"Маршът към Цион" - Целият филм (Част 2 от 5)

видео

May 7, 2015

Текс Марс: Средностатистическият евреин вярва, че Стария Завет е прекрасна книга с митове и истории, които имат добро значение, но можеш да разбереш Стария Завет, само чрез изучаване на Талмуда и Кабалата.

Пастор Андерсън: Евреите спират да вярват в Петокнижието, още с началото на Битие, глава 1.

Равин Уинър: Аз вярвам, че сътворението е дизайн, който е непрестанен. Еволюцията е част от този процес и за мен, е началото… Знаете, има хора, които говорят за теорията на Големия Взрив. Аз нямам проблем с тях.

Пастор Андерсън: Значи не приемате началото на Битие, с Райската Градина и змията… не го приемате буквално?

Равин Уинър: Не, за мен това са притчи.

Пастор Андерсън: Когато разгледате ключовите учения от книгите на Моисей, от Битие до Второзаконие, евреите не вярват в нито едно от тях. Обрязването знам, че е голяма част от…

Лидер Шеснол: Ох!

Пастор Андерсън: Голяма част от Юдаизма е, мисля. Прав ли съм?

Лидер Шеснол: Така е.

Равин Уинер: Ако един възрастен дойде при мен за разговор и не е обрязан, това е много прост въпрос. Просто взимаш игла и боцваш пениса, така че да излезе капчица кръв, и това е достатъчно.

Пастор Андерсън: Значи е по-скоро символично?

Равин Уинер: Да.

Лидер Шеснол: Просто да представи желанието, да може да бъде част то този завет.

Пастор Андерсън: Значи не премахват целия препуциум? Просто правят символично…

Лидер Шеснол: Точно така.

Пастор Андерсън: Е, в Петокнижието, Аврам е бил на 99, когато е бил обрязан, и синът му Исмаил е бил на 13, но в днешно време не го правят?

Лидер Шеснол: Не го.

Пастор Андерсън: Сега ние, като християните на Новия Завет, не практикуваме обрязване, но евреите, не забравяй, казват, че все още следват Мойсеевия закон, така че, ако го следваха наистина, трябва да премахнат препуциума и да обрежат възрастните, които приемат вярата. Това е учението в Петокнижието.

Пастор Берзинс: Чувал съм да го казват толкова много пъти, „О, евреите просто вярват в Стария Завет. Вярват във всичко, което правим ние, само без Исус,“ и това е лъжа. Не вярват на Бог. Не вярват на Исус Христос. Не вярват в Стария Завет и не вярват в Новия Завет. Не вярват в нищо, от тези неща.

Равин Уинър: И как се определя, кое е добро и кое лошо? Нарича се „цивилизация“. Хората се събират и решават, „Не трябва да крадеш“. Така цивилизацията казва, „Това е лошо“. Така определяш доброто. Ако идваш от общество, където кражбата е нещо хубаво, тогава така тази цивилизация различава добро от лошо. Ако не крадеш си лош. Ако крадеш си част от нас.

Пастор Андерсън: Има ли абсолютно правилно и погрешно, където кражбата винаги е нещо лошо, защото Бог така казва?

Равин Уинър: Няма нищо абсолютно, според мен.

Пастор Ромеро: Пише в Йоан 5:46-47

„Защото, ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за Мене писа. Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате Моите думи?“

Пастор Ромеро: Исус Христос казва на евреите, по неговото време, че те не вярват на Моисей. Цялото им твърдение, е че те вярват в Моисей, и не му вярват, и той обяснява тук, че ако не вярват в него, не вярват в Моисей.

Равин Уинър: Имаме различни практики. Различни вери и може би, подхода ни е различен, но дестинацията ни е една и съща. Опитваме се да стигнем до Бог и това е цялата ни цел.

Пастор Андерсън: Значи вярвате, че всички религии водят до едно и също място, просто поемат различни пътища, за да стигнат до там?

Равин Уинър: Точно така! И различни пътища, за да стигнем до там, и различни разбирания, за това как се стига до там, но това не прави една по-добра от друга. Няма един единствен път до Бог. Няма едно единствено разбиране за Бог. За да разберем Бог, трябва да разбираме един друг. Трябва да разбираме себе си.

Равин Абрами: Няма такова нещо, като спасение, което трансформира. Правиш това, което е правилно и спасяваш себе си всеки един момент. Бог не е в Рая. Ако някой тръгне да ми казва, че една душа е в Рая… какво знаят те за душите, духовните души на хора в Рая? Това е за деца! Трябва така да им обясняваш. „Защо дядо не се прибра вкъщи днес?“ „О, той е в Рая.“

Пастор Андерсън: Ами Ада? Ада част от Юдаизма ли е, или не? Като място за огнено наказание…

Равин Абрами: Аз съм бил в Ада. Това, което наричаме Ада е Еномовата долина.

Пастор Андерсън: Тофет също, нали?

Равин Абрами: Има едно място, точно отвъд Йерусалим, което се нарича долината на синовете на Еном. Там езичниците са правели човешки жертвоприношения, и чрез екстраполация, някак си представяли, че има такова място във Вселената, където злите хора биха отишли.

Пастор Андерсън: Значи не вярвате, че Стария Завет говори за някакъв буквален Ад?

Равин Абрами: Не.

Пастор Андерсън: ОК, добре.

Равин Уинър: Много хора биха Ви казали, че в Библията пише, че ако не направиш нещо, ще имаш лош живот и ще отидеш в подземния свят…

Пастор Андерсън: Ада.

Равин Уинър: Да, е, ние не вярваме в това, според мен, не е така.

Пастор Андерсън: Ако евреите не вярват в сътворението от Битие 1, не вярват в историята за Адам и Ева буквално, не вярват в Ной, не вярват във Вавилонската кула, присмиват се на тези истории, не вярват в обрязване на възрастни, не вярват в животинските жертвоприношения, в коя част от Петокнижието вярват?! Това би трябвало да е най-високопоставената им книга, но когато погледнеш конкретните неща, които се преподават в Петокнижието, те не вярват нищо от това.

Пастор Андерсън: В днешно време имаме много евангелистки християни в Америка, които са много про-Израел.

Равин Ман: Много.

Пастор Андерсън: Християните са много разпалени в подкрепата си към Израел. Така ли е било винаги през историята?

Лидер Шеснол: О, Боже, не!

Пастор Андерсън: или това е нов феномен?

Лидер Шеснол: Не, не е било така през историята.

Равин Ман: Традиционно, в основите си Християнството е антисемит. Феномена християнски ционисти е сравнително нов. Смятат, че евреите са народ избран от Бог и винаги ще бъдат избрани от Бог. Използват израза „ябълката на Божието око“.

Пастор Андерсън: И това е по-скорошно явление?

Равин Ман: Да, бих казал, на няколко стотин години, до колкото знам. Не е така от началото.

Равин Абрами: Заменящата теология е изиграла много важна роля в Християнството.

ТВ проповедник 1: Какво е заменяща теология?

Хал Линдзи: Заменящата теология е корена и клона на християнския антисемитизъм.

ТВ проповедник 2: Като вирус в църквата е.

ТВ проповедник 3: Казват, че църквата заменя Израел и тази теология, която отнема мястото на евреите и ги заменя с църквата, която е новият истински духовен Израел, смятам че е много опасна, защото е основният източник на антисемитизъм.

Равин Абрами: Много теолози, през вековете, са проповядвали заменяща теология.

Пастор Андерсън: Можете ли да споменете някой от тях?

Равин Абрами: Имам тук всичко за Джон Крисостом. Той е главният антисемит в църквата.

Джон Крисостом: „Синагога е по-лош от публичен дом… това е бърлога за мошеници и диви зверове… храм за демони, отдадени на идолопоклоннически култове… закрила за развратници и пещера с дяволи. Криминален сбор от евреи… място за срещи за убийците на Христос… бърлога за крадци, помещение за неправда, закрила за дяволи, залив и бездна на гибелта. Бих казал същото за душите им.“

Равин Абрами: Те са демонизирали евреите. Това все още е в умовете на много.

Пастор Андерсън: През историята, християните не са гледали на евреите, като народ избран от Бог. Виждали са ги, като народ, който отрекъл Христос и са, следователно, отречени от Бог. Например, последната книга, написана от Мартин Лутер, преди да почине, се казва „За евреите и техните лъжи“, и в тази книга, той дава най-различни библейски аргументи, за това защо евреите не са избрани от Бог, и също така, разглежда много богохулни учения в Талмуда.

Текс Марс: В последната му проповед говори за евреите и казва, че евреите мразят нашия Бог и Спасителя Исус Христос, и чрез коварното им поведение, създават всякакви хитрости и уловки, за да ни заблудят. И той толкова им се е ядосал, че дори е казал, че трябва да им изгорим всичките копия на Талмуда. Бил е вбесен от Талмуда. И разбира се, днес евреите го смятат за голям антисемит.

Равин Абрами: Св. Августин не е по-различен.

Пастор Андерсън: И той ли е бил антисемит?

Равин Абрами: Да! Бил е много унижаващ. Всичко това, е чиста омраза.

Пастор Андерсън: Няма значение дали слушате Джон Крисостом, Св. Августин, Петър Почтения, Мартин Лутер, Джон Калвин… бащата на църквата, протестантските лидери през историята… Всички те казват едно и също за евреите: че те са Синагога на Сатаната, че е фалшива религия. Тази доктрина, че евреите са Божия народ, е нова доктрина.

Текс Марс: Знаете ли, преди 1800те, всички са разбирали това, за което говорим сега, но нещо се е променило, първо с д-р Сиръс Скофийлд.

Пастор Фърс: С.И. Скофийлд е бил разведен. Имал е проблем с алкохола. Бил е адвокат, превърнал се в проповедник. Напуснал е първата си жена, Леонтин Кери, през 1883. Това е годината СЛЕД като е написал първата си книга, „Правилно изложение на словото на истината“. Значи, през 1882 той е написал „Правилно изложение на словото на истината“, и през 1883 напуска първата си жена, оженва се за друга дама, и тогава става пастор в Тексас – много известен и популярен. Диспенсационалистичната Библия на Скофийлд, издадена преди 2000 г, е направена с финансова помощ от изтъкнати бизнесмени, някой от които, имат въпросни религиозни връзки.

Текс Марс: Имал е еврейски васали, които са го направили член на Лотос клуба – нещо като тайно общество – и изведнъж е имал много пари. Този корумпиран адвокат, който е изоставил жена си и е имал множество провинения – но Скофийлд е получил пари и Оксфордското крило от Англия, публикувало Библията му. Защо ще вземат нечестен адвокат и ще го направят редактор на Библия? И след това, изведнъж имали милиони долари да я промоцират. С толкова много пари Библията му станала известна и уредила нещата за евреите.

Пастор Андерсън: Библията с референции от Скофийлд е много про-Израел, много ционистка, и тази книга, повече от всяка друга, е променила мисленето на едно цяло поколение от млади проповедници.

Пастор Джименз: Друга вяра, която Християните имат днес, която е неправилна и не се среща в Библията, е това, че трябва да благословим Израел. Връщат се до това, което наричат Аврамския завет. Връщат се до Битие 12 и казват, „Трябва да благословим Израел, ако искаме благословията на Бог, трябва да благословим тях“.

Битие 12:1-3 е ключовия текст, където Бог вика и благослови Аврам. Пише, „Тогава Господ каза на Аврама: Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.“

Пастор Андерсън: Значи, според този текст, Бог прави завет с Аврам и казва на Аврам, „ще ТЕ благословя“. Отнася се само за един човек. Говори на Аврам. Е, в бележките на Скоуфийлд за Битие 12, той прилага тази благословия на бъдещата нация Израел. Не е това, което пише в Библията. Много евангелски християни днес, не получават доктрината си относно Израел, от нещата, написани в Новия Завет. Взимат я от Библията на Скоуфийлд. Когато четеш тези обещания, направени на Аврам в Стария Завет, трябва да осъзнаеш, на какво учи Библията в Галатяни 3:16, когато казва:

„А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговия потомък.“

Пастор Джименз: Сега, ако спрем до там, всички днешни християни, ционисти, или който и да е, биха казали, „Видя ли! Било е към Аврам и неговите потомци“, но стиха продължава. Пише:

Не казва: "и на потомците" (множествено число)

Не казва: "и на потомците", като на мнозина, но като за един: "и на твоя потомък", Който е Христос.

Пастор Андерсън: Така че, според Библията, обещанието направено на Аврам, е направено на Аврам и на Христос, и в Библията пише в стих 29:

„И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.“

Пастор Андерсън: Според Библията, ние като християни, независимо дали сме евреи или езичници, сме наследниците на обещанието направено на Аврам. Тези, които са днес в близкия изток, в нацията Израел, те не са Христови. 99% от тях не вярват в Исус Христос. Следователно, те не са потомците на Аврам. Така че, Битие 12:1-3 не се отнася за тях.

Пастор Фърс: Хората ще кажат, „Е, трябва да подкрепяме Израел, ако искаме благословията на Бог, ако искаме благословията му над църквата ни, над нацията ни, трябва да подкрепяме физически Израел.“ Е, само ако преброим последните 66 или 67 години от Американската история, среща ли се Божията благословия над държавата ни? Имахме ли легализирани аборти през 1940? Не, появили са се след това. Какъв е бил дълга ни през 1940, в сравнение с днешния? Какви сме били тогава, в сравнение с това, какви сме сега? Не може да ме обедите, че благословията на Бог е паднала над тази държава, защото „обещанието“ да подкрепяме физическа група хора, някак съответства с благословия от Бог.

 

 

 

mouseover