Miután a Nyomorúság - teljes film magyarul

(After the Tribulation - Full Movie in Hungarian)

Video

March 1, 2015

2011. szeptember 11-én a világ megváltozott. A „szabadság földje” mára szolgák hazája lett. Az egykoron dicsőséges Egyesült Államok népe a biztonságért cserébe eladta a szabadságát. De vajon tudatos tervek szerint történt mindez?

„1941. december 7.:Ez a dátum a becstelenség napjaként él tovább. Az Amerikai Egyesült Államokat váratlan, előre megfontolt támadás érte.”

Számos kérdés ma is nyitva áll azzal a nappal - a gonoszság napjával - kapcsolatban. Egy dolog azonban bizonyos: a Pearl Harbor ellen indított meglepetésszerű támadás indította el az események azon láncolatát, amely végül az egységes világkormány megalakulásához vezetett.

„Japán árulással kezdte meg ezt a háborút. Úgy kellett történnie, hogy a mi győzelmünkkel fejeződjön be.”

A 2. világháború következményeként létrehozott Egyesült Nemzetek Szövetsége felgyorsította az egységes világkormányhoz vezető folyamatokat. Minden egyes háború egy lépéssel közelebb visz minket ahhoz az állapothoz, amit a Biblia „világvégeként” említ. Mindenütt ellenőrzőpontokat állítanak fel, a rendőrség egyre szorosabb ellenőrzés alá vonja az Egyesült Államok polgárait, és a bibliai próféciát ismerők számára semmilyen meglepetést nem okoznak majd az eljövendő fejlemények.

A Biblia szerint eljön majd az idő, amikor senki nem adhat el vagy vehet semmit, ha nem visel magán bélyeget. A jelenlegi gazdasági rendszer összeomlásával és a technológia előretörésével a készpénz lassan a múlté lesz. Hamarosan elérkezik a készpénz nélküli társadalom - valójában már zajlik is ennek megvalósítása. Hiába tagadja ezt számos vallási vezető, gonosz emberek éjt nappallá téve dolgoznak azon, hogy bevezessék az új világrendet. Láthatjuk, hogy sebesen közeleg a vég, ácsolják a színpadot az Antikrisztus eljöveteléhez. Hallhatjuk azokat a hangokat, melyek aláássák az Egyesült Államok alkotmányát, és a globális uralmi rendszert népszerűsítik.

„... egy új világrend...”

Most, hogy a fenti események bármikor bekövetkezhetnek, ez a film minden eddiginél fontosabbá vált. A Sátán a színfalak mögött munkálkodik azon, hogy létrehozza az egységes világkormányt és világvallást, mellyel az Antikrisztus eljövetelét készíti elő. Megtévesztette a modern evangélikus keresztényeket is, hogy azt higgyék, még a Nagy Nyomorúság előtt elragadtatnak a földről. A „Nagy Nyomorúság előtti elragadtatás” néven ismert doktrína azt tanítja, hogy Krisztus bármelyik pillanatban újra eljöhet, és eljövetelének nem lesznek jelei. Ezen megtévesztés eredményeként a keresztények többségét teljesen felkészületlenül éri mindaz, aminek bekövetkeztére a Biblia figyelmeztet minket. Annak ellenére, hogy a szentírás egyértelműen kinyilvánítja (Máte 24, és más helyeken is), hogy az elragadtatás a NAGY NYOMORÚSÁG UTÁN következik be, elismert prédikátorok, hittudományi főiskolák és népszerű filmek (mint például az Otthagyottak) azt tanítják a tömegeknek, hogy az elragadtatás bármikor bekövetkezhet. Mivel a keresztények többsége soha nem olvasta el a teljes Bibliát, kevesen vannak tudatában annak, hogy a Nagy Nyomorúság előtti elragadtatás megtévesztés, mely sehol nem található az írásokban. Ha pedig a Nagy Nyomorúság előtti elragadtatás nem szerepel a Szentírásban, akkor vajon honnét származik?

1. jelenet - Szereplők

Anderson lelkész: Steven Anderson vagyok, a Faithful Word baptista gyülekezet lelkipásztora az arizonai Tempe-ben, és az a misszióm, hogy az embereket a nagy nyomorúság előtti elragadtatásról tanítsam, mivel úgy látom, hogy ezt a kérdést tudatlanság övezi, és meglátásom szerint az embereknek könnyen arra a következtetésre jutnának, hogy az elragadtatás mindenképp a NYOMORÚSÁG UTÁN következik be, ha látnák az írásokat és a tényeket.

Jimenez lelkész: A nevem Roger Jimenez. A kaliforniai Sacramento városában működő Verity baptista gyülekezet lelkipásztora vagyok. Keresztény családban nőttem fel, és egész életemben a nyomorúság előtti elragadtatásról tanítottam, és semmi okom nem volt kételkedni benne. A prédikációkban ezt hallottuk, és én mélyebb belegondolás nélkül el is fogadtam, amíg nem szembesítettek ezzel a doktrínával, és rá nem jöttem, mennyire ellentétes a Szentírással. Ekkor úgy éreztem, hogy a Biblia tanulmányozásával kell megtalálni az igaz választ.

2. jelenet - Előzmények

Anderson lelkész: A nyomorúság előtti elragadtatás egy viszonylag új keletű doktrína. Nincs arra utaló bizonyíték, hogy 1830. előtt bárki is tanította volna.

Jimenez lelkész: Azt tudnunk kell, hogy történelmi léptékekkel mérve 1830 nagyon közeli időpont. A Krisztus óta eltelt évezredekben megtörtént a reformáció, teológusok egész sora lépett fel - függetlenül attól, hogy egyetértünk-e az olyan emberekkel, mint Luther Márton, Kálvin János vagy mások - az mindenképpen tény, hogy könyvek, tanulmányok és cikkek ezrei születtek, illetve rengeteg prédikáció hangzott el 1830 előtt.

Anderson lelkész: Én pedig azt állítom, hogy egyetlen keresztény felekezet tagja sem tanította ezt a doktrínát.

Jimenez lelkész: Ha számba vesszük a történelmi előzményeket, fel kell tennünk a kérdést, hogy „honnét ered a nyomorúság előtti elragadtatás” gondolata?

Dr. Roland Rasmussen: A nyomorúság előtti elragadtatás egyik korai szószólója John Nelson Darby volt. Az 1930-as évek elején kezdte hirdetni az általa „Titkos elragadtatásnak” nevezett tanait. Később elkészítette saját bilbilafordítását is, amelyből teljes részeket kihagyott, fontos tanításokat hamisított meg, és megváltoztatta azokat a fontos fejezeteket, amelyek Jézus Krisztus második eljövetelével foglalkoznak. John Nelson Darby, akit a „modern diszpenzacionalizmus atyjának” is neveznek, a 19. század során népszerűsítette a nyomorúság előtti elragadtatást hirdető elméletét. Később a nyomorúság előtti elragadtatás elmélete széles körben elfogadottá vált a baptisták körében, amikor az Oxford University Press kiadta Scofield féle bibliamagyarázatokat, amely néhány lényegtelen jegyzetében kiállt Darby titkos elragadtatás elmélete mellett. Ezeknek a jegyzeteknek köszönhető, hogy számos keresztény úgy fogadta el ezt a doktrínát, mintha Isten szavai lettek volna.

Anderson lelkész: A Gonosz mindennél hatékonyabban használta fel eszközéül a Scofield bibliamagyarázó jegyzeteit a nagy nyomorúság előtti elragadtatás doktrínájának népszerűsítésére. Tudni szeretnétek, honnét ered? Hát így jutott el a templomokba. Így vették át a lelkipásztorok. De semmiképp nem a Bibliából ered. És egészen biztos, hogy Jézus Krisztus száját soha nem hagyta el ilyen tanítás! Ezek nem Jézus, hanem Scofield szavai. Scofield megjegyzései a nagy nyomorúság előtti elragadtatásra utalnak, ezért az olvasók arra a meggyőződésre juthattak, hogy a Szentírásban is ez szerepel, pedig ez egyáltalán nincs így. Mivel a Scofield bibliamagyarázatokat számos szemináriumba, illetve kollégának kiküldték, és sok fiatal lelkész Scofield jegyzeteit olvasva kezdte tényként kezelni a nagy nyomorúság előtti elragadtatást, amely megjelent a prédikációikban is.

Dr. Roland Rasmussen: A küszöbön álló elragadtatásról szóló fikciók a 70-es évek nemzedékéhez is eljutottak Don Thompson filmjei révén.

Dr. Roland Rasmussen: Thompson thriller-trilógiája jelentős mértékben formálta a tinédzserek új generációjának gondolkodását. A bemutató óta több, mint 300 millióan látták az „A Thief in the Night” (Éjjel a tolvaj) című filmjét. 1995-ben Tim Dalehouse adta ki Tim LaHaye és Jerry Jenkins apokaliptikus regényét, a „Hátrahagyottak”-at.

Anderson lelkész: Ebben a fiktív sorozatban az emberek eltűnnek, és senki sem tudja, hová. Autók ütköznek össze, repülőgépek zuhannak le, mert eltűnt a pilóta, és a nyomorúság előtti elragadtatás ezen drámai bemutatása az amerikai kultúra részévé vált, az emberek pedig igazságként fogadták el, pedig... ez csak egy ostoba film.

Dr. Roland Rasmussen: A Hátrahagyottakat világszerte 63 millió példányban adták el, 16 könyv és 3 filmadaptáció készült belőle napjainkig. A Hátrahagyottak azonban a képzelet szüleménye. Ha az igazságot szeretnénk megtudni az elragadtatásról, akkor a Bibliát kell fellapoznunk.

3. jelenet, 1. Tesszalonika 4. és Máté 24

Anderson lelkész: A tesszalonikabeliekhez írt 1. levél 4. fejezete kulcsfontosságú az elragadtatás megértéséhez.

Jimenez lelkész: És ebben a fejezetben található a - valószínűleg - leghíresebb szöveg az elragadtatásról.

Anderson lelkész: Mindenki egyetérthet azzal, hogy ez a bekezdés az elragadtatásról szól. Ez a legegyértelműbb tanítás a Bibliában, hogy Jézus eljön értünk, és mi elragadtatunk a felhőkön, hogy találkozzunk vele. A Biblia 13. verse így szól:

(1 Tesszalonika 4:13) „Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök.”

(1 Tesszalonika 4:14) „Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.”

Anderson lelkész: Vagyis nem akarja, hogy tudatlanságban legyenek a keresztények, az elhunyt hívők, az eltávozottakkal felől, akik Jézusban aludtak el, hogy az Úrral legyenek. Azt mondja, nem akarom hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységük. Szeretném, hogy tudjátok, újra látjátok szeretteiteket, akik megváltott emberek. Újra látni fogjátok őket, mert a Biblia azt mondja, hogy amint Jézus visszajő, magával viszi őket. Elsőként a Krisztusban meghaltak támadnak fel, és így tovább. Ezért mondja a 18. vers:

(1 Tesszalonika 4:18) Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.

Anderson lelkész: Ez az oka annak, hogy ezt az üzenetet gyakran hallhatjuk temetéseken. Rengeteg temetésen vettem részt, ahol az emberek ezekkel a szavakkal nyújtottak egymásnak vigaszt. Észre kell vennünk, hogy minden egyes versben azzal a ténnyel szembesít minket, hogy újra találkozni fogunk az eltávozottakkal.

(1 Tesszalonika 4:15) Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak.

(1 Tesszalonika 4:16) Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;

(1 Tesszalonika 4:17) Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.

(1 Tesszalonika 4:18) Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.

Anderson lelkész: Vagyis aki megérti a kontextust, abból merít vigaszt, hogy ismét találkozni fog szeretteivel. Ő azt mondja, azért találkoztok velük, mert ha hisztek benne, hogy Jézus meghalt és feltámadt, akkor Isten azokat is (és ugyanúgy) magával viszi, akik Jézusban aludtak el. Ők is feltámadnak. Elsőként a Krisztusban meghaltak támadnak fel. Azt mondja, vigasztaljuk egymást ezekkel a szavakkal. Nem esik szó olyan vigaszról, hogy megmenekülsz az üldöztetéstől. Te nem leszel üldöztetve. Te nem mész át a nagy nyomorúságon. Téged nem érnek megpróbáltatások. Te nem fogsz szenvedni. Említi akár ez a fejezet a nyomorúságot? Mond valamit a nyomorúságról? Nem mondja azt, hogy nyerjetek vigaszt abból, hogy nem kerültök nyomorúságba. Nyerjetek vigaszt abból, hogy nem üldöztetnek titeket. Nyerjetek vigaszt abból, hogy a nyomorúság előtt is van elragadtatás. Ilyet nem mond az Írás!

Jimenez lelkész: Most vizsgáljuk meg jobban ezt a bekezdést, találunk néhány olyan jellemzőt az elragadtatásról, melyek segítenek felismerni azt a többi fejezetben. Szeretném, ha megértenétek, miből áll az elragadtatás. A 16. vers azt mondja „Mert maga az Úr (...) leszáll az égből...”. Az elragadtatással kapcsolatban azt kell elsőként megértenünk, hogy az Úr leszáll az égből riadóval és arkangyal szózatával, és még egy fontos elem: „isteni harsonával”. Ez a második jellemző, amit észre kell venni az elragadtatással kapcsolatban. Az Úr leszáll, megszólal az isteni harsona, majd a Biblia szerint: „feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk...” És figyeljünk ezekre a szavakra: „elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön...” Vagyis az 1. Tesszalonika 4. fejezete szerint az elragadtatás pillanatában:

1. Az Úr leszáll
2. Harsonaszó hallatszik
3. Elragadtatunk a felhőkön

Jimenez lelkész: Együtt felvisz minket a felhőkön, hogy találkozzunk Vele.

Anderson lelkész: Térjünk vissza Máté 24:29-31 részéhez, és vizsgáljuk meg pontosan ugyanezen elemeket. Nézzük a Máté 24:29-et: „Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után”. Néha meg szoktam kérdezni: „Ebben a fejezetben melyik rész nem érthető az UTÁN részben?” Az Írás szerint:

(Máté 24:29) Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.

(Máté 24:30) És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

(Máté 24:31) És elküldi az õ angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az õ választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.

Anderson lelkész: Ugyanazok az elemek! Jézus eljön a felhőkben. Trombitaszó hallatszik. Elküldi az angyalait, hogy egybegyűjtsék a választottjait.

Jimenez lelkész: Ezért mutattam ezt meg, hogy megértsük, a Máté 24:29-31 az elragadtatást mutatja meg, és az 1. Tesszalonika 4:15-17 résszel összehasonlítva tökéletes az egyezés.

Anderson lelkész: Jelöljük be magunknak ezt a részt, és folytassuk a Máté 13 bekezdéssel. Márk 13. és 14. fejezete javarészt azonos dolgokat mond. Ezt nevezzük „párhuzamos szövegnek”. Ugyanazt a prédikációt és tanítást találjuk ezekben a passzusokban. Egymás mellé lehet őket helyezni. Ugyanazokat a dolgokat mondják. Hadd mutassam meg ezt a szövegben. A 24. vers szerint:

(Márk 13:24) De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik,

(Márk 13:25) És az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek.

(Márk 13:26) És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.

(Márk 13:27) És akkor elküldi az õ angyalait, és egybegyűjti az õ választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig.

Anderson lelkész: Ezen a ponton egy ima után akár haza is mehetünk. Becsukhatjuk a bibliánkat és elmondhatjuk: „Rendben, itt áll minden. A NYOMORÚSÁG UTÁN jön az elragadtatás, és nem kell tovább faggatni az Írást.” De nem, még nem csukhatjuk be a bibliánkat és nem mehetünk haza, mert bizonyítani fogom és megmutatom, hogy az Írás itt az elragadtatásról szól, és azt mondja, hogy a NYOMORÚSÁG UTÁN jön el.

4. jelenet - Máté 24. fejezete nem csak „a zsidókhoz” szól.

Anderson lelkész: Rengetegen támadják majd ezt a fejezetet azzal, hogy „Ezt a tanítást nem szűrhetjük le Máté 24. fejezetéből, mert ott Máté kizárólag a zsidókhoz beszélt”. Ők egyszerűen leírják ezt a fejezetet azzal, hogy „Ó, ez csak a zsidókhoz íródott”. Egyes tudósok valahogy arra jutottak, hogy Máté evangéliuma a zsidókhoz, Márké a rómaiakhoz, Lukácsé a görögökhöz, Jánosé pedig a világhoz szól. Ó, köszönöm, Istenem, hogy a négy evangélium közül legalább egybe minket is bevontál! De ki állt elő ilyen elképzeléssel? Talán Máté a zsidókhoz szólt. Talán Lukács a görögökhöz. Talán Pál apostol levele az epheszosziakhoz az epheszosziakat célozta. Mit gondoljunk? Talán Pál apostol zsidókhoz írt levele a zsidókat célozta. Talán Pál apostol tesszalonikabeliekhez írt levele a tesszalonikabelikhez szól, de a könyv minden egyes ígérete az enyém! Minden fejezet, minden vers és minden sor! Titusz könyve nem csak Tituszhoz szól! Az egy rövidéletű könyv volt. Ezt minden lelkipásztornak olvasnia kell. Ezt minden hívőnek olvasnia kell. Ez az Újszövetség!

Anderson lelkész: Itt fognak majd közbeszólni: „Nem, nem érted. A teljes prédikáció a zsidókról, a zsidóknak és a zsidókhoz szól. Jézus Krisztus az Olajfák hegyi kijelentésben (ezt a jól hangzó teológiai elnevezést adták ennek a fejezetnek) prédikál a zsidóknak. Itt a zsidókhoz beszélt! Hát nem érted? Mikor Márk 13:24 a nyomorúság utáni időről beszél, majd a 26. versben arról, hogy Jézus eljön felhőkben, a 27. részben pedig arról, hogy egybegyűjti a választottakat a föld végső határától az ég végső határáig. akkor csak a zsidókhoz szólt.” Rendben, nézzük meg Márk 13. versét: És mikét néktek mondok, azt csak a zsidóknak mondom. Ne higgyetek a prédikátoroknak, akik elhitetnék veletek, hogy ez minden hívőnek szól. Kizárólag a zsidóknak címeztem. Ezt mondja Máté a 13:37 versben? Nem! Ellenkezőleg:

(Márk 13:37) A miket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!

Anderson lelkész: Ez a fejezet utolsó szava.

(Márk 13:37) A miket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!

Anderson lelkész: És az emberek még ebből is ezt hozzák majd ki: „Ez a fejezet nem mindenkihez szól. Kizárólag a zsidókhoz beszél.” Szinte olyan, mintha előre tudta volna, hogy az emberek ezt beszélik majd, ezért csak a végén jelenti ki. Nem csak hozzátok szólok. Amiket néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok! Ez mindenkinek szól. Nevetséges azt állítani hogy a fejezet csak a zsidókhoz beszél, amikor ilyen egyértelműen fogalmaz:

(Márk 13:37) A miket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!

Jimenez lelkész: Az emberek elolvassák Máté 24:30-31. versét és azt mondják: „Igaz, hogy úgy néz ki, mint az elragadtatás, úgy hangzik, mint az elragadtatás, de nem elragadtatás”, és az az oka annak, hogy nem nevezik elragadtatásnak. Ha megnézzük a 31. verset, ezt olvashatjuk: „És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait...” Mire az emberek kiszúrnak egy szót, és azt mondják: „Nézzük csak, itt „választottakról” van szó, nem pedig keresztényekről”. Azt mondják majd: „a „választottak” Izráelt jelenti. Szóval Máté 24. nem az elragadtatásról beszél. Nem a keresztényeknek szól. Az egész fejezet a zsidóknak szól, mert a választottakról beszél". Ezzel kapcsolatban egy szabály van: mindig a Bibliát használjuk saját értelmezéséhez.

Anderson lelkész: Van itt egy listám, amelyen felsoroltam a „választott” szó összes előfordulását. Most nem megyünk végig a felsoroláson, mert nincs ennyi időnk, de végig tudok menni a „választott” összes előfordulási helyén, és mindenütt megmutathatom, hogy a megváltottakra utal.

Jimenez lelkész: Az emberek azért gondolják, hogy a „választott” a „zsidó” nép vagy „Izráel” szinonimája, mert a Biblia tanulmányozása és olvasása helyett a bibliamagyarázatokat olvassák, emberek által írt könyveket - és ezzel az emberek mondják meg nekik, mit jelent a „választott” szó. A Scofield bibliamagyarázatokban egy megjegyzésben Máté 24. versében a „választott” szó „Izráelre” utal. A Biblia azonban saját magát határozza meg, és megadja az összes választ a vizsgált hittételre, illetve a Bibliát tanulmányozva az is kiderül, hogy a „választott” szó egyszerűen nem a zsidóságot jelenti.

Anderson lelkész: Vessünk egy gyors pillantást az 1. Tesszalonika 1:14 szövegére:

(1 Tesszalonika 1:4) Tudván, Istentől szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok választva;

Anderson lelkész: ...a tesszalonikabeliekhez szól, akik nyilvánvalóan gójok voltak. Ott találjuk a rómaiakhoz írt 8. levélben is:

(Rómaiakhoz 8:33) Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, a ki megigazít;

Anderson lelkész: A Bibliában 16 helyen említik a „választott” szót, ebből - az én olvasatomban - 10 esetben általában minden hívőre, kétszer kifejezetten nem zsidó hívőkre, egy esetben zsidó hívőkre, kétszer magára, Jézus Krisztusra, egyszer pedig Jákobra, mint Isten választottjára vonatkozik. Adok egy verset, amely egyértelműen mutatja, hogy a választott nem „Izráelt” jelenti, csak azért, mert az emberek azt mondják: „Választott? Az Izráel? Azok a zsidók.”

(Rómaiakhoz 11:7) Micsoda tehát? A mit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek:

Anderson lelkész: Vagyis a Biblia azt mondja, hogy Izráel nem nyerte meg azt, amit a választottak igen. Vagyis, ha Izráel lenne a választott, ennek semmi értelme nem lenne.

Jimenez lelkész: Az Írás teljesen egyértelmű, ha hagyjuk, hogy a Biblia határozza meg magát: a választottak nem a zsidók, a választott nép nem Izráel. A választottak a hívők. Ők származhatnak Kis-Ázsiából, lehetnek görögök vagy barbárok, lehetnek bármik. Ha Krisztust választod, ha az új embert választod, akkor választott vagy. Ha visszatekintünk Máté 24. versére („És elküldi az õ angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az õ választottait”), akkor az tökéletesen összeillik azzal, hogy ez a passzus a hívők elragadtatására vonatkozik.

Anderson lelkész: Ennek semmi köze ahhoz, hogy az illető zsidó vagy gój, fekete vagy fehér. Azok a választottak, akik megváltást nyernek. Őket gyűjti össze, hogy a felhőkön találkozzanak Vele. Hát nem cseng tökéletesen egybe a tesszalonikabeliekhez írt 1. levél 4. fejezetével? Ahol azt írja, hogy trombitaszó hallatszik, és a hívőket felviszik az égbe, hogy együtt legyenek Krisztussal? Nem sokkal később azonban ugyanez a fejezet azt mondja: „Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja...”. Nem mondhatom azt nektek, hogy „xx év októberében lesz majd”. Később ezt is mondja:

(Máté 24:40) Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.

(Máté 24:41) Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.

(Máté 24:42) Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.

Anderson lelkész: Vagyis Isten azt mondja, mi nem tudjuk, mikor fog bekövetkezni. Erre vigyáznunk kell. Nem ismerjük a napot vagy az órát, de azt elmondja nekünk, hogy a NYOMORÚSÁG UTÁN kerül rá sor, hiszen ama napok NYOMORÚSÁGA UTÁN elsötétedik a nap és a hold, és Jézus eljő az ég felhőin. Ekkor csendül fel a harsona. És a hívőket ekkor ragadják fel az égbe. Igaz, hogy nem tudjuk a napot vagy az órát, ez azonban nem jelenti azt, hogy ez ne történhetne meg bármelyik pillanatban. Rengeteg ember, ha ránéz az „Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja” sorra, rögtön rávágná: „akkor bármikor megtörténhet.” Hiszen épp ezzel fejeződik be a vers: a NYOMORÚSÁG UTÁN. Éppen ezt találjuk Máténál, Márknál és Lukácsnál. Máté a 24., Márk a 13., Lukács a 17. és 21. fejezetben, János pedig a Jelenések könyvében beszél erről. Mind a négyen megemlítik ezt. Először jön a nyomorúság, majd elsötétedik a nap és hold, aztán Jézus lejön a felhőkben az elragadtatás során.

5. jelenet - A „nyomorúság” NEM jelent „haragot”

Anderson lelkész: Az emberek azért gondolják, hogy az elragadtatás a nagy nyomorúság előtt következik be, mert a nyomorúságot összekeverik Isten haragjával. Máté 24:29 passzusa alapján bebizonyíthatjuk, hogy Isten haragja és a nyomorúság két teljesen különböző dolog: „Mindjárt pedig AMA NAPOK NYOMORÚSÁGAI UTÁN a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik”. A Biblia tehát nagyon egyértelműen fogalmaz Máté 24. versében: a nap és a hold a NYOMORÚSÁG UTÁN sötétedik el. Ha a jelenések könyvének 6. versét nézzük, ott is azt olvashatjuk, hogy a nap és a hold elsötétedik (a 6. pecsét felnyitásakor), „...azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér” - pontosan úgy, ahogy a Máté 24. írta.

(Jelenések 6:13) És az ég csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza.

(Jelenések 6:14) És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték.

(Jelenések 6:15) És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba;

(Jelenések 6:16) És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, a ki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától:

(Jelenések 6:17) Mert eljött az õ haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?

Anderson lelkész: Akkor ezek szerint mikor kezd el kiáradni Isten haragja? Amikor a nap és a hold elsötétedik, akkor „eljött az ő haragjának ama nagy napja”. Az eredeti szöveg igeideje azt jelzi, hogy a harag napja épp eljött. Vagyis Máté 24. szerint a nap és a hold a NYOMORÚSÁG UTÁN sötétedik el, és Isten haragja nem jön el, amíg a nap és a hold nem sötétedik el, akkor hogy lehetne a két dolog azonos? A harag nem jön el, amíg a nap és a hold nem sötétült el. Ha megkérdezünk valakit, hogy mutasson az Írásban egy részt, amely a nagy nyomorúság előtti elragadtatásra vonatkozik, általában egyetlen verset sem tudnak megnevezni. Én kérdőre vonok bárkit, aki a nagy nyomorúság előtti elragadtatásról beszél, hogy mutasson egyetlen olyan verset is, amely a „nyomorúságot” említi, az elmélete alátámasztása érdekében. Nem tud mutatni ilyet. Olyan verset fognak majd mutatni, amely a „harag” szót használja. Olyan verseket találnak majd, amelyek azt mutatják, hogy a keresztényeket nem sújtja Isten haragja, és megmutatják, hogy minket nem a haragra rendelt az Úr, megváltattunk a haragtól. Aztán kijelentik: „Látod, itt van: a Biblia szerint megmenekülünk a nyomorúságtól.” De várjunk csak egy pillanatot: a nyomorúság és a harag két különböző dolog! Nincs olyan vers, amelyben a nyomorúság előtti elragadtatás hívei megmutathatnák a „nyomorúság” szót hitelveik igazolásként. Mutatnak majd néhány verset Isten haragjáról. Nos, Isten haragja és a nyomorúság két teljesen más dolog. A keresztények többsége templomaiban, illetve az elolvasott könyvekből egyaránt azt tanulja, hogy ez a két dolog nem különbözik. És ha megpróbáljuk elmondani nekik: „Figyeljetek, itt leszünk a nyomorúság idején! Az elragadtatás a NYOMORÚSÁG UTÁN következik be”. Akkor azzal próbálkoznak majd: „Nem, Isten nem árasztaná haragját saját népére. Minket nem haragra rendelt az Úr. Minket nem ér az Ő haragja.” Álljunk meg egy percre: Isten haragja azonos a nyomorúsággal? Nem. Vagyis, ha sikerülne megértetni az emberekkel, mit jelent a „nyomorúság” szó, akkor rájönnének, hogy az elragadtatás a NYOMORÚSÁG UTÁN jön. Az emberek csak azért nem értik a „nyomorúság” szó jelentését, mert az elképzelés él a fejükben, hogy a nyomorúság az a 7 éves időszak, amíg Isten kiárasztja a haragját, tüzet és kénkövet küld az égből, a vizet vérré változtatja, az embereket skorpiókkal és más csapásokkal kínozza. Ez nem a nagy nyomorúság. A Biblia nem ezt hirdeti.

6. jelenet - Minden Evangélium tartalmazza a „nyomorúság” szót.

Anderson lelkész: Hadd fejtsem ki elemenként ezt a gondolatot azok számára, akik az úgynevezett „nyomorúság előtti elragadtatásban” hisznek. Három elemből áll. Mit jelent az „előtti”? Hogy a nyomorúság megtörténte előtt következik be. Mit jelent az „elragadtatás”? A „felemelésünket”, amikor „elragadtatnak” minket az égbe. Az „elragadtatás” nem szerepel a Bibliában. Az elragadtatás elképzelése szerepel a Bibliában, mivel látjuk leszállni Jézust a felhőkön, és az emberek Vele együtt emelkednek fel az égbe, stb. Vagyis az elragadtatás képzete megjelenik, de maga a szó nem. Szerepel a „nyomorúság” szó a Bibliában? Ha megkeressük az összes olyan verset, amelyben szerepel a „nyomorúság” szó, akkor az Újszövetségben 22 előfordulást találunk. Tehát az Újszövetségben 22 alkalommal szerepel a „nyomorúság” szó, és mindenki a nyomorúság előtti elragadtatás nevű doktrínával foglalkozik, nem kellene a 22 vers, bekezdés vagy fejezet egyikének tanítani valamit a nyomorúság előtt bekövetkező elragadtatásról? Pedig egyetlen vers sem mond semmit a nyomorúság előtti elragadtatásunkról, vagy bármi ehhez hasonlóról, ezért az elmélet híveinek rengeteg értelmezésre kell támaszkodni, ezeket el is kell magyarázni, és a magyarázat mindig nagyon körülményes. Megfigyeltem valamit a Bibliával kapcsolatban: Isten azt várja tőlünk, hogy megértsük az Írást. Nem próbál átverni vagy összezavarni minket, és nem bonyolítja a dolgokat. Azt szeretné, hogy megismerjük az igazságot. Ő szeret minket. Megfigyeltem, hogy ahányszor a Bibliában elsőként felbukkan egy új dolog, Ő megadja az új fogalom meghatározását és megtanít minket arra is, hogy megértsük. Ezért - mire másodszor találkozunk a fogalommal - már tudni fogjuk, miről beszél. A Bibliában ezt olvashatjuk Máté 13:21 versében:

(Máté 13:21) De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megbotránkozik.

Anderson lelkész: Mit találunk a „nyomorúság” meghatározásaként? Üldöztetés. Ő azt mondja, a „nyomorúság vagy üldöztetés” a világ miatt következik be. Tehát azért jön el rájuk a nyomorúság, mert az emberek olyan gonoszok? Nem, azért jön el rájuk a nyomorúság, mert Isten igéjével élnek. És mivel kiálltak Isten szaváért, és mert örömmel fogadták be Isten szavát, üldöztetésben és nyomorgatásban lesz részük. Ha mi vagyunk azok, akik termő talajra estek és meggyökereztek, akkor a nyomorúságot és az üldöztetést el fogjuk szenvedni. Amikor először fordul elő a „nyomorúság” szó a Bibliában, akkor az „üldöztetés” társul mellé. Ez az első alkalom, hogy a „nyomorúság” szó szerepel az Újszövetségben, és ha minden egyes előfordulását nyomon követjük, akkor látni fogjuk, hogy a „nyomorúság” szó 90%-ban olyan kontextusban fordul elő, hogy a hívők - a megváltottak - nyomorúságos napokat élnek meg. Két esetben nem említik a megváltott embereket, és ezek a részeknek nincs közük a végítélet próféciáihoz. Ezek a részek általánosságban említik, hogy az emberek nyomorúságot élnek majd át. Történelmük során a keresztények nyomorúságos időszakokat éltek át, és ez alól a mi nemzedékünk sem jelent majd kivételt. Lehet, hogy még a mi életünkben megtörténik, lehet, hogy nem, de ha a mi életünkben meg is történik, akkor hívőkként éljük át. Akár meg is ölhetnek minket Krisztusért, vagy remélhetőleg túléljük ezt az időszakot és elragadtatunk.

Jimenez lelkész: A „nyomorúság” ötödik előfordulása az Újszövetségben található (János 16:33).

Anderson lelkész: Hívőkhöz szól. A követőkhöz. Azt mondja:

(János 16:33) Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyőztem a világot.

Anderson lelkész: Azt mondta, hogy elkerüljük majd a nyomorúságot? Azt mondta, hogy nem lesz részetek nyomorúságban? Azt mondja: „Az én népem soha nem szenvedhet nyomorúságot! Túlságosan szeretem őket ahhoz!” Nem! Mit mond Máté a „nyomorúság” első említésekor a 13. fejezetben? Azok, akik köves helyre estek és nem gyökereztek meg, megbotránkoznak majd, amikor nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt. Nézzük meg, mit mondott Jézus ebben a fejezetben, ahol a nyomorúságra figyelmeztet minket az 1. versben:

(János 16:1) A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.

Anderson lelkész: Azt mondja, hogy ha nem beszélne erről, ha nem figyelmeztetne minket az elkövetkező nyomorgatásra és üldözésre, az életünkben esetleg eljövendő megpróbáltatásokra, akkor meglepődnénk. Meglepődnénk és megbotránkoznánk. Azt kérdezitek: „Miért prédikálsz nekünk erről?” Azért prédikálok erről, mert nem botránkozhattok meg. Azt mondjátok: „Álljunk meg egy pillanatra, ez a prédikáció megbotránkoztató!” Nem, pontosan a prédikáció tart vissza titeket a megbotránkozástól, mivel Jézus azt mondta, hogy ha tudjátok, hogy eljön, akkor nem botránkoztok meg. Nézzük meg a 4. verset:

(János 16:4) Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy a mikor eljő az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek. De ezeket kezdettől fogva nem mondottam néktek, mivelhogy veletek valék.

Anderson lelkész: Azt mondja, ha ezek a dolgok bekövetkeznek, emlékezni fogtok rájuk, hogy Ő elmondta ezt nektek, és ma este ugyanazt mondom nektek én is, mint Jézus. Amikor elkezdődnek a fent nevezett események - lehet, hogy nem a mi életünkben, talán 100 év múlva, talán néhány héten belül; mivel a vég kezdetét nem ismerhetjük - arra emlékezni fogtok, hogy elmondtam ezt nektek. Ennél is fontosabb, hogy - mivel ezt nem én találtam ki - arra is emlékezni fogtok, hogy ezt Jézus mondta nektek.

Jimenez lelkész: A „nyomorúság” legközelebb az Apostolok cselekedeteiben található, ahol ezt olvashatjuk:

(Apostolok 14:22) Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk.

Jimenez lelkész: Érdekes módon azt állítja, hogy „sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk” - ez egy nagyon egyértelmű kijelentés a Bibliában, arra vonatkozóan, hogy Isten országába nyomorúságokat kiállva nem pedig a nyomorúság előtt fogunk bejutni.

Anderson lelkész: Talán azt mondta ezzel: „Ó, egek, nagyszerű, hogy a nyomorúság előtt bejutunk!” Nem, ezt mondta: „Meg kell erősítened őket. Fel kell készítened őket bizonyos dolgokra. Meg kell erősítened őket, mert tudniuk kell, hogy sok háborúságon át jutnak be az Isten országába.” A 6, példában találtunk valamit a nyomorúság előtti elragadtatásról? Nem hinném.

Jimenez lelkész: A korintusiakhoz írt 2. levélben ez áll:

(2 Korintusi 7:4) Nagy az én bizodalmam hozzátok, nagy az én dicsekvésem felőletek; telve vagyok vígasztalódással, felettébb való az én örömem minden mi nyomorúságunk mellett.

Anderson lelkész: Nem azt mondja: „Felettébb való az én örömem, mert nem lesz nyomorúságunk. Örvendezem, hogy elragadtatunk a nyomorúság előtt!” Erről szó sincs. Azt mondja: „Felettébb való az én örömem minden mi nyomorúságunk mellett”. Hol található a nyomorúság előtti elragadtatás gondolata az Írásban? Itt biztos nem.

Jimenez lelkész: Számomra egészen döbbenetes, hogy az Írást tanulmányozva többször is megtaláljuk a „nyomorúság” szót, amely a hívőkre vonatkozik, és azt mondja, hogy nyomorúság várja őket. Ahogy az írás mondja: „...minden mi nyomorúságunk mellett”. A hívők nem fognak megmenekülni ettől. A nyomorúság olyan dolog, melyet egész életükben átélnek. A hívők nemzedékeken át átélték a nyomorúságot.

Anderson lelkész: Azt viszont ne feledjük, hogy Istennek nem célja összezavarni minket. Nem próbálja összekuszálni a gondolatainkat. Azt az emberek teszik! Azt a prédikátorok teszik! A tévéműsorok és a filmek zavarnak össze minket (Hátrahagyottak, stb.). Isten nem tesz ilyet velünk.

Jimenez lelkész: Ha hagyjuk, hogy a Biblia legyen a szótárunk, és engedjük, hogy a Biblia határozza meg a szavak jelentését, akkor az „elragadtatás” nem azonos Isten haragjával. Ez üldöztetés, megpróbáltatás és baj.

Anderson lelkész: Gondolhatnátok, hogy valaki biztos tudna mutatni egy verset a 22 előfordulásból. Mutassatok nekem egy verset, amely szerint a nyomorúság előtt ragadtatunk el, vagy a nyomorúság előtt emelnek fel az égbe. Én azonban meg tudom mutatni a Bibliában azt a pontot, ahol feketén-fehéren az áll, hogy rögtön a nyomorúság után Jézus lejön a felhőkön, megszólal a harsona, és választottjait Vele együtt emelkednek az égbe. Ilyen egyszerű. Azok, akik a nyomorúság előtti elragadtatásban hisznek, kénytelenek emberekre, és azok körmönfont és logikán alapuló magyarázataira támaszkodni: „Mivel nem tudjuk a pontos napját vagy óráját, ez azt jelenti, hogy bármikor megtörténhet, és mivel bármikor megtörténhet, ezért a nyomorúság előtt kell bekövetkeznie.” Esetleg bonyolult táblázatokkal igazolják majd az érvelésüket. Nekünk viszont elég felütni a Bibliát, és elfogadni a tartalmát, ahogy ott olvasható: kezdjük az olvasást az Újszövetséggel, Máté evangéliumával, és a 24. fejezetben ott áll világosan: A NYOMORÚSÁG UTÁN Jézus leszáll a felhőkben.

7. jelenet - Dr. Kent Hovind bemutatkozása

Anderson lelkész: Dr. Kent Hovind egy igazán híres hittérítő, aki 38 éven át hitte és tanította a nyomorúság előtti elragadtatás tanát. Ő jelenleg börtönbüntetését tölti, és amióta börtönben van, a bibliáját olvassa, és rájött, hogy a nyomorúság előtti elragadtatás nem szerepel az Írásban, ezért szeretném felhívni, hogy bővebben is elmondja, mi változtatta meg a nézeteit. Hogy ébredt rá, hogy a NYOMORÚSÁG UTÁN következik majd be?

Dr. Kent Hovind: A nevem Kent Hovind. 15 évig középiskolai tanár voltam, majd 20 éven át evangelizáltam, a teremtésről és az evolúcióról tanítottam. Erősen foglalkoztatott, hogy a végső időkről szóló tanításaim mennyire egyeznek az Írással, és - körülbelül 3 éve - rájöttem, hogy amit egész életemben tanítottam, az nem igaz. Számos régi hívem nagy döbbenetére váltanom kellett, a nyomorúság előtt bekövetkező elragadtatásról a nyomorúság utáni hittételre. A Biblia azt mondja, hogy az utolsó napokban a gúnyolódók szándékosan tagadják a teremtést, az özönvizet és az eljövendő végítéletet. Jómagam világszerte 20 éven át tanítottam a teremtésről és az özönvízről, az eljövendő ítéletet azonban kerültem valamelyest, mivel magam sem értettem. Máté 24. fejezetében Jézust a tanítványai kérdezik arról, hogy melyek lesznek eljövetelének jelei és mikor fog ez megtörténni? Ugyanezt a történetet elmondja Márk (13) és Lukács (21) is, ezért én mindhárom bekezdést kimásoltam a Bibliából, és a három párhuzamos beszámolót egymás mellé helyeztem. Ahogy az összes részletet összeraktam, egyre világosabbá vált, hogy a nyomorúság előtti elragadtatás elképzelése egyszerűen nem helyes.

Anderson lelkész: Mit gondol, miért hisz annyi ember a nyomorúság előtti elragadtatásban? Miért lett ilyen népszerű ez a doktrína?

Dr. Kent Hovind: Azért, mert választ ad egy zavaró problémára. A keresztények nem tudnak választ adni a dinoszauruszokkal kapcsolatos kérdésekre. Hová illeszthetjük be őket? Ezért előálltak a „hézag elmélettel”, és annak csapdájába estek. Szerintem a nyomorúság előtti elragadtatás is abba a kategóriába esik, amikor az emberek szeretik „csiklandoztatni a fülüket”. Egyszerűen ezt szeretnék hallani.

Anderson lelkész: Így van.

(Kolosséiakhoz 2:8) Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való:

Dr. Kent Hovind: Azt szeretnék hallani: „Nekem nem is kell majd elszenvednem a nyomorúságot.” Pedig Jézus azt mondta, olyan nyomorúság jön el, amilyenre a világ kezdete óta nem volt példa. Szerintetek a spanyol inkvizíció rossz volt? Vagy a náci holokauszt? Vagy a rómaiak keresztényüldözése? Ami jön, az rosszabb lesz, mint a fenti három borzalom együttesen.

Anderson lelkész: Hű! Ez bámulatos.

(1 Mózes 4:8) És szól s beszél vala Kain Ábellel, az õ atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támada Kain Ábelre az õ atyjafiára, és megölé őt.

Dr. Kent Hovind: A világ története úgy kezdődött, hogy Káin megölte Ábelt - a rossz emberek meggyilkolják a jókat.

Anderson lelkész: Így van.

Dr. Kent Hovind: A történelem során ez végig így ment. És Jézus azt mondta, ha meggyilkolnak vagy üldöznek titeket, örvendjetek, mert nagy lesz a jutalmatok a mennyek országában.

Anderson lelkész: Ha komolyan vesszük a „nyomorúság” bibliai meghatározását (nem pedig az értelmezésekkel elrontott változatát), akkor a bibliai meghatározás szerint elmondhatjuk, hogy jelenleg is nyomorúságban élünk?

Dr. Kent Hovind: Ó, igen. „Nyomorúság” alatt azt értjük, amit a világ tesz belünk, és ez már évezredek óta történik. Jézus azt mondta: „E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.” A keresztények nyomorúságra számíthatnak, de ha türelemmel viseljük, nagy jutalom vár minket.

8. jelenet - A Jelenések könyvének időrendje

Anderson lelkész: Mivel ez az óra a „vallási szélsőségekről” szól, egyes emberek tudatában az a gondolat is ebbe a kategóriába eshet, hogy a világ egyszer szó szerint véget ér, és Jézus második alkalommal, szó szerint és testi valójában is eljön közénk. Ezért szeretném dióhéjban elmagyarázni - időrendbe szedve -, hogy a Biblia szerint pontosan mi, mikor és hogyan következik be.

Anderson lelkész: A Jelenések könyvének megértéséhez, szerintem, a könyv felépítése a kulcs. Isten azért adta nekünk a Jelenések könyvét, amit a könyv címe is sugall: jelenéseket küld, hogy felfedjen nekünk dolgokat - nem pedig azért, hogy elrejtse azokat előlünk. Ez nem az Elfedések könyve. Isten azt szeretné, hogy könnyen megértsük a Jelenések könyvét. Ezért küldte el nekünk könnyen érthető, szerkesztett formában. Az első fejezet kezdetén Krisztus idejében, vagy annak közelében járunk, mivel János Patmosz szigetén van, ahol az örömhír hirdetése miatt üldözik őt, vagyis kevesebb, mint 100 év telt el azóta, hogy Krisztus a földre szállt. Ezt követően egy látomásában megjelenik előtt az Úr Jézus. A 2-3. fejezetben Jézus Krisztus üzenetet küld a hét ázsiai gyülekezetnek, és egyértelmű, hogy a Kr.u. 1. században ezek a gyülekezetek működtek Ázsiában. A 4-5. fejezet a Mennyek látomását mutatja be, illetve leírja a mennyországban zajló eseményeket. A 6. fejezetben jutunk el a nyomorúság eseményeinek bemutatásához. A 7. fejezetben nagy sokaság jelenik meg az égben - ez nyilvánvalóan az elragadtatás -, ahol minden nép és nemzetség képviselteti magát. A 8-9. fejezetben Isten kiárasztja haragját a földre. A 10. egy közbevetett fejezet, amely elmond néhány dolgot a hetedik harsona megszólalása előtt. Aztán a 11. fejezetben megszólal a 7. harsona. A lényeg: ha megnézzük, a Jelenések könyvének első 11 fejezete időrendi sorrendben követi egymást - tökéletes logika szerint. Elindulunk Krisztus idejétől, vagy legalábbis azonos évszázadból. Utána elérkezünk a jövőbeli eseményekhez: a nyomorúsághoz, majd az elragadtatáshoz, végül Isten haragjának kiárasztásáig. Aztán, mire megszólal a hetedik harsona a 11. fejezetben, elkövetkezik a végső pillanat, ahol: „E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké uralkodik.” A mi szempontunkból az érdekes, hogy a 11. fejezet végén bemutatott végkifejlet után mi következik. Ha továbblépünk a 12. fejezetre, a Jelenések könyvében komoly váltás következik. Nézzük csak meg a 12. fejezet 1. versét. Ezt mondja:

(Jelenések 12:1) És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az õ fejében tizenkét csillagból korona;

(Jelenések 12:2) A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szülésben.

(Jelenések 12:3) Láttaték más jel is az égben, és ímé [vala] egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az õ fejeiben hét korona;

(Jelenések 12:4) És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye.

Anderson lelkész: Most nézzük meg közelebbről az 5. verset:

(Jelenések 12:5) És szüle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az õ királyiszékéhez.

Anderson lelkész: Nyilvánvaló, hogy a gyermek Jézus Krisztus, mivel a Bibliában Jézust említik úgy, mint aki vasvesszővel uralja a földet, és az a kép Jézus - jövőben bekövetkező - ezeréves uralkodására vonatkozik. Vagyis a Jelenések könyvét akkor értjük meg a legjobban, ha a 11. fejezetnél „elfelezzük”. 1-11 lesz az egyik, 12-22 a második fele. Ha ezt a két felet egymás mellé helyezzük, akkor ugyanazokat az eseményeket látjuk majd két különböző szögből.

1 Kr. u. 1. sz. 12

2

3

4

5

6 Nyomorúság 13

7 Elragadtatás 14

15

8 Isten haragja 16

9

10

11

Babilon 17

18

Armageddon 19

Fehér királyiszék 20

Új ég/új föld 21

22

Anderson lelkész: Miért tenne Isten ilyet? Miért mondaná el kétszer ugyanazt a történetet a Jelenések könyvében? Nos, miért ismétlődik meg négyszer az evangélium Máté, Márk, Lukács és János változatában? Miért adta nekünk Sámuel 1. és 2. könyvét, a Királyok 1. és 2. könyvét, de említhetnénk a Krónikák 1. és 2. könyvét is. Azért adott két változatot, hogy más szögből, más nézőpontból is szemügyre vehessünk. Rengeteget tanulunk abból, ha összehasonlítjuk a királyok és a krónikák könyveit, vagy Mátét Márkkal, Márkot Lukáccsal és Lukácsot Jánossal - így eltérő nézőpontokból látjuk a történetet. Pontosan így értjük meg a Jelenések könyvét is. Segít megérteni a Jelenések könyvét, ha ismerjük az időrendet. Egyesek úgy vélik, hogy a jelenések nem időrendi sorrendben zajlanak, ennek ellenére az „ezután” és az „ezen dolgok után” kifejezéseket tíz alkalommal is megtaláljuk a Jelenések könyvében. Ha újra és újra előbukkan az „ezután” és az „ezen dolgok után”, akkor Isten sorrendet mutat nekünk az eseményekhez.

Jimenez lelkész: Nevetséges megpróbálni úgy olvasni vagy értelmezni a Bibliát, hogy figyelmen kívül hagyjuk a benne szereplő „ezután” és „ezen dolgok után” szavakat, majd kijelentjük, hogy „nincs időrendi sorrend. Ennek nincs semmi értelme.” A teljes Bibliában így olvassuk a szövegeket. Egy tréfás példa: János 3:21 azt írja:

(János 3:21) A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az õ cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.

Jimenez lelkész: Majd a 22. versben: „Ezután elméne Jézus az õ tanítványaival a Júdea földére”. Számomra nevetséges ötlet lenne kijelenteni: „Nem, a 22. vers valójában a 21. előtt történt”, ha a 22. vers azt mondja: „ezután”. Csak ránézne az ember, és kijelentené: dehogyis, hiszen ez van írva és egyértelmű a jelentése. Aztán elérünk a Jelenések könyvéhez, és hiába szerepel tízszer is az „ezután” vagy „ezen dolgok után”, mégis képesek kijelenteni egyesek, hogy „Nem, ez nem jelent időrendi sorrendet. Ennek nincs semmi értelme.” Ez felettéb buta módja a bibliaolvasásnak.

Anderson lelkész: A megértést és értelmezést segíti, ha elfogadjuk azt az ötletet, hogy az események időrendi sorrendben zajlanak, de a 12. fejezettől újraindulnak. Néhány fejezetet szeretnék most áttekinteni, hogy bemutassam a végső napok történéseinek sorrendjét. Ez 100 év múlva megtörténhet. Lehet, mind elmegyünk, de véleményem szerint nagy a valószínűsége, hogy ez a közeljövőben megtörténik. Valójában engem megrázna, ha ezek a dolgok nem következnének be még az én életemben - feltételezve, hogy a várható ideig élek. 31 éves vagyok, és a dolgok jelenlegi alakulásának sebességét tekintve nagyon meglepődnék, ha nem következne be a következő 40 évben. Amikor a ma esti üzenetnek nekikezdek, azt hiszem, jobban megértitek majd, miért mondom ezt. Itt derül ki, hogy mivel veszi kezdetét a nyomorúság. A Biblia szavai szerint a Gonosz vagy a Sátán kiűzetik a Mennyből. Most azt mondjátok nekem: „Várjunk egy percre, nem történt már ez meg?” A válaszom azonban: nem. Az emberek azt gondolják, hogy a Gonosz már a pokolban van, a valóságban azonban soha nem is volt ott, mivel a Biblia teljesen egyértelművé teszi, hogy a Gonosz a földön jár, mint a bömbölő oroszlán, és áldozatokat keres, akiket felfalhat. Az Írás szerint a Gonosz és minden démona itt van a földön. Oda-vissza jár ég és föld között, és az Istennel beszél. Ha elolvassuk Jób könyvét, látni fogjuk, hogy a Gonosz Isten elé áll, és párbeszédet folytat Istennel a Mennyben az Ő szolgájáról, Jóbról. Vagyis a Gonosz most is jár-kel ég és föld között. A Biblia azonban elmondja, miként vettetik ki az égből egy napon az Gonosz.

(Jelenések 12:7) És lőn az égben viaskodás: Mihály és az õ angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;

(Jelenések 12:8) De nem vehetének diadalmat, és az õ helyök sem találtaték többé a mennyben.

(Jelenések 12:9) És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az õ angyalai [is] õ vele levettetének.

(Jelenések 12:10) És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az õ Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

(Jelenések 12:11) És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az õ bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.

(Jelenések 12:12) Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.

Anderson lelkész: Vagyis mit látunk ebben a részben? Az égben háború dúl, és a Biblia azt tanítja, hogy a Gonosz elveszíti a csatát. Elveszíti az égben vívott háborúját, és mivel veszített, ő és angyalai - akik az angyalok harmadát teszik ki - levettetnek a földre. Alapvetően a Sátán ekkor űzettetik ki az égből, és mivel tudja, hogy már csak kevés ideje maradt, nekilát a hívők és a szentek üldöztetésének, és megpróbálja elpusztítani őket. Nézzük meg a 13. fejezetet: Itt láthatjuk, hogy elkezdődik a háború. A Jelenések 12:17 rész írja le, hogy hadakozni indul. Hogy teszi ezt meg? Hogyan hadakozik a Gonosz a hívők ellen?

9. jelenet Az antikrisztus

Anderson lelkész: A következő dolog, mely a jövendölések szerint bekövetkezik, az a úgynevezett nagy nyomorúság. A nyomorúság időszakában rengeteg katasztrofális esemény történik a földön. Éhínségek. Járványok. Háborúságok - extrém méretű háborúk. Rengetegen halnak éhen vagy halnak meg betegségekben. Rengeteg szörnyűség történik majd. Az összes háborúskodásból és kataklizmából, mely a nyomorúság alatt bekövetkezik (ne természetfeletti csapásokra gondoljunk, nem Isten küld tüzet és kénkövet az égből, hanem természeti csapások, háborúk és éhínség, melyeket az emberek okoznak), felemelkedik egy férfi, aki az egész világ egyeduralkodójává válik: őt ismerjük „antikrisztus” néven. Ez nem tündérmese. Ez valóban meg fog történni, és tény, hogy máris láthatunk olyan jeleket, hogy mindez elkezdődött. A Biblia azt tanítja, hogy egy napon itt létrejön az egyetlen világkormány. Jelenleg sok különböző kormányunk van. Itt van az Egyesült Államok, Oroszország, Kína - mindegyik független és önálló nemzet (valószínűleg ti is hallottátok már a „szuverén” szót) - mindegyik ország a maga ura. A Biblia szerint egy napon az összes nemzet egyesül és egyetlen világkormányt alakítanak. És amint megalakul a világkormány, minden hatalmat egy ember kezébe adnak, ő lesz a kormány vezetője, és ez az ember az „antikrisztus”. Hallott már valaki közületek az antikrisztusról? Ezt a szót már mindenki hallotta. Az „antikrisztus” bibliai fogalom. Gyakran találunk említést a Bibliában a „fenevadról”, a „tengerből jött fenevadról”, a „hétfejű és tízszarvú fenevadról”, a „bűn emberéről” vagy a „veszedelmek fiáról”, ugyanakkor az „antikrisztus” elnevezést is megtaláljuk. Szívesen használom az „antikrisztus” szót, mivel az emberek értik, és bibliai fogalom. Szeretném megmutatni azokat a helyeket a Bibliában, ahol az „antikrisztust” említik, mivel a Biblia azt mondja, hogy egy napon jön valaki, akit antikrisztusnak neveznek. Mielőtt Jézus Krisztus visszatérne, megjelenik még egy szélhámos, egy hamis Krisztus. Értitek, mire gondolok? Az antikrisztus az fickó, aki a másodjára eljött Krisztusnak állítja magát, de valójában egy csaló. Mivel azonban a keresztényeknek most azt tanítják, hogy bármelyik pillanatban várhatják Jézus visszatérését, ez tökéletes csapda, mivel mit gondoltok, ki jelenik meg valójában? Az antikrisztus. Miért nevezi a Biblia ezt a személyt „antikrisztusnak”? Mivel jön egy ember, akit „antikrisztusnak” neveznek, aki azt állítja majd, hogy ő Jézus Krisztus. Amikor az antikrisztus felbukkan a nyomorúság közepette, és azt mondja „Én vagyok Jézus Krisztus”, akkor elfogadják őt megváltójukként. Rengetegen tanítják majd: „Ó, ha Jézus Krisztus eljön a felhőkben, akkor a zsidók végül felismerik, hogy ő volt a messiásuk, és elfogadják őt”. Nem. Ők az antikrisztust fogják elfogadni! Ezt írja a Biblia. Jézus szavaival:

(János 5:43) Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok.

Anderson lelkész: Azt hiszem, a Sátánnak az a terve a nyomorúság előtti elragadtatás gondolatával, hogy mindenkiben elültesse a gondolatot: „Jézus Krisztus bármelyik pillanatban eljöhet”. „Minden pillanatban várjuk Jézus Krisztus eljövetelét! Akár ma is eljöhet! Még ma eljön!” - valójában azonban az antikrisztus érkezése közeleg. És amint az antikrisztus eljön, a világkormány feje lesz, és az egy világvallás messiásként fogadja őt. Ezt mondja János a 18. versben:

(1 János 2:18) Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.

Anderson lelkész: Az első megemlítésekor egyes- vagy többes számot használ? Amint hallották, az antikrisztus (egyes szám) eljő. Akkor tehát egy antikrisztus jön el, ugye? De nem él közöttünk már most is számtalan antikrisztus? A vers egyértelműen fogalmaz. Kik ezek az antikrisztusok?

(1 János 2:22) Ki a hazug, ha nem az, a ki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, a ki tagadja az Atyát és a Fiút.

Anderson lelkész: Ahhoz, hogy valaki abban higgyen, hogy nem Jézus a Krisztus, hinnie kell abban, hogy van Krisztus, aki nem Jézus. A „Krisztus” szó „megváltót” jelent. Ahogy a Bibliában olvashatjuk (János 1:41): „Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus)”. Vagyis a Biblia a „Krisztus” szót „messiásként” határozza meg. Ez a két szó felcserélhető. Hadd tegyem fel nektek a kérdést: el tudtok képzelni egy vallást, amely azt mondja, hogy eljön a megváltó, de az nem Jézus - Jézus nem volt a messiás. A zsidó vallás azt tanítja, hogy van messiás, ez teljesen igaz, de az nem Jézus volt. Ők még mindig a megváltót várják. Azt mondják, Jézus nem volt messiás, és ők még mindig várják a megváltót. A Biblia azt mondja, az antikrisztust fogják megváltójukként fogadni. Az evangéliumi keresztények, akik azt vallják, hogy Jézus bármelyik pillanatban visszatérhet, ők nem a megváltottak, ők azok, akik nem az igazságban hisznek, sokan közülük rá lesznek szedve és azt gondolják majd: „Ez Jézus Krisztus második eljövetele!” Napjainkban a muszlimok a nagy próféta, a nagy messiás érkezésére várnak, aki nagyobb, mint Mohamed. Ahmadinezsád, Irán elnöke - hallott róla ezelőtt bárki is? Ahmadinezsád elnök egy, vagy két évvel ezelőtt beszélt az ENSZ közgyűlése előtt, ahol rövid összefoglalót adott az iszlámról.

Mahmúd Ahmadinezsád: A próféták üzenetének egy és ugyanaz a lényege. Minden hírhozó csatlakozott az előtte járóhoz, és örömmel adott hírt a következő prófétáról, aki még összetettebb képet ad a vallásról - mindig az adott kor embereinek képességei szerint. Ez a trend addig folytatódik, amíg el nem jön Isten utolsó hírvivője, aki egy mindent magában vallás tökéletességét képviseli. Nimród szembeszállt a tiszteletreméltó Ábrahámmal. A fáraó szembeszállt a tiszteletreméltó Mózessel, és a kapzsi szembeszállt a tiszteletreméltó Jézus Krisztussal és Mohameddel - nyugodjék békében minden prófétánk.

Anderson lelkész: És kijelentette, hogy az iszlám hite szerint Ábrahám nagy próféta volt, Mózes nagy próféta volt, az volt Jézus és Mohamed is - és ha az iszlám rábólint, akkor nekem is el kell fogadnom ezt igazságnak. És Ahmadinezsád alapvetően azt mondja, hogy ezen férfiak mindegyike nagyobb igazságot hozott, mint az előtte lévő, hiszen az emberek már jobban fel voltak készülve ennek befogadására. Nagyobb megvilágosodást és több részletet, több igazságot hoztak. A beszédben azt mondja, hogy a jövőben újabb próféta jön, nagyobb, mint Mohamed, és a megvilágosodás újabb fokára emel. Vagyis az iszlám egy messianisztikus alak eljövetelét várja. Al-Mahdi imámra várnak.

Mahmúd Ahmadinezsád: Ó Isten! Mielőbb hozd el al-Mahdi imám érkezését, és adj neki jó egészséget és győzelmet. Tégy mindnyájunkat követőivé, és mindazokat is, akik az igazságossága mellett állnak.

Anderson lelkész: A buddhisták az ötödik Buddha eljövetelét várják. Tibetben a dalai láma követői abban hisznek, hogy a dalai láma folyamatosan egy újabb személyben reinkarnálódik - ez a dalai láma szelleme. Ők abban fognak hinni, hogy az antikrisztus a dalai láma új megtestesülése. A muszlimok al-Mahdi imámnak látják majd. A keresztények Krisztus második eljöveteleként tekintik a felbukkanását. A zsidók messiásnak látják majd. Az összes fontos vallás körülötte forog majd, és az emberek ujjonganak majd: „Hát nem csodálatos, hogy végre mindannyian egyesülünk?! Félretesszük a nézeteltéréseinket, és ez az ember olyan csodálatos!” - és mindenki ezt a férfit fogja imádni. Ez a csaló, ez az antikrisztus el fog jönni. A világkormány hatalomba helyezni majd, hatalommal ruházza fel, és azt is kijelentik, hogy ő az Isten. Kijelentik, hogy megtörtént Krisztus második eljövetele. Majd gyakorlatilag megölik. A Biblia szerint halálos sebet kap a fejére, de halálos sebe meggyógyul, és visszatér az életbe. Aztán kijelentik, hogy Jézus Krisztus második eljövetele. Kijelentik majd, hogy ő az emberi testet öltött Isten, és a világ minden nemzete és minden ember a földön ezt a fickót fogja imádni. Alapvetően az összes vallás elfogadja messiásának, a Biblia azonban azt mondja, hogy az igazakat nem tévesztheti meg. A világ többi része imádni fogja majd és hisz benne, mert csodákat hajt végre, a Biblia szerint, és ő végbeviszi mindezeket a jeleket és csodákat, és uralma alá hajtja a világot. Időnként megpróbáljátok majd figyelmeztetni az embereket az egy világkormányra. Megpróbáljátok figyelmeztetni őket bizonyos trendekre, amelyek megtörténtét észleljük a készpénz nélküli társadalomhoz vezető úton. Sok olyan keresztény van, akik rögtön „összeesküvés elméletnek” bélyegzi, ha az egy világkormányról, vagy a készpénz nélküli társadalomról, az összes különféle felállított ellenőrzőpontról és a rendőrállamról beszélsz neki. Biztos vagyok benne, hogy téged éveken át összeesküvés-hívőnek bélyegeztek.

Dr. Kent Hovind: Igen, sokszor.

Anderson lelkész: De tényleg tagadhatja egy bibliahívő keresztény, hogy egy napon nem lesz egyetlen világkormány?

Dr. Kent Hovind: Szerintem senki nem tudja úgy olvasni a Bibliát, hogy ne látná a tényt: a Sátán mindig a világuralomra tört, mint Bunkó és Vész (Pinky and the Brain) és az egyetlen világkormány létrehozása a célja. Isten akar lenni.

10. jelenet - a fenevad bélyege

Anderson lelkész: Amikor ez az ember uralja az egész világot, ő parancsba adja majd, hogy mindenki viselje a "fenevad bélyegét". Hallott már valaki a fenevad bélyegéről? A Biblia szerint a fenevad bélyege a jobb kézen vagy a homlokon található, és senki nem adhat el vagy vehet semmit a bélyeg viselése nélkül. Az emberek néhány évszázaddal ezelőtt ezt olvasva még mondhatták: „Hogy tehetne ilyet?” Hogyan tehetnéd meg az emberekkel, hogy ne tudjanak venni vagy eladni a bélyeg nélkül? A pénzt csak nem lehet eltüntetni?” Gondoljunk csak bele, hogy működik a technológia? Ez a pénz, amit a kezemben tartok, ez az amerikai bankjegy egy darab papír. Semmit sem ér. Nincs tényleges értéke. Amint megtapasztaljátok a készpénz nélküli társadalom kialakulásának kezdetét - egyre inkább elszakadtok a készpénz használatától...

Férfi a tévében: Eljön majd az idő, amikor a pénz fizikai formája megszűnik létezni.

Híradós: Vagyis a papírpénz egy letűnt korszak emléke marad csak?

Férfi a tévében: Amerikában a pénzmozgások legalább 95%-ának semmi köze a konkrét fém- vagy papírpénzhez.

Híradós hölgy: Gondolta volna bárki is, hogy a sziklaszilárd pénz megszűnik létezni? Az a valóság, és most valaki azt mondja, hogy ezt el kell fogadnunk. A zöldhasú és a fémpénz kényelmetlenséggé vált.

Afrikai tisztviselő: Az az alapelv, hogy a pénzalapú gazdaságról át kell térnünk a készpénz nélküli gazdaságra. Ez magában foglalja a bankokat is. Ez vonatkozik a telekommunikációs társaságokra is. Az vonatkozik a pénzkiadó és pénztárgépek beszállítóira. Ez kulturális változásokkal jár.

Híradós: Mit nevezünk pénznek mostanság? Ezt a maréknyi bankót és érmét? Vagy már a kártyák vették át a helyüket? És bizonyos pénzformáink, mint a csekk, hamarosan megszűnnek létezni?

Dr. Kent Hovind: Tegyük fel, hogy a városunkban az összes boltban azt mondják: „Sajnos, többé nem fogadunk el készpénzt”, tegyük fel, azt mondják: „Csekket és hitelkártyát sem fogadhatunk el, mert túl sok a csalás - túl sok a lopott hitelkártya és a fedezet nélküli csekk. Át kell térni elektronikus tranzakciókra.”

Anderson lelkész: Nézzünk szembe a ténnyel: a papírpénz többé már semmit sem ér. Ez egy darab papír. Lehetne akár játékpénz is a Monopolyból. Nem arany. Nem ezüst. Nincs valódi értéke. Először azt kell megszoknunk, hogy értéktelen papírdarabokat használunk. Ma még ezt a darab papírt beválthatom termékekre és szolgáltatásokra, de ha valaki holnap azt mondja: „Ez a pénz semmit sem ér”, akkor az semmit sem ér majd. Emlékszik még valaki az Amerikai Konföderációs Államokra? Emlékszik még valaki a konföderációs pénzre? Az emberek matracokban rejtegették a konföderációs pénzt. És képzeljétek, mi történt? Mára semmit sem ér. Ezt veletek is bármikor megtörténhet, és csak annyit kell mondani: „A papírpénzetek semmit sem ér. Most már csak az számít, ami a számládon van. Minden a Facebook fiókodhoz és a Youtube csatormádhoz, illetve Gmail fiókodhoz van kötve, és ez nagyszerű, mert a személyazonosságod megvédik. Nem kell aggódnod amiatt, hogy otthon hagytad a pénztárcádat. Nem kell aggódnod amiatt, hogy ellopják a hitelkártyádat. Az egész teljesen készpénzmentes.” Azért tudjuk felszámolni a drogkereskedelmet, mert nincs módja a készpénzes tranzakcióknak. Ez megelőzi a bűnözést.

Híradós hölgy: Ez igazi űrtechnológia, mellyel bármikor gyorsan és kényelmesen vásárolhat. A sörtől a kenyérig bármit megvásárolható, ha átadja a boltnak az azonosítóját.

ACLU srác: Ez a frászt hozza rám.

Híradós hölgy: Most, hogy a boltos leolvasta az adatokat, mi a teendő? Odahelyezi a mutatóujját a képleolvasóra, és 3 másodpercen belül elvégzi a fizetést egyetlen érintéssel. Ezt nevezzük biometriának: ez az automatizált felismerő eljárás az egyedi biológiai jellemzőkön alapul.

ACLU srác: Ne add el magad a kényelem kedvéért.

Egykori QT alkalmazott: Tudod, ma egy ujjlenyomat, holnap már mikrochip. Talán ezt vetítette előre a fenevad bélyege.

Híradós hölgy: Ez a férfi akkor hagyta ott vezetői állását a Quik Trip vállalatnál, amikor előírták számára, hogy a blokkolásnál húzza le az ujját a leolvasón.

Egykori QT alkalmazott: Ma ez még egy választható eljárás, de ki tudja, mit hoz a holnap.

Híradós hölgy: A szakértők szerint a biometria hamarosan átjárja a gazdaság és a mindennapi élet minden szegmensét.

Nő a tévében: Ráhelyezem az ujjam a berendezésükre, és megjelenik a nevem, majd az összes adatomat megkapják.

Híradós hölgy: Ilyen gyors az egész?

Nő a tévében: Igen, nagyon gyors.

Híradós hölgy: Szeretik?

Nő a tévében: Szeretik.

Híradós hölgy: Az emberek világszerte használják a biometriát. Az amerikai kormány, a repülőterek, a benzinkutak - még a Disney World is - ezt a technológiát használja - így nem kell napijegyekkel bajlódni, elég leolvasni a vendégek vérereit.

Anderson lelkész: Ennek az egy világkormánynak akkora hatalma lesz, hogy előírhatja azt is, hogy senki a földön nem vehet vagy adhat el, ha nem viseli a fenevad bélyegét. Érdekes, hogy a King James Biblia teljesen egyértelműen kijelenti, hogy a fenevad bélyegét - azt a bélyeget, amely a vásárláshoz vagy eladáshoz kell majd - a jobb kezükBEN és a homlokukON viselik majd. Ez lehet valamilyen beültethető chip, és a vásárláshoz vagy eladáshoz ezt a chipet kell majd leolvasni. Egy nap majd azt fogják mondani: „Ez a papírpénz - az a száz dollár a zsebedben - semmit sem ér. A fizetéshez le kell olvasni a chipet. Mostantól minden elektronikusan történik. Az ember elmegy a boltba, a pénztáros beüti a tételeket, aztán csak *pittyeg* egyet. Ha valakinek nincs keze, az sem gond, behelyezzük a fejébe, hiszem feje mindenkinek van! Elég lesz *pittyegni* a vásárlásnál. Minden pénz elektronikus formában létezik majd, és máris efelé tartunk. A mobiltelefonok máris kezdenek leolvasóként működni. Tegyük fel, hogy két ember árukat vagy szolgáltatásokat cserélne. Rendben, az 10,50 $ lesz. Csak add a jobb kezed, és leolvasom az okostelefonommal. *pitty* Rendben, most vettem le a pénzt a számláról. Ó, vége a fiam zongoraórájának? Hadd fizessem ki. *pitty* Gondoljunk bele: az okostelefon használható a fenevad bélyegének leolvasásához, és nem lehet venni vagy eladni nélküle.

Híradós hölgy: A mai orvosi hírekben az szerepel, hogy egy rizsszem méretű chip életet menthet.

Híradós: 2017-ben járunk. Mentő visz be a kórházba, nincs nálad sem személyi igazolvány, sem orvosi leletek, de a bőröd alá ültetett mikrochipnek hála minden kéznél van. Húsz éve ez scifi volt, manapság a biometria valósága.

Professzor: Azt hiszem, ha az emberek így akarják, akkor a biometria használatával tíz éven belül teljesen megszabadítanak minket a pénztárcánktól és a kulcsainktól.

Híradós: A kihívást az jelenti számunkra, hogy megőrizzük magánélethez való jogunkat ebben a szép új világban.

Híradós: Az új mikrochip technológiai lehetővé teszi, hogy a sürgősségi osztályok személyzete egyetlen gombnyomással megkapja teljes orvosi kórtörténetünket.

Orvos a Harvardról: Rengeteg sürgősségi műtétet vakon végeznek el az orvosaink. Orvosi döntéseket kell hozni úgy, hogy nem ismerjük a beteg által szedett gyógyszereket vagy az allergiáit.

Híradós: A Harvard orvosa szerint a rádiófrekvenciás azonosító chip megoldhatja ezt a problémát. A jobb felkarjába ültették be. A szkenner leolvassa az azonosítószámot. Ezt a 16 számjegyű azonosítót aztán beviszik egy biztonságos weboldalra, ahol orvosi leleteit tárolják. A mentősök szerint egy ilyen chip segítené a munkájukat.

Mentős: Aki látott már el valaha is traumás beteget, azt tudja, milyen nagy problémát jelent, hogy nem tudják elmondani orvosi kórelőzményeiket.

Híradós: A Harvard orvosa szerint az előnyök egyértelműek.

Orvos a Harvardról: Sziklamászó vagyok, és azt hiszem, ha lezuhannék és eszméletlenül találnának rám, akkor az a megnyugtató tudat, hogy leolvashatják az adataimat, elnyomná az adatvédelmi aggályaimat.

Híradós: A rizsszem méretű chipet törhetetlen üvegtokban helyezik el. Az érzéstelenítés mellett végzett eljárás viszonylag fájdalommentes.

Orvos a Harvardról: Olyan, mintha egy kötőtűt helyeznének a bőr alá.

Híradós: Ebben az esetben viszont azt mondják, hogy jó dolog, ha a bőröd alá jutnak.

Férfi híradós: Így kezdődik: itt ez a macska, és öt éve megtaláltuk. Aztán valaki azt mondta: „Tudod, ha ez jó volt a macskának, akkor beültethetnénk egy chipet a mamának vagy a papának is az orvosi adataikkal, úgyis elkóborolnak néha - és ki tudja, mi történhet. Jól hangzik.” Aztán valaki kitalálja: „Ha jó a macskámnak, a nagyinak és a papának, akkor lehetne a babámnak is, nem? Nincs több gyermekrablási riasztás. Soha többé nem kell rettegni az elrabolt gyermekek miatt”. Aztán már csak egy lépés: „Tudod mit? Talán NEKÜNK is kellene egy. Azon a chipen tárolhatnánk mindent. Hitelkártyákat, jogosítványt. Gondolj csak bele. Utazási bérletek. Nincs több tárca. És gondold át, még kulcsokat sem kell vinnünk”. Szeretném, hogy mindenki feltegye magának otthon a kérdést: Jó ötlet ez? Mert ez lesz a következő.

Női híradós: Hát nekem ez még elég fantasztikus elképzelés.

Férfi híradós: Már itt van! Már itt van.

Női híradós: Tudom, hogy már jelen van, és korlátozottan alkalmazzák háziállatokon, na de embereknél...

Férfi híradós: De te gyerek vagy...

Női híradós: Gyerek vagy... Vagyis, ugyan már...

Steven Anderson: A régmúlt embere azon töprenghetett: „Hogyan tudnák ezt megvalósítani? Hogyan akadályoznák meg, hogy ne vásároljanak vagy adjanak el azok, akik nem viselik a bélyeget?” A technológiai fejlődésével azonban látjuk, milyen egyszerű lesz megakadályozni a vásárlást vagy eladást azok számára, akik nem viselik a bélyeget. És tudjátok, mi a helyzet? Az emberek többsége hét vagy tíz napra elegendő élelmiszert tart otthon, és ha megakadályoznák, hogy eladjanak vagy vásároljanak, akkor hamarosan a fájdalmak világába lépnek. Alapvetően a Biblia is azt mondja, hogy olyan törvényt hoznak majd, hogy aki nem imádja az antikrisztust, azt meggyilkolják. Ez a fickó nagyszerű, és rengeteg jó dolgot csinál, összehozza az embereket. Csupán egy csapda van: Beállsz közénk vagy meghalsz. És ha ezt hallja vagy látja az ember, akkor valószínűleg azt mondja: „Hát akkor mind meghalunk, minden hívő, Krisztus minden követője meg fog halni. Szerintem mindnyájunknak fejét veszik”. És a Biblia arról beszél, hogy a fejünket veszik. Mindnyájunknak fejét veszik majd. Van azonban még egy dolog. Ha hagyták, hogy ez így menjen tovább, akkor igazatok van, és minden hívőt megölhetnek. Gondoljátok át! Nézzétek a technológiát, a mindenütt megjelenő megfigyelő kamerákat, a műholdakat. A rendőrség kamerákkal felszerelt drónokat használ, hogy kémkedjenek utánunk. Láttátok őket? Megfigyelő drónok. Most pedig mikrofonokat telepítenek minden utcasarokra, ahol kihallgathatják, mit beszélünk. Olyan, mint az „1984” antiutópisztikus regénye. Erre halad a társadalmunk: a totális megfigyelés felé. Régen az ember egyszerűen felszállt egy repülőre. Most át kell esni a közlekedésbiztonsági ügynökség zaklatásán. Át kell haladni a meztelen képet készítő testszkenneren. Átvizsgálnak. Megmotoznak. Mindenhová magunkkal kell vinni a személyazonosító iratokat, és a rendőrség folyamatosan faggat: „Hol a személyi igazolvány? Hol vannak a papírok? A papírjai nem megfelelőek!” Ilyen országban élünk most. És ez így folytatódik addig, amíg valóban nehéz lesz megszabadulni erről a börtönbolygóról. De hadd mondjak valamit: Nem ölnek meg mindannyiunkat. Ne értsetek félre, sokakat megölnek. Sok kereszténynek fejét veszik és meggyilkolják őket Krisztus miatt. Én azt mondom: Nem ölnek meg mindannyiunkat, mert azok a napok megrövidíttetnek. Ahogy a Biblia mondja:

(Máté 24:22) És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

Anderson lelkész: És a Biblia azt mondja, hogy mindezek közepén Jézus Krisztus visszatér. Emlékezzetek rá, hogy korábban beszéltünk Krisztus második eljöveteléről. Vissza fog térni. Amikor már azt gondolják, hogy legyőzték a kereszténységet, felállították a világkormányukat és a földet a Sátán kormányozza, Jézus Krisztus eljön a felhőkben, és akkor megtörténik az elragadtatás, és az Úr elkezdi kiárasztani a haragját a földre. Erről a Jelenésekben olvashatunk. Vérré változtatja a vizeket. Felperzseli a fákat és a füveket. Elküldi a sáskákat a pokolból, amelyek úgy marják az embereket, mint a skorpiók. Ha nem olvastátok volna a Jelenések I. könyvét, akkor melegen ajánlom, hogy tegyétek meg. És ne az új nemzetközi változatot, hanem a King James féle Bibliát olvassátok, rendben? Ha időt szántok az elolvasására, akkor ezt a valódi példánnyal tegyétek. Ne érjétek be az utánzattal. Nézzük meg a 13. fejezet 1. versét:

(Jelenések 13:1) És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.

(Jelenések 13:2) És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.

Anderson lelkész: Vagyis a Biblia szerint bemutatott fenevadnak a sárkány adja az erejét, ő adja a királyi trónszéket és a hatalmat. Nézzük meg a 3. verset:

(Jelenések 13:3) És látám, hogy egy az õ fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld [követé] a fenevadat.

(Jelenések 13:4) És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? kicsoda viaskodhatik ő vele?

(Jelenések 13:5) És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.

Anderson lelkész: Ismerősen hangzik a negyvenkét hónap, az ideig, időkig és fél időig, valamint az ezerkétszáz és hatvan nap? Látjátok, hogy kapcsolódnak egybe ezek az események? A 6. versben ezt mondja:

(Jelenések 13:6) Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak.

Anderson lelkész: Figyeljétek. A 7. vers. Itt a kulcs:

(Jelenések 13:7) Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.

Anderson lelkész: Olvashattuk már a 12. fejezet 17. versében, hogy a sárkány célja, hogy háborút szítson Krisztus hívei között, azok között, akik megőrzik az Isten parancsolatait. Az Írás szerint neki adaték, hogy háborúzzon a szentekkel - és most figyeljetek! - hogy legyőzze őket. Ki fogja megnyerni a szentek és a gonosz közötti harcot? A gonosz. A Biblia szerint hadra kel a szentekkel, és legyőzi őket. A Jelenések 13. verse szerint az antikrisztus célja, hogy háborút vívjon a szentekkel. Vagyis nem azt akarja, hogy a keresztények vegyék fel a fenevad jelét az üldöztetés elkerülése érdekében. Ő minden keresztényt holtan akar látni. Azt mondjátok: „Ez rettentően lehangoló?” Olvassuk csak végig a könyvet, hogy megtudjuk, ki győz a végén. A 13. fejezet csak egy átmeneti hanyatlás. A 7. vers viszont ezt mondja:

(Jelenések 13:7) Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.

(Jelenések 13:8) Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.

Anderson lelkész: Vagyis a fenevadnak nevezett férfit, az az embert, aki minden nép és nemzetség, minden nyelv felett uralkodik, és akinek célja, hogy szentekkel háborúzzon, a Biblia szerint a föld minden lakosa imádni fogja. Várjunk egy pillanatot. Nem, nem fogja a föld minden lakosa imádni, csak azok, akik nincsenek beírva az élet könyvébe, a Bárány könyvébe, aki a világ alapítása óta megöletett. Hadd kérdezzek valamit. Azok, akiket BEÍRTAK az élet könyvébe, imádják őt? A Biblia szerint olyan meggyőző és simulékony lesz, hogy a választottakat is megtévesztené, ha lehetősége nyílna rá. Isten azonban nem engedi, hogy ez a fickó megtévessze a megváltottakat. Vagyis mindenki, aki valóban megváltást nyert, még azok is, akiket beszippantott a nyomorúság előtti elragadtatás gondolata, amint meglátják, hogy mi történik, vagy - remélhetőleg - látják azt a filmet, ráébrednek: „Várjunk csak. Ez történik. Ez az antikrisztus. Ezt nem veszem be. Nem fogom imádni őt.” Ez nem az igazi Krisztus. És aki nem fogja imádni őt, azt meggyilkolják. És aki nem fogja imádni őt, az nem adhat el és nem vásárolhat. Nem lehet beugrani a Walgreen's-be, hogy az ember beszerezze a fenevad pecsétjét. Nem mehet be az ember a postára, hogy kérjen egyet. „Rendben, de hol szerezhetem be a chipet, hogy vásárolhassak vagy eladjak?” Nem, a Biblia egyértelműen fogalmaz. Imádni kell az antikrisztust ahhoz, hogy megkapja valaki a chipet. Csupán néhány évtizeddel ezelőtt még hazugságvizsgálókat használtak. Most pedig az agyletapogatáshoz hasonló technológiákat fejlesztenek. Azt hiszem, hogy a fenevad bélyegének megszerzéséhez az antikrisztust kell majd imádni, és alattvalói hűséget kell fogadni neki, ő pedig tudni fogja, hogy igazat mondanak-e neki.

Híradós: A sci-fi már valóság. A jövő itt van.

Anderson lelkész: Ezen felül - ha jobban belegondoltok -, az utazást már most is ellenőrzés alatt tartják. A főútvonalak mellett ellenőrzőpontokat állítanak fel, és ha repülőgépre szállnál, a közlekedésbiztonsági ügynökség meztelen képet készítő testszkennereket használ, és úgy tűnik, hogy olyan ellenőrzési hálót húznak fel, hogy senki sem tud a társadalom tagjaként működni, csak akkor, ha fejet hajt a fenevad előtt, imádja a fenevadat és felveszi a bélyeget.

Kent Hovind: Pontosan így van. Minket pedig bűnözőknek bélyegeznek. Jézus nagyon egyértelműen kijelenti, hogy tanításait gyűlölni fogják. Bárki, aki nem hajlandó együttműködni ezzel a csodálatos új világrenddel, arra várhatólag ellenségként tekintenek majd. Nézzük például az iskolát: ha óvodás gyermekünket iskolába akarjuk adni, azt halljuk majd, hogy nem veszik fel az iskolába, ha nem kapják meg a védőoltásokat. Mi történik, ha egy szülő ellenzi az oltásokat és azt mondja: „Szerintem az oltások autizmus okozhatnak. És egy csomó más dolgot is. Nem tudom, de a lehetőségét is szeretném kizárni. És az Írásban sem látom sehol nyomát annak, hogy valaki mérget ad be magának, hogy védelmet kapjon más betegségek ellen”.

Anderson lelkész: Rendben, rendben.

Kent Hovind: Tény, hogy az iskolák kijelentik, csak akkor veszik fel a gyereket, ha megkapja a védőoltást, vagyis nincs választási lehetőség. Kiállsz a meggyőződésed mellett, vagy fejet hajtasz, és beadatod gyermekednek az oltást a kényelem kedvéért. Ugyanez a helyzet a fenevad bélyegével. Ez történt nyolcvan évvel ezelőtt a társadalombiztosítási számokkal. Az emberek tiltakoztak az ellen, hogy számmal azonosítsák őket. „Hát van nekem nevem.” Aztán lassan megszokták, most pedig mindenkinek van ilyen száma, és nem is gondol rá. Ez az első, a második vagy a harmadik lépés volt az egységes világuralom felé?

Anderson lelkész: A Sátán kiűzetett az égből. Tudja, hogy nincs sok ideje hátra. Háborúba indul a hívők és a szentek ellen. És mit tesz ő? Egy ember kezébe helyezi a hatalmat, ugye? A sárkány átruházza rá a hatalmát. Hatalomba helyez egy embert az egész világ fölé, minden nemzetség és nyelv fölé. És az az ember végzi el a gonosz háborúját a szentek ellen. A Biblia 11. verse így szól:

(Jelenések 13:11) Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;

(Jelenések 13:12) És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;

Anderson lelkész: Vagyis ez az ember hódolatot követel. A 13. vers ezt mondja:

(Jelenések 13:13) És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.

(Jelenések 13:14) És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett.

(Jelenések 13:15) És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,

Anderson lelkész: Ti azt mondjátok: „A világon mi lehet az, ami a fenevad képébe lelket ad? Ahogy egyre közelebb kerülünk ehhez, talán képesek leszünk jobban megérteni a technológiát, jelenleg azonban nem tudnám pontosan megmondani, milyen kép lesz majd ez. De a fenevadnak olyan képe lesz majd, amely tud beszélni, és képes lesz elérni, hogy sokakat megöljenek, akik nem imádják őt. Ez emlékeztet engem Dániel próféta 3. fejezetére. Emlékeztek Nabukodonozorra, aki abban az időben a civilizált világon uralkodott? Emlékeztek rá, hogy egy nagy képet csináltatott és parancsba adta, hogy imádják azt a képet? És mi történt azokkal, akik nem imádták a képet? Megölték őket, igaz? Hát nem egy hasonló dolgot látunk itt is? Az az antikrisztus képe. Nézzük meg a 16. verset: Itt a kulcs:

(Jelenések 13:16) Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;

(Jelenések 13:17) És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson [semmit,] hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.

(Jelenések 13:18) Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.

Anderson lelkész: Ez a Sátán egyik eszköze, melyet a hívők üldözésére használ. A fenevad bélyege egy eszköz, melyet arra használ, hogy háborút viseljen a szentek ellen, mivel a mai világban senki sem élhet meg, ha nem tud venni vagy eladni, nem igaz? És semmilyen más világban sem. Vagyis nem csak törvényeket hoz, hogy aki nem imádja az antikrisztust, azt megölik. Az üldöztetés itt kezdődik. Ez a szentekkel vívott háború. Lehetetlenné teszi a szenteknek, hogy vegyenek vagy eladjanak, mert nem viselik a fenevad bélyegét, és a fenevad bélyegét csak az kapja meg, aki imádja a fenevadat. A megváltottak és a szentek pedig nem fogják imádni a fenevadat. A Biblia egyértelműen fogalmaz Máté 24. fejezetében és máshol is. Vagyis nem vehetnek és nem adhatnak el, és halálbüntetés sújtja őket. Most képzeljetek el egy világot - nem országot vagy nemzetet mondtam, hanem a VILÁGOT - ahol nem lehet venni és eladni, és ahol halálbüntetés vár rátok. El tudjátok képzelni, milyen nehéz lehet a túlélés egy ilyen világban? És a megfigyelő kamerákat még nem is említettem! Mi a helyzet a rendszámot leolvasó kamerákkal? Mi a helyzet a meztelen képeket készítő testszkennerekkel? Mi a helyzet az ellenőrzőpontokkal, ahol fel kell mutatni a személyi igazolványokat? Személyit mutatni, ha vonatra szállsz? Személyit mutatni, ha repülőre szállsz? És tudjátok, mit? Hamarosan valami mást kell majd mutatni. „Lássuk csak a jobb kezed. Akkor meg is vagyunk. Viszontlátásra.” Ez nem egy eltúlzott példa. Ha az emberek néhány száz évvel ezelőtt olvasnák ezt, talán ők máshogy látnák a dolgot, mint mi. Ha mi nézzük a történetet, akkor látjuk a valóságalapját, nem igaz? Ezért gondolom, hogy ez már közel lehet. A mai keresztények még egyáltalán nem állnak készen erre. Egyáltalán nem állnak készen rá. Tudjátok, mit kell tennetek? Spirituálisan fel kell készítenetek magatokat, hogy készen álljatok, és ne csak kérdezgessétek: „Mi történik itt?” Készen kell állnunk. Készen kell állnod. Ezért figyelmeztet minket Isten, és figyelmeztet, figyelmeztet, figyelmeztet. Ezért figyelmeztette Pál az embereket már a saját korában is. Nyilvánvaló, hogy ők nem a nagy nyomorúság napjaiban éltek, de ők is átélték a saját nyomorúságukat, ahogy minden más hívő is. Ő azt mondja: „már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt.” És szükségünk is van a figyelmeztetésre, és meg kell értenünk, hogy mindez közel van, így fel tudunk készülni rá.

11. jelenet – Azonnaliság

Ronald Rasmussen: A mai keresztényeket nem figyelmeztetik azokra az eseményekre, melyekkel a nagy nyomorúság során kell szembenézniük. Ehelyett az amerikai lelkipásztorok azt tanítják a híveiknek, hogy az elragadtatás azelőtt megtörténik, mielőtt az antikrisztus háborút indítana a szentek ellen, és az elragadtatás lesz a legelső esemény az Isten által jövendöltek közül. Az „azonnaliság” néven ismert doktrína azt tanítja, hogy Krisztus bármelyik pillanatban újra eljöhet a felhőkben, és eljövetelének nem lesznek jelei. A Biblia azonban azt tanítja, hogy Krisztus nem jön el azonnal, és hogy először más események következnek be.

Anderson lelkész: Valószínűleg mindenki hallott már erről a tanításról, amely azt hirdeti, hogy Jézus ma is eljöhet. Ki hallott már ezt? Ezt nevezik Krisztus azonnali eljövetelének. Abban hisznek, hogy Jézus bármelyik pillanatban visszatérhet. Sokszor megkérdezem az embereket, miből gondolják, hogy Jézus bármelyik pillanatban eljöhet? Hol olvastak ilyesmit a Bibliában? A legnyilvánvalóbb válasz általában az volt: „A Biblia szerint azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja”. Számos alkalommal meg sem tudják mutatni a fejezetet, és nekem kell kisegítenem őket. Aztán azzal állnak elő: „Nincs előttem a fejezet. Nem tudom a pontos számát. Azt azonban tudom, hogy Jézus szerint azt a napot vagy azt az órát senki nem tudja”. Mire én: „Hadd, segítsek. Ez a Máté 24:36”. Engedd meg, hogy felolvassam neked, mivel így láthatod, mennyire ellentétes ez a Bibliával, pedig ez a fősodratú kereszténység része. Ha bemész egy keresztény könyvesboltba, akkor mindenféle könyvet és videót megtalálsz, és ki ne hallott már a „Hátrahagyottak” című filmről? Az egy tündérmese. Semmi köze a Bibliához. Teljesen ellentétes vele. A Bibliában ez olvasható:

(Máté 24:36) Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.

Anderson lelkész: Az emberek pedig meglátják ezt a verset, és rávágják: „Itt van, látod? Arról a napról és óráról pedig senki sem tud. Ez azt jelenti, hogy bármikor megtörténhet.” De figyeljük meg, mit mond: „azt a napot vagy azt az órát senki nem tudja”. Vagyis a kérdés az, hogy „melyik napot?” Azt a napot, amiről az előbb beszélt. Itt a lényeg. Ha visszatérünk a 29. versre, akkor látjuk, hogy ez a nap a nyomorúság után jön. A 29. versben ezt mondja:

(Máté 24:29) Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.

Anderson lelkész: Az eljövendő eseményeket írja le. Azt mondja:

(Máté 24:36) Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.

Anderson lelkész: Vagyis nem tudjuk az órát és a napot, de azt pontosan tudjuk, hogy a nyomorúság után következik be. Azok, akik a nyomorúság előtti elragadtatásban hisznek, komoly agytornát végeznek majd, ha próbálsz rámutatni, hogy „Látjátok, itt mondja, hogy a NYOMORÚSÁG UTÁN”. Erre az lesz a válaszuk, hogy "Ez nem az elragadtatásról szól. Ez nem is az elragadtatás.” Mire te: „És honnét tudod?” „Hát ezért, mert a nyomorúság után jön. És természetesen tudjuk, hogy az elragadtatás a nyomorúság után jön el.” Akkor megkérdezed tőlük: „És hol mondja a Biblia, hogy az elragadtatás bármikor megtörténhet?” "Épp itt, hogy: „Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja.” „Az előbb mondtad, hogy ez nem az elragadtatásról szól”. Vagyis, ha arról beszél, hogy a nyomorúság után jön el, akkor a Máté 24 nem az elragadtatásról szól. Ha viszont azt mondja, „azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja”, akkor Máté a 24. részben mégiscsak az elragadtatásról beszél. És amikor az a rész jön, hogy ketten vannak a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik, az ismét az elragadtatásról szól. „Fogd be a szád, és csináld, amit mondtak. Fogd be a szád, és higgy a nyomorúság előtti elragadtatásban, mert ezt mondták neked.” Azt mondod, „Hallgassuk meg mindkét felet. Legyünk igazságosak. Hallgassuk meg az érveket.” „Rendben, itt az egyik fél. Fogd be a szád és hidd el, amit mondanak neked, ne kérdezz. Fogd be a szád és hidd el, mert ezt mondták”. Ez a nyomorúság előtti elragadtatás. Ez az igazság. Semmi nincs a kezükben. Én az egyik fejezetet mutatom a másik után az Írásból, ők pedig szó szerint semmit sem. A többi hamis tanítás legalább részben támaszkodik egy bibliai versre, amit kiragad a szövegkörnyezetből és kiforgatja a jelentését. A nyomorúság előtti elragadtatás még csak az Írást sem forgatja ki. Egyszerűen nem is hagyatkozik a Bibliára. Nincs olyan bibliai szöveg, amely bármit is mondana a nyomorúság előtti elragadtatásról. Ez a doktrína egyszerűen figyelmen kívül hagyja az Írást. A hagyományra támaszkodik. Olyan könyvre vagy szövegre támaszkodik, amelyet ember írt. Nem a Biblián alapul. Nem a Bibliából származik. Nem a Bibliából gyökerezik. Én úgy tapasztaltam, hogy a templomi padsorokban ülőknek minden gond nélkül el tudtam magyarázni ezt a doktrínát. A szószéken állók azonban nem néznek szembe vele, és azt is elmondom, miért. A nyomorúság előtti elragadtatás egy népszerű doktrína. Aki népszerű akar lenni, az a nyomorúság előtti elragadtatást fogja prédikálni. Amint elkezd valaki a nyomorúság utáni elragadtatásról prédikálni, akkor kiközösítik, akkor kigolyózzák és kivetik a gyülekezetből, mert nem akarnak változtatni ezen a doktrínán. Mivel vannak olyan emberek, akiknek kész terve van arra, hogy senki ne tudja meg az igazságot ezzel a hitelvvel kapcsolatban. Ez az igazság. És ezt a doktrínát félelemmel és megfélemlítéssel tartják sötétben. Rengeteget beszélek lelkészekkel. Rámutatok nekik, hogy ez az igazság. Ők egyetértenek velem. A szószéken azonban mégsem így prédikálnak, mert tartanak attól, hogy lelkésztársaik ellenük fordulnak. Nem fognak szóban elköteleződni. Nem prédikálhatnak a templomaikban, mert a nyomorúság előtti elragadtatást kell vallaniuk ahhoz, hogy bevegyék őket a klubba. És aki nem a nyomorúság előtti elragadtatás híve, azt kizárják a klubból. Sokszor azért nem tudják ezt elfogadni, mert szégyenben maradnának azért, hogy évekig hibás doktrínát tanítottak a híveiknek. Nem akarják beismerni ezt. Nem akarják beismerni, hogy a hittudományi iskolában tévedéseket tanultak. Nem akarják beismerni, hogy hibáztak. Mindenki követ el hibát. Mindnyájan felnövünk. Mindannyian tanulunk új dolgokat. Ha valamiben hibázunk, akkor azt ki kell javítanunk. Pál ezt mondja a galatákhoz írt levélben:

(Galatákhoz 1:10) Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.

Anderson lelkész: Ezeknek a prédikátoroknak el kell dönteniük, mi a fontosabb: kedvére tenni az embereknek, a népszerű tételeket hirdetni, a nyomorúság előtti elragadtatást tanítani, mert mindenki ezt szeretné hallani, mert szeretik a filmet, megvan videó- és társasjátékban és DVD-n is, vagy pedig ragaszkodnak ahhoz, amit a Biblia valóban mond, és a nyomorúság utáni elragadtatást tanítják. Ez egy tökéletes példája annak, amikor az emberek szavát Isten szava elé helyezik. Klasszikus példa arra, amikor nem a Bibliát fogadjuk el végső tekintélynek, hanem elfogadjuk a hagyományt, elfogadjuk, amit tanítanak, amit az emberek beszélnek, sodródunk az árral, ahelyett, hogy a Biblia szavaira támaszkodnánk.

Jimenez lelkész: Én is hittem a nyomorúság előtti elragadtatásban. Gyermekkorom óta ezt tanultam, és gyermekként az ember nem kérdőjelezi meg a tanítást. Aztán szembesültem az igazsággal, és elkezdtem tanulmányozni az Írást, megismertem a Biblia igazi tanításait, és személyes választás elé kerültem, hogy beállok-e a sorba, sodródom tovább az árral, vagy kiállok azért, amiben hiszek, amiről tudom, hogy igaz. Személyes életemben sokat támadtak, és sokszor mondtak rosszat rólam a nyomorúság előtti elragadtatásról vallott nézeteim miatt, de remélem, hogy ha meghallgattátok vagy megnéztétek ezt az előadást, vagy elkezdtétek látni az igazságot ezzel kapcsolatban, akkor kiálltok a hitetekért, és az állásfoglalásotok talán segít nekünk, hogy kifogjuk a szelet az Írással ellentétes doktrína, a nyomorúság előtti elragadtatás vitorlájából.

Kent Hovind: A másik fontos szakasz a tesszalonikabeliekhez írt levél 1-3 verse:

(2 Tesszalonika 2:1) Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,

(2 Tesszalonika 2:2) Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk [tulajdonított] levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.

(2 Tesszalonika 2:3) Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem [jön az el addig,] mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,

Jimenez lelkész: Azt mondja: „Nézzétek, ez nem most következik el. Nem is ez lesz a következő esemény.” Azt mondja: „Ne csaljon meg titeket senki semmiképen (azzal a nappal kapcsolatban, amikor összegyűjtenek minket), mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia.” Vagyis az Írásban az áll, hogy a nap, amikor találkozunk az Úr Jézussal, nem jön el a szakadásig, amíg meg nem jelenik a bűn embere. Az egyetlen dolog, ami hamarosan bekövetkezik, az az antikrisztus eljövetele.

Anderson lelkész: Vagyis a Biblia kerek-perec megmondja, hogy Krisztus eljövetelének napja nincs közel. Az Írás szerint, aki azt állítja, Krisztus napja közeleg, az hazudik nektek. Az az ember csaló. Azt mondja, hogy ne csaljanak meg titeket szóval, lélekkel vagy akár egy betűvel is, ami azt állítaná, hogy Krisztis eljövetele közeleg. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Az a nap nem jő el, amíg X, Y és Z események nem történnek meg előtte. Az elragadtatás egyszerűen nem következhet be bármelyik pillanatban. Először a nyomorúságnak kell elérkezni. Először az antikrisztusnak kell hatalomra jutni. A nap és a hold elsötétül, mielőtt az Úr eljövetelének nagyszerű és rettenetes napja megérkezik. A Biblia valóban egyértelműen fogalmaz. Az a nap nem jön el, amíg nem következik be a szakadás és nem jön el a bűn fia. Az antikrisztus megjelenik. Az antikrisztus beül Isten templomába és istennek nyilvánítja magát. Az antikrisztus hatalomra jut, mielőtt az elragadtatás megtörténne. Ilyen egyszerű. Ha azonban megnézzük Lukács 17. fejezetét, amely időrendi sorrendben Máté 24 előtt van, mivel Máté 24. fejezete Lukács 21. fejezetének párhuzamos passzusa. Vagyis Lukács 17. fejezetében találjuk az első rögzített eseményt, melyben Jézus erről a hittételről tanít. Ahogy a Biblia mondja:

(Lukács 17:26) És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is.

Anderson lelkész: Sokan elolvassák ezt a részt, és úgy értelmezik, hogy az emberiség ugyanolyan bűnös lesz, mint Noé idejében. Azt is mondja, hogy amiként Lót napjaiban volt, úgy lesz az ember fiának eljövetelekor is. Mire az emberek azt mondják: „Igen, olyan bűnösök lesznek, mint Szodoma és Gomora volt”. Rámutatnak majd, hogy minden, ami a társadalmunkban végbemegy, Szodoma és Gomora tükörképe lesz. Azt is mondják majd, hogy épp olyan bűnös volt, mint Szodoma és Gomora, vagy olyan bűnös lesz, mint Noé napjaiban volt. Valójában ez nem azonos azzal, amit Jézus állít.

Jimenez lelkész: A 28. vers azt mondja:

(Lukács 17:28) Hasonlóképen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek;

(Lukács 17:29) De a mely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett:

Jimenez lelkész: Ebből a passzusból azt tudjuk meg, hogy amit Lót Szodomára hozott, az az elragadtatás előképe. Két angyalt láttok Szodomába jönni, amely a világot képviseli, akik kihozzák a híveket, mielőtt Isten kiárasztaná haragját a városra. A Jelenések könyve ugyanazt a dolgot tanítja. A Biblia azt írja a Jelenések könyvében, hogy Jézus Krisztus elküldi az angyalait, összegyűjti a hívőket és kimenti őket a világból. A Jelenések könyve kifejezetten arról beszél nekünk, hogy fél óra múltán az Úr elkezdi kiárasztani a haragját.

12. jelenet - Az elragadtatás bemutatása

Anderson lelkész: Ott van a „Hátrahagyottak” által felvázolt modell, ahol mindenki eltűnik, a többiek pedig kérdezgetnek: „Hová tűnt mindenki?” Az emberek nem ezt fogják mondani. Mivel a Biblia szerint ugyanazon a napon, amikor elragadtatunk, Isten elkezdi kiárasztani az ítéletét. Isten tüzet és kénkövet küld az égből a földre. Az emberek tudni fogják, hogy valami történik. Az emberek menedéket keresnek, hogy elrejtőzzenek. Könyörögnek a szikláknak, hogy zuhanjanak rájuk és takarják el őket, mert a tűz, a kénkő és a harag érkezik az égből. Ugyanazon a napon, amikor elragadtatunk, Isten elkezdi kiárasztani a haragját. Ezért sötétül el a nap és a hold a harag eljövetelének nagy napján, és ki lesz majd képes kiállni azt? Mivel ugyanazon a napon, fél órával később Isten tüzet és kénkövet áraszt a földre. Vagyis a Jelenések hatodik fejezete szerint a nap és a hold elsötétedik. A hetedik fejezetben hívők nagy sokasága jelenik meg az égben. A nyolcadik fejezet szerint Isten elkezdi kiárasztani haragját. Pontosan ezt tanítja a Biblia Máté 24. fejezetében. Elsötétedik a nap és a hold, majd következik az elragadtatás. Ilyen egyszerű. Amikor a nyomorúság előtti elragadtatásban hívő emberekkel beszélek, akkor az alábbi két dolog egyikét mondják általában. Vagy azt mondják, hogy az elragadtatást nem is említi a Jelenések könyve - ami meglehetősen furcsa kijelentés, tekintve, hogy a Jelenések rendkívül részletesen beszél a végítéletről. Kihagyni egy olyan jelentős eseményt, hogy Jézus leszáll a felhőkön, és magával viszi a felhőkben minden kor minden hívőjét... ez súlyos döntés. Azt állítani, hogy ezt a Jelenések könyvében egyáltalán nem is említik meg, hogy a Jelenések könyvében ez meg sem történt - az elgondolhatatlan. Mivel annyira nevetséges azt állítani, hogy az elragadtatás nem is található meg a Jelenések könyvében, a nyomorúság előtti elragadtatásban hívők közül sokan megpróbálnak keresni egy olyan részt, amelyet a nyomorúság előtti elragadtatásnak címkézhetnek, én pedig - újra és újra - a Jelenések 4:1 versét hallgathatom. A Jelenések 4:1 szerint:

(Jelenések 4:1) Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó [vala] a mennyben, és az első szó, a melyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jőjj fel ide, és megmutatom néked, a miknek meg kell lenni ezután.

Anderson lelkész: Vagyis ez egy trombitához hasonló hang. Nem egy trombita beszél a versben, és nem az mondja Jánosnak (egyes szám, első személyben): „Jöjj fel ide, és megmutatom néked, a miknek meg kell lenni ezután.” És erre a részre mondják majd: „Hát itt az elragadtatás, éppen ez az”. Egy ember felemelése. Ezt nevezik elragadtatásnak. És ami igazán nevetséges benne, hogy el sem olvassák a 2. verset. Mert a 2. versben azt találnák:

(Jelenések 4:2) És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle [valaki] a királyiszékben;

Anderson lelkész: Az elragadtatás nem azt jelenti, hogy a lélek felszáll az égbe. Az elragadtatás a test feltámadása. Testünkkel együtt emelkedünk fel a levegőbe. Ennek semmi köze ahhoz, hogy a lelkünk felemelkedik. A Biblia egyértelműen fogalmaz az elragadtatással kapcsolatban: a test feltámadása következik be, és először a Krisztusban meghaltak támadnak fel. Az életben maradtak pedig testi valójukban emelkednek fel Vele együtt. Vagyis egy ember, János, lelki felemelkedése nyilvánvalóan nem az elragadtatás. És ha azt gondolnátok, hogy ez mégis az elragadtatás lenne, akkor ugyancsak tág értelmezésre lesz szükség. Ez vicces, mivel azok az emberek, akikkel beszéltem, és a nyomorúság előtti elragadtatásban hittek, állításuk szerint szó szerint értelmezik a Bibliát. Amikor megkérjük őket, hogy mutassák meg a Jelenésekben az elragadtatást, akkor mégis a 4:1 verssel állnak elő. Azzal, hogy egy ember feljutott a mennybe. Arra sem veszik a fáradtságot, hogy elolvassák a 2. verset: „És azonnal elragadtatám szellemben: és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyiszékben”. Még csak nem is fizikai valójában jutott fel. Teste továbbra is ott maradt Patmosz szigetén. Elsőként a Krisztusban meghaltak támadnak fel. Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe. Ez nem csupán szellemi jelenlét. Valódi fizikai jelenlét. Elég nehéz lenne ráhúzni, hogy ez lenne az elragadtatás. Azok, akik a nyomorúság előtti elragadtatásban hisznek, kénytelenek a Jelenések 4:1 verséről azt állítani, hogy az az elragadtatás, mivel ez az egyetlen történet a Jelenésekben, amely a nyomorúság előtt történik. És még csak nem is illik rá. Valamit csak kell találniuk, gondolom. Én úgy nőttem fel, hogy a nyomorúság előtti elragadtatást tanították nekem. Felnőttként olyan dolgot tanítottam, amelyet soha nem említ a Jelenések könyve. Mindig azt gondoltam, hogy van ebben valami gyanús. Van egy ilyen fontos dolog, mint az elragadtatás... És van egy könyv a végítélet napjairól, a Jelenések könyve, és még csak nem is említi? Ennek semmi értelme. Gyermekként azt tanultam, hogy az elragadtatás teljesen váratlanul ér minket. Éljük az életünket, aztán egyszerre csak eltűnünk. Ez azonban sokkal nagyobb dolog ennél, mivel a Biblia szerint minden szem meglátja őt. Látni fogjuk, hogy a nap és a hold elsötétedik. Lukács 21. verse azt írja: „Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok”. Képzeljétek el, hogy bármelyik pillanatban megtörténhet, hogy a nap és a hold elsötétül, a csillagok lehullnak, mi felnézünk ez égre, és tudni fogjuk, hogy eljött. Már itt van. Megcsináltuk.

Kent Hovind: Olyan ez, mint egy hollywoodi film premierje. Láttatok már híres embereket bevonulni? Villognak a vakuk, díszsortűz szól, nagy felhajtás mindenütt. Le akarják nyűgözni az embereket. „Nézzetek csak rám!” Ha elolvassátok a Jelenések 6. fejezetét, vagy Máté (24), Márk (13), Lukács (21) passzusait, vagy bármely más olyan szöveget, amely a nap és a hold elsötétülését írja le, akkor igazán lenyűgöző a látvány. Amikor a nap és a hold elsötétül, az mindenkinek magára vonná a figyelmét a földön. Az Írás azonban földrengést is említ, így a vakok is biztosan érzékelni fogják.

Anderson lelkész: És akkor, a teljes sötétség pillanatában jön le Jézus Krisztus a felhőkben, megvilágítva a teljes eget. A Biblia szavai bevilágítja az eget, ahogyan a villám cikázik, és az ég aljától az ég aljáig egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el Jézus Krisztus a felhőkben. Pontosan tudni fogjuk, hogy Vele együtt felemelkedünk a felhőben. Remélem, hogy megérem azt a napot. Nem tudom, hogy ez az én életemben bekövetkezik-e. Remélem, hogy látni fogom. Remélem, hogy elviselem a nyomorúságot és megtapasztalom az elragadtatást. Mennyire csodálatos lehet megélni a napot, amikor Jézus Krisztus eljön a felhőkben. Ez sokkal nagyobb dolog annál, mint amit elhitettek velünk.

Kent Hovind: Nem igaz az az elképzelés, hogy a második eljövetel titokban történik meg, és az emberek csak később szereznek róla tudomást. Mindenki felfigyel majd rá, mint egy nagy hollywoodi premierre.

Anderson lelkész: Pontosan így van. Az Jelenések 1. fejezete ezt mondja: „Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem”. Figyeljük meg az igeidőt. Ez a megjelenésekor történik majd. Eljön a felhőkön és minden szem látja. Ez elég egyértelmű. A hitetleneket halálra fogja rémíteni. A Biblia szerint azok, akik látják Őt eljönni a felhőkben, gyászolni fognak és siránkozni és halálra rémülnek. De azok, akik várták az érkezését, ujjongani fognak, izgatottak leszünk és csodálatos érzés lesz tudni, hogy eljött a pillanat.

13. jelenet - Konklúzió

Jimenez lelkész: Személy szerint azt szeretném, hogy ez a film sikeres legyen. Szeretném, ha ez a film eszköz lehetne ahhoz, hogy Isten felnyissa az emberek szemét az igazságra. Szerintem nagyon fontos, hogy visszatérhessünk a Bibliához. Emlékszem, serdülőkoromban nem is szerettem olvasni a Jelenések könyvét, mert úgy gondoltam, hogy nem érthetem, és ahányszor csak beleolvastam, mindig az a kérdés merült fel bennem: „Tényleg azt mondja? Tényleg így érti?” Mikor azonban megtudtam az igazságot az elragadtatással kapcsolatban, feltárult előttem az Írás. Ma már szeretem olvasni a Jelenéseket. Ahogy olvasom, nagyon mély jelentéssel bír a számomra. Azt hiszem, ha el tudjuk érni a keresztény mozgalmakat, a fundamentalistákat, a baptista felekezeteket, és fel tudjuk nyitni a szemüket ebben a kérdésben, akkor ez elhozhatja Isten országának szeretetét, Isten országának újjászületését, és országunkban a szószékeken ismét visszatérnek Isten szavának tanulmányozásához, és azt láthatjuk, hogy valóban nagyszerű munkát végeztünk Isten nevében.

Anderson lelkész: Nem azért készítettük ezt a filmet, hogy teológiai szőrszálhasogatásba bonyolódjunk, vagy pontosítsuk azok nézeteit, akik egy kissé másként értelmezik a bibliai próféciákat, mint mi. Nem az a lényeg. Ezek valódi események, amelyek megtörténnek majd. A Biblia azt tanítja, hogy LÉTREJÖN az egyetlen világkormány. LÉTREJÖN az egy világvallás. LÉTREJÖN az egyetlen közös pénz. Ez nem egy összeesküvés elmélet, amit le lehet söpörni az asztalról. Ezek az események valóban bekövetkeznek. Tömegével gyilkolják majd az embereket. Éhínség lesz. Járványok lesznek. Üldöztetés lesz. Olyan dolgok történnek majd, amelyeket ez a világ még nem látott, és a keresztények nincsenek felkészülve erre. Azért nem készültek fel, mert elhiszik a nyomorúság előtti elragadtatás meséjét. Én hiszek a nyomorúságban. Ez egy bibliai hittétel. Az elragadtatás azonban a nyomorúság UTÁN jön el.

Jimenez lelkész: Azt kérdezitek tőlem: „Mit számít ez?” Megmondom, miért számít. A nyomorúság előtti elragadtatás tétele azt tanítja, hogy nem igazán számít, mit teszünk. Teljesen mindegy, hogy öregemberként békésen eltávozom az élők sorából, vagy élem az életem, élvezem a szabadságot, gyűjtögetek a nyugdíjamra, jó életet élek, aztán egy nap eltűnök, mielőtt bármi rossz történhetne. Ezt a tételt millióknak tanították, és hitem szerint lustává és elégedetté tett minket kereszténységünkben. Hirdetnünk kell az örömhírt. El kell érnünk az emberekhez. Tanítanunk kell őket, és elmondani nekik: „Nézzétek, az üldöztetés közeleg. Élvezd ki a kis szabadságod, és végezd el a teendőid, de jobb, ha megerősíted a lelked. Ideje kézbe venni a Bibliád. Ideje elkezdeni tanulmányozni a Bibliát. Ideje Istennel járnod és Istent megismerned. Ideje elkezdeni olvasni a Bibliát, mert eljöhet a nap, amikor elveszik tőled.” Ma még háborítatlanul összegyűlhetünk, kinyithatjuk a Bibliát és prédikálhatjuk az Igét, de eljöhet a nap, amikor törvénytelen lesz a gyülekezés, illegális a Biblia, és minden, amit most teszünk törvénytelenné válik. Ha szívünkön viseljük Istent, akkor elérjük az embereket Jézus Krisztus örömhírével.

Anderson lelkész: Csak ennyit kell mondani. Nem kell megbántódnotok azokon a dolgokon, amiket prédikálok nektek. Amikor az üldöztetés jő, amikor arra kérnek, hogy vegyétek fel a fenevad bélyegét a jobb kezetekre vagy a homlokotokra, akkor emlékezzetek erre a tanításra. Talán nem történik ez meg az életetekben, de akár meg is történhet. És ha megtörténik, emlékezzetek erre a tanításra. Ezt mondta Jézust, és ezt mondom én is. Azt kérdezitek: „Ránk akarsz ijeszteni?” A Biblia azt mondja, e világon nyomorúságtok lészen. Kétségbeejtő ez? Nem. Ő így szólt: „E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.” Örvendjetek. Ne törjetek le. Ne távozzatok azzal a gondolattal: „Ó, ember, te ezt tényleg komolyan gondolod? Fejvesztések? Börtön? Éhínség? Járványok? Komolyan?” Bízzatok: Ő meggyőzte a világot. Talán már a mi életünkben megtörténik, talán nem. Bárhogy is lesz, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Dicsőítsük Jézus Krisztust. Hajtsunk fejet és mondjunk el egy imát. Atyánk, köszönjük a szavaidban rejlő tiszta igazságot, és köszönjük, hogy elküldted nekünk a Szentlelket, hogy vezessen minket. Nem tudtam volna erre magamtól rájönni annyi agymosás után, amit azoktól az emberektől kaptam, akik hazudtak nekem, és amit a Scofield magyarázatai sugalltak, de köszönöm a Szentléleknek, hogy sok évvel ezelőtt abban a teremben megszabadított mindettől, és beleégette ezt a három szót a tudatomba Ezt a három szót égette az agyamba Máté 24. verséből, amikor 12 éves voltam: A NYOMORÚSÁG UTÁN. Imádkozom, hogy ezek a szavak eljussanak minden jelenlévő ember szívébe és az elméjébe. Szeretünk téged, köszönjük neked, és Jézus nevében imádkozunk, ámen. Mielőtt elmennénk, még énekeljünk.

KÖZREMŰKÖDTEK

ZENE:

BIBLIAI ÚT A MENNYBE, szerző: Steven Anderson, lelkipásztor

A Biblia egyértelműen fogalmaz a megváltással kapcsolatban. Nem az a lényeg, hogy mennyire vagyunk jók. Rengetegen azt gondolják, hogy elég jók, ezért a mennybe jutnak majd jóságuk jutalmaként. A Biblia azonban azt mondja: „Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.” „A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is”. Nem vagyok igaz. Ti sem vagytok igazak. És ha a jóságunk juttatna minket a mennybe, akkor senki sem jutna be közülünk.

1. Valljátok be, hogy bűnösök vagytok.

A Biblia azt is írja a Jelenésekben:

(Jelenések 21:8) A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban [lesz], a mi a második halál.

Hazudtam ezelőtt. Mindenki hazudott már. Mindannyian bűnösök vagyunk, és mindannyian követtünk el a hazugságnál rosszabb dolgokat is. Nézzünk szembe ezzel. Mindannyian megérdemeltük a kárhozatot.

2. Fogadjuk el a büntetést a bűnért

A Biblia azonban azt mondja:

(Rómaiakhoz 5:8) Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

Jézus Krisztus azért jött a földre, mert szeret minket. A Biblia azt mondja, hogy Isten jelent meg hús-vér formában. Isten emberi alakot öltött. Ő bűntelen életet élt. Nem követett el egyetlen bűnt sem. Mégis megkorbácsolták, leköpték és keresztre feszítették. A Biblia szerint ő a kereszten saját testében hordozta a mi bűneinket a keresztfán. Vagyis minden bűn, amit valaha elkövettetek, minden bűn, amit valaha elkövetem, olyan, mintha Jézus tette volna. Őt büntették a mi bűneinkért. Amikor meghalt, testét levették és sírba tették, és lelke három napra és három éjszakára alászállt a pokolba (Apostolok 2:31). Három nap múlva feltámadt a halálból. Megjelent a tanítványoknak és megmutatta a kezén lévő sebeket. A Biblia kijelenti, hogy Jézus mindenkiért meghalt. Nem csak a mi bűneinkért, hanem az egész világ minden bűnéért. Valamit azonban tennünk kell az üdvözülésünkért. A Bibliában az Apostolok cselekedeteiben találjuk ezt a kérdést: Mit kell nékem cselekednem, hogy idvezüljek?

(Apostolok 16:31) Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!

És ez minden. Nem ezt mondja: „Légy egy gyülekezet tagja és üdvözülsz. Vedd fel a keresztséget és üdvözülsz, Él jó életet és üdvözülsz. Bánd meg minden bűnöd és üdvözülsz”. Nem. Azt mondja: „Higgy”.

3. Higgy abban, hogy Jézus meghalt és feltámadt érted.

Még az egész Biblia leghíresebb verse is azt mondja, az a vers, amit tényleg mindenki ismer: János 3:16:

(János 3:16) Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Az örök élet örök életet jelent. Örökké fog tartani. Jézus szavaival:

(János 10:28) És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja õket az én kezembõl.

János evangéliumában ezt olvashatjuk:

(János 6:47) Bizony, bizony mondom néktek: A ki én bennem hisz, örök élete van annak.

Vagyis, aki Jézus Krisztusban hisz, a Biblia szerint örök életet nyer. Örökké fogtok élni. Nem vesztitek el az üdvösséget. Az örökre szól. Soha nem ér véget. Aki megváltást nyer, amint hisz Benne, az örökre megváltást kap, nem számít semmi, nem veszítheti el az üdvösséget. Kimehetek innét, és elkövethetek egy gyalázatos bűnt, Isten itt, a földön büntet meg érte. Kilépek innét, és megölök valakit - Isten tesz arról, hogy elnyerjem érte a büntetésem. Börtönbe kerülök, vagy még annál is sokkal rosszabb dolog történhet velem, halálbüntetést kaphatok, vagy elér bármilyen más földi büntetés. Isten tesz majd róla, hogy még több büntetést is kapjak. De nem jutok a pokolra. Nem tehetek olyat, hogy a pokolba jussak, mert Ő megváltott engem. Ha pokolra jutnék, az azt jelentené, hogy Isten nem mondott igazat, hiszen Ő örök életet ígért azoknak, akik Benne hisznek. Azt mondta:

(János 11:26) És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.

Ezért szerepel a Bibliában rengeteg olyan példa, hogy valóban rémes dolgot elkövető emberek is mennybe jutnak. Hogyan? Mert annyira jók voltak? Nem. Azért, mert hittek az Úr Jézus Krisztusban. Bűneikért bocsánatot nyertek. Mások, akik a világ szemében jobb életet éltek, vagy akár tényleg jobb életet éltek, de nem hittek Krisztusban, nekik a pokolra kellett szállni bűneikért.

4. Egyedül Krisztusban bízz, mint megváltódban.

Hadd fejtsem ki jobban ezt a gondolatot, ezt a gondolatot mindenképp szeretném ma tisztázni veletek. Van egy kérdés az Írásban, melyet Jézustól kérdez egyik tanítványa. A kérdés így szólt: Avagy kevesen vannak-é a kik idvezülnek? Jó kérdés, igaz? Vajon az emberek többsége üdvözül? Vagy csak kevesek? Ki gondolja azt, hogy az emberek többsége üdvözül? Mit gondoltok, mi volt a válasz? Jézus Máté szerint ezt felelte:

(Máté 7:13) Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.

(Máté 7:14) Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.

Majd ezzel folytatja:

(Máté 7:21) Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

(Máté 7:22) Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?

(Máté 7:23) És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

Először is, a világ nagy része soha nem tesz hitet Jézus mellett. Istennek hála, az itt ülők többsége megvallotta már, hogy hisz Jézusban. A világ nagy része azonban nem teszi ezt meg. Isten arra figyelmeztet, hogy még azok között is, akik azt vallják, hogy hisznek Jézusban, akik őt vallják az Úrnak, azzal szembesülnek majd: „Hatalmas dolgokat cselekedtünk. Miért nem mentesz meg minket?” Mire ő azt feleli: „Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem”. Azért van ez, mert az üdvözülés nem a munka eredménye. Ha abban bíztok, hogy saját cselekedeteitek mentenek meg titeket, ha azt gondoljátok, hogy azért mentek a mennybe, mert megkeresztelkedtetek, vagy mert úgy gondoljátok: „Azt hiszem, jó életet kell élni. Azt hiszem, meg kell tartani a parancsolatokat az üdvözüléshez. Azt hiszem, templomba kell járni. Azt hiszem, el kell fordulni a bűnöktől..." Ha a saját munkátokban bíztok, akkor Jézus azt mondja nektek egy napon: „Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem.” Teljes hittel kell végeznetek minden dolgotokat. Hinnetek kell abban, amit Jézus tett a kereszten, amikor meghalt értetek, eltemették, majd feltámadt újra. Ez a belépőtök az égbe. Ha abban bíztok, hogy „Ó, én a mennybe fogok jutni, mert olyan jó keresztény vagyok, és annyi csodás dolgot vittem végbe”, akkor Ő azt mondja majd: „Távozzatok tőlem.” Figyeljünk a szavaira: „SOHASEM ismertelek titeket; távozzatok tőlem”. Nem azt mondja: „Egykor ismertelek”. Ahogy előbb is említettem, ha Ő ismer minket, az örökké fog tartani. Az örökre szól. Amint megismert téged, te üdvözültél örök időkre. Ő azonban azt fogja mondani: „Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem”. Aki pokolra jut, azért jut oda, mert Ő soha nem ismerte. Amint Ő megismer, attól fogva ismer örökké. Ahogy a gyermekem is mindig az én gyermekem marad. Ha újraszületsz, és az Ő gyermeke vagy, akkor mindig az Ő gyermeke leszel. Lehetsz a család fekete báránya. Lehetsz olyan ember, akit Isten keményen büntet itt, a földön. Elronthatod az életed itt, de nem ronthatod el odafönt. Megváltást nyertél. Ez már eldőlt. Ez volt a legfontosabb dolog, amit szerettem volna bemutatni a végítélettel kapcsolatban nektek. És már csak néhány percünk van a megváltással vagy a végítélettel kapcsolatos kérdésekre.

Édes Jézus! Tudom, hogy bűnös vagyok. Tudom, hogy megérdemlem a kárhozatot, de hiszek benne, hogy értem haltál meg a kereszten, és feltámadtál újra. Kérlek, ments meg most, és adj nekem örök életet. Csak benned bízom, Jézus. Ámen.

 

 

 

mouseover