"Once Saved Always Saved" (Danish Subtitles)

Video

October 8, 2015

Jeg vil fokusere på Johannes' Første Brev fra vers 10:

"Hvo som tror på Guds søn, har vidnesbyrdet i sig selv;

man gør Gud til løgner ved ikke at tro

på Guds vidnesbyrd om sin søn.

Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv

og dette liv er i hans søn. Hvo som har sønnen, har livet;

hvo har ikke Guds søn, har ikke livet.

Dette har jeg skrevet til Eder, som tro på Guds søns navn,

for I skal vide, I har det evige liv, og at I kan tro på Guds søns navn."

Dagens prædiken hedder "Én gang frelst, altid frelst."

Den handler om den troendes evige sikkerhed for,

at når vi bliver frelst, kan vi aldrig miste vores frelse.

Udtrykket "én gang frelst, altid frelst"

bruges ofte af kritikere af den doktrin. "Nå, du er en af dem!"

Men jeg vil tage udtrykket til mig, for det forklarer fint,

hvad vi tror på, og i Bibelen og op gennem historien

har Guds folk taget nedsættende betegnelser om Guds folk til sig.

De blev kaldt kristne af andre.

De blev kaldt baptister i middelalderen, da de gendøbte folk.

Folk vil brug udtryk som "lettroende" og "én gang frelst, altid frelst",

til det siger jeg amen.

Jeg er baptist, jeg er kristen og én gang frelst, altid frelst.

Det er let at blive frelst. Man skal bare tro på Jesus.

Det hårde arbejde blev gjort af Jesus på korset.

At blive frelst er lige så svært som at drikke vand, som at spise brød,

som at åbne en dør og gå ind ad den,

det er så svært som at påkalde sig Herrens navn. Det siger Bibelen.

Ved hjælp Bibelen vil jeg bevise, at vi aldrig kan miste vores frelse,

og jeg vil tage fat på nogle af de skriftsteder,

som angiveligt viser, den kan mistes, og påvise, at det ikke holder vand.

Det første, jeg vil fremhæve i Johannes' Første Brev, vers ,

det mest kontroversielle, som mange frikirkelige baptister er uenige i,

men jeg vil ikke undskylde, jeg har altid prædiket det.

Jeg har troet siden barndommen, jeg vil stå fast på det nu,

det har denne kirke altid gjort. Tror man ikke på evig sikkerhed

og én gang frelst, altid frelst, er man ikke frelst.

Mange vil være uenige, men Bibelen siger det her.

De, som mener, man kan miste frelsen, tror, deres gerninger vil frelse dem.

Når man alene sætter sin lid til troen

og kun tror på Jesus, kan man ikke miste den.

I Johannes' Første Brev, , står: "Hvo som tror på Guds søn,

har dette vidnesbyrd i sig selv.” Det henviser til Helligånden,

for der står, at tre bærer vidnesbyrd i Himlen,

tre som bærer vidnesbyrd på jorden. Frelstes vidnesbyrd er Helligånden,

Der står: "Hvo som ikke tror Gud, har gjort ham til løgner,

ved ikke at tro vidnesbyrdet, Gud har vidnet om sin søn."

Der findes to slags mennesker. De, som tror på Guds søn,

og de, som gør Gud til løgner. Og hvorfor gør de Gud til løgner?

Fordi de ikke tror det vidnesbyrd, Gud vidnede om sin søn.

"Og dette er vidnesbyrdet,

at Gud har givet os det evige liv; og dette liv er i hans søn."

Det skal I tro, for at blive frelst, vers er vidnesbyrdet,

I skal tro på, for at blive frelst. Tror I ikke på det,

gør I Gud til løgner. Jeg vil fremhæve tre ting. Der står:

“Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv."

Han har givet os det i gave. "Thi af nåde er I frelste formedelst troen,

og ikke af Eder, det er Guds gave; ingen skal rose sig af gerninger."

For at blive frelst, må I tro på, det er en gave, I kan ikke

komme i Himlen ved hjælp af gerninger, I skal alene tro

og modtage gaven, det evige liv. I skal tro Guds vidnesbyrd.

Det er en gave. Hvad har han givet os? Evigt liv.

Det ender aldrig. Så tror I ikke, Gud gav os evigt liv, er I ikke frelst.

Hvis I tror, Gud bare har frelst os midlertidigt, er I ikke frelst.

Bibelen siger, I skal tro på, Gud har givet os evigt liv.

Og dette liv er i hans søn, I må tro, det er gennem Jesus Kristus.

De tre ting ses i vers . I vers : "Dette har jeg skrevet til Eder

som tro på Guds søns navn, på det I skulle vide, at I have det evige Liv,

og på det I skulle tro på Guds søns navn." Altså "have det evige liv",

ikke "havde", så I har mistet det. Han sagde ikke "får", så I først

får besked i Himlen. I skal vide, I har evigt liv.

Før jeg går til de mange steder om, at I kan miste jeres frelse,

så lad os først se på ordet "evigt", på engelsk: eternal.

Eternal betyder endeløs og kommer fra "terminere". Terminering, eterna.

Og E'et er en nægtende forstavelse. Så I betyder ikke-sluttende.

I Bibelen findes synonymet uendeligt. Hvis mit liv aldrig slutter,

hvis jeg i dag, den . februar, har evigt liv og senere mister det,

var det så evigt? Nej, for det sluttede. Har jeg evigt liv i dag,

kan det aldrig slutte, for det er per definition, hvad evigt liv er.

Ellers giver det ingen mening.

Men slå først op på Matthæus, kapitel . Der står

at vi har evigt liv, vi kan vide, vi har evigt liv,

og Jesus sagde i Johannesevangeliet ,:

"Sandelig, sandelig siger jeg Eder:

hvo, som tro på mig, har et evigt liv."

Igen nutid, I har det lige nu, hvis I tror på Kristus,

så det vil vare evigt, I kan ikke miste det. Men i Matthæus står:

"Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal indgå i Himmerige,

men den, som gør min Faders vilje, som er i Himlene."

Om lidt forklarer jeg, hvad Faderens vilje er, men lad mig første sige,

at sige "Herre, Herre" er ikke nok. For så var dette vers ikke sandt.

Er det at sige Herre til Gud nok til at komme i Himlen? Nej. Man skal gøre

Faderens vilje, som jeg vil forklare om lidt.

Han siger: "Mange skal sige til mig på hin dag: Herre, Herre!

have vi ikke profeteret ved dit Navn? og uddrevet djævle ved dit navn?

og gjort mange kraftige gerninger ved dit navn?

Og da vil jeg bekende for dem: jeg kendte Eder aldrig; vig bort fra mig,

I, som beflitte Eder på uret!" Han sagde ikke, han har kendt jer.

Hvis man kunne fortabe sin frelse, hvis de havde været frelst

og så havde mistet frelsen, kunne han så sige, han aldrig havde kendt dem?

Nej. Så det viser, at de, som bliver fordømt på dommedag,

som bare tror, de er frelst, de har ikke mistet deres frelse.

Det er umuligt. Det er folk, som tror på deres, hvad står der i vers ?

Gerninger. Til dem siger Jesus: "Jeg kendte jer aldrig."

Ikke, at han kendte dem førhen, for de havde den aldrig.

Hvis I stod foran Gud lige nu, og Gud spurgte,

hvorfor I skulle i Himlen. Ville I så nævne jeres gode gerninger? Nej.

Ingen kristen, som tror på Bibelen og frelse gennem tro,

ville sige: "Gud, hvorfor ikke, når jeg har gjort så meget godt?"

Den eneste, som ville sige sådan, er en, som tror, hans gerninger

kan få ham ind i Himlen.

Vi har profeteret, prædiket og gjort kraftige gerninger ved dit navn,

vi har uddrevet djævle i dit navn. Påberåber de sig Jesu navn?

Har de kaldt Jesus Herre? Gør de gode gerninger i Jesu navn?

Hvorfor bliver de så forstødt? Hvorfor må de ikke komme i Himlen?

Fordi de, som tror på gerninger, ikke er frelst. Der står i Bibelen,

at ikke af gerninger skal nogen rose sig. Rose sig hvordan?

Ved at sige "jeg har gjort mange gode gerninger"?

Jeg har profeteret i dit navn, og uddrevet djævle

Selvfølgelig bliver jeg lukket ind.

Nej, intet kød skal rose sig for ham.

Jesus betalte alt, ham står vi i gæld til.

Synd efterlod en blodrød plet, han vaskede den hvid som sne.

Vi har intet at rose os af, vores frelse sker ved tro på Jesus Kristus,

og Bibelen siger helt tydeligt, at hvis I kommer i Helvede,

har han aldrig kendt jer. Og fæster I lid til gerninger,

selv om I tror på Jesus og gør dem i Jesu navn,

men siger: "Jeg kommer i Himlen for mine gerninger," er I ikke frelst.

Lad os se på Faderens vilje. Mange bliver forvirrede,

når de læser vers , og siger: "Se, man skal gøre gerningerne."

De gjorde gerningerne, man lad os se i Johannesevangeliet, kapitel seks,

som tilfældigvis også beviser,

at man ikke kan miste sin frelse i flere vers.

Johannes , : “Men Jesus sagde til dem ..."

før læser det: hvad ville I så sige, når I kom frem,

og Jesus sagde så sagde: "Beklager, I kan ikke komme i Himlen"?

Jeg ville sige: "Jeg troede på dig. Du sagde: 'Den, som tror på ham,

ikke skal fortabes, men have evigt liv.' Du sagde, vi frelses i troen,

og hvis jeg bekendte med munden og troede i hjertet,

blev jeg frelst. Passer det ikke?"

Jeg ville ikke prale af mine gerninger. De og min retskaffenhed

betyder intet. De er som snavset tøj for Gud. Det skal være gennem tro.

Se i Johannes , : "Men Jesus sagde til dem: jeg er det livsens brød,

hvo kommer til mig, skal ..." Måske vil han hungre senere. Hvad står her?

"Hvo kommer til mig skal ikke hungre.” Ser I, frelsen sker én gang?

Man kommer til Jesus, får og spiser livsens brød, og han siger:

"I skal aldrig hungre, og hvo som tror på mig, skal aldrig tørste."

Han sagde det samme til kvinden ved brønden i kapitel :

"Hvis du drikker dette vand, vil du tørste igen. Vandet, jeg giver dig,

vil være som en kilde i dig til evigt liv, og du vil aldrig tørste mere."

Vers : "Men jeg har sagt Eder, at I have set mig og tro dog ikke."

Han taler til folk, som ikke troede. "Alt, hvad min Fader giver mig,

skal komme til mig; den, som kommer til mig, skal jeg ikke kaste ud."

Endnu et godt vers om ikke at miste sin frelse. Han siger, at I skal tro,

"men den, som kommer til mig skal jeg ikke kaste ud". Vers :

"Thi jeg er kommen ned af Himlen, ikke at jeg skal gøre min vilje,

men hans vilje, som mig udsendte." Og det er Faderens vilje,

for husker I, at der i Matthæus stod, at I skal gøre Faderens vilje?

Hvordan gør man nogens vilje? Man gør, hvad de vil have.

Hvis jeg sagde til min søn: "Du skal gøre min vilje,"

så skal du gøre, hvad jeg vil og på min måde. Så kommer man i Himlen,

sker det på Guds måde.

I Johannes står: "Men så mange, som ham annammede,

dem har han givet magt at vorde Guds børn, dem, som tro hans navn;

hvilke ikke er født af blod; ej heller af køds vilje,

men af Gud." Guds vilje er det vigtige,

når det gælder frelse. Hvad står her? "Men dette er Faderens vilje,

som mig udsendte, at jeg skal intet miste af det, som han har givet mig."

Endnu et bevis på, at vi ikke kan miste frelsen, "men skal oprejse det

på den yderste dag." Endnu et aspekt af Faderens viljefindes i vers :

"Det er hans vilje, som sendte mig, at en, som ser sønnen og tror på ham,

skal have et evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag."

Så hvad er Faderens vilje? At folk ser Jesus Kristus, tror på ham

og oprejses den yderste dag. Hvad er Faderens vilje ifølge vers og ?

At folk ville tro på Jesus Kristus og ingen af dem ville være fortabt,

at ingen af dem ville miste frelsen, og at de bliver oprejst

på den yderste dag. Man kan ikke miste frelsen. I vers siger han:

"Den, som kommer til mig, skal jeg ikke kaste ud."

Når man er frelst er man gået fra døden til livet.

Gå til kapitel , bare blad en side tilbage.

At gøre Faderens vilje er ikke bare at sige, man altid gør Guds vilje,

og overholder alle bud. Hvis overholdelse af alle bud

frelste os, ville ingen blive frelst. Der findes ikke et ærligt menneske,

som gør godt og aldrig synder. Alle har syndet og dem fattes ære for Gud.

Som der står, er der ingen retfærdig, end ikke én. Ingen bliver

retfærdiggjort ved lovens gerninger eller ved at overholde buddene.

“Sandelig, sandelig siger jeg Eder: hvo som hører mit ord og tror den,

har et evigt liv." Igen nutid. Man har evigt liv lige nu, det vil altså

vare for altid, ellers havde man ikke evigt liv. Det fjollede

ved at sige, man kan have evigt liv i dag, men man kan miste det

i morgen, det er ikke blot komplet ulogisk, for det varede ikke evigt,

det varede kun én dag, men når man så husker på,

at Gud kender fremtiden, Gud ved alt,

og at Gud ved, hvordan ens liv bliver fra start til slut. At man så tror,

han ved, man vil miste det, men kalder det evigt alligevel.

Han ved, det fortabes, men kalder det uendeligt. Det giver ingen mening.

Han siger her, at den, der tror på ham, har evigt liv,

"og kommer ikke til Dommen". Det er klar snak. Man bliver

ikke dømt. Han siger ikke, man aldrig vil synde igen, men man bliver

ikke dømt. Og så siger han: "... men er gået over fra døden til livet."

Det er en kraftig tilkendegivelse af, at vi er frelst for evigt,

vi bliver ikke dømt, vi er gået fra døden til livet.

gå tilbage til kapitel , for der er et stærkt vers,

som Passer til Jesu udsagn "Jeg kendte jer aldrig." I Johannes ,

beviser et andet vers, man ikke kan miste frelsen.

"Hvo som tror på ham," han mener Jesus, " dømmes ikke;

men hvo som ikke tror, er allerede dømt,

fordi han ikke troede." Bemærk datiden.

han troede ikke på Guds enbårne søn. Der findes to slags mennesker:

de som tror, og de som ikke tror. Og hvad siger ham om dem,

som ikke tror? De har aldrig troet.

For har man troet på Jesus, er man frelst, man er troende,

man kan ikke miste sin frelse. Kunne man miste sin frelse,

ville vers ikke give mening med de to kategorier:

de, som tror, og de, som ikke har troet.

Tænk over det. Hvis man kunne miste sin frelse, og en mand

troede på Kristus og så holdt op med at tro, han mistede sin frelse,

kald I det, hvad I vil. Så passede han ikke ind i nogen af kategorierne.

Han tror ikke, men man kan ikke sige, han ikke har troet; det gjorde han.

Det stemmer ikke, vel? For det er ikke sandt. For når man én gang tror,

er man frelst og man er sikker.

Lad os gå til Johannes . Jeg vil gennemgå alt i Johannesevangeliet,

når vi nu er her. Vi havde tre vægtige beviser i træk

i kapitel på, at man ikke kan miste sin frelse.

Vi så kapitel, vers , verset som frelste mig, da jeg var seks år.

Vi så Johannes , , som viser, at man enten ikke har troet det,

eller at man stadig tror på det og stadig har evigt liv.

Johannes , : "Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig fortabes,

og ingen skal rive dem af min hånd. Min Fader, som har givet mig dem,

er større end alle; og ingen kan rive dem af min Faders hånd." Han siger,

at man er i Jesu hånd og i Faderens hånd, og ingen kan rive en

ud af den hånd.

Blad om til kapitel . Engang sagde en til mig,

da jeg var ude for at vinde sjæle og forkyndte evigt liv,

"Det er sådan her: du holder hans hånd, og han holder din hånd,

og han slipper aldrig dig, men du kan give slip på ham."

Kom herop, John. Lad os se, om det passer.

Kom, John. Lad os se, om det holder vand. Lad os bruge det billede,

som jeg fik at en, som tror, man kan miste sin frelse.

Vi prøver. Jeg holder hans hånd, og jeg vil aldrig slippe hans hånd,

men han kan slippe min hånd. Slip min hånd, John.

Slip så, og gå tilbage på din plads. Slip nu. Husk, du kan give slip.

Jeg slipper ikke. Man han kan slippe når som helst, ikke? Sæt du dig igen.

I er vist med? Hvis jeg ikke slipper, er det lige meget, om han giver slip.

Han kan holde fast, han kan slippe, han kan prøve at rive den væk,

men jeg er stærkere end ham. Derfor kunne han ikke gå. Og Bibelen siger:

"Min Fader, som har givet mig dem, er større end alle." Så hvis I havde

den her hypotetiske styrkeprøve med Gud. "Slip mig, slip mig,"

så slipper han ikke. Ingen kan rive dig fra hans hånd, den er så stærk,

at du ikke kan slippe fri.

Johannes , : "Jesus sagde til hende: jeg er opstandelsen og livet;

hvo som tror på mig, om han end dør, skal han dog leve. Og hver den,

som lever og tror på mig, vil ikke dø evindeligen." Det er et stærkt vers

for dem, som vil ændre definitionen af evigt liv. Nogle siger,

det ikke betyder, det varer evigt, det handler bare om livskvaliteten.

Evigt liv er en form for liv, en livsstil, livskvalitet.

Hvad så med "aldrig dø"? For evigt liv er lig med ikke at dø,

hvilket beviser det, og folk siger: "Hvis man går tilbage til grækerne

og ser på ordet eternal er det æonisk, som i æon." Æoner af år.

Så de siger, at "æon" bare betyder "meget lang tid".

Så det var det, Jesus prædikede: "I skal leve rigtigt længe,

hvis I tror på mig, lever I lang tid." Men hvad med dem,

som mistede det, ifølge de folk kan det ske en uge eller

seks måneder senere. Er det en æon? Ved nogen, hvor længe en æon varer?

Ingen ved vist ... Solomon?

Det var for mange oplysninger. Fire æoner er lig med

milliarder år? Det overgik min forstand. Hjemmeskolede børn, altså.

Det giver ingen mening, men at ty til

et fremmed sprog, hvordan bestrider man det,

medmindre man kan græsk, og hvem her taler flydende græsk?

Folk smider det i hovedet på en: "Det er æonisk,

og det er som en æon, og det er bla-bla-bla." Man ved ikke, om det

passer. Jeg tror, det græske ord betyder evig. Og jeg kan bevise det.

For Jesus sammenlignede det med "aldrig dø". På den ene side

siger han "evigt liv" og så siger han "aldrig dø".

Det betyder det samme. "Skal ikke forgå, men have evigt liv."

Det giver mening. Her siger han: "Og hver den, som lever og tror på mig."

Hvis man er her og lever og tror, vil man aldrig dø, det siger Bibelen.

I kan slå op på Efeserbrevet, så tager jeg Andet Korintherbrev,

for en anden lære, udover alt det i Johannesevangeliet,

udover ordene "evigt liv" og tanken om, at han aldrig vil forsage os,

udover tanken om, at "jeg kendte jer aldrig" og at de som tror

ikke har troet på Guds enbårne søns navn, så er der også

doktrinen i Det Nye Testamente, at vi er beseglede med Helligånden

til forløsningens dag. I Andet Korinterbrev , står:

"Som og beseglede os og gav os ånden til pant i vore hjerter."

Bibelen siger, at når vi er frelst,

besegler Gud os og giver os ånden til pant i vores hjerter.

På engelsk kaldes pant for earnest. Hvad betyder earnest?

Earnest betyder alvorlig. Hvis jeg siger noget

in earnest, mener jeg det alvorligt, hvis jeg siger noget in jest,

så mente jeg det ikke alvorligt. Så når der står, Gud har givet os

the earnest, panten, i vore hjerter. Earnest er et tillægsord,

når vi siger, vi gør noget ...

Hvis jeg siger, en mand er en "earnest man", så er han alvorlig.

Her er det et navneord, og earnest er en udbetaling,

som viser, at man har tænkt sig at købe noget. Hvis et hus er til salg,

og jeg vil give et tilbud. Vi kan sige, udbudsprisen

er . dollar, og jeg siger, jeg vil give . dollar.

For at vise, jeg mener alvor, lægger jeg dollar i earnest money.

Alle, som har købt et hus, har hørt om earnest money.

Jeg giver dollar i earnest money for at vise, jeg ikke laver sjov.

Ellers siger folk: "Okay, jeg vil give .."

Og så springer de fra. Så man betaler

måske dollar earnest money bare vor at vise, man er seriøs.

Det er en udbetaling. Gud siger, han beseglede og, og han gav os earnest

for at vise, at vi er frelst, at vi har evigt liv og

at vi kommer i Himlen og er hos for evigt. Han giver en udbetaling.

Grunden til, at det kaldes earnest (pant) eller udbetaling, er,

at vi ikke er helt forløst, når vi frelses, for kroppen er ikke blevet

forløst. Vores sjæl og ånd er allerede frelst, men er vores krop?

Ændrede din krop sig i det øjeblik, du troede på Kristus?

Ændrede noget ved sin krop sig? Blev den perfekt? Nej.

Men ved opstandelsen eller bortrykkelsen siger Bibelen,

at et på et øjeblik forandres vi, og ifølge Bibelen venter vi

på dagen. hvor vores kroppe forløses. Bibelen kalder bortrykkelsen for

vores krops forløsning. Så vi har ikke hele pakken, vi har ikke mærket

alle goderne ved frelse endnu, men vi har ånden til pant. De fulde goder

ved frelsen får vi, når vi får en helt ny, forherliget

krop og er i Himlen hos Kristus. Så har vi alle goderne ved frelsen.

Indtil da har vi ånden til pant i vore hjerter som tegn på,

at Gud er alvorlig og vil holde ord. Ifølge Bibelen vil han, som har

begyndte det gode værk i jer, fuldføre det indtil Jesu Kristi dag,

et navn for bortrykkelsen, hans komme i skyerne.

Se Efeserbrevet, kapitel , vers . "På det vi måtte være

hans herlighed til lov, vi, som forud håbede på Kristus."

Hvad vil det sige at håbe på Kristus? At vi tror på Kristus. I næste vers:

"Udi ham er også I, da I hørte sandhedens ord,

Eders saliggørelses evangelium, udi ham er også I,

der I troede, blevne beseglede med

forjættelsens hellige ånd, som er os pant på vor arv til ejendommens

forløsning, hans herlighed til lov." De vers indeholder så meget.

De forklarer at det at tro på Kristus er at stole på Kristus.

at sætte vores lid til Kristus, at tro på han vil frelse os,

ikke vores gerninger. Han nævner forjættelsens hellige ånd.

Hvilken forjættelse? Bibelen omtaler håbet om

evigt liv, som Gud, der ikke kan lyve, lovede før verden

begyndte. Stadig skeptisk? Johannes' Første Brev , :

"Og dette er den forjættelse, som han tilsagde os, det evige liv."

Bibelen siger, Guds løfte er evigt liv.

Gud lover evig forløsning i herlighed og at I er beseglede

med forjættelsens hellige ånd, som er os pant på vor arv.

Har vi mere i vente? Ja, arven bliver enorm. Den, som sejrer, skal arve

alle ting, jeg vil være ham en Gud og han skal være mig en søn.

Vi skal arve alle ting, vi er Jesu medarvinger, vi skal arve Guds rige.

Vores krop forløses og bliver forherliget.

Bibelen siger her, at Helligånden er vores arvs pant, indtil vi dummer os,

indtil vi synder, indtil vi mister troen, indtil vi giver slip, indtil

mister vores frelse. Nej, indtil forløsningen af panten,

for han vil udføre det gode værk i jer til Jesu Kristi dag.

Ikke at han måske vil udføre, bakke ud, bryde sit løfte

eller give panten og skifte mening. Nej, han er seriøs. Han har lovet.

Han vil forløse os. Vi skal arve alle ting, og som sikkerhed for,

at vi arver, bliver frelst og har evigt liv,

og at han ikke bryder sit løfte, gav han os den udbetaling,

han have os ånden til pant og han beseglede os til forløsningens dag.

Gå til kapitel , vers , vi læste det lige i Efeserbrevets kapitel ,

som han henviser til i , med: "Og bedrøver ikke Guds hellige ånd,

ellers mister I jeres frelse." Sagde han det? Nej.

Sådan et vers findes ikke. Han siger: "Og bedrøver ikke Guds hellige ånd,

med hvilken I er beseglede til forløsningens dag." Selvom I bedrøver

Guds hellige ånd, er I beseglede til forløsningens dag. Han beder jeg om

ikke at bedrøve ham, men I er beseglede til forløsningens dag.

Gå til Romerbrevet, kapitel . Så mange skriftsteder omtaler det.

Jeg prøver at presse det hele i én prædiken. Bare for at gennemgå,

at det er evigt liv, og at det er uendeligt,

og at vi aldrig skal dø, og at han aldrig kendte dem,

som ikke blev frelst. Bare for at gennemgå, at de, som ikke tror,

ikke har troet, og at vi er beseglede af Guds hellige ånd

indtil forløsningens dag, som er vores frelses pant.

Vi er ført fra døden til livet og bliver aldrig fordømt.

Her er et andet aspekt af evigt liv og én gang frelst, altid frelst.

Romerbrevet siger, at vores synder efter frelsen ikke tilskrives os.

Efter vi er frelst, tæller de synder, vi begår, ikke med. Romerbrevet , :

"Den derimod, som ikke arbejder."

Den, som kun arbejder lidt. Står der det?

"Den, som ikke arbejder, men tror på ham, som retfærdiggør synderen."

Hvis I har troen, skal I stadig arbejde. Står der det?

Her står, man ikke arbejder og tror, nogle tror uden at arbejde.

Ifølge Jakobs Brev, kapitel , er tro død uden arbejde. Men det betyder,

at tro uden arbejde findes. Hvordan kan tro uden arbejde være død,

hvis det ikke er muligt at tro uden at arbejde?

Nogle påstår: "Når man tror, må man altid arbejde." "Hvordan kan tro

uden arbejde så være død?" "Nemlig!" Hvad? "Tro uden arbejde,"

ville være meningsløst, hvis den ikke fandtes. Tro uden arbejde må findes.

Hvis jeg siger: "Hunden er død," er der så ikke en hund? Jeg prøver bare

forklare det, så alle kan forstå det. Hvis jeg sagde: "Hunden er død,"

Jeg har ikke en hund. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det. Men siger jeg,

hunden er død, må der være en hund, hvis den er død.

Så hvis troen uden arbejde er død, må der findes omstændigheder,

hvor man kan tro uden at arbejde. Jakobs Brev, , henvender sig til

frelste og troende. Han siger "mine brødre". Jeg har prædiket over

Jakobs Brev, kapitel , og jeg vil ikke gå i detaljer, for jeg har

gjort det for mange gange, men ved I hvad?

Hvis jeg er frelst i dag, hvilket jeg er, så tror jeg på Kristus, ikke?

Hvad hvis jeg ikke arbejder? Hvad siger Jakob om min tro? Den er død.

Lad os sige, jeg ikke har arbejdet den sidste uge, jeg har bare

ladet livet gå sin gang, og jeg har ikke

fulgt Gud i denne uge, jeg gik ikke i kirke, og jeg læste ikke min bibel,

jeg har ikke bedt. Har jeg gjort gerninger,

hvis jeg har levet sådan den sidste uge? Så kan man sige, min tro er død,

men betyder det, jeg har mistet min frelse? Nej. Men min tro

vil ikke gavne andre. Uden gerninger er det bare tom snak.

Det handler ikke om ikke at komme i himlen, men om mit forhold

til mine medmennesker. For Bibelen siger, at ingen bliver

retfærdiggjort for gerninger for Gud, men hvad med gerninger for mennesket?

Ja da. Kan mennesket se min tro? Mennesket kan kun se mine gerninger.

For mennesket retfærdiggøres vi ved gerninger, det siger Jakobs Brev.

Og derfor blev Abraham retfærdiggjort ved sine gerninger, da han ofrede

sin søn på altret som -årig. Vil I bilde mig ind,

Abraham blev frelst, da han var ? Nej, det skete længe før, men han

viste sin tro i Første Mosebog, da han ville ofre sin søn Isak,

Det var et utroligt vidnesbyrd for mennesker.

Derfor står der i vers , kapitel , slå op på Romerbrevet. Undskyld,

vers : "Thi dersom Abraham blev retfærdiggjort ved gerninger,

har han ros, men ikke for Gud.”

Abraham blev retfærdiggjort, men ikke for Gud. Se på vers : " Den derimod,

som ikke har gerninger, men tror på ham,

som retfærdiggør synderen, regnes hans tro

til retfærdighed; ligesom og David priser det menneske saligt, som Gud

tilregner retfærdighed uden gerninger:

salige de, hvis overtrædelser er forladte,

og hvis synder er skjulte; salig den mand,

hvem Herren ikke vil tilregne synd.

Hvad ser vi her? Fortiden, nutiden og fremtiden. Tænk over det,

Mange mener: "Når man bliver frelst, bliver de synder, man begik, før man

blev frelst tilgivet. Men fremtidige synder er man ansvarlig for.

Og man må stedse have tilgivelse, frelse

og forløsning." Nogle tror, man må bede om tilgivelse hver dag,

for at forblive frelst. Jeg taler ofte med dem.

Mange katolikker, selv protestanter vil sige, man skal bede om tilgivelse

for sine synder hver dag, ellers bliver man ikke frelst.

Fortiden omtales i vers : "Salige de, hvis overtrædelser er forladte,"

det er datid, "og hvis synder er skjulte," udsagnsordet er i datid,

"Salig den mand, hvem Herren ikke vil tilregne synd" Det er fremtiden.

I dag er Steven L. Andersons synder skjulte og tilgivne, og han vil ikke

tilregne mig synd i fremtiden. Står det ikke i Bibelen? Han frelser os

for vores synder dengang, nu og fremover.

Ellers ville det være bedst at blive frelst

ved livets slutning på dødslejet. Og det gør mange katolikker,

For det forkynder katolicismen. De tænker: "Jeg vil leve livet

og være vild, jeg vil feste og løbe hornene af mig. Når jeg bliver ældre,

vil jeg skaffe mig tilgivelse for det hele og gå til messe hver dag.

Når jeg er for gammel til at feste, jeg kan lige så godt

gå til messe hver morgen og få tilgivelse." De ryger i Helvede,

for de har ikke sat deres lid til Kristus som deres frelser. De sætter

deres lid til gerninger, religion og kirke i stedet for til Herren.

Hvordan kan jeg miste min frelse, når Gud ikke tilregner mig mine synder,

ifølge Romerbrevet , ? Gå til kapitel .

Læs Romerbrevet , : "Hvo vil anklage Guds udvalgte?

Gud er den, som retfærdiggør." Gud vil ikke anklage os for noget,

mennesket kan ikke anklage os, vores synder tilregnes ikke os,

hvem dømmer? Husker I verset, som siger, vi ikke kommer til dommen,

men er gået fra døden til livet? Hvem dømmer? Det er Kristus, som er død,

ja meget mere, som er oprejst, som og er ved Guds højre hånd."

Kristus hjalp os ikke kun førhen. Ja, han døde, ja, han blev begravet,

han genopstod, men han lever også for at træde frem for os.

For at sikre, vi ikke bliver dømt eller anklaget,

for at sikre, synden ikke tilregnes os.

"Hvo skal kunne skille os fra Kristi kærlighed? Trængsel eller angst,

forfølgelse, hunger, nøgenhed, fare eller sværd?

(Som skrevet er: for din skyld

dræbes vi den ganske dag, vi er som slagtefår.) Men i alt dette

mere sejre vi ved ham, som os elskede. Thi jeg er vis på,

at hverken død, ej heller liv, engle, fyrstedømmer, magter, det nærværende.

det kommende, det høje, det dybe eller nogen skabning kan skille os

fra Guds kærlighed i Jesus Kristus, vor Herre."

Hvis I er retfærdiggjorte, hvis I er frelste, hvis I har troet på

Herre Jesus Kristus, vil Gud så holde op med at elske jer?

Nej. Lad mig spørge: er det kærligt af Gud at sende nogen i Helvede?

At sende nogen til Ildsøen er ikke kærlighed. Hvis jeg elsker dig,

vil jeg ikke lade dig brænde for evigt i Helvede. Her blev stille.

I tænker, at Gud elsker alle. Hvor I Bibelen står det?

Det står der ikke. Jeg kan vise jer skriftsteder, hvor Gud siger,

han hader folk. "Thi så elskede," i datid, "Gud verden, at han gav

sin søn, at enhver, som tror på ham, ikke fortabes, men have evigt liv."

Gud elskede alle. Gud elsker alle på et tidspunkt. Men på et tidspunkt

i Hoseas, kapitel , vil han ikke elske dem længere. Og på et tidspunkt

tror man ikke på Jesus Kristus, man dør uden Jesus Kristus, og man

er ikke elsket af Gud, man føler Guds vrede.

Elsker Gud de ikke-frelste og de frelste? Ja, men forskellen er,

at når man er frelst, ophører han aldrig med at elske en,

men når man ikke er frelst, kan man nå et punkt,

hvor han siger: "Jeg vil ikke elske dig længere. Du er underlagt

min vrede." Folk, som bespottede Helligånden, var færdige.

Det lyder fint at sige, Gud elsker alle, men der er skriftsteder,

hvor han tydeligt taler om at hade folk. Og han siger:

"Jeg hadede dem, jeg vil ikke elske dem længere," i samme vers.

Vi må studere for at finde nåde for Gud. Det er let nok bare at gentage:

"Gud elsker alle." Ting, man har hørt, i stedet for at studere

Bibelen og lære, hvad Bibelen faktisk forkynder. For det forkynder Bibelen

ikke, så vi skal holde op med bare at gentage ting. Dette hører man ofte:

"Had synden, elsk synderen. Had synden, elsk synderen."

Ved I, hvem der sagde det? Mahatma Gandhi. Hani var ikke en bibeltro

kristen. Gandhi troede ikke på Jesus Kristus, og han er i Helvede lige nu.

Og han sagde: "Elsk synderen, had synden." Noget er underligt.

Jeg ville gerne udføre et eksperiment og opsøge kristne

i hele verden og i Amerika og vise dem et par citater og spørge:

"Hvilke, tror I, er rigtige?" Først ville jeg vise dem Gandhis udtalelse.

Nu viser jeg ham Gandhis udtalelse uden at sige, hvem som sagde det.

Og så vil jeg vise dem citatet fra David, en mand efter Guds

hjerte, som sagde: "Skulle jeg ikke hade dem, som hade dig, o HERRE!

og kedes ved dem, som rejse sig imod dig? Med fuldt had hader jeg dem ..."

"Hvilket citat er mest kristent?"

"Gandhi." Ja. Det citat ville de vælge. Og de ville ikke engang

genkende citatet fra Bibelen. De ville nok sige: "Det er ikke

fra Bibelen." Hvordan læser du? Det er fra Bibelen. Det er Salme .

Det har ikke meget med prædikenen at gøre, men min pointe er,

og det er vigtigt: hvis Gud ophører med at elske en. Hvis man aldrig

mister hans kærlighed, ender man ikke i Helvede. Kan I se det?

Vil Herren revse os? Ja, men fordi han elsker os. Bibelen siger:

"Hvem Herren elsker, revser han, og han tugter hver søn, han antager sig"

Jeg smækker mine børn, for jeg elsker dem, men dræber jeg dem, er det ikke

kærlighed, og heller ikke hvis jeg sendte dem i Helvede. Vi har det med

bare at gentage noget, vi har hørt. "Alle synder er lige."

Det lyder fint, men det er ikke bibelsk, det grænser til sindssyge.

Dræb mennesker eller stjæl en blyant. Det kommer ud på et.

Det er det samme for Gud. Men så er Gud ikke retfærdig. Gud er retfærdig,

Og ikke alle synder er lige, og intet vers i Bibelen siger det.

Jesus sagde til Pontius Pilatus:

"Den, som udleverede mig til dig, har den større Synd

Hvordan kan man have større synd, hvis

alle synder er lige? Hvis Gud elsker alle,

hvorfor taler han så steder om at hade folk? Undskyld, jeg forvirrer

jer. Lad mig vende tilbage til min prædiken.

Jeg vil bede jer slå op på Salme i Det Gamle Testamente,

og grunden til, jeg nævner det, er, at der forkyndes så meget forkert.

som forvirrer folk, og for mig trodser nogle af dem

al logik. Som at sige, alle synder er lige. Det trodser al

sund fornuft. Eller at sige, at Gud elsker folk, som steger i Helvede

lige nu. Han lader folk blive tortureret i al evighed, fordi han

elsker dem. Hvordan kan nogen tro på det? Det giver ingen mening.

Hjælp mig. Hvad mere kan jeg sige? Gud elsker alle,

men de fleste brænder op i Helvede. Det er ulogisk. Ja, Gud elskede dem,

han døde for dem og ville frelse dem, og de afviste ham. Så sagde han:

"Jeg elsker dem ikke længere." Det giver mening, for det er det,

forkynder. At han ikke elsker folk, derfor sendte han dem i Helvede.

For de er slemme. Han sendte dem dertil. De blev ikke frelst. De blev

ikke retfærdiggjort eller forløst. Men han er en kærlig Gud.

Men betyder det, han elsker alle? Nej. Og at sige,

at alle synder er lige ... det ville

man forvente at høre fra én på et sindssygehospital,

hvor nogen mener, at drab er det samme som ...

... alt muligt, at gå over for rødt, ikke? Giver man én en lussing,

eller man skyder nogen. Vi synes måske, der er forskel,

men for Gud er det ... Vildt! Men Gud har givet os

sund fornuft, hvis man læser Bibelen og dropper de menneskeskabte lærer.

Nu forlader jeg emnet igen, men lad os se på Salme ,

Jeg nævnte Johannes , : "Så mange, han annammede, har han givet magt

at vorde Guds børn, dem, som tro på hans navn." Hvordan bliver vi

Guds børn? Ved at tro på Jesu Kristi navn. Er alle Guds børn?

Nej, for vi bliver Guds børn, når vi tror på Kristus. Hvis vi bliver

Guds børn, var vi det ikke før, og så bliver vi Guds børn ved at

tro på Kristus. Når mormonerne siger, vi alle er Guds børn,

er det forkert. Vi bliver Guds børn ved at tro på Kristus. Galaterbrevets

kapitel , vers : " I er jo alle Guds børn forrmedelst troen

i Kristus Jesus." Se, hvad der står i Salme om

Guds børn. Der står: " Jeg har fundet David, min tjener,

jeg har salvet ham med min hellige olie." I GT symboliserer David ofte

Herren Jesus Kristus, for Jesus Kristus kaldes Davids søn,

og ofte kalder han profetisk Jesus for David, min tjener. Passagen

referer bogstaveligt talt til David, men også åndeligt til

Herren Jesus Kristus.

Se vers , så skal jeg forklare, hvad jeg mener. Det handler om David.

"Og jeg vil lade hans sæd bestå vindelig,

og hans trone, så længe Himlens dage vare."

Men hvis vi også lader det gælde Herren Jesus Kristus: "Og jeg vil

lade hans sæd bestå vindelig, og hans trone,

så længe Himlens dage vare. Hvis hans børn

forlade min lov ... hvis de vanhellige mine skikke og ikke holde mine bud:

Da vil jeg hjemsøge deres overtrædelse med

riset og deres misgerning med plager.

Men min miskundhed vil jeg ikke tage fra ham og ikke svige min sandhed.

Jeg vil ikke vanhellige min pagt og ikke ændre det, som jeg har sagt.

Ét har jeg svoret ved min hellighed, jeg vil

ikke lyve for David: Hans sæd skal blive

evindelig, og hans trone som solen for mig; den skal befæstes som månen

evindelig; og vidnet i skyen er trofast. Sela." Det gælder David,

men øjeblik, skal David virkelig herske evindeligt på

tronen? Eller skal Jesus Kristus sidde på sin Faders trone

og herske og regere?

Der står i Esajas , som er en profetisk tekst om Jesus Kristus,

at han skal se hans sæd. At Jesus ser hans sæd og glædes.

Jesus fik ikke børn, mens han gik på jorden, uanset hvad Hollywood mener.

Jesu Kristi sæd er åndelig. Alle, som tror på ham, bliver hans børn.

Og Bibelen siger her, at hans sæd ... Hvis de bryder hans bud,

hvad gør han så? Hvis de vanhellige mine skikke og ikke holde mine bud,

så mister de deres frelse og kommer i Helvede. "Jeg vil ikke elske dem

længere." Siger han det?" Jeg vil hjemsøge deres overtrædelse med riset

og deres misgerning med plager. Min miskundhed vil jeg ikke tage fra ham

og ikke svige min sandhed. Jeg vil ikke bryde min pagt og ikke ændre,

hvad jeg har sagt." Gud vil ikke bryde sit løfte, Gud vil

ikke bryde sin pagt, ændre, hvad han har sagt.

Han vil straffe os, men ikke holde op med at elske os,

og han sender os ikke i Helvede. Mange tror, at hvis man ikke kan

miste sin frelse ... Hvis man ikke man miste frelsen,

kan man lige så godt leve et slemt liv, og de siger

at hvis det ikke får følger, kan man være slem.

Man gør, hvad man vil, ikke, og kommer i Himlen? Men hvad med

dette liv? At sige: "Jeg er frelst, så jeg kan gøre, hvad jeg vil,

jeg kommer stadig i Himlen." Ja, men du bliver ødelagt i dette liv.

Synes nogen, det er i orden? Synes nogen her, det er i orden at leve

et rædselsfuldt liv og miste alt og blive straffet af Gud hele tiden

og være forbandet, bare jeg kommer i Himlen?

Nej, for vi vil også være velsignede i dette liv, ikke? Vil I have, Gud

skal forbande og straffe jer? Det ville svare til, at mine børn sagde:

"Lige meget, hvor uartig jeg er, mor og far, så vil i være

mine forældre og give mig mad, og jeg må stadig sove i min seng?

Sejt, så går jeg bare ud og bryder alle regler, jeg vil aldrig adlyde."

Ved I, hvad der sker? De ville få smæk igen og igen,

og de ville have det elendigt uden sjov.

at have det sjovt. De ville gå glip af alt det sjove og hele tiden

blive straffet. Sådan bliver ens liv, hvis man lader hånt om Guds ord,

når man er frelst.

Er man ikke frelst, kan man måske more sig og slippe godt fra det,

men man ender i Helvede. Er man frelst, kan man ikke slippe af sted

med at synde. Er man frelse, så revser han hvert eneste barn,

han har annammet. Så er I ikke frelst, unge mennesker ...

I siger: "Jeg er frelst, jeg kommer i Himlen, jeg glemmer alt om Guds bud."

I bliver ødelagt. Gud kan ødelægge jeres liv. Gud kan få jer

fyret fra jeres arbejde, Gud kan give jer sygdomme.

Det har han sagt, han vil gøre. I Femte Mosebog - gennemgår han

alle velsignelser og forbandelser. "Jeg vil forbande jer, når I går ud,

og når I er på vej hjem. Jeg vil forbande jeres arbejde, jeres kone

jeres børn, alt hvad I laver. I vil mislykkes, I vil blive ramt

af sygdomme og miste jeres penge." Gud vil straffe sine børn.

Hvis vi helt lader hånt om hans ord. Så der er mange grunde til at adlyde

Guds bud, selv om at slippe for Helvede ikke er en af dem.

For det første elsker vi ham. Hvis vi elsker Gud, så lad

os overholde hans bud, fordi vi har lyst, ikke fordi vi er

tvunget til det. Vi ønsker, Gud skal velsigne os.

Vi ønsker ikke, at Gud straffer os. Vi elsker vores næste, og vi ved,

vi frelser flere, hvis vi lever for Gud,

for vi elsker andre og ønsker, de frelses.

Hvor bad jeg jer slå op? Hebræerbrevet . Jeg har vist jer

en masse skriftsteder om, at man ikke kan miste sin frelse.

En masse forskellige. Lad os bruge den smule tid, vi har tilbage,

på nogle steder, som folk vil bruge for at vise, man kan miste frelsen.

Jeg starter med de mest gængse. Ironisk nok viser folk mig oftest

Matthæus, kapitel , som var det første vers,

jeg viste jer i morges for at vise, at man ikke kan miste den.

"Jeg kendte jer aldrig". Men i den tid jeg har prædiket og vundet sjæle,

har folk vist mig Matthæus , - for at vise, man kan miste frelsen

oftere en noget andet bibelvers. "Man ikke bare kan sige 'Herre, Herre.'"

Hallo, der står "jeg kendte jer aldrig", og det skulle bevise,

at man kan miste den? Det viser, at de, som ikke tror og ikke er frelst,

har fået formørket sindet af Gud, og at nogen

kan finde på at bruge Matthæus som bevis på, man kan miste frelsen,

viser bare, at de er åndeligt blinde. Det viser,

at de ikke er frelst, når de ikke kan forstår "jeg kendte jer aldrig".

Det har vi allerede talt om. Det næsthyppigste

vers, folk fremhæver er Hebræerbrevet .

I, som har vundet sjæle længe,

vil nok være enige i, at det er de vers, folk oftest nævner.

Hebræerbrevet , vers : "Thi det er umuligt,

at de, som én gang er oplyste, og som have smagt

Guds gode ord og den tilkommende verdens kræfter

og falde fra, atter kunne fornys til omvendelse, da de korsfæste

sig selv Guds søn og gøre ham til spot. Thi jorden, som drikker

den ofte derpå faldne regn og bærer vækster, tjenlige for dem,

som den dyrke, får Guds velsignelse; men den, som bærer torne og tidsler

er ubrugbar og forbandelsen nær; enden med den er at brændes.

Dog, i henseende til Eder, I kære! er vi sikre på

det bedre og det, der bringer frelse, dog vi så tale."

Lad os tale om det skriftsted. Hvis dette vers

forkyndte, at man kunne miste sin frelse,

er det så ikke tydeligt, at der står, man aldrig kunne genvinde den?

“Hvis de skulle falde fra," der står, det er umuligt i vers ,

"er det umuligt at de skulle fornys til omvendelse." Hvis verset

teoretisk lærer jer, at man kan miste sin frelse, står der så ikke,

at man aldrig kan få den igen. Men alle, som tror man kan miste den,

tror man kan få den igen. "Nu er jeg frelst, nu er jeg ikke."

Som om de går frem og tilbage. Men hvor nævner den tekst,

at de mennesker var frelst eller havde evigt lig? Det gør den ikke.

Når vi bruger vers til at bevise, at man ikke kan miste sin frelse,

bruger de ord som "frelst" og "evigt liv",

det er klare tekster. Verset nævner ikke "frelst" eller "evigt liv".

Her er, hvad der står: "De, som én gang er oplyste og som have smagt

den himmelske gave og er blevne delagtige i Helligånden og have smagt

Guds ord, og den tilkommende verdens kræfter og falde fra, atter kunne

fornys til omvendelse." Det handler ikke om

en, som bliver frelse, men om en, der hører forkyndelsen, Helligånden

arbejder i hjertet, de forstår den. Hvad vil det sige at blive oplyst?

Pæren bliver tændt. Jeg forstår det fuldstændigt. Og det går op

for dem, at de er blevet oplyst, de har smagt det.

Jeg forstår det, Helligånden arbejder, de har smagt det, og ...

... nej. Det er deres endelige afvisning. Da min kone blev frelst,

før vi blev gift, man skal aldrig gifte sig med en, som ikke er frelst,

da jeg først mødte hende var jeg ude for at vinde sjæle, og jeg

forkyndte for hende. Det var sådan vi mødtes. Jeg forkyndte

for min kone gange, før hun blev frelst. Der skulle gange til,

hun var en hård nød at knække. Jeg måtte forkynde og forkynde,

og der skulle gange til, før hun blev frelst. Men hun vil sige,

hvis I spørger hende, at hun aldrig helt forstod det,

før hun blev frelst. Hun sagde: "Selv om du forklarede det,

forstod jeg det ikke helt. Og Bibelen fortæller,

meget om folk, som hører ordet, men ikke forstår det.

Så jeg blev ved at forklare. Det er svært for en ikke-frelst

at forstå, faktisk sker det kun gennem Helligånden.

For mennesket modtager ikke i Guds ånd, Helligånden må

oplyse nogen, og når Helligånden oplyser nogen,

og de fanger det og så afviser det, er det ofte deres sidste chance.

Det er det, Bibelen lærer jer, for hvad er nøgleordet i denne tekst?

Det er ordet i vers : "Men den, som bærer torne og tidsler er ubrugbar,

og forbandelsen er nær." Hvad er et et synonym for afvist? Fortabt.

Handler Hebræerbrevet ikke om en, for hvem det er umuligt

at blive frelst? Det er umuligt at forny den fyr til omvendelse.

han bliver ikke frelst, han ender med at blive brændt, han er afvist.

Lige som dem i Romerbrevet , som fik et fortabt sind,

som faraoen, hvis hjerte var forhærdet. Men der, hvor jeg er uenig

med dem, som siger, her står, man kan miste frelsen, er, at de siger,

at de her fik frelsen og mistede den. Det står her ikke. Her står ikke,

at de havde evigt liv. Det står bare, de smagte det, og blev delagtige

i Helligånden. Helligånden talte gennem Kajfas, som ikke var frelst.

Helligånden mødte Kajfas i Johannesevangeliet, og han talte

da han var bevæget af Helligånden, og han troede ikke på Kristus.

At Helligånden arbejder i en, betyder ikke, vedkommende er frelst.

Det kom så tæt på, og så afviste de det. Jeg har oplevet folk,

som forholdt sig afventende med hensyn til at blive frelst.

De er åbne overfor det, de går i kirke, de er ikke frelst, men de

tænker over det. Frøet er lagt og bliver vandet.

Og til sidst siger de nej, og de bliver

fortabt. De kan aldrig frelses. Jeg kan nævne folk,

som jeg har kendt, hvor jeg selv har oplevet det.

Det var Hebræerbrevet .

Vi har læst Matthæus , så lad os gå til Matthæus, kapitel .

Jeg tager de steder, folk oftest mener beskriver, at man kan miste

sin frelse. Matthæus er nummer et. Hvad skal jeg sige til det?

Det så bizart. Der stå "jeg kendte jer aldrig" punktum. Så kommer

Hebræerbrevet , og hvad ser vi der? Der er intet, der tydeligt

siger, at de folk var frelst og havde evigt liv. De kan ikke være frelst,

for så ville det modsige resten af Bibelen. Det var helt klart

mennesker, som var på nippet til at blive frelst. Helligånden

arbejder i dem, de smagte det, og nu er de fortabt.

Det lærer Hebræerbrevet os. Og hvad er moralen?

Hvis man ikke er frelst, og Gud arbejder i en, og man hører Guds ord,

og kraften af Guds ord, er det nu, man kan blive frelst. Man ved

aldrig hvornår det er ens sidste chance for at blive frelst. Det lærer

Hebræerbrevet os.

Se nu på Matthæus , vers . Nok den tredjehyppigste passage,

jeg er blevet vist. "Men hvo som bliver bestandig indtil enden,

han skal blive salig." De siger: "Se, man skal holde ud til enden

for at blive frelst." Hvis I går til vers ... lad os tage vers først.

"Og dersom disse dage ikke blev forkortede, da blev intet kød frelst;

men for de udvalgtes skyld forkortes disse dage." Jeg spørger:

Taler vi i vers så om folk, som kommer i Himlen? Vi taler om

at kødet bliver frelst. Er der forskel på, om kødet eller sjælen

bliver frelst? Ja. For i Første Korinterbrev står: "At overgive

Satan en sådan til kødets fordærvelse, at ånden må frelses på

den Herrens Jesu Kristi dag." Kødet og ånden er to forskellige ting,

så at bruge den passage til at forkynde frelse gennem gerninger,

når den nævner, at kødet, ikke ånden, bliver frelst.

Da Peter var ved at drukne, hvad råbte han da? "Herre frels mig."

Blev han frelst der? Som om han kom i Himlen, fordi han råbte:

"Herre frels mig." Nej, han skal reddes fysisk fra at drukne,

og her skæres det ud i pap: "Og hvis disse dage ikke blev forkortede,

da blev intet kød frelst; men for de udvalgtes skyld forkortes disse dage."

Hvilke dage? Bortrykkelsens dage, gå tilbage til vers ,

for det var vers , ikke? Lad os læse versene før vers

for at se sammenhængen. I vers : "Da skulle de overgive Eder til trængsel

og slå Eder ihjel." Lyder det, som om nogens kød er i fare?

Kan I se, hvordan de kan undgå at blive dræbt? Der står: "Da skulle de

overgive Eder til trængsel, og slå Eder ihjel, og I skulle

hades for mit navns skyld. Da skal mange forarges og forråde hverandre

og hade hverandre. Og mange falske profeter skal opstå og forføre mange.

Da uretfærdighed vil være mangfoldig, skal kærligheden blive kold i mange.

Men hvo som holder ud til enden, han skal blive salig." Holder hvad ud?

De dræbes for Kristi sag, folk forføres af autoriteterne,

folks kærlighed bliver kold, og folk er i fare. Der er mange trængsler,

hvis lige ikke er set siden verdens begyndelse og ikke skal ses igen.

Det er sammenhængen i Matthæus . Det nævner kødet. Hvad betyder det?

At hvis man overlever sult, pest, krig og halshugninger og holder ud

til enden, så bliver man frelst, man bliver reddet bort via bortrykkelsen.

Det forkynder det. Og tror man på den falske bortrykkelse før trængslen,

kan det føre til andre falske doktriner som denne, for folk, som

tror på det, forstår ikke det vers. Den største, uafhængige baptistkirke

i Arizona, og jeg vil nævne den ved navn,

for de er ikke "King James alene". Og i deres trosbekendelse står,

at hvis man ikke holder ud til enden, bliver man ikke frelst. Tri-City,

slå den op på internettet. Tri-City Baptist Church. Tænk,

at han kritiserede en anden kirke. Hvis de vil prædike løgne,

hvis de vil give deres unge en New International Version og kun bruge

King James-bibelen for at gøre de gamle mennesker tilfreds,

og i deres ungdomsafdeling, hvor alle pigerne

er iført korte shorts på hjemmesiden, og de giver dem NIV og falske

bibler, ESV, New American Standard, rock'n'roll, det er ikke vejen frem

for en uafhængig baptistkirke, det er vejen til at blive fuldstændig

ny-evangeliske. De gamle mennesker vil gå

til Gud en dag. Hvis vi giver de unge en anden udgave

og ikke giver dem King James eller de gamle salmer

eller lærer de unge at klæde sig pænt

og blufærdigt, så ødelægger man fremtiden.

Og den kirke, bedrageren Tri-City baptistkirke har i trosbekendelsen,

man må holde ud til enden for at blive frelst. Tjek det selv.

Gå til deres hjemmeside og skriv "holde ud" i søgefeltet i deres lange

trosbekendelse. "Kun de, som holder ud, bliver frelst." I prædiker

gerninger. De siger, der sker via tro. Ja, men også, at man skal

holde ud for at opnå frelse.

Jeg er imod calvinisme, for det er et bedrag, hvor man siger:

"Man var ikke frelst, hvis man falder fra.

Den armenske kirke mener, man kan miste den,

og calvinisterne siger, at man aldrig var frelst, og bibeltro

baptister siger, I forlader måske kirken, men I er stadig frelst.

I opgiver måske Gud, han opgiver ikke jer. Det er den troendes sikkerhed.

Én gang frelst, altid frelst. Og de tager Matthæus ,

og vender det på hoved. Sætningen er taget ud af sammenhængen, men så

så bliver den, der holder ud, frelst. Det lyder næsten

sådan. Hvad hvis vi bare kigger isoleret på det.

Så lyder det, som om man må holde ud til enden for at blive frelst.

Men det er grunden til, man ska læse Bibelen i en sammenhæng.

Og enhver, som citerer det vers alene udenfor sammenhængen er en løgner.

Enhver, som citerer det og siger, man skal holde ud til enden, sådan bliver

frelst, lyver. Det står her ikke. Her står, ens kød bliver frelst,

at de prøver at slå en ihjel, og man må udholde forfølgelsen.

I Matthæus, kapitel , står nøjagtig det samme.

Folk mener, den tekst viser, frelsen kan mistes. I tænker: "Hvorfor er du

så hidsig? Hvorfor er du så rystet?" Fordi selv baptister bliver bedraget.

Vi må kæmpe for det her. Jeg ved, I tror på, man ikke kan

miste sin frelse. I hvert fald % af jer. Jeg ved,

vi tror på det, men det er ikke nok at vide noget,

vi må indse, vi ved det, og hvorfor vi ved det, og vi må kunne

bevise det med Bibelen, for doktrinernes fundament må være

på plads for kommende generationer, og I må ikke bare sig, at I ved

vi ikke kan miste frelsen. I må kende ti grunde til, vi ikke kan miste

den bibelsk. Og jeg er klar, når de kommer med deres falske, hedenske

udholdenhed til enden, taget ud af sammenhængen.

Jeg kender modargumenterne, jeg kender sandheden.

Bibelen siger det samme i Matthæus, kapitel .

"Men en broder skal forråde den anden til døden." Hvad er nu det?

Folk, som bliver dræbt. Frelste, som bliver dræbt på grund af deres tro.

"Og en fader sit barn, og børn skulle sætte sig op mod forældre

og aflive dem." Hvorfor? For børnene ikke tror på det samme som deres

forældre. Gad vide, om det er, fordi de læser en anden bibel.

Mon det er, fordi deres musik er anderledes? Mon det er, fordi

de har en anden doktrin, en anden livsstil, en anden undervisning,

Han siger: "Børn skulle sætte sig op mod forældre

og aflive dem. Og I skulle hades af alle for mit navns skyld

men den, som bliver bestandig indtil Enden, han skal blive salig.

Men når de forfølge Eder i én stad,

da flyer til en anden; thi sandelig siger jeg Eder: I skulle ikke komme

til ende med Israels stæder, førend menneskets Søn kommer." Hvad er det?

Kristi genkomst. Er det ikke det, det handler om i vers ?

Kristi genkomst. I vers bliver folk dræbt for Kristus, i vers

bliver vi hadet, og holder vi ud, bliver vi frelst, af Kristi genkomst.

Han siger, man må flygte til en anden by, de dræber jer, hovederne ryger,

flygt til en anden by, og hvis I kan holde ud til enden, bliver I frelst,

I bliver udfriet. Jeg kan blive ved, der findes så mange

skriftsteder om det emne, at vi kunne blive ved.

Han fortsætter, se vers : "Og frygt ikke for dem, som flå legemet ihjel,

men kunne ikke flå sjælen ihjel." Kan I se, der skelnes mellem,

om krop eller sjæl bliver frelst, og om krop eller sjæl bliver dræbt?

"Og frygt ikke dem, som flå legemet ihjel ... men frygt hellere den,

som kan fordærve både sjæl og legeme i Helvede.

Jeg har lidt flere tekster, folk bruger. Andet Thimoteusbrev ,

beviser bare den evige sikker endnu stærkere, men jeg har

ikke tid, men vi kan ikke miste vores frelse, og det er det bedste,

I har hørt i dag. For hvis I kunne miste frelsen, kunne vi alle.

Ingen af ville kunne klare at gøre os fortjent til

at komme i Himlen. Gud ske lov, at vores synder er væk.

Gud har adskilt os fra vores synder. Og Gud ske lov for hans løfte om

Åndens pant, og han lover os hundredevis af gange, at vi

aldrig kan miste vores frelse. Tro ikke på de falske lærere.

Vær klar med et svar, og når I tager ud for at vinde sjæle,

så forkynd aldrig for folk, før I har lært dem om evig sikkerhed.

Før I beder med dem får dem til at påkalde sig Herren, så vær sikre på,

at de forstå, hvad budskabet er, nemlig at frelsen er gratis og evig.

Lad os bøje hovederne og bede. Fader vi takker dig for dit ord,

og det sande i dit ord. Kære Gud, hjælp os alle med forkynde

budskabet for så mange som muligt. Folk er ikke frelste, men vildfarne.

Folk påkalder sig Jesu navn og tror, deres gode gerninger vil frelse dem.

Herre, hjælp os med at forkynde én gang frelst, altid frelst,

og troen alene frelser. Hjælp os med at råbe det fra tagene,

Hjælp os med at sige fra overfor kirker, som hævder, de er baptistiske

og prædiker, at gerninger og calvinistiske tricks giver frelse.

Hjælp os med at kæmpe den gode kamp og slås for troen

og at forkynde dør-til-dør og for vore venner og kære, at frelsen

er en gratis gave fra Kristus.

Vi elsker og takker dig og beder i Jesu navn. Amen.

Lad os synge en sang til, før vi går, hvad med ? Vi har sat rekord igen.

Hvor mange? Wow. Det er bedst, når vi kun slår den med én. For så

slår vi den hurtigere igen. Og det er spændende, for vi

lever i en tid, hvor mange uafhængige baptistkirker bliver mindre,

men ved I hvad? Vi må blive ved med at vokse, og hvis vi bliver ved med

at prædike sandheden og banke på døre, bør vi ikke blive mindre,

vi kan kun blive større. Tak, fordi I kom og hjalp os med at slå rekorden.

Lad os synge .

 

 

 

mouseover