Montenegrin subtitles - "New World Order Bible Versions"

Watch Video

October 13, 2015

Vjerujem da đavo hoće da preuzme crkvu.

Vjerujem da đavo hoće da preuzme ovu crkvu...

...pojedinca po pojedinca.

-Imamo pred sobom priliku da stvorimo za nas i za

buduća pokoljenja novi svjetski poredak.

-Zatvorite prozor.

Vratite se u kuću.

-Odmah se vrati unutra! -Unutra sam.

-Imamo pravu priliku u ovom novom svjetskom poretku...

...poretku u kome vjerodostojne Ujedinjene Nacije...

-...gumeni meci, elekrotrošok aparati...

-...mogu iskoristiti svoju ulogu mirotvorca da ispune obećanje i viziju...

...osnivača Ujedinjenih nacija.

-Nakon . Predsednik Buš je kazao- i to je rečenica koju sam lično

često koristio - da nam je potreban novi svjetski poredak.

I umjesto toga izgleda da smo dobili dosta nereda.

-Već dugo se pripremalo.

Zbog onoga što smo učinili toga dana u tom ključnom trenutku

promijena je stigla u Ameriku.

-Predsjednik Obama i britanski Premijer Gordon danas

pozivaju novi svjetski poredak da se uhvati u koštac sa

svjetskom ekonomskom krizom..

-Pozitivni zadatak koji sada imamo je da zaista stvorimo

novi svjetski poredak.

-Njegov zadatak će biti da razvije opštu strategiju za Ameriku

u ovom periodu kada se novi svjetski poredak može stvarno stvoriti.

To je velika prilika.

-Pričali ste o Novom Svjetskom Poretku koji ste definisali

kao luciferijanski. -Da.

-Kako znate?

-Moja istraživanja su me navela da pogledam poleđinu američkog dolara.

I našao sam ove čudne pečate ovdje na dolaru. U pitanju su Iluminati

pečati, što je bilo tajno društvo osnovano . godine

od strane čovjeka zvanog Adam Vajshaupt.

I na poleđini dolara vidite ovdje pečat na

lijevoj strani i oko u trouglu. To je oko Horusa

u egipatskoj mitologiji, danas zvano oko Lucifera ili Satane.

I dvije riječi na vrhu, "ANNUIT COEPTIS", znače

"Najava rođenja",

i dolje na dnu, "NOVUS ORDO SECLORUM".

-I veliki pečat Sjedinjenih Država ima na sebi

"NOVUS ORDO SECLORUM": Novi Poredak.

-I ljudi bi trebalo da postavljaju pitanje, "Što radi

egipatska piramida na poleđini američkog dolara?

Što spaja Ameriku i Egipat?

Odgovor je: baš ništa osim u oblasti okultnog.

I stoga vidimo da je u pitanju luciferijanski plan i ljudi

treba da prepoznaju da će bog Slobodne masonerije predvoditi svijet

ka ovom osobenom i naročitom cilju zbog koga je Amerika

osnovana: da predvodi cijeli svjetski sistem ka

jedinstvenoj svjetskoj vlasti, jedinstvenoj svjetskoj religiji,

jedinstvenom svjetskom zakonskom sistemu, i jedinstvenojm svjetskom novčanom sistemu

koji Biblija naziva žig zvijerin.

-...i u suštini ono što sigurno znamo,

da će biti prijelaza sa starog poretka

na novi poredak, vladavinu samog Satane.

To je na što se simbol odnosi

i to je na što se novi svjetski poredak odnosi.

U Kralju Džejmsu, . Poslanica Korinćanima : kazuje, "Zato ako je ko

u Hristu, nova je tvar: staro prođe; gle,

sve novo postade." Primjetićete kako se u Novoj engleskoj Bibliji

prevodi ovaj stih. Kaže "Stari poredak je završen i

novi poredak je započeo." Koriste isti jezik.

Kralj Džejms kazuje, "Osim u jelima i pićima, i

različnom umivanju, i pravdanju tijela, koje je postavljeno do vremena

popravljenja", govoreći o Hristovom dolasku. Ali primjetićete

da NMV kazuje, "do vremena novog poretka." Pripremaju ljude.

Sad hoću da obratite pažnju na ovo. Prorok Isaija : u

Bibliji kralja Džejmsa kazuje, "Zato ovako veli Gospod Gospod, Evo ja mećem

u Sionu kamen, kamen izabran, kamen od ugla,

temelj tvrd". Ovo se odnosi na Isusa, je li tako? I sad hoću da

obratite pažnju da vam u Kralju Džejmsu kazuju da je Isus

kamen od ugla temelja. Sad, gdje je temelj u odnosu na

zgradu, na vrhu ili na dnu?

Na dnu, je li tako? U redu?

Znači kad kažu da je Isus kamen od ugla temelja,

to je ovdje dolje, je li tako?

"Vama dakle koji vjerujete čast je:" - ovo je Kralj Džejms-

"a onima koji se protive, kamen koji odbaciše zidari,

on posta glava od ugla," opet na temelju.

Obratite pažnju da ga NMV zove završni kamen.

Oni kažu da simbol koji vidite predstavlja Hrista.

Ne predstavlja ga, predstavlja koga? Antihrista.

Molim se da ćete ipak ostati, prijatelji moji, s ovom velikom knjigom,

Riječi Božijom. Ovo je, odista, ono čemu treba da se okrenemo.

Vrijeme je kratko. Veliko udaljavanje od istine:

Događa se; upravo je ovdje sada.

-Zovem se Stiven Anderson, pastor Baptističke Crkve Vjerna Riječ

u Tempima, Arizona. Naša crkva je isključivo posvijećena Kralju Džejmsu;

mnogo ljudi ne razumije zašto. Ali svrha ovog filma je da

pokaže dramatičnu razliku između Biblije kralja Džejmsa

i svih ostalih verzija.

-Zovem se Rodžer Himenez. Pastor sam Baptističke Crkve Istinitosti

u Sakramentu, Kalifornija, i razlog zbog kojeg sam uzbuđen da budeo dio

ovog filma je jer je Riječ Božija danas izložena napadu

i moramo se zauzeti za Bibliju da bismo ga uvukli

u duhovni rat.

-Zovem se Denis Makejn. Pastor sam Baptističke Crkve Sjeverne Strane

u Modestu, Kalifornija. Pastor sam ovdje šesnaest godina

i radim u svješteničkoj službi kao osnivač misionarskih crkava

skoro četrdeset godina.

-U današnje vrijeme postoji plan i radi se o satanskom planu da se promijeni

Biblija. Mnogo ljudi jednostavno misli, "Pa, Biblija kralja Džejmsa je

sjajan prijevod; vrlo je poetska. A ove ostale verzije su

inferiorne. Možda nijesu tako dobro prevedene." Ali ja sam ovdje

da vam kažem da je mnogo dublje od toga. Ove nove verzije su u stvari

Satanin pokušaj da pokvari Božiji Svijet. Pokazaću Vam

da ove promijene nijesu slučajne. Nijesu samo

male, nevažne promjene. Hoću da kažem da su ove promjene strategijske promjene.

One su proračunate da napadnu posebne doktrine koje Biblija uči.Biblija nam kazuje u Poslanici Efescima :, "Jer naš rat nije s

krvlju i s tijelom, nego s poglavarima i vlastima,

i s upraviteljima tame ovoga svijeta, s duhovima

pakosti ispod neba." Postoje ljudi koji imaju mnogo

miliona i čak i milijardi dolara koji imaju plan da puste u prodaju

korumpirane Biblije i da ih promovišu putem reklama,

promovišu putem maloprodajnih objekata koji će ih staviti u izlog i u centar

i koji će pokazati ljudima, "Ovo je Biblija koju treba da čitate. Otarasite se

Biblije kralja Džejmsa. Nabavite noviju, bolju, poboljšanu verziju."

Vidite, malo sam istraživao koje su najpopularnije verzije danas.

Ovo je najaktuelnija lista. Provjerio sam u nekoliko različitih izvora

i svuda je izašlo istih pet Biblija. Biblija broj jedan

danas nije Biblija kralja Džejmsa. Nego Nova međunarodna

verzija: NMV. Broj dva je Biblija kralja Džejmsa. Broj tri,

Novi prijevod živim riječima. Broj četiri, Novi kralj Džejms, i broj pet,

Standardna engleska verzija ili SEV. Na različitim listama koje sam pregledao

su se nalazile u malo promijenjenom redu, ali ovih pet je bilo na svima.

-Mnogi ne shvataju da postoje na stotine prijevoda, i

očigledno nemamo vremena da pregledamo svaki pojedinačno.

-Imalo bi više smisla usredsrijediti se na četiri korumpirane

koje su najpopularnije. NMV-i nedostaju cijelih šesnaest stihova

iz Novog zavjeta. Mislim u startu, prije no što počnemo

da pričamo o hiljadu promjena, samo šesnaest stihova potpuno nedostaju.

Jevanđelje po Mateji : - nestao. Jevanđelje po Mateji : - nestao. Djela apostolska : - taj stih je

nestao iz NMV, nestao iz SEV, nestao iz Novog prijevoda živim riječima...

-Potpuno nestali!

Djela apostolska :, Biblija kralja Džejmsa: "Kako iđahu putem,

dođoše na nekaku vodu: i reče uškopljenik, Evo vode;

šta brani meni da se krstim? A Filip" - to je lovac na duše -

"reče, ako vjeruješ od svega srca svojega, možeš.

Tako da uškopljenik, - to je grešnik - reče, "Što mi brani,

što me sprečava da se krstim?" Filip, lovac na duše,

reče, "ako vjeruješ od svega srca svojega, možeš."

A on " - uškopljenik - "odgovarajući reče, vjerujem da je Isus Hristos

sin Božiji." Što se upravo desilo uškopljeniku? Spašen je.

Zašto? Ako priznamo ustima svojim da je Isus Gospod i vjerujemo u srcu

svojemu da ga Bog podiže iz mrtvijeh, bićeš spasen.

On je vjerovao u srcu svojemu. On je priznao ustima svojim. Spašen je.

No što su oni učinili? Stih :

"I on naredi da se zaustave kola: i obojica siđoše do

vode, i Filip i uškopljenik; i on ga krsti."

Tako da stih : Što me sprečava da se krstim?

Stih : Dokle god vjeruješ možeš se krstiti.

On je priznao ustima svojim, vjeruje u srcu svojemu.

Stih : krstili su ga. Amin

Što Nova međunarodna verzija kaže?

"A kad su putujući došli do neke vode i uškopljenik reče,

'Evo vode. Što mi smeta da se krstim?'

I zapovijedi da stanu kola. Te obojica siđoše

u vodu, Filip i uškopljenik, i krsti ga." No jeste li shvatili što se

upravo desilo? Što je nedostajalo?

Ne znam jeste li primjetili. Cijeli stih nedostaje.

Tako po Novoj međunarodnoj verziji, oni idu putem.

On reče: "Što me sprečava da se krstim?"

Po NMV, ništa! Hajdemo te krstiti.

Što nedostaje? Vjera u Isusa Hrista!

Što nedostaje? Jevanđelje.

Što nedostaje? Zašto ove Biblije napadaju Isusa Hrista?

Po meni nema nikakvog smisla.

Ali li bi imalo smisla ukoliko razumijete da Satana stoji iza toga.

-Ali ne samo da su uklonili cijelih šesnaest stihova iz NMV-e,

nego su i stavili bilješke na drugih stihova, govoreći da ovi stihovi vjerovatno

nijesu u originalu, opet čineći da sumnjate u Božiju Riječ.

Stihovi kao Jevanđelje po Marku :. "Idite po svemu svijetu, i propovijedite jevanđelje

svakome stvorenju." Stihovi kao "Oče, oprosti im; jer ne znadu

što čine." Nijesu uklonili ove stihove, ali su stavili zabilješku pored

njih koja ih čini u čitaočevom umu ništavnom, govoreći, "Pa,

oni svakako nijesu bili u originalu. Ovo u svakom slučaju nema

neki autoritet." Vjerujemo da je Isus Hrist bio Bog otjelovljen.

Ovo je nešto što ove moderne verzije konstanto mijenjaju i napadaju.

Daću vam nekoliko primjera. . Poslanica Jovana Bogoslova :; "Jer je

troje što svjedoči na nebu: Otac, Riječ i sveti Duh:

i ovo je troje jedno." Odavde potiče riječ "trojstvo".

Troje u jednom.

"Ovo je troje jedno."

NMV, s druge strane, samo kaže, "Jer je troje koji svjedoče".

Ne spominje Oca, ne spominje Riječ, ne spominje

Svetog Duha, i ne spominje da je troje jedno.

Pogledajte što su učinili sa . Poslanicom Timotiju :. Biblija kazuje, "I kao što je

priznato velika je tajna pobožnosti:" - vidite ovo - "Bog se

javi u tijelu, opravda se u Duhu, pokaza se anđelima, propovjedi se

Neznabošcima, vjerova se na svijetu, uznese se u slavi."

Bog je onaj u kog se vjerovalo na svijetu, Bog je onaj koji se uzneo

u slavi, Bog je onaj koji se javio u tijelu i boravio među nama, i

Biblija je kristalno jasna u . Poslanici Timotiju : da je Isus Hrist Bog.

-. Poslanica Timotiju :, je važan pasus jer često čitah

fusnote u Novoj američkoj standardnoj koju sam imao na bogosloviji

i kasnije u NMV, i druge pasuse, i oni kazuju u

fusnotama, ili kazuju u svojim komentarima, ili oni koji podučavaju

iz NMV ili Nove američke standardne bi kazali da nema

razlike u teologiji. Ne utječe na doktrinarske

perspektive. Ali očigledno postoji razlika između "hos" i "Theós".

Ukoliko se uzme "on koji beše, 'hos' ", umjesto "Theós", umjesto da je

Bog, očigledno se slabi tekst jer se mora pretpostaviti

da je Hrist Bog, ili da se prikazao. Ali u "Theós", nema sumnje

što tekst kaže. Bog je onaj koji se javio u tijelu i

to mora da je Hristova ličnost, i to sigurno utječe na način

na koji ljudi misle o božanstvu Gospoda Isusa. -U redu.

Još jedan veliki dokaz činjenice da je Isus Hrist Bog je u Poslanici Jevrejima :.

"A sinu govori, Prijestol je tvoj, Bože, va vijek vijeka".

No kako Biblija zove Sina ovdje?

Zove ga Bogom. Reče: "A sinu, Prijestol je tvoj, Bože, va vijek

vijeka". Slušajte NMV.

"Za sina pak reče"...

-Skoro sam razgovarao sa Jehovinim svjedokom na željezničkoj stanici-

otišao sam da sačekam ženu. I Jehovin svjedok poče da mi čita

iz molitvene knjige koju je imala i vidjeh njen Novi svijetski prijevod.

Tako da rekoh, "No, je li Novi svijetski prijevod sa grčkog?"

Ona reče, "Sa Grčkog Novog Zavjeta Vestkota i Horta."

Ja rekoh, "Je li tačan?"

Ona reče, "Naravo."

Ja rekoh, "Jesi li učila grčki?" Ona reče, "Nijesam."

Ja rekoh, "Što bi učinila kad bi sam Jehova pričao sa Isusom i nazvao

ga Bogom?" "To se nikad nije dogodilo."

Tako da sam joj citirao Poslanicu Jevrejima :. "Sinu govori,

Prijestol je tvoj, Bože, va vijek vijeka"..

Toliko se uzrujala i uznemirila da je uzela torbe i krenula ka vratima

a ja sam je otpratio do vrata i pričao sa njom. Ali sam pročitao

Novi svijetski prijevod kasnije, i potpuno je promijenjen:

-Dok u Kralju Džejmsu, ne možete ga pogrešno razumijeti. Ali ne samo to,

već napadaju i Hristovo djevičansko rođenje. Idite do Jevanđelja po Luki :.

Biblija kazuje, "I Josif i mati njegova čuđahu se tome

što se govoraše za njega."

NMV, s druge strane, i SEV, i Novi prijevod živim riječima

kazuju, "djetetov otac i majka čudili su se onome što se govorilo za njega."

Baš ovdje vidimo da NMV i ove ostale moderne verzije zovu

Josifa ocem Isusa Hrista, što je Biblija kralja Džejmsa

oprezna da ne učini.

-Je li Josif bio otac Isusa Hrista? Nije.

Bio je očuh Isusa Hrista. To ću vam priznati.

Ali nije bio otac Isusa Hrista.

-U stvari, u tom istom poglavlju, Marija govori o Josifu kao Isusovom ocu

i on je odmah ispravlja. Kaže, "I vidjevši ga začudiše se:

i mati njegova reče mu, Sine, šta učini nama tako?

Evo tvoj otac i ja sa strahom tražismo te."

Zar nije upravo spomenula Josifa kao Isusovog oca? Obratite pažnju kako je

odmah ispravlja. "I reče im,

Zašto ste me tražili? Zar ne znate da meni treba

u onom biti što je oca mojega?" Kazuje, "Vidite, bavim se

očevim poslom kad propovijedam Božiju riječ jer Josif

nije moj otac. Bog Otac je moj Otac."

Oni koji vjeruju NMV-i, toliko su zaslijepljeni, da sam im morao

pokazati ovo i kazati, "Vidite? To Biblija zove

Josifa Isusovim ocem." Ne, to Marija zove Josifa

Isusovim ocem i odmah je prijekorena i neko treba da

prijekori NMV. Neko treba da ispravi Novi prijevod živim riječima.

Neko treba da prijekori SEV i kaže, "Samo sekund. Nijeste u pravu.

To nije Isusov otac. Isusov otac je Bog Otac."

Kažete, "Pa, malo su lakše za razumijeti. Pa

promijene ne utječu stvarno na doktrinu."

Ovo su neke vrlo važne doktrine, zar nijesu?

Božanstvo Isusa, djevičansko rođenje.

Ne samo to; napadaju njegovo vječno pred-postojanje. Vidite, Isus Hrist nije

rođen u Vitlajemskim jaslama. Isus Hrist nije nastao

u Marijinoj materici. Već je Isus Hrist uvjek postojao i uvjek

će postojati. On je prvi i posljednji, on je Alfa i Omega,

on je početak i kraj, i to je presudno za njegovo božanstvo.

Ukoliko je stvoreno biće, ne može biti Bog.

Biblija kazuje u Knjizi proroka Miheja :, "A ti, Vitlejeme Efrato,

ako i jesi najmanji među tisućama Judinijem, iz tebe

će mi izaći koji će biti gospodar u Izrailju; koje mu su

izlasci od početka," - obratite pažnju - "od vječnijeh vremena."

Tako da ovdje u Knjizi proroka Miheja :, Biblija nam kazujeda je Isus Hrist "od vječnijeh vremena."

To su tri vrlo moćne riječi jer govore o vječnom

pred-postojanju Isusa Hrista. Nije imao početak. Nije stvoreno biće.

Bješe Bog otjelovljen. Bješe je u početku u Boga i bješe Bog. [Jevanđelje po Jovanu :]

"Vječnija vremena" znači da se dešava zauvjek; da traje zauvjek.

Tako da bi "od vječnijeh vremena" bilo nešto što potiče iz vječne prošlosti

ili nešto što potiče iz beskrajne prošlosti, nešto što je

oduvjek postojalo. Slušajte NMV:

"A ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među tisućama Judinijem,

iz tebe će mi izaći koji će biti gospodar u Izraelu; čiji je postanak

od početka, od starih vremena."

No, što je postanak?

To je kad nešto počne da postoji, zar ne?

Kad nešto nastane, tad počne da postoji.

Vidite, da li je Isus počeo da postoji u nekom trenutku?

Ne, on je od vječnijeh vremena u Bibliji kralja Džejmsa.

Ali po NMV, imao je postanak.

Ukoliko je Isus Hrist imao postanak, onda nije Bog, jer Bog

bješe, jest i će doći. [Otkrivenje :]

Bog je oduvjek postojao.

Bog nije stvoreno biće.

Ali ovdje je gdje je NMV stvarno zadala smrtni udarac:

-Prorok Isaija : kazuje: "Kako pade s

neba, O Luciferu"...

-Jedno jedino mjesto u cijeloj Bibliji gdje možete naći riječ "Lucifer". Jednom.

Ovdje stvarno imenujemo Satanu, zovući ga Lucifer,

a kad bismo izašli na ulicu i pitali ljude, "Ko je Lucifer?

Što je Lucifer?" svi bi kazali, "Satana; đavo."

Da li znate ko je Lucifer?

-Anđeo koji je izbačen sa neba, Satana.

-Satana.

-To je Satana.

-To je đavo.

-Đavo.

-On je Satana.

-Satana.

-Satana.

-Đavo.

-Đavo.

-Đavo.

-U redu, ko je Lucifer?

-Đavo.

-Lako je pitanje; znam. Savršeno.

-Satana. Da.

-I vi i ja znamo da je Satanino ime Lucifer samo

zahvaljujući Proroku Isaiji :.

"Kako pade s neba, O Luciferu," - sad hoću da obratite pažnju

da nam daje njegovo ime i da nam daje njegovu titulu - "O Luciferu, kćeri zorina!"

Pa što je Luciferova titula? "Kćeri zorina", je li tako?

Otkrivenje pasus , stih ; Verzija kralja Džejmsa kazuje sljedeće:

"Ja Isus poslah anđela svojega da vam ovo posvjedoči u crkvama.

Ja sam" - ovo Isus kazuje - "Ja sam korijen i rod Davidov,"

- ovo Isus kazuje - "i sjajna zvijezda danica."

Da li vidite?

Kako je Isus sebe nazvao? Zvijezda danica.

To je njegova titula.

-Tako da i Kralj Džejms i NMV u Otkrovenjima : kazuju da

je Isus Hrist zvijezda danica.

-Kako NMV naziva Lucifera koji je pao s neba?

-"Kako pade s neba, zvijezdo danice, kćeri zorina!"

Tako da umjesto da je Lucifer izbačen s neba u Proroku Isaiji :, u NMV

Isus je izbačen s neba.

Sad vidite, Biblija nam je kazala da je Lucifer ili Satana izbačen

sa neba zato što je htio biti kao najviši, htio je biti kao Bog.

Vidite, NMV, poslije napada na Hristovo božanstvo, poslije napada na njegovo

pred-postojanje, poslije napada na činjenicu da ga je rodila djevica,

da nije imao početak, da nije imao kraj, da je bio Bog otjelovljen,

sad ga optužuju da je htio da bude kao najviši. On jeste najviši!

-Po vašoj NMV, Isus je pao s neba a ne Lucifer!

-Ljudi koji su iza ovih verzija su Satanini. Satana je htio

da korumpira Svijet u Edemskom vrtu

jer znamo šta on misli. [. Poslanica Korinćanima :]

Vidite, Riječ Božija ima veliku moć.

Biblija kazuje u Poslanici Jevrejima :, "Jer je živa riječ Božija,

i jaka, i oštrija od svakog mača s obje strane, i prolazi tja i do

rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga,

i sudi mislima i pomislima srdačnijem."

Đavo zna da ako uspije da razoruža nas kao Hrišćane, moći će nas pobijediti.

-Cilj je i uvjek je bio da nam oduzme oružje.

Vidite istoriju. Kad zli ljudi hoće da pobjede grupu ljudi, znate

što prijethodi pobjedi? Oduzmu tim ljudima njihovo oružje.

Vidite, vlast pokušava da vam kaže, "Hoćemo vam oduzeti oružje

jer ćemo vas zaštititi."

Znate, ako vam neko hoće oduzeti oružje, ne pokušava vas

zaštiti; pokušava se osigurati da kad krene na vas,

ne možete uzvratiti.

. godine Sovijetski Savez je uspostavio kontrolu oružja. Između . i . godine

miliona političkih disidenata je ubijeno.

. godine Njemačka je uspostavila kontrolu oružja, počela da razoružava svoje ljude.

Između . i . godine, miliona Jevreja i drugih je ubijeno.

. godine Kina je uspostavila kontrolu oružja, i počela da razoružava svoje ljude.

Između . i . godine,

miliona političkih disidenata u Kini je ubijeno.

. godine Uganda je uspostavila kontrolu oružja, počela da razoružava svoje ljude.

Između . i . - obratite pažnju- , Hrišćana je ubijeno.

. godine Kambodža je uspostavila kontrolu oružja, i počela da razoružava svoje ljude.

Između . i . godine, milion Kambodžanaca je ubijeno.

Morate razumijeti sljedeće: neprijatelj konstantno pokušava da vam oduzme oružje

ne da vas brani, već da se ne biste mogli braniti.

-Zli diktatori su oduvjek razoružavali stanovništvo ne bi li bilo bespomoćno,

ne bi li ih pretvorili u robove. Vlasti znaju da ako mogu razoružati narod,

neće moći da se brani protiv tiranije.

-Znate što? Da li postoji napad na Riječ Božiju danas?

Naravno da postoji. Zato što vam Satana može oduzeti jedino oružje

kojim ga možete povrijediti, jedino čime ga možete uvući u borbu,

ukoliko vas može razoružati onda ste lak plijen.

-Ne postoji ništa što bi đavo više volio nego da uzme mač sa dvije oštrice iz

Biblije kralja Džejmsa iz naših ruku i da ga zamjeni nožem za mazanje

zvanim NMV,

da ga zamjeni nožem za mazanje zvanim SEV,

da ga zamjeni nožem za mazanje zvanim Novi kralj Džejms.

Ne želi da budemo naoružani. Ne želi da budemo u stanju da se borimo

s upraviteljima tame ovoga svijeta.

. Poslanica Solunjanima kazuje u stihu , "Da vas niko ne prevari nikakijem

načinom: jer neće doći, dok ne dođe najprije otpad,

i ne pokaže se čovjek bezakonja, sin pogibli".

Tako da nam Biblija kazuje da..

-Prije nego što antihrist može doći, prije nego što jedinstvena svjetska vlast može doći,

prije nego što Novi svjetski poredak može doći, mora najprije doći otpadništvo.

Što je otpadništvo? Apostasija.

-I ja vjerujem da su ove moderne verzije Biblije ključ đavolovog plana za

jedinstvenu svjetsku religiju, za jedinstvenu svjetsku vlast, Novi svjetski poredak.

Biblija nam kazuje da će prije Hristovog drugog dolaska postojati veliko

otpadništvo, "apostasía". Veliko otpadništvo prije Hristovog

drugog dolaska će biti rezultat ovih lažnih, lažljivih modernih verzija

Biblije koje izvrću i mijenjaju Božiju riječ

i mijenjaju Hristove doktrine.

-Hoću da kažem da ubacuju greške u našu Bibliju, i onda ljudi sumnjaju u

Bibliju, sumnjaju u Boga, vjeruju u evoluciju,

vjeruju u sve ove stvari. Sve ovo je propaganda jedinstvene svjetske

vlasti. Zašto? Zato što potpomaže otpadništvo.

-I ono što je interesantno je da ljudi često, kad pričaju o jedinstvenoj svjetskoj

vlasti, ili jedinstvenoj svjetskoj religiji koje će doći, pričaju o njima kao o

Novom svjetskom poretku. Je li tako? Ko je čuo ovaj termin prije:

"Novi svjetski poredak"?

-To je velika ideja, novi svjetski poredak.

-Jurišali bi na kuću u tenkovskoj liniji, s oružjem na gotovs.

-To je novi svjetski poredak...

-Moramo im dati udjela u stvaranju vrste svjetskog poretka

za koju mislim da bismo svi voljeli da vidimo.

-Jeste li optimista da se globalni sistem može ostvariti, na osnovu onoga što se do sad vidjeli?

-Može se desiti, ustvari, već se radi na tome...

-Oni koji stoje iza ovog primirja žele svjetsku vlast

i u njihovim glavama ovo je korak ka njoj.

-Mislite na kontrolisanje municije, kontrolisanje dostupne količine, i naposljetku

kontrolisanje tržišta?

-Naposljetku kontrolisanje svih nas.

-Evo što je zanimljivo. Da li ste znali da NMV koristi termin "novi poredak"

za dolazak Hrista?

U Bibliji kralja Džejmsa, Poslanica Jevrejima : kazuje, "Osim u jelima

i pićima, različnom umivanju, i pravdanju tijela, koje je postavljeno do

vremena popravljenja."

Sad ovdje se govori o nečemu što se već zbilo u prošlosti, je li tako?

-Vrijeme reformacije upućuje na dolazak Isusa Hrista.

Sad morate razumijeti ovo. Ono se odnosi na prvi dolazak

Isusa Hrista. Više ne činimo jelo, piće, različno umivanje

pravdanje tijela. Više ne činimo ništa od toga. Zašto? Zato što je vrijeme

popravljenja došlo. Gospod Isus Hrist je došao.

-Slušajte NMV: "tjelesnim propisima određenim do vremena

novog poretka." I onda ako pročitate stih u NMV, zvuči kao

da je u pitanju nešto što će doći u budućnosti.

Novi poredak nije bio samo prvi dolazak Hrista, nego se

novi poredak odnosi na drugi dolazak Hrista.

Prijevod dobre vijesti direktno kaže:

"Ovo su spoljašnji propisi, koji se primjenjuju samo do vremena dok Bog

ne uspostavi novi poredak."

Novi engleski prijevod ga isto zove novi poredak.

Zajednička engleska biblija ga isto zove novi poredak.

Najprodavanija Biblija današnjice u Americi

zove dolazak Hrista novi poredak.

-Pogodite što. Onaj koji dolazi je antihrist i kad dođe biće

vrijeme novog poretka.

Ali to nije o čemu kazuje Poslanica Jevrejima.

-Ove nove Biblije imaju dosta mjesta gdje se krivo priča o biblijskom propočanstu o smaku svijeta

da bi pripremili ljude da prihvate antihrista, da bi pripremili ljude

da ih uvuku u ovaj Novi svjetski poredak, da bi pripremili ljude da

ih obmanu ovom globalnom vlašću, jedinstvenom svjetskom religijom, jedinstvenim svjetskim sistemom

antihrista, i da prime žig zvjerin.

-Kažite, "Pastore Himenez, pričate o ovim zavjerama.

Vjerujete li u Novi svjetski poredak?"

-Mislite da je ludo misliti da postoje bankari i ljudi koji

pokušavaju uvesti jedinstvenu svjetsku vlast?

Ne znam da li ste ikad čitali knjigu Otkrivenja, ali nam Biblija kazuje

da će antihrist uvesti jedinstvenu svjetsku vlast.

Biblija nam kazuje da će antihrist uvesti jedinstvenu svjetsku religiju.

Ne mislim da je pretjerano što neki kazuju,

"O, bankari uvode novi svjetski poredak

sa jedinstvenom svjetskom vlašću."

Sad mogu misliti - znate one ljude koji vjeruju u teorije zavjere- mogu misliti,

"O, to su samo bankari; to je samo ovo."

Ali znamo iz Biblije da antihrist

donosi to isto.

To Biblija kazuje.

Od Edemskog vrta postoji napad na Riječ Božiju.

Čak i prije nego što je Biblija potpuno završena, postojao je

napad na Riječ Božiju, pa zašto mislite da je danas drukčije?

Nije.

Morate razumijeti sljedeće. Danas je Riječ Božija izložena napadu.

Moderne verzije Biblije su vidljivo drukčije od Biblije kralja Džejmsa

i moramo se upitati: zašto?

Da biste razumijeli razliku morate razumijeti istoriju

engleske Biblije.

Ispostavilo se da baš ovdje u Feniksu postoji muzej Biblija koji ima jednu od

najvećih kolekcija rijetkih engleskih Biblija na svijetu, i direktor muzeja

Džoel Lamp će nam dopustiti da pogledamo ova rijetka prva

izdanja Biblija koje su dovijele do Kralja Džejmsa i samog Kralja Džejmsa.

On će nam objasniti istoriju naše Biblije kralja Džejmsa.

On će nas provesti čak od Erazmovog grčkog Novog Zavjeta,

originalog Textus Receptus,

i provešće nas kroz istoriju svih ovih engleskih Biblija

sve do Verzije kralja Džejmsa.

Pa hajdemo da počnemo sa Erazmom.

-Što vidite ovdje na stolu, pastore, je, u par riječi, istorija

Biblije kralja Džejmsa.

Sad sjetite se da je Biblija kralja Džejmsa štampana . godine i postoji opšte

pogrešno razumijevanje da je ona bila prva engleska.

Pa, nije. Postojala su brojna druga engleska izdanja prije .

i ovo što vidite ovdje počinje sa originalnim grčkim, kao što kazaste,

Textus Receptus, urađenim od strane Erazma iz Roterdama.

Ovo je bukvano promijenilo sve što znamo danas u crkvenoj istoriji

kao i svjetovnoj istoriji.

Zove se Grčki-Latinski Zavjet Erazma Roterdamskog iz .

No, hajdemo da zovemo Erazma onim što jeste:

najpametniji čovjek koji je ikad živio, ne-božanski faktor. Isus je naravno

bio najpametniji čovjek koji je ikad živio. I Solomon je blizu, ali čak i

dan danas smatramo Erazma najpametnijim. Bilo da se radi o nauci, teologiji,

filozofiji, jednostavno je bio toliko pametan.

-I ovo ovdje je originalan Textus Receptus?

-Originalan Textus Receptus.

-Oh.

-Molim Vas pogledajte ga.

Generalno se smatra najvažnijom knjigom koja je ikad ištampana.

I ovo je knjiga koja pokreće reformaciju.

Čak i kao ateista, priznajete da je ovo najvažnija knjiga ikad ištampana.

Renesansa je pokrenuta odavde. Istina potječe iz ove knjige.

Tako da vidimo koliko je važna ova knjiga, ali je u isto vrijeme

izazvala ogroman broj problema. Na što mislim?

Pa, novac je prestao da stiže u Rim. Zgrada je u izgradnji.

Vrlo poznati unutrašnji dizajner je zapošljen da je

ukrasi. Naravno, pričam o Vatikanu, Mikelanđelu,

Sikstinskoj Kapeli. Taj novac je prestao stizati. Crkva je počela da raspisuje

poternice, kazavši, "Ovo ne možete učiti. Ovo nije što

smatramo preciznim", iako je Erazmo kazao, "Izgleda da imamo problem ovdje.

Stvarno kaže 'metánoia', ne 'platiti kaznu', tako da ćemo morati da se pozabavimo

ovim teološkim pitanjem." Ali protestanski pokret je rođen

iz ove knjige. A što protestantski pokret zapravo znači?

Protestovati.

-U ovom izdanju koje mi pokazujete, Erazmo je stavio originalan grčki

pored crkvenog latinskog, zato je vrlo lako vidjeti protivrječje

među njima. -Naravno.

-Je li tako? -Zato je promijenilo sve.

Zato što je pokazalo što smo činili pogrešno i pokazalo što bi trebalo biti.

Ali nije je preveo da pokaže što bi trebalo biti do kasnije.

To se neće desiti do . godine.

-Znači ovdje imamo dve protivrječne stvari jednu uz drugu.

-I samo pokazuje dokaze, ništa više.

-Crkvena latinska korumpirana verzija i onda originalni grčki Textus

Receptus, samo ih je stavio jednu do druge i jednostavno pustio čitaoca

da bude sudija.

-Ali ovo je metak koji je u suštini, efikasno, ubio crkvu.

-Tačno.

-Što vidite ovdje je što danas poznajemo kao prvo izdanje Koverdejlove Biblije.

Međutim, ono što u je u stvari, je djelo Vilijama Tindala. Kao što znamo

Tindal je stvorio engleski koji danas govorimo. Takođe je stvorio

našu prvu englesku Bibliju prevedenu sa originalnih jezika.

Tindal je u Engleskoj želio učiniti isto što je Luter činio u Njemačkoj.

I radio je to ilegalno i uz pomoć Luterove biblioteke, knjige kao ova

ovdje, i kasnijih izdanja Erazmovih djela, Tindal će proizvesti

prvi Novi Zavjet. On će postati najprogonjenija knjiga u istoriji Engleske.

I tako kralj želi da se spali.

-Engleska je još uvijek bila pod kontrolom Katoličke Crkve u vrijeme

kad Tindal radi na svom Novom Zavjetu .?

-I u pitanju je knjiga koja je u suštini napad na utvrđenu ili Katoličku

Crkvu Londona u to vrijeme.

Ovo se pretvorilo u monumentalno dostignuće jer je Tindal, tokom posljednjih godina

svog života, proveo veći dio vremena prevodeći sa hebrejskog i

grčkog da bi stvorio ovu knjigu.

-Ostatak Starog Zavjeta, neke djelove nijesu uspijeli da završe sa

hebrejskog originala do vremena kad se objavila knjiga?

Pa, ne, jer je Tindal uhapšen . godine.

-U redu.

-Držali su ga u kućnom pritvoru dana. A onda su ga jutra

. oktobra , izveli i spalili. Ali u tom periodu

zatočeništva, Majls Koverdejl je završio ono što je Tindal započeo.

Sad ono što najviše volim od svega što imamo u ovoj prostoriji je ovaj tekst ovdje.

Ovo je . godina, ono što zovemo Metjuova Biblija. Sad što je ovo?

Ništa više nego dovršeno ovo.

-U redu.

-Sad sjetite se kad je Tindal umro, njegove posljednje riječi, koje ste tako elokventno

ranije kazali su bile, "Gospode, otvori oči kralju Engleske."

Sad što se desilo u ovoj molitvi?

Tindal je mogao kazati milion stvari.

Zašto trošiti posljednji dah na riječi, "Gospode, otvori oči kralju Engleske"?

Tindal je znao da, koliko god da je bio lud Henri VIII, kad bi

mogao navesti Henrija VIII da raskine sa utvrđenom Crkvom Rima, Engleska

bi bila pridobijena i zaštićena. Jedno je imati lični odnos

sa Isusom. Drugo je imati lični odnos sa Isusom kad

neko hoće da se probudi i da te ubije svakog jutra. To je bila njihova misija.

Ali na kraju je Henri VIII dozvolio Bibliji slobodu na osnovu jedne stvari:

razvoda.

Ova dva teksta jasno mijenjaju Englesku.

Stvarno je moguće imati lični odnos sa Isusom iz

ove dvije knjige.

-Crkva je bila posrednik umjesto da samo

Isus Hrist bude posrednik.

-Ono što danas zovemo ispovijedaonica.

"Oprosti mi, oče, griješio sam. Prošlo je dvije nedjelje

od moje posljednje ispovijesti."

-Tako da je ovo pobijedilo ispovijedaonicu.

-Potpuno je se otarasilo. Nije bilo više potrebe za njom. Nijesi morao imati

čovjeka da ti izreče kaznu za

zločin koji si počinio protiv Boga.

Tako da ono što imamo danas se zove Velika Biblija ili Biblija koju je

u stvari odobrio i dozvolio Henri VIII, kralj Engleske.

Bilo bi zabavno podsjetiti se par stvari.

Kasnije izdanje Erazmovog djela je urađeno od strane čovjeka zvanog Beza.

I još jedno djelo koje nam je pak jako poznato je ovo ovdje

koje je uradio Stefanus. Sad Stefanus je važan jer nam daje grčku

našu Ženevsku Bibliju ili Bibliju urađenu od strane reformista Džona Kalvina,

Vilijam Vitingam, ti ljudi, oni su koristili ovaj grčki tekst da prevedu

svoju englesku Bibliju koja je danas poznata kao Ženevska Biblija.

Sad, ona je čuvena jer je prva sa stihovima. U redu, zato je

Ženevska Biblija toliko poznata mnogima od nas. Kao, odakle potiče Jevanđelje po Jovanu :

Pa potiče iz......

-Podjelili su je na poglavlja i stihove?

-Poglavlja su već postojala.

-Podjelili su je na stihove? Shvatio sam.

-Poslije Henrija VIII njegov sin preuzima prijestol. Danas ga znamo kao

Edvarda VI. Umro je vrlo mlad. Bio je na prijestolu samo četiri ili pet

godina. Ali za to vrijeme je takođe dozvolio slobodu svetim spisima. Ali

ni on nije imao suprugu ni djece, tako da pošto nije imao nasljednika, ko

završava na prijestolu? Njevoga sestra koju danas znamo kao Krvava Meri. I ne

zovemo je tako jer voljela vodku i sok od paradajza sa malo

Tabaska. Zovemo je Krvava Meri jer je doslovce odgovorna za smrt

prijeko svojih ljudi. I evo savršenog primjera. Ovo je

porodica, pastore, u doba vladavine Krvave Meri. Ovo je pet majki i pet otaca

svi spaljeni na lomači. Iz kog razloga?

Učili su djecu Molitvu Gospodnju na engleskom.

-Oh.

-I zapovijedila je da se spale na lomači.

-Znači u svojoj revnosti za Katoličku Crkvu, ubijala je ove ljude.

-Roditelji su učili djecu.

-U redu. A željeli su da ih samo crkva uči?

-Nijesmo bili kvalifikovani, pastore, da učimo svoju djecu.

-Značu oni su u suštini spaljeni na lomači zbog školovanja kod kuće.

-U suštini se na to svodi. U određenom smislu, tako je bilo.

Željeli su kompletnu vlast.

-Oh.

Tako, tokom tog ustanka, hrabri ljudi su odlučili da ćemo se

pobuniti. I kako su se zvali? Džon Noks, Džon Foks, Vilijam Vitingam.

Pobjegli su iz Engleske i počeli da rade na potpuno novom tekstu. I kako danas zovemo

taj tekst? Zovemo ga Ženevska Biblija.

-Pa baš ondje kaže, neko je ovdje zapisao, "Porodična Biblija".

-Baš tako. Baš je to bila: prva porodična Biblija.

-U redu.

-Ono što danas znamo kao Textus Receptus, će proizvesti ono što

znamo kao prvu Bibliju za školovanje kod kuće: Ženevsku Bibliju.

-U redu.

-Tako da je ovo knjiga koja je preplovila na Mejflaueru.

-Shvatio sam.

-To je Biblija koja je naselila Džejmstaun.

Nakon terora Krvave Meri, imala je sestru. Naravno znamo je kao

kraljicu Elizabetu. Da pridobije srca ljudi, dala nam je Biskupsku

Bibliju. Ona je urađena od strane "biskupa",

od strane pastora.

-Ali oni grade na temelju Ženevske Biblije.

-Samo su željeli nešto sa malo više autoriteta.

-U redu.

Nju su uradili ljudi od povjerenja. -Stručnjaci.

-Stručnjaci za hebrejski, grčki, ali iskreno, nikad se nije ustalila u narodu.

Radi se o sjajnom djelu.

-Samo nekako nikad nije prihvaćeno.

-Nikad se nije prihvatilo.

-Možda je Bog jednostavno znao da je nešto bolje bilo na putu.

-I onda naravno ona nije imala supruga; ni djece. Tako da ko će zauzeti

prijesto? Njen rođak iz Škotske. Naravno znamo ga kao kralja Džejmsa.

I ta velika, visoka Biblija koji vidite dolje, najbliža Vama, to je

prvo izdanje Biblije kralja Džejmsa. A onda je godinu dana kasnije dozvolio

narodu da je kupi u knjižari i držite

prvi Novi Zavjet kralja Džejmsa.

-Oh.

I onda stižemo u . godinu, kad kralj Džejms postaje kralj. Škotski kralj Džejms VI.

Postao je kralj i predloženo mu je da se načini nov prijevod

svetih spisa. A razlog je jer

je dosta ljudi koristilo Ženevsku Bibliju, ali u crkvi

su koristili Biskupsku Bibliju, znači to su bile dvije glavne verzije i obje

su imale nedostatke.

Ženevska Biblija je imala nedostatke; Biskupska Biblija je imala nedostatke.

Tako da su kazali hajdemo da odvojimo vrijeme da je valjano odradimo.

Skupili su najučenije ljude u zemlji i kazali su da nijesu pokušavali da

zamijene lošu verziju.

Idemo od dobre do boljedo najbolje ovdje. Hoću da kažem da su ovi prijevodi

dobri. Ženevska Biblija je dobra; Biskupska Biblija je dobra.

Samo ćemo ih poboljšati i dovesti do savršenstva.

Tako da je od . do . VKDž prevođena od strane najučenijih

ljudi tog vremena. Da vam dam samo jedan primjer: jedan čovjek,

Lanselot Endruz je bio stručnjak za latinski, grčki, hebrejski, kajdejski, sirjački,

arapski, i pričao je još petnaest modernih jezika. To je jedan od

čovjeka koji su preveli Bibliju kralja Džejmsa tokom perioda od sedam godina.

-Znači bilo je onih koji su bili stručnjaci za arapski. Bilo je onih koji su bili

stručnjaci za grčki i hebrejski. Bilo je stručnjaka za aramejski. Svi oni su bili vrlo

inteligentni ljudi. I njihovo poznavanje svetih spisa je bilo različito.

Možda su imali različita uvjerenja ili su različite oblasti teologije

mogle malo da variraju od jednog do drugog prevodioca.

Ono što su učinili jeste da su se podijelili u šest grupa.

Ova šestorica ljudi su prevodili ovih šest knjiga iz Biblje i tako dalje. I kad su

završili, onda bi ih uporedili sve zajedno, i svaka od šest grupa je ovo

činila. I onda su izabrali jednog vođu iz svake grupe da procijeni svih šest grupa

tako da je svaki pasus svetih spisa procijenjivan petnaest puta.

I onda naposljetku: svi su se složili sa onim što je

prevedeno na osnovu pravilne verbalne dinamike koju su koristili, to jest što

kazuje, što znači,

čak i ukoliko se malo kosilo s onim što su mislili.

-Kralj je . godine kazao, "U redu, organizovaću odbor i koliko god

vremena da vam treba, radićete i poštovaćete dva pravila:

Stari Zavjet mora biti preveden sa hebrejskog, Novi Zavjet mora biti

preveden sa grčkog, i daću vam sva moguća sredstva

da to ostvarite." Znači, najbolji tadašnji hebrejski,

najbolji tadašnji učeni grčki, i . godine, čovjeka je zapošljeno.

Krenuli su i tokom sedam godina rade na onome što danas znamo kao najvažniju

knjigu u ljudskoj istoriji: prvo izdanje, prvi broj, prva štampa

teksta kralja Džejmsa. I trebalo im je sedam godina.

I odradili su fenomenalan posao. A Kralj Džejms koga vi i ja danas čitamo

naravno potiče od one revizije iz ., ali ovo je bio stub teksta.

A ovo je njegov proizvod. A . nam daje ono što danas znamo kao

prvi ručni Novi Zavjet kralja Džejmsa.

-Ovo se prihvatilo.

-To se prihvatilo.

-Ručni Novi Zavjet.

-Kralj kaže ako ga možete priuštiti, možete ga posjedovati. Svaka knjižara u Londonu

ga je prodavala i poljeteo je.

I onda će postati i uvjek će biti br. najprodavanija knjiga u ljudskoj istoriji.

Nikad se nijedna knjiga nije više prodala nego ovaja tekst, niti će.

-Kad pogledamo verzije Biblije koje su prethodile kralju Džejmsu: Tindal,

Metju, Koverdejl, Velika Biblija, Biskupska Biblija, Ženevska Biblija, sve one

su u ravni sa kraljem Džejmsom. Sve one u suštini kazuju isto što i

kralj Džejms. Biblija kralja Džejmsa je kulminacija Biblija koje su joj prethodile.

Pa ako je Biblija kralja Džejmsa dosljedna svim drugim engleskim

Biblijama koje su joj prethodile, zašto su ove moderne Biblije toliko drukčije?

Dr. Džejms Vajt je čovjek koji je raspravljao sa ljudima koji su isključivi posvijećeni Kralju Džejmsu.

Napisao je knjigu protiv onih koji su isključivo posvijećeni Kralju Džejmsu.

Smatra se stručnjakom na pitanje zašto je isključivo korišćenje Kralja Džejmsa pogrešno

tako da ćemo razgovarati s njim i čuti njegove argumente.

-Džejms? Imamo goste.

-U redu. Kako ste?

Dr. Džejms Vajt, hvala Vam lijepa na ovom razgovoru s nama danas.

-Zadovoljstvo mi je biti sa vama.

-Možete li mi ukratko ispričati o Codex Sinaiticus,

i Codex B?

-I Sinaiticus i Vaticanus su primarni predmeti zajedljivosti

pokreta jedino Kralj Džejms zbog činjenice da su bili tako značajni u

razvoju Novog Zavjeta uz Textus Receptus.

-Dva čovjeka po imenu Vestkot i Hort su sastavili kritički tekst koji se

većim dijelom bazirao na dva rukopisa poznata kao Sanaiticus ili "Codex Aleph" i

Vaticanus ili "Codex B". I za ova dva rukopisa su Vestkot i

Hort smatrali da su stariji i samim tim pouzdaniji od drugih grčkih tekstova koji

su korišćeni u Textus Receptus.

Moderne Biblije bi trebalo da budu rezultat moderne arheologije, moderne

učenosti i modernih otkrića. Hoću da kažem da čak i ljudi koji promovišu ove moderne

Biblije će kazati, "Pa, moderni izdavači jendostavno imaju više sredstava

dostupnih danas. Jednostavno imaju rukopise koji nijesu bili dostupni

prevodiocima kralja Džejmsa. Zato su moderne Biblije bolje",

kazuju. A razlog iz koga ovo kazuju je jer su rukopisi sa kojih su

moderne Biblije prevedene, NMV, itd., novije otkriće, znači

da su bili zakopani vjekovima. Sad dozvolite mi da vas nešto upitam. Da li vjerujete

da je prava Biblija bila zakopana vjekovima?

[Kongregacija] Ne.

-Da li stvarno mislite da bi Bog dozvolio svom narodu da koristi

pogrešnu Bibliju stotinama i stotinama godina, i onda iznenada

tokom -tih ćemo naći pravi rukopis?

To nema nikakvog smisla.

Hoću da kažem, Bog je obećao da sačuva svoju Riječ za sve generacije, ali oni

u suštini vjeruju da je Božija Riječ u svom pravom obliku bila zakopana negdje i

da tokom svih ovih vjekova svi su čitali i propovijedali i vjerovali

nešto što je pogrešno i onda hvala Bogu za arheologiju -tih

koja je iskopala ove nove rukopise, pravu Božiju Riječ koja je bila zakopana

svih ovih godina. Pazite, ako je Bog uložio toliko vremena i truda da nam donese

Božiju Riječ prijeko svih proroka i Božijih svetaca koji su govorili kao da ih je

dirnuo Sveti Duh tokom stotina i hiljada godina,

i onda će samo pustiti da je zakopaju?

Ne, ovi što su skoro otkopani, ovi noviji, bolji rukopisi

su obmanljivi. Imaju imena kao Codex Vaticanus. Sad, hm, na što

vas to podsjeća? "Codex Vaticanus".

-To što je nađen u Vatikanu ili je povezan sa Vatikanom,

po meni ga odmah čini sumnjivim. -To što je nađen u Vatikanu ili je povezan sa Vatikanom,

po meni ga odmah čini sumnjivim.

-U redu.

-Postoji više od , grčkih odlomaka i djelova Novog

Zavjeta koji su dostupni za proučavanje.

-Oh.

-A od ovih su predominantni tekstovi korišćeni od strane prevodilaca za

prijevode van Biblije kralja Džejmsa.

To je % dostupnih rukopisa,

dok Biblija kralja Džejmsa koristi .% od tih , tekstova za prijevod.

I zato je popularno zvana većinski tekst. Morate takođe

primjetiti - i mislim da se ovo ne spominje često- u samim jevanđeljima

između Sinaiticus i takođe Vaticanus, postoji više od ,

razlika. Pa kako da znamo koje su ispravne razlike ili ispravni

pasusi koje treba koristiti osim ako nijesu potvrđeni od strane drugih izvora koje

koriste? Ali ako imam dva rukopisa, A i B, koji se ne slažu samo

u jevanđelima na , mjesta, kako da znamo koji je pouzdan? Tako da bih ja

prije vjerovao u nadmoć rukopisa

koji nam je dao Textus Receptus.

-Ukoliko nađemo nešto što je bilo zakopano i ono kazuje nešto drukčije od

onoga što smo primili, Primljeni Tekst, Textus Receptus, znate,

Biblija koju su ljudi koristili vjekovima, onda to mora da je obmanljivo.

Ne smije biti Božija Riječ ako je Bog nije očuvao. Oni u suštini

odbacuju na hiljade Biblija na različitim jezicima koje sve kazuju

isto. Umjesto toga, odlučiće se za Codex Vaticanus, Codex

Sinaiticus, samo zato što su tobože stariji. U redu, samo zato što

su stariji ne znači da su u pravu. Ne znači da nijesu

obmanljivi. Vidite, Pavle nam je kazao u . Poslanici Korinćanima da su ljudi

nečisto propovijedali Riječ Božiju čak i u njegovo vrijeme. U . Poslanici Solunjanima su već

pisali lažne spise pretvarajući se da su od apostola Pavla.

U Otkrovenju , Bog je već upozorovao ljude koji će pokušati da

oduzmu ili dodaju Riječi Božijoj. Znači da se to već dešavalo. Znači

samo zato što imamo rukopis koji datira godina poslije Hrista, o,

nemoguće je da je mijenjan, zar ne? Naravno da nije.

I postoje mnogi, Biblija nam kazuje, koji nečisto propovijedaju Riječ Božiju.

Ne par njih, nego mnogi.

-Ova dva rukopisa nijesu jedina.

-U redu.

-I danas u Nestle Alen . izdanju, UBS . ispravljenom, postoje

brojna mjesta na kojima, ne samo da se Sinaiticus ne slaže sa Vaticanus,

iako su često zajedno, oni nijesu jedini ako se uzmu u obzir

papirusi. Neuravnotežena predrasuda od strane Vestkota i Horta za Aleph i B.

Ali radili su i prije papirusa.

Sve prije papirusa je danas u osnovi nebitno.

-Postalo je zastarelo zbog novijih otkrića rukopisa?

-Otkrića papirusa, koje je naravno došlo iz Egipta

i različitih i raznovrsnih mjesta...

-Aleksandrija je grad Egiptu. Egipat is narod koji je u Bibliji uvijek

povezivan sa onim što je bezbožno ili grešno ili pogrešno. Na primjer, u

Otkrivenju :, Biblija kazuje, "I tjelesa njihova ostaviće

na ulici grada velikoga, koji se duhovno zove Sodom i Egipat,

gdje i Gospod naš razapet bi." Tako da kad Bog hoće da koristi mjesto u

Bibliji da predstavi poročnost, da prestavi nebožansko i

satansko, koristi Egipat da to prestavi. Egipat je u Bibliji simbol

nemorala i bezbožnosti.

-Čitanja ovih ranih rukopisa, P, P, P, su

provjerila i dokazala da tekstualna tradicija nađena u Sinaiticus

i Vaticanus nije njima jedinstvena. Hoću da kažem da danas kruže teorije

da su bile rimokatoličke krivotvorije i ostale budalaštine ovakvog tipa.

-Možda ne mislite da je NMV katolička Biblija, i kazaće vam,

"O, evangelistička je; za Baptiste je." Ali znate što? Pokazaću

vam sve katoličke doktrine koje podupire jer potiče iz ovih

katoličkih rukopisa. Djela apostolska stih : je uklonjen iz modernih verzija Biblije

zato što osuđuje krštenje na rođenju.

-Zato ne radimo krštenje na rođenju. Znate zašto? Zato što po

Bibliji, što me sprečava da se krstim? Moraš vjerovati, i

onda se krstiti. Odojče ne može vjerovati. Odojče nije čak ni osuđeno.

Ako odojče umre, ide u raj. Ali Katolik bi mogao pročitati i kazati,

Pa, krštenje na rođenju, samo naprijed. Što me sprečava da se krstim?"

"Ništa. Hajdemo ga krstiti." Ne, nešto te sprečava da se

krstiš. Vjera. Samo ne piše u tvojoj Bibliji.

-Katolici uče doktrinu da је Marija bila djevica cijelog života.

Znamo da je Marija naravno bila djevica kad je rodila

Isusa Hrista, ali Biblija je jasna da je nakon toga imala druge

djece. Štoviše, navodi četiri Isusova polubrata: Jakov, Josif,

Juda, i Simon. Daje imena braće, a onda kaže, "njegove

sestre, zar nijesu sa nama?" Tako da je Isus imao barem sedam polubraće i sestara,

možda čak i više. Evo velikog dokaza u Jevanđelju po Mateji :. "Kad

se Josif probudi od sna, učini kako mu je zapovijedio anđeo Gospodnji,

i uzme ženu svoju: I ne znadijaše za nju dok ne rodi sina svojeg

prvijenca: i nadjede mu ime ISUS." Znači da ne kazuje da nikad nije

znao za nju. Samo kazuje da nije znao za nju dok ne rodi sina svojega

prvijenca. Kazuje se u stihu u NMV, "I ne pozna je

dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus."

Što nedostaje? "Prvijenac".

Ako je Isus bio Marijin prvijenac, to nam kazuje da je postojao i drugi sin.

Ali NMV uklanja taj dio da nam mogu reći, znate, da je bio jedini

sin kojeg je imala. Još jedna doktrina katoličke crkve koju podržava

NMV je dokrina samopovrijeđivanja. I da, dobro ste me čuli.

Bičevanje samog sebe ili samopovrijeđivanje.

Sad, vaši katolički prijatelji koje znate u Sjedinjenim Državama se vjerovatno

ne povrijeđuju. Ali kroz istoriju Rimokatolička Crkva je

učila i podstakivala praksu samopovređivanja, u redu? Štoviše, kad je

Henri VIII proglasio Katolicizam ilegalnim u Engleskoj i isterao Rimokatoličku

Crkvu iz Engleske, u isto vrijeme je donio i zakon protiv

samopovrijeđivanja. Ali čak i danas na Filipinima, pobožni katolici se

povrijeđuju u . Na Filipinima se razapinju na krst;

bičuju se; puze na koljenima dok ne počnu krvariti.

Hoću da kažem da ovo sami sebi rade. Vidite što Biblija kazuje u

. Poslanici Korinćanima :. "Nego morim tijelo svoje i savlađujem ga: i

trudim kako sam drugima propovijedajući izbačen ne

budem." NMV kazuje, "Mučim svoje tijelo". I skoro sve moderne verzije

kažu nešto slično rečenici, "Mučim svoje tijelo..."

-Savlađivati.

-Ne, ne kažu "savlađivati". Kažu "mučiti".

-Ne, to NEP kaže.

-O, u redu. Ali kažem Vam da NMV kaže, "Mučim svoje tijelo". Izdanje NMV iz .

kaže, "Zadajem udarac svom tijelu".

"Šamaram svoje tijelo".

-Nemojte msiliti da ću braniti NMV.

-U redu. To je najprodavaniji prijevod u Americi u .

-Sumnjam.

-Pogledao sam u dosta izvora. -Mislim da je SEV...

-Br. je.

-Pa, u redu, ako uključite...

-SEV je br. . Dosta sam istraživao na ovu temu.

-Ako uključite liberalne vjeroispovijesti, možda.

-Znači . Poslanica Korinćanima :, nećete braniti "samopovrijeđivanje" u NMV?

-Ne.

-Zato što je katolička. Mislim Katolička Crkva, doviđenja prijatno!

-Ma dajte...Uopšte nije zbog toga.

-Sačekajte sekund. Hoćete li reći

da se katolici ne povrijeđuju i dan danas?

Ne upražnjavaju bičevanje? Hoćete li reći da je Henri VIII...

-Njih par da; velika većina čak ni ne dolazi na misu.

Sigurno se neće šibati.

-Što kažete kroz istoriju? Što je bilo u Engleskoj kad je Henri VIII izbacio

katolike i proglasio samopovređivanje ilegalnim sve iste godine?

-Ali Stivene, kakve to ima veze sa prevodiocima NMV?

Vidite, samo zato što je Rim to činio u prošlosti

ne znači da im je to bila namjera.

-Ono što hoću kazati je da je Satana Satana, u redu? I taj isti Satana koji je natjerao ljude

da se povrijeđuju u Srednjem Vijeku je isti Satana koji je stavio pasus u

NMV kazujući ti da se povrijeđuješ. Tu povlačim paralelu.

-Znate, čak i da NMV to kaže, očigledno je o čemu govori

i očigledno je metaforično.

-U redu, Proširena verzija. Ne znam za vas, ali meni je Proširena

verzija uvjek bila preglasna. Nikad je nijesam razumio. Ali u svakom slučaju

slušajte Proširenu verziju: "Ali [kao bokser] šamaram svoje tijelo". Sad dozvolite mi

da vas upitam sljedeće: Jeste li ikad upoznali boksera koji udara samog sebe? Zato što ja nijesam.

Zajednička engleska Biblija vam baš olakšava da razumijete, jer

zar ne volite zato ove nove verzije, jer ih je lako

razumijeti? "Prije udaram pjesnicom sopstveno tijelo i potčinjujem ga kao

roba." Vidite, samopovrijeđivanje nije biblijska doktrina. I kažete, pa dobro,

on to misli samo figurativno.

A što sa ovim ljudima koji se stvarno samopovrijeđuju?

To je čudna doktrina, prijatelju. Ja ne vjerujem u nju.

Biblija kazuje u Jevanđelju po Mateji :, "A kad se molite, ne govorite mnogo kao

neznabošci: jer oni misle da će za mnoge riječi biti uslišeni."

Znači da nas ovdje Biblija uči da ne ponavljamo uzaludno iznova i iznova

misleći da ako kažemo nešto iznova i iznova, Bog će nas

čuti više nego kad kažemo jednom.

Što je ponavljanje? Kad kažemo isto dva, ili tri puta, ili pet

puta. Kaže, ne govorite mnogo kao što neznabošci čine. U redu,

NMV, s druge strane, - i sve moderne verzije prilično mijenjaju

ovo - "A kad se molite, ne brbljajte mnogo kao pagani, jer misle da

će za mnoge riječi svoje biti uslišeni."

"Brbljati" je kad pričate o besmislenim stvarima i ponavljate

i ponavljate, samo trabunjate. Nije isto kao mnogo govoriti.

Ako bih kazao rimokatoliku, "Znaš, ponavljaš istu molitvu

'Oče naš' opet i opet i opet i opet. Nećeš biti uslišen

za mnoge riječi. To je mnogo govoriti. Morate je kazati

jedanput i i završiti s tim i ne ponavljati isto iznova i

iznova." Znate, to se kaže u Jevanđelju po Mateji :, ali ako im

kažem, "Hej, prestani da brbljaš kao pagan," oni će kazati, "Pa

ovo nije brbljanje." Oni će kazati, "Očenaš je Riječ Božija."

Jer jeste Riječ Božija, zar ne? Ali neću je pjevati ili ponavljati

uzaludno Bogu, ali Katolička Crkva uči uzaludna ponavljanja,

tako da je promijena načinjena.

Ne samo to, već katolici imaju vrlo snažnu doktrinu o ispovijedanju

grijehova svješteniku. I odvešće vas do Poslanice apostola Jakova :, a u katoličkoj Bibliji

postoji bilješka u koloni koja kaže hej, ovaj stih vam kazuje da

ispovijedite svoje grijehe svješteniku. Tako kaže, na primjer, u Due Rems katoličkoj

Bibliji u bilješkama. Ovo kaže. Poslanica apostola Jakova :; "Ispovijedajte dakle

jedan drugome greške, i molite se Bogu jedan za drugoga, da ozdravljate.

Jer neprestana molitva pravednoga mnogo može pomoći." Sad slušajte

što NMV i moderne verzije mijenjaju ovdje: "Ispovijedajte, dakle, jedan

drugome grijehe i molite se Bogu jedan za drugoga, da ozdravljate.

Mnogo može pomoći snažna molitva pravednog." To je NMV.

Možete kazati, "Pa to je isto." Ali nije isto.

Prvo, ako se pogledate izvorni jezik, ako pogledate

što stvarno kaže na grčkom, riječ je "greška"; ne "grijeh".

-U Textus Receptus, koristi se riječ za greške, "paraptómata", koja

potiče od "paráptoma," što znači "greška". A mislim da ponekad ljudi,

kad pročitaju pogrešno ovdje, prezauzeti su ispovijedanjem svojih

grijehova ljudima, prije nego Bogu, jer "Ako priznajemo grijehe svoje,

vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe naše, i očisti nas od svake

nepravde", pošto kad ti ispovijedam svoje greške mogu kazati,

"Slab sam u ovoj oblasti života. Treba da ojačam. Da li ćeš se moliti za

mene?" Znači kad ti ispovijedam greške, ne idem na ispovijest, niti ti

ispovijedam svoje grijehe, već ispovijedam svoje greške i slabosti

koje ja lično posjedujem, tako da postoji razlika u razumijevanju

samih riječi "grijeh" i "greška" .

-Evangelističko hrišćanstvo istorijski nije prihvatilo Katolicizam kao

pravo hrišćanstvo. Nekad kad sam bio dijete hrišćanske knjižare su

imale knjige i literaturu pokazujući Katoličku Crkvu u pravom svijetlu, upozoravajući

na Katoličku Crkvu. Danas odete u hrišćansku knjižaru i imaju

brojanice; prodaju katoličke Biblije; prodaju katoličku opremu.

Ono što vidimo je stanjivanje linija između evangelističkog Hrišćanstva

i rimokatolicizma. Ljudi se pripremaju za jedinstvenu svjetsku religiju, koja

ujedinjuje katolicizam, sve hrišćanske vjeroispovijesti,

u stvari sve svjetske religije.

-Oni koji se zalažu za globalnu religioznu organizaciju vjeruju da sve religije,

iako različite na površini, su valjani putevi do Boga.

-Umjesto svih ovih različitih bogova, možda postoji samo jedan Bog koji se

otkriva i objavljuje na različite načine različitim ljudima.

Znate, kako vam se to čini, ha?

-Da li se svi klanjamo istom Bogu, hrišćani i muslimani?

-Mislim da da. Imamo različite puteve da stignemo do Svevišnjeg.

-Da li hrišćani i nehrišćani, da li muslimani idu u raj, po vama?

-Da idu. Imamo različite puteve da stignemo do tamo.

-Mislim da svi koji vole Hrista, ili znaju Hrista, bilo da su

toga svjesni ili ne, svi su djelovi Hristovog tijela, i to je ono

što Bog danas radi: zove ljude iz cijelog svijeta u svoje ime, bilo

da potiču iz muslimanskog svijeta ili budističkog svijeta ili hrišćanskog svijeta ili

nevjerničkog svijeta, svi su djelovi Hristovog tijela zato što

ih je Bog pozvao. Možda čak i ne znaju ime Isusovo, ali znaju

u srcu da im je potrebno nešto što nemaju, i okreću se

jedinom svijetlu koje imaju

i mislim da su spašeni

i da će biti sa nama u raju.

-Dok ne umrem, neću propovijedati ništa sem ljubavi prema svoj svojoj braći i sestrama u

Hristu: svojoj katoličkoj braći i sestrama, svojoj protestantskoj braći

i sestrama, hrišćanima reformistima, luteranima. Ne zanima me koju oznaku nosite.

-Znate Džek, ima toliko drugih protestantskih svještenika

koji čine isto što i Vi. -Da.

-Da li Vam smeta Vatikan?

-Ne, nimalo mi ne smeta Vatikan. Išao sam da vidim papu

nekoliko puta. Oni vjeruju u Hrista. Oni vjeruju u Hristovu smrt

na krstu i njegovo vaskrsenje. Osjećam da pripadam svim crkvama. Kod

kuće sam ravnopravan u Anglikanskoj ili Baptističkoj crkvi ili u Hristovoj crkvi braće

ili u Rimokatoličkoj crkvi.

-Znate što, nemamo svi ista gledišta i shvatam da mormonizam

nije tradicionalno hrišćanstvo, ali sam vjerovatno malo širokoumniji i otvoreniji

u činjenici da kad neko voli Isusa i vjeruje

da je on sin Božiji, to je za mene dovoljno.

-Robert Makgines iz Savjeta za istraživanje porodice kaže da izgleda

da postoji skriveni plan da se ujedine svi ljudi u okviru jedne religiozne organizacije da bi

mirno prihvatili ciljeve U.N. kao što su kontrola populacije, pravo na abortus,

i jedinstvena svjetska vlast.

-Svi se ujedinjuju po naređenju Lucifera.

-Đavo zna, ne bi li naveo ljude da prihvate Novi svjetski poredak, da

prihvate lažnu religiju, mora vršiti promijene veoma polako. Neće

trgnuti volan. Đavo polako lomi temelje

naše religije. Đavo polako lomi temelje

Riječi Božije. Polako lomi pravo biblijsko hrišćanstvo da bi ga

mogao zamjeniti novom globalnom religijom gdje će se ljudi klanjati antihristu

kao Gospodu Isusu Hristu.

-Da li vjerujete da će moderne verzije Biblije

igrati ulogu u tom Novom svjetskom poretku?

-Pa, mislim da je vrlo moguće, jer što više prijevoda se objavljuje

izgleda da postaju liberalniji i prihvatljiviji za

opšte stanovništvo. Ali danas postoji više od . +.

I među ove današnje prijevode se ubacuju prijevodi za

one koji su homoseksualci i lezbijke, se ubacuju prijevodi u kojima

se ukljanja "on" ili "ona", zamjenjujući ih sa "ono",

tako da mislim da u novim prijevodima i u onima koji se objavljuju koji

su sve liberalniji i liberalniji se omogućava svim vjerama svih različitih vrsta

ljudi i uvjerenja da se ujedine i da se ne uvrijede ničim posebnim.

Što je po prirodi ekumenistički. -U redu.

-Znači da je ekumenizam sastavni dio kraja vremena.

-Biblija kralja Džejmsa koristi riječ "pakao" puta.

Hoću da kažem, kad čitate Stari Zavjet u NMV, ni jedan jedini put se ne spominje

riječ "pakao". Ne možete pročitati riječ "pakao" u NMV dok ne stignete

do jevanđelja po Mateju. Sad navodno, ove nove verzije su pisane tako

da ih je lakše razumijeti. A ipak, kad bismo upitali nekoga na

ulici što je pakao, mogli bi nam kazati da je pakao mjesto

ognja i mučenja. To je mjesto gdje ljudi idu poslije smrti ne bi li bili kažnjeni

i ne bi li stradali. Kad bismo ih upitali što "šeol" znači,

većina ne bi znala.

Što znači riječ "šeol"?

-Štiti? Štit znači zaštitini okvir.

-Ponovi. -Šeol.

-Što? Kako se piše?

- Š-E-O...Nijesam sigurna. Ne.

-Ne.

-Ne.

-Ne, ne znam.

-Ne.

-Ne.

-Uf, ne.

-Ne znam.

- Š što? - Š-E-O-L: šeol.

-Ne. O, šeol? Ne.

-Ništa mi ne pada napamet.

- Š-E-O-L? Nijesam siguran. Nikad nijesam vidio tu riječ.

-Ne, nije mi poznato.

-U redu, da. Mnogi ne znaju tu riječ.

Da li misliš da su te riječi lakše nego riječ "pakao"?

-Ne. -U redu.

Vjerujem da je Biblija kralja Džejmsa Riječ Božija. Vjerujem da je

bez greške i vjerujem da su druge verzije koje se objavljuju-

znate, NMV, Nova američka standardna- da su loše, da

su rad đavola. U vašoj knjizi, izgleda da uopšte ne vidite da

može stajati išta zlo iza ovih promijena. Izgleda da ne

vjerujete da bi đavo ikada dirao njegovu Riječ ili da je ijedna od ovih

promijena zlonamjerna, da ijedno tekstualno odstupanje ima veze sa čovjekom

koji kaže, "Promijeniću ovo jer sam zao,

jer želim promijeniti Riječ Božiju."

-Ja u stvari vjerujem da je Bog zaštitio svoju riječ.

-Ali ne vjerujete da postoji- i na primjer, koristite termin

"teoretičar zavjere" vjerovatno dvadeset puta u svojoj knjizi, - da li vjerujete

da ne postoji zavjera da se promijeni Riječ Božija?

-Ne, mislim da postoje cijeli prijevodi Biblije ne bi li se promijenila Riječ Božija.

Ali oni su očigledni, oni su jasni.

-Ali zar nijesu mogli postojati i u ono vrijeme? Ako danas postoje ljudi koji

objavljuju Novi svijetski prijevod i slično, što je jasno

izopačenost Božije Riječi - slažete li se?

-Da.

-U redu. Pa ako ljudi danas iskrivljuju Božiju Riječ sa Novi svijetskim

prijevodom, na primjer, iskrivljivali su Božiju Riječ u Pavlovo doba -

upozorio je na to - zašto ne vjerujete da su ljudi iskrivljivali Božiju Riječ

u trećem, četvrtom vijeku, osmom vijeku, devetom vijeku?

-Znamo da je Novi svijetski prijevod izopačenost Božije Riječi. To je

lako opaziti. Razlog iz kog sam koristio "teorija zavjere" je da biste morali

imati dokaze da poduprete ove tvrdnje, ne samo, "Pa, meni tako djeluje".

Znate, jedina mjesta na kojima se u Novom svijetskom prijevodu loše

prijevodi su sporna pitanja u kojima se Kule stražara i Traktatorsko društvo

ne slažu sa biblijskim hrišćanstvom.

-Sigurno nijeste pročitali Knjigu o Jovu : u Novom svijetskom prijevodu.

-Zašto?

-Jer u Knjizi o Jovu :, u Bibliji kralja Džejmsa kaže, "Jede li se

bljutavo bez soli? Ima li slasti u biocu od jaja?"

A u Novom svijetskom prijevodu kaže, "Ima li slasti

u sluzavom soku bijelog sljeza?"

Znači to je nešto što su promijenili što nema veze sa

Kulom Stražara! U redu? Ono što hoću da kažem...

-Naučili ste to napamet?

Može li biti... Jesam.

-Naučili ste to napamet?

Nijesam ni znao da bijeli sljez ima sluzav sok.

-Mislim ako imate Novi svijetski prijevod...

-Imam.

-...Rado ću vam pokazati. Ali vjerujete mi?

-Ali jeste li znali? Postoji novo izdanje koje samo što je izašlo prošle nedjelje.

-Kladim se i u njemu kaže bijeli sljez ali ću provjeriti.

-Moraću pogledati.

-Ali moja poenta u svemu tome je: što je sa svim onim ljudima -

i čuli ste ovo milion puta; ja sam čuo ovo milion puta - koji

vam kazuju, "O, Biblija je puna protivrječnosti"?

-Čujem to sve vrijeme.

-Zar ne bi mogao postojati plan da se stvore protivrječnosti, samo da se ...

-Oni ne...

-..ili samo da se stave gluposti u Bibliju,...

-Ne, ne, ne, ne.

-...samo da se stave stvari u Bibliju koje glupo zvuče kao, "Saul je imao godinu dana

kad je počeo da vlada"?

- Knjiga Samuilova : u verziji kralja Džejmsa kazuje, "Kad Saul bi car godinu dana; a

carova dvije godine nad Izraelom..." U Standardnoj engleskoj verziji, to je

promijenjeno u "Saul je živio godinu dana a onda posta kralj".

- Knjiga Samuilova : u verziji Due Rems, koja je katolička Biblija:

"Saul bejaše čedo od godinu kad poče da vlada,

i carova dvije godine nad Izraelom."

-Znate što nam je ovaj stih upravo kazao? Da je Saul imao godinu dana kad je

postao kralj. Evo problema: Knjiga Samuilova : kazuje, "A glavom

bješe viši od svega naroda". Pa po Standardnoj

engleskoj verziji, imao je godinu dana kad je glavom bio viši od svega

naroda. Jedna velika beba.

Ono što pokušavam da vam kažem je da su ove Biblije glupe.

Ponekad kad lovim duše ljudi mi kažu, "Ne vjerujem

Bibliji jer ima grešaka u Bibliji."

A ja im kažem, "Pokaži mi jednu."

A oni izvade NMV. Ja kažem, "Nemoj mi pokazati - ja bih ti mogao

pokazati greške u tome. Ja bih ti mogao pokazati protivrječnosti u tome. Nađi mi

jednu u Bibliji kralja Džejmsa. Nećeš je naći."

-Evo još jedne promijene koju moderne verzije čine, Galatima poslanica poglavlje :

"O da bi odsječeni bili oni koji vas kvare."

NMV kazuje, "O da bi se i uškopili oni što vas bune!"

Da li to zvuči kao nešto što bi Biblija učila, što bi apostol

Pavle kazao? I kažete, "Pa, ne mislim da su to mislili

u NMV." No, da li ga je zato Zajednička engleska biblija prevela kao,

"O da bi se i kastrirali oni što vas bune!"

Ili Savremena engleska verzija, SEV? Nju sam vidio na

rasprodaji u hrišćanskoj knjižari. "I da bi se ne samo obrezali,

nego i mnogo više odsjekli oni što vas bune!"

Da li slušate vi ono? Jer ovaj termin "odsjeći" nema nikakve

veze sa škopljenjem ili kastriranjem ili sakaćenjem.

Pavle upućuje na spise iz Starog zavjeta o ljudima koji

su prekršili Božiju Riječ, da će biti odsječeni. Vidite, nemam vremena da vam

pokažem svih stotinu i nešto ovakvih primjera. Ono što kaže ovdje je da ih

treba odstraniti, želio bi da ih odsjeku, želio bi da ih

Bog uništi. To "odsjeći" znači. Ili će ih

Bog uništiti, ili "odsjeći" može značiti da ih treba istjerati

iz kongregacije, istjerati sa sabranja, istjerati iz naroda

Izraela. To je termin "odsjeći", ali ovi čudaci u svojim modernim

verzijama prevode da apostol Pavle kazuje, "Čovječe, volio bih kad bi se

ovi ljudi uškopili. Volio bih kad bi se svi kastrirali. Volio bih

kad bi se svi osakatili." Mislim to uopšte nije što je propovijedao.

Zaista veoma čudno.

Ali ove nove verzije ne samo da sadrže dosta koještarija zbog kojih

Biblija izgleda neozbiljno, već imaju vrlo specifičan plan da pripreme narod

za Novi svjetski poredak. A dio te pripreme je da ubijede

hrišćane da se povinu vlasti ma što se desilo. Klučni pasus koji

su promijenili je u Poslanici Rimljanima .

-Slobodan sam da sebe učinim robom. Slobodan sam da se odreknem dijela svoje slobode.

Slobodan sam da se potčinim autoritetu vlasti. Čak i loše

vlasti čine Božije djelo održavajući makar i nešto nalik miru na ulicama.

Čak je i vlast u Sovjetskom Savezu pod Staljinom činila djelo Božije.

Čak je i Kina pod Mao Ze Dongom činila djelo Božije. Poštujte kralja. Činite

to u svakom slučaju, bilo da kralj zaslužuje ili ne. Poštujte guvernera; poštujte

gradonačelnika, bilo da zaslužuju ili ne. Poštujte kralja.

-Niko neće moći biti naoružan. Uzećemo sve oružje.

[Glasno kucanje]

-Danas su u Nju Orleansu imali više problema sa onima koji su pružali otpor.

Policija! Ima li koga kod kuće?

-Ne samo u popljavljenim djelovima, već i u suvljim

i bogatijim naseljima Nju Orleansa.

-Ali konfiskacija oružja je baš ono što se desilo tokom vanrednog stanja

poslije uragana Katrina u Nju Orleansu. I Američke trupe su stigle.

Ublažavanje straha javnosti i raspršivanje nesloge je kritično, i baš to je

Tim za odgovor svještenstva, kako se zove,

pomogao da se postigne u Nju Orleansu.

-Prvo što svima kažemo jeste, "Hajdemo sarađivati i

završiti s ovim, a onda ćemo riještiti razmirice

kad kriza prođe."

-Takav Tim za odgovor svještenstva hoda po tankoj žici između potreba

vlasti protiv želja javnosti.

Za svještenstvo, jedno od najvećih oruđa koje posijeduju kao pomoć da se smiri

javnost ili da se poštuje zakon je sama Biblija, posebno Poslanica Rimljanima .

-Jer vlasti su postavljenje od Boga. I to vjerujemo

u hrišćanskoj vjeri; ako je tako zapisano u Svetom pismu.

-Ali sačekajte sekund. Što ako policajac dođe u moju kuću i kaže,

"Operi mi auto, robe"! Da li mi Biblija zahtijeva da se povinem?

U redu, što ako mi policajac traži da učinim nešto nelegalno? Što ako

policajac dođe i kaže mi, "Znaš što? Hoću da se popneš prijeko

ograde u komšijino dvorište i hoću da pogledaš kroz prozor i

da vidiš što komšija čini. Hoću da špijuniraš komšiju za mene"?

Mislim moram li to poslušati? Kažete, "Biraš glupe primjere."

U redu. Jer nikad nigdje nije postojala vlast koja je zapovijedila

ljudima da špijuniraju komšije ili druge. "To se nikad nije dogodilo." Zar ne?

Ne postoji Nacističa Njemačka; ne postoji Sovjetski Savez,

samo ućutite i činite kako vam je kazano. Poslanica Rimljanima je odlomak koji

nam objašnjava da je svrha vlasti da kazni zločince, ne da reguliše

svaki aspekt naših života i da nam kazuje što da činimo i da nas kontroliše. Ali

ključna stvar koja se propovijeda u Poslanici Rimljanima je da se moramo pokoravati višim vlastima.

Tako na primjer, u Sjedinjenim državama imamo nekoliko nivoa vlasti, zar ne?

Sad koji je vrhovni zakon naše zemlje? Pa, na prvom mijestu je Božiji zakon.

Prvo se pokoravamo Bogu. Nakon toga je ustav Sjedinjenih država

jer je ustav Sjedinjenih država vrhovni zakon naše zemlje.

Kažete, "Pa, Biblija kaže da poštujemo kralja, stoga se moramo pokoravati

Obami." Ali sačekajte sekund. Je li Obama kralj? Je li naša vlast monarhija?

A ja sam mislio da imamo izabrane činovnike koji odgovaraju

narodu i da nijesu iznad zakona i da je vrhovni zakon naše zemlje

ustav SAD-a. Pa ako ćemo se pokoravati vlasti koja je

postavljena nad nama, ako ćemo se pokoravati zakonu naše zemlje, to znači

da treba da se pokoravamo ustavu. NMV potpuno eliminiše to učenje.

Ne uči vas da se pokoravate višoj vlasti; samo kazuje sljedeće:

Tako da umjesto da kaže, znate, "Svaka duša da se pokorava višim vlastima.

jer nema vlasti da nije od Boga: a što su vlasti od Boga su postavljene",

jednostavno se odnoseći na činjenicu da niko na zemlji nema legitiman

autoritet osim onoga od Boga. Zašto djeca treba da slušaju roditelje?

Jer je Bog tako kazao. Zašto se uopšte pokoravamo ljudskoj vlasti? Zašto imalo

poštujemo ljudsku vlast? Jer nam je Bog kazao da je ljudska

vlast nešto što nam je potrebno da kazni zločince, da zaštiti

nevine od onih koji bi ihpovrijedili. Evo Novog prijevoda živim riječima

Poslanica Rimljanima :. "Svaki čovjek se pokorava pretpostavljenim vlastima. Jer nema vlasti

a da nije od Boga," - pazite sad - "a što su vlasti

od Boga su postavljene." Sad to nije tačno. Novi prijevod živim riječima

kazuje da je svako na vladajućoj poziciji postavljen od Boga.

To nije tačno, jer će jednog dana antihrist biti postavljen

na vlast od Satane. "I dade mu zmija silu svoju", kazuje se u

Otkrivenju . I ne samo, već u Knjizi Osije [:], kazuje, "Postavljaju

careve, ali ne od mene". Ponekad je ljudska vlast postavljena

od strane čovjeka protiv volje Božije. I zato Novi prijevod

živim riječima kazuje u stihu , "Zbog toga i poreze plaćajte.

Jer službenike treba platiti. Oni su služitelji Božiji koji se time bave.

Podajte, dakle, svakome što ste dužni: kome porez -porez, kome taksu- taksu."

Doviđenja prijatno! Sad nije samo porez, nego i takse,

a te su najgore. Kralj Džejms vam kazuje da se pokoravate vlasti u

određenom opsegu, u određenim parametrima koji ukazuju što je njihov posao

što bi trebalo da rade, i takođe, cijeli koncept više vlasti je

tu radi uspostavljanja ravnoteže.

-Zašto nije Novi kralj Džejms nadahnut? Jer koristi iste rukopise.

-Pa, ne koristi. A ima mnogo mijesta gdje Novi kralj Džejms odstupa

od Textus Receptus i odstupa od onoga što kralj Džejms kazuje.

-Ne u Novom Zavjetu.

-U stvari da.

U stvari ima mnogo mijesta gdje odstupa od TR.

-Novi kralj Džejms je vjerovatno jedna od najopasnijih verzija koje postoje

zato što vas navodi da mislite, "O, to je isto što i kralj Džejms; samo

što koristi modernije, ažurirane riječi." Da je to sve, ne bih je ni spomenuo.

-Jer dosta ljudi koji ne bi takli NMV ni štapom -

koji ne bi takli SEV ili Novi prijevod živim riječima ni štapom,

kazuju, "Hajde, Pastore Anderson, Novi kralj Džejms? To je skoro

isto što i kralj Džejms. Samo su se otarasili zastarelih riječi.

To je isto što i kralj Džejms samo je malo lakša za razumijeti.

U redu. Daću vam malo statistike o Novom kralju Džejmsu. Novi kralj Džejms

izostavlja riječ "Gospod" puta. Uklanja riječ "Bog" put.

Uklanja riječ "raj" puta. Uklanja riječ "pokajati" puta.

Krv je uklonjena puta. Riječ "pakao" je uklonjena puta. I

potpuno je uklonjena riječ "Jahve", potpuno je uklonjena riječ "prokletstvo",

potpuno je uklonjen termin "Novi Zavjet", potpuno je uklonjena riječ

"đavoli". Biblija nije zastarela; vi samo morate postati malo murdiji. Morate

se malo obrazovati. Morate naučiti jezik. A smješno je kako

je moja djeca mogu razumijeti, a vi ste odrasli i ne možete je razumijeti?

A zar nije smiješno kad isti ljudi koji kazuju da je kralj Džejms

pretežak za razumijevanje, kažu da morate naučiti grčki ako želite stvarno

znati što Bibllija kaže? Da, to će stvarno biti lako za razumijevanje.

"Kralj Džejms je pretežak za vas. Evo vam grčki Novi Zavjet."

Ovi ljudi su ludi.

Pa hajdemo provjeriti neke stihove i vidjeti koja je lakša za razumijeti.

Kralj Džejms koristi jako tešku riječ za vrstu drveta, "hrast".

Pa je Novi kralj Džejms pomislio, "Oh, to je preteško. 'Hrast'? Jeste li

ozbiljni?" Promijenili su ga u "smrdljika". To je malo lakše za

razumijevanje, zar ne? Sad Knjiga o sudijama : sadrži vrlo težak izraz u

Kralju Džejmsu, "sunce je izašlo".

U redu? To još malo može biti u pjesmicama za djecu.

"Sunce je izašlo". Promijenili su ga u "Uspon na Heres."

"Uspon na Heres."

. knjiga Samuilova :. Kralj Džejms koristi jako tešku riječ, "oštrač".

Pa je Novi kralj Džejms mijenja u "pim". P-I-M. "Pim". Mislim, vjerovatno je dobro

znati je za Skrabl, ali ja nikada nijesam čuo tu riječ. U redu?

. knjiga Samuilova : koristi jako tešku riječ, "drvo". Pa je Novi kralj Džejms

riješio da to dopuni kao "drvo tamariska" da malo olakša

razmijevanje. . knjiga Samuilova :; kralj Džejms kaže "svirale".

Ko zna što je sviralo?

To je vrsta roga, zar ne? To je vrsta trube.

Tako da su odlučili da koriste lakšu riječ, "sistrumi".

"Sistrumi". Jer svi znaju što "sistrumi" znači.

Ko zna što znači "sistrumi"?

Ko zna što znači "svirale"?

Eto vidite.

Prorok Isaija : koristi tešku riječ "čovjek" u vašoj Bibliji kralja Džejmsa.

Mislim, doviđenja prijatno! Stavite kralja Džejmsa u muzej gdje i pripada. "Čovjek"?

Dajte mi nešto što mogu razumijeti. "Smrtnik" je mnogo bolje, zar ne?

Prorok Danilo : koristi jako tešku riječ "upravitelji", tako da koriste laku riječ

u Novom kralju Džejmsu, "satrapi".

"Četa"?

"Četa" u Kralju Džejmsu; to je preteško. Hajdemo je promijeniti u "puk".

U redu, niko neće razumijeti što "živi pijesak" znači. Vrlo je

zastarelo. "Živi pijesak" u Djelima apostolskim :? "Pijesak Sirta" je mnogo lakše za

razmijevanje. Bolje nabavite Novog kralja Džejmsa. Mnogo ga je lakše razumijeti.

Da li je Novi kralj Džejms stvarno toliko lakši za razmijevanje od kralja Džejmsa?

Mislim ovo je bilo dosta primjera u kojima je Kralj Džejms dosta lakši. I to

nije kompletna lista. To je samo nekoliko primjera. Znači da nema

nikakve veze sa olakšavanjem razumijevanja; ima veze sa

mijenjanjem, kvarenjem, izvrtanjem, iskrivljivanjem. Jedino gdje mogu

pokazati i reći jeste, "Pa ovdje smo olakšali", jeste

što su se otarasiti staroengleskih "thees" i "thous", ali morate imati

"thees" i "thous" jer "thees" i "thous" su u jednini a

"you, yee, your" u množini. Oni što počinju sa TH su u jednini; oni

što počinju sa Y su u množini. To utječe na značenje jer često

ne biste mogli znati govori li jednoj osobi ili cijeloj

grupi osim ako nemate "thees" i "thous" da vam kažu.

To je važno. To je sve važno. Ali dozvolite mi da vam pokažem neke dogmatske

promijene koje su napravili u Novom kralju Džejmsu da izvrnu doktrinu.

Idite do . Poslanice Korinćanima :.

-"Jer je riječ krstova ludost onima koji ginu; a

nama koji smo spaseni sila Božija."

-Brate Garet, pročitaj mi ovo lijepo i glasno u Novom kralju Džejmsu.

-"Jer riječ o krstu je ludost onima propadaju,

a onima koji se spasavamo sila Božija."

-Obratite pažnju, u Kralju Džejmsu je kazalo da smo spašeni. U Novom kralju Džejmsu

je kazalo da se spasavamo. Velika razlika jer spas nije proces.

Spas se desi u trenu, u treptaju oka,

vjerujemo u Hrista i prebačeni smo iz smrti u život. Nije proces.

Ne spasavam se, već sam spašen!

-Amin!

-. Poslanica Korinćanima : kaže sljedeće: "Jer mi smo Hristov miris Bogu,

i među onima koji su spaseni, i koji ginu".

Pročitaj mi iz Novog kralja Džejmsa.

-"Jer mi smo Hristov miris Bogu i među onima koji se spasavaju,

i među onima koji ginu".

-Opet, ne koji su spašeni, već oni koji se

spasavaju, kao da je to proces.

Jevanđelje po Mateji : na primjer, U Novom kralju Džejmsu kazuje, "težak je put

koji vodi u život i malo ih je koji ga nalaze". Kralj Džejms kaže

"stešnjen" misleći na koliko ljudi ide, odnoseći se na činjenicu da

se malo njih može spasiti. Novi kralj Džejms kaže da je težak.

Sad, kad bi bio po djelima bio bi težak.

- Novi prijevod živim riječima kazuje, "Ali uska je kapija koja vodi u život, a

put težak i malo ih je koji ga nalaze". Standardna engleska verzija

kazuje, "Ali kapija je uska i put naporan koji vode u život i onih

koji ih nađu je malo". Sad kažete, "Pa, Pastore Himenez, što ima

veze? Prava, uska? Uzak, težak? Težak, naporan?

Što ima veze?" Ima veze: je li teško spasiti se?

-Hej, Isus je odradio težak dio. Koliko je teško prihvatiti dar? Koliko je teško

uzeti gutljaj vode? Koliko je teško proći kroz vrata? Koliko je teško

pojesti parče hljeba? Ovo su stvari sa kojima je Isus uporedio spasenje

jer je lako biti spašen jer ne morate raditi da biste stigli doraja. Znate kako se u Bibliji, u poslanici Jevrejima odnose na

spasenje? Odmor.

Vidite, je li teško odmarati?

Nemojte da vas zavaraju ove moderne verzije. Možda ćete jednog dana pasti u iskušenje:

"O, znate, ova crkva koristi Novog kralja Džejmsa, pa što?"

Važno je.

Da li mislite da nam je potrebno različitih engleskih Biblija?

-Ne. U stvari, spomenuo sam da smo prezasićeni. Nema potrebe za više.

Ne mislim da postoji dobar razlog što su ekspodirale

u posljednjih par decenije. Znam koji je razlog.

-U redu.

-Vrlo je prosto. Činjenica je da ako imate uzdavačku kuću i želite

proučavati Bibliju ili slično- iako nijesam ljubitelj proučavanja Biblije -

-Ni ja.

-Ono što su učiniji jeste ako ste velika izdavačka kuća, nijeste željeli

plaćati autorska prava drugima, pa su načinili svoje prijevode.

Postoji finansijska motivacija koja će proizići

iz svih ovih različitih verzija.

-Postoji. Nema sumnje.

-Očekuje li Bog od prosječnog hrišćanina da nauči originalni grčki?

-Bog očekuje od prosječnog hrišćanina da koristi informacije koje su mu

date, a živimo u dobu kad imamo više informacija na raspolaganju

nego što je bilo koja generacija ikad imala i potrebne su nam baš sada jer

napadi nikad nijesu bili više luciferski.

-Vidite li opasnost, u redu- jer evo što ja vjerujem. Mislim da kad bi neko napadi nikad nijesu bili više luciferski.

-Vidite li opasnost, u redu- jer evo što ja vjerujem. Mislim da kad bi neko

naučio zajednički grči i tečno ga govorio i mogao da je uzme i tečno

čita, bilo bi fantastično, ali...

-Malo grčkog je opasno.

-Baš tako. Ne vidite li opasnost u tome da neko ko uči dva semestra

biblijskog grčkog na fakultetu i sad, oni će ustati i kazati, čak

i jedini koji podržava kralja Džejmsa će ustati- slušao je dva semestra biblijskog grčkog

na fakultetu - i on će ustati i kazati, "O, prevodioci kralja Džejmsa,

preveli su ovo pogrešno." I jednim njegovim pokretom ruke, znate,

sedam godina pedest briljantnih stručnjaka je bačeno kroz prozor...

-Stivene, bilo što dobro se može zloupotrijebiti. I malo grčkog može biti opasno.

Čuo sam cijele propovijedi zasnovane na vrlo lošim egzegezama, u redu? Ali dozvolite mi

da spomenem da sam prije par godina primio svještenika i kazao mi je, "Hej,

Vidio sam ovo u tumačenju. Čovječe, ovo propovijeda, ali nikad nijesam čuo

ikoga da to kaže. Ti znaš grčki. Da li bi mogao pogledati?"

Tako da sam pogledao. Nije bilo tačno. U pitanju je bio jedan od onih slučajeva,

komentator je recimo malo zastranio. Znate što je učinio kad sam

mu kazao? Propovijedao ga je svakako.

-Samo zato što je dobro zvučalo i svidjelo mu se.

-Jer se dobro propovijedalo.

-Odlično rečeno.

-O, bilo je odlično.

-To me ne iznenađuje.

-Nažalost me ne iznenađuje.

-Niko ne spori da su originali bili nadahnuti.

[. Poslanica Petra :] Biblija kazuje, "Naučeni od svetoga Duha

govoriše sveti Božiji ljudi."

Ali ne vjeruju da ono što danas imamo je nadahnuto jer ne

vjeruju u očuvanje Biblije, ali znate, Biblija kazuje u

Psalmima :, "Riječi su GOSPODNJE riječi čiste: srebro u vatri očišćeno

od zemlje, sedam puta pretopljeno. Ti ćeš nas, GOSPODE, odbraniti, i

sačuvati nas od roda ovoga dovijeka." I znate, isti Bog koji

nam je donio nadahnutu Riječ je isti Bog koji će očuvati

nadahnutu Riječ. I ja mislim da je budalasto misliti da je taj Bog dovoljno moćan da koristi

grešne ljude i osigura se da nam je dao savršene originale i onda taj isti Bog

ne može koristiti grešne ljude i osigurati se da su očuvani od ovog pokoljena dovijeka?

Vjerujem da je Bog dovoljno moćan da nam da nadahnutu Riječ i vjerujem da je Bog

dovoljno moćan da očuva te iste nadahnute Riječi

od ovog pokoljena dovijeka.

Sad dozvolite da vas upitam: Da li vjerujete da ljudi treba da nauče hebrejski ili

grčki ili čak engleski, ili treba, i mogu li imati Bibliju na svim jezicima?

-Treba da imaju Bibliju na svim jezicima. Zato podržavamo

prevodilačke službe kao što je Međunarodne Biblije. Textus Receptus se

koristi i hebrejska Biblija se takođe koristi, naravno, za prijevod na druge

jezike, što bi bila Riječ Božija.

Vjerujemo da svi narodi treba da imaju Bibliju na svom jeziku,

a na engleskom, to je Biblija kralja Džejmsa.

-Dozvolite mi da završim ovim: Božija Riječ je očuvana za nas u ovom

pokoljenju. Slušajte Proroka Isaiju :. "A ovo će biti zavjet moj s njima,

veli GOSPOD; Duh moj, koji je u tebi, i riječi moje, koje metnuh u

usta tvoja, neće otići od usta tvojih, ni od usta sjemena tvojega,

ni od usta sjemena sjemena tvojega, veli GOSPOD, otsele i

dovijeka." Kazao je, "Vidi, Isaija. Riječ koju propovijedaš, tvoji

potomci će propovijedati. Tvoja djeca i njihova djeca i njihova

djeca odsada i dovijeka će imati ove riječi" i ja vjerujem

da su to riječi koje upravo držim u ruci. A vidite, u modernim

verzijama, bilo da je u pitanju NMV, SEV, Novi prijevod živim riječima ili

Novi kralj Džejms, ta filozofija je filozofija koja kaže da Božija Riječ nije

očuvana. Morali smo iskopati novu. Morali smo iskopati stariji

rukopis da ispravimo sve probleme u njoj. Ne, ja vjerujem da je

očuvana od Hristovog vremena do danas. Prenosila se i ono što

imamo danas je kopija kopije kopije koja je prenešena.

Dosta ljudi pogriješno misli da se Biblija kralja Džejmsa vrijemenom promijenila

da je izdanje iz . koje danas koristimo potpuno drukčije od izdanja

iz ., ali u stvari jedino što je promijenjeno . je pravopis,

pisanje velikih slova, neke štamparske greške su ispravljenje; riječi se nijesu

promijenile. Riječi koje imamo danas u našoj Bibliji kralja Džejmsa su iste one

riječi koje su nam prevodioci dali . Riječi se nijesu

promijenile. Riječi su očuvane,

i to je ono što je Bog obećao da će očuvati.

Kazuje, vidite, "Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće

proći." Nije kazao misli; nije kazao ideje; nije kazao

učenje; kazao je, "riječi moje neće proći." Ove nove verzije su iz

pokvarenog izvora i imaju pokvaren plod. Pogledajte plod ovih novih

verzija. Pogledajte u što su se pretvorile crkve: zabavni centri. Pogledajte u što su

se pretvorile crkve kao rezultat ovih novih modernih verzija: pune

nespašenih ljudi. Pune ljudi koji ne znaju učenje, koji ne mare za

učenje, jer kad čitate knjigu punu protivrječnosti,

teško je mariti za učenje. Ali kad čitate knjigu koja je

savršena i čista i očuvana, znate, gledate svaku riječ i

marite za učenje, i marite za ono što kazuje i marite što

znači, ne samo, "Pa, da, kao razumijem srž. Isus je umro je na

krstu. Razumijem." Ne, želim znati posebno svako učenje koje Bog ima

za mene od Riječi Božije.

-Znate, dodirnuti ovu knjigu i proučavati je je jedno. Cijeniti

izdaleka sve što su ljudi i žene, djeca, morali da prežive ne bi

li Vi i ja mogli čitati danas knjigu zvanu Biblija bez straha od

progona. Lako je kazati ovaj broj: , ljudi je spaljeno,

kamenovano, izvađena im je utroba, jer su čitali ovu knjigu.

-Učim jako rano izjutra, ili ponekad kasno uvječe, tako da

se mogu probuditi u : i dobiti ideju, i odem i potražim je u svetom pismu.

I shvatite ljepotu toga i što vam poručuje, i samo sjedite

dok vam se suze slivaju niz obraze jer prepozajete veličanstvenost

onoga što vam je dato. I tako kad učim uz Bibliju kralja Džejmsa

potpuno sam siguran da imam u ruci Riječ Božiju od korice do

korice i da je ista sada kao što će biti za sat vremena jer je

očuvana i ista. Tako da imam povijerenja kad je otvorim i propovijedam

iz nje nedjeljom i predajem iz nje u nedjeljnjoj školi ili svjedočim ljudima na

ulici, znam da je Riječ Božija i radujemo se susretu

sa samom Riječju da u slavi dokažemo što

smo učili cijelog života.

-Bog nije zadovoljan ovim ljudima koji uklanjaju stihove, dodaju stihove, dodaju

stvari, uklanjaju stvari. Idite do Otkrivenja.

Otkrivenje :; "Jer svjedočim svakome koji čuje riječi

proroštva knjige ove. Ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti

na njega zla napisana u knjizi ovoj". Jeste li ikad pročitali knjigu

Otkrivenja? Ima dosta zala u toj knjizi. Kazao je daću

vam ta zla ako dometnete Riječi mojoj. Otkrivenje :; "I ako ko

oduzme od riječi knjige proroštva ovoga, Bog će

oduzeti njegov dijel od knjige života, i od grada svetoga, i od

onoga što je napisano u knjizi ovoj." Ali ovi ljudi koji su promijenili

Riječ Božiju, Biblija kazuje da su izgubili priliku da budu spašeni.

Kazao je, "Ja ću oduzeti". Kazao je, "Kao što ste vi oduzeli od moje Riječi,

ja ću oduzeti vaš dio od knjige života." Kazao je, "Postaraću

se da ne budete spašeni jer ste dirali moju Bibliju." Meni zvuči

da je Bog vrlo ozbiljan što se ovoga tiče.

Kažete, "U redu, Pastore Himenez, slažem se. Razumijem. Ove Biblije su korumpirane.

One korumpiraju doktrine. Biblija kralja Džejmsa je čista. Biblija kraljaDžejmsa je Riječ Božija. Razumijem. Što s tim da učinim?"

Kad shvatite da držite Božiju Riječ u ruci, ne misli Božije,

ne što je mogao kazati, ne što mislimo da je kazao, već stvarne riječi

Božije, i ne samo to, već kad imate riječi Božije imate u stvari

Boga, ne njegovu knjigu, već ove riječi, kad shvatite da imate Božije

riječi, čovječe, to bi nas trebalo natjerati da pročitamo Bibliju. To bi nas trebalo natjerati da živimo

po ovoj Bibliji. Ova knjiga ima svaki odgovor na svako pitanje u životu.

Kažete, "Pastore Himenez, došao sam u Baptističku Crkvu Istinitosti; nijesam

ovdje došao da učim o Bibliji kralja Džejmsa. Došao sam ovdje da učim o

spasenju." Učili smo o spasenju u Bibliji kralja Džejmsa.

"Nijesam ovdje došao da učim o ovome. Došao sam ovdje da bi

mogao dobiti pomoć u braku." Ova knjiga će vam pomoći u braku.

"Nijesam ovdje došao da učim o Bibliji kralja Džejmsa. Došao sam da

naučim kako da vaspitam djecu." Ova knjiga će vam pomoći da vaspitate djecu.

Riješiće sve vaše probleme. Doneće vam spasenje. Učiniće

sve što vam je potrebno. Zašto? Jer je Riječ Božija ...

...bez greške, savršena, baš kakvu nam je Bog dao.

Uliva mi povjerenje da razumijem da je Riječ Božija savršena. Znate li zašto

toliko ljudi danas ne vjeruje u Boga, ne dolazi u crkvu, generacije

mladih ljudi napuštaju crkve u čoporima i ne vraćaju se nikada?

Jer su ove moderne verzije Biblije korumpirane, ima

grešaka u njima, i to je učinilo da sumnjaju u svoju vjeru u Boga. Ali ne

ova. Ova je savršena. Verzija kralja Džejmsa je Riječ Božija.

Čitajte je.

Naučite je.

Proučite je.

Zapamtite je.

Živite po njoj.

Popovijedajte je drugima.

Pognimo glave i pomolimo se. Dragi nebeski Oče,

Gospode, volimo te. Hvala ti za tvoju Riječ. Gospode, hvala ti što nas nijesi

učinio odgovornim da očuvamo tvoju Riječ, već si tu odgovornost

preuzeo na sebe. Nadahnuo si je, očuvao si je, i danas si je

dao nama. Oče, volimo te. Pomozi nam da ne odemo danas odavde i

da nam ova poruka na jedno uvo uđe a na drugo iziđe. Pomozi nam da razumijemo, "Imam

Riječ Božiju; možda bi trebalo da je pročitam. Možda bi trebalo da je proučim. Možda bi

trebalo da živim po njoj". Volimo te, Gospode. U tvoje dragocjeno ime se molim. Amin.

Volio bih da vam postavim pitanje.

Jeste li sigurni, kad biste danas umrli, da biste otišli u raj?

Možete kazati, "Nijesam siguran da li ću ići u raj."

Možda čak nijeste ni razmišljali o tome.

Ali Biblija kazuje da možete biti % sigurni da ste na putu za raj.

Sad, po Bibliji, morate razumijeti par stvari da biste

mogli da primite spasenje. Prvo je sljedeće:

Biblija kazuje u Poslanici Rimljanima :, "Jer svi sagriješiše, i izgubili slavu Božiju".

Biblija nam kazuje da je "grijeh zakonski prijestup." Kad prekršimo

Božiji zakon, griješimo. I na osnovu ovog stiha, svi smo sagriješili.

Ja sam griješnik; ti si griješnik.

I nažalost postoji naplata za naše grijehove. Poslanica Rimljanima : kazuje, "Jer je

plata za grijeh smrt". Sad, riječ "plata" znači plaćanje. To je ono što

zarađujete. Kad idem na posao, daju mi novac. To je moja plata. Ali zbog

mog grijeha, plata je smrt. Što zarađujem je smrt. "Jer je plata za grijeh

smrt". Sad, kad mislimo o smrti, većina misli o fizičkoj smrti,

ali Otkrivenje :- kazuje, "I smrt i pakao bačeni biše u jezero

ognjeno." (aluzija na pakao.) Kaže "I ovo je druga smrt.

I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero

ognjeno." Znači, po Bibliji, naplata za naše grijehe nije samo

fizička smrt, no druga smrt. Kažete, "Što je druga smrt?"

Bačen biti u jezero ognjeno. To je druga smrt." Što zaradimo

za naše grijehe je smrt: fizička smrt, druga smrt, što je bačen

biti u jezero ognjeno. Otkrivenje : kazuje, "A strašljivima i

nevjernima, i poganima, i krvnicima, i kurvarima i

vračarima, i idolopoklonicima..." Ovo je vrlo loš spisak, zar ne?

Krvnici, kurvari, vračari. Većina bi se složila, krvnik,

"O, da. Idu u pakao." Ali obratite pažnju da kaže, "A strašljivima i

nevjernima, i poganima, i krvnicima, i kurvarima i

vračarima, i idolopoklonicima..." I na kraju spiska kaže sljedeće:

"i svim lažama, njima je dijel u jezeru što ogri ognjem

i sumporom: koje je smrt druga." A razlog iz kojega Bog dodaje

grijeh laganja na kraju spiska, pokušava da nam da poentu, a

ta poenta je sljedeća: svi smo griješni. Svaki čovjek je slagao.

I pokušava da kaže da niko nije ispravan; svi smo zgriješili; svi zaslužujemo da idemo

u pakao. Sad to je loša vijest. Ja sam griješnik; ti si griješnik, i svi

smo na početku osuđeni na pakao, ali jevanđelje je blagovijest ili dobra

vijest. Poslanica Rimljanima : kazuje, "Jer je plata za grijeh smrt".

Sad razumijemo što to znači. Ali drugi dio stiha kaže, "a dar Božiji je

živoz vječni u Hristu Isusu Gospodu našemu." Biblija kazuje da Bog ima

dar koji vam želi dati i taj dar je vječni život. Sad u Poslanici Efescima :-

Biblija kazuje, "Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru". Riječ "blagodaće"

znači dobiti nešto što ne zaslužujete. Nijeste ga zaslužili,

nijeste ga platili. "Spaseni ste" znači biti spašen od pakla,

jer ne želim ići tamo. Siguran sam da ne želite ići tamo.

Riječ "vjera" znači vjerovati. Kaže, "Jer ste blagodaću spaseni kroz

vjeru; i to nije od vas". Nema nikakve veze s vama. Evo zašto:

"dar je Božiji: Ne od djela, da se niko ne pohvali." Dar nije

nešto za što se radi. Dar je nešto što nam je dato. Neko

drugi ga plaća, ali ga vi ne plaćate. Kad bih vam dao dar i pitao vas

da mi date novac, to ne bi bio dar. Kad bih vam dao dar, i

tražio vam da učinite nešto za njega, to ne bi bio dar. Znači, dar vas ništa

ne košta, ali košta osobu koja vam nešto daje.

I sa Božijim darom je potpuno isto. Isus je morao platiti za taj dar.

Poslanica Rimljanima : kazuje, "Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama, što Hristos, još kad

bijasmo grješnici, umrije za nas." Jevanđelje po Jovanu :, najpoznatiji stih u

Bibliji, kazuje, "Jer Bogu tako omilje svijet, da je i Sina svojega jedinorodnoga dao, da

nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni."

Blagovijest je sljedeća: Isusa Hrista je rodila djevica. Živio je bezgriješnim

životom; nikad nije zgriješio, nikad učinio ništa pogriješno. Umro je na krstu,

sahranjen je. Biblija nam kaže da je njegova duša sišla u pakao tri dana i

tri noći, i ustao je iz groba ne da bi platio za svoj grijeh

jer nije imao grijehe. Umro je ne bi li platio naše grijehe. I vidite, već je bio

plaćen. Dar je već bio plaćen. Sad morate razumijeti

sljedeće o daru: Jevanđelje po Jovanu : kaže "život vječni". Dar je

život vječni. Riječ "vječni" znači da zauvijek traje. Život koji

će zauvijek trajati. Nikada se neće okončati. Jevanđelje po Jovanu : kaže "život vječiti".

"Vječiti" znači da se neće nikada okončati. Jevanđelje po Jovanu : kaže "život vječni". Poslanica

Rimljanima : kaže "vječiti život". I kroz cijelu Bibliju se može naći ovaj koncept: vječni

život, vječiti život, život koji će zauvijek trajati, život koji se neće nikad okončati.

Po Jevanđelju po Jovanu :, dobijate ga istog trenutka kad povjerujete. "Ko vjeruje

Sina, ima život vječni". Sad, neki misle, "Pa, mogu dobiti

spasenje, i kad kad budem imao, ako učinim nešto vrlo loše, ako izvšim

preljubu, ubistvo, počinim samoubistvo, onda će mi Bog oduzeti

spasenje." Ali ako ga oduzme, onda nije zauvijek trajalo. Vidite, moramo

razumijeti da spasenje nije nešto što zarađujemo i kad ga imamo

to nije nešto što zadržavamo. Biblija kazuje u Poslanici Titu :, "Za nadu

vječnoga života, koji obeća nelažni Bog prije vremena vječnijeh".

Vidite, naša nada za vječni život je sljedeće: Bog ne može lagati. Ako mi je Bog obećao

vječni život, onda pogodite što. To je vječni život. Obećao mi je vječiti

život, onda će vječito trajati. Kažete, "Onda, što ako učinim nešto

vrlo loše?" Pa to nije od nas. Nema nikakve veze sa mnom. To je

dar koji će zauvijek trajati. Sad evo jedine stvari koji treba da učinite:

Kao bilo koji drugi dar, imate izbor hoćete li ga prihvatiti

ili odbiti. Možete pitati, "Pa, kako da prihvatim dar od Boga?" Poslanica Rimljanima :

kazuje sljedeće: "Jer ako..." Sad, kaže "ako" jer imate

izbora. Kazuje, "jer ako priznaješ ustima svojima da je Isus Gospod..."

Riječ "priznati" znači prihvatiti. Kažete, "Što priznajem?" Pa, priznajete

da ste griješni. Priznajete da zaslužujete da idete u

pakao. Ali tražite oproštaj. Kazuje, "jer ako priznaješ ustima

svojima da je Isus Gospod..." Ali je više nego izgovoriti riječi. Takođe kazuje,

"...i vjeruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže iz

mrtvijeh..." Vjerujete da je Isus Hrist umro na krstu, da je sahranjen,

i da je ustao iz groba ne bi li platio cijenu za vaše grijehe. Kazuje, "jer ako

priznaješ ustima svojima da je Isus Gospod, i vjeruješ u srcu svojemu da ga

Bog podiže iz mrtvijeh," Biblija kazuje, "bićeš spasen."

Ne kaže da bi mogao biti spašen. Ne Ne kaže da se nada da ćeš biti spašen.

Bog kaže, "spasiću te ako priznaješ ustima svojima i vjeruješ u

srcu svojemu." Obratite pažnju da ne morate ići u crkvu. Ne kaže de se morate

krstiti. Ne kaže da se morate pokajati za svoje grijehe. Ne kaže da morate

učiniti išta; jednostavno vjerujte i tražite mu da vas spase. Ako to vjerujete

u srcu svojemu, ako vjerute da je Isus Hrist umro na krstu za vaše grijehe,

da je bio sahranjen, ustao iz groba, želi vam dati dar, život

vječni, onda zašto ne biste priznali ustima svojima sada?

Volio bih da vam pomognem da sastavite molitvu. Ako vjerujete u to, zašto se ne biste

pomoliti sa mnom sada:

Ako ste kazali ovu molitvu i ako ste vjerovali u srcu svojemu, po

Bibliji, sad ste spašeni. Imate vječni život. Čestitam.

 

 

 mouseover