"Repentance and Salvation" with Romanian subtitles

Video

March 1, 2016

Este în versul 30 unde bibilia spune

"Și Dumnezeu a trecut cu vederea timpurile acestei ignoranţe

dar acum, porunceşte tuturor oamenilor de pretutindeni, să se pocăiască;"

și în această dimineață vreau să predic despre subiectul pocăinței

și în special vreau să predic despre subiectul pocăinței în ceea ce privește mântuirea

pentru că este un subiect care este foarte neînțeles în ziua de azi

și sunt o grămadă de doctrine false ascunse sub masca pocăinței

care de fapt învață o mântuire prin fapte

Să va arăt în primul rând ce spune biblia despre pocăință

în primul rând să mergem inapoi la Exodul capitolul

pentru că înainte să studiem pocăința în legătură cu mântuirea

mai întâi să înțelegem ce înseamnă cuvântul "pocăință" în biblie

greșeală pe care majoritatea oamenilor o fac când văd cuvântul "pocăință" în biblie

este să adauge aceste cuvinte magice după el "de păcatele tale"

de fiecara data când văd cuvântul "pocăință" ei automat adaugă "de păcatele tale"

pocăință de păcate

și de fapt ei cred că, cuvântul "pocăință" înseamnă să te întorci de la păcate.

adăugând acest concept

Lăsați-mă să vă dovedesc că nu este adevărat.

în Exodul versetul spune:

"Pentru ce să vorbească egiptenii şi să spună:

Pentru nenorocire i-a scos afară, ca să îi ucidă în munţi şi să îi mistuie

de pe faţa pământului? Întoarce-te de la furia ta înverşunată

Aici Moise vorbește cu Dumnezeu.

Întoarce-te de la furia ta înverşunată şi pocăieşte-te de acest rău împotriva poporului tău.

Aici vedem că pocăința înseamnă să te întorci.

Moise îi spune lui Dumnezeu să se întoarcă de la furia sau mânia lui față de poporul lui.

Spune în versetul :

"Adu-ţi aminte de Avraam, de Isaac şi de Israel, servitorii tăi,

cărora le-ai jurat prin tine însuţi şi le-ai spus:

Voi înmulţi sămânţa ca stelele cerului şi toată această ţară despre care am vorbit

o voi da seminţei voastre şi o vor moşteni pentru totdeauna."

Fiţi atenţi

"Și DOMNUL s-a pocăit de răul pe care" s-a gândit să îl facă poporului său.

Acest verset ne arată că pocăinta nu inseamnă pocăiește-te de păcate.

Pentru că Dumnezeu nu are păcate !

Dumnezeu nu o să aibă niciodată păcate, El este perfect din toate punctele de vedere .

și totuși Dumnezeu s-a pocăit în acest verset.

Da a făcut-o. S-a întors.

S-a întors de la o acțiune la alta.

El nu s-a întors de la păcat.

S-a întors de la furie. S-a întors de la mânia lui.

S-a întors de la judecata pe care urma să o aplice.

nu trebuie să mergeți acolo dar mai înainte în Samuel capitolul

Când Saul a comis niște păcate.

Biblia spune în versetul

"Şi Samuel nu a mai venit să îl vadă pe Saul până în ziua morţii sale;

totuşi Samuel l-a jelit pe Saul;

Fiţi atenţi

şi DOMNUL s-a pocăit că l-a făcut pe Saul împărat peste Israel."

și Dumnezeu a luat decizia să îl aleagă pe Saul să fie primul împărat al lui Israel.

Dar mai târziu din cauza comportamentului lui Saul.

El se pocăiește că l-a făcut pe Saul rege.

Se pocăiește de păcate ? Nu pentru că Dumnezeu nu are păcate.

Deci vedem că sunt mai multe feluri de pocăinţe în biblie

Oamenii se pot întoarce de la multe chestii.

Se pot întoarce de la furie sau de la o decizie pe care au luat-o.

Dar mergeţi la Exodul cap. Aici devine interesant.

Exodul capitolul .

Aici israeliţi părăsesc Egiptul unde au fost captivi

Or să traverseze Marea roşie, or să meargă spre ţinutul promis

şi în cele din urmă vor ajunge să meargă în pustie

Dar priviţi ce spune biblia în Exodul cap ::

"¶ Şi s-a întâmplat,

Aici părăsesc pentru prima oară Egiptul

"¶ Şi s-a întâmplat, când Faraon a lăsat poporul să plece,

că Dumnezeu nu i-a condus pe calea ţării filistenilor,

deşi aceea era aproape; fiindcă Dumnezeu a spus:

Nu cumva să se întâmple ca poporul să se pocăiască văzând război şi să se întoarcă în Egipt;"

Dumnezeu a vrut ca israeliţi să plece din Egipt , nu ?

A vrut să îi facă să se întoarcă înapoi în Egypt ?

Deloc.

Deci aici aceşti oameni nu se pocăiesc de păcatele lor, se pocăiesc spre păcat.

Dacă se întorc înapoi.

El spune "dacă ei văd războaie sau dacă trec prin ţinutul filistenilor

or să se pocăiască şi or să se întoarcă înapoi în Egypt."

Deci în acest caz pocăinţa nu este ceva bun.

Asta este o pocăinţă rea când se pocăiesc de la a face ce este corect şi se întorc înapoi.

Când ne uităm la aceste versete devine evident

Că o persoană se poate pocăi de orice

Se pot pocăi de ceva bun, se pot pocăi de ceva rău.

Se pot pocăi de o decizie pe care au luat-o.

E doar o întoarcere sau schimbarea cursului sau schimbarea direcției

Nu înseamnă să te pocăieşti de păcatele tale.

Şi ce este interesant, este că persoană care se pocăieşte cel mai mult în biblie este Dumnezeu.

De fapt sunt de versete in biblie

care spun că Dumnezeu s-a pocăit

Sun foarte multe versete. Eu v-am citit doar câteva, cele din Exodul şi cel din Samuel

Şi de fapt în mod reptat de-a lungul bibliei

Dumnezeu ne este prezentat că se pocăieşte

Şi este interesant că aceste versiuni moderne ale bibliei

De exemplu New International Version (NIV) sau New King James Version (NKJV)

Fac foarte multe schimbări bibliei, corup scriptura

Şi una dintre schimbările pe care le fac

Este să şteargă cuvântul "pocăinţă" din de versete

De ori sau în versete în biblia KJV (KING JAMES)

În care se foloseşte cuvântul "pocăinţă"

Din cele , sunt şterse din aceste biblii moderene

Şi este amuzant că ei şterg doar versetele

ei nu şterg la întâmplare de versete

Ei special şi intenţionat le şterg pe acelea în care Dumnezeu se pocăieşte.

Pe acestea le şterg

Şi mai scot şi alte versete care le creează probleme

Ca de exemplu versetul pe care l-am citit mai devreme din Exodul :

ei şterg "pocăinţă" din acel verset

Şi şterg şi partea când Iuda Iscariot se pocăieşte

Vedeţi voi, ei şterg orice dovadă care arată că pocăinţa nu înseamnă să te pocăieşti de păcatele tale

Toate acele versete care arată foarte clar

Că pocăinţa nu înseamnă pocăinţa de păcatele tale

Asta şterg în mod special şi intenţionat

Va spun este o agendă pusă la cale

Diavolul încearcă să promoveze această doctrină

că pentru a fii mântuit trebuie să te pocăieşti de toate păcatele tale

iar asta este o mântuire prin fapte, şi am să vă dovedesc asta din biblie

Dar hai să vedem asta, mergeţi la Fapte cap:

Şi deja v-am dovedit din scriptură,

Dacă Biblia este autoritatea ta în această dimineaţă

Şi sunt unii oameni care au tradiţii

Şi spun "eu am auzit toată viaţă mea că trebuie .... "

Nu îmi pasă ce ai auzit tu toată viaţă ta BIBLIA SPUNE CĂ DUMNEZEU S-A POCĂIT

Dacă crezi biblia înseamnă că Dumnezeu s-a pocăit

Dacă crezi biblia te poţi pocăi de la bine sau de la rău

te poţi pocăi de la o decizie, te poţi pocăi de orice, Dumnezeu se pocăieşte

Şi să zici că de fiecare dată când biblia spune pocăinţă

înseamnă pocăinţă de păcatele tale, înseamnă să adaugi la scriptură

Biblia spune pocăinţă nu spune pocăinţă de la păcatele tale

Şi aici este un vers pe care oamenii îl folosesc, şi vă vor spune

că acest verset dovedeşte că trebuie să te pocăieşti de păcatele tale că să fi mântuit

în Fapte cap.

Înainte să vorbesc despre Fapte cap. să va spun ceva

Sunt sute de versete în biblie care îţi spune ce trebuie să faci pentru a fi mântuit

Trebuie sa Crezi în Domnul Isus Cristos şi vei fi salvat

Biblia spune "Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţă eternă."

Biblia spune "Adevărat, adevărat vă spun: Cel ce crede în mine are viaţă veşnică."

Adică în mod repetat

Când este pusă întrebarea în Fapte

Cu un capitol în urmă

"ce trebuie să fac pentru a fi salvat?"

El spune "Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi salvat tu şi casa ta."

Vedeţi voi, mântuirea este doar prin credinţă în Isus Cristos

Isus Cristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre

A fost îngropat şi trei zile mai târziu a fost înviat din morţi

El a făcut toată treaba pentru mântuire, noi nu trebuie să mai muncim.

Nu trebuie să facem fapte bune, nu trebuie să schimbăm foaia sau să nu mai păcătuim

Trebuie doar să credem în Domnul Isus Cristos să fim mântuiţi

Dar uneori când cuvântul pocăinţă este folosit în bibilie

chiar şi în ceea ce priveşte mântuirea, chiar şi atunci când evanghelia este predicată

Cuvântul pocăinţă este folosit, dar să va spun ceva.

nu învaţă că trebuie să te pocăieşti de toate păcatele tale că să fi mântuit.

Fi sincer în timp ce citeşti acest verset din Fapte cap.

Pentru că deobicei oamenii scot din context versetul , care spune:

În timp ce predică evanghelia le spune:

"Și Dumnezeu a trecut cu vederea timpurile acestei ignoranţe;

dar acum, porunceşte tuturor oamenilor de pretutindeni, să se pocăiască;"

Ei adaugă:

Că le porunceşte tuturor să se pocăiască de toate păcatele lor.

Şi nu asta spune

Haideţi să vedem contextul versetului şi ce ne învaţă, mergeţi la versetul

Şi spune: "¶ Atunci Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului şi a spus:

Bărbaţi din Atena, îmi dau seama că în toate lucrurile voi sunteţi prea superstiţioşi."

"Căci cum treceam şi priveam la lucrurile voastre de închinare, am

găsit şi un altar pe care era inscripţionat:DUMNEZEULUI NECUNOSCUT.

Acestuia aşadar, căruia voi vă închinaţi ignorant, pe acesta vi-l predic eu."

"Dumnezeu care a făcut lumea şi toate lucrurile în ea,

fiindcă este Domnul cerului şi al pământului, nu locuieşte în temple făcute prin mâini; "

Aici avem un grup de oameni care sunt politeişti

ei se închină la o mulţime de zei.

Şi au câte un altar pentru fiecare zeu căruia i se închină

Şi zeii greciei erau "athena".... probabil a-ţi auzit de ei? mie nu prea îmi pasă.

nici nu vreau să îmi amintesc.. în fine.

Nici nu mai ştiu.. cred că i-am încurcat cu zeii romani

Ştiţi voi... jupiter şi venus, marte nu mai ştiu..

Oricare planetă ar fi... Dar în fine.

Toţi aceşti zei romani sau greci la care se închină

Aveau toate aceste altare pentru fiecare zeu, şi în caz că au uitat vreun zeu

Nu au vrut să supere vreun zeu pe undeva pe acolo, sau să îl lase pe dinafară

Şi au construit un altar care avea un scop general, doar pentru zeul necunoscut.

Ca de exemplu "Avem zeul apei, zeul focului, zeul iubiri, zeul vânătorii şi în caz că am uitat vreunul

sa il dedicam zeului necunoscut"

Şi Paul le-a spus că sunt prea superstiţioşi, nu numai că se închinau

acestor zei.. dar aveau şi un altar pentru zeul necunoscut.

Şi le-a spus: "Am să va predic despre Dumnezeul necunoscut"

Cu această replică a deschis discuţia să predice evanghelia şi să le atragă atenţia

Şi le explică că de când Dumnezeu care a făcut lumea şi toate lucrurile în ea

El nu locuieşte în altare făcute de mâna omului, el

nu locuieşte în altarul vostru către zeul necunoscut

Şi apoi în versetul spune:

"Fiind aşadar urmaşi ai lui Dumnezeu, nu ar trebui să gândim că

Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului,

sau pietrei, cioplită prin arta şi planul omului."

Le arată că idoli sau statuetele lor pe care le numesc zei

Şi le spune că dacă Dumnezeu a creat lumea

el nu este o statuie sau stă într-o statuie pe care au sculptat-o ei şi la care se închină

Dumnezeirea nu este asemenea

Şi le spune în versetul :

"Și Dumnezeu a trecut cu vederea timpurile acestei ignoranţe;

Care ignoranţa ?

Ignoranţa gândirii ca o bucate de piatra sau statuie mica din metal este Dumnezeu

El spune: "Și Dumnezeu a trecut cu vederea timpurile acestei ignoranţe;

dar acum, porunceşte tuturor oamenilor de pretutindeni, să se pocăiască;"

"Pentru că a stabilit o zi în care el va judeca lumea în dreptate prin acel bărbat pe care l-a rânduit;

prin care a dat asigurare tuturor, prin aceea că l-a înviat dintre morţi."

Le-a predicat invierea. Si in versetul spune:

"Totuşi unii bărbaţi s-au alipit de el şi au crezut,"

Unii dintre ei au crezut mesajul pe care Paul l-a predicat.

Dar când le spune să se pocăiască aici

De ce anume le spune să se pocăiască ?

Le spune: " Veneraţi idoli şi zei falşi, voi credeţi că aceste statui sunt zei"

"Și Dumnezeu a trecut cu vederea timpurile acestei ignoranţe;

dar acum, porunceşte tuturor oamenilor de pretutindeni, să se pocăiască;"

Le spune să se pocăiască sau să se întoarcă de la se închină la dumnezei falşi.

Le spune: "Va închinaţi la zei falşi, trebuie să va închinaţi la Dumnezeul adevarat.

Trebuie să va pocăiţi şi să vă întoarceţi de la zeii falşi la Dumnezeul adevărat."

Mergeţi la Tesaloniceni capitolul , veţi vedea acelaşi lucru

Mergeţi la Tesaloniceni capitolul

Acum, cand le-a spus sa se pocaiasca acolo "Dumnezeu

porunceşte tuturor oamenilor de pretutindeni, să se pocăiască;

Le spunea să se pocăiască de stilul lor de viaţă păcătos ?

Le spunea ? "Trebuie să renunţaţi la băutură şi la fumat şi la petreceri

şi trebuie să renunţaţi la curvie, furt, minciuni

Trebuie să te întorci de la toate acestea pentru a putea fi mântuiți

Pentru a putea fi mântuiţi trebuie să fiţi dispuşi să va întoarceţi de la băutură

de la fumat, de la petreceri şi curvie şi furt şi la minţit şi de la crimă

De la aceste le spunea că trebuie să se întoarcă ?

[Adunare] Nu.

Dar asta se predică în ziua de azi.

Oameni îţi arată Fapte :

si iti spun: "pentru a putea fi mântuit trebuie sa fi dispus sa te intorci de la pacatale tale"

Şi o să îi spune unui beţiv că trebuie să se pocăiască de bătură pentru a fi mântuit

Sau că trebuie să se întoarcă de al alte chestii

Cum ar fi: minciuna, furt s.a.m.d

Ei le spun că trebuie să se pocăiască de stilul de viaţă păcătos.

Acum,de la ce păcate cred ei că trebuie să te întorci pentru a putea fi mântuit ?

Nu ştiu ce crezi tu, dar eu nu m-am pocăit de toate păcatele mele pentru că nu sunt perfect.

Si biblia spune "Ioan :"

"¶ Dacă spunem că nu avem păcat, ne înşelăm pe noi înşine şi adevărul nu este în noi."

Nimeni de aici nu poate spune că şi-a curăţat inima complet de păcate.

Nimeni de aici nu poate spune că să întors de la toate păcatele lui

Şi oamenii spun: "M-am pocăit de păcatele mele şi cred în Domnul Isus că mântuitor personal."

De care păcate te-ai pocăit ? Dacă îmi spui mie că te-ai pocăit de toate păcatele, eşti un mincinos

Să va spun ceva.. Pocăinţă de păcate se face zi de zi

Mântuirea nu se face zi de zi. Mântuirea are loc doar odată.

Trebuie să fi născut din nou, biblia nu spune "născut din nou şi din nou şi din nou"

Biblia spune că trebuie să fi născut din nou, crezi în Cristos şi într-o clipită de ochi

eşti mântuit, eşti regenarat, ai trecut de la moarte la viaţă

devi un copil al lui Dumnezeu, dar chiar şi după asta tot o să păcătuieşti.

Toatate persoanele din această încăpere au păcate în vieţile lor.

Nimeni nu este perfect, nici eu însumi.

Şi dacă ar trebui să ne întoarcem de la toate păcatele noastre ca să fim mântuiţi...

NIMENI NU AR FI MÂNTUIT !

Dar ei spun "ei bine trebuie să fi dispus să te întorci de la păcate"

Unde spune asta în biblie ?

Cum rămâne când Dumnezeu se pocăieşte El este dispus să se întoarcă de la furia lui

sau chiar se întoarce de la ia ?

Pocăinţă înseamnă să te întorci, nu să fi dispus să te întorci

Şi aici vedem că ei trebuiau să se întoarcă de la idoli, pentru că nu este Dumnezeu.

Vedeţi voi, nu îl puteţi adugă pe Dumnezeu

Priviţi la Tesaloniceni versetul şi apoi vă explic

Spune: "Fiindcă ei înşişi au vestit despre noi ce fel de intrare am avut la voi

Şi aici avem un grup similar de oameni. Tesaloniceni aveau o religie similară cu cei din Fapte

Spune:

şi cum v-aţi întors la Dumnezeu de la idoli,

pentru a servi Dumnezeului viu şi adevărat,"

Acum, putem descrie acest verset ca pocăinţă ?

Asta-i pocăinţă, Corect? Adică ei se închinau la idoli, zei falşi

Şi ei se întorc de la idoli la Dumnezeu.

pentru a servi Dumnezeului viu şi adevărat,

Aceea a fost pocăinţă

Aceea pocăinţă i-a mântuit ?

Da, pentru că ei nu mai cred în zei falşi

acum ei cred in Dumnezeul viu şi adevărat

Dar asta înseamnă că s-au pocăit de toate păcatele lor ?

"dispuși să se întoarcă de la stilul de viață păcătos" Nu !

Şi asta este o învăţătură falsă

Şi dacă tu înveţi că cineva trebuie să schimbe stilul de viaţă, că să poată fi mântuit

Şi să se pocăiască de toate păcatele sau să trăiască o viaţă mai bună

Asta este o mantuire prin fapte !

Asta înseamnă ca tu nu ai încredere în ce a făcut Isus pe cruce !

Dacă te întorci de la idoli la Dumnezeul viu

Da, acum îţi pui încrederea în Isus care a murit pe cruce.

Dar când te întorci de la păcate

e că şi cum ţi-ai câştigat dreptul de a fi mântuit pentru că ai renutat la păcate

Şi am să va dovedesc asta puţin mai târziu, ca sunt fapte

Si spune : "cum v-aţi întors la Dumnezeu de la idoli, pentru a servi Dumnezeului viu şi adevărat,

Și pentru a-l aştepta pe Fiul lui din cer,

pe care l-a înviat dintre morţi,

pe Isus, care ne-a scăpat de la furia care va veni.

astfel sau intors de la un zeu fals, la Dumnezeul adevarat.

Iată de ce Paul a predicat mesajul pocăinţei

Acestor oameni care erau foarte superstiţioşi

Vedeţi voi în fapte cap. când tipul întreabă "ce trebuie să fac pentru a fi salvat?"

"Iar ei au spus: Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi salvat tu şi casa ta."

Şi tu zici "Pastor Anderson, de ce Paul nu s-a ridicat în fapte cap şi a spus acelaşi lucru?"

Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi salvat

O să îţi spun exact de ce.

Pentru că aceşti oameni aveau aşa de mulţi zei falşi

şi erau pregătiţi să mai adauge un zeu nou

Adică aveau un altar pentru zeul necunoscut

Şi dacă Paul ar fi spus

"Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi salvat" ştiţi ce ar fi spus ?

Minunat, desigur

Dar ştiţi ce, dacă ei se încred în continuare

în toţi aceşti zei falşi

Dacă ei încă se încred în diana şi ... s.a.m.d

Se pare că nu prea ştiu mitologia greacă

zeus, nu este unul dintre ei ?

Dacă ei se încred în continuare în zeus şi neptun sau poseidon

Nici nu mai ştiu. Dacă ei cred în toţi aceşti zei falşi

îl adaugă şi pe Isus în lista

Crede în Domnul Isus "ok, cred in Isus"

Asta nu o să îi mântuiască, pentru că trebuie să crezi în Isus cu toată inima ta.

Nu poţi spune "Eu cred în aceşti zei greci, dar cred şi în Isus." NU!

Trebuie să te întorci de la idoli, trebuie să te întorci de la zei falşi !

Şi să îţi pui toată credinţă şi încrederea în Dumnezeul viu şi adevărat !

nu îl poţi adaugă aşa pur şi simplu

să ştergi inscripţia unde zice zeul necunoscut şi scri Isus şi eşti mântuit. Nu are cum !

trebuia să se întoarcă de la religia lor falsă

Vezi tu, dacă tu ai fi musulman

şi o să spui "eu o să cred şi în Isus Cristos". Este GREŞIT !!

Pentru că islamul este o religie falsă, nu este cuvântul lui Dumnezeu

Şi dacă îţi pui încrederea în islam să ajungi în cer ... nu eşti mântuit.

Trebuie să te întorci de la el şi să crezi în Domnul Isus Cristos

Vedeţi voi, Isus nu este ceva pe care îl adaugi religiei tale

Dacă te închini la sfinţi şi fecioara Maria s.a.m.d şi îl adaugi şi pe Isus, e GREŞIT !

Şi te poţi ruga lui Isus să te salveze

Dar dacă tu te încrezi în continuare în sfinţi, fecioara Maria, papă

Şi te încrezi în idolii la care te închini

Credinţa şi încrederea ta nu este % în Cristos, şi nu o să ajungi în cer.

Până când nu te întorci de la tot şi te pocăieşti şi crezi în Domnul Isus Cristos

Din nou, nu este vorba despre întoarcerea de la stilul de viaţă păcătos

Dacă biblia spune că tot ce trebuie să faci pentru a fi mântuit este să crezi în Cristos

Corect ? Adică e foarte clar.

Nu am să citez acum toate versetele care spun

"Fiindcă prin har sunteţi salvaţi, prin credinţă;"

şi aceasta nu din voi înşivă, ci este darul lui Dumnezeu;

Nu prin fapte, ca să nu se fălească nimeni.

Dacă biblia spune că, credinţă în Cristos este îndeajuns să te mântuiască

Atunci cum se face că se mai adaugă şi altceva

pe care trebuie să îl faci, de exemplu "ei bine trebuie să te pocăieşti şi de păcatele tale"

Atunci credinţa nu este îndeajuns.

Trebuie să mai faci şi altceva.

Şi o să spui "şi cum rămâne cu pocăinţă de o religie falsă"

Dar iată de ce trebuie să v-a pocăiţi de zei falşi,

pentru că este imposibil să crezi în Isus Cristos dacă tu crezi în altceva diferit.

Gândiţi-va, cum pot spune "am încredere în Cristos"

dacă am încredere în altceva.

Deci trebuie să nu mai cred în asta, şi să încep să mă încred în asta.

Şi toate acestea sunt incluse în cuvântul "crede"

"Crede" acoperă tot

Dar motivul pentru care Paul foloseşte cuvântul "pocăinţă"

este să îi facă pe oamenii cu care vorbeşte să înţeleagă şi să le fie clar

că trebuie să crezi doar în Cristos.

Ca atunci când Ioan Baptist şi Isus le predică evreilor

Ei folosesc cuvântul "pocăinţă" foarte mult

De ce ?

Pentru că evreii pretind că ei cred în Dumnezeu

dar ei aveau încredere în faptele lor

şi să ţină legea că să ajungă în cer

Fariseri se încredeau în faptele legii

De asta trebuiau să se pocăiască şi am să va arăt chiar acum în biblie

Deschideţi biblia la Fapte capitolul

O să va arăt câteva exemple în Fapte

Priviţi la Fapte cap. şi aici este încă un verset pe care oamenii îl folosesc

să dovedească că trebuie să te pocăieşti de toate păcatele pentru a fi mântuit

Şi va vor arată Fapte cap. versetul .

Pentru că biblia spune în Fapte versetul

" ¶ De aceea pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă, ca păcatele voastre să fie şterse

când vor veni timpurile de înviorare din prezenţa Domnului; "

Şi vor spune "vezi chiar acolo"

De aceea pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă, ca păcatele voastre bla bla bla

Şi vor spune că trebuie să te pocăieşti de toate păcatele pentru a fi mântuit

Spune cumva "pocaiti-va de toate pacatele ca sa fiti mantuiti" ?

Nu, spune doar "pocăiţi-va", acum să vedem contextul

să ne dăm seama de ce anume se pocăiesc.

Nu poţi adaugă mereu "de păcatele tale" după fiecare pocăiţi-vă

Trebuie să analizăm contextul, şi de ce anume se pocăiesc

Când am citit despre Dumnezeu că se pocăieşte.

Cum ne dăm seama de ce anume s-a pocăit ?

Am analizat contextul, corect ?

Priviţi versetul care spune:

"Dar voi l-aţi negat pe Cel Sfânt şi Drept

Vorbeşte despre Isus, l-au negat, corect ?

Şi spune:

şi aţi cerut să vă fie dat un ucigaş;"

care era numele ucigaşului ?

Baraba. Va amintiţi cum au zis "crucificaţi pe Isus şi daţi-ni-l pe Baraba"

"Și l-aţi ucis pe Prinţul vieţii,

pe care Dumnezeu l-a înviat dintre morţi;" pentru care noi suntem martori.

Și prin credinţa în numele lui, numele lui l-a întărit pe acest om,

pe care îl vedeţi şi îl cunoaşteţi; chiar credinţa care este prin el

i-a dat această sănătate deplină în prezenţa voastră a tuturor."

El le spune, uite l-aţi ucis pe Isus, tipul asta este salvat prin credinţă,

l-aţi negat pe Cristos, şi l-aţi ucis pe Isus.

"Și acum, fraţilor, " versetul "ştiu că prin ignoranţă aţi practicat acestea,"

Mai ţineţi minte de ce anume s-au pocăit în Fapte cap. ?

S-au pocăit de ignoranţa. Va amintiţi ?

"Și Dumnezeu a trecut cu vederea timpurile acestei ignoranţe; dar

acum,porunceşte tuturor oamenilor de pretutindeni, să se pocăiască;"

si ignoranța aceea era, ideea prostească ca Dumnezeu este o statuie.

El spune "Și acum, fraţilor, ştiu că prin ignoranţă aţi practicat acestea, precum şi conducătorii voştri."

Dar lucrurile acelea, pe care Dumnezeu le-a arătat dinainte prin gura tuturor profeţilor săi,

că Cristos va suferi, le-a împlinit aşa.

¶ De aceea pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă, ca păcatele voastre să fie şterse

când vor veni timpurile de înviorare din prezenţa Domnului;

Ce anume le reproșează ?

Le reproşează faptul că l-au negat pe Cristos

pentru că l-au respins pe Cristos, şi când le spune să se pocăiască în versetul

din cauza asta le spune să se pocăiască

Şi le spune că l-au negat şi respins pe Cristos,

trebuie să va pocăiţi, trbuie să va răzgândiţi, trebuie să va întoarceţi de la acestă decizie

şi să va întoarceţi la Isus Cristos în credinţă ca mântuitor.

Biblia spune în Timotei :, nu trebuie să deschideţi acolo,

si spune "Învăţând în blândeţe pe cei ce se împotrivesc lor înşişi,

dacă Dumnezeu, cumva, le va da pocăinţă

pentru recunoaşterea adevărului,"

De fiecare dată când te pocăieşti, te pocăieşti de la ceva,

şi te întorci la altceva, corect ?

Oamenii din Exodus, El a spus că nu vroia să se pocăiască văzând război

şi să se întoarcă înapoi în Egypt.

Dumnezeu sa întors de la furia lui înverşunată

şi s-a întors la oamenii lui cu milă, compasiune şi iertare.

Vedem că oamenii din Fapte

s-au întors de la idolatrie

la Dumnezeul cel viu şi adevărat

Ei bine în Timotei :

se pocăiesc sau se întorc spre recunoaşterea adevărului,

Deci, da le ce anume se pocăiesc ?

de la negarea adevărului. Înţelegeţi ce spun.

in Fapte vedem ca il neaga pe Cristos, corect ?

Şi le spune "l-aţi negat pe Cel Sfânt", pocăiţi-va de la aceasta,

aici vedem că se pocăiesc spre recunoaşterea adevărului.

Care este opusul recunoaşterii adevărului ? Negarea adevărului

le spune să se pocăiască spre recunoaşterea adevărului.

sunt foarte mulţi oameni în ziua de azi care nu recunosc adevărul.

Trebuie să se pocăiască şi să recunoască adevărul ok.

Dar asta înseamnă, că trebuie să renunţe şi la băut ?

Nu, dispus să renunţi la curvie, sau minciună,

dispus să trăieşti o viaţă creştină, sau să mergi la biserică,

dispus să te botezi, acestea sunt toate lucruri bune, acestea sunt lucruri pe care ar trebui să le facem cu toţii.

Noi toţi ar trebui să mergem la biserica, ar trebui să ne botezăm

ar trebui să citim biblia zilnic, ar trebui să ne rugăm

ar trebui să ne pocăim de furat, ar trebui să ne pocăim de minciună,

ar trebui să pocăim de curvie, ar trebui să pocăim şi să ne tot pocăim

ar trebui să continuăm să ne pocăim de păcatele noastre,

dar asta nu te va ajuta să ajungi în cer

pentru că acestea sunt faptele cărnii

şi nu vei fi justificat prin faptul că ţi-ai schimbat stilul de viaţă.

Doar credinţă în Isus Cristos te poate mântui şi nimic altceva

dar acestea sun lucruri bune de făcut,

este minuat să faci fapte, suntem creaţi pentru fapte bune

pe care Dumnezeu le-a rânduit dinainte, că să umblăm în ele

dar faptele nu ne mântuiesc şi nu sunt necesare pentru mântuire

pentru că suntem mântuiţi prin credinţă, Nu prin fapte, că să nu se fălească nimeni.

Acum, unde sunteţi ? Fapte , mergeţi la Fapte ,

să îl vedem pe Ioan baptist când predică pocăinţă

pentru că Ioan baptist cu siguranţă a predicat despre pocăinţă,

Isus a predicat acelaşi lucru despre pocăinţă.

Priviţi ce a predicat Ioan baptist despre pocăinţă, şi spune în Fapte :

"Atunci Pavel a spus: Ioan într-adevăr a botezat cu botezul" cu ce botez ?

pocăinţei, spunând, ce vroia să spună ?

Ce vroia să spună când a botezat cu botezul pocăinţei ?

"spunând poporului că ar trebui să creadă în cel

ce vine după el, adică în Cristos Isus."

Şi care era pocăinţă pe care o predică ?

Că ei trebuia să credă în Cristos, ok.

Priviţi la, şi o să zici "cum funcţionează asta ?"

Matei : explică , întoarceţi la Matei :,

Matei : de asemenea, se ocupă cu Ioan baptist predincand

să vedem cum Ioan baptist predică pocăinţă

se potriveşte cu credinţă în Isus Cristos

acest context nu are legătură cu schimbarea stilului de viaţă,

privti la Matei : şi spune

"Fiindcă Ioan a venit la voi pe calea dreptăţii şi nu l-aţi crezut;"

Aici e Ioan baptist care predică cuvântul lui Dumnezeu, oare l-au crezut ?

Nu.

"dar vameşii şi curvele l-au crezut;"

Şi aici vedem mulţimea religioasă fariseii şi saducheii,

care nu l-au crezut pe Ioan baptist

dar vameşii şi curvele l-au crezut pe Ioan baptist

fiţi atenţi "şi voi, văzând aceasta,

nu v-aţi pocăit mai apoi că să îl credeţi."

Deci grupul A adică mulţimea religioasă nu au crezut în Cristos.

Dar grupul B a crezut în Cristos.

Şi Dumnezeu spune că atunci când grupul A a văzut că grupul B ar trebui să credă în Cristos.

în acel moment trebuia să se pocăiască

şi să se întoarcă de la necredinţa la credinţă în Isus Cristos,

să se întoarcă de la negarea adevărului,

la recunoaşterea adevărului, au făcut ei asta ? Nu

el spune "nu v-aţi pocăit mai apoi că să îl credeţi."

Vedeţi voi în Matei :, nu trebuie să deschideţi acolo

dar Ioan baptist predică spunând

"Pocăiţi-va, fiindcă împărăţia cerului este aproape."

A spus cumva pocăiţi-va de păcatele voastre ?

Nu, a spus doar "Pocăiţi-va, fiindcă împărăţia cerului este aproape."

Isus a predicat acelaşi lucru în Matei :

"Pocăiţi-va, fiindcă împărăţia cerului este aproape."

dar dacă ne uităm la Marcu :

ne da mai multe detalii despre ce predică Isus în acel caz

şi spune în Marcu :

"Şi, spunând: Timpul este împlinit şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape: "

pocăiţi-va, şi nu mai păcătuiţi, asta spune El ?

Nu, spune "pocăiţi-va şi credeţi evanghelia."

De ce trebuia să se pocăiască ? Pentru că ei nu credeau evanghelia.

Nu l-au crezut pe Ioan baptist

Nu l-au crezut pe Isus, trebuia să se pocăiască şi să creadă,

să se întoarcă de la doctrina şi religia lor falsă

şi de la credinţa falsă şi de la respingerea şi negarea lui Cristos

şi să se pocăiască spre recunoaştera adevărului,

şi să se pocăiască şi creadă evanghelia, este atât de simplu.

Deschideţi la Fapte cap. ,

aici avem un alt verset pe care oamenii adeseori

îl vor folosi să dovedească, că trebuie să ve pocăiţi de toate păcatele că să fiţi mântuiţi.

Acum spui "Pastor Anderson biblia

foloseşte vreodată termenul pocăieşte-te de păcatele tale ?"

Nici măcar odată,

nici măcar o singură dată în biblia

acesta groasă de de capitole

vreodată biblia spune

pocăiţi-va de păcatele voastre.

Dar fiecare dintre noi au auzit pastori spunând

că, pentru a fi mântuiţi,

Nu este mântuirea cel mai important lucru ?

Adică la ce i-ar folosi unui om dacă va câştiga întreaga

lume şi îşi va pierde sufletul?

Cea mai importantă doctrină este mântuirea.

Acum, să vă întreb ceva:

cumva Dumnezeu încearcă să ascundă mântuirea de noi ?

Nu, El a scris cartea lui Ioan

ca noi să credem în Cristos

şi crezând să avem viaţă prin numele Lui.

dacă să ne pocăim de păcatele noastre

este ceva ce ar trebui să facem pentru a fi mântuiţi, nu ne-ar spune Dumnezeu ?

Şi atunci de ce aproape toţii pastorii spun că trebuie să te pocăieşti de toate păcatele că să fii mântuit

când termenul pocăiţi-va de păcatele voastre nu este găsit în biblie

o singură DATĂ ?

Nu este asta o întrebare corectă ?

Dacă biblia niciodată nu spune pocăiţi-vă de păcate

ca o cerinţă pentru a fi mântuiţi.

La revedere, de ce nu ne-ar fi avertizat? de ce nu ne-ar fi spus ?

Dar ştiţi ce, am o grămadă de versete care spun crede.

De ce ? pentru că asta trebuie să faci că să fii mântuit.

Vedeţi voi, cartea lui Ioan este singura carte din biblie,

care afirmă că este o carte scrisă pentru a salva pe cineva

majoritatea cărţilor din biblie sunt scrise pentru oameni care sunt mântuiţi.

Şi uitaţi-va la cărţi ca: Efeseni, Galateni, Filipeni,

acestea sunt scrise către sfinţi, este scris la începutul cărţilor,

scrisă biserici din Galatia,

cartea Romani este scrisă pentru cei mântuiţi, spune

este scrisă pentru sfinţii care sunt în Cristos Isus.

Este Romani scrisă către cei nemântuiţi ?

Nu, spune că este scrisă pentru sfinţii care sunt în Cristos Isus

dar ştiţi care este singura carte din biblie

care afirmă că este scrisă către cei nemântuiţi

ca să îi mântuiască este cartea lui Ioan

şi la sfârşitul cărţii spune

Dar acestea sunt scrise,

ca voi să credeţi în Fiul lui Dumnezeu parafrazez

dar el a spus astfel, crezând, să avem viaţă prin numele lui.

El susţine că de aceasta este scrisă cartea.

Din această cauză în biblie în Ioan

spune "crede" în aproare toate capitolele

pentru că este o carte despre cum să salvezi pe cineva

şi o să vorbească foarte mult despre credinţă,

de aceea în Ioan chiar la început în Ioan : spune

"Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui,

le-a dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu,"

Aceasta pare a fi o carte bună pentru a salva pe cineva.

Ioan :

"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul sau Fiu născut,

ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică."

Ioan : spune acelaşi lucru.

Ioan : spune:

"Cel ce crede în Fiul, are viaţă veşnică;

dar cel ce nu crede în Fiul, nu va vedea viaţă, ci furia lui Dumnezeu rămâne peste el."

Ştiţi foarte bine Ioan :

"Adevărat, adevărat va spun: Cine aude cuvântul meu

şi crede în cel ce m-a trimis, are viaţă veşnică

şi nu vine în condamnare, ci a trecut din moarte la viaţă."

Ioan capitolul şase în mod repetat spune că trebuie să crezi ca să ai viaţă veşnică.

De mai multe ori în versetul , cred, versetul , ştiu sigur şi în versetul ,

ajungi în capitolul şapte El spune "Cel ce crede în mine"

ajungi în capitolul nouă "Crezi tu pe Fiul lui Dumnezeu?"

ajungi în capitolul zece spune crede, ajungi în capitolul

spune "Eu sunt învierea şi viaţa, cel ce crede în mine,

chiar dacă ar fi murit, totuşi va trăi; Şi oricine trăieşte

şi crede în mine, nicidecum nu va muri niciodată. Crezi tu această?"

Deci în Ioan spune crede, crede, crede, crede, crede,

şi spune că această carte a fost scrisă că tu să crezi şi să fi mântuit

şi să ai viaţă veşnică. Este scrisă pentru cei nemântuiţi, că să îi mântuiască.

De câte ori găsim cuvântul "pocăinţă" în Ioan ? Zero,

nici măcar odată, şi dacă pocăinţă este aşa de importantă

De ce nu este menţionată niciodată ?

Şi tu spui "asta sună prostesc pentru că este menţionată în alte cărţi ahh".

Şti ce, dacă cuvântul "pocăinţă" nu este scris în Ioan

atunci Ioan nu este o carte adecvată să te mântuiască

dacă trebuie să faci asta să fi mântuit, corect ?

Adică, dacă am avea doar carte Ioan care spune,

că este scrisă ca oamenii să fie mântuiţi.

Înseamnă că nu le pot prezenta toată evanghelia din Ioan

în ceea ce trebuie să faci pentru a fi mântuit ? Asta nu are nici un sens,

doctrina falsă nu are niciodată sens.

Dar ştiţi ce are sens pentru mine ?

Are sens pentru mine că sunt un păcătos

şi că merit iadul

şi că nu merit să fiu mântuit,

indiferent de cât de mult îmi curăţ viaţa

pentru că faptele mele drepte sunt precum zdrenţe murdare;, şi asta are sens

şi are sens că Isus a murit pentru toate păcatele mele

şi a plătit pedeapsa mea pentru mine şi to ce trebuie să fac

este să mă întorc la El şi să cred în El să fiu mântuit, asta are sens

dar ştiţi ce nu are sens ? să îmi spuneţi

că trebuie să mă întorc de la toate păcatele că să fiu mântuit

şi apoi să îmi zici "o apropo

este un dar gratuit, Isus a plătit totul"

Stai şi te întrebi, chiar a făcut Isus tot ?

Isus a plătit tot, dar tu trebuie să faci nişte schimbări majore în viaţă ta,

stai aşa, a făcut sau nu Isus tot ?

Este un dar gratuit sau nu ?

Este doar prin credinţă sau nu ?

Este amuzant, chiar ieri vorbeam, predicam evanghelia

şi am întrebat pe cineva ce trebuie să faci pentru a fi mântuit ?

Şi ei au spus "să crezi în Cristos" şi apoi au spus

au spus "nu ştiu de ce uni fac evanghelia aşa de complicată

este aşa de uşor, este aşa

Isus a făcut tot, crede în Isus,

este aşa de uşor. Şi eu am zis la fel

şi apoi aceiaşi persoană când am întrebat-o dacă îşi poate pierde mântuirea,

a spus "da, desigur că o poţi pierde

Nu poţi trăi aşa după cum vrei tu,

trebuie să te pocăieşti de toate păcatele

şi să trăieşti o viaţă curată, să mergi la biserică."

Şi eu i-am spus "acum tu complici evanghelia"

nu va întoarceţi de la simplitatea care este în Cristos.

la o altă evanghelie, la un alt Isus

la o altă mântuire care nu este biblică.

Unde v-am pus să deschideţi ? capitolul , priviţi la capitolul , spune în versul a,

versul care spune "Cum nu am ascuns nimic ce vă era de folos,

ci v-am arătat şi v-am învăţat public şi din casă în casă,

Adeverind deopotrivă iudeilor şi grecilor,

pocăinţă faţă de Dumnezeu şi credinţă faţă de Domnul nostru Isus Cristos.

Şi aici vorbim despre întoarcerea la Dumnezeu corect ?

Şi la întoarcerea spre Isus Cristos cu credinţă corect ?

Şi credinţă în Cristos, ceva legat de întoarcerea de la păcate în acest vers ?

Deschideţi la Evrei capitolul versetul este interesant

în Fapte : vedem pocăinţă spre Dumnezeu

şi credinţă faţă de Domnul nostru Isus Cristos,

aici avem nişte cuvinte similare în Evrei :

şi spune "De aceea, lăsând cele începătoare ale doctrinei lui Cristos,

să mergem înainte spre desăvârşire,

fără să mai punem din nou temelia" Fiţi atenţi!

"pocăinţei de la faptele moarte şi a credinţei spre Dumnezeu,"

Acum, când ne pocăim spre Dumnezeu

aici în Evrei : biblia ne spune să ne pocăim de

fapte moarte. Şi zici "ce înseamnă asta? fapte moarte"

Păi gândiţi-va la asta credinţa fără fapte este moartă, corect ?

Şi dacă ai credinţă fără fapte, credinţă aceea este moartă, corect ?

Şi dacă ai, să spunem că ai fapte fără credinţă ?

Acelea sunt fapte moarte, înţelegeţi ce spun, credinţă fără fapte

este moartă şi faptele fără credinţă sunt fapte moarte,

uite ce, faptele pe care le faci şi cu care îl serveşti pe Dumnezeu

dar dacă tu nu crezi în Isus Cristos sunt fapte moarte.

De exemplu, sunt oameni ca apostolul Paul în lume

care sunt foarte zeloşi pentru religie, şi dacă va amintiţi

numele lui Paul până să fie mântuit era Saul,

şi era foarte zelos pentru religie.

şi era foarte zelos pentru religia evreilor

şi era fariseu

şi a ţinut legea vechiului testament cu toată puterea lui

şi avea încredere în acele fapte pe care le practica,

să îl ducă în cer. Dar pentru a fi mântuit

el a trebuit să se întoarcă de la tot şi să îşi pună credinţă în Isus Cristos

şi o să spui, chiar s-a întors de la toate acele fapte ?

El chiar a spus că a socotit acele lucruri ca gunoi,

el a spus "am fost mai bun decât mulţi egali din religia mea,"

Am excelat în religia iudeilor, eram zelos pentru religia iudeilor

Dar lucrurile care îmi erau câştiguri, acelea le-am socotit pagubă, pentru Cristos.

Să va spun ceva, sunt foarte mulţi oameni în ziua de azi care cred că îl servesc pe Dumnezeu,

cu fapte moarte

pentru că ei nu cred în Domnul Isus Cristos ca Mântuitor personal,

ei nu au mântuire, ei nu au duhul sfânt înăuntrul lor,

ei încearcă să îşi câştige intrarea în cer

în mintea lor, ei cred că o să câştige intrarea în cer

şi sunt oameni care dau mâncare la amărâţi astăzi,

sunt oameni care merg la biserică astăzi,

sunt oameni care predă într-o şcoală duminicală astăzi

şi predă bibilia,

Am vorbit cu oameni care predă la şcolile duminicale şi care au spus

că ei nici măcar nu cred biblia, dar ei predă la şcoală duminicală

pentru că ei cred că este o fapta bună de făcut,

este un serviciu în folosul comunităţii sau aşa ceva,

pentru că biblia are bune moravuri în ea.

Sunt oameni în ziua de azi care nu cred în Domnul Isus Cristos

că mântuitor personal, poate că ei cred într-o religie falsă

că mormonismul, sau catolicismul, sau islam,

sau iudaismul şi ei fac multe fapte bune corect

şi ei cred că acele fapte sau lucrări

pe care le fac o să îi ducă în cer, acelea sunt fapte moarte.

Pentru că fără credinţă este imposibil a plăcea Lui,

nu are legătură cu ce facem noi, biblia spune că cei care sunt în carne

nu pot să placă lui Dumnezeu. Ai auzit ce am spus ? Dacă eşti în carne

nu îi placi lui Dumnezeu. Fără credinţă este imposibil a plăcea Lui.

Şi toate faptele pe care oamenii le fac

când credinţă lor nu este în Isus Cristos, acelea sunt fapte moarte,

când mergem la evanghelizare şi vorbim cu oamenii

batem la uşile lor şi vorbim cu ei,

dăm peste oameni care sunt mântuiţi, nu-i aşa ?

Şi or să spună că ei au încredere în Isus să îi mântuiască

şi ei au încredere doar în Cristos corect ?

Şi când dai peste oameni care nu sunt mântuiţi,

De obicei în ce se încred ? Nouă din zece se

încred în faptele lor. Şi îi întrebi, cum şti că o să ajungi în cer ?

"Pentru că merg la biserica, trăiesc o viaţă bună,

citesc biblia," deci au încredere în faptele lor.

Şi e logic că dacă vrei să ai credinţă în Cristos

trebuie să te întorci de la, încrederea în fapte bune

şi să ai încredere în Cristos corect ? Adică dacă ai încredere în fapte

nu poţi spune eu cred şi în Isus dar

tot odată cred că o să ajung în cer pentru că sunt o persoană aşa de bună.

Acum ai încredere în două lucruri diferite, în faptele tale şi Isus.

E ca şi cum ai încredere în buddha şi Isus, mohamed şi Isus,

maria şi sfinţii şi Isus. Nu, nu ,nu trebuie să ai încredere doar în Isus

şi nu poţi să crezi în toţi zeii greci şi păgânism

şi să spui "eu cred în zeii greci şi păgânism

dar tot odată cred şi în Isus. Nu!

Deci nu poţi să te încrezi şi în fapte şi în Isus, trebuie să te întorci de idoli la Isus,

trebuie să te întorci de la faptele tale la Isus

şi dacă faptele tale bune nu sunt acompaniate de credinţă în Cristos, sunt fapte moarte.

Dar odată ce ai credinţă în Cristos, ar trebui să mergi şi să faci fapte bune corect ?

Şi atunci o să ai şi credinţă şi fapte, şi atunci

nici credinţă sau faptele tale sunt moarte, corect?

Şi o să primeşti o răsplată pentru faptele pe care le faci.

De-a lungul bibliei, am căutat termenul "pocăinţă de păcatele tale"

sau ceva similar, şi nu am găsit nimic.

Cel mai apropiat termen pe care l-am găsit este în Fapte capitolul opt

când termenul "Pocăieşte-te aşadar de acea stricăciune a ta"

şi vorbeşte despre cineva care este deja mântuit

Simon va amintiţi,

Simon care era vrăjitor, corect ?

Dar apoi el a crezut în Cristos şi a fost mântuit,

Tu spui "ei eu nu prea cred că a fost mântuit"

da dar biblia spune că el a crezut în Cristos.

Şi ar trebuie să te cred pe tine sau biblia ? Şi Simon

a văzut puterea lui Dumnezeu pe care o avea Petru

şi Petru avea abilitatea, şi apostoli aveau abilitatea,

Paul avea abilitatea să îşi pună mâinile peste cineva, corect?

şi ei primeau duhul sfânt şi erau umpluţi cu duhul sfânt

va amintit în Fapte că aveau aceea abilitatea

că spiritul Domnului cobora peste cineva cu o mare putere

prin punearea mâinilor peste cineva, că atunci când Paul

a pus mâinile peste Timotei şi a fost umplut cu duhul.

Simon a văzut aceea abilitate şi vroia aceea abilitate,

să pună mâinile peste cineva şi să ofere puterea duhului sfânt peste alţii,

şi vroia să o cumpere cu bani, a scos banii

şi i-a oferit apostolilor spunând, daţi-mi această abilitate

să pot face şi eu aşa. Şi eu nu cred că Simon era un tip rău,

Nu cred că inima lui era aşa de rea. Tu spui "nu ştiu ce să zic,

pentru că, aţi încercat vreodată să mustraţi pe cineva sau să le spuneţi că greşesc.

De câte ori reacţionează bine la aşa ceva ?

De câte ori recunosc că au greşit ?

Cât de des fac ce a făcut David când Natan la confruntat şi ia spus

Tu eşti acel om şi el a spus Am păcătuit. Nouă din zece

îi spui cuiva că a greşit, corectezi pe cinva, mustri pe cineva

şi or să se supere, or să devină arţăgoşi, or să se panicheze,

şi nu or să facă faţă şi să spună "Şti ceva ai dreptate, îmi pare rău"

dar când Simon este corectat pentru greşeala lui

pentru că Simon a cerut darul duhului sfânt, cu bani

şi este mustrat foarte aspru

Pocăieşte-te aşadar de acea stricăciune a ta, că eşti în fierea amărăciunii

şi legătură nedreptăţii. Ştiţi ce spune Simon ?

El spune "Vreau să va rugaţi pentru mine ca

niciunul dintre aceste lucruri să mi se întâmple"

a spus că îi pare rău. Adică chiar atunci pe moment se pocăieşte

şi realizează că a fost un idiot, şi că nu trebuia să le ofere bani pentru aşa ceva

Am greşit. Şi de aici vedem că el avea o inima bună

el nu încerca să cumpere ceva rău de la ei

Adică puterea Duhului Sfânt este ceva bun, el vroia ceva bun,

doar că el vroia să o achiziţioneze, prin metoda greşită, cu bani.

A fost ignorat? Da. A fost prostesc ? Da.

A fost păcat ? Da. Era o persoană foarte rea ? Nu,

a făcut o greaseala şi imediat ce a fost corectat

a răspuns cum trebuia la aceea corecţie umilindu-se

şi recunoscând că a greşit, e minunat ,

aceasta este cel mai simialr lucru cu pocăinţă de păcate

şi nu are legătură cu mântuirea. Este un individ care este deja mântuit care ia o decizie prostească.

Acum, noi creştinii trebuie să pe pocăim de păcate tot timpul.

Şi ştiţi ce poate că voi aveţi păcat în viaţă voastră

pe care îl tot comiteţi din nou şi din nou corect ?

Nu aţi spune că ar trebuie să vă pocăiţi de el ? Dar asta nu are legătură cu mântuirea.

Şi am căutat în biblie şi am încercat să găsesc

termenul pocăiţi-va de păcate, şi ştiţi ce este

interesant. Am făcut o căutare în cartea lui mormon

cine de aici este de acord că, cartea lui mormon este scrisă de satan?

În regulă cam toată lumea din această camera. Deci ştii

şi practic am făcut o căutare în cartea lui mormon,

pentru că am căutat în biblie după termenii pocăiţi-va

de păcatele voastre, pocăinţă de păcat, şi nu am găsit

Dar totuşi pastorii din ziua de azi o tot spun, şi am cautat şi în cartea lui mormon

şi le tot găsesc. Iată câteva versete din cartea lui mormon

Iacov : acultati la asta,

"O, fraţii mei, mă tem că, dacă nu va pocăiţi de păcatele voastre,

pielea lor va fi mai albă decât a voastră,

atunci când veţi fi aduşi împreună cu ei în faţă tronului lui Dumnezeu."

Şi aici în cartea lui mormon ne învaţă

că nu o să fi îndeajuns de alb când o să ajungi în cer,

dacă nu te pocăieşti de păcatele tale. Adică nu asta spune ?

Iacov : O, fraţii mei, mă tem că, dacă nu

va pocăiţi de păcatele voastre, pielea lor

va fi mai albă decât a voastră atunci când veţi fi

aduşi împreună cu ei în faţă tronului lui Dumnezeu.

Pentru că, cartea lui mormon este o carte rasistă

care învaţă că cu cât suntem mai albi cu atât mai evlavioşi suntem

şi chiar spune în cartea lui mormon

despre oamenii care ascultă de Dumnezeu, devin din ce în ce mai albi

şi oamenii care păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu devin din ce în ce mai negri.

Adică asta ne învaţă în cartea lui mormon oameni buni

şi poate să mintă sau să schimbe, dar ştiţi ce

faceţi cum am făcut eu, m-am cazat odată la un hotel Marriott

şi în sertarul noptierei aveau cartea lui mormon,

Am scos cartea de acolo, era nou nouţă

şi am deschis-o şi spunea

că dacă te întorci împotriva lui Dumnezeu, pielea ta se înnegreşte

şi că dacă trăieşti pentru Dumnezeu pielea ta se albeşte

şi că oameni albi sunt mai buni. Adică asta învaţă mormonismul

şi în ziua de azi ei mai cred aceea carte

dar este amuzant că, cartea lui mormon spune că dacă nu te pocăieşti

de toate păcatele tale nu o să fi aşa de alb cand o să ajungi în cer

şi mai este amuzant că în mosia :

spune "Şi acum, n-ar trebui să tremuraţi şi să va pocăiţi de păcatele voastre"

nefi :

"trebuie să credeţi în Mine şi că trebuie să va pocăiţi de păcate

şi să veniţi la Mine cu inima franţa şi cu spiritul smerit."

nefi :

"şi nu va veţi pocăi de păcatele voastre şi convertiţi-va pentru că Eu să va vindec"

Mosia :

"Şi iarăşi, credeţi că trebuie să va pocăiţi de păcate şi să renunţaţi la ele

şi să va umiliţi în faţă lui Dumnezeu; şi cereţi cu sinceritatea inimii voastre

că El să va ierte; şi" bla bla bla. Nu am timp să va arăt tot prieteni

pentru că, cartea lui mormon spune din nou şi din nou să ne pocăim de toate păcatele

De ce biblia nu ne învaţă asta ? De ce această fraudă,

acesta imitaţie ieftină, această carte satanică

cunoscută ca şi cartea lui mormon ne spune din nou şi din nou pocăiţi-vă de păcatele voastre

şi Sfânta Biblie nu o spune nici măcar odată ?

Tu spui "păi biblia spune să ne pocăim", da, dar

spune cumva pocăiţi-vă de păcatele voastre ?

Spune să ne pocăim de ignoranţă, să ne pocăim spre recunoaştera adevărului,

să ne pocăim de fapte moarte, să ne pocăim de zei falşi

de religii false, şi să ne întoarcem la Domnul Dumnezeul nostru

dar sunt şi versete care vorbesc despre pocăinţă de stricăciune,

când eşti deja mântuit, pentru a trăi o viaţă creştină care este acceptabilă.

Pocăieşte-te de această stricăciune şi aşa mai

departe dar aveţi grijă la doctrine false prieteni.

Şi o să închei cu acest ultim verset Iona :

deschideţi la Iona :, şi o să spui "de ce este aşa de important ?"

şi ştiţi Ioan : însumează totul, şi o să închei aici

Şi spune în Iona :

"Şi Dumnezeu a văzut lucrările lor," Ce a văzut Dumnezeu ? Lucrările.

"Dumnezeu a văzut lucrările lor,"

virgulă şi acum o să ne spună care erau acele lucrări.

"că s-au întors de la calea lor cea rea;

şi Dumnezeu s-a pocăit de răul pe care spusese că li-l va face şi nu l-a făcut."

Şi chiar acolo spune că atunci când te întorci calea cea rea acelea sunt lucrările tale,

şi dacă tu crezi că o persoană trebuie să se întoarcă de la calea cea rea

şi să credă în Cristos, iată ce spui, că trebuie

să creadă în Cristos şi să aibă şi fapte

şi biblia spune că mântuirea este fără fapte

şi Iona : spune că întoarcerea de la păcate sau de la calea ce rea sunt fapte,

şi de asta aceată doctrina este aşa de importantă,

vedeţi voi, diavolul vrea să va păcălească să

va încredeţi în faptele voastre pentru mântuire

ca în cazul lui Cain şi Abel

el s-a încrezut în faptele lui, nu în sângele mielului

ca în cazul din babylon

se încredeau în faptele lor să ajungă în cer,

de-a lungul cărţii Galateni ne avertizează,

că este o evanghelie falsă atunci când crezi că eşti justificat de faptele tale

pe tot parcursul cărţii Romani ne spune că nu suntem justificaţi prin fapte

Ne avertizează să avem încredere în Cristos pentru mântuire,

şi nu în fapte, deci diavolul vrea

să vină la uşa din spate, el nu vine prin faţă şi să spună

"ai încredere în fapte." Ca tu să îi spui "biblia spune să nu credem în fapte",

aşa că el spune "ei bine nu în fapte, dar trebuie să te pocăieşti de păcatele tale",

ei bine nu spun că sunt fapte, dar nu poţi trăi aşa cum vrei tu,

Adică trebuie să faci ceva corect ?

Trebuie să mergi de trei ori pe luna la biserică

sau aşa ceva, adică trebuie să faci ceva corect ?

Nu, nu trebuie să faci nimic !

pentru că Isus a făcut tot , crezi în Cristos,

faptele lui sunt suficiente,

nu trebuie să adăugăm noi nimic la faptele lui, el a făcut tot.

Să ne aplecăm capetele şi să spunem o rugăciune,

Tată îţi mulţumim pentru cuvântul tău şi pentru darul gratuit al mântuirii

pentru că sincer dacă ar trebui să ne întoarcem de la toate păcatele să fim mântuiţi

în primul rând nimeni nu ar fi capabil să o facă

şi în al doilea rând chiar dacă am crede că am făcut-o, tot ne-am întreba

oare este deajuns, de fiecare dată când greşim

ne-am întreba "oare noi ne-am întors de la păcate, căci iată păcătuiesc din nou".

Îţi mutumim pentru darul gratuit al mântuirii, îţi multumin pentru securitatea eternă

îţi mulţumim pentru viaţă veşnică

îţi multumim că suntem în siguranţă şi mântuiţi şi păstraţi pentru Cristos

 

 

 

mouseover