Marschen mot Sion - hela filmen på svenska

Video

July 9, 2015

För över 4000 år sedan visade sig Gud för Abraham i Mesopotamien och sade till honom:

"Gå ut ur ditt land och från din släkt och kom till det land

som jag vill visa dig. Och jag skall göra dig till ett stort folk.”

Abraham lydde Herren och kom till Kanaans förlovade land.

Där levde han med sin son Isak och sitt barnbarn Jakob som senare fick namnet Israel.

Israel och hans tolv söner for ner till Egypten på grund av svälten i Kanaan,

och där förökade de sig till en stor nation. Egyptierna kände sig hotade av den mäktiga

nationen Israel som levde bland dem så de förslavade dem och gjorde deras liv bittert

med svår träldom. Efter år i Egypten ledde Moses dem ut ur slaveriet.

De korsade Röda havet och fortsatte in i Arabien,

där de fick ta emot Guds lag på berget Sinai.

Den generation av Israeliter som lämnat Egypten med Moses tilläts inte

komma in i det förlovade landet på grund av deras bristande tro på Herren.

De tvingades vandra i vildmarken i år tills en ny generation hade vuxit upp

som litade på Herren så att de kunde gå in i det förlovade landet med Josua.

Under omkring år styrdes Israels stammar av domare enligt

Mose lag. De önskade sig en konung som alla andra nationer. Gud utsåg

Saul till att bli deras kung. Han härskade över dem i år och följdes av kung David som härskade

i år och Davids son Solomon som härskade år. Under kung Solomons välde

var Israels rike som mest ärorikt och det första templet byggdes,

men eftersom Salomos hjärta vände sig bort från Herren under hans ålderdom berättade

Gud för honom att tio av stammarna inte skulle styras av hans son.

Efter Salomos död delades Israels rike, och de tio stammarna i norr

regerades av ett antal onda kungar som inte härstammade från David och Salomo.

Detta norra kungarike behöll namnet Israel och så småningom blev Samarien dess huvudstad.

Det mindre, södra kungariket blev känt som Juda, med Jerusalem som huvudstad,

och regerades av ättlingar till David. Från och med Andra Kungaboken kallades folket

i södra kungariket ”judar" efter namnet Juda rike.

På grund av norra Israels ogudaktighet störtades

och tillfångatogs de av assyrierna. Israeliterna som stannade kvar samsades med

de hedniska nationerna som kom in och ockuperade landet. Dessa människor skulle komma att kallas

samariter, och de tio stammarna i norra Israel skulle aldrig mer bli en och samma nation.

Det sydliga kungariket Juda skulle så småningom tas i fångenskap av Babylon som ett straff

för att de tillbad andra gudar och templet kom att förstöras,

men efter år återvände judarna till Juda, byggde om templet i Jerusalem

och fortsatte att styras av kungar som härstammade från David.

Vid tiden för Jesu födelse hade nationen Juda blivit känd som Judéen och stod under romerskt styre.

Jesus Kristus och hans lärjungar predikade evangeliet i hela Judéen och sökte efter

de förlorade fåren från Israels hus. Efter tre och ett halvt år

förkastade judarna Jesus som sin Messias och övertygade den romerske landshövdingen att låta korsfästa honom.

Tre dagar senare uppstod han från de döda och visade sig levande för sina lärjungar

innan han intog sin plats till höger om Fadern i himlen.

Strax innan Jesus korsfästes förutspådde han att Jerusalems straff för att de avvisat honom skulle innebära

att staden brändes, templet skulle förstördes, och judarna skulle föras bort i fångenskap inför alla folk.

Denna profetia uppfylldes år e.Kr. när den romerske kejsaren Titus erövrade Jerusalem.

I över år förblev judarna utspridda över alla nationer.

Men hände det omöjliga. Staten Israel grundades

och judarna levde ännu en gång i det förlovade landet.

Många kristna har proklamerat att detta är ett mirakel och en välsignelse från Gud,

men var detta verkligen en Herrens välsignelse, eller fanns det mörkare krafter i arbete? I denna film finner du svaren.

Pastor Anderson: För att kunna förstå grundandet av den moderna staten Israel

måste du förstå judarnas historia från år e.Kr. och framåt,

och du måste förstå att deras religion överhuvudtaget inte längre grundar sig på Bibeln.

Ända sedan deras tempel förstördes, utför de exempelvis INGA djuroffer.

Rabbi Mann: När det gäller djuroffer, så är det avskaffat.

Rabbi Abrami: Borta!

Rabbi Mann: Det som har utvecklats i judendomen är ett system av böner,

det blev liksom ett substitut.

Rabbi Wiener: Jag tror att det var början av moderniseringen. Det tror jag verkligen.

Ledare Schesnol: När väl templet var förstört, hade judarna inte längre någon samlingspunkt

De skingrades. De bokstavligen ändrade judendomens natur,

och den portabla formen av judendom ledde till en förvand- ling: från prästerlig judendom till rabbinsk judendom.

Pastor Anderson: Judendomen slutade att vara Gamla testamentets religion och började

bli rabbinernas och deras traditioners religion, eller vad de kallar: "Den muntliga Toran.”

Texe Marrs: Talmud är judarnas Heliga skrift. Det var rabbinernas muntliga tradition.

Den kallas rabbinernas visdom.

Rabbi Abrami: Talmud är sammanställningen av alla de stora diskussioner som ägde rum

från andra århundradet f.Kr. fram till femte e.Kr. Det är ett slags uppslagsverk i judisk kunskap.

Det bästa sättet att benämna det skulle vara den erans judiska Wikipedia.

Jo, eftersom många människor deltog i det. Den är inte skrivet av en person.

Många hundra lärda - hundratals författare.

Pastor Anderson: Enligt judendomen gavs den muntliga lagen, eller det som senare skulle komma att kallas

Talmud, till de äldste som kom till foten på berget Sinai men inte

tilläts att fortsätta längre. Fariséerna trodde att dessa äldste fick ta emot en mycket

mer utförlig och djupgående uppenbarelse än Moses, men denna blev inte nedtecknad.

Den fördes bara vidare muntligt. Denna muntliga tradition fick företräde över den skriftliga

Toran, eller det vi kallar de fem Moseböckerna. Beviset för detta finns i Talmud:

Erubin b: "Min son, var mer noggrann i att hålla dig till de skriftlärdes ord

än den judiska lagens."

Rabbi Mann: Det är det som skiljer de ortodoxa från de icke-ortodoxa.

Pastor Anderson: De icke-ortodoxa ser Talmud som mer människors ord?

Rabbi Mann: Mer som ett verk av människor i utveckling och så vidare, och så vidare.

Pastor Anderson: Där du i stället tror att Talmud är inspirerad av Gud.

Rabbi Mann: Den är inspirerad av Gud, ja.

Rabbi Wiener: Allt som har att göra med skrifterna anses vara Guds ord

men en stor del av dem…

Pastor Anderson: Inkluderar det Talmud?

Rabbi Wiener: Ja.

Texe Marrs: Han har sagt: "Ni tror inte på Moses. Ty ni överger Guds bud.”

Han sade till judarna, "Ty ni överger Guds bud och håller mänskliga traditioner."

I Markus :, sade Jesus om Fariséerna: ”Och förgäves tjänar de mig,

då de lär ut läror som är människobud.”

Pastor Anderson: Och Talmud är människors lära.

Rabbi Mann: Det är inte möjligt för en vanlig människa som inte utbildats att läsa

Talmud och förstå den muntliga lagen. Den är väldigt komplicerad. Man måste ha en lärare.

Pastor Anderson: Har en typisk rabbin läst den från pärm till pärm?

Rabbi Wiener: Det vet jag inte. Det beror på vad de har studerat.

Pastor Anderson: Har du läst den från pärm till pärm?

Rabbi Wiener: Jag kan inte säga att jag har läst alla volymerna, men jag har läst flertalet.

Pastor Anderson: Du har läst mycket uppenbarligen.

Rabbi Wiener: Ja, men jag är säker på att människor som lägger ner all sin energi

på att bara studera kan ha gjort det.

Pastor Anderson: Judarna har genom historien alltid vetat att om kristna visste

vad som stod i Talmud skulle det göra dem väldigt upprörda, så judarna lyckades dölja

de mest hädiska påståendena om Herren Jesus Kristus, eftersom folk inte talade Hebreiska.

Texe Marrs: Här är vad de säger om Jesus i Talmud.

Det finns avsnitt i den om Jesus.

Det finns faktiskt en hel bok skriven av ledaren inom judiska studier

på Princeton University, Dr. Schäfer. Han är jude och har skrivit boken "Jesus in the Talmud."

Så om du vill veta vad Jesus har att göra med Talmud,

skaffa boken "Jesus in the Talmud" av Dr. Schäfer.

Peter Schäfer är chef för judiska studier vid Princeton University.

I sin bok “Jesus in the Talmud” dokumenterar han och analyserar

varje gång Jesus är omnämnd på någon sida i Talmud.

Pastor Anderson: Nu skall man komma ihåg att Talmud skrevs flera hundra år efter att Kristus

levde, den har referenser om Jesus i sig och de är hatiska, hädiska referenser.

Enligt Talmud var Jesus resultatet av ett äktenskapsbrott,

en oäkta son till Maria och en romersk soldat vid namn Pantera.

Han spenderade sitt tidiga liv i Egypten, där han lärde sig svartkonst, avgudadyrkan och trolldom.

Texe Marrs: Jesus var född av en prostituerad. Maria var en hora.

Hon hade sexuella relationer med många män. Fadern var en romersk centurion.

Talmud hädar Herren Jesus ytterligare genom att kalla honom en dåre och jämföra honom

med Gamla testamentets skurkar t ex Balaam, Ahitophel, Doeg och Gehazi.

Pastor Anderson: Säger Talmud något om att judarna dödade Jesus?

Rabbi Mann: Vagt, men Maimonides trodde att judarna dödade honom -

att judarna avrättade honom på grund av vissa av hans lärosatser och så vidare.

Pastor Anderson: Tror du att judarna dödade Jesus?

Rabbi Mann: Det är möjligt att judarna dödade Jesus. Låt oss säga att de gjorde det. Kanske förtjänade han

att dö. Kanske var han en bråkstake. Låt oss anta att vi gjorde det. Okej, vi dödade någon.

Pastor Anderson: I själva verket vittnar Talmud skadeglatt om att Jesus dog ung. Avsnittet lyder:

"Har du hört hur gammal Balaam var? Han svarade: Blodiga och svekfulla män skall inte leva ut

hälften av sina dagar. Därav följer att han var eller år gammal." Du säger: ”Men här står det ju

Balaam, inte Jesus”, men titta på fotnoten längst ner på sidan: "Balaam används ofta

i Talmud som en namn för Jesus”. Notera bara att i Jewish encyclopedia,

Volume , sidan , under Balaam står det: "Balaam - står för Jesus in San Hedrin b

och Gittin a.

Peter Schäfer påstår i sin bok “Jesus in the Talmud” att det inte kan råda något tvivel

att berättelsen om avrättningen i Talmud hänvisar till Jesus. Boken påstår faktiskt att

”Det finns ingen anledning att skämmas för att vi rättmätigt avrättade en hädare och avgudadyrkare.

Jesus förtjänade döden, och att han fick vad han förtjänade.”

På ett annat ställe säger boken: "Han var en hädare och avgudadyrkare, och även om romarna förmodligen

inte brydde sig så mycket insisterade vi på att han skulle få vad han förtjänade. Vi till och med övertygade den romerska

guvernören (eller rättare sagt: tvingade honom att acceptera) att denna kättare och bedragare behövde

avrättas – och det är vi stolta för.”

Schäfer uttalade sig om sin nya bok i en artikel som dök upp i Publishers Weekly:

”Jag vill verkligen inte skada några judisk-kristna dialoger, men dialog förutsätter uppriktighet och

jag försöker vara uppriktig.”

Texe Marrs: Det finns idag messianska judar, som vill ta Talmud och göra den till kristen.

Hur kan man ta en fördömd bok och göra den kristen?

Alla de här lögnerna om Jesus står ju där.

Rabbi Abrami: Kyrkofäderna anklagade judarna för att ha dödat Jesus,

och det är Paulus som gör det. Paulus brev till Thessalonikerna :-:

"Ni, bröder, blev efterföljare till Guds församlingar

som är i Judeen i Kristus Jesus, f ör ni har också fått utstå samma lidande

av era landsmän som de av judarna, vilka dödade både Herren Jesus..."

Pastor Anderson: Vad betyder det egentligen?

Rabbi Abrami: Detta har tyvärr förgiftat sinnet hos generationer av kristna.

Visste du det?

Pastor Anderson: Så i Brevet till Thessalonikerna ...

Rabbi Abrami: Detta är Paulus!

Än idag tror % av alla amerikaner att judarna är ansvariga för Jesu död.

Texe Marrs: När Mel Gibson släppte filmen "The Passion of the Christ" sade de:

”Han är antisemit! Vilken hemsk människa! Han säger att judarna dödade Jesus!”

Men det är vad som står i Bibeln.

Rabbi Abrami: Filmen "The Passion of the Christ” ökade siffran från % till %

för att folk är så lättlurade. Den porträtterar judarna som onda människor, vilket är nonsens!

Pastor Anderson: Judarna kallar detta "myten att judarna dödade Jesus." Låt mig förklara

något för dig: det är ingen myt att judarna dödade Jesus. Det står så i Bibeln.

Rabbi Abrami: De kristna trodde på det, och det gör de än idag. Det gör de än idag!

Det var inpräntat i deras sinnen. De beskyllde alla judar,

även om de flesta judar inte ens var där.

Pastor Anderson: Look at Acts :, it says:

"Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat

sin Son Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när han

hade beslutat att frige honom."

Pastor Anderson: Här predikar han till tusentals judar, och säger:

"Men nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde."

Pastor Anderson: Men vänta lite, jag trodde att det enbart var rådsherrarna?

”Ni gjorde det, och det gjorde också era rådsherrar.” Det var alltså även folket som gjorde det.

Om vi ​​läser skrifterna så ropade folket ett myller av tusentals och åter

tusentals judar: ”Korsfäst honom!” Pilatus säger: ”Ska jag korsfästa er Konung?”

”Vi har ingen annan konung än kejsaren.” "Jag är oskyldig till denne rättfärdige mans blod"

säger Pilatus. "Hans blod må komma över oss och över våra barn!" Så sade de.

Texe Marrs: Det sägs där att Jesus skadade judendomen, och som straff för sina brott

är han nu i det brinnande helvetet, och han skall så vara för evigt.

Pastor Coleman: De hatar Jesus Kristus. De hatar namnet. Jag tror att det beror på att de är

djävulens, inte Guds barn. Se bara hur Djävulen hatar

Kristus, så vad tror du att hans barn gör?

Texe Marrs: Judar i allmänhet anser att Gamla testamentet är en gammal bok med myter

och berättelser som har god mening, men man kan bara förstå Gamla testamentet genom att studera

Talmud och Kabbalah.

Pastor Anderson: Judarna slutar tro på Toran redan i Första Mosebok, kapitel .

Rabbi Wiener: Jag tror att skapelsen är en oändlig process. Evolutionen är en del

av den processen, och början för mig... Jag menar, det finns människor som pratar om

”The Big Bang”. Jag har inget otalt med dem.

Pastor Anderson: Så för dig är inte början av Första Mosebok med Edens lustgård

och ormen… Det tar du inte bokstavligt, alltså?

Rabbi Wiener: Nej, för mig är de liknelser.

Pastor Anderson: Om vi ser på nyckellärorna i Moseböckerna,

alla fem delarna, så tror inte judarna på dem alls.

Jag vet att omskärelsen är en viktig del…

Ledare Schesnol: Aj!

Pastor Anderson: Det är en viktig del av judendomen. Eller hur?

Ledare Schesnol: Så är det.

Rabbi Wiener: Om en vuxen kommer till mig för att konvertera och är inte omskuren, då är det

en mycket enkel sak. Man tar en nål och sticker till på p****,

så att en droppe blod kommer ut, och det räcker.

Pastor Anderson: Så det är mer symboliskt?

Rabbi Wiener: Precis.

Ledare Schesnol: Det ska bara representera viljan att kunna vara en del av detta förbund.

Pastor Anderson: Så man tar inte bort hela förhuden? Man gör bara en mer symbolisk…

Ledare Schesnol: Exakt.

Pastor Anderson: I Torah står det att Abraham var år när han blev omskuren,

och hans son Ismael var , men numera gör man inte så?

Ledare Schesnol: Inte alls.

Pastor Anderson: Vi som Nya testamentet-kristna praktiserar inte omskärelse,

men judarna säger ju att de fortfarande följer att mosaiska lagen, så om de faktiskt gjorde

det skulle de behöva ta bort förhuden och omskära den vuxne mannen som ville konvertera.

Det är vad Toran lär.

Pastor Berzins: Jag har hört det så många gånger: "Åh, judarna tror bara på Gamla

testamentet. De tror på allt som vi gör, fast utan Jesus”, och det är en lögn.

De tror inte på Gud. De tror inte på Jesus Kristus. De tror inte det Gamla testamentet

och de tror inte på Nya testamentet. De tror inte på något av det.

Rabbi Wiener: Och hur bestämmer man vad som är bra och vad som är dåligt? Det som kallas "civilisationen”?

Folk går samman och bestämmer: "Du ska inte stjäla.” Då säger civilisationen: "Det är fel”.

Det är så man mäter vad som är bra. Om du kommer från ett samhälle där det är bra att stjäla,

så är det detta som civilisationen säger är gott och ont. Om du inte stjäl är du dålig.

Om du stjäl är du en av oss.

Pastor Anderson: Finns det något absolut rätt och fel

där det alltid är fel att stjäla eftersom Gud sagt så?

Rabbi Wiener: Enligt min mening finns det inget absolut.

Pastor Romero: I Johannes :- står det:

"För om ni trodde Mose, så skulle ni trott mig, för om mig har han skrivit.

Men om ni inte tror hans Skrifter, hur ska ni då tro mina ord?"

Pastor Romero: Jesus Kristus säger att judarna på hans tid inte trodde på

Moses. De hävdade att de trodde på Moses, men inte på honom,

men här förklarar han, att om du inte tror på honom, så kan du heller inte tro på Moses.

Rabbi Wiener: Vi utövar religionen på olika sätt, vår tro ser olika ut och kanske vår inställning

är olika, men destinationen är densamma. Vi försöker nå fram till Gud,

och det är hela målsättningen.

Pastor Anderson: Så du tror att alla religioner är på väg mot samma destination,

men bara har valt olika vägar för att nå dit?

Rabbi Wiener: Exakt! Och olika sätt att nå dit, olika förståelse

för hur man ska nå dit men det gör inte den ena vägen bättre än den andra. Det finns inte bara en enda

väg till Gud. Inte bara en förståelse för hur man uppfattar Gud. För att förstå Gud, måste vi förstå

varandra. Vi måste förstå oss själva.

Rabbi Abrami: Det finns ingen frälsning som förvandlar. Man gör det som är rätt

och frälser sig själv i varje ögonblick. Gud är inte i himlen. Om någon berättar för mig

att någons själ är i himlen... vad vet de om själarna, de andliga själarna

hos människor i Himlen? Detta är ju rena sagor! För barn får man berätta det så.

”Varför kom inte morfar hem idag?” ”För att han är i Himlen.”

Pastor Anderson: Och hur är det med Helvetet? Är Helvetet en del av judendomen eller inte?

En plats med brinnande straff…

Rabbi Abrami: Jag har varit i helvetet. Det vi kallar Helvetet är Hinnoms dal.

Pastor Anderson: Tofet också, eller hur?

Rabbi Abrami: Det finns en plats strax utanför Jerusalem som kallas

Hinnoms dal. Det var ett ställe där hedningar brukade offra människor,

och genom extrapolation föreställde de sig på något vis att det fanns en sådan plats

i universum någonstans där onda människor skulle hamna.

Pastor Anderson: Så du tror inte på att Gamla testamentet säger att det finns

något slags bokstavligt Helvete?

Rabbi Abrami: Nej.

Pastor Anderson: Okej, bra.

Rabbi Wiener: Många säger att Bibeln säger att om du inte gör det eller detta

kommer du att få ett dåligt liv, eller hamna i underjorden...

Pastor Anderson: Helvetet.

Rabbi Wiener: Precis, fast vi kallar det inte så ändå, men min känsla är annorlunda.

Pastor Anderson: Om judarna inte tror på skapelseberättelsen i Första Mosebok, så tror de inte

heller på Adam och Eva, inte på Noak, de tror inte på

Babels torn, de fnyser åt dessa berättelser, och de tror inte på omskärelse av vuxna,

De tror inte på djuroffer, så vilken del av Toran tror de på?!

Detta är förmodligen deras mest upphöjda bok, men när man tittar på alla uppgifter om

vad Toran lär, så tror de inte någon enda del.

Pastor Anderson: Idag finns det många evangelikala kristna i Amerika som är mycket Israel-vänliga.

Rabbi Mann: Mycket.

Pastor Anderson: De kristna är riktigt nitiska i sitt stöd för Israel.

Har det alltid varit så genom historien?

Ledare Schesnol: Nej, nej, inte alls!

Pastor Anderson: eller är det ett nyare fenomen?

Ledare Schesnol: Nej, det har inte varit så, rent historiskt.

Rabbi Mann: Traditionellt sett har kristendomen varit i huvudsak antisemitisk. Fenomenet med

de kristna sionisterna är ganska nytt. De hävdar att judarna är Guds utvalda

folk och alltid att vara Guds det. De använder termen "Guds ögonsten”.

Pastor Anderson: Och det är ett nyare fenomen?

Rabbi Mann: Ja, jag skulle kanske säga ett par hundra år, så vitt jag vet.

Det är inte genom hela historien.

Rabbi Abrami: Ersättningsteologi har spelat en mycket viktig roll i kristendomen.

TV-präst : Vad är ersättningsteologi?

Hal Lindsey: Ersättningsteologi är roten till den kristna antisemitismen.

TV-präst : Det är som ett virus inom kyrkan.

TV-präst : I grund och botten är det som att säga att kyrkan nu har ersatt Israel,

och denna teologi som förnekar det judiska folkets plats och ersätter det med kyrkan,

det nya och spirituella Israel, är väldigt farligt för jag tror

att det är den primära roten till antisemitismen.

Rabbi Abrami: Många teologer har genom flera århundraden predikat ersättningsteologi.

Pastor Anderson: Kan du nämna några som har predikat detta?

Rabbi Abrami: Här har jag allt om John Chrysostom.

Han var den störste antisemiten inom kyrkan.

John Chrysostom: “Synagogan är värre än en bordell... Det är skurkarnas hem

och ett tillhåll för vilda djur... demontemplet ägnas åt avgudadyrkande kulter...

en tillflyktsort för vällustingar, och en djävulens grotta. Det är en kriminell samling judar…

en mötesplats för Kristi mördare... en rövarkula, en ondskans bostad,

djävlarnas fristad, undergångens djupa avgrund. Detsamma gäller deras själar.”

Rabbi Abrami: De har demoniserat judarna. Detta står fortfarande fast i mångas tankar.

Pastor Anderson: Genom historien har de kristna inte sett judarna som Guds utvalda folk.

De har sett dem som det folk som avvisade Kristus och därför avvisades

av Gud. Den sista bok som Martin Luther skrev innan han dog hette:

”Om judarna och deras lögner", och i denna bok anger han alla sorters argument från skrifterna

till varför judarna är inte Guds utvalda folk, Han avslöjar också en hel del av de hädiska

lärorna i Talmud.

Texe Marrs: I hans allra sista predikan predikade han om judarna, och sade att judarna hatar

vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, och genom deras svekfulla beteende, tar de till alla

möjliga knep och tricks för att lura oss. Han var så arg på dem att han faktiskt sade

att vi borde gå ut och bränna alla kopior av Talmud. Han var rasande när det gällde Talmud.

Och idag anser förstås judarna honom vara en verklig antisemit.

Rabbi Abrami: Sankt Augustinus var inte bättre.

Pastor Anderson: Var han också antisemit?

Rabbi Abrami: Precis! Han var väldigt förnedrande. Det rörde sig om rent hat.

Pastor Anderson: Det spelar ingen roll om man lyssnar på Johannes Chrysostomos, Sankt Augustinus,

Petrus Venerabilis, Martin Luther, John Calvin... Alla kyrkofäder, alla protestantiska

ledare genom historien. De säger alla samma sak om judarna:

De är Satans synagoga, en falsk religion. Denna doktrin att judarna fortfarande

ändå är Guds utvalda folk är en ny doktrin.

Texe Marrs: Men innan slutet på -talet var detta en allmän övertygelse,

men något började förändras, först med doktor Cyrus Scofield.

Pastor Furse: C.I. Scofield var en frånskild mannen. Han hade problem med alkohol. Han var en

advokat som blev predikant. Han lämnade sin första fru Leontine Cerré . Det är året

EFTER att han hade skrivit sin första bok Men skrev han alltså

sin första bok "Rightly Dividing the Word of Truth” och lämnar han sin första fru, gifter sig

med en annan dam och blir därefter pastor i Texas - väldigt känd, väldigt populär. Scofields

dispensationalistiska, premilleniella Bibel redigerades med ekonomiskt stöd från framstående affärsmän,

varav vissa hade tvivelaktiga religiösa band.

Texe Marrs: Han hade judiska trotjänare som gjorde honom till medlem i Lotus Club - ett slags

hemligt sällskap - och plötsligt hade han gott om pengar. Denna korrupta advokat som hade övergett

sin fru och befanns skyldig till många brott som korrupt advokat - men Scofield

fick pengar, och Oxford-gruppen i England publicerade hans bibel. Varför skulle

de ta en ohederlig advokat och göra honom till redaktör för en bibel? Och sedan hade de plötsligt

miljoner dollar i reklampengar. Med så mycket pengar i kampanjkassan satte Bibeln fart

och därmed var saken i princip klar för judarna.

Pastor Anderson: Scofields studiebibel är mycket pro-Israel, mycket sionistisk, och denna

bok – mer än någon annan – förändrade tänkandet hos

en hel generation av unga predikanter.

Pastor Jimenez: En annan uppfattning som kristna har i dag, men som är felaktig och inte finns

i skrifterna, är ​​att vi bör välsigna Israel. De refererar till något som de kallar

Abrahams förbund. De går tillbaka till Första Mosebok, kapitel , och säger:

"Vi måste välsigna Israel om vi vill få Guds välsignelse, Vi måste välsigna dem."

Första Mosebok, kapitel :- är nyckelskriften där Gud kallar till sig och välsignar Abraham. Den lyder:

“Och Herren sade till Abram: Gå ut ur ditt land och från din släkt

och från din faders hus, till det land som som jag vill visa dig. Och jag skall göra dig

till ett stort folk jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse:

Och jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna:

och i dig ska alla släkter på jorden vara välsignade.”

Pastor Anderson: Enligt denna skrift gör Gud ett förbund med Abraham, och

han säger till Abraham: "Jag kommer att välsigna dig”. Det är singular. Han talar till Abraham.

Men i Scofields anteckningar om Första Mosebok tillämpar han denna välsignelse åt den framtida

nationen Israel. Det är inte vad skriften lär. Många evangeliska kristna får idag

inte sin doktrin om Israel från någonting alls som står i Nya testamentet.

De får den från anteckningarna i Scofields studiebibel.

När man läser dessa löften till Abraham i Gamla testamentet

måste man inse vad Bibeln lär i Galaterbrevet ::

"Nu var löftena sagda till Abraham och hans säd…”

Pastor Jimenez: Om vi slutar där skulle alla kristna, eller sionister, idag

kunna säga ”Där ser du! Det var till Abraham och hans säd”, men versen fortsätter:

"Han säger inte: Och åt dem som kommer av din säd

som om han talade om många, utan såsom om en: Och åt din säd, som är Kristus."

Pastor Anderson: Så enligt Bibeln gavs löftena till Abraham alltså

till Abraham och till Kristus, och Bibeln säger i vers :

"Och om ni tillhör Kristus, då är ni Abrahams säd och arvingar enligt löftet."

Pastor Anderson: Enligt Bibeln är vi som kristna, om vi så är judar eller icke-judar,

arvtagare till de löften som gavs till Abraham. De som idag finns i Mellanöstern

i nationen Israel, de är inte i Kristus. % av dem tror inte på Jesus Kristus.

Därför är de inte Abrahams säd.

Och därför gäller inte Första Mosebok :- dem.

Pastor Furse: Folk kommer att säga: "Ja, vi måste stödja Israel om vi vill få Guds välsignelse

till oss själva, om vi vill få Guds välsignelse till vår kyrka, om vi vill få Guds välsignelse

till vårt land, då måste vi stödja ett fysiskt Israel. Tja, om vi bara går tillbaka typ

eller år i amerikansk historia, hade vi Guds välsignelse i vårt land?

Hade vi legal abort på -talet? Nej, det har kommit sedan dess. Hur såg vår skuld

ut på -talet jämfört med idag? Hur var vi på den tiden jämfört med idag?

Du kan inte övertyga mig om att Guds välsignelser har fallit på detta land eftersom ett "löfte"

att stödja en fysisk grupp människor på något sätt korrelerar till välsignelser från Gud.

Pastor Anderson: Inte bara det, men om man tittar på judarnas historia under de senaste

åren – har judarna välsignats av Gud? Nej, de har blivit förföljda och hatade i varje

land som de någonsin har varit i. Den här boken listar alla länder

som judarna har kastats ut från under de senaste åren, och när man tittar närmare på denna

enorma lista måste man fråga sig själv: "Varför har de varit så hatade och förföljda

överallt där de har levt?" Svaret är på grund av deras hädelse mot kristendomen

och på grund av deras ockeraktiga utlåningspraxis.

I slutet av -talet intensifierades förföljelsen av judarna i Ryssland och på andra håll, och många

judar började tro att deras enda hopp för en blomstrande framtid skulle vara att ha

en egen stat. Denna trosuppfattning kallades "sionism".

Rabbi Abrami: Den judiska staten var resultatet av Theodor Herzls stora projekt.

Pastor Anderson: Theodor Herzl?

Rabbi Wiener: Han grundade sionismen.

Rabbi Mann: Han kom på idén att orsaken till antisemitismen var att judarna inte hade

något eget land.

Rabbi Abrami: Han skrev boken ”Judestaten” och han sade att det bara fanns

ett enda sätt att skydda det judiska folket i framtiden: att judarna skulle lämna Europa

och bosätta sig i sitt hemland Israel. Denna bok blev sionismens bibel.

Rabbi Wiener: Sionismen bildades på basis av hoppet om återfödelse.

Det började med Första världskriget och Balfourdeklarationen.

Rabbi Mann: Balfourdeklarationen var betydelsefull. Det var inte bara ett brev till en vän.

Pastor Anderson: Jag förstår att det var ett mycket viktigt dokument...

Rabbi Mann: …när det gällde att uttrycka den brittiska politiken.

Pastor Anderson: Balfourdeklarationen var alltså ett brev från Lord Balfour...

Rabbi Abrami: ...till Lord Rothschild.

Pastor Anderson: I första världskriget var Turkiet allierade med Tyskland, som ju förlorade,

så det turkisk-osmanska riket föll. Eftersom det turkiska imperiet föll samman

efter Första världskriget skrev Lord Balfour en deklaration

som sade att det skulle bli judarnas hemland.

Rabbi Abrami: Ja, det var början till en mer omfattande immigration - tiotusentals

judar från Östeuropa bosatte sig huvudsakligen i Israel.

Pastor Anderson: Balfourdeklarationen var ett brev som skrevs till Lord Rothschild, så för att kunna

förstå Balfourdeklarationen måste vi förstå vem Rothschild var.

Mayer Amschel Rothschild: Pengar är makt!

Pengar är det enda vapen som en jude kan försvara sig med!!

Mayer Amschel Bauer föddes i tyska Frankfurt och var en långivare och guldsmed

på judegatan. Hans butik hade en skylt på framsidan med ett rött hexagram på.

Så småningom ändrade han sitt namn till "Rothschild", som betyder ”röd skylt" på tyska.

Rothschild insåg snart att det var mer lönsamt att låna ut pengar till regeringar och kungar

än att låna ut till privatpersoner. Lånen var inte bara större – de var också säkrade

genom landets skatteintäkter. Mayer Rothschild hade fem söner som han lärde upp

inom pengahandel och sände ut till de stora huvudstäderna i Europa

för att öppna filialer till familjens bankverksamhet.

Mayer Amschel Rothschild: Ni är fem bröder. Jag vill att ni alla startar en varsin bank

men i olika länder - en öppnar i Paris, en i Wien, en i London…

Välj de viktigaste städerna så att när pengar ska sändas härifrån till exempelvis London,

slipper vi riskera liv och lem. Amschel här i Frankfurt skickar bara

ett brev till Nathan i London med instruktionerna: ”Betala det eller detta” så kommer det att anges som

lån från London till Frankfurt. Förstår ni?

Fem söner: Ja, far.

Mayer Amschel Rothschild: Under ert liv kommer det att pågå många krig i Europa och nationer som

har pengar att flytta kommer att gå till Rothschilds eftersom det är säkert. Era fem banker

kommer att täcka Europa, men ni är alla en och samma firma, en familj: Rothschilds,

som alltid samarbetar. Det kommer att vara er styrka.

När Mayer Amschel Rothschild dog lämnade han efter sig ett testamente med instruktioner till

sönerna om hur House of Rothschild skulle drivas.

- Alla nyckelpositioner inom House of Rothschild skulle innehas av familjemedlemmar.

- Familjen skulle gifta sig med sina egna kusiner i första och andra led,

så att den enorma förmögenheten skulle skyddas. - Rothschilds arvingar förbjöds strängeligen

att någonsin avslöja storleken på förmögenheten.

Hela familjen drevs av en omättlig lust för att utöka både förmögenheten och makten.

De finansierade i hemlighet båda sidorna i olika europeiska krig, dominerade de europeiska bankerna,

och hade i mitten av -talet blivit den rikaste familjen i världen.

Texe Marrs: Rothschilds hjälpte till att grunda Israel, och Rothschilds har alltid stått på

Israels sida. Och det en Rothschild vill, det får han.

Det sägs att han var världens rikaste man och det tvivlar jag inte på.

Även om Balfourdeklarationen skrevs till Lord Rothschild , skulle det dröja till

innan planen om en judisk stat skulle genomföras. Alla fruktansvärda dåd som skedde

under Andra världskriget skapade en allmän opinion om att en judisk stat skulle skapas i Palestina.

Pastor Anderson: År deklarerade Förenta Nationerna att det skulle bli två stater

i Palestina – en judisk stat och en palestinsk.

USAs ambassadör: USA-delegationen stöder de grundläggande principerna för det enhälliga

rekommendationerna från FN, som sörjer för en partition och immigration.

Presentatör: Senare stödde Ryssland USA i rekommendationen om partition,

medan arabstaterna hotade med repressalier, eftersom det heliga landets framtid låg i vågskålen.

Texe Marrs: Men Israel blev den första staten, och de har aldrig tillåtit

Palestina att bli en stat, så de har sett till

att FN-bestämmelsen aldrig trätt i kraft.

Den maj förklarade David Ben-Gurion, verkställande chef för den sionistiska organisationen,

“upprättandet av den judiska staten i landet Israel”.

Presentatör: I maj föddes den nya, judiska staten "Israel" i ett blodbad.

Judiska trupper drabbade samman med arabiska styrkor från staden Haifai den första av en serie av strider

som skulle eka genom åren. Den nya regeringen under ledning av David Ben-Gurion

installerades i Tel Aviv. Därmed fick, för första gången sedan den romerska legionen förstörde Jerusalem

år e Kr, det judiska folket en egen nation.

Pastor Jimenez: Idag tror en hel del kristna att Gud sammanförde nationen Israel igen,

och att Gud gjorde detta underbara verk, men var det verkligen Guds vilja att föra dessa

människor tillbaka till Israel, eller var det FNs vilja?

Pastor Anderson: Bibeln berättar mycket tydligt i Hebréerbrevet att när de först kom till

det förlovade landet med Moses fick de ”inte kom dit in för sin otros skull."

Men år senare fick deras barn som trodde på Herren tillstånd att komma in i det förlovade landet.

När de senare dyrkade andra gudar – vad gjorde Gud då? Han tog bort dem från

det förlovade landet. De bodde i Babylon i år. Först efter att de hade ångrat sig och vände

sig bort från de falska gudarna fördes de tillbaka till det förlovade landet. När de sedan

förkastade Jesus Kristus, avlägsnades de från det förlovade landet igen. Men trodde

de alla på Herren Jesus Kristus igen, så Gud förde dem tillbaka till det förlovade landet.

Är det så det gick till? Nej!

Pastor Coleman: Tror de på Jesus? Alla kristna därute, ställ frågan:

Fanns det en väckelserörelse igång i Israel? Accepterade folk Jesus som sin Messias?

Svaret är nej. Det var inte Gud som förde dem tillbaka till Israel

för att de trodde på honom. Han sa att han skulle skingra dem om de inte höll hans ord,

och det gjorde han. Han sade att han skulle föra dem samman igen när de vände sig till honom.

Men de har inte vänt sig till honom.

Pastor Anderson: Så om det inte var Herren som förde dem tillbaka, vem gjorde det då?

Det var antikrists ande som förde dem tillbaka till det förlovade landet.

Det var FN som förde dem tillbaka till det förlovade landet.

Presentatör: Man skrev alltså om historien när den judiska staten Israel föddes. Född i bråk

och våld, har Israel nu blomstrat och blivit en konstruktiv röst i världspolitiken.

Nationens flagga blev en symbol för hopp i en orolig värld.

Pastor Anderson: Davidsstjärnan? Var kommer den symbolen ifrån?

Rabbi Abrami: Det är inte uttryckligen beskrivet i själva Bibeln.

Pastor Anderson: Finns det i Talmud?

Ledare Schesnol: Nej.

Pastor Anderson: Nämns den alls i Bibeln?

Rabbi Wiener: Nej.

Pastor Anderson: Så du är inte riktigt säker exakt var den kommer ifrån?

Rabbi Wiener: Nej.

Rabbi Mann: Avslöjad!

Pastor Anderson: Så ingen vet, eller?

Rabbi Mann: Jag vet inte.

Pastor Anderson: Men jag vet ju att den kallas Davidsstjärnan.

Har den något att göra med David?

Rabbi Mann: Nej, det tror jag inte.

Rabbi Abrami: Det måste finnas något någonstans.

Jag minns inte exakt vad kopplingen är.

Pastor Anderson: Jag tror att det vi kallar "Davidsstjärnan" faktiskt är Remfans

stjärna för när man studerar Bibeln ser man att när andra gudar dyrkades

talar Bibeln om att de bar en fana med guden Remfans stjärna.

Texe Marrs: Du förkastade Bibelns Gud. Du tog själv upp stjärnan

(dvs. den sexuddiga stjärnan) för den gud du kallar Remfan eller Chiun. Alla dessa är andra namn för Molok,

den store Baal, den store eldsguden som är Djävulen.

Paul Wittenberger: Beelzebub.

Texe Marrs: Exakt. Beelzebub. Och de var chockade över detta. Men vem är nu denne

stjärngud? Om de bara läser Gamla testamentet skulle de veta detta. I Amos sade Gud:

”Ni har tagit upp stjärnan, och gjort mig rasande genom att göra det, och ni har faktiskt

offrat era egna barn till stjärnguden genom elden.”

De offrade sina egna barn. Judarna offrade dem till stjärnguden.

Pastor Anderson: När de dyrkade en falsk Gud hade de Remfans stjärna som en ikon

och som symbol. Vi har aldrig sett "Davidsstjärnan” i skrift, utan bara den falska guden Remfans stjärna,

och därför vi vet i dag att de inte tillber den sanne Guden, eftersom Bibeln säger:

"Var och en som förnekar Sonen, förnekar också Fadern, men han som erkänner

Sonen har Fadern också." Om judarna inte tror på Sonen så säger Bibeln

att de inte har Fadern. Så vem har de? Någon annan. En falsk gud.

Därför tillber de inte samma Gud som vi. Vissa säger: ”Jo, de tillber visst

Gud Fader, de erkänner bara inte Jesus", men Bibeln säger att det är omöjligt

att tillbe Fadern om du inte erkänner Sonen.

Texe Marrs: Om vi går tillbaka till frimurarnas broderskap så är deras stora symbol ett G.

Man tittar på stjärnan på kompassen, som är en stiliserad Davidsstjärna. Faktum är

att hela Davidsstjärnan finns i många frimurartempel. Varför?

Murverk är en studie inom judendomen och Kabbalah.

Den judiska tribuntidningen konstaterade den oktober att Frimureriet är baserat på judendomen.

Om man tar bort judendomens läror från frimureriet, vad finns då kvar?

Texe Marrs: Albert Pike sade i sin bok ”Morals and Dogma" att Kabbalah är själva grunden.

Utan Kabbalah skulle vi inte ha ritualer i frimurarorden. Men den gud

som de dyrkar, den store arkitekten, är Molok, stjärnguden. Om någon säger att judarna

inte utsattes för en stor förbannelse av Jesus själv så står det där.

Pastor Jimenez: Det är intressant i Johannes : eftersom Jesus sade så här: "Jag vet att ni är

Abrahams säd”. Så han erkänner det faktum att de är fysiska ättlingar

till Abraham. Han sade: "Jag vet att ni är Abrahams säd, men ni är ute efter att döda mig, eftersom mitt ord inte

finner rum hos er. Jag talar det som jag har sett hos min Fader, och ni gör det

ni har sett hos er fader. De svarade och sa till honom: Abraham är vår fader.

Jesus sa till dem: ”Om ni var Abrahams barn, skulle ni göra Abrahams gärningar.”

Det är intressant eftersom han i vers medgett att de är Abrahams barn,

att de är fysiska ättlingar till Abraham, men sedan i vers ifrågasätter han dem,

och säger: ”Om ni var Abrahams barn, skulle ni göra Abrahams gärningar” och säger egentligen att

de inte är Abrahams barn eftersom, vilket vi redan nämnt,

han säger: ”Er fader är Djävulen”. Så det är intressant att Jesus

själv sa att du kan vara en fysisk ättling till Abraham, och vara av Abrahams säd…

men han anser dig inte vara barn till Abraham.

Rabbi Abrami: Det finns en annan passage i Johannesevangeliet, Joh. :

där han säger att judarna är söner till djävulen. Detta är vad han predikade!

Pastor Jimenez: Jesus själv lärde: ”i är av djävulen, er far, och vad er far har begär till, det vill ni göra.

Han var en mördare från början, och i sanningen står han inte,

eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget,

därför att han är en lögnare och dess fader.” Så enligt Herren Jesus Kristus är deras fader

Djävulen. Jesus trodde att de inte följde Abraham,

att de inte följde Moses, de följde inte profeterna, och heller inte Gud.

Han säger att de följde sin fader Djävulen.

Texe Marrs: I Uppenbarelseboken och finns intressanta verser som talar om dem

och säger att de är judar, eller inte, men tillhör Satans synagoga.

Pastor Anderson: Det är inte svårt att räkna ut vad "Satans synagoga" är när man inser

att det bara finns en religion i denna värld som använder synagogor – judendomen. Det är inte svårt

att räkna ut vilka de är när Bibeln berättar att de säger att de är judar, eller inte.

Det är inte alla i världen som går runt och säger: "Jag är jude”. Folk som praktiserar judendom

säger att de är judar. Du kanske säger: ”Men, pastor Anderson, de säger att de är judar,

Och det är de faktiskt”. Nej, för Romarbrevet : säger: ”Ty jude är inte den som utvärtes är jude,

inte heller är det omskärelse som sker utvärtes på. köttet. Utan jude är den som är det i sitt inre,

och omskärelse är hjärtats omskärelse genom Anden och inte genom bokstaven.

Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud." Bibeln säger: ”Vi är omskärelsen,

som tillber Gud i anden och gläds i Jesus Kristus, och vi har inget förtroende

för köttet.” Så i Guds ögon är de inte judar, de är Satans synagoga.

Uppenbarelseboken : säger: "Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga,

som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Se, jag skall få dem att komma och falla ner inför

dina fötter, och de skall förstå att jag har älskat dig." Men varför skulle Gud vilja få Satans synagoga

att veta att Gud älskade kyrkan vid Filadelfia? För att judarna tror

att Gud älskar bara dem. De tror inte att Gud älskar hedningarna i Filadelfia, och

det är därför Gud säger: ”Jag ska få Satans synagoga att veta

att jag älskat dig.” Gud älskar världens barn. Röda och gula, svarta och vita,

de är alla värdefulla i hans ögon.

I Johannesbrevet : ger Bibeln oss en definition av vad en antikrist är:

”Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Det är antikrist,

som förnekar Fadern och Sonen.”

Pastor Anderson: För att tro att Jesus inte är Kristus,

måste man tro att det finns en Kristus, men att det inte är Jesus.

Pastor Jimenez: Joh. berättar att ordet "Messias" betyder "Kristus." Kvinnan vid

källan sade: ”Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus", så vi vet att definitionen

av ordet "Kristus" är "Messias”. Alltså, när det i Johannesbrevet : sägs: "Vem är lögnaren om inte

den som förnekar att Jesus är Kristus” betyder det: ”Vem är lögnaren om inte

den som förnekar att Jesus är Messias." Vilken grupp människor tror att det finns en Messias,

men tror inte att Jesus var denne Messias? Återigen – judarna.

Pastor Anderson: Låt oss se om vi kan reda ut detta då. I grund och botten

tror judarna på Jesus... uppenbarligen tror ni inte att han var Messias, men tror ni

att han var bara ännu en i en lång rad av falska Messias?

Rabbi Mann: Ja, om det gjordes gällande att han var Messias, då var han en falsk Messias.

Rabbi Abrami: Jesus sade aldrig, ”Jag är Messias”.

Rabbi Mann: Det judiska folket skulle ha varit intresserade av Messias. De väntar

på Messias. De vill ha sin Messias, så om han hade haft någon av Messias verkliga egenskaper,

skulle de ha varit intresserad av honom. Men han hade bara lärjungar. Det är inte mycket.

Du pratar om judarnas nation med alla de lärda.

De var inte övertygade av honom.

Pastor Anderson: De trodde inte på honom.

Rabbi Mann: Inte alls! De kristna uppfann idén om en misslyckad Messias. Även om

han misslyckades är han ändå Messias. Vi förkastar det. Om du misslyckas är du inte Messias.

Pastor Anderson: De väntar fortfarande på att en annan Messias ska komma, och vi vet att

denne andra Messias som ska komma är antikrist. Hur ser en judisk Messias ut?

Rabbi Abrami: En mycket kraftfull kung som kommer att skapa fred och god vilja på jorden.

Han måste kunna skapa fred.

Pastor Anderson: Världsfred?

Rabbi Abrami: Världsfred.

Rabbi Mann: När den riktiga Messias gör sitt inträde på ett sådant dramatiskt sätt att

det inte kan förnekas, då kommer alla att bekräfta att han är den verklige Messias.

Pastor Anderson: Över hela världen?

Rabbi Mann: Över hela världen. Även icke-judarna eftersom alla ser fram emot Messias.

Pastor Anderson: Så när Messias kommer menar du

att hela världen kommer att tro på honom?

Rabbi Mann: Ja, hela världen eftersom hans syfte är att visa hela världen

en korrekt efterlevnad. Alla nationer kommer strömma mot Jerusalem för att lära av honom.

Det kommer att vara början på en period av världsfred. Messias kommer att vara en enormt karismatisk

figur med stor kunskap och kommunikationsfärdighet. Han kommer också att vara en stor krigare.

Han kommer att försvara judarna

och besegra alla deras fiender permanent.

Pastor Romero: Om du lyssnar på hur judarna beskriver sin Messias målar de upp en perfekt

bild av det som Bibeln beskriver som antikrist. Han kommer att erövra hela världen.

Han kommer att skapa fred genom krig.

Pastor Anderson: Alla världens religioner kommer att tro på honom. Han kommer att

skapa världsfred och förena oss alla.

Texe Marrs: Många kristna är värdefulla, men de vet inte vad de håller på med.

Jag var på en profetiakonferens i Florida när en dam kom fram till mig, och hon bar en

Davidsstjärna. Jag frågade henne varför hon bar den och hon sade: ”Jo, det är viktigt

att vi visar vårt stöd för Israel.” Jag sa: "Hur visar du ditt stöd för Israel?

Hon sade: "Jag ger pengar varje månad till Tempel Mount Foundation."

Det är ju en judisk grupp, så jag sa: ”Vet du inte att Tessalonikerbrevet säger att antikrist

kommer att gå in i det templet och kalla sig Gud – högre än alla andra gudar?” Hon sa:

Ja, jag bidrar bara till att uppfylla Bibelns profetior." Jag sa: ”Det gör du!

Du hjälper antikrist att komma! Vem skulle vilja göra det? "

Rabbi Jeremy Gimpel: När en man kommer och bekämpar Israels krig, besegrar fiender

bygger templet, skapar fred i världen - den ledare som gör det kommer vi alla att knäböja

inför. Förstår du vad jag menar? Vem det än är. Så, er vision av det –

ni säger att det är en återkomst. Okej. Vi säger att det är en första ankomst.

Pastor Anderson: Men judarna är redo att acceptera antikrist som deras Messias,

och ändå lär sig de kristna att i slutet kommer alla judar att tro

på Jesus Kristus. Man behöver inte vara något geni för att räkna ut vad Djävulen gör här.

När judarna accepterar antikrist som deras Messias kommer alla kristna att peka

på det och säga, "Titta, detta är Jesus Kristi återkomst!

Se, alla judar tror på honom!” Vad är Djävulens mål med antikrist?

Att få folk att tro att han är återkomsten av Jesus Kristus. Och precis som alla andra falska

doktriner är den grundad på en skrift som tagits helt ur sitt sammanhang. De tar

slutet av Romarbrevet och helt ignorera början av dem, och gå direkt till

slutet, till vers : ”Och så skall hela Israel bli frälst,

som det står skrivet: Från Sion ska Befriaren komma

och han skall avlägsna ogudaktigheten från Jakob.” De glömmer att Bibeln dessförinnan i

Romarbrevet sagt: ”Ty Israel är inte alla som härstammar från Israel.” De fysiska ättlingarna

är inte det sanna Israel! Han sade: "Ty jude är inte den som utvärtes är jude…

…Utan jude är den som är det i sitt inre." Det är vi som tror på Jesus Kristus som är Israel.

Hur kan du se på en ofrälse och säga: ”Han är Israel", när Bibeln

säger: "Hela Israel skall bli frälst”? För mig betyder det att den som inte är frälst inte är Israel.

Det är antikrist, inte Jesus Kristus, som kommer att förena judarna med falska kristna

och med alla andra religioner i världen.

För att den judiska antikrist ska kunna förena alla religioner i världen måste Djävulen

övertyga den traditionella kristendomen att se på judarna som troende, trots deras

avvisande och hädelse av Jesus Kristus. TV-evangelister, som John Hagee,

ignorerar den klara läran i Nya Testamentet, och tillämpar de löften som gavs till Abraham i Första Mosebok :-

på dagens Kristus-avvisande Israel. Alla som har en biblisk uppfattning att judarna

inte längre är Guds utvalda folk utpekas i media som antisemit.

John Hagee: Israels kamp är vår kamp! Vi är en! Vi är enade! Vi kommer inte avskräckas!

Vi kommer inte att besegras! Vi kommer inte att bli skrämda! Vi kommer inte att sitta ner! Vi kommer inte att tystas!

Vi är världens antisemiters värsta mardröm, och segern kommer att bli vår!

Ted Cruz: Om du inte stöttar Israel och judarna, kommer jag inte att stötta dig.

Tack. Gud välsigne er.

Joel Osteen: Vi stöttar Israels folk.

Robert Jeffress: Jag ber dig gå med mig och varje kristen, och varje jude, och varje

frihetsälskande amerikan, för att kräva att denna president och kongress gör allt som

krävs för att utrota det onda ISIS och all radikal islam från jordens yta.

Det är hög tid att agera nu.

Kvinnlig predikant : "Och jag skall välsigna den som välsignat dig och förbanna den som förbannat dig."

Kvinnlig predikant : Ingen vill vara Israels fiende.

Kvinnlig predikant : "Och i Dig skall jordens alla familjer bli välsignade."

Kvinnlig predikant : Ja, amen.

TV-predikant : Man är antingen för eller emot henne. En av de två.

John Hagee: Mannen, kyrkan, nationen, som välsignar staten Israel

och det judiska folket kommer att bli övermåttan välsignat.

Benny Hinn: Att välsigna Israel innebär inte bara att man säger: "Ja, jag välsignar dig."

Man måste stå på deras sida i nödens stund.

Pastor Anderson: Bibeln säger i Johannesbrevet -:

”Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud.

Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen.

Om någon kommer till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot honom i ert hem,

och hälsa honom inte heller. För den som hälsar honom gör sig delaktig i hans onda gärningar.”

Pastor Anderson: Så vad gör du när du bjuder någon Guds välsignelse? Du välsignar

dem. Så dagens evangeliska kristendom säger att vi måste välsigna Israel om vi

vill att Gud ska välsigna oss, men Johannesbrevet lär att om vi ​​välsignar dem som förnekar Guds Son är vi

delaktiga i deras onda gärningar.

Texe Marrs: Naturligtvis är evangelisterna en stor del av den amerikansk kristendomen -

grupper som Southern Baptists, Pentecostals, Assemblies of God - dessa är väldigt aktiva grupper

som i princip varit mycket Israelvänliga, pro-sionistiska. Många av dem har faktiskt stängt

dörren till konvertering genom att säga: ”Man behöver inte Jesus om man är jude.”

I Houston Chronicle citerades John Hagee när han sade:

"Jag försöker inte konvertera det judiska folket till den kristna tron. Det finns ingenting i

"The Night to Honor Israel" som gör det. I själva verket är det bortkastad tid att

försöka konvertera judar. Den jude som har sina rötter i judendomen kommer inte att konvertera till kristendomen.

Alla andra, oavsett om de är buddhister eller Baha’i, måste tro på Jesus. Men inte judar.

Judarna har redan ett förbund med Gud som aldrig har ersatts av kristendomen."

Pastor Anderson: Och egentligen är det mest antisemitiska du möjligen kan uttrycka:

”Evangelisera inte judarna.” Det kommer att skicka judarna till helvetet. Bibeln säger:

"Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte tror på Sonen ska

inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”

Pastor Anderson: Ändå lär John Hagee ut att judarna är redan är goda och redo,

och att vi inte behöver evangelisera dem.

Pastor Furse: John Hagee har helt fel. Bibeln säger att vi ska vinna

de förlorade, och att vi ska predika evangeliet för hela skapelsen. Jag nämnde tidigare

att C.I. Scofield var frånskild och omgift. Är det inte intressant att John Hagee har

samma historia – han skilde sig från sin hustru, gifte om sig och leder en stor pingstförsamling,

och lyfter fram Israel till idolnivåer.

John Hagee: Fri är verkligen fri! Ge honom beröm och ära i Guds hus.

Presentatör: Från de personer som tillhör hans kyrka i San Antonio, Texas, till

miljoner hem, bjuder han in till sin radio- och TV-sändning varje vecka. John Hagee

har byggt ett imperium i vilket han sprider Israels ord med evangelister runt om i världen.

Och som ledare för CUFI sträcker sig hans makt från predikstolen in i politiken.

Pastor Anderson: John Hagee är en hädisk, falsk lärare som lär ut att Jesus Kristus

inte kom till jorden för att vara Messias.

John Hagee: "In Defense of Israel" kommer att skaka den kristna teologin. Enligt Bibeln var det inte hela

det judiska folket som avvisade Jesus som Messias. Bibeln visar också att

Jesus inte kom till jorden för att vara Messias. Det fanns en Golgata-konspiration

mellan Rom, översteprästen, och Herodes att avrätta Jesus som en upprorsmakare som var för

farlig för att få leva. Eftersom Jesus i ord och handling vägrade göra anspråk på att vara Messias,

hur kan då judarna anklagas för att avvisa det som aldrig erbjöds? Läs mer i den chockerande

exposén "In Defense of Israel”.

Presentatör: Denna senare bok av pastor John Hagee är avsedd att skapa livliga diskussioner

bland kristna över hela världen.

Pastor Furse: John Hagee är inte en oberoende baptist, eller en troende av King James Bible,

så en hel del som tittar på denna dokumentär kommer att säga, ”Men det där är inte våra killar."

Eller vad sägs om Sam Gipp, som för något år sedan predikade i en kyrka i Idaho och sa

(och jag kan nästan citera det ordagrant): ”Vet ni vad jag aldrig kallar Jesus?

Jag kallar honom aldrig för min Messias.”

Sam Gipp: Vet du vad jag aldrig kallar Jesus Kristus? Jag har aldrig kallat honom min Messias.

Vet du varför? Du kanske säger ”Men han ÄR Messias.” Han är inte din Messias! Om du inte är jude,

så är han inte din Messias. Är du av icke-judisk börd? Vi har aldrig lovats en Messias.”

Pastor Furse: Jag är ledsen men Sam Gipp har fel,

och han kanske är populär även bland oberoende baptister,

men det är fel, oavsett om det är Sam Gipp eller Peter Ruckman, eller vem det är.

Guds ord är Guds ord, och vi tillåter inte, oavsett om det är Scofield, eller John Hage,

eller vår favoritpredikant, eller vår favoritprofessor eller -lärare, påverka vad ordet faktiskt betyder:

Jesus Kristus är Messias. Han är min Messias. Han är allas Messias.

Hagee fortsätter med att i en artikel i Houston Chronicle säga: "Många kristna teologer är antisemitiska

eftersom de säger att förbundet med judarna är borta - judarna har ersatts av kristendomen

och att Israel inte förtjänar USAs militär och stöd."

Kristna sionister som Hagee lär inte bara att de kristna måste stödja Israel,

de kräver också att den amerikanska regeringen stödjer Israel militärt och ekonomiskt. Och eftersom

evangeliska kristna utgör en stor del av befolkningens röster reser politikerna plikttroget

till Israel för att be till den judiska guden vid klagomuren.

MSNBC-presentatör : Det finns många socialkonservativa, evangelikala, republikanska väljare

som bryr sig mycket om denna fråga, och som kan se Ted Cruz tala i Fox News och säga

"Jag står till % bakom Israel." När de ser att det händer kommer många konservativa

väljare att säga, ”Wow, den där Cruz är bättre än jag trodde!"

MSNBC-presentatör : Faktum är att de nyligen hade eventet ”Christians United for Israel” som

är en organisation av evangeliska kristna som är mycket, mycket pro-Israel. Här är en

bild - jag tror vi har den - av Rand Paul när han ber med dem.

Där är han. Han ber med CUFI-folket.

Ted Cruz: Låt mig säga så här: den som hatar Israel hatar Amerika, och den som hatar judar

hatar kristna.

Jim Staley: Så motstånd mot Israel är motstånd mot Gud, och jag bryr mig inte vad de tror

eller var de befinner sig på den andliga tidslinjen för det är inte mitt problem. Jag håller med honom,

och det spelar ingen roll vad han gör eller var han är. Så länge han tillber namn som

Herren, Abraham, Isak och Jakob, så är han min bror.

Rabbi Jeremy Gimpel: Jag tror det kommer att svänga mot en mer biblisk kristendom,

en mer judisk kristendom, och gränserna oss emellan kommer att bli typ: ”Okej, de där är kristna,

de där är judar”, kommer med tiden att bli: ”De är ungefär som bröder!"

Benjamin Netanyahu: Israel är tacksamt för stödet från USA:s folk och presidenter,

från Harry Truman till Barack Obama.

Barack Obama: Jag är stolt över att kunna säga att ingen amerikansk regering har gjort mer för att stödja

Israels säkerhet än vår. Ingen! Låt ingen säga något annat!

Det är ett faktum!

Mitt Romney: Vi erkänner Israels rätt att försvara sig,

och att det är rätt för Amerika att stå på er sida.

John Hagee: Därför är det dags för Amerika att ta till sig senator Joseph Liebermanns ord

och överväga en militär, förebyggande strejk mot Iran för att förhindra ett kärnvapenkrig

i Israel och en kärnvapenattack i USA.

Pastor Anderson: I Krönikeboken gick en gudfruktig kung vid namn Josafat ut

för att hjälpa Israel militärt. Så här sade Gud till honom i vers :

"Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot konung Josafat och sade till honom:

Skall man då hjälpa den ogudaktige? Skall du då älska dem som hata HERREN? För vad du har gjort

vilar nu HERRENS förtörnelse över dig."

Pastor Anderson: Vi får idag höra att om vi stöder nationen Israel kommer vi att

välsignas av Gud på grund av Första Mosebok när Bibeln i själva verket lär att

Om vi ​​hjälper en ogudaktig och ond nation som Israel kommer vi att ha Guds vrede över oss.

Pastor Filenius: Varför ska vi som bibeltroende kristna stödja nationen Israel när

nationen Israel inte ens tillåter en kristen att immigrera till sitt land. Om du vill

bosätta dig i Israel måste du avstå från namnet Jesus Kristus.

Pastor Anderson: Så om någon vill bli ortodox jude eller få rätt att återvända

måste de avstå kristendomen, till exempel.

Ledare Schesnol: Så är det.

Rabbi Abrami: Man kan inte både vara jude och kristen. Det är det ena eller det andra.

Ledare Schesnol: Så när det gäller den moderna staten Israel krävs det avsägelse

av tidigare religiös tillhörighet, och det krävs ett antal ritualer som är utformade

för att rengöra tidigare religiös tillhörighet.

Pastor Anderson: Så den som inte är jude har ingen automatisk inbjudan

att immigrera till Israel då?

Ledare Schesnol: Inte som medborgare.

Pastor Anderson: Så för att invandra till Israel skulle man behöva avstå från kristendomen

för att…

Ledare Schesnol: bli medborgare, ja,

och de måste konverteras av en ortodox rabbin.

Pastor Filenius: Jag känner personligen män som har flyttat till Israel, i tron att Israel

är det förlovade landet, och att judarna är Guds utvalda folk, och de åker dit med detta

i sina hjärtan, och de åker dit för att vara vittnen och berätta om Kristus,

men det är olagligt att dela ut skrifter i Israel. Polisen kommer och trakasserar dem, och de

kan även ställas under hot om gripande eller utvisning. Bibeln talar sanning när den säger

att de är fiender till evangeliet. Romarbrevet : säger:

"När det gäller evangeliet är de fiender för er skull, men enligt utkorelsen

är de älskade, för fädernas skull."

Pastor Filenius: Det står ju där i Guds ord.

De är fiender till evangeliet.

Pastor Furse: I juni , under gay pride, hissade den amerikanska ambassaden

den amerikanska flaggan, och under den hissade de gay pride-flaggan.

Under de senaste åren har Tel Aviv blivit framröstad som världens främsta gaystad av

HBTQ-rörelsen. De röstade fram Tel Aviv som världens främsta gaystad, inte San Francisco,

inte New York, utan Tel Aviv.

Glenn Beck: Vi bildades för att etablera Israel! Våra markeringar finns överallt.

Ta upp en dollar ur fickan. Titta på det stora sigillet.

Mellan örnens vingspetsar ser du Davidsstjärnan bestående av stjärnor.

Varför sitter Davidsstjärnan där?

John Hagee: Runt stjärnan finns Shekinahs glor cloud burst som symboliserar Shekinahs

härlighet som vilade över tabernaklet. George Washington sade: "Jag vill att den ska synas på

dollarmyntet så att människor ska erkänna allt som det judiska folket har gjort

för USA.”

Dagens kristna lär sig inte bara att vara pro-judisk och pro-Israel, utan de märkliga

doktrinerna ur Talmud och Kabbalah kryper också in i kyrkorna och lärs ut som

den kristna läran. Exempelvis använder många pastorer termen "Shekinah" som om det vore

något ur det hebreiska Gamla Testamentet, när ordet i verkligheten inte ens

förekommer i Bibeln en enda gång.

Rabbi Mann: Så ordet ”Shekinah" refererar till en gudomlig närvaro.

Rabbi Wiener: Och det är ett feminint ord, förresten. Inte ett manligt.

TV-rabbin: Om exempelvis Moses De Léon hade kommit och sagt: "Jag har en idé. Gud är

en kvinna.” Det kanske inte hade gått så bra. Men nu sade han att den förtida

rabbin Shimon undervisade oss om Shekinah, den kvinnliga halvan av Gud, och hennes romans

med sin gudomliga partner, den Helige, välsignad vare han.

Rabbi Wiener: Så det finns de som tror att Gud kan vara både manlig och kvinnlig.

Rabbi Abrami: Shekina är den inneboende närvaron av Gud i universum. Det är vad

som härrör från Guds väsen. Men för judar är Shekinah och Gud en och samma sak, och

det är nästan förbjudet att skilja dem åt. Gud manifesterar helt enkelt sig själv,

i form av inspiration från Shekinah.

Pastor Furse: Shekinah är något som är del av Talmud, en del av judendomen,

inte kristendomen. Och ändå finns det många baptistpredikanter som använt frasen

"Shekinahs härlighet" i kyrkan, fast det inte ens står i skrifterna.

TV-predikant : Vänner, vi måste förstå att Shekinahs härlighet finns i oss. Denna närvaro

som vi pratat om, denna närvaro som kom i lärjungarnas övre rum –

Shekinahs härlighet – finns för oss som är troende.

Pastor Anderson: Bibeln är tydlig. Från Första Mosebok till Uppenbarelseboken är Gud en "han" och inte en "hon”.

Om du lär ut att Gud är både en "han" och en ”hon”, då har du en annan gud. Den kristna

Bibeln lär att människan gjordes till Guds avbild,

och i Korinthierbrevet säger Bibeln:

"En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära.

Men kvinnan är mannens ära."

Pastor Anderson: Så enligt Korinthierbrevet ska en man inte täcka sitt huvud eftersom han

är Guds avbild, till skillnad från kvinnan. Därför står det även i Första Mosebok ::

"Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne;

till man och kvinna skapade han dem.”

Pastor Anderson: De skapades till man och kvinna, men mannen skapades till Guds avbild.

Vad innebär det att vara Guds avbild? Att se ut som Gud? När Jesus vandrade

på denna jord var han en man och Gud Fader är maskulin. Detta är en hädisk lära ur

New Age-mysticismen som dyrkar Moder Jord och den kvinnliga anden, gudinnan,

och Kabbalah, och New Age – det är därifrån allt det här kommer.

Leonard Nimoy: Detta är samma form som bokstaven Shin i det hebreiska alfabetet - en mycket intressant

bokstav i språket. Det är den första bokstaven i ordet Shaddai, den första bokstaven i

ordet Shalom, och den första bokstaven i ordet Shekinah,

som är namnet på den feminina aspekten av Gud.

Spock: Lev länge och väl, bilden av Syraks, fadern till allt som vi nu tror på.

Leonard Nimoy: Det är toppen. Folk fattar inte att de välsignar varandra genom detta. (Skratt)

När de kristna tar till sig den information som hittills presenterats i denna film är det många som fortfarande

hänger fast vid idén att judarna fysiskt härstammar från Abraham, Isak och Jakob,

och att resten av oss är ickejudar... Men är det verkligen så enkelt?

Pastor Anderson: Det enda sättet som en person verkligen kan bevisa att han är jude är genom

genetik. Men de flesta av dagens så kallade judar vet inte ens vilken stam de kommer ifrån.

Vet folk i det judiska samfundet: ”Jo, jag kommer från konverterade” eller ”Nej, jag är

från Juda stam, eller Benjamins stam eller nån annans stam…”

Rabbi Mann: Vad stammen anbelangar så vet vi inte. Jag vet inte vilken stam jag tillhör.

De enda som vet är Cohens. De vet eftersom det har överförts från

far till son, från far till son. För det finns fortfarande vissa saker som Cohens/präster…

vissa välsignelser som de säger, osv. osv. De har hållit fast vid sin härstamning. De vet.

Själv har jag ingen aning om vilken stam mina förfäder tillhörde.

Pastor Anderson: Och du säger att de flesta judar förmodligen inte heller vet vilken stam de tillhör?

Rabbi Mann: Ingen vet. Det har inte bevarats. Idag är det inte viktigt alls. Inte alls.

Pastor Anderson: Om det verkligen spelade roll vem som härstammar från Israel eller inte,

varför skulle då Gud säga till oss att undvika genetik?

Pastor Romero: Bibeln säger i Titusbrevet : att vi ska undvika frågor om genetik. Nya

Testamentet är väldigt tydligt. Det spelar ingen roll var dina fysiska förfäder kom från.

Pastor Anderson: I Kristus finns varken jude eller gentile. Bibeln säger tydligt:

”Det finns ingen skillnad mellan en jude och en grek."

Så varför tycker vi idag att det är skillnad på en jude och en grek? Och vi tror

på något sätt att om någon härstammar från Abraham, Isak och Jakob, att de bara

automatiskt är Guds utvalda folk, oavsett om de tror på Jesus Kristus eller inte.

De kan vara omskurna fysiskt, men Bibeln säger att det är omskärelsen

i hjärta och ands som avgör om du är jude i Guds ögon.

Pastor Anderson: I Timoteusbrevet står det i vers , ”akta på fabler och släktledningshistorier

utan ände” - kom ihåg den frasen: "släktledningshistorier utan ände”

som ju snarare vålla ordstrider än främja den Guds ordning som kommer till fullbordan i tron”.

Men i Titusbrevet sägs: ”släktledningshistorier må du undfly”. Här sägs att vi ska undvika ändlös genetik.

Nu ska jag visa varför släkterna är oändliga. De är verkligen oändliga.

Så här ser ett släktträd ut. Längst ned i detta släktträd har vi en enda person

– det är du. Du härstammar från två personer, eller hur? Din mor och din

far. Om vi går tillbaka en generation kommer du från två personer som direkt ättling,

men om vi går tillbaka ännu en generation har du inte bara två farföräldrar. Du har

fyra mor- och farföräldrar, och det fördubblas hela tiden då du har föräldrar, farsföräldrar,

farfars föräldrar, farfars farsföräldrar, och farfars farfars föräldrar.

Det betyder att om man gör ett släktträd som går tillbaka fem generationer, måste man

ha ett papper tillräckligt brett för att överst ha plats för

personers namn eftersom det är så många förfäder direkt

i den femte generationen. Om vi går till den sjätte generationen, måste papperet vara

dubbelt så stort, eftersom det nu ska rymma namn. Och det som händer

är dock att när vi går tillbaka längre, blir detta antal riktigt stort. För att förstå

hur det här diagrammet fungerar, måste vi veta hur lång en generation är.

Hur lång är en genomsnittlig generation?

Dr. Donald Yates: Man brukar säga - år.

Pastor Anderson: En generation har ingenting att göra med livslängden. Min mor var exempelvis

år gammal när hon födde mig, och kvinnor föder normalt sina barn mellan

och års ålder, så låt oss säga i genomsnitt. är en jämn och fin siffra, och

är en ganska konservativ siffra för den här sortens beräkning. Så en generation är år,

vilket innebär att någon föder ett barn när de är , som i t´sin tur får barn när de är ,

varpå dessa får barn när de är . Det har ingenting att göra med livslängd.

Det betyder att om vi går tillbaka generationer blir det år. Låt oss bara avrunda och säga

säger att om vi gick tillbaka i vår släktträdet cirka generationer, kommer vi att vara kring

år . Eftersom vårt släktträd blir allt bredare, skulle vi, om vi ville göra

ett komplett släktträd som visade alla våra förfäder tio generationer bakåt, vara tvungna

att ha ett papper tillräckligt brett för att rymma namn eftersom det för generationer

sedan skulle finnas personer som vi skulle härstamma direkt ifrån. Men jag märkte följande

när jag gjorde mitt släktträd: När jag gick tillbaka generationer, upptäckte jag en sak.

Det var inte längre unika människor eftersom det omedvetet hade förekommit en del

tväräktenskap under de åren. Låt oss gå tillbaka generationer istället.

Vi hamnar då kring år . Okej, om jag ville ha ett komplett släktträd för alla dessa

skulle det krävas ett papper som kunde rymma namn. Det är ett ganska stort

papper. Så om jag vill kunna spåra alla mina förfäder tillbaka till -talet

och berätta vilka de var skulle det krävas ett släktträd

som bara på översta raden skulle visa runt en miljon namn - bara i den översta raden,

för att inte tala om allt som skulle stå undertill. Om jag skulle gå generationer tillbaka, då är jag

ändå bara på -talet. Jag är inte ens i närheten av Jesu tid ännu, eller hur? Nej, om jag

gick tillbaka till år , generationer, skulle jag ha förfäder i den

generationen. Visst, de är inte alla unika. När jag gjorde min släktforskning, hittade jag en

släkting som var min tionde mormorsmor på den här sidan och min elfte farmorsmor här borta

eftersom folk gifte sig med sina kusiner i femte och sjätte led utan att veta om det. Mycket upprepas.

Detta visar att det finns en massa människor som härstammar från samma personer.

Man kan ínte undvika tväräktenskap. Det är omöjligt på grund av dessa stora tal. Men det faktiska årtal

som vi vill gå tillbaka till är inte e Kr Låt oss gå tillbaka till e Kr, för det var då

som alla judar skingrades. Men när vi säger skingrades över världen, menar vi detta

i bokstavlig bemärkelse? Jag menar, över alla länder?

Rabbi Wiener: Ja, i den mest bokstavliga bemärkelse.

Pastor Anderson: Om vi ​​skulle gå tillbaka till e Kr, och vi skulle ha ett släktträd

som visade alla våra förfäder år e Kr. och hur de är besläktade, då skulle den översta raden

innehålla triljoner, biljarder, biljoner namn från år e Kr. Vem tror på att

det levde triljoner, biljarder, biljoner människor på Jesu tid?

eller kort därefter? Nej. Faktum är att den ungefärliga befolkningen vid den tiden var kring

miljoner. Av dessa miljoner antar vi att cirka - miljoner var judar. Du kanske inte gillar

den siffran, men det spelar ingen roll om en liten stund, så vi säger - miljoner.

Så om det fanns miljoner människor på jorden vid tiden för templets förstörelse

och omkring - miljoner av dessa var judar, då betyder det att om jag har

en förfader från den tiden, finns det en chans på att de var av Israels stam. Så tänk på detta:

Tänk om jag köpte en lott och oddsen för att lotten

skulle ge vinst var på för det är den vinstlott som säger: ”Du är judisk!

Du tillhör det utvalda folket! Du är från Israels stam! Du är israelit!” Jag har en chans på .

Du säger: Okej, Pastor Anderson, om man har chans på kommer man antagligen

inte att vinna detta lotteri eftersom man har ”chanser” att förlora. "Okej, men om

om jag köper triljoner lotter. Kommer jag att vinna då? Låt mig fråga dig detta:

Hur många gånger måste jag lyckas för att härstamma från Abraham? Hur många gånger

gånger måste jag lyckas för att härstamma från Israel? Du säger: ”Men du vet, jag är ju svart.

Jag härstammar från Afrika. Hur kan jag vara kopplad till Abraham?" Jo, tänk efter ett tag. Tänk på

Israels barn. Ett av Israels barn var Josef: Gissa var hans fru kom ifrån? Egypten.

Josefs hustru kom från Egypten. Var ligger Egypten? I Afrika. Moses hustru var etiopiska. Hans andra

fru var etiopiska. Redan på Bibelns tid fanns sammanblandningen med Afrika, blandningen

med Hams söner. Om man tänker efter stammar Efraim och Manasse från halva Ham

och halva Israel, eftersom Israels son Josef gifte sig med en egyptisk kvinna,

som kom från Ham. Samtliga efraimiter och manassiter härstammade från Ham. Inte bara det, men

genom hela historien har det funnits köpmän och missionärer och erövrare.

Tänk på det mongoliska imperiet som spred sig över hela världen och erövrade Kina,

Japan, Korea - alla fartyg som seglade jorden runt.

Man behöver bara ha en förfader, av miljoner förfäder

behöver man bara ha en som härstammar från Israel, så är du en direkt ättling till Israel.

Du sitter där och säger: ”Äsch, jag är bara en helt vit person. Äsch, jag är helt asiatisk.

Jag är hundra procent afrikansk.” Nej, det är du inte. Det är ingen.

Teresa Yates: Folk har gift sig utanför sina egna raser i tusentals år,

så det kan inte finnas någon ”ren” population.

Pastor Anderson: Bibeln hade rätt när den säger att vi alla är av samma blod.

Teresa Yates: Till och med folk som vi tror: ”De måste ju vara %!" De är inte %.

Det finns inga %.

Pastor Anderson: Sitt du där och tjata om ändlös genetik. Den är inte exakt, för

vet du vad vi inte kan få fram ur genetiken? Någon kvinna som var otrogen

och ljög för sin make och sa: ”Jodå, detta är din son”, men det var han inte.

Folk släktforskar och de tror på allt som evangeliet, när det i verkligheten

skulle kunna finnas, det som man eufemistiskt kallar dem, "icke-faderskapshändelser."

Dr. Donald Yates: Det finns ett index för icke-faderskap som har beräknats till , ( %)

per generation, så om vi går tillbaka genera- tioner kan det finns en icke-faderskapshändelse.

Det är ett enkelt sätt att säga det, och om vi anser att en generation är - år,

betyder det att om år, är det troligt att det i den linjen finns en icke-faderskapshändelse.

Pastor Anderson: Vart år?

Dr. Donald Yates: I en linje!

Pastor Anderson: En enda linje!

Dr. Donald Yates: I en linje, ja, men hur många linjer finns det?

Pastor Anderson: Så om någon följer sin släktforskning kan man ändå inte säga

”Jag är helt säker på att jag vet hela historien för jag har gjort denna släktforskning"

eftersom DNA-testet kommer att avslöja mer.

Teresa Yates: Men DNA ljuger inte. Människor ljuger, inte DNA.

Pastor Anderson: Precis! Folk kan säga ”jag är judisk” eller ”jag är inte judisk”

men deras DNA...

Teresa Yates: DNA har ingen agenda. Människor har en agenda. Människor ljuger av en

anledning, eller så vet de kanske bara inte sanningen.

Pastor Anderson: Visst, så det är inte så de ljuger, det har bara felaktiga uppgifter.

Teresa Yates: De bara vidarebefordrar felaktig information.

Dr. Donald Yates: av amerikaner är adopterade eller har en adopterad förälder.

Det är en ganska hög siffra.

Pastor Anderson: Och vem kan berätta vilka i sin egen linje som var adopterade? ”Jo, mina

förfäder för år sedan var adopterade.” Klart man inte vet sånt. Det har skett

alltså adoptioner, otrohet, resor, flyttar, erövringar,

det finns köpmän, missionärer…

Teresa Yates: Olika människor har olika saker att dölja,

och de berättar bara det som de vill att du ska höra.

Pastor Anderson: Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Vet du varför Gud sade att vi skulle undvika

detta? För att man får ont i huvudet av att ens tänka på sådana siffror! Så stora tal gör en alldeles yr.

Så gör inte det. Undvik ändlös genetik. De väcker bara frågor. Gör de att du känner dig

% säker på din nationalitet nu? Nej, det uppstår bara ännu fler frågor.

Vad tänker du om någon går till ett DNA-labb för att göra ett DNA-test

och får beskedet att ”Du har dessa judiska förfäder.”?

Rabbi Wiener: Jag har inget otalt med dem.

Pastor Anderson: Skulle du acceptera det?

Rabbi Wiener: Absolut.

Pastor Anderson: Det är verkligen möjligt eftersom de var så utspridda.

Rabbi Wiener: Ja, det skulle jag aldrig argumentera emot.

Pastor Anderson: Regissören till denna film heter Paul Wittenberger. Han och jag är ju bara ett par

vita snubbar. Vi har aldrig fått höra att vi är judiska eller har judiska förfäder,

men vi ska gå och DNA-testa oss för att få fram hur det ligger till.

Labtekniker: Vi matchar din DNA-profil mot över befolkningsgrupper över hela världen

och presenterar de närmaste för dig, och för förfäders DNA behöver vi inga fingeravtryck.

Det är inget juridiskt dokument, så allt vi behöver är en testpinne och ett namn.

Dessa skickas iväg ikväll. Vi borde få resultaten tillbaka om - veckor.

Pastor Anderson: Några veckor senare fick Paul och jag våra resultat, och precis som det sagts

är vi en blandning av en massa olika nationaliteter. Vi har allt

från arabiska till brasilianska gener, amerikansk ursprungsbefolkning, och många saker var

väldigt överraskande. Och mycket riktigt, när vi såg längre tillbaka på våra anor

än Topp , hade vi båda judiskt DNA. Så jag ville gärna testa min mormors DNA

för att se om judiskt DNA hamnade i Topp hos henne. Vi testade henne. Hon är år gammal

och vi ville kolla henne medan hon fortfarande är i livet.

Teresa Yates: Det är väldigt viktigt.

Pastor Anderson: Så vi gjorde det. Okej, mormors resultat har kommit. Låt oss ta en titt.

Okej. Då tittar vi på hennes Topp . Nummer -

ashkenazisk jude - nummer .

Paul Wittenberger: Va??? Du skojar!

Pastor Anderson: Det förklarar varför det fanns i min djupare genetik eftersom det är nummer

bland hennes nationaliteter. Hennes nummer var ungersk ashkenazisk jude,

så toppresultatet blev ashkenazisk jude.

Teresa Yates: Wow! När det gäller oss DNA-konsulter så har vi gjort det här i många år.

Detta har jag inte upplevt så ofta, och varje rapport är unik. Folk tänker att:

”Äsch, det där är nog ganska generellt”. Men nej, alla är unika.

Det är inte ofta som jag har sett nummer , ashkenazer.

Pastor Anderson: Är det sant? Vad koolt!

Teresa Yates: Kanske tre till fem gånger.

Pastor Anderson: Men låt mig fråga…

Teresa Yates: Det är väldigt sällsynt.

Pastor Anderson: Så om mormors DNA innehöll Nr ashkenazer,

finns det då något tvivel om att hon är ashkenazisk jude?

Teresa Yates: Nej.

Pastor Anderson: Och om hon är mormor till mig, vad blir jag då?

Teresa Yates: Då är du judisk.

Pastor Anderson: Så jag är jude?

Teresa Yates: Du behöver inte acceptera religionen.

Pastor Anderson: Det förstås, ment rent etniskt talat…

Teresa Yates: Etniskt sett är du det.

Pastor Anderson: Så nu förklarar du mig…

Teresa Yates: Härmed förklarar jag dig judisk!

(skratt)

Pastor Coleman: Är det verkligen vad allt detta egentligen är? Hej då! DNA? Skojar du?

Men Jesus då? Vad säger det om min tro på Kristus? Hur i hela världen kan Guds folk

bestämmas genom DNA?

Pastor Berzins: Det spelar ingen roll vad vår släktforskning säger. Det spelar ingen roll vad

våra DNA-resultat visar. Inget av detta är viktigt. Det enda som verkligen betyder något

är att vi är Guds barn genom tron på Jesus Kristus.

Pastor Coleman: Och jag hittade så många bevis att Israel idag inte är det Israel som

Gud talar om. Vi som har trott på Gud, som har Abrahams tro,

vi är Guds barn. Vi är Abrahams säd.

Pastor Romero: Romarbrevet : säger:

”Inte heller är de alla barn, därför att de är Abrahams säd, utan genom Isak skall säd

uppkallas efter dig. Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn efter

köttet, utan de som är barn efter löftet, de räknas för säd.”

Pastor Romero: Så Bibeln säger att biologiska barn, Abrahams, Isak och Jakobs biologiska barn,

specifikt uttrycks att INTE vara

Guds barn.

Pastor Berzins: I Galaterbrevet förklaras att vi är Abrahams barn.

Det står:

"Därför skall ni veta att de som är av tro, de är Abrahams barn."

Texe Marrs: Det är otroligt att de kristna kan förbise Galaterbrevet . Nu är jag nästan

år gammal. Jag är en gammal man, men jag har aldrig, aldrig, aldrig hört en predikan på Galaterbrevet ::

"Här är inte jude eller grek, här är inte slav eller fri, här är inte man

eller kvinna för alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör Kristus är ni Abrahams

säd och arvingar enligt löftet."

Texe Marrs: Båda dessa är fantastiska. Vem är arvtagare till löftet? Var och en som har Jesus!

Pastor Anderson: Efesierbrevet : lär:

"Tänk därför på att ni, som förr var hedningar i köttet och blev kallade

oomskurna av dem som kallas omskurna genom den omskärelse som är gjord på köttet med händer,

att ni på den tiden var utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel

och främmande för löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen.

Men nu har ni, som en gång var långt borta, i Kristus Jesus kommit nära genom Kristi blod."

Vers : "Så är ni nu inte längre gäster och främlingar utan medborgare

med de heliga och Guds husfolk.”

Pastor Anderson: Enligt denna skrift är vi samma medborgarskap i Israel eftersom han i

vers sa: ”ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel”,

men i vers säger han att vi är medborgare tillsammans med

de heliga. Så vem är den sanne Israel? Är det nån gubbe i Mellanöstern som

inte ens tror på Jesus utan dyrkar Shekinah? Eller är det den som verkligen tror på

Herren Jesus Kristus som har ympats in och nalkas Israel?

Texe Marrs: Det är mycket enkelt. Jesus säger i Mattheus ::

"Därför säger jag er: Guds rike ska tas ifrån er och ges åt

ett folk som bär dess frukt."

Texe Marrs: Oj. De bar ingen frukt. De vägrade erkänna Jesus. De vägrade försoning.

De vägrade att erkänna Sions befriare, själva Jesus Kristus! Och Jesus sade

att på grund av detta ska riket tas från dig och ges till en annan nation.

Nå, vad är det för nation? Är det Syrien? Är det Amerika? England? Tyskland? Nej, nej, nej!

En andlig nation!

"Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk;

för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk:

ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet."

Pastor Anderson: Bibeln är inte en bok om att Gud välsignar en nation. Det är därför Gud sa

till Abraham: "I dig skall alla nationer på jorden bli välsignade ", och att välsignelsen

sker genom Abrahams säd, Herren Jesus Kristus.

Pastor Furse: Bibeln säger i Hebréerbrevet att Abraham inte var ute efter

ett fysiskt land. Han letade efter en stad som hade en grund,

vars byggmästare och skapare var Gud.

Pastor Berzins: Som kristna söker vi efter ett nytt Jerusalem. Vi letar efter en himmelsk

stad, såsom Hebréerbrevet , i avsnittet om Trons kraft, betonar:

"Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud

för att kallas deras Gud, för han har ställt i ordning en stad åt dem."

Pastor Berzins: Gud har förberett en stad för oss - en stad som vi inte kan hitta fysiskt

här på jorden, eftersom det är en himmelsk stad. Det är något som Gud har berett

för dem som tror på honom.

Pastor Jimenez: När vi letar efter Sion, och när vi letar efter Jerusalem,

letar vi inte efter det som nu är. Vi söker inte efter det som vi kan röra vid.

Vi letar inte efter det som är det andliga Sodom och det andliga Egypten.

Vi letar efter det som är himmelskt - det som komma skall.

Pastor Anderson: Bibeln säger i Hebréerbrevet ::

"Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem,

och till en oräknelig skara av änglar”.

Pastor Anderson: Så enligt Nya testamentet är Sion det himmelska Jerusalem, inte det fysiska

Jerusalem som nu är. Det himmelska Jerusalem skall stiga ned från himlen.

Det är vår huvudstad. Det är vårt Sion.

Pastor Coleman: Så jag är Israel! De där människor där borta är inte Israel.

Därför säger Paulus: "Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel:" De kan vara från Israel rent

genetiskt, men de är inte Israel som Gud räknade det - hans ursprungliga avsikt var

ett folk som högaktar och ärar honom.

Pastor Anderson: Vi som kristna är Guds utvalda folk. Vi är det sanna Israel,

och vi marscherar mot Sion.

Texe Marrs: Denna film heter Marschen mot Sion. Vi vet att det är titeln på

en känd gospellåt. Det betyder att gå med Jesus i täten för församlingen.

Pastor Coleman: Vi sjunger låtar som ”We're marching to Zion" Jag älskar den låten!

Älskar den. "We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion,

the beautiful city of God." Det är Guds stad som ligger på norra sidan.

Det är Guds hem, och en dag kommer han att ta ned den till jorden. Den kommer att

ligga på jorden. Vi kommer att ärva jorden eftersom vi är Guds folk. Vi som

har trott på Kristus är Guds folk. Vi är Israel. Vi är prinsar till Gud, och

vi ska regera med honom för alltid.

Texe Marrs: Jag skulle älska att se Koranen kastas bort, förstöras, läggas på brasan,

inte för att jag hatar muslimer. Nej då! Jag vill gärna se dem bli kristna. Jag skulle

älskar att se Talmud bränd i alla volymer Åh, vilken brasa vi skulle kunna få då!

Som kristen säger jag: låt dessa böcker finnas. Låt Koranen finnas. Låt Talmud finnas

för om folk läser dem, och sedan läser Nya testamentet,

måste de komma till slutsatsen att Jesus Kristus är Herren.

 

 

 

mouseover