"Once Saved Always Saved" Baptist preaching with Finnish Subtitles

Video

October 5, 2015

1. Joh. luku 5. Haluan keskittyä jakeeseen 10.

"Joka uskoo Jumalan Pojan päälle, hänellä on todistus itsessänsä: joka ei usko Jumalaa -

hän tekee hänen valehteliaksi; sillä hän ei uskonut sitä todistusta, jonka Jumala on -

Pojastansa todistanut. Ja tämä on se todistus, että Jumala on meille iankaikkisen

elämän antanut, ja se elämä on Hänen pojassansa. Jolla Jumalan poika on, hänellä -

on elämä. Näitä minä teille kirjoitin, jotka Jumalan Pojan päälle uskotte -

että te tietäisitte teillänne ijankaikkisen elämän olevan, ja että te uskoisitte -

Jumalan Pojan nimen päälle."

Saarnani nimi on "Kerran pelastettu, aina pelastettu". Se kertoo uskovan ikuisesta -

turvasta. Kun meidät kerran on pelastettu, emme voi tehdä mitään menettääksemme -

pelastuksemme. Yleensä "kerran pelastettu, aina pelastettu" -termiä käyttävät -

ihmiset, jotka kritisoivat tuota oppia. "Jaa, olet yksi niistä aina pelastetuista."

Mutta siinä ei ole mitään pahaa. Se on hyvä tapa selittää, mihin uskomme -

ja se on hieno termi selitettäväksi. Joka puolella Raamattua ja historiamme aikana -

Jumalan kansa on hyväksynyt heitä vastaan käytetyt haukkumasanat.

Heitä on esimerkiksi haukuttu kristityiksi, ja keskiajalla -

heitä sanottiin baptisteiksi, koska he kastoivat kastettuja ihmisiä uudelleen.

Meitä vastaan käytetään kaikenlaisia termejä, kuten "helppouskovaiset" -

ja "kerran pelastetut, aina pelastetut". Sanon sille kaikelle: "Aamen!"

Olen baptisti, kristitty, kerran pelastettu, aina pelastettu, olen helppouskovainen.

Pelastuminen on helppoa, jos uskoo Jeesukseen Kristuksen.

Se mitä Jeesus teki ristillä oli vaikeaa. Miten vaikeaa on pelastua?

Se on yhtä vaikeaa kuin veden juominen, yhtä vaikeaa kuin leivän syöminen.

Se on yhtä vaikeaa kuin oven avaaminen ja siitä kulkeminen.

Yhtä vaikeaa kuin pelastuksen pyytäminen herralta. Niin Raamatussa sanotaan.

Todisteet siihen löytyvät useista Raamatun kohdista. Emme voi koskaan menettää -

pelastustamme. Aion näyttää kohtia, joita monet käyttävät todisteena siitä -

että sen voi menettää. Osoitan, että se ei pidä paikkaansa.

Ensin näytän kiistanalaisen kohdan . Johanneksen kirjeestä.

Monet baptistit eivät ole tästä samaa mieltä.

En pyydä sitä anteeksi. Olen aina saarnannut tätä -

ja olen aina uskonut siihen lapsesta asti. Seison sen takana. Tämä kirkko on aina -

seissyt sen takana. Jos et usko ikuiseen turvaan, jos et usko ikuiseen pelastukseen -

silloin et ole pelastettu. Moni on sitä mieltä -

mutta niin Raamatussa opetetaan. Kun puhuu ihmisille -

jotka uskovat, että pelastuksen voi menettää, käy selväksi, että he uskovat -

että heidän tekonsa ovat tie pelastukseen. Jos luottaa pelkästään uskoon -

ja pelkästään Jeesukseen, silloin pelastusta ei voi menettää.

. Joh. :. Siinä sanotaan: "Joka uskoo Jumalan Pojan päälle -

hänellä on todistus itsessänsä." Tuossa kontekstissa puhutaan Pyhästä Hengestä -

koska siinä sanotaan, että taivaassa on kolme todistajaa -

kuten myös maan päällä. Todistus, joka meissä on, jos meidät on pelastettu -

on Jumalan Pyhä Henki. "Joka ei usko Jumalaa, hän tekee hänen valehtelijaksi -

sillä ei hän uskonut sitä todistusta, jonka Jumala on Pojastansa todistanut."

Maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä jotka uskovat Jumalan Poikaan -

ja niitä, jotka tekevät Jumalasta valehtelijan, koska he eivät usko -

todistukseen, jonka Jumala antoi Pojastaan. Jakeessa kerrotaan -

mikä se todistus on. "Ja tämä on se todistus, että Jumala on meille ijankaikkisen elämän -

antanut, ja se todistus on hänen Pojassansa."

Se on uskottava, jotta voi pelastua. Jakeessa on todistus, joka on uskottava -

jotta pelastuisi. Jos et usko sitä, teet Jumalasta valehtelijan.

Haluan kertoa todistuksesta nopeasti kolme asiaa.

"Ja tämä on se todistus, että Jumala on meille ijankaikkisen elämän antanut."

Hän on antanut sen meille lahjana. "Armosta te olette autuaiksi tulleet, uskon kautta -

ja ette itse teissänne: Jumalan lahja se on. Ei töistä, ettei yksikään kerskaisi."

Pelastuakseen on uskottava, että se on lahja. Pääsyä taivaaseen ei voi yrittää -

ansaita teoillaan. Se on tehtävä yksin uskon kautta. Silloin saa ikuisen elämän lahjan.

On uskottava Jumalan todistus. Numero . Se on lahja.

Numero . Mitä hän on antanut meille? Ikuisen elämän. Mitä ikuinen tarkoittaa?

Se ei lopu koskaan, joten jos et usko, että Jumala antoi meille ikuisen elämän -

et ole pelastettu. Jos uskot, että pelastus on väliaikainen, et ole pelastettu.

Raamatun mukaan on uskottava, että Jumala on antanut meille ikuisen elämän. Numero .

Se elämä on hänen Pojassaan. On uskottava, että se tulee Jeesuksen Kristuksen kautta.

Ne kolme asiaa opimme jakeesta .

Jakeessa sanotaan: "Näitä minä teille kirjoitin, jotka Jumalan Pojan nimen päälle -

uskotte: että te tietäisitte teillänne, ijankaikkisen elämän olevan, ja että te -

uskoisitte Jumalan Pojan päälle." Kun hän puhuu iankaikkisesta elämästä -

hän ei puhu menneessä eikä tulevassa aikamuodossa. Että sen saisi tietää -

vasta taivaassa. Voimme tietää, että meillä on ikuinen elämä. Ennen kuin näytän -

ne monet kohdat, jotka osoittavat, että pelastusta ei voi menettää -

katsotaan sanaa "iankaikkinen". Se kertoo kaiken.

Se tarkoittaa ikuista. Se tulee kantasanasta "ikä".

Se tarkoittaa siis kaikkea ikää. Ikuisuutta. Raamatussa puhutaan myös -

ikuisuudesta. Jos minulla on nyt elämä, joka on ikuinen -

jos minulla on tänään iankaikkinen elämä, ja jossain vaiheessa menettäisin sen -

oliko se silloin ikuinen? Ei, koska se päättyi. Jos minulla on nyt ikuinen elämä -

se tarkoittaa, että se ei koskaan pääty. Sitä iankaikkinen elämä tarkoittaa.

Muuten siinä ei olisi järkeä.

Katsotaan Matteuksen evankeliumin lukua .

Siinä sanotaan, että meillä on ikuinen elämä ja voimme tietää sen. Jeesus sanoi -

jakeessa Joh. :: "Joka uskoo minun päälleni, hänellä on ijankaikkinen elämä."

Aikamuoto on taas preesens. Jos uskon Kristukseen, minulla on ikuinen elämä -

eli se kestää ikuisesti. Sitä ei voi menettää. Matt. :.

"Ei jokainen, joka sanoo minulle: Herra, Herra! pidä tuleman taivaan valtakuntaan -

mutta joka tekee minun isäni tahdon, joka on taivaissa." Näytän kohta -

mitä isän tahto tarkoittaa, mutta ensin sanon, että sanomalla "Herra, Herra!" -

ei pääse taivaaseen. Jos se riittäisi, tämä jae ei olisi totta.

Pääseekö taivaaseen sanomalla "Herra!" Ei. On tehtävä taivaallisen isän tahto.

Näytän pian, mitä se tarkoittaa. Katsokaa, mitä seuraavaksi sanotaan. "Moni sanoo -

minulle sinä päivänä: Herra! emmekö me nimes kautta ennustaneet ja sinun nimelläs -

ajaneet ulos perkeleitä, ja ole sinun nimes kautta monta väkevää työtä tehneet?"

"Ja silloin minä tunnustan, en minä teitä ikänä tuntenut: menkään pois minun tyköäni -

te väärintekijät." Hän ei sano, että hän joskus tunsi heidät.

Jos pelastuksen voisi menettää, jos nämä ihmiset olisi joskus pelastettu -

ja he menettäisivät sen, olisiko hän sanonut, ettei hän koskaan tuntenut heitä?

Ei. Tämä osoittaa selvästi, että ihmiset, jotka joutuvat kadotukseen -

eivät ole ihmisiä, jotka menettivät pelastuksensa. Se ei ole mahdollista.

He luottavat... Mikä on jakeen viimeinen sana? "Tehneet."

He luottavat tekoihinsa. Jeesus sanoo: "En minä teitä ikänä tuntenut."

Sitä ei voi menettää. Heillä ei alun perinkään ollut sitä.

Jos Jumala kysyisi teiltä juuri nyt, miksi hänen pitäisi päästää -

teidät taivaaseen. Sanoisitteko, että olette tehneet hyviä asioita? Ette.

Kukaan joka uskoo Raamattuun ja siihen, että pelastuksen saa uskon kautta -

ei kysyisi, miksei hän pääse taivaaseen, vaikka on tehnyt hyviä asioita.

Niin sanoisi vain ihminen, joka luulee, että hänen teoillaan -

on jotain tekemistä taivaaseen pääsemisen kanssa.

Katsokaa, mitä he sanovat. "Olemme ennustaneet ja tehneet monta väkevää työtä.

Olemme ajaneet ulos perkeleitä. Sinun nimes kautta."

Sanovatko he Jeesusta Herraksi? Kyllä. Ovatko he tehneet hyviä asioita Jeesuksen -

nimissä? Kyllä. Miksi heidät hylätään? Miksi he eivät pääse taivaaseen?

Koska omiin tekoihinsa luottava ei pelastu. Raamatussa sanotaan:

"Ei töistä, ettei yksikään kerskaisi." Kerskaisi sillä, että on tehnyt -

paljon hyviä asioita. Olen tehnyt hyviä asioita ja ennustanut nimissäsi.

Tietysti pääsen taivaaseen. "Ettei hänen edessänsä yksikään liha kerskaisi."

Olemme kaiken velkaa Jeesukselle. Hän valkaisi tahriintuneen synnin valkoiseksi.

Meillä ei ole kerskuttavaa. Saamme pelastuksen uskomalla Jeesukseen Kristukseen.

Raamatussa sanotaan selvästi, että jos joudut helvettiin -

hän ei koskaan tuntenut sinua, ja jos luotat tekoihisi -

vaikka tekisit ne Jeesuksen nimissä... Jos sanot pääseväsi taivaaseen -

tekojesi kautta, sinua ei pelasteta, koska niin Raamatussa sanotaan.

Tarkastellaan isän tahtoa, koska se hämmentää monia.

He päättelevät jakeesta , että heidän on tehtävä asioita.

Mutta katsotaan Johanneksen evankeliumin luvusta , mitä isän tahto tarkoittaa.

Luvussa on toinen kohta, joka todistaa, ettei pelastusta voi menettää.

Se sanotaan useissa jakeissa. Mutta jakeessa Joh. : sanotaan:

"Jesus sanoi heille..." Ennen kuin luen tämän teille, kysyn, mitä sanoisitte -

jos Jeesus sanoisi, että ette pääse taivaaseen? Tiedän, mitä minä sanoisin.

"Hetkinen. Uskoin sinuun. Sanoit, että kaikki sinuun uskovat saavat ikuisen elämän."

"Sanoit, että saamme pelastuksen uskon kautta."

"Sanoit, että jos uskon sydämessäni, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista -

minut pelastetaan. Eikö se olekaan totta?" En puhuisi teoistani.

En kerskailisi teoillani, koska tekoni ja vanhurskauteni eivät merkitse mitään.

Ne ovat likaisia riepuja Jumalan edessä. Sen on tapahduttava uskon kautta.

Joh. :. "Jeesus sanoi heille: minä olen elämän leipä: joka tulee minun tyköni..."

Voimmeko olla nälkäisiä tulevaisuudessa? Mitä siinä sanotaan?

"Hän joka tulee minun tyköni, ei hän suinkaan isoo." Pelastus tapahtuu kerran.

Syöt Jeesuksen tarjoamaa elämän leipää, etkä ole enää koskaan nälkäinen.

"Ja joka uskoo minun päälleni, ei hän koskaan janoo." Hän sanoi samoin -

naisille kaivolla luvussa . "Joka juo tästä vedestä, hän janoo jälleen."

"Mutta joka siitä vedestä juo, jonka minä annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi -

joka kuohuu ijankaikkiseen elämään. Ei hän janoo ijankaikkisesti."

Jae : "Mutta minä sanon teille, että te näitte minuun, ette sittenkään usko."

Hän puhuu ihmisistä, jotka eivät uskoneet. "Kaikki mitä minun isäni antaa minulle -

se tulee minun tyköni: ja joka minun tyköni tulee, sitä en minä heitä ulos."

Se on hieno jae pelastuksen pysyvyydestä. Hän sanoo, että on uskottava ja joka tulee -

hänen luokseen, häntä ei hylätä. Jae : "Sillä minä tulin taivaasta alas -

en tekemään minun tahtoani, vaan sen tahtoa, joka minun lähetti." Se on isän tahto.

Matteuksen evankeliumin luvussa sanottiin, että on tehtävä isän tahto.

Mitä isän tahto tarkoittaa? On tehtävä, mitä hän haluaa.

Jos sanon pojalleni, että haluan hänen tekevän minun tahtoni, se tarkoittaa -

että hän tekee, mitä haluan, minun tavallani. Jos pääset taivaaseen -

et pääse sinne ihmisen tietä, vaan Jumalan tietä. Siksi jakeessa Joh. : sanotaan:

"Mutta niille, jotka hänen ottivat vastaan, antoi hän voiman Jumalan lapsiksi tulla -

jotka uskovat hänen nimensä päälle. Jotka ei verestä eikä lihan tahdosta -

ei myös miehen tahdosta, mutta Jumalasta syntyneet ovat." Tärkeintä on Jumalan tahto.

Ihmisen tahto ei vaikuta pelastumiseen. "Mutta se on Isän tahto, joka minun lähetti -

ettei minun pidä yhtäkään niistä kaikista kadottaman, jotka hän minulle antoi."

Se todistaa jälleen, ettei pelastusta menetetä vaan nousemme viimeisenä päivänä.

Jakeessa näytetään isän tahdon toinen puoli. "Tämä on sen tahto -

joka minun lähetti, että jokainen koka näkee Pojan ja uskoo hänen päällensä -

hänellä pitää ijankaikkinen elämä oleman, ja minä herätän hänen viimeisenä päivänä.

Mikä on isän tahto? Että ihmiset näkevät Jeesuksen Kristuksen ja uskovat häneen -

ja siihen, että heidät herätetään viimeisenä päivänä. Mikä on isän tahto jakeiden -

ja perusteella? Että ihmiset uskovat Jeesukseen Kristukseen eikä ketään hylätä -

eikä kukaan menetä pelastustaan, ja että heidät herätetään viimeisenä päivänä.

Emme voi menettää pelastustamme. Jae : "Ja joka minun tyköni tulee -

sitä en minä heitä ulos." Pelastettu siirtyy kuolemasta elämään.

Kääntäkää edelliselle sivulle, lukuun . Isän tahdon tekeminen -

ei tarkoita sitä, että on aina toimittava Jumalan tahdon mukaan ja noudatettava -

kaikkia käskyjä. Jos pelastuakseen olisi noudatettava kaikkia käskyjä -

kukaan meistä ei pelastuisi, koska ei ole ketään -

joka ei koskaan tee syntiä. Kaikki ovat tehneet syntiä.

Ei ole ketään vanhurskasta. Kukaan ei pääse taivaaseen tekojensa perusteella.

Kukaan ei pääse taivaaseen noudattamalla kaikkia käskyjä. Joh. :.

"Totisesti, totisesti sanon minä teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo sen -

joka minun lähetti, hänellä on ijankaikkinen elämä." Preesens. Se on siis ikuista.

Jos se ei olisi ikuista, se ei olisi iankaikkinen elämä. Jotkut sanovat -

että iankaikkisen elämän voi menettää jossain vaiheessa.

Se on täysin epäloogista, koska se ei kestänyt ikuisesti.

Se on siis epäloogista, ja kun ajatellaan, että Jumala tietää tulevaisuuden -

ja hän tietää kaiken ja hän tietää, mitä elämässäni tulee tapahtumaan.

Hän tietää kaiken alusta loppuun. Jos hän tietäisi -

että menetän sen, ja silti sanoisi sitä iankaikkiseksi -

jos hän tietäisi, että menetän sen, ja silti sanoisi sitä ikuiseksi... Se on pötyä.

"Hänellä on ijankaikkinen elämä, ja ei hän tule tuomioon."

Siinä ei sanota, että pelastettu ei enää tee syntiä -

vaan että häntä ei enää tuomita. "Vaan menee kuolemasta elämään."

Se on vahva toteamus siitä, että meidät on pelastettu ikuisesti -

eikä meitä enää tuomita. Olemme siirtyneet kuolemasta elämään.

Palataan lukuun . Siinä on todella voimakas kohta.

Kuten kun Jeesus sanoi, ettei koskaan tuntenut heitä. Jae Joh. : todistaa -

että pelastusta ei voi menettää. "Joka hänen päällensä uskoo -

(hän puhuu Jeesuksesta) ei häntä tuomita: mutta joka ei usko, se on jo tuomittu -

sillä ei hän uskonut Jumalan ainoa Pojan nimen päälle." Siinä on mennyt aikamuoto.

Hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan. On kahdenlaisia ihmisiä.

Niitä jotka uskovat, ja niitä jotka eivät usko. Huomatkaa, mitä hän sanoo niistä -

jotka eivät usko. He eivät ole koskaan uskoneet.

Jos uskoo Jeesukseen Kristukseen, on pelastettu, silloin on uskova.

Silloin pelastusta ei voi menettää. Jos pelastuksen voisi menettää -

jakeessa ei olisi järkeä. Siinäkin on kaksi kategoriaa -

kuten niissä jotka uskovat, ja jotka eivät.

Oletetaan hetkeksi, että pelastuksen voi menettää.

Jos joku uskoi Kristukseen, ja sitten lakkasi uskomasta, hän menetti pelastuksen.

Silloin hän ei kuuluisin mihinkään näistä kategorioista.

Hän ei uskonut, mutta ei voi sanoa, ettei hän koskaan uskonut.

Siinä ei ole mitään järkeä, koska kun uskoo -

silloin on pelastettu ja turvassa.

Siirrytään lukuun Joh. . Haluan käydä läpi kaikki kohdat Johanneksen evankeliumissa.

Luvussa oli kolme vahvaa todistetta siitä -

että pelastusta ei voi menettää. Ne olivat vain parin jakeen sisällä.

Luvun jakeessa ... Minulle näytettiin se, kun pelastuin kuusivuotiaana.

Joh. : on toinen voimakas jae, joka osoittaa, että joko et koskaan uskonut -

tai uskot yhä ja olet yhä pelastettu ja sinulla on yhä iankaikkinen elämä.

Joh. :. "Minä annan heille ijankaikkisen elämän, ja ei heidän pidä hukkuman -

eikä pidä yhdenkään repäisemän heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka ne minulle -

antoi, on suurempi kaikkia: ja ei kenenkään taida heitä reväistä minun Isäni kädestä."

Olemme Jeesuksen Kristuksen ja isän kädessä, eikä kukaan voi repäistä -

meitä siitä kädestä.

Siirrytään lukuun . Kerran joku sanoi minulle -

kun saarnasin hänelle ikuisesta elämästä:

"Pidät häntä kädestä, ja hän pitää sinua kädestä."

"Hän ei koskaan päästä irti, mutta sinä voit päästää irti."

Tule hetkeksi tänne, John. Katsotaan onko se totta.

Tule tänne, John. Katsotaan, onko siinä perää. Käytetään tätä vertausta -

jonka sain ihmiseltä, joka uskoo, että pelastuksen voi menettää.

Pidän häntä kädestä, enkä koskaan päästä irti -

mutta hän voi päästää irti. Päästä irti kädestäni, John.

Päästä irti. Mene takaisin paikallesi. Muistakaa, että hän voi päästää irti.

Minä en päästä irti, mutta hän voi tehdä niin milloin tahansa. Vai mitä?

Ymmärrättekö, mitä ajan takaa? Ei ole väliä, päästääkö hän irti.

Hän voi pitää tiukasti kiinni tai hän voi irrottaa otteen. Hän voi vetää kättään irti -

mutta minä olen vahvempi. Siksi hän ei päässyt irti. "Minun isäni, joka ne minulle -

antoi, on suurempi kaikkia." Jumala on meitä vahvempi -

joten jos ryhdymme hänen kanssaan hypoteettiseen köydenvetoon -

hän ei päästä irti, koska hän sanoi, ettei kukaan voi repäistä meitä hänen kädestään.

Hänen kätensä on niin vahva.

Joh. :. "Sanoi Jesus hänelle: minä olen ylösnousemus ja elämä."

"Joka uskoo minun päälleni, hän elää, ehkä hän olis kuollut. Ja jokainen, joka elää -

ja uskoo minun päälleni, ei hänen pidä kuoleman ijankaikkisesti."

Jotkut yrittävät vääristellä iankaikkisen elämän käsitettä.

"Se ei tarkoita ikuista. Se viittaa vain elämäsi laatuun."

"Iankaikkinen elämä on elämäntyyli, se liittyy elämän laatuun."

Entä se, että ei koskaan kuole? Iankaikkinen tarkoittaa sitä, että ei kuole.

Jotkut sanovat: "Kun katsotaan kreikankielistä Raamattua -

iankaikkinen tarkoittaa aikakautta." Voidaan sanoa, että jotain tapahtui -

aikakausia sitten. Se siis tarkoittaa vain todella pitkää aikaa.

Jeesus siis saarnasi, että elämme todella pitkään.

"Jos uskot minuun, elät pitkät elämän." Entä ihmiset, jotka menettävät sen?

Tämän teorian mukaan he voivat menettää sen viikkoa tai kahta myöhemmin.

Onko se aikakausi? Tietääkö kukaan, kuinka pitkä aikakausi on?

Minä en tiedä. Kukaan ei taida tietää. Siinä oli jo liikaa tietoa. Neljä aikakautta -

on miljardia vuotta. En ymmärrä enää. Nämä kotiopetuksen saaneet lapset...

Siinä ei siis ole järkeä. Ja se että viitataan vieraskieliseen tekstiin...

Se ei onnistu keneltäkään, ellei osaa kreikkaa.

Kuka teistä puhuu sujuvasti kreikkaa? Vastapuoli käyttää sitä argumenttina.

"Jos katsotaan kreikankielistä Raamattua, se tarkoittaa aikakautta."

Emme voi tietää, onko se totta.

Mielestäni se kreikan sana tarkoittaa iankaikkista. Miten voin todistaa sen?

Koska Jeesus vertasi sitä siihen, että ei koskaan kuole.

Ikuisuus, iankaikkinen elämä. Se, että ei koskaan kuole. Asia on selvä.

Ne tarkoittavat samaa asiaa. "Ei pidä hukkuman, mutta ijankaikkisen elämän saaman."

Siinä on järkeä. "Joka elää ja uskoo minun päälleni."

Eli jos elät ja uskot, et kuole koskaan. Niin Raamatussa opetetaan.

Epistola ephesiläisille, luku . Toinen epistola korintilaisille.

Näimme paljon todisteita Johanneksen evankeliumissa.

Iankaikkinen elämä. Idea siitä, että hän ei koskaan hylkää meitä.

Idea siitä, että hän ei koskaan tuntenut heitä, ja siitä, että he eivät uskoneet -

Jumalan ainoaan poikaan. Sen lisäksi -

Uudessa testamentissa on opinkappale, jonka mukaan Pyhä Henki on kanssamme -

vapahdukseen asti. . Kor. :. "Joka myös on meitä lukinnut -

ja antoi Hengen pantiksi meidän sydämiimme." Kun meidät pelastetaan -

Jumala lukitsee meidät ja antaa hengen pantiksi sydämiimme. Mitä tarkoittaa pantti?

Tietääkö kukaan, mitä pantti tarkoittaa?

Se tarkoittaa takuuta. Jos annan jostain takuuni -

se tarkoittaa, että sanon sen tosissani. Jos sanon jotain vitsinä -

en ole tosissani. Kun Jumala antaa meille -

hengen pantiksi, pantti on siinä substantiivi. Kun antaa jostain takuunsa -

se on substantiivi, toisin kuin jos sanoo takuulla tekevänsä jotain.

Pantti on siis substantiivi.

Se tarkoittaa ennakkomaksua jostakin. Silloin ollaan siis tosissaan -

ostamassa sitä. Sanotaan, että talo on myytävänä -

ja teen siitä tarjouksen. Ha haluavat siitä dollaria.

Tarjoudun maksamaan siitä dollaria -

ja näyttääkseni, että olen tosissani, tarjoan tuhannen dollarin pantin.

Kaikki jotka ovat ostaneet talon tietävät panteista.

Maksan tuhat dollaria osoittaakseni, että olen tosissani.

Muuten pitäisi antaa heti koko dollaria.

Pantti annetaan siis osoittamaan -

että ostaja on tosissaan. Se on kuin käsiraha.

Jumala siis sanoo, että lukitsi meidät ja antoi meille pantin -

osoittaakseen, että olemme pelastettuja, että meillä on iankaikkinen elämä -

että pääsemme taivaaseen ja olemme hänen kanssaan ikuisesti. Hän maksaa käsirahan.

Henkeä sanotaan pantiksi tai käsirahaksi -

koska emme ole täysin vapahdettuja, kun meidät pelastetaan, koska ruumistamme -

ei ole vapahdettu. Sielumme on pelastettu, mutta onko ruumiimme pelastettu?

Muuttuiko ruumiimme jotenkin, kun aloimme uskoa Kristukseen?

Tuliko ruumiistamme täydellinen ja vanhurskas? Ei.

Mutta Raamatun mukaan ylöstempauksen hetkellä -

ruumiimme muuttuu silmänräpäyksessä, ja me odotamme sitä päivää -

kun ruumiimme vapahdetaan. Raamatussa ylöstempausta sanotaan ruumiin vapahdukseksi.

Emme siis ole täysin pelastuneita. Emme ole kokeneet kaikkia -

pelastuksen etuja, mutta meillä on panttina henki.

Saamme pelastuksen kaiken hyödyn, kun vapaudumme tästä lihasta -

ja saamme uuden, upean ruumiin ja olemme taivaassa Jeesuksen kanssa.

Siihen asti meillä on henki panttina sydämissämme. Se osoittaa, että Jumala -

on tosissaan, että hän aikoo pitää sanansa. Hän aloitti hyvän työn sinussa -

ja hän tekee sitä Jeesuksen päivän asti. Se tarkoittaa ylöstempausta.

Jumala tulee pilvissä.

Ef. :. "Että me olisimme hänen kunniansa kiitokseksi -

me jotka ennen Kristuksen päälle toivoimme." Mitä on Kristuksen päälle toivominen?

Se tarkoittaa, että luotamme Kristukseen ja uskomme häneen.

Jonka kautta te myös totuuden sanan kuulleet olette, nimittäin evankeliumin -

teidän autuudestanne: jonka kautta te myös, sittekuin te uskoitte, kiinnitetyt olette -

lupauksen Pyhällä Hengellä. Joka meidän perintömme pantti on meidän lunastukseemme -

että me hänen omaisensa olisimme, hänen kunniansa kiitokseksi." Paljon asiaa.

Siinä selitetään, mitä tarkoittaa uskoa ja luottaa Kristukseen -

ja mitä tarkoittaa uskoa, että hän pelastaa meidät.

Tekomme eivät auta. Hän puhuu lupauksen Pyhästä Hengestä.

Mikä lupaus? Jumala, joka ei voi valehdella, lupasi ikuisen elämän ennen -

maailman alkua. Ettekö ole vakuuttuneita? . Joh. :. "Ja tämä on se lupaus -

jonka hän meille luvannut on, sen ijankaikkisen elämän." Jumalan lupaus -

on ikuinen elämä, ikuinen vapahdus. Raamatun mukaan olemme kiinnitetyt -

lupauksen Pyhään Henkeen, joka on perintömme pantti.

Onko jotain vielä tulossa? Ehdottomasti. Perintö on valtava.

"Minä olen hänen isänsä, ja hän on minun poikani." Perimme sen kaiken.

Olemme perillisiä, kun Jeesus Kristuskin. Perimme Jumalan valtakunnan.

Ruumiimme vapahdetaan ja saamme uuden, upean ruumiin.

Onko Pyhä Henki perintömme pantti, kunnes mokaamme?

Kunnes teemme syntiä. Kunnes menetämme uskomme. Kunnes menetämme pelastuksen.

Ei. Se on perintömme pantti, kunnes saamme ostetun omaisuuden.

Jumala tekee hyvää työtään sinussa Jeesuksen Kristuksen päivän asti.

Raamatussa ei sanota, että hän voi perua lupauksensa tai muuttaa mielensä.

Ei. Hän on tosissaan. Hän on tehnyt lupauksen.

Hän vapahtaa ruumiimme ja sielumme. Taatakseen, että perimme kaiken -

taatakseen, että meidät pelastetaan, taatakseen, että perimme -

ikuisen elämän, eikä hän riko lupaustaan, hän maksoi käsirahan.

Hän antoi meille hengen pantiksi ja hän kiinnitti meidät lunastuksen päivään asti.

Siirtykää saman kirjan lukuun , jakeeseen . Näimme saman luvussa .

Ef. :. "Ja älkäät Jumalan Pyhää Henkeä murheelliseksi saattako -

tai menetätte pelastuksen." Sanotaanko siinä niin? Ei.

Siinä sanotaan: "Ja älkäät Jumalan Pyhää Henkeä murheelliseksi saattako -

jossa te lunastuksen päivään asti kiinnitetyt olette." Joten vaikka saattaisitte Pyhän -

Hengen murheelliseksi, olette silti kiinnitetyt lunastuksen päivään asti.

Hän kieltää tekemästä niin, mutta se ei poista kiinnitystä.

Siirtykää Epistolaan roomalaisille, luku . Raamatussa puhutaan tästä paljon.

Yritän mahduttaa kaiken yhteen saarnaan.

Yritän osoittaa, että kyse on iankaikkisesta elämästä -

ja että emme koskaan kuole, että hän ei koskaan tuntenut niitä -

joita ei pelastettu. He jotka eivät usko, eivät koskaan uskoneet.

Meidät on kiinnitetty lupauksen Pyhään Henkeen -

lunastuksen päivään asti. Se on pelastuksemme pantti.

Olemme siirtyneet kuolemasta elämään, eikä meitä enää koskaan tuomita.

Näytän toisen puolen "kerran pelastettu, aina pelastettu" -käsitteestä.

Epistolassa roomalaisille opetetaan, että kun pelastumme, syntejämme ei lueta syyksemme.

Tekemiämme syntejä ei lasketa. Room. :. "Mutta joka ei työtä tee..."

Kuulitteko? Siinä ei sanota: "Joka tekee jonkin verran työtä."

"Mutta joka ei työtä tee, vaan uskoo sen päälle, joka jumalattoman vanhurskaaksi..."

Mutta jos on uskoa, on myös tekoja. Niinkö siinä sanotaan? Siinä sanotaan -

että jos ei tee työtä, mutta uskoo. On ihmisiä, jotka uskovat mutta eivät tee työtä.

Jaak. : "Usko ilman töitä kuollut on." Jos usko ilman tekoja on kuollut, se tarkoittaa -

että on olemassa uskoa ilman tekoja. Miten usko ilman töitä on kuollut -

jos ei ole uskoa ilman töitä? Moni sanoo, että jos on uskoa, on myös tekoja.

Että ne kulkevat rinta rinnan. Mutta jos usko ilman tekoja on kuollut?

"Juuri niin." Mitä? Silloin lause on täysin merkityksetön.

Silloin uskon ilman tekoja on oltava olemassa. Jos sanon, että koira on kuollut -

koiran on oltava olemassa, vai mitä? Yritän selittää tämän yksinkertaisesti -

niin että kaikki ymmärtävät. Sanoin siis, että koira on kuollut.

Minulla ei ole koiraa. En tiedä, miksi sanoin niin. Jos koira on kuollut -

on oltava koira, josta puhutaan. Muuten se ei voi olla kuollut.

Jotta usko ilman tekoja voisi olla kuollut, on oltava mahdollista -

että on uskoa ilman tekoja. Jakobin epistolassa puhutaan pelastumisesta.

Siinä puhutaan uskoville. "Rakkaat veljeni."

Olen pitänyt saarnoja Jakobin epistolasta, enkä mene nyt yksityiskohtiin.

Sitä ei ehtisi käsitellä tässä saarnassa. Entä jos olen pelastettu tänään -

kuten olenkin, ja jos uskon Kristukseen, mutta en ole tehnyt mitään tänään?

Mitä Jakobin epistolassa sanotaan uskostani? Se on kuollut.

Jos en ole tehnyt mitään viikkoon, vaan olen elänyt vain lihassa -

seuraamatta Jumalan sanaa koko viikkoon -

menemättä kirkkoon, lukematta Raamattua ja rukoilematta.

Olen elänyt maallista elämää. Onko minulla tekoja?

Jos olen elänyt sellaista elämää? Voi sanoa, että uskoni on kuollut.

Olenko siis menettänyt pelastukseni? En. Uskostani ei ole hyötyä kenellekään.

Se on pelkkää puhetta, kunnes ryhdyn sanoista tekoihin.

Ei ole tarkoitus puhua taivaaseen pääsemisestä vaan suhteesta -

kanssaihmisiin. Siksi Raamatussa sanotaan, että kukaan ei saa kunniaa -

tekojen perusteella Jumalan silmissä, mutta entä ihmisten silmissä? Kyllä.

Näkeekö ihminen uskoni? Ei, hän näkee vain tekoni, ei uskoani.

Ihmisten silmissä arvomme mitataan teoissa, sitä tuossa tarkoitetaan.

Siksi Abraham oli oikeutettu tekojensa kautta, kun hän tarjosi poikansa -

uhrattavaksi alttarilla -vuotiaana. Pelastuiko Abraham -vuotiaana?

Ei. Hän pelastui paljon aiemmin, mutta näytti uskonsa maailmalle -

Ensimmäisessä Moseksen kirjassa, luvussa , kun hän on valmis uhraamaan Iisakin.

Se todisti hänen uskonsa.

Room. :. Anteeksi, tarkoitan jaetta . "Sillä jos Abraham on töiden kautta -

vanhurskaaksi tullut, niin hänellä on kerskaamista, vaan ei Jumalan edessä."

Abraham sai kunnian työstään, mutta ei Jumalan edessä.

"Mutta joka ei työtä tee, vaan uskoo sen päälle, joka jumalattoman vanhurskaaksi -

tekee, hänen uskonsa luetaan hänelle vanhurskaudeksi."

"Autuaat ovat ne, joidenka vääryydet ovat anteeksi annetut, ja joidenka synnit -

peitetyt ovat. Autuas on se mies, jolle Jumala ei syntiä lue."

Mitä näemme? Menneen, nykyhetken ja tulevan.

Monet sanovat, että kun pelastuu, kaikki synnit jotka teki ennen pelastusta -

annetaan anteeksi, mutta sen jälkeen on vastuussa niistä synneistä -

ja anteeksianto ja pelastus on saatava uudelleen ja uudelleen.

Jotkut uskovat, että anteeksiantoa pitää pyytää.

joka päivä voidakseen pelastua. Olen puhunut monien sellaisten ihmisten kanssa.

Monet katoliset ja jopa protestantit sanovat, että pelastuakseen on pyydettävä -

anteeksiantoa joka päivä. Mitä Raamatussa sanotaan siitä?

"Autuaat ovat ne, joidenka vääryydet ovat anteeksi annetut -

ja joidenka synnit peitetyt ovat." Mennyt aikamuoto.

"Autuas on se mies, jolle Jumala ei syntiä lue." Siinä viitataan tulevaisuuteen.

Tänään minun, Steven L. Andersonin, synnit ovat peitetyt ja anteeksi annetut.

Eikä Jumala lue minulle syntiä tulevaisuudessa. Niin Raamatussa sanotaan.

Hän pelastaa meidät menneiltä, nykyisiltä ja tulevilta synneiltä.

Muuten olisi järkevintä tulla pelastetuksi elämän lopussa -

kuolinvuoteellaan, ja niin monet katoliset tekevät, koska heille opetetaan -

että he voivat elää elämänsä täysillä -

bilettää ja jakaa siementään. Ja sitten vanhana voi saada -

kaiken anteeksi ja käydä jumalanpalveluksessa joka päivä.

He ovat liian vanhoja bilettämään siinä vaiheessa, joten he voivat käydä kirkossa.

He voivat hakea synninpäästön ja he avaavat helvetin portit itselleen -

sillä he eivät ole hyväksyneet Kristusta pelastajakseen. He luottavat tekoihin -

uskontoon ja kirkkoon Herran sijaan.

Miten voin menettää pelastuksen, jos Jumala ei lue syntejäni viakseni?

Katsokaa Roomalaiskirjeen lukua .

Katsokaa kohtaa Room. :. "Kuka tahtoo Jumalan valittuin päälle kantaa?

Jumala on, joka tekee vanhurskaaksi."

Jumala ja ihminen eivät voi lukea syntejä viaksi. Kuka tuomion antaa?

Muistatteko jakeen, jossa sanottiin "ja ei hän tule tuomioon"?

"Hän menee kuolemasta elämään." Kuka tuomitsee? "Kristus on kuollut."

"Ja, hän on myös herätetty ylös, on myös Jumalan oikialla kädellä -

joka myös rukoilee meidän edestämme." Kristuksen teko ei ollut vain mennyttä aikaa.

Hän nousi kuolleista ja rukoilee meidän edestämme. Hän varmistaa -

että emme joudu kadotukseen. Hän varmistaa, että meitä ei voi syyttää synnistä.

Hän rukoilee meidän puolestamme.

"Kuka pitää meitä Kristuksen rakkaudesta eroittaman? vaivako, eli ahdistus, eli vaino

eli nälkä, eli alastomuus, eli hätä, eli miekka? Niinkuin kirjoitettu on:

sinun tähtes me kuoletetaan yli päivää: me pidetään niinkuin teurastettavat lampaat.

Mutta niissä kaikissa me voitamme hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut.

Sillä minä olen vahva siitä, ettei kuolema, eikä elämä, eikä enkelit, eikä esivallat -

väkevyydet, eikä nykyiset, eikä tulevaiset. Eikä korkeus, eikä syvyys, eli joku muu -

luontokappale taida meitä Jumalan rakkaudesta eroittaa, joka on Jesuksessa Kristuksessa."

Jos olet pelastettu ja uskot -

Jeesus Kristukseen, lakkaako Jumala rakastamasta sinua?

Ei. Onko rakastava teko, jos Jumala lähettää jonkun helvettiin?

Jonkun lähettäminen tulijärveen ei ole rakkautta. Jos rakastan sinua -

en laita sinua paistumaan helvettiin ikuisesti. Nyt tuli hiljaista,

sillä jotkut luulevat, että Jumala rakastaa kaikkia. Mikä kohta Raamatussa niin sanoo?

Raamatussa ei lue niin. kohdassa Jumala sanoo -

vihaavansa ihmisiä. Jumala rakasti, mennyt aikamuoto, maailmaa. "Että hän -

antoi ainoan Poikansa, että jokainen joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman,

mutta ijankaikkisen elämän saaman." Jumala rakastaa kaikkia jossain vaiheessa -

mutta Hoosean kirjan luvussa Hän sanoo, että ei rakasta ihmisiä enää.

Kun kuolee ilman Jeesus Kristusta eikä ole Jumalan -

rakkauden alla, on Jumalan vihan kohde. Rakastaako Jumala -

pelastamattomia? Kyllä. Rakastaako Jumala pelastettuja? Kyllä, mutta siinä on ero.

Jumala ei lakkaa rakastamasta pelastettua. Mikään ei voi viedä pelastetulta -

Jumalan rakkautta. Jos et ole pelastettu, Jumala voi sanoa, että ei enää rakasta sinua.

Koittaa hetki, kun hän sanoo, että olet kirottu ikuisesti.

Ihmiset, jotka pilkkaavat Pyhää Henkeä ovat menetettyjä.

Jumala rakastaa muka kaikkia, mutta :ssä Raamatun kohdassa -

Jumala sanoo vihaavansa ihmisiä. Hän sanoo, että ei rakasta heitä enää.

Hän sanoo niin samassa jakeessa. Meidän pitää opiskella -

että voimme osoittaa olevamme Jumalan hyväksymiä. On helppo hokea -

että Jumala rakastaa kaikkia, sen sijaan että lukee Raamattua -

ja oppii, mitä siinä oikeasti lukee. Raamatussa ei lue niin -

ja meidän pitää lopettaa kuulemiemme juttujen toistaminen tosina.

Tätä kuulee usein: "Vihaa syntiä, rakasta syntistä."

Kuka sanoi niin? Mahatma Gandhi. Gandhi ei ollut Raamattuun uskova -

kristitty. Gandhi ei uskonut Jeesukseen ja on nyt helvetissä.

Hän sanoi: "Rakasta syntistä, vihaa syntiä."

Haluaisin tehdä kokeen. Haluaisin näyttää kristityille -

kaikkialta maailmasta muutaman sitaatin ja kysyä -

mihin he uskovat. Aloittaisin Gandhin sitaatista.

En kerro, ketä siteeraan.

Sitten näytän sitaatin Daavidilta, joka oli Jumalan mieleen.

"Herra, minä tosin vihaan niitä, jotka sinua vihaavat, ja minä närkästyn heistä -

jotka karkaavat sinua vastaan. Täydestä todesta minä heitä vihaan."

Kumpi kuulostaa enemmän Kristukselta? Kumpi kuulostaa kristitymmältä?

Ihmiset valitsisivat Gandhin sitaatin eivätkä edes tunnistaisi -

sitaattia Raamatusta. "Ei tuo ole Raamatusta!"

Se on Raamatussa, Psalmit . Se on surullinen juttu. Ajauduin aiheesta.

Mutta tarkoitan sitä, että...

Tämä on tärkeää. Jos Jumala ei lakkaa rakastamasta sinua -

et voi päätyä helvettiin. Ymmärrättekö sen?

Jumala soimaa meitä, mutta rakkauden vuoksi. Raamatussa lukee:

"Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän myös rankaisee." Kuritanko lapsiani?

Kyllä, koska rakastan heitä. Jos tapan lapseni -

se ei ole rakkautta. Jos lähetän heidät helvettiin, se ei ole rakkautta.

Me toistamme kuulemiamme asioita ja hoemme kaikkien syntien -

olevan samanarvoisia. Se kuulostaa hienolta, mutta se ei ole Raamatusta.

On hullua sanoa syntejä samanarvoisiksi. Tapa ihmistä tai varasta kynä.

Se on sama asia Jumalan silmissä. Mutta Jumala on oikeudenmukainen -

eivätkä kaikki synnit ole samanarvoisia. Raamatussa ei sanota niin.

Jeesus sanoi Pontius Pilatukselle, että on hänellä suurempi synti, joka minun sinulle -

antoi ylön. Miten synti voi olla suurempi, jos ne ovat samanarvoisia?

Miksi Jumala sanoo raamatunkohdassa vihaavansa ihmisiä?

Anteeksi hämmentäminen tosiasioilla. Palaan saarnan pariin.

Katsokaa kohtaa Psalmit Vanhassa testamentissa.

Puhun näistä asioista, sillä niistä liikkuu väärää oppia. Se hämmentää ihmisiä.

Osa niistä opeista sotii logiikkaa vastaan.

"Kaikki synnit ovat samanarvoisia." Sitä järkevä ihminen ei voi uskoa.

Tai sen sanominen, että Jumala rakastaa helvetissä paistuvia ihmisiä.

Hän lähettää ihmisiä ikuiseen kidutukseen, koska rakastaa heitä.

Miten kukaan voi uskoa sellaista? Siinä ei ole järkeä.

Mitä siihen voi sanoa? Jumala rakastaa kaikkia -

mutta useimmat ihmiset joutuvat helvettiin. Siinä ei ole järkeä. Jumala rakasti heitä -

kuoli heidän puolestaan ja halusi pelastaa heidät. He hylkäsivät Jumalan -

ja Jumala ei rakasta heitä enää. Siinä on järkeä, sillä niin Raamatussa lukee.

Hän ei rakasta ihmisiä ja lähetti heidät helvettiin -

sillä he olivat pahoja. Heitä ei pelastettu.

Heitä ei lunastettu. Mutta Jumala on rakastava.

Tarkoittaako se, että hän rakastaa kaikkia? Ei tarkoita.

Kaikkien syntien sanominen samanarvoisiksi on jotain -

minkä voisi kuulla mielisairaalassa. Se on sama kuin ajattelisi -

että ihmisten tappaminen on sama juttu kuin...

Vaikka punaisia päin kävely. Lyöt jotakuta -

tai ammut jonkun. Me suhtaudumme niihin eri tavalla -

mutta Jumalan silmissä... Onneksi Jumala on antanut meille -

kirkkaan mielen, jos luet Raamattua ja unohdat ihmisten opit.

Eksyn aiheesta. Katsotaan lukua Psalmit .

Joh. :. "Mutta niille, jotka hänen ottivat vastaan, antoi hän voiman -

Jumalan lapsiksi tulla, jotka uskovat hänen nimensä päälle."

Miten Jumalan lapseksi pääsee? Uskomalla Jeesukseen. Ovatko kaikki Jumalan lapsia?

Eivät. Meistä tulee Jumalan lapsia uskomalla Kristukseen.

Emme siis olleet Jumalan lapsia. Meistä tulee Jumalan lapsia -

uskomalla Kristukseen. Mormonien väite siitä, että olemme kaikki Jumalan lapsia -

ei ole totta. Usko Kristukseen tekee meistä Jumalan lapsia. Galatalaiskirjeessä : -

lukee: "Sillä te olette kaikki Jumalan lapset uskon kautta Jesuksen Kristuksen päälle."

Olemme lapsia uskon kautta. Katsokaa mitä Psalmit kertoo -

Jumalan lapsista. Psalmit , jae : "Minä olen löytänyt palveliani Davidin -

minä olen hänen voidellut pyhällä öljylläni." Daavid symboloi usein Kristusta -

sillä Jeesus Kristus tunnetaan Daavidin poikana.

Usein hän kutsuu Jeesus Kristusta profeetallisesti. Daavid, palvelijani.

Jakeella on kirjaimellinen merkitys Daavidille, mutta sillä on -

henkinen merkitys Jeesus Kristukselle.

Katsokaa jaetta . Siinä puhutaan Daavidista. "Minä annan hänelle -

ijankaikkisen siemenen, ja vahvistan hänen istuimensa niinkauvan kuin taivaat pysyvät."

Soveltakaa sitä Jeesus Kristukseen ja lukekaa tämä kohta. "Minä annan hänelle -

ijankaikkisen siemenen, ja vahvistan hänen istuimensa niinkauvan kuin taivaat pysyvät.

Mutta jos hänen lapsensa minun lakini hylkäävät, ja ei vaella minun oikeudessani -

Niin minä heidän syntinsä vitsalla rankaisen, ja heidän pahat tekonsa haavoilla.

Mutta armoani en minä hänestä käännä pois, enkä salli totuuteni vilpistellä.

En minä riko liittoani, ja mitä minun suustani käynyt on, en minä muuta.

Minä olen vihdoin vannonut pyhyyteni kautta: en minä Davidille valehtele. Hänen -

siemenensä on oleva ijankaikkisesti, ja hänen istuimensa minun edessäni niinkuin aurinko.

Vahvistetaan se ijankaikkisesti, ja on vahvana niinkuin todistus pilvissä, Sela!"

Tämän voi ymmärtää fyysisesti, mutta hallitseeko Daavid ikuisesti -

vai istuuko Jeesus Kristus isänsä Daavidin valtaistuimella -

halliten meitä?

Jesaja kertoo Jeesus Kristuksesta profeetallisesti.

"Hän saa nähdä siemenen." Jeesus näkee siemenensä iloiten.

Jeesuksella ei ollut lapsia, sanoi Hollywood mitä tahansa.

Jeesuksen siemen on hengen siemen. Häneen uskovista tulee hänen lapsiaan.

Jos hänen siemenensä rikkoo hänen käskyjään, miten käy?

Jae : "Jos he minun säätyni turmelevat, ja ei minun käskyjäni pidä."

He menettävät pelastuksensa. He joutuvat helvettiin. En rakasta heitä enää.

Niinkö siinä lukee? Hän sanoo rankaisevansa heidän syntinsä vitsalla -

ja pahat teot haavoilla. "Mutta armoani en minä hänestä käännä pois -

enkä salli totuuteni vilpistellä. En minä riko liittoani -

ja mitä minun suustani käynyt on, en minä muuta." Jumala ei riko lupaustaan.

Jumala ei riko liittoa. Jumala ei muuta puheitaan.

Hän rankaisee meitä, mutta hän rakastaa meitä yhä eikä passita meitä helvettiin.

Moni luulee, että jos pelastusta ei voi menettää...

Katsokaa kohtaa Hepr. . Moni sanoo, että jos pelastusta ei voi menettää -

niin pahoilla teoilla ei ole merkitystä.

"Tarkoitatko, että seurauksia ei ole? Saammeko tehdä pahojamme?"

"Voimmeko tehdä mitä tahansa? Hetkinen. Entä tämä elämä?

Voit tehdä mitä tahansa, sillä sinut on pelastettu -

ja pääset taivaaseen. Totta, mutta tuhoudut tässä elämässä.

Haluaako joku sitä? Kelpaako jollekulle hirvittävän -

kurja elämä ja Jumalan rankaisu joka käänteessä?

Kunhan pääsen taivaaseen, se ei haittaa minua.

Ei, sillä haluamme olla siunattuja myös tässä elämässä.

Haluatteko Jumalan kiroavan ja rankaisevan teitä? Sama jos lapseni sanoisi:

"Tarkoitatko, että huonosta käytöksestä huolimatta olette yhä vanhempiamme.

Ruokitte minut ja saan nukkua omassa sängyssäni.

Siistiä, rikon jokaista sääntöä. En koskaan tottele."

Mitä silloin tapahtuu? He saavat kuritusta -

ja heillä on kurjaa. He eivät pääse tekemään -

mitään hauskaa. Kaikki hauska elämässä menee ohi -

ja heitä vain rangaistaan. Samoin käy elämässä, jos ei kuule Jumalan sanaa -

saatuaan pelastuksen.

Jos et ole pelastettu, voit ehkä pitää hauskaa seurauksitta.

Mutta joudut helvettiin. Jos olet pelastettu, synnillä on palkkansa.

Jota Herra rakastaa, sitä hän myös rankaisee. "Jokaista poikaa hän pieksää -

jonka hän korjaa." Kuunnelkaa, nuoret. Jos ajattelette -

että teidät on jo pelastettu ja voitte unohtaa Jumalan käskyt -

te tuhoudutte. Jumala voi tuhota elämänne koska tahansa.

Jumala voi viedä teiltä työpaikan tai rangaista teitä taudilla.

Niin Hän sanoi tekevänsä. . Moos. - kuvaa Jumalan -

kirouksia ja siunauksia. Hän sanoo kiroavansa sinut, kun menet ulos -

ja kun olet kotimatkalla. Hän kiroaa työsi, vaimosi ja lapsesi.

Hän kiroaa kaikki tekosi. Sinä epäonnistut ja kärsit sairauksista.

Jumala varmasti rankaisee lapsiaan -

jos emme usko Hänen sanaansa. On paljon syitä totella Jumalaa.

Mutta helvetiltä välttyminen ei ole niitä.

Ensinnäkin me rakastamme Jumalaa. Jos rakastamme Jumalaa -

meidän pitää totella häntä. Meidän pitää totella halusta, ei pakosta.

Toiseksi, haluamme Jumalan siunauksen. Kolmanneksi -

emme halua Jumalan rankaisevan meitä. Neljänneksi, rakastamme kanssaihmisiämme.

Pelastamme useampia ihmisiä, jos elämme Jumalalle maailman sijaan.

Me rakastamme toisiamme ja haluamme pelastaa toisemme.

Missä kohdassa olimme? Heprealaiskirje . Olen näyttänyt -

valtavasti raamatunkohtia, joiden mukaan pelastusta ei voi menettää.

Aika on vähissä, mutta luetaan kohtia -

joiden perusteella jotkut väittävät, että pelastuksen voi menettää.

Aloitan yleisimmästä. On ironista, että useimmin näytetty kohta -

pelastuksen menettämisestä on Matt. . Se oli ensimmäinen jae -

jonka näytin teille aamun saarnassani osoittaakseni, että pelastusta ei menetä.

Vuosien varrella saarnatessani ja voittaessani sieluja -

ihmisiä on vedonnut kohtaan Matt. - -

kuin mihinkään muuhun jakeeseen. "Katso nyt. Siinä sanotaan -

että et voi vain anella Herraa." Siinä lukee, että "en minä ikänä teitä tuntenut".

Tämäkö todistaa pelastuksen menettämisen? He jotka eivät usko ja ole pelastettuja, -

heidän mielensä on sokaistu. Se että joku voi näyttää -

Matt. :n todisteena pelastuksen menettämisestä osoittaa -

että he ovat henkisesti sokaistuja. Sen pitäisi kertoa teille heti -

että heitä ei ole pelastettu. He eivät edes ymmärrä sanoja "en teitä ikänä tuntenut".

En palaa siihen, puhuimme siitä jo. Toiseksi yleisin jae, johon vedotaan -

on Hepr. . Te kauan sielujenvoittamistyötä tehneet -

olette huomanneet, että näihin jakeisiin viitataan useimmin.

Katsotaan kohtaa Hepr. :. "Sillä se on mahdotoin, että ne, jotka kerran -

valaistus ovat, ja sitä taivaallista lahjaa maistaneet, ja ovat Pyhästä Hengestä -

osallisiksi tulleet, Ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa, ja tulevaisen maailman voimaa -

Jos he lankeevat pois, että he vasta-uudesta parannukseen uudistettaisiin -

jotka toistamiseen itsellensä Jumalan Pojan ristiinnaulitsevat ja pilkkana pitävät.

Sillä maa, joka sateen sisällensä särpää, joka usein sen päälle tulee, ja kasvaa -

ruohoja niille, jotka sitä viljelevät, se saa siunauksen Jumalalta. Mutta joka -

orjantappuroita ja ohdakkeita kasvaa, se on kelvotoin ja lähin kirousta -

jonka loppu on, että se poltetaan. Mutta me toivomme -

teiltä rakkahimmat, parempaa ja sitä, mikä autuuteen sopii, ehkä me näin puhumme."

Mietitään tätä kohtaa. Jos jakeessa lukisi -

että pelastuksen voi menettää, mitä siinä ei lue, eikö olekin selvää -

että pelastusta ei saa takaisin? Jakeessa lukee:

"Jos he lankeevat pois." Jakeessa sitä sanotaan mahdottomaksi.

Jae : "He vasta-uudesta parannukseen uudistettaisiin."

Jos jae opettaisi, että pelastuksen voi menettää -

eikö se myös sanoisi, että sitä ei saa takaisin? Silti kaikki luulevat -

että pelastuksen voi menettää ja saada takaisin. Nyt olen pelastettu, nyt en.

He menevät edestakaisin. Missä tässä raamatunkohdassa lukee -

että nämä ihmiset on pelastettu iankaikkiseen elämään? Siinä ei lue niin.

Kun Raamattua käytetään osoittamaan, että pelastuksen voi menettää -

käytetään sanoja kuten "pelastettu" tai "ikuinen elämä".

Jae on selkeä. Tässä jakeessa ei lue "pelastettu" tai "iankaikkinen elämä".

Näin siinä lukee: "Ne, jotka kerran valaistus ovat ja sitä taivaallista lahjaa maistaneet -

ja ovat Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet, Ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa -

ja tulevaisen maailman voimaa, Jos he lankeevat pois,

että he vasta-uudesta parannukseen uudistettaisiin." Mitä se tarkoittaa?

Kyse ei ole pelastuksesta. Kyse on ihmisestä, joka kuulee ilosanoman.

Pyhä Henki on hänen sydämessään. Hän ymmärtää vihdoin. Mitä valaistuminen on?

Lamppu syttyy. Ymmärrän nyt totuuden. He ymmärtävät sanoman täysin -

he ovat saaneet valaistuksen ja maistaneet Jumalan sanaa.

He ymmärtävät totuuden ja ovat maistaneet Jumalan sanaa -

mutta he kieltävät sen. Kun vaimoni pelastettiin -

mikä tapahtui ennen avioitumistamme, pelastamatonta ei voi ottaa puolisoksi...

Kun tapasin hänet ensimmäisen kerran, olin voittamassa sieluja.

Kerroin vaimolleni ilosanomaa, ja niin me tapasimme.

Kerroin vaimolleni ilosanomaa kertaa, ennen kuin hän pelastui.

Hän oli vaikea tapaus. Minun piti toistaa ilosanomaa hänelle.

Vei kertaa, ennen kuin vaimoni pelastui. Jos kysytte häneltä -

hän kertoo, että ei koskaan ymmärtänyt Sanaa -

ennen pelastumista. Vaikka kerroin siitä ja selitin sitä -

hän ei täysin ymmärtänyt sitä. Raamattu kertoo paljon siitä -

että ihmiset eivät ymmärrä Sanaa.

Selitin ja selitin, mutta pelastamattoman on vaikea ymmärtää.

Ymmärryksen täytyy tulla Pyhän Hengen kautta.

"Mutta ei luonnollinen ihminen ymmärrä niitä, mitkä Jumalan Hengen ovat." Vain Pyhä Henki -

voi valaista jotakuta. Kun Pyhä Henki valaisee ihmisen -

joka silti hylkää totuuden, se on usein viimeinen tilaisuus.

Niin Raamattu opettaa. Mikä on kohdan avainsana?

Jae : "Joka orjantappuroita ja ohdakkeita kasvaa, se on kelvotoin -

ja lähin kirousta." Mikä on "kelvottoman" synonyymi? Turmeltunut.

Hepr. kertoo ihmisestä, joka ei voi pelastua.

Tämän ihmisen parannus on mahdoton.

Tämä ihminen palaa. Hän on kelvoton.

He ovat kuin Roomalaiskirjeen ihmiset, joilla oli häijy mieli.

Kuin faarao, jonka sydän oli kovettunut. Olen eri mieltä niiden kanssa -

jotka perustelevat tällä pelastuksen menettämistä.

Heidän mukaansa ihmiset menettivät pelastuksensa. Jae ei puhu pelastuksesta -

tai iankaikkisesta elämästä. Siinä lukee, että he maistoivat sitä ja olivat osallisia -

Pyhään Henkeen. Pyhä Henki puhui ylipappi Kaifaksen kautta, joka ei ollut pelastettu.

Johanneksen evankeliumissa Kaifas puhui Pyhä Hengen liikuttamana -

eikä hän ollut pelastettu. Hän ei uskonut Kristukseen. Pyhän Hengen vaikutus -

ei tarkoita pelastusta. Vaikka he ovat maistaneet sitä ja olleet lähellä -

he hylkäävät sen. Olen nähnyt sen. Olen tuntenut ihmisiä -

jotka olivat lähellä pelastusta. He olivat avoinna asialle -

ja kävivät kirkossa. He eivät ole pelastettuja, mutta miettivät asiaa.

Siemen on istutettu ja kasteltu.

Lopulta he kieltäytyvät pelastuksesta ja heistä tulee häijyjä mieliä.

Sellaista ihmistä ei voi pelastaa. Voin kertoa ihmisiä nimeltä -

jotka ovat tehneet niin. Olen nähnyt sitä itse.

Se oli Heprealaiskirje .

Matt. on nähty. Jatketaan kohdasta Matt. .

Esittelen suosituimpia raamatunkohtia, joilla ihmiset yrittävät perustella -

että pelastuksen voi menettää. Matt. on niistä kohdista suosituin.

"En minä teitä ikänä tuntenut." Piste. Asia selvä.

Hepr. on toiseksi yleisin peruste. Siinä ei sanota -

että ne ihmiset olisivat pelastettuja tai eläisivät ikuisesti. He eivät olleet -

pelastettuja, sillä se olisi ristiriidassa lopun Raamatun kanssa.

He olivat lähellä pelastusta. Pyhä Henki toimi heissä -

ja he ovat maistaneet sanaa. He hylkäsivät sen ja tulivat häijyiksi mieliksi.

Niin Heprealaiskirjeessä lukee. Mitä opimme siitä?

jos et ole pelastettu, mutta kuulet Jumalan sanan -

ja sen voima tekee töitä sinussa, nyt on aika pelastua.

Et voi tietää, milloin viimeinen tilaisuus pelastukseen koittaa.

Niin Hepr. opettaa.

Matt. : on varmaan kolmanneksi eniten minulle näytetty jae.

"Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti -

se tulee autuaaksi." Pelastuminen vaatii vahvana pysymistä loppuun asti.

Jos luette jakeen ... Luetaan sen sijaan -

jae ensin. "Ja ellei ne päivät olisi lyhennetyt, niin ei yksikään liha -

tulisi autuaaksi; mutta valittuin tähden pitää ne päivät lyhennettämän."

Tarkoittaako autuus jakeessa taivaaseen pääsyä?

Siinä puhutaan lihan pelastuksesta. Onko lihan ja sielun pelastuksella eroa?

Totta kai. Kohdassa . Kor. lukee:

"Annetaan saatanan haltuun lihan kadotukseksi, että henki autuaaksi tulis -

Herran Jesuksen päivänä." Liha ja henki ovat eri asioita.

Tämä jae ei kerro pelastuksesta. Vahvana pysyminen loppuun asti -

kertoo lihan pelastuksesta, ei sielun.

Mitä hukkuva Pietari huusi Herralle? "Herra, auta minua!"

Silloinko hän pelastui? Pääseekö hän taivaaseen sillä huudolla?

Ei. Hän puhui hukkumiselta pelastumisesta. Fyysisestä pelastuksesta.

Tässä se lukee selkeästi. "Ja ellei ne päivät olisi lyhennetyt, niin ei yksikään -

liha tulisi autuaaksi; mutta valittuin tähden pitää ne päivät lyhennettämän."

Mitkä päivät? Suuren vaivan ajat. Katsokaa jaetta .

Kyse oli jakeesta . Luetaan sitä edeltävät jakeet -

että ymmärrämme kontekstin. Jae : "Silloin he ylönantavat teitä vaivaan -

ja tappavat teidät." Kuulostaako siltä, että jonkun liha on vaarassa?

Miten he pelastuvat kuolemalta? "Silloin he ylönantavat teitä vaivaan -

ja tappavat teidät ja te tulette vihattavaksi kaikilta pakanoilta minun nimeni tähden.

Ja silloin monta pahenevat, ja keskenänsä pettävät toinen toisensa ja vihaavat -

toinen toistansa keskenänsä. Ja monta väärää prophetaa nousevat ja viettelevät monta.

Ja että vääryys saa vallan, niin rakkaus monessa kylmenee. Mutta joka vahvana pysyy -

loppuun asti, se tulee autuaaksi." Kyse on ajasta, jolloin ihmisiä tapettiin -

Kristuksen vuoksi. Ihmisiä ilmiannettiin virkavallalle.

Monen rakkaus kylmenee. Ihmiset ovat vaarassa. Se on vaivan aikaa.

"Jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta niin tähän asti, ei myös tule."

Se on konteksti Matt. :lle. Sen mukaan liha tulee autuaaksi.

Jos selviät nälänhädästä, kulkutaudeista, sodasta ja mestauksista ja kestät -

loppuun asti, sinut pelastetaan ylöstempauksella.

Niin siinä lukee. Ihmiset uskovat vääristeltyyn aikaiseen ylöstempaukseen.

Se voi johtaa muihin vääriin oppeihin kuten tähän. Aikaiseen ylöstempaukseen uskovat -

eivät ymmärrä tätä jaetta. Arizonan suurin riippumaton baptistiseurakunta -

jonka uskallan nimetä, sillä se ei edes käytä pelkästään -

Kuningas Jaakon Raamattua. Heidän uskontunnustuksensa on -

että pelastus vaatii kestämistä loppuun asti. Niin Chandlerin Tri-City Baptist opettaa.

Katsokaa vaikka netistä. Tri-City Baptist. "Kritisoit taas muita seurakuntia."

He saarnaavat valeita ja harhaoppia -

ja antavat teinien lukea NIV:tä, mutta käyttävät KJR:ää palveluksissa -

saadakseen vanhukset tyytyväisiksi.

Heidän nuoriso-osastonsa tytöt ovat niukoissa shortseissa -

heidän verkkosivustollaan. He antavat teineille NIV:n -

tai muita vääriä Raamattuja kuten ESV:n. Kunhan rokki soi. Se ei ole -

riippumattoman baptistiseurakunnan tulevaisuus. Se tulevaisuus vie seurakunnan -

täysin uusevankeliseksi. Ne vanhukset tapaavat vielä Herran.

Nuoret saavat eri Raamatun -

eivätkä Kuningas Jaakon Raamattua tai perinteisiä virsikirjoja.

Emme näytä nuorille, miten pitää pukeutua asiallisesti. Miten pukeudutaan -

kuin kunniallinen nainen tai mies. Se tuhoaa tulevaisuuden.

Väärä Tri-Cityn baptistiseurakunta sanoo uskontunnustuksessaan -

että pelastus vaatii kestämistä loppuun asti. Tarkistakaa vaikka.

Käyttäkää hakutoimintoa heidän pitkään uskontunnustukseensa.

"Vain loppuun asti kestävät pelastuvat."

Se on pelastusta tekojen kautta. He väittävät, että se viittaa uskoon.

Mutta he sanovat, että täytyy kestää loppuun asti.

Vastustan kalvinismia. Se on vääristelyä, jonka mukaan langenneita -

ei koskaan ollut pelastettu. Armenian kirkon mukaan pelastuksen voi menettää -

ja kalvinistien mukaan meitä ei ollut pelastettu. Raamattuun uskova baptisti -

sanoo, että olemme silti pelastettuja. Me voimme antaa periksi -

mutta Jumala ei hylkää ihmistä. Uskova on ikuisesti turvassa.

Kerran pelastettu, aina pelastettu. He käyttävät kohtaa Matt. -

ja lukevat sen päinvastoin tarkoitusta. He käyttävät sitä ilman kontekstia.

"Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se tulee autuaaksi."

Se kuulostaa oikealta. Jos miettisimme sitä jaetta yksinään -

se kuulostaa siltä, että pelastus vaatii vahvana pysymistä.

Niin siinä lukee. Sen vuoksi Raamattua pitää lukea kontekstissa.

Siksi jaetta ilman kontekstia siteeraava on valehtelija.

Jos joku sanoo, että taivaaseen pääsy vaatii vahvana pysymistä loppuun asti -

hän on valehtelija. Tämä ei tarkoita sitä. Tässä lukee, että liha pelastuu.

Siinä lukee, että sinut yritetään tappaa, ja se vaino on kestettävä.

Sama näkyy kohdassa Matt. . Sekin on jae, johon viitataan -

kun pelastuksen menettämistä yritetään perustella. Miksi olen suuttunut tästä?

Sillä jopa baptisteja johdetaan harhaan.

Meidän täytyy vastustaa tätä. Tiedän, että te kaikki uskotte -

että pelastusta ei voi menettää. Ainakin % teistä.

Ei riitä, että tiedämme jotain. Meidän pitää tietää, että tiedämme sen.

Meidän pitää tietää, miksi tiedämme sen. Meidän pitää osata todistaa se oikeaksi -

Raamatun avulla, sillä haluan vahvan oppien perustan -

seuraavalle sukupolvelle. Haluan, että tiedätte -

ettei pelastusta voi menettää, ja osaatte sanoa kymmenen syytä siihen.

Olen valmis vastaamaan vääriin väitteisiin pelastuksesta ja vahvana pysymisestä.

Kun sitä jaetta käytetään kontekstin ulkopuolella argumenttina -

osaa vastata siihen. Tiedän totuuden. Meidän täytyy tietää totuus.

Matt. kertoo saman asian. Etsin sen kohdan. Jae :

"Mutta veli antaa ylön veljensä kuolemaan." Mistä tässä puhutaan?

Ihmisten tappamisesta. Pelastettujen tappamisesta heidän uskonsa vuoksi.

"Ja isä pojan, ja lapset karkaavat vanhempia vastaan -

ja antavat tappaa heitä." Miksi? Koska lapset eivät usko samoihin asioihin -

kuin vanhemmat. Voiko se johtua siitä, että heillä on eri Raamattu?

Voiko se johtua siitä, että heillä on eri virret?

Heillä on eri opit, elämäntavat, koulutus ja kaikki muu.

"Ja lapset karkaavat vanhempia vastaan -

ja antavat tappaa heitä. Ja te tulette vihattavaksi kaikilta minun nimeni tähden.

Mutta joka loppuun asti vahvana pysyy, hän tulee autuaaksi. Mutta koska he teitä siinä -

kaupungissa vainoovat, niin paetkaat toiseen. Totisesti sanon minä teille: ette ehdi -

kaikkia Israelin kaupungeita toimittaa, siihenasti kuin Ihmisen Poika tulee."

Se tarkoittaa Jeesus Kristuksen toista tulemista. Eikö jae kerro siitä?

Jakeessa ihmisiä tapetaan Kristuksen asian vuoksi. Jakeessa meitä vihataan -

ja vahvana pysymällä meidät pelastetaan. Millä? Kristuksen tulemisella.

Hän käskee paeta toiseen kaupunkiin. Teitä tapetaan. Ihmisiä mestataan.

Paetkaa toiseen kaupunkiin, ja jos kestätte loppuun asti -

teidät pelastetaan. Voin jatkaa aiheesta loputtomiin.

Raamatussa on paljon samasta aiheesta kuin kohdissa Matt. ja Matt. .

Siitä voi puhua loputtomiin.

Katsokaa jaetta . "Ja älkäät peljätkö niitä, jotka ruumiin tappavat -

ja ei voi sielua tappaa." Näettekö eron ruumiin pelastuksen -

ja sielun pelastuksen välillä? Ruumiin kuoleman ja sielun kuoleman välillä?

"Ja älkäät peljätkö niitä, jotka ruumiin tappavat, ja ei voi sielua tappaa -

mutta peljätkäät enemmin sitä, joka voi sekä sielun että ruumiin helvetissä hukuttaa."

Ihmiset vetoavat muihinkin kohtiin kuten . Tim. .

Kun sen lukee tarkasti, se vain todistaa ikuisen turvassaolon.

Aikani on tältä erää lopussa, mutta emme voi menettää pelastusta.

Se on paras mahdollinen uutinen. Jos sen voisi menettää, menettäisimme sen.

Kukaan meistä ei voisi ansaita -

paikkaa taivaassa. Kiitos Luojan, että syntimme on karkotettu.

Jumala erotti meidät synnistämme. Kiitos Jumalalle hänen lupauksestaan -

ja hengen pantista. Hänen sanansa lupaa satoja kertoja -

että emme menetä pelastusta. Älkää uskoko vääriä opettajia.

Olkaa valmiita vastaamaan. Kun pelastatte sieluja -

muistakaa kertoa ikuisesta turvallisuudesta. Ennen kuin rukoilette yhdessä.

Ennen kuin he kutsuvat Herran nimeä, varmistakaa että he ymmärtävät -

ilosanoman. Pelastus on ikuinen ja ilmainen.

Rukoillaan. Isä, kiitämme sinua Sanasta -

ja sen totuudesta. Auta meitä saarnamaan viestiäsi -

mahdollisimman monelle. Moni ei ole pelastunut vaan eksynyt.

Moni luulee, että heidän hienot tekonsa tuovat pelastuksen.

Auta meitä saarnaamaan ikuisesta pelastuksesta ja vain uskon merkityksestä -

pelastukselle, joka ei tule teoista. Auta huutamaan tätä katoilta.

Auta meitä vastustamaan kirkkoja, jotka väittävät itseään baptisteiksi -

ja opettavat kalvinismia, jossa kadutaan syntejä ja temppuillaan pelastuksen eteen.

Auta meitä vastustamaan sitä ja taistelemaan uskon puolesta.

Auta kulkemaan ovelta ovelle ja kertomaan ystäville ja perheenjäsenille sen -

että pelastus on Kristuksen lahja. Rakastamme ja kiitämme sinua, aamen.

Lauletaan vielä yksi virsi. Vaikka . Rikoimme ennätyksen taas.

Mikä on uusi lukema? On parasta, kun rikomme ennätyksen vain yhdellä.

Saamme rikkoa sen nopeammin. Tämä on jännittävää -

sillä nykyaikana monet riippumattomat seurakunnat pienenevät.

Meidän pitää jatkaa kasvua ja kukoistusta. Jos kerromme totuudesta -

ja käymme ihmisten ovilla, seurakuntamme ei pienene.

Määrämme kasvaa. Kiitos kaikille siitä, että tulitte paikalle rikkomaan ennätyksen.

Virsi .

 

 

 

mouseover