KJV Minute #18 - Hrvatski titlovi (Croatian subtitles)

Video

December 17, 2016

Luke 2:33 (Evanđelje po Luki 2:33)

• Prijevod Ivan Vrtarić (I. izdanje, Copyright 2012.)
I divljahu se Josip i majka njegova tome što se o njemu govori.

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (tiskano 1987., Copyright 1974.)
Njegov otac i majka njegova divili se onomu što se govorilo o njemu.

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (online)
Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori.

• Varaždinska Biblija (II. izdanje, tiskano 2015., Copyright 2015.)
A majka njegova i Josip divili su se tome što se o njemu govorilo.

• Prijevod Ivan Šarić (online)
Otac njegov i majka njegova vrlo su se čudili tome, što se govorilo za njega.

• Jeruzalemska Biblija
Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori.

• Biblija kralja Jakova – Novi zavjet i Psalmi – hrvatski prijevod (Udruga „Stablo života“ Čakovec, 2011.)
Josip i majka njegova čudili su se onome što se o njemu govorilo.

• Prijevod Hrvatsko biblijsko društvo – Novi zavjet (Bible League International)
A Isusovi roditelji ostali su zadivljeni onim što je rečeno o njemu.

• Prijevod Novi svijet (tiskano 2011., Copyright 2006.)
A otac njegov i majka divili su se riječima izgovorenim o njemu.

Luke 2:48-49 (Evanđelje po Luki 2:48-49)

• Prijevod Ivan Vrtarić (I. izdanje, Copyright 2012.)
48 Kada ga ugledaše, bijahu zapanjeni; i reče mu majka njegova: „Sine, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.“
49 I reče im on: „Kako to da ste me tražili? Niste li znali da mi se baviti onime što je Oca mojega?“

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (tiskano 1987., Copyright 1974.)
48 Kad ga opaze, veoma se začude te mu majka rekne: „Dijete moje, zašto nam to učini! Gle! Otac tvoj i ja s bolom smo te tražili.“
49 „Pa zašto ste me tražili? – odgovori im. – Zar niste znali da ja moram biti u kući Oca svoga?“

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (online)
48 Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: „Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.“
49 A on im reče: „Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?“

• Varaždinska Biblija (II. izdanje, tiskano 2015., Copyright 2015.)
48 I kad ga ugledaše, zapanjiše se te mu majka njegova reče: „Sinko, zašto nam to učini? Evo, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.“
49 I reče im: „Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi valja biti u onome što je Oca mojega?“

• Prijevod Ivan Šarić (online)
48 Kad ga ugledaše, začudiše se. Majka njegova reče mu: „Dijete, što nam to učini? Evo, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili!“
49 On im reče: „Zašto ste me tražili? Zar nijeste znali, da ja moram biti u kući Oca svojega?“

• Jeruzalemska Biblija
48 Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: „Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.“
49 A on im reče: „Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?“

• Biblija kralja Jakova – Novi zavjet i Psalmi – hrvatski prijevod (Udruga „Stablo života“ Čakovec, 2011.)
48 I kad su ga ugledali, iznenadili su se, a njegova majka mu je rekla: “Sine, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja tražili smo te žalosteći se.”
49 A on im je rekao: “Zbog čega ste me tražili? Niste li znali da moram biti u onome što je Oca moga?”

• Prijevod Hrvatsko biblijsko društvo – Novi zavjet (Bible League International)
48 Kad su ga Josip i Marija ugledali, zapanjili su se i majka mu je rekla: „Sine, zašto si nam to učinio? Tvoj otac i ja vrlo smo se brinuli tražeći te.“
49 A Isus im je odgovorio: „Zašto ste me tražili? Zar ne znate da ja moram biti u domu svoga Oca?“

• Prijevod Novi svijet (tiskano 2011., Copyright 2006.)
48 Kad su ga roditelji ugledali, zapanjili su se. I majka mu je rekla: „Dijete, zašto si nam to učinio? Evo, otac tvoj i ja zabrinuti smo te tražili.“
49 A on im je rekao: „Zašto ste me tražili? Zar niste znali da moram biti u domu Oca svojega?“

 

 

 

mouseover