"New World Order Bible Versions" full movie with Slovak subtitles

Watch Video

October 30, 2015

Verím, že diabol chce ovládnuť cirkev.

Verím, že diabol chce ovládnuť túto cirkev...

...jedného člena po druhom.

-Máme možnosť vybudovať pre seba a pre budúce generácie

nový svetový poriadok.

-Zatvorte okno.

Choďte naspäť do domu.

-Okamžite dovnútra! -Veď som vnútri.

-Máme šancu uspieť s novým svetovým poriadkom,...

...vo svete, v ktorom spoľahlivá Organizácia spojených národov...

-...gumové projektily, tasery...

-...môže využiť úlohu mierotvorcu aby naplnila sľub a víziu...

...jej zakladateľov.

-Po roku prezident Bush povedal - a túto vetu často sám používam

- potrebujeme nový svetový poriadok.

Skôr to však vyzerá, že tu máme veľa neporiadku.

-Svitá na lepšie časy.

Vďaka tomu čo sme spravili v tento deň, práve v tomto momente

v Amerike nastala zmena.

-prezident Obama a britský premiér Gordon dnes vyzvali

k novému svetovému poriadku aby sa vyriešila svetová

hospodárska kríza.

-Našou úlohou je vytvoriť

nový svetový poriadok.

-Jeho úlohou bude vytvoriť komplexnú stratégiu pre Ameriku

v tejto dobe, kedy by sa mohol zrodiť nový svetový poriadok

Je to úžasná príležitosť.

-Nový svetový poriadok ste sám označil

ako satanistický. -Áno.

-Prečo si to myslíte?

-Počas môjho výskumu som sa pozrel na zadnú stranu amerického dolára

Našiel som na nej zvláštne pečate. Sú to illuminátske pečate

Illumináti sú tajná spoločnosť založená v roku

mužom, ktorý sa volal Adam Weishaupt.

Na zadnej strane dolára môžeme vidieť pečať

na ľavej strane sa nachádza oko v trojuholníku, známe ako Horovo oko

v egyptskej mytológii, teraz je známe aj ako Luciferovo alebo Satanovo oko.

Dve slová na vrchu, "ANNUIT COEPTIS", znamenajú

"Oznamujúci zrodenie"

na spodku je napísané, "NOVUS ORDO SECLORUM".

-Na veľkej pečati Spojených štátov je napísané

"NOVUS ORDO SECLORUM": Nový poriadok.

-Ľudia by sa mali zamyslieť nad tým, "Čo robí egyptská pyramída

na zadnej strane amerického dolára?

Ako súvisí Amerika s Egyptom?"

Odpoveď znie: absolútne nijak okrem sféry okultizmu.

A teda môžeme vidieť, že máme dočinenia so satanistickým plánom

ľudia si musia uvedomiť, že boh slobodomurárstva povedie svet

k naplneniu tohoto zvláštneho cieľa, pre ktorý bola Amerika založená

jej úlohou je viesť celý svet do jednotného systému,

celosvetovej vlády, celosvetového náboženstva

celosvetového právneho systému a celosvetového peňažného systému

ktorý sa v Biblii nazýva Znamenie šelmy.

-...čo vieme s istotou povedať je,

že nastane prechod zo starého poriadku

k novému poriadku, pod vládou samotného Satana

To je pravý význam toho symbolu

to je skutočný zámer Nového Svetového poriadku

V Biblii kráľa Jakuba (KJV), Kor : sa píše, "Preto ak je niekto v Kristovi

je novým stvorením. Staré sa pominulo,hľa, všetko je nové."

Všimnite si ako je v Novej Anglickej Biblii

preložený tento verš. Píše sa tam,"Starý poriadok sa pominul

nastúpil nový poriadok." Použili tu rovnaké slová.

V King James sa píše, "jedine na základe pokrmov, nápojov

a rozličných umývaní, čo všetko sú telesné ustanovenia, uložené

do času napravenia", ktorý označuje príchod Krista. Všimnite si

v NIV sa píše, "do času nového usporiadania." Pripravujú ľudí

Chcem aby ste si všimli toto. V Izaiášovi : v Biblii kráľa Jakuba

sa píše, "preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, zakladám

na Sione kameň, zkúsený kameň, uholný, drahý, základ,

pevne založený". Tu sa píše o Ježišovi, však? Teraz si všimnite

že v Biblii kráľa Jakuba je Ježiš označený ako uholný kameň

pevne založený. Kde sa nachádza základ budovy

na jej spodku alebo na jej vrchu?

Na spodku však?

Takže ak Písmo nazýva Ježiša uholným kameňom, ktorý je pevne založený

je to na spodku, však?

"Tak vám, veriacim, je chválou,:" -toto je v Biblii kráľa Jakuba -

"nevercom však je kameňom, ktorý zavrhli stavitelia,

ale ktorý sa stal uholným kameňom," takže, pevne založený základ.

Všimnite si že NIV ho nazýva vrcholom.

Hovoria, že tento symbol, na ktorý sa pozeráte symbolizuje Krista.

To nie je pravda; tak potom koho predstavuje? Antikrista.

-Priatelia, modlím sa aby ste ostali pri tejto skvelej knihe

Slovo Božie. Táto kniha je to, čo dnes potrebujeme.

Čas sa kráti. Prichádza veľké odpadnutie od pravdy:

Práve sa to deje, práve v tomto momente

Preklady Biblie podľa Nového svetového poriadku

-Volám sa Steven Anderson, som pastorom baptistického zboru s názvom Faithful Word Baptist Church

v Tempe, štát Arizona. V našom zbore používame len Bibliu kráľa Jakuba

veľa ľudí nechápe prečo. Cieľom tohto filmu je

ukázať výrazné rozdiely medzi Bibliou kráľa Jakuba

a ostatnými prekladmi.

-Volám sa Roger Jimenez. Som pastorom zboru s názvom Verity Baptist Church

v Sacramente, štát California. Som rád, že som súčasťou

tohto filmu, pretože Slovo Božie je dnes v ohrození

musíme sa postaviť za Bibliu, aby sme ju mohli použiť ako nástroj

v duchovnom boji.

-Volám sa Dennis McCain. Som pastorom v Northside Baptist Church

v Modeste, štát California. Som pastorom už rokov

pracujem ako zakladateľ nových cirkevných zborov

takmer rokov.

-Existuje plán, je to satanistický plán, ktorého cieľom je zmeniť Bibliu

Mnohí si myslia,"Biblia kráľa Jakuba je výborný preklad

je veľmi poetická. Ostatné preklady sú druhoradé

Asi nie sú tak dobre preložené." Ja vám však chcem povedať

že je to oveľa vážnejšie ako to vyzerá. Tieto nové verzie sú v skutočnosti

Satanov pokus o znehodnotenie Božieho Slova. Ukážem vám,

že tieto zmeny nie sú náhodné. Nejedná sa

o malé, bezvýznamné zmeny. Sú to úmyselné zmeny.

Zámerne napádajú špecifické Biblické doktríny

V liste Efezským :: "Lebo nie je nám zápasiť

s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami,

so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami

zlosti v ponebeských oblastiach." Existujú ľudia, ktorí investujú

milióny, dokonca miliardy dolárov na to aby zámerne vydávali

chybné preklady Biblie, ktoré následne propagujú prostredníctvom reklám,

s pomocou predajní, kde ich dávajú do popredia

aby ľudom ukázali, "Toto je Biblia, ktorú by ste mali čítať. Zbavte sa

Biblie kráľa Jakuba. Kúpte si radšej novší a lepší preklad.

Urobil som prieskum o tom, ktoré preklady Biblie sú dnes najpopulárnejšie

Toto je aktuálny zoznam. Overil som ho z viacerých zdrojov

a všetky mali na prvých . miestach rovnaké Biblie. Čislo jedna

dnes už nie je Biblia kráľa Jakuba. Je to Nový medzinárodný

preklad (NIV). Na druhom mieste je Biblia kráľa Jakuba. Tretie miesto patrí

Nový živý preklad. Na štvrtom mieste je Nová Biblia kráľa Jakuba (NKJV) , ako

je Anglický štandardný preklad alebo ESV. Všetky zoznamy ktoré som našiel

mali tieto Biblie na prvých piatich miestach, niekde v inom poradí

-Veľa ľudí si neuvedomuje, že existujú stovky prekladov

samozrejme, že nemáme čas zaoberať sa všetkými

-Najlepšie bude, ak sa sústredíme na štyri najpopulárnejšie chybné preklady

V NIV chýba celých veršov

z Nového Zákona. Predtým, ako budeme hovoriť

o všetkých tých zmenách, veršov chýba úplne

Matúš : - chýba. Matúš : - chýba. Skutky : - tento verš chýba

v NIV, chýba v ESV, nie je ani v Novom živom preklade...

-Úplne zmizol!

Skutky :, Biblia kráľa Jakuba: "A ako tak išli cestou,

prišli k akejsi vode, a eunúch povedal: Hľa, voda;

čo mi prekáža dať sa pokrstiť? A Filip riekol:

Ak veríš z celého srdca, slobodno."

Takže eunúch - ako hriešnik - povedal, "čo mi prekáža

dať sa pokrstiť?" a Filip mu na to povie

"Ak veríš z celého srdca, slobodno.

Teda on" - eunúch - "A odpovedal a riekol: Verím, že Ježiš

Kristus je syn Boží." Čo sa práve stalo s eunúchom? Obrátil sa.

Prečo? Lebo keď vyznáme Pána Ježiša svojimi ústami a uveríme vo svojom srdci,

že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeme spasení.

Uveril vo svojom srdci. Vyznal ho svojimi ústami. Je spasený.

Čo potom spravili? Verš :

"A rozkázal vozu, aby postál, a zišli obidvaja do vody,

Filip aj eunúch, a pokrstil ho."

Takže - verš : čo mi prekáža dať sa pokrstiť?

Verš : Ak veríš z celého srdca, slobodno.

Vyznal Ježiša ústami, uveril v Neho vo svojom srdci;

verš : pokrstia ho. Amen.

Čo sa píše v Novom medzinárodnom preklade?

"Ako šli cestou, došli k akejsi vode a dvoran povedal:

'Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?"

Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip i dvoran,

zostúpili do vody a pokrstil ho." Všimli ste si

čo sa stalo? Čo tam chýbalo?

Neviem či ste si to všimli. Celý verš chýba.

Takže podľa Nového medzinárodného prekladu, idú po ceste.

Enuch sa spýta, "Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?"

Podľa NIV, nič! Poďme ťa pokrstiť.

Čo chýba? Ver v Ježiša Krista!

Čo chýba? Evanjelium.

Čo chýba? Prečo tieto Biblie útočia na Ježiša Krista?

Nedáva to žiadny zmysel.

Dávalo by to zmysel, kebyže si uvedomíte, že je za tým Satan.

-Nielenže z NIV odstránili celých veršov

k veršom dali poznámky, o tom, že tieto verše pravdepodobne

neboli v origináli. Znovu sa vás snažia zmiasť aby ste pochybovali o Božom Slove.

Ako napríklad Marek :. "Iďte po celom svete a kážte evanjelium

každému stvoreniu!" alebo "Otče, odpusť im, lebo nevedia,

čo činia." Síce ich nevynechali úplne, ale dali k nim poznámku

ktorá ich v čitateľovej mysli úplne znehodnotí, keď si povie "Veď,

tieto aj tak pravdepodobne neboli v origináli. Toto aj tak nemá

žiadnu váhu." Veríme, že Ježiš Kristus bol Boh v ľudskom tele

Na toto však často moderné preklady útočia a menia.

Uvediem aj niekoľko príkladov. Ján :; "Pretože traja sú,

ktorí svedčia na nebi, : Otec, Slovo a Svätý Duch.

A tí traja sú jedno." Na základe tohto máme aj slovo "trojica".

Traja sú jedno.

"Títo traja sú jedno."

V NIV, sa píše len: "Traja sú, ktorí svedčia".

Nie je tam zmienka Otcovi, ani o Slove, nespomína sa ani

Duch Svätý, nepíše sa, že títo traja sú jedno.

Pozrite sa, čo spravili s veršom Tim :. Píše sa, "A vyznane veľké

je tajomstvo pobožnosti:" - teraz sledujte - "Boh zjavený

v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom,

uverené mu na svete, hore vzatý v sláve."

Bohu bolo uverené na svete, Boh bol hore vzatý v sláve.

Boh sa stal telom a prebýval medzi nami

Biblia jasne hovorí v Tim :, že Ježiš Kristus je Boh

-V Tim :, je dôležitá pasáž. Často som čital v poznámkach

pod čiarou v Novom americkom preklade, ktorý som používal na seminári

neskôr aj v NIV, aj v ostatných pážach, kde do poznámky pod čiarou

alebo do komentára napísali, podobne ako učia niektorí

z NIV alebo z Nového amerického prekladu,

že tam nie je žiadny rozdiel v učení. Neovplyvňuje to žiadnu oblasť

doktríny. Lenže rozdiel mezi "hos" a "Theós" očividne je.

ak si zoberieme "ten, ktorý bol, 'hos' ", namiesto "Theós", čo znamená Boh

viditeľne to oslabuje celý text, pretože si musíte domyslieť,

Kristus je Boh, ten ktorý sa zjavil. Lenže pri "Theós", niet pochýb

o tom, čo sa píše v texte. Boh to Boh, ktorý sa zjavil v tele, takže to musí byť

Kristus, toto má určite vplyv na to

ako ľudia vnímajú Kristovo božstvo. -Presne.

-Ďalší dôkaz toho, že Ježiš Kristus je Boh, sa nachádza v liste Židom :.

"ale k Synovi hovorí: Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov".

Ako teda Biblia oslovuje Syna?

Oslovuje ho Bože. Je napísané, "ale k Synovi: Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov

Teraz počúvajte čo sa píše NIV.

"Ale o Synovi však hovorí: "...

-Nedávno som sa na železničnej stanici rozprával so svedkyňou Jehovovou, keď

som prišiel vyzdvihnúť manželku. Táto pani mi začala čítať

zo svojej náboženskej príručky, ale potom som uvidel jej Nový svetový preklad Biblie.

Tak som sa jej opýtal, "Je vaša Biblia preložená z gréčtiny?"

Povedala, "Je z gréckeho Nového Zákona podľa Westcotta a Horta."

Opýtal som sa, "Je správny?"

Odpovedala, "Samozrejme."

Tak som sa jej spýtal, "Mali ste gréčtinu?" Povedala, že nie.

Tak som sa jej opýtal, "Čo by ste spravili, ak by sám Jehova hovoril ku Kristovi

a nazval ho Bohom?" (ona)"To sa nikdy nestalo."

Tak som jej citoval z listu Židom :."K Synovi hovorí:

Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov."

Tak sa nahnevala, že si zbalila veci a vybehla von dvermi

Tak som ju nasledoval a cestou som jej rozprával. Keď som si to neskôr prečítal

v Novom svetovom preklade, zistil som, že to je úplne zmenené:

"Ale k Synovi: Boh je tvojim trónom na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlom spravodlivosti."

-Lenže v Biblii kráľa Jakuba je to úplne jasné. Toto ale nie je jediný prípad

snažia sa zmeniť aj Kristove panenské počatie. V evanjeliu podľa Lukáša :

sa píše:"A Jozef a jeho matka sa divili tomu,

čo sa hovorilo o ňom."

V NIV, ESV, a v Novom živom preklade sa naopak píše:

"Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa hovorilo o Ňom."

Tu môžme vidieť, že v NIV a ostatných moderných prekladoch nazývajú

Jozefa Ježišovým otcom, tomuto sa Biblia kráľa Jakuba

striktne vyhýba.

-Bol Jozef otcom Ježiša Krista? Nie nebol.

Mohol byť jeho nevlastným otcom. To môžeme povedať.

Ale on nebol otcom Ježiša Krista.

-Ďalej v tejto kapitole Mária nazve Jozefa Ježišovým otcom

a Ježiš ju okamžite opraví. Ako je napísané,"Keď Ho uvideli, preľakli sa.

A matka Mu povedala: Synu, čo si nám to vykonal?

Ajhľa, Tvoj otec a ja s úzkosťou sme Ťa hľadali."

Práve Mária nazvala Jozefa Ježišovým otcom. Pozrite sa

ako ju Ježiš okamžite opraví. "Odpovedal im:

Čo, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím

byť vo veciach svojho Otca?"Povedal im, "Som vo veciach svojho Otca

keď kážem Slovo Boha, pretože Jozef nie je mojím otcom

Boh je môj Otec."

Ľudia ktorí veria NIV sú tak zaslepení, že niektorí mi dokonca ukázali túto pasáž

a povedali mi, "Vidíš? Tu Biblia nazýva

Jozefa Ježišovým otcom. "Nie, to Mária nazvala Jozefa

Ježišovým otcom a Ježiš ju okamžite pokarhal

tak by mal niekto pokarhať aj NIV. Mali by opraviť Nový žijúci preklad.

Niekto by mal pokarhať ESV a povedať, "Počkať. Mýlite sa.

Toto nie je Ježišov otec. Ježišov otec je Boh Otec."

Ak si poviete, "Tieto preklady sú ľahšie na pochopenie. Veď tie zmeny

nijak neovplyvňujú učenie."

Toto sú dosť dôležité doktríny nemyslíte?

Božstvo Krista, panenské počatie.

a nielen to; dokonca napádajú aj Jeho večnú existenciu. Viete, Ježiš Kristus

nezačal existovať v Betlehemských jasliach. Nezačal existovať ani v Máriinom lone

Pretože Ježiš Kristus existoval stále a vždy aj bude

On je Prvý i Posledný, On je Alfa i Omega

On je Počiatok i Koniec, toto je kľúčový prvok jeho božstva.

Ak by bol stvorená bytosť, nemôže byt predsa Bohom

V Micheášovi : sa píše, "A ty, Betlehem, Efrata,

hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba

mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli;

On je oddávna," - sledujte - ", z čias večnosti."

Takže v Micheášovi :, nám Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je z "čias večnosti"

Toto sú veľmi silné slová, pretože hovoria

o večnej existencii Ježiša Krista. Nemal začiatok. On nie je stvorená bytosť

On bol Boh zjavený v tele. On bol na počiatku u Boha, a On bol Boh. [Ján :]

Slovo "večnosť" znamená, že to trvá naveky, nikdy neskončí.

Preto "z večnosti" by znamenalo, že niečo pochádza z večnej minulosti

niečo čo existovalo večne

Teraz počúvajte, čo sa píše v NIV:

"Ty však Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami,

z teba mi vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod

je v dávnoveku, v odvekých časoch."

Čo znamená slovo "pôvod"?

Znamená to začiatok nejakej existencie, nie?

Ak má niečo pôvod, znamená to, že to niekedy začalo existovať

Začal Ježiš niekedy existovať?

Nie, pretože pochádza z večnosti (ako sa píše v Biblii kráľa Jakuba).

Lenže podľa NIV, Ježiš má nejaký pôvod.

Ak by Ježiš Kristus mal nejaký počiatok, znamenalo by to, že nie je Boh, pretože Boh

bol, je a príde.

Boh existoval vždy.

Boh nie je stvorená bytosť.

Toto je pasáž, ktorou to NIV preklad úplne zaklincuje

-V Izaiášovi : je napísané: "Ako si padol

z neba, O Lucifer"...

-V Biblii je slovo "Lucifer" použité iba raz.

Tu sa dozvedáme, že Satanovo meno je Lucifer

kebyže sa na ulici opýtame ľudí "Kto je Lucifer?

Čo je Lucifer?" každý by povedal, "To je Satan; alebo diabol."

Viete kto je Lucifer?

-Je to anjel, ktorý bol zhodený z neba, Satan.

-Satan.

- Satan.

-To je diabol.

-Diabol.

-Satan.

-Satan.

-Satan.

-Diabol.

-Diabol.

-Diabol.

-Kto je Lucifer?

-Diabol.

-Viem že je to ľahká otázka. To je výborné.

-Satan. Áno.

-Jediný dôvod prečo vieme, že Satanovo meno je Lucifer

je vďaka Izaiášovi :.

"Ako si padol z neba, Ó Lucifer," - teraz si všimnite

prezrádza nám jeho meno aj jeho titul - "Ó Lucifer, syn rána!"

Takže aký je titul Lucifera? "syn rána", však?

V . kapitole knihy Zjavenia, v verši; sa v Biblii kráľa Jakuba píše:

"Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach.

Ja som" - toto hovorí Ježiš - "Ja som koreň a rod Dávidov,"

- toto hovorí Ježiš - "jasná ranná hviezda."

Vidíte?

Ako nazval Ježiš seba samého? Jasná ranná hviezda.

Toto je jeho titul.

-Takže obidva preklady, Biblia kráľa Jakuba aj NIV uvádzajú v Zjavení :,

že Ježiš Kristus je ranná hviezda.

-Ako sa v NIV označuje Lucifer?

-"Ach, ako si spadol z neba, ty ranná hviezda, syn svitania!"

Namiesto Lucifera, ktorý má byť zhodený z neba, v Izaiášovi :, je v NIV

z neba zhodený Ježiš.

Pozrite, v Biblii sa píše, že Lucifer, inak aj Satan, bol vyhodený

z neba, pretože chcel byť ako Najvyšší, chcel byť ako Boh

Potom, ako NIV útočí na Kristove božstvo a Jeho večnú existenciu

potom ako spochybňuje aj skutočnosť, že sa narodil z panny

že nemá začiatok ani koniec, že bol Bohom v ľudskom tele

teraz ho dokonca obviňuje z toho, že chce byť ako Najvyšší. On je Najvyšší!

-Podľa vášho NIV, Ježiš bol vyhnaný z neba nie Lucifer!

-Ľudia, ktorí sú za týmito novými verziami, sú od Satana. Satan chcel

skaziť Slovo Božie už v záhrade Eden

veď dobre poznáme jeho úmysly. [ Korintským :]

Vidíte, že Slovo Boha má obrovskú moc.

V Liste Židom : sa píše, "Lebo slovo Božie je živé

a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až

do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov

a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca."

Diabol vie, že keď nás kresťanov odzbrojí, môže nás poraziť

-Hlavným cieľom vždy bolo aj bude zobrať nám naše zbrane.

Pozrite sa do histórie. Keď sa niekto snaží ovládnuť skupinu ľudí

viete čo predchádza víťazstvu? Vždy zoberú ľuďom ich zbrane

Keď vám vláda hovorí, "Chceme vaše zbrane,

pretože vás budeme ochraňovať my."

Ak vám niekto berie vašu zbraň, nie je to preto, že vás chcú chrániť

chce sa len uisť, že ked po vás pôjde

nebudete sa môcť brániť.

V roku Sovietsky zväz zaviedol kontrolu zbraní. Počas rokov -

bolo zabitých milliónov politických disidentov.

V roku Nemecko zaviedlo kontrolu zbraní a začali ľudí odzbrojovať

Počas rokov -, bolo zabitých milliónov židov a ostatných ľudí.

V roku Čína zaviedla kontrolu zbraní a začala ľudí odzbrojovať.

Počas rokov -,

bolo v Číne zabitých milliónov politických disidentov

V roku Uganda zaviedla kontrolu zbraní a začala odzbrojovať ľudí.

Počas rokov - - všimnite si - bolo zabitých , kresťanov

V roku Kambodža zaviedla kontrolu zbraní a začala odzbrojovať ľudí.

Počas rokov -, zabili millión Kambodžanov

Musíte pochopiť, že nepriateľ sa vždy snaží zobrať vám zbraň

nie preto aby vás mohol chrániť, ale aby ste sa nemohli brániť vy.

-Diktátori sa vždy usilovali odzbrojiť ľudí aby boli bezbrannými

aby z nich spravili otrokov. Vlády si uvedomujú, že ak ľuďom zoberú zbrane

stanú sa bezbrannými voči ich tyranii.

-Čože? Dnes sa Slovo Božie nachádza pod útokom?

Samozrejme. Pretože ak sa Satanovi podarí zobrať vám jedinú zbraň, ktorú máte

proti nemu, to jediné s čím proti nemu môžete bojovať

ak sa mu podarí odzbrojiť vás, potom je to pre neho malina.

-Diabol by nám najradšej zobral dvojsečný meč, ktorý sa volá

Biblia kráľa Jakuba a nahradil ho príborovým nožíkom

s názvom NIV,

alebo nožíkom s názvom ESV,

prípadne Novou Bibliou kráľa Jakuba

Nechce aby sme boli ozbrojení. Nechce aby sme boli schopní bojovať

s vládcami temnosti tohto sveta.

V . Liste Tesalonickým : sa píše, "Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom,

lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie,

a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia".

Tu nám Biblia hovorí, že...

-Predtým ako príde antikrist, predtým ako nastúpi jednotná svetová vláda

predtým ako nastane Nový svetový poriadok, predtým musí prísť odpadnutie.

Čo znamená odpadnutie? Apostáza.

-Ja verím, že tieto moderné preklady Biblie, sú kľúčové pre diablov plán

zjednotiť svet pod jednu svetovú vládu, jedno svetové náboženstvo a Nový svetový poriadok.

Biblia nám hovorí, že pred Druhým príchodom Krista nastane veľké

odpadnutie "apostasía"(grécky). Toto veľké odpadnutie pred Kristovým

Druhým príchodom, bude výsledkom týchto nových, falošných prekladov Biblie

ktoré prekrúcajú a menia Slovo Božie

a ktoré menia Kristove učenia.

-Vkladajú do Biblie chyby, v dôsledku čoho ľudia spochybňujú Bibliu

pochybujú o Bohu, veria v evolúciu,

veria všetkým týmto veciam. Pritom jediné čo tieto Biblie robia, je to, že propagujú jednu

svetovú vládu. Prečo? Pretože napomáhajú odpadnutiu od viery.

-Zaujímavé, že keď ľudia hovoria o jednom svetovom náboženstve

alebo o jednej svetovej vláde, ktorá sa blíži, často to nazývajú

Novým svetovým poriadkom. Však? Kto už počul...

o "Novom svetovom poriadku"?

-Je to veľkolepá myšlienka, nový svetový poriadok.

-Nahrnuli sa do domu plne ozbrojení, zbrane v pohotovosti.

-Je to nový svetový poriadok...

-Musíme im dať šancu vytvoriť také svetové usporiadanie

ktorý by sme všetci privítali.

-Myslíte, že na základe toho, čo sme mali možnosť vidieť, je možné aby nastala svetová vláda?

-Určite by mohla nastať, dokonca sa už na tom aj pracuje...

-Ľudia, ktorí stoja za touto dohodou, chcú svetovú vládu

sú presvedčení, že toto je krok k jej dosiahnutiu.

-Máte na mysli ovládnutie munície, všetkých dostupných prostriedkov

a trhu?

-Nakoniec kontrolovanie nás všetkých.

-Poviem vám jednu zaujímavosť. Vedeli ste, že v NIV je použitý termín "nové usporiadanie"

v spojitosti s Kristovým príchodom?

V Biblii kráľa Jakuba, v Liste Židom : sa píše, "jedine na základe pokrmov,

nápojov a rozličných umývaní, čo všetko sú telesné ustanovenia, uložené

do času napravenia."

Hovorí sa tam o niečom, čo sa už v minulosti stalo, že?

-Čas napravenia je zmienka o príchode Ježiša Krista.

Musíte si uvedomiť, že toto je zmienka o prvom príchode

Ježiša Krista. My už nedodržiavame jedlá, nápoje a rozličné umývania

Prečo to už viac nedodržiavame? Pretože čas napravenia už prišiel

Pán Ježiš Kristus už prišiel.

-Počúvajte čo sa píše v NIV: "predpisy iba pre telo, ktoré platia až do času

nového usporiadania." Keď si v zápätí prečítate v NIV . verš,

znie to akoby sa hovorilo o niečom, čo ešte len má nastať v budúcnosti.

Nové usporiadanie nenastalo za čias prvého príchodu Krista,

nové usporiadanie sa spája s druhým príchodom Krista.

V Good News Translation sa na rovinu píše:

"Toto sú vonkajšie pravidlá, ktoré platia iba pokým Boh

nastolí nový poriadok."

V Novom Anglickom preklade sa to tiež nazýva nový poriadok.

Anglický preklad Common English Bible tiež hovorí o novom poriadku.

Súčasný najpredávanejší preklad v Amerike

nazýva príchod Krista novým usporiadaním.

- Antikrist prichádza. Keď nakoniec príde

nastane čas nového usporiadania.

Lenže o tom sa v Liste Židom nehovorí

-V týchto nových prekladoch je veľa prípadov, kde sa manipuluje s proroctvom ohľadom konca sveta

zámerne pripraviť ľudí na to aby prijali antikrista

a aby boli vtiahnutí do Nového svetového poriadku

aby boli zmätení jednou svetovou vládou, jedným svetovým náboženstvom, jedným svetovým

systémom antikrista, aby nakoniec prijali znamenie šelmy.

-"Pastor Jimenez, keď tak rozprávate o týchto konšpiračných teóriách.

Naozaj veríte, že príde nový svetový poriadok?"

-Myslíte si, že je šialené veriť, že existujú bankári a ľudia

ktorí sa snažia nastoliť jednu svetovú vládu?

Nie som si istý, či ste niekedy čítali knihu Zjavenia, lenže v Biblii sa píše

že antikrist nastolí jednu svetovú vládu.

V Biblii sa píše, že antikrist nastolí jednotné svetové náboženstvo.

Nemyslím si, že je je to až také prehnané, keď sa povie

"Ó, bankári sa snažia nastoliť nový svetový poriadok

s jednou svetovou vládou."

Títo konšpirátori si môžu myslieť

"Ó, sú to len bankári a toto a tamto."

Lenže my z Biblie vieme, že antikrist

má priniesť presne to isté.

To sa píše v Biblii.

Už od čias rajskej záhrady, bolo Slovo Božie pod útokom.

Dokonca už predtým, ako bola Biblia kompletne spísaná

sa útočilo na Slovo Božie, a vy si myslíte, že dnes je to inak?

Nie je.

Musíte pochopiť, že dnes sa Slovo Božie nachádza pod útokom.

Moderné preklady Biblie sa viditeľne líšia od Biblie kráľa Jakuba

a mali by ste sa opýtať, prečo to tak asi je?

Na to, aby ste pochopili ten rozdiel, musíte poznať históriu

anglických prekladov Biblie.

Našli sme tu vo Phoenixe múzeum Biblií. Toto múzeum má jednu z

najväčších zbierok unikátnych anglických Biblií. Riaditeľ múzea

Joel Lampe, nám dovolí nahliadnuť do týchto zriedkavých prekladov,

ktoré boli jedny z prvých a predchádzali tomu, ktorý dnes poznáme ako Bibliu kráľa Jakkuba

Objasní nám históriu našej Biblie kráľa Jakuba.

Povie nám históriu od Erasmovho gréckeho Nového Zákona, preloženého

z originálneho Textus Receptus,

Prevedie nás históriou všetkých týchto anglických prekladov Biblie

až po samotný preklad kráľa Jakuba.

Môžeme začať s Erasmom.

-Na stole môžete vidieť v skratke celú históriu

Biblie kráľa Jakuba.

Pamätajte, že Biblia kráľa Jakuba bola vydaná v roku , pretože existuje

mylná predstava, že toto bola prvá Biblia preložená do angličtiny.

Nie je to tak. Veľa iných anglických exeplárov existovalo už pred rokom

to, čo tu môžete vidieť, začína pri gréckom origináli, ako ste už spomínali,

Textus Receptus, ktorý bol spísaný Erasmom Rotterdamským.

Toto dielo zásadne zmenilo všetko, čo nám je dnes známe z cirkevnej histórie

takisto ako aj so svetskej histórie.

Dielo sa volá Grécko-Latinský Nový Zákon Erasma Rotterdamského z roku .

Najskôr si povieme kto vlastne Erasmus bol

najmúdrejší smrteľný človek aký kedy žil. Samozrejme, že Ježiš

bol najmúdrejší človek, aký kedy žil. Aj Šalamún bol múdry

ale dodnes považujeme Erasma za najmúdrejšieho. Či už sa to týka vedy, teológie

filozofie, bol naozaj veľmi vzdelaný.

-Toto je originálny Textus Receptus?

-Áno, je to originálny Textus Receptus.

-Wow.

-Môžete si ho pozrieť.

Všeobecne považovaný za najdôležitejšiu knihu, aká bola kedy vydaná.

Táto kniha spôsobila reformáciu.

Dokonca aj ateisti uznávajú, že toto je najdôležitejšia kniha v histórii.

Týmto sa začala renesancia. V tejto knihe sa nachádza pravda.

Vidíte, aká významná je táto kniha. Narobila však

aj kopu problémov. Čo tým myslím?

Do Ríma, kde mali rozostavanú budovu, prestali prúdiť peniaze.

Najali si významného umelca aby vyzdobil tento chrám

Samozrejme, že hovorím o Vatikáne, Michaelangelovi,

Sixtínskej Kaplnke. Keď sa zastavil príjem peňazí, cirkev začala vypisovať odmeny

na hlavy niektorých ľudí tvrdiac,"Toto nemôžete učiť. Nie je to v súlade s tým

čo my považujeme za správne", aj keď sám Erasmus povedal, "Máme tu malý problém.

V Biblii sa píše 'metánoia', nie 'zaplať pokutu', takže budeme musieť nájsť iné

riešenie tohto teologického problému." Protestantizmus sa zrodil z tejto knihy

Čo vlastne protestantizmus znamená?

Protestovať.

-V tejto knihe, ktorú ste mi ukázali, dal Erasmus pôvodný grécky jazyk

vedľa cirkevného latinského textu, vďaka čomu si ľahko všimnete rozdiely

medzi týmito dvoma textami. -Samozrejme.

-Je to pravda? Áno. -To je dôvod, prečo sa všetko zmenilo.

Ukázalo sa, čo robíme zle, a ako by to malo správne vyzerať.

Neprekladal to s tým, aby ukázal ako by to malo byť,

až v roku .

-Nachádzajú sa tu bok po boku dva texty, ktoré si protirečia.

-Poukazuje len na rozdiely.

-Skazený cirkevný latinský preklad a pôvodný grécky Textus Receptus

Erasmus dal tieto dva texty bok po boku a nechal na čitateľa,

aby sám rozhodol

-Toto bol úder, ktorý skutočne zasiahol cirkev.

-Áno.

-To čo tu môžete vidieť, dnes poznáme ako prvé vydanie Coverdaleovej Biblie.

Je to však práca Williama Tyndala. V súčasnosti vieme,

že Tyndale písal v angličtine, ktorú používame dodnes

ako prvý preložil Bibliu do angličtiny z pôvodných jazykov, v ktorých je napísaná.

Tyndale chcel v Anglicku spraviť to isté, čo Luther v Nemecku.

Začal pracovať v tajnosti a s pomocou Lutherovej knižnice a podobných kníh,

neskôr to boli aj Erasmove diela, Tyndale preložil prvý Nový Zákon

Bola to najkontroverznejšia kniha v anglickej histórii.

Kráľ chcel aby táto kniha zmizla.

-Anglicko bolo v roku ešte stále pod vplyvom katolíckej cirkvi

v dobe keď Tyndale prekladal Nový Zákon.

-Je to kniha, ktorá v podstate útočila na katolícku

cirkev v Londýne v tom čase.

Bol to obrovský úspech, pretože Tyndale, v posledných rokoch svojho života

strávil väčšinu svojho času prekladaním z hebrejčiny a gréčtiny

aby dokončil túto knihu.

-Zvyšok Starého Zákona, nemohli dokončiť z hebrejského originálu

v čase keď bola táto kniha vydaná

Nie, pretože Tyndala zatkli v roku .

-Áno.

-Strávil dní v domácom väzení, a ráno . októbra

roku , ho upálili. Lenže počas toho, ako bol väznený

Myles Coverdale dokončil to, čo Tyndale začal.

Osobne mám z tejto miestnosti najradšej text, ktorý máme pred sebou.

Je z roku a volá sa Matúšova Biblia. Takže čo to vlastne je?

Je to len dokončná verzia tejto.

-Presne.

-Pamätajte si, aké boli Tyndalove posledné slová

povedal, "Pane, otvor oči anglickému kráľovi."

Čo sa stalo počas tej modlitby?

Tyndale mohol vysloviť milión vecí.

Prečo by z posledného dychu povedal, "Pane, otvor oči anglickému kráľovi"?

Tyndale vedel, že aj napriek tomu aký bol Henrich VIII blázon,

keby sa mu podarilo odlúčiť od katolíckej cirkvi, Anglicko

by bolo v bezpečí. Jedna vec je mať osobný vzťah s Ježišom

ale mať osobný vzťah z Ježišom, keď vás chcú zabiť hneď ako sa ráno zobudia,

je druhá vec. Toto bolo ich poslaním.

Nakoniec Henrich VIII dovolil, aby sa Biblia šírila vďaka jednej veci,

rozvodu.

Tieto dve diela zmenili Anglicko.

Vďaka týmto dvom knihám, môžete mať skutočný vzťah s Ježišom

-Vtedy vnímali cirkev ako prostredníka

namiesto samotného Ježiša Krista.

-To čo dnes voláme spovednica.

"Spovedám sa Pánu Bohu aj Vám otče duchovný, že som od

poslednej spovede spáchal tieto hriechy."

-Takže toto načisto porazilo spovednicu.

-Úplne vymizla. Viac už nebolo potrebné aby vám človek hovoril

aký je trest za váš hriech, ktorým ste sa previnili voči Bohu

potom to, čo máme dnes, sa nazýva Veľká Biblia alebo Biblia, ktorá bola

schválená samotným anglickým kráľom, Henrichom VIII.

Neskoršie vydanie Erasmovho diela spravil človek menom Beza.

Ďalšia, známejšia kniha, bola napísaná človekom menom Stephanus.

Stephanus je významná osoba preto, lebo nám dal grécky text

Prekladatelia Ženevskej Biblie, alebo reformátor Ján Kalvín

a William Wittingham použili tento grécky text pri ich preklade Biblie,

ktorý dnes poznáme pod názvom Ženevská Biblia.

Je známa preto, lebo v nej ako v prvej boli číslované verše. To je dôvod, prečo

Ženevskú Bibliu mnohí poznáme. Odkiaľ pochádza Ján :?

Pochádza z...

-Oni rozdelili text na kapitoly a verše?

-Kapitoly už existovali.

-Oni ich rozdelili do veršov.

-Po Henrichovi VIII nastúpil na trón jeho syn. Dnes ho poznáme ako

Edwarda VI. Zomrel veľmi mladý. Vládol len alebo rokov

Počas jeho vlády bolo možné aby sa Biblia voľne šírila.

Lenže on tiež nemal ženu ani deti, takže trón zostáva bez následníka

Kto zasadne na trón? Jeho sestra, ktorá je tiež známa ako Krvavá Mary.

Nevoláme ju tak preto, že rada pila vodku s paradajkovým džúsom a kvapkou Tabasca.

Táto prezývka je kvôli tomu, že bola zodpovedná za smrť

vyše , jej vlastných ľudí. Máme tu aj ukážkový príklad,

rodinný pastor, počas jej vlády. Päť matiek a päť otcov upálených

na hranici. A dôvod?

Naučili svoje deti Modlitbu Pánovu v angličtine.

-Wow.

-Preto ich nechala upáliť na hranici.

-Takže vo svojej horlivosti pre katolícku cirkev, zabíjala týchto ľudí.

-Rodičia učili svoje deti.

-OK. A oni chceli, aby ich učila výlučne cirkev.

-Pastor, my sme neboli spôsobilí, učiť svoje vlastné deti.

-Takže boli vlastne upaľovaní za domáce vzdelávanie.

-V podstate áno. Bolo to tak.

Chceli úplnú nadvládu.

-Wow.

Počas povstania sa zopár odvážnych mužov rozhodlo, že sa vzbúria

Ich mená boli John Knox, John Foxe, William Wittingmam.

Ušli z Anglicka a začali pracovať na novom preklade. Dnes ho poznáme pod menom

Ženevská Biblia

-Je to tam napísané. Niekto tam napísal "Rodinná Biblia".

-Správne. Bola to úplne prvá rodinná Biblia.

-Áno.

-Na základe Textus Receptus, bola preložená Biblia, ktorá

slúžila aj na domáce vzdelávanie: Ženevská Biblia.

-Áno.

-Táto kniha bola aj na palube lode Mayflower.

-Jasné.

-Bola pri založení mesta Jamestown.

Po skončení krutej vlády Krvavej Mary, nastúpila na trón jej sestra, ktorá sa volala

Kráľovná Alžbeta. Aby si získala ľudí, za jej vlády vyšla takzvaná Biskupská

Biblia, ktorú preložili "biskupi",

v skutočnosti to boli pastori.

-Oni nadviazali na Ženevskú Bibliu.

-Chceli vyprodukovať niečo, čo by bolo trochu viac autoritatívne

-Áno.

-Toto spravili ľudia, ktorým sa dá dôverovať. -Experti.

-Experti na hebrejčinu, gréčtinu. Táto Biblia si, žiaľ, nezískala veľkú obľubu.

Bola to dokonale odvedená práca.

-Proste sa neuchytila.

-Možno preto, lebo Boh vedel, že príde ešte niečo lepšie.

-Kráľovná Alžbeta nemala muža ani deti, preto po nej na trón nastúpil jej bratranec

zo Škótska. Kto iný než kráľ Jakub.

Tá veľká Biblia, ktorá je najbližšie pri vás, to je prvé

vydanie Biblie kráľa Jakuba. Po roku dovolil ľuďom

aby si ju kúpili v obchode. Držíte v rukách úplne prvý

Nový Zákon z Biblie kráľa Jakuba.

-Wow.

V roku , nastupuje na trón kráľ Jakub. Kráľ Jakub VI Škótsky.

Po tom, ako sa stal kráľom, povedali mu, aby dal spraviť nový preklad Biblie

Dôvod bol ten, že väčšina ľudí

používala Ženevskú Bibliu, ale keď prišli do kostola,

tam sa čítalo z Biskupskej Biblie, neexistoval jeden preklad, ktorý by použivali všetci

každý preklad mal svoje muchy.

Ženevská aj Biskupská Biblia, ani jedna nebola stopercentná.

Preto si povedali, že to tentokrát spravia poriadne.

Zhromaždili najlepších odborníkov z celej krajiny. Nesnažili sa

nahradiť zlú verziu.

Snažíme sa, aby bola stále lepšia a lepšia. Toto sú všetko výborné preklady

Ženevská Biblia je dobrá, Biskupská Biblia je tiež dobrá.

Chceme ju len vylepšiť, dať si na tom záležať.

V rokoch až Bibliu kráľa Jakuba prekladalo najväčších odborníkov,

ktorí žili v tej dobe. Len pre ilustráciu, jeden z nich, menom

Lancelot Andrews, bol expertom na latinčinu, gréčtinu, hebrejčinu, chaldejčinu, sýrčinu,

arabčinu, okrem toho hovoril ešte pätnástimi modernými jazykmi. To je iba jeden z

ktorí preložili Bibliu kráľa Jakuba počas siedmych rokov.

-Boli medzi nimi odborníci na arabčinu,

gréčtinu a hebrejčinu. Taktiež experti na aramejčinu. Boli to veľmi inteligentní

ľudia. Všetci. Aj keď ich znalosť Písma mohla byť odlišná.

V niektorých oblastiach mohli byť ich názory na určité dotríny rôzne,

Preto sa rozdelili do šiestich skupín.

Takže šesť z nich prekladalo šesť kníh z Biblie, a tak ďalej.

Potom ich navzájom porovnali, a každá zo šiestich skupín

si zvolila jedného zástupcu ich skupiny, ktorý zhodnotil všetých šesť skupín

takto posúdili každú jednu pasáž Biblie pätnásťkrát.

Nakoniec sa všetci zhodli na najlepšom preklade

vzhľadom na správnu dynamiku, aby to, čo je napísané

správne odrážalo význam.

aj keď to mohlo byť v miernom rozpore s tým, čo si sami mysleli.

-V roku kráľ povedal, "Chystám sa zorganizovať výbor a bez ohľadu na to,

ako dlho to potrvá, budete pracovať pod podmienkou,

že Starý Zákon bude preložený z hebrejčiny, a Nový Zákon

budete prekladať z gréčtiny, ja vám poskytnem všetky možné zdroje

aby ste to mohli zrealizovať. V roku najali najlepších odborníkov na hebrečinu

a na gréčtinu, dokopy ľudí, ktorí sedem rokov

pracovali na tom, čo dnes považujeme za najvýzamnejšiu knihu v historii ľudstva

prvé vydanie, prvý exemplár

Biblie kráľa Jakuba. Trvalo im to sedem rokov.

Odviedli vynikajúcu robotu. Biblia kráľa Jakuba, ktorú dnes čítame

je revízia z roku , ale toto bol základ textu.

Toto je konečný produkt. Z roku pochádza prvá

vrecková verzia Novej Zmluvy kráľa Jakuba

-Toto sa uchytilo.

-Áno, toto sa uchytilo.

-Vrecková Nová Zmluva.

-Kráľ povedal, že ak si ju môžete dovoliť, je vaša. V každom londýnskom kníhkupectve

bola na predaj. Stala sa veľmi populárnou.

Odvtedy je prvou najpredávanejšou knihou v histórii ľudstva.

Nikdy sa nepredalo viac výtlačkov inej knihy, ani sa nikdy nepredá

-Všetky preklady Biblie až po Bibliu kráľa Jakuba: Tyndalova,

Matúšova, Coverdalova, Veľká Biblia, Biskupská Biblia, Ženevská Biblia, všetky

preklady sa zhodujú s Bibliou kráľa Jakuba. Vo všetkých sa píše to isté ako

v Biblii kráľa Jakuba. Biblia kráľa Jakuba, je vrcholom všetkých, ktoré jej predchádzali

Takže ak sa Biblia kráľa Jakuba zhoduje so všetkými ostatnými Bibliami v angličtine,

ktoré jej predchádzali, prečo sú tieto moderné preklady také odlišné?

Dr. James White, ktorý debatoval s ľuďmi, ktorí používajú výlučne Bibliu kráľa Jakuba

Dokonca proti nim napísal knihu.

Je považovaný za experta na danú oblasť.

idem sa s ním porozprávať, aby som zistil, aké sú jeho argumenty.

-James? Máme tu hostí.

-Ako sa máte?

Dr. James White, ďakujem, že ste si našli čas.

-Teší ma.

-Mohli by ste mi v skratke zhrnúť Sinajský a Vatikánsky kódex?

-Sinajský aj Vatikánsky kódex je kameňom úrazu pre ľudí, ktorí zastávajú výhradne Bibliu kráľa Jakuba

z ťýchto dvoch textov preložili Nový Zákon

namiesto z Textus Receptus.

-Dvaja muži Westcott a Hort zostavili Kritický text gréckej Novej zmluvy

na základe dvoch rukopisov, Sinajský kódex tiež známy ako "Codex Aleph"

a Vatikánsky čiže "Codex B". Tieto dva rukopisy Westcott a Hort

považovali za staršie a z toho dôvodu aj spoľahlivejšie než ostatné grécke texty

použité na zostavenie Textus Receptus.

Moderné preklady sú údajne výslekom modernej archeológie

modernej vedy a nových objavov. Dokonca aj ľudia, ktorí vám ponúkajú tieto nové preklady

vám povedia, "Súčasní vydavatelia majú k dispozícii viac materiálov.

Rukopisy ktoré používajú neboli dostupné v dobe keď prekladali

Bibliu kráľa Jakuba. Preto sú tieto nové Biblie vraj lepšie"

Podľa nich je to z dôvodu, že rukopisy, na základe ktorých sa prekladajú

tieto nové Biblie, ako napríklad NIV a iné, tieto nové rukopisy objavili iba nedávno

to znamená, že boli celé stáročia stratené. Chcel by som sa vás opýtať, či naozaj veríte,

že pravá Biblia bola po stáročia niekde zabudnutá?

[Zborovo] Nie.

-Naozaj si myslíte, že Boh by dovolil aby jeho ľud používal

stovky rokov nesprávnu Bibliu, a potom zrazu v . storočí

objavíme tie správne rukopisy?

To nedáva žiadny zmysel.

Aj napriek tomu, že Boh sľúbil, že svoje Slovo zachová pre všetky generácie, títo ľudia veria,

že pravé Slovo Božie bolo niekde stratené

takže celú tú dobu, ľudia verili, čítali a kázali z nesprávneho Písma

a potom zrazu v . storočí vďaka modernej archeológii

objavili tieto nové rukopisy, pravé Slovo Božie, ktoré bolo stratené celú tú dobu

Keď si Boh dal tú námahu, aby nám zvestoval svoje Slovo

prostredníctvom prorokov a ľudí poslaných Bohom, ktorí hovorili

z vnuknutia Ducha Svätého, počas stoviek až tisícov rokov

a potom dovolí aby sa stratilo?

Nie, pretože tieto nové, údajne lepšie rukopisy, ktoré vykopali nedávno

sú falošné. Už len samotný názov Vatikánsky kódex,

Čo vám to pripomína? "Vatikánsky kódex".

-Už len samotný fakt, že ho našli vo Vatikáne alebo že má s Vatikánom vôbec niečo spoločné

je podľa mňa veľmi podozrivý.

-Áno.

-Existuje viac než , úryvkov Novej Zmluvy v gréčtine

ktoré sú k dispozícii pre štúdium.

-Wow.

-Iba z nich sa používa vo väčšine prekladov

iných ako Biblia kráľa Jakuba.

Je to celkom % z rukopisov, ktoré máme k dispozícii

na preklad Biblie kráľa Jakuba použili celkom .% z dostupných , textov.

To je dôvod, prečo ho nazývajú aj "väčšinový text". Všimnite si tiež,

- aj keď sa to často nespomína - v evanjeliách samotných

je medzi Sinajským a Vatikánskym kódexom, viac než odlišností

Podľa čoho máme zistiť, ktorý z nich je správny?

Ktorá z pasáží by sa mala použiť, bez toho aby sme ich porovnali s ostatnými prameňmi,

ktoré tiež používajú? Lenže ak mám dva rukopisy, A a B, ktoré si len v evanjelijách

navzájom protirečia na , miestach, ako zistím, ktorý z nich je ten správny?

Preto radšej dôverujem tej väčšine rukopisov,

z ktorých bol zhotovený Textus Receptus.

-Preto ak nájdeme rukopisy, ktoré boli stratené a píše sa v nich niečo iné ako

v tých, ktoré boli "prijaté", čiže Textus Receptus, Biblia, ktorú ľudia používali

celé stáročia. V takomto prípade je jasné, že tieto objavy sú falošné

Ak ich Boh nezachoval, nemôžu byť pravé.

Ignorujú tisícky prekladov Biblie v rôznych jazykoch, ktoré sa všetky zhodujú,

a namiesto toho radšej použijú Sinajský a Vatikánsky kódex

len preto, že sú údajne staršie. Lenže to, že sú

staršie hneď neznamená, že sú správne. Neznamená to, že nemôžu byť podvrh.

Veď dokonca sám Pavol povedal v . Liste Korintským v . kapitole, že už za jeho čias

sa niektorí snažili prekrúcať Slovo Božie. V . Liste Tesalonickým sa píše

ako už vtedy písali falošné texty, pričom predstierali, že sú od samotného Pavla.

V Zjavení Jána , Boh dáva výstrahu tým, ktorí by chceli

pridať alebo ubrať zo Slova Božieho. Takže toto nie je nič nové

Len preto, že nájdete rukopis, ktorý je z roku po Kristovi,

hneď neznamená, že to nemôže byť podvrh. Samozrejme, že môže.

Biblia hovorí, že je mnoho tých, ktorí sa snažia prekrútiť Slovo Božie.

Nie len zopár, je ich mnoho.

-Tieto dva rukopisy nie sú jediné.

-Áno.

-Dnes je v . vydaní Nestle-Allen (Novum Testamentum Graece), a Novej Zmluve gréckej v . vydaní

je v nich veľa miest, kde sa nezhoduje Sinajský kódex s Vatikánskym,

aj keď sú zväčša rovnaké, tieto dva rukopisy nie sú jediné po

porovnaní s papyrom. Nie je fér odsudzovať len Westcottov a Hortov preklad kvôli S a V kódexu.

Westcott a Hort preložili Nový Zákon ešte pred objavením papyrusu.

V súčasnosti sú veďlajšie všetky, ktoré boli pred objavením papyrusu

-Už sa nepoužíva, kvôli tomu, že objavili nové rukopisy

-Objavenie papyrusu, ktorí našli v Egypte

na rozličných miestach...

-Alexandria sa nachádza v Egypte. Egyptský národ v Biblii často reprezentuje

niečo bezbožné, hriešne alebo zlé.

V Zjavení :, sa píše: "A ich mŕtve telá budú ležať na ulici

toho veľkého mesta, ktoré sa duchovne volá Sodoma a Egypt,

kde bol i náš Pán ukrižovaný." Boh často používa v Biblii Egypt

ako symbol zla a bezbožnosti

Práve Egypt je v Biblii symbolom

skazenosti a bezbožnosti.

-Študovaním textu z rukopisov P, P, P,

sa potvrdilo, že texty Vatikánskeho a Sinajského kódexu nie sú jediné.

Existujú teórie o tom, že Sinajský a Vatikánsky kódex

sú podvrhy, ktoré vytvorila Rímskokatolícka cirkev

a podobné hlúposti.

-Asi si nemyslíte, že NIV je katolícka Biblia

"Ó, je pre evanjelikov; je pre baptistov." Ja by som vám chcel ukázať,

všetky katolícke doktríny, ktoré sú v nej vyzvihnuté, pretože je preložená

z týchto katolíckych rukopisov. Skutky :, tento verš odstránili z moderných prekladov

pretože zavrhuje krst novorodencov.

-Toto je dôvod, prečo my nekrstíme novorodencov. V Biblii sa píše

nato aby ste mohli byť pokrstený, musíte najprv uveriť a potom sa

môžete dať pokrstiť. Novorodenec nemôže uveriť. Tak malé dieťa nie je ani odsúdené.

Preto ak zomrie, pôjde do neba. Lenže keď si to prečíta katolík,

"Krst novorodencov nie je problém. Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?"

"Nič. Pokrstime ho." Niečo vám ale prekáža v tom, aby ste sa dali

pokrstiť. Musíte uveriť. Lenže vo vašej Biblii to nenájdete.

-Katolíci učia, že Mária bola panna po celý jej život

Vieme, že Mária bola panna až kým neporodila Ježiša Krista

v Biblii je jasne napísané, že po Ježišovi mala ďalšie deti

Dokonca vieme aj mená jeho štyroch nevlastných bratov: Jakub, Jozes,

Júda a Šimon. Ďalej sa píše:"A nie sú tu s nami

aj jeho sestry?" Takže Ježiš mal aspoň sedem nevlastných súrodencov

možno aj viac. V evanjeliu podľa Matúša : sa píše: "Keď sa Jozef

prebudil zo sna urobil, ako mu prikázal anjel Pánov:

prijal svoju ženu, nepoznal ju však, kým neporodila svojho

prvorodeného syna: a nazval jeho meno Ježiš." Nepíše sa tam, že ju nikdy nepoznal.

Píše sa, že ju nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna

V . verši z NIV sa píše: "Neobcoval s ňou,

kým neporodila syna, a dal Mu meno Ježiš."

Čo tam chýba? "Prvorodeného".

Ak je Ježiš Máriin prvorodený, zdá sa, že bol aj niekto druhorodený

Lenže v NIV to vynechajú, preto by sa dalo povedať, že Ježiš bol jej jediný syn.

Ďalšia z katolíckych doktrín, ktorú NIV preklad podporuje,

je bitie seba samého. Áno, počuli ste správne.

Sebabičovanie alebo bitie seba samého.

Vaši katolícky kamaráti zo Spojených štátov sa pravdepodobne nebičujú.

Lenže katolícka cirkev v minulosti učila a podporovala túto praktiku

Keď Henrich VIII v Anglicku zakázal katolicizmus, vykopol Rímskokatolícku cirkev z Anglicka

vetdy vyhlásil aj sebabičovanie za protizákonné

Na Filipínach sa oddaní katolíci bičujú dodnes

nechávajú sa ukrižovať, bičujú sa, plazia sa po kolenách až kým nekrvácajú.

Všetko toto si sami spôsobujú. Pozrite sa, čo sa píše v Biblii v

. Liste Korintským :: "Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho,

aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý."

V NIV sa píše: "bijem svoje telo". Aj vo väčšine moderných prekladov

je napísané niečo podobné ako: "bijem svoje telo....."

-Podrobujem.

-Nie, nepíše sa v nich "podrobujem" ale "bijem".

-To sa píše v NET preklade.

-Ok. V NIV je naozaj napísané: "bijem svoje telo". Vo vydaní z roku

je napísané: "zasadzujem si rany do môjho tela".

"Udieram svoje telo".

-Nemyslite si, že budem obhajovať NIV.

-OK. Je to najpredávanejší preklad v Amerike za rok .

-O tom pochybujem.

-Vyhľadal som to z mnohých zdrojov. -Myslím, že najpredávanejší je ESV...

-NIV je číslo .

-ESV je až . Mám to naštudované.

-Je to možné, ak ste brali do úvahy aj liberálne denominácie

-Takže nebudete v NIV obhajovať "bitie seba samého" z . Listu Korintským?

-Nie.

-Pretože je to katolícke.

-Nie...To nepochádza z katolicizmu.

-Tak počkať, chcete tvrdiť, že katolíci

toto nepraktizujú až dodnes?

že sa nebičujú? Chcete tvrdiť, že Henrich VIII...

-Niektorí to robia ale väčšina katolíkov nechodí ani len na omše.

Určite sa nebudú bičovať.

-A v minulosti? Keď v Anglicku kráľ Henrich VIII vykopol

katolíkov a zakázal samobičovanie v tom istom roku?

-Lenže Steven, čo to má spoločné s NIV prekladom?

Ak to aj niekedy v histórii Rím nariadil,

neznamená, že toto bol ich zámer pri preklade NIV.

-Chcem tým skôr povedať, že Satan je Satan. Ten istý Satan, ktorý

v stredoveku spôsobil aby sa ľudia bili, takisto zariadil, aby bola v NIV táto pasáž,

ktorá vám káže aby ste bili sami seba. To je to, čo tým chcem povedať.

-Viete, aj napriek podaniu z NIV, je jasné, o čom sa tam hovorí

je to samozrejme myslené obrazne.

- Neviem ako vám, ale mne sa Amplified Version vždy

zdala trochu prisilná. Nikdy som ju nepochopil. Teraz počúvajte čo sa v nej píše:

"Lenže [ako boxer] bijem svoje telo". Teraz sa vás opýtam

Už ste videli boxera, ktorý bije sám seba? Ja nie.

V Common English Bible je to naozaj jasne napísané, veď

preto máme tieto nové preklady, lebo sa im dá ľahko rozumieť však?

"Radšej udieram svoje telo a podmaňujem ho ako otroka."

Pozrite sa, v Biblii sa o bití samého seba nič nehovorí.

Aj keď si poviete, že je to myslené len obrazne.

Čo potom títo ľudia, ktorí naozaj bičujú sami seba?

Je to zvláštne učenie. Neverím tomu.

V Matúšovi :, sa píše: "A keď sa modlíte, neopakujte dookola to isté ako

pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní."

Biblia nám tu hovorí o tom, že nemáme donemoty opakovať slová a vety

mysliac si, že ak budeme niečo dookola opakovať, Boh nás vypočuje skôr,

ako keby sme to povedali len raz.

Máme sa vyhýbať opakovaniu tej istej frázy znovu a znovu

Boh hovorí, neopakujte dookola to isté ako pohania.

V NIV je však napísané - podobne aj v ostatných moderných prekladoch -

- "A keď sa modlíte, nebľabocte ako pohania, ktorí si myslia,

že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní."

"Bľabotanie" je keď rozprávate o nezmyselných veciach

je to také obyčajné táranie. Nie je to to isté ako opakovanie.

Kebyže poviem katolíkovi, "Opakuješ tú istú modlitbu

'Otče náš' znovu a znovu. Boh ťa nevypočuje pre

tvoju mnohovravnosť. To je márne opakovanie. Máš sa pomodliť raz,

a koniec. Neopakovať to isté dookola."

Toto je to, čomu učí Matúš :. Keby som im však povedal

"Hej, prestaň bľabotať ako pohan," povedali by, "Toto

nie je bľabotanie, veď je to modlitba Pánova z Biblie."

Pretože to naozaj je Slovo Božie. Ale nebudem to bezducho opakovať

pred Bohom. Katolícka cirkev učí, že sa to má opakovať

takže tu nastala zmena v Písme.

U katolíkov je tiež veľmi rozšírené spovedanie sa zo svojich hriechov

kňazovi. Odôvodňujú to pasážou z Listu Jakuba :. V katolíckej Biblii

je pri tomto verši aj poznámka, kde je napísané, že tento verš

nám hovorí, aby sme sa spovedali z svojich hriechov kňazovi. Toto je v

katolíckej Biblii Doway Rheimes. List Jakuba :; "Vyznávajte si

navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili.

Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého."

Teraz počúvajte, ako to zmenili v NIV a v ostatných moderných prekladoch: "Vyznávajte

si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli.

Lebo modlitba spravodlivého je mocná a užitočná.

Ak sa vám zdá, že to je to isté, nie je to tak.

Ak sa pozriete čo sa píše v originálnom texte, v pôvodnom gréckom jazyku

je tam použité slovo "chyba", nie "hriech".

-V Textus Receptus, je v tejto pasáži použité slovo chyba, "paraptómata",

ktoré pochádza zo slova "paráptoma," čo znamená "chyby". Myslím si, že keď

si toto niekto prečíta, horlivo vyznávajú svoje hriechy druhým

ľuďom namiesto Boha, pretože "Ak vyznávame svoje hriechy,

on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej

neprávosti.", Ak by som vám vyznal moje chyby, bolo by to skôr ako "Som

slabý v tejto jednej oblasti svojho života. Potrebujem silu. Pomodlíš sa

za mňa?" Takže keď vám vyznám svoje chyby, nepotrebujem ísť na spoveď

ani vyznať pred vami svoje hriechy. Vyznávam len svoje chyby a nedostatky

ktoré mám. Je rozdiel medzi významom slov

"hriech" a "chyba"

-Evanjelikálne kresťanstvo nikdy v histórii nepokladalo katolicizmus

za pravé kresťanstvo. Pamätám si, keď som ako dieťa prišiel do kresťanského

obchodu, väčšinou mávali knihy, ktoré odhaľovali falošné učenia katolicizmu

Keď dnes prídete do kresťanského obchodu, majú tam ružence, predávajú

katolícke Biblie, predávajú aj katolícke religiózne predmety.

Sme svedkami postupného miznutia hraníc medzi evanjelikálnym kresťanstvom

a katolicizmom. Pripravujú ľudí na jednotné svetové náboženstvo,

ktoré zjednotí katolicizmus s ostatnými kresťanskými denomináciami

a nakoniec aj všetky svetové náboženstvá.

-Tí, ktorí sa usilujú o celosvetový náboženský systém sa domnievajú, že všetky náboženstvá,

aj keď sú na prvý pohľad odlišné, každé z nich ponúka rovnakú cestu k Bohu.

-Miesto všetkých týchto bohov, čo ak existuje len jeden boh, ktorý sa zjavil

rôznym ľuďom v rôznych podobách

Čo vy na to, ha?

-Veríme všetci v toho istého Boha, kresťania a moslimovia?

-Myslím, že áno. Máme každý svoju cestu ku Všemohúcemu.

-Myslíte si, že kresťania aj nekresťania, napríklad moslimovia, skončia v nebi?

-Určite. Máme len odlišné cesty.

-Myslím si, že každý, kto miluje Krista, alebo ho aspoň pozná, či si toho je

vedomý alebo nie, všetci sú súčasťou Kristovho tela, a to je to, čo dnes Boh

robí, volá ľudí preč z tohto sveta pre svoje meno. Či sú

to moslimovia, buddhisti, kresťania

neveriaci, všetci sú súčasťou Kristovho tela, pretože ich

Boh povolal. Nemusia ani len poznať Ježišovo meno

ale v ich srdci vedia, že potrebujú niečo, čo nemajú a preto sa obrátia

k jedinému svetlu, ktoré nájdu

a preto si myslím, že takto sú spasení

a budú s nami v nebi.

-Kým nezomriem, budem hlásať lásku pre všetkých mojich bratov a sestry v Kristovi

mojich katolíckych bratov a sestry, protestantských bratov a sestry

reformovaných kresťanov, evanjelikov. Na nálepke nezáleží.

-Vieš, Jack, existuje veľa protestantských cirkví

kde robia to isté čo ty. -Áno.

-Nemáte problém s Vatikánom?

-S Vatikánom nemám žiadny problém. Bol som dokonca navštíviť pápeža

niekoľkokrát. Veria v Krista, v Jeho smrť na kríži, aj v Jeho

zmŕtvychvstanie. Cítim sa byť súčasťou každej cirkvi.

cítim sa ako doma v anglikánskom alebo v baptistickom kostole, v Cirkvi bratskej

aj v katolíckej cirkvi.

-Nemáme všetci rovnaký pohľad. Uvedomujem si, že mormoni nie sú

tradiční kresťania, ale ja tomu zostávam otvorený, verím, že

ak niekto miluje Ježiša a verí,

je synom Božím, a to mi stačí.

-Robert McGuinness z Rady pre výskum rodiny tvrdí, že sa mu zdá akoby

niekto chcel zjednotiť ľudí do jednej náboženskej organizácie aby spoločne

prijali ciele OSN, ako napríklad kontrolu populácie, potratové práva

a jednu svetovú vládu.

-Všetci sa zjednocujú, pod vedením Lucifera

-Diabol vie, že ak chce aby ľudia prijali nový svetový poriadok,

alebo falošné náboženstvo, musí postupne všetko zmeniť

Nespraví žiadnu radikálnu zmenu. Pomaly podkopáva všetky základy

nášho náboženstva. Pomaly podkopáva všetky základy

Slova Božieho. Pomaly podkopáva pravé kresťanstvo postavené na

Biblii, aby ho mohol nahradiť novým svetovým náboženstvom, v ktorom

bude antikrist uctievaný ako Pán Ježiš Kristus.

-Myslíte si, že tieto moderné preklady Biblie budú mať

svoj podiel na nastolení nového svetového poriadku?

-Myslím si, že je to možné, pretože tieto preklady sú čím ďalej tým viac

liberálne, prispôsobené tak, aby boli pre spoločnosť prijateľnejšie

Je ich už viac než .

Tieto preklady sú prispôsobené, napríklad pre homosexuálov

potom sú takí, čo slová, ako napríklad "on" alebo "ona" preložia ako "ono",

preto si myslím, že moderné, rovnako ako tieto liberálne preklady

umožňujú aby sa zjednotili ľudia, ktorí majú rôzne presvedčenie,

a aby pritom nikoho nič neurazilo

Je to celé v duchu ekumenizmu. -Presne.

-Ekumenizmus presne zapadá do biblického konca sveta.

-V Biblii kráľa Jakuba sa slovo "peklo" nachádza krát.

Keby ste si prečítali Starý Zákon z NIV, nenašli by ste ani jedno

slovo "peklo". V NIV nie je zmienka o pekle až kým sa nedostanete

k evanjeliu podľa Matúša. Tieto nové preklady robia údajne kvôli tomu,

aby im bolo ľahšie porozumieť. Lenže ak by sme sa niekoho na ulici opýtali,

čo znamená peklo, každý by nám odpovedal, že je to miesto kde je

oheň a utrpenie. Miesto, kde ľudia skončia potom ako zomrú aby boli potrestaní

Kebyže sa ich opýtame, čo znamená "sheol",

väčšina z nich to vedieť nebude.

Čo znamená slovo "sheol"?

-"Shield"? Shield znamená ochranný štít.

-Ešte raz? -Sheol.

-Ako? Vyhláskujte to.

- S-H-E-O...nie som si istá. Neviem.

-Nie.

-Nie.

-Nie neviem.

-Nie.

-Nie.

-Nie.

-Neviem.

- S čo? - S-H-E-O-L: sheol.

-Nie. Ó, sheol? Nie.

-Nepamätám si.

- S-H-E-O-L? Nie som si istý. Nikdy som to slovo nevidel.

-Nie, nepoznám to slovo.

-V poriadku. Väčšina ľudí ho nepozná.

Myslíte, že toto slovo je zrozumiteľnejšie ako "peklo"?

-Nie. -OK.

Verím, že Biblia kráľa Jakuba je pravé Slovo Božie. Verím, že je bez chyby

myslím si však, že tieto nové preklady - viete, NIV

New American Standard -myslím, že tieto sú skazené

sú diabolské. Vo vašej knihe je to zjavné, neveríte, že by

za týmito zmenami mohol byť nejaký zákerný plán?

Asi neveríte, že by diabol by sa niekedy opovážil prekrútiť Slobo Božie, alebo

že by za týmito zmenami mohol byť niekto zákerný, niekto, kto si povedal

"Idem to spraviť, pretože som zlý a

chcem zmeniť Slovo Božie."

-Ja verím, že Boh svoje Slovo uchoval.

-Neveríte, že je za tým - ako ste aj vo vašej knihe napísali

"konšpirácia" - preto sa vás pýtam. veríte, že

neexistuje žiadne sprisahanie, korého cieľom by bolo zmeniť Slovo Božie?

-Nie, myslím, že existujú preklady Biblie, ktoré úplne zmenili Slovo Božie.

Ale tam je to jasné.

-Mohli existovať aj v minulosti? Ak je dnes niekto schopný vydať

napríklad Nový svetový preklad, čo je zjavné prekrútenie Biblie

- súhlasíte?

-Áno.

-OK. Takže ak sa dnes snažia prekrúcať Bibliu

ako to robili aj v dobe, keď žil Pavol - na čo on sám

upozorňoval - prečo si myslíte, že sa to nemohlo stať aj v treťom,

štvrtom, osemnástom storočí?

-Je jasné, že Nový svetový preklad je prekrútenie Božieho Slova. To je ľahké

zistiť. Dôvod, prečo som použil označenie "konšpiračná teória" je,

že na to aby ste niečo také mohli tvrdiť, potrebujete dôkaz, nestačí

len to, že sa to niekomu tak zdá. Jediný prípad, kde sa v New World Translation

mení význam prekladaného textu, je v preklade Watchtower Bible a Tract Society,

ktoré sú aj tak zhodou okolností v rozpore s biblickým kresťanstvom.

-Vidím, že ste nečítal Jóba :, v Novom svetovom preklade

-Prečo?

-Pretože v Jóbovi :, sa v Biblii kráľa Jakuba píše, "Či sa je niečo

nechutné bez soli? Či je nejaká chuť v bielku vajca? "

V Novom svetovom preklade sa píše, "Je nejaká chuť

v slizkej šťave z marshmallow?"

Vidíte, aká zmena nastala, a nemá to nič spoločné s Watchtower

Áno? Čo tým chcem povedať je...

-Vy ste si to zapamätal?

Mohla by existovať... Áno, zapamätal.

-To myslíte vážne?

Ani neviem o tom, že by v marshmallow bola nejaká šťava

-Ak tu máte Nový svetový preklad...

-Mám.

-...rád vám to potom ukážem. Neveríte mi?

-Vedeli ste o tom, že minulý týždeň vyšlo nové vydanie?

-Stavím sa, že tam sa tam stále píše o marshmallow, ale pozriem sa na to.

-Pozriem sa na to.

-Chcem tým povedať, čo si myslíte o ľuďoch

- už ste o tom určite počul, pretože ja najmenej miliónkrát -

keď vám tvrdia, že Biblia je plná protireční?

-Vždy o tom počúvam.

-Nemohol by niekto úmyselne vytvárať tieto protirečenia, len preto...

-Nie...

-...alebo len dať do Biblie sprostosti,...

-Nie, nie, nie, nie.

-...hlúposti ako napríklad, "Saul mal jeden rok,

keď začal vládnuť"?

-V Samuelovi : sa v Biiblii kráľa Jakuba píše:"Saul kraľoval jeden rok

a keď druhý rok kraľoval nad Izraelom..." V Standard Version, to zmenili na

"Saul žil jeden rok, potom sa stal kráľom".

- Samuel : v preklade Duway Rhemes, čo je katolícky preklad:

"Saul bol jednoročné dieťa keď sa stal kráľom

a nad Izraelom kraľoval dva roky."

-V tomto verši je napísané, že Saul mal jeden rok keď

sa stal kráľom. Je tu však problém, v Samuelovi : sa píše: "Od svojich pliec

nahor, bol vyšší od všetkého ľudu." Lenže podľa English Standard Version

mal jeden rok, keď bol vyšší od všetkých

To bolo poriadne veľké dieťa.

Chcem vám tým ukázať, že v týchto Bibliách sú hlúposti.

Často mi ľudia povedia, že neveria Biblii, pretože v nej sú chyby.

Ja im poviem, "Ukážte mi nejakú."

Tak vytiahnu NIV. Ja im poviem, "Nie z tejto - V tej vám viem

nájsť chyby aj ja. NIV je plná protirečení. Ukážte mi nejakú

v Biblii kráľa Jakuba. Nenájdete žiadnu."

-Ďalšia chyba, ktorú často robia v moderných prekladoch, je v L. Galatským piata kapitola:

"A bárs by len aj boli odťatí, ktorí vás búria!"

The NIV says, "Nech sa dajú hoci aj vyklieštiť

tí, čo vás pohoršujú!"

Myslíte si, že niečo také by apoštol Pavol napísal do Biblie?

Ale ak si myslíte, "Veď to nie je to čo tým chceli v NIV povedať"

To je dôvod, prečo to v Common English Bible preložili ako,

"Nech sa dajú hoci aj kastrovať tí, čo vás mätú!"

Alebo napríklad Contemporary English Version, inak aj CEV. Videl som ju vo

výpredaji v kresťanskom obchode. "Nech sa tí, čo vás hnevajú,

nedajú len obrezať, ale nech odrežú ešte viac!"

Počuli ste to? Výraz "odťatí" nemá nič spoločné s kastrovnaím

alebo klieštením.

Pavol sa odvoláva na Starú Zmluvu, kde sa hovorí o tých, čo sa vzopreli

Božiemu Slovu, aby boli odťatí. Nemám teraz čas ukázať vám

všetky príklady týchto zmien. Jediné čo tým myslel je, aby

ich vyhnali, želá im aby boli odťatí, aby ich Boh

zničil. To je význam slova "odťatí". Buď ich zničí Boh

alebo ich majú "odťať", čiže vyhnať preč zo zhromaždenia

zo spoločenstva alebo z Izraelského národa

To je pravý význam slova "odťať", lenže títo čudáci, čo prekladali

tieto moderné verzie to preložili tak, akoby Pavol hovoril, "Keby sa títo

dali radšej vykastrovať. Keby sa dali radšej vyklieštiť. Keby sa radšej

znetvorili." Toto tým Pavol určite povedať nechcel.

Veľmi zvláštne.

Tieto nové preklady sú nielen plné hlúpostí, ktoré

zosmiešňujú Bibliu, sú zároveň súčasťou plánu pripraviť ľudí

na príchod nového svetového poriadku. Takýmto spôsobom majú presvedčiť

kresťanov, aby poslúchali vládu za každých okolností. Hlavná pasáž, ktorú zmenili

sa nachádza v Liste Rímskym .

-Mám právo, aby som sa stal otrokom. Mám právo čiastočne sa vzdať svojej slobody

Mám právo podrobiť sa svojej vláde. Dokonca aj

zlá vláda plní Božiu vôľu tým, že udržiava poriadok v uliciach.

Dokonca aj v Sovietskom zväze za vlády Stalina plnili vôľu Boha

Takisto v Číne Mao Ze Dong plnil vôľu Boha. Vážte si kráľa.

Za každých okolností, či si to kráľ zaslúži alebo nie. Vážte si guvernéra; vážte si

primátora, či si to zaslúži alebo nie. Vážte si kráľa.

-Nikto nebude môcť byť ozbrojený. Zoberieme všetky zbrane.

[hlasné klopanie]

-Dnes boli v New Orleans oveľa tvrdší.

-Polícia! Ste doma?

-Nielen v zaplavených častiach, ale aj v tých najsuchších a

najbohatších štvrtiach.

-Keď po hurikáne Katrina v New Orleans nastal stav núdze,

začali konfiškovať zbrane. Nasadili aj armádu.

Takzvaný Clergy Response Team pomohol odľahčiť situáciu a

potlačiť opozíciu, čo bolo jeho hlavné poslanie v New Orleans.

-Prvé čo povieme každému je, "Spolupracujme a

prekonajme to spolu, a potom ako kríza skončí,

urovnáme nezhody."

-Takto by Clergy Response Teams stál na hrane medzi požiadavkami vlády,

a požiadavkami verejnosti.

Pre CRT je Biblia jedným z najúčinnejších spôsobov ako upokojiť verejnosť alebo

zariadiť, aby sa dodržiavali zákony. Konkrétne List Rimanom .

-Vláda je ustanovená Bohom. Ako kresťania tomu veríme

je to napísané v Biblii.

-Lemže počkať. Čo ak by prišiel do môjho domu policaj, a prikázal by mi

"Umy mi auto, otrok!" Prikazuje mi Biblia aby som ho poslúchol?

Čo ak by odo mňa policajt chcel aby som spravil niečo protizákonné?

Čo ak ku mne príde policajt a povie mi, "Chcem aby si preliezol k susedovi cez

plot a chcem aby si cez okno špehoval, čo sused robí

Chcem aby si špehoval svojho suseda"

Mám to poslúchnuť? Je toto je zlý príklad?

Máte pocit, že nikdy v minulosti neexistovala vláda, ktorá by nariadila

ľuďom aby niekoho špehovali? Myslíte, že sa to nikdy nestalo?

Nikdy neexistovalo niečo ako Nacistické Nemecko ani Sovietsky

zväz, však? Sklapni a poslúchaj, čo máš robiť. Rímskym je pasáž, v

ktorej sa píše, aký účel má mať vláda. Má trestať zločincov, nie riadiť

celý náš život, hovoriť nám, čo máme robiť a kontrolovať nás.

Ďalšia dôležitá vec, ktorú učí Rim je, že máme poslúchať vyššie právomoci.

Napríklad, v Spojených štátoch máme niekoľko úrovní vlády

Čo je v našej krajine najvyššia autorita? Na prvom mieste je to Boží zákon.

Najskôr poslúchame Boha. Potom tu máme Ústavu Spojených štátov

pretože Ústava Spojených Štátov je základný zákon štátu.

Ak si poviete "Biblia nám prikazuje aby sme si vážilil kráľa, preto musíme poslúchať

Obamu." Lenže počkať, je Obama kráľ? Je forma našej vlády monarchia?

Ja som si myslel, že máme zvolených zástupcov, ktorých volia ľudia.

nie sú to ľudia, na ktorých sa zákon nevzťahuje ale že hlavný zákon štátu

je Ústava Spojených štátov. Takže ak máme poslúchať vládu, ktorá je nad nami stanovná

znamená to, že sa máme riadiť Ústavou Spojených štátov

V NIV to však úplne zmenili. Nepíše sa tam, že sa máte riadiť podľa vyššej moci

ale toto: "Každý sa má podriadiť štátnym orgánom."

Namiesto: "Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam.

Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom."

Hovorí sa tam o tom, že nikto na tejto zemi nemá legitímnu

právomoc okrem tej od Boha. Prečo majú deti poslúchať svojich rodičov?

Pretože to Boh tak nariadil. Prečo máme poslúchať ľudí, ktorí nám vládnu? Prečo

vôbec rešpektujeme akúkoľvek vládu? Preto lebo nám Boh povedal, že úlohou vlády

je trestať zločincov

chrániť nevinných od tých, čo páchajú zlo. V Novom živom preklade sa píše

Rim :. "Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci,

ktorá by nebola od Boha," - teraz pozerajte - "a tých čo sú pri moci,

ustanovil Boh." To nie je pravda. V Novom živom preklade sa píše,

že každého, kto je pri moci ustanovil Boh

To nie je pravda, pretože jedného dňa bude vládnuť antikrist z moci

Satana."A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc.", ako sa píše

v Zjavení . Nielen to, ale v Ozeášovi [:], sa píše, "Oni ustanovujú kráľa; ale to

nie je odo mňa". Boli prípady, kedy ľudia poverili niekoho vládou proti

vôli Boha. Ďalej sa v Novom živom preklade píše:

verš , "Pre toto plaťte aj dane, pretože štátnych zamestnancov

je treba zaplatiť. Tým čo robia, slúžia Bohu

Dajte každému čo mu dlžíte: Plaťte dane a poplatky tým,

čo ich vyberajú". Takže už nemáme platiť len dane ale aj poplatky

tie sú ešte horšie. Biblia kráľa Jakuba vám hovorí, aby ste poslúchali vládu

do určitej miery. Podľa toho aká je ich úloha

Celý tento systém moci má byť na to, aby sa udržiavala rovnováha

-Prečo nie je Nová Biblia kráľa Jakuba Božie Slovo? Veď je preložená z tých istých rukopisov

-Nie je. Na viacerých miestach sa odkláňa od Textus Receptus

Odkláňa sa od toho, čo je napísané v pôvodnej Biblii kráľa Jakuba.

-Ale nie v Novej Zmluve.

-Práveže áno.

Je v nej veľa miest, kde nie je napísané to, čo je v Textus Receptus.

-Nová Biblia kráľa Jakuba je jeden z najnebezpečnejších prekladov

pretože si myslíte: "Veď je to predsa to isté ako Biblia kráľa

Jakuba, len je novšia, s modernými slovami." Kebyže to tak je, nespomínal by som to.

-Pretože tí, čo by sa NIV, ESV a Nového žijúceho prekladu ani nedotkli -

často mi hovoria "Ale, Pastor Anderson, veď je to predsa Nová Biblia kráľa Jakuba!

Veď je to to isté ako Biblia kráľa Jakuba, len v nej nie sú archaizmy.

Je to presne to isté čo Biblia kráľa Jakuba, len tomu ľahšie rozumieť."

Poviem vám niekoľko faktov o NKJ. V tomo

preklade vynechali slovo "Pán" ráz, a slovo "Boh" ráz.

Vynechali slovo "nebo" ráz. Slovo "oľutovať" zasa ráz.

Slovo "krv" ráz. Slovo "peklo" chýba ráz.

Slová "Jehova" a "zatratenie" sú vynechané úplne. Dokonca

pojem "Nová Zmluva" tiež úplne vynechali, a chýba aj slovo "diabli"

Biblia nie je zastaralá len, treba trochu rozmýšľať

trochu ju študovať. Mali by ste sa najprv naučiť anglický jazyk.

Zaujímavé, že moje malé deti tomu rozumejú ale niektorí dospelí nie.

Hlavne že tí istí ľudia, čo hovoria, že Biblia kráľa Jakuba je ťažká na

pochopenie, vám budú tvrdiť, že ak naozaj chcete vediet, čo hovorí Biblia,

musíte sa naučiť gréčtinu. Jasné, to je určite ľahšie.

"Biblia kráľa Jakuba je ťažká, tu máte grécky Nový Zákon."

Veď to je nezmysel.

Pozrime sa na niektoré verše aby sme sa presvedčili, ktorý preklad je ľahší .

V KJ použili naozaj ťažké slovo, "dub".

Tí čo prekladali NKJ si povedali, "Tak to je príliš ťažké slovo. 'dub'? To myslíte

vážne?" Preto ho zmenili na "terebint". To je ľahšie však?

V Knihe Sudcov : je v KJ veľmi ťažká fráza

"vyšlo slnko".

To by mohli dať aj do deckej knižky.

"Vyšlo slnko" zmenili na "Stúpanie Heresa."

"Stúpanie Heresa."

Samuel :: V KJ je slovo "pilník". Takže NKJ

to museli zmeniť na "pim". P-I-M. "Pim". To sa bude hodiť pri Scrabbli

Ja som toto slovo nikdy nepočul.

V Samuelovi :je veľmi ťažké slovo, "strom". Takže

v NKJ sa to rozhodli zmeniť na "tamarisk" aby to bolo ľahšie

V Samuelovi : je v KJ slovo "kornet".

Kto vie čo je kornet?

Je to druh roha, však? Trúbka.

V NKJ sa ho rozhodli nahradiť slovom "sistrum".

"Sistrum". Lebo každý vie čo "sistrums" znamená.

Kto vie čo to znamená?

Kto vie čo znamená "kornet"?

Vidíte.

V Izaiášovi : je v KJ veľmi ťažké slovo "muž".

To snáď nie! Dajte Bibliu kráľa Jakuba do múzea, slovo "muž"?

Dajte mi radšej niečo čomu budem rozumieť. "Smrteľník" je lepšie, však?

V Danielovi : je tiež jedno ťažké slovo "princovia". Preto v NKJ

radšej použili "satrapi".

"Skupina"?

Slovo "Skupina" v KJ je až príliš ťažké. Tak to zmenili na "regiment".

Stavím sa, že nikto nevie čo je "pohyblivý piesok". To je až príliš

zastaralé. "Pohyblivý piesok" v Skutkoch :? Lebo "piesočina Syrtu" je oveľa

ľahšia. Radšej by ste si mali kúpiť NKJ. Oveľa ľahší preklad.

Je NKJ oveľa ľahšia na pochopenie ako Biblia kráľa Jakuba?

Videli sme veľa prípadov, kde KJ je oveľa ľahší na pochopenie. To

ešte nebolo všetko. To bolo len niekoľo príkladov. Vidíte, že to nesúvisí s tým,

že by preklad NJK bol zrozumiteľejší. Je to len o tom, aby mohli Bibliu zmeniť

a poprekrúcať. Jediné čo môžu povedať, že je výhoda NKJ,

"Pre toto je oveľa ľahšie rozumieť v NKJ",

nie sú tam "thee" a "thou" (v angličtine),

je to však potrebné, pretože "thee" a "thou" označujú jednotné číslo

a "you, yee, your" sú v pluráli. Tie, ktoré začínajú na TH sú v singulári

a naopak, tie, čo začínajú s Y sú v plurali. Sú v texte potrebné, aby ste vedeli

rozlíšiť, či sa hovorí o jednej alebo o viacerých osobách

a podľa "thee" a "thou" to rozoznáte.

Je to dôležité, ako všetko. Teraz vám ukážem zmeny, ktoré sa týkajú

doktrín v preklade NKJ.

V . Liste Korintským :.

-"Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí sme

spasení, je mocou Božou.."

-Brat Garrett, prečítajte nám nahlas, čo sa píše v NKJ

-"Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom;

ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou."

-Všimnite si, že v Biblii kráľa Jakuba sa píše 'ktorí sme spasení'. V Novej Biblii kráľa Jakuba

je to 'dosahujeme spasenie'. Je to obrovský rozdiel pretože

spasenie nie je proces. Spasení ste v momente, ako pri mihnutí oka,

uveríme v Krista, tým sme prešli zo smrti do života. Nie je to proces.

Nedosahujem spasenie; spasený som!

-Amen!

- V Liste Korintským : sa píše: "Lebo sme Kristovou dobrou vôňou Bohu

medzi týmí, ktorí sú spasení, i medzi tými, ktorí hynú."

Teraz mi to isté prečítajte z NKJ.

-"Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo dosahujú spasenie

i tých, čo idú do záhuby."

-Znovu, nie tí ktorí sú spasení ale

tí, čo dosahujú spasenie, akoby to bol proces

V Matúšovi : sa napríklad v NKJ píše, "ťažká je cesta, ktorá vedie

do života a málo je tých, čo ju nachádzajú". V Biblii kráľa Jakuba

"úzka" čo hovorí o tom koľko ľudí na nej je, že je málo tých

ktorí budú spasení. Lenže NJK hovorí, že je ťažká.

Preto, ak by sme boli spasení zo skutkov, bola by ťažká.

-Nový živý preklad hovorí, "Ale brána do života je veľmi tesná

a cesta je ťažká, len málo je tých, čo ju nájdu." Anglický Štandardný

preklad hovorí: "Lebo brána je úzka a ťažká je cesta, ktorá vedie do života

a málo je tých, čo ju nájdu." Teraz si poviete,"Pastor Jimenez, čo je na tom

také zlé? Úzka, tesná? Úzka, ťažká? Ťažká, zložitá?

Čo je na tom?" Pýtam sa vás: je spasenie ťažké?

-Ježiš už za nás podstúpil tú ťažkú časť. Je ťažké je prijať dar? Je

ťažké napíť sa vody? Je ťažké vyjsť cez dvere alebo

zjesť krajec chleba? Toto tú veci, ku ktorým Ježiš prirovnal spásu

pretože byť spasení je ľahké, cestu do neba si odpracovať

nemusíte. V Liste Židom sa spasenie definuje ako

Odpočinok.

Je oddychovať ťažké?

Nenechajte sa oklamať týmito modernými prekladmi. Jedného dňa by sa vám mohlo

stať, že prídete do kostola, kde používajú NKJ ale poviete si, že na tom nezáleží.

Je to problém.

Myslíte si, že potrebujeme rôznych anglických prekladov Biblie?

-Nie. Už som spomínal, že ich je nadbytok. Nepotrebujeme ďalšie.

Nemyslím si, že existuje nejaký rozumný dôvod, prečo sa to tak

rozmohlo za poslednú dobu. Vlastne viem ten dôvod.

-Presne.

-Je to jednoduché. Pretože ak máte vydavateľstvo a chcete

spraviť študijný preklad Biblie alebo niečo také - aj keď ja ich osobne neuznávam -

-Ani ja.

-ak vo vydavateľstve chcú vydať nejakú knihu, bez toho aby platili

niekomu licenčné poplatky, spravia si vlastný preklad.

-Presne. Za týmito novými prekladmi je finančný motív

-Určite, o tom niet pochýb.

-Očakáva Boh od bežného kresťana aby ovládal gréčtinu?

-Boh od bežného kresťana požaduje aby využil každú informáciu, ktorá je

mu dostupná. Žijeme v dobe, kedy máme dostupných viac inrofmácií, ako ktorákoľvek

generácia pred nami a práve teraz ich potebujeme, pretože

dnes sú útoky ešte zlovestnejšie.

-Je podľa vás nebezpečné, OK - toto si o tom myslím ja. Keď sa niekto naučí

plynule rozprávať biblickou gréčtinou, tak aby si mohol zobrať knihu

a bez problémov ju prečitať, to by bolo výborné, lenže...

-Málo gréčtiny je nebezpečná vec.

-Presne. Nemyslíte si, že je nebezpečné, keď niekto po dvoch semestroch gréčtiny

povie - dokonca aj niekto kto uznáva čiste Bibliu KJ

povie - gréčtinu mal len dva semestre

- ale povie, "Ó, Biblia kráľa Jakuba, je zle preložená

len tak šmahom ruky

sedem rokov a vinikajúcich vedcov poletí von oknom...

-Steven, každá dobrá vec sa dá zneužiť. Takisto je to aj s touto gréčtinou

Počul som celé kázne postavené na zlej interpretácii. Pred pár rokmi

prišiel za mnou pastor a povedal mi "Hej, toto

som videl v komentári. Je to super, ale nikoho som to ešte nepočul

povedať. Ty vieš grécky, mohol by si sa mi na to pozrieť?"

Tak som sa na to pozrel. Nesedelo to. Bol to len jeden z tých zablúdených

komentárov. Viete čo spravil, keď som mu to povedal?

Aj tak o tom kázal.

-Lebo sa mu páčilo ako to znie.

-Tak dobre sa o tom kázalo.

-Je to také super.

-Ani ma to neprekvapuje.

-Žiaľ ani mňa.

-Nikto nepochybuje, že originály boli z donuknutia.

[ Peter :] V Biblii sa píše, "Svätí ľudia Boží

hovorili Duchom Svätým vedení."

Neveria, že tie Písma, ktoré máme dnes sú pravé, pretože neveria ani tomu, že

Biblia sa zachovala, lenže v Biblii sa píše

v Žalmoch :, "Hospodinove slová sú čisté, sú striebrom, taveným

vo forme na zemi, sedemkrát prečisteným. Ty, Hospodine, zachováš ich.

zachováš ich od tohoto pokolenia až na veky" Ten istý Boh, ktorý

nám dal svoje čisté Slovo, je ten istý Boh, ktorý ho aj zachová

Je naivné myslieť si, že Boh, ktorý vie použiť hriešnikov

na to aby nám dal pravé Slovo, že tento istý Boh

by ho nemohol prostredníctvom hriešnikov zachovať od tohto pokolenia až naveky?

Ja verím, že Boh je dosť silný na to aby nám dal pravé Slovo a tiež

verím, že ho dokáže aj zachovať

od tohto pokolenia až naveky.

Opýtam sa vás: Myslíte si, že by sa ľudia mali učiť hebrejčinu, gréčtinu alebo dokonca

angličtinu, alebo by Biblia mala byť vo všetkých jazykoch?

-Biblia by mala byť vo všetkých jazykoch. Práve preto podporujeme

prekladateľské organizácie ako Bibles International. Používajú Textus Receptus

aj hebrejskú Bibliu, aby ju preložili do ostatných jazykov

aby sa zachovalo Slovo Božie .

Veríme, že každý by mal mať Bibliu dostupnú v jazyku, ktorému rozumejú

v angličtine je to Biblia kráľa Jakuba.

-Dovoľte mi nakoniec povedať: Slovo Božie sa zachovalo až do tohto pokolenia

V Izaiášovi :. "Toto je moja zmluva s nimi, hovorí Hospodin:

Môj duch, ktorý je na tebe, a moje slová, ktoré som ti vložil do úst,

neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva,

ani z úst detí tvojho potomstva odteraz nikdy viac - hovorí Hospodin."

Povedal, "Pozri, Izaiáš. Slovo, ktoré kážeš, budú kázať aj

tvoji potomkovia. Tvoje deti a deti ich detí atď.

odteraz až navždy" ja verím, že toto

sú tie slová, ktoré teraz držím v ruke. A moderné preklady,

či už je to NIV, ESV, Nový živý preklad, alebo NKJV

ich filozofia je, že neveria, že sa Božie Slovo zachovalo

preto musíme ísť vykopať nové. Museli sme vykopať starší

rukopis aby sme napravili chyby, ktoré sa vyskytli. Nie, ja verím, že sa zachovalo

od čias Krista až dodnes. Odovzdávalo sa z generácie na generáciu a to čo

máme dnes je kópia z kópie, z kópie, z kópie, z kópie, ktorá sa zachovala.

Veľa ľudí sa chybne domnieva, že Biblia kráľa Jakuba sa časom zmenila

že toto vydanie z roku , ktoré máme dnes je úplne iné ako to

z . V skutočnosti jediná vec, ktorú zmenili v roku bol pravopis,

interpunkcia, opravili nejaké preklepy, slová sa nezmenili

Slová, ktoré sú v našej Biblii kráľa Jakuba dnes sú tie isté, ako ich

preložili v roku . Slová sa nezmenili.

Slová sa zachovali

ako aj sľúbil.

Hovorí, "Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú."

Nepovedal, že sa nepominú Jeho myšlienky, idei alebo doktríny...

povedal: "moje slová sa nikdy nepominú." Tieto nové preklady

sú zo zlého zdroja a dávajú aj zlé ovocie. Veď sa pozrite na ovocie týchto nových

prekladov. Pozrite sa na to, čo sa stalo z cirkví - zábavné centrá.

Vidíte čo sa stalo z kostolov pod vplyvom týchto moderných verzií: sú plné

ľudí, ktorí nie sú spasení. Ľudia, ktorí nepoznajú doktríny, ani ich nezaujímajú

je ťažké zaujímať sa o to, keď čítate knihu plnú protirečení

Ale ak čítate knihu, ktorá je

dokonalá, čistá a zachovaná, zaujímate sa o každé slovo

aj o doktríny, zaujíma vás, čo sa tam hovorí

nie len "Mám nejakú predstavu čo sa tam píše. Ježiš zomrel na kríži jasné.

"Nie, ja chcem poznať každú jednu doktrínu, ktorá pochádza od Boha.

-Viete, dotknúť sa tejto knihy a študovať ju je jedna vec.

Druhá vec je pozrieť sa s odstupom času na to, čo muži, ženy a deti museli podstúpiť

aby sme ja a vy mohli čítať knihu s názvom Biblia, bez strachu z prenasledovania.

Ľahko sa po vie: , ľudí bolo upálených,

ukameňovaní, napichnutí na kôl za čítanie tejto knihy.

-Študujem ju od rána, niekedy až do noci,

Hocikedy sa zobudím o : s nejakou myšlienkou, a idem si to naštudovať z Biblie

Potom si uvedomíte nádheru toho čo vyjadruje, a sedíte

so slzami v očiach pretože si uvedomíte silu toho, čo ste dostali.

Keď študujem Bibliu kráľa Jakuba, som si celkom istý,

že to čo práve držím v rukách, je Slovo Boha od začiatku do konca

je to to isté, čo bude aj o hodinu

Pretože zostáva zachované. Mám istotu, keď ju otvorím v nedeľu a kážem z nej

alebo v Nedeľnej škole alebo z nej svedčím ľuďom na uliciach

Viem, že toto je Slovo Boha a teším sa aj na stretnutie so Slovom samotným.

aby sme svedčili o tom,

čo sme celý život študovali.

-Bohu sa nepáči, že niektorí ľudia z Biblie odstraňujú verše, pridávajú iné veci

Prejdite na Zjavenie Jána

Zjavenie :; "Ja dosvedčujem každému, kto počuje prorocké

prorocké slová tejto knihy: Ak k nim niekto pridá, tomu Boh pridá pliagy

opísané v tejto knihe". Čítali ste niekedy knihu Zjavenia?

Spomína sa tam dosť veľa nepríjemných pliag. Boh povedal, že vám z nich pridá

ak niečo pridáš k môjmu Slovu. Zjavenie :; "Ak niekto vezme

niečo zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh vezme podiel

z knihy života a zo svätého mesta, a z vecí opísaných v tejto knihe.

Lenže tí, čo zmenili niektoré veci v Slove Božom,

Biblia hovorí, že stratili možnosť aby boli ešte niekedy spasení

Povedal "Takisto ako ste vy odobrali z môjho Slova,

aj ja vám odoberiem podiel z knihy života." Povedal, "Postarám sa

aby ste neboli spasení, pretože ste sa opovážili zmeniť Bibliu." Znie to tak,

že Boh to myslí vážne.

Poviete si: "OK, Pastor Jimenez, Súhlasím, chápem. Tieto Biblie sú zlé.

Prekrúcajú doktríny. Biblia kráľa Jakuba je pravá. Biblia kráľa

Jakuba je Slovo Božie. Rozumiem. Čo mám teraz robiť?"

Keď si predstavíte, že máte v rukách Slovo Boha, nie Jeho myšlienky ani

to čo možno povedal, nie to čo si myslíme, že povedal, ale Jeho skutočné slová

a nielen to, keď máte slová Boha, v podstate máte

Boha, nie v tejto knihe, ale v týchto slovách. Keď si uvedomíte,

že máte Božie slová, to by nás malo povzbudiť aby sme Bibliu čítali a žili

tým. Táto kniha má odpoveď na každú otázku vo vašom živote.

Ak mi poviete "Pastor Jimenez, neprišiel som do Verity Baptist Church,

aby som tu počúval o Biblii kráľa Jakuba. Prišiel som, aby som počul o spáse."

O spáse nás učí Biblia kráľa Jakuba.

"Neprišiel som sem počúvať o tejto téme. Prišiel som, aby mi to pomohlo

v mojom manželstve." Táto kniha ti s tým pomôže.

"Neprišiel som počúvať o Biblii kráľa Jakuba. Prišiel som sa naučiť, ako

mám vychovávať svoje deti." Táto kniha ti povie ako máš vychovávať svoje deti

Vyrieši všetky tvoje problémy. Prinesie ti spásu. Spraví všetko,

čo len budeš potrebovať. Prečo? Pretože je to Slovo Boha...

...bezchybné, dokonalé, presne také ako ti ho Boh dal.

Dáva mi istotu, keď si uvedomím, že Slovo Boha je dokonalé. Viete prečo

tak veľa ľudí dnes neverí v Boha, nechodia do kostola, mladé

generácie odchádzajú z kostolov a nikdy sa nevrátia?

Pretože tieto nové preklady pokazili.

Sú v nich chyby, preto pochybujú o svojej viere v Boha.

Lenže táto je iná. Je dokonalá. Biblia kráľa Jakuba je Slovo Boha.

Čítajte ju.

Učte sa z nej.

Študujte ju.

Učte sa ju naspamäť.

Žite podľa nej.

Kážte z nej ostatným.

Pomodlime sa. Drahý Nebeský Otče,

Pane, milujeme Ťa. Ďakujeme Ti, za Tvoje Slovo. Pane, ďakujeme Ti za to,

že nie sme zodpovední za zachovanie Tvojho Slova, ale ty si.

Ty si nám ju dal, Ty si ju zachoval, a dal si nám ju aj dnes.

Otče, milujeme Ťa. Pomôž nám, aby nám táto kázeň nevošla jedným

uchom dnu a druhým von. Pomôž nám, aby sme si uvedomili, že máme

Slovo Božie; a mali by sme ho čítať. Mali by sme ho študovať. Mali by sme

podľa neho žiť." Milujeme Ťa, Pane. V mene Ježiša Krista. Amen.

Rád by som sa vás niečo opýtal

Ste si istí, že ak ste dnes zomreli, pôjdete do neba?

Možno si myslíte, "Nie som si istý, či by som išiel do neba."

Možno ste o tom ani nikdy nepremýšľali.

Ale Biblia hovorí, že si môžete byť na % istí, že ste na ceste do neba.

Biblia hovorí, že na to, aby ste mohli byť spasení, musíte

pochopiť niekoľko vecí Po prvé:

Biblia hovorí v Liste Rímskym :: "Všetci totiž zhrešili, a nemajú slávy

Božej". V Biblii sa píše, že "hriech prestúpením zákona."

Keď porušujeme Boží zákon, hrešíme. A podľa tohto verša sme zhrešili všetci.

Ja som hriešnik, vy ste hriešnici.

A nanešťastie za hriechy dostaneme odmenu. V Liste Rimanom : sa píše:

"Odmena za hriech je smrť". Takže, slovo "odmena" znamená odplata. Je to to, čo

si zaslúžite. Keď pracujem, dostanem peniaze. To je moja odmena. Ale odmena za môj hriech

je smrť. To, čo si zaslúžim, je smrť. "Odmenou za hriech

je smrť". Keď sa teraz bavíme o smrti, väčšina ľudí má na mysli fyzickú smrť.

Ale v Zjavení :- sa píše: "A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého

jazera." (Odvolanie sa na peklo.) Ďalej sa tam píše: "Toto jazero je tá druhá smrť.

A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera."

Takže podľa Biblie, odplata za naše hriechy nie je len

fyzická smrť, ale druhá smrť. Pýtate sa: "Čo je druhá smrť?"

Zvrhnutie do ohnivého jazera. "Toto je tá druhá smrť." To, čo získame

za naše hriechy je smrť, fyzická smrť, druhá smrť, čo je zvrhnutie

do ohnivého jazera. V Zjavení : sa píše: "Ale zbabelci,

neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci,

modloslužobníci, a všetci luhári..." To je dosť desivý zoznam, však?

Vrahovia, smilníci, modloslužobníci. Väčšina ľudí by súhlasila: Vrahovia,

"Jasné, tí pôjdu do pekla." Ale všimnite si: "Ale zbabelci,

neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, modloslužobníci,

traviči..." A na konci zoznamu stojí

toto: "a všetci luhári budú mať svoj podiel v jazere horiacom ohňom a sírou

a to je tá druhá smrť." A dôvod prečo Boh pridal

hriech lži až na koniec zoznamu je, že sa snaží poukázať na jednu vec,

a síce: všetci sme hriešnici. Každý človek už niekedy klamal. A on

sa snaží poukázať na to, že nieto spravodlivého; všetci sme zhrešili; všetci si zaslúžime ísť

do pekla. A to je tá zlá správa. Ja som hriešny; vy ste hriešni, my všetci sme

spočiatku odsúdení na peklo, ale evanjelium je dobrá zvesť alebo dobrá

novina. V Liste Rímskym : sa píše, "Odplata za hriech je smrť". Takže teraz už rozumieme,

čo to znamená. Ale v druhej časti verša je napísané: "ale Božím darom z milosti je

večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi." Biblia hovorí, že Boh má pre nás

dar a chce nám ho dať. Tento dar je večný život. V Liste Efezským :-

Biblia hovorí: "Lebo milosťou ste spasení skrze vieru". Slovo "milosť"

znamená dostať niečo čo si človek nezaslúži. Nezískate ho; nezaplatíte

zaň. "Ste spasení" je odkaz na to, aby ste boli zachránení od pekla,

pretože ja tam nechcem ísť. Som si istý, že ani vy nechcete.

Slovo "viera" znamená veriť. Takže: "Skrze Božiu milosť ste zachránení

vierou; ale ničím čo urobíte vy". To nemá s vami nič spoločné. A tu je dôvod:

"Je to dar Boží: Nie skutkami, aby sa nikto nemohol chváliť." Dar si

nemôžete odpracovať. Dar je niečo, čo vám bolo dané. Niekto iný

za to platí, ale vy za to neplatíte. Ak vám dám dar a budem si zaň pýtať

peniaze, tak to nebude dar. Ak vám dám dar, ale chcem,

aby ste za to niečo pre mňa urobili, ani tak to nebude dar. Takže dar vás

nič nestojí, ale ten, čo vám ho dal zaň musel zaplatiť.

A Boží dar je presne to isté. Ježiš Kristus musel zaplatiť za ten dar.

Rimanom : hovorí: "Ale Boh dokazuje lásku k nám tým, že zomrel za nás,

keď sme boli ešte hriešnici."V najslávnejšom verši z Biblie,

Jánovi : sa píše : " Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,

aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho."

Toto je evanjelium: Ježiš Kristus bol narodený z panny. Žil život bez

hriechu; nikdy nezhrešil, nikdy neurobil nič zlé. Zomrel na kríži,

bol pochovaný. Biblia nám hovorí, že Jeho duša zostúpila do pekla na tri dni a tri noci

a potom vstal z mŕtvych. Nezomrel preto, aby zaplatil za svoje hriechy,

pretože on žiadne nemal. Zomrel, aby zaplatil za naše hriechy. Takže za naše hriechy už bolo

zaplatené. Ten dar už bol zaplatený. Teraz musíte pochopiť niečo ohľadom

toho daru: V Jánovi : sa spomína "večný život". Ten dar je

večný život. Slovo "večný" znamená, že bude trvať naveky. Život, ktorý

Nikdy neskončí. V Jánovi : sa píše "večný život".

"Večný" znamená, že nikdy neskončí. Ján : hovorí "večný život". Rimanom

: hovorí "večný život". V celej Biblii nájdete tento pojem: večný

život, alebo život, ktorý bude trvať naveky, život, ktorý nebude mať konca.

Podľa Jána :, tento život získate v momente, keď uveríte. "Kto verí v Syna,

má večný život". Niektorí ľudia si však myslia, "Môžem získať večný

život, ale keď ho už mám a urobím niečo naozaj zlé, ako napríklad

cudzoložstvo, alebo vražda, spáchanie samovraždy, tak Boh mi ho vezme."

Ale ak ho vezme, tak netrval naveky. Rozumiete, my musíme

pochopiť, že spása nie je niečo čo si zaslúžime, a ak ju raz máme

tak to nie je niečo čo si udržiavame. Biblia hovorí v Titus :, "v nádeji na

večný život, ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh".

Vidíte, naša nádej na večný život je toto: Boh neklame. Ak mi Boh sľúbil

večný život, tak hádajte čo. Áno, je to večný život. On mi sľúbil večný život,

takže bude trvať naveky. Niekto povie "Ale, čo keď urobím niečo

fakt zlé?" Ale ono to nemá s nami nič spoločné. So mnou to nemá nič spoločné.

Je to dar, ktorý bude trvať naveky. Existuje len jedna vec, ktorú treba urobiť:

Ako ktorýkoľvek iný dar, môžete sa rozhodnúť či ho prijmete,

alebo odmietnete. Môžete sa opýtať, "Ako odmietnem alebo prijmem dar od Boha?"

V Liste Rímskym : sa píše:"Čo ak.." Píše sa tam "ak" pretože máte na

výber. Hovorí, "Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami..."

Slovo "vyznať" znamená priznať. Pýtate sa, "Čo priznávam?" Priznávate,

že ste hriešni. Priznávate, že si zaslúžite ísť do pekla.

Ale žiadate o odpustenie. Hovorí, "Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami..."

Ale je to viac ako len hovorenie slov. Tiež hovorí:

"...a uveríš vo svojom srdci že ho Boh vzkriesil z mŕtvych..."

Veríš, že Ježiš Kristus zomrel na kríži, bol pochovaný

a vstal z mŕtvych a tým zmyl naše hriechy. Hovorí, "Keď vyznáš

Pána Ježiša svojími ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho

Boh vzkriesil z mŕtvych..." Biblia hovorí: "...budeš spasený."

Nepíše sa, že by ste mohli byť spasení, alebo snáď budete spasení

Boh hovorí, "Spasím ťa, ak ma budeš vyznávať ústami a veriť v tvojom

srdci." Všimnite si, že nemusíte chodiť do kostola. Ani nehovorí, že musíte byť

pokrstený. Nehovorí, že musíte oľutovať svoje hriechy. Nehovorí, aby ste robili

čokoľvek; jednoducho verte a požiadajte ho, aby vás spasil. Ak veríte vo

svojom srdci, ak veríte, že Ježiš Kristus zomrel na kríži pre naše hriechy,

bol pochovaný, vstal z mŕtvych, že vám chce dať dar čo je večný život

tak prečo ho nevyznáte vašimi ústami práve v tomto momente?

Pomôžem vám s modlitbou. Ak tomu veríte, pomodlite sa so mnou hneď teraz:

Drahý Ježiši, vyznávam, že som zhrešil a zaslúžim si peklo. Prosím ťa odpusť mi

moje hriechy a daj mi večný život. Nespolieham sa na svoje skutky, nespolieham sa na náboženstvo.

Verím len Tebe. Ďakujem Ti Bože. Amen

Ak ste sa modlili túto motlidbu a vo svojom srdci veríte, podľa Biblie

ste teraz spasený. Máte Večný život. Gratulujem.

 

 

 mouseover