KJV Minute #15 - Hrvatski titlovi (Croatian subtitles)

Video

December 17, 2016

Galatians 3:16 (Poslanica Galaćanima 3:16)

• Prijevod Ivan Vrtarić (I. izdanje, Copyright 2012.)
A ta su obećanja dana Abrahamu i njegovu potomku. On ne veli „i potomcima“, kao o mnogima, nego kao o jednomu: „I potomku tvojemu“, a to je Krist.

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (tiskano 1987., Copyright 1974.)
Krivovjerca, nakon prve i druge (uzaludne) opomene, istjeraj,

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (online)
A ova su obećanja dana Abrahamu i potomstvu njegovu. Ne veli se: „i potomcima“ kao o mnogima, nego kao o jednomu: I potomstvu tvojem, to jest Kristu.

• Varaždinska Biblija (II. izdanje, tiskano 2015., Copyright 2015.)
A obećanja su izrečena Abrahamu i potomku njegovu. Ne kaže: »i potomcima«, kao o mnogima, nego kao o jednomu: I potomku tvojemu, to jest Kristu.

• Prijevod Ivan Šarić (online)
A Abrahamu su rečena obećanja i potomku njegovu. Ne veli: „I potomcima, kao za mnoge, nego kao za jednoga: „I potomku tvojemu, koji je Krist.

• Jeruzalemska Biblija
A ova su obećanja dana Abrahamu i potomstvu njegovu. Ne veli se: „i potomcima“ kao o mnogima, nego kao o jednomu: „I potomstvu tvojem,“ to jest Kristu.

• Biblija kralja Jakova – Novi zavjet i Psalmi – hrvatski prijevod (Udruga „Stablo života“ Čakovec, 2011.)
obećanja su predana Abrahamu i njegovom sjemenu. On ne govori: “i sjemenima,” kao o mnogima, nego kao o jednome: “I tvom sjemenu,” koje je Krist.

• Prijevod Hrvatsko biblijsko društvo – Novi zavjet (Bible League International)
Obećanja su bila dana Abrahamu i njegovu potomku. Vidite da se ne kaže „njegovim potomcima“, kao da bi se odnosilo na mnoge ljude. Ne, nego se odnosi na jednoga čovjeka – „i tvojem potomku“ – a to je Krist.

• Prijevod Novi svijet (tiskano 2011., Copyright 2006.)
A obećanja su bila dana Abrahamu i potomstvu njegovu. Nije rečeno: „I potomstvima“, kao da se odnosi na mnoga, nego kao na jedno: „I potomstvu tvojemu“, koje je Krist.

Genesis 22:17-18 (Postanak 22:17-18)

• Prijevod Ivan Vrtarić (I. izdanje, Copyright 2012.)
17 blagoslovom ću te blagosloviti i nadasve ću sjeme tvoje umnožiti kao zvijezde na nebu i kao pijesak što je na obali mora; i zaposjest će tvoje sjeme vrata svojih neprijatelja,
18 i bit će u tvome sjemenu blagoslovljeni svi narodi zemlje; jer su se pokorio mome glasu.

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (tiskano 1987., Copyright 1974.)
17 svoj ću blagoslov na te izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja.
18 Budući da si poslušao moju zapovijed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (online)
17 svoj ću blagoslov na te izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja.
18 Budući da si poslušao moju zapovijed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.

• Varaždinska Biblija (II. izdanje, tiskano 2015., Copyright 2015.)
17 blagoslivljajući blagoslovit ću te i umnažajući umnožit ću potomstvo tvoje poput zvijezda na nebu i poput pijeska što je na obali morskoj; a potomci će tvoji zaposjesti dveri svojih neprijatelja.
18 I potomstvom tvojim blagoslivljat će se svi narodi zemaljski, jer si poslušao glasa mojega.

• Prijevod Ivan Šarić (online)
17 Blagoslovit ću te obilno i potomstvo ću tvoje umnožiti kao zvijezde na nebu i kao pijesak na obali morskoj, i potomstvo će tvoje osvojiti vrata neprijatelja svojih.
18 I bit će blagoslovljeni u potomstvu tvojem svi narodi na zemlji zato, jer si poslušao glas moj.

• Jeruzalemska Biblija
17svoj ću blagoslov na te izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja.
18 Budući da si poslušao moju zapovijed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.

• Biblija kralja Jakova – Postanak – hrvatski prijevod (Udruga „Stablo života“ Čakovec,)
17 blagoslovom ću te blagoslivljati i mnogostruko umnožiti sjeme tvoje kao zvijezde na nebu i kao pijeska na obali morskoj. A sjeme tvoje zaposjest će vrata neprijatelja svojih.
18 I, zato što si poslušao glas moj, u sjemenu tvome blagoslovit će se svi narodi zemaljski.”

• Prijevod Novi svijet (tiskano 2011., Copyright 2006.)
17 doista ću te blagosloviti i doista ću umnožiti potomstvo tvoje da ga bude kao zvijezda na nebu i kao pijeska na obali morskoj. Potomstvo će tvoje osvojiti vrata neprijatelja svojih.
18 I preko potomstva tvojega blagoslovit će se svi narodi na zemlji, jer si poslušao glas moj.

 

 

 

mouseover