KJV Minute #2 - Hrvatski titlovi (Croatian subtitles)

Video

December 17, 2016

Revelation 1:5 (Otkrivenje 1:5)

• Prijevod Ivan Vrtarić (I. izdanje, Copyright 2012.)
Njemu koji nas je uzljubio i u svojoj krvi oprao od naših grijeha

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (tiskano 1987., Copyright 1974.)
Njemu, koji nas ljubi i koji nas je „otkupio od grijeha“ svojom krvi

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (online)
Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha

• Varaždinska Biblija (II. izdanje, tiskano 2015., Copyright 2015.)
Onomu koji nas je uzljubio i svojom nas krvlju opra od grijeha naših

• Prijevod Ivan Šarić (online)
Njemu, koji nas je ljubio i otkupio nas od grijeha naših krvlju svojom;

• Jeruzalemska Biblija
Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha

• Biblija kralja Jakova – Novi zavjet – hrvatski prijevod (Udruga „Stablo života“ Čakovec, 2011.)
Njemu koji nas je ljubio i svojom nas krvlju oprao od grijeha naših

• Prijevod Hrvatsko biblijsko društvo – Novi zavjet (Bible League International)
On nas voli i svojom nas je krvlju oslobodio grijeha.

• Prijevod Novi svijet (tiskano 2011., Copyright 2006.)
Njemu koji nas ljubi i koji nas je krvlju svojom odriješio od grijeha naših

Colossians 1:14 (Poslanica Kološanima 1:14)

• Prijevod Ivan Vrtarić (I. izdanje, Copyright 2012.)
u kome imamo otkupljenje krvlju njegovom, to jest oproštenje grijehâ,

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (tiskano 1987., Copyright 1974.)
u kome imamo otkupljenje, oproštenje grijeha.

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (online)
kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.

• Varaždinska Biblija (II. izdanje, tiskano 2015., Copyright 2015.)
u kome imamo otkupljenje krvlju njegovom – oproštenje grijeha

• Prijevod Ivan Šarić (online)
U kojemu imamo otkupljenje krvlju njegovom, oproštenje grijeha;

• Jeruzalemska Biblija
u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.

• Biblija kralja Jakova – Novi zavjet – hrvatski prijevod (Udruga „Stablo života“ Čakovec, 2011.)
u kome imamo otkupljenje, po njegovoj krvi, i oproštenje grijeha.

• Prijevod Hrvatsko biblijsko društvo – Novi zavjet (Bible League International)
po kome smo otkupljeni i po kome su nam oprošteni grijesi.

• Prijevod Novi svijet (tiskano 2011., Copyright 2006.)
po kojemu smo oslobođeni otkupninom – oprošteni su nam grijesi.

 

 

 

mouseover