"Örök biztonság" (Once Saved Always Saved - Hungarian)

Video

November 24, 2016

A rész, amit szeretnék kiemelni, az 1 Jn 5:10-ben van, ahol ez áll:” Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amelylyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.

És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.

Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.

Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.”

A címe a ma esti üzenetemnek: egyszer megmentett, örökre megmentett. A hívő örök biztonságáról van szó, a tényről, hogy ha egyszer megtérünk, nincs semmi, amit tehetnénk, hogy elveszítsük azt. Amikor az örök biztonság tanáról hallunk, sokszor olyan emberek szájából jön ez a kifejezés, akik valójában kritizálják ezt a tant és azt mondják: ó te is azok közé a „soha el nem veszíthetem az üdvösségemet” csoportba tartozol, de tudod mit, én egyszerűen elfogadom ezt és szerintem ez egy jó módja annak, hogy kifejezzük, mit is hiszünk. Hisz a Bibliában és a történelem során is sértő megjegyzések irányultak Isten embereire, akik magukra is vették és elfogadták ezeket a sértő kifejezéseket. Például keresztényeknek hívták őket, vagy baptistáknak a középkorban, hisz újra bemerítették azokat, akiket csak ’’vízzel lefröcskölve” kereszteltek meg kiskorukban.

Emberek támadni fognak miket és olyan kifejezéseket fognak használni, mint „könnyű hívőség”, mert hiszünk az örök biztonság tanában. Én minderre azt mondom: Ámen. Baptista vagyok, keresztény, egyszer megtért örökké megtért, könnyű hívőség. Könnyű megtérni. Ha hiszel az Úr Jézus Krisztusban, megtérsz, a nehéz részét Jézus végezte a kereszten. Úgy értem, vajon milyen nehéz megtérni? Olyan nehéz, mint inni egy pohár vizet vagy enni egy darab kenyeret, olyan nehéz, mint kinyitni az ajtót és kisétálni rajta, annyira nehéz, mint az Úr nevét hívni. Ezt tanítja a Biblia. Szeretném bizonyítani nektek a Bibliából számos különböző írásrészen keresztül, hogy soha nem veszíthetjük el az üdvösségünket. Ráadásul olyan írásrészekhez is fogok lapozni, amit emberek arra próbálnak használni, hogy azt bizonygassák, hogy az üdvösség elveszíthető. Én azonban meg akarom mutatni, hogy ez egyáltalán nem helytálló. Az első pont, amit szeretnék kiemelni az 1 János 5-ben van, ami az egyik legvitatottabb rész, amellyel talán sok baptista nem értene egyet. De én nem fogok bocsánatot kérni ezért, mert én mindig is ezt tanítottam, és mindig is ezt hittem már gyerekkorom óta, és most is kitartok mellette, csakúgy ahogy ez a gyülekezet is. Ha nem hiszel az örök biztonságban, ha nem hiszel abban, hogy egyszer megtérsz, és az örökre szól, akkor nem vagy megtérve. Sokan nem értenek vele egyet, de ez az, amit a Biblia tanít. Az igazság az, hogy amikor olyan emberekkel beszélsz, akik abban hisznek, hogy az üdvösség elveszíthető, hamar kiderül, hogy valójában a cselekedeteikben bíznak, abban, hogy az menti meg őket. Amikor viszont, abban bízol, hogy egyedül hit által üdvözülsz, amikor egyedül csak Jézusban bízol, akkor tudod, hogy azt nem veszítheted el.

Nézd meg, mit tanít a Biblia 1 János 5:10-ben:”Aki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában.” Ha megnézed a szövegkörnyezetet, láthatod, hogy ez a Szent Szellemről beszél. Arról beszél, hogy hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben és hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön. És ez a Tanú, aki bennünk van - ha meg vagyunk térve - az Isten Szent Szelleme. Folytatja: „Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amelylyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.” Szóval ez alapján a vers alapján mondhatjuk, hogy két féle ember van ezen a világon. Vannak azok, akik hisznek az Isten fiában, és vannak azok, akik Istent hazuggá teszik, és miért teszik Istent hazuggá? Mert nem hisznek annak a bizonyságtételnek, amit Isten maga adott a Fiáról, és aztán a 11. versben el is mondja, hogy mi ez a bizonyságtétel: ,,És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.” És ez az, amit hinned kell, hogy megtérj. A 11. vers az a bizonyságtétel, amit hinned kell annak érdekében, hogy megtérj, és ha nem hiszed ezt a bizonyságtételt, akkor Istent hazuggá teszed. Van itt 3 dolog, amit ki akarok emelni ezzel a bizonyságtétellel kapcsolatosan: ,,És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten.” Először is itt azt mondja, hogy adott nekünk, tehát ez egy ajándék. A Biblia azt mondja: „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”

Tehát annak érdekében, hogy megtérj, hinned kell, hogy ez egy ajándék, szóval meg se próbálj cselekedetek által a mennybe jutni, csakis hit által lehetséges, úgy, hogy elfogadod az örök élet ingyenes ajándékát. Szóval, azt mondja, hogy hinned kell azt a bizonyságtételt, amit Isten adott: vagyis azt, hogy ez egy ajándék. Másodszor: Mit adott nekünk? Örök életet. Mit jelent az, hogy örök? Azt, hogy soha nem ér véget. Tehát, ha nem hiszel benne, hogy Isten örök életet ad nekünk, akkor nem vagy megtérve. Ha azt gondolod, hogy Isten, csak átmenetileg adott nekünk örök életet, akkor nem vagy megtérve. A Biblia azt mondja, hogy hinnünk kell, hogy Isten örök életet adott nekünk. Harmadjára pedig: ez az életet a Fiában van. Tehát hinned kell, hogy ezt az örök életet a Fia által kapod. Ez az a három dolog, amiről a 11. versben beszél.

A 13. versben ezt mondja:,,Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.” Nos, amikor azt mondja, hogy örök életetek VAN, nem azt mondja, hogy örök életetek VOLT, múlt időben. Az úgy hangzana, mintha elveszítettétek volna. Azt sem mondja, hogy örök életetek LESZ, mert az meg olyan lenne, mintha az mondaná, hogy várj addig, míg a mennybe kerülsz, és majd ott kiderül. Nem. Ugyanis azt mondja, hogy most tudhatod, hogy örök életed van. Nos, mielőtt belemennék abba a számos igeversbe, ami azt tanítja, hogy nem veszítheted el az üdvösségedet, először nézzük meg a szót, hogy örök, ami már önmagában el is mond mindent. Örök azt jelenti, soha véget nem ér. Van egy rokon értelmű szó rá a Bibliában, az örökké tartó. Hadd kérdezzem meg, ha ma örök életem van, ma február 23-án örök életem van és az életem egy pontján mégis elveszíteném, akkor az valaha is örökké tartó volt? Nem. Mert véget ért. Szóval, ha ma örök életem van, az azt jelenti, hogy soha véget nem ér, mert ez az, amit az örök szó jelent. Különben semmi értelme nem lenne.

De először is, kérlek, lapozzatok velem Máté 7-hez. Látjuk, hogy örök életünk van, tudhatjuk, hogy örök életünk van. Jézus maga mondja János 6:47-ben: ,,Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak.” Újra, jelen idő, vagyis most van, ha hiszel Krisztusban, és ez az élet örökké fog tartani. Nem veszítheted el, de nézd meg Máté 7:21-ben: „Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” Mindjárt elmagyarázom mi is az Atya akarata, de először, hadd kezdjem azzal, hogy azért mert azt mondjuk Uram, Uram, az nem juttat minket a mennybe. Ha ez elég lenne, hogy a mennybe jussunk, akkor ez a vers nem lenne igaz. Elég akkor, ha azt mondjuk Istennek, hogy Úr és a mennybe jutunk? Nem. A mennyei Atya akaratát kell cselekedned, amit mindjárt megmagyarázok, de előbb nézd meg, mit mond utána: Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” Először is hadd mutassak rá, hogy nem azt mondja, hogy valaha ismertelek titeket. Ha elveszítheted az üdvösségedet, ha ezek az emberek valaha meg voltak térve és elvesztették az üdvösségüket, akkor mondhatta azt nekik Krisztus, hogy soha nem ismertelek benneteket, ha közben meg valaha ismerte? Nem. Szóval, ez itt pontosan mutatja, hogy azok, akik el lesznek ítélve az utolsó napon, azok, akik azt hitték, hogy meg vannak térve, de valójában nincsenek. Nem elvesztették az üdvösségüket, mert az lehetetlen. Akikről itt beszélünk, azok, akik a 22-versben írtak alapján a cselekedeteikben bíznak. Azoknak az embereknek, akik a saját cselekedeteikben bíznak, Jézus azt mondja: soha nem ismertelek benneteket, nem pedig azt, hogy valaha ismertelek benneteket, mert az üdvösség nem elveszíthető. Egyszerűen soha nem is volt üdvösségük. Ha most Isten előtt állnál és megkérdezné tőled, hogy miért engedjelek be a mennybe, azt mondanád neki, mert sok jót cselekedtem? Persze, hogy nem. Nincsen olyan Bibliában hívő keresztény - aki érti, hogy a megváltás hit által kegyelemből van –, aki azt mondaná Istennek, hogyan lehet az, hogy nem engedi be a mennybe, ha annyi jócselekedet tett. Csak olyan valaki mondaná ezt, aki úgy gondolja, hogy a cselekedeteinek bármi köze is van ahhoz, hogy a mennybe jut. Nézd, mennyi mindent felsorolnak: a te nevedben prófétáltunk, a te nevedben űztünk ördögöt, a te nevedben tettünk sok hatalmas dolgot. Jézust szólítják? Igen. Úrnak nevezik? Igen? Jézus nevében tesznek sok hatalmas dolgot? Igen. Akkor miért lesznek elutasítva? Miért nem engedik be őket a mennybe? Azért, mert bárki, aki a saját cselekedeteiben bízik, az nincs megtérve. A Biblia azt mondja, hogy nem cselekedetetekből, hogy senki se kérkedjék. Hogyhogy kérkedni? Mint mondjuk dicsekedni azzal, hogy mennyi jót tettem? Vagy a te nevedben prófétáltam? Vagy a te nevedben űztem ördögöt? Hát így persze, hogy be fognak engedni. De senkinek nem lesz joga, hogy dicsekedjen az Ő jelenlététben. Jézus fizetett ki mindent, mindenünkkel neki tartozunk. A bűn skarlát nyomot hagyott, de Ő fehérre mosta, mint a hó. Nincs mivel dicsekednünk, a megváltás kegyelemből van, hit által Jézus Krisztusban és a Biblia kristálytisztán tanít bennünket ebben a részben, hogy ha pokolra jutsz, akkor valójában Ő soha nem is ismert téged. Ha a cselekedeteidben bízol, még ha azt is mondod, hogy Jézus nevében teszed, amit teszel, és azt gondolod, hogy a tetteid miatt jutsz a mennybe, akkor valójában nem is vagy megtérve. Ez az, amit a Biblia tanít.

Most nézzük meg az Atya akaratát, mert sok ember össze van kavarodva ezzel kapcsolatosan. Meglátják ezt a kifejezést a 21. versben: az Atya akarata, és azt mondják, látod, cselekedetek. Hát ezek az emberek cselekedtek! De nézzük csak meg János 6-ot. Nézzük meg mi is az Atya akarata. De most, hogy ott vagyunk, János 6-ban, még van egy nagyszerű rész, ami bizonyítja, hogy nem lehet elveszíteni az üdvösséget. Sok más helyen is, de most János 6:35-ben Jézus azt mondta nekik, de mielőtt felolvasom, mit mondanál Jézusnak, ha azt mondaná, hogy nem mehetsz be a mennybe? Hát én azt mondanám, hogy várj egy percet, hittem benned, azt mondtad, hogy aki hisz benned, soha el nem veszik, hanem örök élete van, azt mondtad, hogy hit által tartattunk meg, azt mondtad, hogyha a számmal vallást teszek az Úr Jézusról és a szívemmel hiszem, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor megtartatok. Ezt ígérted, nem? Biztos nem a cselekedeteimről beszélnék. Biztos nem a cselekedeteimmel dicsekednék, mert az én igazságom semmi, olyanok, mint a mocskos rongy az Úr előtt. A megváltásnak hit által kegyelemből kell lennie. Szóval, akkor vissza János 6:35-höz:,,Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő,” talán megéhezik a jövőben? Úgy értem, mit is mond? ,,semmiképpen meg nem éhezik,” látod, hogy a megváltás egyszeri dolog? Jézushoz jössz, eszel az élet kenyeréből, amit neked ad és azt mondja: „soha meg nem éhezel, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.” Ez pontosan ugyan az, amit az asszonynak mondott a kútnál János 4-ben: „Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.” Azután János 6:36-ban azt mondja: De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, még sem hisztek.” Tehát itt olyan emberekről beszél, akik nem hittek benne. ,,Minden, amit nékem ád az Atya, én hozzám jő; és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem.” Egy másik kitűnő példa arra, hogy az üdvösség el nem veszíthető. Azt mondja, hogy srácok, hinnetek kell bennem, és ha hozzám jöttök, én, ki nem vetlek benneteket. A 38. versben: ,,Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.” És ez az Atya akarata, mert emlékeztek Máté 7-ben azt mondta, hogy az Atya akaratát kell, hogy cselekedjétek. Mit jelent, hogy valaki akaratát tenni? Tedd, amit mond. Ez a legjobb definíció rá. Ha azt mondanám a fiamnak, hogy tegye az akaratomat, akkor azt tenné, amit én akarok, az én módomon. Szóval, ha a mennybe jutsz, akkor nem az emberek módja szerint fogsz odajutni. Isten módja szerint fogsz odajutni. Ezért mondja János 1:12-ben: ”Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek; Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.” Ami a megváltást illeti, Isten akarata számít, nem pedig az emberé. És mit mond itt? ,,Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek,” - ez is egy kitűnő példa, hogy az üdvösség el nem veszíthető - ,,hanem feltámasszam azt az utolsó napon.” Most nézzük meg az Atya akaratának egy másik aspektusát a 40. versben. ,,Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt az utolsó napon.” Szóval mi az Atya akarata? Hogy az emberek lássák az Úr Jézus Krisztust, higgyenek benne és az utolsó napon fel legyenek támasztva. Mi az Atya akarata a 39. és 40. vers szerint? Hogy az emberek higgyenek az Úr Jézus Krisztusban, és egyikőjük se vesszen el közülük, egyikük se veszítse el az üdvösségét. Az utolsó napon pedig feltámadjanak. Nem veszítheted el az üdvösségedet, a 37-dik versben ezt mondja: aki hozzám jő, azt ki nem vetem. Ha már egyszer megtértél, által mentél a halálból az életbe.

Lapozz Máté 5-be, csak egy lappal visszább. A mennyei Atya akaratát tenni, nem azt jelenti, hogy mondjuk, az élet minden területén mindig mindenben Isten akaratát teszed, mindig megtartasz minden parancsolatot. Ha ezen múlna, akkor egyikőnk se lenne megtérve. Egyikőnk se, mert nincs egy igaz sem, nincs egy sem, aki ne vétkezett volna. mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte. Senki nem igazul meg azáltal, hogy megtartja Isten parancsolatait, hisz János 5:24-ben azt mondja: ,,Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van.” Itt ismét jelen időről van szó, és ez az élet örökké fog tartani, és ha mégsem, akkor az azt jelenti, hogy valójában soha nem volt örök életed. Ami ezzel a témával kapcsolatosan ostobaság, amikor azt mondják, hogy ma lehet, hogy örök életed van, de holnap már elveszítheted. Ami valójában nemcsak, hogy teljesen logikátlan - hisz ugye az akkor nem tartott örökké, hanem csupán egy napig -, hanem ha egy pillanatra meggondolod teljesen értelmetlen. Hisz Isten tudja a jövőt, Isten tud mindent, tudja, hogy fog alakulni az életed, Ő pontosan tudja a kezdetet és a véget. Itt ülve és gondolkodva ezen, hogy Isten nemcsak, hogy tudja, hogy el fogod veszíteni az üdvösséged, de még azt is mondja, hogy ennek ellenére örökké tart, ez teljes nonszensz. Ez teljesen értelmetlen, mert itt azt mondja, hogy aki hisz, annak örök élete van, és nem megy a kárhozatra. Nem fogsz a kárhozatra jutni. Nem azt mondja, hogy nem fogsz többé bűnt elkövetni, hanem azt, hogy nem fogsz ezért kárhozatra kerülni. Aztán még ezt is hozzá teszi: átment a halálból az életbe. Ez aztán egy erőteljes állítás, arról a tényről, hogy örökre meg vagyunk mentve és nem kerülünk kárhoztatás alá, átkerültünk a halálból az életbe.

Lapozzunk vissza János 3-hoz, ahol egy nagyon erőteljes részt találunk. Ez egy módon kapcsolódik ahhoz, amikor Jézus mondja”Soha nem ismertelek titeket”. Figyeld, mit mond János 3:18-nál, ami valójában még egy jó bizonyíték arra, hogy az üdvösség nem elveszíthető: „Aki hiszen ő benne (Jézusról beszél) el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Itt múlt időt használ: nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Két fajta ember van ezen a világon, akik hisznek, és akik nem hisznek. Itt ugye azokról beszél, akik nem hisznek, de ha hiszel az Úr Jézus Krisztusban, akkor meg vagy térve, hívő vagy. El vagy pecsételve a Szent Szellemmel, nem veszítheted el az üdvösségedet. Ha mégis el tudnád veszíteni az üdvösségedet, akkor a 18. versnek semmi értelme nem lenne, hogy azt a két kategóriát hozza: azok, akik hisznek és azok, akik nem. Gondolkozzunk csak el ezen. Tegyük fel, hogy el lehet veszíteni az üdvösséget, és mondjuk, van egy srác, aki hitt Krisztusban, aztán később nem hitt és elveszítette az üdvösségét – mondjuk így. Akkor azonban ő nem esne egyik kategóriába se. Látod, hogy ez semmiképp nem áll össze. Mert ez a harmadik lehetőség nem igaz, mert ha egyszer hiszel, megmenekültél és el vagy pecsételve és biztonságban vagy.

Lapozzunk vissza János 10-hez. Meg akarok nézni minden lehetséges helyet, amíg itt vagyunk Jánosban. Láttunk három egymás utáni erőteljes bizonyítékot János 6-ban, újra és újra, ami azt bizonyítja, hogy nem lehet elveszíteni az üdvösséget. Megnéztük János 5:24-et, azt a verset, amit nekem mutattak, amikor 6 évesen megtértem. Aztán megnéztük János 3:18-at, ami szintén egyértelműen megmutatta, hogy vagy nem hittél vagy még most is hiszel, így meg vagy térve és ennek eredményeképpen örök életed van. És most itt van János 10:28: „És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én Atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.” Azt mondja, hogy Jézus Krisztus kezében vagy, és az Atya kezében, és senki ki nem ragadhat abból a kézből.

Lapozz kérlek a 11. fejezethez. Egyszer valaki a következőket mondta nekem, amikor léleknyerésen voltam. Pont az örök életről beszéltem, amikor valaki ezt mondta. Ez olyan, mintha te fogod valaki kezét és ő is fogja a te kezed, ő soha el nem engedi a tiedet, de te elengedheted az ő kezét. Nézzük tényleg így van e, gyere ide János, gyere csak ide egy percre. Nézzük tényleg megállja-e a helyét ez az állítás. Nézzük csak meg ezt az illusztrációt, amit valaki olyantól kaptam, aki azt hiszi, hogy elveszítheti az üdvösségét. Álljunk ide, szóval én fogom az ő kezét, soha nem engedem el a kezét, de ő elengedheti a kezem. Szóval, gyerünk János, engedd el a kezem, gyerünk fiam, engedd el, jól van, menj vissza a helyedre. Engedd el a kezem, elengedheted. Én nem fogom elengedni a kezed, de te elengedheted, bármikor. Ugye? Értitek a lényeget? A fontos az, hogy én nem engedem el a kezét, nem számít, hogy ő elengedi az enyémet, vagy erősen szorítja, elengedheti, megpróbálhatja kihúzni a kezét, de tudod mit, én erősebb vagyok, mint ő és ezért nem tudott elmenni. A Biblia azt mondja, hogy, te vagy az Atyám, aki nekem adta őket, és Ő nagyobb mindenkinél. Szóval Isten erősebb, mint te, és ha egy ilyen huzavonába keverednél Istennel ’’engedj el, engedj el”, nem fog elengedni, mert azt mondta, hogy senki ki nem ragadhat az Ő kezéből, mert az Ő keze olyan erős, nem tudsz kiszabadulni.

Akkor térjünk vissza János 11-be a 25. vershez: „Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él; És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?” Nos, ez egy elég ütős vers azoknak, akik próbálják kicsavarni az örök élet definícióját. Néhányan azt mondják, hát az örök élet nem azt jelenti, hogy örökké tart, ez a meghatározás csupán az életminőségről beszél. Ez egyfajta életmód, egyfajta életminőség. Oké, de akkor mi van azzal, hogy soha meg nem hal? Mert az örök élet egyenlő azzal, hogy soha meg nem halni. Ami valójában bizonyítja is a pontunkat. De sokan hivatkoznak a görögre, hogy az örök az aionion szó görögül, és ezt mi is használjuk eon, vagyis örökkévalóság, úgy, mint például egy örökkévalóságig tart valami. Éppen ezért hivatkoznak arra, hogy az eon csak egyszerűen hosszú időt jelent. Szóval akkor Jézus ezt prédikálta? Hosszú ideig fogsz élni. Ha hiszel bennem, akkor igazán hosszú ideig fogsz élni? És akkor mi van azzal a teóriával, hogy ha elveszítheted az üdvösségedet, lehet, hogy egy hét, két hét múlva veszíted el, vagy fél év múlva? Akkor most ez egy eon? Szóval egyáltalán tudja valaki, hogy milyen hosszú is az az eon? Én nem tudom, szerintem senki. Salamon. Oké, ez túl sok információ. Haha. Szóval 4 eon az 13 milliárd évnek felel meg? Bárhogy is, ez nekem túl bonyolult. Ezek az otthon tanított gyerekek. Szóval, amit akarok ezzel, hogy ennek az egésznek semmi értelme. Ez az egész ’’ vissza a göröghöz”, hogy tudsz így egyáltalán érvelni, mármint ki tudna, hacsaknem tud görögül. És pontosan hányan is beszélnek itt folyékonyan görögül? Szóval, amikor ezzel jönnek neked, hogy ’’ ha visszamegyünk a göröghöz”, akkor az az aionion szó, úgymint az eon, úgy, mint bla-bla-bla. Egyszerűen nem tudhatod, hogy az igaz e. Tudod, én mit gondolok erről a görög szóról? Azt jelenti, hogy örök. És tudod, hogyan tudom bizonyítani, hogy ez azt jelenti? Mert Jézus ezt a szót, a soha meg nem halni kifejezéshez hasonlította. Szóval, ha az egyik oldalon ez áll: örökké élni, öröké tartó élet, örök élet és a másikon: soha meg nem halni. Azt hiszem, értjük a képet. Ezek mind ugyan azt jelentik. Soha meg nem hal, hanem örök élete van, teljesen érthető. Tehát azt mondja: aki él és hisz bennem, vagyis ha itt vagy, élsz és hiszel, soha meg nem halsz. Ezt tanítja a Biblia.

Lapozzunk 2 Korintushoz, vagyis Efézus 1-hez. De én gyorsan 2 Korintushoz megyek, mert még egy nagyszerű tanítás van itt mindazok mellett, amit János evangéliumában megnéztünk, hogy mit jelent a szó, hogy örök élet, hogy ő soha el nem hagy minket, sem el nem távozik tőlünk. Amellett, amit megnéztünk, hogy soha nem ismertelek vagy, hogy ki az, aki hisz és nem hisz az Isten egyszülött Fiának nevében. Most az Újszövetség egy olyan tanához értünk, amit a Szent Szellem elpecsételésének nevezünk, ami a teljes megváltásunk pillanatáig van érvényben. 2 Korintus 1:22-ben ezt mondja: „Aki el is pecsételt minket, és a Szellemnek zálogát adta a mi szíveinkbe.” Szóval a Biblia azt mondja, hogy mikor megtérünk, akkor Isten elpecsétel minket és a Szellem zálogát adja a szívünkbe. Mi is az az Earnest? Nos, emlékeztek arra a képregényre még mikor gyerekek voltunk? Frank és Earnest? Olvasta valaki valaha? Mit jelent az Earnest? Az earnest azt jelenti, hogy komoly. Ha azt mondom, hogy in earnest, ez azt jelenti, hogy komolyan mondtam. Ha azt mondom, hogy in jest, akkor nem mondtam komolyan. Szóval itt, amikor a Biblia azt mondja, hogy a Szellem zálogát adta a szívünkbe, akkor itt nyilvánvalóan egy főnévről van szó, mert persze tudjuk, hogy melléknévként is használhatjuk az earnest szót, amikor azt jelenti, hogy komoly. Például mondhatom, hogy valaki egy nagyon komoly életvitelt folytat. Szóval itt azonban most főnévként funkcionál, és ebben az esetben azt is jelentheti, hogy foglaló. A foglalót általában akkor adjuk, amikor meg akarjuk mutatni, hogy komoly vételi szándékunk van. Mondjuk, hogy van egy eladó ház, ajánlatot teszek és 150 ezer dollárt kérnek érte. Erre én azt mondom, hogy rendben, 140 ezret adok érte, és hogy megmutassam, komolyan gondolom, ott hagyok 1000 dollárt foglalónak. Bárki, aki valaha vett házat, pontosan tudja mi is az a foglaló. És ez az ezer dollár pontosan meg fogja mutatni, hogy nem viccelek. Mert másképp, ha csak azt mondod, hogy adok 140 ezret, de nem hagysz foglalót, akkor nincs üzlet. Tehát a lényeg, hogy adsz foglalót, mondjuk 5 ezer dollár foglalót, hogy megmutasd, hogy komolyan gondolod. Tehát ez az előleg. Isten is ezt mondja itt, hogy amikor elpecsétel minket, akkor a szívünkbe adja a Szent Szellem zálogát, hogy megmutassa, hogy meg vagyunk váltva, hogy megmutassa, hogy örök életünk lesz, hogy a mennybe fogunk jutni és vele leszünk örökké. Oda adja nekünk a Szellemnek ezt a foglalóját. Az ok, hogy a Szellemet zálognak vagy foglalónak nevezzük, az, hogy nem vagyunk teljesen megváltva, amikor megtérünk, mert a testünk még nem lett megváltva. A lelkünk és a szellemünk meg lett váltva, de a testünk meg lett váltva? Úgy értem, hogy a pillanatban, amikor hiszünk Krisztusban, a testünk nem változik el, ugye? Nem lesz tökéletes. Nem változik semmi a testeden. Nem lesz igaz. A tested ugyan az marad. De a feltámadásnál az elragadtatáskor a Biblia azt mondja, hogy egy szempillantás alatt elváltozunk és várva várjuk azt a napot, a testünk megváltását. A Biblia az elragadtatást a testünk megváltásának nevezi. Tehát most még nem kaptuk meg a megváltás „teljes csomagját”. Még nem tapasztaltuk meg a megváltás összes nyereségét, de meg van számunkra a Szellem záloga. A megváltásunk teljes haszna akkor lesz meg, ha megszabadulunk ettől a testtől és egy teljesen új, megdicsőült testünk lesz a mennyben Krisztussal. Akkor a megváltás teljességét fogjuk élvezni. Addig is meg van számunkra a Szellem záloga a szívünkben, ami megmutatja, hogy Isten komolyan gondolja, hogy megcselekszi, amit mondott. A Biblia azt mondja, hogy Ő kezdte el a jó munkát benned és Jézus Krisztus napjáig be is fejezi. Krisztus napja egy másik kifejezés az elragadtatásra. Az Úr a felhőkben jön el.

Efézus 1:12-ben ezt mondja: Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, akik először bíztunk a Krisztusban. Mit jelent, hogy bízni Krisztusban? Azt, hogy a hitünket Krisztusba helyezzük, hiszünk benne, és ahogy a következő versben mondja: „Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Szellemével, Aki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.” Annyi minden van ebben az egy versben. Először is segít nekünk definiálni, hogy mit jelent hinni Krisztusban, bízni benne, hogy mit jelent a hitünket belé vetni, hinni, hogy ő az, aki megment minket, nem bízni a saját cselekedeteinkben, hanem Krisztusban. Aztán azt mondja, hogy a megígért Szellemet. Milyen ígéret? A Biblia azt mondja: „Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte.” Még mindig nem vagy meggyőzve? 1 Jn 2:25: „És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk: az örök élet.” A Biblia azt mondja, hogy Isten ígérete az örök élet, örök megváltás dicsőségben és azt is mondja, hogy a megígért Szent Szellem pecsételt el téged, ami az örökségünk záloga. Szóval még jön valami több is? Minden bizonnyal. Az örökség hatalmas lesz, aki győz, mindent örököl, azt mondja a Biblia. Atyja leszek és ő pedig a fiam lesz. Mindent öröklünk, örökös társai vagyunk Krisztusnak, Isten királyságát fogjuk örökölni. Egy megdicsőült testet fogunk kapni. És a Biblia azt mondja itt, hogy a Szent Szellem az örökségünk záloga, amíg el nem szúrjuk, amíg nem vétkezünk, amíg el nem veszítjük a hitünket, amíg el nem engedjük, vagy el nem sétálunk, vagy el nem veszítjük az üdvösségünket? Nem. Azt mondja, hogy az Ő tulajdon népének megváltásáig. Mert aki elkezdte bennetek a jó munkát, véghez is fogja vinni Jézus Krisztus napjára. Nem arról van szó, hogy talán véghezviszi, vagy kihátrál, nem is arról, hogy talán megszegi az ígéretét, vagy talán leteszi a foglalót és azt mondja, hogy meggondoltam magam. Nem, Ő komolyan gondolja, megígérte, meg fogja váltani a testünk, lelkünk és szellemünk. Mindent örökölni fogunk és annak érdekében, hogy garantálja nekünk, hogy örökölni fogunk, csak hogy garantálja, hogy megvált minket, csak hogy garantálja, hogy örök életet fogunk örökölni és nem fogja megszegni az ígéretét oda adta nekünk azt az előleget, a Szellem zálogát és elpecsételt bennünket a teljes megváltásunk napjáig.

Efézus 4:30-ban visszautal, amit Efézus 1-ben láttunk. Azt mondja, hogy ne szomorítsátok meg a Szent Szellemet, különben elveszítitek az üdvösségeteket. Ezt mondja? Nem. Mert nincs ilyen vers a Bibliában. E helyett ezt mondja: „És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Szellemét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.” Tehát még ha meg is szomorítod Isten Szellemét, akkor is el vagy pecsételve a teljes megváltás napjára. Ne szomorítsd meg a Szellemet, de akkor is el vagy pecsételve, a teljes megváltás napjára.

Lapozz kérlek Róma 4-hez, annyi vers van ebben a témában, próbálom belegyömöszölni mindezt ebbe az egy prédikációba. Nem is beszélve mindarról, amit már megnéztünk, hogy: örök életünk van, ami véget nem ér, soha nem halunk meg, soha nem is ismerte azokat, akik nincsenek megtérve, azok, akik nem hisznek, nem is hittek, meg vagyunk jelölve a megígért Szellemmel a teljes megváltásunk napjáig, aki a megváltásunk záloga, átmentünk a halálból az életbe és soha nem kerülünk kárhoztatás alá. Most pedig egy másik megközelítését fogjuk megnézni az örök életnek, annak, hogy az üdvösség nem elveszíthető. Róma 4 arról beszél, hogy miután megtérünk a bűnünk még csak nincs is nekünk tulajdonítva többé, hogy a megtérésünk után elkövetett bűneink már nem a mi ’’ számlánkat ” terheli. Nézd meg Róma 4.5-ben: „Ellenben annak, aki nem munkálkodik” Érted? Szóval, annak, aki csak egy kis munkát csinál. Ezt mondja? ,,Ellenben, annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja,” De ha van hited, akkor van cselekedeted is. Ezt mondja? Azt mondja, hogy nem munkálkodik, hanem hisz. Vannak emberek, akik hisznek, de nincs cselekedetük. Nos, Jakab 2 azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, de ha ez igaz, akkor ez azt is jelenti, hogy a hit cselekedetek nélkül még létezik. Hogy mondhatod, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, ha nem lehetséges, hogy cselekedetek nélkül legyen hitem? Nos, az emberek ezt is mondják: Hát, ha van hited, akkor mindig van cselekedeted. A kettő együtt jár. Az egyik nincs a másik nélkül. Hát akkor mégis hogy lehet, hogy a hit cselekedetek nélkül halott? Pontosan! Mi? Ez a kijelentés, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, értelmetlen lenne, ha a hit cselekedetek nélkül nem létezhetne. A hitnek cselekedetek nélkül is léteznie kell. Mondjuk, ha azt mondanám, hogy a kutya döglött, akkor, az nem azt jelenti, hogy egyúttal ott kell lennie egy kutyának? Próbálom úgy elmagyarázni, hogy ez tiszta legyen mindenki számára. Azt mondtam, hogy a kutya döglött, nos, még csak kutyám sincs, azt sem tudom miért mondtam ezt. Ha azt mondom, hogy a kutya döglött, akkor lennie kell ott egy döglött kutyának, amiről beszélünk. Tehát annak érdekében, hogy a hit cselekedetek nélkül halott legyen, ahhoz előbb teljesülnie kell annak a feltételnek, hogy egyáltalán létezzen a cselekedetek nélkül hit. Jakab 2 először is hívőknek beszél, testvérnek szólítja őket. Egész prédikációkat beszéltem erről, és most nem fogok belemenni részletekbe, mert ebbe a prédikációba most nem férne bele, de ha azt mondom, hogy hívő vagyok, márpedig az vagyok, akkor az azt jelenti, hogy van hitem Krisztusban, ugye? De mi van, ha ma nincsenek cselekedeteim? Mit mond akkor Jakab a hitemről? Azt, hogy halott. Mondjuk, hogy nem volt semmilyen cselekedetem múlt héten, csak a hústestemben éltem, csak a világi dolgokkal foglalkoztam, nem követtem Istent ezen a héten, nem mentem gyülibe, nem olvastam Bibliát, nem imádkoztam, egész héten csak egy világi életet éltem. Vannak cselekedeteim? Hát, ha így éltem ezekben az elmúlt hetekben, akkor nem voltak. Akkor mondhatjuk, hogy a hitem halott. Ez akkor azt jelenti, hogy elvesztettem az üdvösségem? Nem. Csak azt, hogy a hitem nem használt senkinek. Ha nincsenek cselekedetek, akkor az egész csak üres beszéd. Mit jelent akkor ez most? Nem a mennybejutásról beszélünk, csupán az embertársaimmal való kapcsolatról. Mert ugye a Biblia azt mondja, hogy nem cselekedetek által igazultunk meg Isten előtt. És az embereke előtt cselekedetek által igazulunk meg? Igen. Mert az emberek látják a hitemet? Nem. Az emberek csak a cselekedeteimet látják, a hitemet nem. Tehát az emberek előtt cselekedetek által igazulunk meg, ez az, amiről Jakab 2 beszél, és aztán ezért említi meg, hogy Ábrahám is cselekedetek által igazult meg, amikor 130 évesen felajánlotta a fiát az oltáron. Azt akarod mondani, hogy Ábrahám akkor tért meg, amikor 130 éves volt? Nem, már jóval régebben, de akkor mutatta meg a hitét a világnak 1 Mózes 22-ben, amikor hajlandó volt Izsákot, a fiát feláldozni az oltáron. Ott csodálatos bizonyságot tett a hitéről az embereknek.

Ezért mondja a Biblia Róma 4:2-ben: „Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt.” Tehát Ábrahám cselekedetekből igazult meg, de nem Isten előtt. Nézd meg az 5. verset: „Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.” Mit látunk ezekben a versekben? Látjuk a múltat, jelent és jövőt. Sok ember azt mondja, hogy amikor megtérsz, a megtérés előtti bűneidre van bocsánat, de onnantól kezdve, ha bűnt követsz el, felelős vagy azokért a bűnökért és újra és újra el kell fogadnod bűnbocsánatot ezekre a bűnökre, újra és újra meg kell térned, újra és újra el kell fogadnod megváltást és vannak, akik azt hiszik, hogy minden nap megbocsájtást kell kérniük, hogy megtértek maradhassanak. Léleknyerésen rengetek ilyen katolikussal és sokszor még protestánssal is találkozok, akik azt mondják, hogy minden nap bűnbocsánatot kell kérned, máskülönben nem maradsz megváltott. De mit mond itt a Biblia? Azt, hogy a múlt be van takarva, a hetes versben: „Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik”, ez múlt idő. „és akiknek elfedeztettek az ő bűneik.” ez is múlt idő. „Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.” Ez pedig a jövőről beszél. Tehát nekem ma, Steven L. Andersonnak a bűneim be vannak takarva és meg vannak bocsátva és innen tovább sem fog nekem bűnt tulajdonítani. Hát nem ezt mondja a Biblia? Megvált minket a bűneinktől, és ez múlt, jelen és jövő.

Különben, ha ez nem így volna, akkor szerencsésebb lenne, ha az életed végén, a halálos ágyadon térsz meg. És pontosan ez az, amit sok katolikus tesz, mert a katolicizmus ezt tanítja. Azt gondolják magukban, hát én jól akarom érezni magam, partizni akarok, élvezni az életet, és aztán mikor majd idősebb leszek, akkor majd másképp lesz, és minden meg lesz bocsátva, feloldozást nyerek és minden nap misére megyek. Már akkor úgy is túl öreg leszek, hogy bulizni járjak, szóval ennyi erővel inkább minden reggel elmegyek misére és feloldozást nyerek. De nem így lesz, a pokolra fognak kerülni, mert nem bíztak az Úr Jézus Krisztusban, mint a megváltójukban. A cselekedeteikben bíznak, a vallásukban, az egyházukban, ahelyett, hogy az Úrban bíznának. Ha megnézed ez valójában nagyon világos, hogyan tudnám elveszíteni az üdvösségemet, ha Isten már nem is tulajdonítja nekem a bűneimet Róma 4:8 szerint. Lapozz kérlek Róma 8:33-hoz. Nézd, mit mond itt: „Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít;” Hát Isten nem fog vádolni bennünket, ember sincs, aki vádolhatna minket, nincs bűn tulajdonítva nekünk. Ki vádolhat minket? Emlékezz arra a versre, ahol mondja, hogy mi már nem kerülünk kárhozat alá. Mi már által mentünk a halálból az életbe. „Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk.” Tehát, amit Krisztus tett értünk, az nem csak a múltra vonatkozik. Igen, ő meghalt, eltemették, feltámadt és örökké él, hogy esedezzen érettünk, hogy biztos legyen benne, hogy nem kerülünk a kárhozatra, hogy meggyőződjön, hogy ne vádoljanak minket, hogy senki ne tulajdoníthasson nekünk bűnt, azt mondja, hogy esedezik értünk. „Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? Amint meg van írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.”

Hadd kérdezzek valamit, ha meg vagy igazítva, meg vagy váltva, ha hiszel az Úr Jézus Krisztusban, szerinted Isten valaha is megszűnik szeretni téged? El leszel valaha is választva az Ő szeretetétől? Nem. De hadd kérdezzem meg ezt, szerinted az szeretet, ha Isten a pokolra küld valakit? Ez a szeretet cselekedete?

Valakit a tüzes tóba küldeni nem szeretet. Ha szeretlek, akkor nem küldelek a pokolra, hogy ott égj örökkön örökké. Ennél a pontnál aztán csend lesz. Várj egy kicsit. Isten mindenkit szeret. Oké, de hol van ez a Bibliában? Nincs ott. 19 igeverset tudok neked mutatni a Bibliában az alkalom után, ahol azt mondja, hogy Isten utál embereket. És Isten úgy szerette. Múlt idő. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hiszen Ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szeretett mindenkit, és szeret egy bizonyos pontig, de aztán jön egy bizonyos pont. Hóseás 9-ben azt mondja, hogy nem szeretem őket többé, és jön egy pont, ahol, ha nem hiszel Jézus Krisztusban, és ha nélküle halsz meg, ha nem Isten szeretetében vagy, akkor Isten haragja alatt! Figyelj, Isten szereti a hitetleneket? Igen. Isten szereti a hívőket? Igen. De van a kettő között különbség. Amikor valaki hívő, akkor Isten nem szűnik meg szeretni őt, semmi nem választhatja el Isten szeretetétől. De ha nincs megtérve, akkor elérhet egy ponthoz, ahol Isten már azt mondja, többé nem szeretlek. Ahol azt mondja, hogy örökké kárhozat alatt vagy, a haragom alatt vagy. Például akik káromolták a Szent Szellemet, azoknak annyi volt. Azt mondani, hogy Isten szeret mindenkit, jól hangzik, kivéve, hogy 19 vers bizonyítja, hogy Isten utál embereket és vannak versek, ahol kimondja, hogy már nem szereti őket többé. Gyűlöltem őket, és nem szeretem őket többé. Ezt mondja, ugyan abban a versben. Szóval tanulmányoznunk kell, hogy Isten előtt becsületesen megállhassunk. Tudod, könnyű másokat ismételgetni: Isten mindenkit szeret, szajkózni utánuk, azt, amit hallottál, ahelyett, hogy tanulmányoznád a Bibliát és megnéznéd mit is tanít pontosan. Szóval nem ezt tanítja a Biblia. Abba kell hagynunk, hogy ismételgetjük, amit másoktól hallunk. Itt van még egy dolog, amit emberek gyakran szajkóznak: gyűlöld a bűnt, szeresd a bűnöst. Tudod egyáltalán honnan jön ez az idézet? Mahatma Gandhitól, aki nem bibliai hívő volt, nem hitt Jézus Krisztusban és most épp a pokolban van. Ő mondta, hogy szeresd a bűnöst, gyűlöld a bűnt. Szívesen csinálnék egyszer egy felmérést, amelyben felkeresnék hívőket az egész világon és Amerikában, és mutatnék nekik idézeteket. Megkérdezném tőlük, hogy szerinted melyik helyes. Amit legelőször megmutatnék nekik az Gandhi idézete. De nem mondanám meg kitől van, és aztán megmutatnám Dávid idézetét, aki Isten szíve szerint való férfi volt, aki ezt mondta: „Ne gyűlöljem-é, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne útáljam-é? Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek!” Megkérdeznéd tőlük, melyik jobban Krisztusi, melyik jobban keresztény? Hát persze, hogy Gandhi idézetét választanák és fel sem ismernék a Szent Bibliából való idézetet. Valószínűleg azt mondanák, hogy az nem a Bibliából való, nem is a Bibliában van. Pedig ez a 139. Zsoltár. Hát ez szomorú, de ez most nem tartozik a témához. A lényeg, amiről viszont beszélni akarok, hogy ha Isten soha nem szűnik meg szeretni téged, soha nem leszel elválasztva a szeretetétől, akkor nem a pokolban fogsz kikötni. Érted? Fegyelmezni fog minket az Úr? Igen, mert szeret. A Biblia azt mondja: „Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad.” El fogom fenekelni a gyerekem? Igen, mert szeretem. De ha megölöm, az nem szeretet. Vagy ha a pokolra küldöm az sem szeretet. Ebben a kicsavarodott gondolkozásmódban élünk, hogy csak ismételgetjük, amit hallunk és olyanokat mondunk, hogy minden bűn egyenlő. Hát nagyszerűnek tűnik, de nem biblikus, sőt már szinte az őrültséggel határos azt mondani, hogy minden bűn egyenlő. Hát végül is 20 embert megölni vagy ellopni egy ceruzát ugyan az, legalábbis Isten szemében. Hát akkor Isten nem egy igazságos Isten. De tudod mit, Isten igazságos és nem minden bűn egyenlő és nincs is ilyen vers a Bibliában, ami azt mondaná, hogy minden bűn egyenlő. Sőt Jézus maga mondja Pilátusnak: „nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem”. Hogy lehet nagyobb bűnöd, ha minden bűn egyenlő? Ha Isten szeret mindenkit, akkor hogyan lehet 19 vers, ahol Isten arról beszél, hogy gyűlöl embereket? Bocsi, hogy összezavarlak a tényekkel. De térjünk csak vissza a prédikációhoz.

Lapozzunk a 89. zsoltárhoz az Ószövetségben. Azért hozom fel ezeket a dolgokat, mert annyi hamis tanítás van, ami összezavarja az embereket. Számomra ezek a tanítások egyszerűen minden logikának ellentmondanak. Az, hogy azt mondják, hogy minden bűn egyenlő, egyszerűen csak minden emberi értelem ellen megy. Minden valamire való gondolkodó ember értelme ellen. Ugyan így, amikor azt mondják, hogy Isten szereti azokat az embereket, akik most a pokolban vannak. Azért ítéli őket örök kínokra, mert szereti őket. Hogy hiheti ezt bárki is? Ennek semmi értelme. Valakinek van valami ötlete? Mit mondhatnék még erre? Ha Isten mindenkit szeret, hogyan lehetséges az, hogy az emberek többsége a pokolban van? Ennek semmi értelme. Igen, Isten szerette ezeket az embereket, meghalt értük, meg akarta őket menteni, mindent megtett, hogy megmentse őket, de ők elutasították Őt. Végül pedig Isten azt mondja nekik, hogy többé nem szeretlek. Na, ennek már van értelme, és valójában ezt is tanítja a Biblia, hogy nem szereti ezeket az embereket és azért küldi őket a pokolra, mert gonoszak, azért küldi őket oda, mert nem tértek meg, nem igazultak meg, mert nem lettek megváltva. És azt mondod, de hát Ő egy szerető Isten. De ez azt jelenti, hogy Isten mindenkit szeret? Nem. Nem mindenkit szeret. És azt mondani, hogy minden bűn egyenlő, az valami olyasmi kijelentés, amit egy elmeintézetben élőtől várnál, aki egy sárgaházban él és azt gondolja, hogy megölni valakit olyan, mint ha a tilosban kelsz át az úton. Mondjuk, valakit pofon versz vagy lelövöd. Azt gondolná az ember, hogy ez nagyon is különbözik egymástól, de hát Isten szemében ez egy és ugyan az. Hát nem. Isten a józan ész szellemét adta nekünk, és ha olvasod a Bibliát elhagyod ezeket az emberek által kreált tanításokat. És újra elkalandoztam egy kicsit, de nézzük meg a 89. zsoltárt. Már említettem János 1:12-őt:” Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek”. Szóval hogy válhat valaki Isten gyermekévé? Hit által Jézus Krisztusban. Mindenki automatikusan Isten gyermeke? Nem. Mert azt mondja, hogy akkor válunk Isten gyermekévé, amikor hiszünk Krisztusban. Szóval, ha Isten gyermekévé válunk, akkor az azt jeleneti, hogy nem voltunk azok a múltban, és az által válunk Isten gyermekévé, hogy hiszünk Krisztusban. Vagyis, amikor a mormonok azt mondják neked, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, ez egyszerűen nem igaz, mert úgy válunk Isten gyermekévé, ha hiszünk Krisztusban. Galata 3:26-ban azt mondja:” 
Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.” Tehát hit által vagyunk gyermekek. Nézd meg, mit mond a Biblia a 89. zsoltárban Isten gyermekeiről a 21. vers-ben: „Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat; szent olajommal kentem fel őt.” Dávid az Ó Szövetségben számtalanszor Jézus Krisztus jelképe, mert Ő úgy ismert, mint Dávid Fia. Sokszor profetikusan Jézus Krisztust Dávidnak, az én szolgámnak hívja. Ennek a résznek van egy szó szerinti alkalmazása magára Dávidra, ugyanakkor szellemi értelemben az Úr Jézus Krisztusra is. Nézd meg a 30. verset, megmutatom mit értek ezen. Itt Dávidról beszél: „És az ő magvát örökkévalóvá teszem, és az ő királyi székét, mint az egeknek napjait.” De alkalmazhatjuk az Úr Jézus Krisztusra is, ha tovább olvasod: „Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint; Ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolatimat: Akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnöket, és vereségekkel az ő álnokságukat; De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é Dávidot? Az ő magva örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap. Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Szela”. Tehát gyakorlatban alkalmazhatjuk ezt a részt Dávidra, de várj egy percet, Dávid tényleg örökké fog uralkodni vagy ez Jézus Krisztus lesz, aki az ő apja, Dávid trónján fog ülni és uralkodik örökké.

A Biblia azt mondja Ézsaiás 53-ban, ami valójában egy profetikus rész az Úr Jézus Krisztusról, hogy látni fogja a magját és örülni fog. Jézus Krisztusnak nem voltak fizikai leszármazottai, amíg a földön volt, nem számít, mit mond neked Hollywood. Jézus Krisztus magja egy szellemi mag, mindenki, aki hisz benne, gyermekévé válik. Ha a magja engedetlen lesz a parancsolatainak, mit mond itt, mit fog csinálni, nézd meg a 32. verset: Ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolatimat, elveszítik az üdvösségüket. Pokolra fognak jutni, és nem szeretem őket többé. Ezt mondja itt? 
Nem. Azt mondja, hogy: „Akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnöket, és vereségekkel az ő álnokságukat; De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom.” Isten nem töri meg az ígéretét, nem töri meg a szövetségét. Nem fogja megváltoztatni, amit mondott, nem változtatja meg, ami ajkairól elhangzott. Meg fog minket büntetni, de nem fog megszűnni szeretni minket, nem fog a pokolra küldeni. És egy csomó ember azt gondolja, ha nem lehet elveszteni az üdvösséged - lapozz kérlek Zsidók 6-hoz –, azt mondják, ha nem veszítheted el az üdvösségedet, akkor akár élhetsz egy romlott életet. Azt mondod, hogy nem lesznek következmények? Élhetek, egy romlott életet? Tehetek bármit és mégis a mennybe megyek? De várj egy percet! Mi van ezzel az élettel? Szóval azt mondani, hogy meg vagyok váltva, élhetek, ahogy akarok, és mégis megyek a mennybe. Igen, de a mostani életed romokban lesz. Jó ez bárkinek is? Bárkinek is belefér ez, hogy azt mondja, hogy nekem az megfelel, hogy egy szörnyű életem lesz, mindent elvesztek és szigorúan megbüntet Isten, és bármit is csinálok ezen a földön, bármerre fordulok is - amíg a mennyig el nem érek - átok lesz. Nem, persze, hogy nem, mert ebben az életben is áldottak szeretnénk lenni, nem? Azt akarod, hogy Isten megátkozzon és megbüntessen? Ez olyan lenne, mintha a gyerekeim azt mondanák, hogy várj csak, attól függetlenül, hogy hogyan viselkedek, attól még úgy is a szüleim maradtok, etetni fogtok, az ágyamban alhatok. Hát ez szuper. Akkor minden szabályt megszegek, amit csak tudok, soha nem engedelmeskedek nektek. Tudod, mi történne? Hát el lennének fenekelve újra és újra, nyomorultul éreznék magukat és soha semmi buli dolgot nem csinálhatnának. Minden jóból kimaradnának, és állandóan fenyítve lennének. Ez lenne a te életedben is, ha figyelmen kívül hagynád Isten Igéjét hívőként.

Persze, ha nem vagy megtérve, talán buli időd lesz, és megúszod egy darabig, de a végén úgy is a pokolban kötsz ki, ami persze rosszabb. De ha hívő vagy nem fogod megúszni, mert ha meg vagy térve, akkor megfenyít, nem csak a legtöbb gyermekét, hanem mindegyiket, akit fiává fogad. Figyeljetek rám gyerekek, fiatalok, lehet, hogy azt mondjátok, hogy tudod mit, én megtértem, úgyis a mennybe jutok, úgyhogy egyszerűen csak elfelejtkezek Isten rendeléseiről. Tönkre lesz téve az életed. Isten bármikor tönkre teheti az életed. Kirúgathat az állásodból, megbetegíthet bármikor, mert ezt mondta, hogy ezt fogja tenni 5 Mózes 27 és 28-ban, amikor megemlíti az összes áldást és átkot. Azt mondja, hogy megátkozlak, amikor kimész, és amikor az úton vagy hazafelé, megátkozom a munkád, a feleséged és a gyerekeidet, mindent megátkozok, amit teszel. El fogsz bukni, telve leszel betegséggel, elveszíted a pénzed. Nézd, Isten egyszerűen megbünteti a gyermekeit - kétség sem fér hozzá -, ha figyelmen kívül hagyják az Igéjét. Szóval sok ok van, hogy miért engedelmeskedjünk Isten rendeléseinek, bár a pokol elkerülése nincs köztük. Először is engedelmeskedünk neki, mert szeretjük. Ha szeretjük Isten, megtartjuk az ő parancsolatait. Azért tartjuk meg a parancsolatait, mert úgy akarjuk és nem kényszerből. Másodszor, azt akarjuk, hogy Isten megáldjon bennünket. Harmadszor, nem akarjuk, hogy Isten megbüntessen bennünket. Negyedszer, szeretjük az embereket, és tudjuk, hogy több ember fog megtérni, ha Istenért élünk, mint ha a világért élünk, mert szeretjük őket és azt akarjuk, hogy megtérjenek.

Hova is mondtam, hogy lapozzunk? Zsidók 6. Már eddig is rengeteg igét mutattam, hogy az üdvösség el nem veszíthető. Most pedig szeretnék megmutatni ebben a hátra lévő időben olyan igehelyeket, amiket az emberek arra használnak, hogy megmutassák, hogy az üdvösséget el lehet veszíteni. A leggyakrabban használt igével kezdem. Az elsőszámú vers, amit az emberek mutatnak nekem az üdvösség elveszítésével kapcsolatosan, az Máté 7, ami az első versünk volt ma reggel, amit én pont arra használtam, hogy bebizonyítsam, hogy az üdvösség nem veszíthető el. Amióta csak prédikálok és lelket nyerek, többször mutatták nekem Máté 7:21-23-at, hogy az üdvösség elveszíthető, mint bármelyik más verset a Bibliában. Látod? Nem mondhatod csak Uram, Uram. De hahó? Nem látod, hogy utána az van, hogy soha nem ismertelek? Ezzel akarod bizonyítani, hogy az üdvösség elveszíthető? Ez pontosan azt mutatja, hogy azok, akik nem hisznek, akik nincsenek megtérve, ennek a világnak az istene megvakította őket, hogy ne higgyenek. És az a tény, hogy valaki pont Máté 7-et hozza föl neked, hogy elveszítheted az üdvösségedet, megmutatja, hogy szellemileg meg vannak vakítva. Azt bizonyítja, hogy ezek valójában meg sincsenek térve, még csak azt sem értik, hogy mit jelent, hogy soha nem ismertelek. Vissza se lapozok oda, már beszéltünk róla. A második leggyakoribb vers, amit emberek megmutatnak, az a Zsidók 6. Azok, akik már jó ideje járnak lelket nyerni, valószínűleg egyet fognak érteni, hogy ezek a leggyakoribb versek, amiket mutatnak. Zsidók 6:4 azt mondja :” Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek, És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit, És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt. Mert a föld, amely beissza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak, akikért műveltetik, áldást nyer Istentől. Amely pedig töviseket és bojtorjánokat terem, megvetett és közel van az átokhoz, annak vége megégetés. De ti felőletek szerelmeseim, ezeknél jobb és idvességesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, ha így szólunk is.” Szóval akkor pár szó erről a részről. Először is, ha ez a rész azt tanítaná, hogy elveszítheted az üdvösséged – amit nem tanít -, akkor eléggé nyilvánvaló lenne, akkor már nem szerezheted vissza. Mert 6. versben azt mondja: hogy akik elestek, lehetetlen a négyes versben, hogy megújuljanak a megtérésre a hatosban. Szóval, ha elméletileg ez a rész azt tanítaná, hogy elveszítheted az üdvösségedet, akkor egyértelműen azt is tanítaná, hogy nem szerezheted vissza. Ennek ellenére, akik azt hiszik, hogy elveszíthetik az üdvösségüket, azt is hiszik, hogy vissza is szerezhetik. Valami olyasmi, hogy egyszer megvan, egyszer nincs. Meg vagyok térve, most meg nem. Előre hátra. De hol mondja ez a rész, hogy ezek az emberek meg vannak térve? Vagy azt, hogy örök életük van? Sehol. És pont ez a lényeg, amikor verseket mutatunk, hogy bizonyítsuk, hogy az üdvösséget nem lehet elveszíteni, azokban az igékben ott legyenek olyan szavak, mint örök élet, megtérés, örökké tartó élet, egyértelmű igerészeknek kell lenniük. Ez a rész nem mondja, hogy megtért, nem mondja, hogy örök élet, azonban ezt mondja: „Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek, És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit, És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre,” Szóval miről beszél? Ez a rész nem megtértekről beszél, hanem olyanokról, akik hallották az evangéliumot, a Szent Szellem dolgozik a szívükben, végül megértik azt. Mit jelent az, hogy megvilágosodni? Bing. A villanykörte felgyullad, értem, megvan, felfogtam, szóval megvilágosodtak. Megízlelték. Ott vannak a megtérés kapujában, értik, a Szent Szellem is működik, megízlelték, de mégis NEM. Véglegesen elutasítják. Amikor a feleségem megtért, és persze még mielőtt a feleségem lett, megtért – mert ugye sose vegyél el olyat, aki nincs megtérve. Léleknyerés közben találkoztam vele először és egyből meg is osztottam vele az evangéliumot. Így találkoztam a feleségemmel. Körülbelül 20-szor osztottam meg vele az evangéliumot, mielőtt megtért. 20-szor kellett hallania, mert nehéz ügy volt, egyre csak magyaráztam neki az evangéliumot és 20-szor kellett ezt megtennem mire végre megtért. De ha megkérdezed, biztos el fogja mondani, hogy addig igazán nem is értette teljesen az evangéliumot, míg meg nem tért. Azt mondta, hogy bár magyaráztam neki az evangéliumot, de nem értette teljesen mielőtt meg nem tért. És erről sokat beszél a Biblia, hogy bár hallják az evangéliumot, de nem értik. Magyarázod nekik, egyre csak magyarázod, de egy meg nem tért embernek nehéz megértenie, gyakorlatilag muszáj, hogy a Szent Szellemen keresztül történjen, mert a természeti ember képtelen megérteni az Isten Szellemének dolgait. A Szent Szellemre van szükség, hogy valaki megértse. És ha a Szent Szellem megvilágosít valakit és végre megérti, és mégis elutasítja az evangéliumot, lehet, hogy az volt az utolsó esélye. Ezt tanítja itt a Biblia. Mert mi is a kulcsszó itt ebben a részben? A nyolcadik versben van: „Amely pedig töviseket és bojtorjánokat terem, megvetett és közel van az átokhoz,” Mi a rokon értelmű szó a megvetettre? Elutasított. Azok, akik elutasítottak. Zsidók 6-ban olyas valakiről beszél, akinek lehetetlen, hogy megtérjen. Olyas valakiről, akinek lehetetlen, hogy megújuljon a megtérésre, nem fog megtérni, sőt, égni fog. Elutasított. Ez olyan, mint Róma 1-ben, akiket Isten átadott méltatlan gondolkozásra, ez olyan, mint Fáraó, akinek megkeményedett a szíve. De az ellenvetésem, amivel nem értek egyet azokkal, akik azt állítják, hogy az üdvösség elveszíthető, az, hogy ők azt állítják, hogy olyanokról van szó, akik megtértek, de aztán elveszítették az üdvösségüket. De ez a rész nem beszél arról, hogy megtértek. Nem mondja, hogy örök életük van, csak azt, hogy megízlelték és részeseivé lettek a Szent Szellemnek. A Szent Szellem még Kajafás főpapon keresztül is beszélt, aki meg sem volt térve. A Szent Szellem megnyugodott Kajafáson, János könyvében. A Szent Szellem által volt indítatva, pedig meg sem volt térve, tagadta Krisztust. Szóval a tény, hogy a Szent Szellem dolgozik egyesekben, nem jelenti azt, hogy meg is vannak térve. Azért mert megízlelték, közel kerültek hozzá, de mégis elestek. Láttam már ezt, láttam embereket, akik a határán voltak annak, hogy megtérjenek, nyitottak, járnak gyülibe, gondolkoznak róla, de nincsenek megtérve, csak gondolkoznak róla. De a mag ott van bennük és öntözve vannak. Aztán mégis eljutnak egy pontra, ahol azt mondják, hogy NEM. Elsétálnak tőle. Aztán pedig elutasítottak lesznek. Már nem tudnak megtérni, és meg tudok neked nevezni ilyen embereket, akiket ismerek és láttam ilyeneket a saját életemben. Tehát ez Zsidók 6.

Láttuk már Máté 7-et. Most mennyünk Máté 24-hez. A leggyakoribb igehelyeket próbáljuk megnézni, amit arra használnak, hogy bizonyítsák, az üdvösség elveszíthető. Máté 7 volt az első, nem is tudom, mit mondjak erről, ami már-már bizarr, mert ugye azt mondja, hogy soha nem ismertelek benneteket. Vége a történetnek. Aztán volt a Zsidók 6, ahol láttuk, hogy nem volt semmilyen egyértelmű bizonyíték, hogy hívőkről beszélne ez a rész, vagy örök életről, tehát nem megtértekről van szó, máskülönben ez a rész ellentmondana az egész Bibliának. Szóval azok az emberek csak a megtérés közelében voltak, a Szent Szellem dolgozik bennük, megízlelték, majdnem megtérnek, de mégis elfordulnak és most ezért elvetettek. Ez az, amit Zsidók 6 tanít. És mi a tanulsága Zsidók 6-nak? Az, hogyha nem vagy megtérve, Isten dolgozik benned, hallod Isten igéjét és Isten igéjének ereje dolgozik benned, ideje megtérni, mert soha nem tudhatod, hogy lesz e még egy esélyed, hogy megtérj. Ez az, amit Zsidók 6 tanít.

Most menjünk Máté 24:13-hoz. Ez a rész talán a harmadik leggyakrabban előhozott vers:” De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.” És akkor erre odavágják, látod, ott van kerek perec, hogy ki kell tartanod a végéig ahhoz, hogy üdvözülj. Ha a 9. vershez lapozol, de először menjünk csak Máté 24:22-höz:” És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember” Micsoda? - Az angolban TEST áll - sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.” Szóval hadd kérdezzem meg, a 22. versben az emberek mennybe jutásáról beszél vagy a test megmeneküléséről? A test megmeneküléséről. Különbség van a lélek és a test megmenekülése között? Teljes mértékben. 1 Korintus 5-ben ezt mondja: „Átadjuk az ilyent a Sátánnak, a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján.„ Tehát a test és a lélek két különböző dolog. Szóval van, aki ezt a részt úgy tanítja, hogy az üdvösség cselekedetek által van és lélek üdvössége miatt kell kitartani a végéig. De ez a rész a TEST megmeneküléséről és nem a lélek megmeneküléséről szól. Például, amikor Péter süllyedt, mit kiáltott az Úrnak? Uram ments meg! Akkor tért meg? 
Akkor dőlt el, hogy a mennybe kerül, amikor kiáltott, hogy ments meg? NEM. Itt a fizikai testét akarta, hogy megmentse az Úr a süllyedéstől. Tehát fizikai megmenekülésről van szó. Ugyan így erről beszél ez a rész is:” És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.” Milyen napok? A nyomorúság napjai. Lapozz vissza kérlek a 9. vershez. Mert emlékezz, hogy a kérdéses vers a 13., ugye? Nézzük meg a 13.-hoz vezető verseket, hogy megértsük a szövegkörnyezetét. Kilencedik vers: ” Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket.” Nem úgy hangzik, mintha valaki testileg lenne veszélyben? Szóval látod már, hogy itt a fizikai gyilkosságtól való megmenekülésről beszél? Azt mondja: „Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.” Miben tart ki? Ezekben az időkben, amikor az embereket megölik Krisztus ügye miatt, amikor az embereket elárulják és átadják a hatóságoknak, ahol az emberek szeretete meghűl. Amikor, az emberek veszélyben és nagy nyomorúságban vannak, olyanban, amilyenben még nem voltak és soha nem is lesznek. Ez Máté 24 szövegkörnyezete, és azt mondja, hogy a TEST – magyarban ember – megmenekül. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogyha túléled az éhséget, üldözést, háborúságot, a lefejezést és kitartasz a végéig, akkor megmenekülsz, vagyis kimentenek innen szó szerint, azaz megéred az elragadtatást. Ezt tanítja. És apropó, akik ebben a hamis nyomorúság előtti elragadtatásban hisznek, könnyen hamis tanításokban találhatják magukat, mint ez is itt most. Mert azok, akik a nyomorúság előtti elragadtatásban hisznek nem értik ezt a verset és ezért van az, hogy a legnagyobb független baptista gyülekezet Arizonában és név szerint fogok ellene prédikálni, mert még nem is csak King James fordítást használnak, és a hitmegvallásukban ezt írják: Ha nem tartasz ki a végéig, akkor nem üdvözülsz. Ez az, amit a Tri-city Baptisták hirdetnek Chandlerben. Megnézheted a neten. Mondhatod, el sem hiszem, hogy más gyülekezet ellen beszélsz. De ha hazugságot, eretnekséget és hamis tant tanítanak, ha NIV bibliákat raknak a tinik kezébe, a fő üzenet alatt pedig a King James-ből prédikálnak, hogy az öregebbeknek is megfeleljenek. Szóval az időseknek a King James-szel tetszenek, a tini részlegen meg a lányok rövidnadrágban pózolnak a honlapjukon és hamis bibliát adnak a kezükbe, mint az NIV, ESV, New American Standard, Rock and Roll. Hé, nem ez a jövője egy független baptista gyülekezetnek. Ez egy olyan gyülekezet jövője, ami inkább egy igen csak elcsúszott új evangéliumi gyülekezet lesz. Mármint az idős generáció ki fog halni. Ha a fiatal generációnak meg egy másik bibliafordítást adnak, mint a King James, nem a hit régi himnuszait adják nekik, nem adnak egyfajta öltözködési kódot, ahol úgy öltözködnek, mint hölgyek és férfiak magamutogatás nélkül. Ha nem ezt teszik, lerombolják a jövőjüket. És ezek a hamis Tri-city baptisták a hitmegvallásukban - nézd csak meg -, azt mondják, hogy ki kell tartanod a végéig, hogy üdvözülj, a megváltás címszó alatt megtalálod. Írd csak be a keresőjükbe, hogy kitartani és abban a hosszú hitmegvallásukban megtalálod, hogy aki a végéig kitart az volt igazán megtérve. Ez pedig cselekedet általi megtérés. Ó, de hát azt mondják, hogy hit által kegyelemből, persze, de azt is mondják, hogy ha nem tartasz ki végig, akkor igazából nem is voltál megtérve. Ez kálvinista, én a kálvinizmus ellen vagyok, mert hamis. Azt tanítják, hogy nem is voltál megtérve, ha nem tartasz ki. Az arminiánusok meg azt, hogy elveszítheted az üdvösséged. A kálvinisták meg azt mondják, hogy nem is vagy igazán megtérve. Míg a Bibliában hívő baptista azt mondja, hogy lehet, hogy nem jársz gyülibe, de attól még meg vagy térve. Lehet, hogy feladod Istennel kapcsolatosan, de ő soha nem adja fel veled kapcsolatosan, mert örök biztonságod van, ha egyszer megtértél, az örökre szól. Aztán fogják a Máté 24-et, ami egy nagy nyomorúsággal kapcsolatos igeszakasz, és teljesen a feje tetejére állítják. Vagyis ebben az esetben egy mondatot kiragadnak a szövegkörnyezetből. Ha kiveszed a szövegkörnyezetből: ”Aki mindvégig kitart, az üdvözül.” Akkor tényleg úgy hangzik, nem? Úgy értem, mi van, ha tényleg önmagában vizsgáljuk ezt a verset, legyünk őszinték, olyan, mintha úgy is értené, ahogy hangzik: Aki mindvégig kitart, az üdvözül. De ezért kell a szövegkörnyezetre is odafigyelni. És ezért bárki, aki önmagában veszi és idézi ezt a verset az hazug. Bárki, aki idézi, hogy a végéig ki kell tartanod, hogy üdvözülj és így jutsz a mennybe, az hazug. Mert nem ezt mondja. Azt mondja, hogy a tested lesz megmentve, azt mondja, hogy próbálnak megölni, de ki kell tartanod az üldöztetés alatt. Menjünk Máté 10-hez, itt is ugyan azt találjuk. Erre a részre is sokszor hivatkoznak, bizonygatva, hogy elveszítheted az üdvösséged. Kérdezheted, hogy miért vagy ennyire felindulva és kiakadva? Mert manapság még a baptisták is be vannak csapva, nekünk pedig nem szabad ebből engedni. Tudom, hogy itt majdnem mindenki hiszi, hogy nem veszítheti el az üdvösségét, legalábbis a 99 százalék. De az nem elég, hogy valamit tudunk, tudnunk kell, hogy mit hiszünk és miért hisszük, azt pedig bizonyítani az írásokból. Azt akarom, hogy ezek a tani alapok le legyenek fektetve a következő generációnak. És senki se csak úgy sétáljon ki, hogy tudom, hogy nem veszíthetem el az üdvösségem, hanem hogy azt mondhassa, hogy legalább 10 okot tudok adni a Bibliából. És kész vagyok, amikor elő jönnek nekem ezzel a ’’aki végig kitart, az üdvözül’’ szöveggel, kiragadva a szövegkörnyezetből, igen, tudom, hogy válaszoljak rá, tudom mi az igazság, tudnunk kell mi az igazság.

Máté 10:21-ben a Biblia ugyan azt mondja: „Halálra adja pedig testvér testvérét,”- szóval miről beszél itt? Valakiről, akit fizikailag halálra adnak, megtért embereket halálra adnak a hitükért, „atya gyermekét; támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket.” Miért? Mert a gyerekek nem hisznek abban, amiben a szülők. Vajon azért mert más Bibliát olvasnak? Vajon azért, mert teljesen más zenét hallgatnak? Vajon azért, mert teljesen más tanban hisznek, más életstílus, más neveltetés, más oktatás, minden más. Azt mondja: ” támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket. És gyűlöletesek lesztek, mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megáll, az megtartatik. Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom néktek: be sem járjátok Izráel városait, míg az embernek Fia eljövend.” Szóval miről van itt szó? Jézus Krisztus második eljöveteléről. Hát nem erről beszél a 23. vers? Krisztus második eljöveteléről. Szóval a 21. versben az emberek Krisztus ügye miatt fognak meghalni, a 22.-ben, pedig gyűlölve lesznek, és ha végig kitartanak, akkor mi által lesznek megmentve? Krisztus eljövetele által. Azt mondta csak fussatok egy másik városba, halálra adnak benneteket, hullnak a fejek, meneküljetek egy másik városba. És ha a végéig kitartotok, akkor megmenekültök. Annyi vers van ezzel a témával kapcsolatosan, mint Máté 10 és 24. Folytathatnánk. Aztán a 28. versben azt mondja:” És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik;” Látod, ahogy megkülönböztetést tesz a test és a lélek megmenekülése között? A test megöletése és a lélek megöletése között? „És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.” Folytathatnánk, de nézzünk meg még egy pár írást, amit az emberek előhoznak. 2 Timóteus 2, ha megnézed, csak még jobban bizonyítja a tényt, hogy nem veszítheted el az üdvösséged. Nincs több időm srácok, de nem veszítheted el az üdvösséged, és ez a legjobb hír, amit hallhattál egész nap, mert ha elveszíthető lenne az üdvösség, akkor már mindannyian elvesztettük volna. Elvesztettük volna ezen a héten, mert semelyikünk nem lett volna képes arra, hogy saját erejéből a mennybe jusson. Hála Istennek, hogy a bűneink olyan messze vannak, mint kelet a nyugattól, hála Istennek, hogy elválasztott bennünket a bűneinktől. Hála Istennek az ígéretéért, a Szent Szellem zálogáért, és ott van az Ő Igéje, ami több százszor megígérte számunkra, hogy soha nem veszíthetjük el az üdvösségünket. Ne engedd, hogy a hamis tanítók megzavarjanak és legyél kész választ adni. Amikor lelket nyersz, ne mond el valakinek úgy az evangéliumot, hogy az örök biztonság tanát ne tanítanád meg neki, mielőtt imádkoznátok és segítségül hívnátok az Úr nevét. Győződj meg róla, hogy érti az evangéliumot, az örömhírt. Azt, hogy a megváltás ingyenes és örök.

Most pedig hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Atyánk, köszönjük neked az Igédet és hogy a te igéd igazság. Kérlek Uram, segíts nekünk, hogy annyi embernek mondhassuk el ezt az üzenetet, amennyinek csak tudjuk. Az emberek el vannak veszve. Sokan annak ellenére, hogy Jézus nevét vallják, azt gondolják, hogy a cselekedeteik megmentik őket. Uram segíts nekünk, hogy az örök biztonság tanát hirdessük, hogy hit által van az üdvösség és nem cselekedetekből. Segíts, hogy ezt üvölthessük a háztetőkről, segíts, hogy ellenálljunk olyan gyülekezeteknek, akik baptistának vallják magukat és közben meg hamis, cselekedetek által való, kálvinizmuson alapuló, valld meg a bűneidet, és ugord meg a lécet üdvösségről prédikálnak. Uram, segíts, hogy ellenálljunk ennek, és megharcoljuk a jó harcot, hogy őszintén küzdjünk a hitünkért, és hirdessük ajtótól ajtóig, a barátainknak, családunknak és a szeretteinknek, hogy az üdvösség ingyenes ajándék Krisztuson keresztül, szeretünk, Jézus nevében imádkoztunk, Ámen.

Rendben, énekeljünk még egy dalt, mielőtt elmegyünk. Mit szóltok a 227-hez?

Megdöntöttük a rekordunkat. Mi a szám? Oh, Wow, jó hogy csak eggyel döntöttük meg a rekordot, mert akkor ez azt jelenti, hogy hamarabb fogjuk újra megdönteni. És izgalmas, hogy olyan időben élünk, ahol sok független baptista gyülekezet kezd kiürülni, egyre kisebbek lesznek, de nekünk növekednünk kell, szárnyalnunk, és ha az igazságot fogjuk továbbra is prédikálni és ajtókon kopogtatunk, akkor nem lesz rá ok, hogy kevesebben legyünk, csak növekedhetünk. Szóval köszönöm mindenkinek, hogy eljött és segített, hogy rekordot döntsünk. Akkor énekeljük a 220-at.

 

 

 

mouseover