"Útban Sion Felé" teljes film magyarul (4. rész: 5)

Video

January 12, 2018

Rabbi Jeremy Gimpel: Amikor jön egy ember, és kivívja Izráel összes háborúit, legyőzi az ellenségeit, megépíti a templomot, béke a földön – a vezető aki tette, mindjájan leborulunk a király előtt. Érted, hogy mondom? Bárki legyen az. Tehát, a meglátásod erről – te mondod, hogy a második eljövetel. Oké. Mi szerintünk az első.

Pastor Anderson: Nézd, a Zsidók készek elfogadni az antikrisztust mint messiást, míg a Keresztények úgy vannak tanítva, hogy az utolsó időkben a Zsidók hinni fognak Jézus Krisztusban. Hát, kevesebb kell egy zseninél, hogy kifűrkésszük, mit csinál itt az Ördög. Amikor a Zsidók elfogadják az antikrisztust, mint messiást, akkor a hitehagyott Kerestények, mind azt fogják mondani, „Nézzétek, ez Jézus Krisztus második eljövetele! Nézzétek a Zsidók hisznek benne!” Mi az Ördög célja az antikrisztussal? Hogy meggyőzze az embereket, hogy a második eljövetele Jézus Krisztusnak. És mint bármely más hamis doktrina, ez is egy témából teljesen kiragadott igerészen alapszik. A Róma 11 végét teljesen kiveszik témából, az egész Róma 11 elejét teljesen figyelmen kívül hagyják, és egyből a végére mennek, egyből a 26. versre, „És így az egész Izráel megtartatik,” és mondani fogják, „Látod! Az utolsó időkben, mindenki Izráelben megtér. Hinni fognak Jézusban!” Elfelejtik, hogy a Biblia éppen most beszélt a Róma 9-ben, hogy „nem mindnyájan Izráeliták azok, kik Izráeltől valók”. A fizikai leszármazottak nem az igazi Izráel! Azt mondta, „Mert nem az a Zsidó, aki külsőképpen az… hanem az a zsidó, aki belsőképpen az.” Azok akik hisznek Jézus Krisztusban, az igazi Izráel. Hogy nézhetsz egy embert aki nem tért meg, és mond, „Ők Izráel,” amikor a Biblia azt írja, „így egész Izráel megtartatik”? Ez azt mondja, hogy senki aki nem tért meg, nem Izráel. Ez az antikrisztus, nem Jézus Krisztus, aki egyesíteni fogja a Zsidókkal a hamis Keresztényeket az összes más vallással a világon.

Ahhoz, hogy a Zsidó antikrisztus egyesítse az összes vallást a világon, az Ördögnek muszály rávennie a Kereszténység nagyját, hogy nézzék a Zsidókat hívő társaiknak, annak ellenére, hogy mennyire visszautasítják és káromolják Jézus Krisztust. Tévé Evangélisták, mint például John Hagee, figyelmen kívül hagyják a tiszta tanítását az Újszövetségnek, és alkalmazzák az ígéreteket Ábrahámnak az 1 Mózes 12:1-3-ban, a mai-napi Krisztus-elutasító Izráelnek. Bárki, aki egy Biblikus nézetet tart, hogy a Zsidók többé nem Isten kiválasztott népe, azt a média megbélyegzi, mint anti-Szemita.

John Hagee: Izráel harca a mi harcunk! Egyek vagyunk! Egyesülni fogunk! Nem leszünk lecsüggedve! Nem leszünk legyőzve! Nem leszünk megfélemlítve! Nem fogunk leűlni! Nem leszünk némák! Mi vagyunk a megrosszabb rémálma az anti-Szemitáknak a világon, a győzelem a milyénk lesz!

Ted Cruz: Hogyha nem álltok Izráellel és a Zsidókkal, akkor én sem állok veletek. Köszönöm, és Isten áldjon.

Joel Osteen: Izráel emberei mellett állunk.

Robert Jeffress: Megkérlek téged, hogy csatlakozz hozzám, és minden Keresztényhez, és minden Zsidóhoz, és minden szabadság-szerető Amerikaihoz, hogy követeljük, hogy ez az elnök és kongresszus tegyen meg mindent ami szükséges, hogy kiírtsuk a gonoszságát az Iszlám államnak, és a radikális iszlámnak a világ színéről. Itt az ideje cselekedni, most.

Woman Preacher 1: „Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz.”

Woman Preacher 2: Jobb ha nem vagy Izráel ellensége.

Woman Preacher 1: Megáldatik benned a föld minden nemzetsége.

Woman Preacher 2: Igen, Ámen.

TV Preacher 4: Vagy vele vagy, vagy ellene. Nem vagy mindkettő.

John Hagee: Az ember, a gyülekezet, a nemzet, aki megáldja a Zsidó államot és a Zsidó embereket, azt Isten megáldja mérhetetlenül.

Benny Hinn: Izráelt megáldani, nem csak azt jelenti, hogy „Hát, megáldalak.” Velük kell állni a szükségük órájában.

Pastor Anderson: Persze a Biblia azt mondja a 2 János 9-11-ben, hogy

„Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok, és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be a házatokba, és azt ne köszöntsétek; Mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben.”

Pastor Anderson: És mit csinálsz amikor köszöntesz valakit ahogy a Biblia leírja? Megáldod őket. Tehát a mai evangélikus Kereszénység azt mondja, hogy muszály megáldjuk Izráelt, ha akarjuk Isten áldását magunkon, míg a 2 Jánosban az áll, hogy ha megáldjuk azokat, akik viszautasítják az Isten Fiát, részeszek vagyunk annak gonosz cselekedeteiben.

Texe Marrs: Evangélikusok, persze, nagy része az amerikai Kereszténységnek – a Déli Baptisták, a Pünkösdisták, az Isten gyülekezete – ezek mind nagyon buzgó csoportok, és valójában mindig is Izráel pártiak, meg Cionista pártiak voltak. Sokan közülük igazából be is csukták az ajtót a megtérésre mondván, „Ó, nektek nem kell Jézus.” Ti Zsidók vagytok.

A Houston Chronicle lapban, John Hagee azt mondta:

„Nem próbálom megtéríteni a Zsidó embereket a Keresztény hitre. Nincs semmi a „The Night to Honor Israel”-ben ami ezt teszi. Sőt próbálni megtéríteni a Zsidókat időpazarlás. A Zsidó ember, akinek gyökere van a Júdaizmusban, nem fog áttérni a Kereszténységre. Mindenki más ha Buddhista, ha Bahá’i, hinnie kell Jézusban. De nem a Zsidó. Zsidóknak már eleve van egy szövetségük Istennel, ami sosem volt kicserélve a Kereszénységgel.”

Pastor Anderson: És valójában ez a leginkább anti-Szemita kijelentés amit valaha is mondanál: „Ne evangélizáld a Zsidókat.” Ez a Zsidókat el fogja küldeni a pokolra. A Biblia írja:

„Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.”

Pastor Anderson: Míg John Hagee azt tanítja, hogy a Zsidók máris mehetnek, és nem kell evangélizálni a Zsidókat.

Pastor Furse: Hát, John Hagee tévedett. A Biblia azt mondja, hogy muszály evangélizálnunk az elveszetteket, és hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Az előbb említettem, C. I. Schofield-ről, hogy elvált, és újraházasodott. Nem érdekes, hogy John Hagee is ugyanaz a történet: elvált a feleségétől, elvett egy más hölgyet, és vezet egy hatalmas Pünkösdista gyülekezetet, és kihangsúlyozza Izráelt az imádat pontjáig.

John Hagee: A szabad az szabad valóban. Adj hálát és dícsérd az Isten házában.

Announcer: A 18’000 embertől aki San Antonio-ban a gyülekezetéhez tartozik, a 99 millió otthonig aki mondja, hogy csatlakozik a heti rádió és televízíó adásába, John Hagee felépített egy hatalmat, megosztva az evangéliumot Izráelről az evangélikusoknak világszerte. És mint a CUFI vezetője, a hatalma kinyúl a pulpitustól a politikáig.

Pastor Anderson: John Hagee egy Istenkáromló hamis próféta, aki azt tanítja, hogy Jézus Krisztus, nem azért jött a földre, hogy ő legyen a Messiás.

John Hagee: Az „In Defense of Israel” megmozgatja a Keresztény teológiát. Bebizonyítja az Írásból, hogy a Zsidó emberek egészében nem utasították el Jézust mint Messiást. Bebizonyítja azt is, hogy Jézus nem azért jött a foldre, hogy a Messiás legyen. Bebizonyítja, hogy egy kálvári összeesküvés volt Róma, a főpap, és Heródes között, hogy kivégezzék Jézust, aki egy felkelő volt, és túl veszélyes ahhoz, hogy éljen. Mivel Jézus nem volt hajlandő, szóval és tett által Messiásnak állítani magát, hogy hibáztathatnánk a Zsidókat, hogy elutasítják, ami nem is volt ajánlva? Olvasd el ebben a sokkoló expozéban, „In Defense of Israel.”

Announcer: Később a könyvében John Hagee lelkipásztor arra van szánva, hogy élénk vitákat kezdjen, a Keresztény világ körül.

Pastor Furse: John Hagee nem egy független Baptista, sem King James Biblia hívő, szóval sokan, akik nézik ezt a dokumentum filmet, azt gondolják, „Hát, éz nem a mi emberünk.” Rendben, és mi van Sam Gipp-el, aki éppen körülbelül egy éve prédikált egy templomban, Idaho államban, s azt mondta, (majdnem idézni is tudnám), „Tudod, minek nem hívom sosem Jézust? Sosem hívom a Messiásnak.”

Sam Gipp: Tudod, minek nem hívom Jézus Krisztust? Sosem hívom a messiásomnak. Tudjátok miért? Gondolod, „Hát, Ő a Messiás.” Ő nem a Messiásod! Kivétel ha Zsidó vagy, ő nem a Messiásod. Idegen nemzet vagy, nem? Rendben, akkor nekünk sosem volt Messiás igérve.”

Pastor Furse: Bocsánat, de Sam Gipp téved, lehet ha népszerű még a független Baptisták között is, de ez helytelen, ha Sam Gipp, vagy Peter Ruckman, vagy bárki legyen. Az Isten szava az Isten szava, és nem fogjuk engedni, ha Schofield, ha John Hagee, vagy a mi kedvenc prédikátorunk, vagy ha a mi kedvenc professzorunk, vagy tanítónk, hogy befolyásolja, hogy mit mond az Íge. Jézus Krisztus a Messiás. Ő az én Messiásom. Ő mindenki Messiása.

Hagee, elmondja a Houston Chronicle cikkjébe, „Sok Keresztény teológus anti-Szemita, mert azt mondják, hogy a szövetség a Zsidókkal elúszott – hogy a Zsidók helyettesítve vannak a Kereszténységgel, és hogy Izráel nem érdemli az Amerikai katonai támogatást.”

Nem is csak a Keresztény Cionisták szeretik Hagee tanítását, hogy a KERESZTÉNYEKnek, muszály támogatni Izráelt, de még követelik is, hogy az Amerikai kormány támogassa Izráelt katonailag és pénzügyileg. És mert az evangélikus Keresztények nagy részét kiteszik a szavazó népességnek, a politikusok kötelességtudóan tesznek utazásokat Izráelbe, hogy imádkozzanak a Zsidó istenhez a Siratófalnál.

MSNBC Announcer 1: Rengeteg társadalmilag konzervatív, evangélikus, Republikánus szavazó van, akinek érzékeny pontja ez a dolog, és hogyha kimenni látják Ted Cruz-t a Fox News-on, s mondja, hogy „100%-osan Izráel mögött állok.” Amikor látják ezt történni, sok konzervatív szavazó fogja mondani, hogy, „Héj, ez a Cruz alak jobb mint gondoltam!”

MSNBC Announcer2: Valójában épp most volt a Keresztények Egyesülnek Izráelért esemény, amely egy evangélikus Keresztény szervezet, amely nagyon, nagyon Izráel párti. Van egy kép - tudtommal megvan nekünk – Rand Paul imádkozik velük. Ott van. Imádkozik a CUFI emberekkel.

Ted Cruz: Hadd mondjam el ezt: azok, akik gyűlölik Izráelt, gyűlölik Amerikát, és azok akik gyűlölik a Zsidókat, gyűlölik a Keresztényeket.

Jim Staley: Tehát Izráel ellenzéke, Isten ellenzéke, és nem érdekel miben hisznek, és hol állnak a spirituális idővonalon, mert ez nem az én problémám. Mögötte vagyok, és nem számít, hogy mit csinál, és hol áll. Hogyha felkiált a Jahve nevéhez, Ábrahám, Izsák, és Jákób Istenéhez, az az én testvérem.

Rabbi Jeremy Gimpel: Fog majd lenni, szerintem, egy fordulás egy Biblikusabb Kereszténység felé, egy Zsidóbb Kereszténység felé, és a vonalak közöttünk – eddig úgy volt, hogy „Ó, azok Keresztények; azok pedig Zsidók,” az ilyenek azt fogják majd mondani, „Á, azok kicsit olyanok mint a testvéreink!”

Benjamin Netanyahu: Izráel hálás a támogatásért az Amerikai emberektől, és Amerika elnökeitől, egészen Harry Truemantól, Barack Obamáig.

Barack Obama: Valójában, büszkén mondom, hogy semmi Egyesült Államokbeli adminisztáció sem tett többet Izráel támogatásáért, mint a milyénk. Egysem! Ne hagyd senkinek, hogy másként mondja! Ez egy tény.

Mitt Romney: Elismerjük Izráel jogát az önvédelemhez, és hogy Amerikának helyes, hogy mellettetek álljunk.

John Hagee: Ezért itt az idő Amerikának, hogy átkarolja Joseph Liebermann Szenátor szavait és fontoljon meg egy katonai előretervezett csapást Irán ellen, hogy megelőzzenek egy nukleáris Holocausztot Izráelben és egy nukleáris támadást Amerikára.

Pastor Anderson: A 2 Krónika 19-ben, egy istenfélő király, a Jósafát néven segíteni akart Izráelnek katonailag. Itt van, hogy mit mondott neki Isten a 2. versben.

„És eleibe méne Jéhu próféta, a Hanéni fia, és monda Jósafát királynak: Avagy az istentelennek kellett-é segítségül lenned, és az Úrnak Gyűlölőit szeretned? Ezért az Úrnak haragja ellened.”

Pastor Anderson: Szóval nekünk azt mondják, hogy ha segítünk Izráel népének meg leszünk áldva Isten által az 1 Mózes 12 miatt, amikor valójában a Biblia azt tanítja, hogy ha segítünk egy Istentelen nemzeten, mint Izráel, Isten haragja lesz rajtunk.

Pastor Filenius: Mi, mint Biblia hívő Keresztények, miért támogassuk Izráel nemzetét, amikor Izráel népe nem is enged egy Keresztényt, hogy bevándoroljon az országukba. Hogyha emigrálni akarsz Izráelbe, meg kell tagadd Jézus Krisztus nevét.

Pastor Anderson: Tehát ahoz, hogy valaki egy Orthodox Zsidó akar lenni, vagy kérni a visszatérés jogát, meg kell tagadni a Kereszténységet, például.

Leader Schesnol: Meg kell.

Rabbi Abrami: Nem lehetsz Zsidó és Keresztény. Vagy egyik, vagy másik.

Leader Schesnol: Tehát a mai-napi Izráel államot illetően, szükség van a lemondásra, az ember előző vallási hovatartozásáról, szükség van számos rituálékra, melyek arra vannak tervezve, hogy tisztítsák meg az embert az előző vallási hovatartozásuktól.

Pastor Anderson: Tehát akkor valaki, aki nem Zsidó, nincs automatikusan egy meghívója Izráelbe vándorolni akkor?

Leader Schesnol: Nem, mint állampolgár.

Pastor Anderson: Tehát Izráelbe emigrálni, le meg kell tagadni a Kereszténységet, ahhoz, hogy...

Leader Schesnol: hogy állampolgár légy, és meg kell térjen egy Orthodox rabbi által.

Pastor Filenius: Én személyesen ismertem, olyanokat, akik elmentek Izráelbe, azzal a hittel, hogy Izráel az ígéret földje és, hogy a Zsidók Isten kiválasztott népe, és elmennek oda, azzal a szívökben, és elmennek tanuskodni nekik, és beszélnek nekik Krisztusról, de illegális Izráelben szórólapot osztani. A zsaruk jönnek és zaklatják őket, és még a letartóztatás, és a deportáció veszélye is fenyegeti. A Biblia igaz, amikor azt mondja, hogy ők az evangélium ellensége. Róma 11:28

„Az evangéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért.”

Pastor Filenius: Pont itt írja, az Isten szavában. Ellenségük az evangéliomnak.

Pastor Furse: 2014 Júniusában, a Meleg Büszkeség hónapján, az Egyesült Államok nagykövetsége lobogtatta az amerikai zászlót, alatta felvonták a Buzi Büszkeség zászlaját. Már az elmult pár éve , Tel Aviv be lett szavazva az egyes számú buzi városnak a világon, maga a buzi társadalom által. Tel Avivot szavazták az egyes számú helynek a világon - nem San Francisco, nem New York, hanem Tel Aviv.

Glenn Beck: Izráel létrehozatalára voltunk mi is létrehozva! A jellemzéseink mind vége. Végy elő egy dollárt a zsebedből. Nézd a nagy pecsétet. Megfigyelsz a sas szárnyai között, látni fogsz egy Dávid Csillagát, 13 csillagból kirakva. Most, miért van a Dávid Csillaga ott?

John Hagee: A Csillag körül ott van a Shekinah dicsőségbeli mély felhőt, ami szimbolizálja a Shekinah glory ami a szövetség ládája fölött volt. George Washington mondta, „Szeretném, hogy ez legyen a dolláron, hogy az emberek elismerik a Zsidó emberek hozzájárulását az Amerikai Egyesült Államokhoz.”

Nem is csak a mai Keresztények vannak úgy tanítva, hogy Zsidó-pártiak és Izráel-pártiak legyenek, az idegen tanítások a Talmudból és a Kabbalából belopódzik a gyülekezetekbe és tanítva vannak, mint Keresztyén doktrina. Például rengeteg lelkipásztor használja azt a szót, hogy „Shekinah” mint egy idegen szó a Héber Ószövetségből, míg valójában a szó a Bibliában nincs benne egyszer sem.

Rabbi Mann: Szóval a „Shekinah” az isteni jelenlétre utal.

Rabbi Wiener: És egy nőnemű szó egyébként. Nem hímnevű.

TV Rabbi: Például, ha Moses de León előjött volna, mondván, „Van egy ötletem. Isten egy nő.” Az lehet ha nem jött volna ki valami jól. De most, azt mondta, hogy az ősi Rabbi Shimon tanított minket a Shekinah-ról, az Isten női feléről, és a románszával az isteni társával, a Szentel, áldassék a neve.

Rabbi Wiener: Tehát van egy hit, hogy Isten lehet férfi is meg nő is egyben.

Rabbi Abrami: A Shekinah a lélekben rejlő jelenléte Istennek az Univerzumban. Az ami sugárzik a Isten lényéből. Viszont a Zsidóknak, Shekinah és Isten, egy és ugyanaz, és szinte tíltott elválasztani őket. Isten a nőnemű és hímnemű önmagát egyszerűen a Shekinah inspiráció formályában jelenti ki.

Pastor Furse: A Shekinah olyasvalami, mely a Tálmud része- mely része a Júdaizmusnak, nem a Kereszténységnek. És mégis, hány Baptista prédikátor használta a „Shekinah Dicsőség” kifejezést, és mégcsak nem is Biblikus.

TV Preacher 5: Barátok, muszály megértsük, hogy a Shekinah dicsőség bennünk van. Ez a jelenlét amiről beszéltünk, ez a jelenség, mely jött ebbe a felső szobába a tanítványoknak, a Shekinah dicsőség- bennünk van mint hívőkben.

Pastor Anderson: A Biblia tiszta az 1Mózestől a Jelenésekig, hogy Isten hímnevű, nem nőnemű. Hogyha azt tanítod, hogy Isten egyszerre hímnevű, és nőnemű, akkor más istened van. A Keresztény Biblia azt tanítja, hogy az ember volt az Isten képmásáta teremtve, és az 1 Korintus 11-ben a Biblia azt mondja:

„Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége; de az asszony a férfiú dicsősége.”

Pastor Anderson: Tehát az 1 Korintus 11-ben, az ember nem kell befednie a fejét, mert a férfi van az Isten dicsőségére szemben a nővel. Ezért mondja még az 1 Mózes 1:27-ben is, hogy:

„Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.”

Pastor Anderson: Férfivá és nővé voltak teremtve, de a férfiú az Istennek képmására. Mit jelent Isten képmására lenni? Úgy nézni ki mint Isten. Amikor Jézus a földön járt, férfi volt, és az Atya is hímnem. Ez istenkáromló tanítása, az új kori miszticizmusnak, mely a föld anyát imádja, és a női lelket, és az istennőt, és a Kabbalát, és az új kort – ez az ahonnan jönnek ezek a dolgok.

Leonard Nimhoy: Ez a formája a Sin, betűnek – a Héber ábécében a Sin – egy nagyon érdekes betű a nyelvben. Az első betűje a Sháddáj szónak, az első betüje a Shálom, az első betüje a Shekinah szónak, mely az Isten női oldalának is.

Spock: Élj sokáig és boldogulj jól, Sirách képe, minden atyja amit mi most igaznak tartunk.

Leonard Nimhoy: Ez nagyszerű. Az emberek nem jönnek rá, ezek áldják ezzel egymást. (nevetés)

 

 

 

mouseover