Te ara ki te rangi na roto I te Puka Tapu

Video

November 30, 2015

Maramarama ua te akamarama’anga a te Puka Tapu no runga ora mutukore. Kare i akano’o’ia ki runga I toou tu meitaki. E manganui

te au tangata e manako nei e te mako uara ratou, e ka tae ratou ki runga I te rangi, no te mea

te meitaki ua nei ratou inara, te nako nei te Puka Tapu “Kua ‘ara te katoatoa e kare e tae

Ki te Basileia o te Atua”. (Roma 3:23) Te akakite nei te Puka Tapu, “Mei tei tata’ia, kare okota’i mea ‘apakore,

Kare, kare okota’i”. (Roma 3:10) Kare oku turanga apa’kore, kare o’ou turanga ‘apa’kore e mei te mea atura e

me na to tatou meitaki e tae ei tatou ki runga I te rangi, kare okota’i ia tatou e tae.

1. Ariki e, e tangata 'ara koe

Kua akakite katoa oki te Puka Tapu i roto i te Apokaruko :, “Inara te mataku e te irinakikore, te tarevake,

e te aronga tari tangata e te aronga purepure, te aronga akaturi, te aronga akamori itoro, te aronga pikipikikaa e au

tu’anga pouroa ta ratou i roto te a’i motukore, koia oki te rua o te mate’anga”

I pikika’a ana au i mua ana. Kua pikika’a katoa te katoatoa i mua ana, no reira kua ara tatou katoatoa, e kua rave tatou i tetai au apinga

Kino atu i te pikipikika’a. Akara iana ra kua tau tatou katoatoa ki te mate motukore.

2. Kia kite tatou i te utunga o te ‘ara.

inara te akakite nei te Puka Tapu e, “Kua akaue mai te Atua i tona aroa ki rungao ia tatou e ia tatou

e no’o ara ua nei, kua mate te Kirito no tatou, no tona inangaro ia tatou, aere

mai aia ki roto i teia ao. Te nako nei te Puka Tapu e, kua puroro mai te Atua i roto i te kiko. Kua aere mai te Atua i roto I te kopapa tangata..

Kua noo aia i te ora’anga arakore. Kare aia i rave ara ana e oti akera, kua papa ratou iaia

Kua, tutu’a i te uavare ki runga iaia, e oti kua patitia iaia ki runga i te Satauro. Kua akakite te Puka Tapu e, iaia i runga I te satauro

kua apai aia i ta tatou ara ki runga i tona kopapa I runga I te tumu rakau “(1 Petero 2:24) No reira te au ara ravarai

ta’au i rave, te au ara ravarai taku i rave – kore ake rai e na Iesu i rave. Koia

tei akautunga ia no ta tatou ara. E kia mate aia kua apai ratou i tona kopapa e kua tanu

ki roto i te tanumanga, kua aere atu tona vaerua e toru ra, e toru po ki raro i te ngai o te mate (Angaanga :)

E toru ra i muri ake, kua tu akaou mai aia mei te mate mai. Kua akaari aia

i te puta i runga i tona rima ki tana au pipi. Maramarama ua te akamarama’anga a te Puka Tapu e kua mate a Iesu no tatou. Kua akaite katoa te

Puka Tapu e, kua mate aia “kare e no ta tatou ara anake ua, mari ra no te ara a to teia nei ao katoatoa “ (

Ioane :). Inara e au apinga ta tatou ka rave e rauka ei teia ora. Tei roto teia ui’anga

i te Angaanga , “Eaa taku ka rave e rauka ei iaku te ora? Te akakite nei, “E irinaki ki roto ia Iesu

Kirito, e rauka iakoe e toou ngutuare te ora.” Tera ua rai. Kare Aia i karanga mai ana e, e aere koe ki te pure,

e rauka ei iakoe te ora. No’o i te ora’anga meitaki e

rauka ei iakoe te ora, KARE. Kua akakite ra Aia e, “Irinaki e.”

3. Irinaki e kua mate a Iesu, kua tanu ia e kua tu akaou mai noou.

Te irava rongonui roa atu i roto i te Puka Tapu, ko tei tataia tona akairo ki raro i te takere o

te kapu I roto I te “in and Out Burger.” Rongonui uatu ei kua akarongo ana te katoatoa: Ioane

: “I aroa mai oki te te Atua i to te ao nei e kua tae rava ki te oronga anga mai I tana tamaiti anau ta’i

kia kore e mate tei akarongo iaia, mari ra kia rauka te ora mutukore.” Ko te aite’anga o te mutukore, e mutukore.

Ko tona aite’anga, e tuatau uatu, e ko teia ta Iesu, “ko te ora mutukore taku e oronga atu no kotou

e kare rava kotou e ngaro, kare oki e rauka i tetai ke uatu i te rave ke atu ia kotou mei roto i toku nei kapu rima. “(Ioane :)

Te karanga nei te Puka Tapu i roto I te Ioane :, “Tika Tikai taku e karanga atu kia kotou, ko tei akarongo mai iaku e rauka iaia

te ora mutukore.” No reira me irinaki koe ki roto ia Iesu Kirito, te akakite nei te Puka Tapu e ka rauka iakoe te ora mutukore

Ka ora koe e tuatau uatu. Kare to’ou ora mutukore e ngaro. E mutukore,

kare e openga. Me rauka iakoe teia ora, me irinaki ana koe ki roto iaia, kua rauka toou ora e tuatau uatu, e

noatu e ea’a te tu, kare koe e ruti i toou ora mutukore.

Noatu e me rave au i tetai ara kino, ka papa te Atua iaku i roto I teia nei ao

Me tari au i tetai tangata i teia ra, ka akapapu te Atua e kia papa ia au, ka

tiria ia au ki roto I te are auri, me kore ra kino atu, me kore ra e utunga mate. Inara na teia nei ao oki au e papa, e

ka akapapu te Atua e kia papa ia au, inara kare au e aere ki raro i te ngai o te mate. Kare

atu aku ravenga e tae ei au ki te ngai o te mate no te mea kua akaora ia au, e me tae ake au ki te ngai o te mate, kua pikika’a ia te Atua.

No te mea kua taputo’u mai aia e, ko tei irinaki iaia ka rauka te ora mutukore, e kua karanga katoa aia e

“Ko tei ora e tei irinaki mai ki roto iaku kare roa ia e mate.” No reira oki I ma’ata ei te au akara’anga i roto I te Puka Tapu

no te au tangata tei rave ara kino e oti akera kua tae rai ratou ki runga i te rangi. I akape’ea? No te mea

e meitaki ratou? KARE, Mari ra no to ratou irinaki ki roto i te Atu Iesu Kirito. Kua akakore

ia ta ratou ara. Te vai nei tetai au tangata e ora’anga meitaki to ratou i mua i te mata tangata, me kore

e ora’anga meitaki kare ra oki e irinaki’anga Atua, ka

aere ratou ki raro i te ngai o te mate papa ia ei ratou no ta ratou ara

4. Irinaki ki roto I te Atua okotai koia to’ou akaora.

Ei taopenga atu ia tatou: Tetai apinga ka inangaro au i te apai mai i teia ra

koia ko te uianga a tetai pipi a Iesu, e ko teia taua uianga ara

E tokoiti ua ainei te ka akaora’ia? E uianga meitaki tera, me kare ainei?

Ko te maata’anga ainei o te tangata ka akaora ia? Me ko tetai pae ua ai nei? Koai i konei tei manako

e ko te maata’anga o te tangata ka tae ki runga i te rangi? Eaa to’ou manako i te pa’u’anga?

Kua akakite Aia i roto i te Mataio , “tomo mai na roto i te ngutupa tikatika no te mea te tuera uara te katoa’anga o te

ngutupa te ka Arataki iakoe ki te kino, te ka aru te maata’anga

no te mea ko te mataara ki te ora, e mea kokota ua te reira e, e tokoiti

ua te ka aru. I roto ia Mataio :- Kua akakite aia e “kare e ko te katoatoa

te ka tuatua mai kiaku e, e te Atu e te Atu, ka o mai ki roto I te Basileia o te rangi, inara ko tei rave

i te anoano o taku metua i te rangi. Manganui te ka karanga mai kiaku a taua ra ra, e te Atu, e te Atu, kare

ainei e kua toto’u matou i roto I toou ingoa, e na roto I toou ingoa kua rauka ia matou i te akaatea i te Tiaporo, e i roto i to’ou ingoa

kua rave matou i tetai au angaanga meitaki? E i reira au ka karanga atu ei kia ratou e, kare au i kite ia kotou aere ke atu kotou,

Iaku nei, kotou tei rave i te kino.” (Mataio :-)

Te mea mua, kare te maata’anga o teia nei ao e manono mai ana e te irinaki nei ratou ki roto ia Iesu. Manuia

kua manono mai kotou i roto i teia are apii e te irinaki nei kotou ia Iesu, kare te maata’anga o teia nei ao e

manonono mai ana e, te irinaki nei ratou ia Iesu. Inara te akamatakite mai nei teAtua e, i rotopu ia ratou tei manono mai e kua irinaki ratou ia

Iesu, e ratou tei kapiki iaia e ko te Atu, e manganui te ka tuatua mai e, “kua rave matou

I te au mea meitaki ravarai! Eaa ei matou e kore e akaora ia!” Ka karanga atu aia kia ratou e, “Aere ke atu kotou, kare au

i kite ia kotou.” No te mea kare te ora e rauka mai na roto I te angaanga, e me te irinaki nei kotou e ka ora kotou i ta kotou uao rai angaangga,

e me te irinaki nei kotou e ka tae kotou ki runga I te rangi no te mea kua babetiso ia kotou,

e me te manako ra kotou e, “e mea tau kia meitaki to kotou ora’anga, penei e ka aru

au I te ture ngauru e ora ei, me kore ra e aere ki te pure, me kore

uri ke mei ta kotou au ara”……Me te irinaki ra koe ki roto i taau uao rai angaanga, ka karanga mai a Iesu kia koe a

tetai ra e, “ Aere ke atu koe iaku nei, kare au I kite ia koe.”

Kia irinaki tikai koe ki roto I tana i rave. E tuku koe i toou irinaki’anga ki roto i ta Iesu i rave

i runga i te Satauro i tona mate’anga noou, kua tanu’ia e kua tu akaou mai. Ko toou tiketi ia

ki runga i te rangi. “Me te irinaki nei koe I tetai au mea ke atu, e oti akera kua tuatua koe e, te aere nei au ki runga i te rangi

no te mea e Keretitiano meitaki au, e kua rave au i teia au mea meitaki rava rai. Ka karanga

mai aia e, “Aere ke atu koe iaku nei” Inara “Aere ke atu koe iaku nei KARE au I kite ia koe.”

Kare aia i karanga mai ana e “kua kite ana au iakoe.” Me kite ana aia iakoe….maara meitaki kua taiku

Atu ana au i teia i nakonei: e mutukore, me kite ana aia ia koe, kua ora koe e tuatau uatu.

Ka karanga mai aia e, “ Aere ke atu koe iaku nei, kare au I kite iakoe.” No te mea ko te tumu ka aere ei koe ki raro i te ngai o te mate

kare roa oki aia i kite ana iakoe. No te mea me kite ana aia iakoe, kare e ngaro. Mei i taku tamariki

rai, ka vai rai e tamariki naku. Me anau akaou koe, me tamariki koe nana

ka vai ua rai koe e tamariki nana. Penei e mamoe kerekere koe I roto I toou kopu tangata. Penei kua

Papa iana koe e te Atua i raro nei. Penei e kua takino rai koe I toou ora’anga i raro nei, inara

kare te ora mutukore e rauka i te takino. Me akaora iana koe, ko te openga rai ia. Ko te mea puapinga

teia taku I anoano I te akaari atu no te au ra openga, e nga mea meneti toe ua rai to tatou

me e ui’anga tetai no runga i te ora mutukore me kore ra, te au ra openga

E Iesu e, kua kite au e tangata ara au. Kua kite au e ko te mate toku ngai tau, irinaki

ra oki au e kua mate koe ki runga i te Satauro noku e kua tu akaou mai. Me ka tika, akaora mai iaku i teia taime tikai

Oronga mai kiaku te ora mutukore. Ko koe anake taku e irinaki, Iesu. Amene.

 

 

 

mouseover