KJV Minute #10 - Hrvatski titlovi (Croatian subtitles)

Video

December 17, 2016

Job 1:16 (Knjiga o Job 1:16)

• Prijevod Ivan Vrtarić (I. izdanje, Copyright 2012.)
I dođoše se jednoga dana sinovi Božji pokazati pred GOSPODINOM, a među njima dođe i Satan.

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (tiskano 1987., Copyright 1974.)
Jednoga dana dođu sinovi Božji da stanu pred Jahvu, a među njima pristupi i Satan.

• Prijevod Kršćanska sadašnjost (online)
Jednoga dana dođu sinovi Božji da stanu pred Jahvu, a među njima pristupi i Satan.

• Varaždinska Biblija (II. izdanje, tiskano 2015., Copyright 2015.)
I dogodi se da jednoga dana sinovi Božji dođoše da stanu pred GOSPODA, a među njima dođe i Sotona.

• Prijevod Ivan Šarić (online)
A dogodi se jednoga dana, te dođoše sinovi Božji i stupiše pred Gospoda. I Sotona se pojavi među njima.

• Jeruzalemska Biblija
Jednoga dana dođu sinovi Božji da stanu pred Jahvu, a među njima pristupi i Satan.

• Prijevod Novi svijet (tiskano 2011., Copyright 2006.)
A stigao je dan koji je bio određen da sinovi Jehove, pravoga Boga, stanu pred njega, a i Sotona je došao među njih.

 

 

 

mouseover