'Маршот кон Сион' (Marching to Zion in Macedonian)

Video

 

June 23, 2015

Пред 4.000 години, Бог се појави пред Абрахам во Месопотамија и му рече,

„Напушти ја земјата своја, и блиските свои, и татковата куќа,

и дојди во земјата што ќе ти ја покажам. И од тебе ќе направам голема нација."

Абрахам го послуша Бог и отиде во ветената земја на Канан

каде тој живееше со неговиот син Исак и неговиот внук Јаков, кој подоцна беше наречен „Израел“.

Израел и неговите сина заминаа во Египет поради гладта што владееше во земјата на Канан,

и таму се намножија во моќна нација. Еѓипќаните се почувствуваа загрозено од моќната

нација на Израел што живееше меѓу нив, па затоа ги поробија и им го загорчеа животот

во тешко ропство. По години во Египет, Мојсеј ги спаси од ропството,

па го поминаа Црвеното море и заминаа во Арабија,

каде го примија Законот божји во Синајска гора.

На генерацијата на Израелити што со Мојсеј го напушти Египет не им беше дозволено

да влезат во ветената земја поради немањето верба во Бога.

Тие беа оставени да лутаат во дивината цели години сè додека не се појави нова генерација

која веруваше во Бога и влезе во ветената земја со Исус Навин.

Околу години, со -те племиња на Израел раководеа Судиите според

законот на Мојсеј. Кога посакаа да имаат крал како сите други нации, Бог го именува

Сол да биде нивен крал, кој владееше со нив цели години, а по него дојде Крал Давид кој владееше

години, и синот на Давид Соломон кој владееше години. За време на владеењето на Соломон,

кралството на Израел ја достигна најголемата слава, и беше изграден првиот храм,

но бидејќи срцето на Соломон застрани од Бога на стари години,

Бог му рече дека со од племињата нема да владее неговиот син.

По смртта на Соломон, кралството на Израел беше поделено, и -те северни племиња

ги презедоа повеќе лоши кралеви, кои не беа потомци на Давид и Соломон.

Ова Северно Кралство го задржа името Израел и на крајот го постави Самарија како свој главен град.

Помалото Јужно Кралство стана познато како Јуда, со главен град Ерусалим,

и со него владееја потомците на Давид. Луѓето на

Јужното Кралство станаа познати како „Јудаи“ (Евреи) по називот на кралството на Јуда.

Поради подмолноста на Северното Кралство на Израел, тие беа соборени и

земени како заложници од Асиријците. Израелитите што останаа се измешаа со

паганските нации кои дојдоа и ја окупираа земјата. Овие народи станаа познати како

Самарјани, а -те племиња од Северен Израел никогаш повеќе не станаа нација.

Јужното Кралство на Јуда на крајот беше заробено од Вавилон како казна

поради служењето на други богови, а храмот беше уништен,

но по години, Јудаите се вратија во Јудах, повторно го изградија храмот во Ерусалим,

и останаа под власта на кралевите потомци на Давид.

Во времето на Христа, нацијата на Јуда стана позната како Јудеа и беше под Римска власт.

Исус Христос и неговите ученици го проповедаа Евангелието низ Јудеа барајќи го

изгубеното стадо од Израел. По три ипол години свештенство,

Јудеите го отфрлија Исус како нивен Месија и го убедија Римскиот управител да го респне.

дена подоцна, тој се издигна од мртвите и им се појави жив на неговите ученици

пред да се воздигне горе во Небесното кралство.

Кратко пред Исус да биде распнат, тој претскажал дека како казна што го отфрлаат,

Ерусалим ќе биде запален, храмот ќе биде уништен, а Евреите ќе бидат однесени во заробеништво во други земји.

Ова пророштво се исполни во та год. по Христос кога идниот Римски император Титус го освои Ерусалим.

Повеќе од години, Евреите останаа распрскани низ сите нации/

Тогаш во год., невозможното се случи. Беше основана државата Израел,

и Евреите повторно се вратија во ветената земја.

Многумина Христијани рекоа дека ова е чудо е благослов од Бога,

но дали ова беше навистина благослов, или дело на мрачни сили? Овој филм го има одговорот.

Пастор Андерсон: Со цел да го разбереме основањето на модерната држава Израел,

мора да ја разбереме историјата на Евреите од -тата год. од нашата ера, до тоа време,

и да разбереме дека нивната религија веќе не е воопшто базирана на Библијата.

На пример, уште од уништувањето на храмот, тие ВООПШТО не принесуваат жртви.

Рабин Ман: Што се однесува до жртвувањето животни, со нив е прекинато.

Рабин Абрами: Завршено!

Рабин Ман: А она што се разви во Јудаизмот е систем на молитви,

што на нејој начин стана замена.

Рабин Винер: Па, мислам дека тоа беше почетокот на модернизацијата. Навистина верувам дека е така.

Водач Шеснол: Откако беше уништен храмот, Евреите немаа централна локација.

Беа распрснати. Тие буквално ја сменија природата на Јудеизмот,

и таа преносна форма на Јудеизмот доведе до трансформација од свештенски Јудеизам до рабински Јудеизам.

Пастор Андерсон: Јудеизмот престана да биде религија на Стариот Завет и почна да биде

религија на рабините и на нивните традиции, или како што го нарекуваат „Усната Тора“.

Тексе Марс: Талмудот е светата книга на Евреите. Тоа се усните кажувања на рабините.

Познат е како мудроста на рабините.

Раби Абрами: Талмудот е компилација на сите големи дискусии што се одвивале

од вториот век пред н.е. век од н.е. Тој е на некој начин енциклопедија на еврејското знаење.

Најдобро е да се нарече вековна еврејска википедија.

Да, затоа што многу луѓе дале придонес. Не е напишана само од еден човек.

Неколку стотини познавачи - стотина автори.

Пастор Андерсон: Според Јудеизмот, усниот закон, или она што подоцна ќе стане познато како

Талмудот, било дадено на постари кои дошле до подножјето на Синајска Гора но не им било

дозволено да продолжат понатаму. Фарисеите верувале дека овие постари добиле

многу поголеми и подлабоки откровенија отколку Мојсеј, кои не треба да бидат запишани.

Требало да се пренесуваат само усно. Овие усни традиции имале предност пред пишаната

Тора, или она што ние го заеме како Генеза на Второзаконие. Докази за ова постојат во самиот Талмуд:

Ерубин b: „Синко, биди повнимателен при почитувањето на зборовите од писанијата

отколку на зборовите од Тората."

Рабин Ман: Тоа е разликата меѓу ортодоксните и неортодоксните.

Пастор Андерсон: Неортодоксните го сметаат Талмудот повеќе како напишан од човекот?

Рабин Ман: Повеќе како напишан од човекот во развој, и така натаму.

Пастор Андерсон: Додека вие верувате дека Талмудот е инспириран од Бога.

Раби Ман: Инспириран е од Бога, Да.

Рабин Винер: Се што има врска со писанието се смета за божја реч

од голем дел од ...

Пастор Андерсон: Вклучувајќи го Талмудот?

Рабин Винер: Да.

Тексе Марс: Тој рече, „Вие не верувате во религијата на Мојсеј. Како ваша религија",

им рече тој на Евреите, „Како ваша религија ја имате традицијата на постарите."

Во Марко :, Исус им рече за Фарисеите, "Сепак залудно ми служат,

кога ги шират човечките заповеди“.

Пастор Андерсон: А Талмудот е учењето на човекот.

Рабин Ман: Невозможно е обичен човек кој не е обучен, да го чита

Талмудот и да го разбере усниот закон. Тој е многу сложен. Потребен е учител.

Пастор Андерсон: Дали постои рабин што го има прочитано од почетк до крај?

Рабин Винер: Не знам. Зависи од тоа што проучувале.

Пастор Андерсон: Дали вие го имате прочитано од почеток до крај?

Рабин Винер: Не би рекол дека сум ги прочитал сите тома, но сум прочитал неколку.

Пастор Андерсон: Очигледно сте прочитале многу.

Рабин Винер: Да, но сигурен сум дека луѓето што ја посветуваат целата своја енергија

на проучување, ги имаат прочитано сите.

Пастор Андерсон: Евреите отсекогаш низ историјата знаеле дека доколку Христијаните би знаеле

што пишува во Талмудот, тоа многу би ги разлутило, па затоа Евреите ги криеле

нивните богохулни изјави за Исус Христос бидејќи Христијаните не зборувале еврејски.

Тексе Марс: Еве што викаат за Исус во Талмудот.

Има делови што се однесуваат на Исус.

Всушност, има цела книга напишана од директорот на Јудејски студии

на Универзитетот од Принстон, д-р Шафер, евреин. Тој ја има напишано „Исус во Талмудот“.

Така што ако сакате да знаете каква е врската меѓу Исус и Талмудот,

најдете ја неговата книга „Исус во Талмудот“ од д-р Шафер.

Питер Шафер е раководителот на Јудеиските студии на Универзитетот во Принстон.

Во неговата книга „Исус во Талмудот“ тој го документира и анализира

секое споменување на Исус во страниците на Талмудот.

Пастор Андерсон: Имајте на ум дека Талмудот бил напишан стотици години по Христос

и затоа во него има упатувања на Исус , кои се со омраза и богохулни.

Според Талмудот, Исус е производ на неверство:

вонбрачен син на Марија и римскиот војник Пантера.

Тој годините од неговата младост ги поминал во Египет каде изучувал црна магија, идолатрија и волшебништво.

Тексе Марс: Исус е дете на блудница. Марија била блудница.

Имала сексуални односи со многу мажи. Татко му бил римски кентурион.

Освен тоа, Талмудот богохули нарекувајќи го Исус будала и споредувајќи го со

негативните ликови од Стариот Завет како Балаам, Ахитофел, Доег и Гехази.

Пастор Андерсон: Дали во Талмудот се кажува дека Евреите го убиле Исус?

Рабин Ман: Бегло, но Маимонидес верувал дека Евреите го убиле -

дека Евреите го ликвидирале поради некои од неговите учења итн.

Пастор Андерсон: Дали вие верувате дека Евреите го убиле Исус?

Рабин Ман: Можно е Евреите да го убиле Исус. Да кажеме дека го убиле. Можеби заслужил

да умре. Можеби бил проблематичен. Да претпоставиме дека сме го убиле. Значи, сме убиле некого.

Пастор Андерсон: Талмудот всушност се насладува што Исус умрел млад. Во пасусот се вели,

„Си слушнал ли колку беше стар Балаам? Тој одговори, Крвави луѓе и измамници нема да изживеат

ни половина од нивните денови. А тој имал или години“. Па ќе кажете „Чекај, во пасусот

се вели Балаам, не Исус“, но погледнете во фуснотата на крајот од страницата: “Балаам често

се користи во Талмудот наместо Исус“. И не само тоа, туку во Еврејската енциклопедија,

Том , страна , за Балаам се вели, „Балаам - назив за Исус во Сан Хедрин б

и Гитинa.

Питер Шафер во неговата книга „Исус во Талмудот“ вели дека нема сомнение

дека нарацијата за егзекуцијата во Талмудот се однесува на Исус. Всушност во книгата се вели,

„Нема причина да се чувствуваме засрамени бидејќи ние праведно уништивме богохулник и идолопоклоник.

Исус ја заслужи смртта, и си го доби заслуженото“.

На други места во книгата се вели „Тој беше богохулник и идолопоклоник, и иако на Римјаните веројатно воопшто

не им било битно, ние инсистиравме тој да си го добие заслуженото. Ние дури го убедивме Римскиот

управител (или попрецизно: го приморавме да прифати) дека овој еретик и измамник

треба да биде елиминиран - ние сме горди на тоа“.

Шафер изјави во една статија што беше објавена во Паблишерс Викли во врска со неговата книга

„Секако дека не сакам да го нарушам дијалогот меѓу Евреите и Христијаните. Но, за дијалог е потребна искреност, а

Јас се обидувам да бидам искрен“.

Тексе Марс: Денес постојат Евреи месии, кои сакаат Талмудот да го направат Христијански.

Како можете да семете таква проколнувачка книга и да ја направите Христијанска?

Сите овие лаги за Исус се токму таму.

Рабин Абрами: Црковните татковци ги осудувале Евреите за смртта на Исус,

и тоа е дело на Павле. Павле во посланието до Солуњаните :- вели

„Вие, браќа, станавте следбеници на црквите божји

кои во Јудеа се на Исус Христос: а и вие страдавте од

вашите луѓе, како што тие страдаа од Евреите: кои исто така го убија Исус бог...“

Пастор Андерсон: Што значи тоа?

Рабин Абрами: Ова за жал ги има затруено умовите на генерации Христијани.

Дали го знаевте тоа?

Пастор Андерсон: Значи Солуњаните ...

Рабин Абрами: Ова е Павле!

До ден денес % од сите Американци веруваат дека Евреите се одговорни за смртта на Исус.

Тексе Марс: Кога Мел Гибсон се појави со неговиот филм „Страдањето на Исус“ тие рекоа

„Ах, тој е антисемитист! Каква ужасна личност! Тој вели дека Евреите го убиле Исус!"

Па, така вели Библијата.

Рабин Абрами: Филмот „Страдањата на Христос“ кога беше прикажан, го зголеми процентот од % на %

затоа што луѓето се лековерни. Филмот ги претставува Евреите како зли луѓе, што е бесмислица!

Пастор Андерсон: Евреите го нарекуваат ова „митот дека Евреите го убиле Исус“. Да ви објаснам

нешто: фактот дека Евреите го убиле Исус не е мит. Тоа стои во Библијата.

Рабин Абрами: Христијаните веруваат дека е така, и тоа до ден денес. Се уште веруваат дека е така!

Тоа е всадено во нивните умови. Тие ги обвинуваат сите Евреи,

иако повеќето од Евреите не биле таму.

Пастор Андерсон: Погледнете во точката :, се вели:

„Богот на Абрахам, и на Исак, и на Јаков, Богот на нашите татковци, го воздигна

неговиот син Исус; кого вие го предадовте, и го отфрливте во присуство на Пилат,

иако тој беше решен да го ослободи“.

Пастор Андерсон: Овде тој проповеда пред илјадници Евреи и вели:

„Па така, браќа, иако од незнаење сепак вие го сторивте тоа, и вашите владетели“.

Пастор Андерсон: Чекајте малку. Јас мислев дека се само владетелите? Не, рече тој,

„Вие го направивте тоа, и вашите владетели“. Тоа значи дека не биле само владетелите, туку и луѓето.

Во Библијата се вели дека луѓето извикувале, илјадници луѓе

и илјадници Евреи викале „Распнете го!“ И тој вели, „Да го распнам ли

вашиот крал?“ „Ние немаме друг крал освен Цезар" "Јас немам никаква врска со крвопролевањето на оваа праведна личност“,

вели римјанинот Пилат. „Нека неговата крв биде на нас и на нашите деца!“ Така рекле.

Тексе Марс: Таму се вели дека Исус го изопачил Јудаизмот, и како казна за неговите злодела,

тој сега гори во Пеколот и ќе гори вечно.

Пастор Колеман: Тие го мразат Исус Христос. Го мразат името. Јас мислам дека тоа е поради тоа што

тие се деца на Ѓаволот, не деца на Бога. Погледнете го Ѓаволот и омразата негова

кон Христа, а такви ќе бидат и неговите деца?

Тексе Марс: Просечниот Евреин верува дека Стариот Завет е прекрасна кига со митови

и приказни што имаат добро значење, но Стариот Завет можете да го разберете само ако ги проучувате

Талмудот и Кабалата.

Пастор Андерсон: Евреите престануваат да веруваат во Тората почнувајќи од Постанокот поглавје .

Рабин Винер: Јас верувам дека создавањето е нешто што нема крај. Еволуцијата е дел

од процесот, и почетокот за мене... знаете, постојат луѓе што зборуваат за

Теоријата на големиот бум. Не спорам со нив.

Пастор Андерсон: Значи почетокот на Постанокот за вас не почнува со Рајската градина

и змијата... значи тоа не го сфаќате буквално?

Рабин Винер: Не, за мене тоа се параболи.

Пастор Андерсон: Кога ќе ги погледнете клучните учења во книгите на Мојсеј,

Постанокот до Второзаконието, Евреите всушност не веруваат во ништо од ова.

Обрежувањето знам дека е значаен дел од...

Водач Шеснол: Упс!

Пастор Андерсон: Тоа мислам е значаен дел од Јудаизмот. Во право ли сум?

Водачот Шеснол: Значаен дел е.

Рабин Винер: Доколку возрасен дојде кај мене да се преобрази и не е обрежан, тогаш

е многу едноставно. Земам игла и го боцнувам п****,

за да потече крв, и доволно е.

Пастор Андерсон: Значи е повеќе симболично?

Рабин Винер: Да.

Водачот Шеснол: Само колку да се покаже подготвеноста да се прифати тој завет.

Пастор Андерсон: Значи не ја отстрануваат целата кожичка? Повеќе е симболично...

Водачот Шеснол: Точно.

Пастор Андерсон: Па, во Тората, Абрахам имал год. кога бил обрежан,

а неговиот син Ишмаил имал год., но денес не го прават тоа?

Водачот Шеснол: Не прават така.

Пастор Андерсон: Ние како Христијани на Новиот Завет не практикуваме обрежување,

но Евреите, се сеќавате, велат дека тие се уште го следат Мојсеевиот закон, што значи ако навистина

го следат, тогаш би требало да ја отстранат кожичката и да ги обрежуваат и возрасните кои ја менуваат верата.

Така учи Тората.

Пастор Берзинс: Сум слушнал многу пати „Ах, Евреите веруваат само во Стариот Завет

Тие веруваат во истите работи како и ние, само без Исус“, но тоа не е вистина.

Тие не веруваат во Бога. Тие не веруваат во Исус Христос. Тие не веруваат во Стариот Завет,

а не веруваат ниту во Стариот Завет. Не веруваат во ништо од тоа.

Рабин Винер: А како ќе одредите што е добро а што е лошо? Тоа се нарекува „цивилизација“.

Луѓето заеднички решаваат „Не треба да се краде“. Па цивилизацијата вели „Тоа е лошо“.

Така се одредува доброто. Ако доаѓате од општество каде крадењето е добро,

тогаш таа цивилизација така прави разлика меѓу доброто и злото. Доколку не крадете, вие сте лоши .

Ако крадете, тогаш сте еден од нас.

Пастор Андерсон: Дали постои апсолутно правилно и неправилно

а крадењето е секогаш неправилно бидејќи Бог така рекол?

Рабин Винер: Според мене не постои апсолутно.

Пастор Ромеро: Во Јован :- се вели

„Зошто ако му верувавте на Мојсеј, ќе ми верувавте и мене; затоа што тој за мене пишува.

Но ако не верувате во неговото писание, како ќе ми верувате на моите зборови“?

Пастор Ромеро: Исус Христос им вели на Евреите од неговото време дека не му верувале на

Мојсеј. Тие пак тврдат дека му веруваат на Мојсеј не не му веруваат нему

но тој тука објаснува дека ако не му веруваат нему, не му веруваат на Мојсеј.

Рабин Виенер: Практикувањето е различно , поинаку веруваме, и можеби нашиот пристап

е различен, но дестинацијата е иста. Ние се обидуваме да го достигнеме Бога,

и тоа е единствената цел.

Пастор Андерсон: Значи верувате дека сите религии се движат кон истата дестинација,

само одбираат различни патишта за да стигнат?

Рабин Винер: Точно! И различни начини за да стигнат, со различни разбирања

за тоа како да стигнат до таму, но тоа не ги прави едните подобри од другите. Не постои

еден пат до Бога. Не постои едно разбирање на Бога. За да се разбере Бог, мора да се разбереме

меѓу себе. Мора да се разбереме самите.

Рабин Абрами: Не постои такво нешто како спасение што трансформира. Го правите она што е правилно,

и спасението е во секој момент. Бог не е во Рајот. Ако некој почне да ми кажува

дека душата е во Рајот...што знаат тие за душите, за душите

на луѓето во Рајот? Тоа се приказни за деца! Така треба на децата да им одговорите.

„Зошто дедо не дојде денес“? „Затоа што е на небото“.

Пастор Андерсон: А што е со Пеколот? Дали е Пеколот нешто што е дел од Јудаизмот или не?

Нешто како место на најстрога казна...

Рабин Абрами: Јас сум бил во Пеколот. Она што ние го нарекуваме Пеколот е Долината на Хином.

Пастор Андерсон: Тофет исто така, нели?

Рабин Абрами: Постои место во близината на Ерусалим што се вика

Долината на синовите на Хином. Таму паганите принесувале човечки жртви,

и со екстраполација некако замислувале дека постои такво место некаде

во универзумот каде завршуваат лошите луѓе.

Пастор Андерсон: Значи не верувате дека Стариот Завет учи на

каков и да е буквален Пекол?

Рабин Абрами: Не.

Пастор Андерсон: Добро.

Рабин Винер: Многу луѓе ќе ви кажат Библијата вели дека ако не направите нешто

ќе имате лош живот, или ќе завршите во подземниот свет...

Пастор Андерсон: Пеколот

Рабин Винер: Да, всушност, ние не го сметаме тоа така но јас поинаку размислувам.

Пастор Андерсон: Ако Евреите не веруваат во приказната на создавањето во Постанокот, не

веруваат буквално во приказната за Адам и Ева, не веруваат во Ное, не веруваат

во Вавилонската кула, се потсмеваат со овие приказни, не веруваат во обрежување на возрасни

не веруваат во принесување жртви животни, во кој дел од Тората веруваат?!

Се претпоставува дека ова е нивната највозвишена книга, па сепак кога ќе ги погледнете сите детали што

Тората ги учи, тие не веруваат во ништо од тоа.

Пастор Андерсон: Денес има многу евангелисти Христијани во Америка што се многу наклонети кон Израел.

Рабин Ман: Многу.

Пастор Андерсон: Христијаните се едноставно многу посветени во нивната поддршка на Изреал.

Отсекогаш ли било така низ историјата?

Водачот Шеснол: Ох, Боже, не!

Пастор Андерсон: или е тоа понова појава?

Водач Шеснол: не, не било така низ историјата.

Рабин Ман: Традиционално Христијанството било во суштина анти-семитско. Појавата на

христијански Ционисти е релативно скорешна. Тие веруваат дека Евреите се народ

избран од бога и секогаш ќе бидат народ избран од Бога. Тие го користат терминот „јаболкницата на окото Господово“.

Пастор Андерсон: И тоа е поскорешна појава?

Рабин Ман: Да, би рекол неколку стотици години, колку што знам јас.

Значи не е од секогаш.

Рабин Абрами: Теологијата на замена има одиграно многу значајна улога во Христијанството.

ТВ Проповедник : Што е теологија на замена?

Хал Линдзи: Теологијата на замена е коренот и гранка на христијанскиот антисемитизам.

ТВ Проповедник : Тоа е како вирус во црквата.

ТВ Проповедник : Во основа, таа вели дека црквата сега го има истиснато Израел,

и оваа теологија што го отфрла местото на еврејскиот народ и го заменува со црквата,

новиот и вистински духовен Израел, е многу опасна бидејќи верувам дека

таа е примарниот корен на антисемитизмот.

Рабин Абрами: Многу теолози низ вековите ја имаат проповедано теологијата на замена.

Пастор Андерсон: Можете ли да имеувате некои што ја проповедале?

Рабин Абрами: Овде имам се за Џон Хрисостом.

Тој е главен антисемитист на црквата.

Џон Хрисостом: „Синагогата е полоша и од бордел…тоа е дувло на апаши

и прибежиште на диви ѕверки....храм на демони посветени на идолопоклонички култови... прибежиште на

блудници, и пештера на ѓаволи. Тоа е криминален собир на Евреи…

место каде што се собираат убијците на Христос... дувло на крадци, куќа на грешници,

засолниште на ѓаволите, амбис на пропаста. Истото би го рекол и за нивните души“.

Рабин Абрами: Тие ги имаат демонизирано Евреите. Вака се уште размислуваат многумина.

Пастор Андерсон: Во текот на историјата Христијаните не гледале на Евреите како на избрани од Бога

Ги сметале за луѓето што го отфрлиле Христос и поради тоа дека биле отфрлени

од Бог. На пример, последната книга напишана од Мартин Лутер пред неговата смрт се вика

„За Евреите и нивните лаги“ и во оваа книга тој наведува секакви библиски аргументи

за тоа зошто Евреите не се од Бога избран народ, и наведува многу од богохулните

учења наТалмудот.

Тексе Марс: Во неговата последна проповед, тој зборува за Евреите и вели дека Евреите го мразат

нашиот татко и спасител Исус Христос, и дека со нивното перфидно однесување тие прават

секакви стратегии и измами за да не надитрат Тој толку им се налути, што всушност рече

треба да отидеме и да ги запалиме сите копии на Талмудот. Тој беше бесен на Талмудот.

Се разбира, Евреите сега го сметаат за голем атисемитист.

Рабин Абрами: Св. Августин не беше ништо подобар.

Пастор Андерсон: И тој бил антисемит?

Рабин Абрами: Точно! Тој многу понижуваше. Сево ова е чиста омраза.

Пастор Андерсон: Не е битно дали го слушате Џон Хрисостом, Св. Августин,

Петар Преподобен, Мартин Лутер, Џон Калвин...многу црковни лидери. Сите протестантски

лидери во текот на историјата. Сите тие го викаат истото за Евреите: дека се

синагога на Сатаната, дека тоа е лажна религија. Оваа доктрина дека Евреите

се се уште избраниот народ од Бога е нова доктрина.

Тексе Марс: Знаете, пред крајот на -тите, сите знаеја за што ние сега зборуваме

но нешто почна да се менува, најпрво со д-р Сајрус Скофилд.

Пастор Фурс: С.И. Скофилд беше разведен човек. Тој имаше проблеми со алкохолот. Тој беше

адвокат кој станал проповедник. Тој ја оставил неговата прва жена Леонтин Сере во год. Тоа е годината

ОТКАКО ја напиша неговата прва книга „Праведно споделување на вистината“. Така во год. тој ја пишува

неговата прва книга „Праведно споделување на вистината“, а во год. ја напушта неговата прва жена,

се жени со друга и станува пастор во Тексас - многу познат, многу популарен.

Диспензационалистичката Бобчока ма Скофилд беше уредена со финансиска помош од истакнати бизнисмени,

некои од нив со сомителни религиозни врски.

Тексе Марс: Тој имал еврејски врски кои го направиле член на Лотус клубот - еден вид

тајно здружение - и оддеднаш имал многу пари. Овој корумпиран адвокат кој ја напуштил

неговата жена и бил осуден за бројни прекршоци како корумпиран адвокат - но Скофилд

добил пари и Оксфорд групацијата надвор од Англија ја објавува неговата Библија. Зошто

би земале тие адвокат измамник и би го направиле уредник на Библија? А потоа тие одеднаш имаа

милиони долари за да ја промовираат. Со толку пари Библијата беше лансирана

и во суштина беше зделка за Евреите.

Пастор Андерсон: Референтната Библија на Скофилд е про-израелска, многу ционистичка, и оваа

книга повеќе од која било друга книга го смени мислењето

на цела генерација на млади проповедници.

Пастор Џименез: Друго верување што владее кај Христијаните денес, што е неточно и

не е базирано на Библијата, е дека треба да го благословуваме Израел. Тие се осврнуваат

на нешто што го нарекуваат Заветот на Абрахам. Тие се навраќаат на Постанокот , и велат

„Мора да го благословуваме Израел ако сакаме благослов од Бога, мора да ги благословуваме“

Постанокот :- е клучна книга во која Бог го повикува и го благословува Абрахам. Се вели

„Бог му рече на Абрахам, напушти ја твојата земја, и твоите блиски,

и татковата куќа, и дојди во земјата што јас ќе ти ја покажам: и јас ќе направам

од тебе голема нација, и ќе те благословам, и името ќе ти се знае; и ти ќе бидеш благослов:

и ќе ги благословувам тие што те благословуваат, и проколнувам тие што те проколнуваат:

и во тебе сите семејства на земјата ќе бидат благословени“.

Пастор Андерсон: Сега според ова писмо, Бог му ветува на Абрахам, и

му вели на Абрахам, „Ќе ТЕ благословам“. Зборот „те“ е во еднина. Тој му зборува на Абрахам.

Па, во белешките на Скофилд за Постанокот , тој го дава овој благослов за идната

нација Израел. Тоа не го пишува во светата книга. Многу евангелистички Христијани денес

нивното учење за Израел не го базираат на ништо што е напишано во Новиот Завет.

Туку на белешките од Референтната Библија на Скофилд.

Кога ги читате овие ветувања дадени на Абрахам во Стариот Завет,

мора да разберете што подучува Библијата во Галатјаните:, кога вели:

„На Абрахам и неговото семе беа ветувања дадени“.

Пастор Јименез: Ако застанеме таму, сите Христијани на денешницата, или Ционистите,

или кој и да е друг може да каже, „Гледаш! Му се обраќа на Абрахам и неговите потомци, но стихот продолжува. И вели:

„Тој не вели на потомци ...“ (со „и" на крајот за да е множина)

„Тој не вели и на потомци, како на многу; туку како не еден, и на твојот потомок, кој е Христос“.

Пастор Андерсон: Значи според Библијата, ветувањата дадени на Абрахам биле дадени на

Абрахам и ха Христос, и Библијата вели во стихот :

„И ако си Христосово, дали си и Абрахамово семе, и потомок според ветувањет“.

Пастор Андерсон: Според Библијата, ние како Христијани, без разлика дали евреи или неевреи,

сме потомци на ветувањата дадени на Абрахам. Оние денес, што се на Блискиот Исток

во нацијата на Израел, не се со Христос. % од нив не веруваат во Исус Христос.

Затоа тие не се семето на Абрахам.

Затоа Постанокот :- не се однесува на нив.

Пастор Фурс: Луѓето ќе кажат, „Па мора да го поддржуваме Израел ако сакаме Божји благослов за нас

ако сакаме Божји благослов за нашата црква, ако сакаме Божји благослов

за нашата нација, мора да го поддржиме физичкиот Израел. Така, ако ги погледнете последните

или годии од Американската историја, дали наоѓате Божји благослов за нашата земја?

Дали го имавме легализирано абортусот во -тите? Не, тоа се случи отпосле. Колкав беше нашиот долг

во -тите наспроти денес? Какви бевме тогаш споредено со тоа какви сме сега?

Не можете да ме убедите дека Божјите благослови се фрлени на оваа земја поради „ветување“

да се поддржи група на луѓе и тоа некако да се доведува во врска со благослов од Бога.

Пастор Андерсон: И не само тоа, туку доколку погледнете во историјата на Евреите во изминативе

. години, дали биле благословени од Бога? Не, биле прогоувани и мразени во секоја

земја во која се нашле. Во оваа книга има список на сите земји

од кои Евреите биле исфрлени во текот на изминативе . години, и кога ќе го погледнете

овој голем список, мора да се запрашате „Зошто биле толку мразени и прогонувани од сегде

каде што живееле?“ Одговорот е поради нивното богохулење на Христијанството

и поради нивното ненаситно однесување.

Кон крајот на -тите, прогонувањето на Евреите во Русија и на други места се интензивира, и многу

Евреи почнуваат да веруваат дека нивната единствена надеж за просперитетна иднина е во поседувањето

на нивна сопствена земја. Ова верување станува познато како „Ционизам“.

Рабин Абрами: Еврејската држава беше реализација на големиот проект на Теодор Херцл.

Пастор Андерсон: Теодор Херцл?

Рабин Винер: Тој беше основач на Ционизмот.

Рабин Ман: Тој дошол до идејата дека причината за анти-семитизмот е фактот дека Евреите

немаат сопствена држава.

Рабин Абрами: И тој напишал брошура „Државата на Евреите“ во која вели

дека единствен начин да се заштити Еврејскиот народ во иднината е Евреите да ја напуштат Европа

и да се населат во нивната татковина, земјата на Израел. Книгата стана Библија на Ционизмот.

Рабин Винер: Ционизмот е формација на надежта за повторно раѓање.

Започна со Првата светска војја - Декларацијата на Балфор

Рабин Ман: Декларацијата на Балфор беше значајна. Тоа не беше само писмо до пријател.

Пастор Андерсон: Изгледа бил голем документ...

Рабин Ман: ...во однос на изразување на Британската политика.

Пастор Андерсон: Значи Декларацијата на Балфор претставувала писмо од Лордот Балфор...

Рабин Абрами: ... до Лордот Ротшилд.

Пастор Андерсон: Во Првата светска војна Турција беше сојузник на Германија, која загуби,

и турско-отоманската империја се распадна. Поради тоа што се распадна турската империја

по Првата светска војна, британскиот лорд Балфор напиша декларација

велејќи дека тоа треба да е татковина на Евреите.

Рабин Абрами: Да, тоа беше почетокот од поголема имиграција - десетици стотици

Евреи од Источна Европа главно се населија во Израел.

Пастор Андерсон: Декларацијата на Балфор беше писмо напишано до Лорд Ротшилд, и за

да се разбере Балфур Декларацијата, мора да разбереме кој е Ротшилд.

Мајер Амшел Ротшилд: Парите се моќ!

Парите се единственото оружје што Евреинот го има за да се одбрани!

Мајер Амшел Бауер, роден во Франкфурт, Германија, во год., бил лихвар и златар

на Еврејската улица, на чија продавница на предниот дел стоел црвен хексаграм.

Подоцна тој го менува неговото име во „Ротшилд“ што на германски значи „црвен знак“.

Ротшилд скоро потоа открил дека позајмувањето пари на влади и кралеви носи поголем профит

отколку позајмувањето на поединци. Не само што заемите биле поголеми вака, туку и

биле обезбедувани со таксите на државите. Мајер Ротшилд имал пет сина кои ги обучил

на вештините на правење пари и ги испратил во големите градови во Европа

да отворат филијали на семејниот банкарски бизнис.

Мајер Амшел Ротшилд: Вие сте пет браќа. Сакам секој од вас да започне банкарски бизнис

во различна земја - еден ќе отиде и ќе отвори банка во Париз, еден во Виена, еден во Лондон

- изберете ги најважните центри, така што кога парите ќе се испраќаат од овде во Лондон

да кажеме, нема да мора да го ризикувате животот и златото. Амшел овде во Франкфурт само ќе му испрати

писмо на Нејтан во Лондон и ќе му каже, „Плати толку и толку“, и ќе биде надоместено со

заемите од Лондон во Франкфурт. Ме разбирате?

Петте сина: Да, татко.

Мајер Амшел Ротшилд: Во вашето време, ќе има многу војни во Европа, и нации што

имаат пари ќе дојдат кај фамилијата Ротшилд бидејќи ќе биде безбедно. Вашите пет

банки ќе ја покриваат Европа, но вие ќе бидете една фирма - една фамилија: Ротшилд,

кои секогаш работат заедно. Тоа ќе биде вашата моќ.

Кога Мајер Амшел Ротшилд починал во год., оставил тестамент со инструкции за неговите синови

за тоа како ќе работи Претпријатието Ротшилд.

- Сите клучни позиции во Претпријатието Ротшилд требало да ги држат членови на семејството.

- Во семејството требало да се мажат и женат со нивните први и втори братучеди,

за да се зачува големото богатство. - На наследниците на Ротшилд им било строго забрането

да отркиваат колкаво богатство имаат.

Целото семејство било водено од ненаситна алчност за акумулирање богатство и моќ.

Тие тајно финансирале различни страни во повеќе Европски војни, доминирале во европското бакарство,

и до средината на -тите станале најбогатото семејство во светот.

Тексе Марс: Ротшилд помогна да се основа Израел, и тој отсекогаш бил

поддржувач на Израел. Што сака Ротшилд тоа и го добива.

Се верува дека е најбогат човек на светот, и јас во тоа не се сомневам.

Иако Декларацијата на Балфур му била дадена на Лорд Ротшилд во год., планот

за Еврејска држава ќе се спроведе дури во год. Потребни беа ужасите

од Втората светска војна за да се добие одобрување од јавноста за создавање на Еврејска држава на територијата на Палестина.

Пастро Андерсон: Во год., Обединетите нации објавија дека ќе има две држави

во Палестина. Дека ќе постои Еврејска држава и Палестинска држава.

Амбасадорот на САД: Делегацијата на САД ги поддржува основните принципи на едногласните

препораки на Обединетите нации, кои предвидуваат поделба и имиграција.

Спикер: Подоцна, Русија ги поддржа САД во препораката за поделба,

додека Арапските држави се заканија со репресалии, а иднината на светата земја беше неизвесна.

Тексе Марс: Но Израел стана првата држава, и тие никогаш не дозволија

Палестина да стане држава, и се погрижија за тоа

одредбата на Обединетите нации никогаш да не стапи на сила.

На мај, г., Давид Бен-Гурион, извршниот директор на ционистичката организација

го објави „воспоставувањето на Еврејската држава во земјата Израел“.

Спикер: Во мај год., нова еврејска држава „Израел“ беше родена во крв.

Еврејските војски ги заобиколија арапските сили од градот Хаифа во првата од низата битки

што одекнуваа во текот на годините. Новата влада предводена од Давид Бен-Гурион

беше инсталирана во Тел Авив. Така за прв пат откако римската легија го уништи Ерусалим

во -тата год. од н.е., Еврејскиот народ доби сопствена држава.

Пастор Џименез: Денес многу Христијани мислат дека Бог ја врати нацијата Израел,

и Бог ја заврши оваа огромна работа, но дали беше божја волја да се врати овој народ

назад во Израел, или можеби ова беше желба на Обединетите нации?

Пастор Андерсон: Библијата ни кажува многу јасно во Евреите дека кога тие првпат дошле во

ветената земја со Мојсеј, „Тие не можеле да влезат поради немање вера “.

Потоа години подоцна, на нивните деца кои верувале во Бога им било дозволено да влезат во ветената земја.

Подоцна, тие верувале во други богови, и што направил Бог? Тој ги тргнал од

ветената земја. години поминале во Вавилон. Дури потоа кога се покајале и се отргнале

од нивните лажни богови, биле вратени назад во ветеата земја. Потоа кога го отврлиле

Исус Христос, повторно биле отстранети од ветената земја, и тогаш во год.,

кога сите верувале во богот Исус Христос, Бог ги вратил во ветената земја.

Тоа се случило? Не!

Пастор Колеман: Дали тие верувале во Христос? Вие Христијани, запрашајте се следново:

Дали дошло до обнова во Израел? Дали луѓето го прифаќале Исус како нивен месија?

Одговорот е не. Затоа Бог не е тој што ги вратил во Израел

затоа што тие верувале во него. Тој рекол дека ќе ги растури насекаде ако не го следат неговиот збор,

и тоа и го направил. Тој рекол дека ќе ги врати назад кога ќе му се вратат нему.

Тие не му се вратиле

Пастор Андерсон: Значи, ако не е Бог тој што ги вратил, тогаш кој ги вратил?

Духот на антихристот ги вратил назад во ветената земја.

Обединетите нации ги вратиле во ветената земја.

Спикер: Така се пишуваше историјата додека се раѓаше Еврејската држава Израел. Зачната со судири

и насилства, Израел израсна во конструктивен глас во меѓународните прашања.

Нејзиното знаме стана симбол на надеж во мачниот свет.

Пастор Андерсон: Ѕвездата на Давид? Од каде потекнува тој симбол?

Рабин Абрами: Не е експлицитно напишано во Библијата.

Пастор Андерсон: Дали пишува во Талмудот?

Водач Шеснол: Не.

Пастор Андерсон: Дали постои пасус во Библијата за тоа или не?

Рабин Винер: Не.

Пастор Андерсон: Значи не сте сосема сигурни од каде точно потекнува?

Рабин Винер: Не.

Рабин Ман: Ме начекавте неспремен!

Пастор Андерсон: Значи никој не знае, така?

Рабин Ман: Не знам.

Пастор Андерсон: Затоа што знам дека се вика ѕвездата на Давид.

Има ли некаква врска со Давид?

Рабин Ман: Не, мислам не.

Рабин Абрами: Мора да постои негде.

Не се сеќавам точно која беше асоцијацијата.

Пастор Андерсон: Јас верувам дека она што го нарекуваат „ѕвездата на Давид“ всушност е ѕведата на

Ремфан бидејќи ако ја проучувате Библијата, можете да заклучите дека кога обожувале други богови,

Библијата кажува дека го носеле знамето на ѕвездата на нивниот бог Ремфан.

Тексе Марс: Го отфрливте Бог од Библијата. За себе ја одбравте ѕвездата

(шесткраката ѕвезда) на вашиот бог наречен Ремфан или Киун. Сите овие се називи за Молоха,

големиот Баал, големиот бог на огнот кој е Ѓаволот.

Пол Витенбергер: Белзебуб.

Тексе Марс: Така е. Белзебуб. И тие биле шокирани од ова. Сега кој е овој бог со ѕвезда?

Ако само го прочитале нивниот Стар Завет, би го знаеле ова. Во Амос, Бог вели

ја земавте ѕвездата, и со тоа ме разлутивте, и всушност

ги жртвувавте сопствените деца низ огнот на богот на ѕвездата.

Ги жртвувале сопствените деца. Евреите ги жртвувале на богот на ѕвездата.

Пастор Андерсон: Кога му се поклонувале на лажен бог, ја имале ѕвездата на Ремфан како нивна икона

и симбол. Никогаш не ја гледаме „свездата на Давид“ во текстовите, туку ѕвездата на лажниот бог Ремфан,

и така знаеме денес дека тие не му се поклонуваат на вистинскиот бог бидејќи Библијата вели,

„Кој ќе го отфрли Синот, не го отфлил и Таткото: но тој што ќе го

достигне Синот, ќе го достигне и Таткото“. Доколу Евреите не веруваат во Синот, Библијата вели

дека немаат Татко. Значи кого имаат? Некој друг. Лажен бог.

Затоа не му се поклунуваат на истиот Бог како и ние. Некои луѓе велат, „Ах, тие веруваат

во Бог Таткото, само што не го признаваат Исус“, но Библијата учи дека е невозможно

да се верува во Таткото доколку не се признава Синот.

Тексе Марс: Ако се навратиме на Масонското братство на слободните ѕидари, нивниот симбол

е Г. Тоа е ѕвездата на компасот, што е стилизирана ѕвезда на Давид, Всушност,

целата ѕвезда на Давид ја имаат на многу масонски храмови. Зошто е тоа така?

Масонеријата го проучува Јудаизмот и Кабалата.

Весникот Jewish tribune на октомври, год., пишува „Масонеријата е базирана на Јудаизмот.

Елиминирајте ги учењата на Јудаизмот од Масонските ритуали и што останува?“

Тексе Марс: Алберт Пајк рекол во неговата книга „Моралите и догмата“ дека Кабалата е главната основа.

Без Кабалата не би ги имале -те ритуали на масонската ложа. Но богот

во кој веруваат, големиот архитект, е Молох, богот на ѕвездата. Ако некој ми каже

дека Евреите не биле проколнати од самиот Исус... еве.

Пастор Џименез: Во Јован :, интересно е бидејќи Исус вели: „Знам дека си семето на Абрахам“

Значи тој го потврдува фактот дека тие се физички наследници

на Абрахам. Тој вели, „Знам дека си семето на Абрахам, но ти сакаш да ме убиеш, бидејќи мојот збор

не допира до тебе. Јас зборувам за тоа што сум го видел со мојот Татко: а сепак вие правите она што

сте го виделе со вашиот Татко. Тие одговорија и му рекоа, Абрахам е нашиот татко.

Исус им рече, Ако сте виде деца на Абрахам, би постапувале како Абрахам“.

Интересно е затоа што во стихот , тој потврдува дека тие се деца на Абрахам,

дека тие се физички потомци на Абрахам, но потоа во -тиот стих, тој запрашува,

и вели, „Ако сте вие деца на Абрахам, вие би постапувале како Абрахам“, со тоа во основа

тој вели дека тие не се деца на Абрахам бидејќи, како што веќе зборувавме за пасусот потоа

тој вели „Вие сте на вашиот татко Ѓаволот“. Така, интересно е што Исус

самиот рекол дека можете да бидете физички потомци на Абрахам, и да бидете семето на Абрахам,

а тој да не ве смета за дете на Абрахам.

Рабин Абрами: Постои уште еден пасус во Евангелието на Јован: Јован поглавје стих

каде тој вели дека Евреите се синови на Ѓаволот. Така проповедал тој!

Пастор Џименез: Исус самиот велел „Вие сте на вашиот татко ѓаволот, и алчноста

на вашиот татко ќе ја следите. Тој беше убиец од почеток, и не се покоруваше на вистината,

бидејќи во него нема вистина. Кога тој кажува лага, тој за себе зборува:

затоа што е лажго“. Така, според Бог Исус Христос, тие се на

нивниот татко Ѓаволот. Така, Исус верувал дека тие не го следат Абрахам,

тие не го следат Мојсеј, тие не ги следат пророците, тие не го следат Бога.

Тој вели дека тие го следат нивниот татко Ѓаволот.

Тексе Марс: Во Откровение и има интересни стихови во кои се вели

дека тие се Евреи и не се, туку се синагога на Сатаната.

Пастор Андерсон: Не е тешко да се сфати кој е „синагога на Сатаната“ ако се помисли

дека постои само една религија во овој свет која користи синагоги: Јудаизмот. Не е тешко

да се сфати кои се тие кога Библијата ни кажува дека се Евреи, и не се.

Не секој во овој свет оди наоколу и вика „Јас сум Евреин“. Луѓето што го практикуваат Јудаизмот

велат дека се Евреи. Вие ќе кажете, „Па Пастор Андерсон, тие велат дека се Евреи,

и навистина се“. Но, бидејќи Римјаните : вели, „Не е Евреин тој што е Евреин од надвор;

ниту тој што е обрежан, што е надворешно во телото: Евреин е тој, што е Евреин

од внатре; а обрежувањето е во срцето, во духот, а не во зборот;

не тој што го величи човекот, туку Бога“. Библијата вели „Ние сме обрежувањето,

кои веруваме во Бог во духот, и се веселиме на Исус Христос, и немаме верба

во телото“. Така, во очите на Бога, тие не се Евреи, тие се синагога на Сатаната.

Библијата во Откровение : вели, „Гледајте, ќе ги направам синагога на Сатаната, тие

велат дека се Евреи, но не се, а лажат; гледајте, ќе направам да дојдат и да се поклонат пред

вашите нозе, и да знаат дека сум ве сакал“. Зошто Бог морал да направи синагога

на Сатаната за да се знае дека Бог ја сакал црквата во Филаделфија? Бидејќи Евреите мислат

дека Бог ги сака само нив. Тие не мислат дека Бог ги сака неевреите во Филаделфија, и

затоа Бог рекол, „Ќе направам синагога на Сатаната за да се знае

дека ве сакам“. Бог ги сака децата од светот Црвени и жолти, црни и бели,

сите тие се скапоцени во неговото око.

Во Јован :, Библијата ни дава дефиниција на тоа што е антихрист:

„Оној што лаже и што го отфрла Исус Христос. Антихрист

е тој што го отфрла Таткото и Синот“.

Пастор Андерсон: За да веруваме дека Исус не е Христос,

треба да верувате дека постои Христос, а тој не е Исус.

Пастор Џименез: Јован ни кажува дека зборот „месија“ значи „Христос“. Жената на

бунарот рекла „Знам дека месијата дојде, и се вика Христос“, така што ние знаеме дека дефиницијата

на зборот „Христос“ е „месија“. Така, во Јован : кога тој вели, „Кој е лажго но

тој што негира дека Исус е Христос“ што всушност значи „Кој е лажго и

негира дека Исус е месија“. Која група луѓе верува дека постои месија,

но не верува дека Исус е тој месија? Тоа се Евреите.

Пастор Андерсон: Чекајте да видам дали можам ова вистински да го окарактеризирам. Во основа

Еврејското верување за Исус... очигледно не верувате дека тој е месија, но дали верувате дека

тој е уште еден од долгата низа лажни месии?

Рабин Ман: Да, ако било тврдено дека тој е Месијата, тогаш тој е лажен месија.

Рабин Абрами: Исус никогаш не рекол „Јас сум Месијата“.

Рабин Ман: Еврејскиот народ би бил заинтересиран за Месијата. Тие го очекуваат

Месијата. Тие сакаат Месија, така што ако тој имал било која од реалните карактеристики на Месијата

тие би биле заинтересирани за него. Но, тој имал ученици. Тоа не е многу.

Зборуваме за еврејската нација со сите ученици.

Тие не биле придобиени од него.

Пастор Андерсон: Тие не верувале во него.

Рабин Ман: Воопшто! Христијаните ја измислиле идејата на неуспешниот месија. Иако

тој не успеал, сепак е Месија. Ние тоа не го прифаќаме. Ако не успееш, тогаш не си Месија.

Пастор Андерсон: Тие се уште чекаат друг месија да дојде, и знаеме дека

тој друг месија што доаѓа е антихрист. Како изгледа Еврејскиот месија?

Рабин Абрами: Многу моќен крал кој ќе воспостави мир и добро на земјата.

Мора да можеш да воспоставиш мир.

Пастор Андерсон: Светски мир?

Рабин Абрами: Светски мир.

Рабин Ман: Кога вистинскиот месија ќе се појави на таков драматичен начин што

нема да може да биде негиран, што сите ќе прифатат дека тој е вистинскиот месија.

Пастор Андерсон: Во целиот свет?

Рабин Ман: Во целиор свет. Дури и неевреите бидејќи сите со нетрпение го очекуваат Месијата.

Пастор Андерсон: Значи кога Месијата ќе дојде

вие велите дека целиот свет ќе верува во него?

Рабин Ман: целиот свет бидејќи неговата цел ќе биде целиот свет

да го почитува. Сите нации ќе се слеат во Ерусалим за да учат од него.

И тоа ќе биде почетокот на воспоставувањето светски мир. Месијата ќе биде исклучително харизматична

личност со големо знаење и комуникациски вештини. Тој ќе биде и голем воин.

И ќе биде бранител на Евреите,

и ќе ги порази сите нивни непријатели еднаш засекогаш.

Пастор Ромеро: Ако слушнете како Евреите го опишуваат нивниот месија, тие даваат јасна слика

на она што Библијата го опишува како антихристот. Тој ќе го освои целиот

свет. Тој ќе донесе мир преку војна.

Пастор Андерсон: Во него ќе веруваат сите религии во светот. Тој ќе донесе

светски мир. Тој ќе не обедини сите нас.

Тексе Марс: Толку многу Христијани се благородни, а всушност не знаат што прават.

Бев на конференција за пророштвото во Флорида, и ми пристапи една госпоѓа. Носеше

ѕвезда на Давид. Ја запрашав зошто го носи тоа, а таа рече, „Ах, битно е да

ја покажеме нашата поддршка за Израел“. Јас и реков, „Како ја покажувате вашата поддршка

за Израел“. Таа рече „Секој месец давам пари на Храмот Света фондација."

Тоа е онаа Еврејската групација, и јас и реков „Не ли знаете дека Солуњаните вели дека антихристот

ќе влезе во тој храм и ќе се прогласи за Бог, над секој друг Бог?“ А таа рече

„Па, јас само мислам дека помагам да се оствари Библиското пророштво“. „Помагате!“, одговорив јас,

Помагате антихристот да дојде! Кој би сакал такво нешто!“

Рабин Џереми Гимпел: Кога ќе дојде човек, и ќе ги одвојува војните на Израел, ќе ги порази

непријателите, ќе изгради храм, и ќе воспостави мир на земјата - лидерот што ќе го направи тоа, пред него сите ќе клечиме

пред кралот. Ме разбирате? Кој и да е тој. Така, вие на тоа гледате како на

второ доаѓање. Добро. Ние велиме дека е прво доаѓање.

Пастор Андерсон: Погледнете, Евреите се подготвени да го прифатат антихристот како нивен месија,

а сепак Христијаните ги учат дека на крајот, сите Евреи ќе веруваат

во Исус Христос. Па, не треба да сте генијалец да сфатите што прави Ѓаволот тука.

Кога Евреите ќе го прифатат антихристот како нивен Месија, тогаш сите отпаднати Христијани

ќе покажат кон него и ќе речат, „Погледнете, ова е второто враќање на Исус Христос!

Погледнете, сите Евреи веруваат во него!“ Која е целта на Ѓаволот со антихристот?

Да ги натера луѓето да веруваат дека тој е второто доаѓање на Исус Христос. И како сите други лажни доктрини,

базирано е на вадење на еден свет текст целосно од контекст. Тие ќе го земат

крајот на Римјаните и целосно ќе го игнорираат почетокот на Римјаните , и ќе се држат

само до крајот, точно до стихот , „И така цел Израел ќе биде спасен“,

и ќе кажат „Гледате, токму тогаш! На крајот, секој во Израел ќе биде спасен.

Тие ќе веруваат во Исус!“ Тие забораваат дека Библијата штотуку

ни кажа во Римјаните дека „не се Израел тие што се од Израел“. Физичките

потомци не се вистинскиот Израел! Тој рече „Не е Евреин тој што е Евреин од надвор.

Евреин е тој што е Евреин од внатре“. Ние што веруваме во Исус Христос сме тие што се Израел.

Како можете да погледнете на во неспасен човек и да кажете „Тие се Израел“ кога Библијата

вели „Цел Израел ќе биде спасен“? Тоа ми кажува дека секој кој не е спасен не е Израел.

Антихристот, не Исус Христ, е тој што ќе ги обедини Евреите со лажните Христијани

и со секоја друга религија во светот.

За еврејскиот антихрист да ги обедини сите религии во светот, Ѓаволот мора

да ги убеди повеќето Христијани да почнат да ги сметаат Евреите како исти верници, и покрај

нивното одбивање и богохулење на Исус Христос. Теле-евангелистите, како Џон Хаги,

го игнорираат јасното учење на Новиот Завет, и ги применуваат и ги применуваат ветувањата на Абрахам во Настанокот :-,

до ден денешен, Израел што го отфрли Иисус. Секој што се држи до библиското мислење дека Евреите

веќе не се избраниот народ од Бога, се оценува од медиумите како анти-Семитист.

Џон Хаги: Битката на Израел е наша битка! Ние сме едно! Ние сме обединети! Нема да бидеме обесхрабрени!

Нема да бидеме поразени! Нема да бидеме заплашени! Нема да се повлечеме! Нема да молчиме!

Ние сме најлошиот кошмар на анти-Семитистите во светот, и победата ќе биде наша!

Тед Круз: Ако не застанете до Израел И Евреите, тогаш јас нема да застанам до вас.

Ви благодарам и Бог да ве благослови.

Џоел Остин: Ние го поддржуваме народот на Израел.

Роберт Џефрес: Барам од вас да ми се придружите мене, и на секој Христијанин, и на секој Евреин, и

на секој слободољубив Американец, и да побарате овој претседател и конгресот да направат се што

е потребно и да го искоренат ова зло ИСИС и радикалниот Ислам од лицето на земјата.

Сега треба да се дејствува

Жена проповедник : „И ќе ги благословам оние што те благословуваат тебе и ќе ги проколнам оние што те проконуваат тебе“.

Жена проповедник : Не сакате да бидете непријател на Израел.

Жена проповедник : „И во тебе сите семејства на светот ќе бидат благословени“.

Жена проповедник : Да, амин.

ТВ проповедник : Вие сте или за или против. Едно од двете сте.

Џон Хаги: Човекот, црквата, нацијата, што ја благословуваат државата Израел

и Еврејскиот народ ќе бидат безмерно благословени.

Бени Хин: Благословувањето на Израел не значи само да се рече „Па, те благословувам“.

Треба да сте до нив кога им е тоа потребно.

Пастор Андерсон: Се разбира Библијата вели во Јован - дека

„Секој кој ќе згреши, и нема да се држи до доктрината на Исус, нема Бог

Тој што се држи до доктрината на Исус, тој го има и Таткото и Синот.

Ако кај тебе дојде некој без ова учење, не примај го во твојата куќа,

зошто тој што ќе го поздрави учествува во неговите зли дела“.

Пастор Андерсон: А што правите вие ако го поздравите? Го благословувате.

Денешното евангелистичко Христијанство вели дека мора да го благословиме Израел дококу

сакаме Бог да не благослови нас, но сепак, Јован учи дека ако благословуваме некој кој го негира Синот Божји,

учествуваме во неговите зли дела.

Тексе Марс: Евангелистите, се разбира, се голем сегмент од американското Христијанство -

Јужните Баптисти, Пентекостите, Собранијата божји - ова се многу страстни групи,

и во основа се многу про-израелски, про-Ционистички. Многумина од нив всушност го прекинуваат разговорот

велејќи „Ах, не ви треба Исус. Вие сте Евреин“.

Во Houston Chronicle, Џон Хаги е цитиран кога вели:

„Јас не се обидувам да го преобратам Еврејскиот народ кон Христијанската вера. Ништо во

„Ноќ за чествување на Израел“ не го прави тоа. Всушност, обидувањето да се преобратат Евреите е „губење

време“. Евреин чии корени се во Јудаизмот нема да премине во христијанин.

Секој друг, дали Будист или Бахаи, треба да верува во Исус. Но не Евреите.

Евреите веќе имаат договор со Бога кој никогаш не бил заменет со Христијанството“.

Пастор Андерсон: И навистина, тоа е нај анти-Семитското нешто што можете да го кажете:

„Не ги евангелизирајте Евреите“. Тоа ќе ги испрати Евреите во Пеколот. Библијата вели:

„Тој што верва во Синот ќе има вечен живот: а тој што не верува во Синот,

нема да види живот; туку на себе гневот Божји ќе го сврти“.

Пастор Андерсон: Сепак, Џон Хаги учи дека Евреите се веќе добри

и нема потреба да ги евангелизираме Евреите.

Пастор Фурс: Па, Џон Хаги е тотално во грешка. Библијата ни вели дека треба да ги придобиеме

изубените, и дека треба да го проповедаме Евангелието на секој еден. Споменав и порано

дека К.И. Скофилд бил разведен и повторно се оженил. Не ли е интересно тоа што Џон Хаги ја има

истата приказна: се развел од неговата жена, се оженил со друга и раководи со голема Пентекостална црква,

и го нагласува Израел до степен на идолатерство.

Џон Хаги: Слободен е слободен навистина! Фалете го и славете го во куќата Господова.

Спикер: Од . луѓе што припаѓаат на неговата црква во Сан Антонио, Тексас, до

милиони домови за кои тој вели дека се вклучуваат во неговото неделно радио и телевизиско емитување, Џон Хаги

има изградено империја која го споделува Евангелието на Израел со евангелистите во светот.

А како лидер на КУФИ, неговата моќ се протега од подиумот до политиката.

Пастор Андерсон: Џон Хаги е богохулник и лажен учител кој учи дека Исус Христос

не дошол на овој свет за да биде Месија.

Џон Хаги: „Во одбрана на Израел“ ќе ја разниша Христијанската теологија. Во неа се докажува дека

не целиот Еврејскиот народ го отврлил исус како Месија. Таа исто така ќе докаже

дека Исус не дошол на земјата за да биде Месија. Таа исто така докажува дека постоел

заговор меѓу Рим, највисокиот свештеник и Харод да се егзекутира Исус како бунтовник

кој е премногу опасен за да се остави да живее. Бидејќи Исус одбил со збор и дело да тврди дека е Месија,

како може Евреите да бидат обвинувани што го отфрлиле она што никогаш не било понудено? Прочитајте во ова шокантно

експозе, „Во одбрана на Израел“.

Спикер: Оваа последна книга од Пасторот Џон Хаги со сигурност ќе предизвика жива дискусија

меѓу Христијаните во целиот свет.

Пастор Фурс: Џон Хаги не е независен Баптист, ниту верува во Библијата на Кинг Џејмс

така што многумина што го гледаат овој документарец ќе кажат, „Па тоа не се нашите луѓе“.

А што е со Сем Гип, кој само пред една година проповедаше во една црква во Ајдахо и рече

(и можем да го цитирам речисо од збор до збор), „Знаете како никогаш не го нарекувам Исус?

Никогаш не го нарекувам мој Месија“.

Сам Гип: Знаете ли како никогаш не го нарекувам Исус Христос? Никогаш не го нарекувам мој месија. Знаете

ли зошто? Вие викате „Па, тој е Месија“. Не е ваш Месија! Ако не сте Евреин,

тој не е ваш Месија. Дали сте еден од неевреите? Нам никогаш не ни ветиле месија“.

Пстор Фурс: Жалам, но Сем Гип не е во право,

и тој можеби е популарен меѓу независните Баптисти,

но тоа не е точно, без разлика дали тоа го кажува Сем Гип или Питер Ракман, или некој друг.

Словото Божје е слово Божје, и не дозволуваме, ниту Скофилд, ниту Џон

Хаги, ниту нашиот омилен проповедник, професор или учител, да врши влијание

на она што словото го кажува. Исус Христ е Месија. Тој е мој Месија. Тој е Месија на сите.

Освен тоа, Хаги во една статија за Houston Chronicle вели „Многу христијански теолози се анти-семитисти

затоа што велат дека договорот со Евреите е готов - дека Евреите биле заменети со Христијанство

и дека Израел не ја заслужува американската војска и поддршка“.

Не само што Христијските ционисти како Хаги учат дека Христијаните мора да го поддржат Израел,

туку бараат и американската влада да го поддржи Израел воено и финансиски. И поради тоа што

евангелистичките Христијани претставуваат голем дел од гласачката популација, политичарите послушно

заминуваат на пат во Израел да му се молат на Еврејскиот бог на Ѕидот на плачот.

Спикер на MSNBC : Постојат многу социјално конзервативни, евангелистички, републикански гласачи

на кои им е битно ова прашање, и ако го видат Тед Круз како излегува на Fox News и

вели „Јас % го поддршувам Израел“, многу конзервативни гласачи

ќе си речат „Еј, овој Круз е подобар одошто мислев!“

Спикер на MSNBC : Всушност, штотуку се одржа настан на Христијаните обединети за Израел, што

е организација на евангелистички Христијани кои се многу, многу произраелски ориентирани. Ова е слика

- Мислам дека ја имаме - на Ренд Пол кој се моли со нив.

Ете го. Тој се моли со луѓето од КУФИ.

Тед Круз: Дозволете да го кажам следново: оние што го мразат Израел ја мразат Америка, и оние што ги мразат Евреите

ги мразат Христијаните.

Џим Стели: Така спротивставувањето на Израел е спротивставување на Бога, и не ми е грижа во што веруваат

ниту до каде се на духовната патека бидејќи тоа не е мој проблем. Го поддржувам,

и не е битно што тој прави или до каде е. Се додека го изговара името

на Јехва, Богот Абрахам, Исак, и Јаков, тој е мој брат.

Рабин Џереми Гимпел: Ќе има, сметам, свртување кон побиблиско Христијанство,

поеврејско Христијанство, и границите меѓу нас - во смисла „Ах, тие се Христијани;

тие се Евреи“, ќе бидат во смисла „Ах, тие ни се како браќа!“

Бенјамин Нетанјаху: Изреал е благодарен за поддршката од американскиот народ и американските

претседатели од Хари Труман до Барак Обама.

Барак Обама: Всушност, горд сум што можам да кажам дека ниту една американска влада не направила повеќе

за да ја поддржи израелската безбедност од нашата! Ниту една! И никој нека не ви кажува дека е поинаку!

Тоа е факт!

Мит Ромни: Го признаваме правото на Израел да се брани себе си,

и правото на Америка да биде со вас.

Џон Хаги: Затоа е време Америка да ги прифати зборовите на сенаторот Јосеф Либерман

и да размисли за превентивен воен напад на Иран за да се спречи нуклеарен холокауст

во Израел и нуклеарен напад во Америка.

Пастор Андерсон: Во Хроники , божји крал по име Јехосхафат ќе му помогне

на Израел воено. Еве што Бог му рекол во стихот :

„И Јеху синот на Ханани пророкот отишол да се сретне со него, и му рекол на кралот Јехосхафат,

Ако им помогнеш на безбожните, и ги сакаш затоа што го мразат БОГА, неговиот гнев

на себе ќе го навлечеш“.

Пастор Андерсон: Денес ни кажуваат дека доколку ја поддржиме нацијата Израел, ќе

бидеме благословени од Бога поради она што стои во Настанокот , а всушност Библијата не учи дека

ако помагаме безбожна и лоша нација како Израел, на нас ќе го навлечеме Божјиот гнев.

Пастор Филениус: Зошто ние како Христијани што веруваат во Библијата го поддржуваме Израел кога

Израел дури и не ни дозволува на нас како Христијани да имигрираме во нивната земја. Ако сакате

да имигрирате во Израел, треба да се откажете од името на Исус Христос.

Пастор Андерсон: Значи за некој да стане ортодоксен Евреин или да има право да се врати,

ќе мора да се откаже од Христијанството, на пример.

Водач Шеснол: Да.

Рабин Абрами: Не можете да бидете Евреин и Христијанин. Или сте едното или другото.

Водач Шеснол: Значи што се однесува до современата Израелска држава, таа бара откажување

од претходната религиозна припадност, и наложува неколку ритуали што се предвидени

да го исчистат кандидатот од претходни религиозни определби.

Пастор Андерсон: Значи ако некој не е Евреин нема автоматски покана

да имигрира во Израел?

Водач Шеснол: Не како државјанн.

Пастор Андерсон: Значи за да се имигрира во Израел, мора да се откажете од Христијанството

со цел...

Водач Шеснол: да станете државјанин,

и ќе мора да бидете преобратени од ортодоксен рабин.

Пастор Филениус: Јас лично знам луѓе кои отишле во Израел, верувајќи дека Израел

е ветената земја, и дека Евреите се народ избран од Бога, и заминуваат таму со таа мисла

во срцето, а кога ќе отидат таму да сведочат и да кажуваат за Христос,

но во Израел не е легално да се даваат летоци. Полицијата ќе дојде и ќе ги малтретира, и тие

ќе бидат под опасност од апсење или депортација. Библијата има право кога ни кажува

дека тие се непријатели на Светото писмо. Римјаните :.

„Што се однесува до Светото писмо, тие се непријатели за вас: но од Божја страна

тие се сакани заради нивните татковци“.

Пастор Филениус: Се веку ви словото Божје.

Тие се непријатели на Светото писмо.

Пастор Фурс: Во јуни -та, во текот на парадата на сексуалците Американската амбасада го развиори

американското знаме, а под американското знаме, го поставија знамето на парадата на хомосексуалците.

Во последниве неколку години, Тел Авив се прогласува за бр. град на хомосексуалците во светот

меѓу самите хомосексуалци. Тие го имаат прогласено Тел Авив за бр. место во светот - не Сан Франциско,

не Њујорк, туку Тел Авив.

Глен Бек: Ние сме заслужни за воспоставувањето на Израел! Нашите ознаки се насекаде.

Извадете долар од вашиот џеб. Погледнете во големиот печат.

Меѓу крилата на орелот ќе ја забележите ѕвездата на Давид, составена од ѕвезди.

Зошто е ѕвездата на Давид таму?

Џон Хаги: Околу ѕвездата е Шекинах облакот на славата, кој го симболизира Шекинах

славата што е над табернакулот. Џорџ Вашингтон рекол, „Јас сакам тоа да биде

на доларот за луѓето да знаат каков придонес дал Еврејскиот народ

за Соединетите американски држави“.

Не само што денешните Христијани ги учат да бидат про-еврејски и про-израелски ориентирани, туку и чудните

доктрини на Талмудот и Кабалата исто така се провираат во црквите и се учат како

Христијански доктрини. На пример, многу пастори ќе го употребат терминот „Шекинах“ како да е тоа нешто

од хебрејскиот Стар Завет, кога всушност овој збор

во Библијата не се споменува ниту еднаш.

Рабин Ман: Значи „Шекинах“ е однесува на божјото присуство.

Рабин Винер: И тоа патем е збор во женски род, Не во машки.

ТВ рабин: На пример, ако Мојсеј де Леон излегол и рекол, „Имам идеја. Бог е

жена“ Тоа можеби не би прошло така добро. Но сега тој вели дека античкиот

Рабин Шимон не учи за Шекинах, женската половина на Господ, и нејзината романса

со нејзиниот божествен партнер, Светото единство, нека е благословен.

Рабин Винер: Значи постои верување дека Бог може да биде и маж и жена.

Рабин Абрами: Шекинах е нетелесното присуство на Бог во универзумот. Тоа е

она што зрачи од божјото битие. Но за Евреите, Шекинах и Бог се едно исто, и

е речиси забрането да се раздвојуваат. Бог едноставно се манифестира себе, во

форма на инспирацијата на Шекинах.

Пастор Фурс: Шекинах е нешто што е дел од Талмудот - нешто што е дел

од Јудаизмот, не од Христијанството. А сепак, колку Баптистички проповедници ја користат таа фраза

„Слава на Шекинах“ во црквата, иако не е според писмото.

ТВ Проповедник : Пријатели, мора да го сфатиме ова, за славата на Шекинах да ја придобиеме. Ова присуство

за кое зборувавме, ова присуство што дојде во овој горен дом на учениците,

славата на Шекинах - е во нас како верници.

Пастор Андерсон: Библијата е јасна од Постанувањето до Откровението дека Бог е „тој“, не „таа“.

Ако учите дека Бог е и „тој“ и „таа“ тогаш вие имате друг бог. Христијанската

Библија учи дека човекот е направен според ликот на Бога,

и во Коринтјаните Библијата вели:

„Зошто човекот никогаш не треба да си ја покрива главата, зошто тој е слика и слава Божја:

но жената е слава на човекот“.

Пастор Андерсон: Значи според Коринтјаните човекот не треба да си ја покрива неговата глава бидејќи човекот

е слика на Бога, спротивно на жената. Затоа и во Постанувањето :, се вели:

„Па Бог го направи човекот според неговиот лик, и со Божји лик го создаде;

мажи и жени ги создаде тој“.

Пастор Андерсон: Биле создадени мажи и жени но тој бил создаден според Божјиот лик.

Што значи тоа да се има со Божји лик? да се личи на Бога. Кога Исус одел по

оваа земја, тој бил маж, а Бог таткото е од машки рд. Ова е богохулно учење

на мистицизмот на новата ера кое ја обожува мајката земја и женскиот дух и божицата,

и Кабалата, и њу ејџ - од таму доаѓаат сите овие работи.

Леонард Нимој: Ова е обликот на буквата Шин - Еврејската азбука Шин - многу интересна

буква во јазикот. Тоа е првата буква во зборот Шадаи, првата буква во

зборот Шалом, И првата буква во зборот Шекинах,

што е називот на женскиот аспект на Бог.

Спок: Живеј долго и просперитетно, лику на Сирах, татко на се што сега сметаме за вистина.

Леонард Нимој: Тоа е одлично. Луѓето не ни сфаќаат дека се благословуваат меѓу себе со ова. (се смее)

Кога Христијаните ќе ги дознаат информациите претставени досега во овој филм, многумина се се уште навлечени

на идејата дека Евреите се физички потомци на Абрахам, Исак и Јаков,

и дека ние останатите сме сите неевреи... но дали е навистина толку едноставно?

Пастор Андерсон: Единствениот начин на кој некој може навистина да докаже дека е Евреин би бил

со генеалогијата. Всушност, повеќето од денешните т.н. Евреи не знаат од кое племе потекнуваат.

Дали луѓето во Еврејската заедница знаат, „Еј, јас сум од преобратените“ или „Еј, јас сум всушност

од племето на Јуда или од племето на Бенјамин или од племето на...“

Рабин Ман: Што се однесува до племето, не знаеме. Јас не знам на кое племе му припаѓам.

Единствените кои знаат се Коен. Тие знаат затоа што тоа се пренесувало кај нив

од татко на син, од татко на син. Затоа што постојат се уште одредени работи што Коен/свештениците...

одредени благослови што ги кажуваат, и така натаму. Значи тие си ја зачувале нивната лоза. Тие знаат.

Јас самиот, јас немам идеја на кое племе му припаѓаат моите предци.

Пастор Андерсон: И велите дека веројатно повеќето Евреи не знаат кое им е племето?

Рабин Ман: Никој не знае. Тоа не е зачувано. Денес тоа не е воопшто битно. Не.

Пастор Андерсон: Ако навистина правело разлика кој е потомок од Израел а кој не,

тогаш зошто Бог ни кажува да ги избегнуваме генеалогиите?

Пастро Ромеро: Библијата вели во Тит : дека треба да избегнуваме генеалогии. Новиот

Завет е многу јасен. Не е битно од каде потекнуваат вашите физички предци.

Пастор Андерсон: Кај Христос не постои ниту Евреин ниту неевреин. Библијата јасно вели:

„Не постои разлика меѓу Евреинот и Гркот“.

Па зошто тогаш мислиме дека има разлика меѓу Евреинот и Гркот? И мислиме

дека ако некој е потомок на Абрахам, Исак и Јаков, тогаш тие едноставно

некако се автоматски народ избран од Бога без разлика дали веруваат во Исус Христос.

Тие можат да бидат обрежани на телото, но Библијата вели дека обрежувањето

на срцето и душата е она што ве прави Евреин во окото на Бога.

Пастор Андерсон. Во Тимотеј , се вели во четвртиот стих, „Ниту обрнувајте внимание на приказни и

бесконечни генеалогии“, - Сакам да ја запомните таа фраза - „бесконечни генеалогии“

кои произведуваат прашања, наместо божествени поучни работи за верата." Во

Тит тој вели, „Избегнувајте генеалогии“. Овде тој вели да се избегнуваат „бесконечни“ генеалогии.

Сега ќе ви покажам зошто генеалогиите се бесконечни. Тие навистина се бесконечни.

Вака изгледа семејното дрво. На дното на ова семејно дрво имаме само

еден човек, кој сте вие. Вие потекнувате од двајца луѓе, нели? Вашата мајка и вашиот

Татко. Така, ако одиме една генерација наназад, вие доаѓате од двајца луѓе како директни потомци,

но ако се навратиме уште една генерација, вие немате само по еден баба и дедо. Имате

две баби и двајца дедовци, и бројот продолжува да се дуплира затоа што имате родители, баби и дедовци, пра...

баби и дедовци, чукун баби и дедовци, и така натаму.

Тоа значи дека ако сакам да направам семејно дрво што оди наназад генерации, ќе треба

да имам парче хартија доволно широко за на врвот од хартијата да можам

да ставам имиња бидејќи толку предци би имал директно

во таа -та генерација. А ако продолжам со -тата генерација, мојата хартија ќе треба

да е двојно поширока затоа што ќе ми требаат места каде да ги ставам имињата. Што се случува

всушност, е дека како одиме наназад, овој број станува навистина голем. Со цел да се разбере

како функционира оваа табела, треба да знаеме колку е долга една генерација.

Колку е долга просечната генерација?

Д-р Доналд Јеитс: Па, велат околу - години.

Пастор Андерсон: Значи генерација нема никаква врска со животниот век. На пример, мојата мајка

имала години кога ме родила и, и жените обично раѓаат меѓу

и години, па така да го земеме како просек. е убав и заокружен број, и

е многу конзервативен број за оваа пресметка. Така, генерација има години,

што значи дека некој има дете на години, а потоа тие имаат деке на

години, и тие имаат дете кога ќе наполнат . Тоа нема никаква врска со животниот век.

Тоа значи дека ако одиме наназад генерации, тогаш тоа се години Да заокружиме и

да кажеме дека ако одиме наназад во нашето семејно дрво околу генерации, ние ќе можеме да стигнеме

до -та год. А бидејќи нашето семејно дрво се проширува, ако сакаме да

го комплетираме семејното дрво покажувајќи ги сите наши претци се до -тата генерација,

ќе треба да имаме хартија доволно широка за . места, бидејќи пред генерации

постоеле . луѓе од кои ние директно потекнуваме. Еве што забележав

кога го правев моето семејно стебло. Кога се навратив генерации наназад, знаете ли што

почнав да забележувам? Ова веќе не се уникатни луѓе бидејќи имало одредени вкрстени бракови

во тие години кои се случиле без знаење. Да се вратиме генерации наназад. Значи сега

Сме околу -та год. Значи, кога би сакал да имам целосно семејно дрво, Јас

би требало да имам парче хартија на која би можеле да се стават .. имиња. Тоа е прилично големо

парче хартија. Па во год., ако треба да ги изнајдам сите мои предци, и

да ви кажам од каде потекнувам ќе треба да ви покажам

семејно дрво што само на врвот би имало милион и нешто луѓе - само во првиот ред,

а не се она што доаѓа надолу во дрвото. Ако се навратам генерации, ќе дојдам до

-тата год. Се уште не сум ни приближно до времето на Исус, нели? Не. Ако

отидам назад до год., триесет генерации, Би имал ... претци во таа

генерација. Внимавајте, тие не се сите уникактни. Кога ја правев мојата генеалогија, открив еден роднина

што беше моја та прабаба од оваа страна и та прабаба овде

затоа што луѓето се мажат и женат за нивни -ти и ти братучеди без да знаат. Постојат многу повторувања.

Тоа покажува дека постојат многу луѓе што потекнуваат од истите луѓе.

Тие не можат а да не се земаат вкрстено. Невозможно е поради овие броеви. Но вистинскиот број

не е год. од н.е. Ајде да се вратиме на тата год. од н.е. бидејќи во таа година

биле расеани сите Евреи. Сега кога велите расеани по целиот свет, дали тоа го мислите

во најбуквална смисла? Мислам, во сите нации?

Рабин Винер: Да, во најбуквална смисла.

Пастор Андерсон: Ако се вратиме во -тата год. од н.е. и ако направиме семејно дрво

што ги покажува сите наши предци во -тата година. и како тие се поврзани, таа горната линија би имала

квинтилиони, квадрилиони, трилиони имиња од год. од н.е. Сега кој мисли

дека имало квинтилиони, квадрилиони, трилиони луѓе кои живееле во времето

на Исус или кратко потоа? Не. Всушност, приближната популација во тоа време била

милиони. Од тие милиони, да речеме дека - милиони биле Евреи. Вие ќе кажете „Па, мене

не ми се допаѓа тој број“. Добро, тој број нема да е битен во овој момент, така што

да речеме - милиони. Значи ако постоеле милиони луѓе на земјата во времето кога е

уништен храмот, и околу - милиони од нив се Евреи, тогаш тоа значи дека ако имам предок

од таа ера, тогаш постојат на шанси тој да е од Израел. Значи размислете

за ова: ако купував талон за лотарија, и шансите тој талон

да е добитен се на , добитниот талон вели „Вие сте Евреин!

Вие сте од избраниот народ! Вие сте од Израел! Вие сте навистина Израелит“! Јас имам во

шанси. Вие велите, „Па, Пастор Андерсон, ако имате во шанси, вие веројатно

нема да го добиете на лотарија затоа што имате шанси да изгубите“. Добро, што ако купам

квинтилиони лотариски талончиња. Не ли мислите дека ќе добијам? Дозволете да ве прашам

следново: колку пати треба да се обидам за да бидам потомок на Абрахам? Колку пати

треба да се обидам за да бидам потомок на Израел? Вие велите „Па, знаете, јас сум црнец.

Јас сум од Африка. Како можам јас да бидам поврзан со Абрахам?“ Па, размислете. Размислете

за децата на Израел. Еден од децата на Израел, Јозеф: погодете од каде била неговата жена? Египет.

Жената на Јосеф била од Египет. Каде е Египет? Во Африка. Жената на Мојсеј била од Етиопија. Неговата втора

жена била од Етиопија. Гледаме уште во Библиски денови, мешање со Африка - мешање

со потомците на Хам. Ако размислите за тоа, племињата на Ефрем и Манасија биле половината

од Хам и половината од Израел бидејќи израелскиот син Јозеф се оженил со жена од Египет, која

била од Хам. Сите Ефреми и Манасии биле потомци од Хам. Не само тоа, туку

низ целата историја имало трговци и мисионери и освојувачи.

Помислете на Монголската империја која го обиколила светот и ја освоила Кина,

која ја освоила Јапонија, која ја освоила Кореа - сите бродови што пловеле и оделе ваму таму

и насекаде. Треба да имате само еден предок, од вашите милиони и милиони предци

треба да имате само еден што потекнува од Израел, и сте директен потомок на Израел.

Вие седите и велите „Ах, јас сум чисто бел. Или јас сум чист азиец.

Јас сум чист Африканец“. Но, не сте Никој не е.

Тереза Јеитс: Луѓето се мажеле и женеле и се вкрстувале илјадници години,

така што не може да постои чиста популација.

Пастор Андерсон: Библијата е во право кога вели сите се од една крв.

Тереза Јеитс: Дури и населението за кое мислиме, „Тоа мора да е %“! Тие не се %.

Не постојат %.

Пастор Андерсон: Можете да седите таму и со вашата бескрајна генеалогија. Таа нема ниту да биде точна

бидејќи знаете ли што не можете да дознаете од генеалогијата? Некој што извршил неверство

и го лажел својот сопруг и рекол „Ах, да, ова е твој син“, а тој не е. Знаете

луѓето ја градат нивната генеалогија, и тие едноставно се земаат здраво за готово, а во реалноста

можат да постојат, како што еуфемизирано се нарекуваат „не-татковски настани“.

Д-р Доналд Јеитс: Постои не-татковски индекс кој се проценува на . (%)

во генерација, така што ако одите генерации наназад , постои веројатност да наидете на не-татковски настан.

Тоа е благо кажано, и ако сметате дека генерација изнесува - години,

тоа значи во години, би требало во таа линија да имате еден не-татковски настан.

Пастор Андерсон: Секои години?

Д-р Доналд Јеитс: Во една линија!

Пастор Андерсон: Во една линија!

Д-р Доналд Јеитс: во една линија, но колку линии имате?

Пастор Андерсон: Значи, навистина, ако некој ја открие својата генеалогија, тој не би можел навистина да рече,

„Еј, знам со сигурност дека ја знам целата приказна бидејќи гледам во оваа генеалогија“,

бидејќи ДНК тестот ќе открие уште нешто.

Тереза Јеитс: Па, ДНК-то не лаже. Луѓето лажат. ДНК-то не лаже.

Пастор Андерсон: Добро! Значи луѓето можат да кажат, „Еј, јас сум Евреин“ или „Јас не сум Евреин“

но ДНК...

Тереза Јеитс: ДНК нема агенда. Луѓето имаат агенда. Луѓето имаат причини

да лажат и тие исто така можат да не ја знаат вистината.

Пастор Андерсон: Секако, значи не се работи ниту за тоа дека лажат. Тие едноставно се во грешка.

Тереза Јеитс: Тие едноставно пренесуваат погрешни информации.

Д-р Доналд Јеитс: од американци е усвоен или има родител што е усвоен.

И тоа е релативно висок број, исто така.

Пастор Андерсон: Кој може да ми ги каже сите луѓе во вашата лоза што се усвоени? „Ах, да,

моите предци пред години биле усвоени“. Вие нема тоа да го помните. Така, постојат

посвојувања, неверства, постојат патувања, постојат освојувања,

постојат трговци, и постојат мисионери.

Тереза Јеитс: Различни луѓе имаат различни работи што сакаат да ги скријат,

и затоа ви го кажуваат само она што сакаат да го слушнете.

Пастор Андерсон: Не е битно од каде сте. Дали знаете зошто Бог рекол да се избегнува

ова? Затоа што глава ќе ве заболи само при помислата на овој број! Овие бројки ќе ве побудалат!

Едноставно избегнувајте ги. Избегнувајте бескрајни генеалогии. Тие предизвикуваат прашања. Дали ова ви создава

чувство на сигурност за тоа која е вашата националност? Не, предизвикува многу прашања.

Што мислите за оние кои одат во ДНК лаборатории и даваат ДНК примерок за тестирање,

и кога ќе бидат готови резултатите тие потврдуваат „Ова се вашите еврејски предци".

Рабин Винер: Мене не ми пречат.

Пастор Андерсон: : Би го прифатиле ли тоа?

Рабин Винер: Апсолутно.

Пастор Андерсон: Многу е можно затоа што тие биле расеани насекаде.

Рабин Винер: Да, не би го негирал тоа.

Пастор Андерсон: Режисерот на овој филм, Пол Витенбергер, и јас сме само двајца

белци. Никогаш не ни било кажано дека сме Евреи или дека имаме еврејски предци,

но ќе отидеме и ќе направиме ДНК анализа за да видиме дали можеби имаме.

Лабораториски техничар: Го споредивме вашиот ДНК профил со повеќе од популациски групи во светот,

и ви ги претставуваме првите , а за ДНК-то на предците не мора да земаме отпечатоци од прсти.

Ова не е правен документ, затоа единствено што ни треба е брис и името.

Овие ги испраќаме вечерва. Треба да ги добиеме резултатите за околу - недели.

Пастор Андерсон: Неколку недели подоцна Пол и јас ги добивме резултатите, и баш како што рекоа,

ние сме мешавина на цела група различни националности. Имавме се од

Арапи до Бразилци, домородни Американци и многу работи беа големо

изненадување. И сосема сигурно, кога ги разгледавме нашите далечни предци, кои одат понатаму

од првите , и двајцата имавме маркери за еврејска ДНК, па помислив да ја испитам ДНК-то на баба ми

за да видам дали еврејските гени се меѓу првите кај неа. Ја тестиравме баба ми. Таа има години

и сакавме да земеме брис од неа додека е се уште со нас.

Тереза Јеитс: Ах, да, тоа е навистина важно.

Пастор Андерсон: Значи, ги добивме. Добро, резултатите на баба се тука. Да ги провериме.

Во ред, да ги видиме најпрво нејзините први . Број -

Ашкенази Евреин - број .

Пол Витенбергер: Нема шанси!

Пастор Андерсон: Значи тоа објаснува зошто е на мојата листа на далечни предци, бидејќи кај неа е на прво место

од нејзините националности. И тоа нејзиниот прв резултат е унгарски Ашкенази Евреин,

значи Ашкенази Евреин.

Тереза Јеитс: Вау! Па, со ДНК консултантите сме го правеле ова со години. Не сум го видела ова често

и секој извештај, како што кажав е уникатен. Луѓето викаат „Ах,

веројатно се многу општи“. Не. Секој е многу уникатен.

Не знам дали сум видела бр. Ашкенази.

Пастор Андерсон: Навистина? Супер!

Тереза Јеитс: Можеби или пати.

Пастор Андерсон: Значи, да ве прашам ова...

Тереза Јеитс: Тоа е многу ретко.

Пастор Андерсон: Значи ако ДНК-то на баба ми има бр. Ашкенази,

дали постои сомнеж дека таа е Ашкенази Евреин?

Тереза Јеитс: Не.

Пастор Андерсон: И ако таа ми е баба, тогаш што сум јас?

Тереза Јеитс: Ти си Евреин.

Пастор Андерсон: Значи сум Евреин?

Тереза Јеитс: Не мора да ја прифатите религијата.

Пастор Андерсон: Да, но мислам ентички гледано...

Тереза Јеитс: Етнички Евреин сте.

Пастор Андерсон: Значи сега ме прогласивте...

Тереза Јеитс: Сега те прогласувам за Евреин!

(смеа)

Пастор Колеман: Дали навистина на тоа се сведува? Добра нок! ДНК? Се шегувате со мене?

А што е со Исус? Што е со вербата во Христос? Како можат божјите луѓе

да бидат одредувани со ДНК?

Пастор Берзинс: Видете, не е битно што вели нашата генеалогија. Не е битно

какви се нашите ДНК резултати. Ништо од тоа не е дури ни важно. Единственото нешто што е навистина важно

е дека ние сме сите деца божји преку вербата во Исус Христос.

Пастор Колеман: А најдов и толку многу докази дека тој Израел не е Израел

за кој зборува Бог. Ние кои веруваме во Бога, кои ја имаме вербата на Абрахам,

ние сме божји деца. Ние сме семето на Абрахам.

Пастор Ромеро: Се вели во Римјаните :,

„Не затоа што се тие семе на Абрахам, се нарекуваат деца: туку во Исак

нивното семе ќе се види. Значи, тие што се децата во телесното, тие не се

божји деца: туку децата со завет се сметаат за семе“

Пастор Ромеро: Значи Библијата вели дека децата во телесното, физичките деца на Абрахам,

Исак и Јаков - конкретно нагласува и вели

дека тие не се децата божји.

Пастор Берзинс: Всушност, во Галатјаните се објаснува дека ние сме децата на Абрахам.

Се вели,

„Знај дека тие што се со верба, се истите деца на Абрахам“.

Тексе Марс: Мене ме вчудоневидува како Христијаните го превидуваат Галатјаните . Сега имам речиси

години. Јас сум стар човек, но ниту еднаш не сум слушнал проповед за Галатјаните :.

„Не постои ниту Евреј ниту Грк, не постои ниту врзан ниту слободен, не постои ниту маж

ниту жена: зошто вие сте сите едно во Исус Христос. И ако сте во Исус, тогаш сте семето

на абрахам и наследници согласно заветот“.

Тексе Марс: И двете се фантастични. Кој е наследникот на заветот? Оној што го носи Исус!

Пастор Андерсон: Ефесјаните : вели,

„Затоа запомнете, вие што бевте во минатото неевреи по раѓање, и кои бевте нарекувани

Необрежани од оние што се нарекуваат Обрежување на телото од раце направено;

Дека во тоа време бевте без Исус, бевте туѓинци во Изреал, и

странци на ветувањата за заветот, без надеж и без Бог во светот:

Но сега во Исус Христос вие кои некогаш бевте далеку се приближивте со крвта на Исус“.

Стих : „Затоа веќе не сте повеќе странци туку сонародници

со светците, и во домот Божји“.

Пастор Андерсон: Според овој текст ние сме сонародници на Израел бидејќи во

стихот тој вели дека кога бевте без Христос, вие бевте странци во Израел. Бевте

странци и туѓинци во Израел, но во стихот тој вели дека сега сте сонародници

со светците. Значи, кој е вистинскиот Израел? Дали е тоа некој си таму на Блискиот Исток кој

дури и не верува во Исус и го обожува Шекинах? Или е вистински верник во

Господ Бог Исус Христос кој е населен во и донесен во Израел.

Тексе Марс: Многу е едноставно. Исус рекол во Матеј :,

„Затоа ти велам, Кралството Божје ќе ти биде земено и дадено на

нација која плод ќе донесе“.

Тексе Марс: Вау. Тие не донеле плодови. Тие го отфрлиле Исус. Тие одбиле да се искупат.

Тие одбиле да го признаат спасителот од Цион: тој истиот Исус Христос! И Исус рекол

дека поради тоа кралството ќе ви биле одземено и дадено на друга нација.

Значи, која е таа нација? Дали е тоа Сирија? Дали е тоа Америка? Дали е тоа Англија? Или Германија? Не, не, не!

Духовна нација!

„Но вие сте избрана генерација, кралско свештенство, света нација, специфичен народ;

кои ќе ги објават пофалбите на оној кој ве избави од темнината и ве внесе во неговата прекрасна светлина;

Кои во минатото не беа народ, а сега се народ на Бога:

за кои немаше милост, но сега има милост“.

Пастор Андерсон: Библијата не е книга за Божјиот благослов на една нација. Затоа Бог му рекол на

Абрахам „Во тебе сите нации на светот ќе бидат благословени“, и тој благослов е преку

семето на Абрахам, Бог Исус Христос.

Пастор Фурс: Знаете, Библијата вели во Евреите , дека Абрахам не барал

физичка земја. Тој барал град чии темели се

направени од градителот Бог.

Пастор Берзинс: Ние како Христијани го бараме новиот Ерусалим. Бараме небесен

град како што се вели во Евреите , во поглавјето за верата,

„Но сега тие посакуваат подобра земја, која е божествена: каде Бог нема да се срами

да се нарече нивни Бог: затоа што тој подготвил за нив град“.

Пастор Берзинс: Бог подготвил град за нас - град кој физички не можеме

да го најдеме на оваа земја бидејќи е тоа небесен град. Тоа е нешто што Бог го подготвил

за оние што веруваат во него.

Пастор Џименез: Кога го бараме Цион, и кога го бараме Ерусалим,

не го бараме оној што сега постои. Не го бараме оној што можеме да го допреме.

Не го бараме оној кој е духовно Содом и духовно Египет.

Го бараме оној што е божествен - оној што треба да дојде.

Пастор Андерсон: Библијата вели во Евреите :,

„Но вие дојдовте на планината Сион, и во градот каде живее Бог, небесниот Ерусалим,

и во друштво на безбројни ангели“.

Пастор Андерсон: Значи според Новиот Завет, Цион е небесниот Ерусалим, не физичкиот

Ерусалим што сега постои. Небесниот Ерусалим ќе се спушти долу од Небото.

Тоа е нашиот главен град. Тоа е нашиот Цион.

Пастор Колеман: И затоа, јас сум Израел! Оние луѓе онде не се Израел.

Затоа Павле рекол „Не се сите Израел, оние што се од Израел:“ Тие можеби се од Израел генеалошки

гледано, но не се Израел како што Бог смета - и како што била неговата првична намера -

луѓе што го фалат и слават.

Пастор Андерсон: Ние како Христијани сме избраните божји луѓе. Ние сме вистинскиот Израел,

и ние маршираме кон Цион.

Тексе Марс: Името на овој филм е Маршот кон Цион. Ова го знаеме како наслов на

една госпел песна. Тоа значи марширање со Исус на чело на формацијата.

Пастор Колеман: Ние пееме песни како „Маршираме кон Цион“. Многу ја сакам таа песна! Едноставно ја

сакам. „Маршираме кон Цион, прекрасниот, прекрасниот Цион. Маршираме нагоре кон Цион,

прекрасниот божји град“. Тоа е Божји град. Сместен е на север.

Тоа е Божји дом, и еден ден тој ќе го спушти долу на земјата. Тој ќе биде

на земјата. Ние ќе ја наследиме земјата затоа што сме Божји луѓе. Ние кои

верувавме во Христос сме Божји луѓе. Ние сме Израел. Ние сме принцови со Бога

и ние со неа ќе владееме засекогаш.

Тексе Марс: Би сакал да го видам Куранот фрлен, уништен, ставен во оган,

не затоа што ги мразам Муслиманите. Не! Би сакал да станат Христијани. Би сакал

да го видам Талмудот и сите негови тома - ах, каков оган би се направил со нив!

Како Христијанин јас велам, нека постојат овие книги. Нека постои Куранот. Нека постои Талмудот

бидејќи кога луѓето ги читаат нив, а потоа го читаат Новиот Завет,

неизбежно е да се дојде до заклучокот дека Исус Христос е Господ Бог.

 

 

 

mouseover