"New World Order Bible Versions" full movie with Lithuanian subtitles

Watch Video

October 25, 2015

Tikiu, kad velnias nori perimti bažnyčią.

Tikiu, kad velnias nori perimti šią bažnyčią...

...po vieną žmogų.

- Mes turime galimybę sukurti naująją pasaulio tvarką

sau ir ateities kartoms.

- Uždarykite langą.

Grįžkite atgal į savo namus.

- Grįžkite dabar pat! - Aš viduje.

- Mes turime tikrą galimybę šiai naujai pasaulio tvarkai...

...tvarką, kurioje tikima Jungtinėmis Tautomis...

-...guminės kulkos, tazeriai...

-...kurios gali pasinaudoti savo taikdario vaidmeniu, kad įvykdytų pažadą ir viziją...

...iš JT įkūrėjų.

- Po Prezidentas Bušas pasakė - ir šią frazę dažnai

naudodavau - jog mums reikėjo naujos pasaulio tvarkos.

Ir vietoj to, atrodo, kad mes turime daug netvarkos.

- To ilgai laukėme.

Nes tai ką padarėme šią dieną, šiuo lemiamu momentu,

dėl to permainos pasiekė Ameriką.

Prezidentas B. Obama ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Gordonas šiandien

reikalauja naujosios pasaulio tvarkos, kuri išspręstų mūsų pasaulinę

ekonominę krizę.

- Dabar turime teigiamą užduotį, iš tikrųjų, sukurti

naująją pasaulio tvarką.

- Jos užduotis bus - per šį laikotarpį Amerikai parengti bendrą

strategiją, kad, tikrai, nauja pasaulio tvarka gali būti sukurta.

Tai puiki galimybė.

- Jūs kalbėjote apie naująją pasaulio tvarką, kaip apibrėžėte,

liuciferio buvimu. - Taip.

- Kaip jūs tai žinote?

- Mano tyrinėjimai privertė atsigręžti į JAV dolerį.

Ir čia ant dolerio radau šiuos keistus antspaudus. Tai yra Illuminati

antspaudai, kurie buvo sukurti slaptoje draugijoje, įkurtoje

Adamo Weishaupto.

O dolerio kitoje pusėje, kairėje, matote antspaudą,

kuriame yra akis trikampyje. Egiptiečių mitologijoje tai

Horo akis, dabar ji vadinama liuciferio arba šėtono akimi.

Du žodžiai viršuje „ANNUIT COEPTIS“, reiškia

„Pradžios laikas“,

ir apačioje „NOVUS ORDO SECLORUM“.

- Ir ant šio puikaus Jungtinių Valstijų antspaudo parašyta

„NOVUS ORDO SECLORUM“: nauja tvarka.

- Žmonės turėtų klausti: „Kodėl egiptietiška

piramidė yra ant JAV dolerio galinės pusės.

Kas bendro yra tarp Amerikos ir Egipto?“

Atsakymas yra toks: visiškai nieko, išskyrus okultizmą.

Ir tokiu būdu matome, kad susiduriame su liuciferio planu ir žmonės

turi atpažinti masonystės dievą, kuris nuves pasaulį

į šį specifinį ir konkretų tikslą, dėl kurios Amerika

buvo įkurta, o tai yra vesti viso pasaulio sistemą link

vienos pasaulinės vyriausybės, vienos pasaulinės religijos,

vienos pasaulinės teisinės sistemos, ir vienos pasaulinės pinigų sistemos,

kuri Biblijoje vadinama žvėries ženklu.

-...ir iš esmės, ką tikrai žinome yra tai,

kad bus perėjimas iš senosios tvarkos į

naują tvarką, tai šėtono taisyklė.

Štai su kuo siejasi šis simbolis

ir štai su kuo siejasi naujoji pasaulio tvarka.

Karaliaus Džeimso Biblijoje, korintiečiams : sakoma: „Taigi, jei kas yra

Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena – praėjo,

štai visa tapo nauja.“ Atkreipkite dėmesį kaip Naujojoje angliškoje Biblijoje

perteikiama ši eilutė. Joje sakoma: „Senosios tvarkos nebėra,

prasidėjo naujoji tvarka.“ Jie vartoja tą pačią kalbą.

Karaliaus Jokūbo sakoma: „Bet apima tik valgius, gėrimus,

įvairius apiplovimus ir kūniškus potvarkius, galiojančius iki

atnaujinimo“, kalbama apie Kristaus atėjimą. Tačiau atkreipkite dėmesį,

kad NTV (Naujoji tarptautinė versija) Biblijoje tai vadinama: „iki naujos tvarkos.“ Jie ruošia

žmones. Noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į tai. Karaliaus Jokūbo Biblijoje

Izaijo : sakoma: „Todėl taip sako Viešpats Dievas: „Štai Aš dedu

Sione pamatui ištirtą akmenį, brangų pamato

kertinį akmenį.“ Čia kalbama apie Jėzų, tiesa? Ir noriu, kad

atkreiptumėte dėmesį į Karaliaus Jokūbo, kur sakoma, kad Jėzus

yra kertinis pamato akmuo. Kur yra pastato

pamatas, viršuje ar apačioje?

Jis apačioje, tiesa? Gerai?

Taigi, kai sakoma, kad Jėzus yra kertinis pamato akmuo,

tai yra šioje vietoje, tiesa?

„Tad jums, kurie tikite, Jis yra brangus:“ - tai yra Karaliaus Jokūbo -

„o nepaklūstantiems tas statytojų atmestas akmuo

tapo kertiniu akmeniu,“ vėl apie pamatą.

Atkreipkite dėmesį, kad NTV biblijoje jis vadinamas špiliumi.

Jie sako, kad šis ženklas, kurį matote, simbolizuoja Kristų.

Tai netiesa; jis simbolizuoja ką? Antikristą.

- Meldžiuosi, kad liktumėte, kad ir kaip mano draugai, su šia knyga,

Dievo žodžiu. Štai kur iš tiesų turime krypti.

Laiko nedaug. Didelis nuokrypis nuo tiesos:

Tai vyksta; tai dabar čia vyksta.

- Mano vardas Stevenas Andersonas, esu Tikėjimo žodžio baptistų bažnyčios pastorius

iš Tempės, Arizonos. Mūsų bažnyčioje yra tik Karaliaus Jokūbo Biblija; daugelis

žmonių nesupranta kodėl. Tačiau, šio filmo tikslas yra

parodyti ryškų skirtumą tarp Karaliaus Jokūbo Biblijos

ir visų kitų versijų.

- Mano vardas yra Rogeris Jimenezas. Aš esu Tikėjimo žodžio baptistų bažnyčios pastorius

iš Sakramento, Kalifornijos, ir aš džiaugiuosi būdamas šio

filmo dalimi, nes šiandien Dievo žodis yra puolamas,

ir turime tvirtai laikytis Biblijos, jog galėtumėme jį įtraukti

į dvasinį karą.

- Aš esu Denis Makeinas. Esu Šiaurės baptistų bažnyčios pastorius

iš Modesto, Kalifornijos. Pastoriauju jau šešiolika metų

ir beveik keturiasdešimt metų buvau ministerijoje kaip misionieriškas

bažnyčios plantatorius.

- Šiandien turime motyvą ir tai yra šėtoniškas motyvas - pakeisti

Bibliją. Daugelis žmonių mano: „Ką gi, Karaliaus Jokūbo Biblija yra

puikiai išversta; ji labai poetiška. O kitos versijos yra

prastos. Galbūt jos ne taip gerai išverstos.“ Tačiau, esu čia tam, kad

pasakyčiau, jog tai daug daugiau nei tai. Šios naujos versijos yra tikras

šėtono mėginimas iškraipyti Dievo žodį. Aš jums parodysiu,

kad šie pakeitimai nėra atsitiktiniai. Tai nėra tik

maži, nereikšmingi pakeitimai. Manau, kad šie pakeitimai yra strateginiai.

Jie apgalvotai puola specifines doktrinas, kurias moko Biblija.

Efeziečiams :, Biblijoje sakoma: „Nes mes grumiamės ne su

kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis,

šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio

jėgomis danguje.“ Yra žmonių, kurie turi daugybę

milijonų ir netgi bilijonų dolerių, ir yra motyvuoti skelbti

iškraipytas Biblijas, ir tada jas skelbti panaudojus reklamą,

jas skelbti parduotuvėse, kuriose jos bus padėtos priekyje ir centre,

ir jos žmonėms rodys: „Štai yra Biblija, kurią privalote skaityti. Atsikratykite

Karaliaus Jokūbo Biblijos. Įsigykite naujesnę, geresnę, pagerintą versiją.“

Aš atlikau tam tikrą šiandieninių populiariausių versijų tyrimą.

Tai labiausiai paplitęs sąrašas. Patikrinau jį su daugybe skirtingų

šaltinių ir jie visi prilygo toms pačioms penkioms Biblijoms. Karaliaus Jokūbo Biblija

šiandien nėra populiariausia Biblija. Tai Naujoji tarptautinė

versija: NTV. Antroje vietoje yra Karaliaus Jokūbo Biblija. Trečioje vietoje,

Naujasis gyvenimo vertimas. Ketvirtoje vietoje, Naujoji Karaliaus Jokūbo, ir penktoje,

Anglų standartinė versija arba ASV. Kiek mačiau, jos buvo

skirtinguose sąrašuose, šiek tiek skyrėsi tvarka, tačiau visos penkios buvo juose.

- Daugelis žmonių nesuvokia, kad yra šimtai vertimų, ir

akivaizdu, kad neturime laiko juos visus perskaityti.

- Būtų daug prasmingiau susitelkti ties keturiais iškraipymais,

kurie yra patys populiariausi. NTV trūksta visų šešiolikos eilučių

iš Naujojo Testamento. Iš pradžių, prieš mums kalbant

apie visus tūkstančius pakeitimų, joje visiškai trūksta tik šešiolikos

eilučių. Mato : - nėra. Mato : - nėra. Apaštalų darbai : - šios eilutės

nėra NTV, nėra ASV, nėra Naujajame gyvenimo vertime.

- Visiškai nėra!

Karaliaus Jokūbo Biblijoje, Apaštalų darbai :: „Keliaudami toliau,

jie privažiavo vandenį. „Štai vanduo, – tarė eunuchas, – kas gi kliudo

man pasikrikštyti?“ ir Pilypas - tai sielos nugalėtojas -

tarė: „Jei tiki iš visos širdies, tai galima“.

Taigi, eunuchas - tai nusidėjėlis - atsakė: „Kas trukdo man,

kas stabdo mane pasikrikštyti?“ Pilypas, sielos nugalėtojas,

sako: „Jei tiki iš visos širdies, tai galima.“

Ir jis - eunuchas - atsakė ir pasakė: „Tikiu, kad Jėzus Kristus

yra Dievo Sūnus“. Kas nutiko eunuchui? Jis buvo išsaugotas.

Kodėl? Jei savo burnomis išpažinsime Viešpačiui Jėzui ir tikėsime savo

širdimi, jog Dievas prisikėlė iš numirusiųjų, mes būsime išgelbėti.

Jis tikėjo savo širdimi. Jis išpažino savo burna. Jis buvo išsaugotas.

Taigi, ką jie darė? eilutėje:

„Jis liepė sustabdyti vežimą, ir jie abu – Pilypas ir eunuchas –

išlipę įbrido į vandenį, ir Pilypas jį pakrikštijo.“

Taigi, eilutėje: Kas stabdo mane pasikrikštyti?

eilutėje: Jei tikėsi iš visos širdies, tai būsi pakrikštytas.

Jis savo burna išpažino, tiki savo širdimi;

eilutėje: jie jį pakrikštyja. Amen.

Kas sakoma Naujojoje tarptautinėje versijoje?

„Kai jie keliavo palei kelią, jie priėjo prie vandens ir eunuchas tarė:

„Pažvelk, čia vanduo. Kas gali man sutrukdyti pasikrikštyti?“

Ir jis liepė sustabdyti vežimą. Tada abu Pilypas ir eunuchas įbrido

į vandenį ir Pilypas jį pakrikštijo.“ Ar supratote kas

įvyko? Ko trūko?

Nežinau ar pastebėjote. Trūksta visos eilutės.

Taigi, pagal Naująją tarptautinę versiją, jie keliauja keliu.

Jis sako: „Kas trukdo man pasikrikštyti?“

Pasak NTV, niekas netrukdo! Tiesiog pakrikštykime tave.

Ko trūksta? Tikėkite Jėzumi Kristumi!

Ko trūksta? Tiesos.

Ko trūksta? Kodėl šios Biblijos puola Jėzų Kristų?

Man tai neturi jokios prasmės.

Tačiau, tai taptų prasminga, jei suprastumėte, kad už visko slypi šėtonas.

- Jie ne tik išėmė iš NTV visas šešiolika eilučių,

jie taip pat parašė pastabas kitoms eilutėms, kuriose sakoma, kad šios eilutės tikriausiai

nėra originale, taip sukeldami abejonę tikėti Dievo žodžiu.

Eilutės, tokios kaip Morkaus :: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją

visai kūrinijai.“ Eilutės kaip: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino,

ką daro.“ Jie neišėmė šių eilučių, tačiau jie parašė pastabą prie

jos, kurios paverčia skaitytojų mintis niekinėmis, sakydami: „Na,

šių eilučių vis tiek tikriausiai nebuvo originale. Bet kuriuo atveju tai tikrai neturi

jokios įtakos.“ Tikime, kad Jėzus Kristus buvo Dievo kūne.

Šios šiuolaikinės versijos tai nuolat keičia ir kritikuoja.

Pateiksiu jums keletą pavyzdžių. Jono :: „Mat yra trys

liudytojai danguje: Tėvas, Žodis ir Šventoji Dvasia;

ir šitie trys yra viena.“ Štai čia matome žodį „trejybė“.

Trys viename.

„Šitie trys yra viena.“

Tuo tarpu, NTV, sakoma: „Nes yra trys, kurie liudija“.

Nepaminėtas Tėvas, nepaminėtas Žodis, nepaminėta

Šventoji Dvasia, ir nepaminėta, kad trys yra viename.

Pažvelkite ką jie padarė su Timotiejui :. Biblijoje sakoma: „Ir neginčijamai

yra didelė dievotumo paslaptis:“ - pažvelkite - „Dievas buvo

apreikštas kūne, išteisintas Dvasioje, matomas angelų, paskelbtas

pagonims, įtikėtas pasaulyje ir paimtas į šlovę.“

Dievas buvo įtikėtas pasaulyje, Dievas buvo paimtas į šlovę,

Dievas buvo apreikštas kūne, ir gyveno tarp mūsų, ir

Biblijoje Timotiejui : labai aiškiai pasakyta, jog Jėzus Kristus yra Dievas.

- Timotiejui : yra svarbi ištrauka, nes dažnai skaitydavau išnašas

Naujojoje Amerikietiškoje standartinėje versijoje, kurią turėjau seminarijoje,

vėliau NTV, ir kitas ištraukas, kurių išnašose

sakoma, arba sakoma komentaruose, ar NTV mokymuose,

ar Naujojoje Amerikietiškoje standartinėje versijoje, jose sakoma, kad

nėra jokio teologijos skirtumo. Tai neturi įtakos jokioms doktriniškoms

perspektyvoms. Tačiau, akivaizdu, jog yra skirtumas tarp „hos“ (kuris) ir „Theos“ (Dievas).

Jei priimsite „jis, kuris buvo, „hos“, vietoj „Theos“, vietoj to, kad

jis yra Dievas, tai akivaizdžiai silpnina tekstą, nes turite manyti,

kad Kristus yra Dievas, arba, kad jis pasirodė. Tačiau kalbant apie „Theos“, nėra jokio klausimo

kas sakoma šiame tekste. Tai Dievas, kuris buvo apreikštas kūne, ir

tai turi būti Kristaus asmuo, ir tai tikrai įtakoja žmonių

nuomonę apie Viešpaties Jėzaus dievybę. - Teisybė.

- Kitas puikus įrodymas, kad Jėzus Kristus yra Dievas, pateiktas Žydams :.

„O Sūnui: „Tavo sostas, Dieve, amžių amžiams“.

Taigi, kas Biblijoje yra vadinamas sūnumi?

Taip vadinamas Dievas. Sakoma: „Sūnui: „Tavo sostas, Dieve, amžių

amžiams“. Paklausykite NTV.

„Bet apie sūnų jis sako“...

- Neseniai traukinių stotyje kalbėjau su Jehovos liudytoja - nuvažiavau

sutikti savo žmonos. Ir Jehovos liudytoja man pradėjo skaityti iš

religinės knygos, kurią turėjo, tačiau pamačiau Naujojo pasaulio vertimą.

Tada pasakiau: „Ar Naujojo pasaulio vertimas yra iš graikų?“

Ji atsakė: „Tai iš Vestkoto ir Horto graikiškojo Naujojo Testamento.“

Atsakiau: „Ar ji tiksli?“

Ji atsakė: „Žinoma.“

Atsakiau: „Ar turėjote graikiškąją?“ Ji atsakė: „Ne.“

Atsakiau: „Ką darytumėte jei pats Jehova kalbėjo su Jėzumi ir pavadino

jį Dievu?“ „Tai niekada neįvyko.“

Taigi, pacitavau jai Žydams :. „Sūnui: „Tavo sostas,

Dieve, amžių amžiams“.

Ji taip susijaudino ir taip nusiminė, kad pasiėmė savo krepšius ir išbėgo pro duris,

aš sekiau paskui ją ir kalbėjau jai. Bet kai vėliau tai perskaičiau

Naujajame pasaulio vertime, tai buvo visiškai pakeista:

- Tuo tarpu, Karaliaus Jokūbo Biblijoje, to negalite nesuprasti. Tačiau ne tik tai,

jie kritikuoja Kristaus nekaltą gimimą. Pažvelkite į Luko :.

Biblijoje sakoma: „Juozapas ir Jėzaus motina stebėjosi tuo,

kas buvo apie Jį kalbama.“

Tuo tarpu, NTV, ir ASV, ir Naujajame gyvenimo vertime

sakoma: „Vaiko tėvas ir motina žavėjosi tuo, kas buvo apie jį pasakyta.“

Taigi, čia matome, kad NTV ir kitos šiuolaikinės versijos įvardija

Juozapą kaip Jėzaus Kristaus tėvą, to mes niekada nepamatysime

Karaliaus Jokūbo Biblijoje.

- Ar Juozapas buvo Jėzaus Kristaus tėvas? Ne, jis nebuvo.

Jis buvo Jėzaus Kristaus patėvis. Pripažinkite tai.

Tačiau jis nebuvo Jėzaus Kristaus tėvas.

- Iš tiesų, toliau tame pačiame skyriuje, Marija kreipiasi į Juozapą kaip Jėzaus tėvą,

ir jis ją nedelsiant pataiso. Joje sakoma: „Pamatę Jį, jie labai nustebo,

ir Jo motina Jam tarė: „Vaikeli, kodėl mums taip padarei?

Štai Tavo tėvas ir aš sielvartaudami ieškojome Tavęs.“

Argi ji ką tik nesikreipė į Juozapą kaip Jėzaus tėvą? Pažvelkite kaip jis

nedelsiant ją pataiso. Jis atsakė:

„Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinote, kad man reikia būti

savo Tėvo reikaluose?“ Jis sako: „Pažvelk, aš esu savo

tėvo reikaluose kai skelbiu Dievo žodį, nes Juozapas

nėra mano tėvas. Dievas Tėvas yra mano tėvas.“

Žmonės, kurie tiki NTV, yra taip apakinti, jog jie turėjo man

parodyti tai ir sakyti: „Matote? Taip Biblijoje vadinamas

Juozapas, Jėzaus tėvas.“ Ne, tai Marija vadina Juozapą

Jėzaus tėvu ir ji yra nedelsiant papeikta, ir kas nors turėtų

papeikti NTV. Kas nors turėtų pataisyti Naująjį gyvenimo vertimą.

Kas nors turėtų papeikti ASV ir sakyti: „Palaukite truputį. Jūs klystate.

Tai nėra Jėzaus tėvas. Jėzaus tėvas yra Dievas Tėvas.“

Jūs sakysite: „Na, jas suprasti yra truputį lengviau. Na,

pakeitimai tikrai neturi įtakos doktrinai.“

Tai yra tikrai svarbios doktrinos, argi ne?

Kristaus dievybė, nekaltas gimimas.

Ir ne tik tai; jie kritikuoja jo amžinąjį ankstesnį egzistavimą. Matote, Jėzus Kristus

neatsirado Betliejaus ėdžiose. Jėzus Kristus neatsirado

iš Marijos gimdos. Verčiau, Jėzus Kristus visada egzistavo ir visada

egzistuos. Jis yra pirmas ir paskutinis, jis yra Alfa ir Omega,

jis yra pradžia ir pabaiga, o tai labai svarbu jo dievybei.

Jei jis yra sukurta būtybė, jis negali būti Dievas.

Biblijoje sakoma, Michėjo :: „O tu, Efrata – Betliejau,

nors esi mažas tarp Judo miestų, bet iš tavęs

kils Tas, kuris bus valdovu Izraelyje. Jo kilmė siekia

pradžios laikus,“ - pažvelkite - „nuo amžių.“

Taigi, Michėjo :, Biblijoje sakoma, kad Jėzus Kristus yra „nuo amžių.“

Tai yra du labai veiksmingi žodžiai, nes jie atspindi amžiną

Jėzaus Kristaus ankstesnį egzistavimą. Jis neturėjo pradžios. Jis nėra sukurta būtybė.

Jis buvo Dievo kūne. Jis buvo Dievo pradžia ir jis buvo Dievas. [Jono :]

„Amžinas“ reiškia, kad jis bus visą laiką; jis bus amžinai.

Taigi „nuo amžių“ yra tai, kas ateina iš amžinos praeities

arba ateina iš begalinės praeities, kuri

visada egzistavo. Paklausykite NTV:

„O tu, Efrata Betliejau, nors esi mažas tarp Judo klanų,

iš kurių ateisi manęs, tas, kuris valdysi Izraelį, kurio pradžia yra

iš senų, iš labai senų laikų.“

Kas yra pradžia?

Tai yra tada, kai kas nors pradeda egzistuoti, argi ne?

Kai yra duota pradžia, tada prasideda egzistavimas.

Pažvelkite, ar Jėzus pradėjo egzistuoti tik nuo tam tikro momento?

Ne, Karaliaus Jokūbo Biblijoje jis yra nuo amžių.

Tačiau, pagal NTV, jis turėjo pradžią.

Jei Jėzus Kristus turėjo pradžią, tada jis nėra Dievas, nes Dievas

buvo, yra ir ateina. [Apreiškimo Jonui :]

Dievas visada egzistavo.

Dievas nėra sukurta būtybė.

Tačiau šioje vietoje NTV tikrai smogia lemiamą smūgį:

- Izaijo : sakoma: „Kaip tu iškritai iš

dangaus, Liuciferi...“

- Visoje Biblijoje tik vienoje vietoje galite rasti žodį „Liuciferis“. Vieną kartą.

Čia mes iš tikrųjų matome šėtoną, vadindami jį Liuciferiu,

ir jei eidami gatve paklaustumėme žmonių: „Kas yra Liuciferis?

Kas jis toks?“, jie atsakytų: „Jis šėtonas, jis velnias.“

Ar žinote kas yra Liuciferis?

- Angelas, kuris buvo išmestas iš dangaus, šėtonas.

-Šėtonas.

Tai yra šėtonas.

Tai yra velnias.

Velnias.

Jis yra šėtonas.

-Šėtonas.

-Šėtonas.

Velnias.

Velnias.

Velnias.

- Gerai, kas yra Liuciferis?

-Velnias.

- Tai paprastas klausimas; aš žinau. Nuostabu.

-Šėtonas. Taip.

- Vienintelis būdas, kuriuo žinome, kad šėtono vardas yra Liuciferis

yra pateiktas Izaijo ::

„Kaip tu iškritai iš dangaus, Liuciferi,“ - atkreipkite dėmesį,

jog čia pavartojamas jo vardas ir titulas - „Liuciferi, ryto aušros sūnau!“

Taigi, koks Liuciferio titulas? „Ryto aušros sūnus“, tiesa?

Karaliaus Jokūbo versijoje, Apreiškimo Jonui skyriuje, eilutėje sakoma:

„Aš, Jėzus, pasiunčiau savo angelą jums tai paliudyti apie bažnyčias.

Aš esu“ - kalba Jėzus - „Dovydo šaknis ir palikuonis,“

- kalba Jėzus - „žėrinti aušrinė žvaigždė!“

Ar jums aišku?

Kaip save pavadino Jėzus? Aušrine žvaigžde.

Tai jo titulas.

- Taigi, abi, Karaliaus Jokūbo Biblija ir NTV, Apreiškime Jonui : teigia, jog

Jėzus Kristus yra aušrinė žvaigždė.

- Kaip krentantį iš dangaus Liuciferį įvardija NTV?

- „Kaip tu nukritai iš dangaus, aušrine žvaigžde, aušros sūnau!“

Taigi, vietoj to, kad NTV Izaijo : Liuciferis būtų išmestas iš dangaus,

jūs matote iš dangaus išmestą Jėzų.

Pažvelkite, Biblijoje sakoma, kad Liuciferis arba šėtonas buvo išmestas iš

dangaus, nes norėjo būti kaip Aukščiausiasis, kaip Dievas.

Pažiūrėkite, kai kritikuojama Kristaus dievybė NTV, kai kritikuojamas jo ankstesnis

egzistavimas, kai kritikuojamas faktas, jog jis gimė nekaltai, jog

jis neturėjo pradžios, jog jis neturėjo pabaigos, jog jis buvo Dievo kūne,

dabar jis kaltinamas kaip norintis būti panašus į Aukščiausiąjį. Jis yra Aukščiausiasis!

- Pagal jūsų NTV, Jėzus nukrito iš dangaus, o ne Liuciferis!

- Žmonės, kurie slepiasi po šiomis versijomis yra siųsti šėtono. Šėtonas norėjo

užteršti žodį Edeno sode,

nes mums nėra nežinomi jo kėslai. [ korintiečiams :]

Matote, Dievo žodis turi didelę galią.

Žydams :, Biblijoje sakoma: „Dievo žodis yra gyvas ir

veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat

sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų,

ir teisia širdies mintis bei sumanymus.“

Velnias žino, kad jeigu mus, krikščionis, nuginkluos, jis mus nugalės.

- Jo tikslas yra ir visada buvo nuginkluoti mus mūsų pačių ginklu.

Pažvelkite į istoriją. Kai blogi žmonės nori užkariauti kitus žmones, žinote kas

įvyksta prieš užkariavimą? Jie nuginkluoja tuos žmones.

Matote, vyriausybė bando jums pasakyti: „Mes norime atimti jūsų ginklus,

nes norime jus apsaugoti.“

Žinote, kai kas nors nori paimti jūsų ginklą, jie nenori jūsų

apsaugoti, jie nori įsitikinti, jog kai jie grįš pas jus,

jūs negalėtumėte apsiginti.

Sovietų Sąjunga nustatė ginklų kontrolę. Tarp ir

buvo nužudyta milijonų politinių disidentų.

Vokietija nustatė ginklų kontrolę ir pradėjo nuginkluoti savo žmones.

Tarp ir buvo nužudyta milijonų žydų ir kitų tautybių žmonių.

Kinija nustatė ginklų kontrolę ir pradėjo nuginkluoti savo žmones.

Tarp ir

Kinijoje buvo nužudyta milijonų politinių disidentų.

Uganda nustatė ginklų kontrolę ir pradėjo nuginkluoti savo žmones.

Tarp ir - įsiklausykite - buvo nužudyta , krikščionių.

Kambodža nustatė ginklų kontrolę ir pradėjo nuginkluoti savo žmones.

Tarp ir buvo nužudyta milijonas Kambodžos žmonių.

Turite tai suprasti: priešas nuolat bando iš jūsų atimti ginklą,

o ne jus apginti, kad negalėtumėte patys gintis.

Blogi diktatoriai visada nuginkluodavo populiaciją, kad paverstų juos beginkliais,

paverstų juos vergais. Vyriausybės žino, jog nuginklavus žmones,

jie taps beginkliais prieš jų tironiją.

Ką sakote? Ar šiandien puolamas Dievo žodis?

Aišku, kad taip. Nes jei šėtonas gali atimti iš jūsų vienintelį daiktą, su

kuriuo galite jį sužeisti, vienintelį daiktą, su kuriuo galite prieš jį kovoti,

jei jis gali jus nuginkluoti, tada tai vieni juokai.

- Velnias nieko daugiau nenorėtų kaip paimti dviašmenį kardą, iš mūsų rankose

laikomos Karaliaus Jokūbo Biblijos, ir pakeisti jį sviestiniu peiliu

pavadintu NTV,

pakeisti jį sviestiniu peiliu pavadintu ASV,

pakeisti jį sviestiniu peiliu pavadintu Naujojo Karaliaus Jokūbo.

Jis nenori, kad būtumėme ginkluoti. Jis nenori, kad kovotumėme su

šio pasaulio tamsos valdovais.

tesalonikiečiams , eilutėje sakoma: „Tegul niekas jūsų neapgauna

kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atkritimas

ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus.“

Taigi, Biblijoje sakoma, kad...

- Prieš antikristo atėjimą, prieš vienos pasaulinės vyriausybės atsiradimą,

prieš naujosios pasaulio tvarkos atsiradimą, pirmiau turi ateiti atkritimas.

Kas yra atkritimas? Apostazė.

- Ir tikiu, kad šios šiuolaikinės Biblijos versijos yra velnio plano pagrindas:

vienos pasaulinės religijos, vienos pasaulinės vyriausybės, naujos pasaulio tvarkos.

Biblijoje sakoma, kad prieš Kristaus antrąjį atėjimą bus didžiulis

atkritimas, „apostas?a“. Prieš antrąjį Kristaus atėjimą įvyksiantis

didysis atkritimas bus šių apgaulingų, meluojančių, šiuolaikinių Biblijos versijų

rezultatas, kuris iškraipo ir keičia Dievo žodį

ir keičia Kristaus doktrinas.

- Jie pridaro klaidų mūsų Biblijoje, ir žmonės pradeda ja

abejoti, jie abejoja Dievu, jie tiki evoliucija,

jie tiki visais šiais dalykais. Tokiu būdu ji skatina vieną pasaulinę

vyriausybę. Kodėl? Nes ji skatina atkritimą.

- Ir įdomu tai, kad kai žmonės dažnai kalba apie vieną pasaulinę

vyriausybę, ar atsirandančią vieną pasaulinę religiją, jie dažnai kalba apie jas kaip apie

naująją pasaulio tvarką. Tiesa? Kas šį terminą girdėjo anksčiau:

„Naujoji pasaulio tvarka?“

- Tai didžiulis sumanymas, naujoji pasaulio tvarka.

- Jie skubėtų namo ginkluotoje rikiuotėje, pasiruošę ginklus.

- Tai nauja pasaulio tvarka...

- Turėtume juos apdovanoti už tai, kad jie kuria pasaulio tvarką,

kurią, manau, visi norėtų pamatyti.

- Ar jūs nusiteikęs optimistiškai, jog gali atsirasti pasaulinė sistema, iš to, kiek girdėjome?

- Jei tai atsirastų, o iš tiesų, tai jau vyksta...

- Žmonės, kurie pasirašė šią sutartį, nori pasaulinės vyriausybės,

ir pagal juos, tai yra žingsnis į priekį.

- Turite omenyje kontroliuoti amuniciją, kontroliuoti jos kiekį, ir galiausiai

kontroliuoti prekybą?

- Galiausiai, kontroliuoti mus visus.

- Štai kas įdomu. Ar žinojote, kad NTV vartojamas terminas „naujoji tvarka“

yra apie Kristaus atėjimą?

Karaliaus Jokūbo Biblijoje, Žydams : sakoma: „Bet apima tik valgius, gėrimus,

įvairius apiplovimus ir kūniškus potvarkius, galiojančius iki

atnaujinimo.“

Čia kalbama apie įvykius, kurie jau įvyko praeityje, tiesa?

- Atnaujinimo laikas yra nuoroda į Jėzus Kristaus atėjimą.

Jūs turite tai suprasti. Tai yra nuoroda į pirmąjį Jėzaus Kristaus

atėjimą. Mes daugiau jau nebevalgome, nebegeriame, nebeapiplauname,

nebeatliekame kūniškų potvarkių. Mes daugiau to nebedarome. Kodėl? Nes atėjo atnaujinimo

laikas. Atėjo Viešpats Jėzus Kristus.

- Paklausykite NTV: „išorinės taisyklės galioja iki naujos tvarkos

atsiradimo.“ Ir jei skaitote NTV, eilutėje pateikiama,

jog tai vis tiek įvyks kada nors ateityje.

Naujoji tvarka nebuvo tik pirmasis Kristaus atėjimas, tai antrasis

Kristaus atėjimas yra siejamas su naująja tvarka.

Pasirodo Gerųjų žinių vertimas, ir jame sakoma:

„Šios visos taisyklės yra išorinės, ir jos įsigalios tik tada, kai Dievas

sukurs naują tvarką.“

Naujajame angliškame vertime tai taip pat vadinama nauja tvarka.

Bendrojoje angliškoje Biblijoje tai taip pat vadinama nauja tvarka.

Amerikoje, šiomis dienomis perkamiausoje Biblijoje,

tai vadinama Kristaus naujos tvarkos atėjimu.

- Tik pamanykite. Ateina antikristas, ir kai jis ateis, tai bus

naujos tvarkos pradžia.

Tačiau, ne apie tai kalba žydai.

- Šios naujos Biblijos suklastoja daugelį dalykų apie pasaulio pabaigos Biblinę pranašystę,

kad paruoštų žmones priimti antikristą, kad paruoštų žmones

įsitraukti į naują pasaulio tvarką, kad paruoštų žmones

būti apgautiems visuotinės vyriausybės, vienos pasaulinės religijos, antikristo vienos pasaulinės

sistemos, ir, kad gautų žvėries ženklą.

- Sakote: „Pastoriau Jimenezai, jūs kalbate apie šiuos sąmokslus.

Jūs tikite nauja pasaulio tvarka?“

- Galvojate, jog absurdiška manyti, kad yra bankininkų ir žmonių, kurie

bando įvesti vieną pasaulinę vyriausybę?

Nežinau ar kada skaitėte Apreiškimo Jonui knygą, tačiau Biblijoje sakoma,

kad antikristas įves vieną pasaulinę vyriausybę.

Biblijoje sakoma, kad antikristas įves vieną pasaulinę religiją.

Nemanau, jog tai taip neįtikinama, jog žmonės sakytų:

„Ak, bankininkai įveda naują pasaulinę tvarką

su viena pasauline vyriausybe.“

Jie gali manyti - žinote, visi šie sąmokslo teorijos vyrukai - jie gali manyti:

„Ak, tai tik bankininkai, tik tiek.“

Tačiau žinome, kad antikristas Biblijoje

įveda tą patį dalyką.

Tai sakoma Biblijoje.

Nuo pat Edeno sodo buvo puolamas Dievo žodis.

Net prieš pilnai parašant Bibliją, buvo

puolamas Dievo žodis, ir galvojate šiandien kas nors pasikeitė?

Ne.

Jūs turite tai suprasti. Dievo žodis šiandien yra puolamas.

Šiuolaikinės Biblijos versijos labai skiriasi nuo Karaliaus Jokūbo Biblijos,

ir turite savęs paklausti šio klausimo: kodėl?

Norėdami suprasti skirtumą, turite suprasti angliškos Biblijos

istoriją.

Pasirodo Finikse yra Biblijos muziejus, kuriame yra didžiausia

retų angliškų Biblijų kolekcija pasaulyje, ir muziejaus

vadovas Joelis Lampe leis mums pažiūrėti į pirmuosius retus

Biblijos leidimus, kurie privedė prie Karaliaus Jokūbo Biblijos ir paties karaliaus Jokūbo.

Jis paaiškins apie mūsų Karaliaus Jokūbo Biblijos istoriją.

Jis mums parodys Erazmo graikų Naująjį Testamentą,

originalųjį Textus Receptus,

ir jis pristatys visų šių angliškų Biblijų istoriją

iki pat Karaliaus Jokūbo versijos.

Pradėkime nuo Erazmo.

- Ką jūs, pastoriau, matote ant šio stalo yra, glaustai sakant, Karaliaus Jokūbo

Biblijos istorija.

Atminkite, kad Karaliaus Jokūbo Biblija buvo išspausdinta ir dažnai

neteisingai manome, jog tai pirmoji angliška Biblija.

Ji nebuvo pirmoji. Iki buvo daugybė kitų angliškų pavyzdžių,

ir ką čia matote prasideda nuo originalios graikų, kaip ir sakėte,

Textus Receptus, parašytos Erazmo Roterdamiečio.

Ji tiesiog viską pakeitė, ką šiandien žinome apie bažnyčios istoriją,

ir taip pat apie pasaulietinę istoriją.

Ji vadinama Erazmo Roterdamiečio graikų / lotynų Naujuoju Testamentu.

Ką gi, vadinkime Erazmą tokiu, koks jis yra:

protingiausias šioje žemėje gyvenęs žmogus, ne dievybės veiksnys. Aišku, Jėzus

buvo protingiausias gyvenęs žmogus. Saliamonas irgi šiame sąraše, tačiau

šiandien Erazmą laikome protingiausiu. Nesvarbu ar gamtos mokslai, teologija,

filosofija, jis buvo toks protingas.

- O čia originalus Textus Receptus?

- Originalus Textus Receptus.

- Oho.

- Pažvelkite į ją.

Apskritai, ji laikoma svarbiausia kada nors išspausdinta knyga.

O čia knyga, kurioje prasideda reformacija.

Net ir ateistas pripažins, kad tai svarbiausia kada nors išspausdinta knyga.

Nuo jos prasidėjo Renesansas. Iš šios knygos plinta tiesa.

Taigi, matome kokia būtina yra ši knyga, tačiau ji taip pat

sukėlė didelių problemų. Ką aš tuo noriu pasakyti?

Na, pinigai liovėsi plūsti į Romą. Pastatas yra statomas.

Labai garsus interjero dizaineris buvo pasamdytas jį

dekoruoti. Žinoma, kalbu apie Vatikaną, Mikelandželą,

Siksto koplyčią. Šie pinigai liovėsi plūsti. Bažnyčia pradėjo skirti

atlygius už žmonių galvas, sakydami: „Negalite šito mokyti. Nemanome, kad tai

teisinga“, nors Erazmas sakė: „Atsirado šiokia tokia problema.

Sakoma „gailėkis“, o ne „mokėk baudą“, taigi mes išspręsime

šią teologinę problemą.“ Tačiau, protestantų judėjimas kilo

iš šios knygos. O ką iš tikrųjų reiškia protestantų judėjimas?

Protestuoti.

- Šiame leidime, kurį rodote, Erazmas šalia sudėjo originalią graikų

ir bažnyčios lotynų, tokiu būdu parodydamas prieštaravimą

tarp jų abiejų. - Žinoma.

- Tiesa? - Štai dėl ko ji viską pakeitė.

Nes ji parodė ką darome blogai, ir parodė kaip turėtų būti.

Tačiau, jis ją išvertė vėliau, kad parodytų kokia ji turėtų būti.

Tai neįvyko iki .

- Taigi, čia, šalia vienas kito, yra sudėti du prieštaringi tekstai.

- Taip jis tiesiog parodo įrodymą.

- Bažnyčios lotynų iškraipyta versija ir originali graikų Textus

Receptus, jis tiesiog sudeda juos šalia vienas kito ir leidžia skaitytojui

būti teisėju.

Tačiau tai yra kulka, kuri iš tikrųjų nužudė bažnyčią.

- Teisybė.

- Ką matote čia, šiandien žinome kaip pirmąjį Koverdeilo Biblijos leidimą.

Nors, iš tikrųjų, tai yra Viljamo Tindeilo darbas. Dabar mes jį žinome

kaip šiuolaikinės anglų kalbos išradėją. Taip pat jis yra mūsų

pirmosios angliškos Biblijos išradėjas, išvertęs ją iš originalių kalbų.

Anglijoje Tindeilas norėjo padaryti tą patį, ką Vokietijoje padarė Liuteris.

Jis pasitraukė į pogrindį ir su Liuterio bibliotekos pagalba, knygomis

kaip šitos, vėliau su Erazmo darbo leidimais, Tindeilas parašys

pirmąjį Naująjį Testamentą. Ji tampa pačia ieškomiausia knyga Anglijos istorijoje.

O karalius nori ją sudeginti.

- Taigi, tuo metu Anglija vis dar buvo Katalikų bažnyčios kontrolėje,

kai Tindeilas išleido savo Naująjį Testamentą?

- Tai knyga, kuri iš esmės yra tų laikų Londono valstybinės ar katalikų

bažnyčios užpuolimas.

Tai tapo didžiuliu pasiekimu, nes Tindeilas, paskutinius savo gyvenimo

metus, daugiausia laiko praleido versdamas iš žydų ir

graikų kalbų, kad išleistų šią knygą.

- Likęs Senasis Testamentas, dalies jo nebuvo galima išversti iš

originalios žydų kalbos, kai ši knyga buvo išleista?

Ne, nes Tindeilas buvo suimtas.

- Teisybė.

- Jam buvo skirtas dienų namų areštas. O , Spalio

rytą, jis buvo išvestas ir sudegintas. Tačiau įkalinimo

laikotarpiu, Mailsas Koverdeilas užbaigė tai, ką Tindeilas buvo pradėjęs.

Niekas man taip nepatinka šiame kambaryje, kaip šis tekstas.

Tai vadinama Mato Biblija. Kas tai yra?

Tai nieko daugiau, kaip užbaigta šios versija.

- Teisybė.

Atminkite, kai miršta Tindeilas, jo paskutiniai žodžiai, kaip iškalbingai anksčiau

kalbėjote, buvo: „Viešpatie, atverk Anglijos karaliaus akis.“

Kas buvo pasakyta šioje maldoje?

Tindeilas galėjo pasakyti milijonus dalykų.

Kodėl jis švaistė savo paskutinį atodūsį sakydamas: „Viešpatie, atverk Anglijos karaliaus

akis?“ Tindeilas žinojo, jog nesvarbu kiek pamišęs buvo Henrikas VIII, jei tik jis

galėtų priversti Henriką VIII atsiskirti nuo Romos valstybinės bažnyčios, Anglija

laimėtų ir būtų apsaugota. Svarbu turėti asmeninį ryšį

su Jėzumi. Taip pat svarbu turėti asmeninį ryšį su Jėzumi, kai

kas nors kiekvieną rytą nori jus pažadinti ir nužudyti. Tokia buvo jų misija.

Tačiau galiausiai Henrikas VIII leido naudoti Bibliją, tačiau su viena sąlyga:

skyrybomis.

Akivaizdu, kad šie du tekstai pakeitė Angliją.

Skaitydami šias dvi knygas tikrai galite turėti asmeninį

ryšį su Jėzumi.

- Vietoj tarpininku būnant Jėzų Kristų, turėjote

bažnyčios tarpininką.

- Tai šiandien vadiname klausykla.

„Atleisk man, Tėve, nes nusidėjau. Išpažinties buvau

prieš dvi savaites.“

- Taigi, tai įveikė klausyklą.

- Ji visiškai jos atsikratė. Tam daugiau nebuvo poreikio. Jums nereikėjo

žmogaus, kuris pasakytų jūsų nusikaltimo,

kurį įvykdėte prieš Dievą, bausmę.

Ir ką šiandien turime, vadiname Didžiąja Biblija arba Biblija, kuri

buvo įgaliota ir išleista Anglijos karaliaus, Henriko VIII.

Būtų įdomu prisiminti keletą dalykų.

Vėlesnis Erazmo darbo leidimas buvo parašytas žmogaus, vardu Beza.

O kitas darbas, kurį geriausiai pažįstame, yra parašytas

Stefano. Stefano leidimas yra svarbus, nes jis pateikia graikų tekstą,

kurį mūsų Ženevos Biblija arba reformatorių, tokių kaip Žanas Kalvinas, Viljamas

Vitingas Biblija, jie naudojo šį graikų tekstą versdami

savo anglišką Bibliją, kurią šiandien žinome kaip Ženevos Bibliją.

Ji garsi, nes ji pirmoji, kurioje pateikiamos eilutės. Štai dėl ko,

daugeliui musų, Ženevos Biblija yra tokia pažįstama. Tai lyg, iš kur atsirado

Jono :? Na, ji atsirado iš...

- Jie padalijo ją į skyrius ir eilutes?

- Skyriai čia jau buvo.

- Jie padalijo į eilutes. Supratau.

- Po Henriko VIII, jo sūnus tampa karaliumi. Šiandien jį žinome kaip

Eduardą VI. Jis mirė būdamas labai jaunas. Karaliumi jis buvo tik ketverius ar penkerius

metus. Tačiau, tuo pačiu metu, jis leido laisvai skaityti Šventąjį Raštą. Bet kai

jis neturėjo nei žmonos, nei vaikų, kai neturi jokių įpėdinių, kas

galiausiai ateina į valdžią? Jo sesuo, kurią šiandien žinome, kaip Kruvinąją Merę. Ir nevadiname

jos taip, nes jai patiko degtinė ir pomidorų sultys su šlakeliu

tabasko padažu. Ją taip vadiname dėl to, kad ji išžudė daugiau kaip

savo žmonių. Ir štai tobulas pavyzdys. Štai šeima,

pastoriau, Kruvinosios Merės viešpatavimo metu. Čia penkios motinos ir penki tėvai, visi

jie sudeginti ant laužo. Dėl kokios priežasties?

Jie anglų kalba mokė savo vaikus Viešpaties maldos.

- Oho.

- Ji juos sudegino ant laužo.

- Atsidėdama katalikų bažnyčiai, ji žudo visus šiuos žmones.

- Tėvai mokė savo vaikus.

- Gerai. Jie tik norėjo, kad juos mokytų bažnyčia?

- Pastoriau, mes nebuvome kvalifikuoti, kad galėtume mokyti savo vaikus.

- Taigi, iš esmės, jie sudeginti ant laužo, nes mokė juos namuose.

- Teoriškai, taip ir buvo. Tam tikra prasme, taip.

Jie norėjo visiškos valdžios.

- Oho.

Na, per sukilimą, drąsūs vyrai nusprendė, jog reikia

maištauti. Kokie buvo jų vardai? Džonas Noksas, Džonas Foksas, Viljamas Vitingas.

Jie pabėgo iš Anglijos ir pradėjo ruošti naują tekstą. Ir kaip šiandien

vadiname šį tekstą? Vadiname jį Ženevos Biblija.

- Čia sakoma, kad kažkas parašė „Šeimos Biblija“.

- Teisingai. Tam ji iš tikrųjų ir buvo skirta: pirmoji šeimos Biblija.

- Teisybė.

- Ką šiandien žinome kaip Textus Receptus, vėliau remiantis ja bus išleista, ką

žinome kaip pirmąją „namų mokyklos“ Bibliją: Ženevos Biblija.

- Teisybė.

Ir tai yra knyga, kuri bus plukdoma Mayflower laivu.

- Supratau.

- Tai Biblija, kuri įsivyrauja Džeimstaune.

Po Kruvinosios Merės siaubo, ji turėjo seserį. Aišku, žinome ją, kaip

karalienę Elžbietą. Norėdama užkariauti žmonių širdis, ji pateikė Vyskupų

Bibliją. Ji buvo tariamai parašyta „vyskupų“,

bet išleista pastorių.

- Tačiau jie ją rašė remdamiesi Ženevos Biblija?

- Jie norėjo kažko, kas būtų labiau įsakmu.

- Teisybė.

- Ji parašyta žmonių, kuriais galima pasitikėti. - Ekspertų.

- Žydų, graikų ekspertų, tačiau, iš tiesų, ji niekada neįsivyrauja tarp žmonių.

Tai buvo puikus darbas.

- Kažkodėl ji tiesiog neprigijo.

- Ji tiesiog niekada neprigijo.

- Galbūt Dievas žinojo kad ateityje įsivyraus geresni darbai.

- Ir, žinoma, ji neturėjo vyro, vaikų. Taigi, kas ateis į

valdžią? Jos pusbrolis iš Škotijos. Ir aišku, žinome jį kaip karalių Jokūbą.

O ši, didelė, aukšta Biblija, kuri yra arčiausiai jūsų, tai

pirmasis Karaliaus Jokūbo Biblijos leidimas. Po metų, jis leido

žmonėms ją po vieną nusipirkti knygyne, o jūs laikote patį

pirmąjį Karaliaus Jokūbo Naująjį Testamentą.

- Oho.

Atėjus , karalius Jokūbas tampa karaliumi. Jokūbas VI,

Škotijos karalius. Jis tapo karaliumi ir jam buvo pasakyta, kad naujas Šventųjų Raštų

vertimas turėtų būti išleistas. To priežastis yra ta,

kad daugelis žmonių naudoja Ženevos Bibliją, bet vėliau eina į

bažnyčią, o ten yra Vyskupų Biblija, taigi buvo dvi pagrindinės versijos ir abejose

buvo netikslumų.

Ženevos Biblijoje buvo netikslumų; Vyskupų Biblijoje buvo netikslumų.

Tada jie nusprendė tai ištaisyti.

Jie surinko geriausius šalies mokslininkus ir pasakė, jog neketina

pakeisti blogos versijos.

Pakeisime iš geros į geresnę, ir į geriausią. Manau, kad tai geri

vertimai. Ženevos Biblija gera; Vyskupų Biblija gera.

Mes tik ją patobulinsime ir sustyguosime.

Taigi, nuo iki Karaliaus Jokūbo Bibliją išvertė geriausi, tuo metu

gyvenę, mokslininkai. Pateiksiu jums vieną pavyzdį: vienas vyrukas,

Lancelotas Endrius, buvo lotynų, graikų, žydų, chaldėjų, sirų,

arabų kalbų ekspertas, taip pat jis kalbėjo penkiolika šiuolaikinių kalbų. Tai tik vienas vyrukas iš

žmonių, kurie septynerius metus vertė Karaliaus Jokūbo Bibliją.

- Taigi, tarp jų buvo ir arabų mokslininkų. Tarp jų buvo

graikų ir žydų mokslininkų. Buvo aramėjų mokslininkų. Visi jie buvo labai

protingi žmonės. Ir jų Šventojo Rašto žinios buvo įvairios.

Jie turėjo skirtingus požiūrius ar skirtingas teologijos sritis,

kurios galėjo skirtis tarp kitų vertėjų.

Ką jie padarė, tai pasiskirstė į šešias grupes.

Šie šeši vyrai išvertė šias šešias Biblijos knygas ir taip toliau. Ir ką jie

padarė, tai palygino jas visas kartu, ir tai padarė kiekviena iš šešių

grupių. Tada jie išrinko iš kiekvienos grupės po vieną lyderį, kuris galėtų įvertinti visas šešias grupes,

ir tada kiekviena Šventojo Rašto ištrauka buvo įvertinta penkiolika kartų.

Tada viskas baigėsi: visi jie sutiko, jog vertimas buvo

pagrįstas teisinga žodine dinamika, jog joje viskas

teisingai pateikta,

nors ji šiek tiek ir prieštaravo tam, ką jie galėjo galvoti.

- karalius pasakė: „Gerai, sudarysiu komisiją ir nesvarbu kiek tai

užtruks, jums galios tik dvi taisyklės:

Senasis Testamentas turi būti išverstas iš žydų, Naujasis Testamentas turi būti

išverstas iš graikų, o aš jums suteiksiu visas įmanomas

galimybes tai įgyvendinti.“ Taigi, buvo pasamdyti geriausi tų

dienų žydų, tų dienų graikų mokslininkai. Jie

išvyksta ir septynerius metus ruošia pačią svarbiausią žmogaus

istorijoje žinomą knygą: pirmąjį tiražą, pirmąjį leidimą, pirmąjį

spausdintą Karaliaus Jokūbo tekstą. Jiems prireikė septynerių metų.

Jie atliko nepaprastą darbą. Ir, žinoma, Karaliaus Jokūbo, kurią tiek aš, tiek

jūs šiandien skaitote, atsirado iš pataisymo, bet tai buvo teksto pagrindas. O

tai yra jo rezultatas. O jis mums pateikia, ką šiandien žinome, kaip

patį pirmąjį nešiojamą Karaliaus Jokūbo Naująjį Testamentą.

- Ir ši knyga prigijo.

- Ji prigijo.

- Nešiojamasis Naujasis Testamentas.

- Karalius sako, jei gali ją įpirkti, gali ją turėti. Visi Londono knygynai

ją pardavinėjo, ir ji prigijo.

Po to ji tapo ir tebėra, žmonių istorijoje, pati perkamiausia

knyga. Jokia kita knyga neaplenkė šio teksto, ir niekada neaplenks.

- Kai žiūrime į Biblijos versijas, kurios privedė iki Karaliaus Jokūbo: Tindeilo,

Mato, Koverdeilo, Didžiosios Biblijos, Vyskupų Biblijos, Ženevos Biblijos, jos visos

susijungia su Karaliaus Jokūbo. Jos visos iš esmės pasakoja tą patį, ką ir

Karaliaus Jokūbo. Karaliaus Jokūbo Biblija yra Biblijų, kurios buvo prieš ją anksčiau,

kulminacija. Ir jei Karaliaus Jokūbo Biblija yra nuosekli su visomis kitomis angliškomis

Biblijomis, kurios buvo prieš ją anksčiau, tada kodėl šios šiuolaikinės Biblijos yra tokios skirtingos?

Dr. Džeimsas Vaitas diskutavo su žmonėmis, kurie tiki tik Karaliaus Jokūbo.

Jis parašė knygą tiems, kurie tiki tik Karaliaus Jokūbo.

Jis yra vertinamas ekspertas, kodėl tikėjimas tik Karaliaus Jokūbu yra blogai, mes

pakalbėsime su juo ir išsiaiškinsime kokie jo argumentai.

- Džeimsai? Turime svečių.

- Puiku. Kaip laikotės?

Dr. Džeimsai Vaitai, labai dėkoju, kad sutikote su mumis pasikalbėti.

- Gera būti su jumis.

- Ar galite glaustai papasakoti apie „Codex Sinaiticus“,

ir apie „Codex B“?

- Abu „Sinaiticus“ ir „Vaticanus“ yra svarbiausi Karaliaus Jokūbo vienintelio

judėjimo pagiežos objektai, nes jie buvo taip susitelkę į

Naujojo Testamento teksto kūrimą, o ne Textus Receptus.

- Du vyrai: Vestkotas ir Hortas sukūrė kritinį tekstą, kuris daugiausia

rėmėsi dvejais rankraščiais, žinomais kaip „Sanaiticus“ arba „Rankraštis Aleph“ ir

„Vaticanus“ arba „Rankraštis B“. Vestkotas ir Hortas manė, kad šie du rankraščiai

buvo senesni ir dėl to labiau patikimi, nei kiti graikų tekstai, kurie

buvo vartojami Textus Receptus.

Spėjama, kad šiuolaikinės Biblijos yra šiuolaikinės archeologijos, šiuolaikinio

išsimokslinimo ir šiuolaikinių atradimų rezultatas. Manau, kad netgi žmonės, kurie šias šiuolaikines Biblijas

skelbia, pasakys: „Tiesiog šiandien šiuolaikiniai leidėjai turi daugiau

prieinamų išteklių. Jie tiesiog turi rankraščius, kurie nebuvo prieinami

Karaliaus Jokūbo vertėjams. Dėl to šiuolaikinės Biblijos yra geresnės“,

jie sakys. Ir jie tai sakys dėl to, jog rankraščiai, iš kurių išverstos

šiuolaikinės Biblijos, NTV ir kt., yra naujesni atradimai, o tai reiškia,

kad jie buvo paslėpti šimtmečius. Leiskite kai ko jūsų paklausti. Ar tikite,

kad tikroji Biblija buvo paslėpta šimtmečius?

[Tikintieji] Ne.

- Ar tikrai manote, kad Dievas šimtus metų leistų žmonėms

naudotis klaidinga Biblija, ir tada, staiga,

rastume teisingus rankraščius?

Tai neturi jokios prasmės.

Dievas pažadėjo išsaugoti savo žodį visoms kartoms, tačiau iš esmės

jie tiki, kad kaip įprasta, Dievo žodis buvo kažkur paslėptas ir,

kad visus šiuos šimtmečius visi skaito ir skelbia, ir tiki

kažkuo, kas neteisinga, ir tada dėkoja Dievui ir archeologijai, kurios dėka

buvo atrasti nauji rankraščiai, tikrasis Dievo žodis, kuris buvo paslėptas

visus šiuos metus. Pažvelkite, jei Dievui prireikė tiek daug laiko ir pastangų pristatyti mums

Dievo žodį, pranašų ir šventų Dievo žmonių dėka, kurie kalbėjo lyg būtų

per šimtus metų skatinti Šventosios Dvasios, taip, šimtus metų,

o tada jis tiesiog ją paslepia?

Ne, šitie, kurie atrasti pastaruoju metu, šitie naujesni, geresni rankraščiai

yra apgaulingi. Jie pavadinti kaip Rankraštis Vaticanus. Ir, na, ką jums

tai primena? „Rankraštis Vaticanus.“

- Nes jis buvo rastas Vatikane arba susijęs su Vatikanu,

man tai iš karto sukelia įtarimų.

- Teisybė.

- Yra daugiau nei graikų Naujojo Testamento ištraukų ir dalių,

kurias galima tyrinėti.

- Oho.

- Ir iš jų, tekstai yra labiausiai paplitę, ir jie vertėjų yra naudojami visur, išskyrus

Karaliaus Jokūbo Bibliją.

Tai % esamų rankraščių,

tačiau Karaliaus Jokūbo Biblijoje naudojama .% šių verčiamų tekstų.

Štai kodėl ji vadinama daugelio tekstu. Taip pat, atkreipkite

dėmesį - nemanau, kad tai dažnai minima - Evangelijose,

tarp „Sinaiticus“ ir „Vaticanus“ yra daugiau nei

skirtumų. Taigi, kaip žinoti kuris skirtumas ir ištrauka, kurie turėtų būti naudojami,

yra teisingesni, nebent tai patvirtina kiti, jų naudojami

šaltinai? Tačiau jei turiu du rankraščius, A ir B, kurie vienas kitam prieštarauja

vietų Evangelijose, kaip žinoti kuri iš jų patikimas? Aš

greičiau pasitikėčiau vyraujančiais rankraščiais,

kurie mums davė Textus Receptus.

- Jei randame ką nors, kas buvo paslėptas, ir jame sakoma visai kas kita, nei

buvo visų pripažinta, Pripažintą Tekstą, Textus Receptus, žinote,

Bibliją, kuriuos žmonės šimtmečius naudojo, tada tai yra apgaulinga.

Tai negali būti Dievo žodis, jei Dievas jo neišsaugojo. Iš esmės jie

nepripažįsta tūkstančių skirtingų kalbų Biblijų, kurios pasakoja

tą patį. Vietoj to, jie renkasi „Rankraštis Vaticanus“, „Rankraštis

Sinaiticus“, tik todėl, kad, galbūt, jie yra senesni. Gerai, bet jei jie

senesni, nereiškia, kad jie teisingi. Nereiškia, kad jie

neapgaulingi. Pažvelkite, Paulius mums sakė korintiečiams , kad žmonės

Dievo žodį iškraipė net ir jo dienomis. Net tesalonikiečiams jie

rašė apgaulingą Šventąjį Raštą klaidindami, kad tai nuo apaštalo Pauliaus.

Jau Apreiškime Jonui , Dievas įspėjo žmones, kurie mėgino

pašalinti ar pridėti Dievo žodį. Taigi, viskas vyko jau tada. Net

jei turite rankraščius, kurie yra iš po Kristaus,

todėl jie jokiu būdu negali būti suklastoti, tiesa? Žinoma, kad gali.

Biblijoje sakoma, kad yra daugybė pavyzdžių, kai iškraipytas Dievo žodis.

Ne keletas, o daugybė.

- Tai nėra tik šie du rankraščiai.

- Teisybė.

- Šiandien Nestle Aleno -tas leidimas, UBS -tas pataisymas, jame yra

daugybė vietų kur ne tik „Sinaiticus“ skiriasi su „Vaticanus“,

nors dažnai jie sutinka vienas su kitu, jie nėra savarankiški atsižvelgiant į

papirusą. Neatitikimo žala Vestkoto ir Horto „Aleph ir B“ dalyje.

Tačiau jie taip pat dirbo prieš papiruso atsiradimą.

Bet koks darbas parašytas prieš papiruso atsiradimą yra nereikšmingas.

- Jie tapo pasenę dėl naujesnių Šventojo Rašto atradimų?

- Papiruso atradimas, kuris, žinoma, atkeliavo iš Egipto,

ir iš skirtingų, įvairių vietų...

- Aleksandrija yra Egipto miestas. Egiptas yra šalis, kuri Biblijoje visada

susijusi su nereligingumu, nuodėmingumu ar blogiu. Pavyzdžiui,

Biblijoje, Apreiškime Jonui :, sakoma: „Jų lavonai gulės

gatvėje didžiojo miesto, kuris dvasine prasme vadinamas Sodoma ir Egiptu,

kur ir mūsų Viešpats buvo nukryžiuotas.“ Taigi, kai Biblijoje Dievas nori pritaikyti vietą,

kuri simbolizuotų nedorumą, simbolizuotų nereligingumą ir

šėtoniškumą, tada šiam tikslui jis pasirenka Egiptą. Biblijoje Egiptas yra nedorumo,

nereligingumo simbolis.

Šių ankstyvų rankraščių skaitiniai, P, P, P,

patvirtino ir parodė, kad tekstinė tradicija rasta „Sinaiticus“

ir „Vaticanus“ jiems nebuvo unikali. Manau, kad dabar sklando visokios teorijos,

jog jos buvo Romos katalikų klastotės ir visos kitos kvailystės

kaip šitos.

- Jums gali neatrodyti, jog NTV yra katalikų Biblija, ir jie jums sakys:

„Ji evangeliška; ji skirta baptistams.“ Bet žinote ką? Aš jums

parodysiu visas katalikų doktrinas, kurios yra palaikomos, nes jos iš

katalikų rankraščių. Apaštalų darbai : buvo išimti iš šiuolaikinių Biblijos versijų,

nes jie smerkia kūdikių krikštą.

- Todėl nekrikštijame vaikų. Žinote kodėl? Nes pasak

Biblijos, kas trukdo man būti pakrikštytam? Turite tikėti ir tik tada

būti pakrikštytu. Kūdikis negali tikėti. Kūdikis net nėra pasmerktas.

Jei miršta kūdikis, jis keliauja į dangų. Tačiau katalikas tai skaitytų ir sakytų:

„Na, kūdikių krikštas, pirmyn. Kas stabdo mane nuo pasikrikštyjimo?“

„Niekas. Tiesiog pakrikštykime jį.“ Ne, kažkas stabdo jus, kad negalėtumėte

pasikrikštyti. Tai tikėjimas. Tik šito trūksta jūsų Biblijoje.

- Katalikų mokoma doktrina skelbia, kad Marija buvo skaisti visą savo

gyvenimą. Aišku, mes tai žinome, jog Marija buvo skaisti, kai ji

pagimdė Jėzų Kristų, tačiau Biblijoje aiškiai parašyta, kad po to ji turėjo kitų

vaikų. Iš tiesų, rašoma apie keturis Jėzaus įbrolius: Jokūbą, Juozapą,

Judą ir Simoną. Jis pateikia brolių vardus ir sako: „jo

seserys – argi jos ne visos yra pas mus?“ Taigi, Jėzus mažiausiai turėjo septynis įbrolius ir

įseseres, o gal ir daugiau. Mato : pateiktas puikus to įrodymas. „Atsikėlęs

Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelas jam įsakė,

ir parsivedė žmoną pas save. Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė

Sūnų, kurį jis pavadino JĖZUMI.“ Nesakoma, kad jis niekada jos

nepažinojo. Tiesiog sakoma, jog jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji

pagimdė sūnų. NTV, eilutėje sakoma: „Bet jis nepatyrė

santuokos, kol ji nepagimdė sūnaus. Ir jis jį pavadino Jėzumi.“

Ko trūksta? „Pirmagimį“.

Jei Jėzus yra Marijos pirmagimis sūnus, tai sufleruoja, jog yra ir antras sūnus.

Tačiau NTV tai išimta, jog galėtumėte sakyti: „Žinote, tai buvo vienintelis jos

turimas sūnus.“ Kita katalikų bažnyčios doktrina, kuri yra patvirtinta

NTV, yra savęs mušimo doktrina. Taip, jūs teisingai išgirdote.

Savęs pliekimas arba savęs mušimas.

Tikriausiai jūsų draugai katalikai iš Jungtinių Valstijų savęs

nemuša. Tačiau per visą istoriją, Romos katalikų bažnyčia

mokė ir skatino savęs mušimo praktiką, gerai? Iš tiesų, kai

Anglijoje, Henrikas VIII katalikybę paskelbė neteisėta ir iš Anglijos išvarė Romos

katalikų bažnyčią, jis tuo pačiu metu priėmė įstatymą dėl savęs

mušimo. Net ir šiandien, Filipinuose, pamaldūs katalikai

plaka save. Filipinuose jie save nukryžiuoja;

jie save plaka, jie šliaužia ant savo kelių, kol jie kraujuoja.

Jie tikrai daro sau šiuos visus veiksmus. Pažvelkite kas sakoma Biblijoje,

korintiečiams :. „Bet tramdau savo kūną ir darau jį klusnų, kad,

kitiems skelbdamas, pats netapčiau

atmestinas.“ NTV sakoma: „Mušu savo kūną.“ O daugumoje šiuolaikinių versijų

visais atžvilgiais sakoma taip: „Mušu savo kūną.“

- Valdykitės.

- Ne, jie nesako „valdytis“. Jie sako: „mušu“.

Ne, taip sakoma Naujajame angliškame vertime.

- Gerai. Bet sakau jums, NTV sakoma: „Mušu savo kūną.“ NTV

leidime sakoma: „Plaku savo kūną.“

„Mušu savo kūną.“

- Nemanykite, kad ginsiu NTV.

- Gerai. Tai perkamiausias vertimas Amerikoje.

- Abejoju tuo.

- Ieškojau daugelyje šaltinių. - Manau, kad ASV...

- Ji pati perkamiausia.

- Gerai, jei įtrauksite...

- ASV yra vietoje. O aš apie tai daug tyrinėjau.

- Jei įtrauksite liberaliąsias denominacijas, galbūt.

- Taigi, korintiečiams :, neginsite NTV „savęs mušimo“?

- Ne.

- Nes ji katalikiška. Turiu omeny katalikų bažnyčios, labanakt!

- Ne... Ne iš ten ji atsirado.

- Palaukite sekundę. Norite pasakyti,

kad katalikai iki šios dienos savęs nemuša?

Jie nepraktikuoja savęs pliekimo? Norite pasakyti, kad Henrikas VIII...

- Keletas praktikuoja; didžioji dauguma net nepasirodo mišiose.

Jie neketina savęs pliekti.

- O kaip per visą istoriją? Kaip apie Angliją, kai Henrikas VIII išspyrė

katalikus ir tais pačiais metais paskelbė savęs mušimą nelegaliu?

- Bet, Stevenai, ką tai turi bendro su NTV vertėjais?

Matote, vien dėl to, kad Roma tai padarė anksčiau,

nereiškia, kad jie tai norėjo padaryti.

- Noriu pasakyti, kad šėtonas yra šėtonas, gerai? Ir tas pats šėtonas, kuris viduramžiais

privertė žmones save mušti, yra tas pats šėtonas, kuris parašė ištrauką

NTV, liepdamas save mušti. Štai kur matau ryšį.

- Matote, nors ir su NTV vertimu, yra aišku kas joje

kalbama, ir, akivaizdu, tai metaforiška.

- Gerai, Papildyta versija. Nežinau kaip jūs, bet Papildyta

versija man visada atrodė per skambi. Niekada jos nesupratau. Vis tiek paklausykite

Papildytos versijos: „Bet [kaip boksininkas] aš mušu savo kūną. Leiskite jūsų

paklausti: Ar pažinojote boksininką, kuris save muštų? Nes aš nepažįstu.

Bendrojoje angliškoje Biblijoje tai labai nesunkiai jums paaiškinama, nes argi ne

dėl to jums naujosios versijos ir patinka, nes jas nesunku

suprasti? „Verčiau jau kumščiuoju savo kūną ir numalšinu jį kaip

vergas.“ Pažvelkite, savęs mušimas nėra Biblinė doktrina. Ir sakysite, na,

jis tai sako perkeltine prasme.

O kaip apie tuos žmones, kurie iš tiesų save muša?

Drauge, tai keista doktrina. Netikiu ja.

Biblijoje sakoma, Mato :: „Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip

pagonys: jie mano būsią išklausyti dėl žodžių gausumo.“

Taigi, Biblijoje mokoma, kad bergždžiai nekartotumėme to paties vėl iš naujo,

manydami, jog sakydami ką nors vėl iš naujo, Dievas mus išgirs,

sakydami tai daugiau nei vieną kartą.

Kas yra pasikartojimas? To paties dalyko sakymas du, ar tris, ar penkis

kartus. Jis sako, pažvelkite, nedaugiažodžiaukite kaip pagonys. Gerai,

kita vertus NTV - ir visos šiuolaikinės versijos beveik pakeičia

tai - „Ir kai meldžatės, nebūkite plepūs kaip pagonys, nes jie mano,

jog bus išgirsti dėl daugiažodžiavimo.“

„Plepėti“, tai tiesiog kalbėti apie nereikšmingus dalykus ir kalbėti, ir

kalbėti, ir kalbėti, tiesiog plepėti nesąmones. Tai ne tas pats, kas daugiažodžiauti.

Jei pasakyčiau Romos katalikui: „Žinote, jūs kartojate tą pačią maldą

„Tėve mūsų“ iš naujo ir iš naujo, ir iš naujo, ir iš naujo. Jūs nebūsite

išgirsti, nes daug kalbate. Tai daugiažodžiavimas. Turite tai vieną kartą

pasakyti ir užbaigti, ir nekartoti to paties iš naujo ir

iš naujo.“ Žinote, Mato : tai patvirtina, bet jei jiems

sakysiu: „Ei, nustokit plepėti kaip pagonis“, jie sakys: „Na, tai nėra

plepėjimas.“ Jie sakys: „Viešpaties malda yra Dievo žodis.“

Nes tai Dievo žodis, tiesa? Bet neketinu to skanduoti ir kartoti

šiuo niekingu Dievui būdu, tačiau katalikų bažnyčia moko daugiažodžiavimo,

taigi, pokytis buvo atliktas.

Ne tik tai, tačiau katalikai turi labai stiprią doktriną, kai kunigui

išpažįstamos nuodėmės. Ir jie parodys jums Jokūbo :, ir katalikų Biblijos

skiltyje yra pastaba, kurioje sakoma: „šioje eilutėje sakoma, kad

išpažintumėte savo nuodėmes kunigui.“ Tai pasakyta pastabose, pavyzdžiui, Doway Rheimes

katalikų Biblijoje. Štai kas joje sakoma. Jokūbo :: „ Išpažinkite vieni kitiems savo

nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti.

Daug pajėgia veiksminga, karšta teisiojo malda.“ Paklausykite

kaip tai pakeičiama NTV ir šiuolaikinėse versijose: „Todėl išpažinkite savo nuodėmes

vieni kitiems ir melskitės vieni kitiems, kad būtumėte išgydyti. Doro

žmogaus malda yra galinga ir veiksminga.“ Tai sakoma NTV.

Sakysite: „Na, čia kalbama apie tą patį.“ Bet tai nėra tas pats.

Pirmiausia, jei pažvelgsite atgal į originalią kalbą, jei pažvelgsite

kas graikų kalboje iš tiesų sakoma, vartojamas žodis „nusižengimas“, o ne „nuodėmė“.

- Textus Receptus, vartojamas žodis nusižengimai, „paraptomata“, kuris

kilęs iš žodžio „paraptoma“, kuris reiškia „nusižengimus“. Manau, kad žmonės kartais,

kai jie perskaito klaidingą dalyką, kad jie per daug užsiėmę išpažindami savo

nuodėmes vyrams, o ne savo nuodėmes Dievui, nes: „Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis

ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų

nedorybių“, tuo tarpu, aš išpažįstu savo nedorybes jums, kai sakau: „Aš

silpnas šioje savo gyvenimo srityje. Man reikia sustiprėti. Ar melsitės už

mane?“ Kai išpažįstu jums savo nusižengimus, neketinu atlikti išpažinties, ir neketinu jums

išpažinti savo nuodėmės, bet išpažįstu nusižengimus ir trūkumus,

kuriuos pats turiu, taigi yra skirtumas tarp žodžių „nuodėmė“ ir

„nusižengimai“ supratimo.

- Istoriškai evangelinė krikščionybė nepripažino katalikybės kaip

tikrosios krikščionybės. Kai buvau vaikas, krikščioniškuose knygynuose būdavo

knygų ir literatūros, kurios atskleidė katalikų bažnyčią, įspėjo apie

katalikų bažnyčią. Dabar einate į krikščionišką knygyną, ir jie turi

rožinius, jie parduoda katalikiškas Biblijas, jie parduoda katalikišką atributiką.

Ką matome yra ribų nykimas tarp evangelinės krikščionybės ir

Romos katalikybės. Žmonės yra ruošiami vienai pasaulinei religijai, kuri

sujungia katalikybę, visas krikščionybės denominacijas,

ir visas kitas pasaulio religijas.

- Tie, kurie reklamuoja visuotinę religinę organizaciją, tiki, jog visos religijos,

nors ir skiriasi išore, kiekviena iš jų veda į Dievą.

- Vietoj visų šių skirtingų dievų, galbūt yra vienas Dievas, kuris

apsireiškė skirtingais būdais ir pasirodė skirtingiems žmonėms.

Ką apie tai pasakysite?

- Ar mes visi garbiname tą patį Dievą, krikščionis ir musulmonas?

- Manau, kad taip. Galime skirtingais keliais pasiekti Visagalį.

- Kaip galvojate, ar krikščionys ir ne krikščionys, ar mususlmonai keliauja į dangų?

- Taip, jie keliauja. Tai įgyvendinama įvairiais būdais.

- Manau, kad visi, kurie myli Kristų, ar žino kristų, ar jie tai suvokia ar

ne, jie yra Kristaus kūno dalys, tai Dievas šiandien ir

daro: pasaulyje, savo vardu jis kviečia žmones, nesvarbu ar

jie yra iš musulmonų pasaulio, ar iš budistų pasaulio, ar iš krikščionių pasaulio, ar

iš netikinčių pasaulio, jie yra Kristaus kūno dalys, nes jie

buvo pašaukti Dievo. Galbūt jie net nežino Jėzaus vardo, bet žino

savo širdyje, jog jiems reikia kažko, ko jie neturi, ir jie

pasisuka į vienintelę šviesą, kurią turi,

ir jie mano, kad yra išgelbėti

ir, kad bus kartu su mumis danguje.

- Iki mirties, aš skelbsiu vien tik meilę visiems savo Kristaus broliams ir

seserims: savo katalikų broliams ir seserims, protestantų broliams ir

seserims, krikščionims reformatams, liuteronams. Nesvarbu kurio jūs tikėjimo.

- Žinote, Džekai, yra tiek daug kitų protestantų dvasininkų,

kurie daro tą patį, ką ir jūs. - Taip.

- Esate patenkintas Vatikanu?

- Labai pasitikiu Vatikanu. Keletą kartų susitikau

su popiežiumi. Jie tiki Kristumi. Jie tiki, kad Kristus mirė ant

kryžiaus, ir jo prisikėlimu. Jaučiu, kad priklausau visoms bažnyčioms. Aš

jaučiuosi kaip namuose anglikonų ar baptistų bažnyčioje, ar brolijos draugijoje, ar

Romos katalikų bažnyčioje.

- Žinote, mes neturime visų tų pačių pažiūrų, ir aš suprantu mormonizmą, tai

nėra tradicinė krikščionybė, bet galbūt aš žiūriu plačiau ir atviriau

į tuos, kurie myli Jėzų ir tiki, kad jie yra

Dievo sūnūs, man tai tinka.

- Robertas Makginesas iš Šeimos tyrimų tarybos sako, jog

slaptais motyvais siekiama suburti žmones vienai religinei organizacijai, kurioje jie

taikiai priimtų JT tikslus, tokius kaip gyventojų skaičiaus reguliavimą, aborto teises,

ir vieną pasaulinę vyriausybę.

- Valdant Liuciferiui, visi jie taps kaip vienu.

- Velnias žino, kad norint žmones priversti priimti naują pasaulinę tvarką,

priimti apgaulingą religiją, pokyčius jis turi atlikti labai lėtai. Jis neketina

trūktelėti vairo. Velnias pamažu silpnina mūsų religijos

pamatus. Velnias pamažu silpnina Dievo žodžio

pagrindą. Jis pamažu silpnina tikrą Biblinę krikščionybę, taip

pakeisdamas ją nauja visuotine religija, kai bus garbinamas

antikristas kaip Viešpats Jėzus Kristus.

- Ar tikite, kad šiuolaikinės Biblijos versijos

atliks vaidmenį naujojoje pasaulio tvarkoje?

- Manau, kad tai įmanoma, nes kuo daugiau yra išleidžiama

vertimų, tuo jie tampa laisvesni ir labiau priimtini

visiems gyventojams. Tačiau, dabar jų yra virš . Virš .

Ir dabar yra žmonių, kurie šiuose vertimuose pamini

gėjus ir lesbietes, yra žmonių, kurie vertimuose pamini, kad jie

panaikina „jis“ ir „ji“, ir paverčia į „tai“,

manau, kad šie šiuolaikiniai vertimai ir tie, kurie dar pasirodys,

tampa vis labiau laisvesni, pripažįsta visus skirtingų žmonių tikėjimus

ir įsitikinimus, leidžia jiems veikti kartu ir neįsižeisti dėl kokių nors skirtingų

dalykų. Gamtoje tai pasaulietiška. - Teisybė.

- Pasaulietiškumas yra pasaulio pabaigos dalis ir siuntinys.

- Karaliaus Jokūbo Biblijoje žodis „pragaras“ vartojamas kartus.

Kai NTV skaitote Senąjį Testamentą, ten ne kartą nepaminėtas

žodis „pragaras“. NTV „pragaro“ netgi nerandate kol nepasiekiate

Mato knygos. Galbūt, šios versijos rašomos tam,

kad lengviau jas suprastumėme. Tačiau, jei gatvėje bet ko

paklaustumėme kas yra pragaras, jie pasakytų, jog pragaras tai ugnies

ir kančių vieta. Tai vieta kur žmonės keliauja po mirties, kad būtų nubausti

ir kankinami. Jei paklaustumėme ką reiškia „sheol“ (pragaras),

dauguma žmonių nežinotų ką jis reiškia.

Ką reiškia žodis „sheol“?

- Skydą? Skydas reiškia saugią priedangą.

- Pakartokite. - Sheol.

- Ką? Pasakykite jį paraidžiui.

- S-H-E-O... nesu įsitikinęs ar taip. Ne.

- Ne.

- Ne.

- Ne, ne taip.

- Ne.

- Ne.

- Oi, ne.

- Nežinau.

- S kas? - S-H-E-O-L: sheol.

- Ne. Ak, sheol? Ne.

- Negaliu taip staigiai prisiminti.

- S-H-E-O-L? Nesu tikras. Niekada nemačiau šio žodžio.

- Ne, nesu su juo susipažinęs.

- Gerai, taip. Dauguma žmonių nėra su šiuo žodžiu susipažinę.

Ar manote, kad šie žodžiai yra lengvesni nei žodis „pragaras“?

- Ne. - Gerai.

Manau, kad Karaliaus Jokūbo Biblija yra Dievo žodis. Tikiu, kad ji

be klaidų, ir tikiu, kad kitos būsimos versijos - žinote,

NTV, Naujojoje Amerikietiškoje standartinėje - jos prastos, velnio

atsiųstos. Atrodo lyg nematytumėte, jog jūsų knygoje,

po šiais pokyčiais, galėtų būti kas nors nuodėmingo. Jūs

netikite, kad velnias galėtų papirkti savo žodžiu ar, kad visi šie pokyčiai

buvo nuodėmingi, kad visos tekstinės variacijos yra susijusios su vyruku,

kuris sako: „Pakeisiu tai, nes esu velnias,

nes noriu pakeisti Dievo žodį.“

- Tikrai tikiu, kad Dievas apgynė savo žodį.

- Tačiau jūs netikite tuo - pavyzdžiui, jūs vartojate terminą

„sąmokslo teoretikas“ turbūt dvidešimt kartų savo knygoje - ar tikite,

kad čia nėra jokio sąmokslo pakeisti Dievo žodį?

- Ne, manau, kad visi Biblijos vertimai yra tam, kad pakeistų Dievo žodį.

Tačiau jie akivaizdūs, jie aiškūs.

- Bet ar tada jie taip pat galėjo būti? Jeigu yra žmonių, kurie

leidžia knygas, kaip Naujojo pasaulio vertimas, kuri aiškiai

iškreipia Dievo žodį - pritariate?

- Taip.

- Gerai. Ir jeigu šiandien žmonės iškreipia Dievo žodį Naujajame pasaulio

vertime, pavyzdžiui, jie iškreipė Dievo žodį Pauliaus dienoje - jis

apie tai įspėjo - kodėl netikite, kad žmonės iškreipė Dievo žodį

trečiame, ketvirtame, aštuntame, devintame šimtmetyje?

- Žinome, kad Naujajame pasaulio vertime Dievo žodis yra iškreiptas. Tai

lengva pastebėti. Priežastis dėl ko pavartojau „sąmokslo teoriją“ yra todėl, kad turite

turėti įrodymą, kuris viską pagrįstų, o ne tik: „Na, man taip

atrodo.“ Žinote, vienintelės vietos, kuriose Naujajame pasaulio vertime yra neteisingai

išverčiama, tai kai svarstomos problemos Sargybos bokšto Biblijos ir traktatų draugijoje

nesutampa su Bibline krikščionybe.

- Tikriausiai neskaitėte Jobo : Naujajame pasaulio vertime.

- Kodėl?

- Nes Karaliaus Jokūbo Biblijoje Jobo : sakoma: „Ar galima valgyti

beskonį dalyką be druskos? Ar kiaušinio baltymas turi skonį?“

O Naujajame pasaulio vertime sakoma: „Kokio skonio yra

zefyro gličios sultys?“

Jie tai pakeitė ir tai neturi nieko bendro su

„Sargybos bokšto“ Biblija! - Gerai? Ką noriu pasakyti yra tai...

- Jūs tai įsiminėte?

Ar galėtų būti... Taip, įsiminiau.

- Jūs tai įsiminėte?

Net nežinojau, kad zefyruose yra gličios sultys.

- Jei turite Naująjį pasaulio vertimą...

- Turiu.

- ... būtų džiugu jums jį parodyti. Ir tikite manim?

- Bet ar žinote kai ką? Naujas leidimas pasirodė praeitą savaitę.

- Spėju, kad ten taip pat sakoma apie zefyrą, patikrinsiu.

- Reikės pažiūrėti.

- Bet štai ką noriu pasakyti: kaip apie visus tuos žmones -

ir girdėjote tai milijonus kartų; aš tai girdėjau milijonus kartų - tai

jums sako: „Ak, Biblijoje pilna prieštaravimų?“

- Visą laiką tai girdžiu.

- Ar negali būti motyvų sukuriančių prieštaravimus, kurie galėtų...

- Jie ne...

- ...o gal tiesiog Biblijoje parašyti kvailus dalykus.

- Ne, ne, ne, ne.

- ...tiesiog parašyti Biblijoje tokius kvailus dalykus kaip: „Sauliui buvo vieneri kai

jis pradėjo karaliauti?“

- Karaliaus Jokūbo versijoje, Samuelio : sakoma: „Saulius karaliavo Izraelyje metus

ir antraisiais karaliavimo metais...“ Anglų standartinėje versijoje tai

pakeista: „Saulius gyveno vienerius metus, o po to tapo karaliumi.“

„Duway Rhemes“ versijoje, kuri yra katalikiška Biblija, Samuelio ::

„Saulius buvo vaikas, vienerių metų, kai pradėjo karaliauti,

ir karaliavo Izraelyje dvejus metus.“

- Žinote kas šioje eilutėje pasakyta? Jog Saulius buvo vienerių metų kai

tapo karaliumi. Štai kur problema: Samuelio : sakoma: „Visa galva

jis buvo aukštesnis už kitus savo tautos žmones.“ Pagal Anglų

standartinę versiją, jis buvo visa galva aukštesnis už kitus žmones, kai jam buvo

vieneri metai. Jis buvo labai didelis kūdikis.

Tiesiog bandau jums pasakyti, jog šios Biblijos yra kvailos.

Kartais gelbėjant sielas žmonės man sako: „Netikiu Biblija,

nes joje daug klaidų.“

O aš atsakau: „Parodyk bent vieną.“

Ir jie paims NTV. Aš sakysiu: „Nerodykit - aš galiu jums

parodyti klaidas joje. Galiu joje parodyti prieštaravimus. Parodykite man

bent vieną Karaliaus Jokūbo Biblijoje. Nė vienos nerasite.“

- Štai dar vienas pokytis, kuris yra šiuolaikinėse versijose, Galatams penktame skyriuje:

„O kad jūsų drumstėjai ir nusipjautų.“

NTV sakoma: „Tiems agitatoriams, norėčiau, kad jie

imtų ir save išsikastruotų!“

Argi taip būtų mokoma Biblijoje, argi taip apaštalas

Paulius sakytų? Ir sakysite: „Na, nemanau, kad NTV jie tai turėjo

omenyje.“ Na, argi dėl to Bendrojoje angliškoje Biblijoje tai verčiama:

„Norėčiau, kad tie, kurie tave liūdina, save išsikastruotų!“

O kaip apie Šiuolaikinę anglišką versiją, ŠAV? Mačiau ją

parduodamą krikščioniškame knygyne. „Norėčiau, kad visi, kurie tave liūdina,

ne tik apsipjaustytų, bet nusipjautų daug daugiau!“

Ar jūs girdite tai? Nes, terminas „nusipjauti“ neturi

nieko bendro su savęs iškastravimu ar žalojimu.

Paulius kalba apie Senojo Testamento Šventuosius Raštus, apie žmones,

kurie nepakluso Dievo žodžiui, ir jie būtų nukirsti. Neturiu laiko jums parodyti

daugiau nei šimto apie tai esančių pavyzdžių. Viską ką jis sako yra tai, kad jiems

reikia būti išmestiems, jis nori, kad jie būtų nukirsti, jis nori, kad

jie būtų Dievo sunaikinti. Štai ką reiškia „nukirsti“. Jie bus

arba sunaikinti Dievo arba „nukirsti“, tai galėtų reikšti, kad jie turi būti išmesti

iš kongregacijos, išmesti iš draugijos, išmesti iš Izraelio

valstybės. Tai yra terminas „nukirsti“, bet šie keistuoliai su savo šiuolaikinėmis

versijomis priverčia apaštalą Paulių sakyti: „Žmogau, tik noriu, kad šie vyrukai

save išsikastruotų. Noriu, kad jie visi save išsikastruotų. Noriu,

kad jie visi save žalotų.“ Tai tikrai nėra tai, ką jis mokė.

Tikrai, labai keista.

Tačiau šiose naujose versijose yra ne tik kvailų dalykų, jos taip pat paverčia

Bibliją atrodyti kvailai, jos taip pat turi tikslų motyvą paruoši žmones

naujajai pasaulio tvarkai. Ir dalis šio paruošimo yra krikščionių

įtikinimas bet kuriais atvejais paklusti vyriausybei. Esminė ištrauka, kurią

jie sugadino yra Romiečiams .

- Esu laisvas, kad virsčiau vergu. Esu laisvas, kad atiduočiau savo laisvę. Esu

laisvas, bet esu laisvas, kad paklusčiau valstybės valdžiai. Netgi blogos

vyriausybės atlieka Dievo darbą, išlaikydamos apgaulingą tvarką gatvėse.

Netgi Stalino valdoma Sovietų Sąjunga atliko Dievo darbą.

Netgi Kinija valdoma Mao Dzeduno atliko Dievo darbą. Gerbkite karalių. Darykite

tai ar jis to nusipelnė ar ne. Gerbkite savo gubernatorių, gerbkite savo

merą, nusipelnė jie to ar ne. Gerbkite karalių.

- Niekas negalės būti ginkluotas. Mes atimsite visus ginklus.

[Garsus beldimas]

- Šiandien Naujajame Orleane jie tapo daug griežtesni dėl sulaikymų.

- Policijos departamentas! Ar esate namuose?

- Ne tik užlietas teritorijas, bet ir Naujojo Orleano

sausiausias ir turtingiausias kaimynystes.

- Tačiau ginklų konfiskavimas yra būtent tai, kas nutiko per nepaprastąją padėtį po

uragano „Katrina“ Naujajame Orleane. JAV kariai taip pat atvyko.

Visuomenės baimių raminimas ir nesutarimų malšinimas būtų svarbūs, ir būtent tai

„Dvasininkijos komanda“ įgyvendino

Naujajame Orleane.

- Svarbiausias dalykas, kurį visiems sakome yra: „Bendradarbiaukime ir

užbaikime tai, o kai krizė baigsis išspręsime

skirtumus.“

Tokios komandos kaip dvasininkijos, balansuotų ant bedugnės krašto tarp vyriausybės

ir visuomenės pageidavimų poreikių.

Vienas iš didžiausių dvasininkijos įrankių, kuris padėtų nuraminti

visuomenę ar laikytis įstatymo, yra Biblija, ypač Romiečiams .

- Nes vyriausybė yra pripažinta Viešpaties. Štai ką manome esant

krikščionišku tikėjimu; tai, kas teigiama Šventajame Rašte.

- Bet palaukite. Kas būtų, jei įėjęs į mano namus policininkas pasakytų:

„Nuplauk mano mašiną, verge?“ Ar Biblija reikalautų tam paklusti?

Gerai, o jeigu policininkas lieptų man padaryti ką nors neteisėto? Kas būtų jei

prie manęs prieitų policininkas ir sakytų: „Žinote ką? Noriu, kad perliptumėte

per kaimyno tvorą ir pažvelgtumėte per langą,

kad pamatytumėte ką daro jūsų kaimynas. Noriu, kad šnipinėtumėte ką veikia jūsų kaimynas?“

Ar turiu tam paklusti? Sakysite: „Jūs pateikiate kvailus pavyzdžius.“

Teisingai. Nes niekada nebuvo vyriausybės, kuri kontroliuotų

žmones ir lieptų šnipinėti savo kaimynus ar kitus žmones. To niekada nebuvo. Tiesa?

Nėra tokios valstybės kaip nacistinė Vokietija; nėra tokios valstybės kaip Sovietų

Sąjunga; tiesiog nutilkite ir viskam pakluskite. Romiečiams yra ištrauka, kuri

paaiškina mums vyriausybės tikslą, tai piktadarių baudimas, kiekvieno mūsų gyvenimo

aspekto nereguliavimas, sakymas ką mums daryti ir kontroliavimas. Bet tuo pačiu

Romiečiams moko esminio dalyko - paklusti aukštesnėms valdžioms.

Pavyzdžiui, Jungtinėse Valstijose turime įvairių lygmenų valdžią,

pritariate? Kas turi aukščiausią šalies teisinę galią? Pirmiausia tai Dievo įstatymas.

Pirmiausia paklūstame Dievui. Po to eina Jungtinių Valstijų konstitucija,

nes Jungtinių Valstijų konstitucija yra aukščiausia šalies teisinė galia.

Sakysite: „Biblijoje sakoma, kad gerbtumėme karalių, todėl turime paklusti

Obamai.“ Bet palaukite truputį. Ar Obama yra karalius? Ar mūsų valstybė

monarchinė? O maniau, kad išrinkome tarnautojus, kurie žmonėms

atsakys ir, kurie nėra aukščiau įstatymo ir, kad mūsų aukščiausia šalies

teisinė galia yra JAV konstitucija. Ir jeigu mes paklusime vyriausybei, kuri

buvo iškelta aukščiau mūsų, jei paklusime teisinės galios įstatymui, reiškia, kad tariamai

turime paklusti konstitucijai. NTV visiškai pašalina šį

mokymą. Ji nemoko jūsų paklusti aukštesnei galiai, joje sakoma:

Vietoj to, kad sakytų: „Kiekviena siela tebūna klusni aukštesnėms

valdžioms. Nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo: esančios valdžios yra Dievo

nustatytos“, tai tik nuoroda į tai, kad niekas šioje žemėje neturi teisėtos valdžios,

išskyrus Dievą. Kodėl vaikai turi paklusti savo tėvams?

Nes Dievas taip pasakė. Kodėl mes iš viso paklūstame žmogaus valdžiai? Kodėl mes iš viso

turime gerbti žmogaus valdžią? Nes Dievas pasakė, kad žmogaus

valdžia turi bausti piktadarius, apsaugoti

nekaltus nuo tų, kurie nori juos sužeisti. Štai Naujasis gyvenimo vertimas,

Romiečiams :. „Visi turi paklusti valdančioms institucijoms. Visos institucijos

prasideda iš Dievo,“ - pažvelkite - „ir tie, kurie valdžioje, ten buvo

Dievo paskirti.“ Tai netiesa. Naujajame gyvenimo vertime

sakoma, kad visi esantys valdžioje, buvo paskirti Dievo.

Tai netiesa, nes vieną dieną, šėtono paskyrimu, antikristas

bus valdžioje. „Slibinas davė jam...valdžią“, taip sakoma

Apreiškime Jonui . Ir ne tik tai, tačiau Ozėjo : sakoma: „Jie išsirinko karalius

be manęs.“ Kartais, žmonių valdžia yra prieš Dievo valią

pakeista žmogaus. Taigi, Naujajame gyvenimo

vertime, eilutėje sakoma: „Taip pat mokėkite mokesčius, dėl tų pačių priežasčių.

Vyriausybės darbuotojams turi būti sumokėta. Dirbdami, jie tarnauja Dievui.

Jei esate skoloje, visiems atiduokite: mokėkite mokesčius ir valstybės įmokas tiems,

kas juos renka.“ Labanakt! Tai ne tik mokesčiai; tai ir įmokos,

o jos yra blogiausios. Karaliaus Jokūbo sako, kad reikia paklusti valdžiai tam tikroje

srityje, tam tikrais jų darbo parametrais, tam, ką

jie turėtų daryti, ir, taip pat, bendras aukštesnių jėgų supratimas yra

kaip kontrolė ir balansas.

- Kodėl Naujojo Karaliaus Jokūbo nėra įkvėpta? Todėl, kad joje naudojami tie patys rankraščiai.

- Na, joje nenaudojama. Ir yra daugybė vietų, kur Naujojo Karaliaus Jokūbo nukrypsta

nuo Textus Receptus ir nukrypsta nuo to, ką sako Karalius Jokūbas.

- Ne Naujajame Testamente.

- Ji tikrai nukrypsta.

Yra daugybė vietų kur ji nukrypsta nuo TR.

- Naujojo Karaliaus Jokūbo tikriausiai yra pati pavojingiausia versija,

nes ji verčia manyti: „Ak, tai tas pats kas Karaliaus Jokūbo; tik ji

šiuolaikiškesnė, žodžiai atnaujinti.“ Jei tik tiek tebūtų, net neminėčiau jos.

- Nes daugelis žmonių, kurie neprisiliestų prie NTV -

jie taip pat neprisiliestų prie ASV ar Naujojo gyvenimo vertimo,

bet jie sakytų: „Nagi, Pastoriau Andersonai, Naujojo Karaliaus Jokūbo? Tai beveik tas

pats, kas ir Karaliaus Jokūbo. Tik joje atsikratoma žodžių „thees“ ir „thous“.

Tai beveik tas pats, kas Karaliaus Jokūbo, tik ją truputį lengviau suprasti.“

Gerai. Na, pateiksiu jums truputį statistikos apie Naujojo Karaliaus Jokūbo. Naujojo Karaliaus Jokūbo

praleidžia žodį „Viešpats“ kartus. Joje pašalinamas žodis „Dievas“ kartą.

Pašalinamas žodis „dangus“ kartų. Pašalinamas žodis „gailestauti“ kartus.

„Kraujas“ pašalintas kartus. Žodis „pragaras“ pašalintas kartus. Joje

visiškai pašalinamas žodis „Jehova“, visiškai pašalinamas žodis „pasmerkimas“,

visiškai pašalinamas terminas „Naujasis Testamentas“, visiškai pašalinamas žodis

„velniai“. Biblija nėra pasenusi; jums tik reikia turėti truputį proto. Jums reikia

truputį pasimokyti. Jums reikia išmokti kalbą. Ir juokinga, kad mano

maži vaikai tai gali suprasti, o jūs, suaugusieji, to negalite

suprasti? Ir argi nejuokinga, kad tie patys žmonės, kurie sako, kad Karaliaus Jokūbo sunku

suprasti, jie sako, kad reikia išmokti graikų kalbą, jei tikrai nori

suprasti Bibliją? Taip, bus tikrai lengva ją suprasti.

„Jums sunku suprasti Karaliaus Jokūbo. Štai jums graikų Naujasis Testamentas.“

Šie žmonės yra pakvaišę.

Patikrinkime keletą eilučių ir pamatysime kurią iš jų lengviau suprasti.

Karaliaus Jokūbo vartojamas labai stiprus žodis, apibūdinantis medžio rūšį - „ąžuolas“.

Taigi, Naujojo Karaliaus Jokūbo manoma: „Oho, tai per daug sunkus žodis. „Ąžuolas“? Ar jūs

rimtai?“ Jie pakeitė jį į „kvapniąją pistaciją.“ Jį truputį lengviau

suprasti, tiesa? Karaliaus Jokūbo, Teisėjų : yra tikrai sunki

frazė: „dar saulei nepatekėjus“.

Gerai? Tai beveik galėtų būti „Hop on Pop“ knygoje.

„Dar saulei nepatekėjus“. Jie pakeitė tai į „Pakilimas dar saulei nepatekėjus.“

„Pakilimas dar saulei nepatekėjus.“

Samuelio :. Karaliaus Jokūbo vartojamas tikrai stiprus žodis „mokestis“. O Naujajame

Karaliaus Jokūbo tai pakeista į „pim“. P-I-M. „Pim“. Tikriausiai gerai jį

žinoti žaidžiant žodžių loto, bet aš niekada negirdėjau tokio žodžio. Gerai?

Samuelio : vartojamas tikrai sudėtingas žodis „medis“. Taigi, Naujojo Karaliaus Jokūbo

nuspręsta atnaujinti šį žodį į „tamariską“, nes jį truputį lengviau

suprasti. Samuelio :, Karalius Jokūbas sako: „dūdelė“.

Kas žino kas yra dūdelė?

Tai panašu į ragą, tiesa? Tai panašu į trimitą.

Jie nusprendė vartoti paprastesnį žodį „tarškynės“.

„Tarškynės“. Nes visi žino ką reiškia „tarškynės“.

Kas žino ką reiškia „tarškynės“?

Kas žino ką reiškia „dūdelė“?

Prašom.

Karaliaus Jokūbo Biblijoje, Izaijo : pavartotas sudėtingas žodis „žmogus“.

Nejuokauju, labanakt! Padėkite Karaliaus Jokūbo į muziejų, ten kur jos vieta. „Žmogus“?

Pateikite ką nors, ką galėčiau suprasti. „Mirtingas“ daug geriau, tiesa?

Danieliaus : vartojamas tikrai sunkus žodis „vietininkai“, o Naujojo Karaliaus Jokūbo vartojamas

paprastas žodis „satrapai“.

„Būrys“?

„Būrys“ Karaliaus Jokūbo, tai per daug sudėtinga. Pakeiskime tai į „pulką“.

Gerai, ir niekas nesupras ką reiškia „sekluma“. Tai

taip atgyvenę. „Seklumos“ Apaštalų darbuose :? „Sirtės seklumas“ daug lengviau

suprasti. Geriau įsigykite Naujojo Karaliaus Jokūbo Bibliją. Ją daug lengviau suprasite.

Ar Naujoji Karaliaus Jokūbo Biblija daug lengviau suprantama nei Karaliaus Jokūbo Biblija?

Pateikiau daug pavyzdžių, kai Karaliaus Jokūbo Biblija daug suprantamesnė. Ir tai

ne visas sąrašas. Tai tik keletas pavyzdžių. Taigi, tai neturi

nieko bendro su jos palengvinimu, jie ją tiesiog

pakeičia, užteršia, iškraipo, sugadina. Vienintelis dalykas, kurį jie

gali akcentuoti ir sakyti: „Štai kaip mes ją padarėme daug lengvesnę“,

atsikratydami žodžių „thees“ ir „thous“, bet joje turi būti

„thees“ ir „thous“, nes „thees“ ir „thous“ yra vienaskaita, o

„you, yee, your“ yra daugiskaita. Tie, kurie prasideda iš „TH“ yra vienaskaita, tie,

kurie prasideda iš „Y“ yra daugiskaita. Tai įtakoja prasmę, nes dažnai

nežinote ar jis kalba apie vieną asmenį ar apie visą

grupę, nebent yra žodžiai „thees“ ir „thous“, kurie apie tai pasako.

Tai svarbu. Visa tai svarbu. Tačiau leiskite jums parodyti keletą doktriniškų

pokyčių, kurie naudojami Naujojo Karaliaus Jokūbo, kad iškreiptų doktriną.

Pažvelkite į korintiečiams :.

- „Mat žodis apie kryžių tiems, kurie žūsta, yra kvailystė, bet mums,

išgelbėtiems, jis yra Dievo jėga.“

- Broli Garrettai, perskaitykite tai Naujojo Karaliaus Jokūbo gražiai ir garsiai.

- „Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė,

o mums, išgelbėtiems, jis yra Dievo galybė.“

Atkreipkite dėmesį, Karaliaus Jokūbo sakoma, kad būsime išgelbėti. Naujojo Karaliaus Jokūbo

sakoma, kad esame išgelbėti. Tai didelis skirtumas, nes išsigelbėjimas nėra

procesas. Išsigelbėjimas įvyksta per akimirką, akimirksniu, tikime

Kristumi, ir mes praėjome iš mirties į gyvenimą. Tai nėra procesas.

Aš nesu išsaugomas; aš jau buvau išsaugotas!

-Amen!

- korintiečiams : sakoma: „Juk mes esame Kristaus malonus kvapas Dievui

tarp išgelbėtų ir tarp žūstančių.“

Perskaitykite tai iš Naujojo Karaliaus Jokūbo.

- „Juk mes esame Kristas kvapas Dievui tarp einančių į išganymą ir

žengiančių į pražūtį.“

- Vėl ne tie, kurie yra išsaugoti, bet tie, kurie yra

išsaugojami, lyg tai būtų procesas.

Pavyzdžiui, Mato :, Naujojo Karaliaus Jokūbo sakoma: „koks sudėtingas kelias

į gyvenimą. Tik nedaugelis jį atranda.“ Karaliaus Jokūbo vartojamas

„siauras“, jis nurodo kiek daug yra einančių žmonių, nurodo, kad

tik keletas gali būti išgelbėti. Naujajame Karaliaus Jokūbo sakoma, kad tai sudėtinga.

Jei tai būtų sprendžiama apie darbus, tai būtų sudėtinga.

Naujajame gyvenimo vertime sakoma: „Bet gyvenimo vartai yra tokie ankšti ir kelias į

gyvenimą toks sudėtingas, o jį ras tik nedaugelis.“ Anglų Standartinėje versijoje

sakoma: „Vartai ankšti ir kelias, vedantis į gyvenimą sunkus, o jį randa

tik nedaugelis.“ Dabar sakysite: „Na, Pastoriau Jimenezai, kas čia

tokio? Ankštas, siauras? Siauras, sudėtingas? Sudėtingas, sunkus?

Kas čia tokio?“ Štai kas čia tokio: ar sunku būti išgelbėtu?

- Ei, Jėzus atliko sunkiąją dalį. Ar sunku priimti dovaną? Ar sunku

atsigerti vandens? Ar sunku eiti pro duris? Ar sunku

suvalgyti duonos riekę? Tai yra dalykai, kuriuos Jėzus palygino su

išsigelbėjimu, nes labai lengva būti išgelbėtam, nereikia stengtis, kad pakliūtum į

dangų. Žinote kaip vadinamas išgelbėjimas Biblijoje, žydų

knygoje? Poilsis.

Pažvelkite, ar poilsis yra sunkus?

Nebūkite apgauti šių šiuolaikinių versijų. Vieną dieną galite būti sugundyti:

„Žinote, ši bažnyčia naudoja Naująją Karaliaus Jokūbo, bet kas iš to?“

Tai didelis reikalas.

Ar manote, kad mums reikia skirtingų angliškų Biblijų?

- Ne. Iš tiesų, minėjau, kad mes jomis perpildyti. Mums nereikia

daugiau. Nežinau tinkamos priežasties dėl ko jų taip staigiai

padaugėjo pastaraisiais dešimtmečiais. Žinau to priežastį.

- Teisybė.

- Ji tikrai paprasta. Iš tiesų, jei turite leidyklą ir norite

atlikti Biblijos tyrinėjimus ar kažką panašaus - aš nesu Biblijos tyrinėjimų mėgėjas -

- Aš irgi ne.

- ką jie padarytų, jei būtumėte didelė leidykla, jūs nenorėtumėte

kažkam kitam mokėti autorinių honorarų, dėl to jie išleido savo vertimus.

- Teisybė. Tam yra finansinis motyvas, dėl ko pasirodo

visos šios skirtingos versijos.

- Taip, yra. Neabejoju tuo.

- Ar Dievas tikisi, kad paprastas krikščionis išmoks originalią graikų kalbą?

- Dievas tikisi, kad paprastas krikščionis panaudos jam pateiktą informaciją,

o gyvename tokiomis dienomis, kai turime daugiau prieinamos informacijos,

nei kada nors turėjo kitos kartos, ir mums dabar jų reikia, nes

dar niekada atakos nebuvo tokios šėtoniškos.

- Ar matote pavojų, gerai - nes čia mano požiūris apie tai. Manau, kad jei kas nors

išmoktų Koinė graikų, ir laisvai ja šnekėtų, ir laisvai ja skaitytų,

tai būtų fantastiška, tačiau...

- Truputis graikų kalbos yra pavojinga.

- Visiškai teisingai. Ar nematote pavojaus kai kas nors du semestrus mokosi graikų

kalbos Biblijos koledže, ir dabar jie atsistos ir sakys - tarkime,

tikintis tik Karaliaus Jokūbo vaikinas atsistos - jis du semestrus mokėsi graikų kalbos Biblijos

koledže - ir jis atsistos ir sakys: „Ak, Karaliaus Jokūbo vertėjai

viską išvertė klaidingai.“ Ir tik su jo rankos palietimu, žinote,

septyneri, nuostabių mokslininkų, metai vien dėl to išnyksta...

- Stevenai, kiekvienas geras dalykas gali būti užgauliotas. O truputis graikų kalbos gali būti pavojingas

dalykas. Girdėjau ištisus pamokslus, pagrįstus tikrai blogos egzegezės, gerai? Bet leiskite

paminėti, kad prieš daugelį metų prie manęs priėjo dvasininkas ir pasakė: „Ei,

aš mačiau vieną dalyką komentaruose. Žmogau, tai pamoko, bet niekada negirdėjau,

kad kas tai sakytų. Žinote graikų. Gal galite patikrinti tai už mane?“

Taigi, aš už jį tai patikrinau. Nepasisekė to padaryti. Tai buvo vienas iš tų,

kai aiškintojas tarsi netikėtai nukrypo. Žinote ką jis padarė, kai aš

jam pasakiau? Jis vis tiek tai skelbė.

- Tik todėl, kad tai gerai skambėjo ir jam patiko.

- Nes tai skelbti buvo labai gerai.

- Tai tiesiog tokia puiki mintis.

- Ak, buvo taip gerai.

- Tai manęs nestebina.

- Deja, tai manęs nestebina.

- Niekas nesutinka, kad originalai buvo inspiruoti.

[ Petro :] Biblijoje sakoma: „Kalbėjo Šventosios Dvasios

įkvėpti šventi Dievo žmonės.“

Tačiau jie netiki, jog ką mes turime šiandien yra įkvėpta, nes jie

netiki Biblijos išsaugojimu, bet žinote, Psalmės :,

Biblijoje sakoma: „Viešpaties žodžiai – tyri žodžiai, kaip liejykloje nuskaistintas sidabras,

septynis kartus išvalytas. Tu, Viešpatie, prižiūrėsi juos

ir saugosi nuo šios kartos per amžius.“ Ir žinote, tas pats Dievas, kuris

mums atnešė įkvėptą žodį, yra tas pats Dievas, kuris išsaugos

įkvėptą žodį. - Ir manau, kad kvaila manyti, kad Dievas yra pakankamai galingas,

jog panaudotų nusidėjėlius ir įsitikintų, jog jis mums suteikia puikų originalą, ir tada, tas pats Dievas

negali naudoti nusidėjėlių ir įsitikinti, kad tai nuo šios kartos išsaugota amžiams?

Tikiu, kad Dievas yra pakankamai galingas, jog suteiktų mums įkvėptą žodį, ir tikiu, kad Dievas

yra pakankamai galingas, kad išsaugotų tuos pačius įkvėptus žodžius

nuo šios kartos amžiams.

Leiskite jūsų paklausti: Ar tikite, kad žmonėms reikia išmokti žydų ar

graikų, ar netgi anglų kalbą, ar jie turėtų, ar jie galėtų turėti Bibliją visomis kalbomis?

- Jie turėtų turėti Bibliją visomis kalbomis. Štai todėl mes palaikome

vertimo dvasininkijas, kaip Tarptautinės Biblijos. Textus Receptus yra

panaudotas vertimui į kitas kalbas, ir, aišku, taip pat panaudota Žydų

Biblija, ir tai yra Dievo žodis.

Tikime, kad kiekvienas žmogus turėtų turėti Bibliją savo kalba,

o anglų kalba, tai Karaliaus Jokūbo Bibliją.

- Man baigiant leiskite pasakyti: Dievo žodis mums buvo išsaugotas šioje

kartoje. Paklausykite Izaijo :. „Tai mano sandora su jais, –

sako Viešpats. – Mano Dvasia, kuri yra ant tavęs, ir mano žodžiai, kuriuos tau daviau,

nepaliks tavęs nei tavo vaikų, nei vaikaičių

nuo dabar ir per amžius“, – sako

Viešpats.“ Jis sakė: „Pažvelk, Izaijau. Žodį, kurį skelbi, tavo

palikuoniai jį skelbs. Tavo vaikai ir anūkai, ir anūkų

vaikai, nuo dabar ir per amžius turės šiuos žodžius“ ir tikiu,

kad dabar šie žodžiai yra mano rankoje. Ir pažvelkite, šiuolaikinės

versijos, ar tai NTV, ar ASV, Naujasis gyvenimo vertimas, ar

Naujoji Karaliaus Jokūbo, jog filosofija yra filosofija, kurioje sakoma, jog Dievo žodis nėra

išsaugotas. Mes turėjome atrasti naują versiją. Turėjome atrasti senesnį

rankraštį, kad ištaisytumėme visas jame esančias problemas. Ne, tikiu, kad tai buvo

išsaugota nuo Kristaus laikų iki šiandien. Tai buvo perduota iš kartos į kartą, o tai ką

šiandien turime yra to, kas buvo perduoda iš kartos į kartą kopijos kopija.

Daugelis žmonių mano klaidingai, kad Karaliaus Jokūbo Biblija per daugelį metų

pasikeitė, kad leidimas, kurį šiandien naudojame yra visiškai kitoks, nei buvo

, bet, iš tiesų, vienintelis dalykas, kuris pasikeitė, tai: rašyba,

didžiųjų raidžių rašymas, skyryba, kai kurių klaidų ištaisymas; tačiau žodžiai

nepasikeitė. Žodžiai, kurie šiandien yra mūsų Karaliaus Jokūbo Biblijoje, yra visiškai

tokie patys, kokie buvo vertėjų parašyti . Žodžiai

nepasikeitė. Žodžiai buvo išsaugoti,

ir Dievas pažadėjo, kad juos išsaugos.

Pažvelkite, jis sako: „Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai

nepraeis.“ Jis nesakė minčių, jis nesakė idėjų, jis nesakė

doktrinų, jis sakė: „mano žodžiai nepraeis.“ Šios naujos versijos yra iš

nepatikimo šaltinio, ir jie turi sugadintą vaisių. Pažvelkite į vaisių šiose naujosiose

versijose. Pažvelkite į ką pavirto bažnyčios: pramogų centrais. Pažvelkite į ką,

dėl šių šiuolaikinių versijų, pavirto bažnyčios: pripildytos

neišgelbėtais žmonėmis. Pripildytos žmonėmis, kurie nežino doktrinos, kuriems nerūpi

doktrina, nes kai skaitote knygą, kurioje daug prieštaravimų,

sunku galvoti apie doktriną. Tačiau, kai skaitote knygą, kuri yra

tobula, ir tikra, ir išsaugota, žinote, žiūrite į kiekvieną žodį, ir galvojate

apie doktriną, ir jums rūpi kas joje sakoma, ir jums rūpi ką ji

reiškia, o ne tik: „Na, taip, maždaug supratau esmę. Jėzus mirė ant

kryžiaus. Suprantu tai.“ Ne, aš ypatingai noriu žinoti kiekvieną doktriną, kurią Dievas

man pateikia iš Dievo žodžio.

- Žinote, liesti ir tyrinėti šią knygą yra vienas dalykas. Iš atstumo ją

įvertinti, apie vyrus ir moteris, vaikus, kurie turėjo tai iškęsti, kad

jūs ir aš galėtumėme skaityti knygą, pavadinta Biblija, be persekiojimo

baimės. Lengva pasakyti šį skaičių: žmonių buvo sudeginti, apmėtyti

akmenimis, kankinami, dėl to, kad skaitė šią knygą.

- Tyrinėju labai anksti ryte, arba, kartais vėlai vakare, taigi,

galiu atsikelti ryto su idėja, ir tai tyrinėti Šventajame Rašte.

Tada suvokiate šito grožį ir ką tai perteikia, ir tiesiog sėdite,

ir ašaros rieda jūsų skruostu, nes atpažįstate didybę to,

kas buvo jums duota. Ir kai tyrinėju Karaliaus Jokūbo Bibliją, aš

esu visiškai įsitikinęs, kad savo rankoje, nuo pradžios iki galo, laikau Dievo

žodį, ir, kad po valandos tai bus tas pats, kas buvo prieš tai, nes tai

yra išsaugota ir vienoda. Taigi, pasitikiu savimi, kai ją atsiverčiu ir sekmadieniais

iš jos pamokslauju, ir kai sekmadienio mokykloje mokau iš jos, ar liudiju žmonėms

gatvėje, žinau, kad tai Dievo žodis, ir laukiame kada šlovingai

galėsime jį sutikti, kad galėtumėme liudyti

ką mes tyrinėjome visą savo gyvenimą.

- Dievas nėra patenkintas žmonėmis, kurie pašalina eilutes, prideda eilutes, prikuriant

kažką, pašalinant kažką. Pažvelkite į Apreiškimą Jonui.

Apreiškimas Jonui :: „Aš sakau kiekvienam, kuris girdi šios knygos pranašystės

žodžius: „Jeigu kas prie jų ką pridės – Dievas jam pridės

aprašytų šioje knygoje negandų.“ Ar kada nors skaitėte Apreiškimas

Jonui knygą? Joje daug bjaurių negandų. Jis sakė, kad

jis pridės šias negandas, jei pridėsite ką prie mano žodžio. Apreiškimas Jonui :: „Ir jeigu kas

atims ką nors nuo šios pranašystės knygos žodžių – Dievas atims

jo dalį iš gyvenimo knygos ir šventojo miesto,

kurie aprašyti šitoje knygoje“. Tačiau šie žmonės, kurie pakeitė

Dievo žodį, Biblijoje sakoma, kad jie prarado galimybę būti išgelbėti.

Jis sakė: „Atimsiu jo dalį“. Jis sakė: „Tuo pačiu būdu kaip tu atėmei mano žodį,

aš atimsiu jo dalį iš gyvenimo knygos.“ Jis sakė: „Įsitikinsiu,

kad nebūtumėte išsaugotas, nes nerimtai elgėtės su Biblija. Man atrodo,

kad Dievas yra gana rimtai apie tai nusiteikęs.

Tai lyg: „Gerai, Pastoriau Jimenezai, pritariu. Aš suprantu. Šios Biblijos yra nepatikimos.

Jos užteršia doktriną. Karaliaus Jokūbo Biblija yra tikra. Karaliaus Jokūbo

Biblija yra Dievo žodis. Aš suprantu. Ką man su ja daryti?“

Jei suprantate, kad rankose laikote Dievo žodį, ne Dievo mintis,

ne tai, ką jis galėjo pasakyti, ne tai, ką manome, kad jis pasakė, bet tikrus

Dievo žodžius, ir ne tik tai, bet kai turite Dievo žodžius, jūs iš tikrųjų turite

Dievą, ne knygą, bet šiuos žodžius, kai suvokiate, kad turite Dievo

žodžius, žmogau, tai turėtų mus priversti skaityti Bibliją. Tai turėtų mus priversti gyventi

pagal Bibliją. Šioje knygoje yra kiekvienas atsakymas į kiekvieną gyvenimo klausimą.

Sakysite: „Pastoriau Jimenezai, atėjau į Tikėjimo žodžio baptistų bažnyčią, neatėjau

čia tam, kad išmokčiau apie Karaliaus Jokūbo Bibliją. Atėjau čia tam, kad išmokčiau apie

išsigelbėjimą.“ Apie išsigelbėjimą išmokstame Karaliaus Jokūbo Biblijoje.

„Tikrai neatėjau čia tam, kad sužinočiau apie šią problemą. Atėjau čia tam, kad

pagelbėtumėte dėl mano santuokos.“ Ši knyga padės jūsų santuokai.

„Tikrai neatėjau čia tam, kad sužinočiau apie Karaliaus Jokūbo Bibliją. Atėjau čia tam,

kad sužinočiau kaip auginti savo vaikus.“ Ši knyga padės auginti jūsų vaikus.

Ji išspręs visas jūsų problemas. Ji atneš jums išsigelbėjimą. Ji jums

padarys viską, ką jai reikia padaryti. Kodėl? Nes tai Dievo žodis...

...be klaidos, tobula, tokia, kokią Dievas jums davė.

Pasitikėdamas ja suvokiu, jog Dievo žodis yra tobulas. Žinote kodėl

šiandien tiek daug žmonių netiki Dievu, neateina į bažnyčią, jaunų

žmonių kartos palieka bažnyčias miniomis ir niekada

negrįžta? Nes šios šiuolaikinės Biblijų versijos buvo sugadintos, jose

daug klaidų, ir tai privertė juos abejoti tikėjimu Dievu. Tik ne

ši. Ši knyga tobula. Karaliaus Jokūbo versija yra Dievo žodis.

Perskaitykite ją.

Mokykitės jos.

Tyrinėkite ją.

Įsiminkite ją.

Gyvenkite pagal ją.

Skelbkite ją kitiems.

Nuleiskime galvas ir pasimelskime. Brangus dangiškasis tėve,

Viešpatie, mylime tave. Dėkojame už tavo žodį. Viešpatie, dėkojame, kad nepadarei

mūsų atsakingais už tavo žodžio išsaugojimą, bet tai yra atsakomybė, kurią

davei sau. Tu juos įkvėpei, juos išsaugojai, ir šiandien mums

juos davei. Tėve, mylime tave. Neleisk mums šiandien išeiti, tik skleisk

šią žinią iš vienos ausies į ausį. Leisk mums suprasti: „Turiu

Dievo žodį; galbūt turėčiau jį perskaityti. Galbūt turėčiau jį tyrinėti. Galbūt turėčiau

juo gyventi.“ Mylime tave, Viešpatie. Tavo brangiu vardu meldžiuosi. Amen.

Norėčiau jūsų paklausti.

Ar tikrai žinote, kad jei šiandien mirtumėte, jūs keliautumėte į dangų?

Galite sakyti: „Nesu tikras, kad keliausiu į dangų.“

Galbūt niekada apie tai negalvojote.

Tačiau, Biblijoje sakoma, kad galite būti % tikri, kad keliausite į dangų.

Pasak Biblijos, jūs turite suprasti keletą dalykų, kad galėtumėte

patirti išgelbėjimą. Pirmas dalykas yra šis:

Biblijoje sakoma, Romiečiams :: „Nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo

šlovės.“ Biblijoje sakoma, kad: „nuodėmė yra įstatymo laužymas.“ Kai

sulaužome Dievo įstatymą, mes nusidedame. Ir pasak šios eilutės, mes visi nusidėjome.

Aš nusidėjėlis, tu nusidėjėlis.

Ir, deja, už mūsų nuodėmes yra atpildai. Romiečiams :: „Atpildas

už nuodėmę – mirtis.“ Dabar žodis „atpildas“ reiškia uždarbį. Tai, ką

uždirbate. Kai einu į darbą, jie man moka pinigus. Tai yra mano atpildas. Bet dėl

mano nuodėmės, atpildas yra mirtis. Ką uždirbu yra mirtis. „Atpildas už nuodėmę –

mirtis“. Dabar kai galvojame apie mirtį, dauguma žmonių galvoja apie fizinę mirtį,

bet Apreiškime Jonui :- sakoma: „Mirtis ir pragaras buvo įmesti į ugnies

ežerą.“ (Užuomina į pragarą.) Joje sakoma: „Tai yra antroji mirtis.

Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, buvo įmestas į ugnies

ežerą.“ taigi, pasak Biblijos, mūsų nuodėmių atpildai nėra tik

fizinė mirtis, tai ir antroji mirtis. Sakysite: „Kas yra antroji mirtis?“

Būti įmestam į ugnies ežerą. „Tai yra antroji mirtis.“ Ką užsidirbame

dėl savo nuodėmės yra mirtis: fizinė mirtis, antroji mirtis, kuri yra

įmesta į ugnies ežerą. Apreiškime Jonui : sakoma: „Bet bailiams,

netikintiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams,

burtininkams, stabmeldžiams...“ Tai gana prastas sąrašas, tiesa?

Žudikai, ištvirkėliai, burtininkai. Daugelis žmonių sutiks, žudikas,

„O, taip. Jie keliaus į pragarą.“ Tačiau, atkreipkite dėmesį, jis sako: „Bet bailiams,

netikintiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams,

burtininkams, stabmeldžiams...“ O sąrašo pabaigoje jis

sako: „ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi

ir siera; tai yra antroji mirtis“. Ir priežastis, dėl ko Dievas sąrašo

pabaigoje prideda šią melavimo nuodėmę, yra išreiškiama mintimi, ir

ta mintis yra: mes visi nusidėjėliai. Kiekvienas žmogus melavo. Ir jis

sako, kad čia nėra nė vieno doro; mes visi nusidėję, visi nusipelnėme keliauti

į pragarą. Tai blogos naujienos. Esu nusidėjėlis, tu esi nusidėjėlis, ir mes visi,

nuo pat pradžios, esame pasmerkti pragarui, tačiau Evangelija yra geros žinios arba geros

naujienos. Romiečiams : sakoma: „Atpildas už nuodėmę – mirtis.“ Dabar suprantame

ką tai reiškia. Bet antrojoje šios eilutės dalyje sakoma: „o Dievo dovana – amžinasis

gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.“ Biblijoje sakoma, kad Dievas turi

dovaną, kurią jums duos, ir tai yra amžinojo gyvenimo dovana. Efeziečiams :-, Biblijoje

sakoma: „Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą.“ Žodis „malonė“

reiškia gauti kažką to nenusipelnius. Ko neužsidirbote, to

nenusipirksite. „Esate išgelbėti“ yra užuomina į išgelbėjimą nuo pragaro,

nes nenoriu ten pakliūti. Esu tikras, kad nenorite ten pakliūti.

Žodis „tikėjimas“ reiškia tikėti. Joje sakoma: „Nes jūs esate išgelbėti malone per

tikėjimą, ir tai ne iš jūsų“. Tai nieko bendro su jumis neturi. Štai kodėl:

„tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų.“ Dovanos

neužsidirbame. Dovaną gauname. Kažkas

kitas už tai sumoka, bet jūs už tai nemokate. Jei jums dovanočiau dovaną ir paprašyčiau

už tai duoti pinigų, tai nebebūtų dovana. Jei jums dovanočiau dovaną, bet

paprašyčiau už tai ką nors padaryti, tai nebebūtų dovana. Dovana jums

nieko nekainuoja, bet ji kažką kainuoja žmogui, kuris ją dovanoja.

Visiškai taip yra ir su Dievo dovana. Jėzus turėjo sumokėti už šią dovaną.

Romiečiams : sakoma: „O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus,

kai tebebuvome nusidėjėliai.“ Jono :, pačioje garsiausioje Biblijos eilutėje

sakoma: „Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad

kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.“

Evangelija yra tokia: Jėzus Kristus gimė nekaltai. Jis gyveno nenuodėmingą

gyvenimą; jis niekada nenusidėjo, niekada nieko blogo nepadarė. Jis mirė ant kryžiaus,

buvo palaidotas. Biblijoje sakoma, kad jo siela nukeliavo į pragarą trims dienoms ir

trims naktims, ir jis prisikėlė iš numirusiųjų, bet nemokėjo už savo nuodėmę,

nes jos neturėjo. Jis mirė, kad sumokėtų už mūsų nuodėmes. Ir matote, už jas jau beveik

sumokėta. Už dovaną jau beveik sumokėta. Jūs turite tai suprasti

apie dovaną: Jono : sakoma: „amžinąjį gyvenimą.“ Dovana yra

amžinasis gyvenimas. Žodis „amžinasis“ reiškia, kad tai tęsis amžinai. Gyvenimas, kuris

tęsis amžinai. Tai niekada nesibaigs. Jono : sakoma: „amžinąjį gyvenimą“.

„Amžinasis“ reiškia, kad jis niekada nesibaigs. Jono : sakoma: „amžinąjį gyvenimą“. Romiečiams

: sakoma: „amžinąjį gyvenimą“. Visoje Biblijoje randate šią savoką: amžinąjį

gyvenimą, gyvenimą, kuris tęsis amžinai, gyvenimą, kuris niekada nesibaigs.

Pasak Jono :, jūs tai gaunate, kai tikite. „Kas tiki Sūnų,

turi amžinąjį gyvenimą.“ Dabar kai kurie žmonės mano: „Na, galiu gauti

išgelbėjimą, bet kai jį gausiu, jei padarysiu ką nors blogo, kaip neištikimybė,

žmogžudystė, savižudybė, tada Dievas iš manęs atims

išsigelbėjimą.“ Bet jei jis jį atims, tada tai nesitęs amžinai. Mes turime

suprasti, kad išgelbėjimas nėra kažkas, ką mes užsidirbame, ir kai mes jį

turime, tai nėra kažkas, ką išsaugome. Biblijoje sakoma, Titui :: „Su viltimi

amžinojo gyvenimo, kurį nemeluojantis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus.“

Matote, mūsų viltis amžinajam gyvenimui yra ši: Dievas negali meluoti. Jei Dievas man pažadėjo

amžinąjį gyvenimą, tada kai ką spėkite. Tai amžinasis gyvenimas. Jis man pažadėjo amžinąjį

gyvenimą, ir tai tęsis amžinai. Sakysite: „Jei padarysiu ką nors

labai blogo?“ Tai nepriklauso nuo mūsų. Tai neturi nieko bendro su manimi. Tai

dovana, kuri tęsis amžinai. O čia vienintelis dalykas, kurį turite daryti:

kaip ir su bet kuria kita dovana, jūs galite pasirinkti ar ją priimti

ar ne. Galite klausti: „Kaip man priimti Dievo dovaną?“ Romiečiams :

sakoma: „Jeigu...“ Joje sakoma „jeigu“, nes turite

pasirinkimą. Jis sako: „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų...“

Žodis „išpažinti“ reiškia pripažinti. Sakote: „Ką aš pripažįstu?“ Na, jūs

pripažįstate, kad esate nusidėjėlis. Jūs pripažįstate, kad nusipelnėte keliauti į

pragarą. Bet prašote atleidimo. Jis sako: „Jeigu lūpomis išpažinsi

Viešpatį Jėzų...“ Tačiau, tai daugiau nei žodžių sakymas. Jis taip pat sako:

„...ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš

numirusių...“ Jūs tikite, kad Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus, buvo palaidotas,

ir prisikėlė iš numirusiųjų, kad užmokėtų už jūsų nuodėmes. Jis sako: „Jeigu lūpomis

išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas

Jį prikėlė iš numirusių“, Biblijoje sakoma: „būsi išgelbėtas.“

Joje nesakoma, kad galite būti išgelbėtu. Joje nesakoma, kad galbūt galite būti išgelbėtu.

Dievas sako: „Išgelbėsiu jus, jei savo burna išpažinsite ir savo širdimi

tikėsite.“ Atkreipkite dėmesį, jums nereikia eiti į bažnyčią. Nesakoma, kad reikia būti

pakrikštytu. Nesakoma, kad reikia gailėtis dėl savo nuodėmių. Joje nesakoma, kad

jums ką nors reikia daryti, tiesiog tikėti ir prašyti jo išgelbėjimo. Jei savo širdyje

tuo tikite, jei tikite, kad Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus dėl jūsų nuodėmių,

buvo palaidotas, prisikėlė iš numirusiųjų, jis nori jums padovanoti dovaną, amžinąjį

gyvenimą, tada kodėl tiesiog dabar neišpažįstate savo burna?

Norėčiau jums padėti sukurti maldą. Jeigu tikite tuo, tiesiog dabar pasimelskite

kartu su manimi:

Jei meldėte šią maldą ir širdyje tikėjote, pasak

Biblijos, dabar jūs išgelbėtas. Jūs turite amžinąjį gyvenimą. Sveikinu.

 

 

 mouseover