The Bible Way to Heaven

Video

October 12, 2015

Біблія вельмі ясна кажа пра выратаванне. Яно не заснавана на тым, наколькі вы добрыя. Шмат людзей

думаюць, што яны даволі добрыя і таму патрапяць на Нябёсы, бо яны даволі-такі прыемныя людзі.

Але Біблія кажа, што ўсе зграшылі і пазбаўлены славы Божай.

Біблія кажа, няма праведных, аніводнага. Я не праведнік.

Ты не праведнік. І калі б праз нашае дабро мы ішлі ў Нябёсы,

дык туды б ніхто не трапіў.

. Прызнайце, што вы грэшнік.

У Адкрыцці : Біблія кажа: А баязьлівым і няверным, і паганым і забойцам,

і любаблуднікам і чарадзеям, і ідаласлужнікам і ўсім ашуканцам

— іхняя доля ў возеры, якое гарыць вагнём і серкаю; гэта — сьмерць другая.

Я падманываў раней. Усе мы падманвалі. Усе мы зграшылі, і рабілі часам нешта больш

сур'ёзнае, чем падман. Прызнаемся ж сабе. Усе мы заслугоўваем пекла.

. Усвядомьце, што за грэх ёсць пакаранне.

Біблія кажа: А Бог Сваю любоў даказвае нам тым, што, калі мы былі яшчэ грэшнікі,

Хрыстос памёр за нас. Так Ісус, любячы нас, прыйшоў на гэтую зямлю.

Біблія кажа, што ён быў пасланцам Бога ў плоці. Бог прыняў чалавечае аблічча.

Ён жыў бязгрэшным жыццём. Ён не зрабіў аніводнага грэха.

Людзі ж збілі яго, плявалі на яго, прыбілі яго да крыжа. Біблія кажа, што калі ён быў на крыжы,

то забраў нашыя грахі целам сваім.

Такім чынам, кожны грэх, які вы ці я калі-небудзь рабілі, стаў грахом Ісуса.

Ён быў пакараны за нашыя грахі. Вядома, яны ўзялі яго мёртвае цела,

пахавалі яго ў магіле, і яго душа пайшла ў пекла на тры дні і

і тры ночы (Дзеі :). Праз тры дні, ён уваскрос з мёртвых. Ён паказаў паслядоўнікам сваім

адтуліны ў сваіх далонях. Біблія вельмі ясна кажа, што Ісус памёр за ўсіх.

Ён памёр не толькі за нашыя грахі, але і за грахі ўсяго

сусвета. Але ёсць нешта, што мы павінны зрабіць, каб выратавацца. У Бібліі паўстае гэтае пытанне

ў Дзеях : ''Што мне рабіць, каб уратавацца?'' Адказ: Веруй у Госпада Ісуса Хрыста,

і ўратуешся ты і ўвесь дом твой. Вось і ўсё. Вам не казалі: ''Далучайся да царквы і будзеш уратаваны. Атрымай

хрышчэнне і будзеш уратаваны. Жыві як добры чалавек, і будзеш уратаваны. Пакайся

і будзеш уратаваны''. Не. Біблія кажа: ''Вер!''

. Верце, што Ісус памёр, быў пахаваны і ўваскрос для вас.

Нават самы вядомы верш Бібліі на дне кубкаў у

OutBurger, стаў знакамітым і яго ведаюць усе:

(Паводле Яна :) Бо так палюбіў Бог сьвет, што аддаў Сына Свайго

Адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, а меў жыцьцё вечнае.

Жыццё вечнае ў літаральным сэнсе. Ісус сказаў: І Я даю ім жыцьцё вечнае, і не загінуць

вавек, і ніхто ня вырве іх з рукі Мае.

Паводле Яна :: Праўду, праўду кажу вам: хто верыць у Мяне, мае жыцьцё вечнае.

Так што, калі вы верыце ў Ісуса, Біблія абяцае вам жыццё вечнае.

Вы будзеце жыць вечна. Вы не страціце выратаванне. Яно вечнае.

Калі вы ўратаваныя, калі вы верыце ў яго, вы ўратаваныя назаўжды, і вашае

ўратаванне заўсёды застаецца з вамі. Калі я пайду і здзейсню які-небудзь жудасны грэх,

Бог пакарае мяне на гэтай зямлі. Калі б я забіў кагосьці сёння, Бог

пераканаўся б у тым, што я атрымаю пакаранне. Я сяду ў турму ці яшчэ горш, мне дадуць

смяротнае пакаранне, ці што іншае, прадугледжанае на гэтай зямлі. Бог пераканаецца,

што я буду пакараны. Але я не траплю ў пекла. Няма нічога, што б я мог

зрабіць, каб трапіць у пекла, таму што я ўратаваны. Калі б я і патрапіў у пекла, Божа падмануў бы мяне, бо ён

абяцаў, што тый, хто верыць у яго, атрымае вечнае жыццё. Ён сказаў:

І кожны, хто жыве і верыць у Мяне, не памрэ вавекі. Вось чаму ёсць шмат прыкладаў людзёй ў Бібліі,

якія зрабілі некаторыя сапраўды дрэнная рэчы, але трапілі ў рай. Як?

Таму што яны былі добрыя? Не. Таму што яны верылі ў Ісуса Хрыста. Іхнія грахі адпушчаны.

Хтосьці іншы мог бы жыць лепей перад вачамі сусвету,

хтосьці вёў лепшае жыццё, але ня верыў у Хрыста.

Яны трапяць у пекла і будуць пакараныя за грахі свае.

. Верце толькі ў Хрыста, як адзінага вашага збавіцеля.

Дазвольце мне закрыць размову адной думкай. Хачу ўпэўніцца, што данёс яе

сёння. Адзін вучань Ісуса задаў яму пытанне:

''Ці шмат будзе ўратаваных?'' Добрае пытанне, як лічыце? Ці большасць з нас уратуецца?

Ці толькі некаторыя? Хто з вас лічыць, што большасць людзей у свеце будзе уратаваная?

Адгадайце, якім быў адказ? У Мавьцее бачым:

(Паводле Мацьвея :-) Уваходзьце вузкаю брамаю; бо шырокая

брама і прасторная дарога вядуць у пагібель, і многія ідуць імі, бо вузкая

брама і цесная дарога вядуць у жыцьцё, і нямногія знаходзяць іх.

Потым мы бачым наступнае: Ня кожны, хто кажа Мне:

«Госпадзе! Госпадзе!» увойдзе ў Царства Нябеснае, а той,

хто выконвае волю Айца Майго, Які ёсьць у нябёсах. Многія скажуць мне ў той дзень:

«Госпадзе! Госпадзе! ці не ад Твайго імя мы прарочылі? і ці не Тваім імем дэманаў выганялі?

і ці не Тваім імем многія цуды ўчынялі?». І тады абвяшчу ім:

«Я ніколі ня знаў вас; адыдзеце ад Мяне, вы, што робіце беззаконьне».

Перш за ўсё, большасць людзей свету не сцвярджае, што верыць ў Ісуса. На шчасце, большасць

вучняў у гэтым класе верыць у Ісуса. А вось большасць сусвету -

не. Але Бог папярэдзіў, што нават сярод тых, хто сцвярджаюць, што вераць

у Ісуса, сярод тых, хто называе яго Госпадам, многія скажуць: ''Ці мы не рабілі цуды?

Чаму ж не ўратаваныя мы?'' А ён адкажа: ''Адыдзіце ад мяне.

Я ніколі ня знаў вас''. Таму што ўратаванне не робіцца праз дзеі. Калі

вы верыце, што праз вашыя дзеі выратуецеся, калі лічыце, што пойдзеце ў рай, бо

былі ахрэшчаны і вялі добрае жыццё... Я лічу, што

вы павінны прытрымлівацца запаведзяў, каб быць уратаванымі. Вы павінны хадзіць у царкву.

Вы павінны адхіліцца ад грахоў. Калі вы верыце ў дзеі, Ісус

аднойчы скажа: ''Адыдзі ад мяне, я ніколі цябе ня знаў''. Вы павінны

пакласці вашую веру ў тое, што ён зрабіў. Вы павінны пакласці веру ў тое, што Ісус зрабіў на

крыжу, калі ён памёр за нас, быў пахаваны і ўваскрос. Вось ваш квіток у

рай. Калі вы лічыце, што трапіце ў рай, бо вы такія добрыя і прыемныя

хрясціяне, вы робіце добрыя рэчы, Ісус скажа вам: ''Адыдзі''.

Заўважце, што ён кажа: ''Адыдзі. Я НІКОЛІ ня знаў цябе''. Ён не кажа: ''Я калісьці знаю

цябе''. Бо калі ён знае вас, гэта назаўсёды. Гэта навечна.

Калі аднойчы ён пазнае вас, вы ўратаваны навечна. Ён скажа: ''Адыдзі ад мяне,

я ніколі цябе ня знаў'', калі вы трапіце ў пекла. Ён вас ніколі ня знаў. Калі ён знае вас,

ён памятае. Як, напрыклад, мае дзеці будуць заўседы маімі. Калі вы зноў нарожданы,

калі вы яго дзеці, то застанецеся ягонымі назаўседы. Вы можаце быць

ізгоем у сваёй сям'і. Вы можаце быць кімсьці, хто быў сур'ёзна пакараны Богам на гэтай зямлі.

Вы можаце сапсаваць жыццё, але не гэта. Вы навечна захаваныя.

Так было вырашына. Вось галоўная рэч, якую я жадаў прэзентаваць вам

аб канцы света. У нас ёсць некалькі хвалін для пытанняў

аб уратаванні і канцы света.

Божа, я ведаю, што я грэшнік. Я ведаю, што я заслугоўваю пекла,

Але я веру, што ты памёр на крыжы за мяне і ўваскрос.

Калі ласка, выратуй мяне і дай мне жыццё вечнае. Давяраю толькі табе, Ісус. Амінь.

 

 

 

mouseover