Hành trình tới Zion

Video

April 6, 2015

Hơn 4000 năm trước, Chúa đã hiện ra trước Abraham ở Lưỡng Hà và nói với ông rằng, ‘’Hãy rời khỏi vùng đất này, rời bỏ những người anh em, rời khỏi ngôi nhà của cha con, đến vùng đất mà ta sẽ chỉ cho con và ta sẽ giúp con xây dựng một quốc gia hùng mạnh.’’ Abraham tuân theo đấng tối cao và đi tới miền đất hứa Canaan nơi ông sống cùng với con trai ông Isaac và cháu nội ông Jacob, người sau này đổi tên thành "Israel".

Khi vùng đất Canaan có nạn đói, Israel và 12 người con trai đã di cư đến Ai Cập, và ở đó họ đã phát triển thành một quốc gia hùng mạnh. Người Ai Cập cảm thấy bị đe dọa vì sự hùng mạnh của dân tộc Israel sống xung quanh họ, nên đã tìm cách nô dịch họ và khiến cho cuộc sống của họ khó khăn hơn bằng những nô dịch hà khắc. Sau 430 năm ở Ai Cập, họ đã được người anh hùng Môi-se (Moses) lãnh đạo thoát ra khỏi ách nô dịch, vượt qua Hồng Hải, đi đến vùng đất ả Rập Saudi nơi tuân theo pháp luật của Thiên Chúa ở núi Sinai.

Các thế hệ của người Israel thoát khỏi Ai Cập với Môi-se không được phép vào vùng đất hứa vì họ thiếu niềm tin vào Chúa. Họ bị buộc phải sống lưu vong trên những vùng đất hoang dã cho 40 năm cho đến khi một thế hệ mới tin vào Chúa và đi vào vùng đất hứa với Joshua.

Trong khoảng 400 năm, 12 bộ lạc của Israel được cai quản bằng Hiến pháp theo pháp luật của lãnh tụ Môi-se. Khi họ khao khát có một vị vua như tất cả các quốc gia khác, Chúa đã chỉ định Saul làm vua của họ, người đã trị vì hơn 40 năm, sau đó là Vua David trị vì 40 năm, và con trai của David là Solomon trị vì 40 năm tiếp theo. Thời kỳ trị vì của Solomon là thời gian Vương quốc Israel hưng thịnh nhất, và là lúc ngôi đền đầu tiên đã được xây dựng, nhưng bởi vì trái tim của vua Solomon không hướng về Chúa vào những năm tuổi già, nên Chúa đã nói với ông rằng 10 thị tộc sẽ không được cai trị bởi con trai của nhà vua nữa.

Sau khi Solomon qua đời, Vương quốc Israel được chia lại, 10 thị tộc Phương Bắc được cai trị bởi một loạt các vị vua độc ác không phải hậu duệ của David và Solomon. Vương quốc Phương Bắc giữ lại tên Israel và cuối cùng chọn Samaria là thủ đô. Vương quốc Phía Nam nhỏ hơn được biết tới là Giu-đa (Judah), có Jerusalem là thủ đô, và được cai trị bởi các hậu duệ của David. Bắt đầu sách 2 Vua 16, người dân của Vương quốc Phương Nam được biết tới là người Do thái (Jews) bắt nguồn từ tên của vương quốc là Judah.

Vì sự độc ác của mình, Vương quốc Phía Bắc Israel bị lật đổ và chiếm đoạt bởi người Assyria. Những người Israel cònlại bị pha trộn với những dân tộc không tín ngưỡng và bịchiếm giữ vùng đất. Những người này sau này được biết tới như là người Samaritans, và 10 thị tộc Phương Bắc Israel đã không bao giờ trở thành một dân tộc nữa.

Vương quốc Phía Nam Judah cuối cùng bị bắt giữ sang Babylon như một sự trừng phạt vì đã phụng sự các vị thần khác, và ngôi đền bị phá hủy, nhưng sau 70 năm, người Do thái quay trở lại Judah, xây dựng lại ngôi đền ở Jerusalem, và tiếp tục được trị vì bởi những vị vua hậu duệ của David.

Vào thời kỳ Chúa Kito, dân tộc Judah được biết tới là người Judaea dưới sự cai trị của La Mã. Chúa Kito và các môn đồ của người thuyết giảng Phúc âm để tìm kiếm những con chiên thất lạc của Israel. Sau 3 năm rưỡi truyền giáo, người Do thái từ chối Chúa Jesus như là Chúa cứu thế của họ và thuyết phục thống đốc La Mã đóng đinh ông. Ba ngày sau khi qua đời, ông trở về từ cõi chết và cho các môn đồ của mình thấy mình còn sống trước khi lên tới bàn tay phải của Chúa cha trên Thiên đường.

Không lâu trước khi Chúa Jesus bị đóng đinh, người đã tiên tri rằng như một hình phạt của việc từ chối Người, Jerusalem sẽ bị đốt cháy, ngôi đền bị phá hủy, và dân tộc Do thái sẽ bị bắt đi làm phu dịch cho các dân tộc khác. Lời tiên tri này đã thành hiện thực vào năm 70 sau Công nguyên khi Hoàng đế La mã tương lai Titus chiếm được Jerusalem. Trong hơn 1800 năm, người Do thái bị phân tán rải rác trong nhiều quốc gia.

Sau đó vào năm 1948, điều không thể đã xảy ra. Nhà nước Israel được thành lập, và người Do thái một lần nữa sở hữu vùng đất hứa. Rất nhiều người Kito đã tuyên bố rằng điều này là một phép lạ và là sự ban phước của Chúa, nhưng thực sự đây có phải là sự ban phước của đấng tối cao, hay là hành động của những lực lượng đen tối? Bộ phim này sẽ là câu trả lời.

 

 

 

mouseover