KJV Minute #17 - Hrvatski titlovi (Croatian subtitles)

Video

December 17, 2016

Exodus 22:16-17 (Izlazak 22:16-17)

• Prijevod Ivan Vrtarić (I. izdanje, Copyright 2012.)
16 Ako muškarac zavede djevojku koja nije zaručena, i legne s njom, neka svakako dade miraz da mu bude ženom.
17 Ako mu je njezin otac izričito odbije dati, neka isplati u novcu prema tome koliki je miraz za djevice.

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (tiskano 1987., Copyright 1974.)
(15) Ako tko zavede djevojku koja nije zaručena i s njom legne, neka za nju dadne ženidbenu procjenu i uzme je za ženu.
(16) Ako njezin otac odbije da mu je dadne, zavodnik mora odmjeriti srebra u vrijednosti ženidbene procjene za djevojku.

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (online)
(15) Ako tko zavede djevojku koja nije zaručena i s njom legne, neka za nju dadne ženidbenu procjenu i uzme je za ženu.
(16) Ako njezin otac odbije da mu je dadne, zavodnik mora odmjeriti srebra u vrijednosti ženidbene procjene za djevojku.

• Varaždinska Biblija (II. izdanje, tiskano 2015., Copyright 2015.)
16 A kad čovjek namami djevicu koja nije zaručena i legne s njom, neka plati za nju ženidbenu cijenu da mu bude žena.
17 Ako njen otac izričito odbije da mu je dadne, neka odmjeri srebra koliko je otkupnina za djevicu.

• Prijevod Ivan Šarić (online)
16 Ako netko zavede djevojku, koja nije zaručena, te opći s njom, onda joj mora dati miraz i uzeti je za ženu.
17 Ali ako mu je otac njezin ne htjedne dati, onda ima platiti toliko, koliko ide za miraz djevojkama.

• Jeruzalemska Biblija
15Ako tko zavede djevojku koja nije zaručena i s njom legne, neka za nju dadne ženidbenu procjenu i uzme je za ženu.
16 Ako njezin otac odbije da mu je dadne, zavodnik mora odmjeriti srebra u vrijednosti ženidbene procjene za djevojku.

• Biblija kralja Jakova – Izkazak – hrvatski prijevod (Udruga „Stablo života“ Čakovec)
16 A ako netko zavede djevojku koja nije zaručena te s njom legne, neka za nju zasigurno plati miraz da mu bude žena.
17 Ako mu je otac njen sasvim odbije dati, on neka je plati novcem prema mirazu za djevice.

• Prijevod Novi svijet (tiskano 2011., Copyright 2006.)
16 Ako tko zavede djevicu koja nije zaručena i legne s njom, mora je uzeti za ženu za cijenu koja je određena.
17 Ako mu je otac njezin nikako ne bi htio dati, onaj mora dati onoliko novca kolika je cijena za djevicu.

Deuteronomy 22:28-29 (Ponovljeni zakon 22:28-29)

• Prijevod Ivan Vrtarić (I. izdanje, Copyright 2012.)
28 Ako neki muškarac nađe djevojku koja je djevica, ali nije zaručena, i uhvati je te legne s njom, i otkrije ih se,
29 neka tada muškarac koji je legao s njom dade djevojčin ocu pedeset šekela srebra i neka mu ona bude ženom; budući da ju je ponizio, ne može je otpustiti u sve svoje dane.

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (tiskano 1987., Copyright 1974.)
28 Ako čovjek naiđe na mladu djevicu koja nije zaručena te je pograbi i s njom legne, pa budu uhvaćeni na djelu,
29 tada čovjek koji je s njom ležao neka djevojčinu ocu dade pedeset srebrnjaka. A budući da ju je oskvrnuo, neka je uzme za ženu, da je ne može pustiti dok je živ.

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (online)
28 Ako čovjek naiđe na mladu djevicu koja nije zaručena te je pograbi i s njom legne, pa budu uhvaćeni na djelu,
29 tada čovjek koji je s njom ležao neka djevojčinu ocu dade pedeset srebrnika. A budući da ju je oskvrnuo, neka je uzme za ženu da je ne može pustiti dok je živ.

• Varaždinska Biblija (II. izdanje, tiskano 2015., Copyright 2015.)
28 Ako čovjek nađe djevojku, koja je djevica ali nije zaručena, pa je uhvati i legne s njom te budu nađeni,
29 tada neka čovjek koji je legao s njom dadne djevojčinu ocu pedeset šekela srebra. Neka mu ona i dalje bude žena budući da ju je obeščastio; ne smije je otpustiti u sve dane svoje.

• Prijevod Ivan Šarić (online)
28 Ako netko nađe nezaručenu djevojku, uhvati je, opći s njom, i zateku ih,
29 Onda čovjek, koji je općio s njom, ima ocu djevojčinu platiti pedeset srebrnih šekela. Mora je uzeti za ženu, jer ju je oskvrnio. Pustiti je ne smije dok je živ.

• Jeruzalemska Biblija
28 Ako čovjek naiđe na mladu djevicu koja nije zaručena te je pograbi i s njom legne, pa budu uhvaćeni na djelu,
29 tada čovjek koji je s njom ležao neka djevojčinu ocu dade pedeset srebrnika. A budući da ju je oskvrnuo, neka je uzme za ženu da je ne može pustiti dok je živ.

• Prijevod Novi svijet (tiskano 2011., Copyright 2006.)
28 Ako čovjek naiđe na djevojku, na djevicu koja nije zaručena, te je uhvati i legne s njom, pa budu uhvaćeni,
29 čovjek koji je legao s njom neka ocu djevojčinu da pedeset šekela srebra, a nju neka uzme za ženu jer ju je osramotio. Ne smije se razvesti od nje dok je živ.

 

 

 

mouseover