'Spasenie raz a navždy' ("Once Saved Always Saved" with Slovak Subtitles)

Video

September 26, 2015

V 1. liste Jána v 5. kapitole je úsek na ktorý by som sa dnes chcel zamerať

začína v verši, kde sa píše: "Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe; kto neverí Bohu, učinil ho luhárom,

pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. A toto svedectvo, že Boh dal nám večný život,

a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.

Toto som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho.."

názov tejto kázne je 'Spasenie raz a navždy', je to o tom, že veriaci môže mať istotu v tom, že jeho spasenie je večné

ak sme už raz spasený, neexistuje nič, čo by sme mohli spraviť aby sme prišli o spásu

obvykle, keď počujete frázu, 'Spasenie raz a navždy' je to väčšinou od ľudí, ktorí kritizujú toto učenie

ó, ty si jeden z tých čo tvrdia 'Spasenie raz a navždy', ale viete čo, mne sa to páči

je to skvelý spôsob, ako môžeme objasniť v čo vlastne veríme

v Biblii aj počas celej histórie hanlivé označenia, ktoré boli použité na označenie Božieho ľudu, nakoniec títo ľudia aj prijali

napríklad, nazývali ich kresťanmi, v stredoveku zasa baptistami, kvôli tomu, že znovu krstili tých ľudí

ktorí boli "pokropení" vodou po narodení. Vždy nás nejako osočia, a použijú výrazy ako "ľahko veriaci"

"spasenie raz a navždy", na všetko hovorím Amen! Som baptista, som kresťan, raz spasený naveky, "ľahko veriaci"

je ľahké byť spasený, Uver v Ježiša Krista a budeš spasený! Tá ťažšia časť už bola vykonaná Ježišom na kríži

byť spasený je asi také ťažké ako sa napiť vody alebo zjesť krajec chleba, otvoriť dvere a vyjsť cez ne

len vzývať meno Pána Ježiša, to je to čomu učí Biblia, chcem vám však dokázať z mnohých veršov Biblie

že o spasenie nikdy nemôžeme prísť a nielen to ale ukážem vám aj niektoré verše, ktoré ľudia používajú na to aby tvrdili,

že o spasenie môžete prísť, a chcem vám ukázať, prečo takéto učenie nemôže obstáť

prvá vec, ktorú vám chcem ukázať z . listu Jána kapitoly, je pravdepodobne najkontroverznejšia

väčšina nezávislých baptistov by s týmto asi nesúhlasila, ale ja sa za to nemienim ospravedlňovať

vždy som tak kázal a vždy som tomu veril odmalička, budem si za tým stáť, pretože táto cirkev vždy za tým stála

ak vy neveríte, že o spasenie nemožno prísť, že raz ste spasený naveky, nie ste spasený vôbec

veľa ľudí s tým nesúhlasí ale je to napísané v Biblii. V skutočnosti ľudia, ktorí veria, že o spasenie môžu prísť

vždy vysvitne, že oni sa spoliehajú na svoje skutky, že z nich budú spasení

pretože ak sa spoliehate výlučne na vieru v Ježiša, nikdy o spasenie nemôžete prísť

v . liste Jána : je napísané "Kto verí v Syna Božieho má svedectvo v sebe" a keď sa pozriete na kontext, hovorí sa tam o Duchu Svätom

pretože sa hovorí o tom, že sú traja, ktorí vydávajú svedectvo na nebi a na zemi

preto svedectvo, ktoré prebýva v nás je Boh Duch Svätý, ďalej sa píše "kto neverí Bohu, učinil Ho luhárom

pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi." z tohto verša môžeme vidieť

že na svete sú dva typy ľudí, sú tí, čo veria v Božieho Syna, a potom sú tu tí, čo robia z Boha klamára

a prečo z neho robia klamára? Pretože neveria svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom Synovi

ďalej sa v . verši hovorí o tom, čo je tým svedectvom

"A toto je svedectvo, že Boh dal nám večný život, a tento život je v Jeho Synovi."

toto je to čomu musíte veriť, aby ste mohli byť spasení

. verš je svedectvo, ktorému musíte veriť, aby ste boli spasení, a ak tomuto svedectvu neveríte, robíte z Boha klamára

sú veci, ktoré chcem spomenúť ohľadom tohto svedectva, píše sa "A toto je svedectvo, že Boh dal nám večný život"

po prvé: píše sa, že nám ho dal (večný život), takže je to dar

Biblia hovorí: "Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil." Ef :

takže na to aby ste boli spasení musíte veriť, že je to dar

nemôžete sa snažiť zaslúžiť si svoju cestu do neba prostredníctvom svojich skutkov, len skrze vieru prijať dar večného života

takže Písmo hovorí, že musíte veriť svedectvu, že Boh DAL- je to dar (po prvé), po druhé, čo nám dal? večný život

čo znamená večný? že nikdy neskončí, podľa tohto, ak neveríte, že nám Boh dal večný život, nie ste spasení

takže ak si myslíte, že nás Boh spasí len dočasne, NIE ste spasení, pretože Biblia hovorí, že musíte veriť, že nám Boh daroval večný život

a posledná vec je, že tento život je v Jeho Synovi, preto musíte veriť, že ho dostanete prostredníctvom Ježiša Krista

tieto tri veci nájdete v . verši

ďalej sa píše v . verši "Toto som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život."

všimnite si ako je napísané - máte večný život, nie 'mali ste' v minulom čase, lebo to by znamenalo, že ste o to prišli

nepovedal ani 'budete mať', akoby chcel povedať, 'zistíte to keď prídete do neba'

povedal "aby ste vedeli, že máte večný život.", predtým ako sa dostanem k tomu množstvu veršov, ktoré učia, že o spasenie nemôžete prísť

pozrime sa najskor na slovo 'večný' samo o sebe, to hovorí za všetko

'večný' znamená 'nekonečný', toto slovo má spoločný základ so slovami koniec, ukončiť

predpona ne- v prípade adjektíva neguje toto slovo, takže 'nekonečný' znamená nikdy nekončiaci

v Biblii má synonymum 'večný'. Opýtam sa vás, ak dnes mám život ktorý nikdy nekončí,

ak mám dnes (.februára.) večný život a niekedy v budúcnosti by som oň prišiel

bol niekedy 'večný'? Nie. Pretože skončil. Takže ak mám večný život dnes, znamená to že sa nikdy nemôže skončiť

pretože podľa definície je to to, čo slovo 'večný' znamená, inak by to nedávalo zmysel.

v Matúšovi v . kapitole vidíme, že vieme, že máme večný život. Ako Ježiš povedal v Ján :: "Veru, veru, hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život."

znovu je to v prítomnom čase, že ho máte práve teraz ak veríte v Krista, čo znamená, že trvá naveky a nemôžete oň prísť

pozrite sa v Matúšovi : sa píše: "Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského,

ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského." o chvíľu vám ukážem, čo vlastne znamená 'činiť vôľu Otca'

ale najskôr by som chcel podotknúť, že hovorením 'Pane, pane' sa nedostanete do neba

ak by hovorenie slov 'Pane, pane' bolo dostačujúce, tak by tento verš nebol pravdivý

Stačí oslovovať Boha 'Pane' nato aby sa človek dostal do neba? Nie! Musíte činiť vôľu Otca nebeského.

o chvíľu vám ukážem čo to znamená, ale najprv sa pozrite čo hovorí potom:"Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane,

či sme neprorokovali v Tvojom mene, a či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene?

A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!"

Dovoľte mi podotknúť, že nepovedal 'kedysi som vás poznal'. Takže ak by ste mohli o spasenie prísť

ak by títo ľudia boli niekedy spasení, a potom oň prišli, mohol by im povedať NIKDY som vás neznal?

ak ich kedysi poznal? Tento príklad nám má ukázať, že tí ľudia, ktorí budú odsúdení v Súdny deň

ktorí si myslia, že sú spasení ale v skutočnosti nie sú. Nie sú to ľudia ktorí prišli o spasenie, pretože to je nemožné

sú to ľudia, ktorí dôverujú svojim skutkom. Ježiš týmto ľuďom povie: NIKDY som vás neznal

nepovie im 'kedysi som vás poznal', pretože o spasenie nemôžete prísť, títo NIKDY spasení neboli

pozrite, ak by ste sa mali v tejto chvíli postaviť pred Boha, a Boh by sa vás opýtal 'Prečo by som ťa mal pustiť do neba?'

Odpovedali by ste, 'lebo som vykonal mnohé skutky?' Absolútne nie. Žiadny kresťan ktorý verí v Bibliu

nikto kto vie, že spasenie je len milosťou skrze vieru, by nikdy nepovedal Bohu, 'Ako ma nemôžeš pustiť ked som vykonal toľko úžasných skutkov'

jediný kto by povedal niečo také je ten, ktorý si myslí, že jeho skutky majú niečo spoločné s jeho cestou do neba

veď sa pozrite na to, čo je tu uvedené: či sme neprorokovali v Tvojom mene? či sme nevyháňali démonov, či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene?

vyznávajú títo ľudia meno Ježiša? Áno. Nazývali Ježiša Pánom? Áno. Robia mnohé divy v Jeho mene?

tak prečo sú teda vyhodení? Prečo nie sú vpustení do neba?

Pretože ktokoľvek verí svojim vlasným skutkom, NIE JE spasený

Biblia hovorí: "nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil." (Ef :) ako sa chváliť? Napríklad: 'koľko divov som vykonal'

'Ja som vykonal mnoho divov, ja som prorokoval v Tvojom mene a vyháňal diablov, samozrejme, že ma pustíš (do neba)'

Nie! "aby sa nikto nechválil pred Bohom" (Kor:) Ježiš za všetko zaplatil, všetko len jemu dlžím, hriech zanechal škvrnu

no On ju zmyl. My sa nemáme čím chváliť, naše spasenie je milosťou skrze vieru v Pána Ježiša Krista

a Biblia nás jasne učí, že ak niekedy skončíte v pekle, bude to preto, že On vás nikdy neznal

a ak vy dôverujete skutkom, ak aj vyznávate, že veríte v Ježiša a robíte to v Jeho mene, ale poviete si, že do neba idem vďaka svojim skutkom

nie ste spasení, to je to čo Biblia učí

teraz sa však pozrime, čo je vôľa Otca, pretože veľa ľudí ktorí prečítajú v . verši 'vôľa Otca', si povedia 'aha, treba konať skutky'

a títo ľudia (v Biblii) naozaj konali skutky, v Jánovi v . kapitole sa hovorí o vôli Otca

táto pasáž je tiež 'zhodou okolností' jedna z tých, ktoré vo viacerých veršoch dokazujú, že o spasenie nikdy nemôžete prísť,

v Biblii sa píše v Jan : "Riekol im Ježiš:......."

predtým však ako to prečítam, čo by ste vy povedali, keby ste prišli pred Ježiša a On by vám povedal 'Nemôžete vojsť do neba'

Ja by som povedal 'počkať, veril som v Teba, Ty si povedal, "večný život má každý kto verí v Neho"

povedal si, že spasenie je skrze vieru, povedal si, že ak Ak ústami vyznávam Pána Ježiša a v srdci verím, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budem spasený

tak kde je problém, nie je to pravda? Nehovoril by som o svojich skutkoch.

Nechvastal by som sa svojimi skutkami, pretože moje skutky a moja spravodlivosť sú pred Bohom ako ohyzdné rúcho

spasenie je milosťou skrze vieru

v Jan : sa píše: "Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť".....teda niekedy v budúcnosti by aj mohol

čo sa tam píše? "kto prichádza ku mne, NIKDY nebude lačnieť" vidíte, že spasenie je jednorazová záležitosť?

prídete k Ježišovi Kristovi, zjete chlieb života, ktorý vám On dáva. Ako hovorí: "nikdy nebudete lačnieť"

..."a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť." je to to isté, čo povedal aj žene pri studni v . kapitole keď jej povedal:

"Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky,

ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu." Jan:-

v . verši sa píše: "Ale povedal som vám: Aj ste ma videli, a neveríte." hovorí k ľuďom ktorí neverili.

"Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho;" (Jan :) ďalší verš o tom, že nemôžete pírsť o spasenie

Hovorí im, vy ste neverili, ale ten kto ku mne prichádza, toho nevyhodím

verš . "veď nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal,"

"a vôľa Toho, ktorý ma poslal, je,"..pamätáte sa ešte v Mat, ako Ježiš povedal, "kto činí vôľu Otca nebeského"

čo to znamená - činiť niekoho vôľu? Robiť to, čo on chce. To je ideálna definícia.

Ak by som povedal môjmu synovi, 'Chcem aby si činil moju vôľu' znamenalo by to, že máš robiť to čo chcem ja

Spravíš to po mojom. Takže ak sa dostanete do neba, nepôjdete tam cestou, ktorú určili ľudia

ale cestou, ktorú určil Boh, preto sa píše v Jánovi :: "Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno,

ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha." je to Božia vôľa ktorá rozhoduje v otázke spasenia

nie vôľa človeka. ďalej sa píše v Jánovi :: "a vôľa Toho, ktorý ma poslal, je, aby som nič nestratil z toho,

čo mi dal," ďalší dôkaz, že o spasenie nemožno prísť,..."ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň." teraz sledujte ďalší aspekt Božej vôle,

verš : "Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň."

čo je teda vôľa Otca? Aby ľudia videli Pána Ježiša Krista, uverili v Neho a boli vzkriesení v posledný deň

čo je vôľa Otca vo veršoch -? Aby ľudia uverili v Pána Ježiša Krista a aby nikto z nich nebol stratený, nikto z nich neprišiel o spasenie

a aby boli vzkriesení v posledný deň. Pozrite, o spasenie NEMôŽETE prísť

ako povedal v . verši: "a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho;" keď ste už raz spasený, prešli ste zo smrti do života

chodte jednu stranu nazad na . kapitolu

takže činiť vôľu Otca nebeského, neznamená, že v každej oblasti života plníte vôľu Boha, neustále dodržiavate každé prikázanie

ak by sme šli do neba na základe toho, či dodržiavame prikázania, nikto z nás by nebol spasený

po prvé - "Lebo nieto na zemi spravodlivého človeka, čo by len dobre robil a nehrešil." Kaz:

"Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej" (Rim :), "ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného" (Rim :)

nikto nebude ospravedlnený skrze skutky, nikto nebude ospravedlnený pre dodržiavanie prikázaní

v Jánovi : sa píše:"Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal,

má večný život" znovu je tam prítomný čas, máte večný život práve teraz, to znamená, že bude trvať naveky

a ak nebude trvať, znamená to, že ste NIKDY nemali večný život.

Povedať, že 'dnes máš večný život ale zajtra ho môžeš stratiť' nie je len nelogické ale je to veľmi hlúpe,

pretože v tom prípade by netrval naveky, keď si ho mal jeden deň. Nie je to logické keď sa zamyslíte nad tým, že Boh pozná budúcnosť

zamyslite sa aj nadtým, že Boh vie všetko. Boh vie ako sa váš život bude vyvýjať, pozná koniec od začiatku,

tvrdiť, že On vie, že oň prídete, ale ajtak povie, že je to večný život?

Vie že oň prídete ale nazve ho večným. Je to nonsens. Nedáva to zmysel

hovorí:"Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd" je to jasne povedané

nepôjdete na súd, nepovedal, že už nikdy viac nebudete hrešiť, ale že nepôjdete na súd

ďalej hovorí: "ale prešiel zo smrti do života." toto je silný výrok o tom, že sme spasení naveky, nepôjdeme na súd

prešli sme zo smrti do života, teraz spät na . kapitolu (Jan), pretože tam je jeden silný verš

ktorý sa týka toho keď Ježiš povedal: "nikdy som vás neznal"

Pozrite sa na Jána :, je tu ďalší verš, ktorý dokazuje, že o spasenie nemôžete nikdy prísť

v Jan : sa píše: "Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho."

všimnite si minulý čas, 'neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho'

na tomto svete sú dva typy ľudí, tí čo veria a tí čo neveria, všimnite si, čo hovorí o tých ktorí neveria

neuverili, nikdy neverili, pretože v momente ako v Neho uveríte, ste spasení, ste veriaci, ste spečatení Duchom Svätým

nemôžete prísť o spasenie, ak by to bolo možné, verš by nedával žiadny zmysel

preto by nebolo logické rozdeliť to do týchto dvoch kategórii na tých čo veria, a tých čo neuverili

ale predpokladajme, že by bolo možné prísť o spasenie. Kebyže niekto kto veril v Krista neskôr prestane veriť, príde o spasenie

akokoľvek to nazvete. V tomto prípade by ten človek nespadal do žiadnej z týchto kategórii,

pretože teraz neverí, ale nemôžete povedať, že nikdy neveril, keďže vtedy veril

vidíte, že to nedáva žiadny zmysel? Pretože to nie je pravda, keď raz uveríte ste spasení, spečatení a v bezpečí

teraz prejdeme na Jána , chcel by som prejsť všetky verše pokým sme v tomto evanjeliu

v kapitole sme videli tri velmi silné dôkazy o tom, že o spasenie nemôžete prísť, len v rozmedzí niekoľkých veršov

videli sme Jána :, verš, ktorý ukázali mne keď som uveril ako ročný, videli sme Jána :, ďalší silný verš o tom,

že ste buď neverili alebo stále veríte a ste stále spasení, teraz máme pred sebou Jána :: "Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.

a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca."

pozrite, hovorí, že ste v Kristovej ruke aj v ruke Jeho Otca, a nikto vás z nej nevytrhne, teraz prejdeme na . kapitolu

raz mi niekto povedal, keď som bol hlásať Slovo Božie, niekto mi povedal

že je to ako keď ty držíš Jeho ruku a On drží tvoju, On nikdy tú tvoju nepustí, ale ty môžeš pustiť Jeho

to je to čo mi povedali. 'Poď sem John' pozrime sa, či takéto tvrdenie obstojí, spravíme si krátku demonštráciu tohoto tvrdenia

ktoré zastáva niekto, kto verí, že o spasenie môže prísť. Takže, ja držím jeho ruku, a nikdy ju nepustím ale on moju pustiť môže, áno?

Dobre, John, pusti moju ruku, synu pusti mi ruku, choď si sadnúť na miesto, kľudne ju pusti

ja nepustím, ale on môže pustiť kedykoľvek bude chcieť však? -Dobre choď si sadnúť-

takže rozumiete áno? Ak ja nepustím, je jedno či sa pustí on. Môže sa ma držať akokoľvek silno, môže pustiť, môže sa snažiť ruku odtiahnuť

Ale ja som silnejší ako on, a to je dôvod prečo sa on nemohol pustiť

a tu Biblia hovorí: "Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca." Boh je silnejší ako ty

takže ak by ste aj niekedy mali tento údajný "zápas" s Bohom, on vás nikdy nepustí

lebo povedal, že vás nikto nemôže vytrhnúť z Jeho ruky, pretože Jeho ruka je tak silná, že ju nepremôžete

v Jánovi : sa píše: "Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie,

a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa." tento verš mnohí používajú na to aby prekrútili definíciu večného života

tvrdia že večný život neznamená že trvá naveky, hovorí to len o kvalite vášho života, je to len typ života, životný štýl

a čo potom "nik neumrie naveky", pretože večný život je prirovnaný k 'neumrie naveky'

niektorí tvrdia, že slovo "večný" sa v gréčtine povie (aiónios), ako napríklad slovo (eon) v angličtine sa používa

na označenie veľmi dlhej doby, a preto niektorí tvrdia, že toto slovo (aiónios) označuje dlhú dobu

takže vlastne to je to čo Ježiš celú dobu učil? 'Budete žiť veľmi dlho, ak veríte vo mňa, budete dlho žiť'

ale čo potom s tými čo by o spasenie prišli o týždeň nato, pretože podľa tých čo toto tvrdia je to možné

takže po týždni, alebo po mesiaci to bol teda tá dlhá doba?

vie tu niekto koľko je eon? nemyslím si, že vôbec to vôbec niketo vie presne...

'To bolo pre mňa príliš veľa informácii'....

nedáva to žiadny zmysel, a takisto ako sa vracať k pôvodným jazykom keď ním plynule nehovoríte

ako o tom chcete vôbec debatovať ak neviete po grécky a koľkí z vás tu rozprávajú plynulou gréčtinou

a preto to niektorí robia tak, že to na vás vyvalia:'Keď sa pozriete do gréčtiny 'večný' sa povie (aiónios) a to je ako eon (dlhá doba)

a to je...bla bla bla. Ale vy nemôžete vedieť či je to naozaj pravda. Viete čo si myslím ja?

Myslím si že to grécke slovo znamená 'večný'

viete ako to môžem dokázať? Pretože Ježiš to prirovnal k 'nikdy neumrie'

takže ak na jednu stranu rovnice dáme 'žiť naveky' 'večný život' a prirovnáme to k 'nikdy neumrie', myslím že to dáva zmysel

pretože sú to dve rovnaké veci, "aby nezahynul, ale mal večný život."(Ján:) dáva to zmysel

ďalej sa píše v Ján: "A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky;" takže ak ste tu a žijete a veríte - nikdy nezomriete

to hovorí Biblia. bude nasledovať čitanie z Kor . kapitoly

ďalšie skvelé učenie mimo toho čo sme videli v evanjeliu podľa Jána, odhliadnuc od slov 'večný život'

okrem toho že povedal, že nás neopustí ani nezanechá (Deut:), mimo toho, že niektorým vyzná, že ich nikdy neznal

mimo toho, že tí čo neveria, neuverili v meno jednorodeného Syna Božieho

odhliadnuc od toho všetkého v Novej zmluve je učenie o tom, že sme spečatení Duchom Svätým ku dňu vykúpenia. (Ef:)

v . liste Korintským : sa píše: "ktorý si nás i zapečatil a dal závdavok Ducha do našich sŕdc."

Biblia hovorí, že keď sme spasení Boh nás spečatí a dá nám zádavok do našich sŕdc

čo je to zádavok? Zádavok sa dáva v prípade keď myslíte niečo seriózne

Preto keď sa v Biblii píše, že nám Boh dá zádavok do našich sŕdc

je to ako keď vy dáte zádavok pri kúpe niečoho, aby ste ukázali, že máte seriózny záujem

povedzme, že niekto predáva dom za dolárov, a ja ponúknem , s tým, že mu dám zádavok

aby som ukázal, že to myslím seriózne, pretože sa niekedy stáva, že ľudia ponúknu a potom od toho odstúpia

takže cieľom je ponúknuť zálohu aby ste ukázali, že to myslíte vážne

Boh hovorí, že nás spečatil a dal nám zádavok Ducha Svätého aby nám ukázal, že sme spasení a máme večný život

pôjdeme do neba a budeme s ním naveky, dáva nám zálohu

Duch Svätý je zádavok preto, že keď uveríme, nie sme úplne vykúpení, pretože naše telo ešte nie je obnovené

naša duša už je vykúpená ale naše telo ešte nie

v momente keď ste uverili v Krista, zmenilo sa niečo na vašom tele? Stalo sa dokonalým a spravodlivým? Nie! Telo zostalo rovnaké

ale pri vzkriesení (Vytrhnutí) Biblia hovorí, že všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby (Kor:)

Biblia ďalej hovorí, že v ten deň očakávame vykúpenie svojeho tela.

Biblia nazýva Vytrhnutie aj vykúpením nášho tela

zatiaľ sme ešte neokúsili všetky výhody spasenia ale máme zádavok Ducha Svätého

pri vzkriesení sa zbavíme tohto tela a dostaneme nové, oslávené telo keď budeme v nebi s Kristom,

vtedy dostaneme všetky výhody nášho spasenia, dovtedy však máme zádavok Ducha Svätého v našom srdci

ktorý potvrdzuje, že Boh to myslí vážne, že spraví to čo sľúbil. Ako sa píše v Biblii: "Ten, ktorý počal vo vás dobré

dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša." (Fil:) Deň Krista je len iný názov pre Vytrhnutie, keď príde v oblakoch

v liste Efezským : sa píše: "aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už predtým skladali nádej v Kristovi."

čo znamená skladať nádej v Kristovi? To že mu dôverujeme. Ďalej sa píše: "V Ňom aj vy, keď ste počuli

slovo pravdy - evanjelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým,

ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy."

v týchto veršoch je toho toľko povedané, v prvom rade to, že veriť v Krista znamená dôverovať mu, vložiť našu nádej v Kristovi

veriť, že On je ten, ktorý nás zachráni, nespoliehať sa na naše skutky, ale dôverovať Kristovi

píše sa tu o 'zasľúbenom Duchu Svätom', aké zasľúbenie? V Biblii sa píše: "na základe nádeje večného života,

ktorú pravdivý Boh zasľúbil pred večnými vekmi" (Tit:), ďalej sa píše v Jan : "A to je zasľúbenie, ktoré nám On sám zasľúbil: večný život."

takže Biblia hovorí, že Božie zasľúbenie je večný život, večné vykúpenie v sláve

Ako je napísané "boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, ktorý je závdavkom nášho dedičstva"

je ešte niečo, čo nás čaká? Samozrejme, dedičstvo bude obrovské, ako Biblia hovorí: "Kto víťazí, zdedí všetko,

a budem mu Bohom, a on mi bude synom." (Zjav:) zdedíme všetko, sme dediči takisto ako Kristus, zdedíme kráľovstvo Božie

budeme vykúpení, v novom oslávenom tele. Hovorí Biblia, že Duch Svätý je tým zádavkom nášho dedičstva pokiaľ to nepokazíme?

pokiaľ kým nezhrešíme? pokiaľ stratíme vieru? pokiaľ to nevzdáme? Nie! Píše sa: "na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva"

pretože je napísané "Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša."

nepíše sa, že dielo môže dokončiť, môže odstúpiť, môže porušiť svoj sľub, alebo, že si zoberie naspäť zádavok, ktorý nám dal. Nie!

Myslí to vážne, sľúbil to, vykúpi nás, naše telo, dušu, zdedíme všetko a na znak toho, že sme dediči,

ako znamenie toho, že budeme spasení a máme večný život a že svoj sľub neporuší, nám Boh dal ten zádavok, zádavok Ducha Svätého

a spečatil nás ku dňu vykúpenia. V liste Efezským : znovu sa odvoláva na . kapitolu: "A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho,

...lebo prídete o spasenie. Je to to čo povedal? Nie! Pretože v Biblii neexistuje taký verš! V skutočnosti sa píše: "A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho,

ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia." Takže aj keď zarmútite Svätého Ducha Božieho, ste stále spečatení ku dňu vykúpenia

Hovorí, že ho zarmútiť nemáme, ale sme spečatení ku dňu vykúpenia.

V Biblii sa o tom píše tak veľa, že sa to všetko ani nedá spomenúť v jednej kázni

spomenúť už len samotný fakt, že sa jedná o večný život, ktorý trvá naveky, takže nikdy neumireme,

že Kristus nikdy neznal tých čo spasení neboli, potom to, že tí čo neveria, neuverili

ďalej spomenúť to, že sme spečatení Duchom Svätým ku dňu vykúpenia, čo je zádavkom našej spásy a prešli sme zo smrti do života

v liste Rímskym : sa spomína ďalší aspekt večného života a toho, že sme raz spasení naveky

píše sa tam o tom, že po tom ako sme spasení sa nám naše hriechy nepripisujú, tie hriechy ktoré vykonáme sa nám nepripočítavajú

v Rím : sa píše: "Kto však nekoná skutky"...počujete? Iba tomu kto trochu koná skutky? je to to čo sa tam píše?

"Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného," Niektorí tvrdia, že keď máte vieru tak konáte aj skutky

je to to čo sa píše v tomto verši? Píše sa tam, že ten kto nekoná skutky ale verí, takže sú to ľudia, čo nemajú skutky ale veria

Niektorí sa tiež odvolávajú na Jakuba kapitolu kde sa píše, že viera bez skutkov je mŕtva

áno, ale ak viera bez skutkov je mŕtva tak to znamená, že viera tam je

ako môžete povedať, že viera bez skutkov je mŕtva ak bez skutkov nie je možné mať akúkoľvek vieru

ľudia často hovoria, že ten kto má vieru má vždy aj skutky, že jedno bez druhého nemôže existovať

a čo potom s tým, že viera bez skutkov je mŕtva? potom by výrok 'viera bez skutkov je mŕtva' bol zbytočný ak by to nebolo možné

takže viera bez skutkov musí existovať

ak by som povedal, že 'pes je mŕtvy' neznamenalo by to, že tam nejaký pes je?

len sa snažím uviesť príklad aby každý rozumel

keď poviem že 'pes je mŕtvy' znamená to, že ani vlastne nemám psa?

ak poviem 'pes je mŕtvy' znamená to, že tam musí byť nejaký pes o ktorom sa bavíme

takže na to aby ste mohli povedať 'viera bez skutkov je mŕtva', musí viera bez skutkov existovať

a v liste Jakuba sa píše ľuďom ktorí sú spasení, ktorí veria, preto ich oslovuje 'bratia moji'

ale na tému Jakuba som už mal veľa kázní, preto teraz nepjdem do detailov

ale pokiaľ som dnes spasený, čo som, to znamená, že verím v Krista ale čo ak nemám žiadne skutky? čo hovorí Jakub o mojej viere?

hovorí, že je mŕtva

čo ak nemám za posledný týždeň žiadne skutky? povedme, že som žil čisto podľa tela a konal som podľa tohto sveta

tento týždeň som nenasledoval Boha, nešiel som do kostola, nečítal Bibliu, nemodlil sa. Konal som nejaké skutky?

Takto by ste mohli povedať, že moja viera je mŕtva ale znamenalo by to, že som prišiel o spasenie? Nie.

Znamenalo by to, že moja viera nie je nikomu na osoh. Sú to len slová, pokým nemám skutky, ktorými by som to potvrdil

Tento verš z listu Jakuba hovorí o viere vzťahu s mojimi 'bratmi', nie o spáse

preto je v Biblii napísané, že nikto nebude ospravedlnený zo skutkov pred Bohom. Ale sme ospravedlnený zo skutkov z pohľadu ľudí?

Určite áno. Lebo môže nejaký človek vidieť moju vieru? Nie. Človek môže vidieť len moje skutky, nie vieru

takže v liste Jakuba sa píše o tom, že z pohľadu ľudí sme ospravedlnení zo skutkov,

a to je dôvod prečo sa tam hovorí, že Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov keď obetoval syna Izáka, keď mal Abrahám rokov

chcete mi povedať, že Abrahám uveril až keď mal rokov? Nie. Spasený bol už predtým ale svoju vieru ukázal svetu

v Genesis , keď bol ochotný obetovať svojho syna Izáka na oltári, to bolo svedectvo jeho viery pre ľudí

preto je napísané v Rim :: "Lebo ak Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom."

Takže Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov ale nie pred Bohom. Ďalej sa píše: "Kto však nekoná skutky, ale verí v Toho,

ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. Ako aj Dávid blahoslaví človeka,

ktorému Boh bez skutkov počíta spravodlivosť: Blahoslavení, ktorým neprávosti boli odpustené a ich hriechy prikryté;

blahoslavený muž, ktorému Pán nepočíta hriech." Niektorí tvrdia, že keď niekto uverí tak sú mu odpustené všetky hriechy,

ktoré spáchal dovtedy, ale od toho momentu, je zodpovedný za všetky hriechy ktoré vykoná a preto potrebuje neustále odpúštanie

a preto sa musí stále snažiť aby znovu a znovu dosahoval spasenie a odpustenie hriechov, niektorí dokonca hovoria,

že na to aby ste neprišli o spasenie, musíte žiadať o odpustenie každý deň, s takými ľudmi sa stále stretávam

veľa katolíkov aj protestantov vám povie, že o odpustenie musí človek žiadať každý deň inak nebude spasený

ale v Biblii sa píše v minulom čase: "Blahoslavení, ktorým neprávosti boli odpustené a ich hriechy prikryté;

potom ďalej sa je napísané v prítomnom čase: "blahoslavený muž, ktorému Pán nepočíta hriech."

Takže dnes sú moje hriechy prikryté a ďalej mi Pán hriech nepočíta, nie je to to čo Biblia hovorí?

Z hriechov sme zachránení, z minulých, prítomných aj budúcich.

Inak by som odporúčal aby ste boli spasení až na konci vášho života, na smrteľnej posteli

Mnoho katolíkov to aj tak robí, pretože katolicizmus ich tak učí, preto si povedia, 'tak vieš čo, idem si užívať, zabávať sa

a potom keď zostarnem sa budem snažiť aby mi to bolo všeko odpustené, budem chodiť na omše každý deň na zábavu som už ajtak starý

takže už kľudne môžem ráno vstávať na omšu každý deň aby som dostal rozhrešenie a preto sa pod nimi otvorí peklo

pretože neôverujú Ježišovi Kristovi ako svojmu Spasiteľovi, spoliehajú sa na svoje skutky, na náboženstvo, na cirkev

namiesto toho aby sa spoliehali jeidne na Krista

veď je to jasné. Ako by som mohol prísť o spasenie ak mi Boh anilen nepočíta moje hriechy ako sa píše v Rim :

teraz prejdeme na list Rímskym . kapitolu kde sa píše: "Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje."

Takže ani Boh na nás nebude žalovať, ani ľudia, hriechy sa nám nepočítajú. "Kto ich odsúdi?" (Rim:)

Pamätáte si na verš ktorý hovorí, že my nejdeme na súd, ale prešli sme zo smrti do života.

"Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás."

takže to, čo pre nás Kristus spravil, nie je len v minulom čase, aj keď zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych

ale takisto žije navždy a prihovára sa za nás, aby sa ubezpečil, že nebudeme zatratení, aby na nás nikto nežaloval

a aby nám nikto nepočítal hriechy. Ďalej sa píše: "Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie

alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre Teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.

Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval.Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli,

ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá

nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi."

Takže ak ste ospravedlnení, ak ste spasení, ak ste uverili v Pána Ježiša Krista, prestane vás Boh niekedy milovať? Nie.

Budete niekedy odlúčení od Jeho lásky? Nie. Ale opýtam sa vás: je od Boha milujúce poslať niekoho do pekla?

Je to prejavom lásky? Poslať niekoho do ohnivého jazera nie je milujúce. Ak vás milujem tak vás predsa nepošlem do pekla

kde budete horieť naveky. Teraz všetci stíchnu, pretože si každý myslí: veď počkať, Boh predsa miluje každého.

A to sa píše kde v Biblii? Nikde. Môžem vám ale ukázať veršov, kde sa píše, že Boh nenávidí ľudí

v Ján : sa píše, v minulom čase: "Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul,

ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Takže Boh miloval každého v určitom bode, ale potom potom prišiel moment

kedy Boh povedal: "Už ich nebudem milovať." (Oz:) Takže môže stať, že keď zomriete s tým, že ste neuverili v Krista a nie ste v Božej láske

ste pod Božim hnevom. Miluje Boh neveriacich? Áno. Miluje Boh veriacich? Áno. Ale rozdiel je v tom, že keď ste spasený

nikdy vás milovať neprestane ani vás nič neodúči od lásky Božej. Ale ak nie ste spasený, môže sa stať, že Boh povie, že vás už viac nemiluje

keď povie, že ste naveky zatratený, ste pod mojim hnevom, ako napríklad ľudia, ktorí sa rúhajú Duchu Svätému

skončili. Koniec. To, že Boh každého miluje znie dobre, ale existuje veršov v ktorých Boh hovorí o tom ako niekoho nenávidí

konkrétne v Oz: sa píše v jednom verši že ich znenávidel, a že ich už viac nebude milovať

A preto sa máme usilovať postaviť sa pred Boha ako osvedčený

Je jednoduché iba dookola opakovať ako Boh každého miluje namiesto toho aby sme študovali Bibliu a poznali čo Biblia vlastne učí

Nie je to to, čo Biblia učí a preto by sme mali prestať opakovať veci čo sme počuli.

Ďalšia vec ktorú často ľudia opakujú je 'Nenáviď hriech, miluj hriešnika. Táto veta je od Mahatmu Gandhiho.

On nebol kresťan veriaci v Bibliu. Gandhi neveril v Ježiša Krista a momentálne je v pekle.

on je ten, čo povedal 'nenávidieť hriech, milovať hriešnika'. Raz by som chcel spraviť experiment, chcel by som navštíviť kresťanov

po celom svete a ukázať im pár citátov a opýtať sa ich, ktorý z nich si myslia, že je správny

prvý citát, ktorý by som im ukázal by bol od Gandhiho a nepovedal by som od koho je a potom im ukážem citát od Dávida

muža podľa Božieho srdca, ktorý povedal: "Či nemám, Hospodine, nenávidieť tých, čo Teba nenávidia?

A či si nemám oškliviť tých, ktorí povstávajú proti Tebe? Naskrz ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi."

Ktorý z týchto citátov sa viac hodí ku Kristovi? Gandhi jasné, to je ten citát ktorý by sa im viac páčil

ani by nepoznali citát zo Svätého Písma. Ako to čítate? Veď je to Žalm

trochu som odbočil od kázne, ale môj zámer je poukázať na dôležitú vec: Ak vás Boh nikdy neprestane milovať,

ak nikdy nebudete odlúčení od Jeho lásky, nikdy neskončíte v pekle. Rozumiete? Boh nás bude trestať, ale spraví to preto, že nás miluje

ako je napísané: "lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva, a šľahá každého, koho prijíma za syna." (Žid:)

Keď ja trestám moje deti robím to preto, lebo ich milujem. Keby som zabil moje deti, nebolo by to z lásky, takisto keby som ich poslal do pekla

nebolo by to z lásky. Dnes žijeme v teto pomýlenej dobe kde iba dookola opakujeme veci ktoré sme počuli

ako napríklad to, že všetky hriechy sú rovnocenné. Aj keď to znie dobre nie je to biblické, dokonca to hraničí s bláznovstvom

povedať, že každý hriech je rovný. Jasné, zabiť ľudí a ukradnúť ceruzku je to isté, to isté v očiach Boha.

Potom by Boh nebol spravodlivý Boh. Ale Boh je spravodlivý a každý hriech nie je rovnaký a v Biblii nie je ani jeden verš čo by to potvrdil

Práveže Ježiš sa pozrel na Piláta a povedal: "kto ma tebe vydal, väčší hriech má." Ako by potom mohol mať niekto väčší hriech

ak by každý hriech bol rovnaký. Ak Boh každého miluje prečo je v Biblii veršov ktoré hovoria o tom ako Boh niekoho nenávidí

ale to sú len fakty pre zaujímavosť to sa netýka kázne netýka

Dôvod prečo tieto veci spomínam je ten, že existuje veľmi veľa falošných učení, ktoré mýlia ľudí,

podľa mňa mnoho z týchto učení ide proti logike. Ako napríklad tvrdiť, že každý hriech je rovnaký,

to ide proti logike každého, kto rozmýšľa. Takisto ako tvrdenie, že Boh miluje ľudí, ktorí sa práve teraz smažia v pekle

Posiela ľudí do večného zatratenia, lebo ich miluje. Ako tomu môže niekto veriť? Veď to nedáva žiadny zmysel

Alebo tomu nerozumiem ja, čo na to povedať? Boh miluje každého ale väčšina ľudí práve horí v pekle, veď to nedáva zmysel

Áno, Boh ich miloval, zomrel pre nich, chcel ich zachrániť, spravil pre nich všetko a oni ho odmietli, preto povedal "Už ich nebudem milovať."

To dáva zmysel, pretože to je to, čo Biblia učí, že Boh niektorých nemiluje a preto ich posiela do pekla, pretože sú zlí

lebo ich tam poslal, pretože neboli spasení, pretože neboli ospravedlnení

Ale On je milujúci Boh. Znamená to, že miluje každého? Nie. A to, že každý hriech je rovnaký, je tvrdenie hodné niekoho z ústavu pre duševne chorých

Keby ste prišli do sanatória a niekto by vám tvrdil, že zabiť človeka je to isté ako čokoľvek iné

či dáte niekomu facku alebo niekoho zastrelíte, je jedno a potom povie, že nám sa to môže zdať iné ale v očiach Boha, je to to isté

Boh nám dal ducha zdravého rozumu, kebyže čítate Bibliu a prestanete počúvať tieto vymyslené učenia

ako som už spomenul v Jánovi : sa píše: "Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno"

takže ako sa stávame Božími synmi? Tým, že veríme v meno Ježiša Krista. Je každý Božím synom? Nie.

Pretože povedal: "stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno". Takže ak sa staneme synmi Božími,

znamená to, že v minulosti sme nimi neboli a teraz sme sa nimi stali, tým, že sme uverili v Krista. Ak vám nejaký mormon povie,

že všetci sme Božími deťmi, nie je to pravda. Pretože sme sa nimi stali keď sme uverili v Krista

v liste Galatským : sa píše: "Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi." Takže sme synmi skrze vieru

teraz sa pozrieme, čo sa píše v Žalme o deťoch Božích: "Našiel som Dávida, svojho služobníka; pomazal som ho svojím svätým olejom,"

Dávid častokrát symbolizuje Ježiša Krista v Starej Zmluve, pretože Kristus je známy aj ako syn Dávidov

aj preto často prorocky nazýva Ježiša Krista, Dávid môj služobník. Táto pasáž sa týka priamo Dávida,

hoci sa duchovne týka aj Ježiša Krista, na verši vám ukážem, čo tým myslím, toto hovorí o Dávidovi

"Naveky zachovám jeho potomstvo, jeho trón bude, dokiaľ budú nebesá." ale keby sme toto preniesli na Pána Ježiša Krista

"Naveky zachovám jeho potomstvo, jeho trón bude, dokiaľ budú nebesá.Ak jeho synovia opustia môj zákon, nebudú chodiť podľa môjho práva,

ak znesvätia moje ustanovenia, nebudú zachovávať moje príkazy, prútom navštívim ich priestupok a ranami ich previnenie;

ale svoju milosť neodvrátim od neho a svoju vernosť nezruším, neznesvätím svoju zmluvu a nezmením, čo vyšlo z mojich úst.

Raz som prisahal na svoju svätosť, že nesklamem Dávida, že jeho potomstvo potrvá naveky a jeho trón ako slnko predo mnou,

večne bude pevný ako mesiac, a Svedok na oblaku je verný. Sela."

Týka sa to konkrétne aj Dávida, ale myslíte, že Dávid bude vládnuť celú večnosť na tróne? Alebo to bude Ježiš Kristus

kto bude sedieť na tróne svojho otca Dávida a vládnuť. V Biblii sa píše v Izaiášovi . kapitole, ktorá je prorockou pasážou o Ježišovi Kristovi

že On uvidí svoje potomstvo. Ježiš Kristus nemal žiadne deti keď bol na tejto Zemi, nie ako vám to tvrdí Hollywood

potomstvo Ježiša Krista je duchovné potomstvo, ktoré pozostáva z tých čo v neho veria, ktorí sa mu stali synmi

V Biblii sa píše: "Ak jeho synovia opustia môj zákon,"...čo hovorí Boh že spraví v takom prípade?

"ak znesvätia moje ustanovenia, nebudú zachovávať moje príkazy,"....prídu o spasenie, pôjdu do pekla a viac ich nebudem milovať..

je to to čo povedal? Nie. Povedal: "prútom navštívim ich priestupok a ranami ich previnenie; ale svoju milosť

neodvrátim od neho a svoju vernosť nezruším, neznesvätím svoju zmluvu a nezmením, čo vyšlo z mojich úst.

Boh neporuší svoj sľub, nezruší zmluvu, nezmení čo povedal. Potrestá nás ale neprestane nás milovať a nepošle nás do pekla

Niektorí si preto povedia: ak teda človek nepríde o spasenie tak to si potom môže robiť čo chce a žiť hriešne

a čo potom? žiadne následky? za to že si robí čo chce?

Počkať, a čo tento život? Tvrdiť, že keď si spasený, môžeš si robiť čo chceš a predsa pôjdeš do neba je síce pravda,

ale v tomto živote to budeš mať ťažké. Je niekto komu to nevadí? Je tu niekto kto môže povedať, že mu nevadí

žiť hrozným, mizerným životom, kde o všetko prídeš a budeš prísne potrestaný Bohom, stále prekliaty vo všetkom čo spravíš

Ak nakoniec aj tak pôjdem do neba, tak mi je to jedno. Kto s tým súhlasí? Nikto. Pretože chceme byť požehnaní aj v tomto živote, nie?

Chcete aby vás Boh preklínal a trestal? To je ako keby mi moje dieťa povedalo: Tak teda hovoríte, že akokoľvek zle sa správam, mama a otec

stále budete mojimi rodičmi? Stále môžem u vás jedávať? A môžem spať v mojej posteli každú noc?

To je super! Idem von porušiť všetky pravidlá a nikdy vás nebudem poslúchať.

Viete čo by sa vtedy stalo? Budeme ich trestať a trestať a trestať a nebudú môcť robiť nič zábavné, budú stále karhané

A takto presne to bude vo vašom živote ak porušíte Božie príkazy po tom ako ste spasený

ak ale spasení nie ste, môžete robiť čo koľvek a obísť bez trestu ale na konci skončíte v pekle, čo je horšie

ale ak ste spasení, hriech vám len tak neprejde, Boh netrestá väčšinu, ale všetkých, ktorých prijíma za synov

takže ak si poviete; ja som spasení, idem do neba, kašlem na Božie prikázania. Vedzte, že budete zničení.

Pretože Boh môže zničiť váš život kedykoľvek, môže sa postarať aby vás vyhodili z práce hocikedy, môže vás nakaziť chorobou

to je to čo povedal že spraví. Ak sa pozriete na Deuteronomium ,, kde Boh vymenoval požehnania a kliatby

Prekliaty budeš, keď budeš vchádzať, a prekliaty budeš, keď budeš vychádzať, prekliata bude tvoja práca, tvoja žena, tvoje deti

prekliate bude všetko čo spravíš, budeš chorý, prídeš o peniaze, Boh potrestá svoje deti, bez pochýb

ak úplne zanedbáme Jeho Slovo. Takže existuje veľa dôvodov poslúchať Božie prikázania

aj keď vyhnúť sa peklu nie je jeden z nich. Už len preto, že Ho milujeme. Ak ho milujeme, tak dodržiavajme Jeho prikázania

Budeme sa ich držať preto, lebo to chceme. Nie preto, že musíme. Potom, chceme aj to aby nás požehnal

Nechceme, aby nás trestal. Milujeme našich blížnych a chceme aby bolo čo najviac spasených

už som vám ukázal hromadu veršov ako dôkaz, že o spasenie nemôžete prísť, ale teraz sa pozrieme na niektoré verše,

ktorými sa ľudia snažia dokázať, že je možné o spasenie prísť. Začnem s najznámejšími.

Verš číslo , ktorý ľudia používajú na to aby dokázali, že o spasenie je možné prísť je ironicky v Matúšovi . kapitole

pretože ja som dnes použil tento úsek na to aby som vám dokázal, že o spasenie prísť nemôžete. Kde sa píše; "nikdy som vás neznal."

Tieto verše, Matúš :-, viac než ktorékoľvek iné, mi ľudia uvádzajú ako príklad toho, že je možné prísť o spasenie

Povedia mi; vidíte, nemôžete len hovoriť Pane, Pane. Ale veď tam je predsa napísané "Nikdy som vás neznal" a toto chcete použiť

ako dôkaz toho, že je možné o to prísť? To predsa dokazuje, že tí ktorí neuverili, tí čo nie sú spasení

tým ľuďom boh tohto sveta zatemnil myseľ. A preto fakt, že vám takto ukážu Mat ako dôkaz toho, že o spasenie je možné prísť

len dokazuje, že naozaj sú duchovne zaslepení. Svedčí to o tom, že nie sú spasení, keď ani len nepoznajú význam slov

'nikdy som vás neznal'. Ale ako som hovoril, nejdem sa už k tomu vracať.

Ďalšia pasáž, ktorú mi často ukážu je v liste Židom v . kapitole

mnoho z vás by určite súhlasilo, že na tieto verše ľudia poukazujú najčastejšie

v liste Židom : sa píše: "Lebo nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého

a okúsili utešenú reč Božiu i silu budúceho veku, a potom predsa odpadli - aby tí boli znova privedení k pokániu,

keď na svoju škodu znova križujú Syna Božieho a vystavujú Ho posmechu. Veď zem, ktorá vpíja dážď,

často na ňu padajúci, a plodí užitočnú bylinu tým, pre ktorých býva obrábaná, dostáva požehnanie od Boha;

ale tá, čo donáša tŕnie a bodľačie, je neúrodná, blízka kliatbe a jej konečným učením je, aby bola spálená.

Ale čo sa vás týka, milovaní, aj keď takto hovoríme, sme presvedčení o lepšom, totiž, že dosiahnete vykúpenie."

Najskôr si povedzme pár vecí o tejto pasáži, po prvé: ak by sa tu hovorilo o spasení, čo tak nie je,

ale ak by to tak bolo, nie je tam jasne napísané, že už spasenie nemôžete získať naspäť?

v . verši sa píše: "Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení....pokrač. v . verši..... keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu,

ak by tento verš hovoril o tom, že o spasenie môžete prísť, hovorilo by sa v ňom o tom, že spásu naspäť získať nemôžete?

ale každý kto tvrdí, že o spásu možno prísť, verí tomu, že je možné ju získať naspäť

myslia si že sú: spasení, potom nie, spasení, potom zasa nie...

kde je v tejto pasáži napísané, že ľudia, o ktorých sa tam rozpráva, sú spasení alebo že majú večný život? Nikde.

a preto ked my ukazujeme verše, ktoré dokazujú, že o spasenie prísť nemôžete, vždy sa v nich nachádza spása, alebo večný život

sú to jednoznačné verše. V tomto verši sa ale nespomína slovo spása alebo večný život. Toto je to o čom sa tam hovorí:

" tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého a okúsili utešenú reč Božiu

i silu budúceho veku, a potom predsa odpadli - aby tí boli znova privedení k pokániu," O čom sa tam hovorí?

Toto sa netýka nejakej osoby, ktorá sa stane spasenou. Je to o niekom, kto počuje evanjelium, Duch Svätý pracuje v jeho srdci, konečne pochopí

čo sa stane ked ste osvietení? Rozsvieti sa vám v hlave žiarovka, keď konečne porozumiete

takže tento človek bol osvietený, porozumel evanjeliu, ale nakoniec to odmietne, preto je to jeho konečné odmietnutie

Keď moja manželka uverila, uverila predtým ako sa stala mojou manželkou, nikdy by ste si nemali zobrať niekoho kto nie je spasený

keď som ju spoznal, hneď som jej čítal z evanjelia. Takto sme sa spoznali. Počula evanjelium asi tak krát predtým ako uverila

Potrebovala ho počuť krát predtým ako uverila. Bol to ťažký prípad. Stále som jej to opakoval až kým neuverila.

Ak by ste sa jej opýtali, povedala by vám, že tomu nikdy celkom nerozumela až kým tomu neuverila

Povedala mi, že hoci som jej to stále hovoril a vysvetľoval, nikdy tomu celkom nerozumela

Biblia často hovorí o ľuďoch, ktorí počujú Slovo ale mu nerozumejú. Pre človeka, ktorý nie je spasený je ťažké tomu porozumieť

musí to byť s pomocou Ducha Svätého aby tomu vôbec rozumeli.

Ako hovorí Biblia: Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho (Kor:) treba preto Ducha Svätého aby nám to objasnil

keď sa tak stane, a tá osoba to pochopí ale odmietne, vo väčšine prípadov to bola ich posledná šanca, to je to, čo Biblia učí v tejto pasáži

Čo je kľučovým slovom tejto pasáže? V . verši sa píše: "Ale tá, ktorá rodí tŕnie a bodľač, je nesúca a je blízka zlorečenstva"

aké je synonymum slova 'nesúca'? Zavrhnutá. Nehovorí sa v tejto pasáži náhodou o tých, čo sú zavrhnutí?

Pretože sa tam hovorí o niekom, koho nie je možné priviesť ho znova k pokániu, ktorého koniec je aby bol spálený

Tento je odmietnutý. Takže je to ako v Rim. kapitole kde sa hovorí o tých, ktorí sú vydaní nečistote

Je to ako keď Boh zatvrdil srdce faraónovi. Narozdiel odo mňa, tí čo používajú túto pasáž ako dôkaz toho, že o spasenie je možné prísť

oni tvrdia, že tí ľudia o ktorých sa tu píše boli spasení a potom o to prišli. Lenže táto pasáž nehovorí o tom, že boli spasení

ani že mali večný život, hovorí len o tom, že okúsili nebeský dar, a stali sa účastníkmi Ducha Svätého

Duch Svätý prehovoril aj cez Kaifáša, ktorý nebol spasený. V Jánovi sa píše, že na Kaifáša prišiel Duch Svätý a hovoril skrze neho

bez toho aby bol spasený, on ani neveril v Krista. Preto, fakt, že Duch Svätý v niekom pracuje neznamená, že je ten človek spasený

len to okúsili, boli k tomu tak blízko a potom sa odvrátili. Ja sám som to už videl, ľudí, ktorí boli na hrane spasenia

boli tomu otvorení, chodili do kostola, premýšľali o tom aj keď nie sú spasení, semienko bolo už zasiate a zaliate vodou

a potom sa nakoniec rozhodnú že NIE, odvrátia sa od toho a potom sú títo ľudia zavrhnutí, potom už pre nich nie je možné aby boli spasení

Mohol by som vám aj vymenovať niekoľko ľudí, ktorých som poznal, pri ktorých som to zažil

To bolo k listu Židom . kapitole. Teraz pôjdeme na evanjelium podľa Matúša kapitola

snažím sa spomenúť najčastejšie pasáže, ktoré ľudia používajú ako dôkaz toho, že o spasenie je možné prísť

Matúš . kap. je na prvom mieste, neviem čo už k tomu dodať. Je to jasné, píše sa tam, 'nikdy som vás neznal' bodka, koniec debaty.

v liste Židom , nie je tam jasne napísané, že tí ľudia vôbec niekedy spasení boli alebo že mali večný život

takže nemohli byť spasení, lebo by to bolo v rozpore so zvyškom Biblie. Hovorí sa tam o ľuďoch, ktorí boli na hrane spasenia

Duch Svätý v nich pracuje, okúsili to ale nakoniec to odmietli a teraz sú zavrhnutí, to je to čomu učí Žid

čo je pointou Žid? Je to to, že ak nie ste spasení a Boh vo vás pracuje, počujete Slovo Božie a aj jeho moc vo vás pracuje

to je čas, kedy by ste mali byť spasení, pretože nikdy nemôžete vedieť, kedy dostanete poslednú šancu

to je to čomu učí Žid. Teraz prejdeme na Mat:: " Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený."

takže si povedia: vidíš, na to aby si bol spasený musíš vytrvať až do konca. Najskôr prejdeme na . verš

"A keby neboly zkrátené tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo; ale pre vyvolených budú zkrátené tie dni."

Teraz mi povedzte, či v sa . verši hovorí o nebi, keď sa povie zachránený? Hovorí sa o zachránení tela

je rozdiel medzi spásou duše a spásou tela? Samozrejme! v Kor: sa píše: "vydať takého satanovi na záhubu tela,

aby bol duch spasený v deň Pána Ježiša." Takže telo a duša sú dve rozdielne veci, preto nie je správne použiť túto pasáž ako dôkaz

spasenia skrze skutky, že musíte vytrvať až dokonca, hoci sa tam hovorí o záchrane tela, nie duše

Je to ako keď sa Peter topil, čo vykríkol na Pána: " Pane, zachráň ma!" Znamenalo to, že v tej chvíli bol spasený?

Ide do neba lebo zvolal Pane, zachráň ma (ironicky). Vtedy Peter chcel aby ho zachránil pred utopením fyzicky.

V tomto verši je to jasne napísané:"A keby neboly zkrátené tie dni, nebolo by zachránené niktoré TELO;

ale pre vyvolených budú zkrátené tie dni." Hovorí sa tam o dňoch súženia. Prejdeme na . verš

teraz sa pozrime na kontext v ktorom sa . verš nachádza: "Vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať,"

neznie to náhodou tak, že niekoho telá sú v ohrození? Takže je pre nich možné aby boli zachránení od zabitia?

"Vtedy vás vydajú v súženie a budú vás zabíjať, a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno.

A vtedy sa pohoršia mnohí a budú jedni druhých zrádzať a jedni druhých nenávidieť a povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých.

A preto, že bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých; ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený."

V čom má zotrvať? Má vydržať počas tejto doby, kedy budú ľudia zabití pre Kristovo meno, jedni druhých zrádzať a jedni druhých nenávidieť

keď ochladne láska mnohých a ľudia budú v nebezpečenstve. Bude to čas veľkého súženia, akého nebolo od počiatku sveta

až doteraz, ani už nikdy viac nebude. To je kontext z Matúša . kapitoly, kde sa hovorí o tom, že ak prežijete hladomor, choroby, vojny

a popravy, ak vytrváte až do konca tohto všetkého, budete zachránení. Budete odtiaľ vyslobodení cez Vytrhnutie

o tom sa tam píše. Preto ak veríte vo Vytrhnutie pred časom súženia, môže vás to viesť aj k iným falošným doktrínam

a preto najväčsií zbor nezávislých baptistov v Arizone, ktorý nepoužíva King James Bible a v ich vyznaní viery učia, že ak nevytrváte dokonca

nebudete spasení, názov tohto zboru je Tri City Baptist, môžte ho nájsť na internete

možno si poviete: nechápem ako môžete kritizovať iný zbor, ale ja hovorím, že ak chcú učiť klamstvá, herézy a falošné doktríny

keď tínedžerom predkladajú NIV (New International Version) a počas hlavnej bohoslužby

používajú King James Bibliu, kvôli starým ľuďom, zatiaľ čo medzi mladými, dievčatá nosia šortky a rozdávajú NIV Bibliu

všetky falošné preklady Biblie, toto by nemala byť budúcnosť nezávislého baptistického zboru

toto je budúcnosť zboru z ktorého sa jedného dňa stane evanjelikálny

tí starí ľudia, jedného dňa už budú s Pánom preto ak dáme všetkým mladým rôzne verzie Biblie namiesto King James Biblie

nedáme im ani štandard čo sa týka obliekania, kde sa všetci obliekajú slušne a skromne, čo môže byť v budúcnosti problém

takže tento zbor má napísané v ich vyznaní viery, že musíte vytrvať až do konca ak chcete byť spasení

môžte si to vyhľadať na ich stránke. Určite len tí čo vytrvajú do konca budú spasení (ironicky)

učia spasenie zo skutkov, aj keď trvdia, že spasenie je len z viery, ale predsa tam napíšu, že ak nevytrváte do konca nie ste spasení

ja som proti kalvinizmu, kde učia, že ak odpadnete tak ste nikdy ani neboli spasení, ale baptista ktorý verí Biblii vám povie, že aj keď odídete

zo zboru, stále ste spasení. Môžete sa otočiť Bohu chrbtom ale on sa vám neotočí, to je večná istota spasenia.

Raz ste spasený naveky. Preto ak si zoberiete Mat, kde sa hovorí o čase súženia, tento verš obrátili to hore nohami

" Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený" tento verš vytrhnutý z kontextu znie presvedčivo

kebyže máme tento verš samotný, naozaj by to znamenalo že musíme vytrvať až do konca aby sme boli spasení

to je dôvod prečo musíte verše chápať v kontexte, preto ten, čo tento verš cituje sám o sebe je klamár

každý kto na základe tohto verša tvdrí, že musíte vydržat do konca aby ste boli spasení, je klamár

pretože to nie je to, čo tento verš hovorí, toto hovorí o tele, ktoré bude zachránené ak vytrváte do konca

píše sa tam o tom, že sa vás budú snažiť zabiť, a ak vytrváte počas tohto prenasledovania bude vaše telo zachránené

v Mat sa píše niečo podobné, je to ďalšia pasáž, ktorú ľudia používajú ako dôkaz, že môžete o spasenie prísť

ak sa pýtate prečo som taký nahnevaný, je to preto, lebo dnes sú zmätení dokonca aj baptisti, mali by sme však za tým stáť

ja viem, že všetci tu veríte, že nemôžete prísť o spasenie, alebo aspoň %, ale myslím si, že to nestačí

potrebujeme vedieť aj prečo si to myslíme, musíme to vedieť obhájiť aj na základe Písma, ja chcem aby sa základy tohto učenia

utvrdili pre nasledujúce generácie aby odtiaľto nikto nevyšiel s tým, že vie že o spasenie prísť nemôže

ale aby si povedal: poznám dôvodov prečo nemôžete o spasenie nikdy prísť, aby bol pripravený na to keď mu niekto predloží verš

'Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený.' ako dôkaz, viem ako na to mám reagovať, viem čo je pravda

v Mat: sa píše:"Brat vydá na smrť brata a otec dieťa" znovu sa tu hovorí o tom, že niektorí budú fyzicky zabití

"deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich." a prečo? Lebo deti neveria tomu čo ich rodičia, je to možno aj kvôli tomu, že čítajú inú Bibliu

že počúvajú inú hudbu, majú iné učenie, iný životný štýl, iný tréning iné vzdelávanie, všetko majú iné

"deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich.Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený.

Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Amen, hovorím vám, že nepochodíte všetky mestá Izraela,

kým nepríde Syn človeka." takže o čom sa tu hovorí? O druhom príchode Ježiša Krista, to je to o čom hovorí . verš.

tekže v . verši sú ľudia prenasledovaní a zabití pre Kristovo meno, v . verši nás nenávidia ak zotrváme do konca

budeme spasený, a ako? Príchodom Krista. Hovorí sa tam, že máme ujsť do iného mesta lebo nás zabíjajú, odtínajú hlavy

preto choďte do iného mesta, a ak vytrváte až do konca, budete zachránení. Existuje mnoho veršov ohľadom tejto záležitosti

v . verši je pokračovanie: "Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť." Zdôrazňuje sa tu rozdiel medzi záchranou tela a duše

"Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle."

Mám tu ešte niekoľko veršov, ako napríklad Tim . kapitola, čo potvrdzuje večnú istotu spasenia ešte viac

žiaľ už nemám viac času. Priatelia, o spasenie nikdy prísť nemôžeme, to je najlepšia správa akú ste dnes počuli

lebo ak by to predsa bolo možné, o spasenie by sme prišli všetci, tento týždeň! Nikto nedokáže žiť tak aby si cestu do neba zaslúžil

Vďaka Bohu, že naše hriechy sú od nás vzdialené ako je východ od západu, pretože Boh nás zbavil hriechu

vďaka mu aj za Jeho sľuby, aj za zádavok Ducha Svätého aj za to, že máme Jeho Slovo, ktoré hovorí stokrát, že o spasenie nemôžeme prísť

Nenechajte sa zviesť od falošných prorokov, budte pripravený odpovedať komukoľvek, keď budete niekomu kázať

z evanjelia, nikdy mu nezabudnite spomenúť aj večnú istotu spasenia, ešte predtým ako sa s nimi pomodlíte

uistite sa, že tomu rozumejú ešte predtým ako budú vzývať meno Pána. Nech vedia čo je evanjelium, čo je tá dobrá správa

o tom že spasenie je zadarmo a je večné. Teraz sa pomodlíme: Ďakujeme ti Otče, za tvoje pravdivé Slovo

prosíme Ťa, pomôž nám aby sme kázali túto zvesť čo najviac ľuďom, pretože veľa z nich nie je spasených ale stratených

veľa z nich dokonca vzýva meno Pána a myslia si, že ich úžasné skutky ich dostanú do neba, daj aby sme šírili toto učenie o večnej spáse

aj to, že spasenie je jedine skrze vieru, nie skutky, pomôž nám aby sme to mohli verejne kázať, pomôž nám postaviť sa tým,

ktorí sa nazývajú baptistami ale učia falošú spásu skrze skutky, kalvinistické "oľutuj svoje hriechy" a preskoč cez kruh aby si bol spasený

pomôž nám postaviť sa im a bojovať dobrý boj a aby sme hlásali evanjelium v každom dome, našim priateľom, rodine

a našim milovaným, že spasenie je zadarmo, je to dar skrze Krista, milujeme Ťa, ďakujeme, v mene Krista. Amen.

 

 

 

mouseover