Библейският Път към Рая ("The Bible Way to Heaven" - Bulgarian/български)

Video

October 22, 2015

Библията е много ясна относно спасението. То не се основава на това,колко сте добри. Много

хора си мислят, че са много добри, и че ще отидат в рая, защото

те са мнго добри, но Библията казва, "Понеже всички съгрешиха и са лишени от

слава на Бога. "(Римляни :) Библията казва, "Както е писано няма праведен,

няма нито един. "(Римляни :) Аз не съм праведен. Ти не си праведен, и ако това беше нашата

доброта, която ще ни отведе на небето, никой от нас не ще отиде.

. Признай, че си грешник.

Библията дори казва, в Откровение : : "Но страхливите и невярващите, мръсните

и убийците, чародейците, блудниците и идолопоклонниците и всичките лъжци ще своето

място в езерото, което гори с огън и жупел, която е втората смърт." Аз

излъгах преди. Всеки е лъгал преди, така че всички ние сме съгрешили, и ние сме направили неща

по-лоши от лъжата. Нека си го кажем: ние всички заслужаваме ада.

. Осъзнайте наказанието за греха.

Но Библията казва: "Но Бог препоръчва Своята любов към нас, докато бяхме

още грешници, Христос умря за нас. "(Римляни : ) Исус Христос, защото ни обича, дойде

на тази земя. В Библията се казва, че е Бог, явил се в плът. Бог основно прие човешка

форма. Той живя безгрешен живот. Той не извърши грях, и, разбира се, те го победиха,

и плюха на него и го приковаха на кръста. В Библията се казва, че когато той е бил на този кръст

той "сам понесе нашите грехове в собственото си тяло на дървото. "( Петър :) Така че всеки грях

който сте правили, и всеки грях, който някога съм направил - това е като че Исус го е направил. Той

бе наказан за греховете ни. Тогава те взеха тялото му, когато той умря и го погребаха

в гроба, а душата му слезе в Ада в продължение на три дни и три нощи (Деяния

:). Три дни по-късно той отново се надигна от мъртвите. Той показа на учениците си

дупките в ръцете му. Библията е много ясна че Исус е умрял за всички. Казва

че той умря ", не само за нашите грехове, но и за греховете на целия свят "(

Йоан : ). Но има нещо, което ние трябва да направим, за да се спасим. Библията има този въпрос

в Деяния , "Какво трябва да направя, за да се спася? А те казаха: "Повярвай в Господ Исус

Христос и ще се спасиш, ти и домът ти. " Това е всичко. Той не каза, "Присъедини се към църква,

и ще бъдеш спасен. Покръсти се, и ще бъдеш спасен. Живей добър живот, и ще бъдеш

спасен. Покай се от всичките си грехове, и ще бъдеш спасен, НЕ. Той каза, "вярвай."

. Повярвайте, че Исус умря, беше погребан, и възкръсна за вас.

Дори и най-известния стих в цялата Библия, чието позоваване е написано на дъното на

чашата в "In and Out Burger." Той е толкова известен. Всеки е чувал за него: Йоан

:. "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, че всеки, който

вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. "И вечен означава

вечен. Това означава, завинаги, и Исус каза: "Аз им давам вечен живот, и те

никога няма да загинат, и никой няма да да ги грабне от ръката Ми. "(Йоан :)

В Библията се казва в Йоан :: "Истина, истина Аз ви казвам, който вярва в Мене,има

вечен живот. "Така че, ако вярвате в Исус Христос, Библията казва, че имате вечен

живот. Вие ще живеете вечно. Вие не можете да загубите спасението си. Това е вечно, това е

завинаги. След като сте спасени, след като сте повярвали в Него, вие сте спасени завинаги, и

без значение какво, вие никога не може да загуби спасението си.

Дори ако аз изляза и извърша някой ужасен грях, Бог ще ме накаже за това на тази земя.

Ако аз изляза и убия някого днес, Бог ще се увери, че ме наказва, аз отивам

в затвора, или още по-лошо, получавам смъртно наказание. Въпреки това този свят ме наказва, и

Бог ще се увери, че аз съм наказан и дори повече, но аз няма да отида в Ада. Няма

Нищо което да направя, за да отида в ада, защото съм спасен, и ако аз отида в ада, тогава Бог е излъгал.

Защото той обеща, че всеки, който вярва има вечен живот, и той каза: "Който

е жив и вярва в Мене, няма да умре. " Ето защо има много примери за

хора в Библията, които направиха някои наистина лоши неща, но те отидоха в Рая. Как? Защото

те са толкова добри? Не, това е, защото те повярваха в Господ Исус Христос. Техните грехове

са простени. Други хора, които може да са живели по-добър живот в очите на света, или може би

наистина са живели дори по-добър живот, ако те не вярват в Христос, те ще

трябва да отидат в ада, за да бъдат наказани за техните грехове.

. Довери се само на Христос като спасител.

Нека само се доближа до тази една мисъл: едно нещо,в което ми се иска да бъда сигурен и да сведа

днес е, че имаше въпрос, зададен на Иисус от един от учениците Му, и

този въпрос беше: малцина ли са, тези, които са спасени? Това е добър въпрос, нали?

Повечето хора ли са спасени? Или са по-малко, тези които са спасени? Кой тук си мисли, че повечето хора ще

отидат на небето - че повечето хора на този свят ще отидат на небето? Познайте какво,

Отговорът беше: той каза в Матей , "Влезте вие през тясната порта, защото широка е

портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през

нея, защото тясна е портата и труден е пътят, който води към живот, и малцина

са тези, които ги намират "(Матея : -). След това той продължи да казва това: "Не всеки,

Който казва ми, Господи, Господи, ще влеза ли в небесното царство, но който постъпва според

Волята на Отца Ми, Който е на небесата. Много ще ми кажат в този ден: Господи, Господи,нима

ние не пророкуваме в Твоето име, и в Твоето име изгонваме бесовете, и в Твоето име

направихме много велики дела? И тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал, махнете се

от мене вие, които вършите беззаконие. "(Матей : -)

На първо място, по-голямата част от този свят дори не твърди, че вярва в Исус. За радост,

по-голямата част от тази класна стая претендира че вярва в Исус, но по-голямата част от света

не претендира да вярва в Исус. Но Бог предупреди че дори и сред тези, които твърдят, че вярват

в Исус, дори и сред тези, които Го наричат Господ, мнозина ще са тези, който ще кажат: "Ние направихме всички

тези прекрасни дела! Защо не сме спасени! " Той ще каже: "Махнете се от мен, аз никога не

съм ви знаел. "Това е така, защото спасението е не чрез дела, и ако се уповавате на

собствените си дела, да ви спясяг, ако мислите, че ще сте на небето, защото сте били кръстени,

ако смятате, "Ами, аз мисля, че трябва да живея добър живот, мисля, че трябва да спазвам

заповедите, за да бъда спасен, мисля, че трябва да ходя на църква, мисля, че трябва да

обърнатсе откажа от греховете си ... "Ако се уповавате на делата си, Исус ще ви каже,

един ден "Махнете се от мен, никога не съм ви познавал."

Трябва да имате цялата си вяра в това, което той е направил. Трябва да поставите вашата вяра в това, което Исус направи

на кръста, когато умря за вас,и е бил погребан, и възкръсна. Това е вашият билет към

небето. Ако се доверявате на други неща, и вие казвате: "Е, аз ще съм в рая

защото аз съм такъв добър християнин, и аз върша всички тези прекрасни неща. "Той ще

ви каже, "Махнете се от мен." Забележете какво той казва: "Махнете се от мен, аз НИКОГА не съм ви познавал."

Той не казва, "Аз ви познавах." След като той ви познава ... спомнете си споменах

това по-рано: това е завинаги в своята вечност. След като той ви познава, вие сте спасени завинаги.

Той ще каже: "Махнете се от мен, аз никога не съм ви познавал, "защото, ако отидете в Ада, то

е , защото той никога не ви е познавал. Защото ако веднъж той те познава, той те познава. Точно както децата ми

винаги ще бъдат моите деца. Когато сте родени отново, когато сте детето му, вие

винаги ще сте детето му. Вие може да бъдете черната овца на семейството. Вие може да бъдете някой, който

получава наказание от Бога на тази земя. Можете да прецакате живота си тук, но

не можеш да прецакате спасението си. Веднъж след като сте спасен, това е сделка. Това е основното

нещо, което исках да ви представя за времената на края, а ние нямаме само няколко минути

за въпроси за нашето спасение или около Последния период.

Мили Боже, знам, че съм грешник. Знам, че заслужавам да отида в ада.

Но аз вярвам, че ти умря на кръста за мен и възкръсна. Моля, спаси ме сега

и ми дай вечен живот. Аз ти се доверявам, Исусе. Aмин.

 

 

 

mouseover