"Marșul către Sion" - film plin în limba română

Video

April 6, 2015

Acum peste 4.000 de ani, Dumnezeu i-a apărut lui Abraham în Mesopotamia și i-a spus: „Ieși din țara ta, din rudenia ta, și din casa tatălui tău, și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare.” Abraham l-a ascultat pe Domnul și a mers pe pământul promis al Canaanului, unde a trăit împreună cu fiul său Isaac și cu nepotul său, Iacob, care mai târziu s-a numit „Israel”.

Israel și cei 12 fii ai săi au ajuns în Egipt din cauza foametei din Canaan și s-au înmulțit, devenind un popor puternic. Egiptenii s-au simțit amenințați de puternicul popor al lui Israel, care trăia printre ei, astfel încât i-au înrobit și le-au făcut viața amară prin asuprire cruntă. După 430 de ani în Egipt, au fost dezrobiți de Moise, apoi au traversat Marea Roșie și au ajuns în Arabia, unde au primit legile lui Dumnezeu pe Muntele Sinai.

Generației de israeliți care a părăsit Egiptul cu Moise nu i s-a permis să pășească pe tărâmul promis din cauza faptului că nu credeau în Dumnezeu. Astfel, s-au văzut nevoiți să pribegească în pustiu timp de 40 de ani, până s-a ivit o nouă generație care credea în Domnul și a intrat pe pământul promis cu Iosua.

Timp de aproape 400 de ani, cele 12 triburi ale Israelului au fost conduse de Judecători, după legea lui Moise. Când au vrut să aibă un rege, precum toate celelalte popoare, Dumnezeu l-a numit pe Saul să le fie rege. Saul a domnit peste aceștia timp de 40 de ani, urmat de Regele David, care a domnit timp de 40 de ani, și de fiul lui David, Solomon, care a domnit 40 de ani. În timpul domniei lui Solomon, regatul Israelului a atins perioada sa de glorie, și s-a construit primul templu, însă inima lui Solomon s-a întors de la Domnul la bătrânețe. Astfel, Domnul i-a spus că 10 dintre triburile sale nu aveau să fie conduse de fiul său.

După moartea lui Solomon, regatul Israelului s-a dezbinat, iar cele 10 triburi din nord au fost conduse de un șir de regi cumpliți, care nu se trăgeau din David și Solomon. Acest regat din nord și-a păstrat numele de Israel și în cele din urmă capitala sa a fost Samaria. Regatul mai mic, din sud, a fost cunoscut sub numele de Iudeea, având drept capitală Ierusalimul, și a fost condus de descendenții lui David. Începând cu Cartea a doua a regilor 16, cei din regatul de sud au fost cunoscuți sub numele de iudei, după denumirea regatului, Iuda.

Din cauza faptului că regatul Israelului de nord era un regat păcătos, a fost cucerit de asirieni. Israeliții care au rămas s-au amestecat cu națiunile păgâne care i-au cucerit și au ocupat pământul. Aceștia au fost cunoscuți mai târziu sub numele de samariteni, iar cele 10 triburi ale Israelului de nord nu au mai fost niciodată una și aceeași națiune.

Regatul din sud, Iuda, a fost cucerit, fiind integrat în Babilon, drept pedeapsă pentru că iudeii slujeau altor zei, iar templul a fost distrus. Însă după 70 de ani, iudeii s-au întors în Iudeea, au reconstruit templul la Ierusalim și au fost păstoriți în continuare de regi care se trăgeau din David.

În perioada în care a trăit Cristos, Iuda era cunoscută sub numele de Iudeea și se afla sub dominație romană. Iisus Hristos și apostolii săi au răspândit cuvântul Domnului în tot cuprinsul Iudeei, având grijă de oile pierdute ale Israelului. După 3 ani și jumătate de propovăduire, iudeii l-au respins pe Iisus ca Mesia și l-au convins pe guvernatorul roman să îl răstignească. După 3 zile, Iisus s-a ridicat din morți și li s-a arătat viu apostolilor înainte de a se ridica la cer la dreapta Tatălui.

La puțin timp după răstignire, Iisus a profețit că, drept pedeapsă pentru faptul că l-au respins, Ierusalimul va fi pârjolit, templul va fi distrus, iar iudeii vor fi duși în sclavie în toată lumea. Această profeție s-a îndeplinit în 70 d.Hr., când viitorul împărat roman Titus a cucerit Ierusalimul. Timp de peste 1.800 de ani, iudeii au rămas risipiți pretutindeni în lume.

Apoi, în 1948, s-a întâmplat imposibilul. A fost înființat Statul Israel, iar iudeii au pus stăpânire din nou pe tărâmul promis. Mulți creștini au calificat acest lucru drept un miracol și o binecuvântare de la Dumnezeu. A fost oare chiar o binecuvântare de la Dumnezeu sau au lucrat de fapt forțe necurate? Acest film conține răspunsul.

Pastor Anderson: Pentru a putea ȋnțelege cum a fost fondat statul modern al Israelului, este necesar să ȋnțelegeți istoria iudeilor, ȋncepând cu anul 70 d.Hr., până ȋn acele vremuri și că religia lor nu se mai bazează deloc pe ȋnvățăturile Bibliei. Spre exemplu, ȋncepând cu distrugerea templului și până ȋn prezent, ei nu mai ȋndeplinesc niciun fel de sacrificiu ritualic.

Rabbi Mann: Ȋn ceea ce privește jertfele de animale, acestea au fost ȋntrerupte.

Rabbi Abrami: Abandonate!

Rabbi Mann: Ceea ce s-a dezvoltat ȋn religia iudaică este un plan sistematizat de rugăciuni, care a cam devenit un ȋnlocuitor.

Rabbi Wiener: Păi, eu cred că acesta a fost un ȋnceput al modernizării. Cred cu adevărat lucrul acesta.

Leader Schesnol: Din momentul distrugerii acelui templu, iudeii nu au mai avut acel punct central de interes. Ei s-au ȋmprăștiat. Au schimbat radical specificul religiei iudaice, iar acea formă de iudaism nestabilizată a condus la o transformare, dintr-un iudaism de tip ecleziastic ȋntr-unul de tip rabinic.

Pastor Anderson: Iudaismul a ȋncetat să mai fie o religie a Vechiului Testament și a ȋnceput să fie religia rabinilor și a tradițiilor lor, ceea ce ei numesc “Tora orală”.

Texe Marrs: Talmudul este cartea sfântă a iudeilor. Ea cuprinde dictoanele și tradițiile rabinice, transmise pe cale orală. Mai este cunoscută și ca ȋnțelepciunea rabinică.

Rabbi Abrami: Talmudul este o compilație vastă a celor mai importante dezbateri teologice, care s-au desfășurat ȋncepând cu secolul al II-lea ȋ.Hr., până ȋn secolul V d.Hr. Este un fel de enciclopedie a ȋnvățăturilor iudaice. Cea mai bună denumire ar putea fi Wikipedia iudaică a tuturor timpurilor. Da, pentru că mulți oameni au participat la realizarea ei. Nu este scrisă de un singur autor. Câteva sute de intelectuali sau cărturari – sute de autori.

Pastor Anderson: Conform religiei iudaice, legea orală, care mai târziu a devenit cunoscută ca Talmud, a fost dată celor 70 de prezbiteri, care au venit la poalele Muntelui Sinai, dar cărora nu li s-a permis să mai ȋnainteze. Fariseii au crezut că acești 70 de bătrâni au primit o revelație mult mai amplă și mai profundă decât cea primită de Moise, ȋnsă nu s-a acceptat ca aceea să fie ȋnregistrată ȋn scris. Acea revelație specială s-a putut transmite doar pe cale orală. Tradițiile orale au devenit prioritare, ȋn defavoarea Legii, a Torei scrise, care știm că se extinde de la cartea Genezei până la cea a Deuteronomului. Dovezi pentru acest fapt se găsesc chiar ȋn Talmud:

Eruvin 21b: "Fiule, fii mai conștiincios ȋn respectarea ȋndrumărilor scribilor decât a cuvintelor Torei."

Rabbi Mann: Acest aspect ȋi diferențiază pe ortodocși de cei non-ortodocși.

Pastor Anderson: Non-ortodocșii consideră Talmudul a fi mai mult o scriere sub autoritate omenească?

Rabbi Mann: Mai degrabă scrisă la inițiativa umană și ȋn continuă dezvoltare, și așa mai departe.

Pastor Anderson: Ȋn timp ce dumneavoastră considerați că Talmudul este inspirat de către Dumnezeu.

Rabbi Mann: E inspirat de Dumnezeu. Da.

Rabbi Wiener: Orice are legătură cu Scripturile este considerat Cuvântul lui Dumnezeu de către un segment important al...

Pastor Anderson: Inclusiv Talmudul?

Rabbi Wiener: Da.

Texe Marrs: El a spus, parafrazând: "Voi nu credeți ȋn religia lui Moise. Voi vă puneți ȋncrederea ȋn religia voastră," așa le-a spus iudeilor, "Voi vă puneți ȋncrederea ȋn religia voastră, care nu este decât o datină a bătrânilor."

Conform Evangheliei după Marcu, 7:7, Isus le spusese fariseilor, "Dar în zadar mi se închină, învăţându-i pe oameni cadoctrine poruncile oamenilor."

Pastor Anderson: Da, și Talmudul este compus din porunci omenești.

Rabbi Mann: Nu este posibil pentru un om obișnuit, nepregătit, să citească pur și simplu Talmudul și să ȋnțeleagă legea orală. Este foarte complexă. Ai nevoie de un ȋndrumător.

Pastor Anderson: De regulă, un rabin obișnuit a parcurs-o, din copertă ȋn copertă?

Rabbi Wiener: Nu știu. Depinde ce anume a studiat.

Pastor Anderson: Dumneavoastră ați citit-o ȋn ȋntregime?

Rabbi Wiener: Nu pot să spun că am citit toate cele 36 de volume, dar am citit câteva.

Pastor Anderson: Ați citit oricum mare parte din lege, evident.

Rabbi Wiener: Da, dar sunt convins că acei oameni, care depun efortul și se consacrează doar studiului deja au reușit acest lucru.

Pastor Anderson: Iudeii au fost conștienți ȋntotdeauna, de-a lungul istoriei, că, dacă ar fi știut creștinii ce spune de fapt Talmudul, ar fi devenit foarte furioși. Prin urmare, iudeii au putut să ascundă cele mai blasfematoare afirmații despre Domnul Isus Hristos, pentru că oamenii nu cunoșteau limba ebraică.

Texe Marrs: Să vedem acum ce scrie ȋn Talmud despre Isus. Există secțiuni speciale, dedicate lui Isus. De fapt, a fost scrisă chiar o carte de către șeful catedrei de studii iudaice de la Universitatea Princeton, Dr. Schäfer, un evreu. El a scris "Isus ȋn Talmud". Deci, dacă vrei să știi cum se raportează Talmudul la Isus, fă rost de cartea "Isus ȋn Talmud", de Dr. Schäfer.

Peter Schafer este șeful catedrei pentru studii iudaice la Universitatea Princeton. Ȋn cartea sa, “Isus ȋn Talmud,” el documentează și analizează fiecare menționare a lui Isus ȋn paginile Talmudului.

Pastor Anderson: Să reținem că Talmudul a fost scris sute de ani după ce Hristos a trăit pe pământ. Prin urmare, conține referințe despre Isus, iar acestea sunt odioase și hulitoare.

Ȋn conformitate cu Talmudul, Isus a fost un copil născut din curvie: copilul nelegitim al Mariei și al unui soldat roman, numit Pantera. El Și-a trăit prima parte a vieții ȋn Egipt, unde a ȋnvățat magie neagră, practici idolatre și vrăjitorie, farmece și descântece.

Texe Marrs: Isus S-a născut dintr-o curvă. Maria a fost o curvă. Ea a avut relații intime cu mulți bărbați. Tatăl lui Isus a fost un centurion roman.

Talmudul hulește ȋn continuare pe Domnul Isus, numindu-L nebun și comparându-L cu infractori ai Vechiului Testament, precum Balaam, Ahitofel, Doeg sau Ghehazi.

Pastor Anderson: Vorbește Talmudul cumva și despre uciderea lui Isus de către iudei?

Rabbi Mann: Vag, ȋnsă Maimonide susținea că iudeii L-au ucis – că iudeii L-au executat datorită anumitor doctrine și ȋnvățături și așa mai departe.

Pastor Anderson: Dumneavoastră credeți că iudeii L-au omorât pe Isus?

Rabbi Mann: Este posibil ca iudeii să-L fi ucis. Să zicem că este adevărat. Poate că a meritat să moară. Poate că El era un instigator. Să admitem că am făcut lucrul asta. Deci am omorât pe cineva.

Pastor Anderson: Talmudul chiar declară cu satisfacție că Isus a murit cât era ȋncă tânăr. Pasajul ȋn cauză spune așa: “ ‘Ai auzit ce vârstă avea Balaam?’ El a răspuns: ‘Oamenii sângeroși și ȋnșelători nu-și trăiesc jumătate din zilele lor. Prin urmare, el a avut 33 sau 34 de ani.’ ” Ȋmi puteți spune: "Stai puțin, acel pasaj vorbește despre Balaam, nu despre Isus," dar priviți ce scrie ȋn nota de subsol: "Balaam este folosit frecvent ȋn Talmud ca prototip pentru Isus.” Iar asta nu e tot. Ȋn Enciclopedia iudaică, volumul 2, pagina 469, numelui “Balaam” i se conferă două referințe: "Balaam – nume atribuit lui Isus ȋn Sanhedrin 106b și Gittin 57a".

Peter Schäfer afirmă ȋn cartea sa, “Isus ȋn Talmud”, că nu poate exista nicio ȋndoială asupra faptului că execuția descrisă ȋn Talmud este cea a lui Isus Hristos. Ȋn carte chiar scrie: "Nu există niciun motiv să ne simțim rușinați, pentru că am executat ȋn mod legitim pe un hulitor și idolatru. Isus merita să moară, deci și-a primit corect pedeapsa.”

Ȋn altă parte mai scrie: "El era un blasfemator și un idolatru, și, cu toate că romanilor probabil că nu le păsa, noi am insistat ca el să primească pedeapsa meritată. Chiar l-am și convins pe guvernatorul roman (mai precis, l-am forțat să accepte) că acest eretic și impostor trebuia să fie executat – și suntem mândri de această reușită.”

Schäfer a scris ȋntr-un articol apărut ȋn Publishers Weekly, ȋn legătură cu noua sa carte: "Cu siguranță, eu nu vreau să afectez dialogul dintre iudei și creștini. Ȋnsă dialogul necesită sinceritate, iar eu mă străduiesc să fiu sincer.”

Texe Marrs: Există astăzi și evrei mesianici, care vor să-i confere Talmudului o perspectivă și o interpretare creștină. Cum poți să transformi o carte condamnabilă ȋntr-una creștină? Toate aceste minciuni despre Isus se găsesc chiar acolo.

Rabbi Abrami: Părinții Bisericii i-au acuzat pe evrei pentru moartea lui Isus, același lucru pe care și Pavel l-a făcut. Despre asta scrie Pavel ȋn 1 Tesaloniceni 2:14,15: "Fiindcă voi, fraţilor, v-aţifăcut urmaşi ai bisericilor lui Dumnezeu, care, în Iudeea, sunt în Cristos Isus, pentru că şi voi aţi suferit aceleaşi lucruri de la concetăţenii voştri, ca şi ei de la iudei, care, deopotrivă, au ucis pe Domnul Isus…"

Pastor Anderson: Prin urmare, ce ȋnțelegeți din acest pasaj?

Rabbi Abrami: Acest text a otrăvit, din păcate, mințile multor generații de creștini. Știați lucrul acesta?

Pastor Anderson: Deci, 1 Tesaloniceni 2...

Rabbi Abrami: Vorbim despre Pavel! Până ȋn ziua de azi, 26% dintre americani cred că iudeii au fost responsabili pentru moartea lui Isus.

Texe Marrs: Când Mel Gibson și-a lansat filmul "Patimile lui Hristos", ei au spus: "O, este un antisemit! Ce persoană odioasă! El spune ca iudeii l-au omorât pe Isus!" Păi, acesta este un adevăr, ȋn conformitate cu Biblia.

Rabbi Abrami: Ȋn momentul ȋn care filmul "Patimile lui Hristos" a fost difuzat, s-a ajuns de la 26% la 36%, pentru că oamenii sunt foarte naivi. Evreii sunt portretizați ca niște oameni malefici, ceea ce este un nonsens!

Pastor Anderson: Iudeii numesc asta "mitul conform căruia evreii L-au omorât pe Isus". Dați-mi voie să vă explic ceva: faptul că evreii l-au omorât pe Isus nu este un mit. Este un adevăr biblic.

Rabbi Abrami: Creștinii au crezut asta și ȋncă mai cred. Cred chiar și ȋn ziua de azi! Le-a fost sădit ȋn minte și a prins rădăcini. I-au acuzat pe toți iudeii, chiar dacă majoritatea lor nu era acolo.

Pastor Anderson: Să citim Faptele apostolilor 3:13, unde stă scris:

"Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacob, Dumnezeul părinţilor noştri, l-a glorificat pe Fiul său Isus; pe care voi l-aţi trădat şi l-aţi negat în prezenţa lui Pilat, când el era hotărât să îi dea drumul."

Pastor Anderson: Aici, Petru le predică miilor de iudei, și le spune:

"Și acum, fraţilor, ştiu că prin ignoranţă aţi practicat acestea, precum şi conducătorii voştri."

Pastor Anderson: Așteptați o clipă. Se spune că responsabili au fost doar conducătorii, nu e adevărat? Nu. Petru a spus: "aţi practicat acestea, precum şi conducătorii voştri". Asta ȋnseamnă că nu au fost doar conducătorii, ci au fost chiar și oamenii de rând. Dacă citim expunerea biblică a momentului respectiv, observăm că oamenii strigau, mulțimea formată din mii și mii de iudei strigau: "Să fie crucificat!". Pilat, prefectul roman, i-a ȋntrebat: "Să crucific pe Împăratul vostru?"; "Nu avem împărat decât pe Cezar"; "Sunt nevinovat de sângele acestui om drept", a spus Pilat. "Sângele lui fieasupra noastră şi asupra copiilor noştri" Asta e ceea ce au spus ei.

Texe Marrs: Se menționează că Isus a pervertit iudaismul și, ca pedeapsă pentru nelegiuirile Lui, este pedepsit acum ȋn iad, arzând ȋn excremente fierbinți, și acolo va fi pentru veșnicie.

Pastor Coleman: Ei Ȋl urăsc pe Isus Hristos. Ei urăsc acest Nume. Cred că se explică prin faptul că sunt copii ai diavolului, nu fii ai lui Dumnezeu. Prin urmare, diavolul – gândiți-vă ce ură are el față de Hristos; deci, cum credeți că vor gândi și vor simți copiii lui față de Isus?

Texe Marrs: Un iudeu obișnuit crede că Vechiul Testament este o carte extraordinară, conținând mituri și povestiri cu semnificații profunde, dar poți ȋnțelege Vechiul Testament doar prin studierea ȋn paralel a Talmudului și a Cabalei.

Pastor Anderson: Iudeii nu mai cred ȋn validitatea Torei ȋncepând de la Geneza, capitolul 1.

Rabbi Wiener: Creațiunea, ȋn opinia mea, este un proiect, un design ȋn continuă desfășurare. Evoluția este parte din acest proces, iar ȋnceputul pentru mine... știți, sunt oameni care vorbesc despre teoria Big Bang. Nu am niciun conflict cu ei.

Pastor Anderson: Deci dumneavoastră nu considerați ȋnceputul cărții Genezei, cu grădina Edenului și cu șarpele… nu interpretați acest pasaj ȋn mod literal?

Rabbi Wiener: Nu, pentru mine, acelea sunt doar niște parabole.

Pastor Anderson: Dacă analizăm doctrinele de bază ale cărților scrise de Moise, de la Geneza la Deuteronom, observăm că iudeii nu cred cu adevărat niciuna dintre ele. Circumcizia știu că este un aspect important al…

Leader Schesnol: Au!

Pastor Anderson: Cred că este un aspect important al religiei iudaice. Am dreptate?

Leader Schesnol: Așa este.

Rabbi Wiener: Dacă un bărbat adult și necircumcis vine la mine și ȋmi solicită să-l convertesc, urmăm o procedură foarte simplă. Cu ajutorul unui ac, doar ȋi ȋnțepăm p******, până ce se scurge cel puțin o picătură de sânge, și este suficient.

Pastor Anderson: Deci este mai mult un ritual simbolic?

Rabbi Wiener: Exact.

Leader Schesnol: Doar pentru a-ți manifesta dorința și disponibilitatea și pentru a putea lua parte la acel legământ.

Pastor Anderson: Deci, ei nu ȋndepărtează prepuțul, secționând pielea de jur ȋmprejur? Pentru ei e mai mult un gest...

Leader Schesnol: Exact.

Pastor Anderson: Păi da, dar conform Torei, Avraam avea 99 de ani când a fost circumcis, iar fiul său, Ismael, avea 13 ani; astăzi nu se mai practică?

Leader Schesnol: Nu se practică.

Pastor Anderson: Acum, noi, fiind creștini după Noul Testament, nu practicăm circumcizia, dar, nu uitați, iudeii afirmă că ei ȋncă urmează aceeași lege mozaică; prin urmare, dacă ar fi fost așa cum spun ei, ar fi trebuit să aplice acest principiu al circumciderii și să-l taie ȋmprejur pe orice adult nou convertit. Aceasta este o poruncă pe care Tora o prezintă.

Pastor Berzins: Am auzit de foarte multe ori: "O, dar iudeii cred doar ȋn Vechiul Testament. Ei cred același lucru ca și noi, cred la fel, doar că nu-L acceptă pe Isus", iar asta e o minciună. Ei nu cred ȋn Dumnezeu. Ei nu cred ȋn Isus Hristos. Ei nu cred ȋn Vechiul Testament, la fel cum nu cred nici ȋn Noul Testament. Ei nu cred nimic.

Rabbi Wiener: Cum stabilim ce este bine și ce este rău? Pe baza normelor impuse de civilizație. Oamenii se strâng ȋmpreună și stabilesc: "Nu ar trebui să furi." Deci, societatea civilizată decide: "Furtul este rău." Aceasta e metoda prin care stabilim un standard al moralității. Dacă provii dintr-o societate ȋn care furtul este acceptat, atunci aceasta e măsura moralității pentru civilizația respectivă. Dacă nu furi, ai o atitudine greșită și comiți un păcat. Dacă furi, ești unul dintre noi.

Pastor Anderson: Există un adevăr absolut ȋn privința răului și binelui, care să ne indice că hoția este ȋntotdeauna un act imoral, doar pentru că Dumnezeu a declarat așa?

Rabbi Wiener: Absolutul nu există, ȋn opinia mea.

Pastor Romero: Scrie ȋn Evanghelia după Ioan 5:46-47:

"Fiindcă, dacă l-aţi fi crezut pe Moise, m-aţi fi crezut pe mine; fiindcă el a scris despre mine. Dar dacă nu credeţi scrierile lui, cum veţi crede cuvintele mele?"

Pastor Romero: Isus Hristos le-a spus iudeilor din vremea Lui că ei nu au crezut pe Moise. Tot ceea ce ei declară este că acceptă cuvintele lui Moise, dar nu și pe cele ale lui Hristos; ȋnsă Hristos explică aici că, dacă nu crezi ȋn El, atunci nu crezi nici cele spuse de Moise.

Rabbi Wiener: Ȋnchinare și slujirea sunt diferite pentru noi. Credința noastră este diferită, probabil și metoda de abordare este diferită, ȋnsă rezultatul și destinația sunt aceleași. Ȋncercăm să ne apropiem de Dumnezeu, iar acesta este singurul nostru scop.

Pastor Anderson: Deci considerați că toate religiile lumii merg ȋn aceeași direcție și ȋn același sens, doar că au ales trasee diferite pentru a ajunge la destinație?

Rabbi Wiener: Exact! Există și metode diferite pentru a reuși; există și ȋnțelegeri diferite despre cum poți ajunge la destinație, dar asta nu ȋnseamnă că o cale este mai bună decât cealaltă. Nu e adevărat că există o singură cale spre Dumnezeu. Nu există o singură perspectivă asupra lui Dumnezeu. Pentru a-L ȋnțelege pe Dumnezeu, trebuie să ne ȋnțelegem unul pe altul. Trebuie să ne ȋnțelegem pe noi ȋnșine.

Rabbi Abrami: Nu există niciun fel de mântuire care transformă. Faci ceea ce este corect și te salvezi astfel ȋn fiecare moment al vieții. Dumnezeu nu este ȋn ceruri. Dacă cineva ȋncepe să-mi spună că sufletul merge ȋn ceruri… ce știu ei despre spirite, despre sufletele imateriale ale oamenilor din Rai? Acestea sunt doar povești pentru copii! E nevoie să le spui astfel: "De ce astăzi bunicul nu a mai venit acasă?" "O, el este ȋn Rai acum."

Pastor Anderson: Cum rămâne cu Iadul? Este Iadul un concept prezent și ȋn gândirea iudaică, sau nu? Un loc pentru pedeapsă, descris ca fiind focul gheenei...

Rabbi Abrami: Am vizitat Iadul. Locul căruia noi ȋi atribuim denumirea de Iad se numește valea Ben-Hinom.

Pastor Anderson: De asemenea i se mai spune și Tofet, nu?

Rabbi Abrami: Există un loc ȋn vecinătatea Ierusalimului numit valea fiilor lui Hinom. Ȋn acest loc, păgânii obișnuiau să aducă sacrificii umane, și, prin extrapolare, cumva și-au imaginat că ar exista un loc asemănător undeva ȋn univers, unde oamenii răi ar merge.

Pastor Anderson: Deci nu credeți că Vechiul Testament ne ȋnvață despre niciun fel de iad, ȋn mod literal?

Rabbi Abrami: Nu.

Pastor Anderson: Ȋn regulă. Corect.

Rabbi Wiener: Mulți oameni vă vor spune că ȋn Biblie scrie că, dacă nu faci anumite lucruri, vei avea o viață neplăcută, sau că vei merge ȋn gheenă...

Pastor Anderson: Iad.

Rabbi Wiener: Corect. Păi, noi oricum nu subscriem la această ȋnvățătură, dar intuiția mea ȋmi spune altceva.

Pastor Anderson: Dacă iudeii nu cred ȋn istoria creațiunii din Geneza 1, nu cred ȋn relatarea literală despre Adam și Eva, nu cred ȋn Noe, nu cred ȋn turnul din Babel, batjocoresc aceste narațiuni, nu acceptă și nici nu practică circumcizia la adulți, la fel ca și jertfele de animale, care parte din Tora e asumată și adevărată pentru ei?! Se presupune că aceasta ar trebui să fie cartea lor de referință, ȋnsă atunci când analizezi toate aspectele specifice ale Torei, ei nu cred niciuna din doctrinele ei.

Pastor Anderson: Astăzi, avem ȋn America foarte mulți creștini evanghelici, care sunt foarte pro-Israel.

Rabbi Mann: Foarte.

Pastor Anderson: Creștinii sunt pur și simplu foarte zeloși ȋn susținerea lor pentru Israel. Ȋnsă așa a fost mereu ȋn cursul istoriei?

Leader Schesnol: O, Doamne, nu!

Pastor Anderson: Sau este acesta un fenomen mai nou?

Leader Schesnol: Nu, nu a fost ȋntotdeauna așa de-a lungul anilor.

Rabbi Mann: Tradițional, creștinismul a fost esențialmente antisemitic. Fenomenul mișcării sioniste ȋn creștinism este relativ recent. Adepții acestei mișcări susțin că evreii formează poporul ales al lui Dumnezeu și că ȋntotdeauna va fi așa. Ei folosesc termenul "lumina ochilor lui Dumnezeu".

Pastor Anderson: Și acest tip de poziție este mai recent?

Rabbi Mann: Da, aș spune câteva sute de ani, din câte știu eu. Deci nu cu mult timp ȋn urmă și nu de la ȋnceputuri.

Rabbi Abrami: Teologia ȋnlocuirii a jucat un rol foarte important ȋn creștinism.

TV Preacher 1: Ce este teologia ȋnlocuirii?

Hal Lindsey: Teologia ȋnlocuirii este atât rădăcina, cât și o ramură antisemitismului ȋn sânul creștinismului.

TV Preacher 2: Este ca un virus ȋn interiorul bisericii.

TV Preacher 3: Practic, aceasta ne spune că biserica a ȋnlocuit acum poporul Israel. Această teologie, care ȋi ȋnlătură pe iudei și ȋi ȋnlocuiește cu membrii bisericii, noul și adevăratul Israel spiritual, este foarte periculoasă, pentru că, ȋn opinia mea, este cauza principală pentru antisemitism.

Rabbi Abrami: Mulți teologi, de-a lungul secolelor, au predicat despre teologia ȋnlocuirii.

Pastor Anderson: Puteți numi câțiva care au predicat asta?

Rabbi Abrami: Am aici totul despre Ioan Gură de Aur. Dintre toți părinții bisericii, el este liderul gândirii antisemite.

John Chrysostom: “Sinagoga este mai nocivă decât un bordel… este o peșteră a ticăloșilor și un adăpost pentru fiarele sălbatice… un templu al demonilor, dedicat cultelor idolatre… un refugiu al depravaților și o cavernă a diavolilor. Este un grup infracțional al iudeilor… un loc de ȋntrunire pentru cei care L-au ucis pe Hristos… o peșteră de tâlhari, un așezământ al nelegiuirii, un refugiu al diavolilor, o prăpastie și un abis al pierzării. Aș putea spune aceleași lucruri și despre sufletele lor.”

Rabbi Abrami: Au reușit să-i demonizeze pe iudei. Această idee este ȋncă prezentă ȋn mințile multora.

Pastor Anderson: Ȋn cursul istoriei, creștinii nu i-au privit pe iudei drept poporul ales al lui Dumnezeu. S-au raportat la ei ca la un popor care L-au respins pe Hristos și care au fost respinși ȋn consecință de către Dumnezeu. Spre exemplu, ultima carte a lui Martin Luther, scrisă ȋnainte de a muri, se numește “Despre evrei și minciunile lor”, iar ȋn această carte ne oferă o mulțime de argumente biblice pentru a demonstra că iudeii nu sunt poporul ales al lui Dumnezeu și, ȋn plus, demască numeroase afirmații defăimătoare, care se regăsesc ȋn Talmud.

Texe Marrs: Ȋn ultima sa predică, el a vorbit despre iudei și a spus că aceștia Ȋl urăsc pe Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, iar prin comportamentul lor necinstit, ei pun la cale tot felul de stratageme și trucuri pentru a ne ȋnșela. Și s-a supărat atât de tare pe ei, ȋncât chiar a ajuns să spună că ar trebui să mergem să dăm foc la toate copiile ale Talmudului care există. El devenise furios din cauza Talmudului. Bine-nțeles, iudeii din ziua de azi ȋl consideră un mare antisemit.

Rabbi Abrami: Nici Sfântul Augustin nu s-a lăsat mai prejos.

Pastor Anderson: Și el a fost antisemit?

Rabbi Abrami: Corect! El avea obiceiul de a ne umili. Toate astea nu pornesc decât din ură.

Pastor Anderson: Indiferent scrierile cui le consulți, fie el Ioan Gură de Aur, Sfântul Augustin, Petru Venerabilul, Martin Luther, Jean Calvin… oricare părinte al bisericii, oricare lider protestant din istorie. Toți spun același lucru despre iudei: că ei sunt sinagoga satanei și că iudaismul este o religie falsă. Ideea că iudeii ar fi ȋncă poporul ales al lui Dumnezeu este o doctrină recentă.

Texe Marrs: Știți, ȋnainte de sfârșitul anilor 1800, toată lumea știa despre ce vorbim noi acum, dar ceva a ȋnceput să se schimbe, prima dată prin lucrarea Dr. Cyrus Scofield.

Pastor Furse: C.I. Scofield era un om divorțat. Era dependent de alcool. Era un avocat, reprofilat ca predicator. El și-a părăsit prima soție, Leontina Cerrè, ȋn 1883. Acesta este anul CARE A URMAT publicării primului său volum “Ȋmpărțind drept Cuvântul adevărului”. Deci, ȋn 1882, scrie prima sa carte, “Ȋmpărțind drept Cuvântul adevărului”, iar ȋn 1883 ȋși abandonează prima soție, se căsătorește cu o altă doamnă, apoi devine pastor ȋn statul Texas – foarte cunoscut, foarte apreciat. Biblia Scofield, cu o viziune dispensațională și premilenială, a fost editată cu sprijinul financiar al unor oameni de afaceri influenți, unii dintre ei având anumite legături ȋndoielnice din punct de vedere devoțional.

Texe Marrs: El primea onorarii de la protectorii săi evrei, care l-au făcut și membru al clubului Lotus – un fel de societate secretă – și, brusc, a avut la dispoziție o sumă impresionantă de bani. Acest avocat corupt și-a abandonat soția și a fost declarat ȋn instanță vinovat pentru o serie de infracțiuni și fapte de corupție ca avocat - ȋnsă Scofield a primit bani, iar grupul editorial Oxford din Anglia i-a publicat Biblia sa de studiu. Ce motiv ar putea avea să aleagă un avocat necinstit și să-l ajute să devină editor al Bibliei? După care, peste noapte, au investit milioane de dolari ȋn promovarea acesteia. Cu aceste sume uluitoare, Biblia sa a fost răspândită publicului larg și, practic, a atins așteptările finanțatorilor evrei.

Pastor Anderson: Biblia Scofield cu referințe este foarte pro-Israel, foarte devotată viziunii sioniste, iar această carte, mai mult decât oricare alta, a impactat modul de gândire al unei ȋntregi generații de tineri predicatori.

Pastor Jimenez: O altă convingere pe care creștinii o au astăzi, una incorectă, care nu poate fi argumentată prin Scriptură, este că noi ar trebui să binecuvântăm statul Israel. Ei ȋncearcă să-și susțină poziția, făcând trimitere la ceea ce ei numesc legământul avraamic. Ei se folosesc de un pasaj din Geneza, capitolul 12, și susțin că: "Noi trebuie să binecuvântăm Israelul; dacă vrem să primim binecuvântările lui Dumnezeu, trebuie ca, la rândul nostru, să-i binecuvântăm pe ei."

Geneza 12:1-3 este fragmentul-cheie, ȋn care Dumnezeu ȋl cheamă și ȋl binecuvântează pe Avraam. Scrie așa: “Ieşi din ţara ta şi din rudenia ta şi din casa tatălui tău, spre o ţară pe care ţi-o voi arăta; şi voi face din tine o mare naţiune şi te voi binecuvânta şi voi face numele tău mare şi vei fi o binecuvântare; şi voi binecuvânta pe cel ce te binecuvântează şi voi blestema pe cel ce te blestemă şi în tine toate familiile pământului vor fi binecuvântate.”

Pastor Anderson: Acum, ȋn acest pasaj, Dumnezeu face un legământ cu Avraam și ȋi spune: “te voi binecuvânta”. Cuvântul “te” are semnificație de singular. El vorbește personal cu Avraam. Dar, la capitolul 12 al Genezei din Biblia Scofield, ȋn nota autorului se precizează că această binecuvântare se aplică națiunii viitoare a Israelului, care se trage din Avraam. Nu asta ne ȋnvață Scriptura. Mulți creștini evanghelici de astăzi nu ȋși fundamentează doctrina despre poporul Israel pe baza unui text al Noului Testament. Ei ȋși formează convingerile pe baza comentariilor din Biblia Scofield cu referințe. Când citim despre aceste promisiuni făcute lui Avraam ȋn Vechiul Testament, trebuie să avem ȋn vedere ce ne spune Biblia ȋn Epistola către Galateni 3:16:

"Iar promisiunile au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui."

Pastor Jimenez: Dacă ne oprim aici sau scoatem din context, toți creștinii de azi sau sioniștii sau oricine altcineva ar putea spune: "Exact! Se aplică lui Avraam și seminței lui", ȋnsă versetul continuă. Scrie că:

"El nu spune: Și seminţelor..." (cu sufixul “-lor”, devenind plural)

"Iar promisiunile au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui. El nu spune: Și seminţelor, ca despre multe, ci ca despre una: Și seminţei tale, care este Cristos."

Pastor Anderson: Deci, conform Bibliei, promisiunile lui Dumnezeu către Avraam se răsfrâng atât asupra lui Avraam, cât și asupra lui Hristos, iar Biblia spune ȋn versetul 29:

"Și dacă voi sunteţi ai lui Cristos, atunci sunteţi sămânţa lui Avraam şi moştenitori conform promisiunii."

Pastor Anderson: Conform Bibliei, noi, ȋn calitate de creștini, indiferent dacă suntem evrei sau dintre celelalte popoare, suntem moștenitori ai promisiunilor lui Dumnezeu către Avraam. Cei din națiunea Israelului, care sunt astăzi ȋn Orientul Mijlociu, nu sunt ȋn Hristos. 99% dintre ei nu cred ȋn Isus Hristos. Prin urmare, nu fac parte din sămânța lui Avraam. Deci pasajul din Geneza 12:1-3 nu se aplică și asupra lor.

Pastor Furse: Oamenii spun: "Păi, trebuie neapărat să sprijinim Israelul, dacă vrem binecuvântările lui Dumnezeu asupra noastră, asupra bisericii noastre, asupra țării noastre, este obligatoriu să susținem națiunea fizică a Israelului. Dar, dacă punem la socoteală ultimii 66 sau 67 de ani din istoria Statelor Unite, descoperim cumva binecuvântarea lui Dumnezeu asupra țării noastre? Erau legalizate avorturile ȋn anii 1940? Nu, asta a apărut ȋntre timp. Care era datoria națională ȋn anii 1940, ȋn comparație cu cea de azi? Cum eram noi atunci, față de cum suntem acum? Nu mă poți convinge că binecuvântările lui Dumnezeu s-au răsfrânt asupra acestei țări, pentru că "promisiunea" de a ajuta un anumit grup, o anumită minoritate etnică ar fi cumva corelată cu binecuvântările primite de la Dumnezeu.

Pastor Anderson: Nu numai atât, chiar dacă analizăm istoria evreilor ȋn ultimii 2000 de ani, au fost ei binecuvântați de Dumnezeu? Nu, au fost persecutați și urâți ȋn fiecare țară ȋn care au locuit. Această carte, pe care o am aici, conține o listă cu toate țările din care evreii au fost exilați ȋn ultimii 1000 de ani, iar când studiezi această listă imensă ajungi să te ȋntrebi: "De ce au fost urâți atât de tare și persecutați ȋn orice loc s-au stabilit?" Adevăratele motive sunt blasfemiile ȋmpotriva creștinismului și practicile lor abuzive de creditare.

La sfârșitul anilor 1800, persecuția evreilor ȋn Rusia, la fel ca și ȋn alte regiuni s-a accentuat, iar foarte mulți dintre ei au ȋnceput să creadă că singura lor speranță pentru un viitor prosper ar fi ȋndeplinită dacă ar deține un teritoriu propriu. Această credință a devenit cunoscută ca "sionism".

Rabbi Abrami: Statul evreiesc reprezintă realizarea marelui proiect al lui Teodor Hertzl.

Pastor Anderson: Teodor Hertzl?

Rabbi Wiener: El a fost inițiatorul mișcării sioniste.

Rabbi Mann: El a ajuns la concluzia că cea mai importantă cauză a antisemitismului este faptul că evreii nu sunt organizați ca stat independent.

Rabbi Abrami: El a și scris o broșură numită "Statul evreilor", ȋn care a scris că există o singură cale pentru a-i proteja ȋn viitor pe evrei: evreii să părăsească Europa și să se stabilească ȋn țara lor natală, pe teritoriul Israelului. Acea carte a devenit Biblia sionistă.

Rabbi Wiener: Sionismul a fost ȋnceputul constituirii unei speranțe pentru renaștere. Totul a ȋnceput cu Primul Război Mondial - Declarația lui Balfour.

Rabbi Mann: Declarația lui Balfour a fost un document semnificativ. Nu a reprezentat doar o scrisoare către un prieten.

Pastor Anderson: Ȋnțeleg că a fost un document important...

Rabbi Mann: ... ȋn ceea ce privește manifestarea diplomației britanice.

Pastor Anderson: Deci Declarația lui Balfour a fost o scrisoare de la seniorul Balfour...

Rabbi Abrami: ... către seniorul Rothschild.

Pastor Anderson: Ȋn Primul Război Mondial, Turcia era una dintre aliatele Germaniei, care a pierdut războiul, iar Imperiul Otoman s-a dezmembrat. Pentru că imperiul a fost divizat după Primul Război Mondial, seniorul britanic Balfour a scris o declarație, ȋn care spunea că ar trebui să existe un teritoriu național pentru evrei.

Rabbi Abrami: Da, acesta a fost ȋnceputul pentru o și mai mare imigrație – zeci de mii de evrei, ȋn special din Europa de Est, au mers și s-au stabilit ȋn Israel.

Pastor Anderson: Declarația lui Balfour era o scrisoare către seniorul Rothschild, dar, pentru a ȋnțelege Declarația lui Balfour, trebuie să știm cine a fost Rothschild.

Mayer Amschel Rothschild: Banii ȋnseamnă putere! Banii sunt singura armă pe care o are un evreu pentru a se putea apăra!

Mayer Amschel Bauer, născut ȋn Frankfurt, Germania, ȋn 1744, era cămătar și aurar pe Strada Evreiască, iar pe atelierul său, la exterior, avea o emblemă cu hexagramă roșie pe ea. Ulterior, el ȋși schimbă numele ȋn "Rothschild", care ȋnsemnă "semn roșu" ȋn limba germană.

Rothschild ȋnțelege rapid că este mult mai profitabil să crediteze guverne și regi decât să ȋmprumute persoane private. Nu numai că sumele ȋmprumutate erau mai mari, dar erau și asigurate prin taxele și impozitele naționale. Mayer Rothschild a avut 5 fii, pe care i-a instruit, ȋnvățându-i tehnici de creare de capital și i-a delegat ȋn orașe importante ale Europei pentru a deschide filiale ale industriei bancare a familiei.

Mayer Amschel Rothschild: Voi sunteți cinci frați. Vreau ca fiecare dintre voi să pornească o afacere ȋn domeniul bancar ȋntr-o țară diferită – unul să meargă și să deschidă o sucursală ȋn Paris, altul ȋn Viena, iar altul ȋn Londra – alegeți cel mai important centru economic, astfel ȋncât atunci când e nevoie ca banii să fie trimiși din acel punct către Londra, să zicem, să nu fie nevoie să vă riscați viața sau aurul. Amschel, care se găsește ȋn Frankfurt, doar va trimite o scrisoare către Natan ȋn Londra, spunându-i: "Plătește așa și pe dincolo", iar această tranzacție va fi compensată prin ȋmprumuturi dinspre Londra către Frankfurt. Ȋnțelegeți?

Five sons: Da, tată.

Mayer Amschel Rothschild: Ȋn zilele ȋn care veți trăi, vor fi multe războaie ȋn Europa, iar țările care vor face tranzacții pe distanțe lungi vor apela la serviciile familiei Rothschild, pentru a beneficia de siguranță. Cele cinci sucursale ale voastre pot acoperi Europa, dar voi veți reprezenta aceeași firmă – aceeași familie – Rothschild, care lucrează ȋmpreună mereu. Aceasta va fi puterea voastră.

Când Mayer Amschel Rothschild a murit ȋn 1812, a fost deschis testamentul său, ȋn care erau date instrucțiuni pentru fiii săi ȋn privința administrării Casei de Rothschild.

- Toate pozițiile-cheie din Casa de Rothschild vor fi deținute de membri ai familiei.
- Membri familiei se vor căsători doar cu verii lor primari sau de gradul al doilea, păstrând astfel averea uriașă ȋn familie.
- Moștenitorilor Casei de Rothschild le este strict interzis să destăinuiască vreodată valoarea averii sau a bunurilor.

Membri Casei au fost conduși de o dorință avidă pentru acumularea bogățiilor și a puterii. Ei au finanțat ȋn ascuns ambele tabere ȋn diferite războaie europene, au dominat sistemul bancar european, iar pe la jumătatea secolului al XIX-lea au devenit cea mai bogată familie din lume.

Texe Marrs: Rothschild a ajutat la fondarea statului Israel și a fost ȋntotdeauna susținătorul Israelului. Tot ceea ce-și dorește reușește să obțină. Se crede că el este cel mai bogat om din lume, iar eu am puține dubii ȋn privința asta.

Cu toate că Declarația lui Balfour a fost adresată baronului Rothschild ȋn 1917, abia ȋn 1947 s-a implementat planul pentru ȋnființarea statului evreiesc. A fost nevoie ca lumea să cunoască groaza din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial pentru ca opinia publică să se alăture mișcării pentru crearea statului evreiesc pe teritoriul Palestinei.

Pastor Anderson: Ȋn 1947, Organizația Națiunilor Unite a declarat că vor exista două state ȋn Palestina. Va fi un stat evreiesc și un stat palestinian.

US Ambassador: Delegația Statelor Unite susține principiile fundamentale, care stau la baza recomandărilor unanime ale Națiunilor Unite, care pot asigura delimitarea teritoriilor și imigrația.

Announcer: Mai târziu, Rusia s-a alăturat Statelor Unite, sprijinind aceleași recomandări privind ȋmpărțirea teritoriilor, ȋn timp ce statele arabe au amenințat cu represalii, iar viitorul țării sfinte rămâne unul nesigur.

Texe Marrs: Dar Israelul a devenit mai ȋntâi stat și nu le-a mai permis palestinienilor să se organizeze ca stat, iar astfel s-au asigurat ca prevederile Națiunilor Unite să nu fie niciodată puse ȋn practică.

Pe 14 mai 1948, David Ben-Gurion, șeful executiv al Organizației Sioniste Mondiale a anunțat “instituirea statului evreiesc pe teritoriul Israelului”.

Announcer: Ȋn mai 1948, un nou stat evreiesc numit "Israel" s-a născut ȋntr-o baie de sânge. Trupele evreiești au fost trimise ȋn ȋntâmpinarea forțelor arabe, ȋncepând de la orașul Haifa, ȋn primul dintr-o serie de războaie, care au avut repercusiuni de-a lungul anilor. Noul guvern, condus de David Ben-Gurion a fost stabilit ȋn Tel Aviv. Astfel, pentru prima dată de când legiunea romană a distrus Ierusalimul ȋn anul 70 d.Hr., evreii formează un stat național.

Pastor Jimenez: Astăzi, mulți creștini cred că Dumnezeu Și-a adus din nou poporul pe teritoriul promis, iar El a făcut această lucrare minunată, dar a fost ȋntr-adevăr voia lui Dumnezeu să-i aducă pe acești cetățeni ȋn Israel, sau a fost dorința Națiunilor Unite?

Pastor Anderson: Biblia ne spune foarte clar ȋn Epistola către Evrei, capitolul 4, că atunci când au venit pentru prima dată ȋn țara promisă, ȋmpreună cu Moise, "nu au putut să intre din cauza necredinţei". Apoi, 40 de ani mai târziu, urmașii lor, care au crezut ȋn Domnul, au avut acces ȋn țara promisă lor. Mai târziu, când ei au slujit unor dumnezei falși, ce a făcut Dumnezeu? I-a izgonit din țara promisă. Au mers ȋn Babilon timp de 70 de ani. După ce s-au pocăit și au abandonat practicile lor idolatre, au fost aduși ȋnapoi. După care, când L-au respins pe Isus Hristos, au fost izgoniți din nou din țara lor și, din nou, ȋn 1947, au crezut cu toții ȋn Domnul Isus Hristos, iar Dumnezeu i-a readus ȋn țara promisă. Asta s-a ȋntâmplat? Ȋn niciun caz!

Pastor Coleman: Au crezut ei ȋn Hristos? Voi, creștinilor din toată lumea, puneți-vă următoarea ȋntrebare: a avut loc atunci o redeșteptare spirituală ȋn Israel? Se ȋntorceau oamenii la Isus și Ȋl acceptau ca Mesia? Răspunsul este nu. Prin urmare, nu Dumnezeu i-a adus ȋnapoi ȋn Israel, pe baza credinței lor ȋn El. El a spus că ȋi va alunga dacă nu vor păzi Cuvântul Său și exact asta a făcut. A spus că ȋi va readuce atunci când și ei se vor ȋntoarce cu inima la El. Ei nu s-au ȋntors la Dumnezeu.

Pastor Anderson: Deci, dacă nu Dumnezeu este Cel care i-a adus ȋnapoi, atunci cine a făcut acest lucru? Spiritul anticristului a fost cel care i-a reinstalat pe teritoriul țării promise. A fost Organizația Națiunilor Unite, acel for internațional care le-a redat dreptul de a-și stăpâni țara.

Announcer: Astfel, istoria a fost scrisă pe măsură ce statul evreiesc al Israelului a luat ființă. Născut ȋntr-o stare conflictuală și ȋnțărcat ȋntr-un mediu plin de violență, Israelul s-a dezvoltat, devenind o voce constructivă ȋn problemele internaționale. Steagul său a devenit un simbol al speranței ȋntr-un context global alarmant.

Pastor Anderson: Steaua lui David? Care este originea acestui simbol?

Rabbi Abrami: Ȋn niciun pasaj din Biblie nu este descrisă ȋn mod explicit.

Rabbi Wiener: Se găsește ȋn Talmud?

Leader Schesnol: Nu.

Pastor Anderson: Există vreo referință despre ea ȋn Bible, sau nu?

Rabbi Wiener: Nu.

Pastor Anderson: Deci nu sunteți prea sigur de unde provine?

Rabbi Wiener: Nu.

Rabbi Mann: M-ai ȋncuiat!

Pastor Anderson: Deci nu știe nimeni, nu?

Rabbi Mann: Nu știu.

Pastor Anderson: Pentru că știu că este denumită steaua lui David. Are vreo legătură cu regele David?

Rabbi Mann: Nu, nu prea cred.

Rabbi Abrami: Trebuie să fie undeva. Nu-mi amintesc exact care era legătura.

Pastor Anderson: Eu cred că ceea ce ei numesc "steaua lui David" este de fapt steaua zeului Remfan, pentru că, dacă studiem Biblia, observăm că atunci când israeliții s-au ȋnchinat altor dumnezei, Biblia menționează că ei purtau un drapel cu steaua zeului lor, Remfan.

Texe Marrs: Voi l-ați respins pe Dumnezeul din Biblie. Ați luat asupra voastră steaua (vorbim de steaua cu 6 unghiuri), simbolul dumnezeului vostru, numit Remfan sau Chiun. Acestea erau denumirile lui Moloh, marele Baal, marele zeu al focului, care este diavolul.

Paul Wittenberger: Beelzebub.

Texe Marrs: Exact. Beelzebub. Și au fost șocați când au aflat acest lucru. Acum, cine este acest zeu, căruia i se asociază acest simbol? Doar dacă ar fi citit Vechiul Testament, ar fi știut asta. Ȋn cartea lui Amos, Dumnezeu ȋi mustră pentru că și-au ȋnălțat acest simbol, gest prin care L-au ȋnfuriat, și pentru că și-au sacrificat chiar propriii copii acestui zeu-stea, aruncându-i ȋn foc. Și-au sacrificat copiii lor. Israeliții au făcut asta ȋn cinstea zeului-stea.

Pastor Anderson: Când au slujit unui zeu fals, au folosit steaua lui Remfan ca imagine sau ca simbol. Nu găsim nicio "stea a lui David" ȋn Scriptură, doar steaua zeului fals Remfan și astfel putem concluziona că astăzi ei nu I se ȋnchină adevăratului Dumnezeu, pentru că Biblia ne spune că: "Oricine neagă pe Fiul nu are pe Tatăl, dar cel ce mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl". Pentru că evreii nu cred ȋn Fiul, Biblia spune că ei nu au nici pe Tatăl. Atunci, pe cine onorează ei? Trebuie să fie o altă persoană. Un dumnezeu mincinos. Prin urmare, ei nu divinizează același Dumnezeu ca și noi. Unii vor spune: "O, ei I se ȋnchină lui Dumnezeu Tatăl, doar că nu-L recunosc pe Isus", dar Biblia ne ȋnvață că e imposibil să I te ȋnchini Tatălui, dacă nu-L mărturisești și pe Fiul.

Texe Marrs: Dacă ne gândim bine la frăția masonică, la francmasonerie, renumitul lor simbol este litera “G”. Dacă analizezi steaua formată prin ȋmbinarea compasului cu echerul, observi că este o versiune stilizată a stelei lui David. Ȋn plus, ei afișează steaua lui David ȋn multe temple masonice. De ce? Pentru că masoneria studiază atât religia iudaică, cât și Cabala.

Ȋn ediția din 28 octombrie 1927 a ziarului Jewish Tribune se precizează: "Masoneria este bazată pe iudaism. Dacă eliminăm ȋnvățăturile iudaismului din cadrul ritualurilor masonice, cu ce rămânem?"

Texe Marrs: Albert Pike a scris ȋn cartea sa, "Morala și dogma", că la baza lor se află Cabala. Fără Cabala, nu ar exista cele 33 de ritualuri ale lojei masonice. Dar zeul pe care ȋl venerează, marele arhitect, este Moloh, zeul-stea. Dacă ȋmi spune cineva că iudeii nu au fost puși sub un mare blestem chiar de către Isus, personal... este adevărat.

Pastor Jimenez: Ȋn Evanghelia după Ioan 8:37 găsim o afirmație interesantă a Domnului Isus: "Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam". Deci El recunoaște faptul că aceștia sunt descendenții fizici ai lui Avraam. El a spus "Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam; dar căutaţi să mă ucideţi, deoarece cuvântul meu nu are loc în voi. Eu spun ceea ce am văzut la Tatăl meu; şi voi faceţi ceea ce aţi văzut la tatăl vostru. Ei au răspuns şi i-au zis: Tatăl nostru este Avraam. Isus le-a spus: Dacă aţi fi copiii lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam." Deci este interesant, pentru că, ȋn versetul 37, El afirmă că iudeii sunt sămânța lui Avraam, fiind descendenții biologici ai lui Avraam, după care, ȋn versetul 39, El pune acest fapt la ȋndoială, spunând: "Dacă aţi fi copiii lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam", ceea ce practic ȋnseamnă că nu sunt urmașii lui Avraam, pentru că, așa cum scrie și mai departe, ȋn același pasaj: "Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul". E important de știut că Ȋnsuși Isus a spus că e posibil să fii un descendent fizic al lui Avraam și să aparții seminței lui Avraam, fără ca El să te considere un copil al lui Avraam din punct de vedere spiritual.

Rabbi Abrami: Mai există un pasaj ȋn Evanghelia după Ioan: Ioan, capitolul 8, versetul 44, ȋn care Isus spunea că iudeii sunt fiii diavolului. Acesta era stilul Lui de predicare!

Pastor Jimenez: Isus ȋn Persoană i-a ȋnvățat că: "Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul, şi poftele tatălui vostru voiţi să faceţi. El a fost ucigaş de la început şi nu a stat în adevăr, pentru că nu este adevăr în el. Când vorbeşte o minciună, vorbeşte din ale lui, fiindcă este mincinos şi tatăl minciunii." Deci, conform Domnului Isus Hristos, ei au ca tată spiritual pe diavol. Isus avea convingerea că ei nu-l urmau pe Avraam, nu-l urmau nici pe Moise, nici pe profeți, nu Ȋl ascultau pe Dumnezeu. El spunea că urmau instrucțiunile tatălui lor, diavolul.

Texe Marrs: Ȋn Apocalipsa 2 și 3, există 2 versete importante, care ne vorbesc despre cei care spun că sunt iudei, dar ȋn realitate nu sunt, ci sunt sinagoga satanei.

Pastor Anderson: Nu e greu să intuiești cine reprezintă "sinagoga satanei", atunci când ȋnțelegi că există o singură religie ȋn lume, ale cărei ȋntruniri au loc la sinagogă: iudaismul. Nu e greu să ȋnțelegi la ce grupare se face referire, atâta timp cât Biblia ne spune că aceștia spun că sunt evrei, dar nu sunt. Nu sunt multe categorii de oameni care spun peste tot că sunt evrei. Oamenii care practică iudaismul spun că sunt evrei. Poți spune: "Păi, pastore Anderson, ei spun că sunt evrei și chiar sunt." Nu e așa, pentru că Epistola către Romani 2:28 spune: "Fiindcă iudeu nu este cel în afară; nici circumcizie cea pe dinafară, în carne. Ci iudeu este cel în lăuntru; şi circumcizie este aceea a inimii, în duhul, nu în literă; a cărui laudă nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu." Biblia mai spune: "Fiindcă noi suntem circumcizia, cei care în duh ne închinăm lui Dumnezeu şi care ne bucurăm în Cristos Isus şi nu avem încredere în carne." Deci, ȋn ochii lui Dumnezeu, ei nu sunt evrei, ci sunt sinagoga satanei. Biblia spune ȋn Revelația 3:9: "Iată, voi face să vină din sinagoga lui Satan pe cei care spun că sunt iudei dar nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi să ştie că te-am iubit." Acum, de ce ar fi nevoie ca Dumnezeu să-i facă pe cei din sinagoga satanei conștienți că El a iubit biserica din Filadelfia? Pentru că evreii cred că Dumnezeu ȋi iubește doar pe ei. Nici nu le trece prin minte că Dumnezeu ar putea să-i iubească pe cei dintre neamuri, care locuiesc ȋn Filadelfia și din acest motiv Dumnezeu a spus: "Voi face pe cei din sinagoga satanei conștienți că v-am iubit". Dumnezeu iubește copiii lumii acesteia. Indiferent de naționalitate sau de culoarea pielii, cu toții sunt prețioși ȋn ochii Lui. Ȋn prima epistolă a lui Ioan 2:22, Biblia ne dă o definiție pentru cuvântul “anticrist”:

"Cine este mincinos, dacă nu cel ce neagă că Isus este Cristosul? Acela este anticrist, care neagă pe Tatăl şi pe Fiul."

Pastor Anderson: Pentru a putea crede că Isus nu este Hristosul, este nevoie ca mai ȋnainte să fi crezut că există un Hristos, iar acesta sigur nu este Isus.

Pastor Jimenez: Evanghelia după Ioan, ȋn capitolul 4, ne spune că "Mesia" ȋnseamnă "Hristos". Femeia samariteancă de la fântână a spus: "Știu că vine Mesia, care se numeşte Cristos", prin urmare știm că sinonimul cuvântului "Hristos" este "Mesia". Deci, ȋn 1 Ioan 2:22, unde scrie: "Cine este mincinos, dacă nu cel ce neagă că Isus este Cristosul?", sensul dorit este: "Cine este mincinos, dacă nu cel ce neagă că Isus este Mesia?" Care organizație sau congregație crede că există un Mesia, dar nu și că Isus este Acel Mesia? Din nou, răspunsul ȋi indică tot pe evrei.

Pastor Anderson: Să verificăm acum dacă am ȋnțeles și dacă pot descrie corect. Practic, credința evreiască ȋn privința lui Isus... evident, nu credeți că El a fost Mesia, ȋnsă credeți că El nu a fost decât ȋncă un exemplu dintr-o serie lungă de falși Mesia?

Rabbi Mann: Da, dacă el a afirmat că el este Mesia, atunci ȋnseamnă că este un fals Mesia.

Rabbi Abrami: Isus nu a spus niciodată: "Eu sunt Mesia."

Rabbi Mann: Evreii ar fi fost interesați să afle despre Mesia. Ei Ȋl așteaptă pe Mesia. Ei Ȋl vor pe Mesia, deci, dacă el ar fi ȋntrunit oricare dintre caracteristicile reale ale Mesiei, ei ar fi fost interesați ȋn privința lui. Dar el a avut 12 apostoli. Asta nu ȋnseamnă deloc mult. Tu vorbești despre națiunea evreiască, cu toți cărturarii ei. Ei nu au fost câștigați de către el.

Pastor Anderson: Pentru că ei nu au crezut ȋn el.

Rabbi Mann: Absolut deloc! Creștinii au inventat conceptul unui Mesia nereușit. Chiar dacă a dat greș, tot el este adevăratul Mesia. Noi nu acceptăm lucrul acesta. Dacă dai greș, atunci nu tu ești acel Mesia pe care Ȋl așteptăm.

Pastor Anderson: Ei ȋncă sunt ȋn așteptarea unui alt mesia, iar noi știm că acel așa-zis mesia care urmează să apară este anticristul. Cum arată Mesia ȋn viziunea evreiască?

Rabbi Abrami: Un rege foarte puternic, care va securiza pacea și armonia pe pământ. Trebuie neapărat să restabilească pacea.

Pastor Anderson: Pacea globală?

Rabbi Abrami: Pacea globală.

Rabbi Mann: Când adevăratul mesia ȋși va face apariția ȋntr-un mod atât de vizibil, ȋncât să nu mai poată fi negat, atunci fiecare persoană ȋi va recunoaște statutul de mesia.

Pastor Anderson: Universal?

Rabbi Mann: Universal. Chiar și cei care nu sunt evrei, pentru că toți ȋl așteaptă cu interes și urmăresc semnele venirii Mesiei.

Pastor Anderson: Deci, la venirea Mesiei, spuneți că ȋntreaga lume va crede ȋn el?

Rabbi Mann: Da, toată omenirea, pentru că scopul lui va fi ca toți oamenii să-i acorde respectul cuvenit. Toate popoarele vor mărșălui spre Ierusalim pentru a fi instruiți de el. Va fi ȋnceputul unei perioade de pace mondială. Mesia va fi o prezență extraordinar de carismatică, cu impresionante cunoștințe și abilități de comunicare. Va fi, de asemenea, și foarte bine pregătit ca războinic. El va fi protectorul evreilor și ȋi va ȋnvinge definitiv pe toți inamicii lor.

Pastor Romero: Dacă analizezi cum Ȋl caracterizează evreii pe Mesia, imaginea pe care o descriu se potrivește perfect imaginii biblice a anticristului. El va cuceri ȋntreaga lume. El va aduce pacea ȋn lume prin intermediul războiului.

Pastor Anderson: El va fi acceptat și venerat de fiecare religie a lumii. El va stabili pacea mondială. El ne va uni pe noi toți.

Texe Marrs: Prea mulți creștini sunt atât de simpatici, ȋncât nici măcar nu-și dau seama. Eram la o conferință profetică ȋn Florida și o doamnă m-a abordat, purtând steaua lui David. Am ȋntrebat-o de ce purta acel simbol, iar ea mi-a răspuns: "O, păi este foarte important să ne arătăm susținerea pentru Israel". Am spus: "Cu vă arătați dumneavoastră susținerea pentru Israel?" Mi-a răspuns: "Donez bani ȋn fiecare lună Fundației Muntele Templului". Acesta este o organizație evreiască. Eu i-am spus: "Nu știi că ȋn A doua epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2, scrie că anticristul va intra ȋn acel templu și se va autointitula Dumnezeu, declarându-se deasupra oricărui alt dumnezeu?" Ea zice: "Păi, eu cred că voi contribui astfel la ȋmplinirea unei profeții biblice". Iar eu am exclamat: "Ȋntr-adevăr! Ȋl ajutați pe anticrist să se instaleze! Cine ar vrea să facă asta?"

Rabbi Jeremy Gimpel: Când va veni un om, care va lupta ȋn războaiele Israelului, care ȋi va ȋnvinge pe inamici, va reconstrui templul, va readuce pacea pe pământ – acel lider, care va reuși să facă aceste lucruri, ȋn fața acelui rege noi vom ȋngenunchea. Ȋnțelegeți ce vă spun? Oricine ar fi el. Deci, viziunea voastră despre acest moment – spuneți că este a doua venire. Ȋn regulă. Noi spunem că este o primă venire.

Pastor Anderson: Iată, evreii sunt pregătiți să-l accepte pe anticrist ca mesia, ȋn timp ce creștinilor li se spune că, ȋn timpul de pe urmă, toți evreii vor crede ȋn Isus Hristos. Păi, nu e nevoie să fii un geniu pentru a ȋnțelege care este planul diavolului. Când evreii ȋl acceptă pe anticrist ca mesia, toți creștinii apostaziați vor face referire la acest fapt, spunând: "Iată, este a doua venire a lui Isus Hristos! Iată, toți evreii cred ȋn el!" Ce urmărește diavolul cu acest anticrist? Să-i determine pe oameni să creadă că acesta a ȋmplinit profeția celei de-a doua veniri a lui Isus Hristos. Iar, ca toate celelalte doctrine mincinoase, se bazează pe scoaterea completă din context a unui verset sau pasaj. Se vor folosi de a doua parte a Epistolei către Romani, capitolul 11 și vor ignora complet ȋnceputul capitolului, apoi doar vor merge direct spre final, direct la versetul 26: "Și astfel tot Israelul va fi salvat" și vor spune: "Vedeți, scrie chiar aici! Ȋn vremurile din urmă, toți cetățenii Israelului vor fi mântuiți. Vor crede ȋn Isus!" Ei uită că ȋn Biblie, cu puțin mai ȋnainte, ȋn Romani 9, scria că: "nu toţi cei din Israel, sunt Israel". Descendenții fizici nu reprezintă adevăratul Israel! Pavel spune că: "iudeu nu este cel în afară; […] iudeu este cel în lăuntru." Este vorba despre noi, cei care credem ȋn Isus Hristos și care formăm Israelul. Cum poți spune despre o persoană nemântuită: "Este din Israel", atâta timp cât Biblia spune că: "tot Israelul va fi salvat"? Asta ȋmi spune mie că oricine nu este mântuit nu face parte din Israel. Anticristul, nu Isus Hristos, este cel care ȋi va uni pe evrei cu falșii creștini și cu membri oricărei alte religii a lumii.

Pentru ca anticristul evreiesc să reușească să unească toate religiile din lume, este nevoie ca diavolul să-i convingă pe creștinii de rând să-i vadă pe evrei ca frați de credință, ȋn ciuda faptului că ei Ȋl resping și Ȋl hulesc pe Isus Hristos. Tele-evangheliști, precum John Hagee, ignoră ȋnvățături clare ale Noului Testament, iar promisiunile făcute lui Avraam ȋn Geneza 12:1-3, le aplică Israelului modern, care L-au refuzat pe Hristos. Oricine păstrează o viziune biblică, conform căreia evreii nu mai sunt poporul ales al lui Dumnezeu, este etichetat de către massmedia ca antisemit.

John Hagee: Războiul Israelului este războiul nostru! Noi suntem una! Noi suntem uniți! Noi nu vom fi descurajați! Noi nu vom fi ȋnvinși! Noi nu vom fi intimidați! Noi nu vom rămâne impasibili! Noi nu vom tăcea! Noi suntem cel mai urât coșmar al tuturor antisemiților din ȋntreaga lume, iar victoria va fi a noastră!

Ted Cruz: Dacă nu veți sta de partea Israelului și a evreilor, atunci nici eu nu voi fi de partea voastră. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Joel Osteen: Noi suntem de partea poporului Israel.

Robert Jeffress: Ȋți propun să ni te alături, mie și fiecărui creștin, și fiecărui evreu, și fiecărui american care iubește libertatea, și să cerem ȋmpreună ca acest președinte și acest Congres să ia toate măsurile necesare pentru eradicarea influenței nefaste pe care Statul Islamic și islamul radical, prin ștergerea lor de pe fața pământului. Acum e timpul să acționăm.

Woman preacher 1: "Şi voi binecuvânta pe cel ce te binecuvântează şi voi blestema pe cel ce te blestemă."

Woman preacher 2: Nu ai vrea să fi un inamic al Israelului.

Woman preacher 1: "Şi în tine toate familiile pământului vor fi binecuvântate."

Woman preacher 2: Așa este, amin.

TV preacher 4: Ori ești pentru, ori ești ȋmpotriva lor. Există numai două variante.

John Hagee: Omul, biserica, țara care binecuvântează statul Israel și poporul evreu vor fi binecuvântați peste măsură.

Benny Hinn: Să binecuvântezi Israelul nu ȋnseamnă doar să spui: "Ȋți urez numai de bine." Trebuie să fii alături de ei ȋn momentele grele.

Pastor Anderson: Firește, Biblia spune ȋn 2 Ioan 9-11 că:

"Oricine încalcă legea şi nu rămâne în doctrina lui Cristos nu îl are pe Dumnezeu. Cel ce rămâne în doctrina lui Cristos, acela îl are şi pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă vine cineva la voi şi nu aduce această doctrină, să nu îl primiţi în casă şi să nu îi spuneţi: Salutare! Fiindcă cine îi spune: Salutare! Este părtaş faptelor lui rele."

Pastor Anderson: Ce reprezintă de fapt gestul pe care ȋl faci atunci când saluți pe cineva? O binecuvântare. Creștinii evanghelici de astăzi spun că noi trebuie să binecuvântăm Israelul, dacă vrem ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi, ȋnsă 2 Ioan ne ȋnvață că dacă ȋi binecuvântăm pe cei care Ȋl resping pe Fiul lui Dumnezeu, suntem complici ai faptelor lor rele.

Texe Marrs: Evanghelicii, normal, reprezintă un segment important al creștinismului american – Baptiștii de Sud, penticostalii, Bisericile lui Dumnezeu – toate aceste grupări au o trăire foarte pătimașă și au fost practic foarte pro-Israel, pro-sioniști. Mulți dintre ei chiar s-au ȋncumetat să le restricționeze posibilitatea de convertire, spunându-le: "Dar tu nu ai nevoie de Isus. Tu ești evreu."

Ȋn Houston Chronicle, John Hagee a fost citat, spunând:

"Nu ȋncerc să-i convertesc pe evrei la credința creștină. Nu există nimic ȋn protocolul Nopților ȋn Cinstea Israelului care să ne ȋndemne la asta. De fapt, ȋncercarea de a-I converti pe evrei este "o pierdere de timp". Chiar și evreul de rând, care ȋși are rădăcinile ȋn iudaism, nu se va converti niciodată la creștinism. Toți ceilalți, fie ei budiști sau membri ai credinței Baha’i, au nevoie de credința ȋn Isus. Dar nu și evreii. Evreii deja au un legământ cu Dumnezeu, care niciodată nu a fost ȋnlocuit de creștinism."

Pastor Anderson: Ȋn realitate, acesta e cel mai antisemit lucru pe care ai putea să-l spui: "Nu-i evangheliza pe evrei." Această atitudine le va netezi drumul spre iad. Biblia spune:

"Cel ce crede în Fiul, are viaţă veşnică; dar cel ce nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci furia lui Dumnezeu rămâne peste el."

Pastor Anderson: Totuși, John Hagee afirmă că evreii sunt deja pregătiți și că nu este nevoie să-i evanghelizăm.

Pastor Furse: Păi, John Hagee este ȋntr-o eroare fatală. Biblia ne spune că noi trebuie să câștigăm sufletele celor rătăciți și să predicăm Evanghelia tuturor. Acum, am menționat mai devreme că C.I. Scofield este divorțat și recăsătorit. Nu vi se pare interesant că istoria se repetă și ȋn cazul lui John Hagee: a divorțat, s-a recăsătorit cu o altă doamnă și conduce o biserică penticostală uriașă și insistă pe tema Israelului până la asemănarea cu idolatria.

John Hagee: Liber ȋnseamnă liber cu adevărat! Oferă-i laudă și glorie ȋn Casa lui Dumnezeu.

Announcer: Prin aportul celor 18,000 de membri ai bisericii sale din San Antonio, Texas și a celor 99 milioane de familii care, conform propriilor declarații, ascultă săptămânal emisiunea sa la radio sau la televizor, John Hagee și-a construit un imperiu, ȋmpărtășind evanghelia despre Israel cu evanghelicii din toată lumea. Iar ca lider al organizației sale, Creștini Uniți pentru Israel, ȋși extinde puterea de la amvon către sfera politică.

Pastor Anderson: John Hagee este un ȋnvățător mincinos și blasfemator, care afirmă că Isus Hristos nu a venit pe pământ ca să fie Mesia.

John Hagee: Cartea "Ȋn apărarea Israelului" va zgudui teologia creștină. Dovedește biblic că evreii, ȋn ansamblul lor, nu l-au respins pe Isus ca Mesia. Ne mai dovedește că Isus nu a venit pe pământ ca Mesia. Va dovedi că a existat o conspirație la Calvar, ȋntre Roma, marele preot și guvernatorul Irod pentru executarea lui Isus, sub acuzația de insurgent, prea periculos pentru a fi lăsat ȋn viață. Pentru că Isus a refuzat verbal și prin fapte să susțină că ar fi fost Mesia, cum am putea să-i acuzăm pe evrei că ar fi respins ceva ce nu a fost niciodată adus ȋn discuție? Citește totul ȋn această expunere uluitoare, "Ȋn apărarea Israelului".

Announcer: Se presupune că ultima carte a pastorului John Hagee va provoca discuții aprinse printre creștinii din toată lumea.

Pastor Furse: John Hagee nu este un baptist independent, nici nu crede ȋn autoritatea singulară a traducerii King James a Bibliei, prin urmare mulți dintre cei care vor urmări acest documentar vor spune: "Păi, aceștia nu sunt de-ai noștri, nu ne privește". Bun, atunci cum rămâne cu Sam Gipp, care cu doar un an ȋn urmă, a predicat ȋntr-o biserică din statul Idaho și a spus (citez aproape cuvânt cu cuvânt): "Știți cu ce formulă nu m-am adresat niciodată lui Isus? Nu L-am numit niciodată Mântuitorul meu personal."

Sam Gipp: Știți cu ce formulă nu m-am adresat niciodată lui Isus Hristos? Nu L-am numit niciodată Mântuitorul meu personal. Știți de ce? Veți spune: "Păi, El este Mesia." Pentru tine nu este! Dacă nu ești evreu, nu te poți raporta la el ca Mesia. Ești cumva un copil dintre neamuri? Exact, nouă nu ni s-a promis niciodată un Mesia."

Pastor Furse: Ȋmi pare rău, dar Sam Gipp se ȋnșeală, chiar dacă ar fi el popular chiar și printre baptiștii independenți, dar este ȋn eroare gravă, atât el, cât și Peter Ruckman, cât și oricine altcineva. Cuvântul lui Dumnezeu e Cuvântul lui Dumnezeu și nu le vom permite nici lui Scofield, nici lui John Hagee, nici predicatorului nostru preferat, nici profesorului sau dascălului nostru preferat să ne influențeze să credem altceva decât ceea ce Cuvântul spune cu adevărat. Isus Hristos este Mesia. Este Mântuitorul meu personal. Este Mântuitorul tuturor.

Hagee continua aceeași apologie ȋntr-un articol din Houston Chronicle: "Mulți teologi creștini sunt antisemiți, pentru că susțin că legământul făcut cu israeliții a fost ȋncălcat – că evreii au fost ȋnlocuiți de către creștini și că Israelul nu merită să primească sprijin financiar și militar american."

Nu numai că sioniștii creștini (precum Hagee) insistă și susțin obligația CREȘTINILOR de a sprijini Israelul, ei mai cer și guvernului american să susțină Israelul din punct de vedere militar și financiar. Iar, din cauză că evanghelicii compun un procent important din cetățenii cu drept de vot, politicienii se supun voinței populației și călătoresc de complezență ȋn Israel, pentru a se ruga zeului evreiesc la Zidul Plângerii.

MSNBC Announcer 1: O mulțime dintre cetățenii conservatori sociali, evanghelici, republicani cu drept de vot suferă foarte mult pentru această problemă și ȋși doresc să-l vadă pe Ted Cruz, ȋn direct, pe Fox News, spunând: "Sunt 100% de partea Israelului". Când văd acest lucru, mulți dintre votanții conservatori vor spune: "Hei, tipul acesta, Cruz, este mai bun decât credeam până acum!"

MSNBC Announcer 2: De fapt, tocmai a avut loc ȋntrunirea Creștinilor Uniți pentru Israel, care este o organizație a creștinilor evanghelici care este foarte, foarte pro-Israel. Avem aici o fotografie – cred că o avem ȋn montaj – da, este Rand Paul, rugându-se ȋn mijlocul lor. Iată-l aici. Se roagă ȋmpreună cu membrii CUFI.

Ted Cruz: Dați-mi voie să spun următorul lucru: cei care urăsc Israelul urăsc America, iar cei care ȋi urăsc pe evrei ȋi urăsc și pe creștini.

Jim Staley: Opoziția față de Israel este una față de Dumnezeu și nu mă interesează care este crezul lor sau unde se găsesc ȋn procesul creșterii lor spirituale, pentru că nu este problema mea. Eu ȋi țin spatele și nu contează ce face sau ȋn ce loc se găsește. Atâta vreme cât cheamă numele lui Iehova, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, acela este fratele meu.

Rabbi Jeremy Gimpel: Cred că va exista o ȋntoarcere spre un creștinism mult mai biblic, un creștinism mult mai evreiesc, iar delimitările dintre noi – ȋn trecut spuneam: "Aceștia sunt creștini; aceia sunt evrei", iar apoi vom ȋncepe să zicem: "Aceia sunt un fel de frați ai noștri!"

Benjamin Netanyahu: Israelul este recunoscător pentru susținerea de care s-a bucurat din partea națiunii americane și a președinților săi, ȋncepând cu Harry Truman, până la Barack Obama.

Barack Obama: Sunt mândru să spun că niciuna dintre administrațiile Statelor Unite nu a sprijinit mai mult proiectul de securitate al statului Israel decât cea condusă de noi. Niciuna! Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă convingă de contrariu! Este un fapt.

Mitt Romney: Noi recunoaștem dreptul Israelului de a se autoapăra și faptul că America procedează corect, stând de partea lor.

John Hagee: Ca urmare, este timpul ca America să-și asume și să respecte cuvintele senatorului Joseph Liebermann și să lanseze un atac militar preventiv ȋmpotriva Iranului, pentru a evita un holocaust nuclear ȋn Israel sau un atac nuclear ȋn America.

Pastor Anderson: Ȋn 2 Cronici 19, un rege evlavios numit Iosafat se pregătea să ajute Israelul din punct de vedere militar. Iată ce ȋi spune Dumnezeu ȋn versetul 2:

"Și Iehu, fiul lui Hanani, văzătorul, a ieşit să îl întâmpine şi a spus împăratului Iosafat: Este drept să ajuţi pe cei neevlavioşi şi să îi iubeşti pe cei care urăsc pe DOMNUL? De aceea este furie peste tine dinaintea DOMNULUI."

Pastor Anderson: Așa aud că se spune peste tot, că, prin sprijinirea națiunii Israelului, ne asigurăm binecuvântările din partea lui Dumnezeu, conform Genezei 12, ȋn vreme ce, ȋn realitate, Biblia ne ȋnvață că, dacă ajutăm o națiune nelegiuită și rea, cum e cea a Israelului astăzi, vom acumula furia lui Dumnezeu asupra noastră.

Pastor Filenius: De ce s-ar aștepta de la noi, creștini fiind și crezând ȋn Biblie, să susținem națiunea Israelului, când aceasta nici măcar nu i-ar permite accesul unui creștin pe teritoriul țării lor. Dacă vrei să imigrezi ȋn Israel, trebuie să renunți la credință și la Numele lui Isus Hristos.

Pastor Anderson: Deci, pentru ca cineva să devină evreu ortodox sau să-și conserve dreptul la liberă circulație, trebuie să-și renege apartenența la creștinism, spre exemplu.

Leader Schesnol: Exact așa trebuie.

Rabbi Abrami: Nu poți fi și evreu, și creștin. Ori una, ori alta.

Leader Schesnol: Ȋn ceea ce privește obținerea cetățeniei ȋn Israelul modern, o cerință este renunțarea la orice altă afiliere religioasă anterioară, precum și participarea la o serie de ritualuri concepute pentru curățirea prozelitului de eventualele urme ale afilierii religioase precedente.

Pastor Anderson: Atunci persoanele care nu sunt evreice nu sunt invitate automat să imigreze ȋn Israel?

Leader Schesnol: Nu ca cetățean.

Pastor Anderson: Deci ȋnainte de a imigra ȋn Israel, sunt nevoite sa renunțe la creștinism pentru a...

Leader Schesnol: … pentru a deveni cetățean și, ȋn plus, trebuie să fie convertite de un rabin ortodox.

Pastor Filenius: Cunosc personal oameni care au mers ȋn Israel, crezând că Israelul este țara promisă și că evreii aparțin poporului ales al lui Dumnezeu. Au ajuns acolo cu ideea aceasta ȋn minte și au ȋnceput să le mărturisească și să le explice despre Hristos, dar nu au știut că este ilegal ȋn Israel să ȋmparți broșuri oamenilor. Agenții de poliție au venit și i-au hărțuit, ba chiar au fost și amenințați cu arestul sau deportarea. Biblia e adevărată și ne spune că ei sunt dușmanii Evangheliei. Romani 11:28.

"Referitor la evanghelie, suntduşmani din cauza voastră, dar referitor la alegere, sunt preaiubiţi din cauza părinţilor."

Pastor Filenius: Spune asta chiar acolo, ȋn Cuvântul lui Dumnezeu. Ei sunt inamicii Evangheliei.

Pastor Furse: Ȋn iunie 2014, ȋn timpul lunii mândriei homosexualilor, ambasada Statelor Unite a fluturat steagul națiunii americane, iar sub acesta au ȋnălțat pavilionul mândriei homosexuale. Prin votul popular al ultimilor câțiva ani, Tel Aviv a primit locul 1 ȋn lume ȋn clasamentul orașelor preferate de către homosexuali, ales chiar de către membrii comunitații. Au clasat orașul Tel Aviv pe locul numărul 1 ȋn lume – nu San Francisco, nici New York, ci Tel Aviv.

Glenn Beck: Noi am fost consacrați pentru ȋnființrea Israelului! Marcajele noastre se găsesc peste tot. Scoate o bancnotă de un dolar din buzunar. Privește acea mare pecete. Se observă ușor, fiind ȋnscrisă deasupra aripilor vulturului, dar depășită de anvergura acestora. Vei putea intui conturul stelei lui David, care este compusă la rândul ei din 13 steluțe. Acum, ce poate căuta steaua lui David, ștanțată acolo?

John Hagee: Ȋn jurul stelei se observă norul gloriei lui Dumnezeu sau shekinah, simbolizând slava lui Dumnezeu din jurul cortului ȋntâlnirii. George Washington a spus despre steaua lui David: "Vreau ca aceasta să figureze pe bancnotele noastre, pentru ca cetățenii să conștientizeze care a fost contribuția evreilor pentru economia Statelor Unite."

Nu numai că, ȋn ziua de azi, creștinii sunt instruiți să fie pentru cultura evreiască sau pro-Israel, dar doctrinele stranii ale Talmudului și ale Cabalei pătrund, de asemenea, ȋn biserici și sunt prezentate drept doctrine creștine. Spre exemplu, mulți pastori folosesc termenul "shekinah" ca și cum ar fi specific limbii ebraice a Vechiului Testament, ȋnsă, ȋn realitate, acest cuvânt nu se găsește ȋn Biblie nici măcar o dată.

Rabbi Mann: Deci cuvântul "shekinah" face referire la prezența divină.

Rabbi Wiener: Și, apropo, este un cuvânt de gen feminin. Nu este masculin.

TV Rabbi: De exemplu, dacă Moses de León ar fi venit și ar fi spus: "Am o idee. Dumnezeu este femeie." Probabil că nu ar fi trecut prea bine. Dar el a spus că rabinul antic Shimon ne povestea despre shekinah, jumătatea feminină a dumnezeirii, și despre romanța sa cu partenerul său divin, Cel unic Sfânt, binecuvântat fie el.

Rabbi Wiener: S-a emis ipoteza că Dumnezeu ar putea fi ȋn același timp bărbat și femeie.

Rabbi Abrami: Shekinah este prezența lui dumnezeu, care locuiește ȋn univers. Este ceea ce provine din ființa lui dumnezeu. Pentru evrei, shekinah și dumnezeu sunt același lucru și nu este acceptată, aproape interzisă separarea lor. Dumnezeu doar se manifestă pe el sau pe ea ȋn forma inspirată de către shekinah.

Pastor Furse: Shekinah este un concept regăsit ȋn Talmud – o componentă a iudaismului, ȋnsă nu și a creștinismului. Totuși, o mulțime de predicatori baptiști au folosit această frază, "gloria shekinei" ȋn biserici, și nici măcar nu e biblică.

TV Preacher 5: Prieteni, avem nevoie să ȋnțelegem acest lucru, că gloria shekinei este ȋn interiorul nostru. Această prezență, despre care am vorbit, această prezență care s-a manifestat ȋn camera de sus, ȋn atenția apostolilor, gloria shekinei – este ȋn noi, credincioșii.

Pastor Anderson: Biblia este clară, de la Geneza la Apocalipsa, că Dumnezeu este un "El" și nu o "ea". Dacă spui că Dumnezeu este ȋn același timp și un "El", și o "ea", dumnezeul tău este unul diferit. Biblia creștină ne ȋnvață că omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar, ȋn 1 Corinteni 11, Biblia ne spune:

"Fiindcă un bărbat, într-adevăr, nu este dator să îşi acopere capul, întrucât el este chipul şi gloria lui Dumnezeu, dar femeia este gloria bărbatului."

Pastor Anderson: Deci, conform 1 Corinteni 11, bărbatul nu trebuie să-și acopere capul, pentru că acesta e imaginea lui Dumnezeu, spre deosebire de femeie. De aceea, chiar și ȋn Geneza 1:27, scrie:

"Astfel Dumnezeu a creat om după propriul său chip, după chipul lui Dumnezeu l-a creat, parte bărbătească şi parte femeiască i-a creat."

Pastor Anderson: Ei au fost făcuți diferiți, bărbat și femeie, dar numai el a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Ce ȋnseamnă să fii după chipul lui Dumnezeu? Să arăți ca El. Când Isus locuia pe acest pământ, El era bărbat, la fel cum și Dumnezeu Tatăl este tot la genul masculin. Aceasta este o ȋnvățătură blasfematoare, aparținând misticismului tipic new age, care se ȋnchină mamei natură și spiritelor feminine, și zeițelor, urmând Cabala și instrucțiunile new age – din acest domeniu provin toate aceste contrafaceri.

Leonard Nimoy: Aceasta este forma literei Shin – litera Shin din alfabetul ebraic – o literă foarte interesantă ȋn limbaj. Este prima literă a cuvântului “Shaddai”, prima literă din cuvântul “Shalom” și prima literă a cuvântului “Shekinah”, care este numele componentei feminine a lui dumnezeu.

Spock: Să ai o viață lungă și prosperă, chip al lui Sirach, tatăl tuturor celor adevărați.

Leonard Nimoy: Este foarte bine. Oamenii nu-și dau seama că se binecuvântează unul pe celălalt cu simbolul acesta.

Când creștinii află informația prezentată până ȋn acest punct al filmului, mulți dintre ei sunt ȋncă fixați pe ideea că evreii chiar sunt descendenți biologici ai lui Avraam, Isaac și Iacov, iar ceilalți oameni aparțin neamurilor... este cu adevărat chiar atât de simplu?

Pastor Anderson: Singura modalitate prin care un om ar putea dovedi până la capăt că este evreu este prin intermediul unei genealogii. De fapt, majoritatea celor așa-ziși evrei din ziua de azi nu știu cărui trib ȋi aparțin. Știu cu siguranță oamenii din comunitatea evreiască și ar putea să spună: "Hei, eu sunt dintre prozeliți", sau "Hei, eu sunt de fapt din tribul lui Iuda sau al lui Beniamin sau din al lui..."

Rabbi Mann: Ȋn ceea ce privește tribul, nu știm. Nu știu cărui trib ȋi aparțin. Singurii care știu sunt cei din neamul lui Cohen. Ei cunosc genealogia, pentru că aceasta a fost transferată din tată ȋn fiu, de-a lungul generațiilor. Pentru că ei ȋncă respectă anumite tradiții, ca preoți ai urmașilor lui Cohen... diferite binecuvântări ale predecesorilor, care se transmit, și așa mai departe. Deci ei și-au păstrat arhiva descendenților. Ei știu. Personal, n-am nici cea mai vagă idee cărui strib aparțineau străbunii mei.

Pastor Anderson: Și spuneți că, probabil, majoritatea evreilor nu-și cunosc tribul?

Rabbi Mann: Nimeni nu știe. Nu s-a păstrat. Astăzi nu mai este important, nu mai contează deloc. Nu.

Pastor Anderson: Dacă ar fi făcut vreo diferență să fi știut cine descinde din Israel și cine nu, atunci de ce Dumnezeu ne spune să evităm genealogiile?

Pastor Romero: Biblia spune ȋn Epistola către Tit 3:9 că noi trebuie să ne ferim de genealogii. Noul Testament este foarte clar. Nu contează de unde provin strămoșii tăi fizici.

Pastor Anderson: Ȋn Hristos, nu există delimitare ȋntre evrei și neamuri. Biblia spune lămurit:

"Căci nu este diferenţă între iudeu şi grec" (Romani 10:12)

Atunci, de ce credem azi că există o diferență ȋntre evrei și celelalte popoare? Uneori credem că, ȋntr-un fel, cei care descind din Avraam, Isaac și Iacov aparțin, cumva, automat poporului ales al lui Dumnezeu, indiferent dacă ei cred sau nu ȋn Isus Hristos. Pot fi circumciși ȋn carnea lor, dar Biblia spune că ceea ce te face evreu ȋn ochii lui Dumnezeu este atât tăierea ȋmprejur a inimii, cât și spiritul.

Pastor Anderson: Ȋn 1 Timotei 1, scrie ȋn versetul 4: "Nici să nu dea atenţie la fabulaţii şi la genealogii interminabile" – vreau să rețineți această frază – "genealogii interminabile, care mai degrabă servesc întrebărilor, nu edificării dumnezeieşti ce este în credinţă." Ȋn Titus, spunea doar: "evită […] genealogii". Aici, scrie ȋn plus să evităm "genealogii interminabile". Acum, vă voi explica de ce genealogiile sunt interminabile. Cu adevărat sunt interminabile. Așa arată un arbore genealogic. La baza acestei structuri avem o singură personă, pe fiecare dintre voi ȋn parte. Aveți doi ascendenți direcți, nu-i așa? Mama ta și tatăl tău. Deci, dacă mergem ȋnapoi o singură generație, descindeți direct din numai doi membri ai familiei, dar dacă ne ȋntoarcem cu ȋncă o generație, nu aveți numai doi bunici. Aveți patru bunici, numărul ascendenților continuând să se dubleze, pentru că aveți 2 părinți, 4 bunici, 8 străbunici, 16 străbunici de gradul al doilea și aveți 32 străbunici de gradul al treilea. Asta ȋnseamnă că, dacă m-aș apuca să fac un arbore genealogic al ultimelor 5 generații, aș avea nevoie de o coală de hârtie suficient de lată pentru a putea cuprinde, ȋn partea superioară, 32 nume de oameni, pentru că acesta este numărul persoanelor pe care i-aș avea integrați ȋn structura ascendenților direcți din aceste 5 generații, doar pe primul rând. Dacă am continua spre a șasea generație, hârtia mea va trebui să aibe o lățime dublă, pentru că acum voi avea 64 de spații, care să fie completate cu nume. Ce observăm, totuși, este că, pe măsură ce regresăm, acest număr devine ȋntr-adevăr mare. Pentru a putea ȋnțelege cum funcționează această diagramă, trebuie să știm cât durează o generație. Cât de lungă e, ȋn medie, o generație?

Dr. Donald Yates: Păi, să zicem 20-25 de ani.

Pastor Anderson: Acum, să nu confundăm durata unei generații cu durata medie de viață. Spre exemplu, mama mea avea 30 de ani când m-a născut pe mine, iar mamele, ȋn general, nasc undeva ȋntre vârstele de 20 și 40 de ani, deci să luăm 30 de ani ca medie. 30 este un număr rotund și frumos, iar 30 este o valoare potrivită pentru acest calcul. Deci, o generație durează 30 de ani, ceea ce ȋnseamnă că o mamă are la 30 de ani un copil, care la rândul ei are la 30 de ani un copil, care are un copil la 30 de ani. Nu are nicio legătură cu durata de viață. Asta ȋnseamnă că, dacă mergem cu 10 generații ȋn urmă, atunci ne ȋntoarcem ȋn timp cu 300 de ani. Să aproximăm și să spunem că, dacă am fi urmărit ultimele 10 generații ale arborelui nostru genealogic, ultima generație ar fi trăit ȋn jurul anului 1700. Acum, pentru că primul rând al diagramei se lărgește, dacă am vrea să realizăm un arbore genealogic complet, care să evidențieze pe toți ascendenții noștri până la a zecea generație, am avea nevoie de o planșă suficient de lată pentru a cuprinde 1024 de căsuțe, deoarece, cu 10 generații ȋn urmă, au fost 1024 de persoane care s-au căsătorit și din care descindem noi direct. Iată ce am observat când mi-am construit arborele genealogic. Când m-am ȋntors ȋn urmă cu 10 generații, știți ce am ȋnceput să descopăr? Acești ascendenți nu mai reprezintă identități unice, pentru că au existat și căsătorii ȋntre rude ȋn acești 300 de ani, care au avut loc fără să se cunoască această incompatibilitate. Dar să ne ȋntoarcem cu 20 de generații. Acum suntem ȋn jurul anului 1400. Păi, dacă aș fi vrut să am o diagramă completă, aș fi avut nevoie de o planșă care să poată cuprinde 1048576 de nume. Asta ar ȋnsemna o hârtie destul de mare. Deci, pentru anul 1400, dacă aș ȋnregistra toți ascendenții mei și v-aș spune cine sunt toți acești strămoși din anii 1400, ar trebui să vă arăt o spiță care, doar pe primul rând, ar avea un milion și ceva de oameni – doar ȋn primul rând, ca să nu mai adaug și ceea ce se desfășoară mai jos. Dacă aș reveni cu 30 de generații, acum sunt doar ȋn anul 1100. Ȋncă nu sunt nici măcar aproape de vremea ȋn care a trăit Hristos pe pământ, nu-i așa? Nu. Ȋn anul 1100, 30 de generații, aș avea 1.073.741.824 strămoși, doar ȋn acea generație. Atenție, nu sunt toți persoane unice. Când mi-am trecut astfel ȋn revistă filiația, am găsit o rudă, care ȋmi era străbunică de gradul al 10-lea pe o anumită ramură și străbunică de gradul al 11-lea pe o altă ramură, pentru că oamenii s-au căsătorit cu verișori de gradele cinci și șase, fără să știe acest lucru. Foarte multe nume se repetă ȋn acest punct. Ceea ce demonstrează această analiză este faptul că o mulțime de oameni descind din strămoși comuni. Nu pot evita căsătoriile ȋntre neamuri. Este imposibil să faci excepție de la regulă, având ȋn vedere numerele cu care lucrăm. Dar anul la care ne dorim de fapt să ajungem nu este 1100 d.Hr. Să revenim la 70 d.Hr., pentru că, ȋn anul 70 d.Hr., toți iudeii s-au risipit. Atunci când spuneți că s-au ȋmprăștiat ȋn toată lumea, vă referiți ȋn cel mai literal mod? Adică, ȋn toate națiunile?

Rabbi Wiener: Da, ȋn cel mai literal sens.

Pastor Anderson: Dacă ne-am ȋntoarce ȋn 70 d.Hr. și am avea arborele genealogic, care ne prezintă toți strămoșii noștri ȋncepând din 70 d.Hr. și care sunt legăturile dintre ei, ȋn acel prim rând am avea 18 cvintilioane, 446 cvadrilioane, 744 trilioane de nume din 70 d.Hr. Acum, cine e de părere că existau 18 cvintilioane, 446 cvadrilioane, 744 trilioane de oameni pe vremea lui Hristos și puțin după aceea? Nu. De fapt, populația aproximativă la acel timp era de 200 de milioane. Din acele 200 de milioane, să presupunem că doar 7-8 milioane erau iudei. Poți spune: "Nu sunt de acord cu acel număr." Acel număr nu va mai conta ȋn câteva momente, deci să zicem că erau 7-8 milioane. Prin urmare, dacă erau 200 de milioane de locuitori pe glob la momentul distrugerii templului, iar 7-8 milioane dintre ei erau iudei, asta ȋnseamnă că orice strămoș al meu din acea perioadă are o șansă de 1 din 27 să fi fost din Israel. Să ne gândim la următoarea ilustrație: dacă aș cumpăra un bilet la loterie, iar șansele de câștig ar fi de 1 din 27, pentru că acela e biletul câștigător, care spune: "Ești evreu! Ești din poporul ales! Ești din Israel! Ești cu adevărat un israelit!". Am o șansă din 27. Vei spune: "Păi, pastore Anderson, cu o șansă de 1 din 27, probabil că nu vei câștiga la acea loterie, pentru că ai 26 de șanse să pierzi." Am ȋnțeles, dar, dacă aș cumpăra 18 cvintilioane de bilete, crezi că voi câștiga? Vă ȋntreb următorul lucru: de câte ori trebuie să nimeresc biletul câștigător, pentru a fi descendent al lui Avraam? De câte ori trebuie să nimeresc pentru a fi descendentul lui Israel? Poate vei spune: "Păi, știi, eu sunt de culoare. Sunt din Africa. Ce legătură ar putea avea neamul meu cu cel al lui Avraam?" Stați un moment și gândiți-vă. Gândiți-vă la copiii lui Israel. Unul dintre ei, Iosif: de unde credeți că era soția lui? Egipt. Soția lui Iosif era egipteancă. Unde este Egiptul pe hartă? Ȋn Africa. Soția lui Moise era etiopiancă. A doua soție era tot etiopiancă. Putem vedea deja, ȋncă din vremurile biblice, că au existat amestecări cu populațiile Africii – amestecarea cu urmașii lui Ham. Dacă ne mai gândim la un lucru, triburile lui Efraim și Manase erau jumătate din Ham și jumătate din Israel, pentru că Iosif, fiul lui Israel, s-a căsătorit cu acea femeie egipteancă, care era din Ham. Toți acei efraimiți și manasiți erau descendenții lui Ham. Nu numai atât, dar pe tot parcursul istoriei au existat comercianți și misionari și cuceritori. Gândiți-vă la Imperiul Mongol, care s-a răspândit ȋn toată lumea, cucerind China, Japonia, Coreea – toate vasele care au navigat și au mers peste tot. Nu este nevoie decât de un singur ascendent, din toate milioanele și milioanele de străbuni, unul singur să fi descins din Israel, iar tu ești astăzi un descendent direct al lui Israel. Poate că vei spune totuși: "Nu, eu sunt doar de rasă albă pură. Nu, eu sunt asiatic pur. Eu sunt african, doar atât." Nu, nu ești. Nimeni nu este.

Teresa Yates: Oamenii s-au căsătorit și s-au amestecat timp de mii de ani, deci nu mai intră ȋn discuție nicio populație pură.

Pastor Anderson: Biblia avea dreptate acolo unde spunea că toți avem același sânge.

Teresa Yates: Chiar și populațiile izolate, despre care credem că: "Ei trebuie să fie 100%!" Nu sunt toți aceeaș rasă. Nu există 100%.

Pastor Anderson: Te poți apuca să-ți faci propria spiță nelimitată. Ȋnsă nici măcar nu va fi precisă; știți ce anume nu vă spune o genealogie? Nu vă spune cine a comis adulter și l-a mințit pe soțul ei, spunând: "O, da, acesta este fiul tău", fără ca acela să fie. Știți, oamenii ȋși determină spița și cam iau totul drept adevăr absolut, când, ȋn realitate, pot exista ceea ce dumneavoastră numiți, eufemistic, "evenimente non-paternitate".

Dr. Donald Yates: Există un index non-paternitate, estimat la 0,05 (5%) pe generație, deci dacă analizăm ultimele 20 de generații, este probabil să aveți un eveniment non-paternitate. Acesta e modul delicat de a enunța starea de fapt, iar, dacă vă gândiți că o generație nouă apare la fiecare 20-25 de ani, asta ȋnseamnă că, ȋn 500 de ani, precis ȋn acea linie vei avea un eveniment non-paternal.

Pastor Anderson: La fiecare 500 de ani?

Dr. Donald Yates: Ȋntr-o singură ramură!

Pastor Anderson: Pe o singură ramură!

Dr. Donald Yates: Ȋntr-o singură ramură, dar câte ramuri avem aici?

Pastor Anderson: De fapt, dacă cineva ȋși determină spița, nu ar putea să spună: "Știu cu siguranță că am descoperit istoria completă și reală a neamului meu, pentru că am ȋn față genealogia", pentru că prin testul ADN-ul se vor distinge mai multe aspecte.

Teresa Yates: Testul ADN nu minte. Oamenii mint. ADN-ul nu minte.

Pastor Anderson: Exact! Pentru că oamenii pot susține: "Hei, sunt evreu" sau "Nu sunt evreu", dar ADN-ul...

Teresa Yates: ADN-ul nu are o ordine de zi. Oamenii primesc anumite ordine de zi. Oamenii au motive să mintă, iar, ȋn plus, e posibil ca ei chiar să nu știe adevărul.

Pastor Anderson: Sigur, deci nici măcar nu pot fi acuzați că mint, doar că ei sunt ȋn eroare.

Teresa Yates: Ei doar dau mai departe o informație inexactă.

Dr. Donald Yates: Unul din 15 americani este adoptat sau are cel puțin un părinte care a fost adoptat. Este și acesta un număr destul de mare.

Pastor Anderson: Cine ar putea să-mi menționeze toate persoanele adoptate din linia mea genealogică? "Desigur, străbunii mei de acum 300 de ani au fost adoptați". Nu ȋți vei mai reaminti asta. Deci, există adopții, există infidelitate, există călătorii internaționale, există cuceriri, există comercianți, există misionari.

Teresa Yates: Oameni diferiți au lucruri diferite pe care și-au dorit să le ascundă, iar astfel v-au spus dumneavoastră doar ceea ce au vrut ei să știți.

Pastor Anderson: Nu contează unde te-ai născut sau de unde vii, oameni buni. Știți de ce a spus Dumnezeu să evităm acest domeniu? Pentru că ne doare mintea, chiar și numai să ne gândim la acest număr! Numere care acestea ne sucesc mințile! Doar evitați-le. Evitați genealogiile interminabile. Ele dau naștere la ȋntrebări. Această revelație vă mai permite să vă simțiți acum la fel de siguri ȋn privința naționalității? Nu, stârnește o mulțime de ȋntrebări. Ce spuneți despre cineva care merge ȋntr-un laborator pentru testul ADN, iar, ȋn urma testului, i se comunică: "Aveți acești antecedenți evrei."

Rabbi Wiener: N-aș avea nicio dezbatere cu ei ȋn privința asta.

Pastor Anderson: Ați accepta acest lucru?

Rabbi Wiener: Absolut.

Pastor Anderson: Este foarte posibil, pentru că s-au ȋmprăștiat foarte mult.

Rabbi Wiener: Da, nu aș avea niciodată un motiv de ceartă cu nimeni.

Pastor Anderson: Directorul acestui film, Paul Wittenberger, ȋmpreună cu mine, suntem doar niște bărbați albi. Nu ni s-a spus niciodată că am fi evrei sau că am avea vreun strămoș evreu, dar vom merge să ne facem testul ADN, ca să aflăm dacă nu cumva este așa.

Lab Technician: Am comparat profilul ADN al dumneavoastră cu mai mult de 400 de grupuri populaționale din toată lumea și vă oferim o listă primele 50, iar pentru ADN-ul ancestral nu mai este nevoie să vă luăm amprentele. Acesta nu este un document legal, prin urmare doar de aceste lucruri avem nevoie: tamponul folosit și numele dumneavoastră. Aceste probe vor fi lucrate ȋn seara aceasta. Ar trebui să obținem rezultatele ȋn aproximativ 3-4 săptămâni.

Pastor Anderson: Câteva săptămâni mai târziu, Paul și cu mine am obținut rezultatele și, așa cum au spus și ei, am obținut un amestec de o grămadă de naționalități diferite. Le-am avut pe toate acolo, de la arab la brazilian, american nativ, dar am găsit acolo și o mulțime de lucruri, care au reprezentat o mare surpriză. Cu siguranță, când am analizat mai profund speța noastră, ceea ce trece dincolo de primele 50, amândoi am avut markeri ADN de speță evreiască. Așa că m-am gândit să-i fac testul ADN și bunicii mele, pentru a verifica dacă originea sa evreiască apare ȋn primele ei 50 de naționalități. Am testat-o pe bunica. Are 94 de ani și am vrut să-i recoltăm probele cât timp ȋncă mai este cu noi.

Teresa Yates: O, da, asta este foarte important.

Pastor Anderson: Deci, am reușit. Totul ȋn ordine, rezultatele bunicii au sosit. Să le verificăm acum. Așa, să le vedem pe primele ei 50, ȋn primul rând. Numărul 1 – evreică de rit așkenaz – numărul 1.

Paul Wittenberger: N-are cum!

Pastor Anderson: Așa se explică de ce originea evreiască era prezentă la mine ȋn genealogia profundă, pentru că la ea este numărul 1 din primele 50 de naționalități. Primul pe lista ei de rezultate era evreică așkenaz maghiară, deci rezultatul numărul 1 era evreică așkenaz.

Teresa Yates: Uau! Păi, cu acești consultanți geneticieni am lucrat pentru foarte, foarte mulți ani. Nu am văzut așa ceva foarte des, iar fiecare raport, așa cum spun mereu, este unic. Oamenii ȋn general spun: "Ah, este probabil un rezultat foarte general." Nu. Absolut fiecare om este unic. Nu mai țin minte de când n-am mai văzut evreu așkenaz la numărul 1.

Pastor Anderson: Serios? Tare!

Teresa Yates: Probabil am ȋntâlnit de 3 sau 5 ori.

Pastor Anderson: Atunci, dați-mi voie să vă ȋntreb...

Teresa Yates: Este o situație foarte rară.

Pastor Anderson: Dacă profilul ADN al bunicii mele este similar ȋn primul rând populației așkenaz, există vreun dubiu că ea este evreică așkenaz?

Teresa Yates: Nu.

Pastor Anderson: Iar dacă ea ȋmi este bunică, atunci eu ce anume devin?

Teresa Yates: Sunteți evreu.

Pastor Anderson: Deci sunt evreu?

Teresa Yates: Nu sunteți obligat să acceptați și religia.

Pastor Anderson: Corect, dar mă refer, din punct de vedere etnic...

Teresa Yates: Etnic, sunteți.

Pastor Anderson: Deci, ȋn acest moment, dumneavoastră mă declarați...

Teresa Yates: Vă declar acum evreu!

Pastor Coleman: Chiar se reduce totul numai la atât? E noaptea minții! ADN? Glumești? Cum rămâne cu Isus? Unde rămâne credința ȋn Hristos? Cum s-ar putea vreodată ca poporul lui Dumnezeu să fie determinat genetic?

Pastor Berzins: Uite, nu contează ce spune genealogia noastră. Nu contează care sunt rezultatele noastre la testul ADN. Nimic din toate astea nu este important. Singurul lucru care contează cu adevărat este să fim unul dintre copiii lui Dumnezeu, prin credința ȋn Isus Hristos.

Pastor Coleman: Am găsit atât de multe dovezi că Israelul de azi nu este Israelul despre care ne vorbește Dumnezeu. Noi, care am crezut ȋn Dumnezeu, care avem credința lui Avraam și suntem fiii lui Dumnezeu – noi suntem sămânța lui Avraam.

Pastor Romero: Scrie ȋn Romani 9:7:

"Nici nu sunt toţi copii pentru că sunt sămânţa lui Avraam; ci: În Isaac ţi se va numi sămânţa. Căci aşa este: Cei ce sunt copiii cărnii, aceştia nu sunt copiii lui Dumnezeu; ci copiii promisiunii sunt socotiţi ca sămânţă. "

Pastor Romero: Deci Biblia ne spune că acei fii care sunt trupești, copiii fizici ai lui Avraam, Isaac și Iacov – scrie negru pe alb, spune că ei nu sunt copiii lui Dumnezeu.

Pastor Berzins: De fapt, ȋn Galateni 3 ni se spune că noi suntem urmașii lui Avraam. Scrie:

"De aceea să ştiţi că cei ce sunt din credinţă, aceştia sunt copiii lui Avraam."

Texe Marrs: Este uimitor pentru mine totuși cum reușesc creștinii să treacă peste Galateni 3. Eu am acum aproape 70 de ani. Sunt un om bătrân, dar nu am auzit absolut niciodată ȋntr-o predică versetul din Galatians 3:29.

"Nu este nici iudeu, nici grec, nu este nici rob, nici liber, nu este nici parte bărbătească, nici parte femeiască; fiindcă voi sunteţi toţi una în Cristos Isus. Și dacă voi sunteţi ai lui Cristos, atunci sunteţi sămânţa lui Avraam şi moştenitori conform promisiunii."

Texe Marrs: Ambele versete sunt fantastice. Cine este moștenitor al promisiunii? Oricine Ȋl are pe Isus!

Pastor Anderson: Efeseni 2:11 spune:

"De aceea, amintiţi-vă că voi, fiind odinioară neamuri în carne, care eraţi numiţi necircumcizie de către aceea numită circumcizie în carne, făcută de mâini; că în acel timp eraţi fără Cristos, înstrăinaţi de cetăţenia lui Israel şi străini de legămintele promisiunii, neavând speranţă şi fără Dumnezeu în lume, dar acum, în Cristos Isus, voi, care odinioară eraţi departe, sunteţi aduşi aproape prin sângele lui Cristos."

Versetul 19: "De aceea acum nu mai sunteţi străini şi locuitori temporari, ci sunteţi concetăţeni cu sfinţii şi cu cei ai casei lui Dumnezeu"

Pastor Anderson: Conform acestui text, noi suntem cetățeni ai Israelului, pentru că ȋn versetul 12 scrie că atunci când eram fără Hristos, eram străini de Israel. Eram străini și necunoscuți pentru Israel, ȋnsă ȋn versetul 19 spune că acum suntem concetățeni cu sfinții. Deci cine este adevăratul Israel? Este el format din acei oameni din Orientul Mijlociu, care nici măcar nu cred ȋn Isus și se ȋnchină zeului shekinah? Sau este format din credincioșii adevărați și evlavioși ai Domnului Isus Hristos, care au fost altoiți ȋn și aduși aproape de Israel.

Texe Marrs: Este foarte simplu. Isus a spus ȋn Matei 21:43:

"Din această cauză vă spun: Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unei naţiuni care va aduce roadele ei."

Texe Marrs: Uau. Ei nu și-au adus roadele lor. L-au refuzat pe Isus. Ei au refuzat mântuirea. Au refuzat să-L recunoască pe Mântuitorul din Sion: chiar pe Hristos Isus! Iar Isus le-a spus că, din acest motiv, Ȋmpărăția este luată de la ei și este oferită unui alt popor. Păi, care să fie acea națiune? Să fie Siria? Statele Unite? Anglia? Germania? Nu, nu, nu! O națiune spirituală!

"Dar voi sunteţi generaţie aleasă, preoţie împărătească, naţiune sfântă, popor special, ca să arătaţi laudele celui ce v-a chemat din întuneric în lumina lui minunată; voi, care odinioară nu eraţi popor, dar sunteţi acum poporul lui Dumnezeu, care nu aţi obţinut milă, dar acum aţi obţinut milă."

Pastor Anderson: Biblia nu este o carte care să ne prezinte un Dumnezeu care binecuvântează o singură națiune. De aceea, Dumnezeu ȋi spusese lui Avraam: "în tine toate familiile pământului vor fi binecuvântate", iar acea binecuvântare este prin sămânța lui Avraam, Domnul Isus Hristos.

Pastor Furse: Știți, Biblia spune ȋn Evrei 11 că Avraam nu era ȋn căutarea unui teritoriu fizic. El a căutat o cetate, care să-și aibe fundațiile și al cărei constructor și creator să fie Dumnezeu.

Pastor Berzins: Noi, creștinii, căutăm un nou Ierusalim. Căutăm o cetate cerească, așa cum găsim evidențiat ȋn Evrei 11, capitolul credinței:

"Dar acum, ei doresc o patrie mai bună, care este cerească; de aceea Dumnezeu nu se ruşinează să fie numit Dumnezeul lor; fiindcă le-a pregătit o cetate."

Pastor Berzins: Dumnezeu a pregătit o cetate pentru noi – un oraș pe care nu-l putem găsi literal pe acest pământ, pentru că este o cetate ȋn cer. Este ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru aceia care și-au pus credința ȋn El.

Pastor Jimenez: Atunci când căutăm Sionul și atunci când căutăm Ierusalimul, nu urmărim să-l găsim pe acela care există deja. Nu ne referim la ceva ce este acum palpabil. Nu ne referim la acel oraș, care este o Sodomă spirituală sau un Egipt spiritual. Noi ne gândim la acel oraș care este ceresc – acela care trebuie să vină.

Pastor Anderson: Biblia spune ȋn Evrei 12:22:

"Ci v-aţi apropiat de muntele Sion şi de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul ceresc, şi de miriadele de îngeri"

Pastor Anderson: Conform Noului Testament, Sionul este Ierusalimul ceresc, nu Ierusalimul fizic, care există acum. Ierusalimul ceresc va coborȋ din ceruri. Aceea este capitala noastră. Acela este Sionul nostru.

Pastor Coleman: Prin urmare, sunt din Israel! Acei oameni de acolo nu sunt Israel. Acesta e motivul pentru care Pavel a spus că "nu toţi cei din Israel, sunt Israel". Ei pot fi din punct de vedere genealogic din Israel, dar nu sunt Israel ȋn evidența lui Dumnezeu – așa cum a intenționat El de la ȋnceput – un popor care sunt o laudă și o glorie pentru El.

Pastor Anderson: Noi, creștinii, suntem poporul ales al lui Dumnezeu. Noi suntem adevăratul Israel și noi marșăm către Sion.

Texe Marrs: Numele acestui film este Marșul către Sion. Suntem familiarizați cu denumirea acestei mari cântări evanghelice. Se referă la marșul alături de Isus, ȋn fruntea formației.

Pastor Coleman: Avem cântări precum "Noi marșăm spre Sion". Iubesc acel cântec! Pur și simplu ȋl iubesc. "Noi marșăm spre Sion, frumoase, frumoase Sioane. Marșăm ȋn sus spre Sion, frumosul oraș al Domnului." Este cetatea lui Dumnezeu. Este așezată ȋn părțile dinspre nord. Este căminul lui Dumnezeu, pe care, ȋntr-o zi, El ȋl va coborȋ pe pământ. Va fi pe acest pământ.Vom moșteni pământul pentru că suntem poporul lui Dumnezeu. Noi, care am crezut ȋn Hristos suntem poporul lui Dumnezeu. Noi suntem Israel. Suntem prinți alături de Dumnezeu și vom domni ȋmpreună cu El pentru totdeauna.

Texe Marrs: Mi-ar plăcea să văd cum Coranul este abandonat, distrus, ars ȋn foc, dar nu pentru că ȋi urăsc pe musulmani. Nu! Mi-ar plăcea foarte mult ca ei să devină creștini. Mi-ar plăcea Talmudul și toate cele 36 de volume – o, ce foc de tabără am putea avea! Fiind creștin, eu zic să tolerăm existența acestor cărți. Lăsați Coranul să existe. Lăsați Talmudul să existe, pentru că, dacă oamenii le citesc pe acestea și apoi citesc Noul Testament, este imposibil să nu ajungi la concluzia că Isus Hristis este Domn.

THE BIBLE WAY TO HEAVEN by Pastor Steven Anderson

Biblia este foarte clară ȋn privința mântuirii. Aceasta nu se bazează și nu ține cont de cât de bun ești. Mulți oameni cred că sunt destul de buni și că vor ajunge ȋn rai pentru că sunt suficient de buni. Dar Biblia ne spune că “toţi au păcătuit şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu”. Biblia mai spune că: “Nu este niciunul drept, niciunul măcar”. Nici eu nu sunt drept. Nici tu nu ești drept. Iar, dacă bunătatea noastră ar fi fost cea care ne-ar fi ajutat să ajungem ȋn rai, niciunul dintre noi nu am fi mers.

1. Admit you are a sinner.

Biblia chiar spune ȋn Revelația 21:8:

“Dar fricoşii şi cei care nu cred şi scârboşii şi ucigaşii şi curvarii şi vrăjitorii şi idolatrii şi [atenție!] toţi mincinoşii vor avea partea lor în lacul care arde cu foc şi pucioasă, care este a doua moarte.”

Eu am mințit ȋn trecut. Cu toții am mințit ȋn viețile noastre. Toți am păcătuit, ba chiar am făcut lucruri mai grave decât minciuna. Să fim serioși. Cu toții merităm iadul.

2. Realize the penalty for sin.

Dar Biblia ne spune:

(Romani 5:8) “Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi, în aceea că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.”

Deci Isus Hristos, pentru că ne-a iubit, a venit pe pământ. Biblia spune că El a fost Dumnezeu, manifestat ȋn trup. Dumnezeu, practic, Și-a ȋnsușit o asemănare umană. A trăit o viață perfect curată. El nu a comis niciun păcat. Bine-nțeles, L-au bătut și L-au scuipat și L-au pironit pe cruce. Biblia spune că, atunci când El era atârnat pe cruce, El Ȋnsuși ne-a purtat păcatele ȋn propriul Său trup. Deci, fiecare păcat pe care l-ai făcut vreodată, orice păcat pe care l-am comis vreodată, a fost ȋnsușit de către Isus, ca și cu El l-ar fi făcut. El a fost pedepsit pentru păcatele noastre. Bine-nțeles, I-au luat trupul după moartea Sa și l-am ȋngropat ȋn mormânt, iar sufletul Său a coborât ȋn iad timp de 3 zile și 3 nopți (Faptele apostolilor 2:31). După 3 zile, a ȋnviat dintre cei morți. Le-a arătat apostolilor găurile din mâinile Sale. Biblia spune foarte clar că Isus a murit ȋntr-adevăr pentru toată lumea. Scrie că el a murit nu numai pentru păcatele noastre, dar și pentru păcatele ȋntregii omeniri. Dar există ceva ce trebuie făcut pentru a fi mântuit. Ȋn Biblie apare formulată exact această ȋntrebare, ȋn Faptele apostolilor 16: “ce trebuie să fac pentru a fi salvat? Iar ei au spus: Crede în Domnul Isus Cristos şi vei fi salvat tu şi casa ta.” (Acts 16:30-31)

Asta e tot. Aici nu spune: “Devino membru ȋntr-o biserică și vei fi salvat. Botează-te și vei fi mântuit. Trăiește ȋntr-un mod drept și vei fi mântuit. Pocăiește-te de toate păcatele tale și vei fi mântuit”. Nu. Spune doar: “Crede”.

3. Believe that Jesus died, was buried, and rose again for you.

Chiar cel mai cunoscut verset din Biblie, care este scris chiar și pe fundul paharelor la In-N-Out Burger, este atât de cunoscut, ȋncât toată lumea ȋl cunoaște – Ioan 3:16:

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său Fiu născut, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” Veșnic ȋnseamnă veșnic. Ȋnseamnă pentru totdeauna. Isus a spus:

(John 10:28) “Și eu le dau viaţă eternă; şi nicidecum nu vor pieri niciodată şi nimeni nu le va smulge din mâna mea.”

Biblia mai spune ȋn Ioan 6:47:

“Adevărat, adevărat vă spun: Cel ce crede în mine are viaţă veşnică.”

Deci, dacă tu crezi ȋn Isus Hristos, Biblia spune că ai viață veșnică. Vei trăi pentru totdeauna. Nu-ți poți pierde mântuirea. Este eternă. Este pentru totdeauna. Odată ce ai fost mântuit, odată ce ți-ai pus credința ȋn El, ești mântuit pentru totdeauna și, indiferent ce s-ar ȋntâmpla, nu-ți vei putea pierde niciodată mântuirea. Chiar dacă aș merge și aș comite un păcat ȋngrozitor, Dumnezeu m-ar pedepsi pentru asta ȋn această lume. Dacă aș merge astăzi și aș ucide pe cineva, Dumnezeu Se va asigura că-mi voi primi pedeapsa meritată. Merg la ȋnchisoare sau, și mai rău, voi primi pedeapsa capitală, sau orice altă pedeapsă care mi s-ar putea aplica pe acest pământ. Dumnezeu Se va asigura că voi fi pedepsit chiar mai mult decât atât. Dar nu merg ȋn iad. Nu există nimic ce aș putea face pentru a fi trimis ȋn iad, pentru că sunt mântuit. Iar, dacă aș ajunge totuși ȋn iad, asta ar ȋnsemna că Dumnezeu a mințit, pentru că El a promis că oricine crede ȋn El are viață veșnică. El a spus:

(John 11:26) “Şi oricine trăieşte şi crede în mine, nicidecum nu va muri niciodată.”

De aceea există o mulțime de exemple de oameni ȋn Biblie, care au făcut niște lucruri foarte grave, dar au ajuns totuși ȋn rai. Cum? Pentru că au fost foarte buni? Nu. Ci pentru că au crezut ȋn Domnul Isus Hristos. Păcatele lor sunt iertate. Alții, care poate au trăit o viață mai bună ȋn ochii lumii, sau poate chiar au trăit cu adevărat o viață mai bună, dar nu au crezut ȋn Hristos, va trebui să meargă ȋn iad, pentru a fi pedepsiți pentru păcatele lor.

4. Trust Christ alone as your savior.

Dați-mi voie să ȋnchei acest gând printr-un lucru pe care am vrut să fiu sigur că-l voi discuta astăzi. A existat o ȋntrebare adresată lui Isus de către unul dintre apostolii Săi. Ȋntrebarea a fost aceasta: sunt puțini cei care vor fi mântuiți? Este o ȋntrebare bună, nu-i așa? Majoritatea oamenilo sunt salvați? Sau sunt puțini cei mântuiți? Cine din sală crede că majoritatea sufletelor din această lume vor merge ȋn rai? Știți care a fost răspunsul? El a răspuns ȋn Matei 7:

(Matthew 7:13-14) “Intraţi pe poarta cea strâmtă, pentru că largă este poarta şi lată este calea care duce la nimicire şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Fiindcă strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o găsesc.”

Apoi, El a continuat, spunând:

(Matthew 7:21-23) “Nu oricine îmi spune: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerului; ci cel ce face voia Tatălui meu care esteîn cer. Mulţi îmi vor spune în acea zi: Doamne, Doamne, nu am profeţit în numele tău? Și nu am scos draci în numele tău? Şi nu am făcut multe lucrări minunate în numele tău? Și atunci le voi mărturisi: Niciodată nu v-am cunoscut; plecaţi de la mine, voi, cei care lucraţi nelegiuire.”

Ȋn primul rând, majoritatea acestei lumi nici măcar nu pretind că ar crede ȋn Isus. Slavă Domnului, că majoritatea acestei clase ȋși afirmă credința ȋn Isus. Dar majoritatea acestei lumi nu pretind că au credință ȋn Isus. Dar Dumnezeu avertizează că inclusiv ȋntre cei care spun că ȋși pun credința ȋn Isus, chiar dintre cei care Ȋl numesc Domn, mulți Ȋi vor spune: “Am făcut toate aceste fapte minunate. De ce nu suntem și noi mântuiți?” Iar El va răspunde: “Ȋndepărtați-vă de Mine, pentru că nu v-am cunoscut niciodată”. Asta pentru că mântuirea nu se obține prin fapte. Iar, dacă ȋți pui ȋncrederea ȋn propriile tale fapte, crezând că te vor salva, dacă tu crezi că vei merge ȋn rai doar pentru că ai fost boteza, sau dacă gândești ȋn felul următor: “Păi, eu cred că trebuie să duci o viață curată. Cred că trebuie să păzești poruncile pentru a fi mântuit. Cred că trebuie să fii membru ȋntr-o biserică. Cred că trebuie să te ȋntorci de pe căile tale rele…” Dacă ȋți pui ȋncrederea ȋn faptele tale, Isus ȋți va spune ȋntr-o zi: “Niciodată nu v-am cunoscut; plecaţi de la mine”. Trebuie să-ți pui toată credința ȋn ce a făcut El. Trebuie să-ți pui credința ȋn ceea ce Isus a sacrificat la cruce, când a murit pentru tine și a fost ȋngropat și a ȋnviat. Acesta este biletul tău de intrare ȋn cer. Dacă tu spui ȋn sinea ta: “O, voi merge negreșit ȋn rai, pentru că sunt un creștin atât de bun și fac toate aceste fapte minunate”, El ȋți va replica: “Pleacă de la mine”. Mai remarcați cum S-a exprimat: “NICIODATĂ nu v-am cunoscut”. Nu că “Obișnuiam să ne știm” sau “Ne-am cunoscut la un moment dat”. Pentru că, odată ce te cunoaște, cum am menționat și mai devreme, viața ta este veșnică. Este eternă. Odată ce te cunoaște, ești mântuit pentru totdeauna. Dar El va spune: “Niciodată nu v-am cunoscut; plecaţi de la mine”. Dacă vei merge ȋn iad, este din cauză că El nu te-a cunoscut niciodată. Odată ce te cunoaște, te cunoaște. Exact cum și copiii mei vor fi ȋntotdeauna copiii mei. Când ești născut din nou, când devii copilul Lui, vei primi pe vecie statutul de copil al Său. Poți fi oaia neagră a familiei. Poți fi acel copil, care este disciplinat de Dumnezeu foarte aspru ȋn această viață. Ȋți poți bate joc de viața ta aici jos, dar pe aceea nu o poț batjocori. Ești salvat. Este o afacere ȋncheiată. Deci, acesta e subiectul principal pe care am vrut să vi-l prezint, ȋn legătură cu vremurile finale. Dar mai avem doar câteva minute pentru ȋntrebări fie despre mântuire, fie despre vremurile din urmă.

Doamne Isuse, știu că am păcătuit. Știu că merit să fiu aruncat ȋn iad, dar cred că Tu ai murit pe cruce pentru mine și ai ȋnviat. Te rog să mă mântuiești chiar acum și să-mi dai viața veșnică. Ȋmi pun toată ȋncrederea ȋn Tine, Doamne Isuse. Amin.

 

 

 

mouseover