Po Ucisku - trailer filmu w języku polskim

(After the Tribulation - Trailer in Polish)

Video

March 9, 2015

11 września 2001 roku świat się zmienił. Kraina wolnych stała się krainą zniewolonych. Mieszkańcy naszych niegdyś wspaniałych Stanów Zjednoczonych przehandlowali swoją wolność za bezpieczeństwo. Ale czy to wszystko wydarzyło się celowo?

„7 grudnia 1941 roku: dzień, który pozostanie dniem hańby Stany Zjednoczone Ameryki zostały zaatakowane w sposób nagły i rozmyślny“.

Wiele wydarzeń z tego dnia – dnia hańby – wciąż pozostaje niewyjaśnionych. Ale jedno wiemy na pewno: niespodziewany atak na Pearl Harbor dał początek ciągu zdarzeń, które w efekcie doprowadzą nas do powstania jednego rządu na świecie.

„Japonia zaczęła tę wojnę od zdrady. My zakończymy ją zwycięstwem“.

W następstwie II wojny światowej powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, przyspieszając działania w kierunku stworzenia jednego rządu światowego. Każda wojna sprawia, że jesteśmy o krok bliżej od tego, co Biblia nazywa „końcem świata“. Wszędzie pojawiają się punkty kontrolne, państwo policyjne dociska śrubę mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, ale ci, którzy rozumieją biblijną przepowiednię, nie będą zaskoczeni wydarzeniami, które nastąpią później. Biblia mówi, że w pewnym momencie w przyszłości każdy człowiek na Ziemi będzie musiał nosić znamię, bez którego nie będzie mógł niczego kupić ani sprzedać. Nasz obecny system gospodarczy się wali, a wraz z rozwojem technologii środki pieniężne stają się reliktem przeszłości. Społeczeństwo bezgotówkowe to wcale nie taka odległa przyszłość. W rzeczy samej, to już się dzieje. Mimo że wielu przywódców religijnych temu zaprzecza, źli ludzie dzień i noc pracują nad wprowadzeniem nowego porządku świata. Już widać, że koniec zbliża się szybko, a oni szykują się na przyjście Antychrysta. Słychać głosy tych, którzy zadają kłam Konstytucji USA i zachwalają globalny system rządów.

„... nowy porządek świata...“

A ponieważ to wszystko nastąpi już lada moment, ten film jest ważniejszy niż kiedykolwiek. Szatan z ukrycia działa nad stworzeniem na świecie jednego rządu i wprowadzeniem jednej religii, przygotowując miejsce na przyjście Antychrysta. Zwiódł też współczesnych chrześcijan ewangelickich, każąc im wierzyć, że zostaną zabrani z tej Ziemi, zanim nastąpi okres wielkiego ucisku. Doktryna znana jako „zabranie przed wielkim uciskiem“ mówi, że Chrystus może wrócić w każdej chwili i że Jego nadejściu nie będą towarzyszyły żadne znaki. W efekcie większość chrześcijan jest zupełnie nieprzygotowana na to, przed czym ostrzega nas Biblia. Chociaż Pismo Święte wyraźnie mówi w Ewangelii św. Mateusza (rozdział 24) i w innych miejscach, że zabranie nastąpi PO UCISKU, znani kaznodzieje, uczelnie biblijne i popularne filmy, takie jak „Left Behind“, kazały ludziom wierzyć, że to zabranie może nastąpić w każdej chwili. A ponieważ większość chrześcijan nigdy nie przeczytało Biblii w całości, niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że zabranie przed wielkim uciskiem to oszustwo, o którym nie ma mowy w Piśmie Świętym. Ale skoro o zabraniu przed uciskiem nie ma mowy w Piśmie, to skąd ten pomysł?

 

 

 

mouseover