"Marching to Zion" (Part 3 of 5)

Video

 

May 5, 2015

 

Pastor Anderson:Ne samo to,već ako pogledaš i povjest Židova tokom zadnjih 2000 godina,jesu li bili blagoslovljeni od Boga?Ne,bili su proganjani i mrženi u svakoj državi u kojoj su bili.Ova knjiga ima listu država koje su izbacile Židove u poslednjih 1000 godina,i kada pogledaš ovaj ogromni spisak,moraš se pitati,''Zašto su bili toliko mrženi i proganjani gdje god su živjeli?''Odgovor je zbog njihovog bogohulja prema Kršćanstvu i zbog njihovih predatorskih posuđivačkih praksi

U kasnom 18. vijeku,progon Židova u Rusiji i drugdje se povećalo,i mnogo Židova je počelo vjerovati da njihova jedina nada za uspješnu budućnost jeste da posjeduju državu za sebe.Ovo vjerovanje je postalo poznato kao ''Sionizam''.

Rabbi Abrami:Jevrejska država je realizacija velikog projekta od Teodora Hercela(Theodore Hertzl).

Pastor Anderson:Teodor Hercel?

Rabbi Wiener:On je osnivatelj Sionizma.

Rabbi Mann:On je došao do ideje da uzrok anti-semitizma je to što Židovi nemaju državu za sebe.

Rabbi Abrami:I on je napisao mali knjižicu''Jevrejska Država'',i rekao je da jedini način da se zaštite Židovi jeste da napuste Evropu i da nasele svoju domovinu,zemlju Izrael.Ta knjiga je postala Biblija Sionizma.

Rabbi Wiener:Sionizam je bio formacija nade za preporod.Počeo je sa Prvim Svijetskim Ratom – Balforovom Deklaracijom

Rabbi Mann:Balforova Deklaracija je bila značajna.Nije bila samo pismo prijatelju.

Pastor Anderson:Razumijem da je bio ozbiljan dokument...

Rabbi Mann:...u smislu izražavanja Britanske politike.

Pastor Anderson:Znači Balforova Deklaracija je bila pismo od Balfora...

Rabbi Abrami:...za Rothschilda(Rotšilda)

Pastor Anderson:U 1. Svjetskom Ratu,Turska je bila saveznik Njemačke,koja je bila na gubitničkoj strani,tako da Tursko-Osmansko Carstvo raspalo.Zato što je se Tusko Carstvo raspalo nakon 1. Sjetskog Rata,Britanski Gospodar Balfor je napisao dekleraciju da bi trebalo biti domovina za Židove.

Rabbi Abrami:Da,to je bio početak velike imigracije-desetine hiljada Židova većinom iz Istočne Evrope su se doselili u Izrael.

Pastor Anderson:Balforova Deklaracija je bila pismo napisano Gosp.Rotšajldu(Rothschild),tako da bi razumjeli Balforovu Dekaraciju,moramo znati tko je Rotšajld(Rothschild).

Mayer Amschel Rothschild:Novac je moj!Novac je jedino oružje s kojim se Židov mora braniti!

Mayer Amschel Bauer,rođen u Frankfurtu,Njemačkoj u 1744,je bio posuđivač novca i zlatar u Jevrejskoj Ulici(Jew Street),koja je imala ispred radnje znak sa crvenim heksagramom.Eventualno je promjenio ime u ''Rothschild'' što je na njemačkom ''Crveni Znak''.

Rothschild je brzo saznao da posuđivanje novca vladama i kraljevima bilo dosta isplatljivlije od posuđivanja novca privatnim individualima.Ne samo da su krediti bili veći,već su bili i osigurani kroz porez države.Mayer Rothschild je imao 5 sinova koje je obučavao u vještini pravljenja novca i poslao ih u glavne gradove Evrope da otvore porodični bankarski biznis.

Mayer A mschel Rothschild:Vi ste petero braće.Hoću da svako od vas otvori bankarskibiznis u drugoj državi-jedan da ode i otvori kuću u Parizu,jedan u Beču,jedan u Londonu-izaberite najvažnije centre,tako kad se pare šalju odavde do Londona,recimo,nećete morati rizikovati život i zlato.Amshel ovdje u Frankfurtu će poslati pismo Natanu u Londonu sa porukom,''Plati tom i tom,'' i to će biti izjednačeno kroz dugove u Londonu za Frankfurt.Da li razumjete?

Five Sons: Da,oče.

Mayer Amschel Rothschild:U vašim danima,bit će mnogo ratova u Evropi,i nacije koje imaju novac za prenošenje će doći Rothschildima jer će biti sigurno.Vaših pet bankarskih kuća može pokriti čitavu Evropu,ali vi će te uvijek biti jedna firma-jedna porodica:Rothschildi,koji uvijek rade zajedno.To će biti vaša moć.

Kada je Mayer Amschel Rothschild umro u 1812,ostavio je testament sa instrukcijama za kako voditi Kuću Rothschilda.

-Sve ključne pozicije u Kući Rothschilda će biti vođene članovima porodice.
-Porodica će sklapati brakove sa rodicama/đacima prvog i drugog koljena,tako će te očuvati bogatstvo.
-Rothschildovi nasljednici su bili striktno zabranjeni otkriti količinu njihovog bogatstva.

Čitava porodica je bila potaknuta nezasićenom željom za bogatstvo i moć.Oni su tajno finansirali obje strane u raznim Evropskim ratovima,dominirali Evropsko bankarstvo,i do sredine 1800. Su postali najbogatija porodica na svijetu.

Texe Marrs:Rothschild je pomogao osnovati Izrael,i Rothschild je uvijek bio sponsor Izraela.Štogod Rothschild hoće,on dobije.Vjeruje se da je najbogatija osoba na svijetu,i ja ne sumnjam u to.

Iako je Balforova Deklaracija data Rothschildu u 1917,neće biti do 1947 da se implementira plan za Židovsku državu.Trebat će horori 2.Svijetskog Rata da se dođe do javnog mišljenja o stvaranju države za Židove u zemlji Palestine.

Pastor Anderson:U 1947,Ujedinjene Nacije suizjasnili da će biti dvije države u zemlji Palestine.Da će biti Židovska država i Palestinska država.

US Ambasador:Delegacija Ujedinjenih Država podržava osnovne principe jednoglasnog prijedloga Ujedinjenih Nacija,koja obezbjeđuje pregradu i imigraciju.

Announcer:Kasnije,Rusija podržava prijedlog pregrade Ujedinjenih Država,dok Arapske zemlje prijete nasilno povraćanje zemlje,dok budućnost svete zemlje visi na koncu.

Texe Marrs:Ali Izrael je postala prva država,oni nikada nisu dopustili da Palestina postane država,tako da su osigurali da odredba Ujedinjenih Nacija nikada ne nastupi na snagu.

14.Maja,1948,David Ben-Gurion,Izvršna Glava Sionističke Organizacije je objavio''osnivanje Židovske države u zemlji Izraela''

Announcer:U Maju 1948,nova Židovska država ''Izrael'' je rođena u jezeru krvi.Židovska vojska je preusmjerila Arapske snage iz grada Haife u prvom od serije borbi koje su se desile tokom godina.Nova vlada sa vođom David Ben-Guriona je postavljena u Tel Avivu.Stim po prvi put od kada je Rimska legija uništila Jerusalem u 70.godini,narod Židova ima naciju za sebe.

Pastor Jimenez:Danas mnogo Kršćana misle da je Bog vratio naciju Izraela,i Bog je učinio to predivno djelo,ali da li je to bila Božja volja,ili je to bila volja Ujedinjenih Nacija?

Pastor Anderson:Biblija nam veoma jasno kaže u Hebrejima 4 da kada su prvi put došli u obećanu zemlju sa Mojsijem,''Nisu mogli ući zbog nevjerovanja''.Onda 40 godina poslije,njihova djeca koja su vjerovala Gospodinu su bili dopušteni da uđu u obećanu zemlju.Onda kasnije,su slavili druge bogove,i šta je Bog uradio?On ih je sklonio iz obećane zemlje.Oni su otišli u Babilon 70 godina.Onda kad su se kajali i okrenuli od njihovih lažnih bogova,dovedeni su u obećanu zemlju.I onda su odbili Isusa Krista,bili su opet uklonjeni iz obećane zemlje,i u 1947,svi oni su vjerovali na Gospodara Isusa Krista,i Bog ih je vratio u obećanu zemlju.Je li se to desilo? Ne!

Pastor Coleman:Jesi li vjerovali u Isusa?Gledajte,Kršćani,pitajte sebe ovo pitanje:Da li se dogodio preporod u Izraelu?Da li su ljud prihvatili Isusa kao Mesiju?Odgovor je ne.Zato to nije bio Bog koji je vratio Izrael zbog njihovog vjerovanja.On je rekao da će ih raspršiti ako ne budu držali njegovu riječ,i to je učinio.Rekao je da će ih vratiti ako se okrenu njemu.Oni se nisu okrenuli njemu.

Pastor Anderson:Ako ih nije Gospodar vratio,tko ih je vratio?To je bio duh antikrista koji ih je vratio u obećanu zemlju.To su bile Ujedinjene Nacije koje su ih vratili u obećanu zemlju.

Announcer:Zapisana je historija kada je se rodila država Židova,Izrael.Začet kroz svađu i odlučen kroz nasilje,Izrael je svjetao da postane konstruktivni glas u svijetskim poslovima.Njena zastava simbol nade u problematičnom svijetu.

Pastor Anderson:Davidova zvijezda?Odakle dolazi taj simbol?

Rabbi Abrami:Nikada nije eksplicitno napisano u samoj Bibliji?

Pastor Anderson:Da li je u Talmudu?

Rabbi Schesnol:Ne.

Pastor Anderson:Da li ima odlomak o tome u Bibliji,ili ne?

Rabbi Wiener:Ne.

Pastor Anderson:Znači niste podpuno sigurno odakle dolazi?

Rabbi Wiener:No.

Rabbi Mann:Uhvatio si me!

Pastor Anderson:Znači nitko ne zna?

Rabbi Mann:Ne znam.

Pastor Anderson:Jer znam da se naziva Davidova zvijezda.Da li ima ikakve veze sa Davidom?

Rabbi Mann:Ne,sumnjam u to.

Rabbi Abrami:Mora negdje biti.Ne sjećam se tačno koja je asocijacija bila.

Pastor Anderson:Ja vjerujem da ono što oni nazivaju''Davidovom zvijedom'' je ustvari zvijezda Remfana jer kada učiš Bibliju,vidjet ćeš da kada slave druge bogove,Biblija govori o njima noseći zastavu zvijezde njihovog boga Remfana.

Texe Marrs:Odbio si Boga Biblije.Uzeo si za sebe zvijezdu(to je 6-okraka zvijezda) od vašeg boga Remfana ili Kijuna.Sve to su bila Molohova imena,veliki Baal,veliki vatreni bog koji jest Sotona.

Paul Whittenberger:Beelzebub.

Texe Marrs:Tačno.Beelzebub.Zbog ovog su bili šokirani.Sad,ko ja taj bog zvijezde?Da su samo čitali Stari Testament,znali bi ovo.U Amosu,Bog je rekao da su digli zvijezu,i učinili ste me bijesnim radeći to,i vi ste žrtvovali svoju djecu tom bogu kroz vatru.Žrvovali su svoju vlastitu djecu.Židovi su to činili tom bogu zvijezde.

Pastor Anderson:Kada su slavili lažnog boga,imali su Remfanovu zvijedu kao znak i simbol.Nikada ne vidimo ''Davidovu zvijezdu'' u Bibliji,ali vidimo zvijezdu lažnog boga Remfana,i stim znamo da danas oni ne slave pravoga boga jer Biblija kaže,''Svaki koji niječe Sina,nema ni Oca,a tko priznaje Sina,ima i Oca.''Ako Židovi ne vjeruju u Sina,Biblija kaže da nemaju ni Oca.Onda koga oni imaju?Nekoga drugog.Lažnog boga.Zbog toga oni ne slave Boga kojega mi slavimo.Neki ljudi će reći,''Oh,oni slave samo Boga Oca,ali ne priznaju Isusa,''ali Biblija uči da je nemoguće slaviti Oca ako ne priznaš Sina.

Texe Marrs:Ako se vratiš na Masonsko udruženje slobodnih zidara,Njihov veliki znak je G.Gledaš u zvijezdu u kompasu,samo skrivena Davidova zvijezda.Jedna činjenica,oni imaju čitavu Davidovu zvijezdu na mnogim Masonskim hramovima.Zašto je to?Masonstvo je proučavanje Jevrejstva i Kabale.

Jevrejske tribun novine 28.Oktobra 1927,kažu,''Masonstvo je bazirano na Jevrejstvu.Eleminiši Jevrejska učenja iz Masonskih Rituala,i vidi šta je ostalo?''

Texe Marrs:Albert Pike je rekao u svojoj knjizi''Morali i Dogma'' da je Kabala temelj.Bez Kabale mi ne bismo imali 33 rituale masonske lože.Ali bog kojega slave,veliki arhitekt,je Moloh,bog zvijezde.Ako mi itko kaže da Židovi nisu posavljeni pod velikom kletvom od samog Isusa...tu je.

Pastor Jimenez:U Ivanu 8:37,interesantno je jer Isus kaže ovo:''Znam da se potomstvo Abrahamovo.''Znači on priznaje činjenicu da su fizičko potomstvo Abrahama.On kaže,''Znam da ste potomstvo Abrahamovo,ali tražite da me ubijete jer riječ moja ne prodire u vas.Ja govorim što sam vidio od svog Oca,a vi dakle činite što ste vidjeli kod svog oca.Odgovoriše mu i rekoše:>Naš je otac abraham< Reče im Isus:Da ste djeca Abrahamova,činili biste djela Abrahamova.'' Interesantno je zato što u 37. stihu, on priznaje da su Abrahamovo potomstvo,da su fizičko potomstvo Abrahama,ali u 39. stihu,on to zapitkuje,govoreći,'' Da ste djeca Abrahamova,činili biste djela Abrahamova,''znači on ustvari govori da nisu djeca Abrahamova jer,kao što smo pričali kasnije u odlomku,on kaže,''Vi ste od oca đavla''.Znači interesantno je kako sam Isus kaže da možeš biti potomstvo Abrahama, fizičko potomstvo Abrahama, i on te dalje ne smatra djetetom Abrahama.

Rabbi Abrami:Ima drugi odlomak u Evanđelju po Ivanu: Ivan poglavlje 8 stih 44 gdje on kaže da su Židovi djeca Đavola.To je on propovijedao!

Pastor Jimenez: Isus sam je učio,''Vi ste od oca đavla i hoćete činiti želje oca svojega.On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer istina nije u njemu.Kad govori laž,od svojega govori jer je lažac i otac laži.''Prema Gospodaru Isusu Kristu,onu su od svoga oca Đavola.Vidimo da je Isus vjerovao da ne prate Abrahama,ne prate Mojsija,nisu pratili proroke,nisu pratili Boga.On kaže da su pratili svog oca Đavola.

Texe Marrs:U Otkrivenju 2 i 3 imamo interesantne stihove koje govore o onima koji kažu da su Židovi a nisu,već su od sinagoge Sotonine.

Pastor Anderson:Nije teško skontati ko je ''sinagoga Sotonina'' kada shvatiš da ima samo jedna religija na svijetu koja koristi sinagoge:Judaizam.Nije teško skontati ko su kada nam Biblija kaže:govore da su Židovi,a nisu.Ne idu svi na svijetu govoreći''Ja sam Židov.''Ljudi koji praktikuju Jevrejstvo kažu da su Židovi.Ti bi rekao,''Pa,Pastor Andersone,oni kažu da su Židovi,ali zato što jesu.''Ne,jer u Rimljanima 2:28 kaže,''Ta nije Židov tko je Židov izvanjski,niti je obrezanje što je izvanjsko,na tijelu:nego je Židov tko je u nutrinu i obrezanje što je u scru-u duhu,ne u slovu.Njemu pohvala nije od ljudi,nego od Boga.''Biblija kaže,''Jer obrezanje smo mi koji Boga u duhu štujemo i dičimo se Kristom Isusom,a ne pouzdajemo se u tijelo.''Znači u Božijim očima oni nisu Židovi već sinagoga Sotone.Biblija kaže u Otrivenju 3:9,''Evo,dat ću da oni iz sinagoge Sotonine,koji govore zase da su Židovi,a nisu,nego lažu-evo,učinit ću da oni dođu i poklone se pred nogama tvojim i spoznaju da te ja uzljubih.''Zašto bi Bog morao pokazati da voli crkvu u Filadelfiji?Zato što Židovi misle da Bog samo njih voli.Oni ne misle da Bog voli ne-Židove iz Filadelfije,i to je zašto je Bog rekao,'''Evo,dat ću da oni iz sinagoge Sotonine spoznaju da te ja uzljubih.''Bog voli djecu svijeta.Crven i žut,crn ili bijel,oni su svi dragocjeni u njegovim očima.U 1. Ivanu 2:22, Biblija nam daje definiciju toga šta je antikrist:

''Tko je lažac ako ne onaj koji niječe da Isus jest Krist?Tko niječe Oca i Sina,taj je antikrist.''

Pastor Anderson:Ako hoćeš da vjeruješ da Isus nije Krist,onda moraš vjerovati da ima Krist,a to nije Isus.

Pastor Jimenez:Ivan 4 nam kaže da riješ ''mesija'' znači ''Krist''.Žena pored izvora reče,''Znam da dolazi Mesija koji se zove Krist,''po tome znamo da definicija ''Krist'' je ''mesija.'' U 1 Ivanu 2:22 kada kaž, ''Tko je lažac ako ne onaj koji niječe da Isus jest Krist, ''ustvari znači,'''Tko je lažac ako ne onaj koji niječe da Isus jest mesija.''Koja grupa ljudi vjeruje da ima mesija a da to nije Isus?Opet,to su Židovi.

Pastor Anderson:Dozvoli mi da ovo pokušam razjasniti.Osnovna Židovska vjera u Isusa...očigledno ne vjerujete da je mesija,ali da li mislite da je on samo jedan u nizu od dosta lažnih mesija?

Rabbi Mann:Da,ako je izjava napravljena da je mesija,onda je lažni mesija.

Rabbi Abrami:Isus nikada nije rekao,''Ja sam Mesija''

Rabbi Mann:Židovski narod bi bio zainteresovan za Mesiju.Oni čekaju Mesiju.Oni hoće Mesiju,da je on imao prave karakteristike Mesije,oni bi bili zainteresovani za njega.Ali imao je 12 učenika.To nije puno.Pričamo o naciji Izraela sa svim Židovskim učiteljima.Oni nisu bili predati njemu.

Pastor Anderson:Niste znači vjerovali u njega.

Rabbi Mann:Ne uopšte!Kršćani su izmislili ideju neuspjelog mesije.Iako nije uspio,opet je Mesija.Ako ne uspiješ,onda nisi Mesija.

Pastor Anderson:Oni i dalje čekaju na drugog mesiju da dođe,i mi znamo da taj drugi mesija koji će doći jest antikrist.Kako izgleda Židovski mesija?

Rabbi Abrami:Veoma moćan kralj koji će usvojiti svijetski mir i dobru volju na zemlji.Moraš biti sposoban da usvojiš mir.

Pastor Anderson:Svijetski mir?

Rabbi Abrami:Svjetski mir.

Rabbi Mann:Kada se pravi mesija pojavi na svoj dramatični način,onda će ga svi prihvatiti kao pravog mesiju.

Pastor Anderson:Širom svijeta?

Rabbi Mann:Širom svijeta.Čak i ne-Židovi , jer oni isto čekaju mesiju.

Pastor Anderson:Znači kada se pravi Mesija pojavi,sav svijet će vjerovati u njega?

Rabbi Mann:Da,jer njegova čitava uloga je da uputi čitav svijet na pravi put.Sve nacije će ići prema Jerusalimu da nauče od njih.To će započeti period svijetskog mira.Mesija će biti ogromna karizmatična figura sam velikim znanjem i komunikativnim vještinama.On će isto biti i veliki ratnik.

Pastor Romero:.................On će usvojiti mir kroz rat.

Pastor Anderson:U njega će vjerovati sve religije svijeta.Donijet će svjetski mir.Ujedinit će nas sve.

Texe Marrs:Toliko mnogo Kršćana su dragocjeni,i ne znaju šta rade.Bio sam na proročanstvenoj konferenciji u Floridi,i jedna dama mi je prišla,i nosila je Davidovu zvijezdu.Pitao sam je zašto to nosi,i rekla je,''Pa,pa veoma je bitno da pokažemo svoju podršku Izraelu.''Ja sam rekao,''Kako pokazuješ podršku Izraelu.''Ona reče,''Dajem novca svaki mjesec Fondaciji Brda Hrama''To je Židovska grupa,i ja sam rekao,''Zar ne znaš da 2. Solunjanima 2 kaže da će antikrist ući u taj hram i objaviti sebe Bogom,i iznad svakoga drugog Boga?''Ona reče,''Pa,ja samo mislim da pomažem Biblijskom proročanstvu da se ispuni.''Ja sam rekao,''To i radiš!Pomažeš antikristu da dođe!Tko bi želio to!

 

 

 

mouseover