"MARCHEREN NAAR ZION" (Deel 2 van 5)

Video

 

May 11, 2015

 

Texe Marrs: De gemiddelde Jood gelooft dat het Oude Testament een wonderlijk boek van mythen en verhalen is die een goede betekenis hebben, maar je kan het Oude Testament alleen begrijpen door de Talmoed en de Kaballa te bestuderen.

Pastor Anderson: De Joden houden op de Tora te geloven vanaf Genesis hoofstuk 1.

Rabbi Wiener: Ik geloof dat de schepping een oneindig design is. Evolutie is onderdeel van het proces, en voor mij is het begin je weet wel, er zijn mensen die spreken over de Bing Bang theorie. Ik heb geen problemen met hen.

Pastor Anderson: Dus u vat het begin van Genesis met de Hof van Eden en de slang... u vat dat dus niet letterlijk op?

Rabbi Wiener: Nee, voor mij zijn dat gelijkenissen.

Pastor Anderson: Wanneer je kijkt naar de sleutelleringen van de boeken van Mozes, Genesis tot Deuteronomium, dan geloven de Joden niet echt in enige van deze. Besnijdenis, ik weet dat ze een groot deel is van…

Leider Schesnol: Auw!

Pastor Anderson: Het is een groot deel van het Judaïsme geloof ik. Heb ik gelijk?

Leider Schesnol: Dat is zo.

Rabbi Wiener: Als een volwassene naar mij toekomt voor bekering en hij is niet besneden, dat is het een erg eenvoudige zaak. Je neemt een speld en prikt gewoon de p..., zodat er een druppel bloed uitkomt, en dat is genoeg.

Pastor Anderson: Dus het is meer symbolisch? -Rabbi Wiener: Inderdaad.

Leider Schesnol: Het stelt gewoon de welwillendheid voor om in staat te zijn om deel uit te maken van dat verbond.

Pastor Anderson: Zij verwijderen dus niet de hele voorhuid? Zij doen gewoon meer een symbolische...

Leider Schesnol: Exact.

Pastor Anderson: Nou, in de Tora was Abraham 99 toen hij besneden werd, en zijn zoon Ismaël was 13, maar tegenwoordig doen ze dat niet.

Pastor Anderson: Welnu wij als Nieuw Testamentaire Christenen beoefenen geen besnijdenis, maar onthoud dat de Joden zeggen dat zij nog steeds die oude Mozaïsche wet volgen, dus als zij haar werkelijk zouden volgen, zouden zij de voorhuid moeten verwijderen en die volwassen bekeerling moeten besnijden. Dat is wat de Tora onderwijst.

Pastor Berzins: Ik heb het zo vaak horen zeggen: “Oh, de Joden geloven gewoon het Oude Testament. Zij geloven alles wat wij doen, maar gewoon zonder Jezus”, en dat is een leugen. Zij geloven God niet. Zij geloven Jezus Christus niet. Zij geloven het Oude Testament niet, en zij geloven het Nieuwe Testament niet. Zij geloven er niets van.

Rabbi Wiener: En hoe is het vastgesteld wat goed is en wat slecht is? Dat wordt “beschaving” genoemd. Mensen komen samen en stellen vast: “Je zou niet moeten stelen.” Dus de beschaving zegt: “Dat is slecht.” Dat is hoe je het goede meet. Als je van een samenleving komt waar stelen goed is, dan is dat hoe die beschaving goed van slecht onderscheidt. Als je niet steelt, dan ben je slecht. Als je steelt, dan ben je onderdeel van ons.

Pastor Anderson: Is er een absoluut juist en verkeerd waarbij stelen altijd verkeerd is omdat God dat zei?

Rabbi Wiener: Naar mijn mening zijn er geen absoluten.

Pastor Romero: Er staat in Johannes 5:46-47: “Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.

“Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?”

Pastor Romero: Jezus Christus zegt de Joden van zijn dagen dat zij Mozes niet geloofden. Hun hele claim was dat zij Mozes geloven, en dat zij Hem niet geloven, maar hij legt hier uit, dat als je niet in Hem gelooft, je dan ook niet in Mozes gelooft.

Rabbi Wiener: Wij praktiseren verschillend. Wij geloven verschillend en misschien is onze benadering anders, maar de bestemming is hetzelfde. Wij proberen om God te bereiken, en dat is het hele doel.

Pastor Anderson: Dus u gelooft dat alle religies naar dezelfde bestemming gaan, maar gewoon verschillende routes nemen om er te komen?

Rabbi Wiener: Precies! En verschillende wegen om er te komen, en verschillend begrip over hoe zij er komen, maar dat maakt de ene niet beter dan de andere. Er is niet één pad naar God. Er is niet één begrip van God. Om God te begrijpen, moeten wij elkaar begrijpen. Wij moeten onszelf begrijpen.

Rabbi Abrami: Er bestaat niet zoiets als een redding die transformeert. Je doet wat juist is, en je redt jezelf op elk moment. God is niet in de Hemel. Als iemand me begint te zeggen dat een ziel in de Hemel is wat weten zij over de zielen, de spirituele zielen van mensen in de Hemel? Dit is voor kinderen! Je moet hun het zo zeggen: “Waarom kwam grootvader vandaag niet thuis?” “Oh, hij is in de Hemel.”

Pastor Anderson: Hoe zit het met de Hel? Is de Hel iets dat onderdeel uitmaakt van het Judaïsme, of niet? Zoals een plaats van vurige straf...

Rabbi Abrami: Ik ben in de Hel geweest. Wat wij de Hel noemen is de Vallei van Hinnom.

Pastor Anderson: Toch ook Tofeth?

Rabbi Abrami: Er is een plek net buiten Jeruzalem die de Vallei van de zonen van Hinnom genoemd wordt. Het was een plek waar heidenen gewoon waren om mensenoffers te brengen, en door extrapolatie verbeeldden zij zich op een één of andere manier dat er een plek zoals dat ergens in het universum was waar kwaadaardige mensen naartoe zouden gaan.

Pastor Anderson: Dus u gelooft niet dat het Oude Testament enige vorm van een letterlijke Hel onderwijst?

Rabbi Abrami: Nee.

Pastor Anderson: Ok, ok.

Rabbi Wiener: Veel mensen zullen je zeggen dat de Bijbel zegt dat als je iets niet doet je een slecht leven zal hebben, of dat je naar de nederwereld zal gaan...

Pastor Anderson: De Hel.

Rabbi Wiener: Juist, nou, wij onderschrijven dat toch niet, maar mijn gevoel is anders.

Pastor Anderson: Als de Joden niet geloven in het scheppingsverhaal van Genesis 1, zij geloven het verhaal van Adam en Eva niet letterlijk, zij geloven niet in Noach, zij geloven niet in de Toren van Babel, zij spotten met deze verhalen, zij geloven niet in het besnijden van volwassenen, zij geloven niet in dieroffers, welk deel van de Tora geloven zij dan wel?! Dit is naar beweerd wordt hun meest verheerlijkte boek, maar als je naar al de bijzonderheden kijkt van wat de Tora onderwijst, dan geloven zij er niets van.

Pastor Anderson: Vandaag de dag heb je veel evangelische Christenen in Amerika die erg pro-Israël zijn. -Rabbi Mann: Erg.

Pastor Anderson: Christenen zijn gewoon erg ijverig in hun ondersteuning van Israël. Welnu is dat altijd zo geweest in de loop van de geschiedenis?

Leider Schesnol: Oh, God, nee!

Pastor Anderson: Of is dat een nieuwer fenomeen?

Leider Schesnol: Nee, het is niet zo geweest in de loop van de geschiedenis.

Rabbi Mann: Traditioneel was het Christendom in de kern anti-Semitisch. Het fenomeen van Christelijke Zionisten is relatief recent. Zij houden vol dat de Joden Gods uitverkoren volk zijn en altijd Gods uitverkoren volk zullen zijn. Zij gebruiken de term “Gods oogappel.”

Pastor Anderson: En dat is een meer recent fenomeen?

Rabbi Mann: Ja, ik zou zeggen enkele honderden jaren, zover ik weet. Dat gaat niet helemaal terug.

Rabbi Abrami: Vervangingstheologie heeft een hele belangrijke rol gespeeld in het Christendom.

TV Predikant 1: Wat is vervangingstheologie?

Hal Lindsey: Vervangingstheologie is de wortel en rank van Christelijk anti-Semitisme.

TV Predikant 2: Het is als een virus in de kerk.

TV Predikant 3: In de kern zegt zij dat de kerk nu in de plaats is getreden van Israël.

Deze theologie die de plaats van het Joodse volk opzij zet en haar vervangt met de kerk, het nieuwe en ware spirituele Israël, is erg gevaarlijk omdat ik geloof dat het de primaire wortel van anti-Semitisme is.

Rabbi Abrami: Veel theologen door de eeuwen heen hebben vervangingstheologie gepredikt.

Pastor Anderson: Kan u er een paar noemen die dat gepredikt hebben?

Rabbi Abrami: Ik heb hier alles over Johannes Chrysostom. Hij is de hoofd-anti-Semiet van de kerk.

Johannes Chrysostom: “De synagoge is erger dan een bordeel...het is het hol van schurken en de verblijfplaats van wilde beesten...de tempel van demonen gewijd aan culten van afgoderij...het toevluchtsoord van schuinmarcheerders en de spelonk van duivelen. Het is een criminele bijeenkomst van Joden...een plaats van ontmoeting voor de moordenaars van Christus...een hol van dieven, een verblijf van ongerechtigheid, het toevluchtsoord van duivels, een klove en een afgrond van verderfenis. Ik zou dezelfde dingen zeggen over hun zielen.”

Rabbi Abrami: Ze hebben de Joden gedemoniseerd. Dit is nog steeds aanwezig in de gemoederen van velen.

Pastor Anderson: In de loop van de geschiedenis hebben Christenen niet naar de Joden gekeken als Gods uitverkoren volk. Ze keken naar hen als een volk die Christus afwezen en daarom afgewezen waren door God. Een voorbeeld: het laatste boek geschreven door Maarten Luther voor hij stierf heette “Over de Joden en hun leugens”, en in dit boek geeft hij allerlei soorten van schriftuurlijke argumenten waarom de Joden niet Gods uitverkoren volk zijn, en hij stelt ook veel van de godslasterlijke leringen van de Talmoed in het licht.

Texe Marrs: In zijn allerlaatste preek predikte hij over de Joden, en hij zei dat de Joden onze Heere en Redder Jezus Christus haten, en door hun verradelijke gedrag scheppen zij allerlei listen en kunstgrepen om ons te misleiden. En hij werd zo boos op hen dat hij zelfs zei dat we al hun exemplaren van de Talmoed zouden moeten gaan verbranden. Hij was razend over de Talmoed. Natuurlijk beschouwen de Joden hem vandaag de dag als een grote anti-Semiet.

Rabbi Abrami: St. Augustinus was niet veel beter.

Pastor Anderson: Was hij ook anti-Semitisch?

Rabbi Abrami: Dat is juist! Hij was erg vernederend. Dit alles is pure haat. Augustinus: “De Jood kan de Schrift nooit begrijpen en zal eeuwig de schuld voor de dood van Christus dragen.”

Pastor Anderson: Het maakt niet uit of je nou luistert naar Johannes Chrysostom, St. Augustinus, Petrus de Eerbiedwaardige, Maarten Luther, Johannes Calvijn...noem maar een kerkvader. Noem maar een protestante leider uit de geschiedenis. Zij zeggen allemaal hetzelfde over de Joden: dat zij de Synagoge van Satan zijn en het een valse religie is. Deze doctrine dat de Joden nog steeds Gods uitverkoren volk zijn is een nieuwe doctrine.

Texe Marrs: Weet je, vóór de late negentiende eeuw erkende iedereen wat wij nu bespreken, maar iets begon te veranderen, eerst met dr. Cyrus Scofield.

Pastor Furse: C.I. Scofield was een gescheiden man. Hij had problemen met alcohol. Hij was een jurist die predikant werd. Hij verliet zijn eerste vrouw Leontine Cerrè in 1883. Dat is het jaar NADAT hij zijn eerste boek “Het Woord der Waarheid Recht Snijden” schreef, Dus in 1882 schreef hij zijn eerste boek “Het Woord der Waarheid Recht Snijden” en in 1883 verliet hij zijn eerste vrouw, trouwt een andere dame, en wordt dan een pastor in Texas, erg beroemd, erg populair. Scofields dispensationele en pre-duizendjarige Bijbel was bewerkt met financiële ondersteuning van prominente zakenlieden, waarvan sommigen twijfelachtige religieuze banden hadden.

Texe Marrs: Hij een Joodse achterban die hem een lid van de Lotus club maakten – een soort geheim genootschap – en plotseling had hij veel geld. Deze corrupte jurist die zijn vrouw had verlaten en schuldig bevonden werd aan verscheidene overtredingen als een corrupte advocaat – maar aan Scofield werd geld gegeven, en de uitgeverij van Oxford in Engeland publiceerde zijn bijbel. Waarom zouden ze een slinkse jurist nemen en hem tot de redacteur van een Bijbel maken? En plotseling had hij miljoenen dollars om hem te promoten. Met die hoeveelheid aan geld nam zijn bijbel een vlucht en dat verzekerde de zaak eigenlijk voor de Joden.

Pastor Anderson: De Scofield Naslagbijbel is erg pro-Israël, erg Zionistisch, en dit boek heeft meer dan enig ander boek het denken van een hele generatie van jonge predikanten veranderd.

Pastor Jimenez: Een ander geloof dat Christenen vandaag de dag hebben, dat is een onjuist geloof, dat niet in de Schrift gevonden wordt, is het geloof dat wij Israël zouden moeten zegenen. Zij gaan terug naar wat zij het verbond van Abraham noemen. Zij gaan terug naar Genesis 12, en zij zeggen: “wij moeten Israël zegenen als we Gods zegen willen hebben, we moeten hen zegenen.”

Genesis 12:1-3 is de sleutelschriftplaats waar God Abraham roept en zegent. Er staat:

“De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.”

Pastor Anderson: Nou volgens deze schriftplaats maakt God een verbond met Abraham, en hij zegt Abraham: “Ik zal u zegenen.” Niet: “Ik zal ulieden zegenen.” Het woord “u” is enkelvoud. Het spreekt tot Abraham. Welnu, in Scofields noten op Genesis 12, past hij deze zegen toe op de toekomstige natie van Israël. Dat is niet wat de schrift onderwijst. Veel evangelische Christenen krijgen vandaag de dag hun doctrine over Israël niet uit iets dat in het Nieuwe Testament is geschreven. Zij krijgen het uit de noten van de Scofield Naslagbijbel. Wanneer je deze beloften leest die aan Abraham in het Oude Testament zijn gemaakt, moet je je realiseren wat de Bijbel in Galaten 3:16 leert, wanneer hij zegt: “Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken...”

Pastor Jimenez: Welnu als wij daar zouden ophouden, zouden alle Christenen van vandaag, of Zionisten, of wie dan ook, kunnen zeggen: “Zie je! Het was tot Abraham en zijn zaad.” Maar het vers gaat verder. Het zegt: “Hij zegt niet: En den zaden...” (met een “en” op het eind, dus meervoud) “Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van één: En uw zade; hetwelk is Christus.”

Pastor Anderson: Dus volgens de Bijbel werden de beloften gemaakt aan Abraham gemaakt tot Abraham en tot Christus, en de Bijbel zegt in vers 29:

“En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.”

Pastor Anderson: Volgens de Bijbel zijn wij als Christenen, of wij nou Jood zijn of Heiden, de erfgenamen van de beloften gemaakt aan Abraham. Zij die vandaag de dag in het Midden-Oosten in de natie van Israël zijn, zij zijn niet in Christus. 99% van hen geloven niet in de Heere Jezus Christus. Daarom zijn zij niet het zaad van Abraham. Daarom is Genesis 12:1-3 niet op hen van toepassing.

Pastor Furse: Mensen zullen zeggen: “Nou, wij moeten Israël ondersteunen als wij Gods zegen op onszelf willen, als wij Gods zegen op onze kerk willen, als wij Gods zegen op onze natie willen, dan moeten wij een fysiek Israël ondersteunen.” Als je teruggaat in de laatste 66 of 67 jaar van de Amerikaanse geschiedenis, vind je dan de zegen van God op ons land? Hadden wij gelegaliseerde abortus terug in de jaren 1940? Nee, dat kwam daarna. Wat was onze staatsschuld in de jaren 1940 vergeleken met nu? Hoe waren wij toen vergeleken met wat we nu zijn? U kan me niet overtuigen dat de zegeningen van God op dit land zijn gevallen omdat een “belofte” om een fysieke groep mensen te ondersteunen op de een of andere manier in verband staat tot de zegeningen van God.

 

 

 

mouseover