"New World Order Bible Versions" Pełny film z polskimi napisami

Video

September 20, 2015

Wierzę, że diabeł chce przejąć kościół.

Wierzę, że diabeł chce przejąć ten kościół.

Każdą osobę ... po kolei.

Mamy przed nami okazję by ułożyć,

dla Nas i dla przyszłych pokoleń.

Nowy Porządek Świata.

Zamknij okno.

Wróćcie do środka domu.

Wróć do środka. Natychmiast. Jestem w środku.

Mamy wielką szansę bycia w tym Nowym Porządku Świata.

Porządek, w którym wiarygodność Narodów Zjednoczonych,

jest w stanie spełnić pokojową obietnicę i wizję

założycieli Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Po prezydent Bush powiedział

zwrot, który często używał, że potrzebujemy Nowego Porządku Świata.

Zamiast tego mamy wiele chaosu.

Długo czekaliśmy na ten czas.

Od tego co zrobiliśmy dzisiaj,

od tego decydującego momentu,

zmiana przyszła do Ameryki.

Prezydent Obama i brytyjski minister Gordon, dzisiaj

wzywają do Nowego Porządku Świata by rozwiązać nasz globalny kryzys.

Przydzielone zadanie, które mamy teraz, to stworzenie Nowego Porządku Świata.

Jego zadaniem będzie rozwijanie całościowej strategii dla Ameryki.

W tym czasie, Nowy Porządek Świata może zostać stworzony. To jest wielka okazja.

Mówiłeś o Nowym Porządku Świata jako lucyferystyczny.

Tak

Skąd to wiesz? Moje śledztwo doprowadziło mnie do

odwrotnej strony dolara.

I znalazłem te dziwne symbole na dolarze

to są symbole Illuminati, które było sekretnym stowarzyszeniem założonym w

przez człowieka imieniem Adam Weishaupt.

I na odwrocie dolara widzisz symbol po lewej stronie.

I to jest oko w trójkącie, oko Horusa w egipskiej mitologii,

teraz nazywany okiem Lucyfera albo Szatana.

Dwa słowa na górze „Annuit Coeptis” oznaczają

„Ogłaszając narodziny”

I na dole „Novus Ordo Seclorum”

Wielkie godło Stanów Zjednoczonych ma na nim „Novus Ordo Seclorum”

Nowy porządek

Ludzie powinni zadać pytanie:

Co robi egipska piramida na odwrocie dolara.

Jakie powiązanie ma Ameryka z Egiptem.

Odpowiedz to: nie ma żadnego oprócz dziedziny okultyzmu.

A tu widzimy, że mamy do czynienia z planem lucyferystycznym.

Ludzie powinni rozpoznać boga masonerii

który poprowadzi świat w ten dziwny i szczególny cel,

w którym Ameryka została utworzona,

poprowadzi ten cały światowy system do

jednego światowego rządu,

jednej religii,

jednego systemu prawnego,

i jednego systemu monetarnego, który Biblia nazywa

znamieniem bestii.

Co jest faktem, to będzie zmiana

ze starego porządku na nowy,

rządzony przez samego szatana.

To się właśnie tyczy tego symbolu i Nowego Porządku Świata.

KJV, List do Koryntian : mówi:

"Jeśli ktokolwiek jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem:

stare rzeczy przeminęły, oto wszystkie rzeczy stały się nowe."

Zauważ jak Nowa Angielska Biblia interpretuje ten wers:

„Stary porządek przestał istnieć a nowy porządek się zaczął.”

Używają tego samego języka.

KJV List do Hebrajczyków :

"Gdyż są tylko w pokarmach i w napojach, w różnych omywaniach i rozporządzeniach ciała,

nakładane na nich aż do czasu naprawienia."

Mówi o przychodzącym Chrystusie.

Zauważ, że także Biblia Warszawska mówi „do czasu zaprowadzenia nowego porządku.”

Oni przygotowują ludzi.

Zauważcie teraz:

Księga Izajasza :, KJV

Biblia mówi: "Przeto to mówi Pan Bóg: Oto ja kładę w Syjonie na fundamencie, kamień

wypróbowany kamień, cenny kamień,

cenny kamień węgielny

pewny fundament.

To odnosi się do Jezusa, prawda?

Zauważcie, że w KJV, mówią, że Jezus jest kamieniem węgielnym

fundamentu.

Teraz gdzie jest fundament w stosunku do budowli.

Na górze czy na dole?

Jest na dole. Nieprawdaż? OK?

Więc, gdy Jezus jest kamieniem węgielnym fundamentu,

to na dole, prawda?

Dla was, którzy wierzycie, że on jest cenny;

KJV, List św. Piotra :

ale dla tych przeto nieposłusznych, kamień, który budowniczowie nie dozwolili, ten sam stał się głową węgielną.

Ponownie, na fundamencie.

Zauważ, że NIV nazywa jego "the capstone" (kamienną nasadką)

Oni mówi, że ten symbol,

który widzisz, reprezentuje Chrystusa.

Nie, reprezentuje kogo?

Antychrysta.

Modlę się byście zostali, przyjaciele,

z tą wspaniałą książką.

Słowem Bożym.

To jest naprawdę coś,

Do czego musimy się zwrócić.

Czas jest krótki.

Wielkie odwrócenie się od prawdy,

to się już staje, jest tutaj, teraz.

Mam na imię Steven Anderson, pastor „Faithful Word Baptist Church” w Tempe Arizona.

Masz kościół używa wyłącznie Biblii Króla Jakuba (KJV)

Wiele ludzi nie rozumie, dlaczego.

Cel tego filmu to pokazanie dramatycznej różnicy

pomiędzy Biblią Króla Jakuba i innych wersji Biblii.

Mam na imię Roger Jimenez. Jestem pastorem „Verity Baptist Church” w Sacramento, California.

I powodem podekscytowania bycia uczestnikiem tego filmu,

jest to, że Słowo Boże jest atakowane dzisiaj.

Musimy walczyć o Biblię, by zaangażować się w duchową walkę.

Mam na imię Dennis McCain. Jestem pastorem „Northside Baptist Church” w Modesto, California.

Jestem pastorem tutaj od lat i robiłem jako misjonarz prawie lat.

Jest program i to satanistyczny program żeby zmienić Biblię.

Większość ludzi twierdzi,

że Biblia Króla Jakuba jest wspaniałym tłumaczeniem.

Jest bardzo poetycki.

A te inne wersje są gorsze.

Może nie są dobrze przetłumaczone.

Ale jestem tutaj żeby powiedzieć Wam, że to idzie głębiej niż to.

Te nowe wersje są realnie próbą szatana do skorumpowania Słowa Bożego.

Pokaże Wam, że te zmiany nie są przypadkowe.

One nie są drugorzędne, niekonsekwentne zmiany.

Te zmiany są strategiczne.

One są rozmyślne tak, żeby specyficznie atakować doktryny jakie uczy Biblia.

Biblia mówi w Liście do Efezjan : "Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału,

lecz przeciw księstwom, przeciw władzom,

przeciw rządcami ciemności tego świata,

przeciw duchowej nikczemności na wysokościach."

Są osoby które mają dużo milionów a nawet bilionów dolarów,

którzy mają program, by zamieścić skorumpowane Biblie,

i promować je poprzez reklamę

promować je poprzez sklepy, które umieszczą je na wierzchu

i pokażą ludziom,

„To jest Biblia, którą powinieneś przeczytać”. Wyrzuć Biblię Króla Jakuba.

Kup nową, lepszą, ulepszoną wersję.

Teraz, zrobiłem badania nad najbardziej popularnymi wersjami, które są dostępne.

To jest najbardziej aktualna lista.

Sprawdziłem to z wieloma różnymi źródłami

i wszystkie powróciły z tymi samymi pięcioma Bibliami.

Na pierwszym miejscu, i nie jest to Biblia Króla Jakuba,

To jest New International Version (NIV)

Na drugim miejscu znajduje się King James Version (KJV)

Na miejscu trzecim: New Living Translation (NLT)

Na miejscu czwartym: New King James Version (NKJV)

i na miejscu piątym: English Standard Version (ESV)

Różne listy na które patrzyłem miały nieznaczną inną kolejność,

ale wszystkie miały te same wersje.

Nie każdy zdaję z tego sprawę, ale są setki tłumaczeń

i oczywiście my nie mamy czasu na zbadanie wszystkich innych.

Zrobiłoby to wielką różnicę gdybyśmy skupili się na czterech skorumpowanych wersjach,

które są najpopularniejsze.

NIV brakuje całych wersów z Nowego Testamentu.

Mam na myśli, prosto z mostu, przed wszystkimi tysiącami zmian,

wersów całkowicie brakuje.

Ewangelia św. Mateusza : - brak

Ewangelia św. Mateusza : – brak,

Dzieje Apostolskie : Tego wersu brakuje w NIV,

brakuje go w ESV

brakuje go w NLT. Całkowity brak.

Dzieje Apostolskie : KJV

W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę:

powiedział eunuch „Oto woda cóż przeszkadza, abym został ochrzczony?”

I Filip – zbawiony - powiedział, jeśli wierzysz z całego serca, możesz.

Więc eunuch – on jest grzesznikiem

powiedział - cóż przeszkadza, abym został ochrzczony?

Filip – zbawiony - powiedział

„jeśli wierzysz z całego serca, możesz.”

i on, eunuch

odpowiedział i powiedział

"Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym."

Co właśnie się stało z eunuch? Został zbawiony.

Dlaczego?

Jeśli wyznamy własnymi słowami, Pan Jezus i, że wierzymy w Jezusa z całego serca, że Bóg, wskrzesił go z martwych,

będziemy zbawieni.

On wierzył z całego serca.

Przyznał się własnymi słowami. Został zbawiony.

Wiec, co oni robią, wers

" I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj do wody

obaj, Filip i eunuch i on ochrzcił go."

Wiec wers : „cóż przeszkadza, abym został ochrzczony?”

Wers : "dopóki wierzysz, możesz być ochrzczony"

On przyznaję się własnymi słowami, wierzy z całego serca

Wers : "oni ochrzcili go". Amen.

Co NIV mówi:

"A gdy tak podróżowali drogą,

przybyli nad jakąś wodę i eunuch rzekł:

Oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?

I dał rozkaz, żeby zatrzymać wóz. Potem obaj Filip i eunuch zeszli do wody i Filip ochrzcił go."

Czy wyłapałeś to? Co się stało?

Czego brakowało?

Nie wiem czy zwróciliście uwagę. Brakowało całego wersu .

Więc, na podstawie NIV

Jadą sobie drogą. On mówi:

„Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?”

Według NIV – niczego.

Chodźmy i ochrzcijmy Ciebie.

Czego brakuje?- wiary w Jezusa Chrystusa.

Czego brakuje? – ewangelii.

Czego brakuje? – dlaczego te Biblie atakują Jezusa Chrystusa?

To nie ma żadnego sensu,

ale ma sens gdy zdasz sobie sprawę, że za tym kryje się szatan.

Ale nie tylko wersów zostało usuniętych z NIV,

oni także zamieścili notatki dla innych wersów, mówiących,

„te wersy nie są prawdopodobnie w oryginale”

tym samym powodując zwątpienie w Słowa Boga.

Wersy jak: Ewangelia św. Marka :

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

Wersy jak „Ojcze przebacz im, ponieważ niewiedzą co czynią.”

Oni nie usunęli wersów ale dodali notatki obok,

które sprawiają, że w umyśle człowieka mówią:

„O, tego prawdopodobnie nie było w oryginale.

To nie ma żadnego autorytetu."

Wierzymy, że Jezus Chrystus był Bogiem w ciele.

To jest coś co nowe wersje ciągle zmieniają i atakują.

Pozwólcie mi dać Wam parę przykładów.

List św. Jana : "Albowiem trzech jest, którzy świadectwo dają w niebie:

Ojciec, Słowo i Duch Święty; i Ci trzej są jednością."

To jest skąd bierzemy Trójce Przenajświętszą.

Trzy w jednym.

Ci trzej są jednością.

NIV z kolei, mówi tylko „Są trzej bowiem co dają świadectwo”

Nie wspomina: Ojca,

Nie wspomina: Słowa,

Nie wspomina: Ducha Świętego,

i nie wspomina, że Ci trzej są jednością.

Popatrzcie co zrobili z Listem do Tymoteusza : KJV mówi:

„I bez kontrowersji (dyskusji)

jak wielka jest tajemnica pobożności:...” Uważaj teraz.

„...Bóg objawił się w ciele,

usprawiedliwiony został w Duchu,

widziany przez anioły,

głoszony poganom,

uwierzono w niego na świecie,

wzięty został w chwale."

To był Bóg, w którego wierzyli na świecie,

to był Bóg, który został wzięty w chwale,

to był Bóg, który w ciele mieszkał z nami,

Biblia jest bardzo jasna w Liście do Tymoteusza :,

że Jezus Chrystus jest Bogiem.

List do Tymoteusza : to bardzo ważny wers, ponieważ

Ja bym często czytał przypisy w Nowej Amerykańskiej Biblii (NASB), którą miałem w seminarium.

I potem w NIV i innych wersach.

I one by mówiły w przepisach

albo by mówiły w ich komentarzach, albo tych nauczaniach

z NIV albo NASB.

One mówiły, że nie ma żadnej różnicy w teologii.

Nie ma efektu na żadne doktryny.

Ale oczywiście, jest różnica między 'hos' i 'Theós'

Jeśli weźmiesz „on, kim był, 'hos'” zamiast 'Theós',

Zamiast bycia Bogiem.

To naturalnie, osłabia tekst, ponieważ

musisz przypuszczać, że Chrystus jest Bogiem

albo że objawił się.

Ale w 'Theós', nie ma wątpliwości co mówi tekst.

To Bóg objawił się w ciele i to musi być osoba w Chrystusie.

I to na pewno wpływa na ludzkie myślenie o bóstwie Pana Naszego Jezusa.

Następny wielki dowód na to, że Jezus Chrystus jest Bogiem

to List do Hebrajczyków : "Do Syna zaś, on mówi:

Tron Twój, Boże,

jest na wieki wieków,"

Więc, co Biblia nazywa Synem, tutaj?

Nazywa go Bogiem, mówi „Do Syna zaś...

Tron Twój, Boże, jest na wieki wieków,”

Posłuchaj NIV.

"Ale o synu on mówi,"

Niedawno rozmawiałem ze świadkiem Jehowy na stacji kolejowej jak jechałem po moją żonę.

i świadek Jehowy zaczął czytać dla mnie jaką to nabożną książkę miała,

ale zobaczyłem jej Nową Światową Biblię (NWT).

Więc spytałem, „Czy NWT jest greckim tłumaczeniem?”

Powiedziała, że „Jest z 'Westcott and Hort' greckiego Nowego Testamentu.”

Spytałem: „Czy jest aktualna?”

„Oczywiście”

Spytałem „Czy miałaś Grecki” Odpowiedziała „Nie”

„Co byś zrobił, gdyby Jehowa sama przemówiła do Jezusa i nazwała go Bogiem?”

To nigdy się nie stało.

Więc zacytowałem z Listu do Hebrajczyków :

„Do Syna zaś, Tron Twój, Boże, jest na wieki wieków,”

Ona stałą się bardzo podekscytowana i zdenerwowana,

że wzięła swój bagaż i odeszła. I poszedłem za nią porozmawiać.

Ale gdy potem przeczytałem z NWT, to kompletnie zostało zmienione.

Natomiast w KJV,

nie można tego źle zrozumieć.

Ale nie tylko to, ale atakują urodzenie się Chrystusa z Dziewicy Maryi.

Ewangelia wg św. Łukasza :

Biblia mówi: „I Józef i jego matka

dziwili się temu co było mówione o nim.”

NIV, z drugiej strony,

ESV

i New Living Translation. mówią:

„Dziecka ojciec i matka

dziwili się temu co było mówione o nim.”

I tutaj widzimy,

że NIV i inne nowe Biblie

nazywają Józefa,

ojcem Jezusa Chrystusa.

To coś co Biblia Króla Jakuba

jest ostrożna nigdy nie robić.

Był Józef ojcem Jezusa Chrystusa? Nie. Nie był.

Był ojczymem Jezusa Chrystusa, z tym się zgodzę.

ale on nie był ojcem Jezusa Chrystusa.

Później w tym samym rozdziale,

Maryja odwołuję się do Józefa

jako do ojca Jezusa.

I on poprawia ją, natychmiast.

„I kiedy oni zobaczyli jego, się zdziwili: i jego matka rzekła do niego,

'Synu, czemu to nam zrobiłeś?

Oto my, twój ojciec i ja szukaliśmy Ciebie w smutku.'..."

Czyż ona właśnie się nie odniosła do Józefa jako ojca Jezusa?

Popatrz: On ją natychmiast poprawia.

„...I on powiedział do nich, 'Jak to jest, że mnie szukaliście?'

Czy nie wiedzieliście, że muszę być gdzie są sprawy mojego Ojca?”

On mówi, że: Patrz, ja muszę być gdzie są sprawy mojego Ojca,

kiedy uczę Słowa Bożego,

ponieważ Józef nie jest moim ojcem

Bóg Ojciec jest moim Ojcem.

Ludzie, którzy wierzą w NIV

są tak ślepi; miałem okazje, że to oni pokazywali mi i mówili:

„Widzisz?

To jest Biblia mówiąca, że Józef jest ojcem Jezusa”

Nie, to Maryja woła Józefa, ojcem Jezusa

i jest natychmiast poprawiona

i ktoś musi poprawić NIV;

ktoś musi poprawić NLT;

ktoś musi poprawić ESV, i powiedzieć: „Zaczekajcie,

jesteście w błędzie

on nie jest ojcem Jezusa

ojcem Jezusa jest Bóg Ojciec."

Mówią, że: „Dobrze, ale to trochę łatwiej zrozumieć;

te zmiany nie mają efektu na doktrynę.”

To są bardzo ważne doktryny, nieprawdaż?

Bóstwo Chrystusa, narodziny z Dziewicy Maryi?

Poza tym, oni atakują

jego wieczne istnienie.

Widzisz, Jezus Chrystus nie przyszedł na świat w Betlejemskim żłóbku.

Jezus Chrystus nie narodził się w łonie Maryi.

Ale raczej, Jezus Chrystus, zawsze istniał.

Zawsze będzie istniał.

On jest pierwszy i ostatni.

On jest alfą i omegą.

On jest początkiem i końcem.

I to istotne do jego bóstwa.

Jeżeli jest stworzony, nie może być Bogiem.

KJV Księga Micheasza : "A ty, Betlejemskie Efrata,

chociaż najmniejszy spośród tysiąca Judy,

z Ciebie mi wyjdzie ten,

który będzie panem w Izraelu;

którego podboje

były od początku,..." zaobserwujcie to;

"...od wieczności."

Wiec tutaj w Księdze Micheasza :

Biblia mówi, ze Jezus Chrystus jest od wieczności.

To są dwa bardzo potężna słowa,

ponieważ one mówią o wiecznym istnieniu Jezusa Chrystusa.

Nie miał początku.

On nie jest stworzony.

On był Bogiem w cele.

On był od początku z Bogiem.

I on był Bogiem.

Teraz „wieczny” znaczy, że trwa zawsze, trwa nieskończenie.

Więc, „od wieczności”

będzie coś co pochodzi od wiecznej przeszłości

albo coś co pochodzi od nieskończonej przeszłości

albo coś co zawsze istniało.

Posłuchaj NIV.

„A ty, Betlejemskie Efrata,

chociaż jesteś mały spośród plemion Judy,

z Ciebie mi wyjdzie ten, który będzie panem w Izraelu

którego pochodzenie

jest od początku; od starożytnych czasów.”

Co to pochodzenie?

To jest coś co zaczyna istnieć. Nieprawdaż?

Jeżeli coś się zaczyna to rozpoczyna istnieć.

Czy Jezus zaczął istnieć od jakiegoś momentu?

Nie, on jest „od wieczności” w KJV,

ale według NIV

on miał pochodzenie.

Jeżeli Jezus Chrystus miał pochodzenie,

to nie jest Bogiem,

ponieważ Bóg

był, jest i przyjdzie.

Bóg zawsze istniał.

Bóg nie jest stworzony.

Ale to jest gdzie,

NIV tylko przekazuje „the Coup de grâce”

Księga Izajasza : mówi:

"Jak to żeś spadł z nieba, Lucyferze!,"

Jest tylko jedno miejsce w Biblii, gdzie występuje słowo Lucyfer.

Raz.

Tutaj wyraźnie podajemy imie dla Szatana.

Nazywając go Lucyfer.

I jakbyśmy szli ulicą i pytali ludzi,

„Kto to Lucyfer?”

„Co to Lucyfer?” Wszyscy odpowiedzieli by „To Szatan, to diabeł.”

Czy wiesz kim jest Lucyfer?

Anioł, wyrzucony z nieba, Szatan.

Szatan

Szatan

to diabeł

diabeł

Szatan

Szatan

Szatan

diabeł

diabeł

diabeł

Kim jest Lucyfer?

diabeł

To łatwe pytanie, wiem.

Szatan

Tylko w jeden sposób wiemy

że Szatana imię to Lucyfer:

Księga Izajasza :

„Jak to żeś spadł z nieba, Lucyferze!,”

Zobaczcie.

Daje nam swoje imię i swój tytuł.

„Lucyferze!, Synu Poranka!”

To jaki jest tytuł Lucyfera?

Syn Poranka

Prawda?

Apokalipsa św. Jana :

KJV mówi:

„Ja Jezus

wysłałem moje anioły by zaświadczyły

do Ciebie te rzeczy w kościołach,

"Ja jestem...” To mówi Jezus.

"Ja jestem korzeniem i potomstwem Dawida,..."

To mówi Jezus.

"... i Gwiazdą Jasną i Poranną.”

Jak Jezus nazwał siebie?

Gwiazdą Poranną.

To jego tytuł.

Oba: KJV

i NIV

w Apokalipsa św. Jana : określiła,

że Jezus Chrystus jest Gwiazdą Poranną.

Kim NIV nazywa Lucyfera upadającego z nieba?

„Jak to żeś spadł z nieba,

Gwiazdo Poranna,

Synu Mroku!"

Wiec,

zamiast Lucyfera, który spadł z nieba, w Księdze Izajasza :

w NIV

jest Jezus, który spadł z nieba.

Popatrz.

Biblia mówi,

że Lucyfer albo Szatan,

spadł z nieba

chcąc być jak Najwyższy,

chcąc być Bogiem.

Popatrz, NIV

po atakowaniu bóstwa Jezusa,

po atakowaniu jego wieczności,

po atakowaniu jego urodzenia z Dziewicy Maryi,

że nie miał początku,

że nie miał końca,

że był Bogiem z ciała.

I teraz oskarżany jest o chcącym bycia Najwyższym.

On jest Najwyższym.

Według NIV

Jezus spadł z nieba a nie Lucyfer.

Ludzie, którzy są za tymi wersjami, są od Szatana.

Szatan chciał skorumpować Słowo w ogrodzie Eden

i my nie ignorujemy jego wymysłów. Zobacz: List do Koryntian :

Słowo Boże ma wielką moc,

Biblia mówi w Liście do Hebrajczyków :

„Słowo Boże jest szybkie, i potężne,

i ostrzejsze niż jakikolwiek miecz obosieczny,

przeszywający nawet na części duszę i ducha, i stawy i szpik kostny,

i jest zdolne osądzić myśli i zamiary serca.”

Diabeł wie, że jeżeli rozbroi nas od chrześcijaństwa,

może nas pokonać.

Celem

jest i zawsze było,

żeby nas rozbroić.

Popatrzcie na historie.

Kiedy źli ludzie chcą podbić grupę ludzi,

wiecie co poprzedza podbijanie?

Oni rozbrajają tych ludzi od ich broni.

Rząd próbuje Wam powiedzieć,

„Chcemy zabrać od Was broń, ponieważ będziemy Was bronić.”

Jeżeli ktoś chce zabrać od Was broń,

to oni nie próbują Was bronić;

oni chcą się upewnić, że jeśli przyjdą, to nie będziecie mogli się obronić.

W Sowiecka Unia ustanowiła kontrolę broni.

Pomiędzy a ,

milionów politycznych dysydentów została zamordowana.

W Niemcy ustanowili kontrolę broni,

zaczęli rozbrajać swoich ludzi.

Pomiędzy a ,

miliomów Żydów zostało zamordowanych.

W Chiny ustanowiła kontrolę broni

i zaczęła rozbrajać swoich ludzi.

Pomiędzy a ,

milionów politycznych dysydentów w Chinach

została zamordowana.

W ,

Uganda ustanowiła kontrolę broni

i zaczęła rozbrajać swoich ludzi.

Pomiędzy a ,

-- zauważ --

tysięcy Chrześcijan

zostało zamordowanych.

W , Kambodża ustanowiła kontrolę broni

i zaczęła rozbrajać swoich ludzi.

Pomiędzy a ,

milion Kambodżan zostało zamordowanych.

Musicie to zrozumieć: wróg ciągle chce odebrać waszą broń;

nie by bronić Was,

a żebyście nie mogli się bronić.

Źli dyktatorzy zawsze rozbrajali ludność,

żeby zrobić ich bezbronnymi;

żeby zrobić ich niewolnikami.

Rządy wiedzą jak będą mogli rozbroić ludzi,

będą bezbronni wobec ich tyranii.

Czy jest atak na Słowo Boże dzisiaj?

Oczywiście, że jest.

Ponieważ, Szatan może rozbroić Was

od tego co macie co może go zranić;

od jednej rzeczy, którą możecie zaangażować go do walki.

Jeżeli on może Was rozbroić, to jest to łatwy wybór.

Diabeł by chciał nic innego,

a wziąć miecz obosieczny z KJV

i zastąpić ją nożem do masła

nazwaną NIV.

Zastąpić ją nożem do masła nazwaną ESV.

Zastąpić ją nożem do masła nazwaną NKJV.

On nie chce byśmy byli uzbrojeni.

O nie chce, żebyśmy robili z nim walkę

z władcami ciemności tego świata.

List do Tesaloniczan : mówi:

„Niech nikt Was nie oszuka pod żadnym pozorem:

bo ten dzień nie nastąpi

dopóki, nie przyjdzie najpierw odstąpienie,

i kiedy ten człowiek grzechu będzie ujawniony;

syn zatracenia.”

Wiec, Biblia mówi nam:

przed przyjściem antychrysta,

przed światowym rządem,

przed Nowym Porządkiem Świata,

najpierw musi przyjść „odstąpienie”. Czym jest „odstąpienie”? Apostazja.

I wierze, że te nowe wersje Biblii.

są kluczem do diabelskiego planu

do jednej światowej religii,

jednego światowego rządu,

Nowego Porządku Świata.

Biblia mówi:

że przed drugim przyjściem Chrystusa, przyjdzie wielkie „odstąpienie”.

„Apostasía”

Wielkie „odstąpienie”

przed drugim przyjściem Chrystusa

będzie rezultatem tych

fałszywych, kłamliwych, nowych wersji Biblii,

które przekształcają i zmieniają Słowo Boże;

i zmieniają doktrynę Chrystusa.

Umieszczają błędy w Biblii

i wtedy ludzie wątpią Biblii,

wątpią Bogu, wierzą w ewolucję,

wierzą w różne inne rzeczy. Wszystko to co robi to promuje

jeden światowy rząd. Dlaczego?

Bo to promuje „odstąpienie”.

I co jest interesujące,

to ludzie często, kiedy odnoszą się do

jednego światowego rządu

albo jednej światowej religii, która nadchodzi;

oni często odnoszą to tego jako Nowy Porządek Świata.

Kto słyszał o tym określeniu wcześniej?

To jest wielka idea.

Nowy Porządek Świata

Oni by w pośpiechu wkroczyli do domu

z gotowością bojową.

To jest Nowy Porządek Świata

Musimy dać im udział by zrealizować coś w rodzaju

światowego porządku, który my wszyscy chcielibyśmy zobaczyć.

Czy jesteś optymistyczny wobec globalnego systemu,

że może się wydarzyć odkąd syczeliśmy o nim?

To może się wydarzyć

i w rzeczywistości jest to wdrażane.

Ludzie, którzy są za tym traktatem

chcą światowego rządu

i w ich umysłach to jest krok do przodu.

Czyli kontrola amunicji, kontrola dostępnej ilości, ostatecznie kontrola rynku.

Ostatecznie kontrola na wszystkich.

Coś interesującego. Czy wiecie, że NIV

używa określenia

„nowy porządek” o przyjściu Chrystusa?

W KJV

KJV List do Hebrajczyków : „ i w napojach,

w różnych omywaniach i rozporządzeniach ciała,

nakładane na nich aż do czasu naprawienia."

To mówi o czymś co już się stało w przeszłości, prawda?

Czas naprawienia jest odniesieniem do przyjścia Chrystusa.

Musicie to zrozumieć. To jest odniesienie do pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa.

My już nie ofiarujemy pokarmów i napojów, różnych omywań, rozporządzeń ciała.

My już tego nie robimy. Dlaczego?

Ponieważ czas naprawienia

przyszedł. Jezus Chrystus przyszedł.

Posłuchaj NIV:

„zewnętrzne regulacje mają zastosowanie aż do czasu nowego porządku.”

I gdy przeczyta się wers w NIV,

to brzmi jak coś jeszcze nadejdzie w przyszłości.

Nowy porządek nie był tylko pierwszym przyjściem Chrystusa,

ale i w tym drugim przyjściu Chrystusa jest odwołanie do nowego porządku.

Tłumaczenie GNT mówi:

„To są wszystkie zewnętrzne zasady, które mają zastosowanie tylko

do czasu kiedy Bóg ustali nowy porządek.”

NET też nazywa to nowym porządkiem.

CEB też nazywa to nowym porządkiem.

Najlepiej sprzedająca się Biblia w Ameryce dzisiaj,

nazywa przyjście Chrystusa, nowym porządkiem.

Zgadnij co. Antychryst nadchodzi i kiedy nadejdzie to będzie czas nowego porządku.

To nie to co List do Hebrajczyków mówi.

Jest wiele w tych nowych Bibliach,

które mieszają

koniec czasów w Biblijnym proroctwie,

żeby przygotować ludzi do zaakceptowania Antychrysta;

przygotować ludzi do tego żeby byli wciągnięci do tego Nowego Porządku Świata;

przygotować ludzi do tego żeby byli oszukani przez

rząd światowy,

jedną światową religię,

jeden światowy system,

Antychrysta

i żeby otrzymać znamię bestii.

Mówią: „Pastor Jimenez, chodzisz na te konspiracje? wierzysz w Nowy Porządek Świata?

Myślisz, że ciężko jest myśleć, że tam są bankierzy

i ludzie, którzy próbują stworzyć jeden światowy rząd?

Nie wiem czy czytaliście Apokalipsę św. Jana,

ale Biblia mówi,

że Antychryst przyniesie

jeden światowy rząd.

Biblia mówi,

że Antychryst przyniesie

jedną światową religie.

Wydaje mi się, że to nie jest dalekie od prawdy,

że ludzie mówią:

„O, bankierzy przynoszą

Nowy Porządek Świata

z jednym światowym rządem.”

Oni mogą myśleć, że znasz tych ludzi od teorii spiskowych.

Oni mogą myśleć, że to tylko bankierzy.

Ale wiemy, że w Biblii to Antychryst przynosi tą rzecz.

To jest to co Biblia mówi.

Już od ogrodu w Eden był atak na Słowo Boże.

Nawet przed Biblią, która została całkowicie spisana.

był atak na Słowo Boże.

I myślicie, że jest inaczej dzisiaj?

Nie jest.

Musimy to zrozumieć, dzisiaj Słowo Boże jest atakowane.

Nowe wersje Biblii są w wyraźny sposób inne

niż KJV

i musicie zadać sobie pytanie, dlaczego?

Żeby zrozumieć różnicę, musicie zrozumieć

historię Angielskiej Biblii.

Okazało się, że jest muzeum tutaj w Phoenix,

który ma największy zbór rzadkich Biblii z całego świata.

I dyrektor muzeum Joel Lampe będzie mógł pokazać nam te rzadkie,

pierwsze edycje Biblii

prowadzące do Króla Jakuba

jak i samego Króla Jakuba. Wytłumaczy nam historię

Biblii Króla Jakuba.

Zaczniemy od 'Erasmus',

Greckiego Nowego Testamentu, oryginalnego 'Textus Receptus',

aż do historii tych wszystkich angielskich Biblii i Biblii Króla Jakuba.

Więc zacznijmy od 'Erasmus'.

To co widzisz na stole,

to historia Biblii Króla Jakuba.

Biblia Króla Jakuba była wydrukowana w ,

jest powszechne niezrozumienie, że to była pierwsza Angielska.

Nie była. Było wiele innych Angielskich

przed . I co widzisz tutaj

zaczyna się od oryginalnego Greckiego

jak to powiedziałeś

'Textus Receptus', zrobiony przez Erasmusa z Rotterdamu.

To dosłownie zmienia wszystko co wiemy

o dzisiejszej historii kościoła jak i

w świeckiej historii.

Nazywa się:

Erasmus z Rotterdamu

Grecki / Łaciński Nowy Testament.

Pozwólmy nazwać Erasmusa kim jest:

najmądrzejszym człowiekiem, który kiedykolwiek żył.

nie elementem duchowym.

Jezus oczywiście jest najmądrzejszym człowiekiem, który kiedykolwiek żył, ale

Salomon jest tam też,

nawet dzisiaj uważamy, że Erasmus jest najmądrzejszy; czy to z nauki,

teologii, filozofii, on był aż tak mądry.

I to jest oryginalny 'Textus Receptus'? Oryginalny 'Textus Receptus'.

Proszę, spójrz na niego.

Ogólnie uważana za najważniejszą książkę, która została wydrukowana.

I to jest książka, która wywołała reformację.

Nawet jako ateista

uznasz, że jest najważniejszą książką, która została wydrukowana.

Renesans został rozpoczęty przez nią.

Prawda pochodzi z tej książki.

I widzimy jak konieczna jest ta książka,

ale co jeszcze wywołała, to wiele problemów.

Co mam na myśli, pieniądze przestały napływać do Rzymu.

Jest zaczęty budynek,

jest bardzo sławny projektant wnętrz, który został zatrudniony by wy dekorować.

Mówię tu o Watykanie.

Michelangelo, kaplica Sistine.

Te pieniądze przestały nadchodzić

i kościół zaczął stawiać nagrody za głowy ludzi,

Mówiąc: „Nie możecie tego uczyć,

to nie jest uważane za dokładne”.

Nawet jeśli Erasmus powiedział:

mamy problem tutaj, niby mówi

'metámoia', a nie 'płać grzywnę',

więc będziemy musieli zaadresować ten teologiczny problem.

Ale, protestancki ruch został stworzony z tej książki.

A co protestancki ruch oznacza?

Żeby protestować.

Z tej edycji co mi pokazujesz,

Erasmus umieścił oryginalny Grecki

obok Łacińskiej

i jest bardzo łatwo zobaczyć sprzeczności między tymi dwoma.

Czy to prawda? Tak.

Dlatego to zmienia wszystko.

ponieważ pokazuje co robiliśmy źle,

i pokazuje jak ma być.

Ale on nie przetłumaczył tego, żeby pokazać

to co ma być, aż do potem.

To nie byłoby aż do .

To są dwie sprzeczające się rzeczy obok siebie.

A co on robi to pokazuje dowód.

Łaciński, skorumpowana wersja

i oryginalny Grecki 'Textus Receptus'.

On umieścił je obok siebie, by z zasadzie czytający mógł je sprawdzić.

I to jest nabój, który w zasadzie, efektownie zabił kościół.

Co widzisz tutaj to jest znane jako dzisiejsza pierwsza edycja Biblii Coverdale.

Czym jest naprawdę,

to dziełem Williama Tyndale.

Tyndale jest twórcą języka Angielskiego jakim mówimy teraz.

Jest też twórcą naszej pierwszej Angielskiej Biblii

przetłumaczonej z oryginalnych języków.

Tyndale w Anglii chciał zrobić to samo co Luther robił w Niemczech.

Zeszedł pod ziemię,

i z pomocą biblioteki Luthera,

książek jak te tutaj

i potem edycje pracy Erasmusa,

Tyndale mógł wyprodukować pierwszy Nowy Testament.

Został najbardziej tropioną książką historii Anglii.

Wiec, król chce tą rzecz spalić.

Wiec Anglia była jeszcze pod władaniem Kościoła Katolickiego

w tym czasie gdy Tyndale produkował jego Nowy Testament w ?

I to jest książka, która jest w zasadzie, kpiną

dla założycieli Katolickiego Kościoła w Londynie.

To zostało monumentalnym osiągnięciem, ponieważ

Tyndale, w ostatnich latach jego życia,

spędził większość jego czasu

na tłumaczeniu z Hebrajskiego

i Greckiego by wyprodukować tą książkę.

Reszty Nowego Testamentu,

jego części, której nie mogli zrobić z oryginalnego Hebrajskiego

w czasie gdy ta książka wyszła.

Nie, bo Tyndale został aresztowany w .

On był pod aresztem domowym przez dni.

I wtedy rankiem, Października ,

został wzięty i spalony.

Ale w tym więziennym okresie,

Myles Coverdale

skończył to co Tyndale zaczął.

Teraz to co ja kocham najbardziej w tym pokoju

to ten tekst tutaj.

To jest Biblia Mateusza z .

Co to jest? To nic innego jak skończone to.

Gdy Tyndale zmarł,

jego ostanie słowa, jakie wypowiedział bardzo wymownie.

„Panie, otwórz oczy królowi Angli”

Co stało się w tej modlitwie?

Tyndale mógł powiedzieć milion rzeczy.

Po co zużywać swój oddech

mówiąc „Panie, otwórz oczy królowi Angli”.

Tyndale wiedział,

że niezależnie od tego jak szalony Henry VIII był,

jeśli by doszedł do niego, żeby przerwać

ustanowiony Rzymski Kościół,

Anglia by wygrała

i była chroniona.

Jedna sprawa to mieć osobisty związek z Jezusem.

A inna to mieć osobisty związek z kimś kto chce Cię obudzić

i zamordować rankiem.

To była misja.

Ale w końcu, Henry VIII zezwolił na Biblię,

pod warunkiem jednej rzeczy:

rozwodu.

Te oba teksty,

rzecz jasna, zmieniły Anglię.

Mogłeś mieć ten osobisty związek z Jezusem z tych obu książek.

Miałeś ten pośrednik kościoła,

zamiast Jezusa Chrystusa jako pośrednika.

Nazywamy to dzisiaj, konfesjonałem.

„Wybacz mi Panie, bo zgrzeszyłem. To były tygodnie odkąd się wyspowiadałem.”

Wiec, to pokonało konfesjonał.

Pozbyło się go kompletnie. Nie było już potrzeby na to.

Nie musiałeś już mieć człowieka

mówiącego co jest twoją karą za przestępstwa które popełniłeś wobec Boga.

Co mamy tutaj, to Wielka Biblia,

Biblia ta została uprawniona i dozwolona

przez Henry VIII, króla Anglii.

To by stało się zabawne, zapamiętanie paru rzeczy.

Późniejsza edycja

pracy Erasmusa, była zrobiona przez osobę imieniem, Beza.

Następną pracą, z którą jesteśmy zapoznani,

jest ta tutaj zrobioną przez Stephanus.

Stephanus jest ważny,

ponieważ daje Grecki,

który jest naszą Biblia z Genewy

zrobioną przez reformatorów Jana Kalwina.

William Wittingham

Ci użyli Greckiego tekstu,

by przetłumaczyć ich Angielską Biblię, która jest znana jako Biblia z Genewy.

Jest sławna, bo jest pierwszą z wersami.

To dlatego Biblia z Genewy jest znana nam.

Tam gdzie pochodzi Ewangelia wg św. Jana :

Oni podzielili dając rozdziały i wersy.

Rozdziały już tam były, ale dodali wersy.

Po królu Henry VIII,

jego syn bierze tron.

Znamy go jako Edward VI.

On umiera bardzo młodo. Zasiadał na tronie przez tylko czy lat.

W tym czasie także zezwolił na Pisma.

On nie miał żony i dzieci. Więc gdy nie miał

dziedzica, kto bierze tron?

Jego siostra,

znamy ją jako Krwawa Maria.

Nie nazywamy jej tak bo lubi wódkę i pomidory z Tabasco.

Nazywamy ją Krwawą Marią,

bo była odpowiedzialna za śmierć ponad jej ludu.

I tu jest doskonały przykład.

Tu jest rodzina

za rządów Krwawej Marii.

Jest tutaj matek i ojców,

wszyscy spłonęli na stosie.

I z jakiej przyczyny?

Oni nauczali swe dzieci modlitwy Pana w Angielskim.

I spaliła ich na stosie.

To z jej gorliwości za Katolicki Kościół,

ona zamordowała tych ludzi.

Rodzice nauczali swe dzieci.

I oni chcieli, żeby kościół nauczał?

Nie byliśmy wykwalifikowani by nauczać nasze dzieci.

W zasadzie to oni byli spaleni na stosie za nauczanie w domu.

To jest to do czego doszło. Tak to było.

Chcieli całkowitą władzę.

W ciągu tego powstania

odważni ludzie

zdecydowali na bunt.

I kim oni byli?

John Knox,

John Foxe,

William Wittingham.

Oni uciekli z Anglii

i zaczęli pracę nad nowym tekstem.

Jak ten tekst się nazywa? Nazywamy ją Biblią z Genewy.

Co tu pisze to „Biblia Rodzinna”?

Tak, to była pierwsza prawdziwa Biblia rodzinna.

Jako dzisiejszy 'Textus Receptus',

będzie on produkowany

jako pierwsza „domowa” Biblia:

Biblia z Genewy.

To jest książka, która żeglowała statkiem Mayflower.

To jest książka, która osadziła się w Jamestown.

Po terrorze Krwawej Marii

ona miała siostrę. Znamy ją jako Królowa Elżbieta.

Żeby wygrać serca ludu,

dała nam Biblie Biskupów. Ta była zrobiona przez

„biskupów”,

zrobiona przez pastorów. Ale budują ją na podstawie

Biblii z Genewy. Chcieli coś co byłoby bardziej

autorytatywny.

To pochodzi od ludu, któremu można zaufać.

Eksperci z hebrajskiego, greckiego, ale wartych zaufania,

to nigdy się nie usadowiła.

To była chwalebna praca.

Jakoś to nigdy się nie przyjęło.

Może Bóg wiedział, że coś lepszego przyjdzie.

Oczywiście nie miała męża ani dzieci.

Wiec kto zasiądzie na tronie?

Jej kuzyn ze Szkocji. Znamy go jako Król Jakub.

I ta duża Biblia najbliżej Ciebie,

to pierwsza edycja

Biblii Króla Jakuba. I rok później

pozwolił na kupno jej w sklepie.

Trzymasz właśnie pierwszą edycję Nowego Testamentu Króla Jakuba.

Kiedy dotrzemy do ,

Król Jakub zostaje królem.

Król Jakub VI ze Szkocji.

Kiedy został królem,

powiedziano mu, że nowe tłumaczenie powinno być stworzone.

I powodem było, to że

wiele ludzi używało Biblii z Genewy,

ale potem idą do kościoła i tam mają Biblie Biskupów,

więc były dwie główne wersje

i obie miały problemy.

Biblia z Genewy miała problemy; Biblia Biskupów miała problemy.

I powiedzieli:

"Weźmy czas i zróbmy to właściwie."

Mieli najlepszych uczonych w kraju

i powiedzieli "Nie próbujemy zastąpić tego złą wersją.

Idziemy w stronę z dobrej do lepszej i najlepszej."

To są dobre tłumaczenia.

Biblia z Genewy jest dobra; Biblia Biskupów jest dobra.

"'My tylko ją udoskonalimy.”

Od do ,

KJV był tłumaczony przez

wspaniałych uczonych, którzy żyli w tym czasie.

Dam wam jeden przykład: jeden człowiek

Lancelot Andrews,

był ekspertem z łacińskiego, greckiego, hebrajskiego, chaldejskiego, syryjskiego, arabskiego,

i na dodatek mówił nowymi językami.

To jeden człowiek z ludzi,

którzy tłumaczyli Biblie Króla Jakuba

w ciągu lat.

Wiec to byli arabscy uczeni.

Z pośród niech byli też greccy, hebrajscy i aramejscy uczeni.

To byli ludzie o wielkim intelekcie,

oni wszyscy.

A ich wiedza Pism była urozmaicona.

Mogli mieć różne przekonania

albo inne obszary teologii, które mogły się

nieznacznie różnić od każdego tłumacza.

Co zrobili to, podzielili siebie na grup.

Tych ludzi tłumaczyło książek Biblii itd.

I po tym, porównali je ze sobą

i każdy w tych grup zrobiło to.

Potem, każda grupa wybrała lidera

by ocenić wszystkie grup.

Co się stało było, każdy wers był oceniany razy.

I na koniec,

każdy z nich doszedł do porozumienia,

co było przetłumaczone

od poprawnej słownej dynamiki, którą używali.

To co to mówi,

to to oznacza.

Nawet jeśli była nieznaczna sprzeczność do tego co mogli myśleć.

Król w

powiedział: „Zorganizuje komitet

i nie zależnie od tego jak długo to będzie trwało,

będziecie przychodzić do pracy z dwoma zasadami:

Stary Testament musi być przetłumaczony z hebrajskiego,

Nowy Testament musi być przetłumaczony z greckiego

i dam wam wszystkie dostępne zasoby,

które są możliwe do tego żeby to wykonać.”

Najlepszy hebrajski tego czasu,

najlepszy grecki uczony tego czasu

i w , było zatrudnionych.

Przez siedem lat pracują nad tym co dziś znamy jako

najważniejszą książką historii ludzkości,

pierwsza edycja, pierwsze wydanie, pierwszy druk Biblii Króla Jakuba.

I zajęło to im lat.

I zrobili fenomenalną robotę.

Oczywiście, Biblia Króla Jakuba, którą czytamy dzisiaj

to poprawiona wersja z ,

ale ona była

kotwicą tego tekstu. I to jest jej produkt.

W

wydany zostaje pierwszy Nowy Testament Króla Jakuba.

To jest coś co się przyjęło.

Król powiedział, że jeśli cie stać to możesz to mieć.

Każdy sklep w Londynie to sprzedawał

I potem ta stała się najlepiej sprzedającą się książką w historii.

Żadna książka nie była w stanie jej podbić, i nigdy tego nie zrobi.

Jeśli spojrzymy na wersje Biblii, które doprowadziły do KJV:

Tyndale, Matthew, Coverdale, Wielka Biblia, Biblia Biskupów, Biblia z Genewy

one wszystkie prowadzą do Biblii Króla Jakuba.

One wszystkie mówią te same rzeczy co Biblia Króla Jakuba.

Biblia Króla Jakuba jest kulminacją

Biblii, które ją poprzedzają.

Wiec jeśli Biblia Króla Jakuba

jest zgodna z innymi angielskimi Bibliami, które doprowadziły do niej.

Dlaczego te nowe Biblie są tak różne?

Dr. James White jest kimś

kto debatował przeciwko ludziom, którzy są za Biblią Króla Jakuba.

Napisał książkę przeciwko tym, którzy są za KJV.

Jest uważany za eksperta

od 'Dlaczego używanie wyłącznie wersji KJV jest niepoprawne.'

Wiec, pójdziemy i porozmawiamy i zobaczymy jakie ma argumenty.

James? Mamy gości.

Co słychać?

Dr. James White, dziękuje za rozmowę z nami dzisiaj. Miło mi.

Czy możesz nam coś powiedzieć

o 'Codex Sinaiticus'

i o 'Codex B'.

Oba Sinaiticus i Vaticanus są

głównymi przeciwnikami krytycznego ruchu Biblii Króla Jakuba,

bo faktycznie były one decydujące

w rozwoju Nowego Testamentu

inngo niż 'Textus Receptus'.

Dwóch ludzi o imieniach Westcott i Hort

stworzyli istotny tekst

głównie na podstawie dwóch manuskryptów

znanych jako Sinaiticus inaczej 'Codex Aleph'

i Vaticanus inaczej 'Codex B'.

I te dwa manuskrypty

były przedstawiane przez Westcott i Hort jako, że były starsze

i tym samym bardziej wiarygodne

od greckiego teksu, który był użyty w 'Textus Receptus'.

Nowe Biblie

są rzekomo rezultatem

dzisiejszej archeologii

i dzisiejszej wiedzy i dzisiejszych odkryć.

Nawet ludzie, którzy promują te nowe Biblie

powiedzą:

„Dzisiejsi publicyści mają więcej zasobów dostępnych dla nich.

Mają manuskrypty, które nie były dostępne dla tłumaczy Biblii Króla Jakuba.

To dlatego nowe Biblie są lepsze”, oni powiedzą.

I mówią to dlatego,

że manuskrypty przez, które nowe Biblie są przetłumaczone,

NIV, itd. są nowymi odkryciami;

to znaczy, że były pochowane przez wieki.

Pozwólcie, że zapytam:

Czy wierzycie, że prawdziwa Biblia była pochowana przez wieki?

Czy naprawdę myślicie , że

Bóg

pozwoliłby swoim ludziom używania złej Biblii

przez setki i setki lat

i nagle w latach

znajdziemy prawdziwy manuskrypt? To nie ma żadnego sensu.

Bóg obiecał, że zachowa jego Słowo wszystkim pokoleniom,

ale oni wierzą,

że to Słowo Boga w jego prawdziwej postaci

było pochowane gdzieś tam

i przez te wieki

wszyscy czytają i wygłaszają kazania i wierzą

w coś co jest błędne i wtedy

dzięki Bogu za archeologie lat ,

żeby odkopać nowe manuskrypty,

prawdziwe Słowo Boga, które zostało pochowane przez te wszystkie lata.

Jeśli Bóg wziął tyle czasu i wysiłku na to żeby sprowadzić nam Słowo Boga

poprzez proroków i świętych,

którzy wypowiedzieli się Duchem Świętym

w ciągu setek, tysięcy lat

i potem go tak o sobie chowa?

Nie, te, które zostały wykopane,

te nowe, lepsze manuskrypty

są fałszywe.

Mają nazwy jak:

'Codex Vaticanus'

Teraz, czy coś to przypomina?

'Codex Vaticanus'

Ponieważ, został on znaleziony w Watykanie,

albo jest powiązany z Watykanem,

dla mnie to robi się podejrzane.

Jest więcej niż greckich fragmentów

i części Nowego Testamentu, które są dostępne

do studiowania.

z nich jest dominujących, które są użyte

przez tłumaczy do użytku zewnętrznego Biblii Króla Jakuba.

To % manuskryptów dostępnych,

kiedy Biblia Króla Jakuba używa .%

z tych . tekstów do przetłumaczenia.

I dlatego to jest popularnie nazwane 'The Majority Text'.

Musisz też zanotować, że - i nie myślę, że jest to często wspominane -

w samych ewangeliach,

pomiędzy Sinaiticus

też i Vaticanus,

jest ponad różnic.

Więc, skąd wiemy, który

jest poprawny, który możemy używać,

chyba, że jest zatwierdzony przez te źródła.

Ale jeśli mam dwa manuskrypty A i B,

które są w konflikcie z ewangeliami w miejscach,

skąd wiem, który jest wiarygodny?

Więc, raczej zaufam

dominującej w manuskryptach,

co dało nam 'Textus Receptus'.

Jeśli znajdziemy coś co jest pochowane

i mówi co innego od tego co było otrzymane,

czyli Tekst Otrzymany,

'Textus Receptus',

Biblia,

którą ludzie używali przez wieki,

to musi to być fałszywe.

Bo nie może to być Słowem Boga jeśli Bóg tego nie zachował.

Oni odrzucają tysiące Biblii

we wszystkich językach,

które wszystkie mówią to samo.

Zamiast tego oni wolą

'Codex Vaticanus',

'Codex Sinaiticus',

tylko dlatego, że są rzekomo starsze.

Ale to, że są starsze,

to nie znaczy, że są właściwe.

To nie znaczy, że nie są fałszywe.

Paweł powiedział w Liście do Koryntian,

że ludzie korumpowali Słowo Boże nawet w jego czasach.

W Liście do Tesaloniczan oni już zaczęli pisać fałszywe pisma

udając, że są od Apostoła Pawła.

W Apokalipsie św. Jana ,

Bóg już tam ostrzegał ludzi od

jeśliby ktoś odjął albo dołożył Słowo Boże.

Więc to już miało miejsce.

Więc, jeśli mamy manuskrypty,

które są lat po Chrystusie,

to nie ma mowy, żeby można było to zmajstrować, prawda? Oczywiście, że można.

I jest wielu, Biblia mówi, którzy korumpują Słowo Boże.

Nie paru, a jest wielu.

Te manuskrypty

nie są te same.

I dzisiaj,

'Nestle Aland' edycja, UBS poprawiona,

Są miejsca gdzie, nie tylko Sinaiticus nie zgadza się z Vaticanus,

chociaż, one często są razem,

one nie są te same

w świetle papirusów.

Różnorodność uszczerbku

części Westcott i Hort

dla Aleph i B.

Ale oni pracowali też przed papirusem.

Wszystko przed papirusem

jest dzisiaj nieistotne.

To stało się przestarzałe, ponieważ

są nowe odkrycia manuskryptów?

Odkrycie papirusów, które pochodzą z Egiptu

i innych różnych miejsc.

Aleksandria to miasto w Egipcie.

Egipt to naród w Biblii, który jest zawsze związany z tym

co bezbożne i grzeszne albo złe.

Na przykład: W Apokalipsie św. Jana : „I ich martwe ciała

będą leżeć na drodze wielkiego miasta,

które duchowo nazywa się Sodoma i Egipt,

gdzie także nasz Pan

był ukrzyżowany.”

Więc gdy Bóg chce użyć miejsca w Biblii

opisującego coś niegodziwego,

coś co jest bezbożne i satanistyczne,

on używa Egipt,

żeby to zaprezentować.

Egipt w Biblii jest symbolem

niegodziwości

i bezbożności.

Czytania tych wczesnych manuskryptów,

P, P, P

zostały zweryfikowane i zademonstrowane,

tak że tekstowa tradycja znaleziona w Sinaiticus i Vaticanus

nie była wyjątkowa dla nich.

Te ich teorie oparte na nich są oparte na

Rzymsko Katolickich fałszerstwach i reszcie tej głupoty.

Byście nie myśleli, że NIV jest Katolicką Biblią,

by Wam powiedzieli, że „Jest ewangelicka; dla Baptystów.”

Ale wiecie co?

Pokaże Wam wszystkie Katolickie doktryny,

które w tego wychodzą, ponieważ są z tych Katolickich manuskryptów.

Dzieje Apostolskie : zostało usunięte z nowych Biblii,

ponieważ potępia niemowlęcy chrzest.

To jest dlaczego my nie chrzcimy niemowląt.

Wiecie dlaczego? Ponieważ, w Biblii

co powstrzymuje mnie od bycia ochrzczonym? Musisz wierzyć i potem być ochrzczonym.

Niemowlę nie może wierzyć. Niemowlę nie jest nawet potępione.

Jeśli niemowlę umrze, idzie do nieba.

Ale Katolik,

mógłby przeczytać to i powiedzieć,

„Niemowlęcy chrzest, proszę bardzo. Co przeszkadza bycia ochrzczonym? Nic. Ochrzcijmy go.”

Nie, coś powstrzymuje Ciebie od bycia ochrzczonym. To, wiara.

Tego tylko brakuje w Twojej Biblii.

Katolicy uczą doktryny, że Maryja była dziewicą

przez cały okres jej życia.

Wiemy,

że Maryja była dziewicą,

kiedy urodziła Jezusa,

ale Biblia jest jasna,

że po tym ona miała inne dzieci.

Ewangelia św. Mateusza : Jest lista czterech braci przyrodnich Jezusa:

Jakub, Józef, Juda i Szymon.

On daje imiona braci i mówi:

„jego siostry, czy wszystkie nie są u nas?”

Więc Jezus miał przynajmniej pół-rodzeństwa.

Może i nawet więcej.

Tutaj jest dobry dowód w Ewangelii św. Mateusza :

„wtedy Józef zbudziwszy się ze snu, zrobił co mu Anioł Pański powiedział,

i przyjął jego żonę do siebie,

ale nie poznał jej,

aż do czasu gdy porodziła

pierworodnego Syna:

i jego imię wołano Jezus.”

Wiec nie jest powiedziane, że on nigdy jej nie poznał.

Jest powiedziane, że on nie poznał jej

„aż do czasu gdy porodziła

pierworodnego Syna”.

Wers w NIV mówi:

„ale on nie skonsumował ich małżeństwa dopóki ona urodziła syna.

I on dał jemu na imię Jezus.” Czego brakuje?

„pierworodnego”

Jeśli Jezus jest pierworodnym Maryi

to znaczy, że po nim jest drugi urodzony.

Ale NIV usuwa to

by mówić, że on był jedynym synem, którego miała.

Następną doktryną Kościoła Katolickiego jest wspierany

przez NIV to doktryna

bicia siebie.

I tak, słyszeliście mnie poprawnie.

samobiczowanie

albo bibie siebie.

Twoi katoliccy przyjaciele, których znasz w US

prawdopodobnie nie biczują siebie.

Ale w historii Rzymsko-Katolickiego Kościoła

nauczano i popierano praktykę biczowania siebie.

Kiedy Henry VIII

zrobił Katolicyzm nielegalny w Anglii

i wykopał Katolicki Kościół z Anglii,

to w tym samym czasie podpisał prawo

przeciwko biczowaniu siebie.

I nawet dzisiaj na Filipinach,

pobożni Katolicy biczowali się w roku.

Na Filipinach oni krzyżują siebie;

biczują siebie;

czołgają się na kolanach

aż do krwi.

Oni robią takie rodzaje uczynków własnym sobie.

Biblia mówi w Liście do Koryntian :

„Ale ja podbijam (kontroluje) moje ciało,

i biorę je w opanowanie:

aby przypadkiem,

kiedy ucząc innych, sam nie był wyrzutkiem.”

NIV mówi: „Bije moje ciało”

Większość nowych wersji mówi między liniami,

- „Bije moje ciało.” - „podbić”

Nie , one nie mówią „podbić”. One mówią „Bije”.

To NET mówi.

OK. Ale mówię Tobie, NIV mówi, „Bije moje ciało”

Edycja z mówi:

„Ja uderzam ciosem moje ciało”.

„Ja walę moje ciało.”

Nie myśl, że będę bronił NIV.

OK. Ale to było najlepiej sprzedające się tłumaczenie w .

Wątpię w to.

Przeglądałem to w wielu miejscach.

Jest numerem .

ESV jest nr .

I zrobiłem wiele badań na tym.

OK może jeśli załączysz liberalne określenia.

Wiec, List do Koryntian :

nie będziesz bronił

bicia siebie w NIV? Nie, Bo to Katolickie.

Katolicki Kościół.

To nie stąd to przyszło. Zaczekaj chwile.

Powiesz, że Katolicy nie biją siebie do dzisiejszego dnia?

Nie praktykują samobiczowania?

Powiesz, że Henry VIII …

Niewielu jeszcze to robi; większość nawet nie pokazuję się publicznie.

Nie będą biczować siebie. Ale w historii?

Anglia, kiedy Henry VIII wykopał Katolików

i zrobił bicie siebie nielegalne tego samego roku?

Ale Steven, co ma to wspólnego z tłumaczami NIV?

Bo Rzym to robił w przeszłości

to nie znaczy, że to jest coś co było zamierzone.

Co mówię to: Szatan jest Szatanem.

I ten sam Szatan,

który zmusił do bicia siebie w Średniowieczu,

ten sam Szatan, który umieścił wers w NIV mówiąc,

żeby bić siebie.

To jest gdzie ja to wiążę.

Nawet z wykonaniem

NIV,

jest to oczywiste o czym mówi,

i oczywiste jest metaforyczny.

„Amplified Version”

Nie wiem jak ty, ale „Amplified Version” była zawsze za głośna jak dla mnie.

Nawet jej nie miałem.

W każdym razie, posłuchaj „Amplified Version”:

"Tak jak bokser,

ja walę moje ciało”.

Pozwólcie że zapytam:

Czy kiedykolwiek znaliście boksera, który by bił siebie?

Bo ja nie.

Pospolita Angielska Biblia (CEB)

Naprawdę jest łatwa do zrozumienia.

Czy nie dlatego lubicie te nowe Biblie, ponieważ są łatwe do zrozumienia?

„Raczej wyląduje pięściami na moim ciele

i podbijam je jak niewolnik.”

Bicie siebie nie jest biblijną doktryną.

I powiedzą, „To ma tylko symboliczne znaczenie.”

A co z ludźmi, którzy naprawdę biją siebie?

To jest dziwna doktryna, przyjacielu. Nie wierzę w nią.

Biblia mówi w Ewangelii św. Mateusza :

„Kiedy się modlisz,

nie używaj próżnych powtórzeń, tak jak poganie:

bo myślą że będą wysłuchani dla owej swej wielomówności.”

Więc Biblia uczy nas tutaj,

żeby nie używać próżnych powtórzeń ciągle i ciągle,

myśląc, że jeśli będziemy powtarzali coś na okrągło,

Bóg to usłyszy,

bardziej niż jeśli powiemy to tylko raz.

Co to powtórzenie?

Powiedzenie czegoś dwa razy

albo trzy albo pięć razy.

On mówi, żeby nie używać próżnych powtórzeń

jak to robią poganie.

NIV i wszystkie nowe wersje mniej więcej zmieniają to.

„I gdy się modlisz, nie paplaj jak poganie,

bo oni myślą, że będą wysłuchani dla swej wielomówności.”

„Paplać” to gdy

gadasz o nieznaczących rzeczach

i gadasz i gadasz. Gdy gadasz bez sensu.

To nie to samo co próżne powtórzenia.

Jeśli powiem do Katolika,

„Ty wiesz, że powtarzasz tą samą modlitwę 'Ojcze Nasz'

ciągle i ciągle.

Nie będziesz wysłuchany dla onej swej wielomówności.

To próżne powtórzenie.

Musisz powiedzieć to raz i dać spokój z tym

i nie tylko ciągle powtarzać to samo na okrągło.”

Wiesz, to jest wspierane w Ewangelii św. Mateusza :,

Ale jeśli powiem do nich,

„Hey, przestań paplać jak poganin,” oni powiedzą, „Ja nie paplam.”

Oni powiedzą „Modlitwa Pana jest Słowem Boga.”

Bo to Słowo Boga, prawda?

Ale nie będę tego śpiewał albo powtarzał tego na próżno do Boga,

ale Katolicki Kościół uczy tych próżnych powtórzeń,

co by ta alternacja była zachowana.

Nie tylko to, ale Katolicy

mają bardzo silną doktrynę

wyznawania grzechu dla księdza.

Zabiorą Was do Listu św. Jakuba :,

i w katolickiej Biblii będzie notatka w kolumnie

mówiąca, ten wers mówi, żeby wyznawać grzechy dla księdza.

Tak mówi na przykład w „Douay Rheims”

katolickiej Biblii w notatkach.

KJV List św. Jakuba :

„Wyznaj swoje błędy jeden drugiemu

i módlcie się jeden za drugiego, byście byli uzdrowieni.

Efektowna gorliwa modlitwa sprawiedliwego zdziała wiele.”

Teraz posłuchaj na co NIV i inne wersje zmieniły to:

„Zatem wyznawajcie grzechy sobie nawzajem

i módlcie się za każdego, żebyście byli uzdrowieni.

Modlitwa sprawiedliwej osoby jest potężna i efektowna.” To NIV.

Powiesz: „To to samo.”

Ale to nie to samo.

Po pierwsze, jeśli wrócisz go oryginalnego języka,

jeśli wrócisz do Greckiego,

słowo to 'fault'- błąd a nie 'sin'- grzech.

'Textus Receptus'

używa dla słowa 'faults' - 'paraptómata',

który pochodzi od 'paráptoma', który znaczy 'błędy'.

I myślę, ze czasami ludzie, gdy czytają mylną rzecz,

są zbyt zajęci wyznawaniem grzechów dla człowieka,

raczej niż grzechów dla Boga,

ponieważ „Jeśli wyspowiadamy grzechy, on jest wierny i przebacza nasze grzechy,

i obmywa nas od wszelkiej niesprawiedliwości.”

W przypadku, gdy ja wyznaje błędy dla Ciebie,

„Jestem słaby w tej jednej stronie mojego życia. Potrzebuję wytrzymałości. Pomodlisz się za mnie?”

Więc, gdy wyznaje błędy Tobie,

nie idę do spowiedzi,

ani nie wyznaje grzechów Tobie,

ale wyznaje błędy i słabości, moje personalne.

Więc, jest różnica

między zrozumieniem słów 'grzechy'

i 'błędy' .

Ewangelickie Chrześcijaństwo historycznie nie akceptowało Katolicyzmu

jako prawdziwego Chrześcijaństwa.

Dawniej gdy byłem dzieckiem Chrześcijańska księgarnia

by miała książki i literaturę ujawniającą Katolicki Kościół,

ostrzegając przed Katolickim Kościołem.

Teraz w Chrześcijańskich księgarniach

mają różańce;

sprzedają Katolickie Biblie;

sprzedają Katolickie akcesoria.

Co widzimy to mydlenie oczu

pomiędzy ewangelickim Chrześcijaństwem a Kościołem Rzymsko-Katolicyzmem.

Ludzie zostają przygotowani na jedną światową religię,

która zjednoczy

Katolicyzm,

wszystkie inne jednostki Chrześcijaństwa,

nawet wszystkie religie świata.

Ci co naciskają na globalną religię wierzą, że wszystkie religie,

podczas gdy są inne na powierzchni,

każda z nich jest drogą do Boga.

Zamiast tych wszystkich Bogów,

może jest jeden,

który ujawnia się

na rożne sposoby

dla różnych ludzi.

Co powiesz na to?

Czy my wszyscy czcimy tego samego Boga,

Chrześcijanie i Muzułmanie? Myśl, że tak.

Mamy inne drogi do Wszechmogącego.

Czy Chrześcijanie i nie Chrześcijanie, czy Muzułmanie idą do nieba?

Tak, idą.

Mamy inne drogi, żeby tam dotrzeć.

Myślę, że wszyscy, którzy kochają Chrystusa,

albo znają Chrystusa,

czy są świadomi go czy nie,

są oni członkami ciała Chrystusa

i to jest to co Bóg robi dzisiaj:

woła do ludzi całego świata swoje imię,

czy to pochodzą od świata Muzułmańskiego czy świata Buddy

Chrześcijańskiego świata

nie wierzącego świata,

oni są członkami ciała Chrystusa,

ponieważ oni zostali wezwani przez Boga.

Mogliby nie wiedzieć imienia Jezusa,

ale wiedzą w ich sercu, że potrzebują czegoś czego im brakuje

i zwracają się do jedynego światła jakie mają

i myślę, że są zbawieni

i będą z nami w niebie.

Aż do śmierci,

będę głosić nic innego tylko miłość dla wszystkich moich braci i sióstr w Chrystusie;

moich Katolickich braci,

Protestanckich, Reformatorskich, Luterańskich.

Nie obchodzi mnie kim jesteście.

I wiesz co Jack, są Protestanci, którzy robią co samo co ty. Tak.

Czy nie przeszkadza Ci Watykan?

Nie przeszkadza mi Watykan.

Odwiedziłem papieża kilka razy.

Oni wierzą w Chrystusa.

Oni wierzą w śmierć Chrystusa na krzyżu i zmartwychwstanie.

Czuję, że należę do wszystkich kościołów.

Jestem równy Anglikanom

Baptystom

Zgromadzeniu Braci

czy Rzymsko-Katolickiemu Kościołowi.

Nie mamy tych samych poglądów

i uświadamiam sobie, że Mormonizm nie jest tradycyjnym Chrześcijaństwem,

ale prawdopodobnie jestem bardzo otwarty na fakt,

że ktokolwiek wierzy w Jezusa i wierzy w Syna Bożego, to to wystarczy mi.

Robert McGuinness z Family Research Council

mówi, że jest ukryty program

do tego by zjednoczyć ludzi pod jedną światową religie,

co by pokojowo zaakceptowali cele ONZ

takie jak: kontrola populacji,

prawa do aborcji

i jeden światowy rząd.

Wszyscy zaczęli się łączyć w jedną całość pod autorytetem Lucyfera.

Diabeł wie jak zmusić ludzi do tego

żeby zaakceptowali Nowy Porządek Świata,

żeby zaakceptowali złą religie,

on musi to zrobić bardzo powoli.

On nie będzie szarpał kierownicy.

Diabeł powoli pomniejsza fundamenty

naszej religii.

Diabeł powoli pomniejsza fundamenty

Słowa Bożego.

Diabeł powoli pomniejsza

prawdziwe biblijne Chrześcijaństwo,

co by mógł zastąpić to nową globalną religią,

gdzie antychryst będzie czczony

jako Jezus Chrystus.

Czy wierzysz, że nowe Biblie będą grały rolę

w Nowym Porządku Świata?

Jest to bardzo możliwe,

ponieważ czym więcej tłumaczeń przychodzi

tym bardziej liberalne się stają

i bardziej akceptowane dla ogólnej populacji.

Jest ponad teraz.

I mamy teraz ludzi, którzy wciskają nam tłumaczenia

dla gejów i lesbijek,

mamy tych, którzy wciskają nam tłumaczenia

bez 'on', 'ona', robiąc z nich 'to',

więc myślę, że w nowych tłumaczeniach

i tych, które wychodzą stają się bardziej i bardziej liberalne,

że pozwalają wszelkiemu wyznaniu

i wiary,

by zgromadzić się i nie być obrażanym przez żadną szczególną rzecz.

To ekumenizm w naturze.

Wiec ekumenizm jest częścią i przesyłką

końca czasów.

Biblia Króla Jakuba używa wyrazu 'hell' - piekło,

razy.

Kiedy czytasz Stary Testament w NIV,

nie ma ani jednej wzmianki

słowa 'piekło'.

Nawet słowo „piekło” w NIV nie jest wspomniany

aż do Ewangelii św. Mateusza.

Rzekomo

te nowe Biblie są napisane by je lepiej zrozumieć.

Jednak jeśli spytamy kogoś na ulicy co znaczy 'piekło',

by odpowiedzieli, że to miejsce płomieni i męki.

To miejsce gdzie ludzie idą po śmierci by być ukaranym i by cierpieć.

Jeśli zapytamy co „sheol” - Szeol znaczy,

większość ludzi nie będzie wiedziała.

Co znaczy słowo „sheol”?

Tarcza?

Tarcza to coś co ochrania.

Powiedz jeszcze raz? Sheol.

Przeliteruj to.

S-H-E-O...

Nie jestem pewna.

Nie.

Nie.

Nie, nie wiem.

Nie.

Nie.

Nie.

Nie wiem.

S... co?

S-H-E-O-L: sheol.

Nie.

Sheol. Nie.

Nie mogę se przypomnieć.

S-H-E-O-L?

Nie mam pojęcia. Nigdy nie widziałem tego słowa.

Nie, nie jestem zaznajomiony z tym.

Większość ludzi nie są zaznajomieni z tym słowem.

Czy myślisz, że te słowa są łatwiejsze od słowa 'piekło'?

Nie.

Wierzę, że Biblia Króla Jakuba jest Słowem Bożym.

Wierzę, że jest bez błędu

i wierzę, że inne wersje,

które wychodzą:

NIV, NAS,

są złe, są od diabła.

W twojej książce, wychodzi na to, że nie widzisz,

że mogłoby cokolwiek nikczemnego stać za tymi zmianami.

Wydaje się, że nie wierzysz, że diabeł mógłby

zmajstrować coś w Słowie Bożym

albo te zmiany były nikczemne,

gdzie tekstowe niezgodności mają coś wspólnego z tym co ktoś mówi,

„Zmienię to, ponieważ jestem zły,

chce zmienić Słowo Boże.”

Ja wierzę, że Bóg bronił swojego Słowa.

Ale nie wierzysz, że jest np.

Używasz terminu „teoretyk spisku”

prawdopodobnie razy w Twojej książce.

Czy wierzysz, że nie ma spisku, żeby zmienić Słowo Boże?

Myślę, że całe tłumaczenie Biblii istnieje, żeby zmienić Słowo Boże.

Ale czy one mogłyby istnieć wcześniej?

Jeśli są teraz ludzie,

którzy umieszczają coś jak NWT,

co jest całkowitą perwersją Słowa Bożego. Czy się z tym zgodzisz? Tak.

Więc jeśli ludzie wypaczają Słowo Boże w NWT,

to oni też to robili w czasach Pawła.

On ostrzegał o tym.

To czemu nie wierzysz, że ludzie wypaczali Słowo Boże w trzecim, czwartym wieku,

ósmym czy dziewiątym?

Wiemy, że NWT jest

wypaczeniem Słowa Bożego.

Jest łatwy do wykrycia.

Powodem, dla którego użyłem „teoretyk spisku”

jest to, że musisz mieć dowód na poparcie

tych rzeczy,

a nie „to wygląda dla mnie tak a nie inaczej”.

Wiesz, jedyne miejsca,

gdzie NWT źle tłumaczy

to problemy z 'Watchtower Bible' i 'Tract Society', którzy nie zgadzają się z biblijnym Chrześcijaństwem.

Nie czytałeś Księgi Hioba : w NWT.

Bo w Księdze Hioba : KJV mówi:

„Czy ten, który jest niesmaczny może być zjedzony bez soli?

Czy jest jakiś smak w białku jajka?”

NWT mówi: „Czy jest jakiś smak w śliskim soku ślazu.”

To coś co zmienili,

coś co nie ma nic wspólnego z „Watchtower”.

Co mówię to …

Zapamiętałeś to wszystko?

Tak.

Nawet nie wiedziałem, że ślaz ma śliski sok.

Jeśli masz NWT , mogę Ci pokazać.

Czy wiesz coś? Jest nowa edycja, która wyszła.

Założę się, że nadal mówi ślaz, ale zobaczę.

Ja muszę to zobaczyć.

To jest mój punkt,

co z tymi wszystkimi ludźmi,

i słyszałeś to już z milion razy, ja słyszałem to milion raz,

którzy powiedzą: „Biblia jest wypełniona ze sprzecznościami.”

Słyszę to cały czas.

Czy by nie było programu, by robić sprzeczności.

Albo, po prostu umieścić głupie rzeczy w Biblii.

By umieścić rzeczy, które brzmią głupio.

Np. „Saul miał jeden rok, gdy zaczął rządzić”

Księga Samuela :

KJV,

„Saul rządził przez rok czasu,

a gdy rządził lata nad Izraelem...”

w Angielskiej Standardowej Wersji (ESV)

zostało to zmienione na:

„Saul żył rok czasu

i został królem”.

Księga Samuela : w wersji 'Douay Rheims', w Katolickiej Biblii:

„Saul był jednorocznym dzieckiem,

kiedy zaczął rządzić,

i rządził przez lata nad Izraelem.”

Wiecie co ten wers właśnie nam powiedział?

Że Saul był jednoroczniakiem, kiedy został królem.

Tu jest problem, Księga Samuela : mówi:

„od jego ramion wzwyż był wyższy niż ktokolwiek z jego ludu.”

W standardowej wersji,

on miał rok, kiedy był o głowę wyższy ponad wszystkich.

To było duże dziecko.

Próbuje Wam powiedzieć, że te Biblie są głupie.

Czasami, gdy chodzę wygrywać dusze, ludzie powiedzą:

„Nie wierzę w Biblię, bo są niej błędy.”

I powiem „Pokaż mi jeden.”

Wyciąga NIV a ja mówię: „Nie pokazuj, ja mogę pokazać Ci błędy w tym czymś.

Mogę Ci pokazać sprzeczności w tym czymś.

Pokaż mi je w Biblii Króla Jakuba. Nie znajdziesz.”

Następną zmianą, które nowe Biblie robią.

KJV List do Galatów :

„I chciałbym, żeby oni byli

odcięci,

którzy Was niepokoją.”

NIV mówi: „Co do tych co się buntują,

chce, żeby poszli całą drogą

i zubożyli siebie.”

Czy to brzmi jak coś co Biblia by uczyła, gdzie Apostoł Paweł by powiedział?

I mówisz: „Nie myślę, że to coś co oni mieli na myśli w NIV.”

Czy to dlatego CEB tak to przetłumaczyło?

„Chce, żeby Ci co Cię niepokoją, wykastrowali się.”

Co z Współczesną Angielską Wersją (CEV)?

Widziałem ją na przecenie w księgarni.

„Chce dla każdego który niepokoi Ciebie

by nie tylko został obrzezany,

ale okaleczył się więcej.”

Czy tego słuchasz?

Określenie 'cut off' - 'odcięci',

nie ma nic wspólnego

z ubożeniem, wykastrowaniem czy okaleczeniem.

Paweł odnosi się do Starego Testamentu

do ludzi, którzy nie byli posłuszni Słowu Bożemu,

których by odciął.

Nie mam czasu by Wam pokazać wszystkich stu paru przykładów tego.

Wszystko co on mówi to to, żeby byli wykopani,

on chce, żeby oni zostali odcięci, chce, żeby byli

zniszczeni przez Boga.

To jest to co 'cut off' znaczy.

Oni albo będą zniszczeni przez Boga, albo 'cut off'' znaczy, że oni muszą być wykopani ze zgromadzenia,

wykopani z Izraela.

To jest określenie 'cut off',

ale Ci dziwacy

z ich nowymi Bibliami,

tam Apostoł Paweł mówi:

„Chce by Ci ludzie się

zubożyli;

chce, żeby się wykastrowali;

chce, żeby się okaleczyli.”

To nie jest to co on uczy. Bardzo dziwne w rzeczy samej.

Ale nie tylko te nowe Biblie zawierają te zwariowane rzeczy,

które robią Biblię głupią,

ale one mają specyficzny program,

żeby przygotować ludzi do Nowego Porządku Świata.

I częścią tego przygotowania jest przekonanie Chrześcijan

by byli posłuszni rządowi bez znaczenia na wszystko.

Głównym rozdziałem, którym dręczą nas jest List do Rzymian .

Chce zrobić z siebie niewolnika.

Chce oddać część mojej wolności.

Chce poddać się władzy mojego rządu.

Nawet złe rządy robią Bożą pracę

poprzez zachowanie porządku na ulicach.

Nawet

sowiecki rząd pod rządem Stalina robił Bożą pracę.

Nawet Chiny pod rządem Mao Zedong

robiły Bożą pracę.

Uhonoruj króla.

Zrób to niezależnie czy król na to zasługuje czy nie.

Uhonoruj Twojego gubernatora;

uhonoruj Twojego majora,

niezależnie czy na to zasługują.

Uhonoruj króla.

Nikt nie będzie uzbrojony. Zabieramy wszystkie bronie.

Dzisiaj w New Orleans byli bardziej bezwzględni dla domowników.

Policja. Ktoś w domu?

Nie tylko zawodnione obszary, ale także suche i bogatsze dzielnice.

Konfiskata broni to co się zdarzyło podczas stanu wyjątkowego

Huraganu „Katrina” w New Orleans.

Także U.S. Wojsko, przybyło.

Uspakajanie obywateli i stłumienie buntu będzie krytyczne

i to dokładnie co „Clergy Responce Team”

pomogło zrealizować to w New Orleans.

Główną rzeczą, którą mówimy dla wszystkich to:

„Współpracujmy i miejmy to z głowy

i wtedy rozstrzygniemy różnice jak tylko kryzys się skończy.”

Taki „Clergy Responce Team” mógłby stąpać po cienkiej nitce,

pomiędzy potrzebami rządu a pragnieniami obywateli.

Dla duchownych, największym narzędziem,

które będzie w stanie pomóc uspokoić obywateli

albo być posłusznym prawu

jest sama Biblia,

specyficznie List do Rzymian .

Ponieważ rząd jest ustanowiony przez Pana.

I to jest to w co wierzymy jako Chrześcijanie; to jest to co jest napisane w Piśmie.

Ale zaczekaj.

A jeśli policja

przyjdzie do mojego domu i powie „Umyj mój samochód, niewolniku”?

Czy Biblia wymaga bycia posłusznym temu?

A jeśli policja każe zrobić coś nielegalnego?

A jeśli przyjdzie i powie:

„Wiesz co? Chce żebyś przeszedł przez płot do sąsiada

i spojrzał przez okno i zobaczył co twój sąsiad robi.

Chce żebyś dla mnie szpiegował twojego sąsiada.”

Czy muszę się pod to podporządkować?

Powiecie „Wybierasz głupie przykłady.”

Prawda. Ponieważ, że nigdy nie było rządu,

który kazał, żeby śledzić sąsiadów, albo kogokolwiek innego.

To nigdy się nie stało,

Nie ma czegoś takiego jak Naziści;

nie ma czegoś takiego jak Sowieci;

tylko zamknij się i bądź posłusznym tak jak Ci to powiedziano.

List do Rzymian to rozdział, który wyjaśnia nam

że celem rządu jest karanie złoczyńców

a nie regulowanie każdego aspektu naszego życia

i mówienia co mamy robić czy kontrolować nas.

Także, kluczową rzeczą, którą List do Rzymian uczy

to być posłusznym wyższym władzom.

Np. W U.S. mamy wiele szczebli rządu.

Co jest najwyższym prawem naszego kraju?

Po pierwsze, to jest prawo Boga.

Po pierwsze to my jesteśmy posłuszni Bogu.

Po tym jest konstytucja U.S.,

ponieważ konstytucja U.S.

jest najwyższym prawem naszego kraju.

Powiecie: „Biblia mówi, żeby uhonorować króla,

zatem musimy być posłusznym Obamie.”

Ale zaczekaj chwile. Czy Obama jest królem?

Czy nasz rząd jest monarchią?

A myślałem, że mamy wybranych urzędników,

którzy odpowiadają przed ludźmi

i którzy nie są nad prawem

i że najwyższe prawo naszego kraju to konstytucja U.S.

Więc jeśli będziemy posłuszni rządowi,

który by nami rządził,

jeśli będziemy posłuszni prawu,

to znaczy, że musimy być posłuszni konstytucji.

NIV kompletnie to eliminuje.

Nie uczy, by iść za wyższą władzą.

Tylko mówi:

„Niech każdy będzie podmiotem rządowej władzy,”

KJV List do Rzymian :, „Niech każda dusza będzie obiektem najwyższej władzy.

Nie ma władzy oprócz Boga: władze te są wyświęcone przez Boga.”

Odwołując się do faktu, że nikt na tej ziemi

nie ma prawowitej władzy oprócz tej od Boga.

Dlaczego dzieci powinny być posłuszne rodzicom?

Ponieważ Bóg tak powiedział.

Dlaczego w ogóle jesteśmy posłuszni ludzkiemu rządowi?

Dlaczego mamy w ogóle uszanowanie dla ludzkiego rządu?

Ponieważ Bóg powiedział,

że ludzki rząd jest czymś co potrzebujemy by karać złoczyńców,

żeby chronić niewinnych od tych co krzywdzą.

Tu mamy NLT List do Rzymian :

„Wszyscy muszą poddać się rządowej władzy.

Każda władza pochodzi od Boga,

i Ci na pozycji władzy

zostali umieszczeni przez Boga.”

To nie prawda.

NLT mówi,

że wszyscy u władzy zostali umieszczeni przed Boga.

To nie prawda,

ponieważ pewnego dnia antychryst będzie ku władzy ustawiony przez Szatana.

„Smok dał władzę dla Bestii”, Apokalipsa św. Jana :

Ale nie tylko to,

Księga Ozeasza : „Oni ustanawiali sobie królów, ale beze Mnie”

Były czasy, kiedy ludzka władza

była ustanowiona przez człowieka przeciwko woli Boga.

NLT mówi w Liście do Rzymian :

„Płać też podatki, z tego samego powodu.

Pracownicy rządowi muszą być opłacani.

Oni służą Bogu w tym co robią. Oddaj każdemu to co jesteś dłużny:

płać podatki i rządowe wydatki dla tych co je zbierają,"

Nie tylko podatki a i rządowe wydatki,

i te są najgorsze.

Biblia Króla Jakuba mówi, żeby być posłusznym rządowi

w zasięgu pewnego zakresu,

w zasięgu pewnych parametrów ich zadań,

co powinni robić,

i także

cały koncept wyższej władzy jest dla kontroli i równowagi.

Dlaczego Nowa Biblia Króla Jakuba nie jest zainspirowana?

Ponieważ używa tych samych manuskryptów.

Nie używa.

I jest wiele miejsc, gdzie Nowa Biblia Króla Jakuba

odchodzi od 'Texstus Receptus' i odchodzi od

samej Biblii Króla Jakuba.

Nie w Nowym Testamencie.

W tym też.

Jest wiele miejsc gdzie odchodzi od 'TR'.

Nowa Biblia Króla Jakuba (NKJV) jest prawdopodobnie jedną z najniebezpieczniejszych wersji,

bo prowadzi Was do myślenia, że:

„Jest taka sama jak Biblia Króla Jakuba;

jest tylko nowsza z lepszym słownictwem.”

Jeśli tak by było,

to bym nawet jej nie wspomniał.

Bo większość ludzi,

którzy by nie chcieli dotknąć NIV;

by nie chcieli dotknąć ESV albo NLT.

Ale mówią: „Pastorze Anderson,

Nowa Biblia Króla Jakuba?

To mniej więcej to samo co Biblia Króla Jakuba.

Tylko usuwa 'thees' i 'thous'.

Tak jak Biblia Króla Jakuba poza tym, że jest

łatwiejsza do zrozumienia.”

Pozwólcie mi dać parę statystyk Nowej Biblii Króla Jakuba.

Nowa Biblia Króla Jakuba pomija słowo 'Lord', razy.

Usuwa słowo 'God', razy.

Usuwa słowo 'Heaven', razy.

Usuwa słowo 'Repent', razy.

Usuwa słowo 'The Blood', razy.

Usuwa słowo 'Hell', razy.

I kompletnie usuwa słowo 'Jehowah',

usuwa słowo 'Damnation',

usuwa wyrażenie 'New Testament',

usuwa słowo 'Devils'.

Biblia nie jest przestarzała;

musisz mieć do niej ściągawki.

Musisz przestudiować to. Musisz nauczyć się języka.

I to śmieszne, że moje małe dzieci to rozumieją,

a ty jako dorosły nie możesz?

I śmieszne jest to jak Ci sami ludzie mówią,

że KJV jest trudny do zrozumienia, mówią też, że musisz poznać Grecki

jeśli chcesz naprawdę poznać Biblie?

To naprawdę będzie łatwe do zrozumienia.

„Biblia Króla Jakuba jest za trudna dla Ciebie, oto Grecki Nowy Testament.”

Ci ludzie to wariaci.

Sprawdźmy wersy i zobaczmy, które są łatwiejsze do zrozumienia.

KJV ożywa bardzo trudne słowo rodzaju drzewa

'dąb'.

Wiec NKJV pomyślał „Wow, to za trudne 'dąb'? Mówisz poważnie?”

Zmienili to na: 'terpentynowiec'.

To jest łatwiejsze do zrozumienia, prawda?

Księga Sędziów : zawiera naprawdę uciążliwe wyrażenie w KJV

'słońce wyszło'.

To mogłoby być nawet „Hop on Pop”.

'Słońce wyszło'

Zmienili to na 'the Ascent of Heres'.

'the Ascent of Heres'

Księga Samuela :

KJV używa słowa 'file'.

Więc NKJV zmienił to na:

'pim'. P-I-M 'pim'.

Może to dobrze znać do gry Scrabble,

ale ja nigdy nie słyszałem tego słowa.

Księga Samuela : używa bardzo niezrozumiałego słowa,

'drzewo'.

Wiec, NKJV zdecydował się na:

'tamaryszek;

by zrobić to łatwiejsze do zrozumienia.

Księga Samuela : KJV mówi: 'Kornet'.

Kto wie co to kornet?

Jest podobny do trąbki. Prawda?

Więc zdecydowali się na użycie łatwiejszego słowa, 'sistrums'.

'Sistrums'. Bo wszyscy wiedzą co to 'sistrums'.

Kto wie co to 'sistrums'.

Kto wie co to kornet?

Księga Izajasza : używa bardzo trudnego słowa

'czlowiek' w KJV.

Umieśćcie Biblie Króla Jakuba do museum gdzie należy.

'Człowiek'?

Daj mi coś co zrozumiem.

'Śmiertelnik'

jest lepszy, prawda?

Księga Daniela : używa trudnego słowa 'książęta',

więc oni użyli łatwiejszego słowa w NKJV

'satrapów'.

'Orkiestra'?

'Orkiestra' w KJV, to dużo trudniejsze. Zmieńmy to na „regiment”.

I nikt nie zrozumie co to są 'ruchome piaski'.

To takie przestarzałe.

'Ruchome piaski'

w Dziejach Apostolskich :

'Sytra' jest łatwiejsza do zrozumiana.

Lepiej zdobądź NKJV.

Dużo łatwiejszy do zrozumienia.

Czy NKJV jest naprawdę łatwiejsze do zrozumienia od KJV?

To wiele przykładów gdzie KJV jest łatwiejszy.

I to nie była kompletna lista. To było tylko trochę przykładów.

To nie ma nic wspólnego ze zrobieniem tego łatwiejszego do zrozumienia;

to tylko zmienia to,

korumpuje to,

przekręca to, wypacza to.

Jedna rzecz, do której się zwracają i mówią:

„Tutaj zrobiliśmy to dużo lepiej”

gdzie usunęli 'thees' i 'thous',

ale musisz mieć 'thees' i 'thous',

ponieważ 'thees' i 'thous' są w liczbie pojedynczej

a „you, jee, your” są w liczbie mnogiej.

Te które zaczynają się z „Th” są w liczbie pojedynczej

a z „Y” są w liczbie mnogiej.

To ma wpływ na znaczenie,

bo często

byś nie wiedział czy rozmawia się z jedną osobą czy z grupą,

chyba że są 'thees' i 'thous',

żeby to rozpoznać.

To ważne.

Pozwólcie, że pokaże Wam doktryny, które Nowa Biblia Króla Jakuba

wypacza.

KJV List do Koryntian :

„Nauka krzyża tym co giną jest głupstwem,

ale dla nas, zbawionych to moc Boga.”

Bracie Garrett, przeczytaj to z Nowej Biblii Króla Jakuba.

„słowo krzyża jest głupotą dla tych co giną,

ale dla tych idących na zbawienie to moc Boża.”

Zauważ, w KJV mówi, że jesteśmy zbawieni.

NKJV mówi, że idziemy na zbawienie.

Wielka różnica,

ponieważ zbawienie nie jest procesem.

Zbawienie zachodzi w jednym momencie,

w mgnieniu oka,

wierzymy w Chrystusa

i omijamy śmierć dla życia.

To nie proces.

Ja nie idę na zbawienie.

Ja jestem zbawiony. Amen.

KJV List do Koryntian :

„Jesteśmy dla Boga słodkim posmakiem Chrystusa,

dla tych, którzy zbawieni

i tych, którzy potępieni.”

Przeczytaj z NKJV.

„Jesteśmy dla Boga zapachem Chrystusa

spośród tych, którzy idą na zbawienie i którzy idą na zatracenie.”

Nie tych co są zbawieni,

a tych co idą na zbawienie, jako proces.

Ewangelia św. Mateusza :

NKJV mówi:

„trudna jest droga, która prowadzi do życia i kilku jest, którzy ją znajdą.”

KJV mówi: „wąska” oznaczająca ilu ludzi idzie,

odwołująca się do faktu, że jest kilku zbawionych.

NKJV mówi, że jest „trudna”.

Jeśliby (zbawienie) byłoby poprzez uczynki to byłoby to trudne.

NLT mówi:

„Brama do życia jest bardzo wąska

a droga jest trudna

i niewielu ją znajdzie.”

ESV mówi:

„Brama jest wąska

i droga jest ciężka,

która prowadzi do życia, tych co ją znajdą jest niewielu.”

Teraz powiesz: „Pastorze Jimenez, i co z tego?

Prosta, wąska?

Wąska, trudna? Trudna, ciężka? O co chodzi?"

Czy jest ciężko byś zbawionym?

Jezus wykonał swoją trudną część.

Jak ciężko jest zaakceptować prezent?

Jak ciężko jest wypić wodę?

Jak ciężko jest przejść przez drzwi?

Jak ciężko jest zjeść kromkę chleba?

To są rzeczy,

które Jezus porównał to zbawienia,

bo jest łatwo być zbawionym,

bo nie musisz zapracować na pójście do nieba.

Czy wiecie do czego zbawienie odnosi się w Biblii,

w Liście do Hebrajczyków? Odpoczynek.

Czy odpoczynek jest ciężki?

Nie bądź oszukany przez te nowe Biblie.

Możesz być kuszony pewnego dnia:

„Ten kościół używa NKJV, i co z tego?”

To ma znaczenie.

Czy myślisz, że potrzebujemy różnych Angielskich Biblii?

Nie. Wspomniałem, że mamy ich w nadmiarze.

Nie mamy potrzeby na więcej.

Nie myślę, że jest jakiś dobry powód dlaczego mieliśmy eksplozję ich

w ciągu tych dekad.

Wiem jaki jest tego powód.

To bardzo proste.

To fakt, jeśli masz wydawnictwo

i chcesz wydać Biblie do studiowania.

Nie jestem jej fanem.

To co zrobili to:

gdybyś był poważnym wydawnictwem, nie musiałbyś płacić licencji dla kogoś innego,

więc zrobili własne tłumaczenia.

Tu jest finansowa motywacja, która prowadzi do

tych różnych wersji.

Jest. Żadnych pytań na ten temat.

Czy Bóg oczekuje przeciętnemu Chrześcijaninowi

nauczenia się oryginalnego Greckiego?

Bóg oczekuje Chrześcijaninowi by wykorzystał informacje,

które są dostępne.

I żyjemy w czasach gdzie mamy dostęp do większego zasobu informacji

aniżeli jakiekolwiek inne pokolenie

i potrzebujemy tego teraz, bo ataki nie były aż tak bardzo lucyferyczne.

Czy widzisz niebezpieczeństwo.

Bo to jest w co wierzę.

Myślę, że jeśli ktoś nauczy się 'Koine Greek' i będzie

płynny w nim, może to przeczytać płynnie.

To by było fantastyczne,

ale …

'Mały Grek to niebezpieczna rzecz.'

Dokładnie. Nie widzisz niebezpieczeństwa,

kogoś kto się nauczy

czegoś o Greckiej Biblii przez dwa semestry

i teraz wstaną i powiedzą?

Nawet ten z 'KJV only' powie:

„Mam dwa semestry greckiego koledżu.”

Wstanie i powie: „Oh, Tłumacze KJV, oni to przetłumaczyli błędnie.”

I teraz o tak o

siedem lat i genialnych uczonych

wylatują przez okno.

Steven, każda dobra rzecz, może być nadużyta.

'Mały Grek to niebezpieczna rzecz.' Słyszałem całe kazania

na temat

bardzo złych egzegez.

Ale pozwól mi wspomnieć, że lata temu miałem ministra,

który powiedział:

„Widziałem tą rzecz na cmentarzu. Człowieku, te kazania,

ale nie słyszałem nigdy o czymś takim.

Znasz Grecki. Mógłbyś to dla mnie sprawdzić? ”

Wiec sprawdziłem.

Nie sprawdziło się.

To był ktoś, jakiś komentator, który chciał coś połączyć.

Wiesz co zrobił jak mu to powiedziałem?

Tak czy owak, nauczał tego.

Ponieważ to brzmiało dobrze i podobało mu się to.

Co za wspaniałe wyjaśnienie.

To mnie nie zaskakuje.

Nikt się nie zgadza,

że oryginały były zainspirowane.

KJV List św. Piotra : „...Święci ludzie Boga przemówili,

gdy byli poruszeni przez Ducha Świętego.”

Ale oni nie wierzą co mamy dzisiaj

jest zainspirowane,

ponieważ nie wierzą w zachowanie Biblii.

Biblia mówi w Księdze Psalmów :

„Słowa Pana są słowami czystymi:

jak wypróbowane srebro w piecu ziemi, czyszczone siedem razy.

Ty będziesz je strzegł, Panie,

Ty je zachowasz po te pokolenia, na zawsze.”

Ten sam Bóg, który przyniósł nam te zainspirowane Słowo

jest tym samym Bogiem, który zachowa te zainspirowane Słowo.

Jest głupio myśleć,

że gdy Bóg jest na tyle potężny,

żeby użyć grzeszników

i upewnić się, że da nam doskonały oryginał,

aniżeli ten sam Bóg

nie używając grzeszników

upewni się, że (doskonały oryginał) jest zachowany po te pokolenia, na zawsze.

Ja wierzę, że Bóg jest na tyle potężny, żeby dać zainspirowane Słowo

i wierzę, że Bóg jest na tyle potężny,

żeby zachować te same zainspirowane Słowa

po te pokolenia, na zawsze.

Pozwól, że zapytam. Czy wierzysz,

że ludzie powinni nauczyć się

Hebrajskiego albo Greckiego albo nawet Angielskiego,

czy powinni mieć Biblię

we wszystkich ich językach?

Powinni mieć Biblie we wszystkich ich językach.

Dlatego też popieramy tłumaczy z 'Biblie International'.

'Textus Receptus' jest używany

i Biblia Hebrajska jest także używana

do tłumaczenia w innych językach, co byłoby Słowem Bożym.

Wierzymy, że każdy

powinien mieć Biblię w swoim języku,

i w angielskim to KJV.

Pozwólcie mi zamknąć mówiąc to:

Słowo Boże zostało zachowane dla nas

w tym pokoleniu.

KJV Księga Izajasza :

„A co do mnie,

to moje przymierze z nimi,

mówi Pan;

Mój Duch, który jest nad tobą,

i moje słowa,

które umieściłem w twoje usta,

nie odstąpią z twoich ust,

ani od ust twojego potomstwa,

ani od ust twoich potomków,

mówi Pan, odtąd i na wieki.”

Powiedział: „Popatrz, Izajaszu.

Słowo, które uczysz, twoi potomkowie będą uczyli

Twoje dzieci i ich dzieci i ich dzieci

odtąd i na wieki

będą miały te słowa".

I wierzę, że to są słowa, które mam w mojej ręce.

Nowe Biblie,

czy to NIV, ESV, NLT

czy też NKJV,

którego filozofia jest filozofią, która mówi,

że Słowo Boże nie jest zachowane.

Musieliśmy wykopać nowe.

Musieliśmy wykopać starsze manuskrypty

żeby poprawić problemy w nich.

Nie. Wierzę, że było zachowane

od czasu Chrystusa

aż do teraz.

Było przekazywane

i co mamy teraz to kopia kopii,

która została przekazywana.

Większość ludzi mylnie wierzy,

że KJV zmieniła się przez lata;

że edycja z , którą używamy teraz

jest kompletnie inna od tej z ,

ale w rzeczywistości jedyną rzeczą zmienioną w

było literowanie, kapitalizacja słów, interpunkcja,

jakieś literówki były poprawione;

słowa się nie zmieniły.

Słowa, które mamy dzisiaj w KJV

są dokładnie tymi samymi słowami,

które zostały dane nam przez tłumaczy w .

Słowa się nie zmieniły. Słowa zostały zachowane,

i to jest coś co Bóg obiecał, że zachowa.

Ewangelia św. Mateusza : „Niebo i ziemia przeminą,

ale moje słowa nie przeminą.”

Nie powiedział jego myśli; nie powiedział jego pomysłów;

nie powiedział doktryny, powiedział „moje słowa nie przeminą.”

Te nowe Biblie są od korupcyjnego źródła

i mają skorumpowany owoc.

Zobacz owoc tych skorumpowanych wersji.

Popatrz czym się stały kościoły:

centrami rozrywki.

Popatrz czym się stały kościoły w wyniku tych nowych Biblii:

wypełnione niewiernymi.

Wypełniane ludźmi, którzy nie znają doktryny, nie przejmują się doktryną,

bo kiedy czytasz książkę, która jest wypełniona ze sprzecznościami,

to ciężko jest przejmować się doktryną.

Kiedy zaś czytasz książkę, która jest

perfekcyjna, czysta i zachowana

wiesz, że patrzysz na każde słowo i przejmujesz się doktryną

i przejmujesz się co mówi i przejmujesz się tym co znaczy.

A nie, „Mam trochę pojęcia. Jezus umarł na krzyżu. Kumam.”

Nie. Chce wiedzieć specyficznie

każdą doktrynę, którą Bóg ma dla mnie,

Słowa Bożego.

Wziąć tą książkę i ją studiować to jedna rzecz.

Docenić ją z dystansu:

co mężczyźni, kobiety i dzieci przeszły,

coby dzisiaj ty i ja mogli przeczytać tę książkę, nazwaną Biblią

bez poczucia strachu prześladowania.

Jest łatwo powiedzieć liczbę.

ludzi spalono,

ukamienowanych, męczonych, za czytanie tej książki.

Studiuje bardzo wcześnie rano,

czasami późno wieczorem, więc mogę obudzić się o :

z pomysłem i idę i studiuje to w Piśmie.

Uświadamiasz sobie piękno tego

i to do czego to doprowadza,

i jedynie siedzisz z łzami na policzkach

ponieważ spostrzegłeś znaczenie, które było Ci dane.

Wiec gdy studiuje Biblie Króla Jakuba jestem kompletnie pewny tego

co mam w ręku to Słowo Boże, od deski do deski,

które jest to samo teraz i będzie to samo za godzinę czasu,

ponieważ jest zachowane i jest to samo.

Jestem pewny kiedy je otworzę

i zacznę z niej uczyć w niedziele, w szkółce niedzielnej

albo zaświadczę je ludziom na ulicy.

Wiem, że to jest Słowo Boże

i czekamy,

by spotkać samo Słowo

w chwale,

by zaświadczyć to co studiowaliśmy całe życie.

Bóg nie jest zadowolony z tych ludzi usuwających wersy,

dodających wersy, dodających rzeczy,

usuwających rzeczy.

Apokalipsa św. Jana :

„Ja Świadczę każdemu człowiekowi by usłyszał

te słowa proroctwa z tej książki,

jeśli jakikolwiek człowiek

doda do tych rzeczy,

Bóg doda jemu plag, które są napisane w tej książce:”

Czy kiedykolwiek przeczytałeś Apokalipsę św. Jana?

Tam jest sporo paskudnych plag w tej książce.

On powiedział, dam Ci te plagi,

jeśli dodasz do mojego Słowa.

Apokalipsa św. Jana :

„I jeśli jakikolwiek człowiek odejmie

ze słów książki tego proroctwa,

Bóg odejmie jego cześć

z książki życia

i ze świętego miasta

i z rzeczy, które są napisane w tej książce.”

Ale Ci ludzie, którzy zmienili Słowo Boże,

Biblia mówi, że stracili okazje na zbawienie.

On powiedział, „odejmie”.

W taki sam sposób jak „zabrał moje Słowo,

zabiorę i jego część z książki życia.”

Powiedział, „Upewnię się,

że nie jesteś zbawiony,

bo zbezcześciłeś Biblię”.

To brzmi jak Bóg jest bardzo poważny co do tego.

„OK, Pastorze Jimenez,

zgodzę się, rozumiem to.

Te Biblie są skorumpowane.

One korumpują doktrynę.

Biblia Króla Jakuba jest czysta.

Biblia Króla Jakuba jest Słowem Bożym.

Rozumiem to. Co zrobię z tym?

Jeśli zrozumiesz,

że masz Słowo Boże w ręku,

a nie myśli Boga,

nie co by mógł powiedzieć,

nie co myślimy, że powiedział,

ale dokładne słowa Boga,

i nie tylko to,

ale jak masz słowa Boga, to masz Boga,

nie tą książkę,

a te Słowa,

kiedy zrozumiesz to, że masz słowa Boga

to powinno zachęcić nas do przeczytania Biblii.

To powinno nas zachęcić by żyć zgodnie z tą Biblią.

Ta książka ma odpowiedź na każde pytanie z życia wzięte.

Powiecie: „Pastorze Jimenez, przyszedłem do 'Verity Baptist Church';

w sumie to nie przyszedłem by nauczyć się Biblii Króla Jakuba.

Przyszedłem tu by nauczyć się zbawieniu.”

My uczymy się o zbawieniu w KJV.

„W sumie to nie przyszedłem by nauczyć się o tym problemie.

Przyszedłem tu by dostać pomoc w moim małżeństwie. ”

Ta książka pomoże Ci w małżeństwie.

„W sumie to nie przyszedłem by nauczyć się Biblii Króla Jakuba.

Przyszedłem tu by nauczyć się jak wychować moje dzieci.”

Ta książka pomoże Ci w wychowaniu twoich dzieci.

Rozwiąże twoje problemy.

Przyniesie Ci zbawienie.

Zrobi wszystko co powinieneś zrobić. Dlaczego?

Ponieważ to Słowo Boże

bez błędu,

perfekcyjna,

dokładnie jak Bóg dał ją Tobie.

To daje mi pewność by zrozumieć,

że Słowo Boże jest perfekcyjne.

Wiesz dlaczego wiele ludzi nie wierzy w Boga dzisiaj,

nie chodzi do kościoła,

pokolenia młodych ludzi

opuszcza kościoły tłumami

i nigdy nie wraca?

Bo te nowe Biblie są skorumpowane, są błędy w nich

i spowodowały zwątpienie w wiarę w Boga.

Ale nie ta.

Ona jest perfekcyjna.

Biblia Króla Jakuba jest Słowem Bożym.

Przeczytaj ją, naucz się jej,

studiuj ją, zapamiętaj ja,

żyj zgodnie z Biblią, nauczaj innych.

Pokłońmy nasze głowy i pomydlmy się. Drogi niebiański Ojcze,

Panie, kochamy Ciebie. Dziękujemy za twe Słowo.

Panie dziękujemy, że nie zrobiłaś nas odpowiedzialnymi

za zachowanie twojego Słowa,

ale to jest odpowiedzialność, którą dałeś samemu sobie.

Zainspirowałeś je,

zachowałeś je

i dałeś je nam dzisiaj.

Ojcze, kochamy cię.

Pomóż nam nie porzucić Ciebie dzisiaj

i by nauczenia te nie przeszły z jednego ucha przez drugie.

Pomóż nam zrozumieć, „Mam Słowo Boże,

może powinienem je przeczytać;

może powinienem je studiować;

może powinienem żyć zgodnie z Biblią.”

Kochamy Cię Panie.

W twoim kochanym imieniu modlę się. Amen.

Chciałbym zadać Ci pytanie.

Czy wiesz na pewno, jeśli umrzesz dzisiaj, czy pójdziesz do nieba?

Mógłbyś powiedzieć „Nie jestem pewny czy pójdę do nieba.”

Może nawet nigdy o tym nie myślałeś.

Ale Biblia mówi, że możesz być na % pewny, że jesteś na dobrej drodze do nieba.

Zgodnie z Biblią,

musisz zrozumieć parę rzeczy, żeby zostać zbawionym.

Pierwszą rzeczą jest to:

Biblia mówi w Liście do Rzymian :

„Albowiem wszyscy zgrzeszyli

i pozbawieni są chwały Bożej,”

Biblia mówi, że grzech jest przekroczeniem prawa.

Kiedy łamiemy prawo Boga, grzeszymy.

I zgodnie z tym wersem, my wszyscy zgrzeszyliśmy.

Ja jestem grzesznikiem, ty jesteś grzesznikiem.

I niestety jest zapłata za nasze grzechy.

List do Rzymian :

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć,"

Słowo 'wages' - 'zapłata' znaczy wynagrodzenie.

To co zarabiasz.

Kiedy idę do pracy,

dają mi pieniądze. To jest moje wynagrodzenie.

Ale dzięki mojemu grzechowi.

Zapłatą jest śmiercią.

Co zarobie jest śmiercią.

„zapłatą za grzech jest śmierć,”

Kiedy myślimy o śmierci większość ludzi myśli o fizycznej śmierci,

ale Apokalipsa św. Jana :- mówi:

„A śmierć i piekło wrzucono do jeziora ognia.

(odniesienie do piekła)

To jest śmierć druga.

I ten, który się nie znalazł zapisany w księdze życia został wrzucony do jeziora ognia.”

Zgodnie z Biblią, naszą zapłatą za grzechy jest

nie tylko fizyczna śmierć

ale i śmierć druga.

Powiesz: „Co to śmierć druga?”

Bycie wrzuconym do jeziora ognia.

„To jest śmierć druga.”

To co zarobiliśmy z naszego grzechu,

to śmierć: fizyczna śmierć, śmierć druga,

która jest zrobiona poprzez wrzucenie do jeziora ognia.

Apokalipsa św. Jana : mówi:

„Ale, przerażeni, niewierni, obmierzli,

mordercy, wszetecznicy, czarownicy, bałwochwalcy...”

To jest bardzo poważna lista, prawda?

Mordercy, wszetecznicy, czarownicy.

Wszyscy się zgodzą, że mordercy: „O, tak. Oni idą do piekła.”

Ale zauważ, mówi:

„Ale, przerażeni, niewierni,

obmierzli, mordercy, wszetecznicy,

czarownicy, bałwochwalcy...”

i na końcu listy mówi to:

„i wszyscy kłamcy,

będą mieli udział w jeziorze, płonące w ogniu i siarce:

co jest śmiercią drugą.”

I powodem dla którego Bóg dodał grzech kłamstwa na końcu listy,

próbuje nam pokazać,

że wszyscy jesteśmy grzesznikami.

Każdy człowiek skłamał.

Próbuje powiedzieć, że nie ma nikogo sprawiedliwego;

wszyscy jesteśmy grzesznikami;

wszyscy zasługujemy, żeby pójść do piekła.

To zła wiadomość.

Ja jestem grzesznikiem; ty jesteś grzesznikiem

my wszyscy jesteśmy skazani na piekło,

ale ewangelia to dobra nowina

albo dobra wiadomość.

List do Rzymian : „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć,"

Teraz wiemy co to znaczy.

Ale druga część tego mówi:

„ale łaską Boga

jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.”

Biblia mówi, że Bóg ma prezent dla Ciebie

i ten prezent to życie wieczne.

List do Efezjan :- mówi:

„Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę;”

Słowo 'grace' - 'łaska' znaczy, by dać coś na co nie zasługujesz.

Nie zarobiłeś na to; nie zapłaciłeś za to.

'jesteście zbawieni' to odniesienie do bycia ocalonym od piekła,

bo nie chcę tam iść. Jestem pewny, że ty nie chcesz tam pójść.

Słowo 'faith' znaczy 'wiara'.

„Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę;

nie jest ona od Was”. Nie ma nic wspólnego z tobą.

A to dlaczego: „jest ona darem od Boga:

nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.”

Dar nie jest czymś na co zapracowałeś.

Dar jest czymś co jest dane tobie.

Ktoś inny płaci za to, ty za to nie płacisz.

Jeśli Ci dam prezent i poproszę o pieniądze na to,

to nie byłby to prezent.

Jeśli dam Ci prezent i poproszę, żebyś

zrobił coś dla mnie, to też by nie był prezent.

Teraz, prezent nic Cię nie kosztuje,

ale kosztuje osobę dającą Ci coś.

I dar Boga jest dokładnie tym samym.

Jezus musiał zapłacić za ten dar.

List do Rzymian : mówi:

„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam,

w tym, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami,

Chrystus umarł za nas.”

Ewangelia św. Jana : najsławniejszy wers mówi:

„Albowiem Bóg tak umiłował świat,

że dał swego jednorodzonego Syna,

aby każdy kto wierzy w niego

nie zginął, ale miał życie wieczne. ”

Ewangelia to:

Jezus Chrystus był urodzony z Dziewicy Maryi.

Żył bezgrzesznie;

on nigdy nie zgrzeszył, nigdy nie zrobił nic złego.

On zginął na krzyżu, był pogrzebany.

Biblia mówi, że jego dusza poszła do piekła na dni i noce

i on powstał z grobu,

nie by zapłacić za swoje grzechy, bo nie miał grzechów.

Umarł by zapłacić za nasze grzechy.

Widzisz, to już było zapłacone za to.

Za dar było już zapłacone.

Teraz musisz zrozumieć to o darze.

Ewangelia św. Jana : mówi: „życie wieczne.”

Dar to życie wieczne.

Słowo 'everlasting' znaczy, że trwa na zawsze.

Życie, które trwa na zawsze. Nigdy się nie skończy.

Ewangelia św. Jana : mówi: „życie wieczne”.

'Eternal' znaczy, że nigdy się nie skończy.

Ewangelia św. Jana : mówi: „życie wieczne”.

List do Rzymian : mówi: „życie wieczne”.

Przez całą Biblię znajdziesz ten koncept:

życie wieczne, życie które trwa na zawsze,

życie, które nigdy się nie skończy.

Zgodnie z Ewangelią św. Jana :, dostajesz to w momencie gdy uwierzysz.

„każdy kto wierzy w Syna ma życie wieczne.”

Niektórzy ludzie myślą:

„Mogę otrzymać zbawienie,

ale jak już mam to, i jeśli zrobię coś bardzo złego, jak np.

popełnię cudzołóstwo, albo morderstwo,

popełnię samobójstwo,

to Bóg zabierze moje zbawienie.”

Ale jak Ci je zabierze, to znaczy że to nie trwało wiecznie.

Musimy zrozumieć, że zbawienie to nie coś co zdobywamy,

gdy je raz otrzymamy, to nie jest coś co przetrzymujemy.

List do Tytusa : mówi:

„Ku nadziei życia wiecznego,

którą Bóg, który nie kłamie,

obiecał przed tym jak się świat zaczął.”

Nasza nadzieja życia wiecznego to: Bóg nie kłamie.

Jeśli Bóg obiecał mi życie wieczne. To zgadnij. To jest życie wieczne.

On obiecał mi życie wieczne, to będzie trwać na zawsze.

Powiesz: „A jeśli zrobię coś naprawdę złego?”

To nie od nas.

To nie ma nic wspólnego ze mną.

To jest dar, który trwa na zawsze.

Teraz jedyną rzeczą, którą musisz zrobić:

jak każdy inny prezent, masz wybór

czy zaakceptujesz to, czy odrzucisz to.

Zapytasz, „Jak zaakceptować dar od Boga?”

List do Rzymian : mówi: „Jeśli więc,”

Mówi 'if' – 'jeśli', ponieważ masz wybór.

„Jeśli więc, wyznasz swoimi ustami, Pan Jezus”

Słowo 'confess' – 'wyznać' znaczy przyznać się.

Powiesz: „Na co przyznaję się?”

Przyznajesz się, że jesteś grzesznikiem.

Przyznajesz się, że zasługujesz pójścia do piekła.

Ale prosisz o przebaczenie.

„Jeśli więc, wyznasz swoimi ustami, Pan Jezus”

Ale jest więcej niż powiedzenie słów.

On jeszcze mówi: „i uwierzyłbyś

z całego serca,

że Bóg podniósł jego z martwych,”

Wierzysz, że Jezus umarł na krzyżu,

był pogrzebany i podniósł się z grobu jako zapłata za nasze grzechy.

„Jeśli więc, wyznasz swoimi ustami, Pan Jezus

i uwierzyłbyś z całego serca, że Bóg podniósł jego z martwych,”

Biblia mówi: „będziesz zbawiony.”

Nie mówi, że możesz być zbawiony.

Nie mówi, że nadzieją będziesz zbawiony.

Bóg mówi: „Ja zbawię Ciebie,

jeśli wyznasz swoimi ustami i uwierzysz z całego serca.”

Zauważ, że nie musisz chodzić do kościoła.

Nie mówi, że musisz być ochrzczonym.

Nie mówi, że musisz żałować za grzechy.

Nie mówi, że musisz robić cokolwiek;

porostu uwierz i poproś go by cię zbawił.

Jeśli wierzysz w to z całego serca,

jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy,

został pogrzebany, powstał z grobu, on chce dać Ci prezent, życie wieczne,

wiec dlaczego nie mógłbyś wyznać tego swoimi ustami teraz?

Chciałbym Ci pomóc sformować modlitwę.

Jeśli wierzysz, to pomódl się ze mną teraz:

Drogi Jezusie,

Wiem, że jestem grzesznikiem,

Wiem, że zasługuje by pójść do piekła.

Proszę, wybacz mi wszystkie moje grzechy

i daj mi życie wieczne.

Nie ufam moim czynom.

Nie ufam mojej religii.

Ufam tylko Tobie.

Dziękuje za zabawienie mnie.

Amen.

Jeśli, zmówiłeś tę modlitwę

i uwierzyłeś z całego serca,

zgodnie z Biblią,

jesteś już zbawiony. Masz życie wieczne.

Gratulacje.

 

 

 

mouseover