"New World Order Bible Versions" with Danish Subtitles

Watch Video

September 23, 2015

Jeg mener, Djævelen ønsker at overtage kirken.

Jeg tror, Djævelen ønsker at overtage denne kirke ...

... person for person.

Vi har mulighed for at give os selv og fremtidige generationer

en ny verdensorden

Luk vinduet.

Gå indenfor.

-Gå indenfor, nu! -Jeg er indenfor.

Vi kan skabe en ny verdensorden ...

... hvor et troværdigt FN ...

... gummikugler ...

... i sin fredsbevarende rolle kan opfylde de løfter og visioner,

... FN's grundlæggere havde.

Efter sagde præsident Bush - og jeg bruger ofte udtrykket selv -

at vi måtte have en ny verdensorden.

Og i stedet har vi en masse uorden.

Det har været på vej længe.

På grund af vores handlinger denne dag,

ved denne milepæl,

er Amerika forandret.

Præsident Obama og premierminister Gordon

talte for en ny verdensorden i lyset af den globale, økonomiske krise.

Den opgave, vi står over for, er at skabe en

ny verdensorden.

Den får til opgave at udvikle en overordnet strategi for Amerika

i en tid, hvor en ny verdensorden kan skabes.

Det er en stor chance.

De har kaldt den nye verdensorden

-for djævelsk. -Ja.

Hvorfor?

Jeg kiggede på bagsiden af en endollarseddel.

Og jeg så disse mærkelige symboler. Symboler for Illuminati,

som var et hemmeligt selskab stiftet i

af en mand ved navn Adam Weishaupt.

Og bag på sedlen er et symbol

til venstre, et øje i en trekant. Det er Horus' øje

i ægyptisk mytologi. Nu kaldes det Lucifers eller Satans øje.

De to ord "ANNUIT COEPTIS" betyder

"Indvarsler",

og nederst står "NOVUS ORDO SECLORUM".

Og på USA's store segl står:

"NOVUS ORDO SECLORUM": En ny orden.

Og folk bør spørge sig selv: "Hvad laver en ægyptisk

på en amerikansk endollarseddel?

Hvilken forbindelse er der mellem Amerika and Ægypten?"

Svaret er: ingen, udover indenfor det okkulte.

Det viser, at vi har at gøre med en djævelsk plan,

og folk må forstå, at frimurernes gud vil lede verden

med det sære og særlige formål,

USA blev skabt til, nemlig at føre hele verden

hen mod en verdensregering, en verdensreligion

og et verdensomspændende juridisk og monetært system,

som Bibelen kalder dyrets mærke,

... og vi ved med sikkerhed,

at der vil ske et skifte fra den gamle orden

til en ny orden, som Satan selv vil lede.

Det er det, symbolet betyder,

og det er det, den nye verdensorden betyder.

King James, . Korintherbrev: "Så at, dersom nogen er

i Kristus, da er han en ny skabning; det gamle er forbiganget,

se, alt er blevet nyt. The New English Bible

gengiver verset: "Den gamle orden er forbi,

og en ny orden er begyndt." De bruger det samme sprog.

King James lyder: "... men alene med hensyn til mad og drikke

og de adskillige aftvættelser og kødelige anordninger, som var pålagte indtil

rettelsens tid," altså Kristi komme. Men bemærk,

at New International Version skriver: "til den nye ordens tid."

De forbereder folk. Bemærk så dette. I Esajas ,

i King James: "Derfor sagde den Herre, HERRE: Se, jeg lægger

til grundvold i Zion en sten, en prøvet sten, en kostelig hjørnesten,

fast grundlagt ..." Det henviser til Jesus, ikke?

Bemærk, at i King James siger de, at Jesus

er hjørnestenen til grundvolden. Hvor ligger grundvolden

i en bygning? Øverst eller nederst?

Nederst, ikke sandt?

Så når Jesus er grundvoldens hjørnesten,

er det her nede.

"Eder, altså, som tro, tilkomme denne ære," det er King James

"men for de vantro er denne sten, bygningsmændene forstødte,

bleven til en hovedhjørnesten ..." Igen i grundvolden.

New International Version kalder ham for dækstenen.

De siger, at det symbol, I ser, repræsenterer Kristus.

Det gør det ikke. Hvem repræsenterer det? Antikrist.

Men jeg beder til, at I vil holde jer til denne vidunderlige bog,

Guds ord. Det er, hvad vi må vende os imod.

Tiden er knap. Mange vender sandheden ryggen.

Det sker. Sandheden er her nu.

Steven Anderson, præst i Faithful Word Baptist Church, Arizona.

Vi anvender kun King James-bibelen.

Det undrer mange. Formålet med denne film er

at vise den store forskel mellem King James-bibelen

og alle de andre udgaver.

Jeg er Roger Jimenez, præst i Verity Baptist Church

i Sacramento i Californien. Jeg er glad for at være med

i denne film, for Guds ord er under angreb i dag,

og vi må kæmpe for Bibelen, så vi kan

føre åndelig krig.

Dennis McCain, præst i Northside Baptist Church

i Modesto i Californien. Jeg har været præst her i seksten år

og har været præst og kirkeplanter i knap år.

Der findes i dag en satanisk agenda, som går ud på

at ændre Bibelen. Mange tænker: "King James-bibelen er

en fantastisk oversættelse, meget poetisk. Og de andre versioner er

den underlegen. Måske er de ikke så godt oversat."

Det stikker dybere end som så. De nye versioner er faktisk

Satans forsøg på at forvanske Guds ord. Jeg vil påvise,

at ændringerne ikke er tilfældige. De er ikke blot

mindre, ubetydelige ændringer. Det er strategiske ændringer.

De er beregnet på at angribe konkrete doktriner, Bibelen forkynder.

I Efeserbrevet , står: "Thi vi have ikke kamp

mod kød og blod, men mod fyrstendømmer og magter

mod verdens herrer, som regere i denne tids mørke

mod ondskabens åndelige hær under himmelen." Nogle mennesker

har millioner eller milliarder af dollars, og deres agenda er at udgive

forvanskede bibler og så promovere dem via reklamer,

promovere dem via detailforretninger, som giver dem den bedste placering

og viser folk, at: "Det er denne bibel, I bør læse."

smid King James-bibelen ud, køb den nyere, forbedrede udgave.

Jeg har undersøgt, hvilke udgaver som er de mest populære i dag.

Dette den seneste liste, jeg har krydstjekket med flere kilder,

og de er alle enige om de samme fem bibler. Den mest populære

bibel i dag er ikke King James- bibelen, det er New International

Version: NIV. Nummer to er King James-bibelen. Nummer tre

New Living Translation. Nummer fire, New King James, og nummer fem,

English Standard Version, ESV. Listerne havde

dem i lidt forskellig orden, men alle havde de fem.

De færreste ved, at der findes hundredevis af oversættelser,

og vi har selvfølgelig ikke tid til at tjekke dem alle.

Det giver mere mening at fokusere på de fire forvanskninger,

som er mest populære. NIV mangler seksten hele vers

fra Det Nye Testamente. Før vi taler om

de tusindvis af ændringer, så er seksten vers helt

væk. Matthæus , og , - væk, Apostlenes Gerninger , mangler

i NIV, ESV og New Living Translation.

De er helt væk.

Gerninger ,, King James:

"Men som de drog frem, kom de til noget vand, og gildingen sagde:

se, der er vand, hvad hindrer mig fra at blive døbt?" Og Filip sagde:

"Dersom du tror af ganske hjerte, kan det ske."

Gildingen, han er synderen, siger: "Hvad hindrer mig

fra at blive døbt?" Sjælevinderen Filip siger:

"Dersom du tror af ganske hjerte, kan det ske."

"Men han," gildingen, " svarede og sagde: jeg tror, at Jesus Kristus er

Guds Søn." Gildingen blev frelst.

Hvorfor? Hvis vi vedgår os Jesus og tror på

Gud oprejste ham fra de døde, bliver vi frelst.

Han troede. Han blev frelst.

Hvad gjorde de så? Vers :

"Og han bød vognen holde, og de nedsteg begge i vandet

... og han døbte ham."

Vers : Hvad afholder mig fra at blive døbt?

Vers : Så længe du tror, kan du blive døbt.

Han bekendte og tror i hjertet.

Vers : De døber ham. Amen.

Hvad står der i NIV?

"På deres vej kom de til noget vand, og eunukken sagde:

"Se, her er vand. Hvad kan forhindre, jeg bliver døbt?

Og han beordrede vognen standset. Så gik både Filip og eunukken

ned i vandet, og Filip døbte ham."

Hvad manglede?

Hele vers manglede.

Ifølge NIV går de ned ad vejen.

Han siger: "Hvad forhindrer, jeg bliver døbt?"

Ifølge NIV ingenting. Lad os døbe dig.

Hvad mangler? Tro på Jesus Kristus!

Hvad mangler? Forkyndelsen.

Hvad mangler? Hvorfor angriber de bibler Jesus Kristus?

Det giver ingen mening.

Det giver mening, hvis man ved, Satan står bag.

Ikke alene har de fjernet seksten hele vers fra NIV.

De har også tilføjet noter til andre vers om, at de vers nok ikke

var med i originalen, så man tvivler på Guds ord.

Vers som Markus , : "... går bort i alverden, og prædiker evangelium

for al skabningen!" Vers som: "Fader! forlad dem; thi de vide ikke,

hvad de gør." De har ikke fjernet versene, men de har skrevet et note,

som får læseren til at tro, det er ugyldigt, og sige:

"Det var nok ikke med i originalen. Det har nok

ingen hjemmel." Vi tror, at Jesus Kristus var Gud i kødet.

Det ændrer og angriber de moderne versioner hele tiden.

Her er nogle eksempler. . Johannes ,: "Thi de er tre

som vidne i himmelen: Faderen, Ordet og den Helligånd;

og disse tre er ét." Der har vi ordet "treenighed" fra.

Tre i én.

"Disse tre er ét."

NIV, derimod, siger bare: "For der er tre, som vidner:"

Det omtaler ikke Faderen, Ordet eller

Helligånden og omtaler ikke, at de tre er ét.

Hør, hvad de har gjort ved . Timotheus ,. I Bibelen står:

"Og uden modsigelse stor er den gudfrygtigheds hemmelighed:

Gud er åbenbaret i kød, er retfærdiggjort i ånd, set af engle,

prædiket iblandt hedninger, troet i verden, optaget i herlighed."

Det var Gud, som var troet i verden, det var Gud, som blev optaget

i herlighed. Det var Gud, som blev åbenbaret i kød og boede iblandt os,

Bibelen siger klart i . Timotheus , at Jesus Kristus er Gud.

Timotheus , er et vigtigt bibelsted, jeg læste ofte

noterne i New American Standard på seminariet

og sidenheden i NIV, og der stod i noterne eller

kommentarerne, eller lærere,

som brugte NIV eller New American Standard, sagde,

at der ikke teologisk forskel. Det ændrer ikke den doktrinære lære.

Men der er forskel på "hos" og "Theós".

Skriver man "han, som var", "'hos", i stedet for "Theós", "Gud",

så svækker det teksten, for man må antage

at Kristus er Gud. Men med "Theós" behøver man

ikke spekulere over betydningen. Gud blev åbenbaret i kød,

det må være mennesket Kristus, og det påvirker folks

- opfattelse Jesu guddommelighed. - Ja.

Endnu et fint bevis på, at Jesus Kristus er Gud er Hebræerbrevet ,:

"Men til Sønnen: din trone, o Gud! står i al evighed."

Hvad kalder Bibelen Sønnen dér?

Den kalder ham Gud. "ti Sønnen: din trone, o Gud! står i al evighed."

Hør, hvad NIV siger:

"Men om Sønnen siger han..."

For nylig talte jeg med et Jehovas vidne på stationen.

Og dette Jehovas vidne begyndte at læst højt for mig

af en religiøs bog. Jeg genkendte oversættelsen.

Jeg spurgte: "Er New World Translation oversat fra græsk?"

Hun sagde: "Westcott og Horts NT."

"Er den korrekt?"

"Selvfølgelig."

- "Har du lært græsk?" - "Nej."

"Hvad hvis Jehova kaldte Jesus for Gud?"

"Det har han aldrig gjort."

Jeg citerede så: "Men til Sønnen: din trone, o Gud! står i al evighed."

Hun blev så oprevet, at hun tog sin bagage og gik.

Men da jeg læste det i

New World Translation senere, var det helt ændret:

Hebræerbrevet ,: "Gud er din trone i al evighed,

og dit kongescepter er retfærdighedens scepter."

I King James er det ikke til at misforstå. Men ikke nok med det,

de angriber Kristi jomfrufødsel. Gå til Lukas ,.

I Bibelen: "Og Josef og hans moder forundrede sig over de ting,

som blev sagt om ham."

NIV, derimod, og ESV og New Living Translation skriver:

"Barnets far og mor forundredes over, hvad der blev sagt om ham."

Dér ser vi, at NIV og de andre moderne versioner kalder

Josef for Jesu Kristi far, noget som King James-bibelen

sørger for aldrig at gøre.

Var Josef Jesu Kristi far? Nej.

Han var Jesu Kristi stedfar.

Man han var Jesu Kristi far.

Senere i samme kapitel refererer Maria til Josef som Jesu far,

og han retter hende straks. Der står: "Da de så ham, blev de forfærdede;

og hans moder sagde til ham: Søn! hvi gjorde du os dette?

Se, din fader og jeg ledte efter dig med smerte.

Kaldte hun ikke lige Josef for Jesu far? Bemærk, at han

retter hende. "Og han sagde til dem:

hvi ledte I efter mig? vidste I ikke, at mig bør at være i min

Faders gerning?" Han siger: "Jeg er i min

Faders gerning, når jeg forkynder Guds ord, for Josef

er ikke min far. Gud Fader er min far."

Folk, som tror på NIV, er så forblændede, nogle har faktisk

vist mig dette og sagt: "Kan du se? Her kalder Bibelen

Josef for Jesu far." Nej, Maria kalder Josef

for Jesu far, og han tager til genmæle, og nogen må

tage til genmæle over for NIV og New Living Translation.

Og overfor ESV og sige: "I tager fejl.

Det er ikke Jesu far. Jesu far er Gud Fader."

I siger: "De er lidt nemmere at forstå.

ændringerne påvirker ikke doktrinen."

Det er nogle ret vigtige doktriner, ikke?

Kristi guddommelighed, jomfrufødslen.

Ikke nok med det, de angriber også hans evige præeksistens.

Jesus Kristus blev ikke til i Betlehems krybbe

eller i Marias skød. Jesus har altid været til og han vil altid

være til. Han er den første og den sidste, han er alfa og omega,

og det er afgørende for hans guddommelighed.

Er han skabt, kan han ikke være Gud.

I MIka , står: "Og nu, Bethlehem Efrata,

liden til at være iblandt Judas tusinder!

af dig skal udgå mig en til at være hersker over Israel, og hans udgange

er fra fordum," - hør her - "fra evigheds dage."

Så i Mika , siger Bibelen, at Jesus Kristus er "fra evighedens dage."

Det er to vægtige ord, for de henviser til

Jesu evige præeksistens. Han havde ingen begyndelse. Han er ikke skabt.

Han var Gud i kødet. Han var i begyndelsen med Gud, og han var Gud.

"Evig" betyder, at det bliver ved for altid. Det varer evigt.

"Fra evigheden" er noget, som stammer fra den uendelige fortid,

eller noget der stammer fra den grænseløse fortid, noget som

altid har eksisteret. Hør NIV:

"Men du, Betlehem Efrata, omend du er lille blandt Judas' slægter,

vil der fra dig udgå en, der bliver Israels hersker og hvis udspring

er i fortiden, i ældgamle dage."

Hvad er et udspring?

Det er, når noget bliver til, ikke?

Ved udspringet bliver noget til.

Blev Jesus til på et tidspunkt? Nej, han fra evigheden i King James.

Men ifølge NIV havde han et udspring.

Hvis Jesus havde et udspring, er han ikke Gud.

For Gud var og er og kommer.

Gud har altid eksisteret.

Gud er ikke et skabt væsen.

Men her leverer NIV virkelig dødsstødet:

I Esajas , står: "Hvorledes er du falden ned fra

himmelen, o Lucifer..."

Kun ét sted i hele Bibelen møder man ordet Lucifer. Én gang.

Her giver vi faktisk Satan et navn og kalder ham Lucifer,

og hvis vi gik ned ad gaden og spurgte folk: "Hvem er Lucifer?

ville alle svare: "Det er Satan, Djævelen."

- Ved du, hvem Lucifer er? - En forvist engel, Satan.

Satan

Det er Satan.

Det er Djævelen.

Djævelen.

Han er Satan.

Satan.

Satan.

Djævelen.

Djævelen.

Djævelen.

Godt, hvem er Lucifer?

Djævelen.

Jeg ved, det er et let spørgsmål.

-Satan. Ja.

Vi ved kun, at Satans navn er Lucifer

på grund af Esajas ,.

"Hvorledes er du falden ned fra himmelen, o Lucifer,"

bemærk, at vi får hans navn og titel, "o Lucifer, du morgenrødens søn!"

Hvad er Lucifers titel? Morgenrødens søn, ikke?

I Johannes' Åbenbaring , siger King James-udgaven:

"Jeg, Jesus, har udsendt min engel at vidne disse ting i kirkerne;

jeg er" - det er Jesus, som taler - "den af Davids rod og slægt,

den skinnende morgenstjerne." Kan I se det?

Hvad kaldte Jesus sig selv? Morgenstjernen.

Det er hans titel.

Så både King James og NIV skriver i Åbenbaringen ,,

at Jesus Kristus er morgenstjernen.

Hvad kalder NIV det, at Lucifer falder ned fra himlen?

"Hvordan er du faldet fra himlen, morgenstjerne, morgenrødens søn!"

Så i stedet for at Lucifer bliver kastet ud fra himlen er det i NIV

Jesus, som bliver kastet ud fra himlen.

Bibelen har fortalt os, at Lucifer eller Satan blev kastet ud fra

himlen, fordi han ville være som den højeste, som Gud.

Efter NIV har angrebet Kristi guddommelighed,

hans præeksistens og det faktum, at han blev født af en jomfru,

at han ingen start eller slutning havde, at han var Gud i kødet,

så anklager den ham for at ville være som den højeste. Han er den højeste.

Ifølge jeres NIV faldt Jesus fra himlen, ikke Lucifer!

Folkene bag de udgaver tilhører Satan. Satan ville

forvanske Guds ord i Edens Have,

og vi er ikke uvidende om hans planer.

Guds ord har stor magt.

Hebræerbrevet ,: " Guds ord er levende

og kraftigt og skarpere end noget tveægget sværd og trænger igennem

indtil det adskiller både sjæl og ånd, led og marv,

og dømmer over hjertets tanker og råd."

Djævelen ved, at hvis han kan afvæbne os kristne, kan han besejre os.

Målet er og har altid været at fratage os vores våben.

Se på historien. Når onde mænd vil besejre et folk,

hvad går så forud? De fratager folket deres våben.

Staten bilder jer ind, at "vi vil fjerne jeres våben,

vi vil beskytte jer."

De, som vil tage dine våben, vil ikke

beskytte dig, men sikre sig at du ikke kan gøre modstand.

I indførte Sovjetunionen våbenkontrol. Fra til

blev millioner systemkritikere dræbt.

I indførte Tyskland våbenkontrol og begyndte at afvæbne befolkningen.

Fra til , blev millioner jøder og andre dræbt.

I indførte Kina våbenkontrol og begyndte at afvæbne befolkningen.

Fra til

blev millioner systemkritikere i Kina dræbt.

I indførte Uganda våbenkontrol og begyndte at afvæbne befolkningen.

Fra til blev - hør godt efter -. kristne dræbt.

I indførte Cambodia våbenkontrol og begyndte at afvæbne befolkningen.

Fra til blev en million cambodianere dræbt.

Fjenden prøver konstant at fratage jer jeres våben,

ikke for at beskytte jer, men så I ikke kan beskytte jer selv.

Onde diktatorer har altid afvæbnet folk for at gøre dem forsvarsløse,

gøre dem til slaver. Regeringer ved, at hvis de kan afvæbne folket,

vil de være værgeløse overfor tyranniet.

Hvabehar? Er Guds ord under angreb?

Selvfølgelig. For hvis Satan kan fratage jer det eneste,

som kan skade ham, det eneste I kan tage kampen op med,

så får han det nemt.

Djævelen vil hellere end gerne tage det tveæggede sværd,

King James-bibelen, fra os, og erstatte det med en smørkniv

kaldet NIV,

erstatte det med en smørkniv kaldet ESV

eller New King James.

Han ønsker ikke, vi er bevæbnede

og i stand til at kæmpe imod mørkets herrer i verden.

. Thessalonikerbrev , lyder: "Lad ingen bedrage Eder i nogen måde;

thi først må jo frafaldet komme,

og det syndens menneske åbenbares, fordærvelsens søn."

Bibelen fortæller at...

Før antikristen kan komme, før verdensregeringen

og den nye verdensorden kan komme, må der ske et frafald.

Hvad er frafald? Apostasi.

Og jeg mener, at de nye bibeludgaver er vigtige led i Djævelens plan

for en verdensreligion, en verdensregering, en ny verdensorden.

Bibelen siger, at før Kristi anden genkomst, vil vi se et stort

frafald, apostasi. Det store frafald før Kristi

anden genkomst vil ske som resultat af disse falske, løgnagtige, nye

bibeludgaver, som fordrejer og ændrer Guds ord

og ændrer Kristi lære.

Deres fejl får folk til at tvivle

på Bibelen og Gud, de tror på evolutionen,

de tror på en masse. Det fremmer en verdensregering.

Hvorfor? Fordi det fremmer et frafald.

Og det interessante er, at folk ofte omtaler

verdensregeringen eller verdensreligionen, der er på vej,

som den nye verdensorden. Hvem kender det udtryk?

Det er en stor plan, en ny verdensorden.

De stormede huset med skudklare våben.

Det er en ny verdensorden.

Vi må lade dem tage del i skabelsen af en ny verdensorden,

som vi vist alle ønsker.

Ser De optimistisk på oprettelsen af en global plan?

Det kan blive til noget, og den er på vej.

Folkene bag traktaten ønsker den verdensregering,

og de ser dette som et skridt på vejen.

Altså kontrol over ammunition, penge, markedet

I sidste ende kontrol over os.

Vidste I, at NIV bruger udtrykket "ny orden" om Kristi genkomst?

King James, Hebræerbrevet ,: "Men alene med hensyn til mad

og drikke og de mange aftvættelser og kødelige anordninger, som var pålagt

indtil rettelsens tid."

Det handler om noget, som er sket i fortiden, ikke?

Rettelsens tid er en reference til Jesu Kristi komme.

Det må i forstå. Det referer til Jesu

første komme. Vi dyrker ikke længere mad, drikke, renselser

eller kødelige anordninger. Hvorfor?

Fordi reformationen kom. Herren Jesus Kristus kom.

Hør NIV: "Jordiske forskrifter, som gælder indtil

den nye ordens tid." Og vers i NIV får det til at lyde,

som om det er noget, vi stadig har i vente.

Den nye orden var ikke bare Kristi første komme,

genkomsten er den nye orden.

Good News Translation siger det direkte:

"De er ydre regler, som gælder, indtil Gud

skaber den nye orden."

New English Translation kalder det også den nye orden.

The Common English Bible ligeså.

Nutidens bedst sælgende bibel i Amerika

kalder Kristi genkomst den nye orden.

Ved I hvad? Der kommer en antikrist, og med ham kommer den nye orden.

Men det står ikke i Hebræerbrevet.

Meget i disse nye bibler laver om på Bibelens profetier om endetiden.

for at gøre folk klar til at acceptere antikristen

og blive suget ind i denne nye verdensorden,

med den verdensregering, den verdensreligion og den verdensplan,

som er antikristens, og til at modtage dyrets mærke.

"Pastor Jimenez, tror du på den nye verdensorden?"

Er det er tosset at tro, at bankfolk og andre

vil indføre en verdensregering?

I Johannes Åbenbaring fortæller Bibelen os,

at antikristen laver en verdensregering.

Bibelen siger, at antikristen laver en verdensreligion

Jeg mener ikke, det er galt, når folk siger:

"Bankfolkene laver en ny verdensorden og en verdensregering"

I kender de konspirationsteoretikere. De tænker: "Det er bare bankfolk."

Men vi ved fra Bibelen, at antikristen

vil indføre det samme.

Det står i Bibelen.

Siden Edens Have er Guds ord blevet anfægtet.

Før Bibelen var færdig, blev Guds ord angrebet, tror I ikke det sker i dag?

Det gør det.

I må forstå en ting. I dag er Guds ord under angreb.

De moderne bibelversioner er anderledes end King James-bibelen,

og man må spørge sig selv hvorfor.

For at forstå forskellen, må vi kende den engelske bibels historie.

Det viser sig, der ligger et bibelmuseum lige her i Phoenix

med en af de største samlinger af sjældne, engelske bibler.

Og museumsdirektør Joel Lampe vil lade os kigge på disse sjældne

førsteudgaver af Bibelen forud for King James og selve

King James, og han vil fortælle historien bag King James.

Han vil føre os hele vejen fra Erasmus' Nye Græske Testamente,

den originale Textus Receptus, over alle disse engelske biblers historie

frem til King James-udgaven.

Lad os starte med Erasmus.

Her på bordet, ser De faktisk King James-bibelens historie.

King James-bibelen blev trykt i , og mange tror

at det var den første engelske.

Det var det ikke. Der var talrige engelske udgaver før ,

og her ser De først den originale græske, som De sagde,

Textus Receptus, af Erasmus af Rotterdam.

Den ændrede bogstaveligt alt, hvad vi ved om kirkens historie,

og også den verdslig historie.

Den kaldes Erasmus af Rotterdams Græsk/Latinske Nye Testamente, .

Lad os bare kalde Erasmus ved rette navn:

den mest begavede mand nogensinde, af de ikke-guddommelige,

Jesus var selvfølgelig den mest begavede. Salomon er med på listen,

men Erasmus er den mest begavede. Indenfor videnskab, teologi og

filosofi var han bare begavet.

Og det er den originale Textus Receptus?

Originalen, ja.

Kig på den. Den regnes for den vigtigste bog, som er blevet trykt.

Og den bog starter Reformationen.

Selv ateister anerkender, det er den vigtigste bog, som er blevet trykt.

Sandheden stammer fra denne bog.

Vi forstår vigtigheden af bogen, men den

skabte en masse problemer. Hvad mener jeg med det?

Pengestrømmen til Rom standsede. Man er ved at opføre en bygning.

Man havde hyret en berømt kunstner

til at udsmykke den. Selvfølgelig Vatikanet, Michelangelo,

Det Sixtinske Kapel. Pengestrømmen standsede. Kirken begyndte

at forfølge folk og sige:

"Det må du ikke prædike. Vi anser det

ikke for korrekt." Selv om Erasmus sagde: "Vi har et problem.

Der står "metánoia", ikke "betale en bøde", så vi må tage fat på

dette teologiske problem." Men den protestantiske bevægelse blev

affødt af denne bog. Og hvad gør protestanter?

Protesterer.

I denne udgave har Erasmus placeret det originale græsk

ved siden af kirkens latin. Det gør det meget let at se forskellene.

- Er det korrekt? - Derfor ændrede den alt.

Den viste, hvad vi gjorde forkert og viste, hvad der skulle stå.

Men han oversatte den ikke for påvise fejlene før senere.

Det skete først i .

Så her har vi to modsigelser side om side.

Han beviser dem bare.

Kirkens forvanskede latinske version og den originale, græske Textus

Receptus placerede han side om side og lod læseren dømme selv.

- Det er kuglen, som dræbte kirken. - Ja.

Her har vi førsteudgaven af den såkaldte Coverdale-bibel.

Det er i virkeligheden William Tyndales værk. Som bekendt

opfandt Tyndale det engelske sprog, vi taler i dag. Han opfandt også

vores allerførste engelske bibel oversat fra de originale sprog.

Tyndale ønskede at gøre i England, hvad Luther gjorde i Tysklane.

Han gik under jorden, og ved hjælp af Luthers bibliotek, fx denne bog,

og senere udgaver af Erasmus' værk, skabte Tyndale

det første Nye Testamente. Den mest eftersøgte bog i Englands historie.

Kongen ønsker den brændt.

England var altså helt underlagt den katolske kirke,

da Tyndale skrev sit Nye Testamente i ?

Og bogen er dybest set et angreb på den etablerede katolske kirke

i London på den tid.

Det er en imponerende bedrift, for i de sidste år af Tyndales liv

måtte han oversætte fra hebræisk og græsk

for at frembringe bogen.

Og dele af Det Gamle Testamente kunne de ikke nå at oversætte

fra hebræisk, før bogen udkom?

Nej, for Tyndale blev arresteret i .

Javel.

Han holdes i husarrest i dage. Og om morgenen

den . oktober bliver han brændt. Men mens han sad fanget,

afsluttede Myles Coverdale det, Tyndale havde påbegyndt.

Af de tekster vi har, holder jeg mest af denne.

Det er den såkaldte Matthews-bibel fra .

Det er den fuldførte udgave af denne.

Tyndales sidste ord var:

"Herre, åbn Englands konges øjne."

Hvad mente han med det?

Tyndale kunne have sagt mange ting.

Hvorfor spilde sit sidste åndedrag på at sige: "Herre, åbn Englands

konges øjne?" Tyndale vidste, at Henik . var skør,

men hvis han kunne få Henrik . til at bryde med Rom,

var England være vundet og beskyttet. Én ting er at have et forhold til

Jesus, noget andet er at have et forhold til Jesus,

når nogen ønsker at dræbe én. Det var deres mission.

Til sidst tillod Henrik . biblen, af én grund: en skilsmisse.

Disse to tekster forandrede tydeligvis England.

Disse to bøger gav en et personligt forhold til Jesus.

Man havde kirken som formidler i stedet for blot at have Jesus.

Skriftestolen.

"Tilgiv mig, fader, for jeg har syndet."

Så den besejrede skriftestolen?

Den forsvandt helt. Den blev overflødig. Man behøvede ikke

en mand til at fortælle én, hvad ens bod var.

I dag har vi Den Store Bibel, eller den bibel,

som blev godkendt og tilladt af Henrik .

Det blev sjovt, som man husker.

En senere udgave af Erasmus' værk blev lavet af en fyr ved navn Beza.

Og et andet velkendt værk er dette,

af Stephanus. Stephanus er vigtig, for han giver os den græske udgave,

som vores Genève-bibel, biblen udført af reformatorerne John Calvin

William Whittingham, de brugte denne græske tekst til at oversætte

deres engelske bibel, kendt som Genève-biblen.

Den er berømt, fordi den er den første med vers.

Vi kender Genève-biblen, for hvor kom Johannes , fra?

Fra Genève-biblen.

De opdelte den i kapitler og vers?

Kapitlerne fandtes. Men ikke versene.

Henrik . blev efterfulgt af sin søn. Vi kender ham som

Edvard . Han døde ung. Han sad kun på tronen fire-fem år.

Men i den tid tillod han de hellige skrifter.

Men han havde ingen hustru eller børn,

så hvem ender på tronen? Hans søster, kendt som "Bloody Mary".

Ikke fordi hun kunne lide en særlig drink.

Vi kalder hende "den Blodige", fordi hun var ansvarlig for,

at over af hendes egne folk døde. Her er perfekt eksempel.

Her er en familie på Maria den Blodiges tid. Fem mødre og fem fædre

bliver brændt. Og hvorfor?

De lærte deres børn fadervor på engelsk. Og hun fik dem brændt.

Så i sin begejstring for den katolske kirke, dræber hun dem?

Forældrene underviste deres børn.

Og kun kirken skulle undervise dem?

Vi var ikke egnede til at undervise vores børn.

De straffes for hjemmeundervisning.

Det er faktisk det, det går ud på.

De ønskede fuldkommen magt.

Wow.

Under opstanden besluttede modige mænd sig for at gøre oprør.

Og hvad hed de? John Knox, John Foxe og William Whittingham.

De flygtede fra England og gik i gang med en helt ny tekst.

Og hvad kalder vi den i dag? Genève-biblen.

Nogen har skrevet "Familiebibel"

Ja. Det var det. Den første familiebibel.

Det, vi i dag kalder Textus Receptus, danner grundlaget for

den første hjemmeskole-bibel, Genève biblen.

Bogen, som ankommer med Mayflower.

Den bibel grundlægger Jamestown.

Efter Maria den Blodiges rædselsregime kom hendes søster,

Dronning Elizabeth. For at vinde folket fik vi Biskoppernes

Bibel udført af

"biskopper", præster.

Men den er baseret på Genève-biblen, ikke?

De ønskede noget med lidt større autoritet.

- Fra pålidelige folk - Eksperter.

Eksperter i hebræisk og græsk, men den slog aldrig an.

Det var et pragtfuldt værk.

- Den slog bare ikke an. - Nej.

Måske vidste Gud, noget bedre var på vej.

Og hun havde hverken mand eller børn, så hvem overtog

tronen? Hendes fætter fra Skotland, kong James (Jakob).

Og den store bibel tættest på

er førsteudgaven af King James-bibelen. Året efter fik

folk lov at købe en i en boghandel.

Det er førsteudgaven af King James' Nye Testamente.

Så kommer vi til , hvor kong James bliver konge. Kong James . af

Skotland. Han blev konge, og man foreslog, at en ny oversættelse

af de hellige skrifter burde udfærdiges. Grunden var,

at mange brugte Genève-biblen, men i kirken

brugte man Biskoppernes Bibel. Der var problemer med dem begge.

Der var knas med Genève-biblen og Biskoppernes Bibel.

De ville give sig tid til at gøre det ordentligt.

De samlede landets bedste lærde, og sagde: "Vi vil ikke erstatte

en dårlig udgave.

Vi går fra god til bedre til bedst. Det er gode oversættelser.

Genève-biblen og Biskoppernes Bibel er gode.

Vi vil bare gøre det perfekt.

Så fra til blev KJB oversat af

af den tids bedste lærde. For eksempel

var Lancelot Andrew ekspert i latin, græsk, hebræisk, kaldæisk, syrisk,

arabisk, og han talte også moderne sprog.

Han var én af de ,

som oversatte King James-bibelen i løbet af syv år.

Nogle havde arabisk som speciale,

andre græsk, hebræisk eller aramæisk. De var alle

store begavelser. Og deres kendskab til skrifterne varierede,

Måske troede de på noget forskelligt eller

opfattet dele af teologien forskelligt.

De delte sig ind i seks grupper.

Seks mænd oversatte hver seks bøger i Bibelen,

og så sammenlignede de dem alle. Det gjorde alle seks grupper.

Så valgte de en leder fra hver gruppe til at bedømme alle seks grupper,

så hver bibelpassage blev bedømt femten gange.

Og til sidst enedes de alle om oversættelsen

baseret på den korrekte ordvalg, det vil sige,

det, der står, betyder det,

selv om det afveg lidt fra, hvad de troede.

I sagde kongen: "Godt jeg nedsætter en komité,

og uanset hvor lang tid det tager, skal I arbejde med værktøjer.

Det Gamle Testamente skal oversættes fra hebræisk, Det Nye Testamente

skal oversættes fra græsk, og I får alle mulige resurser

til at få det gjort. Så den tids bedste til hebræisk,

tidens mest lærde i græsk, og i var mand ansat.

I syv år arbejde de på det, vi i dag kender som den vigtigste

bog i menneskets historie: den første udgave, det første oplag

af King James. Det tog dem syv år.

Og de gjorde et fantastisk arbejde. Og vore dages King James

er baseret på revisionen i , men det var tekstens fundament.

Og her er resultatet. Og i gav han os det, vi kender som

det første bærbare Nye Testamente.

Og det slog an.

- Ja. - Det bærbare Nye Testamente.

Kongen sagde, alle måtte købe det. Alle boghandler

solgte det, og det blev en succes.

Og så blev det, og har altid været, den bedst sælgende bog i

menneskets historie. Ingen bog har solgt bedre.

Når vi ser på bibelversionerne, som gik forud for King James: Tyndale

Matthew, Coverdale, Den Store Bibel, Biskoppernes Bibel,

så er de på linje med King James. De siger stort set det samme

som King James. Den er kulminationen på sine forgængere.

Hvis King James-bibelen stemmer overens med alle de andre engelske

bibler, som gik forud. Hvorfor er de moderne bibler så så anderledes?

Dr. James White har debatteret med folk, som kun tror på King James.

I en bog går han i rette med dem.

Han anses for ekspert i, hvorfor det er forkert kun at bruge King James.

Vi vil tale med ham og høre hans argumenter.

James? Vi har fået gæster.

Godt. Goddag.

Tak, fordi vi måtte komme.

En fornøjelse.

Vil De forklare Codex Sinaiticus

og Codex B?

Sinaiticus og Vaticanus er hovedmål for den bidende kritik fra

"King James alene"-bevægelsen, fordi de spillede en central rolle

for udgaver af Det Nye Testamente, som ikke havde rod i Textus Receptus.

To mænd ved navn Westcott og Hort sammensatte en kritisk tekst,

hovedsageligt ud fra manuskripterne Sinaiticus eller "kodeks alfa" og

Vaticanus eller "Codex B". Og de to manuskripter betragtede Westcott og

Hort som ældre og derfor mere pålidelige end de græske tekster

brugt i Textus Receptus.

De moderne bibler hævdes at være resultater af moderne arkæologi og

forskning og moderne fund. Selv folk, som taler for disse moderne

bibler siger, at de moderne udgivere har flere resurser

til rådighed. De har manuskripter, som ikke var til rådighed for

oversætterne af King James. Det gør dem bedre.

Og det siger de, fordi de manuskripter, de moderne

bibler er oversat efter, NIV osv., er nyere fund,

som lå begravet i århundreder. Tror I,

den sande Bibel lå begravet i århundreder?

Nej.

Tror I virkelig, Gud ville lade sit folk bruge

den forkerte bibel i hundredevis af år, og så pludselig

i -tallet finde de rigtige manuskripter?

Det giver ikke mening.

Gud lovede at bevare sit ord for alle generationer,

men de tror, at Guds ord i sin sande form lå begravet et sted,

og at alle gennem århundreder har læst, prædiket og troet noget,

som var forkert, og så graver -tallets arkæologer gudskelov

disse nye manuskripter, Guds sande ord,

som lå begravet så længe. Gud havde al det besvær med at give os

Guds ord gennem profeterne og hellige mænd, som talte, når de

blev rørt af Helligånden, gennem hundreder, tusinder af år,

og så lader han det blive begravet?

Nej, disse nyere, bedre manuskripter, man har gravet op på det seneste

er falske. De har navne som Codex Vaticanus. Hmm, hvad minder

det om? Codex Vaticanus.

At det blev fundet i Vatikanet

gør det mistænkeligt.

Ja.

Der findes over græske fragmenter og dele af

Det Nye Testamente, man kan studere.

Og af er hovedkilden for oversættere af andet

end King James-bibelen.

Det er % af de tilgængelige manuskripter,

mens man til King James bruger , % af de til oversættelsen.

Og derfor kaldes den majoritetsteksten. Det er også

værd at bemærke, at i evangelierne

er der i Sinaiticus og Vaticanus over

forskelle. Hvordan genkender vi den korrekte forskel eller den korrekte

tekst, medmindre den bekræftes af de andre kilder?

Men har jeg to manuskripter, A og B, som er modstridende

steder alene i evangelierne, hvilket skal jeg så stole på?

Jeg vælger at stole på overvægten af manuskripter bag Textus Receptus.

Hvis man finder noget, som har været begravet, og der står noget andet,

end det, vi har modtaget, den modtagne tekst,

den bibel, folk har brugt i århundreder, så må det være falsk.

Det kan ikke være Guds ord, hvis Gud ikke bevarede det.

De forkaster tusindvis af bibler på flere sprog, som alle siger

det samme. I stedet vælger de at tro Codex Vaticanus og

Codex Sinaiticus, fordi de angiveligt er ældre.

Men det betyder ikke, de er korrekte. Det betyder ikke,

de ikke er falske.

Paulus siger, Guds ord blev fordrejet. I . Thessalonikerbrev

skriver folk en falsk tekst, som angiveligt er fra Paulus.

I Åbenbaringen , advarede Gud folk, som ville

ændre Guds ord. Det er allerede sket.

Så når man har et manuskript fra e.Kr.,

så kan det ikke være fusk, vel? Jo.

Ifølge Bibelen forvansker mange Guds ord.

Ikke nogle få, men mange.

De to manuskripter står ikke alene.

Og i Nestle Allen . udgave, UBS . reviderede, er der flere

steder, hvor Sinaiticus og Vaticanus ikke stemmer overens,

men de er jævnligt enslydende, de står ikke alene på grund af

papyrusserne. Westcott og Horts fordomme mod Aleph og B.

De kendte ikke papyrusserne.

Alt før papyrusserne er i dag stort set irrelevant.

Det er blevet forældet på grund af senere fundne manuskripter?

Fundet af papyrusserne i Ægypten

og andre steder ...

Alexandria er en by i Ægypten. I Bibelen er Ægypten altid

forbundet med det, som er ugudeligt, syndigt eller forkert.

I Åbenbaringen , står: "Og deres legemer skal ligge i

den store stads gader, som i åndelig mening kaldes Sodoma og Ægypten,

der, hvor vor Herre er korsfæstet." Så når Gud vil bruge et sted

i Bibelen, som repræsenterer noget forkert, ugudeligt

og satanisk, bruger han Ægypten. Ægypten er i Bibelen et symbol på

slethed og ugudelighed.

Læsningen af de tidlige manuskripter, P, P, P,

har bekræftet og påvist, at den tekstuelle tradition i Sinaiticus

og Vaticanus ikke var unik for dem. Der er teorier i omløb,

om at de var romerskkatolske forfalskninger.

NIV er en katolsk bibel. De siger:

"Det er evangelisk, den er for baptister."

Men jeg vil vise jer alle de katolske doktriner, den understøtter.

Apostlenes Gerninger , er fjernet fra moderne bibeludgaver,

fordi det fordømmer barnedåb.

Det er derfor, vi ikke døber børn. For ifølge

Bibelen, hvad hindrer så min dåb? Man må tro,

og så blive døbt. Og børn kan ikke tro. Børn bliver ikke dømt.

Døde børn kommer i himlen. Men en katolik kan sige:

"Barnedåb, gør de bare. Hvad forhindrer dåben?"

Intet. Døb ham." Nej, noget hindrer dåben.

Troen. Det mangler bare i din bibel.

Katolikkerne prædiker, at Maria forblev jomfru

hele livet. Vi ved, at Maria var jomfru, da hun fødte Jesus Kristus.

Men Bibelen siger tydeligt, at hun senere fik andre børn.

Faktisk opregner det fire af Jesu halvbrødre: Jakob, Josef,

Judas og Simon. Han nævner brødrene og så står der:

"Og er ikke alle hans søstre hos os?" Jesus havde mindst syv halvsøskende,

måske flere. Her er et fint bevis på det i Matthæus ,:

"Da Josef vågnede, gjorde han, som Herrens engel havde befalet,

og han tog hende til hustru. Og han kendte hende ikke, før hun havde født

sin førstefødte søn, og han kaldte hans navn Jesus."

Der står ikke, han aldrig kendte hende, men at han ikke gjorde det,

før hun havde født sin første søn. I NIV står: "Men han fuldbyrdede ikke

deres ægteskab, før hun fødte en søn. Og han kaldte ham Jesus."

Hvad mangler? "Førstefødte."

Hvis Jesus er Marias førstefødte søn, må der blive født en til.

Men NIV fjerner det, så man kan sige, at det var den eneste søn,

hun fik. En anden katolsk doktrin, som støttes af NIV,

er doktrinen om at slå sig selv. Ja, I hørte rigtigt.

Selvpiskning eller at slå sig selv.

Jeres katolske venner i USA slår nok ikke sig selv.

Men op gennem historien har den romerskkatolske kirke

prædiket og opmuntret det at slå sig selv. Okay?

Da Henrik . gjorde katolicisme ulovligt i England og sparkede

den romerskkatolske kirke ud, gjorde han det også ulovligt

at slå sig selv. På Filippinerne slår gudfrygtige katolikker stadig

sig selv. På Filippinerne korsfæster de sig selv,

de slår sig selv, de kravler på knæ, til de bløder.

De gør det mod sig selv. Se, hvad Bibelen siger i

. Korintherbrev ,: "Jeg spæger mit legeme og holder det i trældom,

at ikke jeg, som prædiker for andre, skal blive forskudt."

NIV siger: "Jeg slår min krop." De fleste nye udgaver

siger noget i stil med "jeg slår min krop."

Betvinger.

Ikke "betvinger", men "Jeg slår".

Nej, det står i NET.

Okay, men i NIV står: "Jeg slår min krop." I -udgaven

står: "Jeg retter et slag mod min krop"

"Jeg slår løs på min krop."

Tro ikke, jeg vil forsvare NIV.

Det er den bedst sælgende oversættelse i Amerika i .

Det tvivler jeg på.

- Jeg tjekkede. - ESV ...

- Nummer et. - Hvis man medregner ...

ESV er nummer . Jeg tjekkede grundigt.

Hvis man medregner liberale trosregninger, så måske.

Så i . Korintherbrev , vil du ikke forsvare NIV's "slå sig selv"?

Nej.

For det er katolsk. Jeg mener, den katolske kirke, farvel.

Det stammer ikke derfra.

Øjeblik. Vil du påstå,

at katolikker ikke slår sig selv?

Ikke praktiserer selvpiskning? Vil du påstå, at Henrik . ...

Nogle få gør. Flertallet kommer ikke engang til messe.

De pisker ikke sig selv.

Hvad med da Henry ., sparkede

katolikkerne ud og forbød det at slå sig selv?

Steven, hvad vedkommer det NIV's oversættere?

At Rom har gjort det tidligere

betyder ikke, at det var det, de mente med det.

Satan er Satan. Og den Satan, som fik folk

til at slå sig selv i middelalderen, er den Satan, som fik en tekst i

NIV, som siger, man skal slå sig selv.

Selv i NIV's udlægning er det tydeligt, hvad der menes,

og det er tydeligvis metaforisk.

Jeg ved ikke med jer, men Amplified

Version var for larmende for mig. Jeg har aldrig forstået den. Nå, hør

Amplified Version: "Men jeg slår [som en bokser] min krop." Lad mig

spørge: Har I mødt en bokser, som slår sig selv? Jeg har ikke.

The Common English Bible gør det virkelig let at forstå.

Det er derfor, I synes om de nye udgaver, ikke?

"Faktisk slår jeg min egen krop og betvinger den som

en slave." At slå sig selv er ikke en bibelsk doktrin. I siger:

"Han mener det billedligt."

Og dem, som faktisk slår sig selv?

Det er en underlig doktrin, jeg tror ikke på den.

Bibelen siger i Matthæus ,: "Når I beder, brug da ikke gentagelser

som hedningerne; de tror, de bliver bønhørt for deres mange ord."

Bibelen lærer os ikke bare at gentage tingene om og om igen

i den tro, at vi siger noget igen og igen, vil Gud høre os,

bedre end hvis vi sagde det én gang.

Hvad er en gentagelse? At man siger det samme to, tre eller fem gange.

Han siger, vi ikke skal bruge gentagelser, som hedningerne gør.

NIV derimod og alle de moderne udgaver ændrer det.

"Og når I beder, lad da ikke munden løbe som hedningerne,

de tror, de bønhøres for deres mange ord.

At "lade munden løbe" betyder, at man siger en masse sludder og bliver ved

og ved med at kværne. Det er ikke det samme som gentagelser.

Hvis jeg sagde til en romerskkatolsk: "Du gentager hele tiden

fadervor igen og igen og igen. Du bliver ikke

bønhørt for al din snak. Det er en tom gentagelse. Sig det

én gang og ikke gentage det samme

igen og igen," så understøttes det i Matthæus ,. Men hvis jeg

siger: "Hold op med at vrøvle," siger de:

"Det er ikke vrøvl. Fadervor er Guds ord."

Det stemmer. Men det skal ikke messes eller gentages

overfor Gud. Men den katolske kirke prædiker gentagelser,

derfor lavede man den ændring.

Ikke nok med det, men katolikkerne går stærkt ind for at bekende sine

synder for præsten. De bruger Jakobs Brev ,, og i den katolske bibel,

er der en note om, at verset siger, man skal

bekende sine synder for præsten. Det står eksempelvis i Douay-Rheims

Catholic Bible i noterne. Jakob ,: "Bekend

overtrædelserne for hverandre og bed for hverandre, at I kan læges;

en retfærdigs bøn formår meget, når den er alvorlig."

Hør, hvad NIV og de moderne udgaver ændrer det til: "Bekend derfor jeres

synder for hinanden og bed for hinanden, så I kan læges.

en retfærdigs bøn er mægtig og stærk." Det er NIV.

Nu siger I: "Men det er det samme." Men det er ikke det samme.

Hvis man går tilbage til det originale sprog,

til hvad der står på græsk, så er ordet "overtrædelse", ikke "synd".

I Textus Receptus bruges ordet for overtrædelser "paraptòmata",

der kommer fra "paráptoma" "overtrædelser". Og jeg synes folk,

som læser det forkerte, har for travlt med at bekende deres

overfor mennesker fremfor overfor Gud. "Hvis vi bekender vores synder,

er han trofast og tilgiver os vores synder,

men hvis jeg bekender mine synder for dig siger jeg måske:

"Jeg har en svaghed, jeg må have styrke, vil du bede for mig?"

Når jeg bekender for dig, går jeg ikke til skrifte,

og jeg bekender heller ikke mine synder, men mine personlige

fejl og synder. Så der er forskel på opfattelsen af ordene

"synder" og "overtrædelser".

Evangelisk kristendom har historisk set ikke accepteret katolicisme som

sand kristendom. Da jeg var barn, havde den kristne boghandel

bøger, som afslørede den katolske kirke og advarede mod

den katolske kirke. I dag har en kristen boghandel

rosenkranse, de sælger katolske bibler og andre genstande.

Vi oplever en udviskning af grænserne mellem evangelisk kristendom

og romerskkatolicisme. Folk forberedes på en verdensreligion,

som forener katolicisme, alle de kristne trosretninger,

faktisk alle verdens religioner.

Fortalerne for en global religiøs organisation mener, alle religioner

nok er forskellige på overfladen, men alle er gyldige veje til Gud.

I stedet for mange forskellige guder, er der måske én Gud, som åbenbarer

og viser sig på forskellige måder for forskellige mennesker.

Kan det ikke tænkes?

Tilbeder vi alle den samme Gud?

Det mener jeg. Vi vælger forskellige veje til den almægtige Gud

Kommer kristne, ikke-kristne og muslimer i himlen efter Deres mening?

Ja. Vi når dertil ad forskellige veje.

Jeg tror, at alle, som elsker eller kender Kristus, uanset om

de er sig det bevidst, så tilhører de Kristi skare, og det er det,

Gud gør i dag. Han samler alle i sit navn, uanset

om de er fra den muslimske, den buddhistiske, den kristne

eller den ikketroende verden, så tilhører de Kristi skare,

for de er blevet kaldet af Gud. Måske kender de ikke engang Jesu navn,

men de ved inderst inde, at de mangler noget, og de

vender sig mod det eneste lys, de har,

og jeg mener, de er frelste,

og at de vil være med i himlen.

Til min død vil jeg erklære alle mine brødre og søstre min kærlighed.

Mine katolske og protestantiske brødre og søstre,

kristne reformister, lutheranere. Jeg er ligeglad.

Jack, mange protestantiske præster

- gør det samme som dig. - Ja.

Har De det godt med Vatikanet?

Jeg har det fint med Vatikanet, jeg har besøgt paven

flere gange. De tror på Kristus og Kristi død på korset

og hans genopstandelse. Jeg føler, jeg tilhører alle kirkerne.

Jeg føler mig hjemme i en anglikansk eller baptistisk kirke og i en

romerskkatolsk kirke.

Vi har ikke alle de samme synspunkter, og jeg ved, mormonisme

ikke er kristendom i traditionel forstand, men jeg mener,

at hvis man tror på Jesus og på, man er Guds søn, så er det fint.

Robert McGuinness fra familieforskningsrådet siger,

at den skjulte dagsorden er at forene folk i én religiøs organisation,

så de accepterer FN-mål, så som populationsregulering, ret til abort

og en verdensregering.

De samles alle under Lucifer.

Djævelen ved, at for at få folk til at acceptere den nye verdensorden

og falsk religion, må han indføre ændringerne langsomt. Han vil ikke

brat skifte kurs. Djævelen underminerer langsomt

fundamentet for vores religion. Djævelen underminere langsomt

Guds ord. Han underminerer langsomt sand, bibelsk kristendom,

så han kan erstatte den med en ny, global religion, hvor antikristen

bliver tilbedt som Jesus Kristus.

Vil de moderne bibelversioner

spille rolle i den nye verdensorden?

Det er meget sandsynligt. Jo flere oversættelser, der kommer,

jo mere frisindede bliver de, og mere acceptable for den

brede befolkning. Men der findes over nu.

Og blandt oversættelserne er nogle for

homoseksuelle, nogle oversættelser

fjerner "han" og "hun" og skriver "den".

Så de moderne oversættelser, og de bliver

mere og mere frisindede, tillader at alle former for religion

og alle mennesker samles og ikke bliver stødt af noget.

- Der faktisk økumenisk - Ja.

Økumenisme er en fast bestanddel af endetiden.

King James-bibelen bruger ordet "Helvede" gange.

Når man læser Det Nye Testamente i NIV, møder man ikke én gang

ord "Helvede". Man læser ikke ordet "Helvede", før man når til

Matthæusevangeliet. De nye versioner skrives tilsyneladende,

så de er lettere at forstå. Men hvis vi spørger folk

på gaden, hvad Helvede er, vil de kunne fortælle, at Helvede er et sted

med ild og lidelse, et sted, hvor folk straffes efter døden

og lider. Hvis vi spørger dem, hvad "sheol" betyder,

vil de færreste vide det.

Hvad betyder ordet "sheol"?

Skjold? Et skjold er en beskyttende plade.

- En gang til. - Sheol.

- Hvad? Stav det.

S-H-E-O ... Jeg er ikke sikker. Nej.

Nej.

Nej.

- Det ved jeg ikke.

Nej.

Nej.

Øh, nej.

Det ved jeg ikke.

- S hvad? - S-H-E-O-L: sheol.

Nej. Sheol? Nej.

Det kan jeg ikke lige huske.

S-H-E-O-L? Det ord har jeg aldrig set.

Nej. Det kender jeg ikke.

De færreste kender det ord.

Er det lettere end "Helvede"?

- Nej. - Okay.

Jeg mener, at King James-bibelen er Guds ord. Jeg mener

at den er fejlfri, og jeg mener, at de andre versioner, som kommer,

NIV, New American Standard, er onde,

at de er Djævelens værk. Ifølge din bog kan du slet ikke se,

der skulle være noget ondsindet bag nogen af ændringerne. Du mener ikke,

at Djævelen nogensinde ville pille ved hans ord, eller at nogen af disse

ændringer var ondsindede, at nogen sproglige nuancer skyldes en fyr,

som siger: "Jeg vil ændre det, fordi jeg er ond,

fordi jeg vil ændre Guds ord."

Jeg mener, Gud har beskyttet sit ord.

Men du mener ikke - du bruger for eksempel udtrykket

"konspirationsteoretiker" tyve gange i din bog - tror du ikke,

man har planlagt at ændre Guds ord?

Jeg tror, nogle oversættelser vil kun ændre Guds ord. Men de er åbenlyse.

Men kan de have fandtes dengang? Hvis folk nu udgiver

New World Translation, som tydeligvis er

- forvansker Guds ord ... enig? - Ja.

Hvis Guds ord forvanskes i New World

Translation, for eksempel, og man forvanskede Guds ord på Paulus' tid,

han advarede os om det, hvorfor mener du så ikke, folk forvanskede Guds ord

i tredje, fjerde og ottende århundrede?

Vi ved, at New World Translation er en forvanskning af Guds ord.

Det er let at se. Jeg brugte "konspirationsteori", for man må have

beviser til at underbygge den slags, ikke bare: "Det ser sådan ud."

De eneste steder, hvor New World Translation fejloversætter,

er hvor Vagttårnsselskabet er uenige med bibelsk kristne.

Du har ikke læst Job , i New World Translation?

For i Job , står i King James: "Mon det vamle

kan ædes uden salt? Eller er der smag i det hvide om æggeblommen?"

Og i New World Translation står: "Er der smag

i en marshmallows slimede saft."

Så det har de ændret, og det har intet at gøre med

Vagttårnet! Det, jeg mener, er ...

Har du lært det udenad?

Kan der være ... Ja, jeg har.

Tænk, at en marshmallow har slimet saft.

Har du New World Translation kan jeg vise dig det.

Der kom en ny udgave i sidste uge.

- Der står nok stadig marshmallow. - Jeg må tjekke.

Men min pointe er, hvad med alle dem ...

... og du har det hørt det en million gange, det har jeg ... som siger:

- "Bibelen er fuld af modsigelser." - Det hører jeg tit.

Kan man ikke have en agenda om at skabe modsigelser ...

- Nej.

- eller skrive dumme ting ... - Nej, nej.

... ting som: "Saul var et år gammel,

da han blev konge?"

Første Samuel , , King James: "Saul regerede et år, og da

han havde regeret Israel i to år ..." I English Standard Version

er det ændret til:

Saul levede i et år og blev så konge.

. Samuel , i Douay-Rheims, den katolske bibel:

"Saul var et barn på et år, da han begyndte at regere,

og han regerede Israel i to år."

Hvad fortalte det vers os? At Saul var et år gammel, da han

blev konge. Problemet er, at Første Samuel , lyder: "Fra hans skuldre

og opad var han højere end alt folket." Ifølge English

Standard Version var han et år gammel, da han var højere

end andre. Det er et pænt stort barn.

De bibler er dumme.

Nogle gange, når jeg prøver at vinde sjæle, siger folk: "Jeg tror ikke

på Bibelen, for der er fejl i."

Så siger jeg: "Vis mig en."

De hiver NIV frem. Jeg siger: "Jeg kan vise dig

fejl i den. Vis mig en fejl i King James. Der er der ingen."

Her er endnu en ændring i de moderne versioner, Galaterbrevet, :

"Gid de og måtte afskæres, som forvirre Eder!"

NIV skriver: "Gid de urostiftere ville

gå hele vejen og lemlæste sig selv."

Lyder det som noget, som Bibelen ville skrive,

at Paulus ville sige? I siger: "Det var nok ikke det,

NIV mente." Men Common English Bible oversatte det til:

"Gid de, som forvirrer dig, ville kastrere sig selv."

Hvad med Contemporary English Version, CEV? Jeg har set den i

den kristne boghandel. "Jeg ønsker, at enhver, som foruroliger dig,

ikke blot blev omskåret men fik afskåret meget mere."

Hører I efter? For udtrykket "afskåret" har intet

med lemlæstelse eller kastration at gøre.

Paulus tænker på gammeltestamentlige skrifter om,

at folk, som ikke adlød Guds ord, blev afskåret.

Jeg har ikke tid til at vise jer alle eksemplerne. Han mener bare,

at de bør sparkes ud, han ønsker, de bliver afskåret,

knust af Gud. Det betyder "afskåret". De vil enten

blive knust af Gud eller afskåret. De bør altså sparkes

ud af menigheden eller fra landet Israel.

Det betyder "afskåret". Men tosserne med deres moderne

versioner får Paulus til at sige: "Mand, bare de ville

lemlæste sig selv, kastrere sig selv.

Gid ville skamfere sig selv." Det prædikede han slet ikke.

Meget mærkeligt.

Ikke alene indeholder de nye udgaver skøre ting, som får

Bibelen til at virke dum. De arbejder også bevidst på at forberede folk

på den nye verdensorden. En del af forberedelsen går ud på at overbevise

kristne om, at de skal adlyde staten uanset hvad.

De har ændret Romerbrevet .

Jeg er fri til at gøre mig til slave og afgive en del af min frihed.

Jeg er fri, men fri til at underkaste mig min regering.

Selv dårlige regimer gør Guds arbejde ved at opretholde en form for orden.

Selv Sovjetunionens regering under Stalin gjorde Guds arbejde.

Selv Mao Zedongs Kina arbejdede for Gud. Respektér kongen.

Gør det, uanset om kongen fortjener det eller ej. Respektér guvernøren og

borgmesteren uanset hvad. Respektér kongen.

Ingen må være bevæbnede. Vi tager alle våben.

I dag skruede New Orleans bissen på overfor de stædige.

Det er politiet!

Ikke blot i de oversvømmede områder,

men også i tørre og rige kvarterer.

Men der blev konfiskeret våben under undtagelsestilstanden

efter orkanen Katrina i New Orleans. Militæret kom også.

Det var vigtigt at berolige folk og forhindre splid, og det var,

hvad præsternes udrykningshold

hjalp til med i New Orleans.

Vores budskab er: "Lad os samarbejde og få

det overstået, så klarer vi uenighederne,

når krisen er forbi."

Præsternes udrykningshold gik balancegang mellem statens behov

og befolkningens ønsker.

Et af præsternes bedste redskaber til at berolige

folk med eller holde lov og orden er Bibelen selv, især Romerbrevet .

For staten er skabt af Herren. Og det tror vi

kristne på. Det står skrevet.

Men hvad hvis en politimand kommer og siger:

"Vask min bil, slave?" Påbyder Bibelen mig så at adlyde?

Hvad hvis en politimand beder mig gøre noget ulovligt? Hvad hvis en

politimand sagde til mig: "Du skal klatre over

hegnet til naboen og kigge ind gennem vinduet

og se, hvad naboerne laver. Udspionér naboen for mig."

Skal jeg adlyde? I siger: "Det er dumme eksempler."

Javel. For ingen regering har nogensinde befalet

sine indbyggere at udspionere deres naboer. Aldrig nogensinde. Vel?

Nazityskland eller Sovjetunionen

fandtes ikke. Klap i, og gør, hvad du får besked på. Romerbrevet

forklarer, at formålet med staten er at straffe forbrydere. Ikke at

regulere alle aspekter af vores liv og kontrollere os. Men en anden

vigtig ting i Romerbrevet er, at vi skal adlyde de højere magter.

I USA er ledelsen inddelt i flere niveauer, ikke?

Hvilken er vores lands højeste lov? Først og fremmest Guds lov.

Først skal vi adlyde Gud. Derefter USA's forfatning,

for USA's forfatning er landets højeste lov.

I siger: "Ifølge Bibelen skal vi ære kongen, så vi skal adlyde Obama."

Men lige et øjeblik. Er Obama kongen? Er vores land et monarki?

Jeg troede, vi havde folkevalgte, som står til ansvar overfor folket,

at de ikke er hævet over loven, og at landets højeste lov er

Forfatningen. Så hvis vi skal adlyde regeringen, som står

over os, så skal vi for at overholde loven

overholde Forfatningen. NIV har helt strøget den lære.

Den lærer jer ikke, at følge den højere magt, den siger bare:

"Lad alle være underlagt myndighederne."

"Hvert menneske være de foresatte øvrigheder underdanig

der er ikke øvrighed uden af Gud, men de øvrigheder, som er, har Gud

beskikket," hvilket vil sige, at ingen har myndighed,

medmindre den er af Gud. Hvorfor skal børn adlyde deres forældre?

Fordi Gud siger det. Hvorfor adlyder vi menneskeskabte regeringer?

Fordi Gud har fortalt os, at menneskeskabte regeringer

er nødvendige for at straffe forbrydere og beskytte

de uskyldige. Her er New Living Translations

Romerbrevet ,: "Alle er underlagt myndighederne. For alle myndigheder

er af Gud. Og dem med magt er

anbragt af Gud." Forkert. New Living Translation

siger, at alle med magt er anbragt af Gud.

Det passer ikke. For en dag får antikristen

magten af Satan. Dragen gav ham magten ifølge

Åbenbaringen . Og i Hosea [,] står: "De har indsat

konger, men ikke fra mig." Nogle gang er har folk fået magten

af mennesker mod Guds vilje. Derfor skriver New Living

Translation i vers : "Betal også jeres skatter af de samme grunde.

For statsansatte skal have løn, de tjener Gud i deres arbejde.

Giv dem, hvad I skylder dem. Betal jeres skatter og afgifter til dem,

som opkræver dem." Nu er det ikke bare skatterne, men også afgifterne,

og det er de værste. King James siger, vi skal adlyde staten i en vis

grad, indenfor grænserne af deres opgaver,

hvad de skal lave, og hele konceptet om højere er magt

er med som kontrol.

Hvorfor er New King James ikke gudbenådet? Kilderne er de samme.

Det er de ikke. Og i mange tilfælde afviger New King James fra

fra Textus Receptus og det, King James siger.

Ikke i Det Nye Testamente.

Jo, faktisk.

Den afviger mange steder fra TR.

New King James er nok en af de farligste udgaver,

for den forleder folk til at tro, den er magen til King James, det er

bare mere moderne, opdaterede ord. I så fald ville jeg ikke nævne den.

Mange, som ikke ville røre NIV med en ildtang

eller røre ESV eller New Living Translation med en ildtang,

siger: "Pastor Anderson, New King James? Den er stort set magen til

King James. Man slipper bare for "thee" og "thou".

Den er ligesom King James men lidt lettere at forstå.

Lad mig give jer nogle statistiske data om New King James.

Den udelader ordet "Herre" gange. Den udelader ordet "Gud" gange.

Den udelader ordet "himmel" gange. Den udelader ordet "angre" gange.

"Blodet" er udeladet gange. Ordet "Helvede er udeladt gange.

Den udelader helt ordet "Jehova", den udelader helt ordet "fortabelse",

udelader helt udtrykket "Nye Testamente", udelader helt ordet

"djævle". Bibelen er ikke forældet; I må bare lære at bruge pæren.

I må studere og lære sproget. Underligt nok kan mine

små børn forstå det, og at en voksen ikke kan.

Og er det ikke spøjst, at de, som siger King James er

svær, siger, man må lære græsk, hvis man vil vide

hvad der står i Bibelen? Det bliver virkelig let at forstå.

"King James er for svær, tag Det Nye Testamente på græsk."

De er skrupskøre.

Lad os læse nogle vers og se, hvilke som er lettest.

King James brugte et meget svært ord om et træ, en "eg".

Så New King James-folkene tænkte: "'Eg" er alt for svært."

De ændrede det til "terpentintræ". Det er lidt lettere

at forstå, ikke? Dommerbogen , indeholder et meget svært udtryk

i King James: "Solen var oppe."

Det kunne næsten være med i børnebogen "Hop on Pop".

"Solen var oppe." De ændrede det til "opgangen fra Heres."

"Opgangen fra Heres."

I . Samuels Bog , bruger King James det rigtigt svære ord "file".

New King James ændrede det til "bryne". Det er sikkert godt at vide,

til scrabble, men jeg har aldrig hørt det ord.

. Samuels bog , bruges det meget svære ord "træ". Så i New King James

besluttede man at opdatere det til "tamarisktræ", for at gøre det lidt

lettere. I . Samuels Bog , skriver King James "kornet".

Hvem ved, hvad en kornet er? En slags horn, ikke? En trompet.

Så man besluttede at bruge "sistrummer".

"Sistrummer" Alle ved da, hvad det er.

Hvem kender "sistrummer"?

Hvem kender en "kornet"? Sådan.

Esajas , indeholdt det svære ord "menneske" i King James.

Put King James på museum, hvor den hører hjemme. "Menneske"?

Giv mig noget, jeg kan forstå. "Dødelig" er meget bedre, ikke?

I Daniel , stod "prinser", så de brugte et lettere ord i

New King James, "satrapper".

"Skare"?

"Skare" i King James, det er for svært, vi ændrer det til "regiment".

Og ingen vil kunne forstå, hvad "kviksand" betyder. Det er

så forældet. "Kviksand"? "Syrtissand" er meget lettere

at forstå. Køb hellere en New King James, den er meget lettere at læse.

Er New King James virkelig lettere at forstå end King James?

Det var mange eksempler, hvor King James er meget lettere.

Og det var ikke en komplet liste. Så det går ikke ud på

at gøre med at gøre den lettere at forstå, den skal

bare ændres, forvanskes, fordrejes, ødelægges. Det eneste, de kan

hævde er blevet lettere, er, at de har

har fjernet "thee" og "thou", men de er nødvendige, for de er ental,

mens "you, ye, your" er flertal. De, som begynder med "th" er ental,

de, som starter med "y" er flertal. Det påvirker meningen, for ofte

ved man ikke, om han taler til én person eller hele gruppen.

medmindre "thee" og "thou" er der til at gøre det klart.

Det er vigtigt. Det hele er vigtigt. Men lad mig vise jeg nogle

doktrinære ændringer i New King James, som forvansker læren.

Gå til . Korinterbrev , :

"Thi det korsets ord er vel dem en dårlighed, som blive fortabte,

men os, som er salige, er det en Guds kraft."

Broder Garrett, læs det højt og tydeligt for mig i New King James.

-"For ordet om korset er dårskab for dem, som fortabes,

men for os, som skal frelses, er det Guds kraft."

I King James står, at vi er frelst. I New King James

skal vi frelses. Det er en stor forskel, for frelsen er ikke en

proces, frelsen sker på et øjeblik.

Vi tror på Kristus og sendes fra død til liv. Det er ikke en proces,

jeg skal ikke frelses, jeg er blevet frelst!

Amen!

. Korintherbrev , lyder: "Thi Kristi vellugt er vi for Gud,

både iblandt dem, som frelses, og iblandt dem, som fortabes."

Læs det for mig fra New King James.

-"For vi er for Gud Kristi vellugt blandt dem, som bliver frelst

og dem, som fortabes."

Igen, ikke som er frelst, men som bliver

frelst, som om det er en proces.

I Matthæus , siger New King James "svær er vejen,

som fører til livet, og få finder den". King James siger

"smal" med reference til, hvor mange, som går der og det faktum,

at få bliver frelst. New King James kalder den svær.

Skete det med flid, ville det være svært.

New Living Translation siger: "Men porten til livet er meget smal,

og vejen er svær, og kun få finder den." English Standard Version siger:

"For porten er smal, og vejen er svær, som fører til livet og de,

som finder den, er få." I siger: "Og hvad så?

Lige, smal? Smal, svær? Svær, hård?

Og hvad så?" Er det hårdt at blive frelst?

Jesus gjorde det hårde arbejde. Hvor hårdt er det at modtage en gave?

Hvor hårdt er det at drikke vand eller gå gennem en dør? Hvor svært er det

at spise et stykke brød? De ting sammenlignede Jesus frelsen med,

for det er let at blive frelst, man skal ikke arbejde sig vej til

himlen. Ved I hvad frelsen kaldes i Brevet til Hebræerne?

Hvile.

Er hvile hårdt?

Lad jer ikke narre af de moderne udgaver. Måske bliver I fristet:

"Den kirke bruger New King James, men hvad så?"

Det er vigtigt.

Har vi brug for forskellige engelske bibler?

Nej. Vi har for mange. Vi har ikke behov for flere.

Jeg kan ikke finde en god grund til, hvorfor antallet er eksploderet

i de seneste årtier. Jeg kender grunden.

Ja.

Det er meget enkelt. Har man et forlag og vil

lave en studiebibel, hvilket jer ikke er fan af ...

Heller ikke jeg.

... hvis man et stort forlag, så vil man ikke

betale royalties til andre, så alle lavede egne oversættelser.

Der er et økonomisk incitament til at udgive alle de forskellige udgaver.

Afgjort.

Forventer Gud, at kristne lærer den originale, græske version?

Gud forventer, at kristne udnytter de tilgængelige

oplysninger, og i dag har vi adgang til mere information

end nogen anden generation. Og vi har brug for dem, for

angrebene er hårde.

Ser du en fare ved ... Og her er, hvad jeg mener. Jeg mener, at hvis

nogen lærte koiné-græsk og kunne tage den og læse den flydende,

ville det være fantastisk, men ...

En smule græsk er en farlig ting.

Præcis. Ser du en fare ved, at nogen tager to semestre

i græsk og så rejser sig op ...

... selv en "King James alene"-mand vil sige, at han lært

græsk, så han siger: "Oversætterne af King James,

oversatte det her forkert," og bare affeje

halvtreds begavede lærdes arbejde gennem syv år ...

Steven, alt kan misbruges. En smule græsk kan være farligt.

Jeg har hørt hele prædikener baseret på virkeligt ringe fortolkninger.

For flere år siden sagde en præst til mig:

"Jeg har læst noget i kommentaren. Men jeg har aldrig

hørt det før, du kan græsk, vil du undersøge det for mig?"

Jeg undersøgte det. Der var ikke hold i det. Det var bare

en kommentator, som var kørt af sporet. Ved du, hvad han gjorde?

Han prædikede det alligevel.

Fordi han syntes om det.

Det var så godt.

- Det er en god pointe. - Så fedt.

- Det overrasker mig ikke. - Desværre.

Ingen modsiger, at originalerne var gudbenådede.

Bibelen siger: "... men de hellige Guds mænd talte,

drevne af den Helligånd."

Men de tror ikke, at det vi har i dag er gudbenådet,

for de tror ikke på Bibelens bevarelse. Bibelen siger

i Salmerne , : "Herrens ord er rene, ligesom sølv, der er smeltet

i en ovn af jord, lutret syv gange. Du, Herre! du vil bevare dem;

du vil vogte os imod denne slægt evindelig." Og den samme Gud.

gav os de gudbenådede ord, er den Gud, som vil bevare

det ord. Og det er fjollet at tro, at Gud er mægtig nok til at bruge

syndige mænd og sikre sig, han giver os en perfekt original, og så kan Gud

ikke bruge syndige mænd til at sikre, den bliver bevaret for evigt?

Jeg tror, Gud er mægtig nok til at give os et gudbenådet værk,

og jeg tror, Gud er mægtig nok til at bevare de ord

til evig tid.

Mener du, at folk behøver at lære hebræisk,

græsk eller engelsk, eller kan man læse Bibelen på alle sprog?

Man bør have Bibelen på alle sprog. Derfor støtter vi

oversættelsesinstitutioner som Bibles International. Textus Receptus

og den hebræiske bibel bruges til oversættelser

til andre sprog af Guds ord.

Vi mener, at alle bør have Bibelen på deres eget sprog.

På engelsk er det King James-bibelen.

Lad mig afslutningsvis sige: Guds ord er blevet bevaret for os

i denne generation. Hør Esajas ,: "Og jeg - dette er min pagt med dem,

siger HERREN: Min ånd, som er over dig, og mine ord, som jeg har lagt

i din mund, skal ikke vige fra din mund, eller fra dine børns mund,

eller fra dine børnebørns mund, siger HERREN, fra nu og indtil evig tid."

Han sagde: "Esajas, de ord du prædiker,

vil dine efterkommere prædike. Dine børn og deres børn og deres

børn fra nu og til evig tid vil have disse ord," Og jeg tror,

jeg holder de ord i min hånd lige nu. Og de moderne

versioner, NIV, ESV, New Living Translation

eller New King James, deres filosofi er, at Guds ord ikke

er bevaret. Vi måtte grave en ny op. Vi måtte grave en ældre

manuskript for at rette alle fejlene. Nej, jeg mener, den er blevet

bevaret fra Kristi tid til nu. Den er gået i arv, og det,

vi nu har, er en kopi af en kopi af en kopi, som er gået i arv.

Mange tror fejlagtigt, at King James-bibelen har ændret sig

gennem årene. At -udgaven, vi bruger i dag er helt anderledes

end -udgaven. Det eneste, som ændrede sig i var stavning,

tegnsætning, nogle trykfejl, som blev rettet. Ordene blev ikke

ændret. Ordene, vi har i dag i vores King James-bibel er nøjagtig

de samme ord, som vi fik af oversætterne i . Ordene har ikke

ændret sig. Ordene er bevaret, og det var dem, Gud lovede at bevare.

Han siger: "Himmelen og jorden skal forgå, men mine ord skal ikke forgå."

Han sagde ikke "tankerne" eller "idéerne", han sagde ikke

"læren", men "mine ord skal ikke forgå". De nye udgaver kommer fra en

forvansket kilde og bærer forvansket frugt. Se på frugten i disse nye

udgaver. Se, hvad kirkerne er blevet til: legepladser. Se, hvad

kirkerne er blevet på grund af de nye, moderne udgaver: fulde af

usalige mennesker. Fulde af mennesker, som ikke kender

doktrinen, for når man læser en bog fuld af modsigelser,

er det svært at bekymre sig om doktrinen. Men når man læser en bog,

som er perfekt og ren og bevaret, ser man på hvert ord

og bekymrer sig om doktrinen og hvad der står, og hvad

det betyder. Ikke bare: "Jeg har fanget hovedpunktet. Jesus døde på

korset. Jeg er med." Nej, jeg vil kende alle doktriner, Gud har

til mig fra Guds ord.

At røre ved denne bog og læse den er én ting. For at værdsætte den

må man vide, hvad mænd, kvinder og børn måtte gennemgå,

for at du og jeg i dag kan læse en bog kaldet Bibelen uden at frygte

forfølgelse. Tallet er let at sige: . mennesker blev brændt.

stenet, sprættet op, fordi de læste denne bog.

Jeg studerer tidligt om morgenen, nogle gange sent om aftenen.

Jeg vågner måske kl. med en idé og går ind og studerer den i Bibelen.

Og man indser, hvor smuk den er, og hvad den overbringer, og man sidder

med tårerne løbende, fordi man ser betydningen af,

hvad man har fået. Når jeg læser King James-bibelen,

er jeg vis på, det er Guds ord fra ende til anden,

og at der står det samme nu som om en time.

For det bliver bevaret. Jeg ved, at når jeg åbner den og prædiker

fra den om søndagen eller bruger den i søndagsskolen eller

på gaden, så er det Guds ord, og vi ser frem til at møde

Ordet selv i al hans herlighed og bekræfte det,

vi har studeret hele livet.

Gud er ikke glad for dem, som fjerner og tilføjer vers, tilføjer og

fjerner ting. Gå til Åbenbaringen.

Åbenbaringen ,: "Jeg vidner for hver, som hører denne bogs profetis

ord, dersom nogen lægger noget til disse ting, da skal Gud

lægge på ham de plager som er skrevne i denne bog." Har I

læst Åbenbaringen? Det er en grim passage i den bog. Han siger:

jeg vil give dig de plager, hvis du føjer til mine ord. Og i , :

"Og dersom nogen tager noget bort fra denne profetiens bogs ord, da

skal Gud borttage hans del af livsens bog og af den hellige stad

og fra de ting, som er skrevne i denne bog." De, som har ændret

Guds ord, har mistet chancen for at blive frelst.

Han sagde: "I skal borttage, på samme måde, som du borttog fra mit ord,

Jeg vil tage bort hans del af livsens bog,

Du bliver ikke frelst, for du har ændret min Bibel." Det lyder, som om

Gud mener det ret alvorligt.

"Okay," siger I, "jeg har fattet det. De bibler er forvanskede.

De forvansker læren. King James-bibelen er ren.

Den er Guds ord.. Hvad skal jeg bruge det til?"

Hvis man indser, at man holder Guds ord i sin hånd, ikke Guds tanker,

ikke hvad kan have sagt, ikke hvad vi tror, han sagde, men virkelig

Guds ord, og ikke nok med det, når man har Guds ord, har man Gud.

Ikke denne bog, men disse ord. Når man indser, man har Guds ord,

burde det få os til at læse Bibelen. Det burde få os til at leve

efter denne Bibel. Denne bog har svar på alle livets spørgsmål.

I siger:" Jeg ville egentlig ikke

for at lære om King James-bibelen, men om frelsen."

Vi lærer om frelsen i King James-bibelen.

"Jeg kom ikke for at høre om det her, jeg kom for at få

hjælp med mit ægteskab." Bogen vil hjælpe dit ægteskab.

"Jeg kom ikke for at høre om King James-bibelen. Jeg ville

vide, hvordan jeg skal opdrage mine børn."

Denne bog vil løse alle jeres problemer og bringe jer frelse,

alt hvad I har brug for. For det er Guds ord,

uden fejl, helt perfekt. Nøjagtig som Gud gav det til jer.

Det trøster mig at vide, at Guds ord er perfekt. Ved I,

hvorfor så mange ikke tror på Gud i dag? Ikke går i kirke? Generationer

af unge mennesker forlader kirken i hobetal.

For disse moderne bibeludgaver er forvanskede,

de indeholder fejl, og derfor tvivler de på deres tro på Gud.

Men ikke den her. Den er perfekt. King James-udgaven er Guds ord.

Læs det.

Lær det.

Studér det. Husk det.

Lev efter det. Forkynd det.

Lad os bede. Kære Himmelske Fader,

Herre, vi elsker dig. Tak for dit værk. Tak, fordi du ikke har

overladt til os at bevare dit ord. Det ansvar har du selv påtaget dig.

Du inspirerede det, du bevarede det, og du har givet det

til os i dag. Fader, vi elsker dig. Hjælp os til ikke at gå herfra i dag

og lade budskabet gå ind ad det ene øre og ud af det andet.

Jeg har Guds ord. Måske burde jeg læse det, studere det, leve det.

Vi elsker dig, Herre, i dit navn beder jeg. Amen.

Jeg har et spørgsmål.

Dør du i dag, kommer du så i himlen?

Måske ved du det ikke. Måske har du ikke tænkt på det.

Men Bibelen siger, du kan blive sikker på, du er på vej til himlen.

Ifølge Bibelen må du forstå nogle ting, for at kunne

modtage frelsen. For det første dette:

Bibelen siger i Romerbrevet , : "Alle har syndet, og dem fattes ære

for Gud." Bibelen siger, at "synden er lovens overtrædelse". Når vi

overtræder Guds lov, synder vi. Og ifølge det vers har vi alle syndet.

Jeg er en synder. Du er en synder.

Og desværre må vi betale for vores synd. Romerbrevet , lyder:

"Thi syndens sold er døden." "Sold" betyder betaling. Det er det,

man tjener. Når jeg går på arbejde, giver de mig penge. Men for

min synd er solden døden. "Thi syndens sold er døden."

Når vi tænker på døden, tænker de fleste på en fysisk død,

men Åbenbaringen ,- lyder: "Og død og Helvede blev kastet i ildsøen,

en reference til helvede. Denne er den anden Død.

Og fandtes nogen ikke i livsens bog, blev han kastet

i ildsøen." Så ifølge Bibelen er solden for vores synd ikke bare

en fysisk død, men den anden død. "Hvad er den anden død?"

At bliver kastet i ildsøen. "Denne er den anden død." Det,

vi tjener for vores synd er døden: en fysisk død, en anden død

i ildsøen. Åbenbaringen , lyder. "Men de feje og

vantro og vederstyggelige og manddræbere og skørlevnere

og troldkarle og afgudsdyrkere ... " Det er en grim liste, ikke?

Mordere, troldkarle. De fleste mener, at mordere

kommer i Helvede. Men bemærk, at han siger: "Men de feje

og vantro og vederstyggelige og manddræbere og skørlevnere og

troldkarle og afgudsdyrkere ..." til sidst siger han:

"... og alle løgnere, deres del skal være i søen, som brænder med ild

og svovl; dette er den anden død." Gud tilføjer

løgnens synd til listen, fordi han har en pointe,

som er: vi er alle syndere. Alle mennesker har løjet.

Han siger, at ingen er retskafne. Vi har alle syndet. Vi fortjener alle

at komme i Helvede. Det var de dårlige nyheder. Vi er alle syndere,

som fra starten er dømt til helvede, men evangeliet er de gode nyheder.

Romerbrevet , lyder: "Thi syndens sold er døden." Nu ved vi,

hvad det betyder. Men andel af verset siger: "Men Guds nådegave

er evigt liv i Jesus Kristus, vor Herre." Bibelen siger, Gud

en gave, han vil forære dig: evigt liv. I Efeserbrevet ,-

siger Bibelen: "Thi af nåde er I frelste formedelst troen." "Nåde"

betyder at få noget, man ikke fortjener. Man har ikke tjent det

eller betalt for det. "Er i frelste": man undgår Helvede.

Der vil jeg ikke hen, og det vil du nok heller ikke.

Der står altså: "Thi af nåde er I frelste formedelst

troen, og det er ikke af Eder." Det er ikke op til dig. Fordi:

det er en Guds gave; ikke af gerninger, at ingen skal rose sig."

Man arbejder ikke for en gave, det er noget, man får foræret.

En anden betaler for den. Hvis jeg gav dig en gave

og bad om penge for den, var det ikke en gave. Hvis jeg gav dig en gave,

men bad om noget til gengæld, var det ikke en gave. Gaven

koster dig ikke noget, men den koster giveren noget.

Også Guds gave. Jesus måtte betale for den gave.

Romerbrevet , siger: "Men Gud beviser sin kærlighed mod os derved,

at Kristus døde for os, da vi endnu var syndere." Johannes , siger:

"Thi så har Gud elsket verden, at han har givet sin søn den enbårne,

at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv."

Historien er: Jesus Kristus blev født af en jomfru. Han levede et syndefrit

liv, han syndede aldrig. Han døde på korset og

blev begravet. Hans sjæl var i Helvede tre dage

og tre nætter, og han steg op fra graven, ikke for at betale

for sin egen synd, han havde ingen, men for at betale for vores synder.

Gaven er allerede betalt. Du skal vide en ting

om gaven. Johannes , siger "evigt liv".

Gaven er evigt liv. Det vil vare for altid.

Et liv, som aldrig ender. Johannes , siger "evigt liv".

Det vil aldrig ender. Johannes , siger "evigt liv".

Romerbrevet , siger "evigt liv".

Et liv, som vil var for evigt, et liv, som aldrig ender.

Ifølge Johannes , får man det, så snart man tror. "Hvo som tror

på sønnen, har et evigt liv." Nogle tror, de kan opnå frelse

men hvis jeg så gør noget meget slemt, som at

begå utroskab, mord, selvmord, så tager Gud

min frelse. Men hvis han tager den, varede den ikke evigt.

Vi må forstå, at frelse ikke er noget, vi optjener eller noget

vi beholder. I Titus , siger bibelen: "I håb om det evige liv,

hvilket Gud, som ikke lyver, havde lovet fra evige tider,."

Håbet om evigt liv er: Gud ikke kan lyve. Har Gud lovet

mig evigt liv, er det evigt liv. Har han lovet mig

evigt liv, er det for altid. "Hvis jeg nu gør noget slemt?"

Det er ikke op til os. Det har intet med mig at gøre.

Det er en gave, som varer evigt.

Som med enhver anden gave, kan man modtage den

eller afvise den. "Hvordan modtager jeg Guds gave?" Romerbrevet ,:

"Thi dersom ..." for man kan vælge.

"Thi dersom du bekender den Herre Jesus med din mund ...

Ordet "bekender" betyder at indrømme. "Hvad indrømmer jeg?"

At du er en synder og fortjener at komme i

Helvede. Men du beder om tilgivelse. Han siger "Thi dersom du bekender

den Herre Jesus med din mund ..." Men ord rækker ikke. Han siger også:

"... og tror i dit hjerte, at Gud oprejste ham fra de

døde ..." Du tror, at Jesus døde på korset, blev begravet

og genopstod som betaling for dine synder. Han siger:

"Thi dersom du bekender ... og tror i dit hjerte,

at Gud oprejste ham fra de døde, da skal du blive salig."

Der står ikke, du måske eller forhåbentlig bliver frelst.

Gud siger: "Jeg vil frelse dig, hvis du bekender med din mund og

tror i dit hjerte." Du behøver ikke gå i kirke eller

blive døbt. Der står ikke, du skal angre dine synder.

Bare tro, og bed ham frelse dig. Tror du i

hjertet, at Jesus døde på korset for dine synder,

blev begravet og genopstod, vil han give dig

evigt liv." Hvorfor ikke bekende med munden lige nu?

Jeg vil gerne hjælpe dig med en bøn. Hvis du tror det,

så bed sammen med mig nu:

Kære Jesus. Jeg ved, jeg er en synder og jeg fortjener at komme i Helvede.

Tilgiv mig min synd og giv mig evigt liv.

Jeg fæster ikke lid til mine gerninger.

Jeg fæster ikke lid til min religion. Jeg fæster kun lid til dig.

Tak, fordi du frelste mig. Amen.

Hvis du bad den bøn og troede i dit hjerte, så er du

ifølge Bibelen frelst. Du har evigt liv. Tillykke.

 

 

 mouseover