"Маршът към Цион" - Целият филм (Част 1 от 5)

видео

May 5, 2015

Преди повече от 4000 г. Господ се яви на Авраам в Месопотамия и му каза: „Излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ.“ Авраам послуша Господ и влезе в Обетованата земя на Ханаан, където заживя със сина си Исаак и с внука си Яков, по-късно наречен „Израил“.

Израил и 12-те му синове слязоха в Египет, подгонени от глада в Ханаанската земя, и там се умножиха, и силата на народа им порасна. Египтяните се почувстваха застрашени от могъщата нация на израилтяните, които живееха помежду им, затова ги поробиха и почерниха живота им с непосилен труд. След 430 г. Моисей ги изведе от Египет и така ги спаси от робство. Прекосиха Червено море и пристигнаха в Арабия. На планината Синай им беше поверен Божият закон.

Поколението на израилтяните, напуснали Египет с Моисей, не получи позволение да влезе в Обетованата земя, защото тези хора нямаха страх от Бога. Затова бяха наказани да се скитат в пустинята цели 40 г. докато не порасна новото поколение, което се уповаваше на Господа, и най-подир влязоха в Обетованата земя с Джошуа.

Близо 400 г. 12-те племена на Израил се управляваха от Съдиите по Мойсеевия закон. Когато възжелаха и те да имат свой цар като другите народи, Бог им посочи Саул и той царува над тях 40 г., а подир него – цар Давид, също толкова, а най-подир и синът му – Соломон – който ги управлява четири десетилетия. През царуването на Соломон Израил се издигна до върха славата си и беше построен първият храм. Но Соломон се отвърна от Господа на стари години и Бог му яви, че десет от племената не ще припознаят сина му за цар.

След смъртта на Соломон царството на Израил се раздели и десетте северни племена бяха управлявани поред от няколко нечестиви царе, които не бяха потомци на Давид и Соломон. Северното царство съхрани името на Израил, а Самария беше избрана за негова столица. По-малкото Южно царство стана известно като Юдея със столица Йерусалим. В него се възцариха потомците на Давид. Както се посочва в Книга четвърта на Царе, Глава 16, жителите на Южното кралство започнаха да се наричат юдеи (евреи) – по името на царството си.

Поради нечестивостта си Северното царство Израил беше победено и поробено от асирийците. Израилтяните, които не го напуснаха, се смесиха с езичниците, превзели земята им. Те станаха известни като самаряни, а десетте племена на Северен Израил никога повече не се събраха в единна нация.

Юдейското царство в крайна сметка беше превзето от Вавилон като наказание за това, че юдеите се кланяха на други богове – а храмът беше разрушен. Но 70 г. по-късно евреите се завърнаха в Юда, съградиха отново храма в Ерусалим и приеха за свои царе потомците на Давид.

По времето на Христос народът на Юда вече беше известен като Юдея и го управляваха римляните. Иисус Христос и учениците Му проповядваха евангелието в цяла Юдея, търсейки да съберат изгубените овце от дома Израилев. След като слушаха проповедите им в продължение на три и половина години, евреите отхвърлиха Иисус и не го признаха за свой Месия. Те дори подучиха римския управител да Го разпъне на кръст. Три дни по-късно Иисус възкръсна от мъртвите и се яви жив пред учениците си, а подир това се възкачи на Небето и седна от дясната страна на Отца си.

Малко преди Иисус да бъде разпнат Той предсказа, че Ерусалим ще бъде изгорен, храмът ще бъде унищожен, а евреите ще бъдат откарани в плен на другите народи – като наказание за това, че са Го отхвърлили. Пророчеството се сбъдна през 70-та г. от н.е., когато бъдещият римски император Тит завладя Ерусалим. През следващите 1800 г. евреите живяха разпръснати между другите народи.

Но през 1948 г. се случи невъзможното. Беше основана държавата Израел, а евреите се завърнаха в Обетованата земя. Мнозина християни провъзгласиха случилото се за чудо и за благословение свише, но дали наистина в него имаше пръст Божи или силите на злото го бяха сътворили? Отговорът се съдържа в този филм.

Пастор Андерсън: За да можеш да разбереш основаването на съвременната държава Израел, трябва да разбираш историята на евреите от 70 г. след Христа, до тогава, и трябва да разбираш, че тяхната религия не е базирана на Библията по никакъв начин. Например, откакто храма е унищожен, те не правят НИКАКВИ животински жертвоприношения.

Равин Ман: Когато става дума за животински жертвоприношения, това е прекратено.

Равин Абрами: Приключено!

Равин Ман: И това, което се е развило в Юдаизмът е система от молитви, което, един вид, се е превърнало в заместител.

Равин Уинър: Е, смятам, че това е било началото на модернизацията. Наистина го вярвам.

Лидер Шеснол: Когато този храм е бил унищожен, евреите нямали централно място. Били са разпръснати. Те буквално променили естеството на Юдаизма и тази портативна форма на Юдаизъм довела до трансформация от свещенически Юдаизъм в Равински Юдаизъм.

Пастор Андерсън: Юдаизмът престанал да бъде религията на Стария Завет и се превърнал в религия на раваните и техните традиции, или това, което наричат „Оралното Петокнижие“.

Текс Марс: Талмудът е свещената книга на Евреите. Била е оралните приказки на равините. Позната е като мъдростта на равините.

Равин Абрами: Талмудът е компилация от всичките прекрасни дискусии, които са протекли от 2ри век преди Христа, до 5ти век след нея. Като енциклопедия на еврейските знания е. Най-добрият начин да я наречем, е еврейската Уикипедия на вековете. Да, защото много хора са участвали в нея. Не е написана от един човек. Няколко стотин учени, стотици автори.

Пастор Андерсън: Според Юдаизмът, оралния закон, или това, което по-натам ще бъде познато като Талмуда, е даден на 70 старейшини, които са отишли при основите на планина Синай, но не им е било позволено да продължат натам. Фарисеите вярвали, че тези 70 старейшини получили много по-задълбочено и проницателно откровение от Моисей, което не трябвало да бъде записвано. Трябвало да бъде предавано само орално. Тези орални традиции заели преднина пред написаното Петокнижие, или това, което ни е познато от Битие до Второзаконие.

Доказателства за това се намират в самия Талмуд:

Ерубин 21б: „Сине мой, бъди по-внимателен в наблюдението си над думите на писателите, от думите в Петокнижието.“

Равин Ман: Това е което различава ортодоксалните от неортодоксалните.

Пастор Андерсън: Неортодоксалните виждат Талмуда като повече направен от хора?

Равин Ман: С по-човешки източник и т.н.

Пастор Андерсън: А Вие вярвате, че Талмудът е вдъхновен от Бог.

Равин Ман: Вдъхновен е от Бог, да.

Равин Уинър: Всичко свързано със свещените книги се счита за Божията дума от мнозинството от…

Пастор Андерсън: Дори и Талмуда?

Равин Уинър: Да.

Текс Марс: Той каза: „Вие не вярвате в религията на Моисей. Вашата религия е“ каза той на Евреите, „Вашата религия е традициите на старейшините.“

В Марко 7:7, Исус казва за фарисеите, „Как напразно те ме почитат, учейки като доктрини човешките заповеди.“

Пастор Андерсън: И Талмуда са доктрините на хора.

Равин Ман: Не е възможно за някой обикновен човек, който не е обучен, просто да прочете Талмуда и да разбере оралния закон. Много е сложен. Трябва ти учител.

Пастор Андерсън: Един средностатистически равин прочел ли я е от корица до корица?

Равин Уинър: Не знам. Зависи какво са учили.

Пастор Андерсън: Вие чел ли сте го от корица до корица?

Равин Уинър: Не бих казал, че съм прочел всичките 36 тома, но съм прочел няколко.

Пастор Андерсън: Явно сте прочел много от тях.

Равин Уинър: Да, но съм сигурен, че хора, които влагат енергията си само в изучаване, са ги прочели.

Пастор Андерсън: Евреите винаги са знаели през историята, че ако християните знаят, какво има в Талмуда, това ще направи християните много ядосани, и така евреите са успели да скрият техните най-богохулни изказвания за Господ Исус Христос, защото хората не говорят Еврейски.

Текс Марс: Ето какво казват за Исус в Талмуда. Има раздели там, за Исус. Всъщност има цяла книга, която е написана от директора на Юдейско изучаване, в университета Принстън, д-р Шейфър, евреин. Той е написал книга „Исус в Талмуда“. Така че, ако искате да знаете, какво общо има Исус и Талмуда, вземете си неговата книга „Исус в Талмуда“ от д-р Шейфър.

Питър Шейфър е шефа на Юдейското изучаване в университета Принстън. В неговата книга, „Исус в Талмуда“, той документира и анализира всеки път, когато Исус е споменат, по страниците на Талмуда.

Пастор Андерсън: Имайте в предвид, че Талмуда е написан стотици години след Христос, и така има неща, които се отнасят към Исус в него, и те са мразещи и богохулни.

Според Талмуда, Исус е продукт на прелюбодеяние: извънбрачно дете на Дева Мария и римски войник на име Пантера. Прекарал е ранния си живот в Египет, където е научил черна магия, идолопоклонничество и магьосничество.

Текс Марс: Исус е роден от курва. Мария е била курва. Имала е сексуални връзки с много мъже. Бащата е бил римски центурион.

Талмуда още повече богохулства Господ Исус, като го нарича глупак и го сравнява със злодеи от Стария Завет, като Балаам, Ахитофел, Доика и Гиезий.

Пастор Андерсън: Талмуда говори ли за това, че евреите са убили Исус?

Равин Ман: Бегло, но Маймонид вярвал, че евреите го убили – че евреите го екзекутирали, заради някой от доктрините му и т.н.

Пастор Андерсън: Вие вярвате ли, че евреите са убили Исус?

Равин Ман: Възможно е евреите да са убили Исус. Да кажем, че е така. Може би е заслужавал да умре. Може би е бил размирник. Да приемем, че сме го убили. Е, убили сме някой си.

Пастор Андерсън: Талмуда всъщност злорадства с това, че Исус е умрял млад. В пасажа пише, „Чули ли сте, колко стар е бил Балаам? Той отговори, Проклети и измамни хора няма да изживеят половината си дни. Следва, че е бил на 33 или 34 години.“ Вие казвате, „Чакай, пасажа казва Балаам, не Исус,“ но вижте бележката на дъното на страницата: „Балаам е често използван в Талмуда като вид Исус“. Не само това, но в еврейската енциклопедия, том 2, страница 469, за Балаам пише, „Балаам – название на Исус в Сан Хедрин 106б и Гиттин 57а.

Питър Шейфър казва в книгата си „Исус в Талмуда“, че не може да има съмнение, че разказа за екзекуцията в Талмуда, се отнася към Исус. В книгата дори се казва, „Не е нужно да се чувстваме засрамени, защото ние с право екзекутирахме богохулник и идолопоклонник. Исус заслужаваше смърт и си получи заслуженото“.

На други места книгата казва, „ Той беше богохулник и идолопоклонник и въпреки, че най-вероятно римляните не ги е интересуваше, ние настоявахме той да получи, каквото заслужава. Дори убедихме римския губернатор (или по-точно: принудихме го да приеме), че този еретик и измамник трябва да бъде екзекутиран – и сме горди от това.

Шейфър казва в една статия, в Пъблишерс Уикли, относно новата си книга, „Определено не искам да нараня еврейско-християнския диалог. Но диалог изисква честност и аз се опитвам да бъда честен.“

Текс Марс: Има масонски евреи днес, които искат да вземат Талмуда и да го направят християнски. Как можеш да вземеш една проклета книга и да я направиш християнска? Всички тези лъжи за Исус са ето там.

Равин Абрами: Бащите на църквата обвинили евреите за смъртта на Исус и това е дело на Павел. Дело на Павел в посланието към Солунци, глава 2, стихове 14 и 15. „Защото вие, братя, станахте подражатели на Божиите в Христа Исуса църкви, които са в Юдея, понеже вие пострадахте същото от своите си сънародници, както и те от юдеите; които и Господа Исуса и пророците убиха…“

Пастор Андерсън: И, какво ви казва това?

Равин Абрами: Това, за съжаление, е отровило ума на поколения Християни. Знаеше ли?

Пастор Андерсън: Значи Солунци 1 и 2…

Равин Абрами: Това е Павел! До ден днешен 26% от американците вярват, че евреите са виновни за смъртта на Исус.

Текс Марс: Когато Мел Гибсън направи „Страстите Христови“ те казаха, „О, той е антисемит! Какъв ужасен човек! Казва, че евреите убили Исус!“ Е, това е което казва Библията.

Равин Абрами: Филмът „Страстите Христови“, когато беше показан, статистиката отиде от 26% на 36%, защото хората са толкова наивни. Представя евреите като зли хора, което са глупости!

Пастор Андерсън: Евреите наричат това „митът, че евреите убили Исус“. Нека ти обясня нещо: Факта, че евреите са убили Исус не е мит. В Библията е.

Равин Абрами: Християните са го повярвали и все още го вярват до ден днешен. До ден днешен! Вкоренено е в умът им. Обвиняват всички евреи, въпреки че повечето евреи не са били там.

Пастор Андерсън: Вижте Деяния 3:13, пише:

„Бог Авраамов, Исааков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави Служителя Си Исуса, Когото вие предадохте, и от Когото се отрекохте пред Пилата, когато той бе решил да Го пусне.“

Пастор Андерсън: Тук той проповядва на хиляди евреи и казва:

„И сега, братя, аз зная, че вие, както и началниците ви, сторихте това от незнание.“

Пастор Андерсън: Чакай. Мислех, че са били само владетелите? Не, той каза, „вие, както и началниците ви, сторихте това“. Това означава, че не са били само владетелите, а и хората. Ако прочетем библейските писания, хората са викали, тълпа от хиляди и хиляди евреи са викали, „ Разпънете го!“ И той казва, „ Да разпъна ли царя ви?“ „Ние нямаме друг цар, освен Цезар,“ „Кръвта му няма да е на моите ръце“ казал римския Пилат. „Кръвта му ще е на нас и децата ни!“ казали те.

Текс Марс: Пише там, че Исус изкривил Юдаизма и като наказание за престъпленията му, той сега е в Ада, горящ в огнени екскременти, и ще бъде така завинаги.

Пастор Колман: Те мразят Исус Христос. Мразят името му. Мисля, че е защото са деца на Дявола, не деца на Бог. Следователно Дявола – замислете се за омразата, която има към Христос, така че какво да изпитват децата му?

 

 

 

mouseover