"Marssi Siioniin" (Marching to Zion) trailer

Video

 

April 2, 2015

 

Yli 4000 vuotta sitten Jumala ilmestyi Aabrahamille mesopotamiassa ja sanoi hänelle: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja minä teen sinusta suuren kansan." Abraham totteli herraa ja saapui luvattuun Kaanan maahan, jossa hän asui yhdessä poikansa Iisakin ja hänen pojanpoikansa Jaakobin kanssa, joka sai myöhemmin nimen "Israel".

Israel ja hänen 12 poikaansa menivät alas Egyptin erämaahan, koska Kaana kärsi nälänhädästä, jossa he kasvoivat mahtavaksi kansakunnaksi. Egyptiläiset tunsivat olonsa uhatuiksi vaikutusvaltaisten Israelilaisten kanssa, joten he orjuuttivat heidät, tehden heidän elämästään hankalaa. 430 vuotta Egyptin jälkeen, heidät johdatettiin pois orjuudesta Mooseksen avulla, ylittäen Punaisen Meren Arabiaan, jossa he saivat Jumalan käskyt Siinain vuorella.

Israeliittojen sukupolvi joka lähti Egyptiin Mooseksen kanssa ei saanut palata luvattuun maahan johtuen heidän uskostaan Herran edessä. Heidän oli pakko vaeltaa erämaassa 40 vuotta, kunnes uusi sukupolvi nousi ylös luottaen herraan ja saapuen luvattuun maahan Joosuan kanssa.

Noin 400 vuoden ajan, kahtatoista Israelin heimoa johdettiin Tuomareiden puolesta, Mooksen lain mukaan. Kun he halusivat Kuninkaan, kuten muut kansakunnat, Jumala lähetti heidän kuninkaakseen Saulin, joka hallitsi heitä 40 vuoden ajan, jonka jälkeen valta siirtyi Kuningas Daavidille 40 vuoden ajaksi, ja Daavidin pojalle Solomolle, joka hallitsi jälleen 40 vuotta. Solomonin kuningaskunnan aikana, Israelin kuningaskunta oli loistokkain, ja ensimmäinen temppeli rakennettiin. Mutta koska Solomo hylkäsi Herran vanhemmilla päivillään, Jumala kertoi hänelle kuinka hänen poikansa ei tule ikinä hallitsemaan kymmentä heimoa.

Solomon kuoleman jälkeen, Israelin kuningaskunta jakautui ja kymmentä pohjoisinta heimoa hallitsi sarja viekkaita kuninkaita, jotka eivät olleet Daavidin ja Solomon jälkeläisiä. Tämä pohjoinen kuningaskunta säilytti Israelin nimen ja sai lopulta Samarian pääkaupungikseen. Pienempi eteläinen kuningaskunta otti nimekseen Judah, tehden Jerusalemista pääkaupunkinsa. Tätä kuningaskuntaa hallitsivat Daavidin jälkeläiset. Alkaen toisen kuninkaiden kirjan kohdan 16 mukaan, Eteläisen kuningaskunnan ihmiset tunnettiin nimellä "Juutalaiset", Juudan kuningaskunnan mukaan.

Pohjoisten Israelin kuningaiden jumalattomuuden vuoksi, heidät syrjäytettiin Assyrialaisten puolesta. Israeliitat jotka jäivät paikoilleen, sekoittuivat pakanakansoihin jotka tulivat ja miehittivät maan. Nämä pakkosiirretyt tunnettiin nimellä Samarialaiset ja kymmentä Pohjoisen Israelin heimoa ei tunnettaisi enää kansakuntana.

Juudan eteläinen kuningaskunta valloitettiin lopulta Babylonin puolesta, rangaistuksena muiden jumalien palvelemisesta ja temppeli tuhottiin. Mutta 70 vuoden jälkeen Juutalaiset palasivat Juudaan, rakentaen Jerusalemin temppelin uudelleen, ottaen jälleen Daavidin jälkeläiset jälleen kuninkaikseen.

Kristuksen aikana, Juuda tunnettiin nimellä Juudea, ollen Roomalaisten hallitsema. Jeesus Kristus ja hänen opetuskapsensa saarnasivat evenkeliumia Juudeassa, etsien Israelin kadonneita lampaita. Kolme ja puoli vuotta seurakunnan perustamisesta, Juutalaiset hylkäsivät Jeesuksen Messiaana ja vakuuttivat Rooman kuvernöörin ristiinnaulitsemaan hänet. 3 päivää myöhemmin hän nousi kuolleista ja näytti itsensä opetuslapsilleen, ennen nousemista Taivaanisän oikealle puolelle.

Ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista, hän ennusti että rangaistuksena hänen hylkäämisestään, Jerusalem tulisi palamaan, temppeli tuhoutuisi ja Juutalaiset lähetettäisiin osaksi muita kansakuntia. Tämä profetia toteutui 70 J.K. kun tuleva Rooman keisari Titus valloitti Jerusalemin. Yli 1800 vuoden ajan, juutalaiset olivat hajallaan kaikkien kansakuntien kanssa.

Vuonna 1948 tapahtui ihme. Israelin valtio perustettiin, ja juutalaiset saivat takaisin luvatun maansa. Useat kristityt ovat julistaneet tämän ihmeeksi ja jumalan siunaukseksi, mutta oliko tämä todellakin herran siunaus, vai olivatko pimeät voimat tapahtuneen takana? Tämä elokuva tarjoaa vastauksen.

 

 

 

mouseover