KJV Minute #11 - Hrvatski titlovi (Croatian subtitles)

Video

December 17, 2016

1 Samuel 13:1 (1. knjiga Samuelova 13:1)

• Prijevod Ivan Vrtarić (I. izdanje, Copyright 2012.)
Šaul je vladao godinu dana; a kada je vladao dvije godine nad Izraelom,

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (tiskano 1987., Copyright 1974.)
Šaulu je bilo ... godina kad je postao kralj a kraljevao je ... i dvije godine nad Izraelom.

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (online)
Šaulu je bilo ... godina kad je postao kralj, a kraljevao je ... i dvije godine nad Izraelom.

• Varaždinska Biblija (II. izdanje, tiskano 2015., Copyright 2015.)
Šaul je kraljevao godinu dana; pošto je dvije godine kraljevao nad Izraelom,

• Prijevod Ivan Šarić (online)
Saul je kraljevao jednu godinu otkad postade kralj, i kad je dvije godine vladao nad Izraelom,

• Jeruzalemska Biblija
Šaulu je bilo ... godina kad je postao kralj, a kraljevao je ... i dvije godine nad Izraelom.

• Prijevod Novi svijet (tiskano 2011., Copyright 2006.)
Šaul je imao... godina kad je počeo vladati i vladao je dvije godine nad Izraelom.

 

 

 

mouseover