Miután a Nyomorúság - film trailer magyarul

(After the Tribulation - Trailer in Hungarian)

Video

March 1, 2015

2011. szeptember 11-én a világ megváltozott. A „szabadság földje” mára szolgák hazája lett. Az egykoron dicsőséges Egyesült Államok népe a biztonságért cserébe eladta a szabadságát. De vajon tudatos tervek szerint történt mindez?

Számos kérdés ma is nyitva áll azzal a nappal - a gonoszság napjával - kapcsolatban. Egy dolog azonban bizonyos: a Pearl Harbor ellen indított meglepetésszerű támadás indította el az események azon láncolatát, amely végül az egységes világkormány megalakulásához vezetett.

A 2. világháború következményeként létrehozott Egyesült Nemzetek Szövetsége felgyorsította az egységes világkormányhoz vezető folyamatokat. Minden egyes háború egy lépéssel közelebb visz minket ahhoz az állapothoz, amit a Biblia „világvégeként” említ. Mindenütt ellenőrzőpontokat állítanak fel, a rendőrség egyre szorosabb ellenőrzés alá vonja az Egyesült Államok polgárait, és a bibliai próféciát ismerők számára semmilyen meglepetést nem okoznak majd az eljövendő fejlemények.

A Biblia szerint eljön majd az idő, amikor senki nem adhat el vagy vehet semmit, ha nem visel magán bélyeget. A jelenlegi gazdasági rendszer összeomlásával és a technológia előretörésével a készpénz lassan a múlté lesz. Hamarosan elérkezik a készpénz nélküli társadalom - valójában már zajlik is ennek megvalósítása. Hiába tagadja ezt számos vallási vezető, gonosz emberek éjt nappallá téve dolgoznak azon, hogy bevezessék az új világrendet. Láthatjuk, hogy sebesen közeleg a vég, ácsolják a színpadot az Antikrisztus eljöveteléhez. Hallhatjuk azokat a hangokat, melyek aláássák az Egyesült Államok alkotmányát, és a globális uralmi rendszert népszerűsítik.

„... egy új világrend...”

Most, hogy a fenti események bármikor bekövetkezhetnek, ez a film minden eddiginél fontosabbá vált. A Sátán a színfalak mögött munkálkodik azon, hogy létrehozza az egységes világkormányt és világvallást, mellyel az Antikrisztus eljövetelét készíti elő. Megtévesztette a modern evangélikus keresztényeket is, hogy azt higgyék, még a Nagy Nyomorúság előtt elragadtatnak a földről. A „Nagy Nyomorúság előtti elragadtatás” néven ismert doktrína azt tanítja, hogy Krisztus bármelyik pillanatban újra eljöhet, és eljövetelének nem lesznek jelei. Ezen megtévesztés eredményeként a keresztények többségét teljesen felkészületlenül éri mindaz, aminek bekövetkeztére a Biblia figyelmeztet minket. Annak ellenére, hogy a szentírás egyértelműen kinyilvánítja (Máte 24, és más helyeken is), hogy az elragadtatás a NAGY NYOMORÚSÁG UTÁN következik be, elismert prédikátorok, hittudományi főiskolák és népszerű filmek (mint például az Otthagyottak) azt tanítják a tömegeknek, hogy az elragadtatás bármikor bekövetkezhet. Mivel a keresztények többsége soha nem olvasta el a teljes Bibliát, kevesen vannak tudatában annak, hogy a Nagy Nyomorúság előtti elragadtatás megtévesztés, mely sehol nem található az írásokban. Ha pedig a Nagy Nyomorúság előtti elragadtatás nem szerepel a Szentírásban, akkor vajon honnét származik?

 

 

 

mouseover