"Marching to Zion" - full movie with Croatian subtitles

Video

October 6, 2015

Prije više od godina, Bog se ukazao Abrahamu u Mezopotamiji i rekao mu:

"Idi iz svoje zemlje, od svoga roda i od doma očeva,

u zemlju koju ću ti pokazati. I učinit ću od tebe velik narod."

Abraham se pokorio Gospodinu i došao u obećanu zemlju Kanaan

gdje je živio sa svojim sinom Izakom i unukom Jakovom, koji je kasnije preimenovan u "Izrael".

Izrael je sa svojih dvanaest sinova sišao u Egipat zbog gladi u zemlji Kanaan

gdje su se umnožili u moćan narod. Egipćani su se osjećali ugroženo od moćnog

naroda Izraelovog, koji je živio među njima, pa su ih porobili i zagorčali živote

teškim ropstvom. Nakon godina u Egiptu, Mojsije ih je izveo iz ropstva.

Tada su prešli Crveno more i otišli u Arabiju

gdje su primili Božji zakon na brdu Sinaj.

Naraštaju Izraelaca koji je izišao iz Egipta s Mojsijem nije bilo dozvoljeno

ući u obećanu zemlju zbog nedostatka vjere u Gospodina.

Bili su prisiljeni lutati pustarom godina dok nije ustao novi naraštaj

koji je vjerovao Gospodinu i ušao u obećanu zemlju s Jošuom.

Oko godina suci su upravljali nad dvanaest Izraelovih plemena prema

Mojsijevu zakonu. Kada su poželjeli imati kralja, poput svih ostalih naroda, Bog je odredio

Šaula za kralja koji je vladao nad njima godina, zatim kralja Davida koji je vladao

godina i Davidova sina Salomona koji je vladao godina. Za vrijeme Salomonove vladavine,

kraljevstvo Izrael je bilo najslavnije i izgrađen je prvi hram.

Ali zbog toga što se Salomonu u starosti srce okrenulo od Gospodina,

Bog mu je rekao da njegov sin neće upravljati nad deset plemena.

Nakon Salomonove smrti kraljevstvo Izrael je podijeljeno i nad deset sjevernih

plemena je upravljao niz opakih kraljeva, koji nisu Davidovi i Salomonovi potomci.

Sjeverno kraljevstvo je zadržalo ime Izrael, sa Samariom kao glavnim gradom.

Manje južno kraljevstvo je postalo poznato kao Juda, s Jeruzalemom kao glavnim gradom

nad kojim su vladali Davidovi potomci. Počevši s . knjigom o kraljevima ,

narod južnoga kraljevstva postaju poznati kao "Židovi" prema imenu kraljevstva Jude.

Zbog zloće, sjeverno kraljevstvo Izrael je palo

i Asirci su ih odveli u zarobljeništvo. Preostali Izraelci pomiješali su se

s poganskim narodima koji su došli i zauzeli zemlju. Taj narod će postati poznat kao Samarijanci

i deset plemena sjevernoga kraljevstva Izraela nikada više neće biti narodom.

Južno kraljevstvo Juda je konačno odvedeno u zarobljeništvo u Babilon kao kazna

za služenje drugim bogovima, a hram je uništen.

Ali nakon godina Židovi su se vratili u Judu, obnovili hram u Jeruzalemu

te su nad njima nastavili vladati kraljevi, Davidovi potomci.

U vrijeme Krista Juda je postala poznata kao Judeja, koja je bila pod rimskom vladavinom.

Isus Krist i njegovi učenici propovijedali su Evanđelje po cijeloj Judeji u potrazi za

izgubljenim ovcama doma Izraelova. Nakon tri i pol godine službe

Židovi su odbacili Isusa kao svoga Mesiju i uvjerili rimskoga upravitelja da ga razapne.

Tri dana kasnije ustao je od mrtvih i pokazao se živim svojim učenicima

prije nego je uzašao s desne Ocu na nebo.

Nedugo prije razapeća, Isus je prorekao da će za kaznu što ga su ga odbacili,

Jeruzalem biti spaljen, hram uništen, a Židovi odvedeni u zarobljeništvo u sve zemlje.

Ovo proročanstvo je ispunjeno . godine kada je budući rimski car Tit osvojio Jeruzalem.

Više od godina Židovi su ostali raštrkani po svim zemljama.

Tada se . godine dogodilo nemoguće. Osnovana je Država Izrael

i Židovi su još jednom zaposjeli obećanu zemlju.

Mnogi Kršćani proglašavaju to čudom i Božjim blagoslovom.

Ali je li to zaista bio Gospodinov blagoslov ili djelo mračnih sila? Ovaj film ima odgovor.

MARŠ NA SION

Kako bi shvatili uspostavljanje moderne države Izrael

morate shvatiti povijest Židova od . godine do toga vremena

i morate shvatiti da se njihova religija više uopće ne temelji na Bibliji.

Primjerice, otkada je hram uništen uopće ne prinose životinjske žrtve.

Što se životinjskih žrtava tiče, one su ukinute.

Dovršene!

U Židovstvu se razvio sustav molitava

kao svojevrsna zamjena.

Mislim da je to bio početak modernizacije. Zaista to vjerujem.

Otkada je hram uništen Židovi nisu imali središnje mjesto.

Bili su raštrkani. Promijenili su narav Židovstva

i taj prijenosni oblik Židovstva je poveo preobražaj iz svećeničkoga u rabinsko Židovstvo.

Židovstvo je prestalo biti religija Staroga zavjeta i počelo

biti religijom rabinâ i njihovih tradicija, tj. ono što nazivaju "Usmena Tora."

Talmud je sveta knjiga Židovâ. To su usmene izreke rabinâ.

Paznat je kao mudrost rabinâ.

Talmud je skup svih velikih rasprava

od . st. pr. Kr. do . st. po. Kr. On je vrsta enciklopedije znanja Židovâ.

Najbolje ga je zvati Židovska Wikipedia vijekova.

Da, jer je mnogo ljudi sudjelovalo u njemu. Nije ga napisala jedna osoba.

Nekoliko stotina učenjaka. -Stotine autora.

Prema Židovstvu, usmeni zakon, ono što će kasnije biti poznato kao

Talmud, je dan -orici starješina koji su stigli u podnožje brda Sinaj ali im nije

bilo dozvoljeno nastaviti dalje. Farizeji su vjerovali da je tih starješina primilo

mnogo opsežnije i dublje otkrivenje nego Mojsije koje nije bilo dozvoljeno zapisati.

Smjelo ga se samo usmeno prenositi. I te usmene tradicije su imale prednost nad zapisanom Torom.

tj. ono što poznajemo kao "Postanak" do "Ponovljeni zakon". Dokaz za to nalazi se u samom Talmudu.

Erubin b: "Sine moj, budi oprezniji u svetkovanju riječi pisarâ

nego riječi Tore."

To je ono što razlikuje ortodoksno od neortodoksnog.

Neortodoksno vidi Talmud više kao rukotvorinu.

Više rukotvorinu u razvoju, itd.

Dok vi vjerujete da je Talmud nadahnut od Boga.

Nadahnut je od Boga, da.

Sve što ima veze s Pismom smatra se Božjom riječi

u velikom dijelu...

Uključujući i Talmud?

Da.

Rekao je: "Vi ne vjerujete u Mojsijevu religiju. Vi imate za svoju religiju",

rekao je Židovima, "Vi imate za svoju religiju tradicije starješina."

U evanđelju po Marku :, Isus je za farizeje rekao: "Uzalud me štuju,

naučavajući kao nauk ljudske zapovijedi."

A Talmud su ljudski nauci.

Nije moguće za prosječnu osobu koja nije podučena da samo pročita

Talmud i shvati usmeni zakon. Vrlo je složen. Potreban vam je učitelj.

Je li ga prosječni rabin pročitao od korice do korice?

Ne znam. Ovisi što su proučavali.

Jeste li ga vi pročitali od korice do korice?

Ne bih rekao da sam pročitao svih svezaka ali pročitao sam nekoliko.

Očito ste ih pročitali mnogo.

Da, ali siguran sam da su ga ljudi koji su se posvetili

samo učenju, pročitali u cijelosti.

Židovi su kroz povijest uvijek znali da kada bi Kršćani znali

što stoji u Talmudu to bi vrlo razljutilo Kršćane pa su Židovi uspjeli sakriti

svoje najbogohulnije izjave o Gospodinu Isusu Kristu jer ljudi nisu govorili Hebrejski.

Evo što kažu o Isusu u Talmudu.

U njemu ima poglavlja o Isusu.

Zapravo, postoji cijela knjiga koju je napisao voditelj Židovskih studija

na Sveučilištu Princeton, dr. Schäfer, Židov. Napisao je knjigu "Isus u Talmudu".

Dakle, ako želite znati kakve veze Isus ima s Talmudom

nabavite njegovu knjigu "Isus u Talmudu" dr. Schäfera.

Peter Schäfer je voditelj Židovskih studija na Sveučilištu Princeton.

U svojoj knjizi, “Isus u talmudu,” bilježi i analizira

svaki spomen Isusa na stranicama Talmuda.

Imajte na ûmu da je Talmud napisan stotinama godina nakon Kristova života

i spominje Isusa ali s mržnjom i bogohuljenjem.

Prema Talmudu, Isus je proizvod preljuba,

kopile Marije i rimskoga vojnika po imenu Pantera.

Proveo je svoje rane godine u Egiptu gdje je učio crnu magiju, idolopoklonstvo i vračanje.

Isus je rođen od kurve. Marija je bila kurva.

Imala je spolne odnose s mnogo muškaraca. Otac je bio rimski stotnik.

Talmud nadalje bogohuli Gospodina Isusa nazivajući ga budalom i uspoređujući ga

sa zločincima Staroga zavjeta poput Bileama, Ahitofela, Doega i Gehazija.

Govori li Talmud o tome da su Židovi ubili Isusa?

Nejasno, ali Majmonid je vjerovao da su ga Židovi ubili,

da su ga Židovi pogubili zbog nekih njegovih nauka i slično.

Vjerujete li vi da su Židovi ubili Isusa

Moguće je da su Židovi ubili Isusa. Recimo da jesu. Možda je zaslužio umrijeti.

Možda je bio smutljivac. Pretpostavimo da jesmo. Eto, ubili smo nekoga.

Talmud zapravo likuje kako je Isus umro mlad. Odlomak kaže:

" 'Jesi li čuo koliko Bileam bijaše star?' On odgovori: 'Okrvavljeni i obmanljivi ljudi neće odživjeti

polovinu svojih dana. Slijedi da mu je bilo ili godine.' " Kažete: "Čekaj, taj odlomak

kaže Bileam, ne Isus." Ali pogledajte opasku na dnu stranice: "Bileam se često

u Talmudu koristi kao tip za Isusa." Osim toga, u Židovskoj enciklopediji,

. svezak, . stranica, pod Bileam kaže: " 'Bileam' - dan Isusu u Sinedriju b

i Gitinu a.

Peter Schäfer navodi u svojoj knjizi “Isus u Talmudu” da nema sumnje

da se priča o smaknuću u Talmudu odnosi na Isusa. Zapravo, knjiga navodi:

"Nema razloga osjećati se posramljeno jer smo s pravom smaknuli bogohulitelja i idolopoklonika.

Isus je zaslužio smrt i dobio je ono što je zaslužio.”

Na drugom mjestu knjiga navodi: "Bio je bogohulitelj i idolopoklonik i, iako Rimljane vjerojatno

nije bilo briga, inzistirali smo da dobije ono što je zaslužio. Čak smo uvjerili

Rimskoga upravitelja (ili preciznije: prisilili ga da prihvati) da je taj krivovjernik i uhoda

morao biti smaknut - i ponosimo se time.”

Schäfer je rekao u članku koji se pojavio u listu Publishers Weekly, vezano za svoju novu knjigu:

"Nipošto ne želim nauditi Židovsko-Kršćanskom odnosu. Ali odnos zahtijeva iskrenost

i nastojim biti iskren”

Danas postoje Mesijanski Židovi koji Talmud pokušavaju učiniti Kršćanskim.

Kako možete uzeti prokletu knjigu i učiniti je Kršćanskom?

Sve te laži o Isusu su u njoj.

Crkveni oci su krivili Židove za Isusovu smrt

i to je Pavlovo djelo. To je Pavlovo djelo u . poslanici Solunjanima, . poglavlje, stihovi -.

"Jer vi ste, braćo, postali nasljedovatelji crkava Božjih

koje su u Judeji u Kristu Isusu: jer i vi ste isto pretrpjeli

od svojih zemljaka kao i oni od Židova, koji su ubili i Gospodina Isusa..."

Što ovo kaže?

To je zatrovalo ûmove naraštajâ Kršćana, nažalost.

Jeste li znali to?

Dakle, . poslanica Solunjanima ...

To je Pavao!

Do dan danas % Amerikanaca vjeruje da su Židovi odgovorni za Isusovu smrt.

Kada je Mel Gibson objavio svoj film "Pasija", ljudi su rekli:

"On je antisemit! Kakva grozna osoba! On kaže da su Židovi ubili Isusa!"

Pa to Biblija kaže.

Nakon izlaska filma "Pasija", skočilo je s % na %

jer su ljudi toliko lakovjerni. Prikazuje Židove kao zle ljude što je besmislica!

Židovi to nazivaju "mît da su Židovi ubili Isusa." Da vam nešto objasnim:

činjenica da su Židovi ubili Isusa nije mît. To je Biblija.

Kršćani su povjerovali u to i vjeruju to danas. Vjeruju to danas!

Ukorijenjeno im je ûmove. Okrivili su sve Židove,

iako većina Židova nije bila ondje.

Pogledajte Djela apostolska :, kaže:

"Bog Abrahamov, i Izakov, i Jakovljev, Bog naših otaca, proslavio je

svoga sina Isusa, kojega ste vi predali i odrekli ga se pred Pilatom,

kada je on već odlučio pustiti ga."

Ovdje propovijeda tisućama Židova i kaže:

"A sada, braćo, znam da ste to učinili iz neznanja, kao i vaši glavari."

Čekaj malo. Mislio sam da su samo glavari. Ne rekao je:

"Vi ste to učinili, kao i vaši glavari." To znači da nisu samo glavari nego i narod.

Ako pročitamo izvještaj iz Pisma, narod je vikao, gomila od tisuća i

tisuća Židova je vikala: "Razapni ga!" A on kaže: "Kralja vašega

da razapnem?" "Mi nemamo kralja osim cara." "Ja sam nedužan od krvi ovoga pravednika"

rekao je Rimljanin Pilat. "Krv njegova na nas i na našu djecu!" To su oni rekli.

U Talmudu stoji da je Isus iskvario Židovstvo i za kaznu za njegove zločine

on je sada u paklu, gori u ognjenom izmetu. I tako će biti zauvijek.

Oni mrze Isusa Krista. Mrze to ime. Mislim da je to zato jer su

djeca Đavla, ne Božja djeca. Stoga Đavao - pogledajte koliku mržnju

on ima prema Kristu. I što mislite što će njegova djeca imati?

Prosječni Židov vjeruje da je Stari zavjet predivna knjiga mîtova

i pričâ koje imaju dobro značenje ali Stari zavjet možete razumjeti jedino proučavanjem

Talmuda i Kabale.

Židovi prestaju vjerovati u Toru u . poglavlju Postanka.

Vjerujem da je stvaranje beskrajni dizajn. Evolucija je dio

procesa i početak je za mene... znate, postoje ljudi koji govore

o teoriji velikoga praska. Nemam ništa protiv njih.

Dakle, početak Postanka s edenskim vrtom

i zmijom... ne shvaćate to doslovno?

Ne, po meni su to usporedbe.

Kada gledate ključna učenja Mojsijevih knjigâ,

Postanak do Ponovljenog zakona, Židovi zapravo ne vjeruju niti jednoj od njih.

Obrezivanje je, znamo, velik dio...

Ajoj!

Mislim da je to velik dio Židovstva. Jesam li u pravu?

Jest.

Ako mi odrasla osoba priđe za preobraćenje i nije obrezana,

tada je to vrlo jednostavna stvar. Uzmete iglu i samo ubodete...

toliko da kap krvi iziđe. I to je dovoljno.

Dakle, više je simbolično?

Točno.

Samo kako bi se predstavila voljnost za biti dijelom saveza.

Dakle, ne uklanja se cijela pretkožica? -Ne. -Samo simbolično...

Točno.

U Tori, Abrahamu je bilo godina kada je bio obrezan,

a njegovom sinu Jišmaelu je bilo godina, ali danas to ne rade?

Ne rade.

Mi, kao Kršćani Novoga zavjeta, danas ne radimo obrezivanje,

ali Židovi, sjetite se, kažu da još uvijek slijede Mojsijev zakon i ako bi ga zaista

slijedili, morali bi ukloniti cijelu pretkožicu i obrezati odrasloga preobraćenika.

Tora to podučava.

Toliko puta sam ovo čuo: "Oh, Židovi vjeruju samo Starom Zavjetu.

Vjeruju sve što i mi, samo bez Isusa", a to je laž.

Ne vjeruju Bogu. Ne vjeruju Isusu Kristu. Ne vjeruju Starom zavjetu

i ne vjeruju Novom zavjetu. Ne vjeruju ničemu od toga.

A kako određujemo što je dobro, a što loše? To se zove "civilizacija".

Ljudi se okupe i odluče: "Ne bi trebali krasti." Pa civilizacija kaže: "To je loše."

To je mjerilo dobroga. Ako dolazite iz društva u kojem je krađa dobra,

tada civilizacija tako određuje dobro od lošega. Ako ne kradete, tada ste loši.

Ako kradete, tada ste dio nas.

Postoji li apsolutno ispravno i pogrešno

gdje je krađa uvijek pogrešna jer je Bog tako rekao?

Nema apsolutnog prema mome mišljenju.

U Evanđelju po Ivanu :- kaže:

"Jer da ste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali: jer o meni je on pisao.

Ali ako ne vjerujete njegovim spisima, kako ćete mojim riječima vjerovati?"

Isus Krist govori Židovima svojega vremena da ne vjeruju Mojsiju.

Njihova cijela tvrdnja jest da vjeruju Mojsiju, ali ne vjeruju Isusu.

Ali on ovdje objašnjava da ako ne vjeruju u njega, tada ne vjeruju u Mojsija.

Imamo različite običaje. Imamo različita vjerovanja i možda je naš pristup

različit ali odredište je isto. Pokušavamo doseći Boga

i to je cijeli cilj.

Dakle, vjerujete da sve religije idu prema istom odredištu,

samo uzimaju različite puteve da bi stigli ondje?

Točno. I različite načine da bi stigli ondje, različita razumijevanja

kako stižu ondje. Ali to ne čini jedno bolje od drugoga. Ne postoji jedan

put do Boga. Ne postoji jedno razumijevanje Boga. Da bi razumjeli Boga moramo razumjeti

jedni druge. Moramo razumjeti sami sebe.

Ne postoji spasenje koje preobražava. Činite ono što je ispravno

i spašavate sami sebe u svakom trenutku. Bog nije na Nebu. Kada mi netko počne govoriti

da je duša na nebu... što oni znaju o dušama, o dušama

ljudi na nebu? To je za djecu! Morate im to reći na taj način.

"Zašto se djed nije vrati kući danas?" "Oh, on je na nebu."

Što je s paklom? Je li pakao nešto što je dio Židovstva ili ne?

Kao mjesto ognjene kazne...

Bio sam u paklu. Ono što nazivamo paklom jest Dolina Hinomova.

Ili Tofet, točno?

Postoji mjesto odmah izvan Jeruzalema koje se zove

Dolina sinova Hinomovih. To je mjesto gdje su pogani nekada prinosili ljudske žrtve

i ekstrapolacijom nekako su zamislili da takvo mjesto postoji negdje

u svemiru gdje bi zli ljudi išli.

Dakle, ne vjerujete da Stari zavjet podučava

bilo kakav doslovni pakao?

Ne.

U redu.

Mnogo ljudi će vam reći da Biblija kaže da ako nešto ne učinite

da ćete imati loš život ili da ćete otići u podzemlje...

Pakao.

Točno, zapravo, mi se ne slažemo s time, ali osjećam da je drugačije.

Ako Židovi ne vjeruju u priču o stvaranju u Postanku ,

ne vjeruju doslovno priči o Adamu i Evi, ne vjeruju u Nou, ne vjeruju

u toranj u Babelu, izruguju se tim pričama, ne vjeruju u obrezivanje odraslih,

ne vjeruju u prinošenje životinjskih žrtava; kojem dijelu Tore vjeruju?!

Ona je, navodno, njihova najuzvišenija knjiga ali kada pogledate sva pojedina

učenja Tore, ne vjeruju ničemu od toga.

Danas imate mnogo evanđeličkih Kršćana u Americi koji jako podržavaju Izrael.

Mnogo.

Kršćani su vrlo revni u svojoj potpori Izraela.

Je li korz povijest uvijek bilo tako?

O Bože, nikako!

Je li to novija pojava?

Ne, nije bilo tako kroz povijest.

U tradiciji, Kršćanstvo je u suštini bilo antisemitsko.

Pojava kršćanskih sionista je relativno nedavna. Oni tvrde da su Židovi Božji izabrani narod

i da će uvijek biti Božji izabrani narod. Koriste izraz "zjenica Božjega oka".

To je više nedavna pojava?

Da, rekao bih nekoliko stotina godina, koliko ja znam.

To ne ide skroz od početka.

Teologija zamjene je odigrala vrlo važnu ulogu u Kršćanstvu.

Što je teologija zamjene?

Teologija zamjene je velik dio kršćanskog antisemitizma.

To je poput virusa u crkvi.

U suštini kaže da je crkva zauzela mjesto Izraela

i ta teologija koja odbacuje mjesto Židovskoga naroda i zamjenjuje ga crkvom,

novim i istinskim duhovnim Izraelom, je vrlo opasna jer vjerujem

da je to glavni korijen antisemitizma.

Mnogi teolozi su stoljećima propovijedali teologiju zamjene.

Možete li imenovati neke od njih koji su to propovijedali?

Ovdje imam sve o Ivanu Zlatoustom.

On je glavni antisemit crkve.

Ivan Zlatousti: “Sinagoga je gora od bordela... ona je jazbina lopovâ

i stanište divljih zvijeri... hram demonâ posvećenih idolopokloničkim kultovima...

sklonište razvratnikâ i pećina đavlâ. To je kriminalna skupština Židova...

mjesto sastajanja Kristovih atentatora... jazbina lopovâ, boravište opačine,

sklonište davlâ, ponor i bezdan propasti. Isto bih rekao za njihove duše.”

Demonizirali su Židove. To je i dalje prisutno u ûmovima mnogih.

Kroz povijest, Kršćani na Židove nisu gledali kao na Božji izabrani narod.

Gledali su na njih kao na ljude koji su odbacili Krista i stoga su odbačeni

od Boga. Primjerice, posljednja knjiga koju je Martin Luther napisao prije smrti zvala se

"O Židovima i njihovim lažima" i u toj knjizi daje svakavke dokaze iz Pisma

zašto Židovi nisu Božji izabrani narod i također razotkriva mnogo bogohulnih

učenja Talmuda.

U svojoj posljednjoj propovijedi, propovijedao je o Židovima i rekao da Židovi mrze

našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista i kroz njihovo podmuklo ponašanje stvaraju

svakakve varke kako bi nas prevarili. I toliko se razljutio na njih da je zapravo rekao

da trebamo spaliti sve njihove primjerke Talmuda. Talmud ga je razbjesnio.

Dakako, Židovi ga danas smatraju velikim antisemitom.

Sv. Augustin nije bio bolji.

I on je bio antisemit?

Tako je! Bio je vrlo ponižavajuć. Sve ovo je čista mržnja.

Svejedno je slušate li Ivana Zlatoustog, Sv. Augustina,

Petra Prečasnog, Martina Luthera, Johna Calvina... bilo kojeg crkvenog oca, bilo kojeg protestantskog

vođu kroz povijest. Svi govore isto o Židovima: oni su

sinagoga Sotonina, to je lažna religija. Taj nauk da su Židovi

i dalje Božji izabrani narod je novi nauk.

Znate, prije kasnih -ih godina svi su prepoznali o čemu sada govorimo

ali nešto se počelo mijenjati, najprije s dr. Cyrusom Scofieldom.

C.I. Scofield bio je razveden čovjek. Imao je problema s alkoholom. Bio je

odvjetnik i postao propovjednik. Napustio je svoju prvu ženu Leontine Cerrè . godine. To je godina

nakon što je napisao svoju prvu knjigu "Ispravno razlažući riječ istine". Dakle, . godine napisao je svoju

prvu knjigu "Ispravno razlažući riječ istine", a . godine napušta svoju prvu ženu, oženi se

drugom ženom i tada postaje pastor u Texasu - vrlo poznat, vrlo popularan. Scofieldova

dispenzacionalna, predmilenijska Biblija je uređena uz financijsku pomoć istaknutih poduzetnika,

od kojih su neki imali upitne religijske veze.

Imao je Židovske pristaše koji su ga učinili članom kluba Lotus - vrsta

tajnoga društva - i odjednom je imao mnogo novca. Taj iskvareni odvjetnik koji je napustio

svoju ženu i okrivljen za brojne prekršaje kao podmitljivi pravnik - ali Scofieldu

je dan novac i Oxfordska skupina iz Engleske objavljuje njegovu Bibliju. Zašto bi

uzeli pokvarenoga odvjetnika i učinili ga urednikom Biblije? I odjednom su imali

milijune dolara za njenu promidžbu. S tom količinom novca, Biblija je krenula

i to je bila gotova stvar što se Židova tiče.

Scofieldova Biblija s napomenama je vrlo pristrana prema Izraelu, vrlo sionistička

i ta je knjiga više nego bilo koja druga promijenila razmišljanje

cijeloga naraštaja mladih propovjednika.

Još jedno vjerovanje koje Kršćani danas imaju, a to je netočno vjerovanje,

koje ne nalazimo u Pismu, jest vjerovanje da trebamo blagosloviti Izrael. Vraćaju se

na ono što nazivaju Abrahamovim savezom. Vraćaju se na Postanak , i kažu:

"Moramo blagosloviti Izrael. Ako želimo Božji blagoslov, moramo ih blagosloviti."

Postanak :- je ključni odlomak gdje Bog poziva i blagoslivlja Abrahama. Kaže:

“A GOSPODIN reče Abramu: 'Idi iz svoje zemlje, od svoga roda

i od doma očeva, u zemlju koju ću ti pokazati. I učinit ću od tebe

velik narod, i blagosloviti te i ime ti uzveličati; i ti ćeš biti blagoslov.

Blagoslovit ću one koji tebe blagoslivljaju i prokleti onoga koji tebe proklinje:

u tebi će biti blagoslovljeni svi narodi zemlje.' ”

Prema ovome odlomku, Bog radi savez s Abrahamom

i kaže Abrahamu: "I blagoslovit ću TE." Riječ "te" (thee) je u jednini. On govori Abrahamu.

Scofield, u napomenama za Postanak , primjenjuje ovaj blagoslov na budući

narod Izrael. To nije ono što Pismo uči. I mnogi evanđelički Kršćani danas

ne dobivaju doktrinu o Izraelu iz ničega što piše u Novome zavjetu.

Dobivaju to iz opaskî Scofieldove Biblije s napomenama.

Kada čitate ta obećanja Abrahamu u Starome zavjetu,

morate shvatiti što Biblija uči u Poslanici Galaćanima :, kada kaže:

"A ta su obećanja dana Abrahamu i njegovu sjemenu..."

Ako bi stali ovdje, svi Kršćani današnjice ili sionisti,

ili bilo tko, bi mogli reći: "Vidiš! Abrahamu i njegovu sjemenu", ali stih se nastavlja. Kaže:

"On ne veli 'i sjemenima'..." (kao u množini)

"On ne veli 'i sjemenima', kao o mnogima, nego kao o jednomu: 'I sjemenu tvojemu', a to je Krist."

Dakle, prema Bibliji, obećanja dana Abrahamu su dana

Abrahamu i Kristu i Biblija u . stihu kaže:

"A ako ste Kristovi, onda ste Abrahamovo sjeme i baštinici po obećanju."

Prema Bibliji, mi smo kao Kršćani, bilo Židovi ili pogani,

baštinici obećanja danog Abrahamu. Oni koji su danas na Bliskome istoku

u državi Izrael, nisu u Kristu. % njih ne vjeruje u Gospodina Isusa Krista.

Stoga nisu Abrahamovo sjeme.

Stoga se Postanak :- ne odnosi na njih.

Ljudi će reći: "Pa, moramo podržati Izrael ako želimo Božji blagoslov

na nama, ako želimo Božji blagoslov na našoj crkvi, ako želimo Božji blagoslov

na našem narodu, moramo podržati fizički Izrael. Ali ako se vratite

ili godina američke povijesti, nalazite li Božji blagoslov na našoj zemlji?

Jesmo li imali legalni pobačaj u -ima? Ne, to je došlo nakon toga. Koliki je bio

naš dûg u -ima nasuprot danas? Kakvi smo bili tada u usporedbi s danas?

Ne možete me uvjeriti da su Božji blagoslovi pali na ovu državu jer je "obećanje"

da podržimo fizičku skupinu ljudi nekako vezano za blagoslove od Boga.

Ne samo to, ali ako gledate povijest Židova kroz zadnjih

godina, jesu li bili blagoslovljeni od Boga? Ne, progonili su ih i mrzili u svakoj

zemlji u kojoj su ikada bili. Ova knjiga ovdje ima popis svih zemalja

iz kojih su Židovi bili izbačeni kroz zadnjih godina i kada gledate taj

ogroman popis, morate se zapitati: "Zašto su ih toliko mrzili i progonili svugdje

gdje su živjeli?" Odgovor je: zbog bogohuljenja prema Kršćanstvu

i zbog njihovih grabežljivih kreditiranja.

U kasnim -im godinama progon Židovâ u Rusiji i drugdje se povećao i mnogi

Židovi su počeli vjerovati da je njihova jedina nada u uspješnu budućnost posjedovati

vlastitu državu. To je vjerovanje postalo poznato kao "Sionizam".

Židovska država je ostvarenje velikoga projekta Theodora Herzla.

Theodore Herzl?

On je osnivač Sionizma.

Došao je na ideju da je uzrok antisemitizma činjenica da Židovi nemaju

vlastitu držaju.

Napisao je knjižicu "Država Židova" u kojoj je rekao

da je samo jedan način kako zaštititi Židovski narod u budućnosti: Židovi trebaju napustiti Europu

i nastaniti se u svojoj domovini, zemlji Izrael. Ta je knjiga postala Biblijom Sionizma

Sionizam je početak nade u preporod.

Započelo je s Prvim svjetskim ratom. Balfourovom deklaracijom.

Balfourova deklaracija je bila značajna. To nije bilo samo pismo prijatelju.

Razumijem da je to bio velik dokument.

U pogledu izražavanja britanske politike.

Dakle, Balfourova deklaracija je bilo pismo Lorda Balfoura...

Lordu Rothschildu.

U Prvom svjetskom ratu, Turska je bila saveznik Njemačke, na gubitničkoj strani,

pa je Tursko Osmansko Carstvo rastavljeno. Zbog toga što je Tursko Carstvo rastavljeno

nakon Prvog svjetskog rata, britanski Lord Balfour je napisao deklaraciju

govoreći da bi to trebala biti domovina Židova.

Da, to je bio početak većeg useljavanja - deseci tisuća

Židova iz Istočne Europe većinom je naselila Izrael.

Balfourova deklaracija je pismo napisano Lordu Rothschildu

i da bi shvatili Balfourovu deklaraciju moramo znati tko je bio Rothschild.

Novac je moć!

Novac je jedino oruže kojim se Židov može obraniti!

Mayer Amschel Bauer, rođen u Frankfurtu u Njemačkoj . godine, bio je zajmodavac i zlatar

u Ulici Židova, čija je radnja imala znak s crvenim heksagramom.

Kasnije mijenja ime u "Rothschild" što na Njemačkom znači "crveni štit".

Rothschild je ubrzo doznao da je pozajmljivanje novca vladama i kraljevima unosnije

nego pozajmljivanje novca privatnim pojedincima. Ne samo da su pozajmice bile veće nego su bile

osigurane državnim porezom. Mayer Rothschild je imao pet sinova koje je obučavao

vještinama u stvaranju novca te ih poslao u najveće prijestolnice Europe

da otvore grane obiteljskoga bankarskog posla.

Vi ste petorica braće. Želim da svaki od vas osnuje bankarski posao

u različitim zemljama - jedan neka otvori kuću u Parizu, jedan u Beču, jedan u Londonu

- odaberite najvažnija središta pa kada novac treba poslati odavde u London,

primjerice, nećete morati riskirati život i zlato. Amschel ovdje u Frankfurtu će samo

poslati pismo Nathanu u Londonu govoreći: "Plati tome i tome" i to će biti kompenzirano

pozajmicama iz Londona u Frankfurt. Razumijete?

Da, oče.

U vaše će vrijeme biti mnogo ratova u Europi i zemlje koje

imaju novac za prebaciti će doći Rothschildima jer će biti siguran. Vaših pet bankarskih

kućâ možda pokrije Europu ali biti ćete jedno poduzeće - jedna obitelj: Rothschildi,

koji uvijek rade zajedno. To će biti vaša moć.

Kada je Mayer Amschel Rothschild umro . godine, ostavio je opruku upućujući svoje sinove

kako će rukovoditi Kućom Rothschild.

Sve ključne položaje Kuće Rothschild trebaju držati članovi obitelji.

Obitelj se trebala ženiti najbližom rodbinom

kako bi očuvali ogromno bogatstvo. Rothschildovim nasljednicima je strogo zabranjeno

ikada otkriti količinu njihova bogatstva.

Cijela je obitelj bila pogonjena nezasitnom požudom za gomilanjem bogatstva i moći.

Potajno su financirali obje strane raznih ratova u Europi, dominirali bankarstvom Europe

i do sredine -ih godina postaju najbogatija obitelj u svijetu.

Rothschild je pomogao u osnivanju Izraela i Rothschild je uvijek bio

podupiratelj Izraela. Što god Rothschild poželi, to dobije.

Vjeruje se da je on najbogatiji čovjek u svijetu i ne sumnjam u to.

Iako je Balfourova deklaracija dana Lordu Rothschildu . godina, tek

. godine će plan za Židovsku državu biti proveden. Biti će potrebni užasi

Drugog svjetskog rata da mišljenje javnosti stane iza stvaranja Židovske države u zemlji Palestine.

. godine Ujedinjeni narodi su objavili da će u Palestini biti

dvije države. Postojala bi Židovska država i Palestinska država.

Izaslanstvo Sjedinjenih Država podupire osnovna načela jednoglasnih

preporuka Ujedinjenih naroda koji pripremaju podjelu i useljenje.

Kasnije je Rusija poduprla Sjedinjene Države u preporuci podjele,

dok su arapske države prijetile odmazdama, dok budućnost svete zemlje leži u nesigurnosti.

Ali Izrael je postao prva država i nikada nisu dozvolili

Palestini da postane država pa su se pobrinuli

da odredbe Ujedinjenih naroda nikada ne stupe na snagu.

. svibnja . godine David Ben-Gurion, izvršni upravitelj Sionističke organizacije,

objavio je “osnivanje Židovske države u zemlji Izrael”.

U svibnju . godine nova Židovska država "Izrael" rođena je u kupci krvi.

Židovska vojska je istjerala arapske snage iz grada Haife u prvoj od niza bitki

koje će godinama odjekivati. Nova vlada na čelu s Davidom Ben-Gurionom

postavljana je u Tel Avivu. Time, prvi put nakon što su rimske legije uništile Jeruzalem

. godine po. Kr., Židovski narod ima svoju vlastitu zemlju.

Mnogo Kršćana danas misli da je Bog vratio Izraelski narod natrag

i da je Bog učinio to čudesno djelo. Ali, je li to doista bila Božja volja vratiti

te ljude natrag u Izrael ili je to bila volja Ujedinjenih naroda?

Biblija nam vrlo jasno kaže u Poslanici Hebrejima da kada su prvi put stigli

do obećane zemlje s Mojsijem "nisu mogli ući zbog nevjere."

godina kasnije, njihovoj djeci koja su vjerovala Gospodinu je bilo dozvoljeno ući u obećanu zemlju.

Kasnije, kada su štovali druge bogove, što je Bog učinio? Uklonio ih je iz

obećane zemlje. Otišli su u Babilon na godina. Nakon što su se pokajali i okrenuli

od svojih lažnih bogova, dovedeni su natrag u obećanu zemlju. Kada su

odbacili Isusa Krista, ponovno su uklonjeni iz obećane zemlje i . godine

svi su povjerovali u Isusa Krista i Bog ih je vratio natrag u obećanu zemlju.

Je li se to dogodilo? Ne!

Jesu li povjerovali u Krista? Gledaj, ti Kršćanine, postavi si ovo pitanje:

Je li se dogodio preporod u Izraelu? Jesu li ljudi prihvaćali Isusa kao svoga Mesiju?

Odgovor je: Ne. Stoga, to nije bio Bog koji ih je doveo u Izrael

jer su povjerovali u njega. Rekao je da će ih raštrkati ako ne održe njegovu riječ

i to je i učinio. Rekao je da će ih dovesti natrag kada se okrenu k njemu.

Nisu se okrenuli k njemu.

Ako ih Bog nije doveo natrag, tko ih je doveo?

Duh antikrista je taj koji ih je doveo natrag u obećanu zemlju.

Ujedinjeni narodi su ih doveli natrag u obećanu zemlju.

Time je stvorena povijest rođenjem Izraelske države. Začeta u sukobu

i odučena od prsâ u nasilju, Izrael je procvao te postao konstruktivni glas u svjetskim poslovima.

Njezina zastava je postala simbol nade u nemirnome svijetu.

Davidova zvijezda? Odakle dolazi taj simbol?

Nikada nije izričito zapisano u Bibliji.

Spominje li se u Talmudu?

Ne.

Postoji li odlomak u Bibliji o tome ili ne?

Ne.

Dakle, niste sigurni odakle on točno dolazi?

Ne.

Uhvatili ste me!

Dakle, nitko ne zna?

Ne znam.

Jer znam da se to zove Davidova zvijezda.

Ima li to ikakve veze s Davidom?

Ne, mislim da nema.

Mora biti negdje.

Ne sjećam se točno što je bila poveznica.

Vjerujem da je ono što oni nazivaju "Davidova zvijezda" zapravo zvijezda

Remfana jer, kada proučavate Bibliju vidite da kada su štovali druge bogove,

Biblija govori o tome kako su nosili zastavu zvijezde njihova boga Remfana.

Odbacili ste Boga Biblije. Podigli ste si zvijezdu

(to je ta šestokraka zvijezda) svoga boga Remfana ili Kijuna. Sve su to bila imena za Moloha,

velikoga Baala, velikoga boga vatre, koji je Đavao.

Beelzebub.

Točno. Beelzebub. I bili su šokirani time. Tko je taj

bog zvijezda? Kada bi samo pročitali Stari zavjet, znali bi to. U Amosu, Bog je rekao

podigli ste zvijezdu i razbjesnili ste me čineći to i zapravo ste

žrtvovali svoju vlastitu djecu bogu zvijezdi kroz vatre.

Žrtvovali su svoju vlastitu djecu. Židovi su to činili bogu zvijezdi.

Kada su štovali lažnoga boga, imali su Remfanovu zvijezdu kao ikonu i kao simbol.

Nikada u Pismu ne vidimo "Davidovu zvijezdu" nego zvijezdu lažnoga boga Remfana

i stoga danas znamo da ne štuju istinskoga Boga jer Biblija kaže:

"Svatko tko niječe Sina, nema ni Oca; a tko priznaje

Sina, ima i Oca." ( Iv :) Ako Židovi ne vjeruju u Sina, Biblija kaže

da nemaju Oca. Koga imaju? Nekoga drugog. Lažnoga boga.

Dakle, oni ne štuju istoga Boga kojega mi štujemo. Neki ljudi će reći: "Oh, oni štuju

Boga Oca, samo ne priznaju Isusa." Ali Biblija uči da je nemoguće

štovati Oca ako ne priznajete Sina.

Ako se vratite Masonskom bratstvu slobodnoga zidarstva, njihov veliki simbol jest "G".

Gledate zvijezdu na šestaru, koji je stilizirana Davidova zvijezda. U stvari,

imaju cijelu Davidovu zvijezdu na mnogim masonskim hramovima. Zbog čega?

Masonstvo je proučavanje Židovstva i Kabale.

Židovske novine . listopada . godine navode: "Masonstvo se temelji na Židovstvu.

Uklonite učenja Židovstva iz Masonskog rituala i što ostaje?"

Albert Pike je u svojoj knjizi "Morali i Dogma" napisao da je Kabala u samoj osnovi.

Bez Kabale ne bismo imali rituala Masonske lože. Ali bog kojega

štuju, veliki arhitekt, jest Moloh, bog zvijezda. Ako mi itko kaže

da Židove sâm Isus nije stavio pod veliko prokletstvo... ondje je.

U Evanđelju po Ivanu :, zanimljivo je jer Isus kaže ovo: "Znam da ste

sjeme Abrahamovo." Dakle, priznaje činjenicu da su oni fizički potomci

Abrahama. Kaže: " 'Znam da ste sjeme Abrahamovo; ali me ipak želite ubiti, zato što moja riječ

ne nalazi mjesta u vama. Ja govorim ono što sam vidio kod mojega Oca; i vi činite ono

što ste vidjeli kod svoga oca.' Odgovoriše mu oni i rekoše mu: 'Naš otac je Abraham.'

Reče im Isus: 'Kada biste bili djeca Abrahamova, činili biste djela Abrahamova.' "

Zanimljivo je jer je u . stihu priznao da su Abrahamovo sjeme,

da su fizički potomci Abrahama ali u . stihu upita,

kaže: "Kada biste bili djeca Abrahamova, činili biste djela Abrahamova."

U stvari, kaže da oni nisu Abrahamova djeca jer, kao što smo već govorili, kasnije

u odlomku kaže: "Vi ste od svoga oca Đavla". Zanimljivo je da je sâm Isus

rekao da možete biti fizički potomci Abrahama i biti od Abrahamova sjemena,

a da vas ne smatra Abrahamovim djetetom.

Još je jedan odlomak u Evanđelju po Ivanu, . poglavlje, . stih,

gdje kaže da su Židovi sinovi Đavla. To je on propovijedao!

Sâm Isus je podučavao: "Vi ste od svoga oca Đavla i hoćete činiti prohtjeve

svoga oca. On bijaše ubojica od početka i ne stajaše u istini,

jer nema istine u njemu. Kada on govori laž, od svojega govori:

jer je lažljivac, i njezin je otac." Dakle, prema Gospodinu Isusu Kristu, oni su

od svoga oca Đavla. Dakle, Isus je vjerovao da oni ne slijede Abrahama,

da ne slijede Mojsija, da ne slijede proroke, da ne slijede Boga.

On kaže da slijede svoga oca Đavla.

U Otkrivenju i nalaze se zanimljivi stihovi koji govore o

onima koji kažu da su Židovi, a nisu, nego su sinagoga Sotonina.

Nije teško shvatiti tko je "sinagoga Sotonina" kada shvatite

da u svijetu postoji samo jedna religija koja koristi sinagoge: Židovstvo. Nije teško

shvatiti tko su oni kada nam Biblija kaže da oni kažu da su Židovi, a nisu.

Ne idu svi svijetom govoreći: "Ja sam Židov." Ljudi koji prakticiraju Židovstvo

kažu da su Židovi. Kažete: "Dobro, pastore Anderson, oni kažu da su Židovi, ali oni

to zaista i jesu." Ne, jer Poslanica Rimljanima : kaže: "Jer nije Židov onaj koji je to izvana,

niti je obrezanje ono koje je izvana, na tijelu, nego je Židov onaj koji je to

u nutrini, i obrezanje je obrezanje srca, u duhu, a ne u slovu;

kojemu hvala nije od ljudi, nego od Boga." Biblija kaže: "Jer mi smo obrezanje,

mi koji se u duhu Bogu klanjamo i radujemo se u Kristu Isusu i ne pouzdajemo se

u tijelo." (Fil :) Dakle, u Božjim očima oni nisu Židovi, oni su sinagoga Sotonina.

Biblija kaže u Otkrivenju :: "Evo, dat ću da oni iz sinagoge Sotonine, koji za sebe vele

da su Židovi, a nisu, nego lažu; evo, učinit ću da oni dođu i poklone se pred

tvojim nogama i spoznaju da te ja ljubih." Zašto bi Bog morao učiniti da sinagoga

Sotonina spozna da Bog voli crkvu u Filadelfiji? Zato jer Židovi misle

da Bog voli samo njih. Ne misle da Bog voli pogane u Filadelfiji

i zato je Bog rekao: "Učinit ću da sinagoga Sotonina spozna

da te ljubih." Bog voli djecu svijeta. Crvena i žuta, crna i bijela,

dragocjena su u Njegovim očima.

U . Ivanovoj poslanici :, Biblija nam daje definiciju što je antikrist:

"Tko je lažljivac ako ne onaj tko niječe da Isus jest Krist? Onaj je antikrist

tko niječe Oca i Sina."

Kako bi vjerovali da Isus nije Krist,

morate vjerovati da Krist postoji, a da to nije Isus.

Evanđelje po Ivanu nam kaže da riječ "Mesija" znači "Krist". Žena kod

zdenca je rekla: "Znam da dolazi Mesija, koji se zove Krist." Dakle, znamo da definicija

riječi "Krist" jest "Mesija." Dakle, kada u Ivanovoj poslanici : kaže: "Tko je lažljivac

ako ne onaj tko niječe da Isus jest Krist", ono što kaže jest: "Tko je lažljivac

ako ne onaj tko niječe da Isus jest Mesija". Koja skupina ljudi vjeruje da Mesija postoji,

ali ne vjeruje da je Isus bio taj Mesija? Ponovno, to su Židovi.

Dozvolite mi da to pokušam točno opisati. U suštini,

Židovsko vjerovanje o Isusu... očito ne vjerujete da je bio Mesija, ali mislite li

da je on bio samo još jedan u dugom nizu lažnih mesijâ?

Da. Ako je izjavljeno da je on bio Mesija, tada je bio lažni Mesija.

Isus nikada nije rekao: "Ja sam Mesija."

Židovski narod bi bio zainteresiran za Mesiju. Oni očekuju

Mesiju. Oni žele Mesiju. Da je imao ikakva stvarna obilježja Mesije,

bili bi zainteresirani za njega. Ali imao je učenika. To nije mnogo.

Govorimo o narodu Židovâ sa svim učenjacima.

Njih nije pridobio.

Nisu povjerovali u Njega.

Uopće! Kršćani su izmislili ideju o neuspjelom Mesiji. Iako nije

uspio, on je i dalje Mesija. Mi to odbacujemo. Ako ne uspiješ, tada nisi Mesija.

Oni još uvijek čekaju da dođe drugi mesija, a mi znamo

da je taj drugi mesija koji dolazi Antikrist. Kako izgleda Židovski mesija?

Veoma moćan kralj koji će uspostaviti mir i dobru volju na Zemlji.

Morate biti sposobni uspostaviti mir.

Svjetski mir?

Svjetski mir.

Kada se pravi mesija pojavi na takav dramatičan način

da se to ne može poreći, tada će svi priznati da je on pravi mesija.

Širom svijeta?

Širom svijeta. Čak i ne-Židovi, jer svi oni očekuju mesiju.

Dakle, kada mesija dođe,

kažete da će cijeli svijet povjerovati u njega?

Da, cijeli svijet, jer je njegova svrha dovesti cijeli svijet

u pravi red. Svi će narodi teći prema Jeruzalemu kako bi učili od njega.

To će pokrenuti razdoblje svjetskoga mira. Mesija će biti ogromna karizmatična

ličnost s velikim znanjem i komunikacijskim vještinama. Također će biti i veliki ratnik.

On će biti branitelj Židova,

i poraziti će sve njihove neprijatelje. Trajno.

Ako slušate kako Židovi opisuju svoga mesiju, slikaju savršenu

sliku onoga koga Biblija opisuje kao Antikrista. On će osvojiti cijeli svijet.

On će dovesti mir kroz rat.

U njega će vjerovati sve religije svijeta.

On će dovesti svjetski mir. On će ujediniti sve nas.

Toliko je dragih Kršćana i ne znaju što rade.

Bio sam na konferenciji proročanstva u Floridi i prišla mi je jedna gospođa i noslia je

Davidovu zvijezdu. Upitao sam je zašto to nosi i rekla je: "Oh, vrlo je važno

da pokažemo našu potporu prema Izraelu." Ja sam rekao: "Kako vi pokazujete svoju potporu

prema Izraelu?" Rekla je: "Dajem novac svaki mjesec za Zakladu za hramsku goru."

To je ta židovska organizacija. I rekao sam: "Ne znate li da . poglavlje . poslanice Solunjanima kaže

da će Antikrist ući u taj hram i proglasiti se Bogom i iznad svakoga drugog boga?"

Ona kaže: "Pa, mislim da samo pomažem ispuniti Biblijsko proročanstvo." Ja sam rekao: "Pomažete!

Pomažete Antikristu da dođe!" Tko bi to htio učiniti!

Kada čovjek dođe i ratuje za Izrael, porazi neprijatelje,

izgradi hram, mir na Zemlji - vođa koji je to učinio, svi mi ćemo kleknuti

pred kraljem. Znate što mislim? Tko god to bio. Dakle, vaše viđenje toga -

kažete da je to drugi dolazak. U redu. Mi kažemo da je prvi dolazak.

Gledajte, Židovi su spremni prihvatiti Antikrista kao svoga mesiju,

a opet, Kršćane uče da će u posljednjim vremenima svi Židovi povjerovati

u Isusa Krista. Ne trebate biti genijalci da shvatite što Đavao ovdje radi.

Kada Židovi prihvate Antikrista kao svoga mesiju, svi će otpadnički Kršćani

pokazati i reći: "Gle, ovo je drugi dolazak Isusa Krista!

Vidite, svi Židovi vjeruju u njega!" Koji je Đavlov cilj s Antikristom?

Uvjeriti ljude da je on drugi dolazak Isusa Krista. I kao i svaki drugi lažni

nauk, temelji se na uzimanju jednog odlomka Pisma u potpunosti izvan konteksta.

Uzet će kraj . poglavlja Poslanice Rimljanima, u potpunosti zanemariti početak poglavlja

i otići će ravno na kraj, na . stih: "I tako će sav Izrael biti spašen"

i reći: "Vidiš, upravo ovdje! U posljednjim vremenima će se svi u Izraelu spasiti.

Vjerovat će u Isusa!" Ali zaboravljaju da nam je Biblija upravo završila

govoriti u . poglavlju da "nisu Izrael svi koji su od Izraela." (Rim :)

Fizički potomci nisu istinski Izrael! Rekao je: "nije Židov onak koji je to izvana". (Rim :)

"Židov je onaj koji je to u nutrini". (Rim :) Mi koji vjerujemo u Isusa Krista su Izrael.

Kako tada možete pogledati u nespašenu osobu i reći da su oni Izrael, kada Biblija

kaže: "sav Izrael će biti spašen"? To mi govori da svatko tko nije spašen nije Izrael.

Antikrist, ne Isus Krist, će ujediniti Židove i lažne Kršćane

sa svim ostalim religijama svijeta.

Kako bi židovski Antikrist ujedinio sve religije svijeta, Đavao mora

uvjeriti prevladavajuće Kršćanstvo da vidi Židove kao suvjernike, unatoč njihovom

odbijanju i huljenju Isusa Krista. Tele-evanđelisti, poput Johna Hageeja,

zanemaruju jasno učenje Novog zavjeta i primjenjuju obećanja dana Abrahamu u Postanku :-

suvremenom Izraelu koji odbacuje Krista. Svatko tko drži biblijsko viđenje da Židovi

više nisu Božji izabrani narod, etiketiran je od strane medija kao antisemit.

Izraelova borba je naša borba! Mi smo jedno! Mi smo ujedinjeni! Nećemo biti obeshrabreni!

Nećemo biti poraženi! Nećemo biti zastrašeni! Nećemo sjesti! Nećemo biti tihi!

Mi smo najgora noćna mora antisemita ovoga svijeta i pobjeda će biti naša!

Ako vi nećete stajati uz Izrael i Židove, ja neću stajati s vama.

Hvala vam i neka vas Bog blagoslovi.

Mi stojimo s narodom Izraela.

Pozivam vas da se pridružite meni i svakom Kršćaninu i svakom Židovu

i svakom Amerikancu koji voli slobodu da zatraži da ovaj predsjednik i kongres učine sve što je

potrebno da istrijebi zlo ISIS-a i radikalnog Islama s lica Zemlje.

Vrijeme za akciju je sada.

"I blagoslovit ću one koji tebe blagoslivljaju, a prokleti onoga koji tebe proklinje".

Ne želite biti neprijatelj Izraela.

"I svi rodovi zemaljski tobom će se blagoslivljati"

Da, amen.

Ili ste za ili protiv nje. Jedno od tog dvoje.

Čovjek, crkva, zemlja koja blagoslivlja državu Izrael,

Židovski narod, biti će prekomjerno blagoslovljeni.

Blagoslivljanje Izraela ne znači da samo kažete: "Blagoslivljam vas."

Morate stajati uz njih u trenutku potrebe.

Dakako, Biblija kaže u . Ivanovoj poslanici - da

"Tko god prestupi Kristov nauk i u njemu ne ostane, nema Boga.

Onaj tko ostaje u Kristovu nauku, on ima i Oca i Sina.

Ako tko dolazi k vama i ne donosi taj nauk, ne primajte ga u svoju kuću

niti mu dajte Božji blagoslov: jer onaj koji mu daje Božji blagoslov, sudjeluje u njegovim zlim djelima."

A što činite kada nekome date Božji blagoslov?

Blagoslivljate ga. Dakle, današnje evanđeličko Kršćanstvo kaže da moramo blagosloviti Izrael

ako želimo nas Bog blagoslovi, dok . Ivanova poslanica uči da ako blagoslivljamo one koji niječu

Sina Božjega, sudjelujemo u njihovim zlim djelima.

Evanđelici su, dakako, velik dio američkoga Kršćanstva -

Južni baptisti, Pentakostalci, Božja zajednica - to su vrlo strastvene skupine

i oni su uglavnom vrlo naklonjeni Izraelu i Sionizmu. Mnogi od njih su zapravo zatvorili vrata

preobraćenju, govoreći: "Oh, pa ti ne trebaš Isusa. Ti si Židov."

U listu "Houston Chronicle", John Hagee je citiran:

"Ja ne pokušavam preobratiti Židove na Kršćansku vjeru. Nema ničega u

'Noći u čast Izraelu' što bi to činilo. U stvari, pokušaj preobraćenja Židova je 'gubitak vremena'.

Židovska osoba koja ima svoje korjene u Židovstvu se neće preobratiti na Kršćanstvo.

Svi ostali, bilo Budist ili Baha'i, trebaju vjerovati u Isusa. Ali ne i Židovi.

Židovi već imaju savez s Bogom koji nikada nije bio zamijenjen Kršćanstvom."

I zaista, to je najantisemitska stvar koju možete reći:

"Ne evangelizirajte Židove." Jer to će poslati Židove u pakao. Biblija kaže:

"Onaj tko vjeruje u Sina, ima život vječni; a onaj tko ne vjeruje Sinu,

neće vidjeti život, nego gnjev Božji ostaje na njemu." (Iv :)

Dok John Hagee uči da su Židovi već spremni

i da ne trebamo evangelizirati Židove.

Pa, John Hagee je u potpunosti u krivu. Biblija nam kaže da nam je pridobiti

izgubljene i propovijedati evanđelje svakome stvorenju. Spomenuo sam ranije

kako je C.I. Scofield rastavljen i ponovno oženjen. Nije li zanimljivo da je s Johnom Hageejem

ista priča: rastao se od supruge, oženio se drugom, i vodi veliku pentakostalnu crkvu

i ističe Izrael do točke idolopoklonstva.

Slobodan je uistinu slobodan! Dajte mu hvalu i slavu u kući Božjoj.

Od ljudi koji pripadaju njegovoj crkvi u San Antoniu, u Texasu,

do milijuna domova koji, kako kaže, prate njegova tjedna radio i televizijska emitiranja, John Hagee

je izgradio carstvo dijeleći evanđelje Izraela s evanđelicima širom svijeta.

I kao vođa CUFI-a, njegova moć seže od propovjedaonice do politike.

John Hagee je bogohulni lažni učitelj koji uči da Isus Krist

nije došao na Zemlju da bude Mesija.

"U obranu Izraela" će potresti kršćansku teologiju. Iz Pisma dokazuje

da Židovski narod, kao cjelina, nije odbio Isusa kao Mesiju. Također će dokazati

da Isus nije došao na Zemlju da bude Mesija. Dokazati će da je postojala kalvarijska urota

između Rima, velikoga svećenika i Heroda da smaknu Isusa kao pobunjenika

preopasnoga da živi. Kako je Isus odbio rječju i djelom tvrditi da je Mesija,

kako Židovi mogu biti krivi za odbijanje nečega što nikada nije bilo ponuđeno? Pročitajte u ovom šokantnom

ekspozêu, "U obranu Izraela".

Ovoj najnovijoj knjizi pastora Johna Hageeja je suđeno da stvori žustre rasprave

među svim Kršćanima cijeloga svijeta.

John Hagee nije neovisni Baptist niti vjeruje u Bibliju kralja Jakova

pa će mnogi koji gledaju ovaj dokumentarni film reći: "Dobro, on nije naš."

U redu, a Sam Gipp, koji je prije godinu dana propovijedao u crkvi u Idahou i rekao

i skoro ga mogu citirati od riječi do riječi: "Znate li kako ja nikada ne nazivam Isusa?

Ja ga nikada ne zovem svojim Mesijom."

Znate li kako ja nikada ne nazivam Isusa? Nikada ga ne nazivam svojim Mesijom.

Znate li zašto? Kažete: "Pa on jest Mesija." On nije vaš Mesija! Osim ako ste Židov,

on nije vaš mesija. Jeste li poganskoga podrijetla? U redu, nama nikada nije bio obećan mesija."

Žao mi je, ali Sam Gipp je u krivu

i on možda i jest popularan među neovisnim Baptistima,

ali to je pogrešno. Bio to Sam Gipp ili Peter Ruckman ili bilo tko,

Božja riječ je Božja riječ i ne dozvoljavamo, bilo Scofieldu

ili Johnu Hageeju ili našem omiljenom propovjedniku ili našem omiljenom profesoru ili učitelju da utječe na ono

što riječ zapravo kaže. Isus Krist jest Mesija. On je moj Mesija. On je svačiji Mesija.

Hagee nastavlja u listu "Houston Chronicle": "Mnogi kršćanski teolozi su antisemiti

jer kažu da je savez sa Židovima završio - da su Židovi zamijenjeni Kršćanstvom

i da Izrael ne zaslužuje vojnu potporu Amerike."

Ne samo da kršćanski sionisti poput Hageeja uče da Kršćani moraju poduprijeti Izrael,

također zahtjevaju da vlada SAD-a Izrael podupire vojno i financijski. I zato jer

evađelički Kršćani čine velik dio glasačkoga tijela, političari redovito

putuju u Izrael da se pomole Židovskom bogu na Zidu plača.

Mnogo je socijalno konzervativnih, evenđeličkih, Republikanskih glasača

kojima je stalo do toga pitanja i ako mogu vidjeti Teda Cruza na vijestima

kako govori: "Ja sam % iza Izraela." Kada vide da se to događa, mnogo konzervativnih

glasača će reći: "Hej, taj Cruz je bolji nego što sam mislio!"

U stvari, upravo su imali okupljanje "Kršćana ujedinjenih za Izrael", što je

udruga evanđeličkih Kršćana koji su vrlo, vrlo naklonjeni Izraelu. Ovo je

slika, mislim da to imamo, Randa Paula kako se moli s njima.

Eno ga. Moli se s ljudima iz CUFI-a.

Dozvolite mi da kažem ovo: oni koji mrze Izrael, mrze Ameriku i oni koji mrze Židove,

mrze Kršćane.

Dakle, protivljenje Izraelu jest protivljenje Bogu i ne zanima me što oni vjeruju

i gdje se nalaze duhovno jer to nije moj problem. Ja ga podržavam

i nije važno što čini i gdje se nalazi. Ali dokle god zaziva ime

Jahvino, Boga Abrahamova, Izakova i Jakovljeva, on je moj brat.

Mislim da će se doći do okretanja ka više biblijskom Kršćanstvu,

više židovskom Kršćanstvu i linije između nas - sada je: "Oh, ovo su Kršćani,

ovo su Židovi" - biti će: "Oh, oni su nam poput braće!"

Izrael je zahvalan na potpori američkoga naroda i američkih

predsjednikâ, od Harryja Trumana do Baracka Obame.

U stvari, ponosim se što mogu reći da niti jedna administracija SAD-a nije učinila više za potopru

Izraelova osiguranja od naše. Niti jedna! Ne dozvolite da vam itko kaže suprotno!

To je činjenica!

Priznajemo Izraelovo pravo da se brani

i da je ispravno za Ameriku da stoji uz vas.

Stoga je vrijeme da Amerika prihvati riječi senatora Josepha Liebermanna

i razmotri preventivni vojni napad na Iran da spriječi masovno nuklearno uništenje

u Izraelu i nuklearni napad u Americi.

U . knjizi ljetopisâ, . poglavlju, pobožni kralj imenom Jehošafat je htio

vojno pomoći Izraelu. Evo što mu je Bog rekao u . stihu:

"Ususret mu izađe Hanajev sin Jehu, vidjelac, te reče kralju Jehošafatu:

'Zar da pomažeš bezbožniku i ljubiš one koji mrze GOSPODINA? Stoga je na tebi

gnjev od lica GOSPODINOVA.' "

Dakle, danas nam govore da ako podupremo državu Izrael,

Bog će nas blagosloviti zbog Postanka , dok u stvarnosti Biblija uči

da ako pomažemo bezbožnom i opakom narodu poput Izraela, imat ćemo Božji gnjev na nama.

Zašto bi mi, kao Kršćani koji vjeruju Bibliji, podupirali državu Izrael, kada

država Izrael niti ne dopošta Kršćaninu da se useli u njihovu zemlju. Ako se želite

useliti u Izrael, morate se odreći imena Isusa Krista.

Dakle, kako bi netko postao ortodoksni Židov ili imao pravo povratka,

mora se odreći Kršćanstva, primjerice.

Moraju.

Ne možete biti i Židov i Kršćanin. Jedno je ili drugo.

S obzirom na modernu državu Izrael, zahtijeva se odricanje

bivše religijske pripadnosti i zahtijeva nekoliko obreda koji su osmišljeni

kao čišćenje od prošle religijske pripadnosti.

Dakle, netko tko nije Židov, nema automatsku pozivnicu

da se useli u Izrael?

Ne kao građanin.

Dakle, kako bi se uselili u Izrael, moraju se odreći Kršćanstva

kako bi...

Postali građaninom,

i moraju biti preobraćeni od strane ortodoksnog rabina.

Osobno poznajem ljude koji su otišli u Izrael, vjerujući da je Izrael

obećana zemlja i da su Židovi Božji izabrani narod i idu onamo

s time u srcu i idu onamo svjedočiti im i govoriti im o Kristu

ali u Izraelu je dijeljenje letaka nezakonito. Došla bi policija i uznemiravala ih

ili bi bili pod prijetnjom uhićenjem ili izgonom. Biblija govori istinu kada nam kaže

da su oni neprijatelji evanđelja. Poslanica Rimljanima ::

"U pogledu evanđelja, oni su neprijatelji radi vas, ali u pogledu izabranja,

oni su ljubljeni zbog otàca."

Kaže to upravo ovdje u Božjoj riječi.

Oni su neprijatelj Evanđelja.

U srpnju ., tijekom mjeseca gej ponosa, izaslanstvo Sjedinjenih Država je podiglo

američku zastavu, a ispod američke zastave, podigli su zastavu gej ponosa.

Posljednjih nekoliko godina, Tel Aviv je izglasan kao gej grad broj jedan u svijetu

među gej zajednicom. Izglasali su Tel Aviv mjesto broj jedan u svijetu - ne San Francisco,

ne New York, nego Tel Aviv.

Mi smo uspostavljeni za uspostavu Izraela! Naše su oznake posvuda.

Izvadite dolar iz džepa. Pogledajte veliki grb.

Primjetit ćete među orlovim krilima, vidjet ćete Davidovu zvijezdu sačinjenu od zvijezda.

Zašto je Davidova zvijezda ondje?

Oko te zvijezde je oblak praska Šekina slave, koji simbolizirajići Šekina

slavu koja je iznad prebivališta. George Washington je rekao: "Želim da to bude na

dolaru kako bi ljudi prepoznali doprinos Židovskoga naroda

Sjedinjenim Američkim Državama."

Ne samo da se današnje Kršćane uči da budu pristrani prema Židovima i Izraelu,

neobični nauci Talmuda i Kabale se također potkradaju u crkve i podučava ih se

kao Kršćanski nauk. Primjerice, mnogi će pastori koristiti izraz "Šekina" kao da je to

nešto iz hebrejskoga Starog zavjeta, dok u stvarnosti tu riječ

ne nalazimo u Bibliji niti jednom.

Dakle, "Šekina" se odnosi na božansku prisutnost.

I to je ženska riječ, usputno rečeno. Nije muška.

Primjerice, da je Moses de León izjavio: "Ima zamisao. Bog je

žena." To možda ne bi tako dobro prošlo. Ali sada kaže da nas je drevni

rabin Shimon podučavao o Šekini, ženskoj polovici Boga i njenoj ljubavnoj vezi

s njenim božanskim partnerom, Svetime, neka je blagoslovljen.

Postoji vjerovanje da Bog može biti i muško i žensko.

Šekina je obitavajuća prisutnost Boga u svemiru.

Ona proizlazi od bića Boga. Ali za Židove, Šekina i Bog su jedno te isto

i gotovo je zabranjeno razdvajati ih. Bog se jednostavno očituje

u obliku nadahnuća Šekine.

Šekina je nešto što je dio Talmuda, nečega što je dio

Židovstva, ne Kršćanstva. A opet, koliko je baptističkih propovjednika koristilo taj izraz

"Šekina slava" u crkvi, a to uopće ni nije biblijski.

Prijatelji, moramo to shvatiti, da je Šekina slava u nama. Ta prisutnost

o kojoj smo govorili, ta prisutnost koja je došla u gornju sobu učenicima,

Šekina slava - ona je u nama kao vjernicima.

Biblija je jasna od Postanka do Otkrivenja da je Bog "on", a ne "ona".

Ako učite da je Bog i "on" i "ona", imate drugoga boga.

Kršćanska Biblija uči da je muškarac načinjen na Božju sliku

i u . poglavlju . poslanice Korinćanima Biblija kaže:

"Jer muškarac ne treba pokrivati svoju glavu, jer je on slika i slava Božja:

ali žena je slava muškarčeva."

Dakle, prema . poglavlju . poslanice Korinćanima, muškarac ne smije pokrivati svoju glavu jer je muškarac je

Božja slika, u suprotnosti sa ženom. Zbog toga čak u Postanku : kaže:

"I tako je Bog stvorio muškarca na svoju sliku, na sliku Božju stvori ga;

muško i žensko stvori ih."

Oni su stvoreni muško i žensko ali on je stvoren na Božju sliku.

Što znači biti slika Božja? Izgledati kao Bog. Kada je Isus hodao

na ovoj Zemlji, bio je muškarac i Bog Otac je muško. Dakle, to je bogohulno učenje

misticizma novoga doba koje štuje Majku Zemlju, ženski duh, božicu,

Kabalu i novoga doba - odatle sve to dolazi.

Ovo je oblik slova "šin", iz hebrejske abecede. Veoma zanimljivo

slovo u tom jeziku. Prvo slovo u riječi "Šadaj", prvo slovo

u riječi "šalom" i prvo slovo u riječi "Šekina".

što je ime ženske strane Boga.

Živi dugo i napreduj, sliko Surakova, oca svega što sada držimo istinitim.

To je super. Ljudi ne shvaćaju da blagoslivljaju jedni druge ovime.

Kada Kršćani doznaju informacije predstavljene do sada u ovome filmu, mnoge i dalje

koči zamisao da su Židovi fizički potomci Abrahama, Izaka i Jakova,

a da smo svi mi ostali pogani. Ali je li to zaista tako jednostavno?

Jedini način na koji bi osoba mogla zaista dokazati da je Židov jest

rodoslovljem. U stvari, većina današnjih takozvanih Židova ne zna iz kojeg su plemena.

Znaju li ljudi u Židovskoj zajednici: "Hej, ja sam od preobraćenika", ili: "Hej, ja sam zapravo

od Judina plemena ili od Benjaminova plemena ili..."

Što se plemena tiče, ne znamo. Ne znam kojem plemenu ja pripadam.

Jedini koji znaju su Koheni. Znaju jer se to prenosi

s oca na sina, s oca na sina. Zbog toga što još uvijek postoje određene stvari koje Kohen/svećenik...

određene blagoslove koje izgovara, i slično. Tako da su zadržali svoju lozu. Oni znaju.

Osobno, ja ne znam kojem plemenu pripadaju moji preci.

I kažete da vjerojatno većina Židova ne zna kojem plemenu...

Nitko. To nije očuvano. -Nije toliko važno. -Danas to uopće nije važno, ne.

Kada bi zaista bilo važno tko je potomak Izraela, a tko nije,

zašto bi nam tada Bog rekao da izbjegavamo rodoslovlja?

Biblija kaže u Poslanici Titu : da izbjegavamo rodoslovlja.

Novi zavjet je vrlo jasan. Nije važno odakle dolaze vaši fizički preci.

U Kristu nema Židova ni pogana. Biblija jasno kaže:

"Nema razlike između Židova i Grka." (Rim :)

Zašto onda mislimo da danas postoji razlika između Židova i Grka? I mislimo

da nekako, ako je netko potomak Abrahama, Izaka i Jakova, oni su

nekako automatski Božji izabrani narod, vjerovali oni ili ne u Isusa Krista.

Oni možda i jesu obrezani u tijelu ali Biblija kaže da vas obrezanje

srca i duha čini Židovom u Božjim očima.

U . poglavlju . poslanice Timoteju, . stih kaže: "i neka ne priklanjaju pozornost bajkama

i beskrajnim rodoslovljima," - upamtite taj izraz - "beskrajnim rodoslovljima,

koja služe raspravama, više nego Božjem izgrađivanju koje je u vjeri: tako čini."

U poslanici Titu, rekao je samo: "izbjegavaj rodoslovlja". Ovdje kaže da izbjegava "beskrajna" rodoslovlja.

Sada ću vam pokazati zašto su rodoslovlja beskrajna. Uistinu su beskrajna.

Ovako izgleda obiteljsko stablo. Na dnu ovoga obiteljskog stabla imamo

samo jednu osobu, vas. Vi ste potomak dvoje ljudi, zar ne? Vaše majke

i vašega oca. Dakle, ako se vratimo za jedan naraštaj, dolazite od dvoje ljudi kao izravan potomak

ali ako se vratimo za još jedan naraštaj, nemate samo jednog djeda i baku. Imate

dva djeda i dvije bake i udvostručuje se jer imate dvoje roditelja, četvero djedova i bakâ,

pradjedova i prabakâ pa prapradjedova i praprabakâ i imate praprapradjedova i prapraprabakâ.

To znači da, ako želim izraditi obiteljsko stablo koje se vraća naraštaja, morao bih

imati papir dovoljno širok da na njegovom vrhu

mogu smjestiti imena ljudi, jer toliko izravnih predaka imam

u tome . naraštaju. Kada bih išao do . naraštaja, moj papir bi morao biti

dvostruko širok jer bih sada imao mjesta za imena.

Ono što se događa jest, kako se vraćamo sve dalje, ovaj broj postaje vrlo velik. Kako bi shvatili

kako ovaj dijagram funkcionira, moramo znati koliko traje jedan naraštaj.

Koliko traje prosječni naraštaj?

Pa, kažu - godina.

Naraštaj nema nikakve veze sa životnim vijekom. Primjerice, moja majka

je imala godina kada me je rodila i žene obično rađaju između

. i . godine pa uzmimo godina kao prosjek. je okrugli broj

i je vrlo konzervativan broj za ovaj izračun. Dakle, naraštaj je godina,

što znači da netko dobije dijete kada mu je godina i tada on dobije dijete

kada mu je godina, i tada on dobije dijete kada mu je godina. Nema nikakve veze sa životnim vijekom.

To znači da ako se vratimo naraštaja, to je godina, zar ne? Zaokružimo to

i recimo da ako se vratimo u našem obiteljskom stablu oko naraštaja, biti ćemo

oko . godine. Budući da naše obiteljsko stablo postaje šire, ako želimo izraditi

potpuno obiteljsko stablo koje prikazuje sve naše pretke do . naraštaja,

morali bi imati papir dovoljno širok da stane mjesta jer bi prije naraštaja

bilo ljudi od kojih bi izravno potekli. Evo što sam primjetio

kada sam izrađivao svoje obiteljsko stablo. Kada sam se vratio naraštaja, znate li što sam počeo

primjećivati? Ovo više nisu jedinstveni ljudi jer je bilo nekoliko mješovitih brakova

u tih godina do kojih je nesvjesno došlo. Vratimo se naraštaja.

Sada smo oko . godine. Ako bih htio imati potpuno obiteljsko stablo,

morao bih imati papir na koji bi moglo stati imena. To je prilično velik papir.

Dakle, . godine, ako želim pronaći sve svoje pretke

i reći vam tko su svi moji preci iz . godine, morao bih vam pokazati

obiteljsko stablo koje bi samo na vrhu imalo preko milijun ljudi - samo na vrhu,

a kamoli sve ostalo ispod. Kada bih se vratio naraštaja,

sada sam tek u . godini. Nisam još ni blizu Kristovu vremenu.

Kada bih se vratio u . godinu, naraštaja, imao bih predaka u tom naraštaju.

Slušajte, oni nisu svi jedinstveni. Kada sam izrađivao svoje rodoslovlje, pronašao sam jednu rođakinju

koja je bila moja prabaka u . koljenu s ove strane, a u . koljenu s druge strane

jer se ljudi nesvjesno žene rođacima u . i . koljenu. Događa se mnogo ponavljanja.

Znate li što to pokazuje? Pokazuje da mnogo ljudi potiče od istih ljudi.

Ne mogu, a da se međusobno ne žene. Nemoguće je to izbjeći zbog ovih brojeva.

Ali broj na koji se želimo vratiti nije . godina po. Kr. Vratimo se u . godinu po. Kr. jer te su se godine

svi Židovi raštrkali. Kada kažete raštrkali po cijelome svijetu

mislite li to doslovno? Mislim, po svim narodima?

Da, u najdoslovnijem smislu.

Kada bi se vratili u . godinu po. Kr. i imali obiteljsko stablo

koje prikazuje sve naše pretke u . godini po. Kr. i kako su povezani, taj red na vrhu

bi imao kvintilijuna, kvadriliona, bilijuna imena iz . godine po. Kr. Tko ovdje misli

da je bilo kvintilijuna, kvadriliona, bilijuna ljudi koji su živjeli

u Kristovo doba ili nedugo nakon? Ne. U stvari, približno stanovništvo u to vrijeme je bilo

milijuna. Od tih milijuna, recimo da je - milijuna Židova.

Kažete: "Ne sviđa mi se taj broj." Taj broj uskoro neće biti važan pa recimo

da je - milijuna. Dakle, ako je milijuna ljudi na Zemlji u vrijeme kada je hram

uništen, a oko - milijuna od toga su Židovi, to znači da ako imam

pretka iz toga razdoblja, postoji vjerojatnost od : da je bio od Izraela.

Razmislite o ovome: što ako bih kupio lutrijski listić i vjerojatnost da je taj listić

dobitni : jer to je dobitni listić koji kaže: "Židov ste!

Vi ste od izabranoga naroda! Vi ste od Izraela! Uistinu ste Izraelac!" Imam vjerojatnost od :.

Kažete: "Dobro pastore Anderson, ako imate vjerojatnost od :, vjerojatno

nećete dobiti na lutriji jer imate vjerojatnost od izgubiti." U redu, ali što ako

kupim kvintilijuna listića? -Dobili ste. -Mislite li da ću dobiti? Da vas pitam ovo:

koliko puta moram pogoditi da bih bio Abrahamov potomak? Koliko puta

moram pogoditi da bih bio Izraelov potomak? Kažete: "Dobro, znate, ja sam crnac.

Iz Afrike sam. Kako ja mogu biti povezan s Abrahamom?" Stanite i razmislite o tome. Razmislite o

Izraelovoj djeci. Jedan od Izraelove djece, Josip, pogodite odakle je bila njegova žena? Iz Egipta.

Josipova žena je bila iz Egipta. Gdje je Egipat? Afrika. Mojsijeva žena je bila Etiopljanka. Njegova druga

žena je bila Etiopljanka. Vidimo čak i u biblijskim danima, miješanje s Afrikom, miješanje

s Hamovim sinovima. Ako razmislite o tome, plemena Efrajima i Manašea su bila polovinom

od Hama, a polovinom od Izraela jer se Izraelov sin Josip oženio egipatskom ženom

koja je bila od Hama. Svi Efrajimci i Manašeovci su potekli od Hama. Ne samo to,

kroz cijelu povijest imate trgovce, misionare i osvajače.

Sjetite se Mongolskoga carstva koje je sezalo posvuda po svijetu i osvojilo Kinu,

osvojilo Japan, osvojilo Koreju - svi brodovi koji su plovili i išli amo-tamo

i posvuda. Morate imati samo jednoga pretka, od vaših milijuna i milijuna predaka,

morate imati samo jednoga koji potiče od Izraela i vi ste danas izravni potomak Izraela.

Sjedite tamo i kažete: "Oh, ja sam samo čisti bijelac. Oh, ja sam čisti Azijac.

Ja sam čisti Afrikanac." Ne, niste. Nitko nije.

Ljudi su se ženili i međusobno ženili tisućama godina,

tako da ne možete imati niti jedno čisto stanovništvo.

Znate što, Biblija je bila u pravu kada je rekla da smo svi od jedne krvi.

Čak i stanovništva za koja mislimo: "Ovo mora biti %!" Nisu %.

Ne postoji %.

Možete imati svoja beskonačna rodoslovlja. Neće biti niti točna

jer znate li što ne možete vidjeti u rodoslovlju? Osobu koja je počinila preljub

i lagala svome suprugu i rekla: "O, da, to je tvoj sin" a nije.

Znate, ljudi izrađuju svoja rodoslovlja i jednostavno sve uzimaju kao Evanđelje, dok u stvarnosti

može biti, kako ste ih figurativno nazvali, "ne-očinskih slučajeva".

Postoji ne-očinski indeks koji je procijenjen na , (%)

po naraštaju pa ako se vratite naraštaja, vjerojatno je da ćete imati ne-očinski slučaj.

To je blago rečeno, a ako uzmete u obzir da je jedan naraštaj - godina,

to znači da u godina neizbježno u toj liniji imate ne-očinski slučaj.

Svakih godina?

U jednoj liniji!

U jednoj liniji!

U jednoj liniji, ali koliko linija imate?

Dakle, ako netko izradi svoje rodoslovlje, ne može zaista reći:

"Hej, zasigurno znam cijelu priču jer gledam u ovo rodoslovlje",

jer DNK testiranje će otkriti više.

Pa, DNK ne laže. Ljudi lažu. DNK ne laže.

Točno! Dakle, ljudi mogu reći: "Hej, ja sam Židov" ili: "Ja nisam Židov",

ali DNK...

DNK nema skrivenu namjeru. Ljudi imaju. Ljudi imaju razloge lagati,

a također, možda jednostavno ne znaju istinu.

Što je moguće. -Naravno, moguće je da niti ne lažu, nego su jednostavno u krivu.

Jednostavno prenose pogrešne informacije.

od Amerikanaca je posvojen ili ima roditelja koji je posvojen.

To je velik broj.

Tko mi može nabrojati sve ljude u svojoj lozi koji su posvojeni?

"Oh da, moji preci prije godina su posvojeni." Nećete se toga sjećati.

Dakle, ima posvajanja, nevjere, putovanja, osvajanja,

trgovaca, misionara.

Različiti ljudi imaju različite stvari koje su htjeli sakriti

tako da vam kažu samo ono što žele da vi čujete.

Nije važno odakle ste. Znate li zašto je Bog rekao da izbjegavamo ovo?

Jer boli glava od same pomisli na ovaj broj! Ovi brojevi

iskrivljuju ûm! Jednostavno to izbjegavajte. Izbjegavajte beskrajna rodoslovlja. Ona služe raspravama. Jeste li

zbog ovoga sada sigurni u svoju narodnost? Ne, postavlja mnogo pitanja.

Što mislite o tome da netko ode u DNK laboratorij i testira svoju DNK

i rezultat kaže: "Imate ove židovske pretke."

Meni to ne stvara problem.

Biste li to prihvatili?

Apsolutno.

Jer je toliko moguće jer su bili toliko raštrkani.

Da, ne bih se tome protivio.

Redatelj ovoga filma Paul Wittenberger i ja smo samo

dva bijelca. Nikada nam nije bilo rečeno da smo Židovi ili da imamo ikojeg židovskog pretka

ali idemo testirati naš DNK samo da doznamo ako imamo.

Uspoređujemo vaš DNK profil s preko narodnih skupina širom svijeta

i dajemo vam gornjih . I za rodovski DNK ne trebamo otisak palca.

To nije pravni dokument pa je to sve što trebamo - bris i ime.

Ovo šaljemo večeras. Trebali bi dobiti nalaze za - tjedna.

Nekoliko tjedana kasnije, Paul i ja smo dobili nalaze i kao što su rekli,

mješavina smo hrpe različitih narodnosti. Imali smo sve

od arapske do brazilske, američkih domorodaca i mnogo je stvari koje su bile

veliko iznenađenje. I naravno, kada smo gledali daleke pretke, koji idu dalje

od gornjih , obojica smo imali markere židovske DNK pa sam odlučio dati bakin DNK

na testiranje da vidim ima li Židova u njenih gornjih .

Testirali smo moju baku. su joj godine i htjeli smo uzeti bris dok je još s nama.

O, da, to je vrlo važno. -I dobili smo nalaze.

U redu, bakin nalaz je stigao. Da vidimo.

U redu, da vidimo njenih gornjih . Broj -

Aškenazi Židov - broj .

Nemoguće!

To objašnjava zašto je to bilo u mojim dalekim precima, jer je kod nje na prvome mjestu

od njenih narodnosti. I prvi nalaz je Mađarski Aškenazi Židov.

Pod brojem je imala Aškenazi Židov.

Ovdje u "DNA Consultants", radimo ovo mnogo godina.

Nisam to vrlo često vidjela, samo da znate, i svaki je nalaz, kao što sam rekla, jedinstven. Ljudi misle:

"Oh, vjerojatno je vrlo uobičajeno." Ne. Svatko je vrlo jedinstven.

Ne znam kada sam vidjela Aškenazi pod brojem .

Stvarno? -Ne. -Fora!

Možda tri ili pet puta.

Da vas pitam ovo... -To je vrlo rijetko.

Dakle, ako je bakina DNK na vrhu imala Aškenazi,

ima li ikakve sumnje da je ona Aškenazi Židov? -Ne.

I ako je ona moja baka, što sam tada ja?

Vi ste Židov.

Dakle, ja sam Židov?

Ne morate prihvatiti religiju...

Jasno, ali mislim etnički gledano... -Mogli biste...

Etnički, jeste.

Dakle, sada ste me proglasili...

Sada sam vas proglasila Židovom!

Zar se zaista sve svodi na to? Laku noć! DNK? Zafrkavate me?

A što je s Isusom? Što je s vjerom u Krista?

Kako DNK određuje tko su Božji narod?

Gledajte, ništa ne znači što naše rodoslovlje kaže. Ništa ne znače

naši DNK nalazi. Ništa od toga nije ni važno. Jedina stvar koja zaista nešto znači

jest da smo Božje dijete kroz vjeru u Isusa Krista.

Našao sam toliko dokaza da Izrael tamo vani nije Izrael

o kojemu Bog govori. Mi koji smo povjerovali u Boga, koji imamo vjeru Abrahama,

mi smo Božja djeca. Mi smo Abrahamovo sjeme.

Poslanica Rimljanima : kaže:

"niti su svi djeca zato što su sjeme Abrahamovo, nego:

'U Izaku će se nazvati tvoje sjeme'. To jest, oni koji su djeca tijela,

nisu djeca Božja, nego se u sjeme računaju djeca obećanja."

Dakle, Biblija kaže da djeca tijela, fizička djeca,

Abrahama, Izaka i Jakova - izričito navodi i kaže

da oni nisu Božja djeca.

U stvari, . poglavlje Poslanice Galaćanima objašnjava da smo mi Abrahamova djeca.

Kaže: "Znajte, stoga, da oni koji su od vjere, to su djeca Abrahamova." (Gal :)

Čudi me kako Kršćani prelaze preko Poslanice Galaćanima .

Imam skoro godina, star sam čovjek. Ali nikada, nikada nisam čuo propovjed o Poslanici Galaćanima :.

"Nema ni Židova ni Grka, nema ni roba ni slobodnjaka, nema ni muško

ni žensko: jer svi ste vi jedan u Kristu Isusu. A ako ste Kristovi, onda ste i Abrahamovo sjeme

i baštinici po obećanju."

Oba stiha su fantastična. Tko je baštinik po obećanju? Svatko tko ima Isusa!

Poslanica Efežanima : kaže:

"Stoga se spominjite da nekoć bijaste pogani u tijelu, koji se nazivaju

Neobrezanjem od strane onih koji se nazivaju Obrezanjem učinjenim rukom na tijelu,

i da u ono doba bijaste bez Krista, otuđeni od Izraelova građanstva

i tuđinci u odnosu na saveze obećanja, bez nade i bez Boga na svijetu.

No sada, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko, postadoste blizu po krvi Kristovoj."

. stih: "Stoga, dakle, niste više tuđinci i pridošlice, nego sugrađani

svetih i ukućani Božji"

Prema ovom odlomku, mi smo sugrađani Izraela jer je

u . stihu rekao da kada ste bili bez Krista, bili otuđeni od Izraela.

Bili ste tuđinci i stranci Izraelu. Ali u . stihu kaže da ste sada sugrađani svetih.

Dakle, tko je istinski Izrael? Je li to neki momak na Bliskom istoku

koji uopće niti ne vjeruje u Isusa i štuje Šekinu? Ili je to istinski vjernik

u Gospodina Isusa Krista koji je pricijepljen i doveden blizu Izraelu.

Vrlo je jednostavno. Isus je rekao u Evanđelju po Mateju ::

"Zbog toga će se, kažem vam, oduzeti od vas kraljevstvo Božje i predati

narodu koji donosi njegove plodove."

Nisu donosili plodove. Odbili su Isusa. Odbili su iskupljenje.

Odbili su priznati izbavitelja Siona - samoga Krista Isusa! I Isus je rekao

da je zbog toga kraljevstvo od vas oduzeto i dano drugome narodu.

Dobro, koji je to narod? Je li to Sirija? Je li Amerika? Je li Engleska? Je li Njemačka. Ne, ne, ne!

Duhovni narod!

"Ali vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod osobiti

da razglašujete vrline onoga koji vas je iz tame pozvao u svoje prekrasno svjetlo.

Nekoć ne bijaste narod, a sada ste narod Božji;

bez milosrđa bijaste, a sada stekoste milosrđe." (. Pt :-)

Biblija nije knjiga o Božjem blagoslivljanju jednoga naroda. Zato je Bog rekao Abrahamu:

"U tebi će biti blagoslovljeni svi narodi Zemlje", a taj blagoslov je kroz

Abrahamovo sjeme, Gospodina Isusa Krista.

Znate, Biblija u . poglavlju Poslanice Hebrejima kaže da Abraham nije iščekivao

fizičku zemlju. Isčekivao je "grad s temeljima,

kojemu je tvorac i graditelj Bog." (Heb :)

Mi, kao Kršćani, iščekujemo novi Jeruzalem. Iščekujemo nebeski

grad kako . poglavlje poslanice Heberjima, poglavlje vjere, ukazuje:

"Ali sada za boljom domovinom čeznu, to jest nebeskom: stoga se Bog ne srami

nazivati njihovim Bogom; jer im je pripravio grad." (Heb :)

Bog nam je pripravio grad - grad koji ne možemo fizički naći

na ovoj Zemlji, jer je to nebeski grad. To je nešto što je Bog pripravio

za one koji imaju vjeru u njega.

Kada iščekujemo Sion, a iščekujemo Jeruzalem,

ne iščekujemo onaj koji sada jest. Ne iščekujemo onaj koji možemo dotaknuti.

Ne iščekujemo onaj koji se duhovno naziva Sodoma i Egipat.

Tražimo onaj nebeski - onaj koji će doći.

Biblija u Poslanici Hebrejima : kaže:

"nego vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, nebeskom Jeruzalemu,

i nebrojenom mnoštvu anđela".

Dakle, prema Novom zavjetu, Sion je nebeski Jeruzalem, ne fizički

Jeruzalem koji sada jest. Nego, nebeski Jeruzalem će sići s neba.

To je naš glavni grad. To je naš Sion.

I stoga, ja sam Izrael! Ti ljudi tamo nisu Izrael.

Zato je Pavao rekao: "nisu Izrael svi koji su od Izraela". Možda jesu od Izraela

prema rodoslovlju, ali nisu Izrael kakvoga Bog ubraja - ono što je bila njegova izvorna svrha -

narod koji je njemu hvala i slava.

Mi smo, kao Kršćani, Božji izabrani narod. Mi smo istinski Izrael

i mi marširamo na Sion.

Naziv ovoga filma je "Marš na Sion". Znamo to kao odličan naslov

gospel pjesme. To znači marširanje s Isusom na samome čelu formacije.

Pjevamo pjesme poput "Marširamo na Sion". Volim tu pjesmu!

Jednostavno je volim. "Marširamo na Sion, prekrasni, prekrasni Sion; marširamo gore na Sion,

taj prekrasni Božji grad." To je Božji grad. Sjedi na sjevernim obroncima.

To je Božji dom i jednoga dana će ga spustiti na Zemlju.

Biti će na Zemlji. Naslijedit ćemo Zemlju jer smo mi Božji narod.

Mi koji smo povjerovali u Krista smo Božji narod. Mi smo Izrael. Mi smo kneževi s Bogom

i mi ćemo vladati s njim zauvijek.

Volio bih vidjeti Kur'an bačen, uništen, spaljen.

Ne zato jer mrzim Muslimane. Ne! Volio bih da postanu Kršćani.

Volio bih vidjeti Talmud sa svih svojih ili svezaka - kakvu lomaču bi mogli imati s time!

Kao Kršćanin kažem: neka te knjige postoje. Neka Kur'an postoji. Neka Talmud postoji.

Jer ako ih ljudi pročitaju, a zatim pročitaju Novi zavjet,

morate doći do zaključka da je Isus Krist Gospodin.

MARŠ NA SION

BIBLIJSKI PUT U RAJ

Biblija je vrlo jasna oko spasenja. Ono ne ovisi o tome koliko ste dobri.

Mnogi ljudi misle da su dosta dobri i misle da će doći u raj zato jer su dosta dobri.

Ali Biblija kaže: "jer svi su sagriješili i lišeni su slave Božje" (Rim :).

Biblija kaže: "Kao što je pisano. 'Nema pravednoga, ni jednoga' " (Rim :).

Ja nisam pravedan, vi niste pravedni

i ako bi se na temelju naše dobrote išlo u raj, nitko od nas ne bi išao.

BIBLIJSKI PUT U RAJ . Priznaj da si grešnik.

Jer Biblija čak kaže: "A strašljivima, i nevjernima, i okaljanima, i ubojicama, i bludnicima,

i vračarima, i idolpoklonicima," i slušajte ovo "i svim lažljivcima, udio je u jezeru

koje gori ognjem i sumporom: to je druga smrt." (Otk :).

Ja sam lagao. Svi su lagali.

Dakle, svi smo sagriješili, i budimo iskreni, počinili smo stvari gore od laganja.

Svi mi zaslužujemo pakao.

BIBLIJSKI PUT U RAJ . Shvati koja je kazna za grijeh.

Ali Biblija kaže: "ali Bog uzvisuje svoju ljubav prema nama

time što je, dok još bijasmo grešnici, Krist umro za nas." (Rim :).

Dakle, Isus Krist je, jer nas voli, došao na ovu Zemlju. Biblija kaže: "Bog bijaše očitovan u tijelu" ( Tim :).

Bog je poprimio ljudski oblik, živio je život bez grijeha, nije počinio niti jedan grijeh

i naravno tukli su Ga i pljuvali po Njemu i razapeli Ga na križ.

Biblija kaže da kada je bio na tom križu On je sâm u svome tijelu grijehe naše nosio na drvetu ( Pt :).

Dakle, svaki grijeh koji ste počinili, svaki grijeh koji sam ja počinio,

kao da ga je Isus počinio. Bio je kažnjen za naše grijehe.

Nakon što je umro, uzeli su Njegovo tijelo i pokopali ga u grobnicu

i Njegova duša je sišla u pakao na tri dana i tri noći (Dj :).

Tri dana kasnije ustao je od mrtvih

i pokazao je svojim apostolima rupe u Njegovim rukama.

I Biblija vrlo jasno kaže da je Isus umro za sve.

Da je umro ne samo za naše, nego i za grijehe svega svijeta ( Iv :).

Ali postoji nešto što mi moramo učiniti da bi bili spašeni.

Biblija kaže, ima to pitanje: "što mi je činiti da budem spašen?"

Oni mu rekoše: "Vjeruj u Gospodina Isusa Krista i bit ćeš spašen ti i tvoj dom." (Dj :-).

I to je to. Nije rekao pridruži se crkvi i bit ćeš spašen,

krsti se i bit ćeš spašen, živi dobar život i bit ćeš spašen,

okreni se od svih svojih grijeha. Ne. Rekao je – vjeruj.

BIBLIJSKI PUT U RAJ . Vjeruj da je Isus umro, bio pokopan i uskrsnuo za tebe.

I najpoznatiji stih u cijeloj Bibliji, koji je čak napisan na dnu čaše u "In-N-Out Burgeru",

toliko poznat da su za nj svi čuli,

kaže: "Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina

da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni." (Iv :).

A vječni znači vječni. Znači zauvijek.

I Isus je rekao: "Ja im dajem život vječni;

i neće propasti nikada i nitko ih neće oteti iz moje ruke." (Iv :).

Biblija kaže: "Zaista, zaista, kažem vam: Onaj tko u mene vjeruje, ima život vječni" (Iv :).

Dakle, ako vjerujete u Isusa Krista, Biblija kaže da imate vječni život.

Živjet ćete zauvijek. Ne možete izgubiti svoje spasenje. Ono je vječno.

Jednom kada ste spašeni, kada vjerujete u Njega, spašeni ste zauvijek

i bez obzira što učinili, nikada nećete izgubiti svoje spasenje.

I da počinim kakav strašan grijeh, Bog će me kazniti na ovoj Zemlji.

Ako ubijem nekoga danas, Bog će se pobrinuti da budem kažnjen.

Otišao bih u zatvor ili nešto gore ili bih dobio smrtnu kaznu,

kako god me ova Zemlja kazni; a Bog će se pobrinuti da budem kažnjen još više.

Ali ne idem u pakao. Ništa što učinim me neće odvesti u pakao, jer sam spašen.

A ako bih otišao u pakao, Bog je lagao, jer je obećao da tko god vjeruje u Njega ima vječni život.

I rekao je: "svatko tko živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada." (Iv :).

Zato i ima mnogo primjera ljudi u Bibliji koji su činili prilično loše stvari,

a ipak su dospjeli u raj. Kako? Jer su bili toliko dobri?

Ne, nego zato jer su vjerovali u Gospodina Isusa Krista. Njihovi grijesi su im oprošteni.

Ostali ljudi koji su možda i živjeli "bolji život" u očima svijeta, ili su čak možda stvarno živjeli bolji život,

ako ne vjeruju u Krista, morati će ići u pakao biti kažnjeni za svoje grijehe.

BIBLIJSKI PUT U RAJ . Vjeruj jedino Kristu kao svome spasitelju.

I još samo da dovršim ovu jednu misao, jednu stvar koju sam htio iznijeti danas,

jest pitanje koje Isusu postavio jedan od njegovih učenika.

A pitanje je slijedeće: "je li malo onih koje se spašavaju?" (Lk :).

Dobro pitanje, zar ne? Je li većina ljudi spašena? Ili je malo ljudi spašeno?

Tko ovdje misli da većina ljudi ide u raj? Većina ljudi ide u raj?

Pogodite koji je bio odgovor.

Rekao je: "Uđite na uska vrata; jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast

i mnogo ih je koji na njih ulaze: jer uska su vrata i uzak je put koji vodi u život

i malo ih je koji ih nalaze." (Mt :-).

I nastavio je: "Neće svaki onaj koji mi govori: 'Gospodine, Gospodine', ući u kraljevstvo nebesko,

nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je u nebu.

Mnogi će mi u onaj dan reći: 'Gospodine, Gospodine, nismo li mi u tvoje ime prorokovali?

i u tvoje ime zloduhe izgonili? i u tvoje ime mnoga čudesna djela činili?'

Tada ću im otvoreno reći: 'Nikada vas nisam poznavao: Idite od mene, vi koji činite bezakonje.' " (Mt :-).

Dakle, vidite da postoje ljudi... Najprije većina u svijetu niti ne tvrdi da vjeruje u Isusa.

Većina ove učionice ipak tvrdi da vjeruje u Isusa. Ali većina u svijetu ne tvrdi da vjeruje u Isusa.

Ali Bog je upozorio da i među onima koji tvrde da vjeruju u Isusa, čak i među onima koji ga zovu Gospodinom,

mnogi će Mu reći: "činili smo sva ova divna djela, zašto nismo spašeni?"

A On će im reći: "Idite od mene. Nikada vas nisam poznavao."

Jer spasenje nije po djelima.

I ako vjerujete svojim djelima da vas spase, ako mislite da idete u raj jer ste kršteni,

ili ako mislite: "treba živjeti dobar život, treba slušati zapovijedi da bih bio spašen,

treba ići u crkvu, treba se okrenuti od grijeha." Ne, ako vjerujete svojim djelima,

Isus će vam reći jednoga dana: "Idite od mene. Nikada vas nisam poznavao."

Cijela vaša vjera mora biti u ono što je On učinio.

Morate vjerovati u ono što je Isus učinio na križu kada je umro za vas. Bio je pokopan i uskrsnuo.

To je vaša ulaznica u raj. Ako vjerujete u: "idem u raj jer sam tako dobar Kršćanin i činim sve ove divne stvari";

On će reći: "Idi od mene." I primijetite kada je rekao: "Idite od mene, NIKADA vas nisam poznavao."

Ne "nekada sam vas poznavao". Jer kada vas jednom upozna,

sjetite se, spomenuo sam to ranije, to je zauvijek, vječno.

Jednom kada vas upozna, spašeni ste zauvijek.

Ali reći će: "Idite od mene, nikada vas nisam poznavao."

Jer ako odete u pakao, to je zato jer vas nikada nije poznavao.

Jer kada vas jednom upozna, poznaje vas.

Kao što će moja djeca će uvijek biti moja djeca.

Znate, kada ste ponovno rođeni, kada ste Njegovo dijete, uvijek ćete biti Njegovo dijete.

Možda i budete crna ovca u obitelji, možda vas Bog teško kazni na ovoj Zemlji.

Možete upropastiti život ovdje dolje, ali ne možete upropastiti svoje spasenje.

Spašeni ste, to je gotova stvar.

Uglavnom, to je glavna stvar koju sam vam htio predstaviti o posljednjim danima

i imamo još nekoliko minuta za pitanja o spasenju ili posljednjim danima.

Dragi Isuse znam da sam grešnik.

Znam da zaslužujem ići u pakao ali vjerujem da si umro na križu

za mene i uskrsnuo. Molim Te spasi me sada i daj mi vječni život.

Vjerujem samo u tebe Isuse. Amen.

 

 

 

mouseover