"New World Order Bible Versions" (Serbian subtitles)

Watch Video

October 22, 2014

Verujem da đavo hoće da preuzme crkvu.

Verujem da đavo hoće da preuzme ovu crkvu...

uzimajući jednu po jednu osobu.

-Pred sobom imamo priliku da izgradimo za sebe

i za buduće generacije jedan novi svetski poredak.

-Zatvorite prozor.

Vratite se u kuću.

-Vrati se unutra odmah! -Već sam unutra.

-Imamo pravu priliku da ostvarimo ovaj novi svetski poredak,...

...poredak u kome kredibilne Ujedinjene Nacije...

-...gumeni meci, tejzeri...

-...mogu da pomoću svojih mirovnih misija ispune obećanje i viziju...

...osnivača UN-a.

-Nakon . godine, predsednik Buš je rekao a i sam sam često koristio

taj izraz - da nam je potreban novi svetski poredak.

A umesto toga, izgleda da smo dobili mnogo nereda.

-Dugo se čekalo.

Ono što smo uradili na današnji dan u ovom odlučujućem trenutku

donelo je promenu u Ameriku.

-Predsednik Obama i britanski premijer Gordon

najavljuju novi svetski poredak radi rešavanja globalne

ekonomske krize.

-Zadatak koji sada imamo jeste da zapravo stvorimo ekonomske krize.

-Zadatak koji sada imamo jeste da zapravo stvorimo

novi svetski poredak.

-Taj zadatak će biti izrada sveobuhvatne strategije za Ameriku

u ovom periodu, kada stvarno možemo stvoriti novi svetski poredak.

To je velika prilika.

-Govorili ste o Novom svetskom poretku i definisali ga kao

luciferijansku pojavu. - Da.

-Kako to znate?

-Moja istraživanja navela su me da ispitam poleđinu američkog dolara.

I pronašao sam čudne žigove ovde na dolaru.

To su žigovi Iluminata, tajnog društva koje je . godine

osnovao Adam Vajshaupt.

A na poleđini dolara vidite žig

sa leve strane, sa oko i trouglom. To je oko Horusa

iz egipatske mitologije, koje se sada naziva oko Lucifera ili Satane.

Dve reči na vrhu, "ANNUIT COEPTIS" znače

"Objava rođenja",

a na dnu, "NOVUS ORDO SECLORUM".

-A taj veliki žig Sjedinjenih Država ima

"NOVUS ORDO SECLORUM": novi poredak.

-Ljudi bi trebalo da se pitaju: "Šta egipatska piramida

traži na poleđini američkog dolara?

Kakva veza postoji između Amerike i Egipta?"

Odgovor je: baš nikakva, osim u oblasti okultizma.

Na taj način vidimo da imamo posla sa luciferijanskim planom.

Ljudi moraju da shvate da će masonski bog povesti svet

ka ovom čudnom i posebnom cilju zbog kog je Amerika

osnovana, a to je da uvede u ceo svetski sistem

jedinstvenu svetsku vlast jedinstvenu religiju,

jedinstven pravni sistem, i jedinstven monetarni sistem

što Biblija naziva znakom zveri.

-...u suštini, činjenica koja nam je poznata

jeste da će doći do prelaza iz starog svetskog poretka

u novi poredak u kome će vladati sam Satana.

Na to se taj simbol odnosi

i na to se odnosi Novi svetski poredak.

U Bibliji kralja Džemsa, . poslanica Korinćanima glasi: "Zato ako je ko

u Hristu, nova je tvar; staro prođe,

gle, sve novo postade." Obratite pažnju kako Nova engleska Biblija

prevodi ovaj stih. Kaže: "Stari poredak je nestao

i novi poredak je počeo." Koriste isti jezik.

Kralj Džems kaže: "Koji je stajao osim u jelima i pićima,

i različnom umivanju i pravdanju tijela, koje je postavljeno do vremena

popravljenja.", govoreći o Hristovom dolasku. Ali pogledajte

kako to NIB prenosi: "do vremena novog poretka." Oni pripremaju

ljude. Sada obratite pažnju na ovo. Isaija :, Biblija kralja Džemsa

navodi: "Zato ovako veli Gospod: Evo ja mećem u Sionu kamen,

kamen izabran, kamen od ugla skupocen, temelj tvrd;

ko veruje, neće se plašiti". To se odnosi na Isusa, zar ne? Obratite pažnju

kako Biblija kralja Džemsa govori da je Isus

taj kamen temeljac. A gde se nalazi temelj u odnosu

na građevinu, na vrhu ili na dnu?

Na dnu, zar ne? U redu?

Dakle kada kažu da je Isus kamen temeljac,

to je ovde dole, zar ne?

"Vama koji verujete da je on dragocen:" - ovo je kralj Džems -

"ne njima koji su neposlušni. Kamen koji odbaciše zidari,

posta glava od ugla." Ponovo se radi o temelju.

Obratite pažnju da ga NIV naziva završnim kamenom.

Oni kažu da taj simbol koji vidite predstavlja Hrista.

Nije tačno. Koga predstavlja? Antihrista.

-Nadam se da ćete se okrenuti, ipak, dragi prijatelji, ovoj velikoj knjizi,

"Reč božja". Ovo je nešto čemu zaista treba da se okrenemo.

Vremena je malo. Veliko udaljavanje od istine

se odvija, upravo sada.

-Zovem se Stiven Anderson, ja sam pastor Baptističke crkve verne reči

u Tempeu, u Arizoni. Naša crkva koristi samo Bibliju kralja Džemsa.

Mnogi ljudi ne razumeju zašto. Ali cilj ovog filma

je da prikaže dramatične razlike između Biblije kralja Džemsa

i svih drugih verzija.

-Zovem se Rodžer Himenes. Ja sam pastor Istinske baptističke crkve

u Sakramentu u Kaliforniji. Srećan sam što učestvujem u ovom filmu

jer je Božija reč u opasnosti danas

i moramo da se zauzmemo za Bibliju, kako bismo mogli

da ga uključimo u ovaj duhovni rat.

-Zovem se Denis Mekejn. Ja sam pastor Severne baptističke crkve

u Modestu u Kaliforniji. Ovde sam pastor već godina

a u svešteničkoj službi sam već skoro godina

kao misionar.

-Danas postoji plan i to satanski plan

da se izmeni Biblija. Mnogi misle samo: "Pa Biblija kralja Džemsa

je odličan prevod; veoma je poetična. A sve ostale verzije

su inferiorne. Možda nisu tako dobro prevedene." Ali ja želim

da vam kažem da to ide mnogo dublje. Te nove verzije su u stvari

Satanin pokušaj da iskvari Božiju reč. Pokazaću vam da ove promene

nisu samo slučajne. Nisu samo manje, beznačajne

promene. Jer ove promene su strateške promene.

One su proračunate tako da napadaju određene doktrine koje propoveda Biblija.

U poslanici Efežanima :, navodi se: Jer ne borimo se protiv ljudi od krvi i mesa,

nego protiv "nevidljivih zlih vladara i vlasti

koji vladaju ovim našim mračnim svetom, protiv zloduha koji borave

u nebeskim prostorima." Postoje ljudi koji imaju

milione, čak i milijarde dolara čiji je plan da šire

iskvarene Biblije i da ih promovišu reklamiranjem,

da ih postavljaju na najistaknutija mesta u prodavnicama,

kako bi ljudima poručili: "Ovu Bibliju treba da čitate. Bacite Bibliju kralja Džemsa.

Nabavite novu i poboljšanu verziju."

Ja sam istraživao koje su najpopularnije verzije danas.

Ovo je najaktuelnija lista. Proveravao sam mnoge različite

izvore, i svuda se pominje istih pet Biblija. Danas na prvom mestu

nije Biblija kralja Džemsa, već Nova međunarodna

verzija: NIV. Na drugom mestu je Biblija kralja Džemsa. Na trećem,

Novi živi prevod; na četvrtom, Nova Biblija kralja Džemsa; i na petom mestu

je Engleska standardna verzija, odnosno ESV. Na različitim listama

raspored je nešto drugačiji ali sve liste sadrže ovih pet verzija.

-Većina ljudi ne zna da postoji na stotine različitih prevoda,

a naravno mi nemamo vremena da pregledamo svaki od njih.

- Ima više smisla da se fokusiramo na četiri iskvarene verzije

koje su najpopularnije. U NIV-u nedostaje celih stihova

iz Novog zaveta. Pre nego što i pomenemo na hiljade izmena

ovih stihova uopšte nema.

Mateja : - nema. Mateja : - nema. Dela apostolska : - tog stiha nema

u NIV-u, niti u ESV-u, niti u Novom živom prevodu...

- potpuno je izbrisan!

Dela apostolska :, Biblija kraja Džemsa: "Kako iđahu putem

dođoše na nekakvu vodu; i reče uškopljenik: Evo vode,

šta brani meni da se krstim? A Filip mu reče: Ako veruješ

od svega srca svog, možeš."

Dakle uškopljenik - to je grešnik - kaže: "Šta mi brani,

šta me sprečava da se krstim?" A Filip, propovednik,

odgovara: "Ako veruješ od sveg srca, možeš"

A on, uškopljenik, odgovara "Verujem da je Isus Hristos Sin Božji."

Šta se desilo uškopljeniku? Spašen je.

Zašto? Ako priznamo ustima svojim gospoda Isusa i verujemo

srcem da ga je Bog vaskrsnuo iz mrtvih, bićemo spašeni.

On je verovao srcem. Priznao je ustima. I spašen je.

I šta su uradili? Stih :

"I zapovedi da stanu kola, i siđoše oba na vodu,

i Filip i uškopljenik, i krsti ga."

Dakle stih : šta ga sprečava da se krsti?

Stih : ako veruješ možeš da se krstiš.

Priznao je ustima, veruje srcem;

stih : krste ga. Amin.

Šta kaže Nova internacionalna verzija?

"Dok su putovali putem, naišli su na vodu i uškopljenik je rekao:

"Pogledaj, evo vode. Šta bi moglo da me spreči da se krstim?"

I naredio je da zaustave kola. Zatim su i Filip i uškopljenik sišli

do vode i Filip ga je krstio." Da li ste primetili

šta se desilo? Šta nedostaje?

Ne znam da li ste opazili. Fali čitav stih .

Znači, prema Novoj internacionalnoj verziji, oni idu putem.

On pita: "Šta me sprečava da se krstim?"

Prema NIV-u, ništa! Hajde jednostavno da te krstimo.

Šta nedostaje? Vera u Isusa Hrista!

Šta nedostaje? Jevanđelje.

Šta nedostaje? Zašto ove Biblije napadaju Isusa Hrista?

Meni to nema nikakvog smisla.

Ali ima smisla ako shvatite da je Satana iza svega toga.

- Ali ne samo što su uklonili celih šesnaest stihova iz NIV-a,

već su dodali napomene uz drugih stihova koje kažu da ovi stihovi verovatno

nisu bili u originalu, i ponovo vas navode da sumnjate u Božiju reč.

Stihovi kao što su Marko :. "Idite celim svetom i propovedajte Jevanđelje

svakom stvorenju." Stihovi poput "Oče, oprosti im jer ne znaju

šta čine." Ove stihove nisu uklonili, ali su pored njih stavili napomenu

koja ih poništava u čitaočevom umu, govoreći:

"Pa ovo verovatno i nije bilo u originalu. Za ovo svakako ne postoji

nikakav dokaz." Mi verujemo da je Isus Hrist bio Bog lično.

A to ove moderne verzije stalno menjaju i napadaju.

Daću vam neke primere. "Jer je troje

što svedoči na nebu: Otac, Reč, i Sveti Duh;

i ovo je troje jedno." Odatle imamo reč "trojstvo".

Troje u jednome.

"Ovo troje je jedno."

Sa druge strane, NIV kaže: "Jer postoje trojica koja svedoče".

Ne pominje Oca, ne pominje Reč, ne pominje

Svetog duha i ne pominje da su ova trojica jedno.

Pogledajte šta su uradili sa . Timotejevom poslanicom :. Biblija kaže: "I kao što je priznato,

velika je tajna pobožnosti:" - pazite ovo - Bog se javi u telu,

opravda se u Duhu, pokaza se anđelima, propovedi se neznabošcima,

verova se na svetu, uznese se u slavi."

U Boga se verova na svetu, Bog se uzneo u slavi

Bog se otelotvorio i boravio među nama i Biblija

je savršeno jasna u . Timoteju poslanici : da je Isus Hrist Bog.

- . Timoteju poslanica : je važan deo jer često čitam fusnote

u Novoj američkoj standardnoj Bibliji koju sam koristio na bogosloviji

a kasnije i u NIV-u i drugim delovima, i tamo se kaže u fusnotama

ili u komentarima, ili kažu oni koji propovedaju

iz NIV-a ili Nove američke standardne Biblije - oni kažu da nema nikakve

teološke razlike. To ne utiče ni na kakve doktrinarne

perspektive. Ali očigledno postoji razlika između "hos" i "Theós".

Ako uzmeš "on koji je bio" - "hos" umesto "Theós", umesto značenja "Bog"

to očigledno čini tekst slabijim jer morate da pretpostavite

da je Hrist Bog ili njegovo ovaploćenje. Ali ako uzmete "Theós", nema sumnje

oko toga šta tekst kaže. Bog je taj koji se ovaplotio

i to baš u telu Hrista, a to svakako utiče na to

kako ljudi razmišljaju o božanskoj priroda Gospoda Isusa. - Tako je.

- Još jedan odličan dokaz činjenice da je Isus Hrist Bog nalazi se u Poslanici Jevrejima :.

"A sinu: Presto je Tvoj, Bože, va vek veka;"

Kako Biblija naziva sina ovde?

Naziva ga Bogom. Kaže: "A sinu: Presto je tvoj, Bože, va vek veka"

Poslušajte NIV.

"Ali o sinu reče"...

- Nedavno sam pričao sa Jehovinim svedokom na železničkoj stanici - išao sam

tamo po suprugu. I Jehovin svedok poče da mi čita

iz molitvenika, ali video sam da je imala Novi svetski prevod.

Pa sam rekao: "I da li je Novi svetski prevod preveden sa grčkog?"

Ona je rekla: "Na osnovu Novog zaveta Vestkota i Horta."

Pitao sam: "Da li je tačan?"

Rekla je: "Naravno."

Ja rekoh: "Da li ste učili grčki?" A ona: "Ne."

Rekao sam: "Šta biste rekli da se sam Jehova obratio Isusu i nazvao

ga Bogom?" "To se nije desilo."

Citirao sam joj Poslanicu Jevrejima :. "A sinu: Presto je Tvoj,

Bože, va vek veka."

Toliko se uznemirila da je pokupila svoje torbe i izašla kroz vrata

a ja sam je pratio i dalje joj govoreći. Ali kada sam to pročitao

kasnije u Novom svetskom prevodu, bilo je potpuno izmenjeno:

- Ali kod kralja Džemsa, ne možete pogrešno razumeti. Ne samo to,

već napadaju i bezgrešno začeće Isusovo. Otvorite Luku :.

Biblija kaže: "I Josif i mati Njegova čuđahu se tome

što se govoraše za Njega."

Sa druge strane, NIV i ESV, kao i Novi živi prevod

kažu: "Detetov otac i majka čudili su se onome što je rečeno o njemu." Sa druge strane, NIV i ESV, kao i Novi živi prevod

kažu: "Detetov otac i majka čudili su se onome što je rečeno o njemu."

Tu vidimo da NIV i druge moderne verzije nazivaju

Josifa ocem Isusa Hrista, a to se Biblija kralja Džemsa

trudi da nikada ne uradi.

- Da li je Josif bio otac Isusa Hrista? Ne, nije bio.

Bio je očuh Isusa Hrista. To priznajem.

Ali nije bio otac Isusa Hrista.

- U stvari, kasnije u istom poglavlju, Marija naziva Josifa Isusovim ocem,

a on je odmah ispravlja. Kaže: "I videvši Ga začudiše se,

i mati Njegova reče Mu: Sine! Šta učini nama tako?

Evo otac tvoj i ja sa strahom tražismo te."

Upravo je nazvala Josifa Isusovim ocem. Pogledajte kako je On

odmah ispravlja: "I reče im:

Zašto ste me tražili? Zar ne znate da meni treba

u onom biti što je Oca mog?" Vidite, ja se bavim poslovima

svoga Oca dok propovedam Reč Božju jer Josif

nije moj otac. Boj je moj Otac."

Ljudi koji veruju NIV-u su takođe i zaslepljeni. Oni su mi

pokazali ovo govoreći: "Vidiš? Ovde Biblija naziva

Josifa Isusovim ocem." Ne, to Marija naziva Josifa

Isusovim ocem, ali je On odmah prekoreva, a neko bi trebalo

da ukori NIV. Neko bi trebalo da ispravi Novi živi prevod.

Neko mora da ukori ESV i kaže: "Čekaj malo. Grešite.

To nije Isusov otac. Isusov otac je Bog."

Reći ćete: "Pa ti prevodi su malo lakši za razumevanje.

A promene ne utiču zapravo na doktrinu."

Ovo su prilično važne doktrine, zar ne?

Hristovo božanstvo, bezgrešno začeće.

I ne samo to; oni napadaju njegovo večno prethodno postojanje. Vidite, Isus nije

nastao u vitlejemskim jaslama. Isus Hrist nije nastao

u Marijinoj materici. Isus Hrist je oduvek postojao i uvek

će postojati. On je prvi i poslednji, On je alpha i omega,

on je početak i kraj, i to je ključno za njegovu božansku prirodu.

Ukoliko je on stvoreno biće, ne može biti Bog.

Biblija kaže u Miheju :: A ti, Vitlejeme Efrato,

ako i jesi najmanji među hiljadama Judinim, iz tebe

će mi izaći koji će biti Gospodar u Izrailju,

kome su izlasci od početka," - obratite pažnju - od večnih vremena."

Ovde u Miheju :, Biblija nam kaže da je Isus Hrist "od večnih vremena."

To su jako moćne reči jer govore o večnom

prethodnom postojanju Isusa Hrista. On nije imao početka. On nije stvoreno biće.

On je bio ovaploćeni Bog. On beše u početku u Boga i on je bio Bog [Jovan :]

Dakle, "od večnih vremena" znači da traje oduvek i zauvek.

Znači od "večnih vremena" bi bilo nešto što potiče od večne prošlosti

ili nešto što potiče iz beskonačne prošlosti, nešto što je

oduvek postojalo. Slušajte NIV:

"Ali ti, Vitlejeme Efrato, iako si mali među plemenima Judinim,

iz tebe će doći onaj koji će biti vladar Izraela, čija su porekla

od davnina, iz prastarih vremena."

Ali šta je poreklo?

To označava kada nešto počne da postoji, zar ne?

Kada nešto ima poreklo, znači da počinje da postoji.

Recite, da li je Isus počeo da postoji u nekom trenutku?

Ne, on je od večnih vremena u Bibliji kralja Džemsa.

Ali u NIV-u, on ima poreklo.

Ako Isus ima poreklo, onda On nije Bog, jer Bog

je bio i jeste i biće. [Otkrivenje :]

Bog je oduvek postojao.

Bog nije stvoreno biće.

Ali ovde NIV zaista zadaje završni udarac:

- Isaija : kaže: "Kako pade s neba,

zvezdo Danice (Lucifere)"...

- Na samo jednom mestu u Bibliji naći ćete reč "Lucifer". Na jednom.

Ovde dajemo ime Satani, zovemo ga Lucifer,

a da idemo ulicom i pitamo ljude: "Ko je Lucifer?

Šta je Lucifer?" Svi bi rekli: "Satana; đavo."

Znaš li ko je Lucifer?

- Anđeo koji je zbačen sa neba, Satana.

- Satana.

- To je Satana.

- To je đavo.

- Đavo.

- Satana.

- Satana.

-Satana.

- Đavo.

- Đavo.

-Đavo.

- Dobro, ko je Lucifer?

- Đavo.

- Pitanje je lako, znam. Odlično.

- Satana. Da.

- Jedini razlog što vi i ja znamo da je Satanino ime Lucifer

jeste Isaija :.

"Kako pade s neba, Lucifere" - sada obratite pažnju

da nam je dato njegovo ime i zvanje - "Lucifere, zorin sine!"

Koje je zvanje Luciferovo? "Zorin sin", je li tako?

Otkrivenje, poglavlje , stih , Biblija kralja Džemsa kaže ovako:

"Ja Isus poslah anđela svog da vam ovo posvedoči u crkvama.

Ja sam" - to Isus govori - "Ja sam koren i rod Davidov,"

- Isus govori - "i sjajna zvezda jutarnja"

Vidite li to?

Kako je Isus sebe nazvao? Jutarnja zvezda.

To je njegovo zvanje.

- Dakle, i kralj Džems i NIV u Otkrivenju : tvrde

da je Isus Hrist jutarnja zvezda.

- Kako NIV naziva Lucifera koji pada sa neba?

"Kako pade s neba jutarnja zvezdo, zorin sine!"

Znači umesto da je Lucifer bačen sa neba u Isaiji :, u NIV-u

imate Isusa koji je bačen sa neba.

Vidite, Biblija nam kaže da je Lucifer ili Satana bačen

sa neba jer je želeo da bude kao svevišnji, želeo je da bude kao Bog.

Eto, NIV, nakon napada na božansku prirodu Hrista, nakon napada

na njegovo prethodno postojanje, nakon napada na činjenicu da ga je rodila devica,

da nije imao početka, da nije imao kraja, da je bio otelotvoreni Bog,

sada ga optužuje da želi da bude kao svevišnji. A on i jeste svevišnji!

- Prema vašem NIV-u, Isus je pao s neba a ne Lucifer!

- Ljude koji stoje iza ovih verzija šalje Satana. Satana je hteo

da iskvari Reč u Edenskom vrtu,

a mi ne znamo ništa o njegovim sredstvima. [. Poslanica Korinćanima :]

Vidite, Reč Božija ima ogromnu snagu.

Biblija kaže u Poslanici Jevrejima :: "Jer je živa reč Božija,

i jaka, i oštrija od svakog mača oštrog s obe strane, i prolazi tja

do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga,

i sudi mislima i pomislima srca."

Đavo zna da ako može da nas razoruža kao Hrišćane, može da nas pobedi.

- Cilj je oduvek bio i jeste da nam se oduzme naše oružje.

Pogledajte istoriju. Kada zli ljudi žele da pobede grupu ljudi, znate li

šta prethodi osvajanju? Oduzmu tim ljudima oružje.

Vlast pokušava da vam kaže: "Hoćemo da vam oduzmemo oružje

jer želimo da vas zaštitimo."

Znate, ako neko želi da vam oduzme oružje, ne pokušava da

vas zaštiti, već da osigura da kada krene u napad na vas,

nećete moći da se branite.

Godine . Sovjetski savez je uspostavio kontrolu oružja. Između . i . godine

ubijeno je miliona političkih disidenata.

Godine . Nemačka je uvela kontrolu oružja, i počela da razoružava narod.

Između . i . godine, ubijeno je miliona Jevreja i drugih ljudi.

. godine, Kina je uvela kontrolu oružja i počela da razoružava narod.

Između . i . godine,

u Kini je ubijeno miliona političkih disidenata.

. godine u Ugandi je uvedena kontrola oružja, počelo razoružavanje naroda.

Između . i . - pazite ovo - . Hrišćana je ubijeno.

. godine u Kambodži je uvedena kontrola oružja i počelo razoružavanje naroda.

Između . i . godine ubijeno je milion Kambodžana.

Morate da shvatite ovo: neprijatelj neprekidno pokušava da oduzme vaše oružje

ne da bi vas branio, već da vi sami ne biste mogli da se branite.

- Zli diktatori uvek razoružavaju populaciju kako bi ostala bespomoćna,

kako bi postali robovi. Vlade znaju da ako razoružaju narod,

on će ostati bez odbrane od njene tiranije.

- Šta kažete? Postoje li danas napadi na Reč Božiju?

Naravno da postoje. Jer Satana može da vas razoruža od jedine stvari kojom

možete da ga povredite, jedine stvari kojom možete da se borite protiv njega,

ako može da vas razoruža, onda ste laka meta.

- Đavo bi najviše voleo da uzme mač sa dve oštrice

iz Biblije kralja Džemsa iz vaše ruke i da ga zameni tupim nožem

koji se zove NIV,

da ga zameni nožem za maslac koji se zove ESV,

da ga zameni nožem za maslac koji se zove Novi kralj Džems.

On ne želi da budemo naoružani. Ne želi da budemo sposobni za bitku

sa vladarima tame ovog sveta.

. poslanica Solunjanima kaže u . stihu: "Da vas niko ne prevari nikakvim načinom;

jer neće doći dok ne dođe najpre otpad,

i ne pokaže se čovek bezakonja, sin pogibli."

Dakle, Biblija nam kaže...

Da pre nego što antihrist bude mogao da dođe, mora doći jedinstvena svetska vlada,

pre nego što nastupi Novi svetski poredak, mora doći do otpadništva od vere.

Šta je otpadništvo od vere? Apostazija.

- Verujem da su ove nove moderne verzije Biblije ključ đavoljeg plana

za jedinstvenu svetsku religiju, jedinstvenu svetsku vladu, za Novi svetski poredak.

Biblija nam kaže će pre drugog dolaska Hrista doći do velikog

otpadništva od vere, do "apostazije". Veliko otpadništvo pre Hristovog

drugog dolaska biće rezultat ovih lažnih, lažljivih modernih verzija Biblije,

koje izvrću i menjaju Božju reč

i koje menjaju Hristove doktrine.

- Oni podmeću greške u našu Bibliju i onda ljudi sumnjaju

u Bibliju, sumnjaju u Boga, veruju u evoluciju,

veruju u sve ove stvari. To samo promoviše jedinstvenu

svetsku vladu. Zašto? Jer promoviše otpadništvo od vere.

- A zanimljivo je da ljudi često kada govore o jedinstvenoj svetskoj

vladi, jedinstvenoj religiji koja dolazi, često je nazivaju

Novi svetski poredak. Je li tako? Ko je već čuo za izraz

"Novi svetski poredak"?

- To je velika ideja, novi svetski poredak.

- Ujurili bi u kuće u oklopnim kolonama, oružje na gotovs.

- To je novi svetski poredak...

- Moramo im dati udeo u stvaranju svetskog poretka

koji verujem da bismo svi voleli da vidimo.

- Da li ste optimista po pitanju nastanka novog globalnog sistema, na osnovu onoga što smo do sada čuli?

- To može da se desi, i zapravo, to je u toku...

- Ljudi koji stoje iza ovog sporazuma žele tu svetsku vladu

i oni smatraju da je ovo korak ka tome.

- Mislite na kontrolu municije, kontrolu dostupne količine,

na kraju i kontrolu nad tržištem?

- Na kraju, to je kontrola nad svima nama.

- Evo šta je tu zanimljivo. Da li ste znali da NIV koristi izraz "novi poredak"

kada govori o Hristovom dolasku?

U Bibliji kralja Džemsa, Poslanica Jevrejima : kaže: "Osim u jelima i pićima,

i različnom umivanju i pravdanju tela, koje je postavljeno

do vremena popravljenja."

Tu se govori o nečemu što se već dogodilo u prošlosti, zar ne?

- Vreme popravljenja se odnosi na dolazak Isusa Hrista.

Morate da shvatite da se to odnosi na prvi dolazak

Isusa Hrista. Više se ne bavimo jelima, pićima, različnim umivanjima

i pravdanjem tela. Više ništa od toga ne radimo. Zašto? Jer je došlo vreme

popravljenja. Došao je Gospod Isus Hrist.

- Slušajte NIV: "Spoljna pravila koja važe do vremena

novog poretka." A ako pročitate stih u NIV-u, to zvuči kao nešto

što tek dolazi u budućnosti.

Novi poredak nije samo prvi dolazak Hristov, već se i drugi

dolazak označava kao novi poredak.

Prevod "Dobre vesti" kaže to vrlo direktno:

"To su sve spoljašnja pravila koja važe samo do vremena kada će

Bog uspostaviti novi poredak."

Novi engleski prevod takođe to naziva novim poretkom.

Zajednička engleska Biblija takođe to naziva novim poretkom.

Najprodavanija Biblija u Americi danas

naziva Hristov dolazak novim poretkom.

- Znate šta? To je dolazak antihrista a kada on dođe

nastupiće vreme novog poretka.

Ali Poslanica Jevrejima ne govori o tome.

- Mnogo toga u ovim Biblijama menja biblijska proročanstva o poslednjem vremenu

kako bi se ljudi pripremili da prihvate antihrista, kako bi se pripremili

da budu uvučeni u ovaj Novi svetski poredak, kako bi se pripremili na

obmanu od strane ove globalne vlade, jedinstvene religije, jedinstvenog svetskog

sistema antihrista, i kako bi primili obeležje zveri.

- Kažete: "Pastore Himenez, pričate o tim zaverama,

da li vi verujete u Novi svetski poredak?"

- Mislite da je suludo verovati da postoje bankari i ljudi tamo nege

koji pokušavaju da uspostave jedinstvenu svetsku vladu?

Ne znam da li ste čitali Otkrivenje, ali Biblija nam kaže

da će antihrist uvesti novu svetsku vladu.

Biblija nam kaže da će antihrist uvesti jedinstvenu svetsku religiju.

Mislim da nije toliko neverovatno što ljudi govore

"Bankari uvode novi svetski poredak pomoću

jedinstvene svetske vlade."

Ali oni misle - znate te teoretičare zavere - oni misle:

"Pa to su samo bankari, to je samo to."

Ali znamo da u Bibliji antihrist

donosi istu stvar.

To kaže Biblija.

Još od Edenskog vrta postoji napad na Reč Božiju.

I pre nego što je dovršeno pisanje Biblije, bilo je

napada na Reč Božiju, a mislite da danas nije tako?

Jeste.

Morati ovo da shvatite. Danas je Božja Reč napadnuta.

Moderne verzije Biblije se očigledno razlikuju od Biblije kralja Džemsa

i morate da se upitate: zašto?

Kako biste razumeli razliku, morate razumeti istoriju

Biblije na engleskom jeziku.

Ispostavlja se da postoji Muzej Biblije baš ovde u Finiksu, gde se čuva jedna

od najvećih kolekcija retkih engleskih Biblija na celom svetu, a direktor

muzeja, Džoel Lemp će nam dati da pogledamo ova retka prva izdanja

Biblije pre kralja Džemsa, a zatim i samu verziju kralja Džemsa.

On će nam objasniti istoriju naše Biblije kralja Džemsa.

Počeće od Erazmovog grčkog Novog zaveta,

- to je originalni Textus Receptus,

i objasniće nam istoriju svih ovih engleskih Biblija

sve do verzije kralja Džemsa.

Počnimo od Erazma.

- Ovde na stolu, pastore, vidite ukratko istoriju

Biblije kralja Džemsa.

Setite se da je Biblija kralja Džemsa štampana . godine, a rasprostranjeno je

pogrešno mišljenje među ljudima da je to prva engleska verzija.

Nije. Postojali su brojni engleski primerci pre . godine

a ono što vidite ovde počinje od originalne grčke verzije, kao što ste rekli,

Textus Receptus, delo Erazma Roterdamskog.

Ovo je promenilo bukvalno sve ono što danas znamo o istoriji ckrve

kao i o sekularnoj istoriji.

Zove se grčko-latinski Novi zavet Erazma Roterdamskog iz . godine.

Erazmo je jednostavno bio

najpametniji čovek koji je ikada živeo, a da nie božanske prirode. Isus, naravno,

je najpametniji čovek koji je ikada živeo. Solomon je takođe tu negde, ali čak

i danas smatramo da je Erazmo najpametniji. Bilo u nauci, teologiji,

filozofiji, bio je jednostavno izuzetno pametan.

- A ovo ovde je originalni Textus Receptus?

- Originalni Textus Receptus.

- Au.

- Pogledajte ga.

Generalno se smatra najvažnijom knjigom koja je ikad odštampana.

I to je knjiga koja je pokrenula reformaciju.

Čak i kao ateista, priznajete da je ovo najvažnija knjiga koja je ikad odštampana.

Ovo je pokrenulo renesansu. Ova knjiga sadrži istinu.

I tako vidimo koliko je zaista bitna ova knjiga, ali ona je takođe

izazvala mnoštvo problema. Na šta mislim?

Novac je prestao da ide u Rim. Tamo se gradi jedna zgrada.

Veoma poznat dekorater je tamo angažovan da je uredi.

Naravno, govorim o Vatikanu, Mikelanđelu,

Sikstinskoj kapeli. Taj novac je prestao da pristiže. Crkva je počela da ucenjuje

glave, govoreći: "Ne možete ovo da propovedate. To ne smatramo

tačnim," iako je Erazmo rekao: "Mislim da ovde imamo problem.

Zaista piše "metánoia", a ne "plati kaznu", tako da ćemo morati da se pozabavimo

ovim teološkim pitanjem." Ali protestantski pokret je rođen iz

ove knjige. A šta protestantski pokret u stvari znači?

Protestovati.

- U ovom izdanju koje mi pokazujete, Erazmo je stavio original na grčkom

pored crkvenog latinskog teksta, pa je jako lako videti kontradiktornost

između njih. Naravno.

-Je li tako - Zato je to promenilo sve.

Jer je pokazalo u čemu grešimo, i kako bi to trebalo da izgleda.

Ali je preveo tekst da bi pokazao kako bi trebalo da izgleda tek kasnije.

To se desilo tek . godine.

- Dakle imamo dve kontradiktorne stvari jednu pored druge.

- A on nam jedino pruža dokaz.

- Iskvarena crkvena verzija na latinskom i originalni grčki Textus

Receptus - on ih je samo stavio jedno pored drugog i prepustio čitaocu

da sam presudi.

- Ali to je udarac koji je u osnovi, praktično dokrajčio crkvu.

- Jasno.

- Ovo ovde je danas poznato kao prvo izdanje Kaverdejlove Biblije.

To je zaravo delo Viljema Tindejla. Kao što znamo,

Tindejl je stvorio engleski jezik koji mi danas govorimo. Takođe je stvorio

našu prvu englesku Bibliju prevedenu sa originalnih jezika.

Tindejl je hteo da u Engleskoj uradi isto ono što je Luter uradio u Nemačkoj.

Počeo je da se skriva i uz pomoć Luterove biblioteke, knjiga kao što je ova ovde,

i kasnijih izdanja Erazmovih dela, Tindejl je proizveo prvi

Novi Zavet. To je postala najtraženija knjiga u istoriji Engleske.

Zato je kralj želeo da se ova knjiga spali.

- Engleska je bila još uvek potpuno pod kontrolom Katoličke crkve u vreme kada je

Tindejl proizveo svoj Novi zavet . godine?

- I to je knjiga koja je u osnovi napad na zvaničnu odnosno Katoličku crkvu

Londona u to vreme.

To je postalo izvanredno dostignuće jer je Tindejl poslednje godine svog života

proveo u prevođenju sa hebrejskog i

grčkog kako bi proizveo ovu knjigu.

- Ostatak Starog zaveta - određeni deo nisu uspeli da urade na osnovu

originalnog hebrejskog do trenutka objavljivanja knjige?

Ne, nisu, jer je Tindejl uhapšen . godine.

- Da.

- Držan je u kućnom pritvoru dana. A zatim

je . oktobra izveden i spaljen. Ali tokom perioda zatvora,

Majls Kaverdejl je završio ono što je Tindejl započeo.

A ovaj tekst ovde je ono što najviše volim u ovoj sobi.

Ovo je verzija iz . godine, Metjuova Biblija. Šta je to?

To je samo dovršeno ovo.

- Da.

- A poslednje reči koje je Tindejl izgovorio pred smrt, kao što ste lepo rekli ranije,

bile su: "Gospode, otvori oči kralju Engleske."

Šta znači ta molitva?

Tindejl je mogao reći milion drugih stvari.

Zašto trošiti poslednji dah na "Gospode, otvori oči kralju Engleske?"

Tindejl je znao da ma koliko lud bio Henri VIII, ako bi mogao da ga

nagovori da raskine sa zvaničnom rimskom crkvom, Engleska bi bila

dobijena i zaštićena. Jedno je imati ličan odnos sa

Isusom. Drugo je imati ličan odnos sa Isusom dok neko svakog jutra

hoće da se probudi i ubije vas. To je bila njihova misija.

Ali na kraju je Henri VIII dozvolio Bibliju na osnovu jedne stvari:

razvoda.

Ova dva teksta su očigledno promenila Englesku.

Putem ove dve knjige mogli ste stvarno da imate ličan

odnos sa Isusom.

- Imali ste crkvu kao posrednika umesto

da samo Isus Hrist bude posrednik.

- Ono što danas nazivamo ispovedaonicom.

"Oprosti mi, Oče, zgreio sam. Prošlo je dve nedelje

od moje poslednje ispovesti."

- Znači ovo je pobedilo ispovedaonicu.

- Ona je potpuno isključena. Više nije bilo potrebe. Niste morali da imate

čoveka koji bi vam rekao koja je vaša kazna

za neki zločin koji ste počinili protiv Boga.

A ono što imamo danas zove se Velika Biblija odnosno Biblija koju je

u stvari dozvolio i odobrio Henri VIII, kralj Engleske.

To će postati zabavno, treba zapamtiti par stvari.

Kasnije izdanje Erazmovog dela priredio je čovek po imenu Beza.

A još jedno delo, koje nam je najpoznatije, jeste ovo ovde,

koje je priredio Stefanus. On je važan jer nam je dao grčku verziju, koju koristi

Ženevska Biblija ili Biblija u izdanju reformatora Žana Kalvina,

Viljema Vitingema - oni su pomoću ovog grčkog teksta preveli

svoju englesku Bibliju, danas poznatu kao Ženevska Biblija.

Ona je poznata jer je prva sa stihovima. I zato nam je

Ženevska Biblija toliko poznata. Na primer, odakle je Jovan :?

Pa, to je iz...

- Oni su je podelili u poglavlja i stihove?

- Poglavlja su već postojala.

- Podelili su je u stihove. Shvatam.

- Henrija VIII nasledio je sin. On nam je danas poznat kao

Edvard VI. Umro je veoma mlad. Na prestolu je bio samo četiri ili pet godina.

Ali za to vreme, takođe je dozvolio slobodu za svete knjige.

Ali ni on nije imao suprugu ni decu. A kada nema naslednika, ko zauzima presto?

Njegova sestra, danas poznata kao Krvava Meri. A ne zovemo

je tako jer je volela vodku i sok od paradajza sa malo

tabasko sosa. Zovemo je Krvava Marija jer je odgovorna za smrt bukvalno

više od ljudi iz sopstvenog naroda. Evo savršenog primera. Evo porodice,

pastora, za vreme njene vladavine. Pet majki i pet očeva,

svi spaljeni na lomači. Zbog čega?

Učili su svoju decu molitve na engleskom.

- Au.

- A ona ih je spalila na lomači.

- U svom žaru prema Katoličkoj crkvi ona ubija ove ljude.

- Roditelji su učili svoju decu.

- U redu. A oni su hteli da ih samo crkva uči?

- Mi nismo bili kvalifikovani, pastore, da učimo svoju decu.

- Znači da su spaljeni na lomači zbog vaspitanja svoje dece.

- Na to se svodi. I u nekom smislu, to je istina.

Želeli su potpunu vlast.

- Au.

Tokom tog ustanka, hrabri ljudi su odlučili da ćemo da se pobunimo.

Kako su se zvali? Džon Noks, Džon Foks, Viljem Vitingem.

Pobegli su iz Engleske i počeli da rade na potpuno novom tekstu. A kako se zove

taj tekst danas? Ženevska Biblija.

- Piše baš na njoj, neko je napisao: "Porodična Biblija".

- Tako je. To je zapravo i bila: prva porodična Biblija.

- Da.

- Ono što se danas zove Textus Receptus dovešće do prve

"Biblije za kućno vaspitanje" - Ženevske Biblije.

- Da.

- I to je knjiga koja će preploviti Atlantik na brodu Mayflower.

- Jasno.

- To je Biblija doseljenika u Džemstaun.

Nakon terora Krvave Meri, na vlast dolazi njena sestra. Nju naravno poznajemo kao

kraljicu Elizabetu. Kako bi osvojila naklonost naroda, dala mu je biskupsku

Bibliju, koju su priredili "biskupi".

Odnosno pastori.

- Ali oni nadograđuju Ženevsku Bibliju.

- Samo su želeli nešto sa malo više autoriteta.

- Da.

- Ovo su izradili ljudi kojima možete verovati. - Stručnjaci.

- Stručnjaci za hebrejski ili grčki, ali u stvari ljudi je nisu prihvatili.

Bilo je to veličanstveno delo.

- Nekako se nije primilo.

- Prosto se nije primilo.

- Možda je Bog znao da se sprema nešto bolje.

- A ona, naravno, nije imala supruga ni decu. Ko će onda preuzeti

presto? Njen rođak iz Škotske. To je naravno kralj Džems.

A ova velika, visoka Biblija najbliža vama, to je

prvo izdanje Biblije kralja Džemsa. A godinu dana kasnije, on je dozvolio ljudima

da je kupe u knjižarama. Vi sada držite

prvi Novi zavet kralja Džemsa.

- Au.

Kada stignemo do . godine, kralj Džems postaje kralj. Kralj Džems VI

od Škotske. Postao je kralj i rečeno mu je da treba izraditi

novi prevod svetih knjiga. Razlog je što je mnogo ljudi

koristilo Ženevsku Bibliju, ali kada odu u crkvu,

tamo se koristi biskupska Biblija, tako da je bilo dve glavne verzije

i sa obema je bilo problema.

U Ženevskoj Bibliji bilo je problema, kao i u biskupskoj Bibliji.

Pa su rekli: "Hajde polako da to uradimo kako treba.

Okupili su najučenije ljude u zemlji i rekli da ne pokušavaju da

zamene lošu verziju.

Idemo od dobrog ka boljem, pa ka najboljem. Jer ovo jesu

dobri prevodi. Ženevska Biblija je dobra. Biskupska Biblija je dobra.

Mi ćemo samo da je usavršimo i doteramo.

Od . do . godine, Bibliju kralja Džemsa prevelo je najučenijih

ljudi tog vremena. Evo samo jednog primera: jedan čovek,

Lanselot Endruz, bio je stručnjak za latinski, grčki, hebrejski, haldejski, sirijski,

arapski, a govorio je i petnaest modernih jezika. To je jedan od ljudi

koji su preveli Bibliju kralja Džemsa tokom sedam godina.

- Bilo je arapskih stručnjaka. Bilo je grčkih

i hebrejskih stručnjaka. Bilo je aramejskih stručnjka. Bili su to ljudi velikog

intelekta, svi redom. A njihovo znanje svetih knjiga bilo je raznovrsno.

Možda su imali različita verovanja ili različite oblasti teologije

mogu da se razlikuju među prevodiocima.

Oni su se podelili u šest grupa.

Šestoro ljudi prevodilo je šest knjiga u okviru Biblije i tako dalje. A kada su

to uradili, sve su ih upoređivali, i svaka od šest grupa je radila isto.

Zatim su izabrali jednog predvodnika iz svake grupa da oceni svih šest grupa

tako da je svaki pasus svetih knjiga ocenjen petnaest puta.

A na kraju su se svi složili oko onoga što je

prevedo na osnovu pravilne verbalne dinamike koju su koristili, odnosno

ono što piše, to i znači,

čak i ako je to donekle suprotno njihovom mišljenju.

- Kralj je . godine rekao: "U redu, organizovaću odbor, i koliko god

da traje, radićete koristeći ova dva pravila:

Stari zavet mora da se prevede sa hebrejskog, a Novi zavet mora da se

prevede sa grčkog, a ja ću vam dati sva moguća sredstva

kako biste to ostvarili." Tako je angažovan najbolji hebrejski stručnjak

tog vremena, najbolji grčki stručnjak, a . godine i dodatnih ljudi.

Oni su tokom sedam godina radili na najvažnijoj knjizi

u ljudskoj istoriji: prvo izdanje, prvo štampanje

teksta kralja Džemsa. I to je trajalo sedam godina.

I odlično su obavili posao. Kralj Džems koga vi i ja danas čitamo

naravno potiče iz revidiranog izdanja iz . godine, ali ovo je bila baza tog teskta.

Ovo je proizvod toga. . godine dobijamo prvo ručno izdanje

Novog zaveta kralja Džemsa.

- I to se primilo.

- To se primilo.

- Ručno izdanje Novog zaveta.

- Kralj kaže ako možete da je priuštite, možete da je imate. Svaka knjižara

u Londonu ju je prodavala, i narod ju je prihvatio.

To će postati i ostati najprodavanija knjiga u istoriji čovečanstva.

Nijedna knjiga nije premašila prodaju ovog teksta, niti će se to ikada desiti.

- Kada pogledamo verzije Biblije koje su dovele do kralja Džemsa - Tindejl,

Metju, Kaverdejl, Velika Biblija, Biskupska Biblija, Ženevska Biblija - sve se one

slažu sa kraljem Džemsom. U suštini, sve one govore istu stvar kao

i kralj Džems. Kralj Džems je vrhunac Biblija koje su joj prethodile.

Ako je Biblija kralja Džemsa u skladu sa svim drugim engleskim biblijama

koje su joj prethodile, zašto se ove moderne Biblije toliko razlikuju?

Dr Džems Vajt je čovek koji se protivi ljudima koji prihvataju samo kralja Džemsa.

Napisao je knjigu protiv pobornika isključivo kralja Džemsa.

Smatra se za stručnjaka u oblasti zašto je isključivost po pitanju kralja Džemsa pogrešna.

Zato ćemo da porazgovaramo sa njim da bismo videli koje argumente ima.

- Džems? Imamo goste.

- Važi, kako ste?

Dr Džems Vajt, hvala vam za ovaj današnji razgovor.

- Drago mi je da smo se sreli.

- Možete li da mi ukratko objasnite Sinajski rukopis

i Vatikanski rukopis?

- I Sinajski i Vatikanski rukopis su glavni predmet napada

pokreta Biblije kralja Džemsa jer su ovi rukopisi bili toliko važni za

razvoj teksta Novog zaveta koji ne obuhvata Textus Receptus.

- Vestkot i Hort su sastavili kritički tekst koji se uglavnom

bazira na dva rukopisa - Sinajskom ili "Kodeks Alef" i

Vatikanskom ili "Kodeks B". Vestkot i Hort su smatrali da su ovi rukopisi

stariji, i stoga pouzdaniji od grčkih tekstova koji

su korišćeni za Textus Receptus.

Moderne Biblije su navodno rezultat moderne arheologije i moderne

nauke i modernih otkrića. Čak i ljudi koji promovišu ove moderne

Biblije kažu: "Pa moderni izdavači jednostano imaju više sredstava

na raspolaganju danas. Imaju rukopise koji prosto nisu bili dostupni

prevodiocima kralja Džemsa. Zato su moderne Biblije bolje.

- to kažu. A razlog tome je što su rukopisi sa kojih

su moderne Biblije prevedene, NIV, itd. - novija otkrića, što znači

da su bili izgubljeni vekovima. Sad da vas pitam nešto. Verujete li

da je prava Biblija bila zakopana vekovima?

[Skup] Ne.

- Da li stvarno mislite da bi Bog dozvolio da ljudi koriste

pogrešnu Bibliju stotinama godina a onda odjednom u . veku

pronalazimo prave rukopise?

Nema nikakvog smisla.

Bog je svim generacijama obećao da će očuvati svoju reč, ali oni u stvari

veruju da je Božija Reč u svom istinskom obliku bila zakopana negde i da su

tokom svih ovih vekova svi čitali, propovedali i verovali

u nešto što je pogrešno. A onda hvala Bogu za arheologiju u . veku

koja je iskopala ove rukopise, istinsku Božiju Reč koja je bila zakopana

tokom svih ovih godina. Ako je Bogu trebalo toliko vremena i truda da nam donese

Božiju Reč putem svih proroka i svetaca koji su govorili pokrenuti

Svetim duhom stotinama, hiljadama godina,

a onda je On prosto dopustio da se to izgubi?

Ne, ovo što je nedavno iskopano, ovi novi, bolji rukopisi

su lažni. Imaju imena kao što je "Vatikanski rukopis". Hm, na šta vas to

podseća? Vatikanski rukopis.

- Jer jer pronađen u Vatikanu ili je povezan sa Vatikanom,

ja odmah postajem sumnjičav.

- Da.

- Ima više od grčkih odeljaka i pasusa u Novom zavetu

koji mogu da se studiraju. - Ima više od grčkih odeljaka i pasusa u Novom zavetu

koji mogu da se studiraju.

- Au.

- A od njih su glavni tekstovi koje koriste prevodioci za sve biblije

koje nisu Biblija kralja Džemsa.

To je % dostupnih rukopisa,

dok Biblija kralja Džemsa koristi ,% od tih tekstova za prevod.

Zbog toga se popularno zove većinski tekst. Takođe morate

primetiti - a ovo se ne pominje tako često - u samim Jevanđeljima

postoji preko razlika između Sinajskog i Vatikanskog rukopisa.

Kako da znamo koja razlika ili pasus su ispravni i treba da

se koriste, ako ih ne potvrđuju ostala izvora koja se koriste?

Ali imam dva rukopisa, A i B, koji su u sukobu samo u Jevanđeljima

na mesta - kako da znam koji je pouzdan?

Radije bih verovao u pouzdanost rukopisa

koji su nam dali Textus Receptus.

- Ako pronađemo nešto što je bilo zakopano i tu piše nešto drugačije od onog

što je primljeno, Primljenog teksta, Textus Receptus, znate, ona

Biblija koju su ljudi koristili vekovima, onda to mora biti lažno.

To ne može biti Božija Reč ako Bog to nije sačuvao. Oni zapravo

odbacuju na hiljade biblija na svim različitim jezicima koje sve kažu

istu stvar. Umesto toga, oni uzmaju Vatikanski rukopis,

Sinajski rukopis, samo zato što su navodno stariji. U redu, ali to što su

stariji ne znači da su tačni. Ne znači da nisu lažni.

Pavle nam je rekao u . poslanici Korinćanima da su ljudi kvarili

Božju Reč i u njegovo vreme. U . poslanici Solunjanima, već se pisala

lažna sveta knjiga, koju je navodno pisao apostol Pavle.

U Otkrivenju , Bog je već upozoravao ljude koji pokušavaju da oduzmu

ili dodaju nešto Božijoj Reči. Dakle, to se već dešavalo.

To što imate rukopis iz . godine posle Hrista, znači da to

nikako nije moglo biti iskvareno, zar ne? Naravno da je moglo.

A postoje mnogi koji kvare Božiju Reč, kao što nam Biblija kaže.

Ne nekoliko ljudi, već mnogo.

- Ova dva rukopisa nisu usamljeni slučajevi.

- U redu.

- A danas u . izdanju Nesli Alen, . ispravljenoj UBS verziji,

postoji niz mesta gde ne samo što se Sinajski ne slaže sa Vatikanskim rukopisom,

iako su često usklađeni, oni nisu usamljeni u smislu papirusa.

Neuravnotežene predrasude Vestkota i Horta prema Alefu i B.

Ali oni su radili i pre papirusa.

Sve pre papirusa je danas manje-više irelevantno.

- Postalo je zastarelo zbog novijih otkrića rukopisa?

- Otkriće papirusa, koji naravno potiču iz Egipta

i drugih mesta...

- Aleksandrija je grad u Egiptu. Egipat se u Bibliji uvek povezuje

sa nečim protivnim Bogu ili grešnim ili pogrešnim. Na primer,

Otkrivenje : u Bibliji kaže: "A njihova mrtva tela će ležati na ulicama

velikog grada, čije je ime duhovno Sodoma i Egipat,

gde je i naš Gospod razapet." Dakle, kada Bog hoće da predstavi neko mesto

kao zlo u Bibliji, da predstavi ono što je protivno Bogu i satansko,

za to koristi Egipat. U Bibliji je Egipat simbol

zla, neznaboštva.

- Čitanje tih ranih ruokpisa, P, P, P, pokazala su

i dokazala da tekstualna tradicija Sinajskog i Vatikanskog rukopisa

nije jedinstvena za njih. Ima danas teorija o tome

kako se radi o rimsko-katoličkim falsifikatima i slične gluposti

te vrste.

- Možda mislite da NIV nije katolička Biblija, i reći će vam:

"Ne, to je za evangeliste, za baptiste." Ali znate šta? Pokazaću vam

sve katoličke doktrine koje se nameću jer potiču iz

katoličkih rukopisa. Dela apostolska : su izbrisana iz modernih verzija Biblije

jer osuđuju krštenje novorođenčadi.

- Zbog toga mi ne krstimo novorođenčad. Znate li zašto? Jer prema Bibliji,

šta sprečava mene da se krstim? Moraš da veruješ i možeš da se krstiš.

Novorođenče ne može da veruje. Novorođenče nije čak ni osuđeno.

Ako novorođenče umre, odlazi u raj. Ali Katolik bi to pročitao i rekao

"Dobro, krštenje novorođenčadi, samo napred. Šta me sprečava da se krstim?"

"Ništa. Hajde da ga krstimo". Ne, nešto te zaista sprečava da se krstiš.

To je vera. Samo što toga nema u tvojoj Bibliji.

- Katolici propovedaju doktrinu da je Marija bila devica kroz čitav život.

Mi naravno znamo da je Marija bila devica kada je rodila Isusa.

Ali u Bibliji je jasno da je posle toga imala još dece.

Čak se i navode Isusova polubraća: Jakov, Josija, Ali u Bibliji je jasno da je posle toga imala još dece.

Čak se i navode Isusova polubraća: Jakov, Josija,

Juda i Simon. Navode se imena braće a zatim se pita:

"I sestre njegove, nisu li sve kod nas?" Dakle Isus je imao bar sedmoro polubraće

i sestara, možda i više. Odličan dokaz toga daje Matej : -

"Kad se Josif probudi od sna, učini kako mu je zapovedio anđeo Gospodnji,

i uzme ženu svoju. I ne znaše za nju dok ne rodi

Sina svog prvenca, i nadede Mu ime Isus." Znači nije rečeno da je nikad nije

poznao. Samo da je nije znao dok nije rodila svog sina prvenca.

. stih u NIV-u kaže: "Nije konzumirao

njihov brak dok nije rodila sina. I dao mu je ime Isus."

Šta nedostaje? "Prvorođeni".

Ako je Isus Marijin prvorođeni sin, to znači da postoji i drugorođeni.

Ali NIV to briše, što bi značilo da je to jedini sin koga

je imala. Još jedna doktrina Katoličke crkve koju podržava NIV

jeste doktrina udaranja samog sebe. Da, dobro ste me čuli.

Samobičevanje ili udaranje samog sebe.

Istina, vaši prijatelji katolici koji žive u Sjedinjenim Državama se verovatno

ne bičuju. Ali tokom istorije Rimokatolička crkva je propovedala

i ohrabrivala praksu samobičevanja. Shvatate? U stvari, kada je

Henri VIII proglasio katoličanstvo protivzakonitim u Engleskoj i izbacio Rimokatoličku

crkvu iz Engleske, u isto vreme je doneo zakon protiv samobičevanja.

A na Filipinima, pobožni katolici bičuju sebe

čak i danas, u . godini. Na Filipinima, oni se razapinju;

tuku sami sebe; puze na kolenima dok ne počnu da krvare.

Rade ovakve stvari sami sebi. Pogledajte šta kaže Biblija

u . poslanici Korinćanima :. "Nego morim telo svoje

i trudim da kako sam drugima propovedajući izbačen ne budem."

NIV kaže: "Ja bijem telo svoje". I većina modernih verzija

kaže nešto u smislu "bijem svoje telo..."

- Potčinjavam.

- Ne, ne kažu "potčinjavam", kažu "bijem".

- Ne, to kaže NET.

- U redu. Ali kažem vam da NIV kaže "Ja bijem telo svoje". U izdanju iz . godine

NIV kaže: "Nanosim udarce svome telu".

"Ja šamaram svoje telo".

- Ne želim da branim NIV.

- U redu. To je najprodavaniji prevod u Americi . godine.

- Sumnjam da je to istina.

- Proverio sam u mnogim izvorima. Mislim da je ESV...

- To je broj .

- Dobro, ako uključujete...

- ESV je na broju . A temeljno sam istražio ovu temu.

- Ako uključujete liberalne denominacije, onda možda.

- Znači ne branite "samobičevanje" pomenuto u . poslanici Korinćanima :?

- Ne.

- Zato što je katoličko. Katolička crkva, zaboga!

- Nemojte... To ne potiče odatle.

- Čekajte malo. Govorite mi da

se katolici ne bičuju do dana današnjeg?

Ne praktikuju samobičevanje? Govorite mi da Henri VIII...

- Nekolicina to radi; velika većina ne ide ni na misu.

Sigurno se neće bičevati.

- A kroz istoriju? U Engleskoj, kada je Henri VIII izbacio

katolike i proglasio samobičevanje protivzakonitim iste godine?

- Ali Stivene, kakve to veze ima sa prevodiocima NIV-a?

To što je Rim to činio u prošlosti

ne znači da su oni na to mislili.

- Ja samo kažem da je Satana Satana, u redu? Isti Satana koji je terao ljude da

se bičuju u Srednjem veku je onaj koji je stavio pasus u NIV koji kaže da

treba da se bičujete. Na taj način je povezano.

- Čak i u prevodu u NIV-u je jasno o čemu je reč,

očigledno se radi o metafori.

- Dakle, Pojačana verzija. Ne znam za vas ali meni je pojačana verzija

uvek bila preglasna. Nikada je nisam shvatio. Bilo kako bilo, slušajte Pojačanu

verziju: "Ali [poput boksera] ja bijem svoje telo". Da vas pitam ovo:

Da li ste nekad poznavali boksera koji tuče sam sebe? Ja nisam.

Zajednička engleska Biblija vam olakšava razumevanje, a zar to nije razlog

što volite ove nove verzije, jer su lake za razumevanje?

"Radije zadajem udarce sopstvenom telu i potčinjavam ga kao roba."

Pazite, da tučete sami sebe nije biblijska doktrina. Kažete -

pa on to kaže figurativno.

A šta je sa svim ovim ljudima koji stvarno tuku sami sebe?

To je čudna doktrina, prijatelji. I ja ne verujem u nju.

Biblija kaže u Mateju :: "A kad se molite, ne govorite mnogo ko neznabošci;

jer oni misle da će za mnoge reči svoje biti uslišeni.

Biblija nas uči da ne ponavljamo stvari uzalud iznova i iznova

misleći da ako nešto kažemo mnogo puta Bog će nas čuti

bolje nego ako to kažemo samo jednom.

Šta je ponavljanje? Kada govorite istu stvar dva, tri puta ili pet puta.

Kaže da ponavljamo uzalud kao neznabošci. Ali s druge strane NIV,

kao i sve ostale moderne verzije u suštini menjaju ovo:

"A kada se molite, ne brbljajte kao pagani, jer oni misle

da će ih čuti zbog mnoštva reči."

"Brbljanje je kada govorite o besmislenim stvarima i samo ponavljate

i ponavljate, samo trtljate. To nije isto što i uzaludno ponavljanje.

Ako bih rekao rimokatoliku: "Znaš, ponavljaš istu molitvu

- Oče naš iznova i iznova i iznova. Neće te Bog čuti zato što

mnogo govoriš. To je uzaludno ponavljanje. Treba to da kažeš jednom

i završiš sa tim, a ne samo da ponavljaš istu stvar

iznova i iznova." To je podržano u Mateju :, ali ako im kažem:

"Hej, prestani da brbljaš kao bezbožnik", reći će: "Ali ovo nije brbljanje".

Reći će: "Molitva Gospodu je Božija Reč".

Jer to jeste Božija Reč, zar ne? Ali ja neću to da ponavljam

uzaludno Bogu, ali katolička crkva propoveda uzaludno ponavljanje,

i tako je napravljena ta izmena.

Ne samo to, već katolici imaju veoma jaku doktrinu ispovedanja grehova

sveštenicima. I pokazaće vam Jakova :, a u katoličkoj Bibliji postoji

napomena u koloni gde piše: "ovaj stih vam govori

da ispovedite svoje grehe svešteniku. To piše, na primer, u katoličkoj Bibliji Due-Rims

u napomenama. To piše. Jakov :: "Ispovedajte, dakle, jedan drugom grehe,

i molite se Bogu jedan za drugog, da ozdravljate;

jer neprestana molitva pravednog mnogo može pomoći." Sada čujte

kako NIV i moderne verzije ovo menjaju: "Stoga ispovedajte svoje grehe

jedan drugome i molite jedan za drugoga kako biste bili izlečeni.

Molitva pravednog čoveka je moćna i delotvorna." To je NIV:

Sada kažete: "Ali to je ista stvar." Ali nije ista stvar.

Pre svega, ako se vratite na originalni jezik, ako se vratite na

ono što se kaže na grčkom, reč je "greška", a ne "greh."

- U Textus Receptus-u, koristi se reč za greške, "paraptómata", koja potiče od

"paraptóma", što znači "mane". Mislim da ljudi, kada ponekad

ovo pročitaju pogrešno, previše se bave ispovedanjem grehova

drugim ljudima, umesto Bogu, jer "ako ispovedimo grehe, On će biti

pravičan i oprostiti nam naše grehove i pročistiti nas od svih nepravdi."

Ali ako priznam svoje mane tebi, govoreći "imam slabost

u određenoj oblasti života, moram da ojačam. Hoćeš li se moliti

za mene?" Kada to priznam tebi, ne idem na ispovedanje, niti tebi priznajem

svoj greh, već priznajem mane i slabosti

koje ja lično imam. Tu postoji razlika u razumevanju reči

"greh" i "mana".

- Evangelističko hrišćanstvo istorijski nije prihvatalo katoličanstvo kao

pravo hrišćanstvo. Kada sam ja bio dete, u hrišćanskoj knjižari imali su

knjige i literaturu koje su razotkrivale katoličku crkvu, upozoravale na katoličku

crkvu. Sada odete u hrišćansku crkvu, i nađete brojanice,

katoličke Biblije, katolički pribor.

Odigrava se jedno brisanje granica izmešu evangelističkog hrišćanstva

i rimokatoličanstva. Ljudi se pripremaju za jedinstvenu svetsku religiju koja će

ujediniti katoličanstvo, sve hrišćanske denominacije,

i zapravo sve svetske religije.

- Oni koji se zalažu za globalnu organizaciju religija, veruju da sve religije,

premda različite na prvi pogled, ipak predstavljaju ispravan put do Boga.

- Umesto svih tih različitih bogova, možda postoji samo jedan Bog koji se prikazao

i otkrio ljudima na različite načine.

Šta mislite o tome, a?

- Da li svi verujemo u istog Boga, hrišćani i muslimani?

- Mislim da je tako. Imamo različite puteve kojima stižemo do Svemogućeg.

- Da li hrišćani i nehrišćani, da li muslimani idu u Raj, po vašem mišljenju?

- Da, idu. Samo stižemo tamo različitim putevima.

- Mislim da svi koji vole Hrista, ili znaju Hrista, bili oni

svesni toga ili ne, svi pripadaju telu Hristovom i to je ono što Bog

danas radi: on poziva sve ljude sveta, bilo da su oni iz

muslimanskog sveta ili budističkog sveta ili hrišćanskog sveta ili

sveta nevernika, oni su članovi Hristove crkve jer

ih je Bog pozvao. Možda ne znaju ni ime Isusovo, ali znaju u svom srcu

da im je potrebno nešto što nemaju.

Zato se okreću jedinom svetlu koje imaju,

a ja mislim da su oni spašeni

i da će ići sa nama u Raj.

- Dok ne umrem, voleću svoju braću i sestre u Hristu:

svoju katoličku braću i sestre, protestantsku braću i sestre,

hrišćanske reformatore, luterance. Ne zanimaju me etikete.

- A znate, Džek, postoji toliko drugih protestantskih sveštenika

koji čine isto što i vi. - Da.

- Ne smeta vam Vatikan?

- Ne smeta mi Vatikan ni malo. Posetio sam papu nekoliko puta.

Oni veruju u Hrista. Veruju u smrt Hrista na

krstu i njegovo vaskrsnuće. Osećam da pripadam svim crkvama.

Pripadam jednako anglikanskoj ili baptističkoj crkvi, skupštini hrišćanske braće ili

rimokatoličkoj crkvi.

- Znate, nemamo svi jednake stavove, i shvatam da mormonizam nije

tradicionalno hrišćanstvo, ali ja sam verovatno malo otvoreniji

u smislu da kada neko voli Isusa i veruje

da je on Sin Božiji, za mene je to dobro.

- Robert Mekginis iz Saveta za istraživanje porodice kaže da izgleda da postoji

skriveni plan da se ljudi ujedine u jednu religioznu organizaciju, kako bi

mirno prihvatili ciljeve UN-a, kao što su kontrola populacije, pravo na abortus,

i jedinstvena svetska vlada.

- Svi se oni ujedinjuju pod vođstvom Lucifera.

- Đavo zna da, kako bi naveo ljude da prihvate novi svetski poredak,

da prihvate lažnu religiju, mora da uvodi promene polako. Neće tek tako da

preseče. Đavo polako ruši temelje

naše religije. Đavo polako ruši temelje

Reči Božije. Polako ruši istinsko biblijsko hrišćanstvo, kako bi ga

zamenio novom globalnom religijom, gde će antihrist

biti obožavan kao Gospod Isus Hrist.

- Verujete li da će nove verzije Biblije

igrati ulogu u tom Novom svetskom poretku?

- Mislim da je to moguće, jer što se više prevoda pojavljuje,

sve su liberalniji, a ljudi ih sve lakše

prihvataju. Ali trenutno postoji više od . +

A sada se pojavljuju prevodi za ljude koji su

gej ili lezbejke, pojavljuju se prevodi

u kojima nema reči "on" ili "ona" već "to".

Mislim da moderni prevodi, i oni koji se pojavljuju,

postaju sve liberalniji, i dozvoljavaju svim verama različitih vrsta,

ljudima i verovanjima da se ujedine i da ih nijedna konkretna stvar

ne uvredi. To je u suštini ekumenizam. Da.

- Ekumenizam je osnovni element poslednjih vremena.

- Biblija kralja Džemsa koristi reč "pakao" puta.

Kada čitate Stari zavet u NIV-u, reč pakao ne pominje se nijednom.

Reč pakao se uopšte ne pominje u NIV-u dok ne stignete do Jevanđelja

po Mateju. Navodno, ove nove verzije se pišu kako bi bile razumljivije.

A opet, da pitamo bilo koga na ulici

šta je pakao, mogli bi da nam kažu da je pakao mesto puno

vatre i mučenja. Mesto gde ljudi odlaze posle smrti kako bi bili kažnjeni

i kako bi patili. Da ih pitamo šta znači "šeol",

većina ljudi ne bi znala.

Šta znači reč "šeol"?

- Štit? Štit je zaštitni pokrivač.

- Ponovite. - Šeol.

- Šta? Spelujte mi.

- Š-E-O... Nisam sigurna. Ne.

- Ne.

- Ne.

- Ne, ne znam.

- Ne.

- Ne.

- Ne.

- Ne znam.

- Š - šta? - Š-E-O-L: šeol.

- Ne. A, šeol? Ne.

- Ne mogu trenutno da se setim.

- Š-E-O-L? Nisam siguran. Nikad nisam video tu reč.

- Ne, nije mi baš poznato.

- Dobro, većini ljudi nije poznata ta reč.

Da li mislite da su te reči lakše od reči "pakao"?

- Ne. U redu.

Verujem da je Biblija kralja Džemsa Reč Božija. Verujem da je ona

bez greške i da ostale verzije koje se pojavljuju - znate,

NIV, Nova američka standardna - one su loše, one su od

đavola. U vašoj knjizi, čini se da uopšte ne vidite

šta bi to moglo da bude toliko opako u ovim izmenama. Izgleda da ne verujete

da bi đavo pokušavao da iskvari Njegovu Reč, niti da je bilo koja od ovih

izmena štetna, da ništa od tih tekstualnih varijacija nema veze sa nekim ko

kaže: "Ja ću ovo da izmenim jer sam zao,

jer želim da izmeni Božiju Reč."

- Ja zapravo verujem da je Bog zaštitio svoju reč.

- Ali ne verujete da postoji - na primer koristite izraz

"teoretičar zavere" verovatno dvadeset puta u svojoj knjizi - verujete li

da ne postoji nikakva zavera da se izmeni Božija Reč?

- Ne, mislim da svi prevodi Biblije postoje kako bi izmenili Božiju Reč.

Ali oni su očigledni, jasni su.

- Ali da li su i tada mogli postojati? Ako danas postoje ljudi koji izdaju nešto

kao što je Prevod novog sveta, što je očigledno izopačenje

Božije Reči - da li se slažete?

- Da.

- U redu. Dakle, ako ljudi izokreću Božiju Reč danas putem Prevoda novog

sveta, na primer, to su činili i u Pavlovo vreme - on je upozoravao

na to - zašto ne verujete da su ljudi izokretali Božiju Reč

u trećem, četvrtom, osmom veku, devetom veku?

- Znamo da je Prevod novog sveta izopačenje Božije Reči. To je

lako primetiti. A "teoriju zavere" sam koristio jer je potrebno da imate

dokaze kako biste potkrepili takve stvari, a ne samo - "pa, tako mi se čini".

Znate, jedino mesto gde Prevod novog sveta daje pogrešan prevod

nekih stvari, jeste baš kod pitanja oko kojih se organizacija Watch Tower Bible and Tract

Society ne slaže sa hrišćanstvom.

- Verovatno niste čitali Jova : u prevodu Novi svet.

- Zašto?

- Jer u Jovu :, Biblija kralja Džemsa kaže: "Jede li se bljutavo bez soli?

Ima li slasti u biocu od jajca?"

A u prevodu Novi svet kaže se: "Ima li ukusa

u sluzavom soku belog sleza?"

To je promena koja nema nikakve veze

sa organizacijom Watch Tower! Zar ne? Ono što hoću da kažem je da...

- Naučili ste to napamet?

- ...bi moglo da bude... Da, jesam.

- Napamet ste naučili?

- Nisam ni znao da beli slez ima sluzav sok.

- Ako imate prevod Novi svet...

- Imam.

- ... rado ću vam pokazati. Ali verujete mi?

- Ali da li ste znali da postoji novo izdanje koje je izašlo prošle nedelje.

- Kladim se da i dalje piše beli slez, ali proveriću.

- Moraću da pogledam.

- Ali hoću da kažem: šta je sa svim onim ljudima -

a čuli ste ovo milion puta; ja sam to čuo milion puta - koji

vam kažu: "Ali Biblija je puna kontradiktornosti?"

- Stalno to čujem.

- Zar nije moguće da postoji plan da se kreiraju te kontradiktornosti, samo da bi...

- Nije...

- ... ili samo da stavljaju gluposti u Bibliju...

- Ne, ne, ne, ne.

- ... samo da stavljaju u Bibliju stvari koje zvuče glupo, na primer: "Saul je imao godinu dana

kada je počeo da vlada"?

- . Samuilova : u verziji kralja Džemsa kaže: "Saul je vladao jednu godinu; a kada

je vladao dve godine nad Izrailjem..." U Standardnoj engleskoj verziji, to

je promenjeno u: "Saul je živeo godinu dana i zatim postao kralj."

- . Samuilova : u verziji Due-Rims, a to je katolička Biblija:

"Saul je bio dete od jedne godine kada je počeo da vlada,

i vladao je dve godine nad Izraelom."

- Znate šta nam je taj stih upravo rekao? Da je Saul bio jednogodišnjak kada je

postao kralj. Evo problema: . Samuilova : kaže: "a glavom beše viši

od svega naroda." Ali, prema Standardnoj engleskoj

verziji, on je imao godinu dana kada je bio glavom viši od svih ljudi.

Ogromna je to beba bila.

Samo hoću da vam kažem da su ove Biblije glupe.

Ponekad dok propovedam, ljudi mi kažu: "Ne verujem u

Bibliju jer u Bibliji ima grešaka."

A ja kažem: "Pokažite mi."

I oni izvuku NIV. Ja kažem: "Nemojte mi pokazivati - pokazaću

ja vama greške u toj knjizi, i kontradiktornosti. Pokažite mi

greške u Bibliji kralja Džemsa. Ali nećete ih naći."

- Evo još jedne izmene koju prave moderne verzije - Galaćanima, peto poglavlje:

"O da bi odsečeni bili oni koji vas kvare!"

NIV kaže: "A oni podstrekači, voleo bih da odu

do kraja i uškope se!"

Da li vam se čini da bi u Bibliji pisalo da bi apostol

Pavle tako nešto rekao? Kažete: "Pa verovatno nisu tako mislili

u NIV-u". Pa da li je zato Zajednička engleska Biblija to prevela ovako:

"Voleo bih da se oni koji te uznemiravaju, kastriraju!"

Ili Savremena engleska verzija, CEV? Ovo sam video na rasprodaji

u hrišćanskoj knjižari. "Voleo bih da se svi koji te uznemiravaju, ne samo

obrežu, već da odseku i mnogo više!"

Čujete li vi ovo? Jer izraz "odseći nema nikakve

veze sa uškopljavanjem ili kastriranjem ili sakaćenjem.

Pavle govori o Starom zavetu, da ljude koji su bili veze sa uškopljavanjem ili kastriranjem ili sakaćenjem.

Pavle govori o Starom zavetu, da ljude koji su bili

neposlušni Bogu, treba odseći. Nemam vremena da vam pokažem

preko stotinu primera ovakvih stvari. On samo kaže da ih treba

izbaciti, želi da budu odsečeni, želi da ih

Bog uništi. To "odseći" znači. Ili će ih uništiti

Bog ili "odseći" znači da ih treba izbaciti iz zajednice.

Izbaciti sa skupa, izbaciti iz naroda izrailjskog.

To znači "odseći", ali ovi čudaci sa svojim modernim verzijama

stavljaju da apostol Pavle kaže: "Čoveče, kad bi se oni ljudi uškopili.

Voleo bih da se svi kastriraju. Voleo bih da

se svi osakate." Ali on uopšte nije to propovedao.

Zaista jako čudno.

Ali ove verzije ne samo što sadrže mnogo ludosti koje čine da Biblija

izgleda smešno, već imaju i vrlo konkretan plan da pripreme ljude

za Novi svetski poredak. A deo te pripreme jeste da ubede

hrišćane da treba da se povinuju vladi po svaku cenu. Ključni pasus koji

su iskvarili je Rimljanima .

- Imam slobodu da od sebe načinim roba. Slobodan sam da se odreknem dela svoje

slobode. Slobodan sam da se povinujem vlasti svoje vlade. Čak i loše

vlade obavljaju Božiji rad tako što održavaju privid reda na ulicama.

Čak je i vlada Sovjetskog saveza pod Staljinom obavljala Božiji posao.

Čak je i Kina pod Mao Ce Tungom obavljala Božiji posao. Poštuj kralja.

Zasluživao on to ili ne. Poštuj guvernera, poštuj

gradonačelnika, zasluživali oni to ili ne. Poštuj kralja.

- Niko neće moći da bude naoružan. Oduzećemo svo oružje.

[Glasno kucanje]

- Danas u Nju Orleansu su bili mnogo stroži prema buntovnicima.

- Policija! Jeste li kod kuće?

- Ne samo u poplavljenim područjima već i u najsuvljim

i najbogatijim krajevima Nju Orleansa.

- Oduzimanje oružja dogodilo se tokom vanrednog stanja

nakon uragana Katrina u Nju Orleansu. Stigle su i trupe SAD.

Stišavanje javnog straha i gušenje neslaganja bilo bi od suštinske važnosti,

a baš tome je doprineo Sveštenički tim za reagovanje, kako ga zovu,

u Nju Orleansu.

- Glavna stvar koju svima govorimo je: "Hajde da sarađujemo i završimo

sa ovim, pa ćemo se dogovoriti

kada kriza prođe."

- Takav Sveštenički tim za odgovore bi se trudio da udovolji potrebama

vlade i željama javnosti.

Za sveštenstvo, jedno od glavnih sredstava da se smiri javnost i natera da

poštuje zakon jeste sama Biblija, konkretno Rimljanima .

- Jer vladu uspostavlja Gospod. To je ono u šta verujemo

u hrišćanskoj veri; to piše u svetim knjigama.

- Ali čekajte malo. Šta ako policajac prosto dođe u moju kuću i kaže:

"Operi moj auto, robe"? Da li Biblija traži da ga poslušam?

U redu, šta ako mi policajac traži da uradim nešto protivzakonito? Šta ako mi

policajac dođe i kaže: "Znaš šta? Hoću da se popneš preko ograde

u komšijino dvorište i da pogledaš kroz prozor i vidiš šta

ti komšija radi. Želim da mi špijuniraš svog komšiju"?

I da li treba da ga poslušam? Kažete: "Biraš glupe primere."

Dobro. Jer nikad nigde nije postojala vlada koja je naređivala ljudima

da špijuniraju komšije pod pretnjom. To se nikad nije desilo. Je li tako?

Nije bilo nacističke Nemačke, nije bilo Sovjetskog saveza;

ćuti i radi kako ti se kaže. Rimljanima je pasus koji

nam objašnjava da je svrha vlade da kazni one koji čine zlo, a ne da reguliše

svaki aspekt naših života i govori nam šta da radimo i kontroliše nas.

Druga ključna stvar u Rimljanima jeste da moramo da se pokoravamo višim silama.

Na primer, ako SAD ima više nivoa vlasti, zar to nemamo i mi?

Koji je najviši zakon naše zemlje? Pre svega Božiji zakon.

Prvo slušamo Boga. Posle toga Ustav Sjedinjenih Država

jer je Ustav Sjedinjenih Država najviši zakon u zemlji.

Kažete: "Ali Biblija kaže da poštujemo kralja, znači da moramo da slušamo Obamu."

Ali čekajte malo. Da li je Obama kralj? Da li je naša vlada monarhija?

Mislio sam da imamo izabrane funkcionere koji odgovaraju narodu

i koji nisu iznad zakona, a da je najviši zakon u zemlji

Ustav Sjedinjenih Država. Dakle, ako ćemo da slušamo vladu koja je postavljena

nad nama, ako ćemo da poštujemo zakon u ovoj zemlji, to znači da treba

da poštujemo Ustav. NIV potpuno eliminiše to učenje.

Ne uči vas da poštujete višu vlast. Samo kaže ovo:

Umesto da kaže: "Neka se svaka duša povinuje višoj vlasti.

Jer nema vlasti osim Božije: vlasti koju je postavio Bog"

što znači da niko na ovoj zemlji nema legitimnu vlast a da ona nije

od Boga. Zašto deca moraju da slušaju svoje roditelje?

Jer je Bog tako reka. Zašto uopšte poštujemo ljudsku vlast? Zašto imamo ikakvo

poštovanje za ljudske vlade? Jer nam je Bog rekao da je ljudska vlast

nešto što nam je potrebno kako bismo kaznili one koji čine zlo i zaštitili

nevine od onih koji hoće da im naude. Evo Novog živog prevoda

u Rimljanima :. "Svi moraju da se povinuju vlasti. Jer sva vlast

dolazi od Boga" - pazite ovo - "a oni koji imaju vlast postavljeni su tamo

od Boga." E to nije istina. Novi živi prevod kaže da svi

koji imaju bilo kakvu vlast, dobili tu vlast od Boga.

To nije istina, jer će jednog dana antihrist dobiti vlast od Satane.

"Zmaj mu je dao njegovu... vlast", kaže

Otkrivenje . Ne samo to, već u Osiji : kaže: "Postavljaju careve

ali ne od mene". Dođu vremena kada je ljudska vlast postavljena

protiv Božije volje. Zato Novi živi prevod

kaže u stihu : "Plaćajte i poreze, iz istih razloga.

Jer državni radnici moraju da se plate. Oni svojim poslom služe Bogu.

Dajte svima ono što im dugujete: plaćajte poreze i državne naknade onima

koji ih prikupljaju." Laku noć! Nisu tu samo porezi, već i naknade,

a to je najgore. Kralj Džems vam kaže da poštujete vlast u određenoj

granici, u okviru određenih parametara koji se tiču njihovog posla,

onoga što bi trebalo da rade. Uopšte, čitav koncept više vlasti postoji

da bi bilo kočnica i ravnoteže.

- Zašto Novi kralj Džems nije nadahnut? Ipak koristi iste rukopise.

- Ne koristi. A na mnogim mestima odstupa od Textus

Receptusa i odstupa od onoga što kaže kralj Džems.

- Ne u Novom zavetu.

- U stvari, i tu.

Postoji zapravo mnogo mesta gde odstupa od TR-a.

- Novi kralj Džems je verovatno jedna od najopasnijih verzija koje postoje

jer vas navodi da pomislite: "Pa to je isto što i kralj Džems; samo je

modernije, sa ažuriranim rečima." Da je samo to u pitanju, ne bih ga ni pominjano.

- Jer mnogi ljudi koji bi NIV ne bi pipnuli ni vilama -

ne bi pipnuli ni ESV niti Novi živi prevod,

ali kažu: "Daj, pastore Anderson, Novi kralj Džems? To je otprilike isto

kao i kralj Džems. Samo bez arhaizama.

Isto što i kralj Džems samo razumljivije.

U redu. Evo malo statistike o Novom kralju Džemsu. Novi kralj Džems

izostavlja reč "Gospod" puta. Izostavlja reč "Bog" put.

Izostavlja reč "Raj" puta. Izostavlja reč "pokajati se" puta.

"Krv" je izostavljena puta. Reč "pakao" je izostavljena puta. A reč

"Jehova" je potpuno izostavljena, kao i reč "prokletstvo",

kao i izraz "Novi zavet", kao i izraz

"đavoli". Biblija nije zastarela, samo treba malo da razmislite.

Morate malo da učite. Morate da naučite jezik. Smešno je kako moja mala deca

mogu da je razumeju, a vi kao odrasli, ne možete?

I nije li smešno kako isti ljudi koji kažu da je kralj Džems previše težak

za razumevanje, kažu i da treba da naučite grčki ako želite da znate šta Biblija

stvarno kaže? Da, to će baš biti lako za razumevanje.

"Kralj Džems vam je previše težak. Evo vam Novi zavet na grčkom."

Ti ljudi su ludi.

Hajde da pogledamo neke stihove i vidimo koje je lakše razumeti.

Kralj Džems je koristio jako tešku reč za vrstu drveta - "hrast".

Pa je Novi kralj Džems pomislio: "Pa to je preteško. "Hrast"?

Vi to ozbiljno?" Promenili su ga u "drvo terpentina". To je mnogo

razumljivije, zar ne? Onda Sudije : sadrže jako težak izraz u kralju Džemsu:

"Sunce je izašlo".

To bi moglo da se nađe u dečijoj knjizi!

"Sunce je izašlo". To menjaju u "Uspon Heresa".

"Uspon Heresa."

. Samuilova :: kralj Džems koristi tešku reč "turpija". Zato Novi

kralj Džems to menja u "pim". P-I-M. "Pim". Dobro, verovatno je korisno

za Scrabble, ali ja nikad nisam čuo tu reč. U redu?

. Samuilova : koristi tešku reč "drvo". Zato Novi kralj Džems

odlučuje da je ažurira u "drvo tamariska", kako bi bilo malo lakše za

razumevanje. . Samuilova :; kralj Džems kaže "fišek".

Ko zna šta je fišek?

Vrsta roga, je li tako? Vrsta trube.

Ali oni su se odlučili za lakšu reč: "sistrum".

"Sistrums". Jer svi znaju šta znači "sistrums.

Ko zna šta znači "sistrums"?

Ko zna šta znači "fišek"?

Eto vidite.

Isaija : koristi tešku reč "čovek" u vašoj Bibliji kralja Džemsa.

Eto, laku noć! Stavite kralja Džemsa u muzej, gde mu je mesto. "Čovek"?

Dajte mi nešto što mogu da razumem! "Smrtnik" je mnogo bolje, zar ne?

Danilo : koristi jako tešku reč "starešine", pa su u Novom kralju Džemsu

izabrali reč "satrapi".

"Grupa"?

"Grupa" u kralju Džemsu; to je preteško. Promenimo to u "puk".

Dobro, i niko neće razumeti šta znači "živi pesak". To je tako zastarelo.

"Živi pesak" u Delima :? Mnogo je razumljivije "Sirtis pesak".

Bolje nabavite Novog kralja Džemsa. Mnogo je razumljiviji.

Da li je Novi kralj Džems stvarno toliko lakži za razumevanje od kralja Džemsa?

Dao sam vam mnogo primera gde je kralj Džems mnogo lakši. A to nije ni ceo

spisak. To je samo nekolicina primera. Znači da ovo nema nikakve

veze sa olakšavanjem razumevanja; samo sa menjnjem, iskvarivanjem,

izokretanjem, izopačenjem. Jedino što su stvarno olakšali

jeste što su se otarasili starinskih oblika zamenica

- "thee" i "thou" na engleskom, ali morate imati te oblike

jer su "thee" i "thou" jednina,

a "you, yee, your" su množina. One koje počinju sa TH su jednina;

one koje počinju sa Y su množina. To utiče na značenje jer često

ne biste znali da li se obraća jednoj osobi ili celoj grupi

osim ako nemate različite oblike za jedninu i množinu.

To je važno. Sve je važno. Sada ću vam pokazati neke doktrinarne

izmene koje pravi Novi kralj Džems, a koje izopačuju doktrinu.

Otvorite . Korinćanima :.

- "Jer je reč krstova ludost onima koji ginu; a nama je koji

smo spašeni sila Božija."

- Brate Garete, pročitajte me to jasno i glasno u Novom kralju Džemsu.

- "Jer je poruka krsta ludost onima koji ginu,

ali nama koji se spasavamo, to je sila Božija."

- Primetite kako kralj Džems kaže da smo spašeni. A Novi kralj Džems

kaže da se spasavamo. To je velika razlika jer spasenje nije proces.

Spasenje se dogodi u trenutku , za treptaj oka,

verujemo u Hrista, i prelazimo iz smrti u život. To nije proces.

Ja se ne spasavam, ja sam spašen!

- Amin!

- . Korinćanima : kaže ovako: "Jer smo mi Hristov miris Bogu

i među onima koji su spašeni i koji ginu".

Pročitajte mi to iz Novog kralja Džemsa.

- "Jer mi smo Bogu Hristov miris među onima koji se spasavaju

i onima koji ginu."

- Opet, ne koji su spašeni već koji se spasavaju,

kao da je to nekakav proces.

Matej : na primer, u Novom kralju Džemsu, kaže: "Težak je put koji

vodi u život i malo je onih koji ga nađu." Kralj Džems kaže

"uzak", misleći na broj ljudi koji tuda ide, na činjenicu da je malo

onih koji su spašeni. Novi kralj Džems kaže da je teško.

Da se to postiže delima, bilo bi teško.

- Novi živi prevod kaže: "Ali prolaz ka životu je veoma uzak i put je

težak i malo ljudi uspe da ga nađe. Standardna engleska verzija

kaže: "Jer ulaz je uzak i put je težak koji vodi u život i malo je onih

koji ga nađu". Sada ćete mi reći: "Pastore Himenez, zašto je bitno?

Prav, uzak? Uzak, težak? Težak, naporan?

Zašto je bitno?" Evo zašto: teško je biti spašen?

- Hej, Isus je odradio težak deo posla. Koliko je teško prihvatiti dar? Koliko je teško

uzeti gutljaj vode? Koliko je teško proći kroz vrata? Koliko je teško

pojesti parče hleba? Sa takvim stvarima je Isus poredio spasenje jer

je lako biti spašen jer ne morate da zaradite svoje mesto na nebu. pojesti parče hleba? Sa takvim stvarima je Isus poredio spasenje jer

je lako biti spašen jer ne morate da zaradite svoje mesto na nebu.

Znate kako nazivaju spasenje u Bibliji,

u Poslanici Jevrejima? Odmor.

Da li je odmor težak?

Nemojte da vas zavaraju ove moderne verzije. Nemojte jednog dana da padnete

u iskušenje: "Crkva koristi novog kralja Džemsa, pa šta?"

To jeste bitno.

Mislite li da nam treba različitih Biblija na engleskom?

- Ne. Zapravo, pomenuo sam prezasićenost. Nemamo nikakvu potrebu za nešto više.

Mislim da ne postoji dobar razlog za ovu eksploziju novih verzija

u poslednjih nekoliko decenija. Znam koji je razlog.

- Da.

- Veoma je jednostavno. Ako imate izdavačku kuću i želite da napravite

studiju Biblije ili tako nešto - a ja nisam ljubitelj studija Biblije -

- Ni ja.

- Ali ako imate veliku izdavačku kuću, ne želite da plaćate autorske

naknade nekom drugom, pa su napravili sopstvene prevode.

- Tačno. Postoji finansijska motivacija

za sve te različite verzije.

- Postoji. Bez sumnje.

- Da li Bog očekuje od prosečnog hrišćanina da nauči starogrčki?

- Bog od prosečnog hrišćanina očekuje da koristi dostupne informacije,

a mi živimo u vremenu kada imamo više informacija na raspolaganju nego

bilo koja generacija pre nas, i to nam je potrebno odmah jer su

napadi zlokobniji nego ikad.

- Vidite li opasnost? Jer evo mog mišljenja o tome: mislim da kada bi neko

naučio koine grčki i znao ga dovoljno dobro da može da uzme i čita,

to bi bilo sjajno, ali...

- Znati malo grčkog je opasno.

- Tačno. Smatrate li da je opasno da neko tokom dva semestra uči biblijski

grčki na fakultetu i onda će da dođu i kažu - čak će i neko ko podržava samo

prevod kralja Džemsa da kaže - a imao je dva semestra biblijskog grčkog

- i reći će: "Prevodioci kralja Džemsa su ovo pogrešno preveli."

I tako, za tili čas, sedam godina rada koji je uložilo pedeset

odličnih učenjaka odlazi niz reku, zbog njegovih...

- Stivene, sve što je dobro, može da se zloupotrebi. Oskudno znanje grčkog može

biti opasno. Čuo sam čitave propovedi zasnovane na lošim egzegezama. Ali dozvoli

da pomenem da mi je pre mnogo godina došao jedan sveštenik i rekao:

Video sam ovo u komentaru. To je u propovedi, ali nikad nisam čuo

da to neko kaže. Ti znaš grčki. Možeš li da pogledaš?"

I ja sam mu to proverio. Nije imalo smisla. Bio je to jedan od onih slučajeva kada

komentator ode u digresiju. Znaš šta je uradio kada sam

mu rekao? Ipak je to propovedao.

- Samo zato što je dobro zvučalo i svidelo mu se.

- Jer je propoved zvučala dobro.

- To je odlična poenta.

- Da, bilo je sjajno.

- To me ne iznenađuje.

- Nažalost, ne iznenađuje me.

- Nema neslaganja oko nadahnutosti originala.

[. Petrova poslanica :] Biblija kaže: "naučeni od Svetog Duha

govoriše sveti Božiji ljudi."

Ali oni ne veruju da je ovo što danas imamo nadahnuto jer ne veruju

u očuvanje Biblije, ali znate, Biblija kaže u Psalmima ::

"Reči su Gospodnje reči čiste, srebro u vatri očišćeno od zemlje, sedam puta pretopljeno.

Ti ćeš ih, Gospode, odbraniti, i ti ćeš ih očuvati

od ovoga roda doveka". A znate, onaj Bog koji nam je dao

nadahnutu Reč je isti Bog koji će očuvati nadahnutu Reč.

A smešno je pomisliti da je Bog dovoljno moćan da koristi

grešne ljude kako bi nam dao savršeni original, a onda taj isti Bog

ne može pomoću grešnih ljudi da obezbedi njegovo očuvanje zauvek?

Verujem da je Bog dovoljno moćan da nam da nadahnutu Reč i da je Bog

dovoljno moćan da očuva te iste nadahnute Reči

od ovoga roda doveka.

Da vas pitam sad ovo: da li verujete da ljudi treba da nauče hebrejski ili

grčki ili čak engleski, ili bi trebalo, da li mogu imati Bibliju na svojim jezicima?

- Treba da imaju Bibliju na svim jezicima. Zato podržavamo organizacije

za prevođenje, kao što je Bibles International. Koristi se Textus Receptus,

a naravno koristi se i Jevrejska Biblija za prevođenje na druge jezike,

ono što je Reč Božija.

Verujemo da bi svi ljudi trebalo da imaju Bibliju na sopstvenom jeziku,

a na engleskom, to je Biblija kralja Džemsa.

- Dozvolite da završim ovim: Božija Reč je sačuvana za nas do ove

generacije. Poslušajte Isaiju :. "A ovo će biti zavet moj s njima, veli Gospod:

Duh moj, koji je u tebi, i reči moje, koje metnuh u usta tvoja,

neće otići od usta tvojih ni od usta semena tvog, ni od usta semena semena tvog,

veli Gospod, odsele i doveka."

Rekao je: "Pazi, Isaija. Reč koju propovedaš će i tvoji

potomci propovedati. Tvoja deca i njihova deca, i svi od sada

pa doveka će imati ove reči", a ja verujem

da su te reči sada u mojim rukama. A moderne verzije, bile to

NIV, ESV ili Novi živi prevod, ili

Novi kralj Džems, njihova filozofija kaže da Božija reč nije

očuvana. Morali smo da iskopamo novu. Morali smo da iskopamo stariji

rukopis da popravimo sve probleme u starom. Ne, ja verujem da je Reč

očuvana od Hristova doba do sada. Prenošena je do danas,

a danas imamo kopiju kopije kopije koja je prenesena.

Mnogi veruju da se Biblija kralja Džemsa promenila

tokom godina, da je izdanje iz . godine, koje danas koristimo, potpuno drugačije

od onog iz . godine, ali zapravo jedina stvar koja se promenila jeste način pisanja,

velika slova, interpunkcija, neke slovne greške su ispravljene; reči se nisu promenile.

Reči koje se nalaze danas u našoj Bibliji kralja Džemsa potpuno su iste reči

koje su nam dali prevodioci . godine. Reči se nisu promenile.

Reči su očuvane, a to je Bog

i obećao da će očuvati.

Rekao je: "Nebo i zemlja će proći ali moje reči neće proći."

Nije rekao misli, nije rekao ideje, nije rekao doktrina;

rekao je "moje reči neće proći". Ove nove verzije potiču iz

iskvarenog izvora i daju iskvarene plodove. Pogledajte plodove ovih novih

verzija. Pogledajte šta su postale crkve: centri za zabavu. Pogledajte šta su postale

crkve zahvaljujući ovim modernim verzijama: pune su nespašenih ljudi.

Pune ljudi koji ne poznaju doktrinu, ne zanima ih doktrina,

jer kada čitaš knjigu punu kontradiktornosti,

teško je da te zanima doktrina. Ali kada čitaš knjigu koja je

savršena i čista i očuvana, tada pogledaš svaku reč i zanima te

doktrina i zanima te ono što kaže i zanima te šta to znači,

a ne samo: "Pa da, otprilike shvatam suštinu. Isus je umro na krstu. Shvatam."

Ne, ja želim da znam tačno svaku doktrinu koju je Bog spremio

za mene u Reči Božijoj.

- Dodirnuti ovu knjigu i učiti iz nje je jedno. Ali ceniti sa daljine ono

što su muškarci i žene, deca, morali da prođu da bismo vi i ja

mogli danas da čitamo knjigu koja se zove Biblija bez straha od progona!

Lako je reći: ljudi je spaljeno,

kamenovano, rasporeno, zbog čitanja ove knjige.

- Učim rano izjutra, ili nekad kasno uveče, a ponekad se

probudim u ujutru sa nekom idejom i odem to da studiram uz Bibliju.

I shvatite lepotu onoga što prenosi i samo sedite tu

dok vam suze padaju niz obraze jer prepoznajete veličinu onoga

što vam je dato. Kada studiram uz Bibliju kralja Džemsa,

potpuno sam siguran da u rukama imam Reč Božiju od korice do korice,

i da je to isto sada što će biti i za sat vremena jer je očuvano

i isto je. Zato sam siguran kada je otvorim i propovedam iz nje

nedeljom i predajem na veronauci ili vidim ljude na ulici

ja znam da je ovo Božija Reč, i radujemo se susretu sa samom Rečju

u svoj njenoj slavi kako bismo svedočili

o onome što smo učili čitavog života.

- Bog nije zadovoljan ovim ljudima koji brišu stihove, dodaju stihove, dodaju stvari,

brišu stvari. Otvorite Otkrivenje.

Otkrivenje :: "Jer svedočim svakome koji čuje reči

proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti

na njega zla napisana u knjizi ovoj". Da li ste čitali Otkrivenje?

Ima mnogo gadnih zala u toj knjizi. Rekao je da će vam poslati

ta zla ako dodate nešto njegovoj Reči. Otkrivenje :: "I ako ko oduzme

od reči knjige proroštva ovog, Bog će oduzeti

njegov deo od knjige života, i od grada svetog,

i od onog što je napisano u knjizi ovoj." Ali ovi ljudi koji su menjali

Reč Božiju - Biblija kaže da su izgubili priliku da budu spašeni.

Rekao je: "Oduzeću." Rekao je: "Kao što ste vi oduzeli od moje reči,

ja ću oduzeti iz knjige vašeg života". Rekao je: "Postaraću se da ne budete

spašeni jer ste iskvarili moju Bibliju. Meni to zvuči kao da je

Bog prilično ozbiljan po ovom pitanju.

I sad kažete: "Dobro, pastore Himenez, slažem se. Razumem. Ove Biblije su iskvarene.

Kvare doktrinu. Biblija kralja Džemsa je čista. Biblija kralja Džemsa

je Božija Reč. Shvatam. Šta da radim sa njom?"

Ako ste svesni da u rukama držite Božiju Reč, a ne Božije misli,

ne ono što je možda rekao, ne ono što mislimo da je rekao, već stvarne reči

Božije, i ne samo to, već kada imate Božije reči, zapravo imate Boga,

ne ovu knjigu, već ove reči, kada shvatite da imate Božije reči,

pa to bi trebalo da nas natera da pročitamo Bibliju. Da nas natera da živimo u skladu

sa ovom Biblijom. Ova knjiga ima sve odgovore na sva životna pitanja.

Kažete: "Pastore Himenez, došao sam u Istinsku baptističku crkvu; nisam došao ovde

da bih učio o Bibliji kralja Džemsa. Došao sam da učim o spasenju."

O spasenju učimo iz Biblije kralja Džemsa.

"Nisam došao ovde da učim o ovom problemu. Došao sam jer mi treba pomoć

u vezi sa brakom." Ova knjiga će pomoći vašem braku.

"Nisam došao da učim o Bibliji kralja Džemsa. Došao sam da naučim kako

treba da podižem decu." Ova knjiga će vam pomoći da podižete decu.

Rešiće sve vaše probleme. Doneće vam spasenje. Uradiće sve što vam je

potrebno. Zašto? Jer to je Božija Reč...

...bez greške, savršena, onakva kakvu vam je Bog dao.

Uliva mi sigurnost da znam da je Božija Reč savršena. Znate zašto toliko

ljudi danas ne veruje u Boga, ne dolazi u crkvu, generacije

mladih ljudi prosto napuštaju crkve u ogromnim brojevima i nikada se ne vraćaju?

Jer su ove moderne verzije Biblije iskvarene, sadrže greške,

i zbog toga ljudi sumnjaju u svoju veru u Boga. Ali ne i ova.

Ova je savršena. Verzija kralja Džemsa je zaista Reč Božija.

Pročitajte je.

Učite iz nje.

Studirajte je.

Zapamtite je.

Živite u skladu sa njom.

Propovedajte je drugima.

Pognimo glave i pomolimo se. Oče naš koji si na nebu,

Gospode, volimo te. Hvala ti na tvojoj Reči. Hvala ti što nas nisi učinio odgovornima

za očuvanje tvoje Reči, i što je to odgovornost koju

si preuzeo sam. Nadahnuo si je, očuvao je, i poklonio je nama

danas. Oče, volimo te. Pomozi nam da danas ne odemo, a da ova poruka samo

uđe na jedno uvo, a izađe na drugo. Pomozi nam da shvatimo da imamo

Reč Božiju; da bi možda trebalo da je čitamo. Da je studiramo. Da živimo u skladu sa njom.

Volimo te, Gospode. Tvom dragocenom imenu se molimo. Amin.

Hteo bih da vas pitam nešto.

Da li ste sigurni da biste otišli u raj, da umrete danas?

Možda ćete reći: "Nisam siguran da bih otišao u raj."

Možda nikad niste ni razmišljali o tome.

Ali Biblija kaže da možete biti % sigurni da ste na putu za raj.

Prema Bibliji, morate da shvatite neke stvari kako biste mogli da

budete spašeni. Prva stvar je ovo:

Biblija kaže u Rimljanima :: "Jer svi sagrešiše i izgubiše slavu Božiju,

Biblija nam kaže da je "greh kršenje zakona". Kada prekršimo

Božiji zakon, zgrešimo. A prema tom stihu, svi smo zgrešili.

Ja sam grešnik; vi ste grešnik.

A nažalost, postoji naplata za naš greh. Rimljanima : kaže: "Jer je plata za

greh smrt". E sad, reč "plata" znači naplata. To je ono što ste

zaradili. Kada idem na posao, daju mi novac. To je moja plata. Ali za moje grehove,

plata je smrt. Ono što zarađujem je smrt. "Jer je plata za greh smrt."

Ali kada se pomene smrt, većina ljudi pomisli na fizičku smrt,

međutim Otkrivenje :- kaže: "I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno.

(Aluzija na pakao.) Kaže: "I ovo je druga smrt.

I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno."

Dakle, prema Bibliji, naša plata za greh nije samo fizička smrt,

već i druga smrt. Pitate: "Šta je druga smrt?"

Kada ste bačeni u ognjeno jezero. To je druga smrt. Ono što zaradimo

za naše grehove je smrt: fizička smrt, druga smrt, koja znači bacanje

u ognjeno jezero. Otkrivenje : kaže: "A strašljivima i nevernima

i poganima i krvnicima, i kurvarima, i vračarima,

i idolopoklonicima..." To je baš gadan spisak, zar ne?

Krvnici, kurvari, vračari. Većina ljudi bi se složila da ubica treba

da ide u pakao. Ali obratite pažnju da kaže i "strašljivi, neverni, pogani,

krvnici, kurvari, vračari..."

A na kraju spiska, kaže i ovo:

"i svima lažama, njima je deo u jezeru što gori ognjem i sumporom;

koje je smrt druga." A razlog što Bog dodaje greh laganja

na kraju ovog spiska jeste što pokušava da pokaže nešto, a to je

sledeće: svi smo mi grešnici. Svako ljudsko biće je nekad slagalo. I pokušava

da kaže da niko nije pravednik; svi smo zgrešili, svi zaslužujemo da idemo u pakao.

E to su loše vesti. Ja sam grešnik; ti si grešnik, i svi smo mi od početka osuđeni

na pakao, ali Jevanđelja donose dobre vesti.

U Rimljanima : se kaže: "Jer je plata za greh smrt". Sada znamo šta

to znači. Ali drugi deo tog stiha: "a dar Božji je život večni

u Hristu Isusu Gospodu našem." Biblija kaže da Bog ima da koji želi

da vam da, a taj dar je večni život. U Poslanici Efežanima :-

Biblija kaže: "Jer ste blagodaću spaseni kroz veru." Reč "blagodat" znači

da dobijate nešto što ne zaslužujete. Niste to zaradili. Niste platili.

"Spaseni ste" znači da ste spaseni od pakla,

jer ja ne želim tamo da idem. Siguran sam da ne želite ni vi.

Reč "vera" znači verovati. Kaže: "Jer ste blagodaću spaseni kroz veru.

I to nije od vas." To nema nikakve veze sa vama. Evo zašto:

"To je dar od Boga. Ne od dela, da se niko ne pohvali."

Dar nije nešto za šta radite. Dar je nešto što vam je dato. Neko drugi je to

platio, ali vi ne plaćate ništa. Ako vam ja dam poklon i tražim vam

novac, to ne bi bio poklon. Ako vam dam poklon i tražim da uradite

nešto za mene, to nije poklon. Poklon vas

ne košta ništa, ali košta osobu koja vam ga daje.

Isto je i sa poklonom od Boga. Isus je morao da plati za taj poklon.

U Rimljanima : se kaže: "Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo

grešnici umre za nas." Jovan :, najpoznatiji stih u Bibliji, kaže:

"Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao,

da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni."

Jevanđelje kaže ovo: Isusa Hrista je rodila devica. Živeo je bezgrešan život;

nikada nije zgrešio, ništa pogrešno nije uradio. Umro je na krstu,

sahranjen je. Biblija nam kaže da je njegova duša otišla u Pakao na tri dana i

tri noći, zatim je ustao iz groba, ne da plati sopstveni greh,

jer nije imao grehova. Umro je da plati naše grehove. Dakle, vidite, to je već plaćeno.

Poklon je već plaćen. Sada morate da shvatite

ovo u vezi sa poklonom: Jovan : kaže: "večni život". Dar je večni život.

Reč "večni" znači da će trajati zauvek. Život koji će trajati

zauvek. Nikada se neće završiti. Jovan : kaže: "večni život".

"Večno" znači da mu nema kraja. Jovan : kaže "večni život". Rimljanima

: kaže "večni život". Kroz celu Bibliju pronalazite ovaj koncept: večni život,

beskrajni život, život koji trajati zauvek, život bez kraja.

Prema Jovanu :, dobijate ga čim poverujete. "Onaj koji veruje u Sina

imaće večni život." Ali neki ljudi misle: "Pa mogu da dobijem spasenje,

ali kada ga dobijem, ako uradim nešto stvarno loše, na primer, počinim preljubu,

ubistvo, samoubistvo, onda će Bog da mi oduzme spasenje.

Ali ako ga oduzme, onda nije trajalo doveka. Moramo da shvatimo

da spasenje nije nešto što se zarađuje, i kada ga dobijemo, to nije nešto

što se zadržava. Biblija kaže u Poslanici Titu :: "Za nadu večnog života,

koji obeća nelažni Bog pre vremena večnih".

Vidite, naša nad u večni život je u ovome: Bog ne može da laže. Ako mi je Bog obećao

večni život, znate šta? Dobiću večni život. Obećao mi je večni život,

što znači da ću živeti doveka. Kažete: "Ali šta ako uradim nešto stvarno loše?"

Ali to nije od nas samih. To nema nikakve veze sa mnom. To je dar

koji traje doveka. Evo jedine stvari koju morate da uradite:

kao i sa bilo kojim drugim darom, imate izbor da li da ga prihvatite

ili odbijete. Možete pitati: "Kako da prihvatim dar od Boga?" U Rimljanima :

kaže se ovo: "Da ako..." Kaže "ako" jer imate izbor.

Kaže: "ako priznaješ ustima svojim da je Isus Gospod..."

Reč "priznaješ" znači da to potvrđujete. Pitate: "Šta potvrđujem?" Potvrđujete

da ste grešnici. Potvrđujete da zaslužujete da idete u pakao.

Ali tražite oproštaj. Kaže: "Ako priznaješ ustima

svojim da je Isus Gospod..." Ali to nije samo izgovaranje reči. Takođe kaže:

"i veruješ u srcu svom da Ga Bog podiže iz mrtvih..."

Verujete da je Isus Hrist umro na krstu, sahranjen je,

i da je ustao iz groba da plati naše grehe. Kaže: "Ako priznaješ

ustima svojim da je Isus Gospod, i veruješ u srcu svom da ga Bog podiže iz mrtvih

bićeš spasen", kaže Biblija. "Bićeš spasen."

Ne kaže da ćeš možda biti spasen. Ne kaže da ćeš verovatno biti spasen.

Bog kaže: "Spasiću te ako priznaš svojim ustima i veruješ u srcu svom."

Obratite pažnju da ne morate ni da idete u crkvu. Ne piše da morate da se krstite.

Ne piše da morate da okajete grehe. Ne piše da morate bilo šta.

Jednostavno verujte i zamolite ga da vas spase. Ako verujete u to u svom srcu,

ako verujete da je Isus Hrist umro na krstu za vaše grehove,

da je sahranjen, da je ustao iz groba, on želi da vam da ovaj dar večnog života,

zašto onda odmah ne priznate svojim ustima?

Želim da vam pomognem da osmislite molitvu. Ako verujete u to, pomolite se sa mnom:

DRAGI ISUSE, ZNAM DA SAM GREŠNIK. ZNAM DA ZASLUŽUJEM DA IDEM U PAKAO. MOLIM TE OPROSTI MI SVE MOJE GREHOVE I DAJ MI VEČNI ŽIVOT. NE VERUJEM U SVOJA DELA. NE VERUJEM U SVOJU RELIGIJU. VERUJEM SAMO U TEBE. HVALA ŠTO SI ME SPASAO. AMIN]

Ako ste se pomolili i poverovali u svom srcu, prema Bibliji,

vi ste sada spašeni. Dobili ste večni život. Čestitam.

 

 

 mouseover