"Útban Sion Felé" teljes film magyarul (2. rész: 5)

Video

January 12, 2018

Texe Marrs: Az átlag Zsidó azt hiszi, hogy az Ószövetség egy csodás könyv, tele regékkel, és történetekkel melyeknek tanulságos jelentései vannak, de csak akkor érted meg az Ószövetséget, hogyha tanulmányozod a Talmudot és a Kabbalát.

Pastor Anderson: A Zsidók már Mózes első könyvétől nem hiszik a Tórát.

Rabbi Wiener: Én úgy gondolom, hogy a teremtés egy olyan dizájn ami végtelen idejű. Az Evolúció egy része a folyamatnak, és a kezdet nekem... tudja azok akik az Ősrobbanás elméletről beszélnek. Nekem velük nincs problémám.

Pastor Anderson: Tehát akkor ön nem veszi a Mózes 1 béli kezdetet, mint az Éden kertjét, meg a kígyót... Ön nem veszi ezt szó szerint akkor?

Rabbi Wiener: Nem, nekem, azok példázatok.

Pastor Anderson: Amikor nézzük legfőbb tanításait Mózes könyvének, Mózes 1-től, Mózes 5-ig, a Zsidók nem igazán hisznek belőle semmit. A körülmetélés tudom, hogy nagy része a...

Leader Schesnol: Áhu!

Pastor Anderson: Ez nagy része a Júdaizmusnak. Igazam van?

Leader Schesnol: Úgyvan.

Rabbi Wiener: Ha egy felnőtt jön hozzám megtérni, én nincs körülmetélve, akkor nagyon egyszerű ügy. Veszel egy tűt és csak szúrni kell egy lyukat, hogy egy csepp vér kijön, és az elég.

Pastor Anderson: Tehát szimbolikusabb.

Rabbi Wiener: Right.

Leader Schesnol: Csak reprezentálja a hajlandóságát, hogy részese lehessen a szövetségnek.

Pastor Anderson: Szóval nem távolítják el a teljes előbőrt? Inkább jelképesebb.

Leader Schesnol: Pontosan.

Pastor Anderson: Dehát, a Tórában, Ábrahám 99 volt amikor ő körulmetélve lett, és a fia Ismáel pedig 13, de mostanság már nem?

Leader Schesnol: Már nem.

Pastor Anderson: Na most mi, mint Újszövetségi keresztények nem gyakoroljuk a körülmetélést, de a Zsidók, emlékszel, azt mondják, hogy még mindig a Mózesi tövényeket követik, tehát ha tényleg követnék, akkor teljesen el kellene távolítaniuk az előbőrt és körülmetélnék azt a felnőtt megtértet. Ezt tanítja a Tóra.

Pastor Berzins: Annyiszor hallottam már, „Á, a Zsidók csak az Ószövetséget hiszik, mindent úgyhisznek mint mi, csak Jézus nélkül,” és ez hazugság. Nem hiszik Istent. Nem hiszik Jézus Krusztust. Nem hiszik az Ószövetséget, és ők nem hiszik az Újszövetséget. Nem hiszik egyáltalán.

Rabbi Wiener: És hogyan határozzák meg hogy mi jó, és mi rosz? Azt úgy hívják „civilizáció.” Az emberek összegyülnek, és elhatározzák, „Te nem kéne lopj.” Tehát a civilizáció azt mondja, „ez rosz.” Így mérik a jót. Hogyha egy olyan közösségből jösz, hogy a lopás jó, akkor ez a civilizáció így válassza szét a jót a rossztól. Ha nem lopsz, rossz vagy. Ha lopsz, hozzánk tartozol.

Pastor Anderson: Van egy abszolut jó és rosz mérték, ahol a lopás mindig rosz, mert Isten azt mondta?

Rabbi Wiener: Véleményem szerint nincs abszolút.

Pastor Romero: János 5:46-47-ben ez áll.

„Ha Mózesnek hittetek volna, nekem is hinnétek, mert ő én felőlem írt. De ha az ő írásainak nem hisztek, hogy hihetnétek az én beszédeimnek?”

Pastor Romero: Jézus Krisztus beszél az Ő idejében élő Zsidóknak, hogy ők nem hittek Mózesnek. Az ő állításuk az, hogy hittek Mózesnek, és nem hisznek benne, de tisztázza itt, hogy ha nem hiszel benne, akkor nem hiszel Mózesnek.

Rabbi Wiener: Másként gyakorlunk. Másként hiszünk, és talán a felfogás is más, de a cél ugyanaz. Istent akarjuk elérni, és ez az lényeg.

Pastor Anderson: Szóval ön úgy hiszi, hogy az összes vallásnak egy a célja, csak külömböző az útirányuk a célhoz?

Rabbi Wiener: Pontosan! És külömböző utat hogy oda jussanak, és külömböző felfogásokkal, hogy, hogy jussanak oda, de ez nem teszi egyiket jobbá a másiknál. Nincs külön egy út Istenhez. Nincs külön egy értelmezése Istennek. Ahoz, hogy megértsük Istent, meg kell értenünk egymást. Meg kell értenünk saját magunkat.

Rabbi Abrami: Nem létezik olyasmi mint egy üdvözülés ami átalakít. Azt teszed ami helyes, és megmented magad minden pillanatban. Isten nincs a mennyben. Hogyha valaki elkezdi mondani nekem, hogy egy lélek a menyben van... mit tudnak ők a lelkekről, a emberek szellemi lelkéről a Mennyben? Ez gyermekeknek van! Így kell elmondanod nekik. „Miért nemjött ma nagyapa haza?” „Ó, ő a Menyben van.”

Pastor Anderson: Na és a Pokol? A Pokol egy olyan dolog ami a Júdaizmus része? Mármint olyan mint egy örök tüzes büntetés...

Rabbi Abrami: Én voltam a Pokolban. Amit mi Pokolnak hívunk az a Hinnom Völgye.

Pastor Anderson: Tófet szintén, igaz?

Rabbi Abrami: Van egy hely közvetlen Jeruzsálem mellett, amit úgy hívnak, hogy a Hinnom fiainak völgye. Egy olyan hely volt, ahol pogányok ajánlottak emberi égőáldozatokat, és extrapolació éltal valahogy elképzelték, hogy vagy egy hely az univerzumban, ahová a gonosz emberek mennének.

Pastor Anderson: Tehát ön nem hiszi, hogy az Ószövetség tanítana bármiféle szó szerinti Pokolról?

Rabbi Abrami: Nem.

Pastor Anderson: Oké, rendben.

Rabbi Wiener: Rengeted ember azt fogja mondani, hogy a Biblia azt mondja, ha nem teszel valamit, akkor egy rosz életed lesz, vagy bekerülsz az alvilágba...

Pastor Anderson: A Pokolba.

Rabbi Wiener: Úgyvan, hát, mi nem jegyezzük annak azt egyébként sem, de az én érzésem más.

Pastor Anderson: Ha a Zsidók nem hisznek a teremtés történetben az 1 Mózesben, nem hiszik Ádám és Éva történetét, nem hisznek Noénak, nem hisznek a Bábel tornyában, gúnyolják ezeket, nem hisznek a felnőtt körülmetélésben, nem hisznek az állatáldozatokban, akkor a Tóra melyik részében hisznek?! Ez állítólag a legfőbb könyvük, míg ha megnézzük a összes részletet amir a Tóra tanít, ők nem hiszik egyiket sem.

Pastor Anderson: Manapság rengeteg evangélikus keresztény van Amerikában aki nagyon Izráel-párti.

Rabbi Mann: Nagyon.

Pastor Anderson: A keresztények nagyon buzgóak Izráel védelmében. Most, ez mindig is így volt a történelem folyamán?

Leader Schesnol: Ó Isten, dehogy!

Pastor Anderson: Vagy ez egy új jelenség?

Leader Schesnol: Nem, nem volt ilyen a történelem során.

Rabbi Mann: Hagyományosan a Kereszténység alapvetően anti-Szemita volt. Ez a Keresztény Cionista jelenség viszonylag új. Azt tartják, hogy a Zsidók Isten kiválasztott népe, és mindig is Isten kiválasztott népe marad. Használják azt a kifejezést, hogy: „Isten Szemének almája.”

Pastor Anderson: És ez egy újabb jelenség?

Rabbi Mann: Igen, Pár száz évesnek mondanám, amennyire tudom. Ez nem megy végig visza.

Rabbi Abrami: A Helyetesítő Teológia nagyon fontos szerepet játszott a Kereszténységben.

TV Preacher: Mi is a Helyetesítő Teológia?

Hal Lindsey: A Helyetesítő Teológia a Keresztény anti-Szemitizmus gyökere.

TV Preacher 2: Mint egy vírus az egyházban.

Tv Preacher 3: Egyszerüen, azt mondja, hogy a gyülekezet már hatálytalanítja Izráelt, és ez a Teológia felhagy a Zsidó emberek helyét és behelyetesíti az gyülekezettel, az új szellemi Izráellel, ami nagyon veszélyes mert úgy hiszem ez az elsődleges gyökere az antiszemitizmusnak.

Rabbi Abrami: Számos teológus prédikálta az évszázadokon keresztül a Helyettesítő Teológiát.

Pastor Anderson: Megnevezne párat akik tanították ezt?

Rabbi Abrami: Nekem van itt minden Aranyszájú Szent Jánosról. Ő volt a fő anti-Szemita az egyházban.

Aranyszájú Szent János: A Zsinagóga rosszabb mint egy bordélyház... a gazemberek verme és a vadállatok rendbe hozása... a démonok temploma, bálványimádási kultuszra odaszánt... menekülő züllött alakok, és az ördögök barjlangja. Ez egy bűnözők Zsidó gyülekezése... egy gyülekező hely Krisztus gyilkosainak... a rablók verme, a romlottság otthona, az ördögök menedékhelye, a kárhozat szakadéka és végtelen mélysége. Elmondanám ugyanazt a lelkükről.

Rabbi Abrami: Ők démonizálták a Zsidókat. Ez még most is jelen van sokak elméjében.

Pastor Anderson: A történelem során, a Keresztények nem tekintettek a Zsidókra, mint Isten kiválasztott népére. Úgy néztek rájuk mint akik viszautasították Krisztust és ezért vissza lettek utasítva Isten Által. Például Luther Márton utolsó könyvének címe mielőtt meghalt „A Zsidók meg Hazugságaik” volt, és ebben a könyvben, megad mindenféle szentírási érvet, hogy a Zsidók miért Isten kiválasztott népe, és szintén fényt vet a Talmud számtalan istenkáromló tanítására.

Texe Marrs: A legutolsó prédikációjában, a Zsidókról beszélt, és elmondta, a Zsidók mennyire is gyűlölik az Urunkat és Megváltónkat Jézus Krisztust, és az álnok viselkedésükről, ők létrehoznak mindenféle fortélyt meg stratégiát, hogy félrevezessenek. És tulajdonképpen annyira felidegesedett miattuk, hogy azt mondta, össze kellene gyüjteni a Talmud összes másolatát, és el kellene égetni. Égett a méregben, annyira feldühödött a Talmud miatt. Persze, ma a Zsidók nagy anti-Szemitának tekintik.

Rabbi Abrami: Szent Ágoston sem tudott jobbat.

Pastor Anderson: Ő is szintén anti-Szemita volt?

Rabbi Abrami: Úgy van! Nagyon megalázó volt. Az mind tiszta gyűlölet.

Pastor Anderson: Nem számít, hogy kire hallgatsz: Aranyszájú Szent Jánosra, Szent Ágaston, Luther Márton, Kálvin János... nevezd meg az egyházatyát. Nevezd meg a protestáns vezetőt a történelem során. Mindjáan egyet mondanak a Zsidókról: hogy ők a Sátán Zsinagógája, hogy egy hamis vallás. Ez a doktrina, hogy Zsidók még Isten kiválasztott népe egy új tanítás.

Texe Marrs: Tudod, még az 1800-as évek vége előtt, mindenki elismerte azt amiről most beszélünk, de valami kezdett megváltozni, először, Dr. Cyrus Schofield-del.

Pastor Furse: C. I. Schofield egy elvált ember volt. Gondjai voltak az alkohollal. Ügyvédből lett prédikátor. Elhagyta az első feleségét Leontine Cerrè-t 1883-ban. Ez egy évvel azután volt, hogy írta az első könyvét, a “Rightly Dividing the Word of Truth-t.” Tehát 1882-ben írja a könyvét, a “Rightly Dividing the Word of Truth-t” és 1883-ban elhagyja első feleségét, elvesz egy másik hölgyet, és aztán egy lelkész lesz Texasban- nagyon hires, nagyon népszerű. A Schofield diszpenszacionalista, ezredfordulóelőtti Bibliáját megszerkesztették kiemelkedő üzletemberektől kapott anyagi támogatással, amelyek közül néhánynak vitatható vallásos kötelékük volt.

Texe Marrs: Voltak neki Zsidó védőik akik a tagjává tették a Lotusz klubnak – egyfajta titkos társaság – és hirtelen lett rengeteg pénze. Ez a korrupt jogász aki elhagyta feleségét és bűnösnek találták számos tettért mint korrupt védőügyvédet – de Schofieldnek adtak pénzt, és az Angliai Oxford Group kiadta a Bibliáját. Miért szednének egy korrupt ügyvédet, és tennék egy Biblia szerkesztőjévé? És hírtelen volt több millió dolláruk a forgalmazására. Ezzel a mennyiségű pénzel, a Bibliája sikeres lett, ami valójában lezárta az üzletet a Zsidók számára.

Pastor Anderson: A Schofield Referencia Biblia nagyon Izráel-barát, nagyon Cionista, és ez a könyv, jobban mint bármi, megváltoztatta a gondolkodását egy teljes generációnyi fiatal lelkészfiúnak.

Pastor Jimenez: Egy másik hiedelem ami a Keresztényekben aktív ma, ami egy hamis hiedelem, ami nem található a Szent Írásban, az a hit,hogy áldanunk kell Izráelt. Visza mennek ahoz amit ők a Ábrahámi szövetségnek mondanak. Visza mennek 1. Mózes 12-re, mondván, „Áldanunk kell Izráelt, hogyha akarjuk a Isten áldását, mi kell áldanunk őket.”

1 Mózes 12:1-3 a kulcsfontosságú írás, ahol Isten elhívja és megáldja Ábrahámot. Így olvasható: „És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.”

Pastor Anderson: Most a Szent Írás szerint, itt Isten Ábrahámmal köt szövetséget, és mondja Ábrahámnak: „És felmagasztalom a TE nevedet”. Egyes számban van. Ő Ábrahámmal beszél. Hát, Schofield jegyzeteiben az 1 Mózes 12-ben ezt az áldást a jövői Izráel népére alkalmazza. Nem ezt tanítja az Írás. Több evangélikus keresztény ma már a doktrináját Izráelről nem onnan szerzi ami az Újszövetségben van írva. Ők Schofieldi Referencia Biblia jegyzeteiből kapják ezeket. Amint olvasod ezeket az ígéreteket Ábrahámnak az Ószövetségben, rá kell jönnöd, hogy amit a Biblia tanít a Galátziai levél 3:16-ban, amikor azt mondja:

„Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának.”

Pastor Jimenez: Most, hogyha épp itt megállnánk, az összes mai Keresztény, vagy Cionista, vagy bárki, mondhatná, „Látod! Ez Ábrahámnak volt és a magvának, de a vers folytatódik. Azt írja:

„Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának...”

Pastor Jimenez: Most, hogyha pont itt megállnánk, az összes mai Keresztény, vagy Cionista, vagy bárki, mondhatná, „Látod?! Ábrahmámnak és magjának volt, de vers folytatódik. Azt írja:

„Nem mondja: És magvaknak, mint sokról…” (magvak, többes számban)

„Nem mondja: És magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről: És a te magodnak, aki a Krisztus.”

Pastor Anderson: Tehát a Biblia szerint, az ígéretek Ábrahámnak, Ábrahám számára voltak téve, és Krisztusra, és a Biblia aztírja a 29. Versben:

Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám, magva vagytok, és ígéret szerinti örökösök.

Pastor Anderson: A Biblia szerint, mi mint Keresztények, Zsidó vagy sem, örökösei vagyunk Ábrahámnak tett ígéreteknek. Azok ma, akik a közel-Keleten vannak Izráel államában, nincsenek Krisztusban. 99%-kuk nem hisz az Jézus Krisztusban. Ezért ők nem Ábrahám magva. Ezért 1 Mózes 12:1-3 nem alkalmazható rájuk.

Pastor Furse: Az emberek mondani fogják, „Hát, segítenünk kell Izráelt, ha akarjuk Isten áldását magunkon, ha akarjuk Isten áldását a gyülekezetünkön, ha akarjuk Isten áldását a nemzetünkön, muszály segítenünk egy fizikai Izráelt.” Hát, ha viszanézel az elmult 66 vagy 67 évnyi amerikai történelemre, találsz bármiféle áldást Istentől az országunkon? Legalizáltuk volna-e az abortuszt az 1940-es években? Nem, ez azóta érkezett. Mennyi volt az adósságunk az 1940-es években mához képest? Milyenek voltunk akkor, ahoz képest, amilyenek ma vagyunk? Nem tudsz meggyőzni, hogy Isten áldása esett erre az országra, egy „ígéret” által, hogy segítsünk egy fizikai népet valahogy korelálna Istentől való áldásra.

 

 

 

mouseover