KJV Minute #9 - Hrvatski titlovi (Croatian subtitles)

Video

December 17, 2016

Luke 2:14 (Evanđelje po Luki 2:14)

• Prijevod Ivan Vrtarić (I. izdanje, Copyright 2012.)
„Slava Bogu na visinama, a na zemlji mir, prema ljudima dobra volja.“

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (tiskano 1987., Copyright 1974.)
„Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima koje ljubi!“

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (online)
„Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!“

• Varaždinska Biblija (II. izdanje, tiskano 2015., Copyright 2015.)
„Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir! Među ljudima dobra volja!“

• Prijevod Ivan Šarić (online)
„Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje“

• Jeruzalemska Biblija
„Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!“

• Biblija kralja Jakova – Novi zavjet – hrvatski prijevod (Udruga „Stablo života“ Čakovec, 2011.)
“Slava Bogu na najvišoj visini, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja!”

• Prijevod Hrvatsko biblijsko društvo – Novi zavjet (Bible League International)
„Neka je slava Bogu na visini, a na zemlji mir ljudima koji su mu po volji.“

• Prijevod Novi svijet (tiskano 2011., Copyright 2006.)
„Slava Bogu na visinama, a na zemlji mir među ljudima koji su mu po volji!“

 

 

 

mouseover