariĝis en Paradizo. Kiel? Ĉar

ili tiel bonis? NE, estas ĉar ili kredis al la Sinjoro Jesuo Kristo. Iliaj pekoj

estas pardonitaj. Aliaj homoj, kiuj eble vivis pli bonan vivon laŭ okuloj de la mondo, aŭ

ili efektive vivis pli bonan vivon, se ili kredas al Kristo, ili devos

iri al Infero por esti punitaj pro siaj pekoj.

. Fidu Kriston sole kiel vian savinton.

Permesu al mi konkludi ĉi tiun unuopan penson: unu afero, pri kiu mi volis certiĝi kaj alparoli

hodiaŭ estas pri tiu demando, kiun demandis al Jesuo unu el liaj disĉiploj, kaj

tiu demando estis ĉi tio: estas kelkaj, kiuj estos savitaj? Tiu demando bonas, ĉu ne?

Ĉu plej multaj homoj estas savitaj? Aŭ estas kelkaj, kiuj estos savitaj? Kiuj ĉi tie pensas, ke la plimulto da homoj

troviĝos en Paradizo - ke la plimulto da homoj en ĉi tiu mondo iros al Paradizo? Konjektu pri tio, kio la

respondo estis: li diris, en Mateo , Eniru tra la mallarĝa pordo, ĉar larĝa estas la pordego

kaj vasta estas la vojo kondukanta al la pereo, kaj multaj tra ĝi eniras

Ĉar mallarĝa estas la pordo kaj malvastigit a estas la vojo kondukanta al la vivo, kaj malmultaj

ĝin trovas.” (Mateo :-) Poste li daŭrigis por diri ĉi tion: “Ne ĉiuj,

kiuj diras al mi, Sinjoro, Sinjoro, eniros regnon de paradizo, krom tiu, kiu faras la

volon de mia patro, kiu estas en paradizo. Multaj diros al mi en tiu tago, Sinjoro, Sinjoro, ĉu

ni ne profetis en via nomo, kaj en via nomo elpelis demonojn, kaj en via nomo

faris multajn potencaĵojn? Kaj tiam mi konfesos al ili: Mi neniam konis vin; foriĝu

de mi, vi farantoj de maljusteco." (Mateo :-)

Unue, la plimulto de ĉi tiu mondo ne eĉ pretendas kredi al Jesuo. Dankeme,

la plejparto de ĉi tiu klasĉambro pretendas kredi al Jesuo, sed la plejparto de la mondo ne

pretendas kredi al Jesuo. Sed Dio avertis, ke eĉ inter tiuj, kiuj pretendas kredi

al Jesuo, eĉ inter tiuj, kiuj nomas lin Sinjoro, multaj diros al li, “Ni faris ĉiujn,

tiujn ĉi potencaĵojn! Kial ni ne estas savitaj!” Li diros, “Foriĝu de mi, mi neniam

konis vin.” Tio estas, ĉar savo ne estas el faroj, kaj se vi fidas viajn

proprajn farojn savi vin, se vi pensas, ke vi troviĝos en Paradizo ĉar vi estis baptita,

se vi pensas, "Nu, mi pensas, ke oni devas vivi bonan vivon, mi pensas, ke oni devas observi

la ordonojn por esti savita, mi pensas, ke oni devas iri al preĝejo, mi pensas, ke oni devas

turni for de oniaj pekoj...” Se vi konfidas al viaj faroj, Jesuo diros al vi

iutage, “Foriĝu de Mi, Mi neniam konis vin.”

Vi devas havi ĉiom da via fido en kion Li faris. Vi devas meti vian fidon en tio, kion Jesuo faris

sur la kruco kiam Li mortis por vi, enteriĝis, kaj releviĝis. Tio estas via permesilo al

paradizo. Se vi konfidas aliajn aferojn, kaj vi diras, "Nu, mi iros al paradizo

ĉar mi estas tiel bona Kristano, kaj mi faras ĉiujn de ĉi tiuj mirindaj aferoj." Li

diros, “Foriĝu de Mi.” Rimarku tion, kion Li diris, “Foriĝu de Mi, Mi NENIAM konis vin.”

Li ne diris, "Mi iam konis vin." De kiam Li konas vin...memoru, mi menciis

ĉi tion antaŭe: estas ĉiama, eterna. De kiam Li konas vin, vi estas savita por ĉiam.

Li diros, "Foriĝu de mi, mi neniam konis vin," ĉar se vi iros al Infero, estas

ĉar li neniam konis vin. Ĉar unufoje Li konas vin, Li konas vin. Tiel, kiel miaj infanoj

estos ĉiam miaj infanoj. Kiam vi estas naskita denove, kiam vi estas lia infano, vi estos

ĉiam lia infano. Vi eble estas la nigra ŝafo de la familio. Vi eble estas iu, kiun

disciplinas Dio severe sur ĉi tiu tero. Vi povas fuŝi vian vivon ĉi tie, sed

vi ne povas fuŝi savon. De kiam vi estas savita, estas finita kontrakto. Tio estas la precipa

afero, kiun mi volis prezenti al vi pri la lastaj tempoj, kaj ni ja havas nur kelkajn minutojn

por demandoj pri aŭ savo aŭ pri la lastaj tempoj.

Kara Jesuo, mi scias, ke mi estas pekulo. Mi scias, ke mi meritas iri al Infero.

Sed mi kredas, ke vi mortis sur la kruco por mi kaj releviĝis. Mi petas al vi savi min jam nun

kaj doni al mi eternan vivon. Mi konfidas sole vin, Jesuo. Amen.

 

 

 

mouseover