"Marching to Zion" with Norwegian Subtitles

Video

 

June 18, 2015

For over 4000 år siden, talte Gud til Abraham i Mesopotamia og sa til ham:

«Dra ut fra ditt land og fra din slekt, og fra din fars hus, -

- til et land som jeg vil vise deg. Og jeg vil gjøre deg til et stort folk.»

Abraham adlød Herren og kom inn i det lovede Kanaans land -

- hvor han bodde sammen med sin sønn Isak og hans sønnesønn Jakob, som senere ble omdøpt til «Israel».

Israel og hans sønner dro ned til Egypt på grunn av en hungersnød i Kanaan, -

- og der forøkte de seg og ble en mektig nasjon. Egypterne følte seg truet av den mektige -

- nasjonen Israel midt blant dem, slik at de gjorde dem til slaver og gjorde livet bittert for dem -

- med hard trelldom. Etter år i Egypt, ble de ledet ut av trelldommen ved Moses, -

- deretter krysset de Rødehavet og gikk inn i Arabia,

- hvor de mottok Guds lov ved Sinaifjellet.

Den generasjonen av israelitter som forlot Egypt med Moses, fikk ikke lov -

- å gå inn i det lovede land på grunn av deres manglende tro på Herren.

De ble tvunget til å vandre i villmarken i år inntil en ny generasjon reiste seg -

- som betrodde seg på Herren og gikk inn i det lovede land med Josva.

I omtrent år ble de stammene i Israel styrt av dommerne i henhold til -

- Moseloven. Når de deretter ønsket å få en konge som alle andre nasjoner, utnevnte Gud -

- Saul til konge, som regjerte over dem i år, etterfulgt av kong David som regjerte i -

- år, og Davids sønn Salomo som regjerte i år. Under regjeringstiden til Salomo, -

- var Israels rike på sitt mektigste, og det første tempelet ble bygget, -

- men fordi Salomos hjerte vendte seg bort fra Herren i sin alderdom, -

- fortalte Gud ham at av stammene ikke ville bli styrt av hans sønn.

Etter Salomos død ble Israels rike delt, og de nordlige ti stammene -

- ble styrt av en rekke onde konger, som ikke var nedstammet fra David og Salomo.

Det nordlige kongedømmet beholdt navnet Israel, og fikk til slutt Samaria som hovedstad.

Det mindre og sørlige kongedømmet, kjent som Juda, hadde Jerusalem som sin hovedstad, -

- og ble regjert over av Davids etterkommere. Ikke før enn i starten av Andre Kongebok , ble folket -

- av det sørlige kongedømmet kjent som "jøder," etter navnet på kongedømmet Juda.

På grunn av den ondskap som det nordlige kongedømmet Israel utførte, ble de styrtet og -

- tatt til fange av assyrerne. Israelittene som ble igjen, blandet seg med de -

- hedenske folkeslag som kom inn og okkuperte landet. Disse folkene skulle bli kjent som -

samaritanere, og de stammene i det nordlige Israel ville aldri bli en nasjon igjen.

Det sørlige kongedømmet Juda ville til slutt bli ført bort i fangenskap til Babylon, som en straff -

- for å ha tjent andre guder, og templet ble ødelagt, -

- men etter år, vendte jødene tilbake til Juda, gjenoppbygde templet i Jerusalem, -

- og fortsatte å bli regjert av konger nedstammet fra David.

På Kristi tid hadde nasjonen Juda blitt kjent som Judea og var nå under romersk herredømme.

Jesus Kristus og hans disipler forkynte Evangeliet i hele Judea og søkte etter -

- de fortapte får av Israels hus. Etter tre og et halvt år i tjenesten, -

forkastet jødene Jesus som sinMessias og overbeviste den romerske guvernøren om å korsfeste ham.

Tre dager senere stod han opp fra de døde og viste seg for sine disipler, -

- før han steg opp til himmelen ved Faderens høyre hånd.

Kort tid før Jesus ble korsfestet profeterte han, at som straff for å avvise ham, -

- ville Jerusalem bli brent, templet ville bli ødelagt, og jødene ville bli bortført til alle folkeslag.

Denne profetien ble oppfylt i år e.Kr, da den fremtidige romerske keiser Titus erobret Jerusalem.

I over år forble jødene spredt ut over alle nasjoner.

Så, i skjedde det umulige. Staten Israel ble grunnlagt, -

- og jødene var igjen i besittelse av det lovede land.

Mange kristne har proklamert at dette er et mirakel og en velsignelse fra Gud, -

- men var dette virkelig Herrens velsignelse, eller var mørkere krefter i arbeid? Denne filmen har svaret.

— For å forstå opprettelsen av den moderne staten Israel, -

- må du forstå historien til jødene fra år e.Kr inntil den tid, -

- og du må forstå at deres religion ikke lenger er basert på Bibelen overhodet.

For eksempel, helt siden templet ble ødelagt, utfører de ikke dyreoffringer.

— Når det gjelder dyreoffringer, er det avviklet.

Avsluttet!

Og hva som utviklet seg i jødedommen, er systemet med bønner, -

- som ble en slags erstatning.

Vel, jeg tror det var begynnelsen av moderniseringen. Jeg tror virkelig det.

— Når dette templet ble ødelagt, hadde ikke lenger jødene en sentral beliggenhet.

De ble spredt. De bokstavelig talt forandret jødedommens natur, -

- og denne form av jødedommen førte til en transformasjon fra preste-jødedom til rabbinsk-jødedom.

— Jødedommen sluttet å være det gamle testamentets religion og begynte -

- å bli rabbinernes religion og tradisjoner, eller hva de kaller «det muntlige Torah.»

— Talmud er jødenes hellige bok. Det er de muntlige uttalelser fra rabbinere.

Det er kjent som rabbinernes visdom.

— Talmud er en samling av alle de store diskusjonene som fant sted -

- fra . århundre f.Kr. til det . århundre felles era. Det er et slags oppslagsverk for jødisk kunnskap.

Den beste måten å kalle det ville være den jødiske wikipedia over alle tider.

Ja, fordi mange mennesker deltok i den. Den er ikke skrevet av én person.

Flere hundre forskere - hundrevis av forfattere.

— Ifølge jødedommen, den muntlige loven, eller det som senere skulle bli kjent som -

- Talmud, ble gitt til de eldste som kom til foten av Sinaifjellet, men som ikke -

- hadde tillatelse til å gå videre i prosessen. Fariseerne trodde at disse eldste fikk mye -

- mer omfattende og dyptgripende åpenbaring enn Moses, og som ikke var til å bli skrevet ned.

Det var bare for å videreføre muntlig. Disse muntlige tradisjoner tok forrang over Torah skriften, -

- eller det vi kjenner som Første til Femte Mosebok. Bevis for dette finnes i selveste Talmud:

Erubin b: «Min sønn, vær mer forsiktig i overholdelse av ordene til de skriftlærde -

- enn ordene i Torah.»

— Det er det som skiller ortodokse fra ikke-ortodokse.

— Så, den ikke-ortodokse ser Talmud som mer menneskeskapt?

— Mermenneske skapt i utvikling, og så videre, og så videre.

— Mens du tror Talmud er inspirert av Gud?

— Den er inspirert av Gud, ja.

— Alt som har med skriften å gjøre regnes som Guds ord -

- ved et stort segment av ...

— Inkludert Talmud?

— Ja.

— Han sa: «Du tror ikke på Moses' religion. Du har for din religion.

Du har for din religion og tradisjonene til de eldste,» fortalte han jødene.

I Markus Evangelium :, sa Jesus til fariseerne: «Og forgjeves tilber de Meg, -

- når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.»

— Talmud er undervisningen fra menneskebudene.

— Det er ikke mulig for en vanlig person som ikke er opplært til å bare lese -

- Talmud og forstå den muntlige loven. Det er veldig kompleks. Du trenger en lærer.

— Har en typisk rabbiner lest den perm til perm?

— Jeg vet ikke. Det avhenger av hva de har studert.

— Har du lest den fra perm til perm?

— Jeg vil ikke si jeg har lest alle bind, men jeg har lest flere.

— Du har lest mye av det selvsagt.

— Ja, men jeg er sikker på at folk som har viet alle sine krefter -

- bare på studier, har gjort det.

— Jødene har alltid visst gjennom historien, at hvis de kristne visste -

- hva som var skrevet i Talmud, ville det gjøre de kristne veldig sinte, og jødene var slik i stand til å skjule -

- sine mest blasfemiske uttalelser om Herren Jesus Kristus, fordi folk ikke snakket hebraisk.

— Her er hva de sier om Jesus i Talmud.

Der finnes det avsnitt som handler om Jesus.

Faktisk er det en hel bok som er skrevet av lederen for de jødiske studier -

- ved Princeton universitet, dr. Schäfer, en jøde. Han har skrevet en bok, «Jesus in the Talmud.»

Så hvis du ønsker å vite hva Jesus har å gjøre med Talmud, -

- skaff deg boken «Jesus in the Talmud» av dr. Schäfer.

Peter Schäfer er leder for jødiske studier ved Princeton universitet.

I sin bok, «Jesus in the Talmud,» analyserer og dokumenterer han -

- hver gang Jesus er nevnt inne i Talmud.

— Husk at Talmud ble skrevet hundrevis av år etter at Kristus -

- levde, og slik har den referanser om Jesus i seg, og det er hatefulle, blasfemiske referanser.

Ifølge Talmud, var Jesus et produkt av utroskap, -

- en uekte sønn av Maria og en romersk soldat som heter Pantera.

Han tilbrakte sitt tidlige liv i Egypt, der han lærte svart magi, avgudsdyrkelse og trolldom.

— Jesus ble født av en hore. Maria var en hore.

Hun hadde seksuell omgang med mange menn, og faren var en romersk centurion.

Talmud spotter videre Herren Jesus ved å kalle ham en tosk og sammenligner ham -

- med gammeltestamentlige skurker som Bileam, Akitofel, Doeg og Gehasi.

— Står det skrevet i Talmud om at jødene drepte Jesus?

— Vagt, men den jødiske forfatteren Maimonides trodde at jødene drepte ham -

- at jødene henrettet ham på grunn av enkelte av hans doktriner, og så videre.

— Tror du at jødene drepte Jesus?

— Det er mulig at jødene drepte Jesus. La oss si at de gjorde det. Kanskje han fortjente å dø.

Kanskje han var en bråkmaker. La oss anta at vi gjorde det. Så vi drepte «noen.»

— Talmud hoverer faktisk over at Jesus dør ung. Avsnittet lyder:

Har du hørt hvor gammel Bileam var? Han svarte: … Blodige og falske menn skal ikke leve ut -

- halve av sine dager. Det følger av dette at han var eller år gammel. Du sier: «Vent, avsnittet -

sier Bileam,» ikke Jesus, men se på fotnoten nederst på siden: «Bileam er ofte -

brukt i Talmud som en type Jesus.» Ikke bare det, men i det jødiske leksikon, -

- bind , side , under Bileam står det, Bileam - gitt til Jesus i San Hedrin b -

- og Gittin a.

Peter Schäfer skriver i sin bok «Jesus in the Talmud,» at det ikke kan være tvil om -

- at beretningen om henrettelsen i Talmud refererer til Jesus. Faktisk påpeker boken, -

- at det er ingen grunn til å føle skam, fordi vi rettmessig henrettet en spotter og avgudsdyrker.

Jesus fortjente døden, og han fikk slik han fortjente.

Andre steder i boken lyder: «Han var en spotter og avgudsdyrker, og selv om romerne trolig -

- ikke kunne bry seg mindre, insisterte vi at han fikk det som han fortjente. Vi overbeviste selv den romerske -

- guvernøren (eller mer presist: tvang ham til å akseptere) at denne kjetter og bedrager -

- behøvde å bli henrettet — og vi er stolte av det.»

Schäfer sa i en artikkel som dukket opp i magasinet «Publishers Weekly» om sin nye bok.

Jeg ønsker absolutt ikke å skade den jødisk-kristne dialogen, men dialog krever ærlighet, -

- og jeg prøver å være ærlig.

— Det er messianske jøder i dag som ønsker å omfavne Talmud og gjøre den kristelig.

Hvordan kan du ta en forbannet bok og gjøre den kristelig?

Alle disse løgnene om Jesus finnes der.

— Kirkefedrene la skylden på Jødene for Jesu død, -

- og det er Paulus skyld. Det var Paulus skyld gjennom det andre brevet til Tessalonikerne : -:

«For dere, søsken, ble etterfølgere av de Guds menigheter -

- som er i Kristus Jesus, i Judea. For dere led også under de samme plagene fra -

- deres egne landsmenn, som de led fra jødene, de som drepte både Herren Jesus…»

— Nå, hva sier det?

— Dette har forgiftet sinnene til generasjoner av kristne, dessverre.

Visste du det?

— Så, . Tessalonikerne ...

— Dette er Paulus!

Til denne dag tror prosent av alle amerikanere at jødene var ansvarlig for Jesu død.

— Når Mel Gibson kom ut med sin film, «The Passion of the Christ,» sa de:

«Åå, han er en antisemitt! For en forferdelig person! Han sier jødene drepte Jesus!»

Vel, det er hva Bibelen sier.

— Da filmen «The Passion of the Christ» ble vist, gikk det fra prosent til prosent, -

- fordi folk er så godtroende. Det skildrer jødene som onde mennesker, som er bare tull!

— Jødene kaller dette «myten om at jødene drepte Jesus.» La meg forklare -

- noe for deg: Det faktum at jødene drepte Jesus er ikke en myte. Det er Bibelen.

— De kristne trodde det, og de gjør det fortsatt i dag. De gjør det fortsatt i dag!

Det var inngrodd i deres sinn. De la skylden på alle jøder, -

- selv om de fleste av jødene ikke var der.

— Se i Apostlenes gjerninger :, der står det:

«Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort -

- sin tjener Jesus, Han som dere overga og fornektet overfor Pilatus, -

- som var fast bestemt på at han ville løslate Ham.»

— Her forkynner han til tusenvis av jøder, og han sier:

«Og nå, brødre, vet jeg at dere gjorde det i uvitenhet, slik også rådsherrene deres gjorde.»

— Vent et øyeblikk. Jeg trodde det var bare rådsherrene? Nei, sa han:

Dere gjorde det, som også rådsherrene gjorde det. Det betyr at det ikke bare var rådsherrene, men også folket.

Hvis vi leser ut fra Skriftens regnskap, ropte menneskene ut, en menneskemasse på tusenvis -

- på tusenvis som ropte: «Korsfest ham!» Og han sier: «Skal jeg korsfeste -

- kongen deres? » «Vi har ingen annen konge enn keiseren.» «Jeg er fri fra denne rettferdiges persons blod,» -

- sa den romerske Pilatus. «Hans blod komme over oss og over våre barn!» Det er hva de sa.

— Det påpekes der at Jesus ødela jødedommen, og som en straff for sine forbrytelser, -

- brenner han nå i et flammende helvete av ekskrementer, og han skal der være til evig tid.

— De hater Jesus Kristus. De hater navnet. Jeg tror det er fordi de er -

- barn av Djevelen, ikke barn av Gud. Se derfor Djevelen, se på hatet -

- han har for Kristus. Hva slags holdning tror du hans barn vil ha?

— Den gjennomsnittlige jøde mener at Det gamle testamentet er en fantastisk bok med myter -

- og historier som har god mening, men du kan bare forstå Det gamle testamentet ved å studere -

- Talmud og Kabbalah.

— Jødene sluttet å tro på Toraen fra Første Mosebok kapittel .

— Jeg tror at skapelsen er en utforming som er uendelig. Evolusjonen er en del -

- av fremgangsmåten, og begynnelsen for meg ... du vet, det er folk som snakker om -

- Big Bang teorien. Jeg har ingenting usagt med dem.

— Så du tar ikke begynnelsen av Første Mosebok med Edens hage -

- og slangen ... du trenger ikke ta det bokstavelig da?

— Nei, for meg er de bare lignelser.

— Når du ser på hovedsetningene i læren fra Mosebøkene, -

- fra Første til Femte, tror egentlig ikke jødene på noen av disse?

Omskjæring vet jeg er en stor del av ...

— Au!

— Det er en stor del av jødedommen, tror jeg. Har jeg rett?

— Det er det.

— Hvis en voksen kommer til meg som konvertitt og er ikke omskåret, så er det -

- en meget enkel sak. Du tar en pinne og bare stikker på penis, -

- slik at en dråpe blod kommer ut, og det er nok.

— Så det er mer symbolsk?

— Riktig.

— Bare for å representere viljen for å være i stand til være en del av denne pakten.

— Så, de har ikke fjernet hele forhuden? De gjør bare mer av en symbolsk ...

— Nettopp.

— Vel, i Toraen, var Abraham år da han ble omskåret, -

- og hans sønn Ismael var bare år, men i dag gjør de ikke det?

— De gjør ikke det.

— Vi som er nytestamentlige kristne praktiserer ikke omskjæring, -

- men jødene, som dere husker, sier at de fortsatt følger Moseloven, så hvis de faktisk fulgte den, -

- ville de måtte fjerne forhuden og omskjæres som en voksen konvertitt.

Det er hva Toraen lærer.

— Jeg har hørt det er sagt så mange ganger: «Å, jødene tror bare på Det gamle testamentet.

De tror på alt det vi gjør, men bare uten Jesus,» og det er en løgn.

De tror ikke på Gud. De tror ikke på Jesus Kristus. De tror ikke på Det gamle testamentet, -

-og de tror ikke på Det nye testamentet. De tror ikke noe av det.

— Og hvordan er det bestemt hva som er godt og hva som er ondt? Det kalles «sivilisasjonen.»

Mennesker kommer sammen for å bestemme, «Du skal ikke stjele.» Så sivilisasjon sier: «Det er ille.»

Det er slik du måler hva som er godt. Hvis du kommer fra et samfunn der stjeling er bra, -

- da er det slik sivilisasjonen skiller det gode fra det onde. Hvis du ikke stjeler, da er du ond.

Hvis du stjeler, da er du en del av oss.

— Finnes der absolutt rett og galt -

- hvor å stjele er alltid galt, fordi Gud sa det?

— Der finnes ingen absolutter etter min mening.

— Det står i Johannes' Evangelium :-:

«For dersom dere trodde Moses, ville dere ha trodd Meg. Han skrev jo om Meg.

Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro Mine Ord?»

— Jesus Kristus forteller jødene på sin tid at de ikke trodde på Moses.

De proklamerte helhjertet at de trodde Moses, og de tror ham ikke, -

- men han forklarer her, at hvis du ikke tror på ham, så tror du ikke på Moses.

— Vi praktiserer det annerledes. Vi tror annerledes, og kanskje vår tilnærming -

- er forskjellig, men målet er det samme. Vi prøver å nå Gud, -

- og det er hele målet.

— Så du mener at alle religioner går mot den samme destinasjon, -

- bare ved å ta forskjellige ruter for å komme dit?

— Nettopp! Ulike måter for å komme dit, og ulike forståelser -

- av hvordan de kommer dit, men det gjør ikke den ene bedre enn den andre. Det er ikke kun én -

- vei til Gud. Det er ikke kun én forståelse av Gud. For å forstå Gud, må vi forstå -

- hverandre. Vi må forstå oss selv.

— Det finnes ikke noe slikt som en frelse som forvandler. Du gjør det som er rett, -

- og du frelser deg selv for hvert øyeblikk. Gud er ikke i himmelen. Om noen begynner å fortelle meg -

- at en sjel er i himmelen ... hva vet de om sjelene, de åndelige sjeler -

- fra mennesker i himmelen? Dette er for barn! Du må fortelle dem det på denne måten.

Hvorfor kom ikke bestefar hjem i dag? «Å, han er i himmelen.»

— Hva med helvete? Er helvete noe som er en del av jødedommen, eller?

Å være et sted med fryktelig straff ...

— Jeg har vært i helvete. Det vi kaller helvete er Hinnoms dal.

— Tofet også, ikke sant?

— Det er et sted rett utenfor Jerusalem som kalles -

- dalen av sønnene til Hinnom. Det var et sted som hedningene brukte til menneskeofringer, -

- og ved ekstrapolering, på en eller annen måte trodde de at det var et slikt sted, -

- ett eller annet sted i universet hvor onde mennesker ville havne.

— Så du tror ikke at Det gamle testamente lærer -

- noen form for et bokstavelig helvete?

— Nei.

— Ok, greit.

— Mange mennesker vil fortelle deg at Bibelen sier at, hvis du ikke gjør ett eller annet -

- vil du få ett dårlig liv, eller du vil havne i underverdenen …

— Eller helvete?

— Riktig, eller, vi vil ikke uttrykke det på den måten. Min følelse er annerledes.

— Hvis jødene ikke tror på skapelsesberetningen fra første kapittel i Første Mosebok, så tror de ikke -

- bokstavelig på historien om Adam og Eva, de tror ikke på Noa, de tror ikke på-

Babels tårn, de spotter disse historier, de tror ikke på omskjæring av voksne, -

de tror ikke på dyreoffer. Hvilken del av Toraen tror de på ?

Dette er visstnok deres mest opphøyde bok, men når du ser på alle de spesielle emnene -

- som Toraen lærer en, så tror de ikke på noe av det.

— I dag har vi masse evangeliske kristne i Amerika som er veldig pro-Israel.

— Veldig.

— Kristne er virkelig ivrige i sin støtte til Israel.

Har det alltid vært slik gjennom historien?

— Å Gud, nei!

— Eller er dette et nyere fenomen?

—Nei, det har ikke vært slik gjennom hele historien.

— Tradisjonelt har kristendommn i hovedsak vært antisemittisk. Fenomenet med -

- kristne sionister er relativt ferskt. De hevder at jødene er Guds utvalgte -

- folk, og vil alltid være Guds utvalgte folk. De bruker begrepet «Guds øyesten.»

— Og dette er et nyere fenomen?

— Ja, jeg vil si et par hundre år, så vidt jeg vet.

Som ikke går hele veien tilbake.

— Erstatningsteologien har spilt en svært viktig rolle i kristendommen.

— Hva er erstatningsteologi?

— Erstatningsteologien er roten og grenen av kristen antisemittisme.

— Det er som et virus i kirken.

— I utgangspunktet forteller denne teologien at kirken nå har erstattet Israel -

- og forkaster det jødiske folkets plass, erstatter det med kirken,

- som det nye og sanne åndelige Israel, dette er veldig farlig fordi jeg tror -

- det er den primære roten til antisemittisme.

— Mange teologer gjennom århundrene har forkynt erstatningsteologi.

— Kan du nevne noen som har forkynt det?

— Her har jeg alt om Johannes Chrysostomos.

Han er kirkens høyeste antisemitt.

«Synagogen er verre enn et bordell… Det er et hi av kjeltringer -

- og gjenstand for ville udyr… demontempel viet til avgudsdyrkende sekter…

- tilfluktssted for utskeielser, og grotter med djevler. Det er en kriminell forsamling av jøder…

-et møtested for Kristus' mordere… en røverhule, en bolig av urettferdighet -

- tilfluktssted med djevler, et hav og en avgrunn med fortapelse. Jeg vil si de samme tingene om deres sjeler.»

— De har demonisert jødene. Dette er fortsatt til stede i sinnet til mange.

— Gjennom historien har kristne ikke sett på jødene som Guds utvalgte folk.

De så på dem som et folk som forkastet Kristus og ble derfor avvist av Gud.

For eksempel, den siste boken skrevet av Martin Luther før han døde ble kalt:

«Om jødene og deres løgner,» og i denne boken gir han alle typer argumenter ut fra Skriften -

- hvorfor jødene ikke er Guds utvalgte folk, og han avslører også mye av den blasfemiske -

- læren fra Talmud.

— Hans aller siste preken forkynte han om jødene, og han sa at jødene hater -

- vår Herre og frelser Jesus Kristus, og gjennom deres bedragerske atferd, skaper de all -

- slags krigslist og knep for å lure oss. Og han ble så sint på dem, og han sa faktisk -

- at vi bør gå og brenne alle deres kopier av Talmud. Han ble rasende på innholdet i Talmud.

Og selvfølgelig, anser jødene ham i dag som en stor antisemitt.

— St. Augustine var ikke noe bedre.

— Var han også antisemittisk?

— Det er riktig! Han var veldig nedverdigende. Alt dette er rent hat.

— Det spiller ingen rolle om du lytter til Johannes Chrysostomos, St. Augustine,

Peter den ærverdige, Martin Luther, John Calvin … nevn kirkefedrene. Nevn navnet på protestantiske -

- ledere gjennom historien. De sier alle det samme om jødene:

At de er Satans synagoge, at det er en falsk religion. Denne doktrinen om at jødene -

- fortsatt er Guds utvalgte folk, er en ny doktrine.

— Du vet, like før slutten av -tallet, visste alle om hva vi her snakker om, -

- men noe begynte å forandre seg, - først med dr. Cyrus Scofield.

— C.I. Scofield ble en fraskilt mann. Han hadde problemer med alkohol. Han var en -

- advokat som ble predikant. Han forlot sin første kone Leontine Cerra i . Det var det året -

- etter at han skrev sin første bok «Rightly Dividing the Word of Truth.» Så, i skriver han sin -

- første bok «Rightly Dividing the Word of Truth,» og i forlater han sin første kone, gifter seg -

- med en annen kvinne, og blir deretter pastor i Texas - veldig berømt og populær. Scofields -

- tidshusholdnings- og førmilleniums bibel ble skrevet med økonomisk støtte fra fremtredende forretningsmenn, -

- noen som hadde tvilsomme religiøse bånd.

— Han hadde jødiske handelsmenn som hadde gjort ham til et medlem av Lotus club, mye likt et -

- hemmelig samfunn – og plutselig hadde han rikelig med penger. Denne korrupte advokaten som hadde forlatt -

- sin kone, ble også funnet skyldig i en rekke lovbrudd som en korrupt advokat, men Scofield -

- ble gitt penger, og Oxford gruppen ut fra England, publiserte hans bibel. Hvorfor skulle -

- de benytte en korrupt advokat og gjøre ham til redaktør av en bibel? Og så plutselig hadde han -

- millioner av dollar til å markedsføre deres bibel. Med et slikt beløp, tok deres bibel helt av, -

- og i utgangspunktet forseglet det avtalen for jødene.

— The Scofield Reference Bible er veldig pro-Israel, veldig sionistisk, og denne -

- boken mer enn noen annen bok, endret tenkningen -

- til en hel generasjon med unge predikanter.

— En annen tro som kristne har i dag, er en feilaktig oppfatning av noe som -

- ikke finnes i Skriften. Det er troen på at vi skal velsigne Israel. De går tilbake til det -

- som refereres til Abrahams pakt. De går tilbake til Første Mosebok , og de sier:

«Vi må velsigne Israel om vi ønsker Guds velsignelse, vi må velsigne dem.»

Første Mosebok : - er nøkkelen i Skriften der Gud kaller på og velsigner Abraham. Det lyder:

«Herren hadde sagt til Abram: «Dra ut fra ditt land og fra din slekt -

- og fra din fars hus, til det landet som Jeg skal vise deg. Jeg skal gjøre deg -

- til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse.

Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og jeg skal forbanne den som forbanner deg.

Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet.»

— I henhold til dette skriftstedet, oppretter Gud en pakt med Abraham, og han -

- forteller Abraham: «Jeg vil velsigne deg.» Dette ordet «deg» er entall. Han taler til Abraham.

Vel, i Scofields kommentarer i Første Mosebok , anvender han denne velsignelsen mot den fremtidige -

- nasjonen Israel. Det er ikke hva Skriften lærer. Mange evangeliske kristne i dag -

- får ikke sin læresetning om Israel fra noe som er skrevet i Det nye testamente.

De får det fra kommentarene man kan lese fra Scofield Reference Bible.

Når du leser om disse løftene som ble gitt til Abraham i Det gamle testamente, -

- må du innse hva Bibelen lærer i Galaterbrevet :, der det står:

«Til Abraham og hans ætt var løftene gitt ... »

— Hvis vi nå stoppet akkurat der; Alle kristne i dag, eller sionister, -

eller hvem som helst, kunne si: Se! Det var til Abraham og hans ætt, men verset fortsetter. Det sier:

Han sier ikke, og til ætter ... med -er på slutten, slik at det blir flertall.

Han sier ikke: og til ætter, som for mange, men som av én, og din ætt, som er Kristus.

— Så ifølge Bibelen, ble løftene gitt til Abraham, de ble gitt til -

- Abraham og til Kristus, og Bibelen sier i vers :

«Og om dere tilhører Kristus, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.»

— Ifølge Bibelen, vi som er kristne, enten vi er jøde eller greker, -

- vi er arvinger etter løftene gitt til Abraham. De som i dag befinner seg i Midtøsten -

- i nasjonen Israel, de er ikke i Kristus. prosent av dem tror ikke på Jesus Kristus.

Derfor er de ikke Abrahams ætt.

Første Mosebok :- gjelder derfor ikke for dem.

— Folk vil si: «Vel, vi er nødt til å støtte Israel hvis vi ønsker Guds velsignelse -

- over oss selv, om vi ønsker Guds velsignelse over kirken vår, og om vi ønsker Guds velsignelse -

- over vår nasjon, så må vi støtte et fysisk Israel.» Vel, om du bare teller tilbake de siste -

- eller år i amerikansk historie, finner du da Guds velsignelse over vårt land?

Hadde vi legalisert abort tilbake på -tallet? Nei, det har kommet siden da. Hva var vår gjeld -

- i kontra i dag? Hvordan er vi i sammenligning fra den gang, sammenlignet med hva vi er nå?

Du kan ikke overbevise meg om at Guds velsignelser har falt over dette landet fordi et «løfte» om å støtte -

- en fysisk gruppe mennesker på en måte, korrelerer til velsignelser fra Gud.

— Men ikke bare det, hvis du ser på historien til jødene i løpet av de siste år,

- har de blitt velsignet av Gud? Nei, de har blitt forfulgt og hatet i alle -

- land de noen gang har vært i. Denne boka her har en liste over alle land -

- som jødene har blitt kastet ut av de siste år, og når du ser på denne -

- enorm listen, må du spørre deg selv: «Hvorfor har de blitt så hatet og forfulgt overalt -

- hvor de har levd?» Svaret er på grunn av deres blasfemi mot kristendommen -

- og på grunn av deres rovfulle utlånspraksis.

På slutten av -tallet, ble forfølgelsen av jødene i Russland og andre steder intensivert, og mange -

- jøder begynte å tro at deres eneste håp for en velstående fremtid ville være å ha -

- å ha et land for seg selv. Denne troen ble kjent som «sionismen.»

— Den jødiske staten var en realisering av Theodore Hertzls store prosjekt.

— Theodore Hertzl?

— Han var grunnleggeren av sionismen.

— Han kom frem til, og mente at årsaken til antisemittisme var at jødene ikke hadde -

- en egen stat.

— Og han skrev et lite hefte, «Jødestaten», og han sa det -

- er bare én måte å beskytte det jødiske folk på inn i fremtiden: Og det var for jødene å forlate Europa -

- og bosette seg i hjemlandet, i landet Israel. Den boken ble sionismen bibel.

— Sionismen var dannelsen av håpet om gjenfødelse.

Det startet med . verdenskrig – Balfourerklæringen.

— Balfourerklæringen var betydelig. Det var ikke bare et hvilket som helst brev til en venn.

— Jeg forstår det var et stort dokument ...

— ... når det gjelder å uttrykke britisk politikk.

— Så Balfourerklæringen var et brev fra Lord Balfour ...

— ... til Lord Rothschild.

— Under . verdenskrig var Tyrkia alliert med Tyskland, som var den tapende siden, -

- slik at det tyrkisk-ottomanske riket ble avstumpet. Fordi det tyrkiske riket slik ble avstumpet -

- etter . verdenskrig, skrev den britiske Lord Balfour en erklæring -

- om at det skulle bli et hjemland for jødene.

— Ja, det var begynnelsen av en større innvandring - titusener -

- jøder fra Øst-Europa dro for å bosette seg i Israel.

— Balfourerklæringen var et brev skrevet til Lord Rothschild, og for å forstå -

- Balfourerklæringen, må vi vite hvem Rothschild var.

— Penger er makt!

Penger er det eneste våpenet som jøden har å forsvare seg med!

Mayer Amschel Bauer, født i Frankfurt, Tyskland, i , var en pengeutlåner og gullsmed -

- på jødegaten, hvis butikk hadde et skilt utenfor med et rødt hexagram.

Etter hvert ville han endre sitt navn til «Rothschild» som på tysk betyr «rødt skilt.»

Rothschild lærte ganske snart at å låne ut penger til regjeringer og konger var mer lønnsomt -

- enn låne ut penger til privatpersoner. Ikke bare var lånene større, men de var -

- sikret av landets skatter. Mayer Rothschild hadde fem sønner som han trente opp-

- i ferdigheter med pengeinntjening, og de ble sendt ut til de store hovedstedene i Europa -

- for å åpne filialer for familiens bankvirksomhet.

— Dere er fem brødre. Jeg vil at dere alle skal starte en bankvirksomhet -

- i hvert deres land - en åpner én filial i Paris, én i Wien, én i London -

- Velg de viktigste sentrene, slik at når pengene skal sendes herfra til London, -

- la oss si, så trenger dere ikke å risikere liv og gull. Amschel her i Frankfurt vil da -

- sende et brev til Nathan i London som forteller, betal så, så mye, og som vil bli oppveid med -

- lån fra London til Frankfurt. Forstår dere?

— Ja, far.

— I deres dager vil det bli mange kriger i Europa, og nasjoner som -

- ønsker å transportere penger, vil komme til Rothschilds fordi det vil være trygt. Deres fem bankhus -

- vil dekke Europa, mens dere vil bli ett selskap én familie: Rothschilds, -

- som alltid jobber sammen. Det vil være deres makt.

Når Mayer Amschel Rothschild døde i , forlot han et testamente med instruksjoner til sine sønner -

- om hvordan Rothschilds hus skulle drives.

Alle nøkkelposisjoner i Rothschilds hus skulle kun holdes av familiens medlemmer.

Familien skulle slik bare gifte seg med sine søskenbarn og tremenninger, -

- og dermed bevare den enorme formuen. Det var strengt forbudt for Rothchilds arvinger -

- å avsløre størrelsen på deres formue.

Hele familien ble drevet av et umettelig begjær etter akkumulering av rikdom og makt.

I all hemmelighet finansiert de begge sider i ulike europeiske kriger, og dominerte det europeiske banksystemet, -

- og på midten av -tallet hadde de blitt den rikeste familien i verden.

— Rothschild hjalp til med å opprette Israel, og Rothschild har alltid vært –

- en støtte til Israel. Uansett hva Rothschild ønsker, det får han.

Det antas at han er den rikeste mannen i verden, og det tviler jeg ikke på.

Selv om Balfourerklæringen ble gitt til Lord Rothschild i , ville det ikke bli før -

i at planen for en jødisk stat skulle bli implementert. Det ville ta grusomhetene -

- fra . verdenskrig for å få opinionen bak seg til å opprette en jødisk stat i Palestina.

— I erklærte FN at det skulle være to stater -

- i Palestina. Det skulle være én jødisk stat og én palestinsk stat.

— USAs delegasjon støtter de grunnleggende prinsippene i den enstemmige -

- anbefaling fra FN, som vil sørge for en inndeling og innvandring.

— Senere støttet Russland USA og anbefalte inndelingen, -

- mens araberstatene truet med represalier, som det hellige lands fremtid hang i balanse.

— Men Israel ble den første staten, og de har aldri tillatt -

- Palestina å bli en egen stat, og slik har de sørget for -

at FN-bestemmelsen aldri ble satt i verk.

Den . mai , David Ben-Gurion, den øverste lederen av sionistorganisasjonen -

- erklærte «opprettelsen av den jødiske staten i landet Israel.»

— I mai , den nye jødiske staten Israel ble født i et bad av blod.

Jødiske soldater jaget arabiske styrker fra byen Haifa i den første av en serie av kamper -

- som skulle gi gjenlyd gjennom årene. Den nye regjeringen ledet av David Ben-Gurion -

- ble innsatt i Tel Aviv. Og slik, for første gang siden den romerske hæren ødela Jerusalem -

- i år e.Kr., hadde nå det jødiske folk en egen nasjon.

— I dag tror mange kristne at Gud førte nasjonen Israel tilbake, -

- og at Gud gjorde dette fantastiske arbeidet, men var det virkelig Guds vilje å bringe disse -

- menneskene tilbake til Israel, eller var det FNs vilje?

— Bibelen forteller oss veldig tydelig i Hebreerne at når de først kom frem til -

- det lovede land med Moses, «de kunne ikke gå inn på grunn av vantro.»

år senere ble deres barn, som trodde Herren, gitt lov til å gå inn i det lovede land.

Senere tilba de andre guder, og hva gjorde Gud? Han fjernet dem fra -

det lovede land. De dro til Babylon, for å være der i år. Så etter at de angret og vendte -

- bort fra sine falske guder, ble de brakt tilbake til det lovede land. Da, når de -

- forkastet Jesus Kristus, ble de fjernet fra det lovede land igjen, og deretter i , -

- kom de alle til tro på Herren Jesus Kristus, og Gud førte dem tilbake til det lovede land.

Er det det som skjedde? Nei!

— Trodde de på Kristus? Dere kristne der ute, spør dere selv dette spørsmålet:

Var det en vekkelse som skjedde i Israel? Aksepterte mennesker Jesus som sin Messias?

Svaret er nei. Derfor var det ikke Gud som brakte Israel tilbake -

- fordi de trodde på ham. Han sa han ville spre dem om de ikke adlød Hans ord, -

- og Han gjorde det. Han sa Han ville bringe dem tilbake når de vendte om til Ham.

De har ikke vendt om til Ham.

— Så, om det ikke var Herren som førte dem tilbake, hvem var det da?

Det var antikristens ånd som brakte dem tilbake til det lovede land.

Det var FN som brakte dem tilbake til det lovede land.

— Og slik ble historien laget, da den jødiske staten Israel ble født. Unnfanget i strid -

- og avvent på vold, har Israel blomstret til å bli en konstruktiv stemme i verdenspolitikken.

Hennes flagg ble et symbol på håp i en urolig verden.

— Davidstjernen? Hvor kommer dette symbolet kommer fra?

— Det har aldri blitt skrevet eksplisitt i Bibelen selv?

— Står det i Talmud?

— Nei.

— Er det et avsnitt i Bibelen om det, eller ikke?

— Nei.

— Så du er ikke helt sikker på nøyaktig hvor det kommer fra?

— Nei.

— Du tok meg!

— Så ingen vet, eller?

— Jeg vet ikke.

— Fordi, jeg vet at det heter Davidstjernen.

Har det noe med David å gjøre?

— Nei, jeg tror ikke det.

— Det må være et sted.

Jeg husker ikke nøyaktig hva assosiasjonen var.

— Jeg tror at det de kaller Davidstjernen, faktisk er stjernen til guden -

- Romfas, fordi når du studerer Bibelen, ser du at når de dyrket andre guder, -

- snakker Bibelen om dem som bærer banneret av stjernen til sin gud Romfas.

— Du forkastet Bibelens Gud. Du tok opp for deg selv stjernen, -

- det er en sekskantet stjerne, guden heter Romfas eller Chiun. Alle disse var navnene for Molok, -

- den store Baal, den store ildguden som er Djevelen.

— Beelzebub.

— Det er riktig. Beelzebub. Og de ble sjokkert over dette. Nå, hvem er denne -

- stjerneguden? Om de bare leser sitt gamle testamente, vil de få kjennskap til dette. I Amos, sa Gud:

«Du har tatt opp stjernen, og du har gjort meg rasende ved å gjøre det, og du har faktisk -

- ofret dine egne barn til stjerneguden gjennom ild.»

De ofret sine egne barn, og jødene gjorde det til stjerneguden.

— Når de tilba en falsk gud hadde de stjernen Romfas som et ikon, -

- og som et symbol. Vi ser aldri Davidstjernen i Skriften, men vi ser stjernen til den falske guden Romfas, -

- og slik vet vi i dag at de ikke tilber den sanne Gud, fordi Bibelen sier:

«Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen; men den som bekjenner -

- Sønnen, har også Faderen.» Om jødene ikke tror på Sønnen, sier Bibelen at -

- de ikke har Faderen. Så hvem har de da? Noen andre. En falsk gud.

Derfor tilber de ikke den samme Gud vi tilber. Noen vil si: «Å, de tilber -

- Gud Faderen, men de erkjenner bare ikke Jesus,» men Bibelen lærer at det er umulig -

- å tilbe Faderen om du ikke bekjenner Sønnen.

— Om du ser tilbake på frimurerbrorskapet til frimureriet, deres store symbol er G.

Om du ser på stjernen i kompasset, ser du at det er en stilisert Davidsstjerne. Faktisk, -

- har de hele Davidsstjernen i mange frimurertempler. Hvorfor er det slik?

Frimureri er en studie av jødedommen og Kabbalah.

I den jødiske avisen, «The Jewish Tribune,» sto det skrevet den . oktober : «Frimureriet er grunnlagt på jødedommen.

Fjern jødedommens lære fra frimurerritualene, og hva blir tilbake?»

— Albert Pike sa i sin bok «Morals og Dogma» at Kabbalah er selve grunnlaget.

Uten Kabbalah ville vi ikke hatt de ritualer fra Frimurerlosjen. Men guden de tilber, -

-den store arkitekten, er Molok, stjerneguden. Hvis noen forteller meg -

- at jødene ikke ble plassert under en stor forbannelse av Jesus selv ... det er der.

— I Johannes Evangelium :, står det noe interessant, fordi Jesus sa dette: «Jeg vet at dere er -

- Abrahams ætt.» Så Han anerkjenner det faktum at de er fysiske etterkommere -

- fra Abraham. Han sa: «Jeg vet at dere er Abrahams ætt, men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord -

- har ingen plass i dere. Jeg taler det som jeg har sett hos min Far, og dere gjør det -

- dere har sett hos deres far. De svarte og sa til ham: Abraham er vår far.

Jesus sa til dem: Var dere Abrahams barn, gjorde dere Abrahams gjerninger.»

Dette er interessant, fordi i vers , erkjenner Han at de er Abrahams ætt, -

- at de er fysiske etterkommere av Abraham, men så i vers , er han spørrende, -

Han sier: «Hvis dere var Abrahams barn, ville dere gjøre Abrahams gjerninger.» Han sier i utgangspunktet -

- at de ikke er Abrahams barn fordi, som vi allerede snakket om senere -

i avsnittet, hvor Han sier: «Dere er av deres far Djevelen.» Så det er interessant at Jesus -

- selv sa at du kan være en fysisk etterkommer av Abraham, og være av Abrahams ætt, -

- og Han vil ikke anse deg som et barn av Abraham.

— Det er et annet avsnitt i Johannes Evangelium: Joh kapittel vers -

- hvor han sier at jødene er sønner av Djevelen. Det er det han forkynte!

— Jesus sa selv: «Dere er av deres far Djevelen, og deres fars lyster -

- gjør dere. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, -

- fordi det er ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, -

- for han er en løgner, og far til det.» Så ifølge den Herre Jesus Kristus, er de av -

- sin far Djevelen. Slik mente Jesus at de ikke fulgte Abraham,-

- de fulgte ikke Moses, de fulgte ikke profetene, og de fulgte ikke Gud.

Han sa at de fulgte etter sin far Djevelen.

— I Johannes åpenbaring og er det noen interessante vers som snakker om -

- dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge.

— Det er ikke vanskelig å finne ut hvem som er «Satans synagoge» når du innser -

- at det bare er én religion i denne verden som bruker synagoger – jødedommen. Det er ikke vanskelig -

- å finne ut hvem de er når Bibelen forteller oss at de sier de er jøder, og de er det ikke.

Ikke alle i denne verden går rundt og sier: «Jeg er en jøde.» Det er folk som praktiserer jødedommen -

- som sier at de er jøder. Du sier: «Vel, Pastor Anderson, de sier de er jøder, -

- men de er det virkelig.» Nei, fordi Romerne : sier: «For han er ikke jøde som er det utvendig;

- heller ikke er det omskjærelse som er utad i kjødet, men han er en jøde som er en -

- innvendig; og omskjæring er det av hjertet, i ånden, og ikke i bokstaven;

- sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Bibelen sier: Vi er de omskårne, -

- vi som tjener Gud i hans Ånd og roser oss i Kristus Jesus og ikke setter vår lit til kjødet.»

Så i Guds øyne er de ikke jøder, de er Satans synagoge.

Bibelen viser i Johannes åpenbaring :: «Se, jeg vil få dem av Satans synagoge, som sier -

- de er jøder, og ikke er det, men lyver se, Jeg vil få dem til å komme og falle ned -

- for dine føtter og kjenne at jeg har elsket deg.» Hvorfor ville Gud få Satans synagoge -

- til å vite at Gud elsket menigheten Filadelfia? Fordi jødene tror -

- at Gud elsker bare dem. De tror ikke at Gud elsker hedningene i Filadelfia, -

- og det er derfor Gud sa: «Jeg kommer til å få Satans synagoge til å vite at jeg har -

elsket deg.» Gud elsker barn av verden. Rød og gul, svart og hvit, -

- de er dyrebare i Hans øyne.

I . Johannes brev :, gir Bibelen oss en definisjon av hva en antikrist er:

«Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er antikrist, -

- som fornekter Faderen og Sønnen.»

— For å tro at Jesus ikke er Kristus, -

- må du tro at det er en Kristus, og at det ikke er Jesus.

— Johannes Evangelium forteller oss at ordet Messias betyr «Kristus». Kvinnen ved -

- brønnen sa: «Jeg vet at Messias kommer, som kalles Kristus,» så vi vet at definisjonen -

- av ordet «Kristus» er «Messias.» Så, i . Johannes brev : når det viser: «Hvem er løgneren enn -

- den som fornekter at Jesus er Kristus, hva det sier er: Hvem er løgneren enn -

- han som fornekter at Jesus er Messias.» Hvilken gruppe mennesker mener at det er en Messias, -

- men tror ikke at Jesus var den Messias? Igjen, det er jødene.

— La meg bare se om jeg kan karakterisere dette riktig. Den jødiske troen på Jesus -

- er i hovedsak ... Åpenbart tror du ikke at Han var Messias, men tror du -

- at Han var bare én av mange i en lang rekke av falske messiaser?

— Ja, dersom kravet ble gjort at han var Messias, da var han en falsk Messias.

— Jesus har aldri sagt: «Jeg er Messias.»

— Det jødiske folk ville ha vært interessert i Messias. De venter -

- på Messias. De ønsker Messias, så om han hadde noen av de virkelige egenskapene til Messias, -

- ville de ha vært interessert i ham. Men han hadde disipler. Det er ikke mye.

Du snakker om nasjonen jødene med alle de lærde.

De ble ikke vunnet over til ham.

— De trodde ikke på Ham.

— Ikke i det hele tatt! De kristne fant opp ideen om en mislykket Messias. Selv om -

han mislyktes, er han fortsatt Messias. Vi avviser det. Om du mislykkes, så er du ikke Messias.

— De er fortsatt på jakt etter en annen Messias som skal komme, og vi vet at -

- den andre Messias som kommer er antikrist. Hvordan ser en jødisk Messias ut?

— En veldig mektig konge som vil etablere fred og en god vilje på jorden.

Du må være i stand til å etablere fred.

— Verdensfred?

— Verdensfred.

— Når den virkelige Messias gjør sin inntreden på en slik dramatisk måte -

- som ikke kan fornektes, så vil alle erkjenne at han er den ekte Messias.

— Over hele verden?

— Over hele verden. Selv ikke-jøder, fordi alle ser frem til Messias.

— Så, når Messias kommer, sier du,

- vil hele verden komme til tro på ham?

— Ja, hele verden, fordi hans hensikt vil være å bringe hele verden inn-

- til riktig overholdelse. Alle nasjonene vil strømme mot Jerusalem for å lære av ham.

Det vil innlede en periode med fred i verden. Messias vil være en enorm karismatisk -

- figur med stor kunnskap og kommunikasjons- ferdigheter. Han vil også være en stor kriger.

Han vil være en forsvarer av jødene, -

- og han vil beseire alle sine fiender på en permanent måte.

— Om du lytter til hvordan jødene beskriver sin Messias, maler de et perfekt -

- bilde av hva Bibelen beskriver som antikrist. Han kommer til å erobre hele verden.

Han kommer til å bringe fred gjennom krig.

— Han kommer til å bli trodd av alle religioner i verden. Han kommer til -

- å bringe fred i verden. Han kommer til å forene oss alle.

— Så mange kristne er dyrebare, og de vet ikke hva de gjør.

Jeg var på en profetisk konferanse i Florida, og en dame kom bort til meg, og hun hadde på seg -

- Davidstjernen. Jeg spurte henne hvorfor hun var iført det, og hun sa: «Å, vel det er -

- så viktig at vi viser vår støtte til Israel.» Jeg sa: «Hvordan viser du din støtte -

- til Israel?» Hun sa: «Jeg gir penger hver måned til tempelhøydestiftelsen.»

Vel, det er denne jødiske gruppen, og jeg sa: «Vet du ikke at . Tess sier at antikrist -

- vil gå inn i templet og erklære seg selv som gud, og over alle andre guder?» Hun sier:

«Vel, jeg tror jeg hjelper til å oppfylle Bibelens profetier.» Jeg sa: «Det gjør du!

Du hjelper antikrist å komme!» Hvem ønsker å gjøre det!

— Når en mann kommer, og han kjemper Israels kriger, nedkjemper fiendene, -

- bygger templet, fred på jord, den leder som gjør det, så vil vi alle knele -

- for kongen. Vet du hva jeg mener? Hvem så enn det er. I din visjon rundt det -

- vil du si et . komme. Ok, vi sier det er . komme.

— Se, jødene er klare til å akseptere anntikrist som deres Messias, -

- og likevel blir kristne lært opp i at i endetiden kommer alle jøder til å tro -

- på Jesus Kristus. Vel, det skal ikke et geni til for å forstå hva Djevelen gjør her.

Når jødene kommer til å akseptere antikrist som deres Messias, da vil alle de frafalne kristne -

- komme til å peke på det og si: «Se, dette er Jesu . komme!

Se, alle de jødene som tror på ham!» Hva er Djevelens mål med antikrist?

Å få folk til å tro at han er Jesu . komme Og som all annen falsk lære, -

- er den basert på å ta ett skriftsted helt ut av kontekst. De vil ta slutten -

- på Romerne kapittel og fullstendig ignorerer begynnelsen av kapittelet.

De går bare rett til slutten, rett til vers : «Og så skal hele Israel bli frelst,…»

og sier: «Se, der! I den siste tiden, kommer alle i Israel til å bli frelst.

De kommer til å tro på Jesus!» De glemmer at Bibelen nettopp -

- forteller oss i Romerne kap. at «De er ikke alle Israel som er av Israel.» De fysiske -

- etterkommerne er ikke det sanne Israel! Han sa: «Han er ikke en jøde som er det i det utvendige.

Han er en jøde som er det innvendig.» Det er de av oss som tror på Jesus Kristus, som er Israel.

Hvordan kan du se på en ufrelst person og si: «De er Israel,» når Bibelen sier:

«Hele Israel skal bli frelst»? Det forteller meg at alle som ikke er frelst er ikke Israel.

Det er antikrist, ikke Jesus Kristus, som kommer til å forene jøder med falske kristne -

- og med alle andre religioner i verden.

For at den jødiske antikrist skal forene alle religioner i verden, må Djevelen -

- overbevise hoveddelen av kristendommen til å se på jødene som trosfeller, til tross for sin -

- avvisning og blasfemi av Jesus Kristus. Tele-evangelister, slik som John Hagee, -

- ignorerer den klare læren fra Det nye testamente, og når det gjelder løftene til Abraham i Første Mosebok : -, -

- til dagens, Kristus-avvisende Israel. Alle som har et bibelsk syn om at jødene -

- ikke lenger er Guds utvalgte folk, er merket av media som en antisemitt.

— Israels kamp er vår kamp! Vi er en! Vi er forent! Vi vil ikke miste motet!

Vi vil ikke bli beseiret! Vi vil ikke bli skremt! Vi vil ikke sitte ned! Vi vil ikke være stille!

Vi er antisemitters verste mareritt verden over, og seieren kommer til å bli vår.

— Hvis du ikke vil stå med Israel og jødene, så vil jeg ikke stå med deg.

Takk, og Gud velsigne deg.

— Vi står sammen med folket i Israel.

— Jeg ber deg om å bli med meg og alle kristne, og hver eneste jøde, og -

- hver frihetselskende amerikaner, å kreve at denne presidenten og kongressen gjør alt som er -

- nødvendig for å utrydde ISIS' ondskap og all radikal Islam fra jordens overflate.

Det er på tide å handle nå.

— Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg.

— Du ønsker ikke å være en fiende av Israel.

— Og i deg skal alle familier på jorden bli velsignet.

— Ja, amen.

— Du er enten for eller mot henne. Du er en av de to.

— Mennesket, kirken, nasjonen, som velsigner staten Israel -

- og det jødiske folk, vil bli ubegrenset velsignet.

— Å velsigne Israel betyr ikke bare å si: «Vel, jeg velsigner deg.»

Du må stå med dem i nødens stund.

— Selvfølgelig sier Bibelen i . Johannes brev - at:

«Hver den som begår overtredelser, og ikke blir stående i Kristi lære, har ikke Gud.

Den som blir i Kristi lære, han har både Faderen og Sønnen.

Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne lære, ta ham ikke i mot inn i ditt hus, -

- heller ikke ønsk ham vel. For den som byr ham vel, er delaktig i hans onde gjerninger.»

— Og hva gjør du når du byr noen alt vel? Du er velsigner dem.

Så dagens evangeliske kristendom sier at vi må velsigne Israel om vi -

- ønsker at Gud skal velsigne oss, men . Joh lærer oss at, om vi velsigner dem som fornekter Guds Sønn, -

- er vi delaktige i deres onde gjerninger.

— Evangeliske, er selvfølgelig en stor del av amerikansk kristendom -

- de sørlige baptister, pinsevennene, Assemblies of God. Disse er veldig ivrig grupper, -

- og de har i utgangspunktet vært veldig pro-Israel, pro-sionistiske. Mange av dem har faktisk stengt -

- døren til konvertering ved å si: «Å, du trenger ikke Jesus. Du er en jøde.»

I avisen «Houston Chronicle,» ble John Hagee sitert og han sa:

«Jeg prøver ikke å konvertere det jødiske folk til den kristne tro. Det er ingenting i -

- «Night to Honor Israel,» (programmet red.anm.) som gjør det. Faktisk, det å prøve å konvertere jøder er bortkastet tid.

Den jødiske person som har sine røtter i jødedommen vil ikke konvertere til kristendommen.

Alle andre, enten de er buddhistiske eller Baha'i, de trenger å tro på Jesus. Men ikke jødene.

Jødene har allerede en pakt med Gud som aldri har blitt erstattet med kristendommen.»

— Og egentlig som er den mest antisemittiske ting du kan si:

«Ikke evangeliser for jødene. Det kommer å sende dem til helvete.» Bibelen sier:

«Den som tror på Sønnen, har evig liv, og den som ikke vil tro på Sønnen, skal -

- ikke se livet; men Guds vrede blir over ham.»

— Likevel lærer John Hagee at jødene er allerede godt bevart -

- og at vi ikke trenger å evangelisere for jødene.

— Vel, John Hagee tar helt feil. Bibelen forteller oss at vi skal vinne -

- de som er fortapt, og at vi skal forkynne evangeliet til en hver skapning. Jeg nevnte tidligere -

- om CI Scofield som ble skilt og giftet seg på nytt. Er det ikke interessant at John Hagee har -

- samme historie: har skilt seg fra sin kone, giftet seg med en annen kvinne, og fører en stor pinsemenighet, -

- og understreker Israel til poenget med utroskap.

— Fri er virkelig fri! Gi Ham pris og ære i Guds hus.

— Fra . mennesker som tilhører til hans kirke i San Antonio, Texas, til de -

millioner hjem sier han, still inn på hans ukentlige radio- og TV-kringkasting. John Hagee -

- har bygget et imperium med å dele evangeliet om Israel med andre evangeliske verden rundt.

Og som leder av CUFI, utvider han sin makt fra talerstolen til politikk.

— John Hagee er en blasfemisk falsk lærer som lærer at Jesus Kristus -

- ikke kom til jorden for å være Messias.

— Til forsvar for Israel, vil jeg ryste Kristen teologi. Det er bevist ut fra Skriften -

- at det jødiske folk som helhet ikke avviste Jesus som Messias. Det vil også vise seg -

- at Jesus ikke kom til jorden for å være Messias. Det vil vise seg at det var en Golgata-konspirasjon -

- mellom Roma, ypperstepresten, og Herodes om å henrette Jesus som en oppstanden, -

- for farlig for å leve. Siden Jesus nektet ved ord og gjerning å hevde å være Messias, -

- hvordan kan jødene få skylden for å avvise det som aldri ble tilbudt? Les det i denne sjokkerende -

- avsløringen, «In Defense of Israel.»

— Denne siste boken av pastor John Hagee er skjebnebestemt til å generere livlige diskusjoner -

- blant kristne verden over.

— John Hagee er ikke en uavhengig Baptist, og heller ikke en King James Bible troende, -

- og mange folk som ser denne dokumentaren vil si: «Vel, dette er ikke våre folk.»

Vel, hva med Sam Gipp, som omtrent for ett år siden forkynte i en kirke i Idaho og sa, -

- og jeg kan nesten sitere det ordrett: Du vet hva jeg aldri kaller Jesus?

Jeg kaller ham aldri min Messias.

— Du vet hva jeg aldri kaller Jesus Kristus? Jeg kaller ham aldri min Messias. Vet du hvorfor?

Du sier: «Vel, han er Messias.» Han er ikke den Messias! Med mindre du er en jøde, -

- er han ikke din Messias. Er du fra hedensk beholdning? Vi ble aldri lovet en Messias.»

— Jeg beklager, men Sam Gipp tar feil, -

- og han kan bli populær også blant uavhengige baptister, -

- men det er feil, uansett om det er Sam Gipp eller Peter Ruckman, eller hvem enn det er.

Guds ord er Guds ord, og vi tillater ikke, enten det er Scofield, eller John Hagee, -

- eller vår favoritt predikant, eller vår favoritt professor eller lærer, å påvirke hva -

- ordet faktisk sier. Jesus Kristus er Messias. Han er min Messias. Han er alles Messias.

Hagee sier videre i Houston Chronicle artikkelen: «Mange kristne teologer er antisemittiske -

- fordi de sier at Guds pakt med jødene er borte, at jøder har blitt erstattet av kristendommen -

- og at Israel ikke fortjener amerikansk støtte og militær.»

Ikke bare kristne sionister som Hagee lærer at kristne må støtte Israel, -

- de krever også at den amerikanske regjeringen støtter Israel militært og økonomiskt. Og fordi -

- evangeliske kristne utgjør en stor del av de stemmeberettigede, tar pliktskyldige politikere -

- turen til Israel for å be til den jødiske guden ved Klagemuren.

— Det er mange sosialkonservative, evangelikale, og republikanske velgere -

- som bryr seg mye om dette problemet, og hvis de kan se Ted Cruz komme ut på Fox News og -

- si: «Jeg er prosent bak Israel.» Når de ser det skjer, kommer mange konservative -

- velgere til å si: «Hei, denne Cruz-fyren er bedre enn jeg trodde!»

— Faktisk, så hadde de nettopp et «Christians United for Israel» arrangement, -

- som er en organisasjon av evangeliske kristne som er veldig, veldig pro-Israel. Dette er et bilde -

- jeg tror vi har dette - av Rand Paul som ber med dem.

Der er han. Han ber med CUFI folk.

— La meg si dette: de som hater Israel hater Amerika, og de som hater jøder -

- hater kristne.

— Så, opposisjon mot Israel er opposisjon mot Gud, og jeg bryr meg ikke hva de tror -

- og hvor de er på den åndelige tidslinjen, fordi det er ikke mitt problem. Jeg dekker ryggen hans, -

- og det spiller ingen rolle hva han gjør eller hvor han er hen. Så lenge han påkaller navnet -

til Yahweh, Abrahams, Isaks og Jacob, han er min bror.

— Det kommer til å bli, jeg tror, en vending mot en mer bibelsk kristendom, -

- en mer jødisk kristendom, og linjene mellom oss som var slik: «Å, de er kristne, -

- de er jøder,» kommer til å være mer som: «Å, de er liksom som våre brødre!»

— Israel er takknemlig for støtte fra USAs folk, og av USAs -

- presidenter fra Harry Truman til Barack Obama.

— Faktisk er jeg stolt over å si at ingen amerikansk regjering har gjort mer til støtte -

- av Israels sikkerhet enn vår. Ingen! Ikke la noen andre fortelle deg noe annet!

Det er et faktum!

— Vi anerkjenner Israels rett til å forsvare seg, -

- og at det er riktig for USA å stå med dere.

— Derfor er det tid for Amerika å omfavne senator Joseph Liebermann ord, -

- og vurdere en militært forhåndsangrep mot Iran for å forhindre et kjernefysisk holocaust -

- i Israel og et atomangrep mot Amerika.

— I . Krønikebok , en gudfryktig konge ved navn Josafat skulle -

- hjelpe Israel militært. Her er hva Gud fortalte ham i vers :

Og Jehu, sønn av seeren Hanani gikk ut for å møte ham, og han sa til kong Josafat:

«Skal du hjelpe den ugudelige, og elske dem som hater Herren? Derfor ligger vrede -

- over deg fra Herrens åsyn.»

— Så vi blir fortalt i dag at om vi støtter Israels nasjon, -

- kommer vi til å bli velsignet av Gud på grunn av Første Mosebok , når Bibelen i realiteten lærer at, -

- om vi hjelper en ugudelig og ond nasjon som Israel, vil vi ha Guds vrede over oss.

— Hvorfor skal vi som bibeltroende kristne støtte nasjonen Israel når -

- nasjonen Israel ikke engang vil tillate en kristen å immigrere til deres land. Om du vil -

- å immigrere til Israel, må du gi avkall navnet Jesus Kristus.

— Så, for noen å bli en ortodoks jøde, eller har rett til retur, -

- må de gi avkall på kristendommen, for eksempel.

— Det må de.

— Du kan ikke være en jøde og en kristen. Det er enten det ene eller det andre.

— Så med hensyn til den moderne staten Israel, kreves det et frafall -

- av ens tidligere religiøse tilknytning, og det kreves en del ritualer som er utformet -

- å rense en fra deres tidligere religiøse tilhørighet.

— Så, noen som ikke er en jøde, får ikke bare automatisk en invitasjon -

- til å immigrere til Israel?

— Ikke som en borger.

— Så, for å innvandre til Israel, må de gi avkall på kristendommen -

- i den orden ...

— … av å bli en borger, -

- og de må bli konvertert av en ortodoks rabbiner.

— Jeg personlig kjenner menn som har reist over til Israel, og mente at Israel -

- er det lovede land, og at jødene er Guds utvalgte folk, og de drar dit med det -

- i sitt hjerte, og de drar dit for å vitne for dem og fortelle dem om Kristus, -

- men det er ulovlig å dele ut traktater i Israel. Politiet vil komme og plage dem, og de -

- vil også være under trussel om arrestasjon eller deportasjon. Bibelen er sann når den forteller -

- oss at de er fiender av evangeliet. Romerne ::

«Når det gjelder evangeliet, er de fiender for deres skyld, men etter utvelgelsen,

- er de elsket for fedrenes skyld.»

— Det står der direkte i Guds ord.

De er fiender av evangeliet.

— I juni under måneden med homoparader, viste USAs ambassade -

- det amerikanske flagget, og under den amerikanske flagget, heiste de homoflagget.

I de siste to årene har Tel Aviv blitt kåret til homofil by nr i verden av -

- homomiljøet selv. De stemte på Tel Aviv som nr. i verden - ikke San Francisco, -

- ikke New York, men Tel Aviv.

— Vi ble etablert for etablering av Israel! Våre tegn er over alt.

Ta en dollar ut av lommen. Se på det store seglet.

Du vil legge merke til noe mellom vingespennet på ørnen, der vil du se Davidstjernen, som er laget av stjerner.

Nå, hvorfor er Davidstjernen der?

— Rundt omkring stjernen er Shekinahs herlighetssky som stråler, som symboliserer Shekinah -

- herlighet som var over tabernaklet. George Washington sa: «Jeg vil at dette skal være på

- dollaren, slik at folk vil gjenkjenne det jødiske folkets bidrag -

- til USA.»

Ikke bare har dagens kristne blitt undervist i å være pro-jødiske og pro-Israel, men den merkelige -

- læren fra Talmud og Kabbalah kommer også snikende inn i kirker og blir bortlært -

- som kristen lære. For eksempel, mange pastorer vil bruke begrepet «Shekinah» som om det var -

- noe fra det hebraiske gamle testamente, når ordet i virkeligheten -

- aldri er funnet i Bibelen én eneste gang.

— «Shekinah» refererer til det guddommelige nærvær.

— Og det er et feminint ord, faktisk. Det er ikke maskulint.

— For eksempel, hvis Moses de León hadde kommet ut og sagt: «Jeg har en idé. Gud er -

- en kvinne.» Det ville ikke gått så bra. Men nå sier han at den gamle -

- Rabbi Shimon lærte oss om Shekinah, den feminine halvdelen av Gud, og hennes romanse -

- med sin guddommelige partner, den hellige, velsignet være han.

— Så det er en tro på at Gud kan være både mannlig og kvinnelig?

— Shekinah er det iboende Guds nærvær i universet. Det er hva som -

- utgår fra Guds vesen. Men for jødene er Shekinah og Gud ett og det samme, -

- og det er nesten forbudt å skille dem. Gud bare manifesterer seg, eller seg selv, -

- i form av inspirasjon fra Shekinah.

— Shekinah er noe som er en del av Talmud, noe som er en del-

- av jødedommen, ikke kristendommen. Og likevel, hvor mange baptist predikanter har brukt det uttrykket -

- Shekinah herlighet i kirken, og det finnes ikke i Skriften.

— Venner, vi trenger å forstå dette, at Shekinah herlighet i oss. Dette nærværet -

- som vi snakket om, dette nærværet som kom i den øvre sal til disiplene, -

- Shekinah herlighet. Det er i oss som troende.

— Bibelen er helt tydelig fra Første Mosebok til Johannes åpenbaring, at Gud er en «han» og ikke en «hun.»

Om du lærer at Gud er både en «han» og en «hun,» har du en helt annen gud. Den kristne -

- Bibelen lærer at mennesket ble skapt i Guds bilde, -

- og i . Korinterbrev står det i Bibelen:

For en mann bør ikke dekke til hodet, ettersom han er Guds bilde og ære:

«...men kvinnen er mannens ære.»

— Så ifølge . Korinter brev , skal ikke mannen dekke til hodet fordi mannen -

- er Guds bilde, i motsetning til kvinnen. Det er derfor det også står i Første Mosebok ::

«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds Guds bilde skapte han det, -

- mann og kvinne skapte han dem.»

— De ble skapt til mann og kvinne, men han ble skapt i Guds bilde.

Hva betyr det å være Guds bilde, å ligne Gud? Da Jesus vandret -

- på denne jord, var han en mann, og Gud Fader er maskulin. Dette er en blasfemisk undervisning -

- fra new age mystikken, som tilber moder jord og den kvinnelige ånd, gudinnen, -

- Kabbalah, og new age. Det er her hvor alt dette kommer fra.

— Dette er formen til bokstaven Shin – hebraiske alfabetet Shin - en svært interessant -

- bokstav i språket. Det er den første bokstaven i ordet Shaddai, den første bokstaven i -

- ordet Shalom, og første bokstaven i ordet Shekinah, -

- som er navnet på det feminine aspektet av Gud.

— Lev lenge og godt, bilde av Sirak, far til alle vi nå holder til stede.

— Det er flott. Folk innser ikke at de velsigner hverandre med dette.

Når kristne lærer om den informasjonen som presenteres så langt i denne filmen, er mange fortsatt opphengt i -

- ideen om at jødene fysisk nedstammer fra Abraham, Isak og Jakob, -

- og at resten av oss er alle hedninger ... men er det virkelig så enkelt?

— Den eneste måten en person kan virkelig bevise at de er en jøde, vil være -

- med slektsforskning. De fleste av dagens såkalte jøder vet ikke hvilken stamme de er fra.

Vet folk i det jødiske samfunnet: «Hei, jeg er en konvertitt,» eller -

«Hei, jeg er faktisk av Juda stamme,» eller «...Benjamins stamme,» eller fra ...stamme.»

— Det som gjelder stammene, vet vi ikke mye om. Jeg vet ikke hvilken stamme jeg tilhører.

De eneste som vet er Cohen. De vet fordi det er overført fra -

- far til sønn, far til sønn. Fordi det er fortsatt visse ting som Cohens / prester ...

- visse velsignelser som han sier, og så videre og så videre. Så de har holdt sin avstamning. De vet.

Meg selv, jeg har ingen anelse om hvilken stamme mine forfedre tilhører.

— Og du sier sannsynligvis at de fleste jøder ikke vet hvilken stamme?

— Ingen. Det ble ikke bevart. I dag er det ikke viktig i det hele tatt. Nei.

— Hvis det virkelig gjorde en forskjell hvem som stammer fra Israel, og hvem som ikke gjør det, -

- så hvorfor skulle Gud be oss om å unngå slektstavler?

— Bibelen sier i Titus : at vi skal unngå slektstavler.

I Det nye testamentet står det veldig klart. Det gjør ingenting hvor dine fysiske forfedre kom fra.

— I Kristus er det verken jøde eller greker. Bibelen sier det klart:

«Det er ingen forskjell på jøde og greker.»

Så hvorfor tror vi i dag at det er en forskjell mellom jøde og greker? Og vi tror på en måte at, -

- hvis noen stammer fra Abraham, Isak og Jakob,

- at de på en eller annen måte automatisk er Guds utvalgte folk, hvorvidt de tror på Jesus Kristus eller ei.

De kan være omskåret i kjødet, men Bibelen sier at det er de omskårne -

- av hjertet og ånden som gjør at du en jøde i Guds øyne.

— I . Timoteus , står det i vers , «…verken gir seg av med eventyr og -

endeløse ættetavler...» Jeg vil at du skal huske dette avsnittet i ditt sinn. «...endeløse ættetavler -

- som bringer spørsmål, snarere enn oppbyggelig gudfryktighet som er i troen, således gjør.»

Titus sa: «Unngå slektstavler.» Her sier han å unngå «uendelige» slektstavler.

Nå skal jeg vise deg hvorfor slektstavler er uendelige. De er faktisk uendelige.

Dette er slik et familietre ser ut. Nederst på treet har vi bare én -

- person, som er deg. Du kommer ned fra to personer, gjør du ikke? Din mor og din far.

Om vi går tilbake én generasjon, kommer du fra to personer som en direkte etterkommer, -

- men om vi går tilbake enda én generasjon, har du ikke bare to besteforeldre.

Du har fire besteforeldre, og det fortsetter å doble seg fordi du har to foreldre, fire besteforeldre, åtte oldeforeldre, -

- tippoldeforeldre, og du har tipptippoldeforeldre.

Det betyr at om jeg skulle lage et familietre som gikk tilbake fem generasjoner, ville jeg -

- måtte jeg ha et stykke papir bredt nok, hvor på toppen av at papiret, måtte -

- kunne ha personnavn, fordi det er så mange fedre jeg ville ha -

- i den femte generasjon. Om jeg nå gikk til den . generasjonen, må papirarket mitt -

- være dobbelt så stort, fordi nå skal jeg ha plasser for å sette inn navn.

Vel, hva som skjer, er at når vi går lenger tilbake, blir dette nummeret virkelig stort.

For å forstå hvordan dette diagrammet fungerer, må vi vite hvor lenge én generasjon er.

Hvor lenge er en gjennomsnittlig generasjon?

— Vel, de sier - år.

— Én generasjon har ingenting å gjøre med én hel levetid. For eksempel var min mor -

- år gammel da hun fødte meg, og generelt føder kvinner mellom alderen -

til , så la oss bare ta som et gjennomsnitt. er et fint rundt tall, -

- og er et svært konservativ tall for denne beregningen. Så en generasjon er år, -

- noe som betyr at noen har et barn når de er , og så har de et barn når de er , -

- og de har et barn når de er . Det har ingenting å gjøre med levetid.

Det betyr at om vi går tilbake generasjoner, da er det år. La oss bare avrunde og -

- si at om vi gikk tilbake i vårt slektstre ca generasjoner, vil vi havne på -

- omkring år . Og fordi vårt familietre blir bredere, og om vi da ønsket å lage -

- et komplett slektstre som viser alle våre forfedre tilbake til den . generasjonen, -

- må vi ha et stykke papir bredt nok til å ha plasser fordi med generasjoner -

- tilbake, ville det være mennesker som vi nedstammer fra. Her er hva jeg la merke til -

- når jeg laget mitt slektstre. Da jeg gikk tilbake generasjoner, vet du hva jeg begynte å legge merke til?

Disse var ikke lenger unike mennesker, fordi det hadde vært noen inngifte, -

- og noe uvitende hadde funnet sted under disse år. La oss gå tilbake generasjoner.

Vi er da tilbake rundt år . Vel, om jeg ønsket et komplett slektstre, -

- måtte vi ha et stykke papir som kunne passe .. navn. Det er et ganske stort papirstykke.

Tilbake til året , om jeg skulle spore alle mine forfedre, -

- og jeg skulle fortalt deg hvem alle mine forfedre fra -tallet var, ville jeg være nødt til å vise deg -

- et familietre som bare på toppen måtte ha plass til én million mennesker. Og bare på den øverste raden, -

- kunne alt annet kommet nedover. Om jeg skulle gått tilbake generasjoner, -

- ville jeg bare nådd året . Jeg er ikke engang i nærheten til Kristi tid ennå, er jeg? Nei, dersom jeg -

- gikk tilbake til år , generasjoner siden, da ville jeg hatt ... forfedre fra den generasjonen.

Hør her, de er ikke alle unike. Når jeg laget mitt slektstre, fant jeg denne slektningen, -

- at det var min . oldemor på denne siden og min . oldemor her borte, -

- fordi folk giftet deres femte og sjette søskenbarn uten å vite om det. Det er mye av dette som gjentas.

Dette viser at det finnes mange mennesker som stammer fra de samme forfedre.

Og de kan ikke unnvære å bli inngiftet. Det er umulig, ikke på grunn av disse tall, men de virkelige -

- tallene som vi ønsker å gå tilbake til, er ikke -tallet. La oss gå tilbake til e.Kr, fordi i e.Kr. -

- er da alle jødene ble spredt. Når du nå sier spredt over hele verden, -

- mener du det i bokstavelige forstand? Jeg mener, alle nasjoner?

— Ja, i absolutt bokstavelig forstand.

— Om vi skulle gå tilbake til e.Kr., og vi skulle ha et slektstre -

- som viser alle våre forfedre e.Kr. og hvordan de er koblet sammen, ville den øverste linjen -

- hatt trillion billiard billioner navn fra år e.Kr.

Nå hvem tror at det var trillion billiard billioner folk som levde på tiden ved -

- Kristus eller kort tid etterpå? Nei, faktisk var omtrentlig befolkningen på den tiden -

- milllioner. Av disse millioner, og la oss bare kalle - millioner dem jøder. Du sier: «Vel, jeg liker ikke det tallet.»

Vel, det tallet vil ikke bety noe om litt, så la oss bare -

- si - millioner. Så hvis det finnes millioner mennesker på jorden på den tiden tempelet -

- ble ødelagt, og ca - millioner dem var jøder, så betyr det at hvis jeg har -

- en stamfar fra den tiden, er det : sjanse for at de var fra Israel.

Så tenk på dette: Hva om jeg skulle kjøpe en lottokupong og oddsen for at den kupongen -

- skulle komme opp med en vinnersjanse :. Det vil være vinnerloddet som sier: «Du er jødisk!

Du er blant det utvalgte folk! Du er av Israel! Du er en ekte israelitt!» Jeg har en : sjanse.

Du sier: «Vel, pastor Anderson, om du har en : sjanse, er det sannsynlig at du -

- ikke kommer til å vinne i lotto, fordi du har sjanser til å tape.» Ok, men hva om -

- jeg kjøper trillioner lodd. Tror du at jeg kommer til å vinne? La meg spørre deg:

Hvor mange ganger må jeg treffe til jeg nedstammer fra Abraham? Hvor mange ganger -

trenger jeg å treffe for å være etterkommer av Israel? Du sier: «Vel, du vet, jeg er svart.

Jeg er fra Afrika. Hvordan kan jeg bli koblet med Abraham?» Vel, stopp og tenk på det.

Tenk på Israels barn. En av Israels barn, Josef. Gjett hvor hans kone var fra? Egypt.

Josefs kone var fra Egypt. Hvor er Egypt? Afrika. Moses' kone var etioper. Hans andre kone -

- var etioper. Allerede fra Bibelens dager ser vi raseblanding med Afrika. Det var raseblanding -

- med Hams sønner. Og når du tenker på det, Efraim og Manasses stammer var halvt fra -

- Hams og halvparten fra Israel, fordi Israels sønn Josef giftet seg med en egyptisk kvinne som var av Ham.

Alle efraimittene og manassittene var etterkommere av Ham. Ikke bare det, men -

- gjennom historien har du hatt selgere, misjonærer og erobrere.

Tenk på det mongolske imperium som svøpte over hele verden, og som erobret Kina, -

- som erobret Japan, som erobret Korea. Alle skip som seilte her og der, og over alt.

Du trenger bare å ha én stamfar ut av millioner av forfedre.

Du trenger bare én som stammer fra Israel, og du er en direkte etterkommer av Israel.

Du sitter der og sier: «Å, jeg er bare en ren hvit person. Å, jeg er bare rent asiatisk.

Jeg er bare rent afrikansk.» Nei, det er du ikke. Ingen er.

— Folk har giftet seg og inngiftet seg i tusenvis av år, -

- slik at du ikke kan ha noen ren befolkning.

— Bibelen hadde rett da det sies at vi er alle av det samme blod.

— Selv befolkninger som vi tror er prosent rene! De er ikke prosent.

Det finnes ikke prosent.

— Du kan sitte der og føre endeløs slektsforskning. Det vil ikke være nøyaktig, -

- og vet du hva du ikke kan fortelle fra en slektshistorie? Om noen var utro -

og løy til sin mann og sa: «Jada, dette er din sønn,» og han ikke var det .

Du vet, folk gjør sin slektsforskning, og de tar alt for å være evangeliet, når det i realiteten -

- kan være, som du eufemisk kaller dem, «ikke-farskaps hendelser.»

— Det er en ikke-farskap indeks som er beregnet til , (%) pr generasjon, -

- så hvis du går tilbake generasjoner, vil du sannsynligvis ha en ikke-farskap hendelse.

Dette er en lett forståelig måte å si det på, og hvis du mener at en generasjon er - år, -

- over en periode på år, står du i rett slektslinje for å ha en ikke-farskap hendelse.

— Hvert år?

— I en slektslinje!

— På en slektslinje!

— I en slektslinje, men hvor mange har du?

— Så egentlig, om noen sporer sin avstamning, kan de ikke si:

«Hei, jeg vet med et faktum at jeg kjenner hele historien, fordi jeg ser på dette slektstreet.»

Men DNA test klarer å avdekke mer.

— Vel, DNA lyver ikke. Mennesker lyver. DNA kan ikke lyve.

— Riktig! Så folk kan si: «Hei, jeg er jødisk,» eller «Jeg er ikke jødisk,»

men DNA ...

— DNA har ikke en agenda. Folk har en agenda. Folk har sine grunner -

- for å lyve, og det kan være slik at de ikke kjenner sannheten.

— Jada, så det er ikke engang slik at de lyver, det er bare at de tar feil.

— De bare overleverer feilinformasjon.

— av amerikanere er adoptert, eller har en forelder som ble adoptert.

Det er faktisk et ganske høyt tall.

— Hvem kan fortelle meg fra dere, hvem fra din avstamning som har blitt adoptert?

«Å ja, en av mine forfedre ble adoptert for år siden.» Du vil ikke huske det.

Der er adopsjoner, der er utroskap, det er reisevirksomhet, det er erobringer, -

- der er selgere, der er misjonærer.

— Forskjellige mennesker har forskjellige ting som de ønsket å skjule, -

- og de forteller deg bare hva de vil du skal høre.

— Det spiller ingen rolle hvor du er fra, folkens. Vet du hvorfor Gud sier man bør unngå dette?

Fordi det gjør vondt for sinnet ditt å tenke på disse tallene! Disse tallene bøyer sinnet!

Bare unngå det. Unngå endeløse ættetavler. De tjener til flere spørsmål. Betyr dette at du skal -

- føle deg helt sikker på din nasjonalitet nå? Nei, det reiser en rekke spørsmål.

Hva synes du om at noen går ned til et DNA laboratorie og får sitt DNA testet,-

- og de kommer tilbake og sier: «Du har jødiske forfedre.»

— Jeg har ingenting usagt med dem.

— Ville du akseptert det?

— Absolutt.

— Det er slik mulig, fordi de ble så spredt.

— Ja, jeg ville aldri argumentere mot det.

— Regissøren av denne filmen, Paul Wittenberger, og jeg er bare et par -

- hvite gutter. Vi har aldri blitt fortalt at vi er jøder eller at vi har noen jødiske forfedre, -

- men vi kommer til å gå ned for å få vårt DNA testet, og for å finne ut om vi har det.

— Vi matcher ditt DNA-profil mot over folkegrupper over hele verden, -

- og vi gir deg de beste resultatene, og for slekts DNA trenger vi ikke tommelavtrykk.

Det er ikke et juridisk dokument, så det er alt vi trenger: pinnen og navnet.

Disse vil gå ut i kveld, og vi bør få resultatet tilbake om ca - uker.

— Et par uker senere fikk jeg og Paul våre resultater tilbake, og akkurat slik som de sa, -

- så var vi en blanding av en hel haug med forskjellige nasjonaliteter. Vi hadde alt -

- fra arabisk til brasiliansk, ur-indiansk, og det var mange ting der som var -

- en stor overraskelse. Og ganske sikkert, når vi så på vår lange herkomst, som går lenger tilbake -

- enn de topp , hadde vi begge markører for jødisk DNA, så jeg tenkte jeg skulle få min bestemor DNA testet -

- for å se om jødeslekt kom som et resultat på hennes topp . Vi testet min bestemor. Hun er år gammel, -

- og vi ønsket å DNA-teste henne mens hun fortsatt er med oss.

— Å, ja, det er veldig viktig.

— Så, vi fikk det. Greit, bestemors resultater er kommet. La oss sjekke dem.

Ok, la oss se hennes topp først av alt.

Nummer : Ashkenazi jøde - nummer .

— Er ikke mulig!

— Så dette forklarer hvorfor det fantes jødeslekt i min lange herkomst, fordi det er hennes nr. -

- av hennes topp nasjonaliteter. Og hennes førsteplass var ungarsk Ashkenazi jøde, -

- så hennes resultat som nr. var Ashkenazi jødisk.

— Wow! Vel, med DNA konsulenter har vi gjort dette i mange, mange år. Jeg har ikke -

- sett det ofte, og hver rapport er unik. Folk er som:

«Å, det er nok veldig generelt.» Nei. Alle er veldig unike.

Jeg vet ikke om jeg har sett Ashkenazi som nr..

— Virkelig? Heftig!

— Kanskje tre eller fem ganger.

— Så la meg spørre deg om dette ...

— Det er svært sjeldent.

— Så hvis bestemors DNA hadde Ashkenazi på førsteplass, -

- er det noen tvil om at hun er en Ashkenazi jøde?

— Nei.

— Og hvis hun er min bestemor, så hva betyr det for meg?

— Du er jødisk.

— Så jeg er jødisk?

— Du trenger ikke å akseptere religionen.

— Riktig, men jeg mener etnisk sett ...

— Etnisk sett er du jøde.

— Så du har nå erklært meg…

— Jeg erklærer deg nå som jøde!— Er det virkelig alt det koker ned til? God natt! DNA? Tuller du med meg?

Hva med Jesus? Hva med tro på Kristus? Hvordan i all verden kan Guds folk -

- bli utvalgt ved DNA?

— Se, det spiller ingen rolle hva vår slektstavle forteller. Det spiller ingen rolle hva -

- våre DNA-resultat er. Ingenting av det er viktig. Det eneste som virkelig teller -

- er at vi er et Guds barn ved troen i Jesus Kristus.

— Og jeg fant så mye bevis på at Israel der nede ikke er Israel som -

- Gud snakker om. Vi som har trodd Gud, som har Abrahams tro, -

- vi er Guds barn. Vi er Abrahams ætt.

— Det står i Romerbrevet ::

«Verken, fordi de er Abrahams ætt, er de alle barn: men, i Isak skal -

- nevnes deg en ætt. Det vil si, de som er barn av kjødet, disse er ikke -

Guds barn: men løftets barn regnes til ætten.»

— Bibelen sier at barna av kjødet, de fysiske Abrahams barn, -

- Isak og Jakob - det er spesifikt stavet rett ut og sier -

- at de ikke er Guds barn.

— Faktisk i Galaterbrevet forklares det at vi er Abrahams barn.

Det viser:

«Derfor skal dere vite at de som er av tro, de er Abrahams barn.»

— Det er utrolig for meg å se hvordan Kristne overser Galaterbrevet . Nå er jeg nesten -

- år gammel. Jeg er en gammel mann, men jeg har aldri, aldri hørt en preken om Galaterne :.

«Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann -

- eller kvinne, for dere er alle én i Kristus Jesus. Og hvis dere er i Kristus, da er dere Abrahams -

- ætt og arvinger ifølge løftet.»

— Begge disse er fantastiske. Hvem er arving til løftet? Den som har Jesus!

— Efeserne : viser:

«Kom derfor i hu at dere en gang var hedninger i kjødet, som er kalt -

- uomskårne av det som kalles omskjærelse på kjødet utført med hånden; -

At på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og -

- fremmede for paktene med deres løfte, uten noe håp og uten Gud i verden:

Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod.»

Vers : «Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere -

- med de hellige, og av Guds husfolk.»

— Ifølge dette skriftstedet er vi medborgere av Israel, fordi tilbake -

- i vers , sa han at da dere var uten Kristus, var dere utlendinger av Israel.

Dere var fremmede og utlendinger til Israel, men i vers sier han at nå er dere medborgere -

- med de hellige. Så hvem er det sanne Israel? Er det noen folk over i Midtøsten som -

- ikke engang tror på Jesus og tilber Shekinah? Eller er det de sanne troende av -

- Herren Jesus Kristus som har blitt podet inn og brakt nær til Israel.

— Det er veldig enkelt. Jesus sa i Matteus evangelium ::

«Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til -

- et folk som bærer dets frukter.»

— Wow. De bar ikke frukter. De fornektet Jesus. De fornektet frelse.

De nektet å anerkjenne Sions frelser: Kristus Jesus! Og Jesus sa:

At på grunn av det, er riket tatt fra dere og gitt til en annen nasjon.

Men hvilken nasjon er det? Er det Syria? Er det Amerika? Er det England? Er det Tyskland? Nei, nei, nei!

Det er en åndelig nasjon!

«Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, -

- at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys, -

- dere som før ikke var et folk, men er nå Guds folk:

-som ikke hadde fått miskunn, men nå har fått miskunn.»

— Bibelen er ikke en bok om at Gud bare velsigner én nasjon. Det er derfor Gud fortalte -

- Abraham: «I deg skal alle folkeslag på jorden bli velsignet,» og den velsignelsen er gjennom -

- Abrahams ætt, Herren Jesus Kristus.

— Du vet, Bibelen viser i Hebreerne , at Abraham ikke var ute etter -

- en fysisk land. Han så for seg en by som hadde grunnmurer hvis -

- byggmester og skaper er Gud.

— Vi som kristne ser etter et nytt Jerusalem. Vi leter etter en himmelsk -

- by som Hebreerne , troskapittelet, peker ut:

«Men nå ønsker de et bedre land, som er et himmelsk: Derfor skammer ikke Gud seg -

- å bli kalt deres Gud, for han har forberedt for dem en by.»

—Gud har forberedt en by for oss - en by som vi ikke kan finne fysisk -

- på denne jorden fordi det er en himmelsk by. Det er noe som Gud har forberedt -

- for de som tror på ham.

— Når vi leter etter Sion, og når vi leter etter Jerusalem, -

- ser vi ikke etter det som består nå. Vi er ikke ute etter det som vi kan berøre.

Vi er ikke ute etter det som er åndelig Sodom og åndelig Egypt.

Vi leter etter det som er himmelsk - det som skal komme.

— Bibelen viser i Hebreerne ::

«Men dere er kommet til fjellet Sion, og til den levende Gud by, det himmelske Jerusalem, -

- og til en utallig skare av engler.»

— Så ifølge Det nye testamente, er Sion det himmelske Jerusalem, ikke det fysiske -

- Jerusalem som nå er. Det himmelske Jerusalem vil stige ned fra himmelen.

Det er vår hovedstad. Det er vårt Sion.

— Og slik er jeg Israel! Det folket der nede er ikke Israel.

Det er derfor Paulus sa: «De er ikke alle Israel, som er av Israel.» De kan være av Israel slektsmessig sett, -

- men de er ikke Israel slik som Guds anser det. Hans opprinnelige hensikt var -

- et folk som er en lovprisning og ære for ham.

— Vi som kristne er det utvalgte Guds folk. Vi er det sanne Israel, -

- og vi marsjerer til Sion.

— Navnet på denne videoen er Marching til Zion. Vi kjenner det som en stor tittel -

- på en Gospel sang. Det betyr å marsjere med Jesus helt i front av formasjonen.

— Vi synger sanger som «We're marching to Zion» Jeg elsker den sangen! Jeg bare elsker den.

«We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, -

the beautiful city of God.» Det er Guds by Det sitter på sidene av nord.

Det er Guds hjem, og en dag kommer han til å bringe det ned.

Vi kommer til å arve jorden fordi vi er Guds folk.

Vi som har trodd på Kristus er Guds folk. Vi er Israel. Vi er prinser med Gud, -

- og vi kommer til å regjere med ham for alltid.

— Jeg ville elske å se Koranen bli kastet bort, ødelagt, satt i et bål, -

- ikke fordi jeg hater muslimer. Nei! Jeg ville elske at de ble kristne. Jeg ville -

elske å se Talmud og alle dens bind - Å, hvilket bål vi kunne fått med det!

Som en kristen, sier jeg, la disse bøkene finnes. La Koranen eksistere. La Talmud eksistere,

- fordi hvis folk leser dem, og deretter leser Det nye testamente, -

- du må komme til den konklusjon at Jesus Kristus er Herre.

 

 

 

mouseover