Cənnətə Bibliya yolu

Video

October 22, 2015

Bibliya qurtarış haqqında çox aydındır. Bu, sənin necə yaxşı olmağından asılı deyil. Bir çox

insan düşünür ki onlar çox yaxşıdır və çox yaxşı olmalarına görə cənnətə

gedəcəklər, amma Bibliya deyir ki "Hamı günah işlədib, və İlahinin

şərəfinə çata bilməyib." (Romanlar :) Bibliya deyir "Yazıldığı kimi, saleh olan yoxdur,

xeyir, heç bir." (Romanlar :) Mən saleh deyiləm. Sən saleh deyilsən, və cənnətə getmək

bizim yaxşılığımıza qalsaydı, heç birimiz ora getməzdik.

. Gunaha batdığını qəbul et.

Bibliya hətta Vəhy :-də deyir ki, "Ancaq qorxaqların, imansızların, iyrənc əməl sahiblərinin,

qatillərin, əxlaqsızların, cindarlıqla məşğul olanların, bütpərəstlərin və bütün yalançıların

aqibəti od və kükürdlə yanan göl olacaq. Bu, ikinci ölümü bildirir». Mən əvvəl

yalan danışmışam. Hamı əvvəl yalan deyib, biz hamımız günah etmişik, və biz yalandan

betər əməllər etmişik. Gəlin üzləşək: hamımız cəhənnəmə layiqiq.

. Günahın cəzasını anlayın.

Bibliya deyir: "Allah isə Öz məhəbbətini bizə onunla göstərir ki, biz hələ

günahlı ikən Məsih uğrumuzda öldü." (Romanlılara :) İsa peyğəmbər, bizi sevdiyi üçün, bu

dünyaya gəldi. Bibliya onun ilahinin bədənli əyanı olduğunu deyir. Bir sözlə, İlahi insan formasını

aldı. O, günahsız həyat yaşadı. O, heç bir günah işlətmədi və, əlbəttə, onlar onu döydü,

onlar Ona tüpürdü, və Onu xaça mismarladılar. Bibliya deyir O həmin xaçda olanda,

"O, günahlarımızı öz bədənində daşıyıb dirəyin üzərinə apardı." ( Burtus :) Yəni hər

sənin gördüyün günah, hər mənim gördüyüm günah hamısını sanki İsa etmişdi. O, bizim

bizim günahlarımız üçün cəzalandırılırdı. Sonra O öləndə onlar Onun bədınini türbədə

basdırdılar, və onun ruhu Cəhənnəmə üç gün və üç gecəliyinə getdi (Həvarilərin işləri

:) Üç gün sonra O ölümdən geri qayıtdı. O, öz şagirdlərinə əllərindəki

deşikləri göstərdi. Bibliya İsanın hər kəs üçün ölməsi haqqında çox aydındır. O deyir ki,

İsa "sadəcə bizim yox, bütün dünyanın günahları üçün" öldü. ( Yəhya :)

Amma xilas olmaq üçün bir şey etməliyik. Bibliyada o sual Həvarilərin işləri -da dır,

"Mən xilas olmaq üçün nə etməliyəm?" Və onlar dedi "İlahi İsa Məsihə inan və sən

xilas olacaqsan, və sənin evin." Bu qədər. O "Kilsəyə qoşul,

və xilas olacaqsan. Xaçlan, vı xilas olacaqsan. Düzgün həyat yaşa, və xilas olacaqsan.

Bütün günahlarına tövbə et, və xilas olacaqsan" DEMƏDİ, YOX. O dedi "inan."

. İnan ki İsa sənin üçün öldü, basırıldı və yenidən dirildi.

Bütün Bibliyadakı ən məhşur şer, hansının isnadı "İn and Out Burger"-də stəkanların

altında yazılıb, o qədər məhşurdur. Hər kəs onu eşidib: Yəhya :. "Ki İlahi dünyanı

o qədər sevib ki, öz tək oğlunu verib, ki hər ona inanan tələf olmasın, amma sonsuz

ömür yaşasın." Və sonsuz sonsuz deməkdir. Bu, həmişəlik deməkdir, və İsa deyib

"Mən onlara əbədi həyat verirəm, və onlar heç vaxt tələf olunmamalı, nə də ki heç kəs

onları mənim əlimdən almamalı." (Yəhya :) Bibliya Yəhya :-də deyir ki, "Həqiqətən,

həqiqətən mən deyirəm sizə, o, ki mənə inanır, əbədi həyata malik olur."

Belə ki, əgər sən İsa Məsaha inanırsansa, Bibliya deyir ki, sən əbədi həyata maliksən.

Sən həmişə yaşayacaqsan. Sən öz qurtarışını itirə bilməzsən. O, əbədidir, o, ucsuz-bucaqsızdır.

Sən xilas olduqda, Ona inandıqda, əbədi xilas olmusan, və hər nə olsa da, sən

heç vaxt öz xilasını itirə bilməzsən.

Hətta mən çölə çıxıb bir dəhşətli günah işlətsəydim, İlahi məni bu dünyada cəzalandıracaq.

Əgər mən gedib kimisə öldürsəm, İlahi əmin edəcək ki, mən cəzalanım, türməyə gedim,

yaxud daha betər, yaxud ölüm cəzası. Bu dünya məni necə cəzalandırsa, və İlahi

əmin olacaq ki, mən daha da cəzalanım, amma mən cəhənnəmə getmirəm. Mən cəhənnəmə

gedəcək heç nə edə bilmərəm, çünki mən xilas olmuşam, və cəhənnəmə getsəm, demək İlahi yalan

deyib. Çünki O söz verib ki, hər kim inansa, əbədi həyata sahibdir, və O deyib: "Kim ki

yaşayır və mənə inanır heç vaxt ölməməlidir." Məhz buna görə Bibliyada bir çox pis əməl görüb,

yenə də cənnətə gedən insanların nümünəsi var. Necə? Çünki onlar çox yaxşı idilər?

YOX, bu ona görədir ki, onlar İlahi İsa Məsihə inanırdılar. Onların günahları

bağışlanıb. Başqaları, hansılar ki dünyanın gözündə daha yaxşı həyat yaşayıb, yaxud

doğrudanda daha yaxşı həyat yaşayıb, əgər onlar İlahiyə inanmırlarsa, onlar öz

günahlarının cəzasını çəkmək üçün cəhənnəmə getməli olacaqlar.

. Sadəcə ilahiyə sənin xilaskarın kimi inan.

İcazə verin bu fikirlə bitirim: əmin olub müzakirə etmək istədiyim bir şey var bugün,

şagirdlərindən İsaya verilən bir sual var, və bu sual belədir: xilas olanların sayı

azdır? Yaxşı sualdır, hə? İnsanların çoxu xilas olunur? Yoxsa sadəcə bir

qismi? Kim burada düşünür ki, insanların çoxu cənnətə gedir - ki, bu dünyanın bir

çox insanı cənnətə gedəcək? Təsəvvür edin ki, cavab belədir: O,

Mətta -də, deyib ki, "Dar qapıdan girin, çünki məhvə aparan qapı

enli, yol isə genişdir və çox adam bu yolla gedir. Amma

həyata aparan qapı dar, yol isə ensizdir və bu yolu az adam tapır."

(Mətta :-) Sonra, O bunu demək üçün davam etdi: Mənə “Ağa, Ağa” deyən

hər kəs səmavi Padşahlığa girməyəcək, yalnız göydəki Atamın iradəsini yerinə yetirən

ora girəcək. O gün çoxları mənə deyəcək: “Ağa, Ağa, məgər biz

sənin adınla peyğəmbərlik etmirdik? Məgər sənin adınla cinləri qovmurduq? Məgər

sənin adınla çoxlu möcüzələr göstərmirdik?” O zaman onlara deyəcəyəm: “Mən sizi

tanımıram! Rədd olun, qanunsuzluğun qulluğunda duranlar!” (Mətta :-)

İlk olaraq, dünyanın çoxluğu hətta demir ki, İsaya inanır. Şükür ki,

bu sinifin çoxluğu İsaya inandığını deyir, amma dünyanın çoxluğu İsaya

inandıqlarını bildirmirlər. Amma İlahi xəbərdar edib ki, hətta İsaya inandıqlarını

deyənlər arasında, hətta ona İlahi deyənlər arasında, çoxu deyəcək: "Biz bütün

bu gözəl əməlləri etdik! Niyə biz xilas olunmuruq!" O, onlara deyəcək: "Çəkilin məndən,

mən heç vaxt sizi tanımamışam." Çünki xilas əməllərlə deyil, və əgər sən öz əməlinin

səni xilas edəcəyinə inanırsansa, əgər sən xaçlandığın üçün cənnətə gedəcıtini

düşünürsənsə, əgər sən "Məncə, yaxşı həyat yaşamalı, məncə, əmirlərə uyğun olmalı,

məncə, kilsəyə getməli, məncə, öz günahlarına tövbə etməli..." düşünürsənsə,

Əgər sən öz əməllərinə inanırsansa, İsa sənə bir gün deyəcək:

"Çəkil məndən, mən səni heç vaxt tanımamışam."

Sənin bütün inancın onun əməllərinə olmalıdır. Sən inancını İsa etdiyinə, sənin üçün xaçda

ölməsinə, basırılmasına və yenidən qalxmasına qoymalısan. Bu, sənin cənnətə biletindir.

Əgər sən başqa şeylərə güvənirsənsə, və sən "Mən cənnətə çox yaxşı xristian olduğum

üçün, bu gözəl əməllərim üçün gedəcəm" deyirsənsə, O, deyəcək: "Çəkil məndən."

Fikir ver nə dedi: "Çəkil məndən, mən səni HEÇ VAXT tanımamışam."

O deməyib "Mən səni tanıyırdım." Bir ki O səni tanıyıb... yadında, əvvəl bunu

dedim: bu əbədidir, sonsuzdur. Bir ki O səni tanıyıb, sən əbədi xilas olmusan.

O deyəcək "Çəkil məndən, mən səni heç vaxt tanımamışam," çünki sən cəhənnəmə

gedirsənsə, o səni heç vaxt tanımadığı üçün. Çünki bir ki o səni tanıyıb, o səni tanıyır.

Necə ki mənim uşaqlarım həmişə mənim üşaqlarım olacaq. Sən yenidən doğulduqda,

Onun uşağı olduqda, sən həmişə onun uşağı olacaqsan. Sən ailənin ayıbı ola bilərsən.

Sən İlahi tərəfdən bu dünyada ağır cəzalana bilərsən. Sən burada həyatını heç edə bilərsən,

amma sən xilasını zay edə bilməzsən. Bir ki sən xilas oldun, iş işdən keçib. Bu, mənim dünyanın

sonu haqqında demək istədiyim əsas məqamlardır, və bizim sadəcə bir neçə dəqiqəmiz var

qurtuluş və ya dünyanın sonu haqqında suallar üçün.

Əziz İsa, mən bilirəm ki, günahkaram. Mən bilirəm ki, cəhənnəmə getməyə layiqəm.

Amma mən inanıram ki, sən mənim üçün xaçda ölüb yenidən dirildin. Lütfən indi məni xilas et

və mənə əbədi həyat ver. Mən sadəcə sənə güvənirəm, İsa. Amin.

 

 

 

mouseover