KJV Minute #19 - Hrvatski titlovi (Croatian subtitles)

Video

December 17, 2016

Acts 8:35-38 (Djela apostolska 8:35-38)

• Prijevod Ivan Vrtarić (I. izdanje, Copyright 2012.)
35 Tada Filip otvori usta i, počevši od toga odjeljka Pisma, poče mu propovijedati Isusa.
36 Idući svojim putem, stigoše do neke vode; i reče eunuh: „Gle, evo vode; što me priječi da se krstim?“
37 I reče Filip: „Ako vjeruješ svim svojim srcem, možeš.“ I odgovori on, rekavši: „Vjerujem da je Isus Krist Sin Božji.“
38 I zapovijedi on da se zaustave kola te siđoše obojica u vodu, i Filip i eunuh; i on ga krsti.

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (tiskano 1987., Copyright 1974.)
35 Tada Filip otvori usta te mu, polazeći od toga mjesta iz Pisma, poče navješćivati Radosnu vijest o Isusu.
36 Putujući stigoše do neke vode, i dvoranin reče: „Evo vode! Što mi priječi da budem kršten?“
38 I naredi da stanu kola. Tada obojica, Filip i dvoranin, siđoše u vodu, te ga Filip krsti.

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (online)
35 Filip prozbori te mu, pošavši od toga Pisma, navijesti evanđelje: Isusa.
36 Putujući tako, stigoše do neke vode pa će dvoranin: „Evo vode! Što priječi da se krstim?“
38 Zapovjedi da kola stanu pa obojica, Filip i dvoranin, siđoše u vodu te ga Filip krsti.

• Varaždinska Biblija (II. izdanje, tiskano 2015., Copyright 2015.)
35 A Filip otvori usta svoja te mu, počevši od toga Pisma, evanđeljem navijesti Isusa.
36 A kako su išli po putu, dođoše do neke vode. I kaza uškopljenik: „Evo vode! Što priječi da se krstim?“
37 A Filip reče: „Ako vjeruješ iz svega srca, dopušteno je.“ A on, odgovorivši, reče: „Vjerujem da Isus Krist jest Sin Božji.“
38 I zapovjedi da kola stanu pa obojica, i Filip i uškopljenik, siđoše u vodu te ga Filip krsti.

• Prijevod Ivan Šarić (online)
35 Tada uze Filip riječ i počne mu navješćivati radosnu vijest o Isusu, počevši od ovoga mjesta u Pismu.
36 Kad su išli tako putem, dođoše do neke vode, „Evo voda“, reče dvoranin. „Što brani, da budem kršten?“
37 Filip reče: „Ako vjeruješ od svega srca, može to biti.“ On reče: „Vjerujem, da je Isus Krist Sin Božji.“
38 I zapovjedi, da stanu kola. Oba, Filip i dvoranin, siđoše na vodu, i on ga pokrsti.

• Jeruzalemska Biblija
35 Filip prozbori te mu, pošavši od toga Pisma, navijesti evanđelje: Isusa.
36 Putujući tako, stigoše do neke vode pa će dvoranin: „Evo vode! Što priječi da se krstim?“
37 #
38 Zapovjedi da kola stanu pa obojica, Filip i dvoranin, siđoše u vodu te ga Filip krsti.

• Biblija kralja Jakova – Novi zavjet i Psalmi – hrvatski prijevod (Udruga „Stablo života“ Čakovec, 2011.)
35 Tada je Filip otvorio svoja usta te mu je od toga istog Pisma počeo propovijedati Isusa.
36 I kad su tako putovali došli su do neke vode i eunuh je rekao: “Gledaj voda! Što me sprečava da budem kršten?”
37 A Filip je rekao: “Ako vjeruješ od svega svoga srca, možeš.” A on je odgovorivši rekao: “Vjerujem da je Isus Krist Sin Božji.”
38 I zapovjedio je da se zaustave kola. Tada su obojica sišla u vodu, i Filip i eunuh; i krstio ga je.

• Prijevod Hrvatsko biblijsko društvo – Novi zavjet (Bible League International)
35 Tada mu je Filip, počevši od toga mjesta iz Pisma, ispričao Radosnu vijest o Isusu.
36 Dok su se spuštali cestom, stigli su do neke vode i dvorjanin je rekao: „Gledaj, evo vode! Ima li kakve zapreke da se krstim?“
[37] 1
38 Dvorjanin je naredio da zaustave kočiju. Tada su obojica — i Filip i dvorjanin — sišli u vodu i Filip ga je krstio.
[1] 8:37 Neki kasniji rukopisi Djela dodaju
37. stih: „Filip je odgovorio: 'Ako vjeruješ svim svojim srcem, možeš se krstiti.' Dvorjanin je rekao: 'Vjerujem da je Isus Krist Božji Sin.' “

• Prijevod Novi svijet (tiskano 2011., Copyright 2006.)
35 A Filip je progovorio te mu je, počevši od tih riječi iz Pisma, objavio dobru vijest o Isusu.
36 I dok su išli putem, došli su do neke vode, a dvoranin je rekao: „Evo vode! Što me sprečava da se krstim?“
37*
38 I zapovjedio je da kola stanu te su obojica sišla u vodu, i Filip i dvoranin. I Filip ga je krstio.

* Ovaj se redak nalazi u nekim prijevodima Biblije, ali je izostavljen u Westcott-Hortovom grčkom tekstu, koji se temelji na najstarijim grčkim rukopisima.

 

 

 

mouseover